Formanden for St. Croix Friends of Denmark, Hans Lawaetz, overrækker en check fra foreningen til USVI University s direktør, Haldane Davies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formanden for St. Croix Friends of Denmark, Hans Lawaetz, overrækker en check fra foreningen til USVI University s direktør, Haldane Davies"

Transkript

1 ISSN Januar årgang nr.1 Danish Westindian Society Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Formanden for St. Croix Friends of Denmark, Hans Lawaetz, overrækker en check fra foreningen til USVI University s direktør, Haldane Davies Medlemsmøde i Horsens s. 3 Ekstraordinær generalforsamling itaastrup s. 4 Medlemsmøde i Taastrup s. 5 Referat af den genoptagne generalforsamling s. 19 Forslag til vedtægter for Dansk Vestindisk Selskab s. 23 DVS s Dansk hjemmeside: Vestindisk Selskab - Nr. 1 - Januar

2 Dansk Vestindisk Selskabs medlemsblad 2015, nr. 1 Redaktion: Vibeke Maduro Tuxen (ansvarshavende). Teknisk assistance: Erik Marcussen. Tryk: Bent Lantow, Kongshaven 28, 2500 Valby Formanden skriver.. Kære medlemmer J ouvert er fransk og betyder jeg åbner. Lige nu er det formiddag den 1. januar 2015, og jeg har netop åbnet lågen til det nye år. Men hvad har fransk med Vestindien at gøre? Ja, det er også lidt mærkeligt, men overalt i Caribien er J ouvert en vigtig nat, morgen og formiddag. Datoen er slutningen af en karnevalsperiode (varighed ca. 3 uger) og på St Croix slutter karnevallet altid den 6. januar (hellig 3 konger). På St Thomas er det ultimo april og på St John er det 4. juli. J ouvert starter omkring kl 4 om natten, hvor folk samler sig lidt uden for Frederiksted. Påklædning er meget afslappet, for der skal danses og festes i mange timer. Musikken kommer fra et par lokale bands, som står på ladet af store lastvogne med forstærkere. Langsomt bevæger lastbilerne sig ind mod Frederiksted efterfulgt af tusinder af partyglade dansere. Der er selvfølgelig flest unge, men er du danseglad og har du energien, så spiller alder ingen rolle. Jeg fik lyst til at starte 2015 med at dele lidt livsglad vestindisk kultur med jer. På gensyn i 2015 Anne Walbom 2 Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 1 - Januar 2015

3 Medlemsmøde i Jylland Lørdag den 7. marts 2015 kl I Horsens Firmaidræts lokaler, Hattingvej 14, 8700 Horsens. Med Slavernes Øer i køjesækken ved Leif Kongstad Se omtale nedenfor Festivalorientering ved Anne Walbom Vi sørger for lidt til ganen i form af kaffe og brød, pris 30 kr. Øvrige drikkevarer kan købes. Gæster er velkomne. Tilmelding til medlemsmødet i Horsens senest lørdag den 28. februar - absolut sidste frist - til - eller send kuponen side 5 til Gerda Brown Jensen - eller ring til Gerda på telefon Med Slavernes Øer i køjesækken 1973 blev et skelsættende år i mit liv, idet jeg som skibslæge på skoleskibet DANMARK for første gang stiftede bekendtskab med de tidligere dansk vestindiske øer. På turen derover læste jeg Thorkild Hansens bøger om slaverne, hvilket skærpede min interesse for øernes historie og medførte adskillige rejser derover de efterfølgende år. Ved mødet vil jeg dog koncentrere mig om at vise billeder fra mit første besøg på øerne i Leif Kongstad Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 1 - Januar

4 Ekstraordinær generalforsamling Dansk Vestindisk Selskab Fredag den 27. februar 2015 kl (Store sal) Taastrup Medborgerhus, Taastrup Hovedgade 71, Taastrup (over for Taastrup Station). Parkering bag Medborgerhuset DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent 2. Endelig behandling af ændringsforslag til vedtægterne 3. Eventuelt. 4 Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 1 - Januar 2015

5 Medlemsmøde i Taastrup Fredag d. 27. februar 2015 kl Taastrup Medborgerhus Taastrup Hovedgade 71, Taastrup Fra slavedreng til kaptajn i den danske hær 1864 ved Anne Walbom Festivalorientering ved Anne Walbom Der vil blive serveret 2 stk. smørrebrød pr. deltager ved mødet. Pris for deltagelse: 60 kr. pr. deltager. Gæster er velkomne. Tilmelding til medlemsmødet i Taastrup senest fredag den 20. februar - absolut sidste frist - til - eller send nedenstående kupon til Gerda Brown Jensen - eller ring til Gerda på telefon Tilmelding til medlemsmøder: Fredag den 27. februar 2015 kl i Taastrup Medborgerhus antal: Lørdag den 7. marts 2015 kl i Horsens Navn: Telefon: Sendes til Gerda Brown Jensen - se adresse på næste side. Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 1 - Januar

6 Tag kontakt til Unique Tours, når De skal planlægge en grupperejse (min. 10 personer) til det tidligere Dansk Vestindien. Efter mere end 20 års samarbejde med øerne, kan vi vist roligt sige, vi har det bedst tænkelige kontaktnet. Vi ser frem til at høre fra Dem. HEIDI HOLM Teglgårdstræde 9 - DK-1453 København K Tlf:: Fax: Reg. under Rejsegarantifonden nr Bank: Den Danske Bank til Porto kr. 10,00 kr (B-post) Gerda Brown Jensen Jens Munksgade 20, 5. tv København Ø 6 Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 1 - Januar 2015

7 Ny dansk-vestindisk hjemmeside af Erik Gøbel Seniorforsker i Rigsarkivet For snart mange år siden lavede Rigsarkivet en hjemmeside, hvor man på adressen først og fremmest har kunnet finde detaljerede oversigter over Rigsarkivets beholdning af arkivalier fra Dansk Vestindien. Men nu er der lavet en ny og væsentlig mere spændende hjemmeside på adressen Årsdagen hertil er, at i Rigsarkivet i København opbevares langt hovedparten af kilderne til det tidligere Dansk Vestindiens historie. Da St. Thomas, St. Jan og St. Croix blev solgt til USA i 1917, var hverken øboerne eller amerikanerne interesserede i de hovedsagelig dansksprogede arkivalier, der befandt sig på øerne, og som derfor blev hentet til Danmark. Sammen med tidligere hjemsendte arkivalier og de papirer, som centraladministrationen havde skabt i København, drejer det sig i alt om cirka 1,5 hyldekilometer arkivalier, hvoraf hovedparten stammer fra danske myndigheder i Vestindien. Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 1 - Januar 2015 Materialet er temmelig enestående, og de ældste dele af det er derfor blevet optaget på UNESCO s fornemme liste over den skriftlige verdenskulturarv, The Memory of the World Register. På US Virgin Islands og i National Archives i Washington DC opbevares i dag en mindre del arkivalier fra øernes danske tid, , (henholdsvis 0,5 hyldekilometer og nogle få hyldemeter). Der er derfor etableret et samarbejde hen over Atlanten mellem de tre parter om vor fælles arkivalske kulturarv. I forbindelse med markeringen af 100-årsdagen for salget af kolonien har Rigsarkivet søsat et storstilet projekt, som har til hensigt at digitalisere, tilgængeliggøre og formidle de dansk-vestindiske arkivalier, der ligger i Rigsarkivet. Det danske kulturministerium har bevilget 4,2 millioner kroner til behandling af centraladministrationens vestindiske arkivalier, og A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal har bevilget 10 millioner kroner til arbejdet med de såkaldte vestindiske lokalarkiver. Arbejdet gik i gang i begyndelsen af 2013, og den nye hjemmeside gik i luften i sommeren Fagligt ansvarlig for projektet er seniorforsker Erik Gøbel fra Rigsarkivet. Projektet følges desuden af Rigsarkivets di- 7

8 rektion og overvåges af en sagkyndig følgegruppe. I løbet af det første par år gennemføres scanning af alle de vigtigste arkivalier, dette vil resultere i cirka 5 millioner billedfiler i høj opløsning hovedparten altså med gotisk håndskrift og på dansk. En sidegevinst vil være, at scanningerne kan fungere som sikkerhedskopi og i givet fald erstatte de originale arkivalier. På vil der løbende blive frigivet arkivalske smagsprøver, så interessen for hjemmesiden kan fanges og kendskabet til den blive udbredt, inden de kolossalt mange scannede arkivalier bliver frit tilgængelige for alle interesserede i Indtil da koncentrerer hjemmesiden sig om at introducere brugerne til Dansk Vestindiens historie og kildematerialet dertil. På både dansk og engelsk findes der en informativ tidslinie og en lang række tekster med nedslag i aspekter af historien under hovedoverskrifterne Personhistorie, Ejendomsforhold, Slaveri, Kolonimagt, Handel og søfart og Skæbnehistorier. Desuden er der vejledninger i at finde litteratur og arkivmateriale, foruden naturligvis en beskrivelse af hele projektet og dets intentioner. Hjemmesiden vil løbende blive udbygget, således vil der snart komme smagsprøver på enkelte arkivalier i form af scannede billeder med tilhørende danske transskriptioner (nøjagtige afskrifter i moderne skrift) og oversættelser til engelsk. I 2017 vil cirka 1,2 hyldekilometer arkivalier fra Rigsarkivets samlinger være scannet og lagt ud på internettet til fri afbenyttelse for alle interesserede. Som eksempler på arkivgrupper, hvoraf der er et halvt hundrede, kan nævnes: Vestindisk-guineisk Kompagni , Koloniernes Centralbestyrelse , Generalguvernementet , St. Thomas havnemester , St. Jan landfoged og Fællessukkerkogeriet på St. Croix Desuden omfatter projektet Rigsarkivets spændende specialsamling af cirka 300 vestindiske kort og tegninger. Herudover findes der naturligvis ikke helt få sager og enkeltdokumenter spredt rundt omkring i adskillige andre arkivgrupper i Rigsarkivet, for eksempel i arkiverne efter Danske Kancelli og Udenrigsministeriet; men disse indgår ikke i det aktuelle projekt. Bevaringstilstanden af arkivalierne er generelt god. Dog er omkring en tiendedel af arkivalierne fra myndigheder ude i Dansk Vestindien fysisk skadede, idet nogle er gnavet af termitter, rotter eller mus, andre er angrebet af svamp, og atter andre lider af blæksyre og smuldrende papir. Vi skønner, at halvdelen af de skadede 8 Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 1 - Januar 2015

9 arkivalier kan scannes med forsigtighed, men at de øvrige skadede papirer kræver egentlig konservering. Dette sidste er uhyre dyrt og det er der ikke umiddelbart penge til i det aktuelle tilgængeliggørelsesprojekt. Rigsarkivets primære indsats i projektet er at digitalisere, tilgængeliggø-re og formidle de vestindiske arkiva-lier. Transskribering af alle de håndskrevne dokumenter er et meget stort arbejde, som vi ikke selv vil kunne påtage os. Men i Danmark har man særdeles gode erfaringer med frivillige, som transskriberer og indtaster i databaser, hvor det hele er styret af Rigsarkivet (såkaldt crowd sourcing). Et sådant samarbejde regner vi med at kunne etablere også vedrørende de vestindiske arkivalier, først og fremmest for så vidt angår genealogiske arkivserier som passagerlister, matrikler, slavelister, stamruller for den vestindiske hærstyrke og registre til ansøgninger om borgerbreve. De første frivillige har allerede meldt sig, men endnu er det nødvendige programmel ikke helt parat. Efter transskriberingen skulle næste skridt gerne være oversættelse til en- Guvernør Jørgen Iversens regnskab over 24 slaver, som ankom til St. Thomas Priserne er angivet i pund sukker, og navne som Beenrad, Indtørret, Uden Bug og Skiden Side (nr ) siger alt om den ringe kvalitet af nogle af slaverne. (Rigsarkivet, Vestindisk-guineisk Kompagni 534). Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 1 - Januar

10 Den travle havneplads i Christiansted på St. Croix 1815 med sukkertønder parat til udskibning. Øverst til højre er Fort Christiansværn, dernæst følger kirken, kompagniets gård, en række byejendomme og den lille brune vejer-bod. (Rigsarkivet, Rentekammersam-lingen b). arkivalier kan scannes med forsigtighed, men at de øvrige skadede papirer kræver egentlig konservering. Dette sidste er uhyre dyrt - og det er der ikke umiddelbart penge til i det aktuelle tilgængeliggørelsesprojekt. Rigsarkivets primære indsats i projektet er at digitalisere, tilgængeliggøre og formidle de vestindiske arkivalier. Transskribering af alle de håndskrevne dokumenter er et meget stort arbejde, som vi ikke selv vil kunne påtage os. Men i Danmark har man særdeles gode erfaringer med frivillige, som transskriberer og indtaster i databaser, hvor det hele er styret af Rigsarkivet (såkaldt crowd sourcing). Et sådant samarbejde regner vi med at kunne etablere også vedrørende de vestindiske arkivalier, først og fremmest for så vidt angår genealogiske arkivserier som passagerlister, matrikler, slavelister, stamruller for den vestindiske hærstyrke og registre til ansøgninger om borgerbreve. De første frivillige har allerede meldt sig, men endnu er det nødvendige programmel ikke helt parat. 10 Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 1 - Januar 2015

11 Efter transskriberingen skulle næste skridt gerne være oversættelse til engelsk, i hvert fald af de vigtigste arkivserier. Det vil dog nok vise sig vanskeligt at finde folk, som er kvalificerede til både at forstå det gamle danske sprog og være i stand til at oversætte det til korrekt engelsk. Det er en svær opgave, blandt andet fordi mange gamle ord, navnlig af administrativ og juridisk karakter, ikke findes i ordbøger eller andre hjælpemidler. En gendarm bliver Christiansted kasernes Monkey man Under alle omstændigheder er der tale om et storslået projekt, som vil komme mange til gavn både danskere og udlændinge, såvel amatører som professionelle forskere. Forskningspotentialet i de dansk-vestindiske arkivalier er kolossalt, og Rigsarkivets nye ilgængeliggørelsesprojekt vil imødekomme den store interesse for Dansk Vestindiens historie på begge sider af Atlanten. Man kan sige, at Danmark giver historien tilbage til Jomfruøerne i forbindelse med hundredårsjubilæet i Erik Gøbel omgivet af vestindiske arkivalier i Rigsarkivet Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 1 - Januar 2015 Denne danske gendarm, med sit cykelstyr-overskæg, er måske en af de sidste, der gjorde tjeneste inden overdragelsen af øerne fra Danmark til USA i I Danmark havde han oprindeligt været soldat, men meldte sig frivilligt til tjeneste i Dansk Vestindien, idet han så det som en fordel at kunne deltage i kurser i engelsk, historie og øernes traditioner for at opnå en bedre forståelse for folket på øerne. I 1906 udskiftede den paramilitære enhed gendarmeriet de traditionelle 11

12 soldater, som havde gjort tjeneste på St. Croix siden På denne tid var der sket en forandring i forvaltningen af øerne. Udenrigsministeriet, som øerne hørte under, ventede, at gendarmerne ville håndhæve lovene på en mere sympatisk og human måde. Hver mand forpligtede sig til en periode på 3 år men kunne forlænge den til 6 år. 30 mand blev placeret på forterne i både Frederiksted og Christiansted og ved Kingshill kaserner. I modsætning til de soldater de havde afløst, blev disse mænd opfordret til at danne sportshold med de lokale mænd. På forskellige tider og steder var der rugbykampe, soccer (football) og riffelskydning. Gendarmerne fik for første gang mulighed for at prøve cricket, det foretrukne spil hos de indvandrede arbejdere fra de Britiske øer. Pastor Ejnar Olsen fra Kingshill Lutheranske Kirke organiserede mange af konkurrencerne og planlagde endvidere skovture og spil for familierne og gendarmerne. I byerne arbejdede gendarmerne på at opretholde danske organisationer, som f.eks. det kirkelige Blå Kors (Temperance) og foreningen til dyrenes beskyttelse (ASPCA). Gendarmerne blev opmuntrede til at anskaffe sig hunde for at være rollemodeller og vise, hvordan man bør behandle dyr. Der var dyrskuer, hvor der blev bedømt forskellige kategorier af dyr. Både lokale mænd og gendarmer medbragte deres kæledyr og konkurrerede indbyrdes om præmier. Gendarmerne fra Kingshill gjorde tjeneste som et beredent infanteri og patruljerede vejene mellem plantagerne. I deres fritid deltog de i lokale væddeløb, organiseret af plantageejerne, hvoraf nogen blev afholdt på Manning Bay. Dagens sidste løb blev altid afholdt mellem arbejderne, så de konkurrerede mod hinanden, og vinderen modtog en præmie af økonomisk karakter. Officererne fra hver af de tre afdelinger af gendarmeriet deltog i skydekonkurrencer mod plantageejerne og købmændene. Der var øvelser i almindelig skydning efter mål såvel som skydning efter bevægelige metalfugle, hvor en del af metalfuglen ville rive sig løs, når den blev ramt af kuglen. Der kunne optjenes forskellige point for hver del der blev skudt ned og den med højeste point vandt. I årene blev kameraet mere transportabelt, således at udendørs aktiviteter kunne gengives mindre formelt og opstyltet. Adskillige gendarmer havde medbragt deres fotoudstyr til øerne og tog billeder af deres arbejdskammerater i fritiden. Vi har set billeder fra Christiansted kasernens gårdsplads af gendarmer med deres kæledyr. Høns og ænder var der mange af selv i byen. Nogle mænd fangede hjorte fra de skov- 12 Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 1 - Januar 2015

13 klædte bakker og holdt dem som kæledyr på kasernens gårdsplads. Denne type af hjorte var blevet importeret til øerne under den Britiske besættelse og mændene holdt dem som kæledyr (George A. Seaman: Deer in the Virgin Islands). Vores unge danske gendarm er fotograferet i sin hverdagsuniform og kasket og har erhvervet en grøn abe, populært kendt som en vervet monkey og videnskabeligt kendt under navnet Chlorocebus sabaeus. Disse dyr var oprindeligt fra et område af Sahara i Vestafrika og var skattede af officererne på slaveskibene. De blev således bragt til Caribien via slavehandelen. I dag trives disse dyr på øerne St. Kitts, Nevis, Barbados og St. Martin. De lever i kolonier på stykker og er mest aktive tidligt om morgenen og sent på eftermiddagen, når de søger efter foder som små kærner og frugter. De kan især godt lide umodne grønne mango (Wikipedia). Vor gendarm har sandsynligvis købt sit kæledyr af et besætningsmedlem fra en af bådene som sejlede mellem øerne. Disse fartøjer sejlede fra ø til ø og solgte deres frugt og grøntsager. Normalt er denne type abe ikke bange for mennesker, og de elsker at rasere private haver for grøntsager. Bullen skriver i 1905 i sin dagbog fra sin rejse med dampskib gennem Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 1 - Januar 2015 Caribien Back to sunny seas at en passager fra St, Kitts fortalte ham, at for hver dollar aben åd, ødelagde den for 10 dollars af farmerens afgrøde. Denne lokale mand pralede derefter af at jagte disse aber og tjene en dollar for hver, når han solgte dem til landmænd, der betragtede dyret som en delikatesse. Over for deres ejere, som på St. Kitts og Nevis omtales som monkey-men kan disse kæledyr blive overbeskyttende og næsten nervøse overfor andre. Her på billedet, taget på Christiansted kasernes gårdsplads, sidder aben roligt på sin ejers arm og ser ud til at nyde opmærksomheden fra fotografen bag det sorte klæde der dækker kameraet. I baggrunden i sit bur, i skyggen af et græskartræ. I modsætning til soldaterne før 1906 blev gendarmerne opfattet som værende mindre nidkære, idet de vandt respekt blandt folk ved at blande sig med de lokale. De havde rigelig med fritid til at konkurrere med de lokale i sportsgrene og væddeløb. Samtidig var de venlige overfor de lokale kvinder, som enten solgte dem det daglige brød, lavede mad til dem eller vaskede deres tøj. På de Vestindiske øer er der mange som omtaler gendarmerne positivt, og der findes utallige efterkommere, som stolt bærer de danske navne fra deres fædre eller bedstefædre. I Danmark organiserede en af de sidste gendar- 13

14 mer fra Frederiksted, Zeilau, at en gruppe forhenværende gendarmer mødtes af og til i årene erne. De fleste af dem huskede med glæde den tid, de gjorde tjeneste på øerne. Elizabeth Rezende, St. Croix Oversat af Dorte Nielsen Universitetet inviterer At modtage en fornem invitation til et arrangement i Goverment House i Christiansted på U.S.V.I. er en attraktion, som man med stor glæde tager imod, især når tidspunktet passer med et ophold på St Croix. Men hvad går dette arrangement egentlig ud på? jo, det er for at fejre og forstærke partnerskabet med Danmark og de danske universiteter, står der. Hvem inviterer? The Foundation for the University of the Virgin Islands. Selvfølgelig har universitetet en fondsbestyrelse, for det er et privat universitet, dog med stor støtte fra den lokale regering. Hvem er inviteret? Universitetets rektor David Hall og Søren Blak, som er dansk konsul på St Thomas. Derudover er St Croix Friends of Denmark og andre danskere som mig selv indbudt. Hvad skal der ske? Der er en stor buffet og en åben bar. Maden er virkelig lækker og den nydes stående ved høje borde. Vi bliver underholdt af livlig lokal musik spillet af Stanley and the 10 Sleepless Knights. Aftenen sluttes af med kvadrilledans. Men hvad er formålet? Formanden for St Croix Friends of Denmark Hans Lawaetz overrækker Universitetets Fondsbestyrelse en check på dollars. Der har inden checkoverrækkelsen været holdt flere taler, og af dem fremgår det, at universitetet har en udvidelsesplan. De vil gerne kunne tilbyde nye undervisningsområder. Især synes det medicinske område at være det fremtidige mål. En dejlig aften er slut. Men efterfølgende tænker jeg: Det var en dyr aften - der var masser af mad, der var levende musik og kvadrilledansere samt serveringspersonale. Måske kan Universitetet låne festsalen i Government House gratis, men alt det andet koster da mere end dollars. Hvad er egentlig årsag til denne aften? Jeg har spurgt rundt i mine omgivelser herude. Og svaret er, at universitetet sikkert vil forsøge at søge danske fonde, og at starte en fundraising i festligt samarbejde med Friends of Denmark vil hjælpe. Jeg krydser fingre for det. Anne Walbom 14 Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 1 - Januar 2015

15 BOGUDSALG For nogle år siden overtog DWIS den såkaldte Bjerregårdbogsamling for salg til foreningens medlemmer. Et mindre antal bøger var uden relation til Dansk Vestindien, hvorfor der kun er solgt et par stykker indtil nu. Derfor forsøges de resterende nu realiseret til nedsat pris. Kjeld Elfelt: 103 Engstrøm tegninger, Rasmus Navers Forlag 1958 kr. 40- Sven Henningsen: Det 20. århundrede, 1900 til 1933 (Bind 1-2), Thanning & Appels Forlag, 1966 Thorkild Hansen: Jens Munk, Gyldendal 1965 kr. 80- kr.80- Gerhard Munthe: Norske Folkeviser. Dreyers Forlag, Oslo, 1943 kr. 80- Suno Scharling: Min Slægt, Hvordan-Hvornår-Hvorfor? Clausen Bøger 1989 kr. 40- Til alle priser kommer porto og forsendelse. Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 1 - Januar

16 Medlemskontingent 2015 Som den nye kasserer i Dansk Vestindisk Selskab vil jeg gerne ønske alle medlemmer et godt nytår. Det betyder, at det nu er tid til indbetaling af kontingent for året En tak til de medlemmer der har fulgt opfordringen i sidste medlemsblad om indbetaling af kontingent før tid. Medlemskontingentet er fastsat til: kr., hvis bladet leveres fysisk kr., hvis bladet alene leveres elektronisk. Indbetaling af kontingent kan foretages: 1. Ved overførsel via netbank til Selskabets konto i Lån&Spar Bank, reg.nr. 0400, konto nr Ved indbetaling fra udlandet benyttes IBAN-nr. DK og BICkode LOSADKKK. 2. Indbetalingskort i dette blad kan benyttes, kortart 73, konto nr HUSK at anføre navn og adresse på indbetalingskortet. Jeg skal anmode om indbetaling senest den 15. februar Hvis kontingentet er indbetalt inden modtagelsen af dette blad, kan der ses bort fra indbetalingskortet. Hans Jørgen N. Laursen 16 Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 1 - Januar 2015

17 Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 1 - Januar

18 18 Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 1 - Januar 2015

19 Referat af genoptagelsen af den afbrudte ordinære generalforsamling 2014, som blev afholdt den 29. oktober 2014 Den genoptagne generalforsamling blev afholdt torsdag den 11. december 2014 i Medborgerhuset, Taastrup Hovedgade 71, 2630 Taastrup. Baggrunden for mødet var, at følgende blev besluttet på den ordinære generalforsamling den 29. oktober: Under punkt 5, som drejede sig om behandling af to indkomne forslag samt et forslag fra bestyrelsen, blev det første forslag (fremsat af Erik Marcussen) behandlet og vedtaget, men om det andet forslag, som havde affødt et forslag fra bestyrelsen, blev flg. besluttet: ad 2: Walther Damgaard havde fremsat forslag til flere ændringer i selskabets vedtægter, men da bestyrelsen som nævnt hverken havde udsendt eller mangfoldiggjort forslaget, fandtes det ikke rimeligt at bede generalforsamlingen tage stilling til forslaget. Hertil kom, at tidspunktet var så vidt fremskredet, at en behandling alligevel ikke kunne forventes gennemført inden for den tid, hvor vi disponerede over lokalet. Det blev derfor foreslået: 1. at sætte forslag 1 Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 1 - Januar 2015 under afstemning; 2. at udsætte generalforsamlingen, idet dog punkt 6-9 søgtes gennemført inden vi SKUL- LE forlade lokalet. Generalforsamlingen godkendte denne fremgangsmåde. Da formanden Anne Walbom var bortrejst til US Virgin Island, var det næstformand Asger Larsen (AL), som bød velkommen og redegjorde for ovennævnte begrundelse for forlængelsen af den ordinære generalforsamling. AL foreslog at Per Nielsen (PN) blev valgt til dirigent. Dette blev vedtaget med applaus. Undertegnede Bjarne Ph. Bidstrup blev valgt til referent. Dirigenten kunne konstatere at denne forlængelse af generalforsamlingen var lovligt indvarslet og optalte derefter, hvor mange stemmeberettigede, der var til stede. Der var i alt 14 medlemmer til stede, og de repræsenterede 12 stemmeberettigede og hertil kom 5 fuldmagter, d.v.s. 17 stemmeberettigede. Dirigenten (PN) præciserede, at der var to forslag til behandling: Walther Damgaards (WD) forslag til vedtægtsændringer og Bestyrelsens forslag til ændringer af foreningens vedtægter. PN foreslog, at man af praktiske grunde gennemgik de to forslag parallelt, hvilket blev vedtaget. Forslag til ændring af vedtægter: 19

20 Til 4 Medlemmer.: WD s forslag: Medlemmer kan rekvirere en fortegnelse over selskabets medlemmer indeholdende så mange oplysninger, som lovgivningen tillader. WD argumenterede ud fra et alment behov for ved særlige lejligheder at kunne komme i forbindelse med andre medlemmer. AL mente på bestyrelsens vegne, at det var vigtigt at beskytte medlemmer mod misbrug af personlige oplysninger. Andre mente, at det var almindeligt, at man i foreninger havde en medlemsliste, som medlemmer havde adgang til. Vibeke M. Tuxen (VMT) henviste til bestyrelsens ændringsforslag til 8 og spurgte, om WD s ændringsforslag derfor hørte under 8. Alle var enige i, at det hørte under 4, men det blev dog foreslået, at man tilføjede flg.: Et medlem kan ved henvendelse til sekretariatet modsætte sig udlevering af personlige oplysninger. WD s forslag med tilføjelse blev vedtaget med 11 stemmer for. Enkelte undlod at stemme. Til 5 Kontingent: Bestyrelsens forslag: Nyt punkt 3. Ved indmeldelse efter den 1. juli udgør kontingentet det halve og ved indmeldelse efter 1. november opkræves ikke kontingent for de sidste måneder i året. Vedtaget enstemmigt. Til 7 Ordinær generalforsamling: WD s forslag: Ændring af punkt 4: Fastlæggelse af medlemskontingent ændres til: Fastlæggelse af budget for indeværende og næstkommende regnskabsår, herunder fastlæggelse af medlemskontingent. Forslagets begrundelse er, at man herved tager højde for tomrummet mellem regnskabsårets afslutning den 30. juni og generalforsamlingen i slutningen af oktober. Bestyrelsen havde foreslået, at den sidste sætning i 7 ændres fra, Referat af forhandlingerne udsendes til medlemmerne til: Referat af forhandlingerne offentliggøres digitalt og bringes i førstkommende medlemsblad. De foreslåede ændringer blev efter nogle spørgsmål og kommentarer fra forsamlingen vedtaget enstemmigt. Til 8 Ekstraordinær generalforsamling: Bestyrelsens forslag til ændringer bortfaldt p.g.a. de andre vedtagne ændringer. Til 10 Bestyrelsen: WD s forslag om at bestyrelsen altid skal bestå af formand, næstformand, kasserer og sekretær ændres lidt, så det fremover skal lyde: Bestyrelsen konstituerer sig selv. Der skal altid være udpeget en formand, en næstformand, en kasserer (fuldmagtshaver) og en sekretær. 20 Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 1 - Januar 2015

21 Dette forslag blev vedtaget med 14 stemmer. Til 11 Bestyrelsesmøder: Den ordinære generalforsamling den 29. oktober vedtog følgende, fremsat af Erik Marcussen: Generalforsamlingen finder det gavnligt for selskabet, hvis medlemmernes muligheder for at kunne involvere sig i selskabets virke, forbedres. Derfor pålægges det bestyrelsen at drage omsorg for, at dagsordener for bestyrelses- og udvalgsmøder samt referater fra disse møder, gøres tilgængelige for medlemmerne digitalt, henholdsvis senest 1 uge før og 14 dage efter mødets afholdelse. Ændringerne i vedtægterne skal derfor være i overensstemmelse hermed. WD havde foreslået: Dagsordener og referater fra bestyrelsesmøder gøres tilgængelige for selskabets medlemmer på selskabets hjemmeside henholdsvis 1 uge før og senest 2 uger efter mødets afholdelse. Bestyrelsen havde foreslået følgende tilføjelse til denne paragraf: Dagsorden og referater fra bestyrelsesmøder gøres tilgængelige digitalt for selskabets medlemmer henholdsvis 1 uge før mødet og 2 uger efter mødets afholdelse. Bestyrelsen vil efter behov være berettiget til at udelukke Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 1 - Januar 2015 referat af forhandlinger indeholdende personfølsomme oplysninger eller hvor forretningsmæssige forhold taler for det. Begge forslag tilgodeser den tidligere vedtagne udtalelse. Efter nogen debat blev det efter forslag fra AL og Erik Marcussen (EM) vedtaget, at man tilføjede flg. til EM s formulering: Bestyrelsen er berettiget til at udelukke referat af sager indeholdende personfølsomme oplysninger, og sager hvor væsentlige forretningsmæssige forhold taler for det. Den nye fulde tilføjelse til 11 kommer derfor til at lyde således: Dagsorden og referater fra bestyrelsesmøder gøres tilgængelige digitalt for selskabets medlemmer henholdsvis 1 uge før mødet og 2 uger efter mødets afholdelse. Bestyrelsen vil efter behov være berettiget til at udelukke referat af forhandlinger indeholdende personfølsomme oplysninger eller hvor væsentlige forretningsmæssige forhold taler for det. Ændringerne til 11 blev vedtaget. Til 12 Tegningsregel: WD s forslag er bl.a. begrundet i, at der foregår salg af obligationer 4 gange årligt, og kassereren skal kunne gennemføre disse, så enkelt som muligt. Den nye formulering af den vedtægt bliver derfor: 21

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Nivå Kajakklub

Vedtægter for Nivå Kajakklub Vedtægter for Nivå Kajakklub Nuværende 1 Navn og hjemsted. Nivå Kajakklub, der har hjemsted i Karlebo Kommune, er stiftet d. 27. Maj 2002. 2 Formål. Foreningens formål er at dyrke kajakroning, og med udgangspunkt

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 1. Præsentation De tilstedeværende præsenterede sig selv. 2. Valg af dirigent og referent Som dirigent valgtes

Læs mere

Dragør Bådelaug. Vedtægt 2015

Dragør Bådelaug. Vedtægt 2015 Dragør Bådelaug Vedtægt 2015 1 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Dragør Bådelaug. 2. Dragør Bådelaug er stiftet den 18. jan. 1977. 3. Bådelaugets stander er hvid med blå kant og med Dragør Lodstårn

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls KIF Bowls Vedtægter for KIF Bowls 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er KIF Bowls. Dens hjemsted er Kolding Hallerne, Ambolten 2-6, Kolding. 2 Foreningens formål: Dens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse.

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Vedtægter for T3 Klub Danmark 1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Stk. 2 Foreningens formål er:.. at bevare motorkøretøjer af mærket Volkswagen

Læs mere

Vedtægter for Trinord

Vedtægter for Trinord Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 27-11-2011 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune.

Læs mere

Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/

Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/ Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/12 2000. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Hals Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aalborg kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening

Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening 1 Den Kongelige Livgardes Officersforening Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening Marts 2005 2 Navn: Foreningens navn er Den Kongelige Livgardes Officersforening 1 2 Formål: Det er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Vedtægter Navn 1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Formål 2 Tved Motions Cykelklub har til formål at virke for cykelsportens og motionscyklingens fremme,

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er, Poulstrup Vrejlev Sport 81, stiftet den 7. april 1981 og har hjemsted i Hjørring kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Rød skrift er den foreslået nye tekst og sort skrift er den oprindelige tekst. Ud for hver sorte sætning er der en kommentar, der

Læs mere

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub Vedtægter for Hadsund Bridgeklub 1. Navn og hjemsted... 1 2. Formål... 1 3. Tilhørsforhold... 1 4. Medlemskab.... 1 5. Kontingent... 2 6. Karantæne / Eksklusion... 2 7. Generalforsamling... 2 8. Dagsorden...

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel 1 Navn og hjemsted: Bowlingklubben Triominos, der har hjemsted i Rødovre Kommune, er stiftet den 11. januar 2003. Klubben er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund / Københavns Bowling Union under Danmarks

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Rhododendronforeningens vedtægter

Rhododendronforeningens vedtægter 1 Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Rhododendronforeningen, Chapter of The American Rhododendron Society (ARS) Foreningen er stiftet den 20. januar 1974 og har hjemsted i Egedal Kommune.

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus.

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. Navn og stander 1 Klubbens navn er Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. 2 Klubbens stander er hvid-rød med anker og propel. Formål 3 Klubbens formål er: 1. At fremme lyst- og kapsejlads.

Læs mere

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 ad dagsordenens punkt 4, forslag til vedtægtsændringer (markeret med rødt/det med rødt overstregede udgår) nuværende forslag 1 Navn Foreningens

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening Vedtægter for Dansk Geologisk Forening Vedtægter for Dansk Geologisk Forening 1 Navn Stk.1. Foreningens navn er Dansk Geologisk Forening (DGF), stiftet d. 16. januar 1893 i København. Stk. 2. I internationale

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Syddjurs Sportsrideklub Møllevej 6 8420 knebel info@syddjurssportsrideklub.dk 1 Foreningen Syddjurs Sportsrideklub er stiftet den 18. oktober 2006. og har hjemsted

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Vedtægter for Holbæk klatreklub

Vedtægter for Holbæk klatreklub Vedtægter for Holbæk klatreklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Holbaek Klatreklub der har hjemsted i Holbæk kommune, er stiftet den 26.04.2008. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund. 2 Formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for PUFF Panums UngdomsForsker Forening

Vedtægter for PUFF Panums UngdomsForsker Forening Vedtægter for PUFF Panums UngdomsForsker Forening Foreningens Formål Er at motivere til og forbedre vilkårene for den sundhedsvidenskabelige studenterforskning og videreudvikle studenterforskerens faglige

Læs mere

VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939

VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939 VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Vallensbæk Idrætsforening af 1939 Fodbold, i forkortelse: Vallensbæk IF Fodbold eller VI 39 Fodbold,

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i Københavns Kommune. Stk. 2 Foreningen er partipolitisk neutral.

1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i Københavns Kommune. Stk. 2 Foreningen er partipolitisk neutral. Vedtægter for foreningen Kastellets Venner & Historiske Samling Kastellet, den 20 april 2017 Kapitel 1 Navn & formål 1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Ringe kommune. 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005.

Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005. Vedtægter for RAA billardklub pr. 23. april 2013. 1 Navn og hjemsted. Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005. Foreningen er tilsluttet Den Danske

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål 1 Navn og hjemsted Foreningen Ulsted Klatreklub er stiftet den 30/9-2011 og har hjemsted på houvej 198, 9370, Hals, Aalborg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER for 1

LOVE & VEDTÆGTER for 1 LOVE & VEDTÆGTER for 1 Vedtægter for Morsø Moto Cross Klub Indhold 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemsskab af organisationer 4 Optagelse af medlemmer 5 Kontingent 6 Udmeldelse

Læs mere

4 - Udmeldelse Udmeldelse sker ved henvendelse til foreningen via eller brev. Udmeldelse sker til udgangen af en kontingentperiode.

4 - Udmeldelse Udmeldelse sker ved henvendelse til foreningen via  eller brev. Udmeldelse sker til udgangen af en kontingentperiode. DINNødhjælp Vedtægter 1 Navn, Stiftelse, hjemsted Den humanitære forening DINNødhjælp er stiftet den 12. december 2012 og har hjemsted i Århus kommune. 2 - Værdier/mission og formål/vision Foreningens

Læs mere