ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE"

Transkript

1 ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 22 TORSDAG DEN 28. AUGUST 2008, KL PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5

2 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: 2 Fraværende: Jørgen Meier Sørensen deltog ikke i behandlingen af pkt. 169, 170, 171, 172. Til behandling forelå: SAGER TIL UDVALGETS AFGØRELSE Evaluering af bogbilordningen Otterup Produktionshøjskole - lån af geværfabrikken Evaluering af Foreningernes Dag Kulturmidler Ansøgning fra Otterup Friluftsspil...5 SAGER TIL ØKONOMIUDVALGETS/KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE Budget Budgetbemærkninger for Erhvervs- og Fritidsudvalgets område Budget Budgetønsker fra institutionerne Ønsker om større anlæg og investeringer Budgetopfølgning pr. 30. juni Regler for kommunal påskønnelse Nordfyns Landdistriktsråd - Projekt LAG - Budget Bogense Havn og Marina - Investeringsplan Regler for anvisning af kommunale lokaler og anlæg Klage fra Særslev Gymnastikforening - Rekvisittilskud...17 SAGER TIL EFTERRETNING Budgetrapport pr. 31. juli Meddelelser Eventuelt Eventuel overtagelse af Melby Forsamlingshus...19

3 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: 3 SAGER TIL UDVALGETS AFGØRELSE 156. Evaluering af bogbilordningen Sagsnr J.nr Erhvervs- og Fritidsudvalget har tidligere besluttet, at landområderne i Nordfyns Kommune skal betjenes af en bogbilordning i en forsøgsperiode på 2 år gældende fra 1. januar 2007 til og med 31. december Bogbilen påbegyndte kørsel i hele Nordfyns Kommune fra 1. marts Derfor er succeskriterierne beregnet ud fra perioden 1. marts 2007 til 1. marts 2008 (herefter kaldt perioden ). Tallene fra tidligere Søndersø Kommune tager udgangspunkt i år 2005, hvilket anses som det mest reelle i forhold til tallet for I 2006 havde rygter om nedlæggelse af bogbilordningen i forbindelse med kommunesammenlægningen en negativ effekt på brugerne. Udvalget har på møde d. 24. maj 2007 besluttet at bogbilordningen skal evalueres, ved periodens udgang, efter følgende succeskriterier: 1. Det samlede årlige udlån fra bogbilen skal øges med minimum 25% 2. Det gennemsnitlige antal udlån pr. åbningstime pr. år på øvrige holdepladser må til sammen ikke ligge under det gennemsnitlige antal udlån pr. åbningstime pr. år i Morud 3. Udnyttelsesgraden af bogbilen skal være den samme i Nordfyns Kommune som i den tidligere Søndersø Kommune, dvs. 23% af det samlede udlån Succeskriterie 1 er ikke opfyldt, da det samlede årlige udlån i bogbilen er faldet med 11,32%. Succeskriterie 2 er ikke opfyldt, da det gennemsnitlige antal udlån pr. åbningstime pr. år på øvrige holdepladser er 30,93% mindre en det gennemsnitlige antal udlån pr. åbningstime i Morud. Succeskriterie 3 er ikke opfyldt da udnyttelsesgraden kun udgør 6,99% af det samlede udlån i Nordfyns Kommune og ikke som i tidligere Søndersø Kommune 23%. Der er en nedgang i besøgstallet fra 2005 i forhold til den målte periode på 27,8%. Et udlån i bogbilen i Nordfyns Kommune koster 3,98 dkr. mere end i tidligere Søndersø Kommune. Biblioteksleder Dorthe Schmidt Temberg er inviteret til kl for at deltage i behandlingen af dette punkt. Bilag 1-3: Succeskriterie 1,2 og 3 Bilag 4: Besøgstal pr. holdeplads i Nordfyns Kommune Bilag 5: Lønomkostninger Bilag 6: Sammenligning af personaleressourcer pr. udlån

4 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: 4 Personalemæssige konsekvenser: 58,5 personaletimer pr. uge, hvoraf en tekniskservicemedarbejder udgør de 28,5 time og en bibliotekar 30 timer. Økonomiske oplysninger: Driftsudgifter pr. år: - Løn Leasingafgift Forsikringer og vægtafgift It- og telestyrelsen Diesel Øvrige udgifter I alt Til politisk drøftelse. Det indstilles at bogbilordningen ophører pr. 31. december Bogen Kommer udbredes til hele kommunen, efter nærmere givne kriterier. Det anbefales at nettoprovenuet ved ophør tilføres kommunekassen Otterup Produktionshøjskole - lån af geværfabrikken Sagsnr J.nr G01 Otterup Produktionshøjskole fremsender ansøgning om lån af Geværfabrikken fra 1. september 2008 til og med 3. oktober 2008, i forbindelse med tilrettelæggelse og opførelse af børnevariete i samarbejde med daginstitutionerne. Otterup Produktionshøjskole lån af geværfabrikken.

5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: 5 Til politisk drøftelse. Godkendt Evaluering af Foreningernes Dag Sagsnr J.nr Evaluering af Foreningernes Dag, som blev afholdt den 8. marts 2008 i Otterup Hallerne. Økonomiske oplysninger. Der er i budget 2008 afsat kr. til afholdelse af Foreningernes Dag incl. Kommunal Påskønnelse. Udgiften er opgjort til kr. Til udvalgets drøftelse. Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 5. august 2008: Foreningernes Dag ønskes videreført som et lørdagsarrangement koblet sammen med Kommunal Påskønnelse, den 3. lørdag i januar måned. Folkeoplysningsudvalgets indstilling godkendt Kulturmidler Ansøgning fra Otterup Friluftsspil Sagsnr J.nr

6 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: 6 Erhvervs- og Fritidsudvalget vedtog den 26. april 2007 retningslinier for tildeling af kulturmidler. Ansøgninger til andet halvår 2008 er indkaldt med ansøgningsfrist den 15. april Blandt ansøgerne til kulturmidler er Otterup Friluftsspil Nislevgård, som har fremsendt en ansøgning om underskudsgaranti i forbindelse med opsætning af årets stykke My fair Lady. På grund af stykkets karakter har Otterup Friluftsspil valgt at engagere musikere for ca kr. Det økonomiske resultat af årets friluftsspil foreligger nu, og viser et underskud på kr. Otterup Friluftsspil ansøger derfor om kr. i underskudsgaranti. Ansøgningen falder indenfor retningslinerne for tildeling af kulturmidler. Det skal bemærkes at ansøgningen er modtaget rettidigt. Retningslinier for tildeling af kulturmidler, vedtaget i Erhvervs- og Fritidsudvalget 26. april Kulturmidler Ansøgning fra Otterup Friluftsspil Nislevgård Regnskab Otterup Friluftsspil fra til Økonomiske oplysninger: Der er et restbudget til kulturelle arrangementer på ca. kr Til politisk drøftelse. Der bevilges en underskudsdækning på kr SAGER TIL ØKONOMIUDVALGETS/KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE 160. Budget Budgetbemærkninger for Erhvervs- og Fritidsudvalgets område Sagsnr J.nr Gennemgang af det administrative budgetforslag for Erhvervs- og Fritidsudvalgets område.

7 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: 7 Der vurderes på de indarbejdede forudsætninger og mulige tilretninger og effektiviseringer Forslaget gennemgås nøje med udgangspunkt i det samlede finansieringsunderskud på kr. 61,1 mio. Økonomi deltager i behandlingen af dette punkt. Budgetbemærkninger for Erhvervs- og Fritidsudvalgets område Administrativt budgetoplæg med besparelsesforslag udleveret (internt arbejdsdokument). Det samlede budgetmateriale viderebehandles på budgetseminaret den 29. august Budget Budgetønsker fra institutionerne Sagsnr J.nr Ø02 Administrationen fremsender ønsker til Drifts- og Anlægsbudget 2009 fra institutioner under Erhvervs- og Fritidsudvalgets område. Budgetønsker fra foreningerne medtages først på mødet den 28. august Budgetønsker 2009 Erhvervs- og Fritidsudvalget drift Budgetønsker 2009 Erhvervs- og Fritidsudvalget - anlæg Ansøgninger fra institutionerne ligger på sagen Ønsker til Drifts- og Anlægsbudget 2009 forelægges til politisk drøftelse. Beslutning i Erhvervs- og Fritidsudvalget den 26. juni 2008: Genoptages på augustmødet.

8 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: 8 Det bemærkes, at budgetønske vedrørende Otterup Hallerne på kr til omlægning af lån til fast forrentning udgår, idet dette er indarbejdet i budgetforslag for Budgetønsker fremsendes til budgetseminar den 29. august Ønsker om større anlæg og investeringer 2009 Sagsnr J.nr. Ø02 Der er fremsendt anlægs- og investeringsønsker til 2009 fra foreninger i Nordfyns Kommune som følger: Nr Forening/projekt Anlægspris (når arbejdet udføres ved foreningens foranstaltning) Anlægspris (når arbejdet udføres ved kommunens foranstaltning) Bemærkninger 1 Bogense Sejlklub/ Solvarmeanlæg/varmepumpe 2 Hårslev Boldklub/ Omlægning af kampbane 3 Hårslev Boldklub/ Etablering af ny boldbane 4 LAXI islandshesteklub/ Roundpen 5 Morud IF/fodbold Opsætning af boldhegn 6 Morud IF/fodbold Boldrum 7 Morud IF/fodbold Udvidelse af bane- og omklædningsforhold kr. Udgiften er anslået kr kr. Ansøgningen er overført fra anlægsønsker kr. Ansøgningen er overført fra anlægsønsker kr. Udgiften er anslået kr. Ansøgningen er overført fra anlægsønsker 2008, og udgiften er anslået Ikke oplyst 8 Nordfyns Civile Hundefører kr. Udgiften er anslået

9 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: 9 forening/ Etablering af lysanlæg 9 OB & IK/ Tilbygning til klubhus (2 omklædningsrum samt møde og samlingslokale) 10 Ore Sogns Gymnastikforening/ renovering af køkken 11 Ore Sogns Gymnastikforening/ Boldhegn 12 Otterup og Omegns Jagtforening/ Opførelse af klubhus 13 Seniornet Nordfyn/ Etablering af datastue i Søndersø by 14 Skamby Boldklub/ Nyt lysanlæg 15 Skamby Gymnastikforening/ Akustikløsning til gymnastiksal på Skamby Friskole 16 Skeby Gymnastikforening/ Boldhegn 17 Sportsrideklubben BOGØ/ mobilt dressurhegn 18 Søndersø Billardklub/ Investeringsudgifter ifb. ønske om flytning til kommunale lokaler (tidl. materialegård i Søndersø) 19 Søndersø Boldklub/ Opførelse af rekvisitskur på 50-75m², incl. flytning af eltavle 20 Søndersø Boldklub/ Udvidelse af baneanlæg 11 mands fodboldbane 21 Søndersø Boldklub/ Nyt lysanlæg 22 Søndersø Kartingklub/ Udvidelse af klubhus 23 Søndersø Kartingklub/ Køb af jord til udvidelse af kr kr. Ansøgningen er overført fra anlægsønsker Udgiften er anslået. Der søges tilskud fra forskellige fonde kr kr kr. Der søges tilskud fra forskellige fonde Ikke oplyst kr kr. Skamby Friskole er en selvejende institution kr kr kr. Udgiften indeholder indkøb og flytning af billardborde samt klargøring af lokaler kr. Udgiften er anslået kr. Derudover udgift til køb af jord. Udgiften er anslået kr. Udgiften er anslået kr. Anlægsprisen indeholder ikke værdi af eget arbejde kr.

10 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: 10 bane 24 Veflinge G & IF-fodboldafd./ Reetablering af kampbane/anlæg af ny boldbane Ikke opgivet Opmærksomheden henledes på, at udvalget i mødet den 11. juni 2007 punkt 24 traf følgende beslutning for principper for prioritering af anlægsønsker: Projekter, hvor der foreligger dokumenterede behov for anlægget/faciliteterne. Udviklingsprojekter, der ønskes fremmet i kommunen. Ved projekter for bygninger, klubhuse m.v., skal der ske en delvis egenfinansiering. Ansøgningerne ligger i sagen, som ligger til gennemsyn på Otterup Rådhus. Anlægsønskerne forelægges til udvalgets vurdering og prioritering. Beslutning i Folkeoplysningsudvalgets møde den 5. august 2008: Nr. Bemærkninger 1. Fremsendes 2. Fremsendes 3. Fremsendes 4. Oversendes til rekvisittilskud 5. Oversendes til vurdering på kontoen for baneanlæg 6. Oversendes til fifty-fifty puljen 7. Fremsendes 8. Oversendes til vurdering på kontoen for baneanlæg 9. Fremsendes med anbefaling 10. Oversendes til fifty-fifty puljen 11. Oversendes til vurdering på kontoen for baneanlæg 12. Fremsendes 13. Fremsendes 14. Oversendes til vurdering på kontoen for baneanlæg 15. Kan ikke anbefales p.g.a. ejerforhold 16. Oversendes til vurdering på kontoen for baneanlæg 17. Oversendes til rekvisittilskud 18. Fremsendes 19. Oversendes til fifty-fifty puljen 20. Fremsendes 21. Oversendes til vurdering på kontoen for baneanlæg 22. Fremsendes med anbefaling 23. Fremsendes med anbefaling 24. Fremsendes Administrationen anmodes om en faglig vurdering af fodboldbanernes tilstand i Nordfyns Kommune. Endvidere ønskes en vurdering af behovet for lysanlæg.

11 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: 11 Fremsendes til budgetseminar den 29. august Budgetopfølgning pr. 30. juni 2008 Sagsnr Økonomi fremsender budgetopfølgning pr. 30. juni 2008 for Erhvervs- og Fritidsudvalgets område. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2008 Sammenfatning af budgetopfølgning 30. juni 2008 Drøftes i sammenhæng med budget Regler for kommunal påskønnelse Sagsnr J.nr Administrationen har udarbejdet forslag til revision af Regler for kommunal påskønnelse i Nordfyns Kommune af 2. juli De primære ændringer i det reviderede forslag er, at punkterne C og D er sammenskrevet og indholdet er ændret. Reviderede Regler for kommunal påskønnelse i Nordfyns Kommune af 2. juli 2008 Regler for kommunal påskønnelse i Nordfyns Kommune af 15. oktober 2007

12 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: 12 Udvalget anmodes om udtalelse til det reviderede forslag af 2. juli Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 5. august 2008: Forslaget af 2. juli 2008 fremsendes til godkendelse med følgende ændringer: - overskriften i afsnit C ændres til frivilligt foreningsarbejde - de sidste 1½ linje i afsnit C slettes Folkeoplysningsudvalgets indstilling godkendt Nordfyns Landdistriktsråd - Projekt Sagsnr J.nr P20 Nordfyns Landdistriktsråd og administrationen foreslår, at Nordfyns Kommune iværksætter et treårigt projekt, der skal skabe velorganiserede lokalsamfund og et velfungerende samarbejde mellem kommunen og landdistriktsrådet. Forslaget er udarbejdet af Nordfyns Landdistriktsråd. Det er blevet til på baggrund af et møde med administrationen og udvalgsformanden den 3. april En af landdistriktsrådets hovedopgaver er at oprette lokalråd og være den, der har lokalsamfundenes kontakt til kommunen. Landdistriktsrådet vil kunne indsamle og bearbejde de mange uorganiserede henvendelser, kommunen får fra lokalsamfundene. Det bliver derefter landdistriktsrådets opgave, at præsentere henvendelserne samlet for kommunen. Det kræver en stor indsats at lokalisere ildsjælene og organisere lokalsamfundene. Derfor anmoder Nordfyns Landdistriktsråd om støtte til at kunne gennemføre arbejdet. Nordfyns Kommunes størrelse indikerer, at der er plads til og mulighed for omkring 20 lokalråd i kommunen. Indtil videre er der kendskab til 6-7 foreninger, der fungerer som lokalråd. Til projektets gennemførelse skal der afsættes et årligt beløb til lokalrådene og til landdistriktsrådet i de tre år, projektet kører.

13 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: 13 Projektbeskrivelse og budget fra Nordfyns Landdistriktsråd Hvordan giver andre kommuner tilskud Personalemæssige konsekvenser: Projektkonsulent i Nordfyns Kommune, Hanne Bille fungerer som sekretær i Nordfyns Landdistriktsråd. Økonomiske oplysninger: Hele projektet vil kunne gennemføres for op til kr. over tre år. Det første år er budgetteret til kr. På initiativpuljen er der i 2008 et restbeløb på ca. kr I budgetforslag for 2009 er der en initiativpulje på kr Administrationen foreslår, at pengene tages fra initiativpuljen. Ansøgningen kan ikke imødekommes LAG - Budget 2009 Sagsnr J.nr Administrationen ønsker at der afsættes et beløb til støtte af projekter under Fødevareministeriets lokale aktionsgrupper (LAG)i budget Nordfyns lokale aktionsgruppe, LAG Nordfyn har kr. til at støtte projekter i 2007 og 2008 og en endnu ikke fastlagt sum i Nordfyns Kommune er repræsenteret i LAG en og støtter Fødevareministeriets initiativ omkring lokale aktionsgrupper. Administrationen har dog svært ved at rådgive projektmagerne om at søge penge hos kommunen, ligesom den har svært ved at melde klart ud, om hvorvidt kommunen støtter LAG-projekter økonomisk, idet Nordfyns Kommune ikke har en synliggjort sum til støtte af LAG-projekter. Det er administrationens overbevisning, at flere idérige borgere vil kunne gennemføre deres gode projekter, hvis de også har mulighed for at søge støtte hos kommunen. Det vil ligeledes lette administrationens arbejde, hvis der findes en bestemt

14 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: 14 pulje at henvise til, både i kommunens eksterne kommunikation og ved henvendelser fra projektmagere. LAG Aabenraa har foretaget en undersøgelse af kommunernes støtte til LAGprojekter. Undersøgelsen viser, at de kommuner, der støtter LAG-projekter giver fra kr. til projekter i Kommunale tilskud til LAG Personalemæssige konsekvenser: Projektkonsulent i Nordfyns Kommune, Hanne Bille er observatør i LAG Nordfyn Økonomiske oplysninger: Beløbet er et budgetønske til budget Der er ikke afsat øremærkede midler til LAG-grupperne. Administrationens indstilling er, at der bevilliges kr. til støtte af projekter, der er godkendt af Nordfyns lokale aktionsgruppe. Fremsendes med anbefaling til budgetseminar den 29. august Tildelingskriterier udarbejdes efterfølgende Bogense Havn og Marina - Investeringsplan Sagsnr J.nr G00 Administrationen fremlægger ændringer i investeringsplan for Bogense Havn og Marina Investeringsplan : Der er foreslået følgende tiltag i investeringsplanen for : 1. Indkøb af truck/vogn. Der er i 2008 afsat kr. til indkøb af truck og vogn som skal bruges til håndteringen af det nye stativsystem. Efter indhentning af priser samt nærmere vurderinger i forhold til driften af dette system, så foreslås det at der investeres i en selvkørende vogn til dette formål.

15 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: 15 En selvkørende vogn forventes at koste kr. Det foreslås, at der i 2009 afsættes kr. til indkøb af truck/vogn. Anlægsbeløb: kr. (Der kan som alternativ vælges leasing, hvilket vil give en årlig driftsudgift i 15 år på kr ). 2. Renovering Gl. havn. Inden den meget tiltrængte renovering af den indre del af gl. havn kan iværksættes i 2010, skal der laves et beskrevet projekt samt en plan for gennemførelsen af dette. Det foreslås at der afsættes midler til det forberedende arbejde. Anlægsbeløb: kr. 3. Udskiftning af varmeanlæg Havnekontoret/Marinetten. Fyret i havnens hovedbygning/baderum er 33 år gammelt og skal udskiftes i løbet af vinteren, og i forbindelse med denne udskiftning ønskes det, at der evt. bliver suppleret med solvarme, som kan være medvirkende til en billigere drift. Anlægsbeløb kr. 4. Renovering af baderum Brusebadene i hovedbygningen trænger hårdt til en renovering efter 33 års brug. Det foreslås at der opsættes nye spanske vægge og nye fliser på væg og gulv i brusekabinerne. Anlægsbeløb kr. 5. Opsætning af betalingsbom ved slæbested. Der har været et kraftigt tiltagende brug af slæbestedet til isætning af både fra trailere. Andre havne på Fyn har etableret bomanlæg til betaling for denne ydelse. Det foreslås at der opsættes et bomanlæg for betaling i marinaen til brug for isætning af både. Anlægsbeløb: kr. Indtægt årlig drift: kr. Investeringsplan for Bogense Havn og Marina Økonomiske oplysninger: Tilbagebetalingen af de samlede investeringer i investeringsplanen vil blive rykket fra 2015 til Administrationen anbefaler at de foreslåede ændringer til investeringsplanen indarbejdes i Der gøres opmærksom på, at investeringsplanen må indgå i prioriteringen på lige fod med øvrige anlægsønsker. Udsat.

16 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: Regler for anvisning af kommunale lokaler og anlæg Sagsnr J.nr Administrationen har udarbejdet et forslag til Regler for anvisning af kommunale lokaler og anlæg i Nordfyns Kommune af 10. april Forslaget har været sendt til høring hos de kommunale skoler i Nordfyns Kommune. Af de 5 indsendte høringssvar er der bl.a. foreslået, at ungdomsskole og musikskole skal fremgå i prioriteringsrækkefølgen og at afsnittet vedrørende pedelbistand/servicebistand skal præciseres yderligere. Disse forslag er indarbejdet i forslag til Regler for anvisning af kommunale lokaler og anlæg i Nordfyns Kommune af 24. juni 2008, som Folkeoplysningsudvalget anmodes om udtalelse til. Regler for anvisning af kommunale lokaler og udendørs anlæg i Nordfyns Kommune af 10. april Regler for anvisning af kommunale lokaler og udendørs anlæg i Nordfyns Kommune af 24. juni Indsendte høringssvar fra skolerne Udvalget anmodes om en udtalelse til forslaget af 24. juni Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 5. august 2008: Administrationens oplæg af fremsendes til godkendelse med følgende ændringsforslag/tilføjelser: punkt 6: afgørelsen træffes af administrationen punkt 7: tilbagemelding til ansøgerne senest den 1. juni punkt 5: Der sættes punktum efter rådighed, og de sidste 1½ linje slettes. Genoptages.

17 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: Klage fra Særslev Gymnastikforening - Rekvisittilskud Sagsnr J.nr Særslev Gymnastikforening fremsender klage over Folkeoplysningsudvalgets afslag på deres ansøgning om tilskud til indkøb af 8 stk. judomåtter til en samlet pris på kr. Af den fremsendte klage fremgår, at de 8 judomåtter udgør et kampareal og indgår som en integreret del af et større måtteareal på 100m² Begrundelsen for Folkeoplysningsudvalgets afslag er, at der ifølge Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune skal anskaffelsesprisen minimum andrage kr. pr. rekvisit, for at være tilskudsberettiget. Klage fra Særslev Gymnastikforening Sagen forelægges til udvalgets udtalelse. Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 5. august 2008: Udvalget fastholder sin beslutning. Kaj Andersen ønsker ikke at beslutningen fastholdes. Folkeoplysningsudvalget anmodes om en revurdering af sagen. SAGER TIL EFTERRETNING 170. Budgetrapport pr. 31. juli 2008

18 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: 18 Sagsnr J.nr Til orientering fremsendes Budgetrapport pr. 31. juli Budgetrapport pr. 31. juli 2008 Taget til efterretning Meddelelser Sagsnr J.nr Den 1. juli 2008 har Administrationen modtaget forslag fra Jens Lund til ændring af Bogense Havn. Kulturelle Samråd i Danmark fremsender tidsskriftet Kultur.dk På grund af dokumentets format vil dette blive udleveret på mødet. Cowi har for de fynske kommuner udarbejdet detailhandelsanalyse for Fyn. De 2 rapporter består af en del for hele Fyn, samt en del for Nordfyns Kommune. Nordfyns Turistbureau fremsender ansøgning til budget Ansøgningen er for sent indkommet i henhold til tidsplanen. Taget til efterretning.

19 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: Eventuelt Sagsnr Intet Eventuel overtagelse af Melby Forsamlingshus Sagsnr J.nr Erhvervs- og Fritidsudvalget besluttede den 26. april 2007, at administrationen skulle undersøge, om de 2 kommunale forsamlingshuse kan overtages af andre interessenter, subsidiært sælges. Det blev endvidere den 20. december 2007 besluttet, at Melby Forsamlingshus drives videre i kommunalt regi i 2008, og at der tages endelig stilling til forsamlingshusets fremtid i april/maj Den 26. juni 2008 besluttede udvalget at formanden og administrationen foretager forhandlinger om betingelserne for overdragelse med Forsamlingshus Udvalget til overtagelse af Melby Forsamlingshus. Fra forhandlingerne forelægges på mødet et oplæg til politisk drøftelse. Forsamlingshus Udvalget har fremsendt vedtægter til gennemsyn. Melby Forsamlingshus vedtægter til gennemsyn Til politisk drøftelse. Det indstilles at Melby Forsamlingshus på nærmere aftalte vilkår overdrages til Forsamlingshus Udvalget til overtagelse af Melby Forsamlingshus.

20 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: 20

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 TIRSDAG DEN 1. APRIL 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 1. april 2008 Side: 2 Fraværende: Pia Longet

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 27. NOVEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 27. november 2008 Side: 2

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 26. april 2007 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TIRSDAG DEN 20. NOVEMBER 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 20. november 2007 Side: 2

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 19 TORSDAG DEN 24. APRIL 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. april 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 19 TIRSDAG DEN 20. OKTOBER 2009, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 20. oktober 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 TORSDAG DEN 8. NOVEMBER 2007, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 8. november 2007 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 20 TORSDAG DEN 22. MAJ 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 22. maj 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TIRSDAG DEN 3. MARTS 2009, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 3. marts 2009 Side: 2 Fraværende: Jan Erik

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 15. JANUAR 2009, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 15. januar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 7 ONSDAG DEN 22. AUGUST 2007, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 22. august 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 20 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 8. december 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 39 ONSDAG DEN 10. JUNI 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 10. juni 2009 Side: 2 Fraværende: Benno Frandsen. Torben

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 29 TORSDAG DEN 12. MARTS 2009, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 12. marts 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 10 TIRSDAG DEN 3. JUNI 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 3. juni 2008 Side: 2 Fraværende: Freddy

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. juni 2007 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Dagsorden nr. 2 for mødet TIRSDAG den 13. februar 2007 kl på Otterup Rådhus, mødelokale 5

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Dagsorden nr. 2 for mødet TIRSDAG den 13. februar 2007 kl på Otterup Rådhus, mødelokale 5 Init.: Dato: 13.02.2007 Side: 4 FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Dagsorden nr. 2 for mødet TIRSDAG den 13. februar 2007 kl. 17.00 på Otterup Rådhus, mødelokale 5 Fraværende: Jørgen Meier Sørensen med afbud. MEDDELELSER

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 TORSDAG DEN 7. MAJ 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 7. maj 2009 Side: 2 Fraværende: Eva Laut Andersen, Torben

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 35 TORSDAG DEN 8. OKTOBER 2009, KL. 14.30 Erhvervs- og Fritidsudvalget 8. oktober 2009 Side: 2 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BORGMESTERKONTORETS

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 42 ONSDAG DEN 9. SEPTEMBER 2009, KL. 15.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, GÆSTEKANTINEN Familieudvalget 9. september 2009 Side: 2 Fraværende: Benno Frandsen

Læs mere

Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter.

Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter. 40.00 Generelle bemærkninger Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter. 40.20 Haller og baneanlæg Området vedrører

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den 18.06.2008 kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 106. Meddelelser og orientering... 3 107. Budget 2009 prioritering

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Ok Djurs klubhus, Klitten 1, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 5. september 2017 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Gunnar Thode

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 ONSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 24. september 2008 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 17.03.2010 kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 10. Projektet Grib Chancen - til et lettere liv... 3 11. Pensionisttilskud...

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen)

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) 1 REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) Indholdsfortegnelse Åben - Ansøgning fra Dancing Friends Vesthimmerland om godkendelse

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 25-08-2011 Kl. 17:00 undvisningslokalerne ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 25-08-2011 Kl. 17:00 undvisningslokalerne ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 25-08-2011 Kl. 17:00 undvisningslokalerne ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Preben Juhl Rasmussen, Søren Sørensen,

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Tillægsreferat. fra mødet den kl i THY HALLEN

Tillægsreferat. fra mødet den kl i THY HALLEN Tillægsreferat fra mødet den kl. 15.00 i THY HALLEN Medlemmer: Anne Marie Munk, Britta Gade, Eigil Boye, Heinz Hvid, Jens Vestergaard Jensen, Jens Yde, Jørgen Østerby Pedersen, Morten Bach Andersen, Steffen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Landsbyudvalget udpegning af formand og valg af næstformand 3 002. Mødekalender for 2010 5 003.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 21 ONSDAG DEN 9. SEPTEMBER 2009, KL. 9.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Ældrerådet 9. september 2009 Side: 2 Fraværende: Yvonne Lindharth. Annelise

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 15. JANUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 15. januar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 08.12.2010 kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 08.12.2010 kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 08.12.2010 kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 51. Meddelelser og orientering... 3 52. Fordeling af tilskud til aftenskoleundervisning

Læs mere

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214 Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214 Indholdsfortegnelse 001. Farsø Petanque Klub - ansøgning om tilskud til udvidelse

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 26-06-2014 kl. 16:45 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Ekstraordinært

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 27. NOVEMBER 2008, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, GÆSTEKANTINEN Social- og Sundhedsudvalget 27. november 2008 Side: 2

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 10. SEPTEMBER 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 10. september 2009 Side:

Læs mere

REFERAT TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. AUGUST 2007 KL PÅ KNABERGÅRDEN I AALESTRUP

REFERAT TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. AUGUST 2007 KL PÅ KNABERGÅRDEN I AALESTRUP REFERAT TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. AUGUST 2007 KL. 17.00 PÅ KNABERGÅRDEN I AALESTRUP Indholdsfortegnelse 1. Aars Gymnastikforening Ansøgning om fritagelse for betaling af halgebyr. 2. Aftale

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 17. februar 2004, kl. 18:00 Åben sag: 152. Efterretning Åben sag: 153. Aftalestyring Åben sag: 154. Midtpunktet

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 05.11.2012 kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 290. Ansøgninger fra Jubilæumskomiteen... 3 291. Oprettelse af den

Læs mere

8680 RY Torsdag den 9. april 2015 klokken 18,30

8680 RY Torsdag den 9. april 2015 klokken 18,30 Dagsorden Referat Fraværende 54. Godkendelse af dagsorden 55. Godkendelse af referat fra mødet den 12. marts 2015 56. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet 3. Kirkeministeriet 1.Skanderborg Provsti, MI-udvalget

Læs mere

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:00 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:00 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 18.08.2010 kl. 16:00 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 26. Meddelelser og orientering... 3 27. Fritidspas... 3 28. Budget 2011... 4 29.

Læs mere

Erhverv og fritidsudvalget Budget 2009

Erhverv og fritidsudvalget Budget 2009 Erhverv og fritidsudvalget Udgiftsbaseret Mio. kr. Samlet resultat 35,2 Fritid 14,7 Baneanlæg, kommunale klubhuse og haller 7,3 Campingpladser -0,1 Folkeoplysning 7,5 Bibliotek 12,4 Fællesudg. Bibliotek

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsudvalget 3. april 2017 Dragør Boldklub, Halvejen 5, 2791 Dragør kl

Referat. Folkeoplysningsudvalget 3. april 2017 Dragør Boldklub, Halvejen 5, 2791 Dragør kl Referat Folkeoplysningsudvalget 3. april 2017 Dragør Boldklub, Halvejen 5, 2791 Dragør kl. 17.00 Indhold Side 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Meddelelser... 2 3. Banefordeling for 2017-2019 samt sæsonudlån

Læs mere

Nordfynshallen - fra kommunal til selvejende institution

Nordfynshallen - fra kommunal til selvejende institution Nordfynshallen - fra kommunal til selvejende institution Status og baggrund for Nordfynshallen Status og baggrund Nordfynshallen 2009: I 2004 vedtog Bogense byråd en helhedsplan (renoverings- og udviklingsplan)

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

1 Dagsorden godkendes. Der er kommet 1 bilag til pkt. 6 og pkt. 7. Dagsorden godkendt.

1 Dagsorden godkendes. Der er kommet 1 bilag til pkt. 6 og pkt. 7. Dagsorden godkendt. Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 5. november 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen, Søndersø præstegård Til stede: Keld B. Hansen, Stig Saxbjørn, Kjeld Bruun, Else Wismar, Grethe Monrad,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012 Referat torsdag den 26. april 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 20 ONSDAG DEN 26. MARTS 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 4 Familieudvalget 26. marts 2008 Side: 2 Fraværende: Eva Laut Andersen Til

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Onsdag den 17. juni 2009 Kl. 18.30 i Mødelokale F 2 v/ hovedindgangen Frederikssund Rådhus Mødedeltagere: Jens Brogaard Jensen (V) Alice Linning Annelise Hansen

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 26. april 2007 Side: 31 Fraværende:

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Indholdsfortegnelse 001. Orientering om status på biblioteksområdet 108 002. Takster 2009 - Biblioteksområdet 109 003. Politisk

Læs mere

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen Indholdsfortegnelse 1. Ansøgning om tilskud til voksenundervisning for 2008 3 2. Fortolkning af regler for

Læs mere

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Mødedato: 08. oktober 2015 Side: 29 Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Åben dagsorden Medlemmer Birger L. Hansen Dina Oxfeldt

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering - Orienteringer fra administrationen 3 002. Folkeoplysningspolitik - udkast

Læs mere

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal Hjørring Rådhus

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.10 Indkaldte: kl. 13.00 repræsentanter fra Aftenskolesamrådet, pkt. 87 kl. 13.45

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

REFERAT. Kultur og Fritidsudvalget. Tirsdag den 2. oktober 2007 kl

REFERAT. Kultur og Fritidsudvalget. Tirsdag den 2. oktober 2007 kl REFERAT Tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 16.00 i mødelokale F7 (lokale E303 bunkerne) Frederikssund Rådhus Torvet 2, Frederikssund. Mødedeltagere: Grethe Olsen, Kenneth Jensen, John Schmidt Andersen og

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009 Referat fra møde i onsdag den 17. juni 2009 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2 på Rådhuset i Allerslev. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 3 2. FOU - Orientering... 4 3. FOU

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Jan

Læs mere

Notat. Kunstgræsbanen i Glamsbjerg

Notat. Kunstgræsbanen i Glamsbjerg Notat Til: KFU Kopi til: Fra: Peter Nielsen Kunstgræsbanen i Glamsbjerg 1. Indledning Drøftelsen af pkt. 562 og 563 på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 4. marts 2013, gav anledning til en række spørgsmål.

Læs mere

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 6. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 6. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 6. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Til stede: Else Wismar, Grethe Monrad, Bente Kaysen, Keld B. Hansen, Kjeld Bruun og Stig

Læs mere

Årshjul for KIF 2014

Årshjul for KIF 2014 Årshjul for KIF 2014 Januar 2014 (Afleveringsfrist 13. december 2013, kl. 8,00) 11/21667 Årshjul KIF 2014 Bilag 120387/13 Forslag til mødeplan for ØPU og fagudvalg Godkendelse af forretningsorden til KIF

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 13.05.2009 kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Gitte Overgaard, Ole Olesen Indholdsfortegnelse: 169. Meddelelser og orientering... 3

Læs mere

Møde nr.: 5 Mødedato: 23. maj 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1

Møde nr.: 5 Mødedato: 23. maj 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1 REFERAT Kulturudvalg Møde nr.: 5 Mødedato: Mødevarighed: 14.30-17.00 Fraværende: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 KU Ferie og Musik på Endelave, ansøgning om tilskud

Læs mere

BEREDSKABSKOMMISSIONEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

BEREDSKABSKOMMISSIONEN FOR NORDFYNS KOMMUNE BEREDSKABSKOMMISSIONEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TIRSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2007, KL. 14.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Beredskabskommissionen 18. september 2007 Side: 9 Fraværende:

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 45 TIRSDAG DEN 1. DECEMBER 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 1. december 2009 Side: 2 Fraværende: Anders Fog-Petersen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 11.04.2011 kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 130. Budgetopfølgning 1-2011 - Kultur- og Fritidsudvalgets område...

Læs mere