Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen 28/ Illegitim sort og grå-sort økonomi EU m. m.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen 28/4 2013 Illegitim sort og grå-sort økonomi EU m. m."

Transkript

1 Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen 28/ Illegitim sort og grå-sort økonomi EU m. m. Arbejdet i dansk gartneri, skovbrug og landbrug udføres altovervejende af underbetalt udenlandsk arbejdskraft 1. Det er ikke ulovligt, for der er ikke grænser for, hvor lille timebetalingen må være i Danmark på områder, hvor der ikke gælder overenskomst, men omfanget og konsekvenserne af det underbetalte arbejde i det danske samfund er tabubelagt område. De kommercielle medier, DR og TV2 har ingen interesse i at ubrede kendskabet til den udvikling på arbejdsmarkedet, som man har set i Danmark især siden EU's servicedirektiv blev vedtaget og siden østaftalens bortfald. Kendskabet til udbredelsen og omfanget af det underbetalte arbejde er også i mere socialvidenskabelig forstand begrænset, da incitamenterne til at oparbejde en samlet dokumenteret og forpligtende viden om forholdene er begrænsede i samfundets ledende kredse. Hverken arbejdsgivere, arbejdstagerorganisationer, medier eller politiske partier er interesseret i, at forholdene bliver kendte: Arbejdsgiverne skammer sig over, at de betaler så lidt i timen, og hvis ikke, så er det et dårligt salgstrick, ikke at gøre det. Fagforeningerne vil ikke indrømme, at de er magtesløse over for reglerne på EU's indre marked, de regler der har gjort den grænseløse og hæmningsløst fri konkurrence på løn og arbejdsvilkår lovlig. Medierne lever af at fortælle historien om, at den enes succes på markedets betingelser er alle andres, og tjener ikke på at fortælle, at viljen hos 1 Brev til en lang række arbejdsgivere inden for landbrug, gartneri og skovbrug fra: AndreasAgro Aps * Skindergade 15 * 1159 Kbh. K. Tlf * * CVR: * Det lyder som følger: Vi vil gerne tilbyde vores tjeneste som leverandør af arbejdskraft. Vi har arbejdskraft fra Ungarn, Polen, Letland og Rumænien fra 69,- kr. / time + moms. Vi har unge og voksne mænd (m/k), til korte vikariater og til længerevarende ansættelser. De taler engelsk og/eller tysk og har hænderne skruet rigtigt på. I timeprisen er stort set alt inkluderet, vi bringer og henter folk (til nærmeste togstation), vi udbetaler løn, feriepenge, ATP, indeholder skat og udskifter arbejderne, hvis du ikke er tilfreds med dem. De er på egen kost, værelse skal du dog stille til rådighed eller være behjælpelig med at finde. Ve er et dansk anpartselskab, vi har medarbejderne ansat hos os selv og står for at indeholde AM-bidrag og A-skat. Du lejer arbejdskraften på timebasis. Når de arbejder betaler du for dem, når de ikke arbejder (f.eks. kaffepause, sygdom, barsel. mv.) betaler du ikke Der er ca. 4 dages leveringstid, der 2 ugers opsigelse. Du finder mere information i vedlagte brochure, på vores hjemmeside og du er selvfølgelig ligeledes hjertelig velkommen til at ringe til os på tlf Med venlig hilsen Hevizi Gabor Direktør Copyright, Det Stenske Forlag / Steen Ole Rasmussen,

2 den ene til at sælge sig for sulteløn betyder underminering af den sociale sikring for alle andre. Endelig, så har de politiske partier taget arbejdsgiver og arbejdstagers holdning til markedet til sig, hvor frimarkedstænkningen mere eller mindre indrømmet sætter rammen for iagttagelsen af det nuværende lønpres i bunden af lønarbejdsmarkedet. Danmark i EU Det danske arbejdsmarked er en del af EU's indre marked, og importen af billig arbejdskraft fra de tidligere kommunistiske lande har skabt store forringelser af arbejdstagernes rettigheder inden for især de sidste 4 år. Etniske danskere har svært ved at leve for 40 kr. i timen, sådan som østarbejderne typisk gør. Der er ikke grænser for, hvor lidt der må betales i timen. Det skyldes EU's indre marked kombineret med, at 30 % af alle jobs inden for landets grænser ikke omfattes af nogen overenskomst. Den danske model hvor arbejdsmarkedets parter sætter rammen for arbejdsmarkedet ved almindelig overenskomst betyder, at der ikke er nogen mindsteløn, hvor arbejdsgiver ikke er underlagt overenskomstaftalerne. Det drejer sig især om jobs inden for landbrug, gartneri og skovbrug. Men også i de brancher, hvor overenskomsten gælder, findes der en række muligheder for at ansætte udenlandsk arbejdskraft uden for overenskomstvilkår. Udenlandske entreprenører, der byder ind på opgaver her til lands, ansætter personale på de vilkår, der gælder i deres oprindelsesland. Danske entreprenører har mulighed for at benytte sig af underentreprenører, og her gælder igen de arbejdstagerrettigheder, som en evt. udenlandsk underentreprenør har med fra sit hjemland. Det betyder, at lønnen faktuelt og lovligt kan være lige så lav, som det skal være inden for alle brancher i Danmark, også selv om den primære arbejdsgiver på en arbejdsplads er omfattet af overenskomst. Det indre marked har faktuelt ødelagt arbejdsmarkedet for store grupper af danskere. Det er ikke ulovligt, men nærmest dikteret af EU's lovgivning. Ved siden af denne gråzone (lovlige men relativt ubeskrevne realitet) er der den helt sorte og ulovlige del af det danske arbejdsmarked. Udenlandske og danske entreprenører arbejder i stor stil sort og ulovligt, dvs. uden at afregne hverken skat eller moms i landet. Den del af det ulovlige sorte arbejde har de danske medier og fagforeninger valgt at fokusere mere på, fordi det er med til at fjerne opmærksomheden fra de mere omfattende problemer, som skyldes den generelle virkning af det fri markeds lov. Fagforeningerne vil helst fortrænge opmærksomheden fra det faktum, at de og den danske model er undermineret af EU's indre marked og kun kan gøre noget ved det ulovlige, som er af mindre omfang end de problemer, der skyldes den lovlige praksis. Toppen af fagforeningerne sørger for, at der ikke fokuseres for meget på sammenhængen mellem det indre marked og den store sociale nedsmeltning i egne Copyright, Det Stenske Forlag / Steen Ole Rasmussen,

3 rækker. EU-kritikken her fra er derfor systematisk blevet kvalt oppe fra og ned i den danske fagbevægelse. Arbejdsgiversiden, der har stor økonomisk fordel af det indre marked, har forståelse for, at man ikke skal råbe for meget op om de fordele, som integrationen med resten af EU's indre marked for varer, tjenester, arbejdskraft og penge har givet dem. De siger ikke noget. Og da det er de traditionelle parter på arbejdsmarkedet, der sidder på magten i de politiske partier, ja så er kritikken og forståelsen for årsagerne til de gigantiske problemer af social karakter, der er i landet, forstummet. Især er det karakteristisk for de to arbejderpartier, S og SF, at der ikke længere er nogen sammenhæng i deres politik, fordi de ikke kan føre social ansvarlig politik, så længe man støtter op om EU og det markedsfundamentalistiske projekt 2. Det danske arbejdsmarked har mistet flere hundrede tusinde stillinger til udenlandske lønarbejdere, og løntrykket for ufaglærte har gjort det umuligt for de fleste ufaglærte af etnisk dansk oprindelse at leve af hvidt lønarbejde. Der er således mere end en million danskere i den arbejdsdygtige alder på overførsel eller uden hvid indtægt i dagens Danmark. Det er dog kun de 170 tusinde, der figurerer i statistikkerne over arbejdsløse 3, dem uden indtægt, de underbeskæftigede, dem med sort arbejde, dem på andre former for overførsel, altså pensionerede på forskellige ordninger, alle disse arbejdsløse tæller ikke med som arbejdsløse i det officielle Danmarks statistik over arbejdsløshed. Junglen af overførselsindkomster er gigantisk her til lands, lige som der findes en mangfoldighed af pseudofunktioner, der knytte sig til administrationen og beskæftigelsen i beskæftigelsessektoren. I denne pseudoindustri har man arbejde, så længe at der er arbejdsløshed, og så længe at det hedder sig, at meningen med tilværelsen er at stå til rådighed for et arbejdsmarked, der ikke eksisterer eller som netop er overtaget af fattige indvandrere, der på ulykkelig vis er blevet tvunget her til. Det danske velfærdssystem omfatter et større antal udlændinge, der er kommet her til med det formål at få del i det system, som de er med til at underminere. De er ikke onde eller dårligere mennesker. Men de er underlagt fremmede mekanismer, der er lige så overvældende for dem, som de er for os. Efter 3 måneder med hvid løn i Danmark, så er udlændinge berettiget til bistandshjælp. Studerende fra hele EU med bijob kan få SU. Optjente dagpenge kan tages med over alt i unionen. I det hele taget så sikrer det europæiske statsborgerskab, at det danske velfærdssystem må stå demokratisk til rådighed for 2 Ifølge Berlingske er der østeuropæere i Danmark danske stat har siden krisens begyndelse importeret hundredvis af udenlandske sæsonarbejdere til landbrug og gartnerier hvert år - arbejdspladser, som ledige danskere ikke gider at have. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) mener dog stadig, at den udenlandske arbejdskraft er nødvendig, skriver avisen 3 Copyright, Det Stenske Forlag / Steen Ole Rasmussen,

4 alle EU-borgere. Det bidrager ikke til, at den nordiske velfærdsmodel spredes til resten af EU, men til at EU underminerer den nordiske velfærdsmodel. Når retten til dansk bistandshjælp er optjent efter 3 måneders arbejde i landet, så oppebæres den betinget af en adresse i landet, og vedligeholdelse af kontakten med det danske velfærdssystem. I realiteten behøver udlændingen ikke at opholde sig i landet, da grænserne er åbne. En dækadresse i DK og nogle bekendte, der åbner posten fra de danske myndigheder, er nok til at udlændinge kan bo hjemme i deres eget land, for dansk bistandshjælp overført til dennes konto hver måned. Kun når de skal aktiveres i Danmark, må de være her, og så skaber de beskæftigelse på det danske aktiveringsmarked, et af de meget få områder, hvor der har været øget beskæftigelse de sidste mange år. Her, hvor man har nok at lave, fordi man arbejder på at afskaffe og administrere arbejdsløsheden, beskæftiges kaskader af overflødige mennesker med toplønninger og komplet latterlige kompetencer. Realiteten af dette arbejdsmarked interesserer ikke hverken medier, fagforeninger eller de politiske partier. De er fuldt ud optaget af at bevare sine egne og andres illusioner om det arbejdsmarked, som er opstået af den ideologiske tilbedelse af lønarbejdsinstitutionen. Det tilhører realiteten, hvordan den italesættes. Arbejdsløsheden giver arbejde En stor del af de offentligt ansatte arbejder med at bekæmpe og administrere arbejdsløsheden: Der arbejdes med at kontrollere og fordele overførselsindkomsterne (det sker i A-kasser, arbejdsformidlinger og på kommunernes bistandskontorer) i et system, hvor enhver sag, klient, arbejdsløs, offer for markedet tematiseres som et problem, der kun kan løses ved ansættelse på det arbejdsmarked, der kun sjældent gør det muligt for den enkelte sag at overleve for den løn, som arbejdsgiveren vil betale. Der arbejdes på at forberede og uddanne danskerne til og på et arbejdsmarked, (folkeskolerne, privatskolerne, efterskolerne, højskolerne, erhvervsuddannelserne, universiteterne, osv. ernærer sig og beskæftiges med at forberede børn, voksne og gamle på et arbejdsliv) der ikke findes. Der arbejdes på at italesætte og skabe beskrivelsen af arbejdsmarkedet som indholdet i tilværelsen (ca fuldtidsjob inden for medieverdenen ernærer sig ved hver dag at forme den sociale selvforståelse omkring billedet på lønarbejdet som meningen i tilværelsen). Der skabes efterspørgsel og købekraft i traditionel og mindre traditionel forstand med det erklærede formål at generere grundlaget for det lønnede arbejde. Penge sættes i verden for at fremme en vækst, der dog kun sjældent fører mere lønarbejde med sig. Regeringens seneste vækstpakke på 90 milliarder frem til 2020 fører iflg. regeringens egne tal måske kun til 8000 ekstra ansatte. Det beløber sig til kr. pr. beskæftigede. Det egentlige incitament i markedet ligger i ønsket om at opnå købekraften i forhold til de varer og ydelser, hvis produktion under de gældende produktionsvilkår er holdt op med at afføde nogen særlig lønudbetaling i den store hvide Copyright, Det Stenske Forlag / Steen Ole Rasmussen,

5 økonomiske orden. Lønomkostningen ved den egentlige produktion er forsvindende og stadigt faldende. Købekraften er primært blevet skabt af nationalbankerne og den finansielle sektor uden om den egentlige produktion de sidste 40 år. Det er sket, hvor pengene er blevet skabt som lån i fast og mindre fast ejendom. Gældskrisen og pengemaskinen Verden skylder sig selv gigantiske beløb, som er sat i verden uden nogen reel form for værdiskabelse. Af samme grund kaldes finanskrisen for en gældskrise, bristet bobleøkonomi. Alverdens skyldnere er ude af stand til at betale sin gæld, og de aktiver, der nu figurerer som tilgodehavender i verdensøkonomien, de tenderer mod at implodere. Grundlaget for udstedelse af flere penge forsvinder. Det sker som konsekvens af, at priserne, på det der kunne have dannet grundlag for belåning, falder i forlængelse af de vigende konjunkturer, dvs. bobleøkonomien, der er bristet. 40 års inflationsøkonomi er ved at gå i sig selv. Købekraften skabes ikke primært på arbejdsmarkedet. Fordelingen af pengene, købekraften, sker måske nok over arbejdsmarkedet, hvor aktørerne i stor stil er reduceret til at være pengenes administratorer, dvs. administratorerne af den købekraft, der genereres i den finansielle sektor, helt uden om produktionen. Således cirkulerer pengene rundt mellem den private og offentlige sektor, efter at de er skabt i samarbejde mellem banker, kreditforeninger og nationalbank som lån i hænderne på dem, der var i besiddelse af de værdier, der kunne belånes. Verdensøkonomiens krise skyldes formelt set, at inflationen i priserne på de værdier, der danner grundlag for belåning, er gået i sig selv, hvorfor udstedelse af penge som lån, også er gået i stå. De sidste 40 års økonomi har været funderet i lånepenge, i inflation, og krisen skyldes, at tiltroen til dette system svigter, samt at adkomsten til råvarer og energi er blevet begrænset, dvs. det at realøkonomien har fundet nye vækstgrænser, som de tomme inflationsværdier ikke kan kompensere for. Lønningernes andel af produktionsomkostningerne er blevet stadigt mindre i perioden, dvs. de især lavtlønnede er blevet mere og mere overflødige i økonomisk forstand, og grundlaget for generering af købekraft i de gamle industrilande er forsvundet, fordi den tredje verdens udbud af billige ressourcer og energi er blevet mindre, og fordi man rent politisk har opdaget, at priserne på olie og råvarer fx stiger, hvis man kan begrænser udbuddet af dem. Det indre europæiske arbejdsmarked er ramt af gigantiske skævheder, vanvittigt skæve fordelinger af købekraft, tilgodehavender og gæld. Den reelle arbejdsløshed er relativt skjult i Nordeuropa, men det er den ikke i Sydeuropa. Der er en arbejdsløshedsprocent på 27,16 i Spanien, og for de unge er den helt oppe på 57 % Copyright, Det Stenske Forlag / Steen Ole Rasmussen,

6 Et stort flertal af de europæiske statsborgere er nu trætte af EU. Det gælder både i de lande, som fx Tyskland og Danmark, der har haft relativ stor fordel af at lånepengene har søgt her til, men især i de lande, der kun har mærket arbejdsløsheden, ødelæggelsen af miljøet og mangelen på ressourcer på sin krop 5, der er modstanden steget voldsom over bare ganske få år. De eneste, der har haft ensidig fordel af det indre marked, dvs. den europæiske integration, pengepolitik og finanspolitik 6, er den internationale økonomiske elite, der takket være det helt uregulerede marked har kunnet skabe sine inflationsværdier og flytte dem i sikkerhed rundt op i verdens skattely. De er dog truet nu, takket være en række uafhængige medarbejdere i den finansielle industri 7, som lækker oplysningerne om skattesnyderne til offentligheden. Den finansielle sektor har tjent tykt på at servicere verdens skatteunddragere. Den byge af afsløringer, som helt uforvarende for det politiske system har ramt en række af verdens store skattely, har så også ført til nogle initiativer fra USA's og EU's side. Således er der noget, der tyder på, at man nu vil begynde at indføre sanktioner over for de banker, der holder fast i bankhemmeligheden. Men hvor meget det bringer med sig, det mangler vi endnu at få at se 8. Realøkonomisk vækst er betinget af tilførsel af ren energi, ressourcer og råvarer. Det er her, at de begrænsende faktorer for vækst findes. Regeringens vækstpakke er dybt uambitiøs og uden forståelse for det faktum, at det ikke hjælper noget som helst at pumpe tomme nominelle pengebeløb ind i de allerede største virksomheder. Den megen snak om grøn vækst og sammenhængen mellem hensyn til miljø og ressourceproblematik i den økonomiske politik er nu afsløret som ren overflade. Der er ikke sket nogen afkobling mellem forbrug, omsætning og forurening med CO2 siden 1990, sådan som man løgnagtigt påstår fra det Radikale Venstres side. Martin Lidegaard og Margrethe Vestager blev valgt efter en kampagne, hvor de igen og igen slog på det mulige i at få økonomisk vækst uden at det skulle gå ud over miljøet. Deres vækstpakke fjerner afgifter på forurening for 3,5 milliard, og den vækst, som man vil fremme, er funderet i lige så forurenende energiformer, som for 20 år siden Selv kommissionen kan nu se, at den førte politik er uholdbar. 7 (et eks. på en medarbejder, der har lækket oplysninger om indeståender i skattely) ml Copyright, Det Stenske Forlag / Steen Ole Rasmussen,

7 De seneste videnskabelige undersøgelser over klimaets betydning for civilisationen understreger alvoren af selv meget små og naturlige udsving 10. Den menneskeskabte globale opvarmning, skabt i forsøget på at fremme den økonomiske vækst, vil underminere meningen i alt, hvad der sigtes til med udtrykket økonomisk vækst. Hvad der beskrives som forudsætningen for et bedre liv her på jorden, det vil underminere selv samme livsbetingelser. Det sætter de store spørgsmål om beskæftigelse, vækst og bevarelsen af det gode liv i en helt anden kognitiv ramme, end den, som den herskende orden behersker. Mvh Steen Odense d. 28/ Indbetaleadresse for bitcoin: 1EVqbZQ6EEC6Dr1VVm7mcWjZyNCNU1eKRr 10 jahre-fuer-alle-kontinente-a druck.html Copyright, Det Stenske Forlag / Steen Ole Rasmussen,

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011)

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) 1 Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen, d. 11/12 2011. Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) EU s regeringschefer vedtog, i ugen der gik, et traktatforslag, der vil binde de kontraherende

Læs mere

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU?

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Bilag 3 Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013 Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Ole: Jamen det har jeg en positiv holdning til. Altså de udfordringer vi står overfor

Læs mere

Økonomisk vækst eller hvad!

Økonomisk vækst eller hvad! Økonomisk vækst eller hvad! Af: Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Odense d.12/7 2012 Finanskrise og EU's gældskrise bunder i social dysfunktionel kognitiv adfærd og en simpel forveksling af inflation i priserne

Læs mere

Forvekslinger af nytte og bytteværdier i ugen der gik (uge 12, 2011)

Forvekslinger af nytte og bytteværdier i ugen der gik (uge 12, 2011) Cand. Phil., forfatter, foredragsholder Steen Ole Rasmussen, Enggårdsvej 19, 5270 Odense N. Tlf. 36 93 23 63 Forvekslinger af nytte og bytteværdier i ugen der gik (uge 12, 2011) Ideologisk betinget essensmysticisme

Læs mere

Den halve sandhed er den bedste løgn

Den halve sandhed er den bedste løgn Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen d.20/10 2012 Den halve sandhed er den bedste løgn Selv de onde har brug for at beskrive sig selv som gode. De lyver ikke kun, men pynter bare lidt på resultatet, lige

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.23/2 2015. Penge og priser

Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.23/2 2015. Penge og priser Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.23/2 2015 Penge og priser Penge og priser...1 Prisen og markedet i klassisk forstand...2 Pengene i klassisk forstand...2 Virkelighedens penge...3 Virkelighedens priser...3

Læs mere

Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet

Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet Indvandring har været et centralt politisk tema i Danmark i årevis, og diskussionerne centrerer sig ofte om, hvordan indvandringen særligt fra østeuropæiske

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Bilag 4. Interview med Bent Greve, d. 25.11.2013

Bilag 4. Interview med Bent Greve, d. 25.11.2013 Bilag 4 Interview med Bent Greve, d. 25.11.2013 Andres: Til at starte med - hvilke konsekvenser, positive såvel som negative, ser du ved arbejdskraftens frie bevægelighed for det danske samfund? Bent:

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Samfundsøkonomisk regnskab DTU s internationale dimittender

Samfundsøkonomisk regnskab DTU s internationale dimittender Samfundsøkonomisk regnskab DTU s internationale dimittender 1 Konklusioner Under studiet og i en periode på 8 år efter dimission har den gennemsnitlige internationale dimittend fra DTU bidraget med 1,2

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

Mere end 25 % arbejdsløse i Spanien og Grækenland 1

Mere end 25 % arbejdsløse i Spanien og Grækenland 1 Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Mere end 25 % arbejdsløse i Spanien og Grækenland 1 Kun tysk kapital og arbejdskraft lever i øjeblikket op til den model, der er lagt til grund for institutionaliseringen

Læs mere

Begrebet finanskrise, i krise!

Begrebet finanskrise, i krise! Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Begrebet finanskrise, i krise! Hvis et begreb kan være i krise, så må det være begrebet finanskrise Begrebet finanskrise, i krise!... 1 Krisebegrebet er altså for upræcist...

Læs mere

Angela Merkels Ferienland!

Angela Merkels Ferienland! Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.4/5 2013 Angela Merkels Ferienland! (Soraya Sáenz de Santamaría, den korrupte spanske regerings vicepræsident) Mere end 6 millioner spaniere har fået fingeren. De

Læs mere

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva Analyse 08. marts 2016 Danske børnepenge til udenlandske EUborgere Af Kristine Vasiljeva Dette notat opgør, hvor stort et beløb Danmark udbetaler i børnepenge o. lign. til borgere fra andre EU lande. Antallet

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2.

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. 1 Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. december 2013 Godmorgen, og også et velkommen til dette møde fra mig.

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1.

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. November 4, 2015 Indledning. Notatet opsummerer resultaterne af et marginaleksperiment udført til DREAM modellen.

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

Hvordan får arbejdsmarkedet i Norden plads til en kvart million flygtninge? - UgebrevetA4.dk 24-01-2016 23:15:42

Hvordan får arbejdsmarkedet i Norden plads til en kvart million flygtninge? - UgebrevetA4.dk 24-01-2016 23:15:42 LØN-BEVÆGELSE Hvordan får arbejdsmarkedet i Norden plads til en kvart million flygtninge? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 25. januar 2016, 05:00 Del: Udfordringen med at skaffe job til flygtninge

Læs mere

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47 JOBFEST To ud af tre nye job er gået til danskere Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Torsdag den 1. oktober 2015, 05:00 Del: Det seneste år er to ud af tre nye job gået til danskere, viser ny analyse fra

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Danmark er en lille åben økonomi, og vi profiterer i høj grad af den frie bevægelighed af varer, tjenester

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

EUROTRAGEDIE Af Gregers Friisberg

EUROTRAGEDIE Af Gregers Friisberg EUROTRAGEDIE Af Gregers Friisberg Teksten er udarbejdet med støtte fra Undervisningsministeriet, som har copyright. Den kan derfor kopieres frit til undervisningsbrug 1 FORLØB: ØKONOMISK KRISESTYRING:

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Occupy Odense Demonstrationen på flakhaven i Odense, d. 15/10 2011 (Kommentaren til uge 41)

Occupy Odense Demonstrationen på flakhaven i Odense, d. 15/10 2011 (Kommentaren til uge 41) 1 Af Cand. Phil., forlægger, skribent for Det Stenske Forlag, Steen Ole Rasmussen. Occupy Odense Demonstrationen på flakhaven i Odense, d. 15/10 2011 (Kommentaren til uge 41) Året 2011 har været præget

Læs mere

Rationalitet eller overtro?

Rationalitet eller overtro? Rationalitet eller overtro? Forestillingen om kosmos virker lidt højtravende i forhold til dagligdagens problemer. Kravet om værdiernes orden og forenelighed tilfredsstilles heller ikke af et samfund,

Læs mere

Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015

Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015 Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015 I år er et ekstra godt år at holde 1. maj. I år har vi nemlig virkelig noget at fejre. Vi kan fejre, at det går bedre i Danmark. Vi kan

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Arbejdskraftens frie bevægelighed

Arbejdskraftens frie bevægelighed Arbejdskraftens frie bevægelighed rettigheder og rimelighed Disruptionrådets sekretariat Januar 2018 Arbejdskraftens frie bevægelighed Arbejdskraftens frie bevægelighed er en hjørnesten i EU-samarbejdet.

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

Tale til afslutningsdebatten Ellen Trane Nørby, politisk ordfører, Venstre 29. maj 2013

Tale til afslutningsdebatten Ellen Trane Nørby, politisk ordfører, Venstre 29. maj 2013 Tale til afslutningsdebatten Ellen Trane Nørby, politisk ordfører, Venstre 29. maj 2013 ----------------------- DET TALTE ORD GÆLDER -------------------------- Socialdemokraternes og SFs topfolk siger,

Læs mere

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Juni 2016 Opsummering 1 Opsummering Herhjemme såvel som i udlandet eksisterer et billede af Danmark som et rigt

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsbeh: Kristoffer Aagren Sagsnr.: 2014-966-0039 Dok.: 1088469 U D K A S T Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse

Læs mere

Rundskrivelse nr. 16/08

Rundskrivelse nr. 16/08 Rundskrivelse nr. 16/08 15. april 2008 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Revideret Østaftale med virkning fra 1. maj 2008 1. Indledende

Læs mere

Bitcoin, legal sort økonomi!

Bitcoin, legal sort økonomi! Bitcoin, legal sort økonomi! Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Det klæder skatterådet, at det nu definitivt har lovliggjort en form for sort økonomi, som myndighederne alligevel aldrig får magt over,

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar SVARENE Eventuelle sorte prikker ud for svarmulighederne skal I se bort fra. De betyder ikke noget i printudgaven her. Side 1 af 11 Du er omfattet af en overenskomst, der gælder for dit arbejdsområde.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Aftale

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Kold krig og ideologi

Kold krig og ideologi Kold krig og ideologi Af: Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Den sidste store fortælling; modernismen i efter muren. Det kan diskuteres, om den kolde krig er helt slut, men dens vindere kender vi alt for

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn

Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn Mellem 1991 0g 2010 var 24 pct. af alle nyoprettede job i Danmark lavtlønsjob. De har i høj grad erstattet de 146.000 tabte job i industrien, der

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Vækstlaget i Syddanmark

Vækstlaget i Syddanmark Tænk Stort 22. sep. 08 Vækstlaget i Syddanmark Undersøgelse af mindre og mellemstore virksomheders rammevilkår og vejen til innovation Organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver- og erhvervsorganisation,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark

Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark Mens udenlandsk arbejdskraft fra de nordiske lande og Vesteuropa er faldet de seneste fire år så stiger antallet af lønmodtagere i Danmark fra Østeuropa.

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

1. maj tale Bornholm

1. maj tale Bornholm 1. maj tale Bornholm Først vil jeg sige mange tak for invitationen. Det har en helt bestemt betydning for mig, at tale på netop denne dag. Det vil jeg komme nærmere ind på senere. For år tilbage var det

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Klage over udsendelsen Detektor, bragt i DR2 23/5 2013

Klage over udsendelsen Detektor, bragt i DR2 23/5 2013 Klage over udsendelsen Detektor, bragt i DR2 23/5 2013 Til: Pressenævnet. Indbragt af: Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, Enggårdsvej 19, 5270 Odense N. Cand. mag. Lise Lotte Rahbek, Vejle. Erik Lang Klagen

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.23/2 2015. Penge og priser

Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.23/2 2015. Penge og priser Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.23/2 2015 Penge og priser Penge og priser...1 Prisen og markedet i klassisk forstand...2 Pengene i klassisk forstand...2 Virkelighedens penge...3 Virkelighedens priser...4

Læs mere

Både den nuværende og den tidligere regering har erklæret, at Danmark vil åbne arbejdsmarkedet for de nye EU-borgere i forbindelse med EUudvidelsen

Både den nuværende og den tidligere regering har erklæret, at Danmark vil åbne arbejdsmarkedet for de nye EU-borgere i forbindelse med EUudvidelsen Aftale mellem Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om adgangen til det danske arbejdsmarked efter udvidelsen af EU pr. 1. maj 2004

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt NOTAT Dato: INM 319 Grund- og nærhedsnotat notat vedrørende forslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

18. april 2012, Nordjyllands Idrætshøjskole, Brønderslev

18. april 2012, Nordjyllands Idrætshøjskole, Brønderslev 18. april 2012, Nordjyllands Idrætshøjskole, Brønderslev Hvad lærte vi af finanskrisen? Mindre bank Mere likviditet Mere soliditet Mere kompetence Mere kvalitet Mere innovation Mindre Danmark Mere udland

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Samrådsspørgsmål A, B og C om optjeningsprincipper og velfærdsydelser til EU-borgere

Samrådsspørgsmål A, B og C om optjeningsprincipper og velfærdsydelser til EU-borgere Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 64 Offentligt 26. oktober 2015 J.nr. 15-2350749 Ejendomme, Boer og Gæld LH Samrådsspørgsmål A, B og C om optjeningsprincipper og velfærdsydelser

Læs mere

Udlændinge holder dansk landbrug kørende - UgebrevetA4.dk. OVERRASKENDE TAL Udlændinge holder dansk landbrug kørende

Udlændinge holder dansk landbrug kørende - UgebrevetA4.dk. OVERRASKENDE TAL Udlændinge holder dansk landbrug kørende OVERRASKENDE TAL Udlændinge holder dansk landbrug kørende Af Ivan Mynster Onsdag den 17. januar 2018 Blandt ansatte i landbruget er hver tredje nu udlænding, viser ny rapport. Især østeuropæerne befolker

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet

Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet Direktør Kasper Højvang Kyed Styrelsen for International Rekruttering og Integration KL s JobCAMP 6. november 2015 Introduktion Hvad er udfordringen? Hvor er

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE. Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole

Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE. Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole Mens disse linjer skrives er Kofoeds Skole i gang med et pilotprojekt for hjemløse polakker i

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo november 2011 I november opnåede afdelingen et afkast på -0,12% og har dermed givet et afkast i 2011 på 6,66 %. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion November har som sagt været

Læs mere

Her den 13. november har vi muligheden for at Claus Hjort selv kan komme. Igennem de 6 år Hjorten har været minister er der, ikke kommet meget godt

Her den 13. november har vi muligheden for at Claus Hjort selv kan komme. Igennem de 6 år Hjorten har været minister er der, ikke kommet meget godt +DUDOG% UVWLQJ/2VHNUHW UYHGEHUHWQLQJSn/2NRQJUHV Her den 13. november har vi muligheden for at Claus Hjort selv kan komme ud bagerst i ledighedskøen. Igennem de 6 år Hjorten har været minister er der, ikke

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå.

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå. Kære venner! For halvandet år siden det var dengang Lars Løkke var statsminister - modtog jeg et brev fra nogle murersvende. De prøvede at komme i kontakt med nogen inde på Christiansborg. De var dødtrætte

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Selvom alle danske familier får flere penge mellem hænderne næste år, er der tale om en historisk lav fremgang sammenlignet med tidligere.

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere