ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE"

Transkript

1 ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 22 TORSDAG DEN 28. AUGUST 2008, KL PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5

2 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: 2 Fraværende: Jørgen Meier Sørensen deltog ikke i behandlingen af pkt. 169, 170, 171, 172. Til behandling forelå: SAGER TIL UDVALGETS AFGØRELSE Evaluering af bogbilordningen Otterup Produktionshøjskole - lån af geværfabrikken Evaluering af Foreningernes Dag Kulturmidler Ansøgning fra Otterup Friluftsspil...5 SAGER TIL ØKONOMIUDVALGETS/KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE Budget Budgetbemærkninger for Erhvervs- og Fritidsudvalgets område Budget Budgetønsker fra institutionerne Ønsker om større anlæg og investeringer Budgetopfølgning pr. 30. juni Regler for kommunal påskønnelse Nordfyns Landdistriktsråd - Projekt LAG - Budget Bogense Havn og Marina - Investeringsplan Regler for anvisning af kommunale lokaler og anlæg Klage fra Særslev Gymnastikforening - Rekvisittilskud...17 SAGER TIL EFTERRETNING Budgetrapport pr. 31. juli Meddelelser Eventuelt Eventuel overtagelse af Melby Forsamlingshus...19

3 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: 3 SAGER TIL UDVALGETS AFGØRELSE 156. Evaluering af bogbilordningen Sagsnr J.nr Erhvervs- og Fritidsudvalget har tidligere besluttet, at landområderne i Nordfyns Kommune skal betjenes af en bogbilordning i en forsøgsperiode på 2 år gældende fra 1. januar 2007 til og med 31. december Bogbilen påbegyndte kørsel i hele Nordfyns Kommune fra 1. marts Derfor er succeskriterierne beregnet ud fra perioden 1. marts 2007 til 1. marts 2008 (herefter kaldt perioden ). Tallene fra tidligere Søndersø Kommune tager udgangspunkt i år 2005, hvilket anses som det mest reelle i forhold til tallet for I 2006 havde rygter om nedlæggelse af bogbilordningen i forbindelse med kommunesammenlægningen en negativ effekt på brugerne. Udvalget har på møde d. 24. maj 2007 besluttet at bogbilordningen skal evalueres, ved periodens udgang, efter følgende succeskriterier: 1. Det samlede årlige udlån fra bogbilen skal øges med minimum 25% 2. Det gennemsnitlige antal udlån pr. åbningstime pr. år på øvrige holdepladser må til sammen ikke ligge under det gennemsnitlige antal udlån pr. åbningstime pr. år i Morud 3. Udnyttelsesgraden af bogbilen skal være den samme i Nordfyns Kommune som i den tidligere Søndersø Kommune, dvs. 23% af det samlede udlån Succeskriterie 1 er ikke opfyldt, da det samlede årlige udlån i bogbilen er faldet med 11,32%. Succeskriterie 2 er ikke opfyldt, da det gennemsnitlige antal udlån pr. åbningstime pr. år på øvrige holdepladser er 30,93% mindre en det gennemsnitlige antal udlån pr. åbningstime i Morud. Succeskriterie 3 er ikke opfyldt da udnyttelsesgraden kun udgør 6,99% af det samlede udlån i Nordfyns Kommune og ikke som i tidligere Søndersø Kommune 23%. Der er en nedgang i besøgstallet fra 2005 i forhold til den målte periode på 27,8%. Et udlån i bogbilen i Nordfyns Kommune koster 3,98 dkr. mere end i tidligere Søndersø Kommune. Biblioteksleder Dorthe Schmidt Temberg er inviteret til kl for at deltage i behandlingen af dette punkt. Bilag 1-3: Succeskriterie 1,2 og 3 Bilag 4: Besøgstal pr. holdeplads i Nordfyns Kommune Bilag 5: Lønomkostninger Bilag 6: Sammenligning af personaleressourcer pr. udlån

4 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: 4 Personalemæssige konsekvenser: 58,5 personaletimer pr. uge, hvoraf en tekniskservicemedarbejder udgør de 28,5 time og en bibliotekar 30 timer. Økonomiske oplysninger: Driftsudgifter pr. år: - Løn Leasingafgift Forsikringer og vægtafgift It- og telestyrelsen Diesel Øvrige udgifter I alt Til politisk drøftelse. Det indstilles at bogbilordningen ophører pr. 31. december Bogen Kommer udbredes til hele kommunen, efter nærmere givne kriterier. Det anbefales at nettoprovenuet ved ophør tilføres kommunekassen Otterup Produktionshøjskole - lån af geværfabrikken Sagsnr J.nr G01 Otterup Produktionshøjskole fremsender ansøgning om lån af Geværfabrikken fra 1. september 2008 til og med 3. oktober 2008, i forbindelse med tilrettelæggelse og opførelse af børnevariete i samarbejde med daginstitutionerne. Otterup Produktionshøjskole lån af geværfabrikken.

5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: 5 Til politisk drøftelse. Godkendt Evaluering af Foreningernes Dag Sagsnr J.nr Evaluering af Foreningernes Dag, som blev afholdt den 8. marts 2008 i Otterup Hallerne. Økonomiske oplysninger. Der er i budget 2008 afsat kr. til afholdelse af Foreningernes Dag incl. Kommunal Påskønnelse. Udgiften er opgjort til kr. Til udvalgets drøftelse. Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 5. august 2008: Foreningernes Dag ønskes videreført som et lørdagsarrangement koblet sammen med Kommunal Påskønnelse, den 3. lørdag i januar måned. Folkeoplysningsudvalgets indstilling godkendt Kulturmidler Ansøgning fra Otterup Friluftsspil Sagsnr J.nr

6 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: 6 Erhvervs- og Fritidsudvalget vedtog den 26. april 2007 retningslinier for tildeling af kulturmidler. Ansøgninger til andet halvår 2008 er indkaldt med ansøgningsfrist den 15. april Blandt ansøgerne til kulturmidler er Otterup Friluftsspil Nislevgård, som har fremsendt en ansøgning om underskudsgaranti i forbindelse med opsætning af årets stykke My fair Lady. På grund af stykkets karakter har Otterup Friluftsspil valgt at engagere musikere for ca kr. Det økonomiske resultat af årets friluftsspil foreligger nu, og viser et underskud på kr. Otterup Friluftsspil ansøger derfor om kr. i underskudsgaranti. Ansøgningen falder indenfor retningslinerne for tildeling af kulturmidler. Det skal bemærkes at ansøgningen er modtaget rettidigt. Retningslinier for tildeling af kulturmidler, vedtaget i Erhvervs- og Fritidsudvalget 26. april Kulturmidler Ansøgning fra Otterup Friluftsspil Nislevgård Regnskab Otterup Friluftsspil fra til Økonomiske oplysninger: Der er et restbudget til kulturelle arrangementer på ca. kr Til politisk drøftelse. Der bevilges en underskudsdækning på kr SAGER TIL ØKONOMIUDVALGETS/KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE 160. Budget Budgetbemærkninger for Erhvervs- og Fritidsudvalgets område Sagsnr J.nr Gennemgang af det administrative budgetforslag for Erhvervs- og Fritidsudvalgets område.

7 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: 7 Der vurderes på de indarbejdede forudsætninger og mulige tilretninger og effektiviseringer Forslaget gennemgås nøje med udgangspunkt i det samlede finansieringsunderskud på kr. 61,1 mio. Økonomi deltager i behandlingen af dette punkt. Budgetbemærkninger for Erhvervs- og Fritidsudvalgets område Administrativt budgetoplæg med besparelsesforslag udleveret (internt arbejdsdokument). Det samlede budgetmateriale viderebehandles på budgetseminaret den 29. august Budget Budgetønsker fra institutionerne Sagsnr J.nr Ø02 Administrationen fremsender ønsker til Drifts- og Anlægsbudget 2009 fra institutioner under Erhvervs- og Fritidsudvalgets område. Budgetønsker fra foreningerne medtages først på mødet den 28. august Budgetønsker 2009 Erhvervs- og Fritidsudvalget drift Budgetønsker 2009 Erhvervs- og Fritidsudvalget - anlæg Ansøgninger fra institutionerne ligger på sagen Ønsker til Drifts- og Anlægsbudget 2009 forelægges til politisk drøftelse. Beslutning i Erhvervs- og Fritidsudvalget den 26. juni 2008: Genoptages på augustmødet.

8 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: 8 Det bemærkes, at budgetønske vedrørende Otterup Hallerne på kr til omlægning af lån til fast forrentning udgår, idet dette er indarbejdet i budgetforslag for Budgetønsker fremsendes til budgetseminar den 29. august Ønsker om større anlæg og investeringer 2009 Sagsnr J.nr. Ø02 Der er fremsendt anlægs- og investeringsønsker til 2009 fra foreninger i Nordfyns Kommune som følger: Nr Forening/projekt Anlægspris (når arbejdet udføres ved foreningens foranstaltning) Anlægspris (når arbejdet udføres ved kommunens foranstaltning) Bemærkninger 1 Bogense Sejlklub/ Solvarmeanlæg/varmepumpe 2 Hårslev Boldklub/ Omlægning af kampbane 3 Hårslev Boldklub/ Etablering af ny boldbane 4 LAXI islandshesteklub/ Roundpen 5 Morud IF/fodbold Opsætning af boldhegn 6 Morud IF/fodbold Boldrum 7 Morud IF/fodbold Udvidelse af bane- og omklædningsforhold kr. Udgiften er anslået kr kr. Ansøgningen er overført fra anlægsønsker kr. Ansøgningen er overført fra anlægsønsker kr. Udgiften er anslået kr. Ansøgningen er overført fra anlægsønsker 2008, og udgiften er anslået Ikke oplyst 8 Nordfyns Civile Hundefører kr. Udgiften er anslået

9 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: 9 forening/ Etablering af lysanlæg 9 OB & IK/ Tilbygning til klubhus (2 omklædningsrum samt møde og samlingslokale) 10 Ore Sogns Gymnastikforening/ renovering af køkken 11 Ore Sogns Gymnastikforening/ Boldhegn 12 Otterup og Omegns Jagtforening/ Opførelse af klubhus 13 Seniornet Nordfyn/ Etablering af datastue i Søndersø by 14 Skamby Boldklub/ Nyt lysanlæg 15 Skamby Gymnastikforening/ Akustikløsning til gymnastiksal på Skamby Friskole 16 Skeby Gymnastikforening/ Boldhegn 17 Sportsrideklubben BOGØ/ mobilt dressurhegn 18 Søndersø Billardklub/ Investeringsudgifter ifb. ønske om flytning til kommunale lokaler (tidl. materialegård i Søndersø) 19 Søndersø Boldklub/ Opførelse af rekvisitskur på 50-75m², incl. flytning af eltavle 20 Søndersø Boldklub/ Udvidelse af baneanlæg 11 mands fodboldbane 21 Søndersø Boldklub/ Nyt lysanlæg 22 Søndersø Kartingklub/ Udvidelse af klubhus 23 Søndersø Kartingklub/ Køb af jord til udvidelse af kr kr. Ansøgningen er overført fra anlægsønsker Udgiften er anslået. Der søges tilskud fra forskellige fonde kr kr kr. Der søges tilskud fra forskellige fonde Ikke oplyst kr kr. Skamby Friskole er en selvejende institution kr kr kr. Udgiften indeholder indkøb og flytning af billardborde samt klargøring af lokaler kr. Udgiften er anslået kr. Derudover udgift til køb af jord. Udgiften er anslået kr. Udgiften er anslået kr. Anlægsprisen indeholder ikke værdi af eget arbejde kr.

10 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: 10 bane 24 Veflinge G & IF-fodboldafd./ Reetablering af kampbane/anlæg af ny boldbane Ikke opgivet Opmærksomheden henledes på, at udvalget i mødet den 11. juni 2007 punkt 24 traf følgende beslutning for principper for prioritering af anlægsønsker: Projekter, hvor der foreligger dokumenterede behov for anlægget/faciliteterne. Udviklingsprojekter, der ønskes fremmet i kommunen. Ved projekter for bygninger, klubhuse m.v., skal der ske en delvis egenfinansiering. Ansøgningerne ligger i sagen, som ligger til gennemsyn på Otterup Rådhus. Anlægsønskerne forelægges til udvalgets vurdering og prioritering. Beslutning i Folkeoplysningsudvalgets møde den 5. august 2008: Nr. Bemærkninger 1. Fremsendes 2. Fremsendes 3. Fremsendes 4. Oversendes til rekvisittilskud 5. Oversendes til vurdering på kontoen for baneanlæg 6. Oversendes til fifty-fifty puljen 7. Fremsendes 8. Oversendes til vurdering på kontoen for baneanlæg 9. Fremsendes med anbefaling 10. Oversendes til fifty-fifty puljen 11. Oversendes til vurdering på kontoen for baneanlæg 12. Fremsendes 13. Fremsendes 14. Oversendes til vurdering på kontoen for baneanlæg 15. Kan ikke anbefales p.g.a. ejerforhold 16. Oversendes til vurdering på kontoen for baneanlæg 17. Oversendes til rekvisittilskud 18. Fremsendes 19. Oversendes til fifty-fifty puljen 20. Fremsendes 21. Oversendes til vurdering på kontoen for baneanlæg 22. Fremsendes med anbefaling 23. Fremsendes med anbefaling 24. Fremsendes Administrationen anmodes om en faglig vurdering af fodboldbanernes tilstand i Nordfyns Kommune. Endvidere ønskes en vurdering af behovet for lysanlæg.

11 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: 11 Fremsendes til budgetseminar den 29. august Budgetopfølgning pr. 30. juni 2008 Sagsnr Økonomi fremsender budgetopfølgning pr. 30. juni 2008 for Erhvervs- og Fritidsudvalgets område. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2008 Sammenfatning af budgetopfølgning 30. juni 2008 Drøftes i sammenhæng med budget Regler for kommunal påskønnelse Sagsnr J.nr Administrationen har udarbejdet forslag til revision af Regler for kommunal påskønnelse i Nordfyns Kommune af 2. juli De primære ændringer i det reviderede forslag er, at punkterne C og D er sammenskrevet og indholdet er ændret. Reviderede Regler for kommunal påskønnelse i Nordfyns Kommune af 2. juli 2008 Regler for kommunal påskønnelse i Nordfyns Kommune af 15. oktober 2007

12 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: 12 Udvalget anmodes om udtalelse til det reviderede forslag af 2. juli Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 5. august 2008: Forslaget af 2. juli 2008 fremsendes til godkendelse med følgende ændringer: - overskriften i afsnit C ændres til frivilligt foreningsarbejde - de sidste 1½ linje i afsnit C slettes Folkeoplysningsudvalgets indstilling godkendt Nordfyns Landdistriktsråd - Projekt Sagsnr J.nr P20 Nordfyns Landdistriktsråd og administrationen foreslår, at Nordfyns Kommune iværksætter et treårigt projekt, der skal skabe velorganiserede lokalsamfund og et velfungerende samarbejde mellem kommunen og landdistriktsrådet. Forslaget er udarbejdet af Nordfyns Landdistriktsråd. Det er blevet til på baggrund af et møde med administrationen og udvalgsformanden den 3. april En af landdistriktsrådets hovedopgaver er at oprette lokalråd og være den, der har lokalsamfundenes kontakt til kommunen. Landdistriktsrådet vil kunne indsamle og bearbejde de mange uorganiserede henvendelser, kommunen får fra lokalsamfundene. Det bliver derefter landdistriktsrådets opgave, at præsentere henvendelserne samlet for kommunen. Det kræver en stor indsats at lokalisere ildsjælene og organisere lokalsamfundene. Derfor anmoder Nordfyns Landdistriktsråd om støtte til at kunne gennemføre arbejdet. Nordfyns Kommunes størrelse indikerer, at der er plads til og mulighed for omkring 20 lokalråd i kommunen. Indtil videre er der kendskab til 6-7 foreninger, der fungerer som lokalråd. Til projektets gennemførelse skal der afsættes et årligt beløb til lokalrådene og til landdistriktsrådet i de tre år, projektet kører.

13 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: 13 Projektbeskrivelse og budget fra Nordfyns Landdistriktsråd Hvordan giver andre kommuner tilskud Personalemæssige konsekvenser: Projektkonsulent i Nordfyns Kommune, Hanne Bille fungerer som sekretær i Nordfyns Landdistriktsråd. Økonomiske oplysninger: Hele projektet vil kunne gennemføres for op til kr. over tre år. Det første år er budgetteret til kr. På initiativpuljen er der i 2008 et restbeløb på ca. kr I budgetforslag for 2009 er der en initiativpulje på kr Administrationen foreslår, at pengene tages fra initiativpuljen. Ansøgningen kan ikke imødekommes LAG - Budget 2009 Sagsnr J.nr Administrationen ønsker at der afsættes et beløb til støtte af projekter under Fødevareministeriets lokale aktionsgrupper (LAG)i budget Nordfyns lokale aktionsgruppe, LAG Nordfyn har kr. til at støtte projekter i 2007 og 2008 og en endnu ikke fastlagt sum i Nordfyns Kommune er repræsenteret i LAG en og støtter Fødevareministeriets initiativ omkring lokale aktionsgrupper. Administrationen har dog svært ved at rådgive projektmagerne om at søge penge hos kommunen, ligesom den har svært ved at melde klart ud, om hvorvidt kommunen støtter LAG-projekter økonomisk, idet Nordfyns Kommune ikke har en synliggjort sum til støtte af LAG-projekter. Det er administrationens overbevisning, at flere idérige borgere vil kunne gennemføre deres gode projekter, hvis de også har mulighed for at søge støtte hos kommunen. Det vil ligeledes lette administrationens arbejde, hvis der findes en bestemt

14 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: 14 pulje at henvise til, både i kommunens eksterne kommunikation og ved henvendelser fra projektmagere. LAG Aabenraa har foretaget en undersøgelse af kommunernes støtte til LAGprojekter. Undersøgelsen viser, at de kommuner, der støtter LAG-projekter giver fra kr. til projekter i Kommunale tilskud til LAG Personalemæssige konsekvenser: Projektkonsulent i Nordfyns Kommune, Hanne Bille er observatør i LAG Nordfyn Økonomiske oplysninger: Beløbet er et budgetønske til budget Der er ikke afsat øremærkede midler til LAG-grupperne. Administrationens indstilling er, at der bevilliges kr. til støtte af projekter, der er godkendt af Nordfyns lokale aktionsgruppe. Fremsendes med anbefaling til budgetseminar den 29. august Tildelingskriterier udarbejdes efterfølgende Bogense Havn og Marina - Investeringsplan Sagsnr J.nr G00 Administrationen fremlægger ændringer i investeringsplan for Bogense Havn og Marina Investeringsplan : Der er foreslået følgende tiltag i investeringsplanen for : 1. Indkøb af truck/vogn. Der er i 2008 afsat kr. til indkøb af truck og vogn som skal bruges til håndteringen af det nye stativsystem. Efter indhentning af priser samt nærmere vurderinger i forhold til driften af dette system, så foreslås det at der investeres i en selvkørende vogn til dette formål.

15 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: 15 En selvkørende vogn forventes at koste kr. Det foreslås, at der i 2009 afsættes kr. til indkøb af truck/vogn. Anlægsbeløb: kr. (Der kan som alternativ vælges leasing, hvilket vil give en årlig driftsudgift i 15 år på kr ). 2. Renovering Gl. havn. Inden den meget tiltrængte renovering af den indre del af gl. havn kan iværksættes i 2010, skal der laves et beskrevet projekt samt en plan for gennemførelsen af dette. Det foreslås at der afsættes midler til det forberedende arbejde. Anlægsbeløb: kr. 3. Udskiftning af varmeanlæg Havnekontoret/Marinetten. Fyret i havnens hovedbygning/baderum er 33 år gammelt og skal udskiftes i løbet af vinteren, og i forbindelse med denne udskiftning ønskes det, at der evt. bliver suppleret med solvarme, som kan være medvirkende til en billigere drift. Anlægsbeløb kr. 4. Renovering af baderum Brusebadene i hovedbygningen trænger hårdt til en renovering efter 33 års brug. Det foreslås at der opsættes nye spanske vægge og nye fliser på væg og gulv i brusekabinerne. Anlægsbeløb kr. 5. Opsætning af betalingsbom ved slæbested. Der har været et kraftigt tiltagende brug af slæbestedet til isætning af både fra trailere. Andre havne på Fyn har etableret bomanlæg til betaling for denne ydelse. Det foreslås at der opsættes et bomanlæg for betaling i marinaen til brug for isætning af både. Anlægsbeløb: kr. Indtægt årlig drift: kr. Investeringsplan for Bogense Havn og Marina Økonomiske oplysninger: Tilbagebetalingen af de samlede investeringer i investeringsplanen vil blive rykket fra 2015 til Administrationen anbefaler at de foreslåede ændringer til investeringsplanen indarbejdes i Der gøres opmærksom på, at investeringsplanen må indgå i prioriteringen på lige fod med øvrige anlægsønsker. Udsat.

16 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: Regler for anvisning af kommunale lokaler og anlæg Sagsnr J.nr Administrationen har udarbejdet et forslag til Regler for anvisning af kommunale lokaler og anlæg i Nordfyns Kommune af 10. april Forslaget har været sendt til høring hos de kommunale skoler i Nordfyns Kommune. Af de 5 indsendte høringssvar er der bl.a. foreslået, at ungdomsskole og musikskole skal fremgå i prioriteringsrækkefølgen og at afsnittet vedrørende pedelbistand/servicebistand skal præciseres yderligere. Disse forslag er indarbejdet i forslag til Regler for anvisning af kommunale lokaler og anlæg i Nordfyns Kommune af 24. juni 2008, som Folkeoplysningsudvalget anmodes om udtalelse til. Regler for anvisning af kommunale lokaler og udendørs anlæg i Nordfyns Kommune af 10. april Regler for anvisning af kommunale lokaler og udendørs anlæg i Nordfyns Kommune af 24. juni Indsendte høringssvar fra skolerne Udvalget anmodes om en udtalelse til forslaget af 24. juni Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 5. august 2008: Administrationens oplæg af fremsendes til godkendelse med følgende ændringsforslag/tilføjelser: punkt 6: afgørelsen træffes af administrationen punkt 7: tilbagemelding til ansøgerne senest den 1. juni punkt 5: Der sættes punktum efter rådighed, og de sidste 1½ linje slettes. Genoptages.

17 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: Klage fra Særslev Gymnastikforening - Rekvisittilskud Sagsnr J.nr Særslev Gymnastikforening fremsender klage over Folkeoplysningsudvalgets afslag på deres ansøgning om tilskud til indkøb af 8 stk. judomåtter til en samlet pris på kr. Af den fremsendte klage fremgår, at de 8 judomåtter udgør et kampareal og indgår som en integreret del af et større måtteareal på 100m² Begrundelsen for Folkeoplysningsudvalgets afslag er, at der ifølge Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune skal anskaffelsesprisen minimum andrage kr. pr. rekvisit, for at være tilskudsberettiget. Klage fra Særslev Gymnastikforening Sagen forelægges til udvalgets udtalelse. Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 5. august 2008: Udvalget fastholder sin beslutning. Kaj Andersen ønsker ikke at beslutningen fastholdes. Folkeoplysningsudvalget anmodes om en revurdering af sagen. SAGER TIL EFTERRETNING 170. Budgetrapport pr. 31. juli 2008

18 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: 18 Sagsnr J.nr Til orientering fremsendes Budgetrapport pr. 31. juli Budgetrapport pr. 31. juli 2008 Taget til efterretning Meddelelser Sagsnr J.nr Den 1. juli 2008 har Administrationen modtaget forslag fra Jens Lund til ændring af Bogense Havn. Kulturelle Samråd i Danmark fremsender tidsskriftet Kultur.dk På grund af dokumentets format vil dette blive udleveret på mødet. Cowi har for de fynske kommuner udarbejdet detailhandelsanalyse for Fyn. De 2 rapporter består af en del for hele Fyn, samt en del for Nordfyns Kommune. Nordfyns Turistbureau fremsender ansøgning til budget Ansøgningen er for sent indkommet i henhold til tidsplanen. Taget til efterretning.

19 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: Eventuelt Sagsnr Intet Eventuel overtagelse af Melby Forsamlingshus Sagsnr J.nr Erhvervs- og Fritidsudvalget besluttede den 26. april 2007, at administrationen skulle undersøge, om de 2 kommunale forsamlingshuse kan overtages af andre interessenter, subsidiært sælges. Det blev endvidere den 20. december 2007 besluttet, at Melby Forsamlingshus drives videre i kommunalt regi i 2008, og at der tages endelig stilling til forsamlingshusets fremtid i april/maj Den 26. juni 2008 besluttede udvalget at formanden og administrationen foretager forhandlinger om betingelserne for overdragelse med Forsamlingshus Udvalget til overtagelse af Melby Forsamlingshus. Fra forhandlingerne forelægges på mødet et oplæg til politisk drøftelse. Forsamlingshus Udvalget har fremsendt vedtægter til gennemsyn. Melby Forsamlingshus vedtægter til gennemsyn Til politisk drøftelse. Det indstilles at Melby Forsamlingshus på nærmere aftalte vilkår overdrages til Forsamlingshus Udvalget til overtagelse af Melby Forsamlingshus.

20 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: 20

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 20 TORSDAG DEN 22. MAJ 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 22. maj 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 26-06-2014 kl. 16:45 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Ekstraordinært

Læs mere

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 6. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 6. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 6. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Til stede: Else Wismar, Grethe Monrad, Bente Kaysen, Keld B. Hansen, Kjeld Bruun og Stig

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

8680 RY Torsdag den 9. april 2015 klokken 18,30

8680 RY Torsdag den 9. april 2015 klokken 18,30 Dagsorden Referat Fraværende 54. Godkendelse af dagsorden 55. Godkendelse af referat fra mødet den 12. marts 2015 56. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet 3. Kirkeministeriet 1.Skanderborg Provsti, MI-udvalget

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 2 Kaare Jørgensen deltog ikke i punkt 214-222 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Notat. Kunstgræsbanen i Glamsbjerg

Notat. Kunstgræsbanen i Glamsbjerg Notat Til: KFU Kopi til: Fra: Peter Nielsen Kunstgræsbanen i Glamsbjerg 1. Indledning Drøftelsen af pkt. 562 og 563 på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 4. marts 2013, gav anledning til en række spørgsmål.

Læs mere

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale UDKAST Fjordcentret Kultur- og udviklingsafdelingen Journalnr.:08-24633 Drifts- og samarbejdsaftale 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Naturcenter Randers Fjord (i det følgende

Læs mere

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 19. marts 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 19. marts 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 19. marts 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Til stede: Keld B. Hansen, Stig Saxbjørn, Kjeld Bruun, Else Wismar, Grethe Monrad og

Læs mere

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget 2015 2016-> (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Kulturcenter Limfjord 19-06-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 07.45 13.00 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Birgit Skytte (formand), Sonja Fladstrand, Annette

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 19 ONSDAG DEN 27. FEBRUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 27. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Fritids- og Kulturudvalget. Referat Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 13. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen (A)

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2006

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2006 ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2006 TID: Tirsdag den 31. januar 2006 kl. 14.00 18.00 STED: Mødet afholdtes ved Revisionsfirmaet Ernst & Young i Odense DELTAGERE: Christian Kjær Pedersen (CKP),

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune 1 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemsaktivitetstilskud... 6 Tilskud til rekvisitter... 8 Fifty-Fifty-puljen...

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 11. februar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 11. februar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 11. februar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 Propil ERFA-gruppen Beslutning Godkendt. Provsts

Læs mere

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr.

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr. s indstilling Oversigt over ansøgninger til 1. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2013 Ansøger Keld Jakobsen Lokalrådet for Horne Land Formål Lokalportalen.dk - én indgang til

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Indhold Forord...3 Ansøgningsfrister og skemaer... 4 Ansøgning om medlemstilskud...5 Budget/Fordeling af tilskud... 7 Egne notater... 15 Fordeling af

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 10. september 2015. Kl. 16.30 Mødested: Lunde præstegård

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 10. september 2015. Kl. 16.30 Mødested: Lunde præstegård Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 10. september 2015. Kl. 16.30 Mødested: Lunde præstegård Til stede til møde: Keld B. Hansen, Kjeld Bruun, Stig Saxbjørn, Else Wismar, Grethe Monrad, Doris Mogense

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Onsdag den 18-11-2009 Mødested: Bispen, lokale 12, 1. sal Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Børge Koch, Bent Steenberg, Birgit Sørensen,

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 20. januar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen. Fraværende med afbud:

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 20. januar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen. Fraværende med afbud: Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 20. januar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 Revisors udtalelse til Lovgrundlag vedr. frie

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring.

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 12) Meddelelser a) Præsention af Medborgerhuset v/susanne Barfod b) Forslag til ændring af Lov om støtte til Folkeoplysning c) Høringssvar vedrørende

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006 Beslutningsprotokol Mødedato: 16. november 2006 Mødelokale: Løgumkloster Rådhus, udvalgsværelse 1 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 16:00 Fraværende: Johan Sørensen 16. november 2006

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 21. oktober 2009. Kl. 14 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 21. oktober 2009. Kl. 14 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 21. oktober 2009. Kl. 14 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Fraværende med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Even Christensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres Møde i den 29.05.2007, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Konstituering af formand i ferien. 2 3... Institutionernes udviklingsplaner3 4... Musikfest 2007 - endelig

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 14.30 Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Deltagere:

Læs mere

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg Vurdering Baggrunden for nærværende forslag til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Bent Peetz Peter Søndergaard Mødepunkt 1 Kasseeftersyn 2014

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Regler for tildeling af lokaler i Arhus kommune.

Regler for tildeling af lokaler i Arhus kommune. ÅRHUS KOMMUNES FRITIDS- OG KULTURFORVALTNING. VESTERGADE55. POSTBOKS 619. 8100 ÅRHUS C. TELEFON 8940 48 00. TELEFAX 86 19 1722. Den August 1994 Journalnr. 82.16.00.P21/91 Kontaktperson Direkte tlf. Regler

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 BUDGET 2014 2015 2016 2017 Anlægsbudget 500.000 499.000 500.000 0 Driftsbudget 500.000 0 0 0 I alt: 1.000.000 499.000 500.000 0 I samarbejde med Teknik

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret. Provstiudvalget var fuldtalligt.

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret. Provstiudvalget var fuldtalligt. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden, inkl. evt. tilkomne punkter

Læs mere

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Særordninger indenfor folkeoplysende foreninger 224 002. Analyse af Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: KCL, Spøttrupsalen 12-08-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 8.30 17.15 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale Djursland for fuld Damp Udkast til Drifts- og samarbejdsaftale Kulturafdelingen Journalnr.:08-24631 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Djursland for fuld Damp, Allingåbro

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 22-11-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 22-11-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 22-11-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Gunner Henriksen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere