Århus Ungdommens Fællesråd ÅRSMØDE 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Ungdommens Fællesråd ÅRSMØDE 2010"

Transkript

1 Århus Ungdommens Fællesråd ÅRSMØDE 2010 Torsdag 25. februar

2 Årsmøde 2010 Radikal Ungdom holder juleafslutning med spil og hygge FDF Åbyhøj på sommerlejr i Sverige 2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Dagsorden Side 5 Beretning Side 6-19 Optagelse af nye medlemmer Side Regnskab og budget Side Indkomne forslag Side 30 Arbejdsprogram Side Vedtægter Side

4 Årsmøde 2010 Børn og Unge-byrådet holder sit andet møde i byrådssalen Artikler og fotos Hvor intet andet er nævnt, er artiklerne i denne mappe skrevet af Marie Hauberg. Fotos er taget af ÅUF-medarbejdere samt frivillige i medlemsforeningerne. Layout af Marie Hauberg. 4

5 Dagsorden Dagsorden Dagsorden for ordinært årsmøde i Århus Ungdommens Fællesråd torsdag den 25. februar 2010 kl i Foredragssalen 1.05 i Folkeoplysningens Hus, Vester Allé 8, 8000 Århus C. 1. Valg af dirigent 1.1. Valg af dirigent 1.2 Valg af stemmetællere 2. Optagelse af nye medlemmer 3. Behandling af foreninger i kontingentrestance for Godkendelse af det reviderede regnskab 4.1 Budget til orientering 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår 6. Gæstetaler: Marc Perera Christensen, rådmand for Kultur og Borgerservice 7. Indkomne forslag 7.1 Forslag til vedtægtsændring 8. Fastsættelse af arbejdsprogram 9. Valg af: 9.1 Formand 9.2 Næstformand 9.3 Kasserer 9.4 Et styrelsesmedlem + en personlig suppleant fra hver gruppering 9.5 En-to revisorer samt en revisorsuppleant 10. Fastsættelse af dato for næste årsmøde 11. Eventuelt 5

6 Beretning Formandens beretning Kære foreningsaktive Det er rart at vide, at der, på trods af finanskriser og klimaproblemer, er et stærkt og aktivt foreningsliv her i Århus. Dette er ikke mindst kommet til udtryk sidst på året, hvor der gennem læsning af ansøgninger til den nye anlægspulje har tegnet sig et billede af det frivillige foreningsliv som både innovativt og målrettet. I årets løb har der været kæmpet flere kampe i foreningslivet i Århus. I foråret var Loppehusets fortsatte eksistens truet, men via en fornem kampagne i medierne lykkedes det at sikre den nødvendige politiske opbakning. Efteråret var præget af kommunalvalgkampen, og i ÅUF blev der gjort en ihærdig indsats for at få sat fokus på kandidaterne fra ungdomspartierne. Hvorvidt det så er årsag til, at Århus byråd er det tredje yngste i landet, skal jeg ikke kunne sige. Det kan vel også diskuteres, om det ikke reelt er det fjerde yngste byråd i Danmark, for et andet byråd er også blevet konstitueret i Århus. I 2007 oprettede ÅUF som et forsøg et børne- og ungebyråd. Dette blev så vellykket, at det blev besluttet at oprette et sådant permanent. I efteråret blev det en realitet, da 31 unge kunne indtage byrådssalen. Det har været mig en særlig fornøjelse at følge oprettelsen af Børn og Unge-byrådet helt fra starten i 2007 og frem til nu, og det er mit håb, at det lidt ældre byråd vil gøre brug af den samarbejdsmulighed, der er. Der arbejdes på, at Århus skal være europæisk kulturby i 2017, og hvis det skal lykkes, skal det hårde arbejde ske i de kommende år, og her spiller foreningslivet en vigtig rolle. Det er næsten umuligt at tænke kultur uden at tænke foreningsliv, men det at være foreningsaktiv er ikke en lige så selvfølgelig ting for alle. Som foreningsaktive er det vort ansvar at kommunikere til omverdenen, hvad vi har at byde på. Det er den største udfordring i årene fremover. Anders Guldager Larsen, formand Det har været mig en særlig fornøjelse at følge oprettelsen at Børn og Unge-byrådet helt fra starten i 2007 og frem til nu Som foreningsaktive er det vort ansvar at kommunikere til omverdenen, hvad vi har at byde på. Det er den største udfordring i årene fremover Jeg siger tak for et rigtigt godt år og håber, at det kommende bliver endnu bedre. Anders Guldager Larsen 6

7 Beretning Beretning fra sekretariatet I løbet af 2009 har følgende personer været ansat/tilknyttet sekretariatet: Henrik Koch (sekretariatsleder) Michael Stidsen (sekretær, deltid) Marie Hauberg Pedersen (journalist, deltid) Tanja Haugsted Brahm (akademisk medarbejder, indtil 3. februar) Martin Østergaard Mortensen (politisk medarbejder, fra 15. februar til 15. december) Dan S. Hansen (EDB, løst ansat) Signe Grønnegård Christiansen (Børn og Ungebyrådssekretær, deltid fra 1. juli) Henrik 2009 har stået i projekternes tegn på sekretariatet. I februar holdt vi en konference om integration i foreningslivet, som Tanja nåede at planlægge, inden hun stoppede på ÅUF. Konferencen var en succes med ca. 50 deltagere fra centrale aktører på området, herunder ÅUF s medlemsforeninger. Vi har ligeledes afholdt en konference om foreningernes kommunale udfordringer sammen med Frederikshavns Ungdoms Fællesråd og Esbjerg Ungdommens Fællesråd. Konferencen blev afholdt i juni med et begrænset antal deltagere. Børn og Unge-byrådet Efter vores succes med et forsøgsbørnebyråd i blev det permanente Børn og Unge-byråd en realitet i foråret Sekretariatet har brugt mange ressourcer og timer på projektet både før beslutningen om et permanent byråd og i den relativt korte periode, der derefter var til at få det op at køre. I denne proces kan vi være glade for, at vi havde Martin i en projektstilling som politisk medarbejder. Herudover har Henrik lagt nogle flere timer i projektet, end vi først havde set behov for. Michael I sommerferien var projektet på plads, og vi havde endelig økonomi til at ansætte Signe som Børn og Ungebyrådssekretær i en studenterstilling. Herefter er projektet kommet tilbage på sporet i den plan, vi havde lagt for det, og sidst på året stod Signe primært for projektet. Der er desuden begyndt at komme frivillige til, men der er stadig plads til flere. Signe Kommunalvalgkampsprojektet Efter der var kommet lidt ro på Børn og Unge-byrådet, gik sekretariatet direkte videre til årets andet store projekt, nemlig at få fokus på unge - førstegangsvælgere over 18 år - i forbindelse med kommunalvalget. ÅUF havde ikke noget med ungevalget for de årige at gøre, men succesen i vores kommunalvalgskampagne skyldes nok til dels, at der fra andre steder var fokus på de endnu yngre. Martin og Marie 7

8 Beretning Marie var de gennemgående personer i dette projekt - Martin i forhold til arrangementer og paneldebatter samt grafisk arbejde og hjemmeside, og Marie der som journalist sikrede, at vi fik god medieopmærksomhed på projektet. Informationsvirksomhed På de lidt mere bagvedliggende linjer har sekretariat og styrelse arbejdet på at gøre ÅUF mere strømlinet i vores kommunikation, både den visuelle og den skrevne. Første trin her er en ny hjemmeside, men vi har også fået udarbejdet en grafisk designskabelon og en strategisk kommunikationsplan, som vi i det kommende år vil arbejde på at implementere. Radikal Ungdom på EP-kampagne i Bazar Vest Beretning fra Folkeoplysningsudvalget Århus Ungdommens Fællesråd har i 2009 været repræsenteret i Århus Kommunes Folkeoplysningsudvalg (FOU) ved Benita Clemmensen og Bent Sejersen. Vi har bemandet pladserne som repræsentanter for det idébetonede ungdomsarbejde. Folkeoplysningsudvalget behandler alle sager med relation til Folkeoplysningsloven. Udvalget består af 17 medlemmer, hvoraf seks medlemmer udpeges af Århus Byråd og 11 medlemmer (brugergruppen) vælges af brugerne. I februar skiftede udvalget formand, da Flemming Knudsen gik af som rådmand for Kultur og Borgerservice. Rådmandsposten blev overtaget af Jacob Bundsgaard Johansen, som også blev valgt som formand for Folkeoplysningsudvalget. Sports- og fritidspolitikken Folkeoplysningsudvalget har været involveret i tilblivelsen af Århus Kommunes sports- og fritidspolitik Fremtidens Fritid, som blev vedtaget i byrådssalen i foråret Med den nye politik er der bl.a. sket en sammenlægning af anlægspuljen til idrætsprojekter og krone-til-krone puljen. Det betyder, at ikke-idrætslige foreninger (bl.a. ÅUF s medlemsforeninger) fremover stilles lige med idrætsforeningerne, så alle søger penge til nye anlæg og renovering af eksisterende lokaler fra den samme pulje, i stedet for som hidtil fra en stor idrætspulje og en lille pulje til resten. Det betyder, at ikke-idrætslige foreninger (bl.a. ÅUF s medlemsforeninger) fremover stilles lige med idrætsforeningerne De to puljer blev slået sammen for at rette op på det misforhold, der har eksisteret med hensyn til mulighederne for at anlægge, modernisere eller renovere faciliteter, afhængigt af om man er en idrætsforening eller en anden type frivillig folkeoplysende forening. Den nye anlægspulje har et samlet budget på ca. fire mio. kr. pr. år i perioden Idrætssamvirket og ÅUF medvirker til at indstille fordelingen af midlerne inden for hvert deres område. 8

9 Beretning Den lokale Udviklingspulje Den lokale Udviklingspulje giver tilskud til igangsætning af nye foreninger for børn og unge, ældreidræt samt nye aftenskoler, og den giver støtte til de frivillige foreningers indsats over for udsatte børn og unge samt til forsøgs- og udviklingsarbejde på fritidsområdet. Sports- og fritidspolitikken har medført nye prioriteringer af Den lokale Udviklingspulje. De nye retningslinjer er under udarbejdelse og kan snart ses på Århus Kommunes hjemmeside. Vi vil gerne opfordre dig og din forening til at søge støtte fra Århus Kommunes Lokale Udviklingspulje, hvis I har en idé til et folkeoplysende forsøg Vi vil gerne opfordre dig og din forening til at søge støtte fra Århus Kommunes Lokale Udviklingspulje, hvis I har en idé til et folkeoplysende forsøg. Revision af Folkeoplysningsloven Folkeoplysningsloven skal formentlig revideres, og det kan ændre foreningernes økonomi, samarbejdsrelationer og aktivitetsmuligheder. Der er nedsat et nationalt folkeoplysningsudvalg, og det århusianske folkeoplysningsudvalg er kommet med nogle forslag til indholdet i en lovrevision. Det bliver spændende at se, hvordan det nationale udvalg modtager forslagene. Folkeoplysningsudvalget I december var der valg til Folkeoplysningsudvalget. Benita og Bent blev genvalgt som repræsentanter for det idébetonede ungdomsarbejde. Dødsfald Erik L. Würtzenfeldt døde i efteråret. Vi vil huske ham som en dygtig og kompetent embedsmand, der i mange år arbejdede som folkeoplysningskonsulent i Århus Kommune. VU Århus har besøg af imam Abdul Wahid Pedersen Erik L. Würtzenfeld var desuden i en længere periode fra formand for Århus Ungdommens Fællesråd, valgt for KFUMspejderne. Ære være hans minde. Benita Clemmensen og Bent Sejersen, medlemmer af Folkeoplysningsudvalget 9

10 Beretning Beretninger fra grupperingerne Religiøse foreninger Fælles for de religiøse foreninger er, at vi alle oplever en god tilslutning til vores aktiviteter og har gode og engagerede frivillige. Alligevel er medlems- og lederrekruttering altid aktuelt både fordi vi tror, der er endnu flere børn derude, som kan have gavn af vores aktiviteter, og fordi vi nødig skulle nå til et panikpunkt, hvor vi pludselig mangler børn og ledere. Vi har mange børn og unge i foreningen og i vores forskellige klubber og ikke mindst en masse gode lederkræfter, som hver uge gør et godt stykke frivilligt arbejde. De er alle med til at fortælle, vise og leve KFUM og KFUK s vision ud - at børn og unge skal vide, de kan tro på Gud, og at Gud tror på dem! Majbrit Billesø Jensen fra KFUM/K i Gellerup Helligåndskirkens børne- og ungdomsarbejde v/mette Lysholm Hornstrup En af de helt store begivenheder i 2009 var Helligåndskirkens 25 års jubilæum. For kirkens børn og unge blev det fejret med Cirkus Big, Børnekulissen, familiegudstjeneste, fællesspisning og andre festlige indslag. Sognets børnehaver var også inviteret til jubilæet og fik en god oplevelse med Børnekulissens forestilling. Senere på året nærmere bestemt i skoleferiens første varme uge var omkring 60 børn og 30 frivillige ledere samlet på vores årlige Oddesundlejr, hvor børn og voksne i en hel uge er sammen om løb, lejrbål, badning, rengøring, udflugter, børnegudstjenester og mange andre skøre og sjove aktiviteter. Et tilbagevendende arrangement i Helligåndskirken er i ugen op til jul, hvor vi har haft besøg af omkring 350 børn og 90 voksne (både kristne og muslimer) fra sognets vuggestuer og børnehaver til krybbespil og julesange i kirken og efterfølgende æbleskiver. Nogle rigtig festlige dage med rigtig mange flyverdragter rundt omkring i kirkens garderober og lokaler. Vi glæder os over den gode kontakt, vi har fået skabt til denne del af lokalområdet. Noget nyt i 2009 er også min ansættelse som børne- og ungdomsmedarbejder. Da jeg er musiklæreruddannet, betyder det bl.a. en opprioritering af musik-/rytmikdelen i den musikalske legestue, som er blevet omdøbt til småbørnsrytmik samt et nyt initiativ: Babysalmesang for babyer mellem 0 og 12 mdr. og deres forældre. Jeg glæder mig og udfordres af den opgave, der ligger i at være ansat i et til dels socialt belastet område med mange børn og unge. For at udvide vores aktiviteter og gøre vores klubarbejde endnu mere attraktivt har vi med støtte fra ÅUF netop indkøbt GPS er til brug ved geocaching for at sætte fokus på natur og bevægelse, fællesskab og spænding omkring opgaven at finde frem til de nedgravede skatte. Omdrejningspunktet i HEBU s arbejde er fortsat det ugentlige Fælles for de religiøse foreninger er, at vi alle oplever en god tilslutning til vores aktiviteter og har gode og engagerede frivillige Krybbespil i Helligåndskirken 10

11 Beretning klubarbejde i puslingeklub, juniorklub, konfirmandklub og sommerens Oddesundlejr samt årets fem familiegudstjenester med efterfølgende lækkerier og aktiviteter i kælderen. Vi oplever forsat en god tilslutning til vores arrangementer, men med så stort et fremmøde fra områdets institutioner til vores julearrangementer bliver vi mindet om, at der er mange flere børn, som kan få gavn af vores aktiviteter. Der ligger derfor i det kommende år en stor opgave i at nå flere af disse børn. Luthersk Missions Unge v/jakob Fuglsang Pedersen 2009 har været et skelsættende år for Århus LMU. Efter omkring 30 år som lejere i missionshuset Tabor på Åbyhøj Torv blev det besluttet at investere i egne lokaler sammen med tre søsterforeninger i Århus. Løsningen blev en tidligere tømrermesters lokaler på Oktobervej i Hasle, der i løbet af efteråret blev ombygget til tidssvarende lokaler, som kan benyttes til foreningernes børne-, unge- og voksenarbejde. Huset blev indviet 10. januar 2010, og forventningerne til de nye lokaler er store. Ud over en stor mødesal rummer huset grupperum, multisal og smiley-godkendt køkken, hvilket gør de nye lokaler anvendelige til mange forskellige arrangementer. I forbindelse med flytningen har ÅUF givet tilskud til en ny projektor, hvilket vi er meget glade for. Desuden har vi med stor succes modtaget rådgivning om tilskudsmuligheder hos kommunen. Vi er derfor særdeles taknemmelige for den rolle, som ÅUF har spillet for os i årets løb. Indre Missions Unge i Åbyhøj v/nikolaj Christensen I begyndelsen af 2009 arbejdede vi i IMU i Åbyhøj på at definere vores vision og målsætninger. Her nåede vi bl.a. frem til, at vi ville arbejde for at få et mere nært, trygt og åbent fællesskab. Vi vil meget gerne have, at alle skal føle, de har nogen at snakke med, og at ingen føler sig udenfor eller set ned på. Resten af året er i høj grad gået med at forsøge at virkeliggøre disse målsætninger, hvilket glædeligvis også er lykkedes i stort omfang. Det hus, som vi holder vores møder i (missionshuset Tabor), trænger kraftigt til renovering, og eftersom vi ikke ser os i stand til at løfte den opgave, har vi i fællesskab med Indre Missions landsledelse besluttet at sætte huset til salg. Derfor har vi nedsat en arbejdsgruppe, som ser på muligheder for at finde nye lokaler. Vi ser frem til de udfordringer, som følger med at flytte i nye lokaler, og håber, at det vil katalysere noget nytænkning i forhold til vores selvforståelse som forening. I løbet af året har vi haft nogen udskiftning blandt medlemmerne, især fordi folk er flyttet til eller fra byen. Overordnet set har vi dog haft en medlemsfremgang på ca. 10 personer, så vi nu er ca. 60 på adresselisten. Ved vores ugentlige møder er der typisk mellem 30 og 40 deltagere. Indvielse af LMU s nye lokaler på Oktobervej Overordnet set har vi dog haft en medlemsfremgang på ca. 10 personer, så vi nu er ca. 60 på adresselisten 11

12 Beretning Børne- og ungdomskorps 2009 har budt på mange arrangementer og tiltag. En af de mere interessante udviklinger er sket i de forskellige korps hovedbestyrelser, hvor det generelle billede har været, at gennemsnitsalderen rykker sig, således at den yngre generation er kommet mere på banen. Både når det kommer til FDF og De grønne pigespejdere, er Østjylland pænt repræsenteret, og mon ikke dette vil afspejle sig i det kommende års spændende arrangementer. Året stod først og fremmest i festlighedernes navn, da De grønne pigespejdere kunne fejre 90 års fødselsdag. Denne mærkedag blev fejret med manér ved to store arrangementer: Først i forbindelse med delegeretmødet i maj, da alle voksne medlemmer var inviteret til fest i et ægte cirkustelt, hvor akrobater og elefanter sørgede for underholdningen mellem retterne. I september var det pigernes tur til at feste, og de kom på eventyr i København, hvor de blandt andet sang fødselsdagssang foran Operaen, morede sig i et rafte-tivoli og skrålede med på Medinas sange ved en stor koncert om aftenen. I regionsledelsen hos pigespejderne valgte man at bakke op om arrangementet ved at arrangere fælles buskørsel til Sjælland, og dette lille initiativ betød, at rigtig mange pigespejdere fra vores region tog del i festlighederne faktisk næsten lige så mange som fra hovedstadsområdet, hvilket er bemærkelsesværdigt og positivt. Både pigespejderne og de andre korps vil fortsat arbejde på at styrke det regionale og nationale netværk mellem grupperne, bl.a. i forbindelse med arrangementer som dette. De grønne pigespejdere til koncert Men nu er alt ikke lutter lagkage. Skønt spejderbevægelsen har eksisteret i over hundrede år herhjemme, oplever alle korpsene stilstand eller tilbagegang i forhold til medlemstal. Mange af korpsene melder om, at det især er de ældste unge fra 8. klasse og op, der er svære at holde fast på. Man har beklageligvis gennem de seneste år fjernet fokus fra denne gruppe i håb om at fange den helt unge generation i stedet. Opmærksomheden er nu igen rettet mod de ældste af den unge generation. Hos De grønne pigespejdere i Region Kattegat var et af initiativerne et natløb i Århus by en kold novembernat, hvor der var udfordringer og mystik i rigelige mængder til de fremmødte piger. Fremtiden vil byde på flere arrangementer af og for denne gruppe piger i Region Kattegat. Ligeledes er der kommet fornyet liv i Samrådet, og det er mit håb og ønske, at vi i fremtiden bliver endnu bedre til at være synlige i lokalsamfundet, ikke frygter for at samarbejde indbyrdes og laver arrangementer sammen, på tværs af uniformens farve og køn. Det er vigtigere end nogensinde, at vi står sammen, og sammen er vi stærkest! FDF Åbyhøj på sommerlejr i Sverige Grupperingsrepræsentant Michael Würtz 12

13 Beretning Politiske ungdomsforeninger 2009 har været præget af to store valgkampe, som i høj grad har taget tid i de ungdomspolitiske foreninger. Først var det valget til Europa-Parlamentet, og derefter fulgte det store kommunal- og regionsrådsvalg. Partilokalerne blev omdannet til valgkampsbaser og sydede i de sidste 3-4 uger af stemning, kampsange og ikke mindst den uundværlige kaffe til at holde valgkampskrigerne vågne. Kommunalvalget er altid specielt for ungdomspartierne, da de fleste selv opstiller en eller flere kandidater. På den måde er der et ekstra incitament til at kæmpe: Man finder lige lidt flere kræfter til at tage endnu en tur ud på strøget, hvis det er en af ens venner, der har mulighed for et sæde i byrådet. Plakatarbejde hos SFU Men valg er selvfølgelig ikke det eneste, der er brugt tid på i de ungdomspolitiske foreninger. Der er blevet holdt møder med gode politiske diskussioner og spændende oplægsholdere om alt fra integration, nye demokratier og årets tema: klima. Næstformand og forhenværende grupperingsrepræsentant Marie Trads Valgfest hos Radikal Ungom med besøg af Venstres Ungdom Mellemfolkelige foreninger Endnu et år er gået, og vi har i ÅUF kæmpet en hård kamp for børn og unge i Århus. Det forløbne år har vi arbejdet hårdt for at få Børn og Unge-byrådet op og stå, hvilket har udartet sig meget positivt. Ud over dette har der været snak om at en børne- og ungeudgave af Europa-Parlamentet skulle genopstå, hvilket vil være et spændende projekt at deltage i for ÅUF, ikke mindst for de mellemfolkelige og internationalt arbejdende foreninger. I årets løb har vi på forskellig vis forsøgt at gøre foreningslivet synligt. Eksempelvis var Ungdommens Røde Kors igen stærkt repræsenteret på studiemessen på Aarhus Universitet i september, og Den vietnamesiske kulturforening har inviteret indenfor til både kulturdag og nytårsfest. Samtidig har ÅUF generelt arbejdet for at være synlig i medierne, ligesom vi har været ude med megafonen hver eneste gang, der har været offentlig høring i forbindelse med byplanlægning mv. Også 2010 tegner til at blive et spændende år. I 2009 optog vi et nyt medlem i grupperingen, Bonus Århus, og andre mellemfolkelige foreninger står på spring. Det er tanken, at blandt andre disse foreninger skal inddrages i ÅUF s arbejde med integration via foreningslivet, hvilket jeg ser frem til. Den vietnamesiske kulturforening fejrer Kulturdag 2009 med dans og musik Grupperingsrepræsentant Anders Mols Krarup 13

14 Beretning ÅRET DER GIK I ÅUF FEBRUAR: Integrationskonference Den 18. februar satte ÅUF en lang række foreninger, myndigheder og projektmagere stævne for at diskutere de udfordringer, som frivillige foreninger og sociale projekter står over for, når det gælder integration. ÅUF håbede på forhånd, at deltagerne ville komme nærmere en løsning på de store udfordringer på integrationsområdet, fx at hverve og fastholde frivillige samt tiltrække unge med anden etnisk baggrund end dansk. Foredragsholderne fortalte om positive og negative erfaringer, og efter frokost var scenen sat for spændende indlæg og livlige debatter i de fire workshops, som ÅUF havde planlagt. Flere deltagere gav udtryk for, at de ønsker en langsigtet og mere sammenhængende strategi i arbejdet med frivillige foreninger og integration. Der skal groft sagt mere fokus på kvalitet i projekterne, blandt andet gennem bedre rekruttering af voksne frivillige. Hvis projekterne er gode nok, skal børn og unge nok fatte interesse for det og deltage aktivt, mente flere. Der var et stort fremmøde ved integrationskonferencen, som ÅUF stod bag Samtidig ønskede de frivillige foreninger og lokalsamfundene selv at være med til at udvikle projekter, i stedet for at der ofte kommer velmenende mennesker udefra og fortæller, hvad der er brug for i netop deres område. Konferencen blev gennemført i en god og konstruktiv ånd, som lagde op til et øget samarbejde og bedre dialog mellem myndigheder, foreninger og projektmagere. FORÅR OG EFTERÅR: Kurser 2009 blev året, hvor kursusvirksomheden Århus i forening for alvor kom op at køre. Både i foråret og i efteråret gik ÅUF, Idrætssamvirket, DGI Østjylland og Århus Kommune Sport og Fritid sammen om syv kurser til interesserede foreningsaktive. Alle kurser blev gennemført med et fint fremmøde og positive evalueringer, som lover godt for kursussæsonen 2010, der blandt andet byder på følgende titler: Ny kasserer i foreningen Fundraising Konflikthåndtering Kommunikationsudfordringer i Århus Flere forældre med i foreningen Læs mere om kurserne på 14

15 Beretning HELE ÅRET: Studiemesse, Sidste Skoledag, Hyttefortegnelsen og valg til Folkeoplysningsudvalget Sidste skoledag Traditionen tro stod ÅUF sammen med sammenslutningen af ungdomsklubber i Århus bag Sidste Skoledag for folkeskolens afgangselever. Arrangementet fandt sted den 29. maj i Mindeparken, og over unge var mødt op i udklædning og festligt humør. ÅUF s foreninger stod blandt andet for at sælge pølser, chips og vand, som solgte godt i det blændende solskinsvejr. Vejret var som altid upåklageligt på årets sidste skoledag Se billeder fra dagen på www. sidste-skoledag.dk. Nyt folkeoplysningsudvalg Efter et valgmøde den 2. december blev det nye folkeoplysningsudvalg i Århus Kommune sammensat. Begge ÅUF s repræsentanter, Benita Clemmensen og Bent Sejersen, havde ønsket at fortsætte i udvalget, og de blev begge valgt igen. Derudover blev der valgt ni andre brugerrepræsentanter samt seks politikere, herunder den nye rådmand for Kultur og Borgerservice, Marc Perera Christensen (K). På studiemesse for anden gang Endnu et år med Hyttefortegnelsen ÅUF har igen i år produceret og udgivet Den Store Danske Hyttefortegnelse. Samtidig har Hyttefortegnelsen fået ny hjemmeside, hvor man blandt andet kan betale med dankort direkte på siden. Den ny hjemmeside er på dette og andre punkter en stor administrativ lettelse for sekretariatet. I september havde ÅUF igen en stand på studiemessen på Aarhus Universitet. Messen er et godt sted at få fat i de nye studerende, og flere foreninger havde valgt at møde op med mandskab og materiale, heriblandt Ungdommens Røde Kors, DSU og flere spejdergrupper. ÅUF håber, at deltagelse på på den årlige messe bliver en tilbagevendende tradition. 15

16 Beretning FØRSTE HALVÅR: Fritidspolitik En af de største sejre for ÅUF s medlemsforeninger i 2009 var uden tvivl vedtagelsen af den nye sports- og fritidspolitik, der gælder frem til Politikken, som blev vedtaget i maj, indeholdt nemlig den banebrydende ændring, at ikke-idrætslige foreninger fremover ligestilles med idrætsforeninger, så alle kan søge penge til nye anlæg og renovering af eksisterende lokaler fra den samme pulje - i stedet for som hidtil fra en stor idrætspulje og en lille pulje til resten af foreningslivet. ÅUF har i mange år kæmpet for denne principielle ligestilling mellem alle typer foreninger og glæder os over, at fordelingen af penge først og fremmest sker ud fra behov og ikke ud fra kategorisering i en bestemt foreningsgruppe. FDF Åbyhøj holder Harry Potter-sommerlejr I forlængelse af den udvidede anlægspulje blev krone-tilkrone-puljen nedlagt, hvilket er blevet kompenseret ved, at særligt dyrt materiel-puljen, som ÅUF administrerer, fremover er fordoblet og nu også dækker ansøgninger til telte og inventar. Processen omkring den nye anlægspulje blev flittigt beskrevet i de lokale medier, bl.a. Århus Stiftstidende og JP Århus. På avisernes hjemmeside kan man fortsat finde artikler om sagen. Efter byrådets endelige vedtagelse blev den første frist for at søge den samlede pulje sat til 1. oktober Flere af ÅUF s medlemsforeninger søgte puljen og fik bevilliget penge til nye anlægsprojekter. Det blev samtidig besluttet at give ekstra tilskud til energiforbedrende tiltag, og ÅUF opfordrer allerede nu vores medlemsforeninger til at overveje sådanne projekter frem mod næste ansøgningsfrist i oktober SFU deler materiale ud En håndbog over de vigtigste punkter i fritidspolitikken kan rekvireres på ÅUF s sekretariat. 16

17 Beretning SEPTEMBER: Loppehuset ÅUF kan med stor glæde konstatere, at en af vores løbende arbejdsopgaver, nemlig at sikre Loppehusets eksistens, blev opfyldt i efteråret Loppehuset stod til at miste sit lokaletilskud og ville dermed være tvunget ud af lokalerne på Søren Frichs Vej, men ved efterårets budgetforlig fandt byrådet penge til størstedelen af huslejen i et spændende samarbejde med skaterne. De får i løbet af forligsperioden tilført 1,5 millioner kroner som støtte til at leje sig ind i en fælles hal. Loppehuset er nu ved at indrette sig i de nye lokaler, som ligger blot meter fra den gamle hal, nemlig på Lokesvej. Billede fra den gamle Loppehal, som genopbygges nogle hundrede meter væk Dørene bliver slået op for første gang den 11. februar 2010, og herefter går det slag i slag med loppemarkeder. Læs mere på HELE ÅRET: Priser 2009 har budt på uddelingen af flere priser inden for ÅUF s område. I efteråret uddelte DUF en pris til Årets Ungdomskommune, og ÅUF havde indstillet Århus Kommune, ikke mindst på grund af de gode takter i den nye sports- og fritidspolitik samt oprettelsen af Børn og Unge-byrådet. Århus Kommune fik en flot 2. plads i konkurrencen, og Nicolai Wammen udtalte efterfølgende: Det er en stor anerkendelse af Århus Kommunes indsats for at styrke unges levevilkår og udfoldelsesmuligheder. I december var turen så kommet til det århusianske foreningsliv, hvor den nyoprettede frivilligpris blev uddelt. To spejderledere fra ÅUF s medlemsforeninger, Bent Sejersen og Janni Glud, var nomineret til prisen, og der var en lang artikel med dem hver i Århus Stiftstidende. Spejdere på tur i de svenske skove Vinderne blev dog ægteparret Vibeke og Harald Lie, der via deres klub HASA har specialiseret sig i at lære handicappede at svømme efter Halliwick-metoden. 17

18 Beretning OKTOBER-NOVEMBER: Kommunalvalg Efteråret stod i politikkens tegn i ÅUF. En af hovedopgaverne for 2010 lød på at sætte fokus på børn og unge som en hjørnesten i demokratiet, hvilket var oplagt at koble sammen med især kommunalvalget den 18. november. ÅUF havde to formål med projektet; At få flere unge til at stemme og interessere sig for politik samt at skabe opmærksomhed omkring de unge kandidater for at få flere unge i byrådet. Alle de politiske ungdomsforeninger - både medlemmer og ikke-medlemmer af ÅUF - var positive over for projektet, og allerede før sommerferien mødtes 10 unge kandidater for at planlægge nærmere: Lotte Cederskjold og Peder Udengaard (S) Klaus Bach og Liv Holm Andersen (RV) Niels-Christian Selchau-Mark (K) Andreas Albertsen (SF) Jens Vestergaard (LA) Anders Primdahl Vistisen (DF) Henrik Arens (V) Sarah Victoria Bruun (Ø) Kampagnen gik under mottoet Stem på en ung og inkluderede flere tiltag frem mod valget: - Hjemmesiden inkl. en test om hvilken ung kandidat man var mest enig med - Fælles kampagnemateriale med en oversigt og beskrivelse af alle unge kandidater - Fælles paneldebatter på gymnasier, studier o.l. - Anderledes arrangementer så som politisk speed-dating og en praktikantordning for gymnasieelever - Kommunikationskursus for kandidaterne - Fælles udtalelser i diverse medier - Artikler om unge og demokrati i JP Århus Logoet for efterårets kampagne. Hjemmesiden kan stadig ses på To af kandidaterne i projektet, Lotte Cederskjold og Peder Udengaard fra DSU, blev valgt ind i byrådet. Lotte er tidligere styrelsesmedlem, og Peder er tidligere formand for ÅUF. Der var stor tilfredshed med kampagnen hos politikerne og hos ÅUF. De unge kandidater fik alle flotte personlige valg, og fornemmelsen var, at de unge vælgere synes, at politik er noget sjovere, når det bliver diskuteret på deres præmisser og om emner, som berører dem. Om det har resulteret i flere førstegangsvælgere, vides ikke endnu. Sikkert er det derimod, er der kom flere yngre kræfter i byrådet, således at Århus nu har et af landets yngste byråd med en gennemsnitsalder på 43,5 år. SFU Århus var synlig i valgkampen med en kampagne for flere busser 18

19 Beretning SIDSTE HALVÅR: Børn og Unge-byrådet I foråret 2009 besluttede Århus Byråd at gøre Børn og Unge-byrådet permanent fra og med skoleåret 2009/2010. ÅUF fik efter en ihærdig indsats igen opgaven med at arrangere projektet i samarbejde med Børn og Unge-magistraten. Valg til ungebyrådet foregik i kommunens 13 fritidsområder,og i august-september havde alle områder fundet to-tre byrådsmedlemmer. Alle medlemmerne inkl. suppleanter mødtes for første gang i begyndelsen af oktober for at høre mere om kommunens arbejde og ansvarsområder. Og interessen blev især vakt, da kommunale medarbejdere fortalte, at det koster 10 kr. for at fjerne et tyggegummi fra jorden, og at man kan få 20 nye legepladser for det beløb, som man årligt bruger på at fjerne affald og hærværk i parkerne. Introdagens gruppearbejde resulterede i seks emner, som blev taget med videre til det første byrådsmøde i slutningen af oktober. Her trak emnerne ungdomsliv og klima/miljø de længste strå og blev således udgangspunktet for sæsonens resterende fire møder. På nuværende tidspunkt har byrådet debatteret ungdomsliv og er kommet frem til en indstilling om et multihus for unge i Århus. Indstillingen skal senere præsenteres for det voksne byråd. Det samme skal det forslag, som kommer ud af den nuværende debat om klima og miljø, hvor vidt forskellige forslag om skrald, offentlig transport og CO2-neutrale events er på dagsordenen. I skrivende stund er der to byrådsmøder og et dialogmøde med politikerne tilbage af sæsonen 09/10. I ÅUF er vi meget tilfredse med projektets forløb og ikke mindst de engagerede unge byrødder. Der er masser af gode idéer, politisk forståelse og diskussionslyst til stede ved møderne, og også de unge giver udtryk for, at de får noget ud af projektet. Det er rigtig hyggeligt at med. Man føler, at man gør en forskel, og at alle kan sige deres mening og blive værdsat, lød det således fra byrådsmedlemmet Line ved midtvejsvalueringen i januar. Arbejdet med Børn og Unge-byrådet fortsætter i hele Ovenfor: Johanne Kirketerp Nielsen blev på det første møde valgt som ungeborgmester. Hun fik sig efterfølgende en snak med den voksne borgmester. Tv: Gruppearbejde på introdagen om mulige emner 19

20 Optagelse Optagelse af nye medlemmer To foreninger har søgt om optagelse i ÅUF. Styrelsen har behandlet ansøgningerne på møder henholdsvis 6. maj 2009 og 6. januar 2010 ud fra de fem krav til optagelse, som er beskrevet i ÅUF s vedtægter. Styrelsen indstiller på den baggrund, at begge foreninger optages i ÅUF. Århus Valgmenigheds Børne- og Ungdomsarbejde (ÅBU) foreslås optaget i grupperingen: religiøse foreninger. - Er idebestemt/samfundsengagerende 1 stk. 2 Lokalgruppen arbejder for at styrke og inspirere børne- og ungdomsarbejde gennem åndelig fornyelse, udrustning og mission på evangelisk luthersk grund (folkekirkeligt grundlag)( ) - Primært driver børne- og ungdomsarbejde, eller har en selvstændig børne- og ungdomsafdeling 1 stk 2 ( )Herunder arbejder lokalgruppen særligt for, at børn, teenagere og unge i Århus, medlemstal under 25. FDF Åbyhøj i Sverige - Er demokratisk opbygget og styret 4 stk. 1 Lokalgruppens øverste myndighed er generalforsamlingen (...) 4 stk. 2 Stemmeret på generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, som er fyldt 15 år og ikke er i kontingentrestance ( ) 4 stk. 5 Til bestyrelsen vælges 4 medlemmer ( ) - I udgangspunkt er åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål 3 stk. 1 Som medlemmer af lokalgruppen optages enkeltpersoner, som udfylder en indmeldelsesblanket og betaler kontingent. Man indmelder sig samtidigt i Børne og Ungdoms Oase (BUO)( ) - Har sit virke i Århus Kommune 1 stk. 1 Foreningens navn er Århus Valgmenigheds Børne- og Ungdomsarbejde, forkortet ÅBU. 20

21 Optagelse O.N.E. Århus foreslås optaget i grupperingen: mellemfolkelige og internationalt arbejdende foreninger - Er idebestemt/samfundsengagerende 2 stk. 1 O.N.E. Århus formål er på et folkeoplysende grundlag at danne et vidensnetværk blandt dansk-tyrkere, som enten er i gang med eller har en videregående uddannelse eller en ungdomsuddannelse. Foreningen laver aktiviteter for unge af faglig, social og karrieremæssig karakter, såsom undervisning, foredrag og oplæg om kultur, uddannelse og politik ( ) - Primært driver børne- og ungdomsarbejde, eller har en selvstændig børne- og ungdomsafdeling Medlemstal: 50 under 25 år og 20 over 25 år. - Er demokratisk opbygget og styret 5 stk. 1 Den ordinære Generalforsamling er foreningens øverste myndighed. 5 stk. 10 Alle medlemmer, der har betalt kontingent, er stemmeberettigede og kan opstille til tillidsposter. - I udgangspunkt er åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål 3 stk. 1 Foreningen er åben for alle interesserede, som anerkender foreningens formål og medlemsbetingelser. - Har sit virke i Århus Kommune 1 stk. 1 Foreningens navn er O.N.E. Århus. 1 stk. 2 Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. DSU på strøgkampagne 21

22 Regnskab 2010 Århus Ungdommens Fællesråd 22

23 Regnskab Revisionspåtegning Til medlemmerne i Århus Ungdommens Fællesråd Vi har revideret årsrapporten for Århus Ungdommens Fællesråd for regnskabsåret 1. januar december Organisationens ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at afgive en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Regnskabet er opstillet på grundlag af foreningens bogføring, som vi stikprøvevis har efterprøvet. Vi har afstemt kassen samt afstemt bank- og girobeholdninger med eksternt materiale. Vi har gennemgået tilgodehavender og påset, hvorvidt beløbene er indgået på regnskabsaflæggelsestidspunktet. Vi har gennemgået dokumentationen for skyldige beløb. Vi har endvidere påset, at der foreligger regnskaber for de af ÅUF administrerede offentlige tilskudsmidler. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af organisationens aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af organisationens aktiviteter i regnskabsåret 1. januar december Århus, den 2. februar Jan Meldgård Andersen revisor, HD Lars Brix revisor Ledelse Daglig ledelse Henrik Koch, sekretariatsleder Styrelse Anders Guldager Larsen, formand, Europæisk Ungdom Marie Trads, næstformand, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom Emil Melchior Mikkelsen, kasserer, Konservative Studenter i Århus Michael Würtz, FDF Anders Mols Krarup, Borgerlige Unge Unions Skeptikeres Klub Rasmus Maretti, Konservative Studenter i Århus Religiøse foreninger - vakant Politiske ungdomsforeninger - vakant 23

24 Regnskab Hovedtalsoversigt Set over en 5-årig periode kan organisationens udvikling beskrives ved følgende hovedtal: Resultatopgørelse Omsætning Projekt- og aktivitetsomkostninger Kapacitetsomkostninger Resultat af ordinær primær drift Resultat af finansielle poster Resultat af ekstraordinære poster Årets resultat Balance Balancesum Investeringer i materielle anlægsaktiver Egenkapital

25 Regnskab Regnskabsberetning Resultatopgørelse Årets omsætning andrager kr mod en budgetteret omsætning på I et år med højt aktivitetsniveau har oprettelsen af det permanente Børn og Unge-byråd fyldt meget både ressourcemæssigt og økonomisk. En del af sekretariatets arbejdstimer er brugt på Børn og Unge-byrådet, ligesom der er blevet oprettet en studenterstilling udelukkende til dette formål. Som det fremgår af regnskabet, giver Børn og Unge-byrådet et underskud på omkring kr. Dette er dog planmæssigt, idet det blandt andet har været nødvendigt at afholde mange udgifter i forbindelse med opstarten. Over to år vil Børn og Unge-byrådet således gå i nul. Kommunalvalgkampskampagnen er gennemført med en beskeden udgift på kr. Det skyldes først og fremmest, at en stor del af arbejdet er gjort internt af sekretariatet, herunder tryk af plakater på egen kopimaskine mv. Hyttefortegnelsen er igen blevet udgivet med en version 2009/2010. Hyttefortegnelsen er kommet ud med et resultat på kr. Sidste Skoledag-arrangementet i Mindeparken balancerede igen i år og har derfor ikke påført ÅUF en udgift i Der er i årets løb blevet brugt midler på udvikling af blandt andet den nye hjemmeside, hvilket der også var budgetteret med. Uheldigvis har der været betydelige tekniske problemer med nyhedsbrevet, hvilket resulterede i en ekstra udgift på omkring kr. Disse indtraf, efter at det budgetterede beløb var brugt, hvorfor der ikke var mulighed for at korrigere for ekstraudgiften. Årets resultat før resultatdisponering er negativt med kr. mod et budgetteret overskud på 792 kr. Balance Balancesummen andrager pr. 31/ kr og er således steget med kr i forhold til Balancesummens stigning forklares hovedsagelig af, at administrationstilskuddet for 1. kvartal 2010 indgik på foreningens konto før nytår. Egenkapitalen andrager kr

26 Regnskab Regnskab og budget Regnskab Budget Regnskab Budget Resultatopgørelse Kontingenter, tilskud og salg: Kontingenter Adm. tilskud, Samrådet Administrationstilskud Særskilt aktivitetstilskud (Sidste Skoledag / B&U-byråd) Omsætning Hyttefortegnelse Andre indtægter Indtæger i alt Møder og honorarer: Årsmøde Styrelsesmøder Receptioner Andre møder Transportomkostninger Telefon-kontorgodtgørelse Møder og honorarer i alt Produktions- og aktivitetsomkostninger: Sidste Skoledag Børn og Unge-byråd Foreningskampagne Andre aktiviteter (kommunalvalgsprojekt 2009) Informationsvirksomhed Produktionsomkostninger, Hyttefortegnelsen Vareforbrug vedr. andre indtægter Aktiviteter i alt Administration: Lokaleomkostninger (rengøring, alarm og forsikring) Kontorartikler, bladhold og licens Porto, telefon og datalinier Revisionshonorar, revisionsmøder Kontorinventar Fotokopiering

27 Regnskab EDB-omkostninger Småanskaffelser, gaver og diverse Moms retur (33.900) (26.000) (44.037) (26.000) Administration i alt Gager og lønninger: Gager og lønninger mv Efter- og videreuddannelse Projektløn (74.351) - (56.982) (75.000) Løntilskud ( ) ( ) ( ) ( ) Gager og lønninger i alt Afskrivninger: Afskrivninger i alt Finansieringsindtægter (netto) (2.738) (7.000) (8.715) (3.500) Transaktionsomkostninger Omkostninger i alt Årets primære driftsresultat (1.457) Ekstraordinære poster Anvendte henlæggelser Årets resultat i alt (1.457) Radikal Ungdom i kommunalvalgkamp 27

28 Regnskab Balance Pr. 31/ Pr. 31/ Aktiver Anlægsaktiver: Inventar, maskiner og IT-udstyr Omsætningsaktiver: Klippekort Porto, Hyttefortegnelsen Omsætningsaktiver i alt Tilgodehavender: Hyttefortegnelse Depositum Medlemsforeninger og øvrige debitorer Skat, moms Andre kortfristede debitorer Tilgodehavender løntilskud Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Aktiver i alt Passiver Egenkapital: Primo Årets resultat (1.456) 127 Ultimo Henlæggelser, aktivitet og udvikling Egenkapital og henlæggelser i alt Indestående tilskudspuljer Primo lederuddannelse (27.375) Årets tilskud Årets forbrug (62.043) (43.741) Ultimo lederuddannelse Primo særligt dyrt materiel Årets tilskud Årets forbrug (54.509) (63.563) Ultimo særligt dyrt materiel

29 Kreditorer: Diverse kreditorer Feriepengeforpligtelser Forudmodtagne tilskud Forpligtelser vedr. årsskiftet Skyldig skat og moms Kreditorer i alt Passiver i alt Regnskab Det underskrevne regnskab med ledelsespåtegning, organisationsoplysninger og regnskabspraksis kan findes på under Årsmøde. Introdag med Børn og Ungebyrådet 29

30 Indkomne forslag Indkomne forslag Forslag til vedtægtsændring Indstiller: Styrelsen Valg af styrelsesmedlemmer Der foreslås indføjet et nyt 13, stk. 5: 13, stk. 5. Såfremt en gruppering ikke længere er repræsenteret i Styrelsen med et ordinært medlem, vælger grupperingen uden om Årsmødet et nyt styrelsesmedlem. Reglerne om delegerede i 9, stk. 2 finder tilsvarende anvendelse. Begrundelse: Formålet med ændringen er et ønske om, at styrelsen er beslutnings- og arbejdsdygtig hele året igennem. Problemer kan i særlig grad opstå, når en suppleant ikke kan eller vil indtræde i styrelsen som erstatning for det valgte medlem. Vi har således i det forløbne år haft to grupperinger, hvor dette problem er opstået. Den ene gruppering sendte en tredje repræsentant, der desværre ikke var stemmeberettiget på møderne, da denne ikke var valgt på årsmødet, og den anden gruppering har ikke været repræsenteret i styrelsen det sidste halve år. Det er problematisk, at der er grupperinger, der står helt uden repræsentation i styrelsen, og det er en ren gene, at der er grupperingsmedlemmer, der gerne vil gøre arbejdet, men ikke kan være med i styrelsen, da vedtægterne ikke hjemler valg uden for årsmødet. Ændringen af vedtægterne vil sikre, at hver gruppering er repræsenteret, og at styrelsen er i stand til at varetage sine opgaver. 30

31 Arbejdsprogram Forslag til nyt arbejdsprogram for ÅUF 31

32 Arbejdsprogram Arbejdsprogram ÅUF s hovedopgaver for 2010 I den kommende programperiode vil ÅUF først og fremmest arbejde med følgende punkter: 1.1 Gode fysiske faciliteter for de frivillige foreninger ÅUF vil være en aktiv medspiller i forhold til sportsog fritidspolitikkens målsætning om attraktive faciliteter til foreningslivet. Gode fysiske rammer er en forudsætning for at det frivillige foreningsliv kan rekruttere og fastholde medlemmer. ÅUF vil i den kommende periode arbejde for renoveringer af utidssvarende og nedslidte lokaler, energibesparende tiltag i foreningernes lokaler og arbejde for foreningslivets muligheder for brug af parker og udendørsarealer. ÅUF vil være aktiv i forbindelse med kommunens analyse af muligheder på Sct. Annagade /N.J. Fjordsgade Skoler, som beskrevet i fritidspolitikken. 1.2 Aktiv integration gennem foreningslivet ÅUF skal arbejde aktivt på at fremme den danske foreningskultur og de dertilhørende værdier om fællesskab, initiativ, respekt og ansvar blandt de etniske minoriteter i Århus. Gennem et aktivt foreningsliv vil unge med anden etnisk baggrund stifte bekendtskab med og lære at respektere de værdier og den kultur, der binder samfundet sammen. Dette kan ske gennem samarbejde med de etniske foreninger, eksempelvis ved at gøre en indsats over for forældregruppen af indvandrere, en mini-foreningsbasar i Gellerup, reklame for fritidspasordningen o.l. 2. ÅUF s løbende aktiviteter ÅUF skal løbende udvikle og forbedre mulighederne for de århusianske foreninger. Det skal ske såvel igennem den generelle sekretariatsbistand som udviklingen af de løbende tilbud og målsætninger. Blandt andet skal ÅUF arbejde med følgende punkter: 2.1 Kurser Kursusudbuddet skal fastholdes på et kvalitativt højt niveau og være tilpasset foreningernes efterspørgsel og behov. 2.2 Sidste skoledag ÅUF skal sammen med Ungdomsringen medvirke til afholdelse af en samlet Sidste Skoledag for folkeskolens afgangsklasser. 32 Helligåndskirkens børne- og ungdomsarbejde De grønne pigespejdere

33 Arbejdsprogram Synlighed ÅUF skal sørge for at skabe synlighed om foreningslivet blandt andet via og fortsat deltagelse i studiestartsmessen mv. 3. ÅUF s værdigrundlag Århus Ungdommens Fællesråd (ÅUF) er fællesrepræsentant for de idébestemte / samfundsengagerede børne- og ungdomsforeninger i Århus Kommune og må søge at styrke disses arbejde ud fra en overbevisning om, at børn og unge gennem et engagement, ansvar og fællesskab her har givtig mulighed for at danne sig en såvel selvstændig som fælles identitet og lære at tage ansvar for sig selv, sin næste og sine omgivelser. Børn og unge lærer herved de egenskaber og pligter, der binder et velfungerende demokratisk samfund sammen. Den danske foreningskultur er unik og må bevares og styrkes. Dette er netop ÅUF s eksistensgrundlag at kæmpe for at det idébestemte/samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde altid har en god placering i Århus bybillede, at tilskynde medlemsforeningerne til en fortsat udvikling af foreningsaktiviteterne med henblik på at få flere børn og unge til at deltage i det idébestemte/samfundsengagerende børne og ungdomsarbejde og at hjælpe foreningerne med at opnå de bedst mulige rammer for deres virke. ÅUF skal som paraplyorganisation for århusiansk idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde repræsentere de tilsluttende organisationer i forhandlinger med offentlige myndigheder, institutioner og andre organisationer. ÅUF skal sikre, at frivilligheden og foreningens idé til stadighed er den bærende kraft i foreningernes arbejde, idet dette er ånden i den danske foreningskultur. ÅUFs styrelse, udvalg og sekretariat har til opgave at sikre, at netværket mellem medlemsorganisationerne fungerer, men samtidig er det også de organer, der på vegne af paraplyen fungerer som repræsentanter for det frivillige børne- og ungdomsarbejde i Århus. ÅUF s styrelsesmedlemmer og ansatte skal altid arbejde for at fremme ÅUF s synspunkter, som de er udtrykt i arbejdsprogrammet eller i vedtagne holdninger/erklæringer enten fra Årsmødet eller fra Styrelsen. Radikal Ungdom til fest hos Venstres Ungdom Sidste Skoledag i Mindeparken 33

Styrelsesmøde lørdag d. 17. april 2010

Styrelsesmøde lørdag d. 17. april 2010 Styrelsesmøde lørdag d. 17. april 2010 Til stede: Anders Guldager Larsen (formand), Marie Trads (næstformand), Michael Würtz (FDF), Nina Hansen (KU), Rasmus Pedersen (KS), Anders Mols Krarup (kasserer)

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Tidspunkt 13. januar kl. 19.00 21.00 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til stede Navn Bilag X Cecilie Hansen,

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Tidspunkt 7. april kl. 18.00 21.00 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand

Læs mere

Brobjergskolen 8000 Århus C. Tidspunkt Sted Kontaktperson / kursusleder. Brobjergskolen 8000 Århus C. Tidspunkt Sted Kontaktperson / kursusleder

Brobjergskolen 8000 Århus C. Tidspunkt Sted Kontaktperson / kursusleder. Brobjergskolen 8000 Århus C. Tidspunkt Sted Kontaktperson / kursusleder Kurser foråret 2010 Ungdomskultur i foreningen Torsdag den 4. marts 2010 kl. 19-22 Henrik Koch, ÅUF tlf. 8613 8911 e-mail: henrik@aau.dk Kommunikation udfordringer i Århus Tirsdag den 16. marts 2010 Henrik

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Årsregnskab 2000 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsens årsberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Pkt.. 1 Godkendelse af dagsorden Kristian Storgaard tilføjede punkt 6.3 vedtægtsændringer. Derefter blev dagsordenen godkendt.

Pkt.. 1 Godkendelse af dagsorden Kristian Storgaard tilføjede punkt 6.3 vedtægtsændringer. Derefter blev dagsordenen godkendt. Referat af ÅUFs Styrelsesmøde 07/02 Onsdag den 27. november, kl. 17.00 på sekretariatet Til stede: Kristian Storgaard, Forlev Spejdercenter; Jannick Raunow, Eidolon Århus; Henrik Koch Rasmussen, DDS; Maj-Brit

Læs mere

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Århus Skov Division Det Danske Spejderkorps Cvr-nr: 32248802 Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Foreningsoplysninger Århus Skov Division c/o Jack Givskud Teglbækvej 3 8361 Hasselager Hjemmeside:

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

BERETNING FOR ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD

BERETNING FOR ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD BERETNING FOR ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD 2004 Styrelsens sammensætning 2004 Formand Søren Bloch Borgerlige Unge Unions Skeptikeres Klub, BUUSK Næstformand Mads Fløe Holm Århus Diplomacy Club, ÅDC Kasserer

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning ÅRSBERETNING 2015. Det er sjældent, at en bestyrelse mister både en formand og en næstformand på en gang. Det var tilfældet for Landsorganisationens

Læs mere

REFERAT. DUF delegeretmøde 4. december 2010 i CPH Conference i København. 1. Åbning af delegeretmødet. 2. Vedtagelse af forretningsorden

REFERAT. DUF delegeretmøde 4. december 2010 i CPH Conference i København. 1. Åbning af delegeretmødet. 2. Vedtagelse af forretningsorden REFERAT DUF delegeretmøde 4. december 2010 i CPH Conference i København 1. Åbning af delegeretmødet Martin Justesen bød velkommen til DUFs delegeretmøde 2010. 2. Vedtagelse af forretningsorden Martin Justesen

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015 REGISTREREDE REVISORER Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2015 Generalforsamling afholdes den 28/4 2016 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013 NV REVISION ApS Nålemagervej 14. 7490 Aulum Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2013 Generalforsamling afholdes den 24/4 2014 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Vedtægter for Spejderne Stiftelse De fem internationalt anerkendte spejderkorps i Danmark og Sydslesvig: Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2009 KL: 19 - ca. 21 I SPEJDERGÅRDEN, STUBBEDAMSVEJ 70C,

Læs mere

Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2014

Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2014 Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Ledelsesberetning Aktivitet Foreningens primære aktivitet er at drive en håndboldklub, herunder underaktivitet i form af banko. Væsentlige

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

INDKALDELSE TIL GRUPPERÅDSMØDE Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19:00 21:00 i Spejdergården Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør

INDKALDELSE TIL GRUPPERÅDSMØDE Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19:00 21:00 i Spejdergården Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør INDKALDELSE TIL GRUPPERÅDSMØDE Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19:00 21:00 i Spejdergården Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør Kære forældre, spejdere over 14 år og ledere i 1. Helsingør, I inviteres hermed

Læs mere

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013 Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2013 (16. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde REFERAT

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde REFERAT Tidspunkt 13. maj 2013 Kl. 16.30 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde REFERAT Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand X Nicoline

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Dagsorden jf. foreningens vedtægter:

Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Referent: Louise Kaa 24 deltagere inklusiv bestyrelsen og dirigenten. 1. Valg af dirigent Jørgen Simonsen vælges som dirigent 2. Formandens beretning ved formand Kenneth

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Holstebro Handelsstandsforening CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010

Holstebro Handelsstandsforening CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010 CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010 Hostrupsvej 4 7500 Holstebro T 9610 6161 www.kroyerpedersen.dk Medlem af RevisorGruppen Danmark Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016

Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016 Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Referat

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Referat Tidspunkt 12. august Kl. 16.30 19.00 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Referat Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2010/11

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2010/11 Haderslev Fodbold Klub Årsregnskab for 2010/11 Aktivitet Foreningen er en fodboldklub Årsberetning Økonomiske udvikling Årets resultat udgør et overskud på kr. 26.441. Hændelser efter regnskabsårets udløb

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug.

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug. Vedtægter for Frederikshavn Træskibslaug. 1 Navn og hjemsted. Laugets navn er Frederikshavn Træskibslaug. Laugets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2 Formål. Laugets formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Århus Skov Division Det Danske Spejderkorps. Cvr-nr: Regnskab for 2016 og budget for 2017 og 2018

Århus Skov Division Det Danske Spejderkorps. Cvr-nr: Regnskab for 2016 og budget for 2017 og 2018 Århus Skov Division Det Danske Spejderkorps Cvr-nr: 32248802 Regnskab for 2016 og budget for 2017 og 2018 Foreningsoplysninger Århus Skov Division c/o Jack Givskud Engtoften 80, 1.tv 8260 Viby J Hjemmeside:

Læs mere

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Mandag den 14. maj kl. 19.00 i festsalen, Det Jødiske Hus. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, ordstyrer og referent. 2. Behandling og godkendelse af vedtægter.

Læs mere

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I?

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I? Ny forening hvordan gør I? Hvordan bliver I en forening? En forening skal være godkendt som folkeoplysende forening for at kunne modtage tilskud og låne ledige offentlige lokaler. Der er nogle ting, som

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Kurser i efteråret 2009

Kurser i efteråret 2009 Kurser i efteråret 2009 Børn med særlige behov Mandag den 21. september 2009 Intern og ekstern kommunikation Brobjergskolen A-bygning, lokale 104 Michael Würtz Mail: mw@aauf.dk Telefon: 23344636 Tirsdag

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningen København Karateklub er stiftet i 1985 og har hjemsted i Frederiksberg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Karate Forbund, Frederiksberg Idræts-Union, Landsforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Ordinær generalforsamling Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2012 4. Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere

DANSK BJERG- & KLATREKLUB NORDKYST REVISION I/S. c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st København Ø. CVR-nr.

DANSK BJERG- & KLATREKLUB NORDKYST REVISION I/S. c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st København Ø. CVR-nr. DANSK BJERG- & KLATREKLUB c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st. 2100 København Ø. CVR-nr. 30 12 93 85 NORDKYST REVISION I/S Årsregnskab for 2012 Indhold Resultatopgørelse... Side 4 Balance,

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53 DjurslandS.net Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Årsrapport for 2003 CVR. nr. 27 07 92 53 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Grundejerforeningen Søndersøhaven. Generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl Værløse Kirke, Brorson Stuen

Grundejerforeningen Søndersøhaven. Generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl Værløse Kirke, Brorson Stuen Grundejerforeningen Søndersøhaven Generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00 Værløse Kirke, Brorson Stuen Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse Værløse mandag 7. marts 2016 Hermed indkaldes til ordinær

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Ordinært årsmøde i Århus Ungdommens Fællesråd

Ordinært årsmøde i Århus Ungdommens Fællesråd Forhandlingsprotokol Ordinært årsmøde i Århus Ungdommens Fællesråd Torsdag den 26. februar 2009 kl. 19 i aulaen på Sct. Annagade Skole. Pkt. 1 Velkomst Velkomst ved formand Peder Udengaard. Årsmødet synger

Læs mere

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Forslag til: Vedtægter. for. Folkeoplysningsudvalget. Solrød Kommune

Forslag til: Vedtægter. for. Folkeoplysningsudvalget. Solrød Kommune Forslag til: Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget i Solrød Kommune Opgaver og rammer: 1: Folkeoplysningsudvalget har til opgave at udføre de opgaver, der er tillagt udvalget i henhold til 35, stk. 2 i

Læs mere

H.B.K. Fitness og Motionscenter

H.B.K. Fitness og Motionscenter Side 1 af 13 H.B.K. Fitness og Motionscenter CVRnr. 35726799 Årsrapport 1. juni 31. december 2014 1. regnskabsår. Årsrapporten er godkendt og fremlagt på foreningens generalforsamling den 28. juli 2015

Læs mere

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2013/14

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2013/14 Haderslev Fodbold Klub Årsregnskab for 2013/14 Aktivitet Foreningen er en fodboldklub Årsberetning Økonomiske udvikling Årets resultat udgør et underskud på kr. - 244.838. Hændelser efter regnskabsårets

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

2. Formål: 3. Medlemskab:

2. Formål: 3. Medlemskab: VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN MUSIK & UNGDOM 1. Navn: Organisationens navn er. s hjemsted er Københavns Kommune. er medlem af Dansk Ungdoms fællesråd (DUF) og Jeunesses Musicales International (JMI).

Læs mere

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012 for Tåstrup Gymnastik forening Pr. Februar 2012 Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er, og dens hjemsted er Høje Taastrup Kommune. 2 Formål. Foreningens formål er, at udbrede kendskabet og

Læs mere

Generalforsamling i Odense Brass Band mandag den 14. marts 2016 kl. 20. Øvelokalet i Kristuskirken.

Generalforsamling i Odense Brass Band mandag den 14. marts 2016 kl. 20. Øvelokalet i Kristuskirken. Dagsorden/referat: 1. Valg af dirigent og referent Erik Würtz Knudsen blev valgt til dirigent. Han konstaterede at GF er lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Mogens Andersen blev valgt til referent.

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk pigekor

Vedtægter for Sønderjysk pigekor Vedtægter for Sønderjysk pigekor 1 Foreningen. 1.1 Foreningens navn er Sønderjysk Pigekor. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at fremme korsang for piger i alderen 6-20 år..

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Regnskab for perioden fra 14. december 2012 til 31. december 2013 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Formandens beretning... 4 Bestyrelsens

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Jebjerg Vandværk A.M.B.A.

Jebjerg Vandværk A.M.B.A. Jebjerg Vandværk A.M.B.A. BERETNING OG ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/1-31/12 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Jebjerg Vandværk A.M.B.A. s ordinære generalforsamling Jebjerg, den / 2017 --------------------------

Læs mere

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Assens Kommune 1. Formål med folkeoplysning. Stk. 1. Med respekt for forskellige holdninger at sikre offentligt tilskud med videre til den frie folkeoplysende virksomhed,

Læs mere