medieproduktion og ledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "medieproduktion og ledelse"

Transkript

1 information om praktik medieproduktion og ledelse modul 9-10 indholdsfortegnelse side 2: Info til praktikanten side 4: Tidsplan for valg af praktiksted og praktikperiode side 5: Info til praktikstedet side 8: Praktikkontrakt side 11: Krav til afrapportering 1

2 kære praktikant Hermed følger information om praktikperioden i 5. semester (modul 9-10). Tid og sted: Der er først 1 uges introduktion: mandag 31. august 2009 til fredag 4. september 2009 Der er midtvejsevaluering i uge 43 på skolen Praktikperioden: mandag 7. september 2009 til fredag 15. januar 2010 Praktikrapporten skrives fra mandag og afleveres Formalia: 1. Praktikken kan foregå individuelt eller i teams (to og to) 1. Praktikken kan foregå individuelt eller i teams (to og to) 2. Praktikken er ulønnet 3. Praktikken finder sted ude på praktikstedet 4. Praktikken kan foregå i udlandet 5. Praktikken kan deles mellem 2 praktiksteder, så man er 2 mdr. hver sted semester starter med 1 uges praktikintro med start 31. august. Heri indgår praktikforberedende undervisning. 7. Praktikvejledning på 4. semester sker i samarbejde med uddannelseslederen, eller en udpeget vejleder. Endvidere vil der være en midtvejsevaluering under praktikperioden i klassen en hel dag på skolen i uge 43. Der skal afholdes minimum et obligatorisk vejledermøde i praktikperioden 8. Praktikopholdet skal godkendes af praktikstedet 9. En praktikrapport skal godkendes af uddannelseslederen og praktikstedet. De studerende vender tilbage til skolen 2 uge før semesterafslutning for at afrapportere. Rapportens omfang er på 12 sider. Skabelon udleveres. 10. Godkendelse: Praktikperiode bedømmes med godkendt/ikke godkendt. 11. Såfremt rapporten ikke kan godkendes, får den studerende 14 dage til at skrive en ny afrapportering. 12. Såfremt praktikperioden ikke godkendes kan den studerende gå op til BA-eksamen, og praktikken skal tages om det efterfølgende efterår. Først når praktikken er godkendt, kan man godkendes som Professionsbachelor. 13. Godkendelsen og praktikstedet står på eksamensbeviset. 14. Forhåndsaftale med praktikstedet skal foreligge senest 15. maj (medio modul 8). Praktikstedet skal kunne tilbyde følgende: Praktikstedet skal være en virksomhed der arbejder professionelt indenfor trykt eller digital kommunikation, eller i beslægtede brancher. Virksomhedens kernekompetence skal være indenfor følgende emner/virksomhedstyper: - Tryk - Færdiggørelse - Leverandørvirksomheder (Fx papirgrossist, pladelev., softwarelev.,maskinlev mm.). - Web - Reklamebureauer - Mediebureau 2

3 - Tegnestuer - Aviser - Forlag - IT - Marketing/event bureauer - In-house afdelinger - Online kommunikation - E-learning - Konsulentfirmaer Virksomhedens størrelse kan variere, men det er vigtigt at der er flere ansatte med kernekompetencer indenfor medieproduktioner. Virksomheden skal kunne tilbyde en arbejdsplads til praktikanten, samt computer*. Har praktikanten mulighed for selv at medbringe egen privat computer*, kan det også være en løsning. Praktikanten inddrages i virksomhedens projekter og aktiviteter, eller kan løse skræddersyede problemstillinger for virksomheden. Som eks. på opgaver kan nævnes: - Indkøb hos underleverandører. Fx tryk eller web - Kvalitetskontrol af tryk - Kalibrering af måleapparater og skærme - Udarbejdelse af tilbud - Projektledelse - Markeds og kundeanalyser - Programmering og færdiggørelse - Kundemøder Personalemøder Virksomheden skal udpege en praktikvejleder, der tager ansvar for praktikanten er beskæftiget med faglige relevante projekter og som løbende evaluere praktikantens arbejde og slutteligt godkender praktikantens praktikophold. * Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har ikke mulighed for at forsikre praktikanter. Sker der skade på materiel i praktikperioden, er det virksomhedens/praktikantens egen forsikring der må dække. 3

4 tidsplan for valg af praktiksted 4. semester valg af praktiksted Uge 5 Fredag 30. januar Praktikpakken udleveres til de studerende Uge 9 Mandag 23. februar kl Info og spørgsmål vedr. praktikperioden i plenum Tirsdag 23. februar Uge 20 Fredag 15. maj Mulighed for personlig vejledning på MBN s kontor fra kl Deadline for skriftlig aftale med praktikstedet 5. semester praktikforløb Uge 36 Man. d. 31. aug sept. Uge 38 Man. d. 4. sept. 15. Jan. Uge 46 Man. 19. okt. kl Uge 3-4 Man. d. 18. jan. 29. jan. Praktikforberedende undervisning Praktikperioden Midtvejsevaluering på Mediehøjskolen Afrapportering Uge 4 Fredag d. 29. jan. kl Deadline for aflevering af rapport 4

5 kære praktiksted Som leder af professionsbacheloruddannelsen i Medieproduktion & Ledelse, er jeg glad for at sende vores studerende i praktik i branchen. De er en flok unge, som siden de kom gennem nåleøjet ved optagelsesforløbet, har udvist engagement og lærelyst. De har lært om projektledelsesværktøjer og gruppepsykologi, samt de bagvedliggende digitale og trykte teknologier, som alt sammen gør at de er velkvalificerede til at at tage fat som projektledere. Gennem de første to år giver vi dem værktøjer og metoder til at bruge deres talent bedst muligt. Vi underviser dem i: - Mediebranchen (Virksomhedstyper og udviklingstendenser) - Ledelse (Især med fokus på projektledelse i medievirksomheder) - Økonomi - Erhvervsjura - Innovation & iværksætteri - Afsætning & Reklame - Farvestyring - Premedie - Prepress - Tryk - Færdiggørelse - Projektledelse af webproduktioner Vores overordnede intentioner med uddannelsen er: For det første skal de studerende forholde sig til virkeligheden. De møder undervisere, der er aktive i mediebranchens virksomheder. Enten de eksternt tilknyttede lektorer fra mediebranchen, eller via de fastansatte undervisere, som ved hjælp af forskning og konsultation i relevante medievirksomheder, drager praktiske problemstillinger ind i undervisningen. For det andet lægger uddannelsen stor vægt på at de studerende kan anvende de teoretiske modeller i en konkret kontekst, udmøntet i direkte anvendelsesorienterede løsninger. Om dette så er som projekt og kontaktassistenter i reklame og webbureauer, eller som produktionsledere i trykkerier er i princippet ligegyldigt. Den teoretiske undervisning bliver altid afsluttet med praktiske øvelser. De studerende har med andre ord fået en undervisning inden praktikken, som i praktikperioden sætter dem i stand til at tage fat med det samme og løse konkrete opgaver. Samt kunne fungere som projektleder i en række forskellige job og virksomhedspositioner. Endvidere er de studerende også trænet i at samarbejde både med hinanden og på tværs med de andre studerende, der er på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Så tag godt imod vores studerende. Vær ambitiøse i jeres krav til dem og fair i jeres coaching og tilbagemeldinger. Praktikstedet er et vigtigt stop på deres vej mod at uddanne sig til professionelle projektledere og er en vigtig reference i forhold til den branche, der venter dem efter uddannelsen. Michael Bach Nielsen Uddannelsesleder Medieproduktion og Ledelse 5

6 Fakta om praktikperioden Periode: 7. september januar 2010 Praktikken er ulønnet den studerende modtager SU i perioden I uge 43 skal praktikanten deltage i en praktikdag på Mediehøjskolen Praktikken afsluttes med 2 uger ( januar 2010) hvor praktikanten skriver en rapport (12 sider). Her reflekteres over de læringsmål der er opnået gennem praktikken, samt præsentation af minimum 3 projekter, praktikanten har deltaget i udviklingen af på sit praktiksted. Det er muligt at to praktikanter kan være på samme virksomhed som team. Det er muligt at dele sin praktikperiode op og være i to forskellige virksomheder. Praktikken er en del af de studerendes eksamensbevis og skal bestås. Virksomheden skal derfor godkende praktikantens indsats og den studerende skal have godkendt praktikrapporten af uddannelseslederen. Praktiktiden krav og forventninger Praktikperioden er en meget vigtig del af de MPL studerendes uddannelse. Det er her, den studerende bringer sine kompetencer i spil, henter inspiration og får nye perspektiver på uddannelsen. Praktikken skal bestås. Denne godkendelse og praktikstedet anføres på den studerendes eksamensbevis. Det stiller krav til praktikstedet om en vis strukturering og planlægning, sådan at praktikanterne videreudvikler de kompetencer, de har med sig fra deres studietid. Praktikstedet skal udpege en praktikvejleder, der tager ansvar for at praktikanten er beskæftiget med faglig relevante projekter og som løbende evaluere praktikantens arbejde. Praktikanten skal indgå i praktikstedets projekter. Indsatsen skal løbende evalueres, det skal hjælpe praktikanten til at videreudvikle sine kernekompetencer og nå sine personlige mål. Der underskrives en kontrakt mellem praktikstedet, den studerende og uddannelseslederen. 6

7 Medieproduktion og Ledelse på Mediehøjskolen Mediehøjskole (tidligere Den Grafiske Højskole) fusionerede i januar 2008 med Journalisthøjskole i Århus og blev samlet til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Professionsbacheloruddannelsen i Medieproduktion & Ledelse er en projektlederuddannelse som dækker over trykte medier og web. Der undervises i hvordan de forskellige medier fungerer, hvordan de spiller sammen og hvilke medier der egner sig bedst til at løse en konkret opgave. Uddannelsen har et Advisory Board bestående af direktører inden for trykte og digitale medier der løbende rådgiver undervisere og ledelse på Mediehøjskolen. Medlemmerne er: Thomas Hjorth, CEO Heidelberg Nordic/Baltics Chandra Mostov, Partner Wunderman Copenhagen Karen Øestergaard, Adm. direktør Ogilvy One Henrik Nielsen, CEO Clemmenstrykkeriet Stig Hoffland, Adm. direktør Rosendahls Fihl Jensen Faste undervisere i afdelingen for Medieproduktion og Ledelse: Lektor Casper Find Andersen Lektor Ph.D Eva Parum v Michael Abildgaard Pedersen Lektor Michael Bach Nielsen Lektor Thomas Bo Jensen Lektor Siri Olivia Drachmann Kontakt: Michael Bach Nielsen Mediehøjskolen Emdrupvej København NV Tlf:

8 praktikkontrakt Periode Praktikken starter den: / 2009 og slutter den /2010 Mellem undertegnede og medundertegnede Virksomhedens direktør Studerende/praktikant Telefon og Telefon og Praktikantens vejleder Uddannelsesleder Telefon og Telefon og Virksomheds navn Uddannelsesinstitution og studieretning Adresse Adresse Postnr. og by Postnr. og by 8

9 Arbejdssted og- opgaver Formålet med praktikforløbet er at give den studerende faglig kompetencer samt organisatorisk og personlig viden om mediebranchen som de uddannes til. Den praktikstuderende bliver beskæftiget med opgaver inden for: Virksomheden forpligter sig til at instruere praktikanten om regler og rutiner i virksomheden, herunder sikkerhedsforhold, arbejds- og kommunikationsrutiner. Praktikanten forpligter sit til at følge disse, således som de til enhver tid gældende for virksomhedens øvrige ansatte. Den studerende er selv ansvarlig for forsikring på Løbende evaluerer den studerende og virksomheden opholdet og reviderer om nødvendigt arbejdsopgaverne. Den studerende skal orientere vejlederen om væsentlige ændringer i de i aftalen beskrevne arbejdsopgaver. Er der truffet aftale om at praktikforløbet afsluttes med andet end praktikrapporten (Fx en mundtlig præsentation på virksomheden)? Nej Ja Hvis ja, hvilken: 9

10 Fortrolighedserklæring 1. Den viden, den studerende erhverver sig om virksomhedens interne forhold, herunder forretning, drift og specielle knowhow, må ikke udnyttes eller videregives til andre personer eller virksomheder. I den forbindelse henledes opmærksomheden på markedsføringslovens 10 om forretningshemmeligheder. 2. Udvikler den studerende i forbindelse med samarbejdet arbejder eller gør opfindelser, som anses for at være en umiddelbar følge af samarbejdet med virksomheden og er af interesse for virksomhedens arbejdsområde, er virksomheden berettiget til at kræve disse overført til sig. Den studerendes rettigheder er som arbejdstagers i henhold til lovgivningen om arbejdstagers opfindelser. 3. Der udarbejdes på grundlag af det udførte arbejde en praktikrapport til skolen til brug for bedømmelse. Rapporten indgår i skolens arkiv, men kan stemples fortrolig. Virksomheden er berettiget til at modtage en kopi og til at anvende resultaterne internt i virksomheden. 4. Vejlederen er ligeledes omfattet af denne fortrolighedsforpligtelse og må ikke videregive oplysninger om virksomheden, der er kommet denne til kendskab i forbindelse med den studerendes ophold eller rapport. En eventuel censor er ligeledes omfattet af denne fortrolighedsforpligtelse. 5. Kun efter skriftlig aftale med virksomheden må den studerende offentliggøre sin praktikrapport eller dele heraf. Opsigelse af aftale Såfremt aftalen misligholdes, kan alle involverede parter opsige aftalen med umiddelbar virkning. Opsigelse af aftale skal ske skriftligt til de to øvrige parter. Den opsigende part skal ligeledes orientere vejlederen skriftligt om aftalens ophør. Dato/Sted Virksomhedens direktør Studerende/praktikant Vejleder 10

11 afrapportering For at få godkendt praktikken skal praktikanten skrive en rapport på 12 sider, der reflekterer over de læringsmål han/hun har nået gennem praktikperioden. Rapporten er struktureret sådan: Side 1-2: Faktisk forløb Hvilken virksomhed? Hvad laver de? Hvad lavede jeg? Hvor var jeg? Antal kollegaer, oplevelser. Side 3-8: Beskrivelser og refleksion over en konkret case: din rolle, arbejdsmetoder, samarbejdsforhold, løsninger og skitser som bilag. Side 9-12: 1. Refleksion over hvad du har lært på uddannelsen 2. Hvad har du lært i dit praktikforløb? 3. Hvad mangler du, for at føle dig færdig? 4. Sammenfatning: Var det umagen værd? Herunder længde osv. Placering i hele uddannelsesforløbet osv. Desuden skal rapporten indeholde bilag med præsentation af minimum 3 projekter, praktikanten har deltaget i udviklingen af på sit praktiksted. 11

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009 Praktik håndbog - International Linje Praktikadministrationen for uddannelsespraktikken International koordinator Anke Beuck dir.tlf.: +45 8755 3306 e-mail: anbe@viauc.dk Praktikleder Ulla Ravn dir.tlf.:

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om:

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om: Studiehåndbog Læsevejledning KEAs studiehåndbog er til for at give dig et indblik i KEA. Vi vil gerne hjælpe dig med hurtigt at falde til og kunne fokusere på dit studie. Studiehåndbogen orienterer dig

Læs mere

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Praktikpjece Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Indhold Praktik i uddannelsen... 1 Praktikinstitutioner... 1 Praktik i udlandet... 2 Læring i professionsbacheloruddannelser... 2 Læring og

Læs mere

Praktikguide Professionsbachelor i Optometri

Praktikguide Professionsbachelor i Optometri Praktikguide Professionsbachelor i Optometri Indholdsfortegnelse Generelt Introduktion... 3 Praktikperioden... 3 Praktikvirksomheden... 3 Økonomi... 3 Forsikring... 4 Kontaktinfo på praktikkoordinatoren:...

Læs mere

02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske institution

02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske institution 02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE - den pædagogiske institution PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSES VARIGHED... 3 4. UDDANNELSENS

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS PRAKTIKSKOLENS PRAKTIKHÅNDBOG OM 4. STUDIEÅR ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 (LU07-lovgivningen) LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS Indhold Indledning... 3 Fakta om skoleperioden... 4 Det særlige ved skoleperioden...

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen Revideret 15.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5.

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3

Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3 Erhvervsakademier i Danmark, der udbyder uddannelsen inden for e-konceptudvikling August 2014 Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3 for alle erhvervsakademier, der udbyder uddannelsen

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Denne folder bygger på EVA s rapport Praktik

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness. Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.dk Betinget positiv akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel. Draft version, ændringer kan forekomme Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Draft Version 0.9 Revideret 26. januar 2015

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Bilag. Kontor, handel og forretningsservice Omsorg, sundhed og pædagogik. Teknologi, byggeri og transport 1. Teknologi, byggeri og transport 2

Bilag. Kontor, handel og forretningsservice Omsorg, sundhed og pædagogik. Teknologi, byggeri og transport 1. Teknologi, byggeri og transport 2 Bilag Kontor, handel og forretningsservice Omsorg, sundhed og pædagogik Teknologi, byggeri og transport 1 Teknologi, byggeri og transport 2 Fødevarer, jordbrug og oplevelser Kontor, handel og forretningsservice

Læs mere