Indhold. Indledning 4. MS på den politiske scene 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Indledning 4. MS på den politiske scene 5"

Transkript

1 2013

2 s.2 s.3 Indhold Indledning 4 MS på den politiske scene Demokratiarbejdet i Syd Omfordeling Nødhjælpsindsatser Unge som forandringsagenter Den Arabiske Region Rettighedsbaseret udvikling Politisk indflydelse på dansk og europæisk politik Danskerne som globale medborgere 21 Forside: Khin Soe fra landsbyen Phlan Kan i det centrale Myanmar har fået en ledende rolle i byen. Efter et uddannelsesforløb hos ActionAid blev hun fellow, og hun er omdrejningspunkt for at kortlægge landsbyens behov og borgernes ønsker. Det betyder blandt andet, at der er dannet en selvhjælpsgruppe for kvinder og et bibliotek, og at myndighederne er ansøgt om en vandledning. Foto: Kalika Bro-Jørgensen Organisatoriske målsætninger 2.1. Training4Change People4Change Folkelig forankring Frivillighed og aktivisme Fundraising og økonomi Foreningsdemokrati Sekretariatet ActionAid International 38 Øvrige foto MS arkiv med mindre fotograf er nævnt i billedtekst. Mellemfolkeligt Samvirke Maj 2014

3 s.4 s.5 Indledning MS på den politiske scene Denne årsrapport er bestyrelsens beretning til Rådet og til medlemmerne om de resultater, der er opnået i implementeringen af vores strategi Sammen mod Fattigdom i Det er med stor glæde, vi kan rapportere om endnu et spændende og begivenhedsrigt år i Mellemfolkeligt Samvirke og i ActionAid. Vi er godt i gang med implementeringen af den ambitiøse strategi. Vi er rigtig godt tilfredse med fremdriften på langt de fleste områder, og det ser ud til, at vi kan komme i mål i løbet af strategiperioden. Der er udfordringer og problemer her og der, men helt grundlæggende kan vi være både glade for og stolte af det, vi har nået og de processer, vi har sat i gang. På fundraising-området er det imidlertid ikke realistisk, at vi kan nå det ambitiøse mål om at indsamle 30 mio. kr. uøremærkede midler i Dette på trods af, at vi har foretaget ekstraordinære investeringer i 2013, at vores face2face Take action kampagne går rigtig godt, og at vi p.t. har månedlige bidrag på over kr. Måske kommer vi til at justere målene, når vi næste år gennemfører et internt review af vores strategi. Vi spiller en vigtig rolle i ActionAid føderationen og har en strategisk samarbejdsaftale, som giver os særlige roller og opgaver indenfor kapacitetsopbygning af partnere og i hele føderationen. Indenfor demokratiarbejdet og arbejdet med at uddanne og organisere unge globale forandringsagenter har vi også fået centrale internationale roller. Vores People4Change program blevet en stor succes i ActionAid. De globale Rådgivere og Inspiratorer er efterspurgt i en grad, så vores medarbejdere må melde udsolgt for Vores ambitiøse Training4Change program ekspanderer fortsat, og kursister og partnere er begejstrede i deres tilbagemeldinger. I 2013 leverede vi uddannelsesuger (en uddannelsesuge tælles som én person på kursus i fem dage). Vi åbnede en ny Global Platform i Ghana, og flere er på vej i Egypten og Palæstina i Vi har fået til opgave at stå for udviklingen af ActionAid s program i den Arabiske Region har været et svært år på grund af den forværrede sikkerhedssituation og flygtningestrømmen fra Syrien. Det regionale kontor er blevet udfordret af pludselig at skulle administrere en stor flygtningeindsats, og internt i vores programadministration har der også været problemer blev året, hvor vi sammen med de øvrige ActionAid medlemslande lancerede vores første fælles globale kampagne med politiske mål i både Nord og Syd med ambitiøse planer for de kommende år. Inde i årsberetningen kan I læse mere om første trin i kampagnen og om, hvordan MS har mulighed for at deltage både via vores arbejde i Danmark, via konkret programstøtte til vores samarbejdslande og med en række udsendte Rådgivere indenfor området. Der er ingen tvivl om, at skatteinddrivelse vil være i fokus i de kommende år. Og ingen tvivl om, at MS og ActionAid vil sørge for, at det kommer til at ske, så vi sammen kan skabe konkrete forandringer for millioner af fattige mennesker. Denne rapport beretter også om resultaterne af vores indsats for at sikre fem millioner fattige mennesker bedre offentlige ydelser. Det er som bekendt den strategiske målsætning nummer 1 i vores strategi Sammen mod Fattigdom. Vi har allerede nu via vores samarbejde med ActionAid og andre partnere sikret konkrete forbedringer for hundredetusindevis af mennesker. Det drejer sig om bedre adgang til for eksempel skolegang og sundhedsydelser. Og ikke mindst: Det drejer sig om hundredetusinder af mennesker, der har fået politisk uddannelse i, hvordan de kan kræve nye forandringer. Arbejdet med at udvikle vores politik- og kampagnearbejde i Danmark og i Europa går fremad. Det er lykkedes at øge antallet af politikmedarbejdere, og vores kampagne- og pressearbejde udvikler sig positivt. Vi er utrolig glade for, at det i år lykkedes at købe de bygninger på Fælledvej og Ravnsborggade, som vi har lejet i de sidste fire år. Umiddelbart giver det os en betydelig reduktion i huslejen. Men ejerskabet giver os også bedre muligheder for at udvikle området og bygningerne til vores formål og foretage klimainvesteringer oven i købet med støtte fra fondsmidler. Endelig kan ejerskabet af de fantastiske bygninger i hjertet af Nørrebro vise sig i fremtiden at udgøre en betydelig økonomisk sikkerhed for vores forening. Fra bestyrelsens side vil vi gerne takke de mange medlemmer og frivillige, der har bidraget til vores arbejde i Det folkelige engagement i vores forening er et helt grundlæggende element. Sekretariatet og MS medarbejdere på vores uddannelsesplatforme rundt om i verden har ydet en enestående indsats. Med stort engagement og faglig dygtighed udgør sekretariatet den motor, som driver organisationens arbejde og sikrer os de resultater, som vi kan rapportere i denne beretning. Vi glæder os til debatten på Rådsmødet om resultaterne fra 2013 og planerne for det kommende års arbejde. 1 Bestyrelsen og sekretariatet har udviklet en række implementeringsplaner, som skal omsætte strategien i mere operationelle handlingsplaner, og sekretariatet har udviklet et Monitorerings- og Evalueringssystem, som bruges ved planlægning og opfølgning af de enkelte indsatser og til at se på fremdriften i.f.t. de enkelte målsætninger i strategien. En mindre del af de centrale indikatorer i M&E-systemet er rapporteret på under gennemgangen af hver af de otte strategiske og otte organisatoriske målsætninger i denne rapport. Samtidig er der for hver målsætning lavet en vurdering af fremdriften set i forhold til, hvad der var planlagt for Både i Mellemfolkeligt Samvirke og i ActionAid International er det fuldstændigt afgørende, at vi bruger vores konkrete erfaringer fra udviklingsarbejdet til at påvirke beslutningstagere lokalt, nationalt og internationalt. Skal fattigdommen bekæmpes på lang sigt, kræver det politiske beslutninger, der sikrer en bæredygtig udvikling og en mere lige og retfærdig fordeling af ressourcerne. Sådanne beslutninger opstår kun sjældent af sig selv, men træffes og fastholdes, når det folkelige pres for en bæredygtig udvikling og en mere lige fordeling af ressourcerne vokser sig stærkere end de kræfter, der opretholder uligheden og fastholder millioner af mennesker i fattigdom verden over. Også i 2013 har vi lagt os i selen for at bidrage til at styrke dette folkelige pres. Vi er gået aktivt ind i udviklingspolitiske debatter, og vi har engageret os i specifikke kampagner og på den måde delt vores erfaringer også med politikerne. Forandring tager tid. Vi skal være tålmodige, og vi skal alliere os med andre gode kræfter. Nogle gange er det op ad bakke, og vi skal bestemt lære af de fejl, vi begår, men også huske på og glæde os over de sejre, vi høster. I 2013 var vi medvirkende til, at den danske regering indtog en langt mere progressiv linje i EU end det tidligere er set for eksempel i det danske energiforlig fra og også i forhold til de øvrige EU-lande - for at få begrænset brugen af biobrændstoffer produceret af fødevarer. Vi gik også aktivt ind i debatten om jordrettigheder og afrikansk landbrugs rolle i den globale fødevareforsyning. Efter en spændende debat hen over sensommeren anerkendte den daværende udviklingsminister behovet for også at bidrage til at sikre kollektive jordrettigheder en anerkendelse, der både lige nu og på længere sigt kan være ganske afgørende for millioner af fattige menneskers fortsatte adgang til den jord, de og deres familier har dyrket og rådet over gennem generationer. Sammen med ActionAid i mange andre lande er vi aktivt gået ind i debatten om vigtigheden af en mere progressiv skattelovgivning og -forvaltning, der sikrer, at multinationale selskaber betaler deres skat, der hvor de driver deres virksomhed, også når det gælder verdens fattigste lande. Ligesom jordrettighedsdebatten kommer debatten om skat uden tvivl til at fylde en hel del i de kommende år. Mellemfolkeligt Samvirke støtter civilsamfundet i en række lande i Syd i deres indsats for mere skat og mindre korruption til gavn for bedre uddannelse og sundhed på langt sigt. Vi støtter økonomisk og med rådgivere via People4Change, samtidig med at vi sætter emnerne på dagsordenen og deltager aktivt i debatten i Danmark. Debatten om den nye globale udviklingsdagsorden fyldte også i FN s 2015-mål udløber om et år, og inden da skal verdens ledere have udformet nye globale og forpligtende mål. De nye mål er allerede døbt SDGerne (Sustainable Development Goals). I Mellemfolkeligt Samvirke arbejder vi for, at de fordelingsmæssige aspekter, rettighedsperspektivet og miljø- og klimaperspektivet kommer til at stå stærkt i de nye mål. Hvis du løbende vil debattere og følge vores politiske udmeldinger, er du velkommen til at dele dine holdninger på Mellemfolkeligt Samvirkes Facebook side, tage kontakt til mig på eller følge mig på twitter Bedste hilsner Helle Munk Ravnborg, Forkvinde Mellemfolkeligt Samvirke

4 s.6 s Demokratiarbejdet i Syd Strategisk målsætning 1: MS vil på afgørende vis bidrage til, at ActionAid i 2017 har sikret konkrete forbedringer i kvaliteten, ligheden og kønsbalancen i leveringen af offentlige ydelser for 5 millioner mennesker, der lever i fattigdom, ved målrettet arbejde med at drage regeringer og virksomheder til ansvar for dette sikrede MS partnere blandt andet med vores støtte konkrete forbedringer i kvaliteten af offentlige ydelser for mennesker, der lever i fattigdom alene i de ni lande, der modtog direkte programstøtte (Guatemala, Nicaragua, Kenya, Mozambique, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe og Nepal). Et flot resultat set i lyset af den samlede målsætning om at sikre forbedrede offentlige ydelser for fem millioner mennesker for hele strategiperioden. Dertil kommer resultaterne skabt via Training4Change, People4Change og vidensproduktion fra MS. I 2013 arbejdede MS tæt sammen med ActionAid Bangladesh, Kenya, Mozam-bique, Nepal, Nicaragua, Tanzania, Uganda, Zambia og Zimbabwe om at udvikle nye strategiske partnerskabsaftaler for Udgangspunktet er det fælles strategiske fokus på demokrati og accountability indsatser rettet mod at drage myndighederne til ansvar for at levere de offentlige serviceydelser, som alle mennesker har ret til. Både People4Change, vores kursuscenter TCDC i Arusha, Tanzania, og MS Globale Platforme indgår som centrale elementer i det kapacitetsudviklingsarbejde, der foregår i samarbejdslandene. MS har nu udfaset samarbejdet med Guatemala og i stedet fået Bangladesh ind i partnerskabsporteføljen. Hele forløbet er foregået i tæt dialog med landene og det Internationale Sekretariat, da det har været vigtigt at sikre Demonstration i slumbyen Kibera i forbindelse med parlamentsvalget i Kenya Foto: Jakob Dall for MS : Lande Nicaragua Guatemala Kenya Uganda Tanzania Mozambique Nepal Zimbabwe Zambia I alt Samlet mål for strategiperioden Antallet af lokalregeringer, som har taget skridt til at styrke ansvarligheden overfor deres lokalsamfund Endnu ikke opgjort 8 9 Endnu ikke opgjort 16 2 Antallet af fattige mennesker (m/k), der har oplevet forbedringer i kvaliteten og kønsbalancen i leveringen af offentlige ydelser Endnu ikke opgjort Endnu ikke opgjort Antallet af Inspiratorer placeret indenfor Mål Antallet af Rådgivere placeret indenfor Mål 1 1,5 0,5 1,5 2,5 0,5 1-2,5 1, Antal personer, der er trænet indenfor Mål Over Overordnet status: Tilfredsstillende. ne viser, at årsmålene er opfyldt eller at afvigelserne er på under 10%

5 s.8 s.9 gennemsigtighed og fælles ejerskab i beslutningsprocessen. MS har undervejs udviklet klare procesplaner og kriterier for hvilke lande, der kunne indgås partnerskaber med, samt feedback mekanismer til landene. En accountability komite i AAI har superviseret arbejdet. Derudover har MS været i dialog med Burundi, Ghana og Myanmar om opstart af mindre projektsamarbejder i 2014 omkring demokrati, unge og Globale Platforme. Dette samarbejde kan på længere sigt udvikle sig til strategiske partnerskabsaftaler. I 2013 støttede MS endvidere udarbejdelsen af baselinestudier i 11 ActionAid lande (Nigeria, Tanzania, Sierra Leone, Liberia, Zambia, Uganda, Malawi, Vietnam, Cambodia, Myanmar og Bangladesh). Baselinestudierne gør status på adgangen til og kvaliteten af de offentlige serviceydelser til de mest fattige og marginaliserede, særligt kvinder med fokus på sektorerne sundhed, uddannelse, vand og landbrug. De analyserer hvilken lovgivning og hvilke finansieringskilder, forvaltningsstrukturer og eventuelle klagemekanismer, der eksisterer i de pågældende lande. Studierne danner et stærkt og vidensbaseret udgangspunkt for de fortalervirksomhedsstrategier, som ActionAids medlemslande, nationale partnere og koalitioner efterfølgende har udviklet. Strategierne skal lægge pres på regeringerne med henblik på at øge skattegrundlaget i de enkelte lande, så der kan investeres mere i landenes offentlige sektorer og socialpolitikker. Arbejdet flugter både med ActionAids skattekampagne og med de kurser, som TCDC har leveret omkring rettighedsbaseret udvikling og accountability. 104 Inspiratorer og 23 Rådgivere har arbejdet under People4Change med at drage myndigheder til ansvar for at levere offentlige ydelser til fattige mennesker. For Inspiratorenes vedkommende har støtten været meget bred. Således har nogle af de partnerorganisationer, der arbejder med accountability, fået intern organisatorisk støtte til at styrke deres planlægnings- og monitoreringssystemer, mens andre er blevet inspireret til at bruge nye metoder indenfor accountabilityarbejdet. MS kursuscenter TCDC har i 2013 lavet kurser til både afrikanske og asiatiske lande. I Afrika har ActionAid Ghana, Sierra Leone, Burundi og Kenya i samarbejde med TCDC gennemført kurser i accountability. I Liberia og Burundi har fokus været på kurser i rettighedsbaseret udvikling. Tilbagemeldingerne har været, at deltagerne har forbedret deres analytiske evner og selvtillid til at indgå i en kritisk dialog med de lokale regeringer om øget gennemsigtighed i beslutningsprocesser og anvendelse af offentlige budgetter. På den måde er de i stand til at sikre, at der allokeres flere penge til at forbedre adgangen til og kvaliteten af offentlige serviceydelser. I 2013 slog Training4Change for alvor igennem i Asien med kurser til ActionAids program- og kampagnearbejde. Særligt Global Platform Nepal og Global Platform Myanmar har haft stor fremgang i de seneste år med et fokus på unge og Activista-arbejde. Med en strategisk indsats i forhold til landenes specifikke interesser har Training4Change spillet en central rolle i ActionAids kapacitetsopbygningsarbejde i løbet af året. Training4Change er i tæt samarbejde med AAI i langt højere grad end tidligere blevet integreret i de asiatiske ActionAid-landes indsatser indenfor områder som demokrati, kampagne og rettighedsbaseret udvikling. Den vellykkede integration af Training4Change er et resultat af et stærkt samarbejde mellem ActionAids Internationale Sekretariat og direktørerne i de enkelte medlemslande. Training4Change har tidligere været kritiseret for at have en generisk og ufleksibel tilgang til kursustilbud, der ikke i tilstrækkelig grad har taget højde for den lokale virkelighed. Kritikken er blevet imødekommet ved en målrettet indsats for at sætte kurserne ind i en lokal kontekst, sikre tæt dialog mellem landeprogrammer og undervisere samt intern kapacitetsopbygning af trænere. Fremover skal vi være endnu mere behovsorienterede og bedre til at lave behovsanalyser i samarbejde med ActionAid fremfor at tilbyde allerede udviklede kurser. Vi skal sikre kvalificerede og professionelle undervisere. Vi skal overveje, om Training4Change skal udvide sit tilbud til at omfatte konsulentbistand til program- og strategiudvikling m.v. Efterspørgslen på Training4Change er stigende i Asien, og antallet af forslag til nye, specifikke skræddersyede kurser og workshops er eksploderet. Det er en udfordring for de Globale Platforme i Asien at følge med efterspørgslen og fortsat levere kurser målrettet Action- Aids programmer og kampagner. Det er fortsat en udfordring, at ActionAid landene ikke betaler for udvikling og gennemførelse af kurser. Der er dog ikke tale om, at Training4Change betaler hele pakken. I de fleste tilfælde betaler ActionAid-landet for alle udgifter forbundet med at afholde et kursus, mens Training4Change dækker undervisernes omkostninger. 1.2 Omfordeling Strategisk målsætning 2: MS vil på afgørende vis bidrage til, at folkelige bevægelser i 2017 har opnået betydelige sejre i opnåelsen af en mere retfærdig fordeling af ressourcer til finansiering af fattigdomsbekæmpelse. Socialarbejder i Mozambique fortæller om arbejdet for at lokalbefolkningen kan få adgang til flere rettigheder. Undervisning på Training Centre for Development Cooperation (bedre kendt som TCDC) i Arusha, Tanzania Det er en løbende opgave at sørge for, at partnerne i Syd har den fornødne kapacitet til at lave grundig dataindsamling, ligesom det er en udfordring at sikre, at vi tæller ens på tværs af lande. I 2013 kom der en ny Global Monitoring Matrix fra ActionAid International med globale indikatorer, som alle lande skal bruge til at måle deres resultater med. Det er en yderligere udfordring for landenes dataindsamling og kontinuiteten i denne, at de fælles indikatorer kommer så sent i strategiperioden og ikke har været formuleret fra starten. Vi skal være opmærksomme på, at vi som oftest ikke alene kan tage æren for forandringer i politikker, planer og budgetter samt forbedringer i lokale offentlige services. Resultaterne er ofte en konsekvens af mange forskellige indsatser, hvor andre NGO er og aktører også har spillet ind. 5 tilfælde hvor regeringer har taget skridt til at indføre et progressivt beskatningssystem 3 tilfælde, hvor regeringer har øget deres budgetter eller forbrug til offentlige serviceydelser indenfor sundhed, uddannelse eller landbrug som resultat af indførelse af et progressivt beskatningssystem 13 Inspiratorer placeret indenfor Mål 2 8 Rådgivere placeret indenfor Mål personer trænet indenfor Mål 2 Samlet mål for strategiperioden Over 1000 Overordnet status: Tilfredsstillende alle indikatorer er opfyldt eller har mindre afvigelser på 10%

6 s.10 s var året, hvor ActionAids Multi Country Campaign på skat, Tax Power, fik sit indholdsmæssige gennembrud. Den fælles internationale skattekampagnestrategi blev vedtaget og udstak kursen for de nationale kampagnestrategier, der efterfølgende er blevet udfærdiget. En del af det demokratiarbejde, som MS støtter igennem vores partnerskabsaftaler, fokuserer på omfordelingssiden. Dette hænger meget tæt sammen med skattekampagnen, som fokuserer mere på inddrivelsessiden, det vil sige måden, hvorpå stater inddriver skat. De to sider bør ses i sammenhæng. For at bekæmpe fattigdom og sikre så mange fattige mennesker som muligt forbedret adgang til offentlige ydelser, skal beskatning og forbrug af skat være progressiv. I 2013 hjalp MS en række af ActionAids medlemslande med at lave research, der støtter op om og underbygger skattekampagnen, bl.a. med fokus på aftaler mellem regeringer og multinationale selskaber om skatterabatter. MS var også med til at finansiere udviklingen af den globale skattestrategi i ActionAid, de nationale skattestrategier samt udviklingen af en international kommunikationsramme for kampagnen. Herudover støttede MS ActionAid-landene i lanceringen af deres nationale skattekampagner, bl.a. via People4Change, som i løbet af 2013 placerede 13 Inspiratorer og otte Rådgivere indenfor skatteområdet. MS var også involveret i skattearbejdet igennem vores programarbejde, endnu inden vi selv lancerede skattekampagnen i Danmark, bl.a. i Zambia. Endelig støttede MS afholdelsen af en skattekonference i Tanzania for alle ActionAid medlemslande, der deltager aktivt i skattekampagnen. Konferencen udgjorde startskuddet for kampagnen og sikrede en god fælles forståelse af problematikkerne. 97 millioner kroner. Så meget har Zambia tabt i skatteindtægt pga virksomheden Zambia Sugars skattespekulation fra 2007 til Det viser beregninger fra ActionAid. Den store fælles lancering af skattekampagnen løb af stablen den første uge i juli, hvor 14 lande lavede events og happenings, og ActionAid udgav rapporten Give us a break, der for første gang satte tal på, hvor store summer udviklingslandene går glip af på grund af skatterabatter. Lanceringen fik i mange lande sat skat et stykke længere op på den nationale dagsorden, og mange af vores partnere kom i landsdækkende TV. I andre lande forløb det knap så let. I Burundi var lanceringen delt i to, hhv. en officiel lancering og en fredelig march. Første del forløb godt med stort fremmøde fra civilsamfundet, og også de offentlige myndigheder, herunder skattemyndighederne, var godt repræsenteret. Anden del gik til gengæld ikke som planlagt. Aftenen før marchen blev ActionAid Burundi ringet op af myndighederne og bedt om at aflyse marchen med henvisning til, at nogle af de andre NGO er, der ville deltage, havde slette politiske motiver. Marchen blev aflyst til stor ærgrelse for ActionAid Burundi, men da pressen var mødt talstærkt op, fik begivenhederne langt mere spalteplads end forventet. Skat kom virkelig på dagsorden, og det blev samtidig klart, at der skal kæmpes for at bibeholde et spillerum for civilsamfundsorganisationerne. Skattekampagnen er en historisk kampagne, fordi den virkelig er global. 20 lande fra nord og syd arbejder for fælles dagsordner og opnåelse af de samme mål. Dette giver os en platform at agere ud fra både som føderation og som nationale organisationer. Det giver mulighed for at advokere fra flere (geografiske) vinkler, og det giver MS kampagne et stærkt fundament. Samtidig kan vi som ActionAid-medlemsland fra det globale nord presse på for en ændring af den førte politik i EU, som er en vigtig aktør både i globale fora og som den største donor på udviklingsområdet. AAUK har været frontløbere på skatteområdet og udgivet adskillige publikationer, der bl.a. analyserer, hvordan enkelte virksomheder undgår at betale skat. I 2013 udgav AAUK rapporten Sweet Nothings, der handler om skatteundgåelse i millionklassen af en af de største fødevarevirksomheder, nemlig Associated British Foods, der ejer Zambia Sugar, Zambias største sukkerproducent. MS har længe arbejdet tæt sammen med ActionAid Zambia og været med til at støtte den research, der blev lavet i forbindelse med Zambia Sugar casen. Skattekampagnerne har skabt øget fortalervirksomhed overfor regeringer og virksomheder og givet mulighed for dialog. For eksempel har ActionAid Zambia været til møde med vicepræsidenten om netop Zambia Sugar casen. En af de store udfordringer er, at mange ActionAid medlemslande og partnere mangler mandskab og viden omkring nationale skatteforhold. Nogle lande som AAUK og AA Zambia havde været i gang i flere år, da kampagnen blev lanceret, mens andre, fx ActionAid Vietnam, havde meget lidt kendskab til og erfaring med skattearbejde. Da kampagnen er global, er det vigtigt, at alle har samme forståelse af de strategiske mål, og at der er bred enighed om, hvordan målene skal nås. Den interne skattekonference i Tanzania var med til at styrke en fælles forståelse af målene, men der er fortsat forskellige holdninger til, hvordan de bedst opnås. Dette er naturligt, fordi konteksten er forskellig og man derfor må bruge forskellige tilgange, eksempelvis i måden, hvorpå man taler om skat, hvor aggressiv en kampagne man kan køre m.v., men det gør det også svært at skabe en fælles fortælling på tværs af alle lande. Mange lande havde ikke budgetteret med en større lancering af skattekampagnen. Derfor blev en stor del af finansieringen til skattekampagnen målrettet de nationale lanceringer samt research af skattemiljø, skattepolitik og nationale aftaler, herunder dobbeltbeskatningsaftaler. CASE Zambiansk kamp mod skattesnylterne - og det forældede skattesystem Af Pamela Chisanga, Direktør i ActionAid Zambia De afrikanske regeringer vil gerne tiltrække investeringer. Det udnytter nogle af de virksomheder, der kommer til kontinentet til at få regeringerne til at give dem favorable beskatningsaftaler eller underskrive dobbeltbeskatningsaftaler med lande som Mauritius. Men aftalerne virker ikke efter hensigten, for de efterlader afrikanerne uden penge til sundhed og infrastruktur. I Afrika skal vi blive bedre til at stille krav og sige, vi har de her ressourcer, og det her vil vi gerne have for dem. Det er en af grundene til, at ActionAid Zambia tager aktivt del i kampagnen mod internationale skattesnyltere. Vi har afsløret, hvordan mineselskaber i Zambia, Zambia Sugar og bryggeriet SAB Miller har lavet skattefusk. VI har gennemført en sms-kampagne, trykt plakater med budskaber om fair skat og lavet events foran en af banken Barclays filialer i hovedstaden Lusaka. Vores arbejde er bredt anerkendt og har bidraget til, at der både lokalt og på verdensplan kommer fokus på, hvor forældet den nuværende globale skattelovgivning er, og hvordan multinationale virksomheder i stor stil bruger skattely. For samtidig med, at Zambia i de seneste år har oplevet vækstrater på fem til syv procent, vokser uligheden i samfundet. To tredjedele af befolkningen lever nu under fattigdomsgrænsen, mens 40 % af børnene lider af underernæring. Ofte deler et barn klasseværelse med 70 klassekammerater, så der er brug for et opgør med den lidt for kreative skattetænkning. Minedrift er den største sektor i vores økonomi, men desværre optræder store multinationale mineselskaber ikke ansvarligt. De er skyld i miljøsvineri, de tømmer landet for værdifulde ressourcer uden at betale den skat, de burde, og de er kendt for at have stærke forbindelser til magthaverne i Zambia. Når de store virksomheder ikke tager deres ansvar i samfundet alvorligt, så ender byrden hos borgerne. Som direktør har jeg følt det pres, man kommer under, når man tager kampen op med de store internationale virksomheder det er tydeligt, at emnet vedrører storpolitik og store penge. Som civilsamfund skal vi turde engagere os i disse debatter det er vores pligt, for at også de fattigste i vores samfund bliver hørt og deres rettigheder respekteret.

7 s.12 s Nødhjælpsindsatser Strategisk målsætning 3: MS vil bidrage til at sikre, at ActionAids arbejde med kvinder og mænd, der er ramt af katastrofer eller lever i skrøbelige situationer, styrker disse menneskers evne til at holde nødhjælpsorganisationer og myndigheder ansvarlige. 1.4 Unge som forandringsagenter Strategisk målsætning 4: MS vil bidrage til, at ActionAid mobiliserer 5 millioner unge forandringsagenter i kampen mod fattigdom og støtte ungdomsorganisationer og unge forandringsagenters kapacitet til at lave kampagner for en mere demokratisk og bæredygtig verden. 6 Accountability in emergency strategier, metoder, redskaber, manualer m.v. har MS udviklet eller støttet AAI i at udvikle 4 Inspiratorer placeret indenfor Mål 3 1 Rådgiver placeret indenfor Mål 3 42 personer trænet indenfor Mål 3 Arbejdet for at sikre den rettighedsbaserede tilgang i nødhjælpsarbejdet foregår i tæt samarbejde med det Internationale Sekretariats afdeling for nødhjælpsindsatser, IHART. Der er etableret en velfungerende arbejdsgruppe, som består af repræsentanter fra hhv. Haiti, Myanmar, Pakistan, Kenya og Danmark. Arbejdsgruppen har en ambitiøs arbejdsplan, og MS har målrettet valgt at støtte den del af planen, som går ud på at fokusere og specialisere ActionAids rettighedsbaserede tilgang til nødhjælp. Samlet mål for strategiperioden Overordnet status: Tilfredsstillende alle indikatorer er opfyldt eller har mindre afvigelser på 10% I 2013 gennemførtes en behovsanalyse, og efterfølgende vurderede arbejdsgruppen, at der er brug for at understøtte læring på tværs af de lande, som arbejder med målsætning 3 og sikre, at der opsamles og udbredes metoder og good practices omkring, hvordan ActionAid arbejder med nødhjælp. Arbejdsgruppen har bidraget med og indsamlet nogle gode eksempler på, at metoder og tilgange fra accountabilityarbejdet anvendes for at styrke lokalbe- folkningens inddragelse tidligt i planlægningsfasen. Disse indsamlede historier og metoder har dannet grundlag for en manual. Målgruppen for bogen er medarbejdere i ActionAids medlemslande og partnerorganisationer samt Inspiratorer og Rådgivere, og den er rettet mod at styrke den rettighedsbaserede tilgang til nødhjælp. De syriske flygtninge ActionAid International etablerede i 2013 et rettighedsbaseret nødhjælpsprogram i forbindelse med den eksplosive strøm af flygtninge fra Syrien til Jordan og Libanon. Nødhjælpsarbejdet har i 2013 i sagens natur overskygget dele af den programrelaterede indsats og arbejdet i regionen. Samtidig har krigen i Syrien haft betydning for civilsamfundsstrukturerne og organiseringen i MS geografiske fokusområder henholdsvis Zarqa i Jordan og Beqaa dalen i Libanon. Begge områder har stor tilstrømning af syriske flygtninge, hvilket har udfordret de i forvejen marginaliserede lokalsamfund og civilsamfundsorganisationer som MS arbejder med. (Læs mere om arbejdet under 1.5) 26 Inspiratorer placeret indenfor Mål 4 7 Rådgivere placeret indenfor Mål personer trænet indenfor Mål 4 Overordnet status: Tilfredsstillende alle indikatorer er opfyldt. I 2013 var unge fra en lang række lande på kursus på de Globale Platforme i hhv. Nepal, Myanmar, Jordan, Tanzania, Danmark, Kenya og El Salvador. Implementeringen af den indgåede delegationsaftale der indebærer at MS har ansvaret for al træning og kapacitetsopbygning i ActionAid mellem AAI og MS fik dermed en virkelig god start, især i betragtning af at aftalen først blev underskrevet i juni Som en del af delegationsaftalen udviklede Training4Change de første kurser målrettet ActionAid medarbejdere, lokale rettighedsprogrammer (Local Rights Programmes) og partnere; HRBA Youth Foundation og HRBA Campaign. Derudover blev der på de forskellige platforme udviklet kurser målrettet unge inden for kreativ aktivisme, mobilisering og politisk deltagelse gennem brug af sociale medier, unges deltagelse i demokrati, socialt entreprenørskab samt kampagnekurser målrettet de tre fælles AAI-kampagner Tax Justice, Land Grab og Safe Cities. Samlet mål for strategiperioden grundlagt i 1930 erne baseret på principperne fra den danske højskolebevægelse. Desværre lykkedes det ikke at rekruttere nok danske deltagere til det planlagte højskoleophold i USA, men et tæt samarbejde mellem AA USA og platformen i El Salvador sikrer et fortsat samarbejde omkring udviklingen af dette projekt og i særlig grad rekrutteringen af unge amerikanere til vores kurser på de øvrige Globale Platforme. Opstarten af den Globale Platform i Nairobi var i løbet af 2013 ramt af en række udfordringer, både af praktisk karakter og i forhold til samarbejdet med ActionAid Kenya. Men ved slutningen af 2013 var platformen kommet ind i en positiv gænge og formåede at levere et fuldt kursusprogram i gode og bæredygtige fysiske rammer. Delegationsaftalen mellem AAI og MS Kapacitetsudvikling er en klar prioritet i ActionAids Internationale strategi People s Action to End Poverty. Da Mellemfolkeligt Samvirke i årtier har opbygget erfaring og kompetence inden for dette felt, har det Internationale Sekretariat via en delegationsaftale bedt MS om tage ansvar for kapacitetsudvikling af hele føderationen. I den første periode er der fokus på: Rettighedsbaseret tilgang (HRBA), unge, kampagner, lederskab og governance. Arbejdet foregår via face-to-face træning, online kurser, people to people (People4Change) og viden (knowledge). Aftalen er gældende fra maj 2013 til udgangen af Activista begynder i højere grad at blive integreret i det generelle ungdomsarbejde i ActionAid, både på nationalt niveau og internationalt. Med lanceringen af ActionAids Youth Engagement Plan hvori Activista er en central spiller lægges Flygtet familie fra Syrien. Zaatari-lejren september Foto: Ted Nieters for MS. I december 2013 slog den niende Globale Platform, placeret i Tamale, Ghana, døren op for det første MS Training-of-Trainers (ToT) kursus i Vestafrika. Grunden blev dermed lagt til et nyt og spændende samarbejde med ActionAid Ghana og de andre ActionAid-lande i regionen. I 2013 lykkedes det også, om end i mindre målestok, at rekruttere amerikanske unge til kurser på de Globale Platforme i El Salvador, Tanzania og Nepal igennem samarbejdet med AA USA og lokale amerikanske partnere. MS indgik desuden en samarbejdsaftale med den amerikanske træningsinstitution, Highlander, som er Hver morgen går Amos Mwatata gennem slummen for at arbejde som frivillig rettighedsaktivist. Han er en del af Activista i Kenya. Foto. Jakob Dall for MS

8 s.14 s.15 der op til en langt bedre og mere strategisk operationalisering af ungdomsarbejdet i hele føderationen. Der er nået meget med den nye ungdomskomponent og strategiske målsætning, men der er stadig brug for en række justeringer heriblandt i forhold til Activista. Activista har spillet en væsentlig rolle i forbindelse med lanceringen af ActionAids Tax Power kampagne, hvor især fotoaktionen #taxpaysfor er et væsentligt bidrag. Heri kan også nævnes Activista Nigerias vellykkede twitterkonference med oplægsholdere (140 tegn ad gangen!) fra hele verden. Den nåede mennesker og involverede en lang række bloggere og aktivister i en online diskussion omkring skat. Andre strategiske aktioner i forbindelse med Tax Power kampagnen har været omkring G20 og Blog Action Day. Der arbejdes i skrivende stund på et specifikt ungdomsprodukt, der skal styrke selve ungdomsengagement-delen af kampagnen. Activista har desuden lavet en rækker præ-positionerings aktiviteter til de to andre multinationale kampagner som lanceres i 2014 heriblandt en voxpop video til Safe Cities kampagnen med bidrag fra 5 forskellige lande. 26 Inspiratorer og syv Rådgivere arbejdede i 2013 med unge og demokrati. Flere Inspiratorer arbejdede specifikt på at hjælpe med at opbygge og inspirere udviklingen af Activista, men grundlæggende er støtten gået til at opbygge kompetencer hos partnerorganisationer, der arbejder med unge og demokrati. Flere ActionAid medlemslande har desuden ønsket tematisk kompetenceudvikling indenfor ungeområdet. Der er behov for, at AAI systematisk evaluerer, om der skal foretages strukturelle ændringer, der gør os bedre i stand til at levere på vores ungdomsmål heriblandt hvordan AAI bedst udnytter og bygger videre på de mange potentialer der findes i Activista som AAI s ungdomsnetværk. Hovedudfordringerne er stadig det slørede forhold mellem AAI og de mere eller mindre strukturerede ungdomsnetværk og grupper, vi arbejder med. 1.5 Den Arabiske Region Strategisk målsætning 5: MS vil i samarbejde med ActionAid International udvikle et regionalt program i Mellemøsten og Nordafrika. Denne målsætning blev allerede delvist opnået i 2012 og helt i 2013, da strategien for det nye Arab Regional Initiative (ARI) blev vedtaget i AAI s bestyrelse. Derfor vil vi i den resterende del af strategiperioden vurdere målopnåelsen ud fra målsætningerne i ARI mennesker, specielt kvinder og unge, har forbedret deres kompetencer til at udfordre og influere forandringsprocesserne i den arabiske region unge i den arabiske region har mobiliseret sig og vist samfundsengagement ved at analysere sociale forhold, engagere sig i ungdomsgrupper eller i civilsamfundet, deltage i aktioner, demonstrationer, fortalervirksomhed, kampagner eller lign. for at kræve deres rettigheder Overordnet status: Mindre tilfredsstillende. I samarbejde med ActionAid formulerede MS i 2013 en femårig strategi for arbejdet i den arabiske region. Strategien blev udviklet parallelt med, at konflikten i Syrien eskalerede og regionen i øvrigt gennemgik enorme omvæltninger. I ActionAid er der stor tilfredshed med i kraft af MS tidlige programindsats at være til stede i regionen i dag. Strategien, som var baseret på forundersøgelser og konsultationer med lokale partnere, blev vedtaget af AAI s bestyrelse i september samtidig med, at en separat landestrategi for Palæstina blev vedtaget. MS ydede et stort bidrag til at udvikle strategien for Palæstina, der nu har status som landeprogram under AAI. Ansvaret for programmet i den arabiske Activista i Jordan, der kæmper for kvinders rettigheder region er i hele strategiperioden delegeret til MS, mens der er igangsat en proces med henblik på, at ActionAid Palæstina kan nationaliseres fra landeprogram til selvstændigt medlem af AAI. I 2013 blev MS af Udenrigsministeriet godkendt som langsigtet strategisk partner for Det Arabiske Initiativ med en årlig beløbsramme på 16 millioner kr. Denne bevilling omhandler vores langsigtede arbejde og er ikke en del af nødhjælpsindsatsen. Med bevillingen fra Det Arabiske Initiativ arbejder vi særligt på at styrke unge menneskers deltagelse i demokratiske reformprocesser. I samarbejde med lokale partnere støtter vi unge mænd og kvinder i at udfordre og søge indflydelse på sociale og politiske forandringspro- I forlængelse af det langsigtede udviklingsarbejde udviklede MS i samarbejde med AAI i 2013 en indsats for syriske flygtninge i Jordan og Libanon. Indsatsen er særligt målrettet kvinder og unge. Der bliver uddelt nødhjælp som tøj, hygiejneartikler, lygter og førstehjælp til de syriske flygtninge. Som beskrevet i afsnit 1.3 er der fokus på at inddrage flygtningene selv i uddelingen af nødhjælp og på, at flygtningene bliver i stand til at drage nødhjælpsaktører og de jordanske myndigheder til ansvar for deres indsatser. Eksempelvis har de syriske kvindecesser. Vi støtter mobilisering af unge og civilsamfundsorganisationer til at skabe fælles kampagner, gennemføre lokale forandringsprojekter og drage lokale myndigheder til ansvar. Målet er at øge unge menneskers, ungdomsgruppers og civilsamfundsorganisationers mulighed for at deltage i samfundet og organisere sig for en mere retfærdig arabisk verden. I Fayoum i Egypten faciliterede MS, at otte lokale organisationer gik sammen i en fælles kampagne for at øge unges deltagelse i og indflydelse på lokalpolitik. Efterfølgende er 150 unge i Fayoum blevet enige om en række anbefalinger for, hvilke sociale, økonomiske og politiske ændringer de ønsker i deres nærområder, og de har på den måde skabt en positiv dagsorden, der supplerer deres kritik af magthavernes regeringsførelse. Ligeledes formulerede syv lokale organisationer i Zarqa i Jordan i et samarbejde med MS en fælles handlingsplan for at øge unges indflydelse i lokaludvikling og politik. I en kontekst, hvor der normalt er stor konkurrence mellem organisationerne, og hvor organisationerne primært har haft fokus på at levere serviceydelser til deres målgrupper, er det et resultat i sig selv at skabe en fælles politisk dagsorden og handlingsplan. I Jordan satte ungdomsnetværket Activista bl.a. fokus på syriske flygtninges rettigheder, børns uddannelse og unges rettigheder ifølge forfatningen. Activista blev i 2013 også lanceret i både Libanon og Egypten. I kampen for mobilisering og unges deltagelse i civilsamfundet uddannede MS i 2013 flere end 700 unge og medarbejdere i civilsamfundsorganisationer fra lande som Yemen, Marokko, Palæstina, Syrien, Jordan, Libanon, Egypten og Tunesien. Med kurser indenfor dokumentarfilm, køn, rettighedsbaseret udvikling, facilitering, lederskab, sociale medier, kampagner, fortalervirksomhed og demokrati er unge mobiliseret i kampen for indflydelse og har fået redskaber til at engagere sig aktivt og kæmpe for deres rettigheder. Ungdomsnetværket Activista blev styrket med kurser i kampagne og lederskab, og nye initiativer som studenterfora på regionens universiteter skabte rammerne for mobilisering og kapacitetsopbygning af unge. Regionale kursusaktiviteter indenfor kampagner og dokumentarfilm har været med til at opbygge netværk blandt aktive unge, som i stigende grad ønsker at formidle deres budskaber og bidrage til social forandring i regionen. Samtidig har aktiviteter som Next Stop og Global Contact Volontørophold i 2013 skabt rammerne for forståelse og relationer mellem arabiske og danske unge. 77 danske unge deltog i 2013 i studiebesøg, volontørprogrammer og kulturel udveksling i den arabiske region. De mødte bl.a. repræsentanter for civilsamfundsorganisationer og oplevede de kulturelle og samfundsmæssige udfordringer, der præger regionen. Træning af syriske unge i Jordan grupper i Zaatari lejren sat fokus på vold og seksuelle overgreb imod kvinder og piger. Kvinderne har påvist, at teltene er usikre opholdssteder om natten, da de ikke kan låses, samt at de ikke føler sig trygge om aftenen, når de skal tilbagelægge lange afstande i mørke hen til køkken- og vaskefaciliteter, fordi lejrene mangler elektricitet og oplyste sikre opholdsområder. Derudover yder MS psykosocial støtte som en del af programindsatsen og bidrager til, at flygtningene kan organisere sig i grupper, så de kan styrke hinanden både nu og på længere sigt som en del af et civilsamfund i det Syrien, de forhåbentlig vil vende tilbage til. Uden for flygtningelejrene i Jordan og Libanon fokuserer MS på at uddanne og give økonomisk støtte til de mest sårbare kvinder og unge, så de kan brødføde sig selv. I alt syriske flygtninge var i 2013 omfattet den ovenfor nævnte støtte (psykosocial eller uddannelse) fra regionalkontorets nødhjælpsindsats.

9 s.16 s Rettighedsbaseret udvikling CASE Et glas rent vand i slummen I 2013 indledte Mellemfolkelig Samvirke et samarbejde med den egyptiske organisation CEWLA (Center for Egyptian Women s Legal assistance) i Boulaq, som er et af Kairos mange udsatte slumkvarterer. Det uformelle beboelsesområde, som myndighederne kalder slumkvarteret, er fortællingen om en forsømt bydel, hvis indbyggere har været fastlåst i fattigdom i det meste af Egyptens moderne historie. Slumområdet ligger klods op ad den velhavende bydel Mohandeseen og lige i skyggen af The Nile Towers de tre nyrenoverede skyskrabere i sandfarvet sten og skinnende blåt glas. Den markante kontrast er en påmindelse om den sociale kløft mellem rig og fattig i storbyen. Mens hotellerne og indkøbscentrene, som omgiver Boulaq, har rent og rindende vand, tryghed og ordnede forhold, er indbyggerne i slumkvarteret overladt til en hverdag i usikkerhed med blokerede kloakker, ildelugtende skrald og sygdomsfremkaldende grå væske i vandhanerne. Set med de unges øjne må nok være nok. Boulaqs mange sociale og infrastrukturelle problemer skal løses, om de så selv må tage affære. Og det er præcis, hvad de unge er begyndt på med støtte fra CEWLA og MS. I samarbejde med MS iværksatte CEWLA og de unge slumbeboere projektet Active Citizenship for Good Governance, hvor mere end 150 unge af begge køn bliver trænet i at mobilisere unge og planlægge kampagner for at få indflydelse på udviklingen i deres område. Den danske Sara Katrine Brandt, international advocacy koordinator for CEWLA i Boulaq, fortæller: Flere af de unge, som er med til træningen, har aldrig været konkret engageret politisk før nu. Mange skal overbevises om, at de faktisk kan gøre noget. De har en opfattelse af, at det er svært at ændre på tingene, og at det er vanskeligt at vide, hvad man kan gøre som enkeltperson. Der er brug for organisering, konkret viden og værktøjer. De nye protestlove i Egypten har også indskrænket de unges muligheder. Mange ønsker virkelig at engagere sig, fortæller Sara. Man kan høre, at de taler lige fra hjertet, men regeringen er begyndt at slå hårdt ned på protester. Der er stor chance for at blive anholdt, når der demonstreres. Konkrete redskaber til forandring Hos CEWLA i Boulaq får unge kvinder og mænd basale værktøjer til at tackle kvarterets mange problemer af MS undervisere. Kursisterne bliver undervist i ledelse, metoder til civil engagement, kommunikationsfærdigheder og meget mere. Workshop hos organisationen CEWLA om kortlægning af problemer med vandforsyningen i Boulaq-slummen. Foto: Khadije Nasser for MS En af øvelserne bestod i at undersøge lokalsamfundets behov, fortæller Sara: Som en del af kurset gik de unge rundt i slumområdet og snakkede med beboerne. De havde allerede lært at lave spørgeskemaundersøgelser i undervisningen. De fik nedskrevet og filmet samtalerne med beboerne og endte med at identificere tre områder, som de ville fokusere på: Behovet for rent drikkevand, sanering og bekæmpelse af kriminalitet i kvarteret. Som noget af det første begav de nyudklækkede aktivister sig ud for at tage prøver af vandet og dokumentere de mange tilfælde af beboere, som er blevet syge af det forurenede drikkevand. Det indsamlede materiale blev indsendt til myndighederne, men de unge blev i første ombæring afvist eller ignoreret. Medierne tog sagen op De unge beboere opgav dog ikke. I stedet sendte de deres film og vandprøver til medierne og fangede med deres henvendelser et populært egyptisk TV-programs opmærksomhed. Efter aftale med programmets tilrettelæggere ankom et filmhold af journalister til slumkvarteret og interviewede og fotograferede beboerne. Det endte med et landsdækkende indslag om forholdene i Boulaq, som med et snuptag vækkede myndighedernes interesse. Den egyptiske boligminister, der havde set indslaget, besøgte efterfølgende Boulaq og lovede at renovere vandsystemet. I dag kan man se, at de allerede er begyndt at grave, fortæller Sara, og CEWLA er sammen med de unge i gang med at koordinere filtrering af vandet. Det er ret inspirerende. I løbet af 2013 har regionalkontoret været under transition med udskiftning af direktør og har udvidet med en nødhjælpsindsats. Der har bl.a. været store personaleudskiftninger, en del vakante stillinger i løbet af 2013 og problemer med at bemande centrale ledelsesfunktioner i den nye organisationsstruktur. Regionalkontoret har ikke udviklet sig tilfredsstillende i perioden, og dette førte til et ledelsesskift i starten af Regionalkontoret står nu overfor at skulle rekonstruere programmet både nødhjælpsindsatsen og ungdomsprogrammet. Dertil kommer udfordringer med bl.a. at etablere stærkere finansielle systemer, styrke monitoreringen, formulere en ny partnerskabspolitik, udvide partnerskabsporteføljen mm. De voldsomme flygtningestrømme fra Syrien påvirkede arbejdet i Libanon og Jordan. Vores lokale samarbejdspartnere udvidede hurtigt deres fokus til arbejdetmed flygtninge, og på MS regionalkontor i Jordan lagde nødhjælpsindsatsenbeslag på en stor del af ressourcerne. Der var derfor mindre fremdrift i ungdomsprogrammet i Jordan og Libanon end forventet i Den juridiske, sociale og politiske kontekst i Egypten har generelt begrænset civilsamfundsorganisationernes handlemuligheder. De politiske uroligheder i Egypten betød også, at MS måtte udskyde eller helt aflyse planlagte aktiviteter.på grund af den generelle sikkerhedssituation har det været en udfordring at gennemføre aktiviteter som planlagt, og der har derfor også været et underforbrug. ActionAid Palæstina er et forholdsvis lille program med få ressourcer (udelukkende finansieret af ActionAid Australien og MS). Et fremtidigt program med enaktiv fortalervirksomhedsprofil, der sætter fokus på den israelske besættelse og de israelske bosættelser på Vestbredden både via folkeligt pres og via politisk lobbyarbejde i EU, vil kræve flere ressourcer og mere koordinering. Der er planer om at ansætte en Rådgiver med fokus på fortalerarbejdet. En del ansøgninger er udarbejdet til internationale donorer for at sikre større bæredygtighed og volumen i programmet. Kun ansøgninger til danske fonde gav det ønskede resultat. Strategisk målsætning 6: MS vil understøtte ActionAids og ActionAids partneres kapacitet til at arbejde med en rettighedsbaseret tilgang til udvikling. 38 Inspiratorer i 2013 ansat til at støtte partnerne indenfor Mål 6 8 Rådgivere i 2013 ansat til at støtte partnere indenfor Mål mennesker, specielt kvinder og unge, trænet af Training4Change indenfor Mål 6 Overordnet status: Tilfredsstillende ingen afvigelser på indikatorerne. Som opfølgning på MS omfattende studie i 2012 af ActionAids lokale rettighedsarbejde etablerede vi i 2013 en større indsats for at støtte udarbejdelsen af nationale programmer, der er bundet op på den globale strategi. De enkelte lande har arbejdet med at udvikle mere strategiske landeprogrammer med klare interventionslogikker og aktiviteter, som donorer kan støtte op om, fremfor at implementere en række mere eller mindre sammenhængende projekter, som det er lykkedes dem at rejse individuelle midler til. For mange ActionAid-lande er det nyt at lave en plan for at opnå et overordnet strategisk mål og ikke som tidligere delplaner for enkeltområder. Derfor har AAI og MS via koordinerede landebesøg ActionAid Mozambiquedemonstration mod kvindefjendsk lov. Vedtagelsen af loven blev derefter udskudt. (Se også støtteaktion på MS Facebook-side) givet teknisk bistand, rådgivning og input til de enkelte lande for at støtte den mere langsigtede planlægning og det efterfølgende monitoreringsarbejde. Arbejdet har resulteret i formuleringen af Programme Objective Plans (POP s) i en række lande. Disse programplaner skaber sammenhæng mellem det lokale arbejde, fx med demokratiudvikling, og det nationale og internationale niveau. I 2013 var der koordinerede landebesøg i Sierra Leone, Mozambique, Uganda, Pakistan, Liberia og Italien. Resultatet var om ikke et færdigformuleret strategisk program så en plan for at færdiggøre dem med støtte fra AAI. MS har indgået aktivt i processen omkring landebesø-

10 s.18 s.19 gene og deltaget i nogle af dem. Processen med at udvikle POP s har samtidig været sammentænkt med formuleringen af MS nye strategiske partnerskabsaftaler. Hele 15 nye lande har vist interesse for landebesøg i 2014, hvilket indikerer at forbedring af landenes strategiske programdesign er meget efterspurgt og nødvendigt for opfyldelsen af AAI s globale, strategiske mål. Som en anden følge af MS studie af ActionAids LRP er (Local Rights Programmes) i 2012 besluttede AAI at lave en opsamling og formidling af best practices indenfor HRBA. Arbejdet vil tage form af en stribe film fra forskellige LRP er, der skal illustrere anvendelsen af de rettighedsbaserede principper på en måde, der inspirerer alle, som arbejder med og i LRP er til at sikre en mere rettighedsbaseret retning. Filmene forventes færdige i første halvår af I 2013 udviklede vi desuden endnu en ressourcebog om, hvordan lokalt, nationalt og internationalt arbejde kædes sammen. Bogen forventes omdelt i første halvår af MS vil opfordre og inspirere til, at den bruges på AAI-kurser alle steder, hvor den er relevant, samt at den indgår i et projektsamarbejde omkring AAI s reflection-action arbejde, hvor vi kan bidrage med den særlige ekspertise, vi har på lokale-nationale-internationale sammenhænge. Forum-teater (oplysningsteater) i Mozambique om retten til en sund graviditet og fødsel. Training4Change har gennemført en række kurser i HRBA i løbet af sommeren og efteråret Størstedelen af landene i Asien (Nepal, Myanmar, Cambodia, Bangladesh, Kina og Pakistan) har været igennem enten HRBA Youth eller HRBA Foundation. Mens selve evalueringerne af kurserne har været overvældende positive, har processen omkring planlægningen af kurserne været svingende. Især har Nepal og Myanmar følt, at HRBA Youth kurset var et krav fra det Internationale Sekretariat mere end et udtryk for eget behov og ønske. Det svækker selvfølgelig ejerskabet. Det er en vigtig erfaring, at Training4Change i disse sammenhænge spiller en medierende rolle mellem ActionAid medlemslandenes ønsker og det Internationale Sekretariats forventninger. Som et led i et globalt HRBA pilotprojekt har People4Change haft Inspiratorer i både Bangladesh og Pakistan. Der har imidlertid været store udfordringer med at få arbejdstilladelser, og i Bangladesh betød parlamentsvalget, at Inspiratorerne af sikkerhedsmæssige årsager måtte trækkes ind til hovedstaden i en periode. Pilotprojektet indebar et tæt samarbejde mellem Training4Change, AAI s Internationale Sekretariat og People4Change. Alle placeringer fortsætter i Globalt placerede People4Change i Inspiratorer og 8 Rådgivere indenfor HRBA. Det er en stor udfordring i ActionAid at udarbejde programmer, der både kan støtte implementering og læring og samtidig udgøre et solidt grundlag for fundraising. Det skrider langsomt fremad med at lave de såkaldte POP s, men der skal stadig et stykke arbejde til, før der ikke længere tænkes i enkeltprojekter og børnesponsorater. Det positive er, at der med de koordinerede landebesøg er en samlet tilgang og støtte fra det Internationale Sekretariat, og at dette foregår efter landenes anmodning og behov. Etableringen af planlagte knowledge hubs er en udfordring der er en stor bredde i forventninger og forestillinger, om hvad knowledge hubs er og skal være. Lokale/nationale initiativer indenfor særlige temaer er igangsat i Bangladesh, Indien og Nepal, hvilket har resulteret i spændende kontakter og etablering af netværk med ressourcepersoner udenfor den snævre ActionAid-kreds. Her forsøger man at koble ny viden til LRPniveauet, men det er stadig en udfordring at sikre vidensdeling og systematisk erfaringsopsamling globalt i ActionAid. CASE Nye værktøjer i udviklingsarbejdet skaber forandringer hele vejen gennem systemet Kortlægning af borgernes vurdering af standarden på sundhedsklinikkerne i Chibuto, Mozambique. Flere sygeplejersker og bedre behandling af de fattige på klinikkerne ude på landet - et direkte resultat af ActionAid Mozambiques samarbejde med People4Change om at oplære medarbejdere og udvalgte partnere i systematisk dataindsamling og rapportering. Det begyndte med et kursus i Empowerment and Accountability på MS TCDC i 2010 og Siden besluttede ActionAid Mozambique at uddanne medarbejdere og partnere i de nye metoder til at drage myndighederne til ansvar. Ud over at skabe større viden om retten til anstændige, offentlige serviceydelser på lokalt niveau skulle man være i stand til at indsamle data i felten på en måde, som kunne illustrere, hvor der var brug for forbedringer. På denne måde kunne man understøtte kravene til distriksregeringen om forbedringer af sundhedssystemet. UDVIKLING AF MATERIALER Med inspiration i hæftet Using Evidence to Establish Accountability (udviklet af MS i 2010) og kursusmaterialet fra TCDC gik ActionAid Mozambiques Rådgiver Dorte Tietze i gang. Hun oversatte, kontekstualiserede og tilpassede metoderne til brug i Mozambique. Det primære værktøj blev Community Score Cards - en metode til systematisk indsamling og analyse af borgeres vurdering af standarden på fx sundhedsklinikker. Kursusmaterialet blev introduceret for ActionAid Mozambique og derefter for partnere og lokale CSO platforme. Fire partnere blev udvalgt til yderligere brug af Community Score Card metoden i felten i 2012 og Heriblandt Christian Council of Mozambique (CCM) i Chibuto Distriktet i Gaza Provinsen. Sammen med distriktets civilsamfundsplatform skulle de indhente dokumentation til brug i anti-korruptionskampagnen med henblik på at øge den politiske gennemslagskraft. i praksis Efter to måneder havde CCM gennemført 15 Community Score Card sessioner med personalet på lokale sundhedsklinikker. Men man havde også høstet den vigtige erfaring, at det kunne være svært at få folk til at engagere sig. Nogle frygtede for repressalier, hvis de gav udtryk for deres ærlige mening. I begyndelsen følte medarbejderne på klinikkerne sig voldsomt truet, og mange var ikke interesserede i at deltage i den selv-evaluering, som sessionen også indebar. Herefter blev metoden justeret en smule. Man gjorde mere ud af forhåndsinformationen, og lokale ledere var med til at sikre, at både mænd og kvinder svarede på skemaerne. Der blev givet særlig støtte til at indsamle og opsummere data og præsentere dem direkte for lokalregeringen i Chibuto. Desuden fik partnerorganisationerne støtte til flere tiltag som parallelle klageinstanser, Public Expenditure Tracking Systems (PETS) og social audit, når et specifikt problem blev identificeret. I 2013 blev PETS metoden fx brugt til at spore budgetposterne til sundhedspersonale og medicin. Synlige resultater tæller Den systematiske træning og siden brug af Community Score Card og PETS metoderne i Chibuto har medført gode resultater på lokalt niveau. I 2013 indeholdt sundhedsbudgettet flere sygeplejersker til de mest udsatte klinikker, og der er allokeret flere penge til mad til fødende kvinder. Der er bygget et særligt venteværelse til gravide, ligesom distriktets HIV-behandling er decentraliseret til de lokale klinikker. Et andet positivt resultat er bedre samarbejde med de lokale sundhedsmyndigheder. Kursusforløbet omfatter nu partnerorganisationer andre stedet i landet, og dokumentationen fra de samlede rapporter indgår i ActionAid Mozambiques kampagne mod korruption. Med Community Score Card rapporter som dokumentation har medierne i Mozambique fx skrevet om korruption i sundhedssystemet og om manglen på sundhedspersonale og dårlige forhold for både patienter og personale.

11 s.20 s Politisk indflydelse på dansk og europæisk politik Strategisk målsætning 7: MS vil have betydelig indflydelse på dansk og europæisk politik indenfor de områder, hvor vi driver kampagner, og vi vil styrke samarbejdet imellem den danske regering og det internationale civilsamfund på områder, hvor der er fælles interesser. 11 tilkendegivelser fra den danske regering har støttet vores aktiviteter 7 politiske initiativer i MS eller ActionAid haft indflydelse i EU 3 baggrunds research og analyser er gennemført Overordnet status: Tilfredsstillende ingen afvigelser på indikatorerne. Mad skal i maver, lød det fra scenen under Tour de Future. Foto: Camilla Eskesen for MS I 2013 har MS sat tydelige fingeraftryk på den danske regerings holdning til madbenzin, og vi har placeret os som aktør i diskussionerne om virksomheders betaling af skat i udviklingslandene. Det har været en målsætning at påvirke EU s biobrændstofpolitik og begrænse brugen af 1. generation biobrændstof. Den politiske proces omkring de relevante direktiver har været meget kompliceret, men det er lykkedes at få Danmark til at tage en meget progressiv position i forhold til debatterne i EU, hvor den danske regering har stemt imod forslag, som reelt ville øge brugen af biobrændstof. Danmarks nationale politik på området er imidlertid ikke særligt progressiv, men man må forvente og MS vil holde øje med dette at regeringen tilpasser denne til, hvad Danmark arbejder for på EU-niveau. MS vil også i de kommende år følge arbejdet omkring madbenzin som en del af vores jordrettighedskampagne, der lanceres i foråret MS forkvinde, Helle Munk Ravnborg, deltog i sommeren 2013 i en længere offentlig debat med daværende Udviklingsminister Christian Friis Bach om jordrettigheder. Debatten endte med, at Christian Friis Bach som en af sine sidste gerninger som Udviklingsminister anerkendte betydningen af kollektive jordrettigheder noget, som MS har arbejdet for. I løbet af foråret og sommeren 2013 engagerede MS sig i debatten om formuleringen af nye globale post-mdg mål. De eksisterende Millennium Development Goals (MDG) udløber i 2015, og arbejdet med formulering af de nye mål er som beskrevet i indledningen i fuld gang. Bestyrelsen nedsatte en gruppe, som skulle arbejde med MS position i forhold til FN s 68. generalforsamling i New York i september, hvor emnet var på dagsordenen. MS sendte en delegation til topmødet ledet af forkvinde Helle Munk Ravnborg. Mødet gav rig lejlighed til at sætte fokus på MS synspunkter om ulighed, fødevaresikkerhed og finansiering af de formulerede mål. MS deltog i en række møder med ministre, embedsfolk og folketingsmedlemmer, men iværksatte også en mere kreativ form for lobbyarbejde. Vi inviterede Udviklingsminister Christian Friis Bach og medlemmer af Folketinget op på en såkaldt dialogcykel og kørte en runde på Manhattan samtidig med, at de nye globale mål blev diskuteret intenst. Som den eneste danske udviklingsorganisation deltog MS i WTO ministerrådsmødet på Bali i december Resultatet kunne have været bedre, og aftalen kommer desværre ikke til at gøre en afgørende forskel for verdens fattigste, men det var positivt, at forhandlingerne om den såkaldte Doha- Udviklingsrunde kom tilbage på sporet, og at verdens ledere viste, at de kan blive enige om globale spilleregler for handel. Lidt i samme boldgade skal nævnes, at debatten om, hvorvidt det er lovligt eller ej, at byer kan blive certificeret som såkaldte Fair Trade byer, faldt ud, som MS og andre kræfter havde argumenteret for. Det er i dag fuldt lovligt, og sagen har været medvirkede til, at man i EU har udsendt et direktiv, som gælder alle EU s medlemslande og tillader, at man som by kan blive fair trade certificeret og dermed politisk give tilsagn om at øge de offentlige fair tradeindkøb. Som tidligere nævnt lancerede ActionAid den første af de tre globale kampagner i sommeren I løbet af efteråret var der meget fokus på skat i Danmark takket være DR s dokumentarserie om, hvordan banker, advokater og skatterådgivere bidrager til skattefusk. MS spillede ind i denne debat på flere måder, lancerede rapporter og lavede events på gaden. Forberedelsen af Tour de Future 2014 gik også i gang i Fokus vil være virksomheders betaling af skat i udviklingslandene. MS fik i efteråret 2013 en ekstra bevilling på 2,7 mio. kr. fra Udenrigsministeriets CSR-pulje til i 2014 og 2015 at sætte fokus på skat som del af virksomheders samfundsansvar. En del af bevillingen skal bruges til at uddanne unge meningsdannere i, hvorfor skat er et vigtigt emne i kampen mod fattigdom. Allerede i efteråret 2013 kørte vi en såkaldt skatteskole med 70 deltagere, og i 2014 vil der komme flere og mere dybdegående tilbud om emnet. MS spillede i 2013 en vigtig rolle som aktør i det danske civilsamfund, bl.a. som en af initiativtagerne til et civilsamfundstræf i oktober, hvor hele det danske NGO-miljø var samlet for at diskutere civilsamfundsorganisationernes rolle i fremtiden og give input til Udenrigsministeriets nye Civilsamfundspolitik. MS er stadig formand for den fælles EUplatform Concord Danmark, og på europæisk niveau har ActionAid formandskabet. På den baggrund har MS også været meget involveret i arbejdet omkring regeringens kohærens-handlingsplan altså en plan for, hvordan man sikrer, at de forskellige politikområder ikke er i strid med EU s og Danmarks udviklingspolitik. Takket være MS medlemskab af Concord og ActionAid har vi fået en langt bedre forståelse af og indflydelse på de politiske beslutningsprocesser, som foregår på EU-niveau. MS har desuden været meget engageret i debatten om dansk udviklingspolitik. Som modsvar til Venstres forslag om at skære i udviklingsbistanden og tendensen til, at bistand i stadig højere grad skal støtte op om dansk erhvervslivs interesser, fik vi udført en meningsmåling af Analyse Danmark. Målingen viste, at 78 % af den danske befolkning mener, at dansk bistand skal bruges til fattigdomsbekæmpelse og demokrati. Samtidig mener kun 15 % af befolkningen, at udviklingsbistand skal have som primært formål at fremme dansk eksport i udviklingslandene. Forkvinde Helle Munk Ravnborg præsenterede dele af analysen i forbindelse med interview i pressen. Undersøgelsen viste desuden, at 67 % er imod nedskæringer i udviklingsbistanden. MS har forholdt sig kritisk til hele sagen om Global Green Growth Institute, og forkvinde Helle Munk Ravnborg har argumenteret for, at det er meget svært at få øje på fattigdomsorienteringen i de 90 mio. kr., som Danmark har givet i støtte til GGGI. I sekretariatet er der brugt megen tid på at være med til at formulere de nye internationale kampagner. Nu er de på plads, og det bliver lettere at skabe handlerum indenfor kampagnerne. I vores politiske arbejde med både skat og jordrettigheder er vi afhængige af solide danske eksempler på både god og dårlig praksis. De er svære at finde på grund af områdernes manglende gennemskuelighed. Vi arbejder for at styrke vores kapacitet til at skabe underskriftsindsamlinger via de sociale medier og på den måde sætte dagsordner og skabe politisk pres. 1.8 Danskere som globale medborgere Strategisk målsætning 8: MS vil sikre danskerne handlerum som globale medborgere og styrke deres engagement og involvering i kampagner, der fremmer fattigdomsbekæmpelse og udvikling af bæredygtige alternativer. Organisatorisk målsætning 4: MS vil udvikle et effektivt kampagnearbejde, der baserer sig på frivillige og aktivister frivillige engageret i kampagneaktiviteter 558 kernefrivillige i MS 704 mennesker ude at rejse med Global Contact Overordnet status: Tilfredsstillende der er afvigelser i forbindelse med Global Contact, der bliver indhentet på andre indsatser. Frivillighed og kampagner For andet år i træk gennemførte vi den landsdækkende cykelkaravane Tour de Future. Kampagnens budskab i 2013 var Stop Madbenzin med fokus på det faktum, at brugen af fødevarer til produktion af 1. generations biobrændstof (madbenzin) lægger beslag på store jordområder, særligt i Afrika. Det sker ofte i strid med lokalbefolkningens interesse og kan i mange tilfælde betegnes som jordtyveri. Adgang til jord er fuldstændig afgørende for verdens fattigste som minimum for at sikre mad på bordet. Det udgør således et vigtigt socialt sikkerhedsnet, og uden adgang til jord mister mange familier deres livsgrundlag. Grace Suubi var en af de aktivister, der havde taget vejen fra Uganda for at cykle med i Tour de Future og fortælle danske unge om kampen for rettigheder. Foto: Jakob Dall for MS Som del af kampagnen inviterede vi seks unge afrikanere til at tage rundt i Danmark og fortælle deres historie. To af gæsterne fik mulighed for at tage med til Bruxelles for at lave lobbyarbejde. Over 6000 mennesker cyklede med på de 15 Tour de Future-etaper landet over, og flere end modtog direkte oplysning om vigtigheden af adgang til jord. Desuden genererede kampagnen ca. 250 presseklip. Efter Tour de Futures flotte afslutningsetape i København, hvor over 2000 mennesker deltog, lavede vi en noget mindre etape til Folkemødet på Bornholm, hvor MS også deltog i en stribe debatter. Det blev klart, at Folkemødet er et forum, som MS fremover skal prioritere, og planlægningen af MS aktiviteter på Folkemødet 2014 er i fuld gang.

12 s.22 s.23 Vores frivilligcafé Mellemrummet har haft et rigtigt godt år med masser af aktiviteter båret af de ca. 100 frivillige, som driver cafeen. Mellemrummet er blevet en populær cafe blandt unge med globalt udsyn på Nørrebro og et vigtigt ansigt udadtil for MS. I 2013 leverede Mellemrummet et overskud på kr., som gik til arbejdet på Global Platform i Dar es Salaam, Tanzania. Mellemrummets sommerfest blev i år arrangeret i samarbejde med Images-festivalen under overskriften Imagine Utopia. Det betød, at Mellemrummet i festivalperioden drev en satellitbar på Dronning Louises bro og blev eksponeret for et nyt publikum. Global Contact Global Contact har samlet haft en lille fremgang med 704 udsendte, og er som altid den største fødekædeleverandør af bevidstgjorte og aktive frivillige i MS. Det samlede tal dækker dog over store forskydninger internt mellem de forskellige programmer. Således mistede volontørprogrammet igen mange deltagere, så der nu på andet år har været fald på 30% af unge, der tager med MS ud for at lave frivilligt arbejde. Dette fald blev dog overgået af den fremgang der bl.a. var på højskoleprogrammet, som voksede fra ni deltagere på det første hold i 2011 til 44 i 2012 og 98 i Programmet har vist sig at ramme Global Contact. Kom helt tæt på verden og dig selv. Fakta: et behov for at opleve og blive klogere på den fattige del af verden, hvor deltagerne rejser som en gruppe i forholdsvis trygge rammer. Dette program udvides yderligere i 2014, hvor der er planlagt 15 højskoleophold med deltagere i aldersgruppen år. Især højskoleopholdene for folk over 50 år har vist sig at være en bragende succes, mens vi i sommeren 2014 debuterer med en ungdomshøjskole for årige i Kenya. MS gamle kerneprogram, Work Camps, har haft det svært i de seneste år, bl.a. pga. en forældet, svært tilgængelig ITplatform. Denne blev moderniseret i foråret 2013, og programmet nu blevet revitaliseret med en 25 % fremgang. Det forventes, at den nye, brugervenlige Work Camp søgemaskine for alvor vil slå igennem i 2014 og give programmet en yderligere fremgang. Et andet program, der havde det svært i 2013, var vores traditionelle studietursprogram Next Stop. Programmet har traditionelt haft få tilmeldinger til turene udenfor Mellemøsten. Under Ramadanen er det svært at gennemføre Next Stop-aktiviteter, og i de kommende år ligger Ramadanen (ligesom i 2013) midt i den danske sommerferie. Derfor bliver programmet nedlagt og integreres i stedet i højskoleprogrammet i Jordan. Global Contact har i de senere haft et succesrigt praktikprogram, der i dag ud- gør godt 20 % af de samlede udsendelser. Programmet ser ud til at have nået et stadie, hvor yderligere fremgang er svær at opnå uden særlige tiltag. Vores konkurrenter har opdaget dette nye segment, og selv om vores position ikke som sådan er truet, vil vi sandsynligvis mærke stigende konkurrence i de kommende år. Et nyt, mindre tiltag i Global Contact er skræddersyede studieture, der laves i direkte samarbejde med gymnasier, efterskoler og videregående uddannelser. De første klasser tog af sted i 2013, og der er planlagt flere ture i Samlet set vil vi i 2014 nyde godt af den omorganisering, som volontørprogrammet har gennemgået i slutningen af Dette arbejde tog afsæt i den vigende tilslutning i et ellers stigende marked. De foreløbige tal for 2014 tyder på en positiv modtagelse af de forskellige ændringer: Første kvartal i 2014 har haft en 30 % fremgang i forhold til første kvartal i Volontørprogrammet taber på andet år deltagere. Tilbagegangen opvejes af øget tilgang i andre Global Contact programmer. Det er stadig en udfordring at fastholde frivillige ude i landet. Folks engagement er flygtigt og baseret på aktiviteten frem for organisationen. Efter Tour de Future er det sommerferie og herefter er folk nye steder. Vores kommunikation er udfordret af unges nye kommunikationsvaner de læser ikke mails, og Facebook er et meget flygtigt medie. Vi kan godt få mange til at tage del i vores aktiviteter, men det er svært at fastholde folk. Vi oplever en smule af den samme tendens med frivillige i København. I MS skal vi blive bedre til at skabe sammenhængende aktiviteter, så folk bliver hos os. Mellemrummet har været en succes også i den forstand. 97 % af alle hjemvendte volontører synes, at de i høj grad eller meget høj grad har fået ny forståelse af, hvilke værdier folk lever efter 90 % er efter hjemkomsten begyndt at deltage i arrangementer om det land, de har besøgt. Hver femte endda i meget høj grad 88 % fastholder kontakten til de lokale folk, de har lært at kende 93 % har videregivet den viden, de fik under deres ophold, til andre CASE Tour de Future på de bonede gulve 104 mandater (og en generalsekretær) samlet på konferencecyklen til debat om brugen af biobrændstof. Foto: Jakob Dall for MS Der blev trampet hårdt i pedalerne for at sprede budskabet Stop Madbenzin i byer over hele Danmark i foråret Samtidig foregik et ihærdigt stykke lobbyarbejde, der havde til formål at påvirke de afgørende beslutninger i EU på biobrændstofområdet. Cykelkaravanen Tour de Future trillede ind i Silkeborg mandag den 22. april 2013 med seks meter høje oppustelige majs, musik, akrobatik og budskabet Stop Madbenzin mad skal i maver. Imens troppede kampagnens to tanzanianske ambassadører, Elly Imbyandumi og Prisca Naftal, op i Energiens Hus i København. EU s klimakommissær Connie Hedegaard havde sagt ja til et lille møde. Mødet med Connie Hedegaard var en del af den lobbyindsats, som foregik sideløbende med den ambitiøse cykelkampagne i 15 danske byer. I EU var der i disse måneder afgørende forhandlinger, der var med til at forme EU s politik for biobrændstoffer. Elly Imbyandumi og Prisca Naftal overrakte Connie Hedegaard en stribe fotos, som var taget af kok, forfatter og fotograf Kille Enna, som var i Tanzania i marts 2013 som ambassadør for Tour de Future. Billederne viste landsbyboere i Kisarawe-distriktet, der havde tegnet området, de bor i, før og efter biobrændstof-firmaet Sun Biofuels gjorde sit indtog. Connie Hedegaard foreslog i efteråret 2012 et loft over, hvor meget fødevarebaseret biobrændstof medlemslandene må tælle med, når de forsøger at nå målet om 10 procents vedvarende energi i transportsektoren i Da det forslag blev debatteret af EU s miljøministre i marts, sagde Connie Hedegaard: Not everything that starts with bio is good. Ikke alt der begynder med bio er godt. Beslutningerne i Bruxelles Efter mødet tog Elly Imbyandumi og Prisca Naftal til Bruxelles. Her stod den på møder med en række medlemmer af EU-Parlamentet. Bendt Bendtsen (K), Margrethe Auken (SF), Britta Thomsen (S) og en irsk MEP ved navn Phil Prenderghast hørte Elly og Priscas beretninger om, hvordan fattige småbønder i blandt andet Tanzania mister deres jord på grund af EU s satsning på madbenzin. Også den daværende danske Klimaminister Martin Lidegaard kom på banen i diskussionen om biobrændstof i foråret Han havde i flere omgange forhandlet med ministerkolleger i EU og argumenteret for at sætte et loft, der ville betyde, at medlemslandene maksimalt må blande fire procent fødevarebaseret biobrændstof i benzin og diesel. Der var imidlertid ikke mange politikere i EU, der var parate til at begrænse den europæiske biobrændstof-industri, som EU selv har været med til at skubbe i gang med sine politiske mål. MS mener, at det er nødvendigt at udfase brugen af madbenzin helt.

13 s.24 Organisatoriske målsætninger Organisatoriske målsætninger s Organisatoriske målsætninger 2.1 Training4Change Organisatorisk målsætning 1: MS vil opbygge et globalt uddannelsesprogram, som yder et markant bidrag til kapacitetsudvikling af civilsamfundsorganisationer og folkelige bevægelser i alle lande. 10 uddannelsesplatforme etableret under Training4Change til dato mennesker på kursus kursusuger (1 person på kursus i 5 dage) gennemført 94% af tidl. kursister giver (i spørgeskemaundersøgelser) udtryk for at have draget nytte af deres nye viden eller kunnen i deres professionelle eller frivillige arbejde Overordnet status: Tilfredsstillende ingen afvigelser på indikatorerne. En række nye initiativer blev sat i gang i En ny training management manual, The 6 steps, så dagens lys og blev implementeret på de nu i alt 10 træningsinstitutioner: TCDC og de ni Globale Platforme. Med den fælles brug af The 6 Steps sikrer vi, at planlægning, design, gennemførelse og evaluering af alle kurser og træningsforløb under Training- 4Change foregår på en ensartet måde. Gennem et Training-of-Trainers-forløb blev manualen forankret på alle Training- 4Change træningsplatforme i Delegationsaftalen mellem AAI og MS blev en af de helt store milepæle i Aftalen sikrer bl.a. leverancen af en række kurser indenfor Governance og HRBA til hele føderationen i årene fremover leveret af samtlige uddannelsesplatforme under Training4Change. (Se også afsnit 1.4). Der blev i 2013 taget vigtige skridt for at sikre et bæredygtigt økonomisk fundament for Training4Change s aktiviteter, blandt andet gennem formulering af forretningsplaner og opbygning af langsigtede strategiske partnerskaber for de forskellige platforme. Dog er ekstern finansiering fra fonde, enkeltpersoner og organisationer, herunder de enkelte ActionAid-medlemsande, fortsat en udfordring, som der ikke i tilstrækkelig grad blev fundet løsninger på i En skærpet indsat på dette område er en absolut prioritet i I 2013 søsatte Training4Change et akademisk program med diplom-, bachelor- Undervisning på TCDC. Samlet mål for strategiperioden og masteruddannelser indenfor Governance, NGO management og udvikling. Med udgangspunkt i TCDC har Training- 4Change igennem flere år arbejdet på at blive akkrediteret til at forestå en lang række akademiske uddannelser målrettet NGO medarbejdere, som i årevis ikke har haft adgang til certificerede uddannelser. De første kurser startede i 2013, og perspektivet er lovende. Et andet vigtigt resultat i 2013 var åbningen af den niende Globale Platform i Ghana. Åbningen af en platform i Vestafrika er et vigtigt skridt på vejen til at nå målsætningen om i alt platforme ved udgangen af strategiperioden og et afgørende skridt for at kunne opfylde delegationsaftalen med AAI. Ghana blev valgt p.g.a. en række faktorer: Der er en høj grad af ejerskab fra ActionAid Ghana, som henvendte sig til MS med et stærkt ønske om, at en Global Platform i Vestafrika blev placeret i Ghana. Geografisk og logistisk er Ghana centralt placeret i regionen, ligesom det var afgørende, at platformen blev placeret i et engelsktalende land. Platformen i Ghana vil primært have fokus på at levere kurser i HRBA Youth, leadership og kampagner til alle ActionAid-lande i regionen. Derudover er en række internationale og lokale NGO er og CBO er repræsenteret i Tamale, hvor platformen ligger, og dermed er der et godt finansieringsgrundlag. Hvad er The 6 Steps? The 6 Steps er en guide til kursusudviklere, undervisere, Global Platform Managers og samarbejdspartnere. The 6 Steps sikrer, at hele processen fra at udvikle til at evaluere et kursus er vel gennemtænkt og i overensstemmelse med den oprindelige anmodning samt vores strategi og pædagogiske principper. Step 1: Decide. En guide til, hvordan en kursusudvikling startes ved at definere de overordnede mål og rammer og tildele ressourcer. Step 1 munder ud i en opgavebeskrivelse (TOR), som er udgangspunkt for resten af kursusudviklingen. Step 2: Contextualize. Identificerer ud fra TOR indholdet i kurset. Det er også her målgruppen udforskes grundigt. Resultatet af Step 2 er en kontekst-rapport, som udgør grundlaget for designprocessen. Step 3: Design. Indholdet fra kontekstrapporten sættes sammen til et egentlig læringsforløb sammen med vores seks pædagogiske principper. Det endelige produkt er en kursusmanual, som deles med hele kursusorganisationen. Step 4: Prepare Delivery. Kursusudvikleren planlægger, hvordan andre undervisere bliver klædt på til at levere det pågældende kursus. Step 5: Deliver. Underviserne guides i, hvordan de forbereder, leverer og følger op på et kursus. Step 6: Evaluate. Beskriver evalueringsprincipper og guider underviseren igennem de obligatoriske aktiviteter, der er forbundet med evaluering af hvert enkelt kursus. Særligt kan nævnes den vanskelige opstart af Global Platform Nairobi og udsættelsen af åbningen af en Global Platform i USA. Udviklingen af den øgede eksterne finansiering er endnu ikke på plads, og dermed kan vi ikke udvide antallet af såkaldte step-downkurser, hvor læringen formidles videre i flere led. Et område, der har høj prioritet og opmærksomhed. 2.2 People4Change Organisatorisk målsætning 2: MS vil udvikle sit People4Change program og integrere dette som et unikt bidrag til kapacitetsudvikling i ActionAids partnerorganisationer. 185 Inspiratorplaceringer indenfor Strategisk Målsætning 1, 2, 3, 4 eller 6 47 Rådgiverplaceringer indenfor Strategisk Målsætning 1, 2, 3, 4 eller 6 93% af organisationerne mener selv, at de fungerer mere effektivt som resultat af støtten fra en People4Change Inspirator/Rådgiver Overordnet status: Tilfredsstillende ingen afvigelser på indikatorerne var et skelsættende år for People4Change. For første gang i programmets historie oplevede vi en større efterspørgsel, end vi havde budgetterede placeringer. Mere end 200 Inspiratorer og 50 Rådgivere blev rekrutteret i 2013, om end ikke alle nåede ud før årets slutning. Der har været tale om cirka en fordobling af både Rådgiver- og Inspiratorrekrutteringer i forhold til året før. Herudover ekspanderede programmet ind i 10 nye lande, således at People4Change nu støtter 27 lavindkomstlande i ActionAid. Samlet mål for trategiperioden Workshop på Global Platform Myanmar blev indledt med et vellykket seminar på TCDC, hvor repræsentanter fra 22 ActionAid lande fik et grundkursus i, hvordan man administrerer og implementerer People4Change nationalt, idet stort set hele administrationen af Inspiratorprogrammet ligger hos de nationale ActionAid-medlemmer. Under kurset blev væsentligheden af partnerinddragelse understreget. Der er ingen tvivl om, at den kompetenceudvikling, seminaret bibragte, samt de personlige relationer til nøglemedarbejdere, som blev skabt,

14 s.26 Organisatoriske målsætninger Organisatoriske målsætninger s.27 I 2013 gennemførte MS en rebranding under sloganet Vil du finde dig i det?. Ved at involvere bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere og eksterne rådgivere har vi nu et tankesæt, der sammenfatter vores arbejde imod krænkelser af menneskerettighederne med fokus på skat, kvinder, jord og unge. Vil du finde dig i det? vil blive brugt i alt mobiliseringsmaer en væsentlig årsag til, at det lykkedes at nå så langt med programmet i Af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle partnerorganisationerne fremgår, at over 90 % har oplevet, at deres organisation er blevet mere effektiv som et resultat af den støtte de har fået gennem People4Change (se faktaboksen på næste side). Vores Inspirator-database blev grundigt revideret i 2013, således at vi bedre kan møde de behov for kompetenceudvikling, som er reflekteret i den internationale strategi. Samtidig er der blevet ansat et eksternt interviewkorps til at validere alle potentielle kandidater. Kvaliteten af kandidaterne i databasen er dermed blevet øget betydeligt, og det reflekteres blandt andet i, at vi kun havde 2,5 % fejlplaceringer i 2013 typisk stillinger, hvor en Inspirator ikke har kunnet finde sig til rette i en placering og derfor har forladt den tidligt i forløbet. Der er indgået aftaler med ActionAid landene om, at alle udgifter i forbindelse med Rådgivernes og Inspiratorernes arbejde fremover finansieres af landene selv. Det svarer til, at vi fremover årligt kan udsende yderligere 13 Inspiratorer og fire Rådgivere. Samarbejdet med ActionAid s Internationale Sekretariat har haft et særligt fokus i Således indgår de relevante afdelinger i det Internationale Sekretariat nu i vurderingen og evt. prioriteringen af nationale forespørgsler på Rådgivere og Inspiratorer. Et særligt samarbejde omkring placering af seks internationale kommunikationsrådgivere regionalt i ActionAid blev en realitet i Dette udgør et væsentligt skift, idet kommunikationsrådgiverne fremover vil arbejde mere direkte i forhold til det Internationale Sekretariat og levere historier til gavn for hele ActionAid og ikke kun Danmark. CASE Bishal Rana fra Nepal brænder for at bekæmpe fattigdom i Uganda Nepalesiske Bishal Rana Magar tog i 2013 fra Nepal til byen Kapchorwa i det østlige Uganda for at arbejde for ActionAids lokale rettighedsprogram. Han havde et brændende ønske om at bekæmpe fattigdom på sin egen måde. Jeg har en passion for at arbejde med lokalsamfundet, unge og børn. Fordi vi befinder os i samme aldersgruppe, har vi let ved at knytte bånd, fortæller Bishal Rana Magar. Bishal er i Uganda for at arbejde som Inspirator under People4Change-programmet. Han er meget optaget af at formidle et anderledes perspektiv på landlivet i Uganda og fortælle om de mange forandringer, der finder sted. Jeg kan ikke ændre alting, men mit arbejde i det lokale rettighedsprogram i Kapchorwa og med projektets partnere har været med til at skabe nogle meget synlige forandringer. En af mine idéer var at introducere et nyhedsbrev. Det blev en måde både at dokumentere vores arbejde på og gøre opmærksom på de initiativer, vi støtter. Jeg involverede partnerne, så jeg var sikker på, at initiativet kunne fortsætte. Jeg har også udviklet formater til at indsamle og rapportere cases og guidelines til, hvordan vi systematiserer dokumentationen af de lokale rettighedsinitiativer. Nu kan vi se tydelige forandringer i den måde, vi dokumenterer og registrerer på, siger Bishal. En forandringsagent Hver morgen tager Bishal sit kamera og går ud for at besøge landsbyerne. En dag, mens jeg tog billeder, kom der tre unge hen til mig og begyndte at snakke. De sagde: Vi vil starte en gruppe for unge og samarbejde med ActionAid om at skabe forandring i vores samfund. Deres oprigtige interesse i at starte en ungdomsgruppe og deres lyst til at skabe forandring gjorde mig meget glad. Jeg fortalte dem om mine egne gode oplevelser med blandt andet at starte en klub for børn og unge og om, hvordan jeg blev en Inspirator. Jeg kunne se, at de blev interesserede og inspirerede. Jeg satte dem i kontakt med mine kollegaer, og det bliver forhåbentligt begyndelsen på et godt samarbejde. Bishal har oplevet, at deltagerne i unge- og kvindegrupperne har fået mod på at være med i både planlægningen og udførelsen af udviklingsprogrammer. Silus Kwemboi, som er koordinator for Bukwo Women in Peace Initiative-programmet fortæller, at Bishal har hjulpet dem med at designe et program, der skal bekæmpe omskæring af kvinder i samarbejde med de lokale myndigheder, børn og lærere. Hun er overbevist om, at de ting Bishal har lært fra sig vil blive anvendt, også når han er rejst. Det har ikke været uproblematisk at udvide til så mange nye lande, som People4Change har gjort i de sidste to år. De fleste steder har ActionAid ingen erfaring med denne type programmer, og processerne har ofte været langsommelige og ressourcekrævende. Desuden oplever vi i stigende grad udfordringer omkring arbejdstilladelser, idet reglerne i mange lande bliver mere og mere restriktive. Dette har medført en del forsinkede placeringer af både Rådgivere og Inspiratorer. Hvis vi skal følge med i den voksende efterspørgsel på denne type støtte i ActionAid, må vi finde alternative måder at finansiere programmet på bliver derfor året, hvor vi vil kigge nærmere på forskellige modeller for medfinansiering af dele af People4Change. Vi forventer ikke, at dette bliver en let opgave, dels fordi mange lande ikke har mange ressourcer at give af, dels fordi der ikke eksisterer en kultur omkring medfinansiering af denne type støtte i ActionAid. Fakta Rådgivere er specialister, der typisk arbejder langsigtet og tematisk med flere partnere og i tæt samarbejde med det nationale ActionAid kontor. Inspiratorer er erfarne praktikere, der typisk arbejder med en lokal partnerorganisation omkring nogle få specifikke aktiviteter med henblik på at styrke organisationen tematisk eller organisatorisk. Inspiratorerne er typisk ansat for en seks måneders periode. En tilfredshedsundersøgelse vedrørende People4Change blev gennemført i % af respondenterne svarede. Her er et udpluk af de stillede spørgsmål og svar: 1. Er de færdigheder og den viden, som Rådgiveren/Inspiratoren bragte til organisationen, stadig relevant: Ja, meget: 78% Ja, delvist: 22% 2. Er jeres organisation blevet mere effektiv som et resultat af en ansættelse af en Rådgiver/Inspirator: Ja, meget: 47% Ja, delvist: 46% Ikke meget: 7% 3. Har jeres Rådgiver/Inspirator introduceret nye ideer og innovative metoder i organisationen? 1. Ja, meget: 42% 2. Ja, delvist: 49% 3. Ikke meget: 7% 4. Slet ikke: 2% 2.3 Folkelig forankring Organisatorisk målsætning 3: MS vil styrke sin gennemslagskraft i den danske offentlighed og arbejde på at blive mere kendt som folkelig organisation i Danmark besøgende på ms.dk og i gennemsnit månedlige besøg på globalcontact.dk likes på Facebook 805 presseklip med substantiel MS-dagsorden 11% uhjulpet - 74% hjulpet er MS kendskabsgrad i den danske offentlighed Overordnet status: Tilfredsstillende ingen afvigelser på indikatorerne. teriale (flyers, online-materialer osv.) i de næste to år. Vi bruger indignation som en drivkraft til at udbrede kendskabet og genkendeligheden af MS på eksterne platforme. I forbindelse med Vil du finde dig i det? -lanceringen producerede vi en video, som kan findes på youtube.com under samme navn. På en provokerende måde satte vi debatten om rettigheder I MS relancerede profil er Vil du finde dig i det? hvor ét af de fire temaer: kvinder, unge, skat og jord er gennemgående.

15 s.28 Organisatoriske målsætninger Organisatoriske målsætninger s.29 i gang. Virkemidlerne var skjult kamera, skuespillere og store maskiner og et aktivt netværk af MS-medlemmer, som efterfølgende deltog i at få spredt videoen. Videoen blev vist mere end gange og er siden blevet rosende omtalt Det var en kæmpe succes for MS, at så mange så filmen, og folk kommenterede og delte filmen flittigt på de sociale medier - mere end vi nogen sinde har prøvet før. Bag om Bistanden er et medie-samarbejde, som MS for andet år i træk har lavet med seks regionale aviser i Danmark. Seks læserkorrespondenter rejste ud for at møde mennesker vi arbejder med i hhv. Uganda, Zimbabwe og Myanmar. Efterfølgende skrev de artikler hjem om deres oplevelser og refleksioner. Artiklerne er meget læseværdige og rammer ind i kernen af det arbejde, vi gerne vil fortælle, som ellers er svært at få omtalt i medierne. Artiklerne er løbende blevet bragt i aviserne, og de kan alle findes på Presse Pressearbejdet tog for en stor del udgangspunkt i kampagnetemaerne biobrændstoffer og skat. Skattekampagnen kom godt fra start i forsommeren med to stærke rapporter fra AAI, hvor vores talspersoner blev citeret af nyhedsbureauerne. DR s serie om skattely m.m. satte emnet yderligere på dagsordenen, og MS bød ind med mediestunts, events og kommentarer. De løbende presseindslag har afspejlet events, navnestof, besøg fra samarbejdspartnere og ikke mindst de store danske bistandspolitiske debatter (ejendomsret, handel og udvikling, GGGI, privatsektorbistand, ministerexit osv.). Vi har gjort, hvad vi kunne for at udnytte disse nationale og globale nyhedskroge og forbinde disse med AAI ekspertise og indsigt. Dette gjorde sig eksempelvis gældende under møder i G8, G20, UNGA og WTO. Sidstnævntes møde i december resulterede i omfattende pressedækning, da vi var den eneste danske NGO til stede på Bali. Erfaringerne fra Kenyas valg i marts 2013 viser, at prioritering af presseindsatsen omkring særlige nyhedskroge betaler sig. MS generalsekretær blev i den forbindelse danske nyhedsmediers primære kilde til viden om demokrati og udvikling i Kenya - bakket op af en professionel fotograf og vores kommunikationsrådgiver i landet. Det gjorde os i stand til at levere en attraktiv mediepakke af indsigt, citater, billeder og feature-historier, som blev vel modtaget i trykte såvel som elektroniske medier. I 2013 var det en ambition at gøre mere brug af AAI i pressearbejdet. Her har det vist sig afgørende, at timingen levner plads til forberedelse af synspunkter og danske indslag. Desuden er kvaliteten af AAI s kommentarer og viden og selve nyhedsværdien af rapporterne uhyre vigtig. Rapporterne om massevoldtægterne i Delhi og fabriksulykken i tekstilindustrien i Bangladesh førte til, at internationale AAI-eksperter blev positivt citeret i danske medier for vores holdninger og arbejde. I 2013 tog MS nogle vigtige skridt for at skabe en mere professionel og klart defineret tilstedeværelse på sociale medier. Facebook bliver ikke længere brugt som en kanal til at reklamere for kurser og møder, men som en platform, der brander organisationen og når ud til nuværende og potentielle støtter. I løbet af året har vi annonceret på Facebook for at få en større base af Facebook-venner, og vi har promoveret udvalgte opslag. Resultaterne har været positive i form af mange nye venner, likes og kommentarer. Således var vi oppe på Facebookvenner ultimo Derudover bruger vi i i stigende grad Twitter i forbindelse med presse- og advocacyarbejde. Hjemmesiden opdateres hver uge med nyheder og artikler af høj kvalitet, som afspejler det arbejde, der foregår i organisationen. Antallet af besøgende på har været stabilt hen over året med en lille stigning, men lidt under vores mål. Nyhedsbrevet blev sendt ud som planlagt i årets løb, både for at fastholde støtter og for at fortælle om MS arbejde til alle interesserede. Klikraten i nyhedsbrevet er relativt høj sammenlignet med andre NGO er. Antallet af modtagere steg med omkring Bag om Bistanden. I samarbejde sendte MS og seks regionale aviser læsere ud for at skrive om MS rettighedsarbejde. Det gav unik og værdifuld omtale af MS i aviserne. Vores uhjulpne kendskabsgrad er stadig lav. Kun 11 % af danskerne nævner Mellemfolkeligt Samvirke, hvis man beder dem nævne nogle organisationer, der arbejder inden for udvikling. Hvis de bliver hjulpet lidt på vej og direkte bliver spurgt, om de kender MS, svarer 74 % ja. Det er en udfordring konstant at følge med i og vurdere relevansen af de nyeste trends på de sociale medier. Det kræver en integreret indsats at sikre samspil på samtlige medieplatforme, og det er en indsats, der kan sluge enorme mængder af tid og ressourcer. Note: oversigten dækker klip, der registreres af Infomedia. Det reelle antal er en anelse højere, da visse medier ikke er omfattet. 2.4 Frivillighed og aktivisme Organisatorisk målsætning 4: MS vil udvikle et effektivt kampagnearbejde, der baserer sig på frivillighed og aktivisme. Overordnet status: Tilfredsstillende ingen afvigelser på indikatorerne. Frivillighed og aktivisme bliver for størstedelen dækket i Strategisk målsætning 8: Danskere som globale medborgere. I 2012 vedtog MS bestyrelse en ny strategi for Global Platform Denmark. Bygningen, som havde stået halvtom i en række år, skulle renoveres, og en ny forretningsmodel med fokus på mulige synergieffekter mellem lokale-, kontorog sovesalsudlejning skulle implementeres. Målet var at skabe en platform, som ikke bare var økonomisk bæredygtig, men som også skulle være et sted, hvor unge kunne få øjnene op for, hvordan de kan være med til at forandre verden. Derudover skulle der skabes et fagligt miljø, som ville være med til at styrke Global Platform Denmark teamets arbejde som bannerførere indenfor globalt medborgerskab og innovativ pædagogik. Allerede tidligt i 2013 blev der søgt midler hos flere relevante fonde, men det var svært at få de store fonde med, da vi ikke selv ejede bygningerne. Desuden var der en tidsmæssig udfordring, idet vi prioriterede at påbegynde renoveringen over sommeren. Så budgettet blev justeret derefter, hvilket bl.a. betød, at badefaciliteterne ikke er blevet renoveret eller vinduer og døre udskiftet. Designet til den nye platform blev udarbejdet pro bono af den London-baserede tegnestue Architecture 00:/, og arbejdet gik i gang i juni 2013, hvor 40 unge fra hele verden kom til Danmark på Work Camps. Her gennemgik de et tre uger langt forløb, hvor de lærte en række forskellige konstruktionsteknikker og dermed selv var med til at forme rummene på den nye platform. Hen over sommeren blev der også anlagt en mindre byhave i den tidligere tomme gård mellem Global Platform Denmark og Nørrebro Teater. Arbejdet blev ledet af en nystartet og meget engageret frivilliggruppe, som bl.a. organiserede Have-på-1-dag den 13. juli et ambitiøst projekt, hvor folk fra Nørrebro var inviteret indenfor til at hjælpe med at anlægge den nye have. Over 150 mennesker deltog i den frivillige arbejdsdag, som kulminerede i en grillfest med akustisk koncert på den nybyggede europallescene. Den 6. september slog den ny istandsatte Global Platform Denmark officielt dørene op med et stort og velbesøgt åbningsarrangement i Global Garden. Og der har været fart over feltet lige siden. Ved udgangen af 2013 var platformens økonomi officielt vendt, og vi kan på månedsbasis rapportere sorte tal på bundlinjen. Dette skyldes især antallet af eksterne lokaleudlejninger, som er steget med 785% i forhold til året før. Derudover er også de nystartede studieture blevet populære. Her får gymnasieklasser fra hele landet et alternativ til den klassiske Københavnertur med gåture på Strøget og ekskursion til Christiansborg. Det integrerede ophold på Global Platform består i stedet af alternative sightseeings med temaer som Kreativ Aktivisme, Unge & Demokratisk deltagelse og Multikulturel Metropol, hvor eleverne får mulighed for at se en anden side af Nørrebro kombineret med inspirationsbesøg, hyggeaftener på Café Mellemrummet og Tour de Future workshops. I 2013 deltog hele 15 klasser i en af vores studieture. Der er også kommet gang i det kontorfællesskab, som længe har været på tegnebrættet. Seks nye organisationer, heriblandt DEO (Oplysningsforbundet for Demokrati i Europa) og DFUNK (Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk) samt nogle mindre, sociale iværksættere, sluttede sig til Global Platform Denmark i løbet af 2013 og mødte de tidligere lejere til både månedlige husmøder og sociale arrangementer. I december blev det også officielt, at Ungdomsbyen, Danmarks Pædagogiske Forsøgscenter, flytter ind i bygningen i juni 2014, hvormed platformens fokus på unge, globalt medborgerskab og innovativ pædagogik skærpes yderligere. I løbet af 2013 blev der også sat gang i en række projekter sammen med andre, mindre organisationer i lokalområdet såsom Træsyndikatet og Hygge Factory, som arbejder med marginaliserede grupper, og der er nu bl.a. blevet søgt penge til, at unge asylansøgere kan være med og udsmykke gården og samtidig fortælle deres historier gennem kunst. Omkring vores arbejde på Nørrebro udtaler Københavns kommune sig: Udover det arbejde Mellemfolkeligt Samvirke udfører internationalt, er der stor værdi for Nørrebro ved de aktiviteter og initiativer Mellemfolkeligt Samvirkes virksomhed retter mod lokalområdet. Dette er et stort aktiv for bydelen, og den aktuelle placering vurderer forvaltningen Det er til stadighed en udfordring at sikre den rette dynamik på Global Platform Denmark og den rette kombination af lejere, der samarbejder og møder hinanden i gensidigt inspirerende fælleskaber.

16 s.30 Organisatoriske målsætninger Organisatoriske målsætninger s.31 Resultat og egenkapital Indtægter og udgifter 2.5 Fundraising og økonomi Organisatorisk målsætning 5: MS vil sikre en bæredygtig økonomi, der gør det muligt at agere som en uafhængig kampagneorganisation og markant international aktør uanset eventuelle ændringer i den fremtidige bistandsarkitektur. Øgede indtægter fra Danida: Der er en nedgang i de samlede indtægter fra Danida pga. udfasning af Genbrug til Syd efter bestyrelsens beslutning om, at programmet ikke passede ind i den nuværende strategi. Til gengæld er der kommet en øget Danida-bevilling til arbejdet i den arabiske region. Øgede indtægter fra EU til den arabiske region: Det er ikke lykkedes at tiltrække EU midler til ARI I Til gengæld er der indgået øgede midler til arbejdet med de syriske flygtninge. Øgede indtægter via Training4Change: Training4Change s indtægt er steget fra 22 mio. kr. i 2012 til 33,4 mio. kr. i 2013 Øget medfinansiering af People4Change-stillinger i ActionAid-landene: Der er indgået aftaler med landene om, at alle udgifter i forbindelse med Rådgivernes og Inspiratorernes arbejde fremover finansieres af landene selv. Øgede indtægter fra Global Contact: Global Contacts indtægter er status quo i forhold til 2012 Øgede indtægter fra Mellemrummet: Mellemrummets indtægter er faldet lidt i (Fra 1.3 til 1.2 mio. kr.) Øgede indtægter fra fonde og events: Indtægterne fra eventfundraising har ikke haft tilstrækkelig gennem-slagskraft, hvilket har medvirket til beslutningen om at fokusere på faste støtter og bidragydere Øgede indtægter fra private medlemmer og bidragydere: Ikke-formålsbestemte indtægter fra støtter og bidragydere er steget fra 5,2 til 7,3 mio. kr. i Antal medlemmer og bidragydere Udgifter Resultatopgørelse 1/ / Indtægter Status: Ikke tilfredsstillende Vi har ikke i tilstrækkelig grad reduceret vores afhængighed af Danida Det er forventningen, at vi i denne strategiperiode kan komme op på et overskud på mio. kr. fra indkomstgenererende aktiviteter Det er forventningen, at vi modtager 30 mio. kr., som ikke er formålsbestemt, ved udgangen af perioden. Antal medarbejdere Medlemmer og bidragydere Regnskab Budget Regnskab Indtægter Offentlige midler Donationer og indsamlinger Indtægtsgenererende Aktiviteter (IGA) Øvrige indtægter Indtægter i alt Fundraising indtægter; Det beløb der er indtægtsført under Donationer og indsamlinger (fundraising) indeholder formålsbestemte midler (fx midler fra Operation Dagsværk og Danmarks Indsamlingen) som er indsamlet i tidligere år og anvendt i år. Derudover er der 2013 indsamlet formålsbestemte midler som endnu ikke er forbrugt og derfor ikke er inkluderet i ovenstående beløb. Det indsamlede beløb for 2013 er godt 14,5 mio. kr. Udgifter Programarbejde i Syd Arbejde i Danmark Ikke-programrelaterede udgifter ifm. Indtægtsgenererende aktiviteter (IGA) Adminstration og ledelse Fundraising Udgifter i alt Resultat I forbindelse med de indtægtsgenererende aktiviteter (IGA) afholdes en del omkostninger som ikke er en del af det strategiske arbejde bl.a. flybilletter til Global Contact rejser, husleje på den globale platform i København og i Ravnsborggade. Disse poster er skilt ud for at give et retvisende billede af hvor mange penge MS bruger til Politik. presse, oplysninger og kampagne i Danmark. 3 For at styrke fundraising besluttede bestyrelsen at støtte en ekstraordinær investering til bl.a. et Face2Face program og en ny database. Investeringen på 5,6 mio. kr. kan betragtes som et lån i egenkapitalen, og vil blive tilbagebetalt over de kommende år.

17 s.32 Organisatoriske målsætninger Organisatoriske målsætninger s.33 Overblik Strategiske mål og virkemidler Udgifter i 2013 fordelt på Strategiske mål/ Virkemidler Partnerskaber Anden støtte til partnerskaber Metodeudvikling og int. projekter T4C P4C Arbejde i DK Total SO SO SO SO SO SO SO 7 & SO UN Volunteer Total SO1 Sikre konkrete forbedringer i kvaliteten, ligheden og kønbalancen i leveringen af offentlige ydelser for 5 millioner, der lever i fattigdom. SO2 Opnåelse af en mere retfærdig fordeling af ressourcer til finansiering af fattigdomsbekæmpelse. SO3 Holde nødhjælpsorganisationer og myndigheder ansvarlige SO4 Mobilisere 5 millioner unge forandringsagenter - området er tværgående, her er kun medtaget øremærkede midler til formålet. SO5 Udvikle et regionalt program i Mellemøsten og Nordafrika. SO6 Arbejde med en rettighedsbaseret tilgang. SO7 Betydelig indflydelse på dansk og europæisk politik indenfor de områder, hvor vi driver kampagner. SO8 Sikre danskerne handlerum som globale medborgere. Partnerskaber Overførsler til partnerorganisationer som led i bilaterale aftaler. Anden støtte til partnerskaber Forskellige former for støtte til partnere som ikke falder indenfor øvrige kategorier fx. M&E støtte, konsultationer, ad hoc projektstøtte mm. Metodeudvikling og internationale projekter Facilitering af analyseprocesser, imperiindsamling og videndeling, systemer og strukturer for vidensledelse såvel som dokumentation og pilotering af nye metoder og tilgange samt arbejde som dækker hele organisationen og udføres af - eller i tæt samarbejde med - det internationale sekretariat. Training4Change Kapacitetsopbygning gennem udvikling af kurser og online træning samt levering af træningsaktiviteter. People4Change Kapacitetsopbygning gennem udvikling af rådgivere og inspiratorer. Arbejde i DK Kommunikation og kampagne i DK og Europa, udvikling af træningskomponenter og levering af træningsaktiviteter i DK, Global Platform DK og Global Contact. Finansiering MS finansierer sine aktiviteter gennem en række offentlige bevillinger, private donationer og indtægtsgenererende aktiviteter. MS har i sin strategi for en målsætning om fremover at sikre en bæredygtig økonomi, og dette vil primært ske gennem en øgning af de private donationer og indtægtsgenererende aktiviteter. I 2013 brugte MS 152,4 mio. kr. i rammebevilling. Dermed udgjorde rammebevillingen 60 % af MS samlede indtægter i Rammebevillingens andel af de samlede indtægter er således stagneret i året. Udvikling i rammebevillingens andel af samlede indtægter ,60% 75,80% 72% 58% 60% Egenfinansiering Reglerne for egenfinansiering er ændret fra Fremadrettet skal egenfinansieringen udgøre 20 %, heraf skal de 5 % være indsamlede midler, og 15 % kan komme fra andre kilder. MS har bidraget med 8,8 mio kr. i egenfinansiering svarende til knap 6 %. Hertil kommer midler fra andre kilder, som udgør 22 % i MS egenfinansiering består eksempelvis af indsamlinger via Operation Dagsværkmidler og Danmarks Indsamlingen. Ved siden af rammen har MS i 2013 modtaget midler fra Det Arabiske Initiativ til den arabiske region samt fra en række mindre puljer. Ud over de offentlige midler består foreningens indtjening primært af fundraising og indtægtsgenererende aktiviteter (IGA). Her er det primært interessant at se på det genererede nettooverskud. Training4Change og Global Contact har i 2013 genereret et samlet nettooverskud på 3,3 mio. kr. I 2012 udgjorde nettooverskuddet 6,1 mio. kr. Nedgangen skyldes dels, at de Globale Platforme har haft svært ved at få gang i langsigtede strategiske partnerskaber, dels at TCDC har afskrevet en gammel gæld, og endelig at Global Contact på trods af, at aktiviteterne peger i den rigtige retning endnu ikke har høstet de økonomiske frugter af de nye tiltag. I 2013 har MS opnået en vækst på 28 % i antallet af personer, der støtter organisationen i forhold til 2012 og en vækst i uøremærkede indtægter på 21 %. Samtidig har vi skåret de aktiviteter væk, der har vist sig ikke at kunne rejse midler. Det betyder, at vi fremover vil have fokus på hvervning af nye og fastholdelse af eksisterende medlemmer og faste bidragydere. Konkret betyder det, at antallet af demokratiske medlemmer er steget fra lidt over til knap Det skyldes succes med MS hverveprogram på gaden, hvor vi fortæller om vores arbejde med unge aktivister. Gadekampagnen har været en stor succes. Kampagnen kører under konceptet I Take Action, og hververne fortæller om aktivisterne, som modtager uddannelse og træning. Ud over at være en hverveaktivitet er I Take Action en god branding-kampagne for MS, 100 % i tråd med vores arbejde og værdier. I 2013 har flere end personer støttet vores arbejde. Dette er blandt andet sket efter telefonisk kontakt, samtale på gaden, en SMS donation, eller via online medier. For at konsolidere og fortsætte den gode vækst har vi løbende arbejdet med at udvikle og forfine vores privatgiver fundraisingprogram. Vi arbejder konstant for at styrke en god og loyalitetsskabende kommunikation om vores arbejde direkte fra vores samarbejdspartnere i Syd og ved at give medlemmer og bidragydere mulighed for at støtte via ekstra støtteopfordringer. I 2013 blev der i alt investereret 5,6 mio. kr. i indtægtsgenererende aktiviteter. Investeringen er blevet brugt til hverveprogrammet på dagen, udvikling af støtte fra de eksisterende medlemmer og bidragydere samt implementering af en ny database, der sikrer større loyalitet og høj datakvalitet fremover. Investeringen er historisk for MS og har bidraget til en vækst i antallet af medlemmer og bidragydere, så MS ved årsskiftet havde 7712 medlemmer og 5048 bidragydere. Det skal bemærkes, at udgifterne forbundet med fundraising på grund af investeringen er høj i forhold til indtægterne. Investeringen betyder, at MS kan forvente bidrag til udviklingsarbejdet på i alt kr. over de næste 3 år (startende i 2014) udelukkende fra det antal bidragydere og medlemmer, der støttede organisationen pr Der er altså ikke i denne beregning inkluderet yderligere hverveaktiviteter samt andre fundraisingaktiviteter. Det samlede resultat for vores indsamling af uøremærkede midler ligger indtægtsmæssigt under det budgetterede. Det skyldes blandt andet, at vi i første halvår af 2013 blot havde én hverveka- nal i form af telemarketing. Først i løbet af sommeren var det muligt at starte hverveprogrammet på gaden med budskabet I Take Action, der i dag sikrer vækst i antallet af private bidragsydere. Derudover skal det nævnes, at der var flere initiativer, blandt andet en julekampagne til virksomheder samt vores Kvinder For Indflydelse-program, der ikke gav de ønskede resultater. Geografisk fordeling af støtter (kun hvor CPR er opgivet) Aldersgennemsnit er 36 år. Gennemsnitsalder for kvinder: 34 år Gennemsnitsalder mænd: 37 år. Fordelingen på køn i databasen: Indsamling til Syrien og Danmarks Indsamlingen I 2013 arrangerede MS i samarbejde med kunsterne Outlandish og Shaka Loveless eventen Bands On the Move. Hele dagen d. 23. oktober spillede de to bands i forskellige virksomheder, der alle bidrog med en donation. I alt blev der indsamlet kr. Koncerterne blev spillet over hele Danmark og sluttede af med en koncert i gården på Fælledvej 12. Formålet med eventen var at indsamle midler til nødhjælpsarbejdet i Syrien. Den samlede danske indsamling til Syrien beløb sig i alt til kroner. Derudover støttede AAUK arbejdet med et større millionbeløb. Temaet for Danmarksindsamlingen i 2013 var Det nytter. MS deltog med et projekt om vores arbejde for at forbedre forholdene for mennesker, der bor tæt op af lossepladsen Bamburi i Mombasa, Kenya.

18 s.34 Organisatoriske målsætninger Organisatoriske målsætninger s.35 Gennem langsigtet dialog og opfølgning rejste MS i 2013 mere end 1.5 mio. kr. til øremærkede projekter fra en lang række danske fonde. Vi rejste midler til at sikre god og tryg skolegang for piger i Mozambique, vi fik støtte til et projekt med unge i Libanon med fokus på at skabe social forandring, og vi fik støtte fra blandt andre Novo Nordisk Fonden til både vores akutte og langsigtede arbejde i Syrien. Bestsellerfonden valgte at støtte et projekt i Zimbabwe med fokus på at forbedre levevilkårene for småbønder. Selv om antallet af private bidragydere vokser, sker det i et langsommere tempo end forventet. Hvis vi fortsætter med samme vækst, investeringer og frafald, vil vi i 2016 have nået 18 mio. kr. i årlige indtægter via private bidragydere. Selv om det vil være en historisk høj indtægt fra private bidragydere, er vi stadig langt fra de 30 mio. kr., vi havde sat os som mål i strategien. Det er helt afgørende, at MS investerer i at opnå en bred vifte af hvervekanaler, der kan supplere hinanden og sikre høj vækst. Det er også afgørende, at vi mindsker frafald og sikrer god loyalitetsopbygning blandt dem, der vælger at støtte vores arbejde både i forhold til fonde og private bidragydere. 2.6 Foreningsdemokrati Organisatorisk målsætning 6: MS vil udvikle sin folkelige forankring og sit foreningsdemokrati. 33 opstiller til Rådet 438 afgivne stemmer 22 kollektive medlemmer Overordnet status: Tilfredsstillende Ifølge implementeringsplanen for udvikling af MS folkelige forankring og medlemsdemokrati skulle der i 2013 være fokus på følgende områder: Folkelig forankring udvikling af medlemsarbejdet De kollektive medlemmer Inddragelse af frivillige i foreningsdemokratiet Foreningsdemokrati Råd og Bestyrelse Ansvars- og arbejdsopgaver for Råd og Bestyrelse Parlamentarisk revision Rådsvalg Form på Rådsmøde De kollektive medlemmer Antallet af kollektive medlemmer er faldet støt i de senere år. Bestyrelsen har drøftet dette spørgsmål og fastholder, at de kollektive medlemmer udgør en vigtig del af foreningens folkelige forankring. Den har derfor besluttet, at MS i 2014 skal tage initiativ til at indgå i mere strategiske partnerskaber med de kollektive medlemmer, der arbejder med samme målgrupper som MS. Desuden skal vi gerne udvide antallet af kollektive medlemmer. Inddragelse af frivillige i foreningsarbejdet Bestyrelsen besluttede i 2013, at alle frivillige, som har lagt 100 timers arbejde i MS, skal tilbydes et års gratis medlemskab, således at de på denne måde kan lære organisationen at kende. Det viste sig, at størstedelen af de frivillige allerede var medlem af MS. Ansvars- og arbejdsopgaver for Råd og Bestyrelse Bestyrelsen udarbejdede i samspil med kontaktgruppen forslag til vedtægtsændringer på disse områder frem til det ordinære Rådsmøde i juni 2013, hvor de blev vedtaget. Det betyder, at vedtægterne nu klart beskriver, hvordan ansvars- og opgavefordelingen er imellem Råd og Bestyrelse. Parlamentarisk revision Efter en pilotfase med positive oplevelser med parlamentarisk revision i MS besluttede Bestyrelsen i samspil med kontaktgruppen at stille forslag til Rådet om, at parlamentarisk revision gøres permanent. Rådet valgte at følge denne beslutning, og en beskrivelse af den parlamentariske revisions ansvars- og arbejdsopgaver er nu indarbejdet i vedtægterne. Rådsvalget 2013 I 2013 stillede 33 kandidater op til Rådsvalget, hvilket betød, at der var 25 pladser, der skulle besættes i Rådet. Alle individuelle medlemmer (5779) modtog et brev med invitation til at deltage i valget, og 438 medlemmer deltog. Det betyder, at 8 % af de individuelle medlemmer valgte at deltage. Det er den højeste valgdeltagelse til dato, men der er fortsat langt til en valgdeltagelse på 1000 medlemmer, som er målsætningen i strategien Sammen imod Fattigdom. Blandt de kollektive medlemmer stillede kun ét medlem op, som blev valgt uden afstemning. Rådsmøde Kontaktgruppen havde i samspil med en række frivillige trænere fra Training- 4Change udarbejdet en ny model for det ordinære Rådsmøde, som skulle sikre en større involvering og aktiv deltagelse blandt Rådets medlemmer. Evalueringen efter Rådsmødet viste en stor tilfredshed med denne mødeform, og det ordinære Rådsmøde i 2014 skal derfor bygges over samme skabelon. Medlemsbegrebet og foreningen skal til debat hvordan sikrer vi nogle rammer om vores arbejde, der virker motiverende for de mange forskellige interessenter (individuelle og kollektive medlemmer, frivillige og økonomiske bidragydere) i forhold til at deltage og engagere sig i foreningens udvikling? De kvantitative mål i strategien er store: Vi ønsker, at antallet af medlemmer og økonomiske bidragydere næsten skal fordobles. Det samme gør sig gældende for antallet af medlemmer, der ønsker at stille op til Rådsvalg og antallet, der deltager i disse. Opfyldelse af disse mål vil kræve nye initiativer i de kommende år. Der skal fortsat ske en uddannelse af Rådets og Bestyrelsens medlemmer, således at de er i stand til at løfte de ansvars- og arbejdsopgaver, der nu er formuleret i vedtægterne. 2.7 Sekretariatet Organisatorisk målsætning 7: MS vil sikre en effektiv og professionel administration af organisationens arbejde med en grøn profil. MS CO2 fodaftryk (vedr. opvarmning, vand, el, papir og CO2-udledning i forbindelse med rejser): Se grafer på næste side. Overordnet status: Tilfredsstillende Organisationsstruktur I 2012 implementerede MS en ny organisationsstruktur for at styrke såvel den strategiske som den operationelle ledelse. Den operationelle ledelse blev primært styrket gennem introduktionen af et egentlig mellemlederlag (teamlederne). Teamlederne har succesfuldt taget opgaven på sig og er via et ledelsesforum med teamledere, centerchefer og generalsekretær blevet vigtige medspillere i udviklingen af organisationen. På trods af det øgede tværgående fokus har Den nye model for Rådsmødet skabte større debat og meningsudveksling. strukturen imidlertid vist sig at skabe en tendens til silotænkning, og ledelsen har derfor pr. 1. januar 2014 nedlagt centrene og givet de tidligere centerchefer tværgående ansvarsområder. Planlægning, Monitorering og Evaluering (PME) For at understøtte implementeringen af Sammen mod Fattigdom iværksatte sekretariatet udviklingen af et planlægnings-, monitorerings- og evalueringssystem (PME). Formålet med systemet er at sikre fremdrift i forhold til de strategiske og organisatoriske målsætninger samt at kunne levere dokumentation for dette til MS mange interessenter. Udgangspunktet for systemet var meget ambitiøst, idet det også var tanken, at systemet skulle kunne fungere som projektstyringsværktøj, og det viste sig hen over sommeren 2013, at det var for ambitiøst, hvorfor det blev besluttet at nedskalere såvel ambitioner som system betragteligt. Der arbejdes nu videre med en model, som fokuserer entydigt på at dokumentere målopfyldelse i forhold til den danske og den internationale strategi, mens projektstyring varetages i andre systemer. Modellen er brugt til afrapportering af 2013 resultater og til planlægning af 2014 aktiviteterne.

19 s.36 Organisatoriske målsætninger Organisatoriske målsætninger s.37 Klima I bestræbelserne på at gøre bygningerne på Fælledvej mere bæredygtige har vi undersøgt forskellige muligheder for fondsstøtte, men meldingen har hele vejen været, at der kun kunne gives støtte, hvis MS selv ejede bygningerne. Hen over efteråret indgik MS forhandlinger med ejeren, og i december blev der underskrevet slutseddel, således at MS overtager ejendomskomplekset pr. 1. januar Der vil i løbet af 2014 blive arbejdet på at skaffe fondsmidler til energimæssig forbedring af bygningerne, ligesom der vil blive udarbejdet en klimarenoveringsplan. Varmeforbruget viser en positiv udvikling med et samlet fald på 12 %. Her skal dels tages i betragtning, at målingen normalt går fra juni til maj, men 2013-tallet kun dækker frem til og med februar Dels har dette varmeår været ganske mildt. At tallet ikke er faldet så meget på Platformen/Ravnsborggade skyldes formentlig mere ekstensiv brug af begge bygninger. Målingerne af varme, el og vand gennemføres kontinuerligt, og resultatet viser, at vores elforbrug ligger nogenlunde konstant mens vandforbruget er reduceret væsentligt i Arbejderiet (51%), hvor der er arbejdet med forskellige vandbesparende tiltag. Derimod er forbruget steget på Platformen/Ravnsborggade (11 %), hvilket i høj grad skyldes øget aktivitet i form af flere aktiviteter på platformen og flere beboere i længere perioder i Ravnsborggade. For at styrke vores grønne profil har vi i forbindelse med udbuddet af Spiseriet lagt vægt på, at forpagteren har fokus på dette område, og Strö, som overtog Spiseriet pr. 1. januar 2014, arbejder p.t. på at opnå sølvmærket i økologi. Vi har tidligere besluttet at implementere CO2 budgetter for at sikre fokus på vores udledning i forbindelse med rejser, som er den absolut største post. Dette blev sat i bero i 2013 pga. implementering af ny budgetmodel og PME system. Forbruget for 2013 er på niveau med Tallene er beregnet efter ICAO standard Arbejdet med at implementere de nødvendige systemer, procedurer og rapporteringsformater (fx omlægning af økonomistyringen, så den afspejler aktiviteter og ressourceforbrug i forhold til strategiske mål) er ganske omfattende og ressourcekrævende. Finansteamet har i 2013 desværre haft en stor personaleudskiftning, hvorfor implementering af de nødvendige tiltag tager længere tid end forventet og ikke hastende opgaver har måttet nedprioriteres Klimaarbejdet udvikler sig ikke som ønsket pga. økonomiske begrænsninger og stort pres på sekretariatet Varmeforbruget viser en positiv udvikling med et samlet fald på 12 %. Her skal dog tages i betragtning, at målingen normalt går fra juni til maj, mens 2013-tallet kun dækker frem til og med februar 2013.

20 s.38 Organisatoriske målsætninger Organisatoriske målsætninger s ActionAid International Organisatorisk målsætning 8: MS vil bidrage til at ActionAid International bliver en stærk, folkeligt forankret og effektiv international føderation. 387,5 medarbejdertimer anvendt på udvikling af politikker og retningslinjer i AAI s Internationale Sekretariat, fx partnerskabspolitik og Global Monitoring 387,5 medarbejdertimer anvendt på at forbedre planlægning, monitorering og evaluering i ActionAids medlemslande med henblik på at styrke dokumentationen af resultater 387,5 medarbejdertimer anvendt på at ændre og udvikle tilgangen til børnesponsorater i ActionAid føderationen Overordnet status: Tilfredsstillende MS har i 2013 støttet udviklingen af ActionAids foreningsdemokrati gennem det Internationale Sekretariats afdeling for Governance Development. Her har vi bl.a. været med til at støtte aktiviteter som: En undersøgelse af ledelse i ActionAid, som bl.a. har ført til, at der nu udarbejdes en række værktøjer og standarder til brug i ActionAids medlemslande. En undersøgelse af, hvordan unge kan inddrages i ledelsesstrukturerne i ActionAid og opfølgning på denne undersøgelse. En workshop om ledelse i forlængelse af AAI generalforsamling i Erfaringsopsamling med udgangspunkt i Cambodia og Vietnam om, hvordan man kan etablere bestyrelser i ActionAid-lande, hvor der ikke er tradition for frivillige organisationer med en demokratisk struktur Opbygning af et virtuelt akademi med fokus på good governance og uddannelse af bestyrelsesmedlemmer og andre fra ActionAids medlemslande gennem e-learning. Derudover har AAI s bestyrelse diskuteret parlamentarisk revision som en mulighed i alle ActionAids medlemslande.

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi 2012-2017, revideret udgave. Vedtaget af Rådet den 31. maj 2015

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi 2012-2017, revideret udgave. Vedtaget af Rådet den 31. maj 2015 SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi 2012-2017, revideret udgave Vedtaget af Rådet den 31. maj 2015 Vedtaget af MS-Rådet den 2. juni 2012 Fotos: Jeppe Carlsen, Miriam Dalsgaard, Tine

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand Af: Tobias Clausen, Policy Assistant, IBIS og Oliver Graner Sæbye, Policy & Research Officer, IBIS, November 2012 Hvert år forsvinder hundredvis

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Det Arabiske Initiativ (beretning nr. 10/2009)

Læs mere

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 Indblik Kvinder og piger i katastrofer Ligestilling og kvinders deltagelse i økonomien og beslutningsprocesser

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE SEKSUALITET RETTIGHEDER SEX & POLITIK REGERINGER R MÆND UNGE REGERINGER SUNDHEDSYDELSER RETTIGHEDER AVIDITETER MØDREDØDELIGHED ABORT PRÆVENTION ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde

Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde Hvorfor skal der gå penge til udviklingsarbejde gennem organisationer baseret i Nord? -----------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 Lov om udviklingssamarbejde 1971: støtte samarbejdslandenes regeringer i at opnå økonomisk vækst for derigennem at sikre social fremgang og politisk uafhængighed

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Udenrigsministeriets administration

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Frivillighed og aktivisme Vi bygger al vores arbejde på frivillighed, hvor det er aktivisterne der bærer og udvikler bevægelsen.

Frivillighed og aktivisme Vi bygger al vores arbejde på frivillighed, hvor det er aktivisterne der bærer og udvikler bevægelsen. Afrika Kontakt Strategi 2016-2020 De sidste to år har Afrika Kontakt gennemgået store forandringer. Aktivister og sekretariat har arbejdet hårdt for at opnå målene sat i strategien for 2013-2015. Vi har

Læs mere

1. Resumé af evalueringen

1. Resumé af evalueringen Opfølgningsnotits og Udenrigsministeriets kommentarer til Evaluering af kampagnen Verdens Bedste Nyheder Denne note indeholder evalueringsrapportens konklusioner og anbefalinger vedr. Kampagnen Verdens

Læs mere

FRA RÅ TIL SLEBNE DIAMANTER

FRA RÅ TIL SLEBNE DIAMANTER FRA RÅ TIL SLEBNE DIAMANTER Et projekt, der vil forvandle unge fra fattige mineområder i Sierra Leone til stærke aktører, der kan gå forrest i kampen mod udnyttelse og sikre, at en retfærdig andel af udbyttet

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Kandidat opstilling til valg til Bestyrelsen 2016-2018

Kandidat opstilling til valg til Bestyrelsen 2016-2018 Adam Moe Fejerskov Jeg er 28 år og i gang med min anden periode i MS-Rådet. Jeg forsker i udvikling på Dansk Institut for Internationale Studier og har tidligere arbejdet i NGOnetværket Globalt Fokus og

Læs mere

STRATEGISK RETNING FOR KVINFO

STRATEGISK RETNING FOR KVINFO STRATEGISK RETNING FOR KVINFO 2015 2016 2017 VI ARBEJDER FOR, AT LIGE MULIGHEDER UANSET KØN BLIVER ET FÆLLES OG NÆRVÆRENDE ANLIGGENDE, NATIONALT OG INTERNATIONALT. 3 4 LIGESTILLING ER ESSENTIELT Ligestilling

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Indledning Rammen for arbejdet med ligestilling i er på det personalepolitiske område vores ligestillingshandlingsplan, som blev udarbejdet i 2005. I forhold til ministeriets

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor Konklusion Komparativt syn på s og s mikrofinans sektor For både den danske og norske sektor gør de samme tendenser sig gældende, nemlig: 1. Private virksomheders engagement i mikrofinans har været stigende.

Læs mere

Den innovative kvindeprojektpulje September 2008 Maj 2011. Bente Consulting ApS * www.benteconsulting.dk

Den innovative kvindeprojektpulje September 2008 Maj 2011. Bente Consulting ApS * www.benteconsulting.dk Den innovative kvindeprojektpulje September 2008 Maj 2011 ERFARINGSOPSAMLINGSSEMINAR 2 14 JUNI 2011 Bente Consulting ApS * www.benteconsulting.dk Dagens program 09.00-09.20 Velkommen 09.20 10.15 Erfaringsopsamling

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Viva Danmark. Strategi 2013-16

Viva Danmark. Strategi 2013-16 Viva Danmark Strategi 2013-16 Mission Vi ønsker at forbedre udsatte børn og unges vilkår, så de får en tryg og sund opvækst med muligheder for at skabe deres egen fremtid. Vision Vi drømmer om en bevægelse

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Policy Advice Maj 2015 Hvis meningsmålingerne holder, vil der efter folketingsvalget være et politisk flertal - bestående af Venstre, Liberal Alliance og Dansk

Læs mere

Building a Better Tomorrow

Building a Better Tomorrow Building a Better Tomorrow I D A M i l j ø N o v e m b e r 2 0 1 6 Medlem af Engineers Without Borders International IUG 2016 Ingeniører uden Grænser (IUG) er en teknisk humanitær organisation. Vi etablerer

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistand til Tanzania (beretning nr. 12/2009) 10.

Læs mere

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 Udenrigsministeriet antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 BEVILLINGSNOTITS bevillingsnummer AFR/2012/ titel Styrkelse af afrikanske unges rettigheder og muligheder for

Læs mere

NOTER FRA STRATEGIDAG

NOTER FRA STRATEGIDAG NOTER FRA STRATEGIDAG Et fyldt lokale af både rådsmedlemmer, ansatte frivillige og almindelige medlemmer. INTRO V. ANDREAS & HELLE - Kernen i strategien: fællesskaber - AAI er i gang med ny strategi. I

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik Eksemplet Afghanistan Danmarks Udviklingsbistand Målsætningerne Fattigdomsorienteringen Tværgående hensyn Principplanen 2006-11 God regeringsførelse Kvinder drivkraft

Læs mere

Red Barnet Strategiske prioriteter 2016-2018

Red Barnet Strategiske prioriteter 2016-2018 Red Barnet Strategiske prioriteter 2016-2018 VORES FORMÅL Vi redder, beskytter og styrker de dårligst stillede børn i Danmark og resten af verden. VORES ORGANISATION Red Barnet Etableret i Danmark i 1945

Læs mere

VENSKABSPROJEKT. Frivilligprojekt og støtte til de mest sårbare i det Sydlige Kaukasus,

VENSKABSPROJEKT. Frivilligprojekt og støtte til de mest sårbare i det Sydlige Kaukasus, VENSKABSPROJEKT 14. APRIL 20153 Frivilligprojekt og støtte til de mest sårbare i det Sydlige Kaukasus, 2012-2018 Projektnummer 20340 Sydlige Kaukasus (Georgien, Armenien og Azerbaijan) Maria Gullestrup

Læs mere

Ledelse af vidensbaseret arbejde v. 2.0

Ledelse af vidensbaseret arbejde v. 2.0 Udkast - må ikke citeres Spørgsmål om Ledelse af vidensbaseret arbejde v. 2.0 Knud Ramian, Seniorkonsulent, Folkesundhed og kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Udkast - må ikke citeres Udkast - må ikke

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017. Formål:

UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017. Formål: UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017 Formål: Klatresporten udvikler sig hurtigt I følge IFSC (International Federation of Sport Climbing) kommer der 3.000 nye klatrere til hver dag. Ses på sammenlignelige lande

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120)

Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120) Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120) Sundheds- og Omsorgsudvalget, tog den foreliggende evaluering af Sundhedsdagene

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

International strategi for Det Danske Spejderkorps

International strategi for Det Danske Spejderkorps International strategi for Det Danske Spejderkorps Strategien skal give et overblik over de prioriteter, DDS har som del af den globale spejderbevægelse og som medlemmer af de internationale spejderorganisationer

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Vælt dagsordenen Kampagnen som politisk murbrækker

Vælt dagsordenen Kampagnen som politisk murbrækker Vælt dagsordenen Kampagnen som politisk murbrækker Redigeret af Finn Rasmussen og Bettina Ringsing Informations Forlag Vælt dagsordenen, kampagnen som politisk murbrækker Redigeret af Finn Rasmussen og

Læs mere

Fakta om Spejdernes Lejr 2012

Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Vidste du at: Lejrens afvikling blev en stor succes målt på samtlige parametre. 7.300 spejdere deltog på Spejdernes Lejr, hvor af de 26.400 spejdere

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt Udenrigsudvalget 2015-16 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål A: Redegørelsen for dansk implementering af verdensmålene nationalt og i udviklingspolitikken Samråd

Læs mere

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement SOCIALPÆDAGOGERNE I STORKØBENHAVN DEN 13. OKTOBER 2016 THOMAS P. BOJE INSTITUT FOR SAMFUNDSVIDENSKAB OG ERHVERV (ISE)

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål J: Reformer i FN Åbent Samråd i Udenrigsudvalget den 7. februar 2017 Taletid: 10-12 minutter Samrådsspørgsmål:

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 5. februar 2010

UDENRIGSMINISTERIET Den 5. februar 2010 Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 5. februar 2010 Center for Udviklingspolitik HUC, j.nr. 46.Haiti.5.b. Talepunkt til brug for udviklingsministeren

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

GULD & RETTIGHEDER I GHANA STATUSRAPPORT

GULD & RETTIGHEDER I GHANA STATUSRAPPORT GULD & RETTIGHEDER I GHANA STATUSRAPPORT April-Oktober 2015 Med støtte fra: Danmarks Indsamling 2015, Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen og Hesse-Ragles Fond Introduktion I 2014 bevilligede Medarbejdernes

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Assist-Denmark Glenstrup Søvej 12 Holmgaard 8990 Faarup

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

KONGEN I NYE KLÆDER DE UNGES KAMP FOR EN FAIR FREMTID I SWAZILAND

KONGEN I NYE KLÆDER DE UNGES KAMP FOR EN FAIR FREMTID I SWAZILAND KONGEN I NYE KLÆDER DE UNGES KAMP FOR EN FAIR FREMTID I SWAZILAND Tema Mobilisering af ungdommen i Swaziland til at kæmpe for deres ret til job og uddannelse, og for en forandring af systemet fra enevældigt

Læs mere

Regnskab 2014 og Budget 2015(-17)

Regnskab 2014 og Budget 2015(-17) MS-rådsmøde den 30. og 31. maj 2015 Bilag 3.b Regnskab 2014 og Budget 2015(-17) Bestyrelsen og Sekretariatet har arbejdet videre med samme model til præsentation af budget og regnskab som blev introduceret

Læs mere

#MOVINGSYRIA UNGE SYRERE FOR EN NY FREMTID. Situationen i Syrien:

#MOVINGSYRIA UNGE SYRERE FOR EN NY FREMTID. Situationen i Syrien: #MOVINGSYRIA UNGE SYRERE FOR EN NY FREMTID Et projekt, der vil uddanne 3.540 unge syrere på flugt fra en blodig borgerkrig i at kræve deres rettigheder. Rettigheder som uddannelse, job og en plads i samfundet.

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Etniske Piger Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 27 Indhold 1. Introduktion...... 28 2. Projektets aktiviteter......... 29 3. Projektets resultater.... 29 4. Projektets virkning........ 31 5. Læring

Læs mere

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 28 Offentligt Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger 12-11-2014 TBK Outreach Empowerment Diversity (OED) er et europæisk projekt med

Læs mere

FNs Verdensmål. Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer?

FNs Verdensmål. Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer? FNs Verdensmål Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer? Hurtigt overblik I september 2015 vedtog alle lande i FN 17 nye bæredygtighedsmål, som skal

Læs mere

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Denne strategi gælder indtil 2018, hvor DIEH kan fejre sit 10 års jubilæum. DIEHs kerneopgave og værdi Visionen

Læs mere

Foreningen i Skolen. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Foreningen i Skolen. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Foreningen i Skolen Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 44 Indhold 1. Introduktion....... 45 2. Projektets aktiviteter......... 46 3. Projektets resultater..... 46 4. Projektets virkning..........

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ny kvoteordning).

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ny kvoteordning). Til Udlændinge- og Integrationsministeriet DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Borgergade 10, 3.sal DK-1300 København K Tlf: 3373 5000 www.flygtning.dk 09.10.2017 Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Hvad laver dine skattekroner i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Udgivet i forbindelse med Debatkaravanens rundtur i Danmark efteråret 2014 med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. AOF DANMARK

Læs mere

SAMMEN. Et ungt alternativ til et undertrykkende regime

SAMMEN. Et ungt alternativ til et undertrykkende regime SAMMEN OM ZIMBABWE Et ungt alternativ til et undertrykkende regime TEMA Der står en generation af unge på spring for at skabe en bedre fremtid for Zimbabwe, men den aldrende elite med 92-årige præsident

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

The World in 2025: Multi-power rivalry in an interdependent wortld. what it might look like

The World in 2025: Multi-power rivalry in an interdependent wortld. what it might look like The World in 2025: Multi-power rivalry in an interdependent wortld what it might look like Antagelser Fremtidens teknologi er relativt velbeskrevet 12 år frem anvendelsen er den usikre faktor Der er analyser,

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere