Bitcoin, legal sort økonomi!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bitcoin, legal sort økonomi!"

Transkript

1 Bitcoin, legal sort økonomi! Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Det klæder skatterådet, at det nu definitivt har lovliggjort en form for sort økonomi, som myndighederne alligevel aldrig får magt over, nemlig bitcoinøkonomien. Myndighederne har været lang tid om at komme til afgørelsen om at fritage omsætning i bitcoins for beskatning. Således kan man nu spekulere og handle med og i bitcoins, lige så meget man vil. Gevinsterne er lige så skattefrie, som det hele tiden har været et faktum, at omsætningen i bitcoins er dømt til at falde uden for myndighedernes kontrol. Skatterådet blev også spurgt, om en virksomhed, der tager imod bitcoins, må udskrive fakturaer i bitcoins. Det må den så ikke, da bitcoins slet ikke figurerer som betalingsmiddel inden for den realitet, rådet officielt anerkender, fortæller Hanne Søgaard Hansen i en fortolkning af afgørelsen d.25/3 til Politiken. Det er her, at myndighedernes intention og forklaringen på den langsomme ageren over for mønten afslører sig, indirekte, implicit men entydigt og klart. Handler gennemført med betalingsmidlet må ikke faktureres og kan derfor ikke indgå i almindelige virksomhedsregnskaber som udgift og indtægt, hvilket er en reel blokering for en betydelig del af bitcoins realøkonomiske funktion. Det var det sted, hvor myndighederne kunne ramme denne økonomi. Det valgte de at gøre. Det virtuelle aspekt af alle penges natur Der har de seneste år været fokus på det virtuelle aspekt af de kommercielle bankers og nationalbankernes egne penge, dels på internettet 1 men efter hånden også i de statsstyrede og kommercielle kræfters medier. Udtrykket "virtuelle penge" skal ses i sammenhæng med et meget ældre udtryk, nemlig "endogene penge", der dækker over et både reelt, relevant og for den monetære uorden ømtåleligt emne. Den største økonom, der endnu har beskæftiget sig med endogene penge, er Joseph A. Schumpeter. Han beskrev dem videnskabeligt forpligtende i sit værk Das Wesen des Geldes allerede i Værket udkom dog først i 1970, 16 år efter hans død og mod hans vilje. Det vides ikke, hvorfor han ikke ønskede det udgivet. Men noget af det, som man formoder, når man har læst det igennem, 1 Hvis man søger på Penge = gæld eller på det engelske udtryk Money as debt, så kommer der en mangfoldighed af informative artikler og youtube-videoer frem. 1

2 er, at han var bange for virkningen af det han afdækkede, nemlig den funktion, som tilliden, troen, på pengenes værdi har, og som risikerer at gå i sig selv med erkendelsen af, at pengenes værdi netop først og fremmest hentes i troen, altså i selve troen på, at de har værdi; Denne værdi/tro tenderer mod at gå i sig selv, når den troende opdager, at den ikke har nogen genstandsmæssighed uden for sig, at hæfte sin tro op på 2. Det er så, hvad der er ved at ske for de mange, som har båret pengenes værdi og funktion med deres tillid til dem. Mange mennesker begynder at forstå, at vore dages elektroniske betalingssystem er udtryk for en verden af arbitrære og unødvendige former for social praksis, hvor pengene lever som informationer, som endogene penge, som led i den mest lukrative form for økonomisk aktivitet der over hovedet kan tænkes, og at disse luftpenge på ingen måde er betinget af reel produktion eller nogen højere form for agtværdig retfærdighed og nødvendighed. https://www.google.dk/#q=endogene+penge https://www.google.dk/#q=+virtuelle+penge De kommercielle banker, Nets og nationalbanken laver og opretholder pengene som gensidige fordringer på hinanden og sine kunder imellem. Disse penge svarer ikke til noget, de repræsenterer ikke nogen værdi uden for systemet, og de er blevet skabt fuldstændigt uhæmmet i hænderne på de få, der har tiltaget sig magten over pengeproduktionen de sidste årtier. Det er dette systems fordringer på produktet, der fungerer som penge, endogene penge, skabt på det fri marked af markedets egne kommercielle aktører. Det sker, helt lovligt i øvrigt, uden at der ligger et bidrag til det produkt bag, som systemets penge, fordringer, retter sig mod i sidste ende, hvilket så udgør et af de vigtigste elementer i forklaringen på markedsværdiernes hysteriske opog nedture. Markedsværdierne kan ikke oversættes entydigt til andre værdier, fordi pengene skabes uafhængigt af, om der er dækning for dem eller ej, hvorfor de priser, der sættes i penge, må svinge lige så hysterisk, som vi har set det ske over de sidste årtier. Finanskrisen og den globale gældskrise bunder i den måde, som pengene sættes i verden på, som gæld, fordringer på produktet, uden at der forudgående er bidraget til produktet. Pengene er for billige og nemme og lave. Det er ikke til at stå for, for dem der har mulighed for det. 2 Det for sociale funktioner lag af ureflekterede forudsætninger er massivt til stede på mange niveauer. Sociologen Niklas Luhmann taler om det funktionelle i beskyttelsen af dette lag, et konstituerende kun latent afsløret lag, der beskyttes funktionelt i social forstand, ved at figurere som det, man ikke kan vide, hvad der er at vide om, uden at dets konstruktive sociale funktion går i sig selv. En latent viden, som må beskyttes i forhold til det ødelæggende manifeste plan af hensyn til social funktion. 2

3 Den der har Nets, kan lave pengene Kontrollen med det særligt danske elektroniske betalingssystem, som nu er solgt til 2 udenlandske investeringsselskaber og ATP, betyder afhændelse af kontrollen med et vigtigt element i selve pengeskabelsen, den mest økonomiske og mindst produktive form for økonomisk aktivitet af alle. Det er et faktum, som de kommercielle medier og det etablerede politiske system samt selvfølgelig mainstreamøkonomerne omhyggeligt har husket at glemme at fortælle danskerne om her i optakten til det famøse salg. Og nu er det for sent. Den priviligerede adkomst til kontopengenes interne clearing-system betyder overdragelsen af adkomsten til kilden til pengeskabelsen selv. Denne gulvkalv er overtaget af kommercielle og private aktører for sølle 17 milliarder kroner. Køberne ved, hvad de går ind til. Ofrene for handelen, os andre, kommer først for alvor til at forstå det senere. Bitcoin er en trussel, om end ganske lille, for den gældende monetære orden, eller uorden om man vil, og derfor gør myndighederne i samarbejde med de store internationale pengemagere, hvad de kan, for at forhindre mønten i at vinde udbredelse og funktion. Skatterådets afgørelse afslører dette ganske vist lille domæne af afmagt inden for realøkonomien. Myndighederne vil aldrig kunne gennemføre en effektiv skatteligning af den økonomi, der udfolder sig i kraft af betalingsmidlet bitcoin. Det kan man for så vidt heller ikke i forhold til de internationale pengestrømme. Mere end en tredjedel af verdens finansielle kapital befinder sig i skattely, med myndighedernes fulde velsignelse, dækket ind under falsk forargelse. De store kommercielle banker står for den sorte økonomi, med myndighedernes fulde velsignelse. Påstanden, om at man jager skatteunddragerne på deres små sydhavsøer, er sat ind for at dække over sandheden 3. Hvor myndighederne i USA har besluttet, at privatøkonomisk bitcoin-tilvækst, opnået via handel i og med bitcoin, dog omregnet til dollars, skal beskattes, der har myndighederne i DK valgt at lukke øjnene for den side af økonomien, som man alligevel aldrig vil kunne kontrollere. Handler i og med bitcoin finder sted anonymt mellem det økonomiske systems aktører, direkte og uden om alle myndigheders mulighed for kontrol. Der skal 3 En lille snert af sandheden, eller en iscenesat aktion, er altid bedre til at dække over sandheden, end en decideret løgn. Det ved man på journalisten.dk samt DR, der arbejder sammen om at bekræfte et ikke repræsentativt udsnit af standens og myndighedernes vilje til at forstå og bekæmpe de gigantiske finansielle midler, der skævvrider verdens økonomien i øjeblikket, uden på nogen måde at lade sig beskatte eller komme stater og de 7 milliarder mennesker til gode. 0,14 % af verdens befolkning ejer 80 % af verdens rigdom. Det kan kun lade sig gøre, hvor Homo Economicus hersker over staterne, myndighederne og lovgivningen. Fortællingen om, at hvad der er godt for Homo Economicus, det er godt for alle andre, er så den løgn, som ingen tror på længere. Men den vil ingen tale højt om. 3

4 to til en handel. Og bitcoin udveksles direkte de to handlende imellem, uden at nogen ekstern myndighed eller andre former for iagttagere har mulighed for at registrere det, hvis ikke begge handelens parter er indforstået. Bitcoin-økonomien er demokratisk i en grad, som ville kunne gøre alle liberalister og markedsfundamentalister grønne af misundelse, hvis de ikke netop selv var 100 % afhængige af den monetære form for international nationalstatslig uorden. Men denne økonomis position uden for nationalstaternes jurisdiktion vil nok føre til udviklingen af andre konventioner kunde og virksomhed imellem, virksomhed og virksomhed imellem, og privatpersoner imellem end dem, der bygger op om det traditionelle lovformelige regelsæt, som den almindelige praksis for fakturering udfolder sig inden for. Bitcoin-økonomien er overladt til sig selv i juridisk forstand. Parterne inden for denne økonomi må stole på hinanden, fordi det er umuligt at etablere et lovformeligt gensidigt ansvar de handlende imellem uden fakturering: Når der ikke må laves fakturaer i forbindelse med handler, så kan der ikke knyttes an til noget større lovformeligt system af sikkerhed de handlende imellem. Det har aldrig kunnet lade sig gøre at bevise, at der har fundet en handel sted mellem to parter i bitcoins, med mindre begge handelens parter var enige om at lade det dokumentere i forhold til tredjepart. Sådan er denne betalingsforms natur. Bitcoin gør den ene part til herre over spørgsmålet om, hvorvidt handelen kan indgå som noget, der er underkastet almindelige jurisdiktion. Det var skatterådets faktiske udgangspunkt, som de så tog konsekvensen af, ved at fritage bitcoinøkonomien for beskatning. Skat i DK kapitulerer således over for en side af realiteten, som skat alligevel ikke kan kontrollere. Anderledes er det med de amerikanske myndigheder, der har valgt at stigmatisere og ulovliggøre, hvad der ligger uden for myndighedernes magt. Magten over nationalbankens og kommercielle bankers penge Staten kan ikke bestemme værdien af sine egne gigantiske mængder af virtuelle penge med dens lovgivende, udøvende og dømmende magt. Det gælder alle former for penges værdi. De mange penge, som man har skabt over de sidste 30 til 40 år i den vestlige verden, efter at guldfoden de facto afgik ved døden med Bretton Woodsssytemets sammenbrud, er skabt med tilliden til dem. Det kan statsmagten ikke ændre på, men må med rysten og bæven se til, at tilliden holder. For når den forsvinder, så er det ude med nationalbankernes og de kommercielle bankers penge. Fordelingen af og skabelsen af den vestlige verdens valutaer handler om verdenshistoriens største kognitive bedrift (bedrag om man vil). Vestens valutaer hviler i tillid, tro på at de har værdi! Der er tale om en form for selvopfyldende profeti, der holder lige ind til der, hvor mistilliden til de vestlige landes valuta 4

5 manifesterer sig som en anden form for selvopfyldende profeti. Skiftet, hvor tilliden til pengene erstattes af mistillid til dem, kan komme, hvornår det skal være. Det virtuelle aspekt af pengenes natur, som myndighederne forsøger at reservere de penge, som ligger uden for deres lovformelige magtssfære, gælder også deres egne penge. Når man påtænker, hvor effektivt den herskende monetære orden arbejder på at smadre livets forudsætninger, så forstår man, at det er på tide, at få gang i undermineringen af denne orden. Der er ikke noget opbyggeligt eller agtværdigt i den patetiske form for jagt på økonomisk succes, som de økonomisk højtflyvende eliter i hele verden står for. Bitcoinøkonomien er bare en anledning blandt så mange andre til at påpege det. Mvh Steen Odense d.29/

Pengenes væsen 1. Men: Pengenes væsen er lige nærværende og afgørende i og med enhver af de hændelser, som pengeøkonomien består af.

Pengenes væsen 1. Men: Pengenes væsen er lige nærværende og afgørende i og med enhver af de hændelser, som pengeøkonomien består af. Pengenes væsen 1 Das Wesen des Geldes er titlen på et værk, afsluttet i 1933 af Joseph A. Schumpeter (1883 1950). Det blev først udgivet af Fritz Karl Mann på Vandenhoeck & Ruprecht i 1970, 20 år efter

Læs mere

Bankvæsenet sætter tæring over næring men prædiker tæring efter næring

Bankvæsenet sætter tæring over næring men prædiker tæring efter næring Bankvæsenet sætter tæring over næring men prædiker tæring efter næring Bankvæsenet og den finansielle sektor tærer på den fælles kage. Det sker på en måde, som vi ikke har råd til i længden. Siden starten

Læs mere

Budskab, fællesskab og forskning

Budskab, fællesskab og forskning Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.7/3 2015 Budskab, fællesskab og forskning Fra forskning til faktura og videre ud i intet Budskabet, om at der er forskel på det at skabe penge og det at tjene dem,

Læs mere

Penge af navn og af gavn

Penge af navn og af gavn Penge af navn og af gavn Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen Odense, 2015-01-05 Penge af gavn, ikke kun af navn, er hvad de gør, og fordringer på dem kan i opgangstider være lige så gode som pengene selv.

Læs mere

Penge magt medier religionskrig

Penge magt medier religionskrig Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Penge magt medier religionskrig http://ing.dk/debat/penge-magt-medier-religionskrig-174141 Jøder elsker penge, medier elsker jøder og politikere må benytte sig af både

Læs mere

Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.23/2 2015. Penge og priser

Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.23/2 2015. Penge og priser Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.23/2 2015 Penge og priser Penge og priser...1 Prisen og markedet i klassisk forstand...2 Pengene i klassisk forstand...2 Virkelighedens penge...3 Virkelighedens priser...3

Læs mere

Økonomisk vækst eller hvad!

Økonomisk vækst eller hvad! Økonomisk vækst eller hvad! Af: Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Odense d.12/7 2012 Finanskrise og EU's gældskrise bunder i social dysfunktionel kognitiv adfærd og en simpel forveksling af inflation i priserne

Læs mere

Med sans for forskelle, værdier og kvalitet 1

Med sans for forskelle, værdier og kvalitet 1 1 Af Cand. Phil. i filosofi, forfatter og forlægger Steen Ole Rasmussen. Med sans for forskelle, værdier og kvalitet 1 Mange kvinder drømmer om at åbne sin egen lille fine butik ud mod den store beundrende

Læs mere

Penge magt medier religionskrig

Penge magt medier religionskrig Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Penge magt medier religionskrig Jøder elsker penge, medier elsker jøder og politikere må benytte sig af både politisk og økonomisk magt for at få og udøve magt. Denne

Læs mere

Det økonomiske menneske

Det økonomiske menneske Det økonomiske menneske Et filosofisk og systemteoretisk essay over Homo Economicus, markedsværdierne og den økonomiske rationalitet (udkommer 2015) Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Indhold Indledning

Læs mere

Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen 28/4 2013 Illegitim sort og grå-sort økonomi EU m. m.

Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen 28/4 2013 Illegitim sort og grå-sort økonomi EU m. m. Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen 28/4 2013 Illegitim sort og grå-sort økonomi EU m. m. Arbejdet i dansk gartneri, skovbrug og landbrug udføres altovervejende af underbetalt udenlandsk arbejdskraft 1.

Læs mere

Sanktioner (af og imod markedet)

Sanktioner (af og imod markedet) Af Steen Ole Rasmussen, Det Stenske Forlag, d.21/4 2012. Sanktioner (af og imod markedet) Det kunne være morsomt, hvis man kunne få Søren Espersen (Dansk Folkeparti) til at definere genstanden for sin

Læs mere

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011)

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) 1 Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen, d. 11/12 2011. Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) EU s regeringschefer vedtog, i ugen der gik, et traktatforslag, der vil binde de kontraherende

Læs mere

Bæredygtigt landbrug vil bæres lige som andre liberale (Ideologisk forurenet miljø og debatmiljø) (kommentaren til uge 34, 2011.)

Bæredygtigt landbrug vil bæres lige som andre liberale (Ideologisk forurenet miljø og debatmiljø) (kommentaren til uge 34, 2011.) Af Cand. Phil. i filosofi, forlægger, foredragsholder m.m. Steen Ole Rasmussen Bæredygtigt landbrug vil bæres lige som andre liberale (Ideologisk forurenet miljø og debatmiljø) (kommentaren til uge 34,

Læs mere

Staten, det frie marked og civilisationens byrde (Kommentaren til uge 40)

Staten, det frie marked og civilisationens byrde (Kommentaren til uge 40) Af Cand. Phil. i filosofi, Steen Ole Rasmussen, d. 9/10, 2011. Staten, det frie marked og civilisationens byrde (Kommentaren til uge 40) Så længe, at civilisationen ikke bare kan levere sine tabere tilbage

Læs mere

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling Vækst gennem viden Vækst gennem viden af partner Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement og dekan, ph.d. Søren Barlebo Rasmussen, sbr.spfak@cbs.dk, CBS Handelshøjskolen i København Denne artikel

Læs mere

71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout. Virkeligheden indhenter fagbevægelsen!

71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout. Virkeligheden indhenter fagbevægelsen! Virkeligheden indhenter fagbevægelsen! Kun 29% af befolkningen støtter 3Fs konflikt mod Vejlegaarden Se analysen side 3 71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout Denne avis er udgivet

Læs mere

Studentertale 2014. Det er sjældent at man ser en dansker med en kniv i den ene hånd uden at der er en gaffel i den anden.

Studentertale 2014. Det er sjældent at man ser en dansker med en kniv i den ene hånd uden at der er en gaffel i den anden. Studentertale 2014. Kære studenter Vores tidligere statsminister Poul Nyrup har engang sagt at Det er sjældent at man ser en dansker med en kniv i den ene hånd uden at der er en gaffel i den anden. Det

Læs mere

Lockouttale på Tapeten, onsdag den 24. april

Lockouttale på Tapeten, onsdag den 24. april Lockouttale på Tapeten, onsdag den 24. april Kære kolleger, overenskomstansatte og tjenestemænd medlemmer af Danmarks Lærerforening Det er første gang vi mødes her sammen. Det er en dejlig følelse at se

Læs mere

Økonomisk Vækst. Det Internetbaserede Kommunikationssamfund. En bog om et nyt paradigme. René Vitting 2014

Økonomisk Vækst. Det Internetbaserede Kommunikationssamfund. En bog om et nyt paradigme. René Vitting 2014 Økonomisk Vækst i Det Internetbaserede Kommunikationssamfund En bog om et nyt paradigme af René Vitting 2014 2 Indledning Ethvert paradigme bygger på et værdibegreb. Dette begreb er med til at sætte grænserne

Læs mere

Filosofien, ledigheden og ondskaben selv 1

Filosofien, ledigheden og ondskaben selv 1 1 Af Cand. Phil. i filosofi, forfatter, foredragsholder m. m. Steen Ole Rasmussen, Enggårdsvej 19, 5279 Odense N.(tlf. 36932363) (CVR-nr. 26639328) (Girokonto 12000375) Filosofien, ledigheden og ondskaben

Læs mere

Retfærdighed. Før og efter at retten så dagens lys 1

Retfærdighed. Før og efter at retten så dagens lys 1 Retfærdighed Før og efter at retten så dagens lys 1 Historisk set var der ingen ret, før den blev sat, og umiddelbart efter, at retten var sat, meldte mistanken sig om, at den ikke var retfærdig. Så selv

Læs mere

Europas grænser og forskelle Grænsernes og forskellenes Europa 1 (Kommentaren til uge 21 2011)

Europas grænser og forskelle Grænsernes og forskellenes Europa 1 (Kommentaren til uge 21 2011) Af Cand. Phil. i filosofi, forfatter, foredragsholder m. m. Steen Ole Rasmussen, Enggårdsvej 19, 5279 Odense N. (tlf. 36932363) (CVR-nr. 26639328) (Girokonto 12000375) Europas grænser og forskelle Grænsernes

Læs mere

BÆRE. dygtig ØKONOMI. Steen Kyndesen. ... rentefrie lån og menneskelig trivsel. LÆSEPRØVE MED UDVALGTE BUDSKABER FRA BOGEN En

BÆRE. dygtig ØKONOMI. Steen Kyndesen. ... rentefrie lån og menneskelig trivsel. LÆSEPRØVE MED UDVALGTE BUDSKABER FRA BOGEN En LÆSEPRØVE MED UDVALGTE BUDSKABER FRA BOGEN En BÆRE dygtig ØKONOMI... rentefrie lån og menneskelig trivsel Steen Kyndesen S K R I V E F O R L A G E T Steen Kyndesen LÆSEPRØVE MED UDVALGTE BUDSKABER FRA

Læs mere

Hvad er Bitcoin? Normalt vil et salg derfor ske på følgende måde:

Hvad er Bitcoin? Normalt vil et salg derfor ske på følgende måde: FAKTA OM BITCOIN Bitcoin er en ny teknologi, som kan bruges til at handle med. I modsætning til gængse betalingsteknologier som kreditkort, PayPal, og izettle, så er Bitcoin decentraliseret, hvilket betyder,

Læs mere

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO ***********************************

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** Den 29. november 2000 INDLÆG TIL FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** I LO s love har vi en formålsparagraf. Den siger bl.a.,

Læs mere

Artikler om mariologi

Artikler om mariologi Artikler om mariologi Jakob Munck - 2 - ARTIKLER OM MARIOLOGI *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 4 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 13 - *** MARIOLOGI OG ROBOTPSYKOLOGI... - 22 - *** KATOLICISME, PROTESTANTISME

Læs mere

Begrebet finanskrise, i krise!

Begrebet finanskrise, i krise! Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Begrebet finanskrise, i krise! Hvis et begreb kan være i krise, så må det være begrebet finanskrise Begrebet finanskrise, i krise!... 1 Krisebegrebet er altså for upræcist...

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere