Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen 28/ Illegitim sort og grå-sort økonomi EU m. m.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen 28/4 2013 Illegitim sort og grå-sort økonomi EU m. m."

Transkript

1 Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen 28/ Illegitim sort og grå-sort økonomi EU m. m. Arbejdet i dansk gartneri, skovbrug og landbrug udføres altovervejende af underbetalt udenlandsk arbejdskraft 1. Det er ikke ulovligt, for der er ikke grænser for, hvor lille timebetalingen må være i Danmark på områder, hvor der ikke gælder overenskomst, men omfanget og konsekvenserne af det underbetalte arbejde i det danske samfund er tabubelagt område. De kommercielle medier, DR og TV2 har ingen interesse i at ubrede kendskabet til den udvikling på arbejdsmarkedet, som man har set i Danmark især siden EU's servicedirektiv blev vedtaget og siden østaftalens bortfald. Kendskabet til udbredelsen og omfanget af det underbetalte arbejde er også i mere socialvidenskabelig forstand begrænset, da incitamenterne til at oparbejde en samlet dokumenteret og forpligtende viden om forholdene er begrænsede i samfundets ledende kredse. Hverken arbejdsgivere, arbejdstagerorganisationer, medier eller politiske partier er interesseret i, at forholdene bliver kendte: Arbejdsgiverne skammer sig over, at de betaler så lidt i timen, og hvis ikke, så er det et dårligt salgstrick, ikke at gøre det. Fagforeningerne vil ikke indrømme, at de er magtesløse over for reglerne på EU's indre marked, de regler der har gjort den grænseløse og hæmningsløst fri konkurrence på løn og arbejdsvilkår lovlig. Medierne lever af at fortælle historien om, at den enes succes på markedets betingelser er alle andres, og tjener ikke på at fortælle, at viljen hos 1 Brev til en lang række arbejdsgivere inden for landbrug, gartneri og skovbrug fra: AndreasAgro Aps * Skindergade 15 * 1159 Kbh. K. Tlf * * CVR: * Det lyder som følger: Vi vil gerne tilbyde vores tjeneste som leverandør af arbejdskraft. Vi har arbejdskraft fra Ungarn, Polen, Letland og Rumænien fra 69,- kr. / time + moms. Vi har unge og voksne mænd (m/k), til korte vikariater og til længerevarende ansættelser. De taler engelsk og/eller tysk og har hænderne skruet rigtigt på. I timeprisen er stort set alt inkluderet, vi bringer og henter folk (til nærmeste togstation), vi udbetaler løn, feriepenge, ATP, indeholder skat og udskifter arbejderne, hvis du ikke er tilfreds med dem. De er på egen kost, værelse skal du dog stille til rådighed eller være behjælpelig med at finde. Ve er et dansk anpartselskab, vi har medarbejderne ansat hos os selv og står for at indeholde AM-bidrag og A-skat. Du lejer arbejdskraften på timebasis. Når de arbejder betaler du for dem, når de ikke arbejder (f.eks. kaffepause, sygdom, barsel. mv.) betaler du ikke Der er ca. 4 dages leveringstid, der 2 ugers opsigelse. Du finder mere information i vedlagte brochure, på vores hjemmeside og du er selvfølgelig ligeledes hjertelig velkommen til at ringe til os på tlf Med venlig hilsen Hevizi Gabor Direktør Copyright, Det Stenske Forlag / Steen Ole Rasmussen,

2 den ene til at sælge sig for sulteløn betyder underminering af den sociale sikring for alle andre. Endelig, så har de politiske partier taget arbejdsgiver og arbejdstagers holdning til markedet til sig, hvor frimarkedstænkningen mere eller mindre indrømmet sætter rammen for iagttagelsen af det nuværende lønpres i bunden af lønarbejdsmarkedet. Danmark i EU Det danske arbejdsmarked er en del af EU's indre marked, og importen af billig arbejdskraft fra de tidligere kommunistiske lande har skabt store forringelser af arbejdstagernes rettigheder inden for især de sidste 4 år. Etniske danskere har svært ved at leve for 40 kr. i timen, sådan som østarbejderne typisk gør. Der er ikke grænser for, hvor lidt der må betales i timen. Det skyldes EU's indre marked kombineret med, at 30 % af alle jobs inden for landets grænser ikke omfattes af nogen overenskomst. Den danske model hvor arbejdsmarkedets parter sætter rammen for arbejdsmarkedet ved almindelig overenskomst betyder, at der ikke er nogen mindsteløn, hvor arbejdsgiver ikke er underlagt overenskomstaftalerne. Det drejer sig især om jobs inden for landbrug, gartneri og skovbrug. Men også i de brancher, hvor overenskomsten gælder, findes der en række muligheder for at ansætte udenlandsk arbejdskraft uden for overenskomstvilkår. Udenlandske entreprenører, der byder ind på opgaver her til lands, ansætter personale på de vilkår, der gælder i deres oprindelsesland. Danske entreprenører har mulighed for at benytte sig af underentreprenører, og her gælder igen de arbejdstagerrettigheder, som en evt. udenlandsk underentreprenør har med fra sit hjemland. Det betyder, at lønnen faktuelt og lovligt kan være lige så lav, som det skal være inden for alle brancher i Danmark, også selv om den primære arbejdsgiver på en arbejdsplads er omfattet af overenskomst. Det indre marked har faktuelt ødelagt arbejdsmarkedet for store grupper af danskere. Det er ikke ulovligt, men nærmest dikteret af EU's lovgivning. Ved siden af denne gråzone (lovlige men relativt ubeskrevne realitet) er der den helt sorte og ulovlige del af det danske arbejdsmarked. Udenlandske og danske entreprenører arbejder i stor stil sort og ulovligt, dvs. uden at afregne hverken skat eller moms i landet. Den del af det ulovlige sorte arbejde har de danske medier og fagforeninger valgt at fokusere mere på, fordi det er med til at fjerne opmærksomheden fra de mere omfattende problemer, som skyldes den generelle virkning af det fri markeds lov. Fagforeningerne vil helst fortrænge opmærksomheden fra det faktum, at de og den danske model er undermineret af EU's indre marked og kun kan gøre noget ved det ulovlige, som er af mindre omfang end de problemer, der skyldes den lovlige praksis. Toppen af fagforeningerne sørger for, at der ikke fokuseres for meget på sammenhængen mellem det indre marked og den store sociale nedsmeltning i egne Copyright, Det Stenske Forlag / Steen Ole Rasmussen,

3 rækker. EU-kritikken her fra er derfor systematisk blevet kvalt oppe fra og ned i den danske fagbevægelse. Arbejdsgiversiden, der har stor økonomisk fordel af det indre marked, har forståelse for, at man ikke skal råbe for meget op om de fordele, som integrationen med resten af EU's indre marked for varer, tjenester, arbejdskraft og penge har givet dem. De siger ikke noget. Og da det er de traditionelle parter på arbejdsmarkedet, der sidder på magten i de politiske partier, ja så er kritikken og forståelsen for årsagerne til de gigantiske problemer af social karakter, der er i landet, forstummet. Især er det karakteristisk for de to arbejderpartier, S og SF, at der ikke længere er nogen sammenhæng i deres politik, fordi de ikke kan føre social ansvarlig politik, så længe man støtter op om EU og det markedsfundamentalistiske projekt 2. Det danske arbejdsmarked har mistet flere hundrede tusinde stillinger til udenlandske lønarbejdere, og løntrykket for ufaglærte har gjort det umuligt for de fleste ufaglærte af etnisk dansk oprindelse at leve af hvidt lønarbejde. Der er således mere end en million danskere i den arbejdsdygtige alder på overførsel eller uden hvid indtægt i dagens Danmark. Det er dog kun de 170 tusinde, der figurerer i statistikkerne over arbejdsløse 3, dem uden indtægt, de underbeskæftigede, dem med sort arbejde, dem på andre former for overførsel, altså pensionerede på forskellige ordninger, alle disse arbejdsløse tæller ikke med som arbejdsløse i det officielle Danmarks statistik over arbejdsløshed. Junglen af overførselsindkomster er gigantisk her til lands, lige som der findes en mangfoldighed af pseudofunktioner, der knytte sig til administrationen og beskæftigelsen i beskæftigelsessektoren. I denne pseudoindustri har man arbejde, så længe at der er arbejdsløshed, og så længe at det hedder sig, at meningen med tilværelsen er at stå til rådighed for et arbejdsmarked, der ikke eksisterer eller som netop er overtaget af fattige indvandrere, der på ulykkelig vis er blevet tvunget her til. Det danske velfærdssystem omfatter et større antal udlændinge, der er kommet her til med det formål at få del i det system, som de er med til at underminere. De er ikke onde eller dårligere mennesker. Men de er underlagt fremmede mekanismer, der er lige så overvældende for dem, som de er for os. Efter 3 måneder med hvid løn i Danmark, så er udlændinge berettiget til bistandshjælp. Studerende fra hele EU med bijob kan få SU. Optjente dagpenge kan tages med over alt i unionen. I det hele taget så sikrer det europæiske statsborgerskab, at det danske velfærdssystem må stå demokratisk til rådighed for 2 Ifølge Berlingske er der østeuropæere i Danmark danske stat har siden krisens begyndelse importeret hundredvis af udenlandske sæsonarbejdere til landbrug og gartnerier hvert år - arbejdspladser, som ledige danskere ikke gider at have. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) mener dog stadig, at den udenlandske arbejdskraft er nødvendig, skriver avisen 3 Copyright, Det Stenske Forlag / Steen Ole Rasmussen,

4 alle EU-borgere. Det bidrager ikke til, at den nordiske velfærdsmodel spredes til resten af EU, men til at EU underminerer den nordiske velfærdsmodel. Når retten til dansk bistandshjælp er optjent efter 3 måneders arbejde i landet, så oppebæres den betinget af en adresse i landet, og vedligeholdelse af kontakten med det danske velfærdssystem. I realiteten behøver udlændingen ikke at opholde sig i landet, da grænserne er åbne. En dækadresse i DK og nogle bekendte, der åbner posten fra de danske myndigheder, er nok til at udlændinge kan bo hjemme i deres eget land, for dansk bistandshjælp overført til dennes konto hver måned. Kun når de skal aktiveres i Danmark, må de være her, og så skaber de beskæftigelse på det danske aktiveringsmarked, et af de meget få områder, hvor der har været øget beskæftigelse de sidste mange år. Her, hvor man har nok at lave, fordi man arbejder på at afskaffe og administrere arbejdsløsheden, beskæftiges kaskader af overflødige mennesker med toplønninger og komplet latterlige kompetencer. Realiteten af dette arbejdsmarked interesserer ikke hverken medier, fagforeninger eller de politiske partier. De er fuldt ud optaget af at bevare sine egne og andres illusioner om det arbejdsmarked, som er opstået af den ideologiske tilbedelse af lønarbejdsinstitutionen. Det tilhører realiteten, hvordan den italesættes. Arbejdsløsheden giver arbejde En stor del af de offentligt ansatte arbejder med at bekæmpe og administrere arbejdsløsheden: Der arbejdes med at kontrollere og fordele overførselsindkomsterne (det sker i A-kasser, arbejdsformidlinger og på kommunernes bistandskontorer) i et system, hvor enhver sag, klient, arbejdsløs, offer for markedet tematiseres som et problem, der kun kan løses ved ansættelse på det arbejdsmarked, der kun sjældent gør det muligt for den enkelte sag at overleve for den løn, som arbejdsgiveren vil betale. Der arbejdes på at forberede og uddanne danskerne til og på et arbejdsmarked, (folkeskolerne, privatskolerne, efterskolerne, højskolerne, erhvervsuddannelserne, universiteterne, osv. ernærer sig og beskæftiges med at forberede børn, voksne og gamle på et arbejdsliv) der ikke findes. Der arbejdes på at italesætte og skabe beskrivelsen af arbejdsmarkedet som indholdet i tilværelsen (ca fuldtidsjob inden for medieverdenen ernærer sig ved hver dag at forme den sociale selvforståelse omkring billedet på lønarbejdet som meningen i tilværelsen). Der skabes efterspørgsel og købekraft i traditionel og mindre traditionel forstand med det erklærede formål at generere grundlaget for det lønnede arbejde. Penge sættes i verden for at fremme en vækst, der dog kun sjældent fører mere lønarbejde med sig. Regeringens seneste vækstpakke på 90 milliarder frem til 2020 fører iflg. regeringens egne tal måske kun til 8000 ekstra ansatte. Det beløber sig til kr. pr. beskæftigede. Det egentlige incitament i markedet ligger i ønsket om at opnå købekraften i forhold til de varer og ydelser, hvis produktion under de gældende produktionsvilkår er holdt op med at afføde nogen særlig lønudbetaling i den store hvide Copyright, Det Stenske Forlag / Steen Ole Rasmussen,

5 økonomiske orden. Lønomkostningen ved den egentlige produktion er forsvindende og stadigt faldende. Købekraften er primært blevet skabt af nationalbankerne og den finansielle sektor uden om den egentlige produktion de sidste 40 år. Det er sket, hvor pengene er blevet skabt som lån i fast og mindre fast ejendom. Gældskrisen og pengemaskinen Verden skylder sig selv gigantiske beløb, som er sat i verden uden nogen reel form for værdiskabelse. Af samme grund kaldes finanskrisen for en gældskrise, bristet bobleøkonomi. Alverdens skyldnere er ude af stand til at betale sin gæld, og de aktiver, der nu figurerer som tilgodehavender i verdensøkonomien, de tenderer mod at implodere. Grundlaget for udstedelse af flere penge forsvinder. Det sker som konsekvens af, at priserne, på det der kunne have dannet grundlag for belåning, falder i forlængelse af de vigende konjunkturer, dvs. bobleøkonomien, der er bristet. 40 års inflationsøkonomi er ved at gå i sig selv. Købekraften skabes ikke primært på arbejdsmarkedet. Fordelingen af pengene, købekraften, sker måske nok over arbejdsmarkedet, hvor aktørerne i stor stil er reduceret til at være pengenes administratorer, dvs. administratorerne af den købekraft, der genereres i den finansielle sektor, helt uden om produktionen. Således cirkulerer pengene rundt mellem den private og offentlige sektor, efter at de er skabt i samarbejde mellem banker, kreditforeninger og nationalbank som lån i hænderne på dem, der var i besiddelse af de værdier, der kunne belånes. Verdensøkonomiens krise skyldes formelt set, at inflationen i priserne på de værdier, der danner grundlag for belåning, er gået i sig selv, hvorfor udstedelse af penge som lån, også er gået i stå. De sidste 40 års økonomi har været funderet i lånepenge, i inflation, og krisen skyldes, at tiltroen til dette system svigter, samt at adkomsten til råvarer og energi er blevet begrænset, dvs. det at realøkonomien har fundet nye vækstgrænser, som de tomme inflationsværdier ikke kan kompensere for. Lønningernes andel af produktionsomkostningerne er blevet stadigt mindre i perioden, dvs. de især lavtlønnede er blevet mere og mere overflødige i økonomisk forstand, og grundlaget for generering af købekraft i de gamle industrilande er forsvundet, fordi den tredje verdens udbud af billige ressourcer og energi er blevet mindre, og fordi man rent politisk har opdaget, at priserne på olie og råvarer fx stiger, hvis man kan begrænser udbuddet af dem. Det indre europæiske arbejdsmarked er ramt af gigantiske skævheder, vanvittigt skæve fordelinger af købekraft, tilgodehavender og gæld. Den reelle arbejdsløshed er relativt skjult i Nordeuropa, men det er den ikke i Sydeuropa. Der er en arbejdsløshedsprocent på 27,16 i Spanien, og for de unge er den helt oppe på 57 % Copyright, Det Stenske Forlag / Steen Ole Rasmussen,

6 Et stort flertal af de europæiske statsborgere er nu trætte af EU. Det gælder både i de lande, som fx Tyskland og Danmark, der har haft relativ stor fordel af at lånepengene har søgt her til, men især i de lande, der kun har mærket arbejdsløsheden, ødelæggelsen af miljøet og mangelen på ressourcer på sin krop 5, der er modstanden steget voldsom over bare ganske få år. De eneste, der har haft ensidig fordel af det indre marked, dvs. den europæiske integration, pengepolitik og finanspolitik 6, er den internationale økonomiske elite, der takket være det helt uregulerede marked har kunnet skabe sine inflationsværdier og flytte dem i sikkerhed rundt op i verdens skattely. De er dog truet nu, takket være en række uafhængige medarbejdere i den finansielle industri 7, som lækker oplysningerne om skattesnyderne til offentligheden. Den finansielle sektor har tjent tykt på at servicere verdens skatteunddragere. Den byge af afsløringer, som helt uforvarende for det politiske system har ramt en række af verdens store skattely, har så også ført til nogle initiativer fra USA's og EU's side. Således er der noget, der tyder på, at man nu vil begynde at indføre sanktioner over for de banker, der holder fast i bankhemmeligheden. Men hvor meget det bringer med sig, det mangler vi endnu at få at se 8. Realøkonomisk vækst er betinget af tilførsel af ren energi, ressourcer og råvarer. Det er her, at de begrænsende faktorer for vækst findes. Regeringens vækstpakke er dybt uambitiøs og uden forståelse for det faktum, at det ikke hjælper noget som helst at pumpe tomme nominelle pengebeløb ind i de allerede største virksomheder. Den megen snak om grøn vækst og sammenhængen mellem hensyn til miljø og ressourceproblematik i den økonomiske politik er nu afsløret som ren overflade. Der er ikke sket nogen afkobling mellem forbrug, omsætning og forurening med CO2 siden 1990, sådan som man løgnagtigt påstår fra det Radikale Venstres side. Martin Lidegaard og Margrethe Vestager blev valgt efter en kampagne, hvor de igen og igen slog på det mulige i at få økonomisk vækst uden at det skulle gå ud over miljøet. Deres vækstpakke fjerner afgifter på forurening for 3,5 milliard, og den vækst, som man vil fremme, er funderet i lige så forurenende energiformer, som for 20 år siden Selv kommissionen kan nu se, at den førte politik er uholdbar. 7 (et eks. på en medarbejder, der har lækket oplysninger om indeståender i skattely) ml Copyright, Det Stenske Forlag / Steen Ole Rasmussen,

7 De seneste videnskabelige undersøgelser over klimaets betydning for civilisationen understreger alvoren af selv meget små og naturlige udsving 10. Den menneskeskabte globale opvarmning, skabt i forsøget på at fremme den økonomiske vækst, vil underminere meningen i alt, hvad der sigtes til med udtrykket økonomisk vækst. Hvad der beskrives som forudsætningen for et bedre liv her på jorden, det vil underminere selv samme livsbetingelser. Det sætter de store spørgsmål om beskæftigelse, vækst og bevarelsen af det gode liv i en helt anden kognitiv ramme, end den, som den herskende orden behersker. Mvh Steen Odense d. 28/ Indbetaleadresse for bitcoin: 1EVqbZQ6EEC6Dr1VVm7mcWjZyNCNU1eKRr 10 jahre-fuer-alle-kontinente-a druck.html Copyright, Det Stenske Forlag / Steen Ole Rasmussen,

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011)

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) 1 Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen, d. 11/12 2011. Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) EU s regeringschefer vedtog, i ugen der gik, et traktatforslag, der vil binde de kontraherende

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Økonomisk vækst eller hvad!

Økonomisk vækst eller hvad! Økonomisk vækst eller hvad! Af: Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Odense d.12/7 2012 Finanskrise og EU's gældskrise bunder i social dysfunktionel kognitiv adfærd og en simpel forveksling af inflation i priserne

Læs mere

Den halve sandhed er den bedste løgn

Den halve sandhed er den bedste løgn Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen d.20/10 2012 Den halve sandhed er den bedste løgn Selv de onde har brug for at beskrive sig selv som gode. De lyver ikke kun, men pynter bare lidt på resultatet, lige

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.23/2 2015. Penge og priser

Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.23/2 2015. Penge og priser Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.23/2 2015 Penge og priser Penge og priser...1 Prisen og markedet i klassisk forstand...2 Pengene i klassisk forstand...2 Virkelighedens penge...3 Virkelighedens priser...3

Læs mere

Angela Merkels Ferienland!

Angela Merkels Ferienland! Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.4/5 2013 Angela Merkels Ferienland! (Soraya Sáenz de Santamaría, den korrupte spanske regerings vicepræsident) Mere end 6 millioner spaniere har fået fingeren. De

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

Bilag 4. Interview med Bent Greve, d. 25.11.2013

Bilag 4. Interview med Bent Greve, d. 25.11.2013 Bilag 4 Interview med Bent Greve, d. 25.11.2013 Andres: Til at starte med - hvilke konsekvenser, positive såvel som negative, ser du ved arbejdskraftens frie bevægelighed for det danske samfund? Bent:

Læs mere

Begrebet finanskrise, i krise!

Begrebet finanskrise, i krise! Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Begrebet finanskrise, i krise! Hvis et begreb kan være i krise, så må det være begrebet finanskrise Begrebet finanskrise, i krise!... 1 Krisebegrebet er altså for upræcist...

Læs mere

Bitcoin, legal sort økonomi!

Bitcoin, legal sort økonomi! Bitcoin, legal sort økonomi! Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Det klæder skatterådet, at det nu definitivt har lovliggjort en form for sort økonomi, som myndighederne alligevel aldrig får magt over,

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.23/2 2015. Penge og priser

Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.23/2 2015. Penge og priser Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.23/2 2015 Penge og priser Penge og priser...1 Prisen og markedet i klassisk forstand...2 Pengene i klassisk forstand...2 Virkelighedens penge...3 Virkelighedens priser...4

Læs mere

Østeuropæiske arbejdere i

Østeuropæiske arbejdere i Østeuropæiske arbejdere i bygge- og anlægssektoren Rekrutteringsstrategier og konsekvenser for løn-, ansættelses- og aftaleforhold Præsentation ved Jens Arnholtz Hansen Formålet med projektet er at beskrive

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Fakta om dansk landbrug - beskæftigelse og eksport

Fakta om dansk landbrug - beskæftigelse og eksport Natur og Landbrugskommissionen Den 19. dec. 2012 J.nr. Sekretariatet Ref. carni Fakta om dansk landbrug - beskæftigelse og eksport Beskæftigelse: Der er ca. 134.000 fuldtidsbeskæftigede i det jordbrugsindustrielle

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. To tredjedele

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

1. maj tale Bornholm

1. maj tale Bornholm 1. maj tale Bornholm Først vil jeg sige mange tak for invitationen. Det har en helt bestemt betydning for mig, at tale på netop denne dag. Det vil jeg komme nærmere ind på senere. For år tilbage var det

Læs mere

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Selvom alle danske familier får flere penge mellem hænderne næste år, er der tale om en historisk lav fremgang sammenlignet med tidligere.

Læs mere

Islands arbejdsgiverforening Samtök atvinnulífsins

Islands arbejdsgiverforening Samtök atvinnulífsins Islands arbejdsgiverforening Samtök atvinnulífsins Individualisme og arbeid HMS-konferansen i Reykjavik 10.-11. mai 2007 Arbejdsmarkedets organisering Grundreglerne er i lov 30/1938 om fagforeninger og

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd.

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj er en hyldest til fremtiden. Det er den dag,

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt NOTAT Dato: INM 319 Grund- og nærhedsnotat notat vedrørende forslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn

Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn Mellem 1991 0g 2010 var 24 pct. af alle nyoprettede job i Danmark lavtlønsjob. De har i høj grad erstattet de 146.000 tabte job i industrien, der

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING BEDRE DAGPENGE- DÆKNING økonomisk tryghed Et debatoplæg fra: Tilsyneladende hviler det danske A-kassesystem godt og trygt i sig selv. A-kassernes Samvirke har i efteråret 2004 dokumenteret, at a-kasserne

Læs mere

QK3a STILLES HVIS "STEMTE", KODE 1 I QK1 - ANDRE GÅ TIL QK3b

QK3a STILLES HVIS STEMTE, KODE 1 I QK1 - ANDRE GÅ TIL QK3b QK Valget til det europæiske parlament blev afholdt d. 7. juni 009. Af den ene eller anden grund stemte nogle danskere ikke ved valget. Stemte du selv ved det seneste valg til det europæiske parlament?

Læs mere

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL:

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: SIDE 2, SIDSTE AFSNIT Der står: Den globale opvarmning giver imidlertid også store muligheder. Jeg synes ikke DRV på nogen måde skal give udtryk for at den globale

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Staten, det frie marked og civilisationens byrde (Kommentaren til uge 40)

Staten, det frie marked og civilisationens byrde (Kommentaren til uge 40) Af Cand. Phil. i filosofi, Steen Ole Rasmussen, d. 9/10, 2011. Staten, det frie marked og civilisationens byrde (Kommentaren til uge 40) Så længe, at civilisationen ikke bare kan levere sine tabere tilbage

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Tradium handelsgymnasium, Rådmands Boulevard, Randers Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo november 2011 I november opnåede afdelingen et afkast på -0,12% og har dermed givet et afkast i 2011 på 6,66 %. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion November har som sagt været

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

Plenumdebat 1 Europa og de danske kommuner

Plenumdebat 1 Europa og de danske kommuner Plenumdebat 1 Europa og de danske kommuner torsdag den 10. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Indlæg på Kommunaløkonomisk Forum Per Callesen,

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

(M x V = P x Y) = ((M x V)/Y = P) 1 Afgrænsningen af det frie marked Priser og værdier Pareto optimum Finanskrise (kommentaren til uge 4, 2012)

(M x V = P x Y) = ((M x V)/Y = P) 1 Afgrænsningen af det frie marked Priser og værdier Pareto optimum Finanskrise (kommentaren til uge 4, 2012) 1 Af Cand Phil Steen Ole Rasmussen (M x V = P x Y) = ((M x V)/Y = P) 1 Afgrænsningen af det frie marked Priser og værdier Pareto optimum Finanskrise (kommentaren til uge 4, 2012) Der, hvor markedet, loven

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Arbejdsløsheden stiger for anden måned i træk

Arbejdsløsheden stiger for anden måned i træk Arbejdsløshedstal for juni 211 og konjunkturindikatorer Arbejdsløsheden stiger for anden måned i træk Arbejdsløsheden steg med 94 personer i juni viser dagens tal fra Danmarks Statistik. Det er anden måned

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Registrering af virksomhed - Start HUSK NÅR DU UDFYLDER BLANKETTEN Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Skriv startdato Alle tegningsberettigede skal underskrive blanketten, ellers kan

Læs mere

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner.

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner. Finn Sørensen 1. maj tale Den 1. Maj holdt jeg nedenstående tale (med lidt variationer) hos Dansk Elforbund Kbh, Byggefagenes Hus, Socialarbejdernes telt i Fælledparken og LO Slagelse Det er en særlig

Læs mere

20 års løntilbageholdenhed er lig med 20 års lønulighed

20 års løntilbageholdenhed er lig med 20 års lønulighed års løntilbageholdenhed er lig med års lønulighed Lønudviklingen i Tyskland fra 199 til 1 har medført en stigende ulighed. Der er sket en tydelig forskydning mod flere lavtlønnede, og kun de rigeste har

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Den økonomiske krise den perfekte storm

Den økonomiske krise den perfekte storm Den økonomiske krise den perfekte storm Agenda Den økonomiske krise lige nu USA Europa Asien Danmark Politiske initiativer skattereform som Instrument til at øge arbejdsudbuddet Det amerikanske og det

Læs mere

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse Brug af udenlandske underentreprenører Spørgsmål om dette cirkulært kan rettes til Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet Søren Lange Nielsen, tlf. 72160094 (SLN@danskbyggeri.dk) Indledende bemærkninger

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Kontrollen over de tre truer med at glide Den fjerde magt af hænde (De nye medier er alt for demokratiske)

Kontrollen over de tre truer med at glide Den fjerde magt af hænde (De nye medier er alt for demokratiske) Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.22/7 2013 Kontrollen over de tre truer med at glide Den fjerde magt af hænde (De nye medier er alt for demokratiske) Kontrollen over de tre truer med at glide Den

Læs mere