Ledelse af vidensbaseret arbejde v. 2.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse af vidensbaseret arbejde v. 2.0"

Transkript

1 Udkast - må ikke citeres Spørgsmål om Ledelse af vidensbaseret arbejde v. 2.0 Knud Ramian, Seniorkonsulent, Folkesundhed og kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

2 Udkast - må ikke citeres

3 Udkast - må ikke citeres Om ledelse af det videnbaserede arbejde De sidste mange år har vi eksperimenteret med, hvordan organisationer (og specielt, hvad vi vil kalde arbejdspladser) kan vidensbasere deres arbejde. Gang på gang har det vist sig, at ledelsen spiller en afgørende rolle. Ledelsen er oftest meget positivt indstillet til viden, men ledelser har ofte ikke har særligt klare forestillinger om, hvad deres rolle egentlig består i. Det er for så vidt ikke så underligt, al den stund ledelsesarbejde, som regel er en rodet forretning, hvor stribevis af ydre krav hele tiden skal prioriteres, og hvor det med ledelse af vidensarbejdet bliver noget af det, man ikke når til - bortset fra skal- opgaverne. Derved svækker man let den vigtige kilde til arbejdsglæde som løbende læring og vidensproduktion er. Dette oplæg er tænkt som en hjælp til ledere, der vil i gang med vidensarbejde, eller som gerne vil forbedre rammerne omkring den vidensproduktionen. Vi har samlet årenes mange erfaringer sammen og formuleret dem som spørgsmål. Hvis ledelsen har svar på disse spørgsmål er der lagt et grundlag for at vidensbasere kerneydelserne. Når vi har valgt spørgsmålsformen er det fordi, der kan vidensbaseres på meget forskellige ambitionsniveauer. Der er altså mange forskellige svar og hver ledelse må finde dem selv, men kan lade sig inspirere af andre. For at bringe lidt orden i mine spørgsmål har jeg valgt en opdeling baseret på nogle nye antagelser om ledelse. Ifølge dem skal man forholde sig til ledelsens egen produktivitet og hvilke resultater en ledelse skal levere (). Ledelsen skal producere tre overordnede resultater For det første: Ledelsen skal producere en fælles retning. Det betyder at der i omkring arbejdet med vidensbasering skal være en enighed om, hvad de overordnede formål med vidensbasering er, hvilke opgaver der skal løses, og hvordan de skal nås. For det andet: Ledelsen skal producere den fornødne koordination Det betyder, at der er klare aftalte spilleregler og forskellige roller i arbejdet. Samtidig skal der være den fornødne fleksibilitet som gør, at man arbejder med fornøden hensyntagen til hinanden og situationen.

4 For det tredje: Ledelsen skal producere engagement og kommitment Det betyder, at de involverede kan mobilisere de kræfter, der er nødvendige for at løse opgaven. Det betyder også, at man kan være stolte sammen og 'fejrer' resultaterne. Det tre resultater skal spille sammen og understøtte hinanden for at være virksomme. Hvis det viser sig, at arbejdet med vidensbasering ikke opfylder sit formål, ikke er tilstrækkelig koordineret og gennemføres uden tilstrækkeligt engagement, spildes der rigtig mange ressourcer. Så må også ledelsen lære af det, justere sine mål og lave en ny plan. Der kan være ledere, som efter læsningen synes, at de står med en omfattende, tids- og arbejdskrævende opgave. Sådan kommer det ofte til at se ud, når man går i detaljen med noget, men man skaber succes ved at sætte sig så små mål, at 80% af dem kan lykkes. Ledelsen skal bare selv have en drøm og en langsigtet plan for udviklingen af fagligheden i arbejdet, holde fast og holde ud. Ledelsen skal vide Hvad vil vi gerne nå i år? Vi er sikre på, at gode rammer for arbejdet med vidensbasering bidrager til at prioritere indsatsen. På stressramte arbejdspladser har man specielt glæde af, at arbejde med rammerne for vidensbasering. De viser sig nemlig at skabe ro og overblik over opgaver, der skal løses og ikke mindst de opgaver, der ikke skal løses lige nu. Det giver daglig glæde for både borgere og medarbejdere. Hvordan arbejder vi med spørgsmålene? De tre sider med spørgsmål er tænkt til brug for et lederteam eller en ledergruppe, men kan også besvares af den enkelte leder. Ledergruppen besvarer spørgsmålene hver for sig og mødes og drøfter en fælles besvarelse. Det kan sikkert gøres på en eftermiddag og efterlader et godt grundlag for beslutninger. Det er en slags mini- audit om vidensbasering. 4

5 Ledelsesprodukt 1: En fælles retning i arbejdet med vidensbasering Er de ydre rammer kendt? Er det tydeligt, hvilken viden vi SKAL producere? Ved vi, hvordan organisationen kan og vil støtte en vidensproduktion? Har vi et fælles sprog omkring viden og vidensproduktion? Har vi en fælles vision om at arbejde vidensbaseret? gode svar på nogen svar på ikke svar på Ved vi, hvad vi vil? Kan vi få glæde af vores SKAL- viden? Ved vi, hvor vi har viden nok, og hvor vi mangler viden? (Målgruppens behov? Metoder? Resultater?) Kender vi det aktuelle fokus? Er vi fælles om de spørgsmål, det vil gøre nytte at få svar på? Hvad vi skal vidensbasere næste gang? Andet I høj grad I nogen grad I ringe grad I hvilken grad har vi FÆLLES RETNING med hensyn til arbejdet med vidensbasering? Mulige forbedringer, der kan lykkes i løbet af et år 5

6 Ledelsesprodukt 2: Et velkoordineret arbejde med vidensbasering Hvordan skal vidensbasering organiseres? gode svar på nogen svar på ikke svar på Hvilke roller skal besættes? Hvem har hvilke beføjelser? Hvilke redskaber til vidensbasering vil vi kunne anvende? Hvilke kvalifikationer skal aktørerne have, og hvordan kvalificeres de? Hvor henter vi den fornødne støtte til vidensproduktionen? Hvordan vil vi samarbejde med andre om vidensbaseringen? Andet I høj grad I nogen grad I ringe grad Er arbejdet med vidensbasering alt i alt velkoordineret Mulige forbedringer, der kan lykkes i løbet af et år 6

7 Ledelsesprodukt 3: Engagement og energi i vidensbasering Kan vi finde og afsætte økonomiske ressourcer til vidensbasering? gode svar på nogen svar på ikke svar på Hvordan kan vi skabe en sikker og anerkendt platform for dem, der arbejder med vidensbasering? Hvilke succeskriterier for vidensbaseringen ønsker vi?(dialoger, udvikling, gæster) Hvordan fejrer vi succes erne? Hvordan fastholder vi opmærksomhed omkring arbejdet med vidensbasering? Hvordan lærer vi af erfaringerne med vidensbasering? I høj grad I nogen grad I ringe grad I hvor høj grad er der engagement og energi omkring arbejdet med vidensbasering? Mulige forbedringer, der kan lykkes i løbet af et år 7

8 Ord om vidensbaseret arbejde Visionen Der er en beslutning om at afsætte ressourcer til planlagt og systematisk videnskabelse i budgettet. En løbende produktion, Der er indrettet et køkken hvor nogen kan metoderne, kan igangsætte og vedligeholde. Der en eller flere lokale kokke Et engagement så alle deltager i planlægningen og forberedelse af retterne. Der giver appetit på viden. En anvendelse til læring, dialoger og udvikling Der er hyppige måltider og jævnlige gæstebud. Viden er et råstof, der findes i forskellige aflejringer Socialpolitiske strategier Sociale tilbud Etablerede metoder og praksisformer Paratviden og færdigheder Klientrettet problemløsning Veje til viden der virker hos os Praksisbaseret viden er Metoder til høst af andres viden Databaser - Kurser - studierejser træningsophold EBM/P Metoder til høst af egen viden Fagfortællinger - Mini- casestudier - Mini- audit- Spotmåling- evalueringer af forsøg termostatmålinger - osv Metoder til implementering af viden Refleksion Træning - Forsøg når vi kan udtale os om praksis (Sat på medie) på baggrund af erfaring, (Kan være gentagne begivenheder) 8

9 og når kilden til denne erfaring er kendt (Vi kan sige, hvorfra den kommer) og når den er indhentet med en systematik (Vi har tænkt os om/øvet os) når kilde og systematik accepteres af relevante andre som kilde til viden. Viden har bivirkninger Problem fiksering Metode fiksering Resultat fiksering Indikator dressur Fokus flytter Ressourcerøver Dekvalificering Politificering 9

10 " Vidensbasering og dokumentation af indsatsen i 2013 på bocenter 'Fredogro' Status Vi har i det foregående år brugt kræfter på et projekt at omkring dokumentation af indsatsen i y- boligerne. Vi har haft fondsmidler til at undersøge det i år. Det har resulteret i at 50% af beboerne synes de har fået større indflydelse, men også optræningsmulighederne i y- boligerne er blevet undersøgt. Det har resulteret i en metodebeskrivelse af optræningsdelen, der har gjort det muligt at individualisere indsatsen yderligere hos en fjerdedel. Vi kan dokumentere funktionsforbedringer hos alle. Det har været et lærerigt men meget stort arbejde for medarbejderne at gennemføre projektet, der er sket oven i deres øvrige dokumentationsopgaver. Vi kan ikke forvente, at trække så meget på medarbejderne hvert år. Behov Vi har dog brug for en løbende produktion af viden, hvis vi skal opfattes som et kvalitetstilbud, der arbejder vidensbaseret. Fremover er det derfor vores overordnede strategi, at vi hvert år udvikler viden i forhold til vores kerneydelser på mindst 2 områder udover de bundne dokumentationsopgaver. Sidste års projekt viste os behovet for udvikling af metode i samarbejdet med kommunale sagsbehandlere og de pårørende. Det bliver de faste temaer for metodeudvikling næste år. Herudover vil der sikkert dukke nogle nye behov op i løbet af året. Resourcer Derfor har vi i 2010 afsat ressourcer i budgettet, så de medarbejdere, der har haft mest interesse for metodebeskrivelse og dokumentation kan udnytte deres erfaringer. De skal hjælpe os med at udnytte resultatdokumentationen og brugertilfredshedsundersøgelserne. De skal gennemføre små undersøgelser på de udvalgte områder, som MED- udvalget har drøftet. Vi har afsat ressourcer til, at 2-3 medarbejdere i gennemsnit bruger 1 dag om ugen på dette arbejde. Opgaver Disse medarbejdere skal aflaste kolleger omkring metode og skriftlighed og vil herudover i løbet af året kunne gennemføre- 2-3 mindre undersøgelser omkring de udvalgte temaer samt 1-2 undersøgelser af temaer, der vil dukke op i løbet af året. Det er tanken at projekterne skal være ganske små og løbe over kort tid. Vi tror, at selv små undersøgelser vil sætte fokus på et område og trække en række andre overvejelser med sig. Formidling Udover den løbende formidling vil vi en gang om året invitere alle og også samarbejdspartnere til festlig halvdagskonference med middag, hvor vi præsentere noget af det vi har lært i årets løb. Kompetenceudvikling De udvalgte medarbejdere oprustes fagligt til dette arbejde gennem kurser og konsulentbistand. 10

11 11

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Mere end flødeskum. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Mere end flødeskum. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Mere end flødeskum Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Indhold Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Side 1 Fakta om standardprogrammet Side 2 Holberghus - med løftet pande - og kvalitet Side

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning

Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning Kapitel 20 Målopfyldelse, e r fa r i n g e r o g k a p a c i t e t s o p b y g n i n g Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning 219 KRAM-kommunernes opgave var at planlægge og gennemføre

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER?

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? Tillid er som at tage hinanden i hånden og gå ud på isen sammen. Skridt for skridt ser man, om isen kan bære. Tina Øllgaard Bentzen skriver ph.d.-afhandling om tillid

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere