UNDERVISNINGSMATERIALE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDERVISNINGSMATERIALE"

Transkript

1 Et teaterforedrag om meningen med livet Baseret på Erlend Loes roman UNDERVISNINGSMATERIALE til dansk, engelsk og drama i 7., 8. og 9. klasse Alt virkede så meningsløst lige pludselig. Mit eget liv. Andres liv. Dyr og planters liv, hele verden. Det hang ikke sammen mere. Jeg er overbevist om, at det handler om iveren. At den mangler. Jeg må finde den. Tage den tilbage. Den er derude. Meningen med livet bliver krystalklar efter en time sammen med QUASI teaters nørdeperformer Knut Steen. ( ) Det er denne intuitive forståelse for en ungdommelig ubekymrethed koblet med en styrtende meningsløshed, som gør denne forestilling så betagende. - Anne Middelboe, Børneteateravisen. / /

2 INDHOLD Indledning s. 2 Hvor tids folkesygdom s. 3 Hvad er stress? Hvad er en depression? Opgave: Artikler Monolog / foredrag s. 4 At stå alene foran andre - interview med skuespiller Knut Steen Fra roman til scene s. 5 How to Opgave: Lav din egen dramatisering Scener fra maunskriptet BOLDEN MENING Engelsk s. 9 Engelske tekster i forestillingen Opgaver New York s. 10 Opgaver til tværfaglighed 1

3 INDLEDNING Du sidder nu med undervisningsmaterialet til teaterforedraget Naiv.Super. Her vil du kunne finde inspiration til både forbederedelse og efterfølgende snakke om forestillingen. Undervisningsmaterialet er rettet mod 7., 8. og 9. klasse afhængigt af hvordan du vælger at bruge det. Vi foreslår forestillingen ses som et led i dansk, engelsk og/eller drama undervisningen, men ser også muligheder i tværfagligt samarbejde med både matematik, fysik, historie og geografi. QUASI Teater håber på at sætte fokus på hvor tids folkesygdom, stress og depression, for at bryde tabuer og blive klogere. Mange unge er enten selv eller som pårørende indvolveret i personlige kriser, pres udefra og afmagt. Stress og depression bliver en større og større del af vores hverdag. Ved i forestillingen at stille en række filosofiske spørgsmål håber vi, at vi kan skabe indsigt og eftertanke både på det konkrete og det mere abstrakte plan. Undervisningsmaterialet er en opfordring til videre arbejde med temaerne, og vi håber vi på, at publikum på den måde vil få endnu mere udbytte af forestillingen. God læse- og arbejdslyst! Undervisninsmaterialet er udarbejdet af Marie Kilsgaard Møller og Knut Steen 2

4 HVOR TIDS FOLKESYGDOM Indenfor de sidste 3 måneder er seks personer i min nærmere bekendtskabskreds gået ned med stress eller depression. Unge, sunde aktive ildsjæle, veninders forældre og kollegaer. I avisen står der, at mange børn er i risikozonen for stress på grund af høje ambitioner, mange tests, og et uddannelsessystem, der stiller krav om valg og fremskridt samt generelt pres fra både hjemmet og samfundet. Det er alarmerende. Hver dag er der mennesker, der er sygemeldt på grund af stress. Siden 1989 er antallet at stressede i Danmark fordoblet! (Forebygstress.dk). Tre procent af den danske befolkning eller ca danskere lider af depression. WHO anser på verdensplan depression for at være den fjerde mest alvorlige sygdom målt i tabte sygdomsjusterede leveår. (Sundhedsstyrelsen). Hvad er stress Ordet stress er engelsk og betyder tryk, pres, af oldfr. estrece, af lat. strictus sammensnøret, stram ; delvis sammenblandet med eng. distress bekymring, besvær. Stressreaktionerne udløses vha. nerve- og hormonsignaler fra hypothalamus og det limbiske system. De nervøst udløste reaktioner er hurtigt indsættende og øger dels musklernes grundspænding, tonus, dels aktiviteten i det sympatiske nervesystem, herunder udskillelsen fra binyremarven af hormonet adrenalin, der har meget hurtigt indsættende virkninger. (Den Store Danske Encyklopædi). Hvad er depression Sænket grundstemning af længere varighed. En normal persons humør, stemningen, kan variere fra time til time, men set over længere tid (dage til måneder) er det relativt konstant. En kortvarig sænkning kaldes en forstemning (se dysfori), en længerevarende (typisk mere end to uger) en depression. Hvis depressionen er udtalt med nedsættelse af evnen til at passe arbejde og andre forpligtelser, foreligger der en egentlig psykisk lidelse. Depressive personer har mange symptomer. De føler sig trætte og energiløse, og daglige gøremål forekommer uoverkommelige. De er ulystprægede, har svært ved at koncentrere sig, og selvfølelsen er lav. De oplever sig som uduelige og mindreværdige. Søvnen er urolig og overfladisk, og appetitten er dårlig. Mange er samtidig anspændte, urolige og angste. Alt virker tomt og meningsløst, og der kan optræde selvmordstanker. Mht. sværhedsgrad udgør depressioner et spektrum fra lette, der kun vanskeligt kan skelnes fra normal tristhed, til sindssygelige former med vrangforestillinger; fx kan den deprimerede påtage sig skylden for krige og naturkatastrofer. Ved så alvorlige tilstande er der en meget stor selvmordsrisiko, men selv ved lettere former kan der være risiko for selvmordshandlinger. Ved sæsonbetinget depression optræder forstemtheden særligt i de mørke vintermåneder. (Den Store Danske Encyklopædi). 3

5 Opgave: Artikler om unges hverdag Søg på nettet og find artikler som handler om unge, der er stressede, ensomme eller deprimerede. Hvad er årsagen til de unges problemer ifølge de informationer, som I har fundet? Hvordan kommer problemerne til udtryk? Hvilde mulige løsninger gives der? Skriv en artikel om at være ung idag. Den skal både handle om gode og dårlige ting. Beskriv travlhed. I beskrivelsen kan du inddrage både din og din families hverdag. MONOLOG / FOREDRAG At stå alene foran andre - interview med skuespiller Knut Steen I Naiv.Super står du helt alene foran publikum i en hel time. Hvordan klarer du den? Det handler meget om, at gå ind og mærke rummet, når publikum har sat sig. Så kan man få en fornemmelse af, hvad stemningen er, så 4

6 kan man gå ud fra det. Og så er der en tekst man har lært udenad og et arrangement som skal holdes - eller brydes. Og derefter så kan alt faktisk ske. Det er jo det sjove ved teater. Hvad er et arrangement? De er de aftaler, som man har mellem skuespiller og instruktør. De fysiske bevægelser på scenen. Stederne man skal stå og gå og så videre. Hvad er forskellen på en monolog og et foredrag? Et foredrag er jo... en mere faglig tekst, hvor en monolog er fiktion. Når en lærer underviser skal han jo formidle noget. Men ikke føle. I en monolog er der også følelser med. Kan man blande de to genrer sammen? Det kan man godt. Så skal det ligesom balancere mellem følelser og det objektive. Hvad er det værste der kan ske når du står på scenen? At man glemmer, hvor man er i sin tekst. Hvad er det bedste ved at stå alene på scenen? Der er da egentlig ikke noget, som er ekstra godt ved at stå alene på scenen... Et samspil er nødvendigt. Det at man kan have alt fokus på publikum er godt. Det jeg får tilbage er det, der kommer fra publikum. På den måde opstår der faktisk et samspil med publikum og skuespilleren som ligner det man ellers ville have haft med en anden spiller. Og så er det også fedt, at alle spots bliver styret lige ind mod een. Hvordan kan man øve sig i at stå alene på scenen? Man skal øve sig på sine egne impulser, kan man sige. Derfor skal man øve sig i at forstørre de impulser, som man får fra både sig selv og publikum. Det kræver, at man lever teksten, altså er virkeligt til stede. Og fordi man er alene er det også vigtigt med stor koncentration. Hvad er dit råd til unge, som skal holde et oplæg, lave en fremlæggelse, en monolog eller på anden måde selv stå på scenen? Det handler i virkeligheden bare om, at vide, hvad med skal. Hvis man har det helt klart, hvad man skal og har øvet sig meget - så meget at det kan gøres baglæns og i blinde - og så ti gange mere - så skal det nok gå godt. Og så handler det om at gøre sig umage. FRA ROMAN TIL SCENE How to Da Naiv.Super skulle dramatiseres startede det med en genlæsning af Erlend Loes roman Naiv.Super. Derefter lavede vi dramaturgisk skitse baseret på den berettermodellens spændingskurve En dramaturgisk skitse laves ved at tegne en kurve. Her bliver det klart, hvad der skal ske i historien, hvorfor og ikke mindst - hvornår er det spændende. 5

7 En dramaturgisk spændingskurve ser sådan her ud: Romanen Naiv.Super har meget direkte - og indirekte tale, som er blevet til replikker i dramatiseringen. De beskrivende sekvenser bliver enten fjernet eller til regibemærkninger. Regibemærkninger står ofte med kursiv i manuskriptet og fortæller om rummet, situationen eller de fysiske handlinger som skuespilleren skal foretage sig. Noget af det vanskeligste ved at dramatisere en roman er at fjerne det overflødige. Det er vigtigt at bevare respekten for forfatteren samtidig med, at det man laver nødvendigvis vil blive en ny tekst og et nyt medie - nemlig dramatik. Det kan være hårdt at sige farvel til yndlinsgreplikkerne. Dem kalder man for darlings. Opgave: Lav din egen dramatisering - Definér forskellen på direkte tale og indirekte tale. - Vælg et kapitel i en roman med dialog, som du godt kan lide. Prøv at dramatiser det ved at: - Marker alle de steder, hvor der er direkte og indirekte tale og hvor der er beskrivelser. - Marker alle de steder, som du mener kan udelades. - Lav en dramaturgisk skitse med ud fra modellen. - Skriv din scene/manuskript. - Gennemgå teksten for darlings. Kill your darlings. - Få en kammerat til at læse det igennem. - Få nogen til at spille din tekst, for at se, hvordan det virker som replikker og på scenen. - Rediger en sidste gang og aflevér! 6

8 Scener fra manuskriptet Her en oversigt over scenerne samt to uddrag fra manuskriptet Naiv.Super. MUREN BOLDEN TRÆET CYKLEN TIDEN MESTEREN DYRENE FIRE BRÆTTET PIGEN PAUL REGNEN KYS PERSPEKTIV MENING BYEN TÆT BYGNINGEN REJSE SVARET MUREN Jeg fyldte 25 for nogle uger siden. Min bror og jeg spiste middag hos vores forældre. Pludselig overraskede jeg mig selv ved at sidde og bebrejde mine forældre, at de aldrig havede presset mig til at dyrke sport på et højt plan. Det var helt urimeligt. Jeg sagde nogle åndssvage ting. At jeg kunne ha været professionel i dag. Haft penge. Rejst hele tiden. Jeg kom til at sige, at det var deres skyld, at jeg ikke var blevet til noget og at mit liv var uengageret og kedeligt. Jeg sagde undskyld bagefter. Men det blev ved. Om aftenen gik min bror og jeg ud i haven for at spille krocket. Det er ikke noget vi gør særlig tit. Det gik godt et langt stykke tid. Jeg var faktisk ved at vinde. Men pludselig kunne jeg se, at han stod og tænkte på noget. Han kikkede over mod den busk, som ligger længst væk i haven. Hey, det der, det er da unødvendigt. På to slag kommer han over til mig, sætter sin fod på sin kugle, og klinker den ind i min, sådan så jeg endte langt inde under busken. Da jeg kommer ud klinker min bror mig IGEN skide hamrende langt ind i busken. Hvis det var mig, ville jeg måske have klinket ham ind i busken EEN gang, en gang men aldrig aldrig to! Det er en af grunderne til, at jeg tror min bror er mindre sympatisk en mig. Jeg kommer fri af busken for anden gang, men så klinker min bror mig på pinden. Spillet er slut. Han vinder. Jeg taber. Vi blev stående og skændtes et langt stykke tid, og jeg sagde nogle ting som gik langt over stregen. BROREN: HVAD ER DER I VEJEN MED DIG? Jeg skulde lige til at sige at der ikke var noget i vejen med mig, men så kunne jeg mærke, hvordan det hele flød over for mig. Det var overvældende og forfærdeligt. Jeg har aldrig oplevet noget lignende, og jeg kunne ingenting sige. Min bror lagde en hånd på min skulder. Sådan havede vi aldrig siddet før. Det var flere år siden jeg havde grædt. Alt virkede så meningsløst lige pludselig. Mit eget liv. Andres liv. Dyr og planters liv, hele verden. Det hang ikke sammen mere. BROREN: DER ER SIKKERT TUSIND VIS AF MENNESKER, SOM RAMMER MUREN HVER DAG, DE HAR DET SIKKERT HÅRDT ET STYKKE TID, MEN SÅ BEGYNDER DET AT GÅ BEDRE. Min bror er optimist, han ville hjælpe. Jeg sad og tænkte på, at nu havde jeg nået bunden. Jeg var bange for, at jeg aldrig nogensinde ville mærke entusiasmen igen. Så sagde min bror, at han skulle ud at rejse. Han skulle være væk i to måneder og tilbød mig at låne lejligheden. Jeg sagde tak, og vi 7

9 sad uden at sige noget lige indtil min bror kikkede på uret og så at sporten var begynt. BROREN: HAR DU NOGET IMOD AT GÅ IND? DU HAR JO STADIG FØDSELSDAG, OG DER ER MERE KAGE TILBAGE. Den næste morgen vågnede jeg og vidste, at tingene ikke kunne fortsætte som de gjorde nu. Det handlede ikke om krocket, det var jeg sikker på. Krocket er en lille ting, og det her var en stor ting. Ret hurtig begyndte det at gå op for mig at det hang direkte sammen med at jeg var blevet 25, og at jeg håndterede det dårlig. Jeg er stort set kold over for rum, men jeg har problemer med tid. Så jeg traf et valg. Jeg cyklede ud til universitetet og sagde, at jeg ikke kunne se mig i stand til at gennemføre mit hovedfag. Jeg opsøgte den avis, som jeg en gang imellem havde skrevet noget til og sagde, at jeg ikke ville skrive mere i et godt stykke tid, måske aldrig. Jeg sagde også mit værelse op og solgte mine bøger og fjernsynet. Resten af mine ting kan være i en rygsæk som jeg tager på ryggen og cykler hen til min bror. Jeg har foretaget mig en virkelig handling. Det her er ikke for sjov. Det her er ikke TV2. MENING Lufthavnsbussen går om lidt. Lise og jeg ligger på græsset i Slotsparken. Vi spiser pandekager, som Lise har bagt. - Tror du det hele vil ende godt til sidst? LISE: DET KOMMER AN PÅ, HVAD DU MENER MED TIL SIDST. HVIS DU MEN- ER HELT TIL SIDST, ER DET IKKE RET SANDSYNLIGT, AT DET VIL ENDE GODT. DET ER SELVFØLGELIG ET SPØRGSMÅL OM TRO. NOGEN TROR JO, AT DE SKAL LEVE FLERE GANGE, ELLER AT DE KOMMER ET DEJLIGT STED HEN NÅR DE ER DØDE. - Det jeg vil vide er måske, om tingene går iorden for mig. Det er ikke så meget, jeg forlanger. Men jeg vil have det godt. Jeg har lyst til at leve et enkelt og godt liv men mange gode timer og en masse skæg. LISE: DET BURKE ABSOLUT LIGGE IN- DENFOR DIN RÆKKEVIDDE. - Der er ikke ret meget, der er skægt, så længe jeg ikke føler, at tilværelsen har mening. LISE: KAN DU IKKE BARE LADE MENING VÆRE MENING? - Nej. Det kan jeg ikke. LISE: HVAD MED VENSKAB? OS FOR EK- SEMPEL, HAR DET IKKE NOGEN MENING? - Jo. LISE: DER KAN DU SE. Da lufthavnsbussen kommer tager jeg et billede af Lise. Jeg spørger, om hun vil vente på mig. Hun ler og kysser mig. LISE: DU MÅ SENDE MIG NOGLE POST- KORT. - Er det for meget med et kort om dagen? LISE: NEJ.. IKKE HVIS DU SKRIVER DEM PÅ NOGLE GODE STEDER. HELST PÅ TOPPEN AF HØJE BYGNINGER. Jeg vinker til Lise fra bussens bagsæde, og netop som jeg ikke kan se hende længere begynder hendes ansigt at komme frem på billedet. Nu kan jeg se hende alligevel. 8

10 ENGELSK Engelske tekster i forestillingen PROFESSOR PAUL DAVIES I AM A YOUNG MAN AND I DON T FEEL SO GOOD. I HAVE A GOOD FRIEND AND A BAD FRIEND, AND I HAVE A BROTHER WHO IS LESS SYMPATHETIC THAN ME. I DON T HAVE A GIRLFRIEND. I USED TO BE A STUDENT, BUT I QUIT. I WOULD LOVE TO HAVE THE FEELING THAT EVERYTHING HAS A MEANING AND THAT I WILL BE O.K. IN THE END. RIGHT NOW I DON T HAVE THIS FEELING AT ALL. I WOULD LIKE TO ASK YOU FOUR QUESTIONS, AND I WILL BE IMMENSELY GRATEFUL IF YOU ANSWER. HER ARE THE QUESTIONS: 1) DOES TIME EXIST? 2) DOES THE SIZE OF THE UNIVERSE SCARE YOU? 3) DO YOU LIKE TO THROW A BALL AGAINST A WALL AND CATCH IT AGAIN? DO YOU DO IT OFTEN? WOULD YOU DO IT MORE OFTEN IF YOU HAD THE TIME? 4) I DID NOT ASK TO BE BORN. NEITHER DID ANYONE ELSE. THE SIZE AND COM- PLEXITY OF THE UNIVERSE MAKES ME FEEL SO SMALL AND FREE OF RESPONSIBIL- ITY. IT MAKES ME FEEL THAT THE ONLY MEANINGFUL THING TO DO IS TO TRY AND HAVE A GOOD TIME. DO YOU UNDERSTAND THAT FEELING? DO YOU HAVE IT YOUR- SELF? THANK YOU VERY MUCH. Subject: Re: writers questions/time and the meaning of life (no less) Wed, 22 May :48: (CST) Thank you for your enquiry. Since Professor Davies started recieving several such queries per day, he has had to adopt a policy of not offering advice. I hope you will understand. Yours sincerly, Heather Duff - Assistent to Paul Davies OPGAVER - Oversæt ovenstående mail til dansk. - Hvis du skulle skrive et brev til professor Paul Davies, hvad ville du så skrive? - Søg på internettet og find kontaktoplysninger på en person du ser op til, men som du ikke kender (og som ikke forstår dansk). - Skriv et brev til den person. Send det både til vedkommende og til en fra klassen. - Læs eventuelt jeres breve højt for hinanden. 9

11 NEW YORK I Naiv.Super rejser hovedpersonen til New York, men inden da har han lyttet til Alanis Morrisette musikvideoen Ironic. Alanis Morrisette var en populær popstjerne i 90 erne. Bogen som forestillingen er baseret på, er skrevet i 90 erner. Både i engelsk, dansk, matematik, fysik, musik og historie er der mulighed for at arbejde med temaerne USA og 90 erne. Opgaver til inspiration til tværfaglighed Find Empire State Building på google maps. Hvor høj er Empire State Building? Hvor langt er der fra Empire State Building til frihedsgudinden? Hvordan kan man regne ud, hvor lang der er, fra toppen af Empire State Building til foden af frihedsgudinden? Der er 77 elevatorer i Empire State Building. De kører 300 kilometer i minuttet. Hvis alle elevatorer kører hele tiden, hvor langt har samtlige 77 elevatorer så kørt på et døgn? Hvem opfandt telefonen og hvornår? Find billeder af så mange forskellige typer af telefoner gennem historien som muligt. Hvordan virker en mønttelefon? Hvor mange mønttelefoner findes der i Danmark? Find et foto af en mønttelefon i New York. Hvor længe tror du, at der bliver ved med at eksistere mønttelefoner? Lav et portræt af Alanis Morrisette med både tekst og billeder. Lav et fiktivt interview med Alanis Morrisette. En af de andre i klassen kan eventuelt spille hende. Find hendes tre største hits. Download teksten til Ironic og oversæt den. Analyser og fortolk teksten. Hvad er et atomur? Hvordan virker tyngdekraften? Opfind dit eget forsøg, som beviser tyngdekraften. Forsøg at anvend Newtons lov på dit eget forsøg. 10

12 Naiv.Super indeholder blandt andet: - Lister. - Animerede kridttegninger på en skoletavle. - En god ven, en dårlig ven og en bror, som er mindre sympatisk end mig. - En hyldest til barndommen, legen og livet, som det kommer. - Tanker om at være stresset og deprimeret. - Ideer til, hvad meningen måske er. - Inspiration til vores søgen efter glæde og lykke. - Perspektiv. Iscenesættelse: Marie Kilsgaard Møller. Medvirkende: Knut Steen. Animation: Kristin Fjalestad og Nils Holst-Jensen. Rekvisitør: Anne Sophie Gertz. Producent: Agnete Krabbe. / / Forestillingen er støttet af:

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Stress Symptomer og årsager

Stress Symptomer og årsager Stress Symptomer og årsager Stress koster penge: Stress koster 10 mia. kr. om året. Ca. 200.000 mennesker på det danske arbejdsmarked har psykiske problemer eller sygdom. Nogle af dem er en direkte følge

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Motion og skizofreni PsykInfo 24. August 2011 Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Ane Moltke,psykomotoriskterapeut OPUS Nørrebro Kroppens ambivalens Man får det bedre

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Muligheder med STRUKTUR

Muligheder med STRUKTUR Muligheder med STRUKTUR STRUKTUR Dette hæfte er til dig, der overvejer at bruge den mobile app STRUKTUR som støtteredskab til borgere med ADHDdiagnose eller lignende kognitive vanskeligheder. Samtaler

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER 1 INTRODUKTION: Dengang Vi Blev Væk er en fysisk og poetisk teaterforestilling der handler om at blive voksen før tid. Det

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Opgavekort til Stjerneløb

Opgavekort til Stjerneløb Opgavekort til Stjerneløb Her finder du otte opgavekort, som kan bruges til et stjerneløb enten i forløbet Fit for fight eller Træk vejret. Til en klasse på 25-30 elever er det en god ide at lave et løb

Læs mere

1 Start samtalen med pigerne idag! EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Start samtalen med pigerne idag! EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Start samtalen med pigerne idag! Start samtalen en kort introduktion Denne bog er skrevet med ét formål. Formålet er at give dig de redskaber der skal til, for at møde mennesker. Hverken mere eller mindre.

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Spørgeskema om symptomer på depression og sæsonafhængig depression (SAD) Selvbedømmelse (PIDS-SA)

Spørgeskema om symptomer på depression og sæsonafhængig depression (SAD) Selvbedømmelse (PIDS-SA) Spørgeskema om symptomer på depression og sæsonafhængig depression (SAD) Selvbedømmelse (PIDS-SA) Dette spørgeskema kan hjælpe dig med at afgøre, om du burde tale med en læge om depression, om hvorvidt

Læs mere

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Iscenesættelse: Kamilla Bach Mortensen Manuskript: Kamilla Bach Mortensen og de medvirkende Medvirkende: Rebekka Owe og Christine Sønderris Instruktørassistent: Stine

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes Svære følelser Forbudte følelser findes ikke, siges det. Kun handlinger kan være forbudte. Alligevel er visse følelser mere vanskelige at håndtere end andre. Vi har bedt tre store skuespillere stille ind

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Ungdom: Når du starter i Klubben Holme Søndergård (Klubben), er du på vej til at blive ung. At være ung betyder at: - Du ikke er barn længere, og at du er på vej til

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

EFTERFØDSELSREAKTIONER

EFTERFØDSELSREAKTIONER FOREBYGGELSE AF EFTERFØDSELSREAKTIONER GUIDELINES Af LISBETH VILLUMSEN Statistisk set løber mindst hver fjerde kvinde og hver syvende mand ind i reaktioner/depressioner i forbindelse med at få barn. Reaktionerne

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007

Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007 Elevevaluering november 2007 side1/8 1v Helsingør Gymnasium Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007 Oversigt over spørgsmål 1. Hvorfor valgte du at gå i IT-klassen? 2. I hvilken grad er dine

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

WESTERN ONTARIO ROTATOR CUFF INDEX (WORC)

WESTERN ONTARIO ROTATOR CUFF INDEX (WORC) Dansk Oversættelse WESTERN ONTARIO ROTATOR CUFF INDEX (WORC) Et redskab til måling af livskvalitet ved patienter med rotatorcuff lidelse Copyright 1998 (#474673) A. Kirkley MD, S. Griffin, CSS, C. Alvarez,

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN Forebyggelse og håndtering af sygefravær Information om udbygning af 1-5-14 HR-AFDELINGEN BAGGRUND Horsens Kommune prioriterer sunde arbejdspladser. Med sunde arbejdspladser forstår vi et godt fysisk og

Læs mere

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være.

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være. FØRTIDERNE FORM Nutid (præsens) og datid (imperfektum) er simple tider, men førnutid (perfektum) og førdatid (pluskvamperfektum) er sammensatte tider. Det vil sige at de dannes ved hjælp af et hjælpeudsagnsord

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 "Recycle" er en vandring ad eftertankens og følelsens veje. En aften med kærlighedssange, billeder og citater. (fra programmet) Kærlighedssange er banale, men så inderligt

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Ingvild Sandnes. Hjerterystelse. 24 refleksioner

Ingvild Sandnes. Hjerterystelse. 24 refleksioner Ingvild Sandnes Hjerterystelse 24 refleksioner Indhold Hej og velkommen!... 7 Mellem steder... 11 Livet i limbo... 15 Uro... 19 But I still haven t found what I m looking for... 23 Du må bare satse...

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Test din viden om Verber

Test din viden om Verber Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Verber 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk Til kvinden: kan jeg få det? Hvad er en efterfødselsreaktion? Hvordan føles det? Hvad kan du gøre? Hvordan føles det? Hvad kan jeg gøre? Vigtigt at huske på Tag imod hjælp. Bed om hjælp. www.libero.dk

Læs mere

WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI)

WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI) Dansk oversættelse af: WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI) Et redskab til måling af livskvalitet ved patienter med skulder instabilitet Copyright 1998 (#474672) A. Kirkley MD, S. Griffin,

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Rejserapport fra Namibia 1. september - 14. november 2008 Cæcilie Kongsgaard Balle, Gitte Bang og Christa Hjernø Hansen, Hold Februar 2006 B

Rejserapport fra Namibia 1. september - 14. november 2008 Cæcilie Kongsgaard Balle, Gitte Bang og Christa Hjernø Hansen, Hold Februar 2006 B Rejserapport fra Namibia 1. september - 14. november 2008 Cæcilie Kongsgaard Balle, Gitte Bang og Christa Hjernø Hansen, Hold Februar 2006 B Cæcilie, Gitte og Christa Katutura State Hospital Vi har i ti

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

At Tale Når du taler, er det ligesom en bold, du sender af sted. Du skal tænke på, hvor den skal hen, - hvem, der skal have den, - og hvordan.

At Tale Når du taler, er det ligesom en bold, du sender af sted. Du skal tænke på, hvor den skal hen, - hvem, der skal have den, - og hvordan. Kommunikation At Tale Når du taler, er det ligesom en bold, du sender af sted. Du skal tænke på, hvor den skal hen, - hvem, der skal have den, - og hvordan. Hvis du har været til en vild fest, er det sikkert

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden.

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden. Interview med Agni I = Interviewer A = Agni I: Ok ja, så hvis du vil starte med at fortælle lidt om dig selv, hvor gammel du er og sådan... A: Ja, men jeg er lige blevet færdig som pædagog, her i januar,

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 Arbejdet med mennesker med psykiske lidelser gennem mange år. Undervist både

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Lad være med at blande dig udenom. - at være tæt på depressionsramte. Psykologens indspark.

Lad være med at blande dig udenom. - at være tæt på depressionsramte. Psykologens indspark. Lad være med at blande dig udenom - at være tæt på depressionsramte. Psykologens indspark. Hvem er jeg? Psykolog, Ansat i Region Sjælland. Også uddannet sygeplejerske. Har ikke privat klinik såjeg skal

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

Sådan blev jeg: Ida Auken

Sådan blev jeg: Ida Auken Sådan blev jeg: Ida Auken Sorgløs - privilegeret - og med Auken i bagagen. Her fortæller Ida Auken om livet privat og den politiske tilværelse. Af Peter Brüchmann, 14. oktober 2012 03 Stort personligt

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

På dansk ved Ida Farver

På dansk ved Ida Farver På dansk ved Ida Farver LØRDAG DEN 31. AUGUST Nogle gange tror jeg, min mor er hjernedød. Nogle gange ved jeg, hun er det. Som i dag. Dramaet startede her i morges, da jeg henkastet spurgte hende, om ikke

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T à Lær at håndtere stres s 4 e f f e k t i v e ø v e l s e r 4 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a

Læs mere

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress (Dette er et OPLÆG/en SKABELON, som KAN bruges til inspiration. Når I har tilføjet, rettet og slettet er det jeres Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress) Institution/afdeling:

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

2.B s matematiske spilledag

2.B s matematiske spilledag 2.B s matematiske spilledag Vi spiller Tarzan og vi spiller også Kalaha og vi har også spillet Up og Down og vi har også spillet Sequence som er et spil om taktik og held og vi har spillet Bohnanza og

Læs mere

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Fødselsreaktioner Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Hvad er en fødselsreaktion * Efter en fødsel gennemlever mange forældre både en psykisk og legemlig forandring. * Stiller store krav

Læs mere

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Unge på vej Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Måske tror du, at du er den eneste, der oplever svære tanker, men sandheden er, at der formentlig er mange andre i din klasse, der gør sig mange af de samme

Læs mere

Hvad skal jeg skrive?

Hvad skal jeg skrive? Hvad skal jeg skrive? I dette kapitel lærer du: I. At booke møder via email II. At tænke sociale medier ind i dit opsøgende salg 26 Telefonen er død! I gamle dage - dvs. før internet, sociale medier og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle Forord Som tegneserienørd har jeg naturligvis altid vidst, hvem Rune T. Kidde var. Jeg så også godt, at han fik en profil på Facebook for nogle år siden, men jeg ville ikke tilføje ham som ven, for jeg

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital Gennem de seneste årtier er: opfattelser af kronisk sygdom forandret vores forventninger til behandling og til

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere