Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg"

Transkript

1 Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

2 ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca kr. om måneden i dagpenge, endda før skat. Er det nok til, at du kan betale dine lån og kreditter, hvis du pludselig mister din faste indtægt ved arbejdsløshed eller sygdom? ØkomiSikring dækker både lån og kreditter Med ØkonomiSikring får du en forsikring, som giver dig økonomisk hjælp, når du har allermest brug for det. ØkonomiSikring dækker nemlig ydelsen på dit lån eller din kredit, hvis du bliver ufrivillig arbejdsløs eller uarbejdsdygtig i mere end 60 dage. Du kan knytte en forsikring til hvert lån eller kredit du har i Nordea Finans. Du skal være opmærksom på, at uanset hvor mange lån/kreditter du forsikrer, kan den samlede, månedlige udbetaling fra ØkonomiSikring aldrig overstige kr.

3 Sådan gør du Ring til Nordea Finans på tlf for at bestille ØkonomiSikring. Din ØkonomiSikring træder i kraft, når vi modtager din bestilling. Herefter bekræfter vi aftalen skriftligt, ligesom du får tilsendt dit forsikringsbevis og forsikringsbetingelser, så du kan holde liv i lånet, selvom du bliver syg eller opsagt fra dit job. For at kunne få ØkonomiSikring skal du være: mellem 18 og 60 år kunde i Nordea Finans ansat som lønmodtager i Danmark og aflønnet for min. 16 t/uge eller være selvstændig erhvervsdrivende i Danmark og beskæftiget hermed i min. 30 t/uge Bør du sikre dit lån eller din kredit? Kan du tåle at gå væsentligt ned i indkomst? Kan du stadig betale de faste udgifter som fx. huslejen, bilen, telefonen? Har du stadig råd til skiferien, eller hvad du holder af at gøre, når du har fri? Kan du undvære bilen, computeren eller internetforbindelsen? Kan du fortsat betale afdragene på lån og kontokort? Hvis du kan svare nej til bare ét af spørgsmålene, bør du overveje at sikre dit lån eller din kredit med en ØkonomiSikring. Det koster ØkonomiSikring Hvad koster ØkonomiSikring? Har du et lån, koster det 5,20 % af den månedlige ydelse på dit lån. Betaler du 500 kr. hver måned, koster det kun 26 kr. pr. måned. Har du en kredit, koster det 0,17 % af din saldo. Har du trukket kr. på din kredit, koster det kun 17 kr. pr. måned.

4 Når du har en kredit Saldo på kredit Præmie pr. måned kr. 8,50 kr kr. 17,00 kr kr. 34,00 kr kr. 42,50 kr kr. 51,00 kr. Når du har et lån Ydelse pr. måned Præmie pr. måned 250 kr. 13 kr. 500 kr. 26 kr. 750 kr. 39 kr kr. 52 kr kr. 78 kr. Dækning Ufrivillig arbejdsløshed (for lønmodtagere) Midlertidig uarbejdsdygtighed pga. sygdom eller ulykke Hvad dækker ØkonomiSikring Selvrisikoperiode Hvad dækkes? 60 dage 60 dage Den månedlige betaling, dog max kr. pr. måned. De første 180 dage efter du tegner ØkonomiSikring, kan du ikke anmelde ufrivillig arbejdsløshed. Den månedlige betaling, dog max kr. pr. måned. De første 30 dage efter du tegner ØkonomiSikring, kan du ikke anmelde midlertidig uarbejdsdygtighed.

5 Fakta om ØkonomiSikring I denne brochure får du et sammendrag af indholdet i Økonomi-Sikring. Du får automatisk forsikringsbetingelserne sammen med forsikringsbeviset. Du kan også få forsikringsbetingelserne ved at henvende dig til Nordea Finans, Postboks KBH. C. på tlf , nordea.com, eller til Genworth Financial, Kirkebjerg Allé 86B, 2605 Brøndby, tlf , genworth.com. Dækningsomfang Bliver du ufrivilligt arbejdsløs eller midlertidig uarbejdsdygtig, betaler vi den månedlige betaling på dit lån eller din kredit i Nordea Finans i op til 12 måneder pr. periode. Bliver du arbejdsløs eller uarbejdsdygtig flere gange, betaler vi i alt op til 36 måneder. Den første udbetaling sker efter 60 dages sammenhængende ufrivillig arbejdsløshed eller midlertidig uarbejdsdygtighed. Dækningen for ufrivillig arbejdsløs-hed omfatter kun lønmodtagere og ikke selvstændige erhvervsdrivende. Du skal på tegningstids-punktet være fyldt 18 år, men ikke 60 år. Pris For lån koster forsikringen hver måned 5,20 % af den månedlige betaling. For kreditter koster denne forsikring hver måned 0,17 % af restgælden på din kredit. Præmien forfalder månedsvis forud. Stempelafgift på 21 kr. til Staten betales og opkræves sammen med den første opkrævning på forsikringen. Kvalifikationsperiode ved ufrivillig arbejdsløshed Arbejdsløshed, opsigelse eller varsel herom indenfor de første 180 dage efter at forsik-ringen er trådt i kraft er ikke dækket. For at få udbetalt ydelser skal du have haft arbejde de forudgående 12 sammenhængende måneder med mindst 16 timer om ugen. Kvalifikationsperiode ved midlertidig uarbejdsdygtighed Midlertidig uarbejdsdygtighed, der indtræder inden for de første 30 dage efter at forsikringen er trådt i kraft er ikke dækket. For at få udbetalt ydelser skal du være beskæftiget som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. Fortrydelsesret Du kan ved at skrive til Nordea Finans fortryde dit køb af Økonomi-Sikring i 14 dage efter, du har modtaget forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. Kendskab ved køb Kommende arbejdsløshed, sygdom eller personskade, som du kender eller burde kende på købstidspunkt, og som senere medfører, at du anmelder ufrivillig arbejdsløshed eller midlertidig uarbejdsdygtighed, er ikke dækket. Arbejds-løshed ved udløb af vikariater og kontrakt-ansættelser er ikke dækket. Dobbeltdækning Der kan være dækning ved ufrivillig arbejds-løshed fra Akassen eller private arbejdsløshedsforsikringer. Der kan være dækning ved midlertidig uarbejdsdygtighed på livs, ulykkesog pensionsforsikringer. Bemærk dog, at der ved samme forsikringsbegivenhed kan være mulighed for udbetaling fra flere personforsikringer f.eks. både fra ulykkesog livsforsikring. Maksimal dækning Ved ufrivillig arbejdsløshed eller midlertidig uarbejdsdygtighed kan der, uanset antallet af lån eller kreditter med ØkonomiSikring tilknyttet, maksimalt udbetales kr. pr. måned. Skatteforhold Der er ikke fradragsret for forsikringsgebyret, som du betaler for forsikringsdækningen. Omvendt er du heller ikke skattepligtig af forsikrings-ydelserne, som udbetales til Nordea Finans. Forsikringens løbetid Forsikringsaftalen træder i kraft, når du har underskrevet forsikringserklæringen og sendt den til Nordea Finans, og gælder i en måned ad gangen og bliver automatisk fornyet, med mindre aftalen bliver opsagt. Forsikringen udløber automatisk ved udgangen af det kalenderår, hvori du fylder 60 år. Opsigelse af forsikringsaftalen Du kan skriftligt opsige forsikringen med mindst en måneds varsel til en forfaldsdag, der altid er den 1. i hver måned. Ved ufrivillig arbejdsløshed eller midlertidig uarbejdsdygtighed Hvis du får brug for forsikringen, fordi du bliver ufrivilligt arbejdsløs eller midlertidig uarbejdsdygtig, skal du henvende dig til: Genworth Financial, Kirkebjerg Allé 86B, 2605 Brøndby, tlf , Sprog Aftalevilkår og oplysninger er på dansk. Hvordan klager du? Vil du klage, skal du kontakte Genworth Financial. Hvis du ikke får medhold, kan

6 du klage til Ankenævnet for Forsikring, som Genworth Financial er tilsluttet. Du kan få et særligt klageskema hos Genworth Financial eller hos Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V, tlf Lovvalg Denne forsikring er underlagt dansk lovgivning og eventuelle tvister, der indbringes for en retlig instans vedrørende den indgåede forsikrings-aftale, afgøres efter dansk ret, ved danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting. Forsikringformidling Nordea Finans tilbyder Økonomi- Sikring i samarbejde med Genworth Financial. Der findes ikke noget indbyrdes ejerskab mellem Nordea Finans og Genworth Financial. Nordea Finans er registreret i Forsikring & Pensions Forsikringsagentregister, der kan ses på www. forsikringenshus.dk/agentregister. Genworth Financial betaler Nordea Finans en provision til dækning af udgifterne ved at formidle Økonomi- Sikring. Du kan få oplyst størrelsen af denne, ved at spørge Nordea Finans. Forsikringsselskab Dækningen er tegnet i Financial Insurance Company Limited, Denmark, CVR nr , filial af Financial Insurance Company Limited, engelsk skadesforsikringsselskab registreret i England under nr Selskabet, der er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og omfattet af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber, markedsføres under navnet Genworth Financial. Nordea Finans hjælper dig hele vejen Når man behandler utallige anmeldelser hvert år, kan der være enkelte som er utilfredse med afgørelsen af deres sag. Sker det for dig, behøver du ikke være bekymret. Genworth og Nordea har nemlig oprettet et Fællesnævn, som består af to repræsenter fra forsikringsselskabet og to fra Nordea Finans. Hvis du er utilfreds med en afgørelse, kan du klage til Fælles-nævnet, som kigger på din sag med neutrale briller. Det er din garanti for en helt fair afgørelse Nordea Finans Danmark A/S, CVR-nr , København. Trykt af Grafikum

7 Ja tak - ØkonomiSikring til lån/kredit Debitor: Navn: Adresse: Postnr.: Cpr. nr.: Meddebitor: Navn: Adresse: Postnr.: Cpr. nr.: Konto nr.: Jeg/vi erklærer på tro og love at: Jeg/vi er fyldt 18 år, men ikke 60 år, Jeg/vi er beskæftiget som lønmodtager(e) i Danmark (excl. Grønland og Færøerne) og aflønnet for mindst 16 timer pr. uge, eller Jeg/vi er selvstændig erhvervsdrivende i Danmark (excl. Grønland og Færøerne) og beskæftiget hermed i mere end 30 timer pr. uge, Jeg/vi har læst og forstået informationen i brochuren om ØkonomiSikring. Jeg/vi er indforstået med, at: Kommende arbejdsløshed, sygdom eller personskade, som jeg/vi har, eller burde have kendskab til i dag, og som senere måtte give anledning til anmeldelse af ufrivillig arbejdsløshed eller midlertidig uarbejdsdygtighed, ikke er dækket af forsikringen. Oplysningerne afgivet på denne ansøgning må benyttes af Nordea Finans Danmark og Genworth Financial samt andre selskaber i Genworth Financial koncernen, til administration af denne forsikring. Jeg/vi har altid ret til at få indsigt i de indsamlede oplysninger, der er registreret om mig/os og til at rette i dem hvis jeg/vi ønsker det., den / By Debitors underskrift Meddebitors underskrift

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank 27.05.2015 SC2b-1 Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for selvstændigt erhvervsdrivende Forsikringsbetingelser 6556-3 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk

Læs mere

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Kreditsikring Plus, Lånesikring og Lånesikring Plus

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Kreditsikring Plus, Lånesikring og Lånesikring Plus Vigtig viden om din forsikring Kreditsikring, Kreditsikring Plus, Lånesikring og Lånesikring Plus Swedbank tilbyder dig nu forsikringer, som giver dig og din familie en større økonomisk sikkerhed. Forsikringerne

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere

Forhandlervejledning. Finansieringsmuligheder for medlemmer under

Forhandlervejledning. Finansieringsmuligheder for medlemmer under Forhandlervejledning Finansieringsmuligheder for medlemmer under Din lokale konsulent i SPARXPRES: Sjælland Sydjylland & Fyn Midt- & Nordjylland Anders T. Nielsen Per Christensen Iver C. Raun konsulent

Læs mere

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt - alt det med småt Her har du mulighed for at læse om hvilke forsikringer du kan vælge samt regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt Her har du mulighed

Læs mere

Nyttig information. Februar 2010

Nyttig information. Februar 2010 Nyttig information Februar 2010 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Nyttig information Indholdsfortegnelse Afslag på tegning

Læs mere

FORSIKRING FORSIKRING FORS

FORSIKRING FORSIKRING FORS ORSIKRIN 08.2009 KRING KRING FORS ORSIKRIN IKRING KRING IKRING ENDDA MED 0,- kr. I SELVRISIKO KRING KRING KRING Studieforsikring & studiekonto DU KAN TEGNE DANMARKS FORMENTLIG BILLIGSTE OG BEDST DÆKKENDE

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6619-4, Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 5 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Dækning...

Læs mere

OK Bilforsikring. Godt forsikret. uden unødige og fordyrende dækninger. Betal månedligt over dit OK Benzinkort

OK Bilforsikring. Godt forsikret. uden unødige og fordyrende dækninger. Betal månedligt over dit OK Benzinkort OK Bilforsikring Godt forsikret uden unødige og fordyrende dækninger Betal månedligt over dit OK Benzinkort En bilforsikring, der er til at forstå Dækningsoversigt OK Bilforsikring Ansvar Kasko Når du

Læs mere

Sundhedssikring Basis og Plus

Sundhedssikring Basis og Plus Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 6561-6 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID

Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Priser og betingelser 2010. Her tegnes familiens bedste forsikringer til sydfynske priser. www.fomo.dk

Priser og betingelser 2010. Her tegnes familiens bedste forsikringer til sydfynske priser. www.fomo.dk Priser og betingelser 2010 Her tegnes familiens bedste forsikringer til sydfynske priser www.fomo.dk Hvad er FOMO FOMO er en forsikringsforening. Vi blev stiftet i 1963, med det formål, som forbruger,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2 FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN Forsikringsbetingelser nr. 05N2 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

OK Bilgaranti. Få betalt din værkstedsregning. op til 12 år. Altid billig benzin

OK Bilgaranti. Få betalt din værkstedsregning. op til 12 år. Altid billig benzin OK Bilgaranti Få betalt din værkstedsregning i op til 12 år Altid billig benzin Slip for dyre værkstedsregninger med OK Bilgaranti OK Bilgaranti på www.ok.dk/ Har du en bil, hvor fabriksgarantien er udløbet

Læs mere

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 7880-1 November 2012 Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger

Læs mere

Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs

Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring giver økonomisk tryghed, hvis du mister dit arbejde At miste sit arbejde er både en menneskelig

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2 Sundhedssikring Basis og Plus Forsikringsbetingelser 6581-5 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus Forsikringsbetingelser 6581-5 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere