ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE"

Transkript

1 ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 22 TORSDAG DEN 28. AUGUST 2008, KL PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5

2 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: 2 Fraværende: Jørgen Meier Sørensen deltog ikke i behandlingen af pkt. 169, 170, 171, 172. Til behandling forelå: SAGER TIL UDVALGETS AFGØRELSE Evaluering af bogbilordningen Otterup Produktionshøjskole - lån af geværfabrikken Evaluering af Foreningernes Dag Kulturmidler Ansøgning fra Otterup Friluftsspil...5 SAGER TIL ØKONOMIUDVALGETS/KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE Budget Budgetbemærkninger for Erhvervs- og Fritidsudvalgets område Budget Budgetønsker fra institutionerne Ønsker om større anlæg og investeringer Budgetopfølgning pr. 30. juni Regler for kommunal påskønnelse Nordfyns Landdistriktsråd - Projekt LAG - Budget Bogense Havn og Marina - Investeringsplan Regler for anvisning af kommunale lokaler og anlæg Klage fra Særslev Gymnastikforening - Rekvisittilskud...17 SAGER TIL EFTERRETNING Budgetrapport pr. 31. juli Meddelelser Eventuelt Eventuel overtagelse af Melby Forsamlingshus...19

3 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: 3 SAGER TIL UDVALGETS AFGØRELSE 156. Evaluering af bogbilordningen Sagsnr J.nr Erhvervs- og Fritidsudvalget har tidligere besluttet, at landområderne i Nordfyns Kommune skal betjenes af en bogbilordning i en forsøgsperiode på 2 år gældende fra 1. januar 2007 til og med 31. december Bogbilen påbegyndte kørsel i hele Nordfyns Kommune fra 1. marts Derfor er succeskriterierne beregnet ud fra perioden 1. marts 2007 til 1. marts 2008 (herefter kaldt perioden ). Tallene fra tidligere Søndersø Kommune tager udgangspunkt i år 2005, hvilket anses som det mest reelle i forhold til tallet for I 2006 havde rygter om nedlæggelse af bogbilordningen i forbindelse med kommunesammenlægningen en negativ effekt på brugerne. Udvalget har på møde d. 24. maj 2007 besluttet at bogbilordningen skal evalueres, ved periodens udgang, efter følgende succeskriterier: 1. Det samlede årlige udlån fra bogbilen skal øges med minimum 25% 2. Det gennemsnitlige antal udlån pr. åbningstime pr. år på øvrige holdepladser må til sammen ikke ligge under det gennemsnitlige antal udlån pr. åbningstime pr. år i Morud 3. Udnyttelsesgraden af bogbilen skal være den samme i Nordfyns Kommune som i den tidligere Søndersø Kommune, dvs. 23% af det samlede udlån Succeskriterie 1 er ikke opfyldt, da det samlede årlige udlån i bogbilen er faldet med 11,32%. Succeskriterie 2 er ikke opfyldt, da det gennemsnitlige antal udlån pr. åbningstime pr. år på øvrige holdepladser er 30,93% mindre en det gennemsnitlige antal udlån pr. åbningstime i Morud. Succeskriterie 3 er ikke opfyldt da udnyttelsesgraden kun udgør 6,99% af det samlede udlån i Nordfyns Kommune og ikke som i tidligere Søndersø Kommune 23%. Der er en nedgang i besøgstallet fra 2005 i forhold til den målte periode på 27,8%. Et udlån i bogbilen i Nordfyns Kommune koster 3,98 dkr. mere end i tidligere Søndersø Kommune. Biblioteksleder Dorthe Schmidt Temberg er inviteret til kl for at deltage i behandlingen af dette punkt. Bilag 1-3: Succeskriterie 1,2 og 3 Bilag 4: Besøgstal pr. holdeplads i Nordfyns Kommune Bilag 5: Lønomkostninger Bilag 6: Sammenligning af personaleressourcer pr. udlån

4 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: 4 Personalemæssige konsekvenser: 58,5 personaletimer pr. uge, hvoraf en tekniskservicemedarbejder udgør de 28,5 time og en bibliotekar 30 timer. Økonomiske oplysninger: Driftsudgifter pr. år: - Løn Leasingafgift Forsikringer og vægtafgift It- og telestyrelsen Diesel Øvrige udgifter I alt Til politisk drøftelse. Det indstilles at bogbilordningen ophører pr. 31. december Bogen Kommer udbredes til hele kommunen, efter nærmere givne kriterier. Det anbefales at nettoprovenuet ved ophør tilføres kommunekassen Otterup Produktionshøjskole - lån af geværfabrikken Sagsnr J.nr G01 Otterup Produktionshøjskole fremsender ansøgning om lån af Geværfabrikken fra 1. september 2008 til og med 3. oktober 2008, i forbindelse med tilrettelæggelse og opførelse af børnevariete i samarbejde med daginstitutionerne. Otterup Produktionshøjskole lån af geværfabrikken.

5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: 5 Til politisk drøftelse. Godkendt Evaluering af Foreningernes Dag Sagsnr J.nr Evaluering af Foreningernes Dag, som blev afholdt den 8. marts 2008 i Otterup Hallerne. Økonomiske oplysninger. Der er i budget 2008 afsat kr. til afholdelse af Foreningernes Dag incl. Kommunal Påskønnelse. Udgiften er opgjort til kr. Til udvalgets drøftelse. Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 5. august 2008: Foreningernes Dag ønskes videreført som et lørdagsarrangement koblet sammen med Kommunal Påskønnelse, den 3. lørdag i januar måned. Folkeoplysningsudvalgets indstilling godkendt Kulturmidler Ansøgning fra Otterup Friluftsspil Sagsnr J.nr

6 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: 6 Erhvervs- og Fritidsudvalget vedtog den 26. april 2007 retningslinier for tildeling af kulturmidler. Ansøgninger til andet halvår 2008 er indkaldt med ansøgningsfrist den 15. april Blandt ansøgerne til kulturmidler er Otterup Friluftsspil Nislevgård, som har fremsendt en ansøgning om underskudsgaranti i forbindelse med opsætning af årets stykke My fair Lady. På grund af stykkets karakter har Otterup Friluftsspil valgt at engagere musikere for ca kr. Det økonomiske resultat af årets friluftsspil foreligger nu, og viser et underskud på kr. Otterup Friluftsspil ansøger derfor om kr. i underskudsgaranti. Ansøgningen falder indenfor retningslinerne for tildeling af kulturmidler. Det skal bemærkes at ansøgningen er modtaget rettidigt. Retningslinier for tildeling af kulturmidler, vedtaget i Erhvervs- og Fritidsudvalget 26. april Kulturmidler Ansøgning fra Otterup Friluftsspil Nislevgård Regnskab Otterup Friluftsspil fra til Økonomiske oplysninger: Der er et restbudget til kulturelle arrangementer på ca. kr Til politisk drøftelse. Der bevilges en underskudsdækning på kr SAGER TIL ØKONOMIUDVALGETS/KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE 160. Budget Budgetbemærkninger for Erhvervs- og Fritidsudvalgets område Sagsnr J.nr Gennemgang af det administrative budgetforslag for Erhvervs- og Fritidsudvalgets område.

7 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: 7 Der vurderes på de indarbejdede forudsætninger og mulige tilretninger og effektiviseringer Forslaget gennemgås nøje med udgangspunkt i det samlede finansieringsunderskud på kr. 61,1 mio. Økonomi deltager i behandlingen af dette punkt. Budgetbemærkninger for Erhvervs- og Fritidsudvalgets område Administrativt budgetoplæg med besparelsesforslag udleveret (internt arbejdsdokument). Det samlede budgetmateriale viderebehandles på budgetseminaret den 29. august Budget Budgetønsker fra institutionerne Sagsnr J.nr Ø02 Administrationen fremsender ønsker til Drifts- og Anlægsbudget 2009 fra institutioner under Erhvervs- og Fritidsudvalgets område. Budgetønsker fra foreningerne medtages først på mødet den 28. august Budgetønsker 2009 Erhvervs- og Fritidsudvalget drift Budgetønsker 2009 Erhvervs- og Fritidsudvalget - anlæg Ansøgninger fra institutionerne ligger på sagen Ønsker til Drifts- og Anlægsbudget 2009 forelægges til politisk drøftelse. Beslutning i Erhvervs- og Fritidsudvalget den 26. juni 2008: Genoptages på augustmødet.

8 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: 8 Det bemærkes, at budgetønske vedrørende Otterup Hallerne på kr til omlægning af lån til fast forrentning udgår, idet dette er indarbejdet i budgetforslag for Budgetønsker fremsendes til budgetseminar den 29. august Ønsker om større anlæg og investeringer 2009 Sagsnr J.nr. Ø02 Der er fremsendt anlægs- og investeringsønsker til 2009 fra foreninger i Nordfyns Kommune som følger: Nr Forening/projekt Anlægspris (når arbejdet udføres ved foreningens foranstaltning) Anlægspris (når arbejdet udføres ved kommunens foranstaltning) Bemærkninger 1 Bogense Sejlklub/ Solvarmeanlæg/varmepumpe 2 Hårslev Boldklub/ Omlægning af kampbane 3 Hårslev Boldklub/ Etablering af ny boldbane 4 LAXI islandshesteklub/ Roundpen 5 Morud IF/fodbold Opsætning af boldhegn 6 Morud IF/fodbold Boldrum 7 Morud IF/fodbold Udvidelse af bane- og omklædningsforhold kr. Udgiften er anslået kr kr. Ansøgningen er overført fra anlægsønsker kr. Ansøgningen er overført fra anlægsønsker kr. Udgiften er anslået kr. Ansøgningen er overført fra anlægsønsker 2008, og udgiften er anslået Ikke oplyst 8 Nordfyns Civile Hundefører kr. Udgiften er anslået

9 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: 9 forening/ Etablering af lysanlæg 9 OB & IK/ Tilbygning til klubhus (2 omklædningsrum samt møde og samlingslokale) 10 Ore Sogns Gymnastikforening/ renovering af køkken 11 Ore Sogns Gymnastikforening/ Boldhegn 12 Otterup og Omegns Jagtforening/ Opførelse af klubhus 13 Seniornet Nordfyn/ Etablering af datastue i Søndersø by 14 Skamby Boldklub/ Nyt lysanlæg 15 Skamby Gymnastikforening/ Akustikløsning til gymnastiksal på Skamby Friskole 16 Skeby Gymnastikforening/ Boldhegn 17 Sportsrideklubben BOGØ/ mobilt dressurhegn 18 Søndersø Billardklub/ Investeringsudgifter ifb. ønske om flytning til kommunale lokaler (tidl. materialegård i Søndersø) 19 Søndersø Boldklub/ Opførelse af rekvisitskur på 50-75m², incl. flytning af eltavle 20 Søndersø Boldklub/ Udvidelse af baneanlæg 11 mands fodboldbane 21 Søndersø Boldklub/ Nyt lysanlæg 22 Søndersø Kartingklub/ Udvidelse af klubhus 23 Søndersø Kartingklub/ Køb af jord til udvidelse af kr kr. Ansøgningen er overført fra anlægsønsker Udgiften er anslået. Der søges tilskud fra forskellige fonde kr kr kr. Der søges tilskud fra forskellige fonde Ikke oplyst kr kr. Skamby Friskole er en selvejende institution kr kr kr. Udgiften indeholder indkøb og flytning af billardborde samt klargøring af lokaler kr. Udgiften er anslået kr. Derudover udgift til køb af jord. Udgiften er anslået kr. Udgiften er anslået kr. Anlægsprisen indeholder ikke værdi af eget arbejde kr.

10 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: 10 bane 24 Veflinge G & IF-fodboldafd./ Reetablering af kampbane/anlæg af ny boldbane Ikke opgivet Opmærksomheden henledes på, at udvalget i mødet den 11. juni 2007 punkt 24 traf følgende beslutning for principper for prioritering af anlægsønsker: Projekter, hvor der foreligger dokumenterede behov for anlægget/faciliteterne. Udviklingsprojekter, der ønskes fremmet i kommunen. Ved projekter for bygninger, klubhuse m.v., skal der ske en delvis egenfinansiering. Ansøgningerne ligger i sagen, som ligger til gennemsyn på Otterup Rådhus. Anlægsønskerne forelægges til udvalgets vurdering og prioritering. Beslutning i Folkeoplysningsudvalgets møde den 5. august 2008: Nr. Bemærkninger 1. Fremsendes 2. Fremsendes 3. Fremsendes 4. Oversendes til rekvisittilskud 5. Oversendes til vurdering på kontoen for baneanlæg 6. Oversendes til fifty-fifty puljen 7. Fremsendes 8. Oversendes til vurdering på kontoen for baneanlæg 9. Fremsendes med anbefaling 10. Oversendes til fifty-fifty puljen 11. Oversendes til vurdering på kontoen for baneanlæg 12. Fremsendes 13. Fremsendes 14. Oversendes til vurdering på kontoen for baneanlæg 15. Kan ikke anbefales p.g.a. ejerforhold 16. Oversendes til vurdering på kontoen for baneanlæg 17. Oversendes til rekvisittilskud 18. Fremsendes 19. Oversendes til fifty-fifty puljen 20. Fremsendes 21. Oversendes til vurdering på kontoen for baneanlæg 22. Fremsendes med anbefaling 23. Fremsendes med anbefaling 24. Fremsendes Administrationen anmodes om en faglig vurdering af fodboldbanernes tilstand i Nordfyns Kommune. Endvidere ønskes en vurdering af behovet for lysanlæg.

11 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: 11 Fremsendes til budgetseminar den 29. august Budgetopfølgning pr. 30. juni 2008 Sagsnr Økonomi fremsender budgetopfølgning pr. 30. juni 2008 for Erhvervs- og Fritidsudvalgets område. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2008 Sammenfatning af budgetopfølgning 30. juni 2008 Drøftes i sammenhæng med budget Regler for kommunal påskønnelse Sagsnr J.nr Administrationen har udarbejdet forslag til revision af Regler for kommunal påskønnelse i Nordfyns Kommune af 2. juli De primære ændringer i det reviderede forslag er, at punkterne C og D er sammenskrevet og indholdet er ændret. Reviderede Regler for kommunal påskønnelse i Nordfyns Kommune af 2. juli 2008 Regler for kommunal påskønnelse i Nordfyns Kommune af 15. oktober 2007

12 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: 12 Udvalget anmodes om udtalelse til det reviderede forslag af 2. juli Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 5. august 2008: Forslaget af 2. juli 2008 fremsendes til godkendelse med følgende ændringer: - overskriften i afsnit C ændres til frivilligt foreningsarbejde - de sidste 1½ linje i afsnit C slettes Folkeoplysningsudvalgets indstilling godkendt Nordfyns Landdistriktsråd - Projekt Sagsnr J.nr P20 Nordfyns Landdistriktsråd og administrationen foreslår, at Nordfyns Kommune iværksætter et treårigt projekt, der skal skabe velorganiserede lokalsamfund og et velfungerende samarbejde mellem kommunen og landdistriktsrådet. Forslaget er udarbejdet af Nordfyns Landdistriktsråd. Det er blevet til på baggrund af et møde med administrationen og udvalgsformanden den 3. april En af landdistriktsrådets hovedopgaver er at oprette lokalråd og være den, der har lokalsamfundenes kontakt til kommunen. Landdistriktsrådet vil kunne indsamle og bearbejde de mange uorganiserede henvendelser, kommunen får fra lokalsamfundene. Det bliver derefter landdistriktsrådets opgave, at præsentere henvendelserne samlet for kommunen. Det kræver en stor indsats at lokalisere ildsjælene og organisere lokalsamfundene. Derfor anmoder Nordfyns Landdistriktsråd om støtte til at kunne gennemføre arbejdet. Nordfyns Kommunes størrelse indikerer, at der er plads til og mulighed for omkring 20 lokalråd i kommunen. Indtil videre er der kendskab til 6-7 foreninger, der fungerer som lokalråd. Til projektets gennemførelse skal der afsættes et årligt beløb til lokalrådene og til landdistriktsrådet i de tre år, projektet kører.

13 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: 13 Projektbeskrivelse og budget fra Nordfyns Landdistriktsråd Hvordan giver andre kommuner tilskud Personalemæssige konsekvenser: Projektkonsulent i Nordfyns Kommune, Hanne Bille fungerer som sekretær i Nordfyns Landdistriktsråd. Økonomiske oplysninger: Hele projektet vil kunne gennemføres for op til kr. over tre år. Det første år er budgetteret til kr. På initiativpuljen er der i 2008 et restbeløb på ca. kr I budgetforslag for 2009 er der en initiativpulje på kr Administrationen foreslår, at pengene tages fra initiativpuljen. Ansøgningen kan ikke imødekommes LAG - Budget 2009 Sagsnr J.nr Administrationen ønsker at der afsættes et beløb til støtte af projekter under Fødevareministeriets lokale aktionsgrupper (LAG)i budget Nordfyns lokale aktionsgruppe, LAG Nordfyn har kr. til at støtte projekter i 2007 og 2008 og en endnu ikke fastlagt sum i Nordfyns Kommune er repræsenteret i LAG en og støtter Fødevareministeriets initiativ omkring lokale aktionsgrupper. Administrationen har dog svært ved at rådgive projektmagerne om at søge penge hos kommunen, ligesom den har svært ved at melde klart ud, om hvorvidt kommunen støtter LAG-projekter økonomisk, idet Nordfyns Kommune ikke har en synliggjort sum til støtte af LAG-projekter. Det er administrationens overbevisning, at flere idérige borgere vil kunne gennemføre deres gode projekter, hvis de også har mulighed for at søge støtte hos kommunen. Det vil ligeledes lette administrationens arbejde, hvis der findes en bestemt

14 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: 14 pulje at henvise til, både i kommunens eksterne kommunikation og ved henvendelser fra projektmagere. LAG Aabenraa har foretaget en undersøgelse af kommunernes støtte til LAGprojekter. Undersøgelsen viser, at de kommuner, der støtter LAG-projekter giver fra kr. til projekter i Kommunale tilskud til LAG Personalemæssige konsekvenser: Projektkonsulent i Nordfyns Kommune, Hanne Bille er observatør i LAG Nordfyn Økonomiske oplysninger: Beløbet er et budgetønske til budget Der er ikke afsat øremærkede midler til LAG-grupperne. Administrationens indstilling er, at der bevilliges kr. til støtte af projekter, der er godkendt af Nordfyns lokale aktionsgruppe. Fremsendes med anbefaling til budgetseminar den 29. august Tildelingskriterier udarbejdes efterfølgende Bogense Havn og Marina - Investeringsplan Sagsnr J.nr G00 Administrationen fremlægger ændringer i investeringsplan for Bogense Havn og Marina Investeringsplan : Der er foreslået følgende tiltag i investeringsplanen for : 1. Indkøb af truck/vogn. Der er i 2008 afsat kr. til indkøb af truck og vogn som skal bruges til håndteringen af det nye stativsystem. Efter indhentning af priser samt nærmere vurderinger i forhold til driften af dette system, så foreslås det at der investeres i en selvkørende vogn til dette formål.

15 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: 15 En selvkørende vogn forventes at koste kr. Det foreslås, at der i 2009 afsættes kr. til indkøb af truck/vogn. Anlægsbeløb: kr. (Der kan som alternativ vælges leasing, hvilket vil give en årlig driftsudgift i 15 år på kr ). 2. Renovering Gl. havn. Inden den meget tiltrængte renovering af den indre del af gl. havn kan iværksættes i 2010, skal der laves et beskrevet projekt samt en plan for gennemførelsen af dette. Det foreslås at der afsættes midler til det forberedende arbejde. Anlægsbeløb: kr. 3. Udskiftning af varmeanlæg Havnekontoret/Marinetten. Fyret i havnens hovedbygning/baderum er 33 år gammelt og skal udskiftes i løbet af vinteren, og i forbindelse med denne udskiftning ønskes det, at der evt. bliver suppleret med solvarme, som kan være medvirkende til en billigere drift. Anlægsbeløb kr. 4. Renovering af baderum Brusebadene i hovedbygningen trænger hårdt til en renovering efter 33 års brug. Det foreslås at der opsættes nye spanske vægge og nye fliser på væg og gulv i brusekabinerne. Anlægsbeløb kr. 5. Opsætning af betalingsbom ved slæbested. Der har været et kraftigt tiltagende brug af slæbestedet til isætning af både fra trailere. Andre havne på Fyn har etableret bomanlæg til betaling for denne ydelse. Det foreslås at der opsættes et bomanlæg for betaling i marinaen til brug for isætning af både. Anlægsbeløb: kr. Indtægt årlig drift: kr. Investeringsplan for Bogense Havn og Marina Økonomiske oplysninger: Tilbagebetalingen af de samlede investeringer i investeringsplanen vil blive rykket fra 2015 til Administrationen anbefaler at de foreslåede ændringer til investeringsplanen indarbejdes i Der gøres opmærksom på, at investeringsplanen må indgå i prioriteringen på lige fod med øvrige anlægsønsker. Udsat.

16 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: Regler for anvisning af kommunale lokaler og anlæg Sagsnr J.nr Administrationen har udarbejdet et forslag til Regler for anvisning af kommunale lokaler og anlæg i Nordfyns Kommune af 10. april Forslaget har været sendt til høring hos de kommunale skoler i Nordfyns Kommune. Af de 5 indsendte høringssvar er der bl.a. foreslået, at ungdomsskole og musikskole skal fremgå i prioriteringsrækkefølgen og at afsnittet vedrørende pedelbistand/servicebistand skal præciseres yderligere. Disse forslag er indarbejdet i forslag til Regler for anvisning af kommunale lokaler og anlæg i Nordfyns Kommune af 24. juni 2008, som Folkeoplysningsudvalget anmodes om udtalelse til. Regler for anvisning af kommunale lokaler og udendørs anlæg i Nordfyns Kommune af 10. april Regler for anvisning af kommunale lokaler og udendørs anlæg i Nordfyns Kommune af 24. juni Indsendte høringssvar fra skolerne Udvalget anmodes om en udtalelse til forslaget af 24. juni Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 5. august 2008: Administrationens oplæg af fremsendes til godkendelse med følgende ændringsforslag/tilføjelser: punkt 6: afgørelsen træffes af administrationen punkt 7: tilbagemelding til ansøgerne senest den 1. juni punkt 5: Der sættes punktum efter rådighed, og de sidste 1½ linje slettes. Genoptages.

17 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: Klage fra Særslev Gymnastikforening - Rekvisittilskud Sagsnr J.nr Særslev Gymnastikforening fremsender klage over Folkeoplysningsudvalgets afslag på deres ansøgning om tilskud til indkøb af 8 stk. judomåtter til en samlet pris på kr. Af den fremsendte klage fremgår, at de 8 judomåtter udgør et kampareal og indgår som en integreret del af et større måtteareal på 100m² Begrundelsen for Folkeoplysningsudvalgets afslag er, at der ifølge Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune skal anskaffelsesprisen minimum andrage kr. pr. rekvisit, for at være tilskudsberettiget. Klage fra Særslev Gymnastikforening Sagen forelægges til udvalgets udtalelse. Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 5. august 2008: Udvalget fastholder sin beslutning. Kaj Andersen ønsker ikke at beslutningen fastholdes. Folkeoplysningsudvalget anmodes om en revurdering af sagen. SAGER TIL EFTERRETNING 170. Budgetrapport pr. 31. juli 2008

18 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: 18 Sagsnr J.nr Til orientering fremsendes Budgetrapport pr. 31. juli Budgetrapport pr. 31. juli 2008 Taget til efterretning Meddelelser Sagsnr J.nr Den 1. juli 2008 har Administrationen modtaget forslag fra Jens Lund til ændring af Bogense Havn. Kulturelle Samråd i Danmark fremsender tidsskriftet Kultur.dk På grund af dokumentets format vil dette blive udleveret på mødet. Cowi har for de fynske kommuner udarbejdet detailhandelsanalyse for Fyn. De 2 rapporter består af en del for hele Fyn, samt en del for Nordfyns Kommune. Nordfyns Turistbureau fremsender ansøgning til budget Ansøgningen er for sent indkommet i henhold til tidsplanen. Taget til efterretning.

19 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: Eventuelt Sagsnr Intet Eventuel overtagelse af Melby Forsamlingshus Sagsnr J.nr Erhvervs- og Fritidsudvalget besluttede den 26. april 2007, at administrationen skulle undersøge, om de 2 kommunale forsamlingshuse kan overtages af andre interessenter, subsidiært sælges. Det blev endvidere den 20. december 2007 besluttet, at Melby Forsamlingshus drives videre i kommunalt regi i 2008, og at der tages endelig stilling til forsamlingshusets fremtid i april/maj Den 26. juni 2008 besluttede udvalget at formanden og administrationen foretager forhandlinger om betingelserne for overdragelse med Forsamlingshus Udvalget til overtagelse af Melby Forsamlingshus. Fra forhandlingerne forelægges på mødet et oplæg til politisk drøftelse. Forsamlingshus Udvalget har fremsendt vedtægter til gennemsyn. Melby Forsamlingshus vedtægter til gennemsyn Til politisk drøftelse. Det indstilles at Melby Forsamlingshus på nærmere aftalte vilkår overdrages til Forsamlingshus Udvalget til overtagelse af Melby Forsamlingshus.

20 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: 20

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 2 Kaare Jørgensen deltog ikke i punkt 214-222 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Refer Do 09. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, 1. sal, Præstø Else-Marie Langballe Sørensen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. juni 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden for Økonomiudvalgets møde den 13. marts 2007 Kl. 15.30 Byrådssalen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Opgørelse af over- /underskud for 2006 for Kerteminde,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere