UNDERVISNINGSMATERIALE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDERVISNINGSMATERIALE"

Transkript

1 Et teaterforedrag om meningen med livet Baseret på Erlend Loes roman UNDERVISNINGSMATERIALE til dansk, engelsk og drama i 7., 8. og 9. klasse Alt virkede så meningsløst lige pludselig. Mit eget liv. Andres liv. Dyr og planters liv, hele verden. Det hang ikke sammen mere. Jeg er overbevist om, at det handler om iveren. At den mangler. Jeg må finde den. Tage den tilbage. Den er derude. Meningen med livet bliver krystalklar efter en time sammen med QUASI teaters nørdeperformer Knut Steen. ( ) Det er denne intuitive forståelse for en ungdommelig ubekymrethed koblet med en styrtende meningsløshed, som gør denne forestilling så betagende. - Anne Middelboe, Børneteateravisen. / /

2 INDHOLD Indledning s. 2 Hvor tids folkesygdom s. 3 Hvad er stress? Hvad er en depression? Opgave: Artikler Monolog / foredrag s. 4 At stå alene foran andre - interview med skuespiller Knut Steen Fra roman til scene s. 5 How to Opgave: Lav din egen dramatisering Scener fra maunskriptet BOLDEN MENING Engelsk s. 9 Engelske tekster i forestillingen Opgaver New York s. 10 Opgaver til tværfaglighed 1

3 INDLEDNING Du sidder nu med undervisningsmaterialet til teaterforedraget Naiv.Super. Her vil du kunne finde inspiration til både forbederedelse og efterfølgende snakke om forestillingen. Undervisningsmaterialet er rettet mod 7., 8. og 9. klasse afhængigt af hvordan du vælger at bruge det. Vi foreslår forestillingen ses som et led i dansk, engelsk og/eller drama undervisningen, men ser også muligheder i tværfagligt samarbejde med både matematik, fysik, historie og geografi. QUASI Teater håber på at sætte fokus på hvor tids folkesygdom, stress og depression, for at bryde tabuer og blive klogere. Mange unge er enten selv eller som pårørende indvolveret i personlige kriser, pres udefra og afmagt. Stress og depression bliver en større og større del af vores hverdag. Ved i forestillingen at stille en række filosofiske spørgsmål håber vi, at vi kan skabe indsigt og eftertanke både på det konkrete og det mere abstrakte plan. Undervisningsmaterialet er en opfordring til videre arbejde med temaerne, og vi håber vi på, at publikum på den måde vil få endnu mere udbytte af forestillingen. God læse- og arbejdslyst! Undervisninsmaterialet er udarbejdet af Marie Kilsgaard Møller og Knut Steen 2

4 HVOR TIDS FOLKESYGDOM Indenfor de sidste 3 måneder er seks personer i min nærmere bekendtskabskreds gået ned med stress eller depression. Unge, sunde aktive ildsjæle, veninders forældre og kollegaer. I avisen står der, at mange børn er i risikozonen for stress på grund af høje ambitioner, mange tests, og et uddannelsessystem, der stiller krav om valg og fremskridt samt generelt pres fra både hjemmet og samfundet. Det er alarmerende. Hver dag er der mennesker, der er sygemeldt på grund af stress. Siden 1989 er antallet at stressede i Danmark fordoblet! (Forebygstress.dk). Tre procent af den danske befolkning eller ca danskere lider af depression. WHO anser på verdensplan depression for at være den fjerde mest alvorlige sygdom målt i tabte sygdomsjusterede leveår. (Sundhedsstyrelsen). Hvad er stress Ordet stress er engelsk og betyder tryk, pres, af oldfr. estrece, af lat. strictus sammensnøret, stram ; delvis sammenblandet med eng. distress bekymring, besvær. Stressreaktionerne udløses vha. nerve- og hormonsignaler fra hypothalamus og det limbiske system. De nervøst udløste reaktioner er hurtigt indsættende og øger dels musklernes grundspænding, tonus, dels aktiviteten i det sympatiske nervesystem, herunder udskillelsen fra binyremarven af hormonet adrenalin, der har meget hurtigt indsættende virkninger. (Den Store Danske Encyklopædi). Hvad er depression Sænket grundstemning af længere varighed. En normal persons humør, stemningen, kan variere fra time til time, men set over længere tid (dage til måneder) er det relativt konstant. En kortvarig sænkning kaldes en forstemning (se dysfori), en længerevarende (typisk mere end to uger) en depression. Hvis depressionen er udtalt med nedsættelse af evnen til at passe arbejde og andre forpligtelser, foreligger der en egentlig psykisk lidelse. Depressive personer har mange symptomer. De føler sig trætte og energiløse, og daglige gøremål forekommer uoverkommelige. De er ulystprægede, har svært ved at koncentrere sig, og selvfølelsen er lav. De oplever sig som uduelige og mindreværdige. Søvnen er urolig og overfladisk, og appetitten er dårlig. Mange er samtidig anspændte, urolige og angste. Alt virker tomt og meningsløst, og der kan optræde selvmordstanker. Mht. sværhedsgrad udgør depressioner et spektrum fra lette, der kun vanskeligt kan skelnes fra normal tristhed, til sindssygelige former med vrangforestillinger; fx kan den deprimerede påtage sig skylden for krige og naturkatastrofer. Ved så alvorlige tilstande er der en meget stor selvmordsrisiko, men selv ved lettere former kan der være risiko for selvmordshandlinger. Ved sæsonbetinget depression optræder forstemtheden særligt i de mørke vintermåneder. (Den Store Danske Encyklopædi). 3

5 Opgave: Artikler om unges hverdag Søg på nettet og find artikler som handler om unge, der er stressede, ensomme eller deprimerede. Hvad er årsagen til de unges problemer ifølge de informationer, som I har fundet? Hvordan kommer problemerne til udtryk? Hvilde mulige løsninger gives der? Skriv en artikel om at være ung idag. Den skal både handle om gode og dårlige ting. Beskriv travlhed. I beskrivelsen kan du inddrage både din og din families hverdag. MONOLOG / FOREDRAG At stå alene foran andre - interview med skuespiller Knut Steen I Naiv.Super står du helt alene foran publikum i en hel time. Hvordan klarer du den? Det handler meget om, at gå ind og mærke rummet, når publikum har sat sig. Så kan man få en fornemmelse af, hvad stemningen er, så 4

6 kan man gå ud fra det. Og så er der en tekst man har lært udenad og et arrangement som skal holdes - eller brydes. Og derefter så kan alt faktisk ske. Det er jo det sjove ved teater. Hvad er et arrangement? De er de aftaler, som man har mellem skuespiller og instruktør. De fysiske bevægelser på scenen. Stederne man skal stå og gå og så videre. Hvad er forskellen på en monolog og et foredrag? Et foredrag er jo... en mere faglig tekst, hvor en monolog er fiktion. Når en lærer underviser skal han jo formidle noget. Men ikke føle. I en monolog er der også følelser med. Kan man blande de to genrer sammen? Det kan man godt. Så skal det ligesom balancere mellem følelser og det objektive. Hvad er det værste der kan ske når du står på scenen? At man glemmer, hvor man er i sin tekst. Hvad er det bedste ved at stå alene på scenen? Der er da egentlig ikke noget, som er ekstra godt ved at stå alene på scenen... Et samspil er nødvendigt. Det at man kan have alt fokus på publikum er godt. Det jeg får tilbage er det, der kommer fra publikum. På den måde opstår der faktisk et samspil med publikum og skuespilleren som ligner det man ellers ville have haft med en anden spiller. Og så er det også fedt, at alle spots bliver styret lige ind mod een. Hvordan kan man øve sig i at stå alene på scenen? Man skal øve sig på sine egne impulser, kan man sige. Derfor skal man øve sig i at forstørre de impulser, som man får fra både sig selv og publikum. Det kræver, at man lever teksten, altså er virkeligt til stede. Og fordi man er alene er det også vigtigt med stor koncentration. Hvad er dit råd til unge, som skal holde et oplæg, lave en fremlæggelse, en monolog eller på anden måde selv stå på scenen? Det handler i virkeligheden bare om, at vide, hvad med skal. Hvis man har det helt klart, hvad man skal og har øvet sig meget - så meget at det kan gøres baglæns og i blinde - og så ti gange mere - så skal det nok gå godt. Og så handler det om at gøre sig umage. FRA ROMAN TIL SCENE How to Da Naiv.Super skulle dramatiseres startede det med en genlæsning af Erlend Loes roman Naiv.Super. Derefter lavede vi dramaturgisk skitse baseret på den berettermodellens spændingskurve En dramaturgisk skitse laves ved at tegne en kurve. Her bliver det klart, hvad der skal ske i historien, hvorfor og ikke mindst - hvornår er det spændende. 5

7 En dramaturgisk spændingskurve ser sådan her ud: Romanen Naiv.Super har meget direkte - og indirekte tale, som er blevet til replikker i dramatiseringen. De beskrivende sekvenser bliver enten fjernet eller til regibemærkninger. Regibemærkninger står ofte med kursiv i manuskriptet og fortæller om rummet, situationen eller de fysiske handlinger som skuespilleren skal foretage sig. Noget af det vanskeligste ved at dramatisere en roman er at fjerne det overflødige. Det er vigtigt at bevare respekten for forfatteren samtidig med, at det man laver nødvendigvis vil blive en ny tekst og et nyt medie - nemlig dramatik. Det kan være hårdt at sige farvel til yndlinsgreplikkerne. Dem kalder man for darlings. Opgave: Lav din egen dramatisering - Definér forskellen på direkte tale og indirekte tale. - Vælg et kapitel i en roman med dialog, som du godt kan lide. Prøv at dramatiser det ved at: - Marker alle de steder, hvor der er direkte og indirekte tale og hvor der er beskrivelser. - Marker alle de steder, som du mener kan udelades. - Lav en dramaturgisk skitse med ud fra modellen. - Skriv din scene/manuskript. - Gennemgå teksten for darlings. Kill your darlings. - Få en kammerat til at læse det igennem. - Få nogen til at spille din tekst, for at se, hvordan det virker som replikker og på scenen. - Rediger en sidste gang og aflevér! 6

8 Scener fra manuskriptet Her en oversigt over scenerne samt to uddrag fra manuskriptet Naiv.Super. MUREN BOLDEN TRÆET CYKLEN TIDEN MESTEREN DYRENE FIRE BRÆTTET PIGEN PAUL REGNEN KYS PERSPEKTIV MENING BYEN TÆT BYGNINGEN REJSE SVARET MUREN Jeg fyldte 25 for nogle uger siden. Min bror og jeg spiste middag hos vores forældre. Pludselig overraskede jeg mig selv ved at sidde og bebrejde mine forældre, at de aldrig havede presset mig til at dyrke sport på et højt plan. Det var helt urimeligt. Jeg sagde nogle åndssvage ting. At jeg kunne ha været professionel i dag. Haft penge. Rejst hele tiden. Jeg kom til at sige, at det var deres skyld, at jeg ikke var blevet til noget og at mit liv var uengageret og kedeligt. Jeg sagde undskyld bagefter. Men det blev ved. Om aftenen gik min bror og jeg ud i haven for at spille krocket. Det er ikke noget vi gør særlig tit. Det gik godt et langt stykke tid. Jeg var faktisk ved at vinde. Men pludselig kunne jeg se, at han stod og tænkte på noget. Han kikkede over mod den busk, som ligger længst væk i haven. Hey, det der, det er da unødvendigt. På to slag kommer han over til mig, sætter sin fod på sin kugle, og klinker den ind i min, sådan så jeg endte langt inde under busken. Da jeg kommer ud klinker min bror mig IGEN skide hamrende langt ind i busken. Hvis det var mig, ville jeg måske have klinket ham ind i busken EEN gang, en gang men aldrig aldrig to! Det er en af grunderne til, at jeg tror min bror er mindre sympatisk en mig. Jeg kommer fri af busken for anden gang, men så klinker min bror mig på pinden. Spillet er slut. Han vinder. Jeg taber. Vi blev stående og skændtes et langt stykke tid, og jeg sagde nogle ting som gik langt over stregen. BROREN: HVAD ER DER I VEJEN MED DIG? Jeg skulde lige til at sige at der ikke var noget i vejen med mig, men så kunne jeg mærke, hvordan det hele flød over for mig. Det var overvældende og forfærdeligt. Jeg har aldrig oplevet noget lignende, og jeg kunne ingenting sige. Min bror lagde en hånd på min skulder. Sådan havede vi aldrig siddet før. Det var flere år siden jeg havde grædt. Alt virkede så meningsløst lige pludselig. Mit eget liv. Andres liv. Dyr og planters liv, hele verden. Det hang ikke sammen mere. BROREN: DER ER SIKKERT TUSIND VIS AF MENNESKER, SOM RAMMER MUREN HVER DAG, DE HAR DET SIKKERT HÅRDT ET STYKKE TID, MEN SÅ BEGYNDER DET AT GÅ BEDRE. Min bror er optimist, han ville hjælpe. Jeg sad og tænkte på, at nu havde jeg nået bunden. Jeg var bange for, at jeg aldrig nogensinde ville mærke entusiasmen igen. Så sagde min bror, at han skulle ud at rejse. Han skulle være væk i to måneder og tilbød mig at låne lejligheden. Jeg sagde tak, og vi 7

9 sad uden at sige noget lige indtil min bror kikkede på uret og så at sporten var begynt. BROREN: HAR DU NOGET IMOD AT GÅ IND? DU HAR JO STADIG FØDSELSDAG, OG DER ER MERE KAGE TILBAGE. Den næste morgen vågnede jeg og vidste, at tingene ikke kunne fortsætte som de gjorde nu. Det handlede ikke om krocket, det var jeg sikker på. Krocket er en lille ting, og det her var en stor ting. Ret hurtig begyndte det at gå op for mig at det hang direkte sammen med at jeg var blevet 25, og at jeg håndterede det dårlig. Jeg er stort set kold over for rum, men jeg har problemer med tid. Så jeg traf et valg. Jeg cyklede ud til universitetet og sagde, at jeg ikke kunne se mig i stand til at gennemføre mit hovedfag. Jeg opsøgte den avis, som jeg en gang imellem havde skrevet noget til og sagde, at jeg ikke ville skrive mere i et godt stykke tid, måske aldrig. Jeg sagde også mit værelse op og solgte mine bøger og fjernsynet. Resten af mine ting kan være i en rygsæk som jeg tager på ryggen og cykler hen til min bror. Jeg har foretaget mig en virkelig handling. Det her er ikke for sjov. Det her er ikke TV2. MENING Lufthavnsbussen går om lidt. Lise og jeg ligger på græsset i Slotsparken. Vi spiser pandekager, som Lise har bagt. - Tror du det hele vil ende godt til sidst? LISE: DET KOMMER AN PÅ, HVAD DU MENER MED TIL SIDST. HVIS DU MEN- ER HELT TIL SIDST, ER DET IKKE RET SANDSYNLIGT, AT DET VIL ENDE GODT. DET ER SELVFØLGELIG ET SPØRGSMÅL OM TRO. NOGEN TROR JO, AT DE SKAL LEVE FLERE GANGE, ELLER AT DE KOMMER ET DEJLIGT STED HEN NÅR DE ER DØDE. - Det jeg vil vide er måske, om tingene går iorden for mig. Det er ikke så meget, jeg forlanger. Men jeg vil have det godt. Jeg har lyst til at leve et enkelt og godt liv men mange gode timer og en masse skæg. LISE: DET BURKE ABSOLUT LIGGE IN- DENFOR DIN RÆKKEVIDDE. - Der er ikke ret meget, der er skægt, så længe jeg ikke føler, at tilværelsen har mening. LISE: KAN DU IKKE BARE LADE MENING VÆRE MENING? - Nej. Det kan jeg ikke. LISE: HVAD MED VENSKAB? OS FOR EK- SEMPEL, HAR DET IKKE NOGEN MENING? - Jo. LISE: DER KAN DU SE. Da lufthavnsbussen kommer tager jeg et billede af Lise. Jeg spørger, om hun vil vente på mig. Hun ler og kysser mig. LISE: DU MÅ SENDE MIG NOGLE POST- KORT. - Er det for meget med et kort om dagen? LISE: NEJ.. IKKE HVIS DU SKRIVER DEM PÅ NOGLE GODE STEDER. HELST PÅ TOPPEN AF HØJE BYGNINGER. Jeg vinker til Lise fra bussens bagsæde, og netop som jeg ikke kan se hende længere begynder hendes ansigt at komme frem på billedet. Nu kan jeg se hende alligevel. 8

10 ENGELSK Engelske tekster i forestillingen PROFESSOR PAUL DAVIES I AM A YOUNG MAN AND I DON T FEEL SO GOOD. I HAVE A GOOD FRIEND AND A BAD FRIEND, AND I HAVE A BROTHER WHO IS LESS SYMPATHETIC THAN ME. I DON T HAVE A GIRLFRIEND. I USED TO BE A STUDENT, BUT I QUIT. I WOULD LOVE TO HAVE THE FEELING THAT EVERYTHING HAS A MEANING AND THAT I WILL BE O.K. IN THE END. RIGHT NOW I DON T HAVE THIS FEELING AT ALL. I WOULD LIKE TO ASK YOU FOUR QUESTIONS, AND I WILL BE IMMENSELY GRATEFUL IF YOU ANSWER. HER ARE THE QUESTIONS: 1) DOES TIME EXIST? 2) DOES THE SIZE OF THE UNIVERSE SCARE YOU? 3) DO YOU LIKE TO THROW A BALL AGAINST A WALL AND CATCH IT AGAIN? DO YOU DO IT OFTEN? WOULD YOU DO IT MORE OFTEN IF YOU HAD THE TIME? 4) I DID NOT ASK TO BE BORN. NEITHER DID ANYONE ELSE. THE SIZE AND COM- PLEXITY OF THE UNIVERSE MAKES ME FEEL SO SMALL AND FREE OF RESPONSIBIL- ITY. IT MAKES ME FEEL THAT THE ONLY MEANINGFUL THING TO DO IS TO TRY AND HAVE A GOOD TIME. DO YOU UNDERSTAND THAT FEELING? DO YOU HAVE IT YOUR- SELF? THANK YOU VERY MUCH. Subject: Re: writers questions/time and the meaning of life (no less) Wed, 22 May :48: (CST) Thank you for your enquiry. Since Professor Davies started recieving several such queries per day, he has had to adopt a policy of not offering advice. I hope you will understand. Yours sincerly, Heather Duff - Assistent to Paul Davies OPGAVER - Oversæt ovenstående mail til dansk. - Hvis du skulle skrive et brev til professor Paul Davies, hvad ville du så skrive? - Søg på internettet og find kontaktoplysninger på en person du ser op til, men som du ikke kender (og som ikke forstår dansk). - Skriv et brev til den person. Send det både til vedkommende og til en fra klassen. - Læs eventuelt jeres breve højt for hinanden. 9

11 NEW YORK I Naiv.Super rejser hovedpersonen til New York, men inden da har han lyttet til Alanis Morrisette musikvideoen Ironic. Alanis Morrisette var en populær popstjerne i 90 erne. Bogen som forestillingen er baseret på, er skrevet i 90 erner. Både i engelsk, dansk, matematik, fysik, musik og historie er der mulighed for at arbejde med temaerne USA og 90 erne. Opgaver til inspiration til tværfaglighed Find Empire State Building på google maps. Hvor høj er Empire State Building? Hvor langt er der fra Empire State Building til frihedsgudinden? Hvordan kan man regne ud, hvor lang der er, fra toppen af Empire State Building til foden af frihedsgudinden? Der er 77 elevatorer i Empire State Building. De kører 300 kilometer i minuttet. Hvis alle elevatorer kører hele tiden, hvor langt har samtlige 77 elevatorer så kørt på et døgn? Hvem opfandt telefonen og hvornår? Find billeder af så mange forskellige typer af telefoner gennem historien som muligt. Hvordan virker en mønttelefon? Hvor mange mønttelefoner findes der i Danmark? Find et foto af en mønttelefon i New York. Hvor længe tror du, at der bliver ved med at eksistere mønttelefoner? Lav et portræt af Alanis Morrisette med både tekst og billeder. Lav et fiktivt interview med Alanis Morrisette. En af de andre i klassen kan eventuelt spille hende. Find hendes tre største hits. Download teksten til Ironic og oversæt den. Analyser og fortolk teksten. Hvad er et atomur? Hvordan virker tyngdekraften? Opfind dit eget forsøg, som beviser tyngdekraften. Forsøg at anvend Newtons lov på dit eget forsøg. 10

12 Naiv.Super indeholder blandt andet: - Lister. - Animerede kridttegninger på en skoletavle. - En god ven, en dårlig ven og en bror, som er mindre sympatisk end mig. - En hyldest til barndommen, legen og livet, som det kommer. - Tanker om at være stresset og deprimeret. - Ideer til, hvad meningen måske er. - Inspiration til vores søgen efter glæde og lykke. - Perspektiv. Iscenesættelse: Marie Kilsgaard Møller. Medvirkende: Knut Steen. Animation: Kristin Fjalestad og Nils Holst-Jensen. Rekvisitør: Anne Sophie Gertz. Producent: Agnete Krabbe. / / Forestillingen er støttet af:

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

GS Online. Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

GS Online. Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Hver morgen er der ca. 200.000 danskere, der går dagen i møde med en depression. Det påvirker

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

1 Start samtalen med pigerne idag! EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Start samtalen med pigerne idag! EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Start samtalen med pigerne idag! Start samtalen en kort introduktion Denne bog er skrevet med ét formål. Formålet er at give dig de redskaber der skal til, for at møde mennesker. Hverken mere eller mindre.

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland Er det en veninde, som ikke er her mere? Jeg er meget ked af det, det er Nurzan, og hun skal tage af sted Vi har været sammen siden begyndelsen, også på det første

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

DET DRAMATISKE MÅSKE:

DET DRAMATISKE MÅSKE: DET DRAMATISKE MÅSKE: Det dramatiske tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

MAKING IT - dummy-manus

MAKING IT - dummy-manus MAKING IT - dummy-manus INT. RESTAURANT - DAG (32) og (43) sidder på den ene side af et bord på en restaurant. Amir smiler påklistret og forventningsfuldt, mens Jakob sidder og spiser en salat. De venter

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Denne booklet er udviklet af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte som en del af projektet

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

KAN JEG EGOISTISK? 3 TRIN TIL AT

KAN JEG EGOISTISK? 3 TRIN TIL AT GRATIS EBOG KAN JEG KALDE DIG EGOISTISK? (UDEN AT DU BLIVER SUR) 3 TRIN TIL AT ELSKE HELE DIG (OG IKKE KUN DINE PÆNE SIDER!) IDA BLOM Indhold Intro Trin 1 D I S C O V E R Trin 2 A C C E P T Trin 3 F I

Læs mere

Test din viden om Verber

Test din viden om Verber Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Verber 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål.

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Film og spørgsmål Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Spørgsmål til 2 sider af samme sag Nikolajs version Hvad tænker

Læs mere

som er blevet en del af min ånd og min krop og min sjæl

som er blevet en del af min ånd og min krop og min sjæl Appetizer: Tænk at få at vide at det menneske som jeg elsker som jeg deler liv med som er blevet en del af min ånd og min krop og min sjæl ikke skal være her mere.. vil forlade mig, fordi han eller hun

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

Møllevangskolen 7. årgang

Møllevangskolen 7. årgang December Møllevangskolen 7. årgang 2 Efter vi er startet i 7.klasse, er vi kommet op til de store hvor vi før var de ældste elever, er vi nu de yngste elever på gangen. Det kan medføre visse problemer

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 Uge 17 Emne: Sund og stærk Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 HIPPY HippHopp Uge17_sund og stµrk.indd 1 06/07/10 12.06 Uge 17 l Sund og stærk Det er en

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Ungdom: Når du starter i Klubben Holme Søndergård (Klubben), er du på vej til at blive ung. At være ung betyder at: - Du ikke er barn længere, og at du er på vej til

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Bilag nr. 9: Interview med Zara

Bilag nr. 9: Interview med Zara Bilag nr. 9: Interview med Zara Man kan høre raslen af papir. Randi og Katja fortæller Zara lidt om hvordan interviewet kommer til at foregå. I: Kan du huske, at vi lavede nogle tegninger i går? 5 Papirerne

Læs mere

Harboøre d. 26.sept. 2014 Ved autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape

Harboøre d. 26.sept. 2014 Ved autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape Harboøre d. 26.sept. 2014 Ved autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape At få arbejdsliv, fritidsliv, familieliv og kristenliv til at hænge sammen - og stadig selv hænge sammen! Et psykologisk

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

Advarselssignaler på at dit barn er udsat for mobning:

Advarselssignaler på at dit barn er udsat for mobning: Advarselssignaler på at dit barn er udsat for mobning: Barnet vil ikke i skole/sfo Barnet er bange for skolevejen Barnet får blå mærker, skrammer og skader Barnets tøj, bøger og andre ting bliver ødelagt,

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

Race report fra Triple Ironman i Lensahn

Race report fra Triple Ironman i Lensahn Race report fra Triple Ironman i Lensahn Jeg vil her skrive lidt om projektet 3 double ironman - fra ide til handling. Da jeg i 2011 gennemførte Copenhagen Challenge, var det en super fed oplevelse, og

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Kan du hjælpe mig, tak? At spørge efter hjælp Snakker du engelsk? At spørge efter om en person snakker engelsk Can you help me, please? Do you speak English? snakker du _[language]_? At spørge

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Can you help me, please? At spørge efter hjælp Do you speak English? At spørge efter om en person snakker engelsk Kan du hjælpe mig, tak? Snakker du engelsk? Do you speak _[language]_? At

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

LÆRER (35) PATRICIA: Oh my god! Tascha, du bliver nødt til at se det her. TASCHA: Fuck den so! som om hun kan få en som Mads.

LÆRER (35) PATRICIA: Oh my god! Tascha, du bliver nødt til at se det her. TASCHA: Fuck den so! som om hun kan få en som Mads. Manuskript Engstrandskolen 10.com 3.gennemskrivning mobbet i døden SCENE 1. KLASSEVÆRELSE. DAG ELISA (16) sidder i et klasselokale og tegner hjerter rundt om mads navn. Elisa kigger op og får øjenkontakt

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere PrikkeBjørn stopper mobbere. Af Charlotte Kamman Det var en solrig dag, dag klokken igen ringede ud til frikvarter i skolen. PrikkeBjørn glædede sig til

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega.

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega. Hej. u er bestemt ikke en særling! er er altid nogen, der skal være den første til noget, og du er så den første i din klasse. Jeg synes ikke, du skal bruge din energi på at tænke på det. et ændrer jo

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

LAD DER BLIVE LYD. Af Lis Raabjerg Kruse

LAD DER BLIVE LYD. Af Lis Raabjerg Kruse LAD DER BLIVE LYD Af Lis Raabjerg Kruse Prøv du at skrive det i dit interview folk tror, man er fuldstændig bindegal det er jeg måske også. Men det er rigtigt, det jeg siger! Verden bliver til en stjernetåge,

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Undervisningsmaterialet er udviklet af Luna Christensen & Niels Erling. Med kyndig vejledning fra Mirjam Dyrgaard Hansen

Undervisningsmaterialet er udviklet af Luna Christensen & Niels Erling. Med kyndig vejledning fra Mirjam Dyrgaard Hansen Undervisningsmaterialet er udviklet af Luna Christensen & Niels Erling Med kyndig vejledning fra Mirjam Dyrgaard Hansen Layout & Tegninger: Kenneth Nytoft & Terese Skovhus www.teaterbloom.dk Dette materiale

Læs mere

Kakerlakker om efteråret

Kakerlakker om efteråret lydia davis Kakerlakker om efteråret oversat af karen margrethe adserballe forlaget vandkunsten FVA_Davis_Sats_(06)_09.indd 2-3 18/05/10 12.50 indhold Fortælling 7 Fru Orlandos bekymringer 12 Liminal:

Læs mere

YASMIN Jeg har noget jeg er nødt til at sige til dig. YASMIN Mine forældre har bestemt, at jeg skal giftes med min fætter.

YASMIN Jeg har noget jeg er nødt til at sige til dig. YASMIN Mine forældre har bestemt, at jeg skal giftes med min fætter. Forbudt kærlighed Manuskript 2. gennemskrivning 1 EXT - BÆNKEN. Yasmin og Oliver griner og er lykkelige Forårsaften Kl. 17:49, i en park med buske og træer i baggrunden Yasmin og Oliver sidder og holder

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Naturlig enhed Vi hører altid radio og så tjekker jeg også min mobil, men vi ses ikke tv om morgenen. Men så sidder jeg også

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Mette Frederiksen, 30101019, Vejledere: Morten Kortf Madsen og Charlotte Reusch

Mette Frederiksen, 30101019, Vejledere: Morten Kortf Madsen og Charlotte Reusch Interviewguide: Den gode bog: - Vil I ikke fortælle mig om den bedste bog, I har læst? - Hvornår er en bog god? Hvornår er en historie god? - Hvordan vælger I de bøger, som I læser? Læsning i skolen/derhjemme:

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

ADHD og piger. Lena Svendsen og Josefine Heidner

ADHD og piger. Lena Svendsen og Josefine Heidner ADHD og piger Lena Svendsen og Josefine Heidner Hvad betyder ADHD ADHD er en international diagnosebetegnelse A står for Attention / opmærksomhed D står for Deficit / underskud H står for Hyperactive /

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

På dansk ved Ida Farver

På dansk ved Ida Farver På dansk ved Ida Farver LØRDAG DEN 31. AUGUST Nogle gange tror jeg, min mor er hjernedød. Nogle gange ved jeg, hun er det. Som i dag. Dramaet startede her i morges, da jeg henkastet spurgte hende, om ikke

Læs mere

86 responses. Oversigt. 1 af 10 15-03-2013 12:56

86 responses. Oversigt. 1 af 10 15-03-2013 12:56 1 af 10 15-03-2013 12:56 86 responses Oversigt 1. a Hvor tilfreds er du med maden, er der grøntsager og salat? 1 - tilfreds 16 19% 2 38 44% 3 23 27% 4 9 10% 5-0 0% tilfreds 1. b. uddyb For varriation Der

Læs mere

Åbenhed om psykisk sygdom giver tættere venskaber

Åbenhed om psykisk sygdom giver tættere venskaber Åbenhed om psykisk sygdom giver tættere venskaber Ofte er unge, der har eller har haft en psykisk sygdom, nervøse for at fortælle deres venner, hvordan de har det. Det har de dog i mange tilfælde ikke

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Indeni mig... og i de andre

Indeni mig... og i de andre KAREN GLISTRUP er forfatter, socialrådgiver, familie, par- og psyko t erapeut MPF. PIA OLSEN er freelance illustrator og tegner til bøger, web, magasiner, apps og reklame. Når børn får mulighed for at

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale 360 Undervisningsmateriale Dansk / Drama / Samfundsfag / Billedkunst Elevernes eksemplar E n f o r e s t i l l i n g a f : N i l s P. M u n k, A n d e r s V a l e n t i n u s D a m o g L a r s D a m m

Læs mere

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bog et af serien: Wow Hvad sker der her Side 1/6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 : Godhed kommer efter...3 Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde...4 Kapitel

Læs mere

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem?

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Præsentation og debat af hovedresultater fra forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på eud v/ videnskabelig assistent Rikke Brown, Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 1: Interviewguide:

Bilag 1: Interviewguide: Bilag 1: Interviewguide: Vores interview guideforskningsspørgsmål Spiller folk på ITU multiplayer, frem for singleplayer? Skaber onlinespil sociale relationer mellem folk på ITU? Interviewspørgsmål Foretrækker

Læs mere

LENE KAABERBØLS HØG AAGAARD SVANEKIER

LENE KAABERBØLS HØG AAGAARD SVANEKIER LENE KAABERBØLS HØG AAGAARD SVANEKIER Vildheks et undervisningsforløb Du skal til at arbejde med bogen Ildprøven. Den er første bind i serien om Vildheks af Lene Kaaberbøl. Den har illustrationer af Anders

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

Børnepanelrapport nr. 1: 2012. Det gode børneliv BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

Børnepanelrapport nr. 1: 2012. Det gode børneliv BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL Børnepanelrapport nr. 1: 2012 Det gode børneliv BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Kære læser Hvad er et godt liv for børn i Danmark? Det vil vi rigtig gerne vide i Børnerådet. For hvis vi ved det, kan

Læs mere