Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen 28/ Illegitim sort og grå-sort økonomi EU m. m.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen 28/4 2013 Illegitim sort og grå-sort økonomi EU m. m."

Transkript

1 Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen 28/ Illegitim sort og grå-sort økonomi EU m. m. Arbejdet i dansk gartneri, skovbrug og landbrug udføres altovervejende af underbetalt udenlandsk arbejdskraft 1. Det er ikke ulovligt, for der er ikke grænser for, hvor lille timebetalingen må være i Danmark på områder, hvor der ikke gælder overenskomst, men omfanget og konsekvenserne af det underbetalte arbejde i det danske samfund er tabubelagt område. De kommercielle medier, DR og TV2 har ingen interesse i at ubrede kendskabet til den udvikling på arbejdsmarkedet, som man har set i Danmark især siden EU's servicedirektiv blev vedtaget og siden østaftalens bortfald. Kendskabet til udbredelsen og omfanget af det underbetalte arbejde er også i mere socialvidenskabelig forstand begrænset, da incitamenterne til at oparbejde en samlet dokumenteret og forpligtende viden om forholdene er begrænsede i samfundets ledende kredse. Hverken arbejdsgivere, arbejdstagerorganisationer, medier eller politiske partier er interesseret i, at forholdene bliver kendte: Arbejdsgiverne skammer sig over, at de betaler så lidt i timen, og hvis ikke, så er det et dårligt salgstrick, ikke at gøre det. Fagforeningerne vil ikke indrømme, at de er magtesløse over for reglerne på EU's indre marked, de regler der har gjort den grænseløse og hæmningsløst fri konkurrence på løn og arbejdsvilkår lovlig. Medierne lever af at fortælle historien om, at den enes succes på markedets betingelser er alle andres, og tjener ikke på at fortælle, at viljen hos 1 Brev til en lang række arbejdsgivere inden for landbrug, gartneri og skovbrug fra: AndreasAgro Aps * Skindergade 15 * 1159 Kbh. K. Tlf * * CVR: * Det lyder som følger: Vi vil gerne tilbyde vores tjeneste som leverandør af arbejdskraft. Vi har arbejdskraft fra Ungarn, Polen, Letland og Rumænien fra 69,- kr. / time + moms. Vi har unge og voksne mænd (m/k), til korte vikariater og til længerevarende ansættelser. De taler engelsk og/eller tysk og har hænderne skruet rigtigt på. I timeprisen er stort set alt inkluderet, vi bringer og henter folk (til nærmeste togstation), vi udbetaler løn, feriepenge, ATP, indeholder skat og udskifter arbejderne, hvis du ikke er tilfreds med dem. De er på egen kost, værelse skal du dog stille til rådighed eller være behjælpelig med at finde. Ve er et dansk anpartselskab, vi har medarbejderne ansat hos os selv og står for at indeholde AM-bidrag og A-skat. Du lejer arbejdskraften på timebasis. Når de arbejder betaler du for dem, når de ikke arbejder (f.eks. kaffepause, sygdom, barsel. mv.) betaler du ikke Der er ca. 4 dages leveringstid, der 2 ugers opsigelse. Du finder mere information i vedlagte brochure, på vores hjemmeside og du er selvfølgelig ligeledes hjertelig velkommen til at ringe til os på tlf Med venlig hilsen Hevizi Gabor Direktør Copyright, Det Stenske Forlag / Steen Ole Rasmussen,

2 den ene til at sælge sig for sulteløn betyder underminering af den sociale sikring for alle andre. Endelig, så har de politiske partier taget arbejdsgiver og arbejdstagers holdning til markedet til sig, hvor frimarkedstænkningen mere eller mindre indrømmet sætter rammen for iagttagelsen af det nuværende lønpres i bunden af lønarbejdsmarkedet. Danmark i EU Det danske arbejdsmarked er en del af EU's indre marked, og importen af billig arbejdskraft fra de tidligere kommunistiske lande har skabt store forringelser af arbejdstagernes rettigheder inden for især de sidste 4 år. Etniske danskere har svært ved at leve for 40 kr. i timen, sådan som østarbejderne typisk gør. Der er ikke grænser for, hvor lidt der må betales i timen. Det skyldes EU's indre marked kombineret med, at 30 % af alle jobs inden for landets grænser ikke omfattes af nogen overenskomst. Den danske model hvor arbejdsmarkedets parter sætter rammen for arbejdsmarkedet ved almindelig overenskomst betyder, at der ikke er nogen mindsteløn, hvor arbejdsgiver ikke er underlagt overenskomstaftalerne. Det drejer sig især om jobs inden for landbrug, gartneri og skovbrug. Men også i de brancher, hvor overenskomsten gælder, findes der en række muligheder for at ansætte udenlandsk arbejdskraft uden for overenskomstvilkår. Udenlandske entreprenører, der byder ind på opgaver her til lands, ansætter personale på de vilkår, der gælder i deres oprindelsesland. Danske entreprenører har mulighed for at benytte sig af underentreprenører, og her gælder igen de arbejdstagerrettigheder, som en evt. udenlandsk underentreprenør har med fra sit hjemland. Det betyder, at lønnen faktuelt og lovligt kan være lige så lav, som det skal være inden for alle brancher i Danmark, også selv om den primære arbejdsgiver på en arbejdsplads er omfattet af overenskomst. Det indre marked har faktuelt ødelagt arbejdsmarkedet for store grupper af danskere. Det er ikke ulovligt, men nærmest dikteret af EU's lovgivning. Ved siden af denne gråzone (lovlige men relativt ubeskrevne realitet) er der den helt sorte og ulovlige del af det danske arbejdsmarked. Udenlandske og danske entreprenører arbejder i stor stil sort og ulovligt, dvs. uden at afregne hverken skat eller moms i landet. Den del af det ulovlige sorte arbejde har de danske medier og fagforeninger valgt at fokusere mere på, fordi det er med til at fjerne opmærksomheden fra de mere omfattende problemer, som skyldes den generelle virkning af det fri markeds lov. Fagforeningerne vil helst fortrænge opmærksomheden fra det faktum, at de og den danske model er undermineret af EU's indre marked og kun kan gøre noget ved det ulovlige, som er af mindre omfang end de problemer, der skyldes den lovlige praksis. Toppen af fagforeningerne sørger for, at der ikke fokuseres for meget på sammenhængen mellem det indre marked og den store sociale nedsmeltning i egne Copyright, Det Stenske Forlag / Steen Ole Rasmussen,

3 rækker. EU-kritikken her fra er derfor systematisk blevet kvalt oppe fra og ned i den danske fagbevægelse. Arbejdsgiversiden, der har stor økonomisk fordel af det indre marked, har forståelse for, at man ikke skal råbe for meget op om de fordele, som integrationen med resten af EU's indre marked for varer, tjenester, arbejdskraft og penge har givet dem. De siger ikke noget. Og da det er de traditionelle parter på arbejdsmarkedet, der sidder på magten i de politiske partier, ja så er kritikken og forståelsen for årsagerne til de gigantiske problemer af social karakter, der er i landet, forstummet. Især er det karakteristisk for de to arbejderpartier, S og SF, at der ikke længere er nogen sammenhæng i deres politik, fordi de ikke kan føre social ansvarlig politik, så længe man støtter op om EU og det markedsfundamentalistiske projekt 2. Det danske arbejdsmarked har mistet flere hundrede tusinde stillinger til udenlandske lønarbejdere, og løntrykket for ufaglærte har gjort det umuligt for de fleste ufaglærte af etnisk dansk oprindelse at leve af hvidt lønarbejde. Der er således mere end en million danskere i den arbejdsdygtige alder på overførsel eller uden hvid indtægt i dagens Danmark. Det er dog kun de 170 tusinde, der figurerer i statistikkerne over arbejdsløse 3, dem uden indtægt, de underbeskæftigede, dem med sort arbejde, dem på andre former for overførsel, altså pensionerede på forskellige ordninger, alle disse arbejdsløse tæller ikke med som arbejdsløse i det officielle Danmarks statistik over arbejdsløshed. Junglen af overførselsindkomster er gigantisk her til lands, lige som der findes en mangfoldighed af pseudofunktioner, der knytte sig til administrationen og beskæftigelsen i beskæftigelsessektoren. I denne pseudoindustri har man arbejde, så længe at der er arbejdsløshed, og så længe at det hedder sig, at meningen med tilværelsen er at stå til rådighed for et arbejdsmarked, der ikke eksisterer eller som netop er overtaget af fattige indvandrere, der på ulykkelig vis er blevet tvunget her til. Det danske velfærdssystem omfatter et større antal udlændinge, der er kommet her til med det formål at få del i det system, som de er med til at underminere. De er ikke onde eller dårligere mennesker. Men de er underlagt fremmede mekanismer, der er lige så overvældende for dem, som de er for os. Efter 3 måneder med hvid løn i Danmark, så er udlændinge berettiget til bistandshjælp. Studerende fra hele EU med bijob kan få SU. Optjente dagpenge kan tages med over alt i unionen. I det hele taget så sikrer det europæiske statsborgerskab, at det danske velfærdssystem må stå demokratisk til rådighed for 2 Ifølge Berlingske er der østeuropæere i Danmark danske stat har siden krisens begyndelse importeret hundredvis af udenlandske sæsonarbejdere til landbrug og gartnerier hvert år - arbejdspladser, som ledige danskere ikke gider at have. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) mener dog stadig, at den udenlandske arbejdskraft er nødvendig, skriver avisen 3 Copyright, Det Stenske Forlag / Steen Ole Rasmussen,

4 alle EU-borgere. Det bidrager ikke til, at den nordiske velfærdsmodel spredes til resten af EU, men til at EU underminerer den nordiske velfærdsmodel. Når retten til dansk bistandshjælp er optjent efter 3 måneders arbejde i landet, så oppebæres den betinget af en adresse i landet, og vedligeholdelse af kontakten med det danske velfærdssystem. I realiteten behøver udlændingen ikke at opholde sig i landet, da grænserne er åbne. En dækadresse i DK og nogle bekendte, der åbner posten fra de danske myndigheder, er nok til at udlændinge kan bo hjemme i deres eget land, for dansk bistandshjælp overført til dennes konto hver måned. Kun når de skal aktiveres i Danmark, må de være her, og så skaber de beskæftigelse på det danske aktiveringsmarked, et af de meget få områder, hvor der har været øget beskæftigelse de sidste mange år. Her, hvor man har nok at lave, fordi man arbejder på at afskaffe og administrere arbejdsløsheden, beskæftiges kaskader af overflødige mennesker med toplønninger og komplet latterlige kompetencer. Realiteten af dette arbejdsmarked interesserer ikke hverken medier, fagforeninger eller de politiske partier. De er fuldt ud optaget af at bevare sine egne og andres illusioner om det arbejdsmarked, som er opstået af den ideologiske tilbedelse af lønarbejdsinstitutionen. Det tilhører realiteten, hvordan den italesættes. Arbejdsløsheden giver arbejde En stor del af de offentligt ansatte arbejder med at bekæmpe og administrere arbejdsløsheden: Der arbejdes med at kontrollere og fordele overførselsindkomsterne (det sker i A-kasser, arbejdsformidlinger og på kommunernes bistandskontorer) i et system, hvor enhver sag, klient, arbejdsløs, offer for markedet tematiseres som et problem, der kun kan løses ved ansættelse på det arbejdsmarked, der kun sjældent gør det muligt for den enkelte sag at overleve for den løn, som arbejdsgiveren vil betale. Der arbejdes på at forberede og uddanne danskerne til og på et arbejdsmarked, (folkeskolerne, privatskolerne, efterskolerne, højskolerne, erhvervsuddannelserne, universiteterne, osv. ernærer sig og beskæftiges med at forberede børn, voksne og gamle på et arbejdsliv) der ikke findes. Der arbejdes på at italesætte og skabe beskrivelsen af arbejdsmarkedet som indholdet i tilværelsen (ca fuldtidsjob inden for medieverdenen ernærer sig ved hver dag at forme den sociale selvforståelse omkring billedet på lønarbejdet som meningen i tilværelsen). Der skabes efterspørgsel og købekraft i traditionel og mindre traditionel forstand med det erklærede formål at generere grundlaget for det lønnede arbejde. Penge sættes i verden for at fremme en vækst, der dog kun sjældent fører mere lønarbejde med sig. Regeringens seneste vækstpakke på 90 milliarder frem til 2020 fører iflg. regeringens egne tal måske kun til 8000 ekstra ansatte. Det beløber sig til kr. pr. beskæftigede. Det egentlige incitament i markedet ligger i ønsket om at opnå købekraften i forhold til de varer og ydelser, hvis produktion under de gældende produktionsvilkår er holdt op med at afføde nogen særlig lønudbetaling i den store hvide Copyright, Det Stenske Forlag / Steen Ole Rasmussen,

5 økonomiske orden. Lønomkostningen ved den egentlige produktion er forsvindende og stadigt faldende. Købekraften er primært blevet skabt af nationalbankerne og den finansielle sektor uden om den egentlige produktion de sidste 40 år. Det er sket, hvor pengene er blevet skabt som lån i fast og mindre fast ejendom. Gældskrisen og pengemaskinen Verden skylder sig selv gigantiske beløb, som er sat i verden uden nogen reel form for værdiskabelse. Af samme grund kaldes finanskrisen for en gældskrise, bristet bobleøkonomi. Alverdens skyldnere er ude af stand til at betale sin gæld, og de aktiver, der nu figurerer som tilgodehavender i verdensøkonomien, de tenderer mod at implodere. Grundlaget for udstedelse af flere penge forsvinder. Det sker som konsekvens af, at priserne, på det der kunne have dannet grundlag for belåning, falder i forlængelse af de vigende konjunkturer, dvs. bobleøkonomien, der er bristet. 40 års inflationsøkonomi er ved at gå i sig selv. Købekraften skabes ikke primært på arbejdsmarkedet. Fordelingen af pengene, købekraften, sker måske nok over arbejdsmarkedet, hvor aktørerne i stor stil er reduceret til at være pengenes administratorer, dvs. administratorerne af den købekraft, der genereres i den finansielle sektor, helt uden om produktionen. Således cirkulerer pengene rundt mellem den private og offentlige sektor, efter at de er skabt i samarbejde mellem banker, kreditforeninger og nationalbank som lån i hænderne på dem, der var i besiddelse af de værdier, der kunne belånes. Verdensøkonomiens krise skyldes formelt set, at inflationen i priserne på de værdier, der danner grundlag for belåning, er gået i sig selv, hvorfor udstedelse af penge som lån, også er gået i stå. De sidste 40 års økonomi har været funderet i lånepenge, i inflation, og krisen skyldes, at tiltroen til dette system svigter, samt at adkomsten til råvarer og energi er blevet begrænset, dvs. det at realøkonomien har fundet nye vækstgrænser, som de tomme inflationsværdier ikke kan kompensere for. Lønningernes andel af produktionsomkostningerne er blevet stadigt mindre i perioden, dvs. de især lavtlønnede er blevet mere og mere overflødige i økonomisk forstand, og grundlaget for generering af købekraft i de gamle industrilande er forsvundet, fordi den tredje verdens udbud af billige ressourcer og energi er blevet mindre, og fordi man rent politisk har opdaget, at priserne på olie og råvarer fx stiger, hvis man kan begrænser udbuddet af dem. Det indre europæiske arbejdsmarked er ramt af gigantiske skævheder, vanvittigt skæve fordelinger af købekraft, tilgodehavender og gæld. Den reelle arbejdsløshed er relativt skjult i Nordeuropa, men det er den ikke i Sydeuropa. Der er en arbejdsløshedsprocent på 27,16 i Spanien, og for de unge er den helt oppe på 57 % Copyright, Det Stenske Forlag / Steen Ole Rasmussen,

6 Et stort flertal af de europæiske statsborgere er nu trætte af EU. Det gælder både i de lande, som fx Tyskland og Danmark, der har haft relativ stor fordel af at lånepengene har søgt her til, men især i de lande, der kun har mærket arbejdsløsheden, ødelæggelsen af miljøet og mangelen på ressourcer på sin krop 5, der er modstanden steget voldsom over bare ganske få år. De eneste, der har haft ensidig fordel af det indre marked, dvs. den europæiske integration, pengepolitik og finanspolitik 6, er den internationale økonomiske elite, der takket være det helt uregulerede marked har kunnet skabe sine inflationsværdier og flytte dem i sikkerhed rundt op i verdens skattely. De er dog truet nu, takket være en række uafhængige medarbejdere i den finansielle industri 7, som lækker oplysningerne om skattesnyderne til offentligheden. Den finansielle sektor har tjent tykt på at servicere verdens skatteunddragere. Den byge af afsløringer, som helt uforvarende for det politiske system har ramt en række af verdens store skattely, har så også ført til nogle initiativer fra USA's og EU's side. Således er der noget, der tyder på, at man nu vil begynde at indføre sanktioner over for de banker, der holder fast i bankhemmeligheden. Men hvor meget det bringer med sig, det mangler vi endnu at få at se 8. Realøkonomisk vækst er betinget af tilførsel af ren energi, ressourcer og råvarer. Det er her, at de begrænsende faktorer for vækst findes. Regeringens vækstpakke er dybt uambitiøs og uden forståelse for det faktum, at det ikke hjælper noget som helst at pumpe tomme nominelle pengebeløb ind i de allerede største virksomheder. Den megen snak om grøn vækst og sammenhængen mellem hensyn til miljø og ressourceproblematik i den økonomiske politik er nu afsløret som ren overflade. Der er ikke sket nogen afkobling mellem forbrug, omsætning og forurening med CO2 siden 1990, sådan som man løgnagtigt påstår fra det Radikale Venstres side. Martin Lidegaard og Margrethe Vestager blev valgt efter en kampagne, hvor de igen og igen slog på det mulige i at få økonomisk vækst uden at det skulle gå ud over miljøet. Deres vækstpakke fjerner afgifter på forurening for 3,5 milliard, og den vækst, som man vil fremme, er funderet i lige så forurenende energiformer, som for 20 år siden Selv kommissionen kan nu se, at den førte politik er uholdbar. 7 (et eks. på en medarbejder, der har lækket oplysninger om indeståender i skattely) ml Copyright, Det Stenske Forlag / Steen Ole Rasmussen,

7 De seneste videnskabelige undersøgelser over klimaets betydning for civilisationen understreger alvoren af selv meget små og naturlige udsving 10. Den menneskeskabte globale opvarmning, skabt i forsøget på at fremme den økonomiske vækst, vil underminere meningen i alt, hvad der sigtes til med udtrykket økonomisk vækst. Hvad der beskrives som forudsætningen for et bedre liv her på jorden, det vil underminere selv samme livsbetingelser. Det sætter de store spørgsmål om beskæftigelse, vækst og bevarelsen af det gode liv i en helt anden kognitiv ramme, end den, som den herskende orden behersker. Mvh Steen Odense d. 28/ Indbetaleadresse for bitcoin: 1EVqbZQ6EEC6Dr1VVm7mcWjZyNCNU1eKRr 10 jahre-fuer-alle-kontinente-a druck.html Copyright, Det Stenske Forlag / Steen Ole Rasmussen,

Økonomisk vækst eller hvad!

Økonomisk vækst eller hvad! Økonomisk vækst eller hvad! Af: Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Odense d.12/7 2012 Finanskrise og EU's gældskrise bunder i social dysfunktionel kognitiv adfærd og en simpel forveksling af inflation i priserne

Læs mere

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011)

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) 1 Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen, d. 11/12 2011. Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) EU s regeringschefer vedtog, i ugen der gik, et traktatforslag, der vil binde de kontraherende

Læs mere

Penge af navn og af gavn

Penge af navn og af gavn Penge af navn og af gavn Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen Odense, 2015-01-05 Penge af gavn, ikke kun af navn, er hvad de gør, og fordringer på dem kan i opgangstider være lige så gode som pengene selv.

Læs mere

Samfundet Omkring Os - 6.udg. BALANCE. Kim Ursin

Samfundet Omkring Os - 6.udg. BALANCE. Kim Ursin Samfundet Omkring Os - 6.udg. BALANCE Kim Ursin Samfundet Omkring Os er udgivet af DaMat v/ Kim Ursin Bonderup Østergade 15, Bonderup 9690 Fjerritslev. E-mail: kim@damat.dk. Hjemmeside: www.damat.dk Fotos

Læs mere

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 2 / 2011

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 2 / 2011 SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 2 / 2011 Tema: Arbejdende fattige Indholdsfortegnelse Arbejdende fattige Tema: Arbejdende fattige Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand:

Læs mere

Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.23/2 2015. Penge og priser

Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.23/2 2015. Penge og priser Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.23/2 2015 Penge og priser Penge og priser...1 Prisen og markedet i klassisk forstand...2 Pengene i klassisk forstand...2 Virkelighedens penge...3 Virkelighedens priser...3

Læs mere

Bankvæsenet sætter tæring over næring men prædiker tæring efter næring

Bankvæsenet sætter tæring over næring men prædiker tæring efter næring Bankvæsenet sætter tæring over næring men prædiker tæring efter næring Bankvæsenet og den finansielle sektor tærer på den fælles kage. Det sker på en måde, som vi ikke har råd til i længden. Siden starten

Læs mere

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer 03/2012 1 NR./ÅRG. 03/2012 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer TEMA: DEN DANSKE MODEL Den danske arbejdsmarkedsmodel

Læs mere

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer.

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Europæiske Sociale Forum ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Nr. 13 1. oktober 2008 Nye roller Hvad er Enhedslistens

Læs mere

Skrevet af publikationspraktikant i Tænketanken Cevea Viktor Grønne i samarbejde med Svend Dyrholm, Mette Schmidt Rasmussen, Christian Daugaard

Skrevet af publikationspraktikant i Tænketanken Cevea Viktor Grønne i samarbejde med Svend Dyrholm, Mette Schmidt Rasmussen, Christian Daugaard 1 %& ' ( )(*+(,-(. /' Skrevet af publikationspraktikant i Tænketanken Cevea Viktor Grønne i samarbejde med Svend Dyrholm, Mette Schmidt Rasmussen, Christian Daugaard Jacobsen, Vera Marton, Pil Berner Strandgaard,

Læs mere

Marxismens gode sider og kapitalismens værste

Marxismens gode sider og kapitalismens værste Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 204 Offentligt Fra: Niels Jørn Krog Organisation: Adresse: Svalerodsvej 5 Postnr: 9800 Hjørring EMail: svalerodsvej5@stofanet.dk Telefon: midl. 82432782-98902345 mob.61713146

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

ARBEJDSMARKED LØNNEN - DEN TALER VI IKKE OM. EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg. Et spil af Danmarks Radios

ARBEJDSMARKED LØNNEN - DEN TALER VI IKKE OM. EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg. Et spil af Danmarks Radios Et spil af Danmarks Radios EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg Indhold Indledning 3 Lærervejledning 4 - Rollekort 9-12 Spillevejledning 13 Materiale: - Historien 16 - Europa-Kommissionsens forslag 18 -

Læs mere

DU BETALER FOR KRISEN

DU BETALER FOR KRISEN [Nummer 314 11. november, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK N E U N D N E E S L E F F U SK Finansiel krise eller? Den vigtigste årsag til den økonomiske krise er ikke banker eller

Læs mere

DE TILBYDER INGEN FREMTID

DE TILBYDER INGEN FREMTID [Nummer 319 26. april, 2012] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK DE TILBYDER INGEN FREMTID MEN DER FINDES ET ALTERNATIV & R Ø R P O E M S I L A I C SO SIDE 02 Socialistisk Arbejderavis

Læs mere

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING BEDRE DAGPENGE- DÆKNING økonomisk tryghed Et debatoplæg fra: Tilsyneladende hviler det danske A-kassesystem godt og trygt i sig selv. A-kassernes Samvirke har i efteråret 2004 dokumenteret, at a-kasserne

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

lige muligheder for alle altid Stort puslespil om reform Fleksjob bidrager til vækst Løgn om indvandrere

lige muligheder for alle altid Stort puslespil om reform Fleksjob bidrager til vækst Løgn om indvandrere Magasin om det rummelige arbejdsmarked Nr. 19 april 2012 6. årgang lige muligheder for alle altid Stort puslespil om reform Fleksjob bidrager til vækst Løgn om indvandrere Indhold Fleksicurity nr. 19,

Læs mere

Den danske model i to varianter og i forandring

Den danske model i to varianter og i forandring Den danske model i to varianter og i forandring Af Herman Knudsen og Jens Lind Aalborg Universitet Indledning Ligesom begrebet det udviklende arbejde oprindeligt stammer fra den svenske fagbevægelse, var

Læs mere

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE C DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2010 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Special-Trykkeriet Viborg

Læs mere

Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens. december 2012. HAST Kommunikation. Det Faglige Hus

Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens. december 2012. HAST Kommunikation. Det Faglige Hus Østerbrogade 17C 5600 Faaborg Tlf. 6265 1011 Mobil: 2081 1272 Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens væsentligste konkurrenter december 2012 Det Faglige Hus Generelt Det Faglige Hus (DFH) er en

Læs mere

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser.

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser. 83928 Eu kom indhold 14/9/4 1:32 Side 1 Forord Det europæiske samarbejde berører os alle i en eller anden grad. Det kan derfor være nyttigt at have et vist kendskab til forskellige forhold på de enkelte

Læs mere

Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken

Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken Enhedslistens bud på en ny arbejdsløshedspolitik I Enhedslisten ved vi, at det er hårdt at være arbejdsløs, og at det i de sidste 10 år er blevet stadig

Læs mere

Konkurrencestaten slår dem ud!!!

Konkurrencestaten slår dem ud!!! Konkurrencestaten slår dem ud!!! Folkerigsdag lørdag den 2. august 2014, Valby Kulturhus Indlæg af Ole Meldgaard, Chefkonsulent på Kofoeds Skole Konkurrencestaten, selve navnet lyder som en trompetfanfare.

Læs mere

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014).

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014). Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1 84. møde Tirsdag den 6. maj 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgetime med statsministeren. 2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 35: Forespørgsel til statsministeren om

Læs mere

job i danmark Arbejde med ældre, syge og handicappede o B i danmark JOBB I DAnMA

job i danmark Arbejde med ældre, syge og handicappede o B i danmark JOBB I DAnMA UDNIENIE W DANII job i danmark o B i danmark Informationspjece til udlændinge om muligheder for at arbejde og leve i Danmark working in denm ARBEIT IN DÄ JOBB I DAnMA Arbejde med ældre, syge og handicappede

Læs mere

Er det overhovedet relevant med en udenlandsk medarbejder og i givet fald hvordan?

Er det overhovedet relevant med en udenlandsk medarbejder og i givet fald hvordan? Tanker før ansættelse af en udenlandsk medarbejder For de fleste opstår tanken om at ansætte en udenlandsk medarbejder først, når man har konstateret, at det ikke var muligt at besætte de ledige stillinger

Læs mere

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag.

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Kære kongres! Kære gæster! Kære medlemmer! Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Jeg står her også med stor respekt og en stor ydmyghed over for ansvaret

Læs mere