Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade Rønne. CVR: Nyttig information

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne. www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72. 2 Nyttig information"

Transkript

1 Nyttig information

2 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade Rønne CVR: Nyttig information

3 Indholdsfortegnelse Afslag på tegning af en forsikring... 7 Betalingsvilkår... 8 Din retsstilling frem til forsikringen er antaget... 6 Flytning... 8 Flytning af en ikraftværende ulykkesforsikring ved selskabsskift... 6 Forsikringens løbetid... 7 Fortrydelsesfrist... 7 Fortrydelsesret... 7 Fuldmagt til indhentning af oplysninger... 6 Gebyrer og afgifter... 9 Helbredsoplysninger ved tegning af ulykkesforsikring... 6 Her finder du os Indledning... 4 Klageadgang Kort opsigelse... 7 NemKonto... 8 Oplysninger om tidligere forsikringer og skadeforløb... 6 ersonoplysninger... 8 rivatforsikringer som du frivilligt kan tegne... 4 rivatforsikringer som du skal have... 4 rovision... 8 Risiko for dobbeltforsikring... 6 Nyttig information 3

4 Indledning Ifølge bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder stilles en række krav til, hvilke informationer du skal have om dine forsikringer og dit forsikringsselskab. Disse informationer har vi samlet i denne folder, som vi anbefaler, at du læser og opbevarer sammen med dine øvrige forsikringspapirer. Du kan også se dem og vores forsikringsbetingelser på rivatforsikringer som du skal have: Bygningsbrand (ikke lovpligtig): Hvis du er husejer og har finansieret huset i pengeinstitut eller i et realkreditinstitut, vil långiver typisk forlange, at der som minimum tegnes en bygningsbrandforsikring. Det er långivers sikkerhed for lånet. Lovpligtig motoransvarsforsikring: Hvis du har et motorkøretøj, f.eks. bil - dækker ansvaret for de skader, der sker, hvis du for eksempel kører ind i og beskadiger andre personer eller andres køretøjer. Skader på passagerer i din bil er også dækket af ansvarsforsikringen, ligesom ansvarsforsikringen dækker, hvis en anden låner bilen og forvolder skade på andre personer eller andres ting. Lovpligtig hundeansvarsforsikring: Hvis du er ejer af en hund. Dækker hvis din hund forvolder skader på andre mennesker eller deres ting. Lovpligtig hesteansvarsforsikring: Hvis du er ejer af en hest. Indboforsikringens ansvarsdækning dækker, hvis dine private heste forvolder skader på andre mennesker eller deres ting. rivatforsikringer som du frivilligt kan tegne: Indboforsikring: Dækker dit og din families indbo i tilfælde af brand, indbrudstyveri, storm, vandskader m.v. Samtidig får du en ansvarsforsikring, som eksempelvis dækker, hvis du eller din familie ødelægger andres ting. Børn under 21 år, der flytter hjemmefra, er også dækket af forsikringen, hvis de bor alene. Retshjælp, som ligeledes er en del af forsikringens standarddækning kan bruges til at få økonomisk hjælp i visse typer private retssager. Forsikringen kan mod en merpris udvides til at omfatte elektronikdækning og anden pludselig skade. Desuden kan forsikringen udvides med glas og sanitet for dem, der bor til leje. Årsrejseforsikring (I tilknytning til Indboforsikringen) Dækker hele husstanden - enten i hele Verden eller kun i Europa - på alle årets ferierejser, der varer op til en måned. Vi dækker eksempelvis læge- og hospitalsbehandling, hjemtransport ved sygdom, ekstra rejseudgifter og en lang række andre begivenheder, som kan opstå på ferierejsen. Forsikringen kan udvides med årsafbestilling, som eksempelvis dækker, hvis du må aflyse rejsen pga. akut sygdom eller dødsfald i din nærmeste familie, eller hvis du selv bliver akut syg. Husforsikring: Dækker ikke alene dit hus, men også din carport, dit drivhus og øvrige bygninger på din grund. Husforsikringens dækninger udover før omtalte bygningsbrand er kasko, herunder bl.a. storm og vand, glas og sanitet, retshjælp, husejeransvar, svamp og insekt, stikledninger og skjulte rør og kabler. Forsikringen kan udvides med en råd- og udvidet dækning. Udvidet dækning omfatter eksempelvis skader forvoldt af gnavere, og skader forvoldt af fygesne, hvor loftet ikke er umiddelbart tilgængeligt pga. bygningskonstruktionen. 4 Nyttig information

5 Ejerskifteforsikring: Ejerskifteforsikringen sikrer dig imod fejl og mangler, man ikke kan se. Forsikringen dækker forhold, som er til stede på overtagelses-tidspunktet og som nedsætter bygningens værdi eller brugbarhed nævneværdigt. Forhold, som ikke er beskrevet i tilstandsrapporten, eller som du ikke på anden måde har haft kendskab til inden overtagelsen, er ligeledes dækket. Skader, der skyldes manglende vedligeholdelse/slid og ælde eller udløb af byggematerialernes levetid dækkes ikke, eller skader der er opstået i tiden mellem udarbejdelsen af tilstandsrapporten frem til overtagelsestidspunktet, er heller ikke dækket. Ulykkesforsikring: Dækker pludselige hændelser, der forårsager personskade. Det gælder for eksempel, hvis du vælter på din cykel, snubler på en trappe, eller hvis du bliver påkørt af en bil. Du kan vælge at købe ulykkesforsikringen, så du er dækket, hvis du får et varigt mén på mindst 5 %, eller du kan vælge, at du først vil være dækket, hvis det varige mén er på mindst 8 %. Du kan desuden vælge ulykkesforsikringen som en heltids- eller en fritidsulykkesforsikring og med en standarddækning eller en udvidet dækning. Den udvidede dækning indeholder brilleskadedækning, dobbelterstatning og behandlingsudgifter. Udover invaliditetsdækningen kan forsikringen udvides til at dække ved dødsfald, som følge af en ulykke. Kasko for motorkøretøjer: Kaskoforsikringen dækker skader på dit køretøj. De kan for eksempel opstå ved færdselsuheld, parkeringsskader, tyveri, hærværk eller brand. Ud over selve bilen omfatter kaskoforsikringen også køretøjets faste tilbehør, som for eksempel tagbagagebærer, fastmonteret musikanlæg og specialfælge. Kører du i udlandet, er du også dækket af den særlige redningsforsikring fra SOS International - læs mere om at køre i udlandet på det røde kort, som du skal medbringe til udlandet. Forsikringen indeholder desuden retshjælp, som dækker dine omkostninger ved visse private retssager. ensionsordning og/eller livsforsikring: Dækker ved pension, tab af erhvervsevne, kritisk sygdom og dødsfald. Alle ansvarsforsikringer dækker i henhold til lovgivning og gældende retspraksis. Nyttig information 5

6 Risiko for dobbeltforsikring Når du skifter forsikringsselskab, skal du være opmærksom på at få alle dine bestående forsikringer nævnt til dit nye forsikringsselskab. Ellers risikerer du, at en forsikring fortsætter, samtidig med at du tegner en ny. Hvis du har 2 skadeforsikringer, som dækker den samme skadebegivenhed, kan du dog højest få det faktiske tab dækket, dvs. ansvaret/hæftelsen for erstatningen bliver fordelt imellem selskaberne (gælder dog ikke ulykkes- og livsforsikringer). Helbredsoplysninger ved tegning af ulykkesforsikring Hvis du ønsker at tegne en ulykkesforsikring i Bornholms Brandforsikring A/S, skal du afgive oplysninger om dit helbred, herunder oplysning om nuværende og tidligere lidelser. Disse oplysninger skal vi bruge til vurderingen af, om vi kan tilbyde dig en ulykkesforsikring på normale vilkår. Det er vigtigt, at de oplysninger, som du afgiver, er korrekte og uden fortielser. Afgiver du urigtige oplysninger, eller undlader du relevante oplysninger, kan det medføre, at du i forbindelse med en skade helt eller delvist mister retten til erstatning. Fuldmagt til indhentning af oplysninger Når du underskriver acceptbilaget på en ulykkesforsikring, giver du med din underskrift Bornholms Brandforsikring A/S ret til at indhente oplysninger fra offentlige myndigheder, læger og andre forsikringsselskaber, som har oplysninger om din helbredstilstand. Flytning af en ikraftværende ulykkesforsikring ved selskabsskift Du skal være opmærksom på, at ændringer i dit helbredsforhold efter tegning af en ulykkesforsikring i et forsikringsselskab kan give anledning til problemer med at videreføre ulykkesforsikringen på uændrede vilkår i et andet selskab. Du opfordres derfor til at sikre dig, at der er fuld klarhed over, på hvilke vilkår ulykkesforsikringen kan antages i Bornholms Brandforsikring A/S, inden ulykkesforsikringen i dit nuværende selskab bliver opsagt. Din retsstilling frem til forsikringen er antaget Det er ikke altid, at vi kan acceptere en forsikring med det samme. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt med en forudgående teknisk vurdering, før vi kan antage f.eks. bygningsforsikringer, ligesom det kan være nødvendigt at indhente helbredsoplysninger eller lægeerklæring før antagelse af en ulykkesforsikring. I perioden frem til at du får svar på, om og på hvilke vilkår vi kan antage forsikringen, vil du oftest være dækket i dit nuværende selskab. Efter aftale med dig opsiger vi først dine nuværende forsikringer, når de er antaget hos os. Såfremt der ikke er tale om selskabsskift, men nytegning, foreligger selskabets antagelse af forsikringen først, når du modtager din police. Antagelsestidspunktet må dog ikke forveksles med ikrafttrædelsestidspunktet for forsikringen, idet dette godt kan ligge før eller efter antagelsestidspunktet. Oplysninger om tidligere forsikringer og skadeforløb Inden tegning af forsikringer beder vi dig besvare nogle spørgsmål om forløbet af dine tidligere forsikringsforhold. Du skal være opmærksom på, at de svar, du afgiver, skal være korrekte og uden fortielser. I modsat fald kan vi bedømme antagelsen af dine forsikringer på et forkert grundlag, og du risikerer derfor at miste retten til erstatning helt eller delvist i forbindelse med en skade. 6 Nyttig information

7 Afslag på tegning af en forsikring Såfremt vi må afslå at tegne en forsikring til dig, vil du få en begrundelse herfor. Hvis du ønsker en skriftlig begrundelse for afslaget, vil du også kunne få det. Kort opsigelse I henhold til lov om finansiel virksomhed 57 kan du opsige dine private forsikringer med et særligt kort opsigelsesvarsel i dit nuværende selskab. Du skal imidlertid være opmærksom på, at de fleste forsikringsselskaber er berettiget til at opkræve et gebyr ved kort opsigelse. Gebyret varierer mellem de enkelte forsikringsselskaber og afhænger af forsikringstypen. Hos os udgør dette gebyr 56 kr. (2010) pr. police. Har forsikringen været i kraft i mindre end et år, opkræves der et tillægsgebyr, der hos os udgør op til 887 kr. (2010). Forsikringens løbetid Forsikringen gælder for et år ad gangen og bliver automatisk fornyet hvert år, medmindre forsikringen bliver opsagt af dig eller os. Der er i øvrigt særlige regler for opsigelse i de tilfælde, hvor du anmelder en skade. Yderligere information findes i vilkårene. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfrist Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten gælder også, hvis din aftale med forsikringsselskabet ændres væsentligt, f.eks. vedrørende dækningssum eller dækningsomfang. Hvis aftalen er indgået ved fjernsalg dvs., hvor du alene har haft kontakt med os pr. telefon, brev eller pr. har vi lov til at opkræve præmie for en periode fra 14 dage efter forsikringens ikrafttræden og til din rettidige fortrydelse. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen gælder i 14 dage fra den dag, du har modtaget bekræftelse af aftalen og oplysning om fortrydelsesretten. Forsikringspolicen er bekræftelse af aftalen. Hvis aftalen er indgået ved fjernsalg, har du efter forsikringsaftaleloven krav på at få en række oplysninger. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift. Disse informationer har du fået i vores folder Nyttig information enten sammen med tilbuddet, eller sammen med policen. Hvis du f.eks. modtager forsikringspolicen mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået de yderligere oplysninger senere, f.eks. onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, en søndag, grundlovsdag den 5. juni, juleaftensdag den 24. december eller nytårsaftensdag den 31. december, kan du vente til den følgende hverdag. D Du skal give besked til Bornholms Brandforsikring A/S, Tornegade 8, 3700 Rønne eller på Nyttig information 7

8 rovision Vi kan oplyse, at nogle af Bornholms Brandforsikring A/S s medarbejdere får provision eller bonus, når de sælger en forsikring. Betalingsvilkår Du betaler altid din forsikring forud. Du betaler normalt din forsikring for et år ad gangen. Ved nogle forsikringer kan du mod et gebyr på 5 % af den årlige præmie vælge halvårlig betaling. Du betaler din forsikring på indbetalingskort eller via BS. Din forsikring bliver opkrævet med oplysning om sidste rettidige betalingsdag. Bliver forsikringen ikke betalt rettidigt, sender Bornholms Brandforsikring A/S et rykkerbrev. For hvert rykkerbrev Bornholms Brandforsikring A/S sender, opkræver vi et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på men kan også oplyses ved henvendelse til Bornholms Brandforsikring A/S. Bliver beløbet ikke betalt inden for den frist, der står i rykkerbrevet, opsiger Bornholms Brandforsikring A/S forsikringen. Flytning Hvis du skifter folkeregisteradresse, skal du straks give os besked. Hvis du flytter fra Bornholm, kan du ikke være forsikret i Bornholms Brandforsikring A/S længere. Du skal derfor kontakte et andet selskab, således at du ikke står uden forsikringsdækning. NemKonto Bornholms Brandforsikring A/S benytter Nemkonto til udbetalinger, hvis vi har registreret dit CR-/ CVRnummer. Det betyder, at alle udbetalinger fra os vil foregå via NemKonto. ersonoplysninger Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har på dig. Det vil typisk være oplysninger om navn, CR-/CVR-nummer, adresse og forsikringer. Hvis du ønsker at se disse oplysninger, kan du blot skrive til: Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade Rønne Eller sende en mail til Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale, skal du blot skrive til ovennævnte adresse. 8 Nyttig information

9 Gebyrer og afgifter Der findes en række lovbestemte bidrag på forsikringer, som det er pålagt alle forsikringsselskaber at opkræve: Miljøbidrag Vi opkræver et miljøbidrag på 60 kr. om året (2011) på ansvarsforsikringer for person- og varebiler. Bidraget er med til at finansiere den godtgørelse, der bliver betalt til ejeren af en bil, der ophugges eller skrottes. Stormflods-/Stormfaldsafgift Vi opkræver en stormflods- og stormfaldsafgift på 30 kr. om året (2011) på brandforsikringer for bygninger og for indbo. Afgifterne går til en pulje, som bliver brugt til at betale erstatning for skader forårsaget af stormflod. Ved stormfald giver puljen tilskud til gentilplantning af private skove. Centralregisteret for motorkøretøjer (CRM) Denne afgift er en afgift, vi opkræver, hver gang du etablerer en ny registreringspligtig motorkøretøjsforsikring. Afgiften er på 7 kr. pr. forsikring og vi opkræver afgiften, når du betaler forsikringen første gang. Andre lovbestemte afgifter Statsafgift bliver kun opkrævet på forsikringer for motorkøretøjer og både. Beløbet er fastsat af staten og varierer afhængig af forsikringstypen. Stempelafgift er også fastsat af staten og bliver beregnet efter forsikringssummen og/eller med en procentsats af præmien. Gebyrer Vi opkræver et gebyr på 10 kr. (2011), hvis du betaler dine forsikringer med girokort, og 5 kr. (2011), hvis du betaler dine forsikringer via BS. Nyttig information 9

10 Klageadgang Føler du behov for at klage over en afgørelse eller vores måde at håndtere en sag på, bedes du henvende dig skriftligt til os. Du kan på vores hjemmeside se, hvem der er klageansvarlig. Er der stadig uenighed mellem dig og Bornholms Brandforsikring A/S om forsikringsforholdet, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf Ankenævnet for Forsikring er oprettet af Forsikring & ension og Forbrugerrådet med det formål at behandle klager fra kunder vedrørende forsikringsforhold. Ankenævnet behandler alene klager, der vedrører private forsikringer, og man kan kun klage over sit eget forsikringsselskab og ikke modpartens forsikringsselskab. Du skal sende klagen til Ankenævnet på et særligt klageskema og betale et mindre gebyr. Gebyret bliver betalt tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen, hvis klagen bliver afvist, eller hvis du selv tilbagekalder klagen. Klageskema og girokort til betaling af gebyr kan fås hos: Bornholms Brandforsikring A/S eller Ankenævnet for Forsikring Såfremt din klage ikke kan behandles i Ankenævnet for Forsikring, kan du klage til Forsikringsoplysningen. Dette gælder for klager, der vedrører erhvervsforsikringer og klager, der vedrører utilfredshed med en afgørelse truffet af en modparts forsikringsselskab. Forsikringsoplysningen træffer ikke egentlige afgørelser, som det er tilfældet for Ankenævnet for Forsikring. Men Forsikringsoplysningen kan henvende sig til direktionen i det selskab, som der klages over, hvis Forsikringsoplysningen er af den opfattelse, at der er berettiget tvivl om selskabets afgørelse. Du klager til Forsikringsoplysningen ved at skrive til dem med oplysning om grunden til, at du er utilfreds med selskabets afgørelse eller ved at ringe til dem. Henvendelse kan ske til: Forsikringsoplysningen hilip Heymans Allé Hellerup Tlf.: Selvom du klager til Ankenævnet for Forsikring eller til Forsikringsoplysningen, kan du fortsat efterfølgende gå til domstolene, hvis du ikke er enig i sagens afgørelse. 10 Nyttig information

11 Her finder du du os os istolstræde Søborgstræde Krystalgade istolstræde Antoniestræde Tornegade Nellikegade Store Torv Nørregade Snellemark Torvegade. A. Holms lads Skt. Mortens Gade Ll. Ellekongstræde Lille Torv Ellekongstræde rovstegade Damgade Snorregade Teaterpladsen Teaterstræde Violstræde BORNHOLMS BRANDFORSIKRING A/S Tornegade 8 DK-3700 Rønne Tel: Fax: Østergade Nyttig information 11 11

12 BORNHOLMS BRANDFORSIKRING A/S Tornegade 8 DK-3700 Rønne Tel: Fax: Nyttig information Februar 2011

Nyttig information. Februar 2010

Nyttig information. Februar 2010 Nyttig information Februar 2010 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Nyttig information Indholdsfortegnelse Afslag på tegning

Læs mere

Privatforsikringer som du kan tegne:

Privatforsikringer som du kan tegne: Indledning...2 Privat kundeforhold...2 Privatforsikringer som du bør have:...2 Privatforsikringer som du kan tegne:...2 Risiko for dobbeltforsikring...3 Dækningsbegrænsninger...4 Fordelingsvejledning...4

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Indhold. Få overblik med Nykredit Forsikringsguide. Velkommen hos Nykredit Forsikring A/S... 4. Værd at vide om forsikring... 6

Indhold. Få overblik med Nykredit Forsikringsguide. Velkommen hos Nykredit Forsikring A/S... 4. Værd at vide om forsikring... 6 Forsikringsguide Indhold Velkommen hos Nykredit Forsikring A/S... 4 Værd at vide om forsikring... 6 Forsikringsbegreber... 8 Oversigt over Nykredits forsikringer... 9 Få overblik med Nykredit Forsikringsguide

Læs mere

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén Vilkår for Ulykkesforsikring Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén 10-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet,

Læs mere

Velkommen hos Nykredit Forsikring...4. Værd at vide om forsikring...6. Indboforsikring...7. Rejseforsikring...8. Husforsikring...9

Velkommen hos Nykredit Forsikring...4. Værd at vide om forsikring...6. Indboforsikring...7. Rejseforsikring...8. Husforsikring...9 Forsikringsguide Indhold Velkommen hos Nykredit Forsikring...4 Værd at vide om forsikring...6 Indboforsikring...7 Rejseforsikring...8 Husforsikring...9 Fritidshusforsikring...10 Bilforsikring...11 Motorcykelforsikring...12

Læs mere

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 vilkår for Personbiler bil uden bonustab Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer)

Læs mere

bilforsikring Version 1102006

bilforsikring Version 1102006 bilforsikring Version 1102006 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 17-19 Side 7 Kaskodækning Afsnit 20-25 Side 9 Friskadedækning

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser for Motorkøretøjsforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7.

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7. Præmieskala...

Læs mere

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Bilforsikring ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1 15 Side 3 2. Ansvarsdækningen afsnit 16-18 Side 7 3. Kaskodækningen afsnit 19-24 Side 8 4. Glasdækning og

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 BILFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

Priser og betingelser 2010. Her tegnes familiens bedste forsikringer til sydfynske priser. www.fomo.dk

Priser og betingelser 2010. Her tegnes familiens bedste forsikringer til sydfynske priser. www.fomo.dk Priser og betingelser 2010 Her tegnes familiens bedste forsikringer til sydfynske priser www.fomo.dk Hvad er FOMO FOMO er en forsikringsforening. Vi blev stiftet i 1963, med det formål, som forbruger,

Læs mere

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC Finansiering & Forsikring Alpha Sales Group A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70 25 25 95 www.motorforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DAF BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER DAF BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER DAF BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER VETERANKØRETØJSFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER VETERANKØRETØJSFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER VETERANKØRETØJSFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? 3. Køretøjets registrering, anvendelse og

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for auto, motorcykel, campingvogn og trailer FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker

Læs mere

Campingvogn / Trailerforsikring

Campingvogn / Trailerforsikring Campingvogn / Trailerforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100%

Læs mere

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-31 Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Bil

Forsikringsvilkår. for. Bil Forsikringsvilkår for Bil Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt - alt det med småt Her har du mulighed for at læse om hvilke forsikringer du kan vælge samt regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt Her har du mulighed

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for indbo og hund FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Krisehjælp

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk Lønsikring Husforsikring medlemmer af DSA Vilkår Vilkår nr. 28-1, nr. 41-6, juli 2015 februar 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66

Læs mere

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 Vilkår for Årsrejseforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014 Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014 Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70252595. Cvr.nr. 32358314 www.motorforsikring.dk Forsikringen er tegnet gennem Alpha Sales

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012 Bilforsikring Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere