DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group. Årsrapport 2011 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group. Årsrapport 2011 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA"

Transkript

1 DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group Årsrapport 2011 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA

2 Årsrapporten 2011 Årsrapporten 2011 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA er udarbejdet på DAHANCA sekretariatet af overlæge Jesper Grau Eriksen og IT-ansvarlige medarbejder Aleksandar Jovanovic i samarbejde med formanden for DAHANCA overlæge Jørgen Johansen samt sekretær for DAHANCA og overordnet ansvarlig for databasen professor Jens Overgaard. Kontaktperson: Professor Jens Overgaard DAHANCA-sekretariatet Afd. for Eksperimentel Klinisk Onkologi Aarhus Sygehus, NBG Nørrebrogade 44, bygn. 5, 2. sal 8000 Aarhus C Tlf Fax

3 Indholdsfortegnelse Konklusioner og anbefalinger 4 Oversigtstabel over de samlede indikatorresultater 6 Uddybning af de enkelte indikatorresultater 7 Beskrivelse af sygdomsområdet og måling af behandlingskvalitet 21 Oversigt over indikatorer 23 Styregruppens medlemmer 24 Regionale kommentarer 25 Ordliste Cancer-specifik overlevelse Cavum oris DAHANCA DATHYRCA Larynx Pallierende behandling Pharynx Recidiv-fri overlevelse Sino-nasal Thyroidea Total overlevelse Overlevelse korrigeret for død af alle andre årsager end aktuelle kræftsygdom Mundhule Den danske hoved-hals cancer gruppe Skjoldbruskkirtelgruppen en undergruppe af DAHANCA Strube Lindrende behandling Svælg Patienter i live uden tilbagefald af aktuelle kræftsygdom Næse og bihuler Skjoldbruskkirtel Overlevelse som følge af død af alle årsager (observeret overlevelse) 3

4 Konklusioner og anbefalinger Dette er den første årsrapport fra den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA til Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, RKKP. DAHANCA s 17 kvalitetsindikatorer dækker over en bred vifte af parametre for karakteriseringen af kræfttilfældene, udredning og behandling, udfaldet af given behandling på såvel kort som lang sigt samt morbiditet. De 17 valgte kvalitetsindikatorer fungerer derfor som pejlemærker for behandlingskvaliteten og kompletheden af såvel den kliniske som den forskningsmæssige del af databasen. Af samme årsag er kravene til datakomplethed sat højt. En planlagt krydsregistrering med Cancerregisteret (første kvartal 2013) vil sikre, at data er så komplette og af så høj kvalitet som muligt. Enkelte indikatorer måler effekt af behandling på langt sigt og vil først være at finde i kommende rapporter, når data er tilgængelige. Generelt har databasen en tilfredsstillende registrering af data, som afspejler sig i indikatorresultater, der ligger tæt på målsætningen. Der er dog variationer mellem centrene. En af årsagerne hertil er, at dataindtastning og validering endnu ikke alle steder er etableret som en rutinemæssig arbejdsopgave, som er tilført de nødvendige ressourcer. Det er et stort ønske fra DAHANCA, at de nødvendige ressourcer stilles til rådighed fremover for at sikre så optimale data til monitorering og forskning. DAHANCA registrerer egne forløbstider for pakkeforløb. Et af målene hermed har været at give et mere nuanceret billede af udredningsforløbet og tiden til behandling. For 2011 er man endnu ikke på alle forhold tæt på at overholde pakkeforløbenes målsætninger men dog godt på vej. Især når det tages i betragtning at flere centre først i 2011 var ved at etablere multidisciplinære teamkonferencer og sætte pakkeforløbene i system. Det forventes derfor, at centrene i højere grad overholder pakkeforløbenes målsætning i de kommende år, og det vil være et fokuspunkt for DAHANCA. Dette kan illustreres med, at den mediane tid fra første kontakt med sundhedsvæsenet til start på behandling for en hoved-halskræftpatient er dalet fra 69 dage i 2002 til 41 dage i 2010, og for 2011 er forløbstiden 15 dage for operation og 23 dage for onkologisk behandling. En reduktion på op mod 54 dage i ventetid siden

5 DAHANCA tilstræber en dynamisk monitorering af kvalitetsindikatorerne. DAHANCA s sekretariat arbejder derfor på en fuldt elektronisk og kontinuerligt opdateret registrering af alle 17 kvalitetsindikatorer. De første dynamiske tabeller ses i denne rapport. I 2012 udbygges denne funktion yderligere således at rapporten fra 2013 forventes fuldt elektronisk og til enhver tid tilgængelig for DAHANCA s medlemmer, RKKP og andre relevante organisationer. 5

6 Oversigtstabel over de samlede indikatorresultater Alle resultater angivet i procent er rundet op/ned til et helt tal, da usikkerhederne i data ikke retfærdiggør brug af decimaler. Indikator nr. Beskrivelse Type Kvalitetsmål Indikatorresultat 2011 HHC1 Der eksisterer national klinisk database Struktur 100 % 100 % HHC2 HHC3 HHC4 Der eksisterer kliniske retningslinjer for alle patientkategorier med cancer i hovedhals-regionen. Andel patienter med cancer cavi oris (DC06.9), cancer oropharyngis (DC09.9,DC10.9), cancer hypopharyngis (DC13.9), cancer nasopharyngis (DC11.9), cancer laryngis (DC32.9), cancer glandulae salivarii (DC07.9, DC08) og cancer thyroideae (DC73.9) med cytologisk/ histologisk verificeret carcinom registreret i DAHANCA databaserne, i forhold til antal patienter med samme diagnoser registreret i Cancerregistret. Andel patienter, der er drøftet ved MDT-konference. Struktur 100 % 100 % Proces 95 % 96 % Proces 90 % Data tilgængelige fra 2012 HHC5 Andel patienter registreret med kendt tumorlokalisation. Proces 100 % 98 % HHC6 HHC7 Andel patienter registreret med kendt TNMklassifikation. Andel patienter, der tilbydes behandling (stråleterapi/ kirurgi) inden for den i de relevante kræftpakke-forløb angivne tidsramme, sat i relation til det behandlende center og region. Proces 100 % 97 % Proces 90 % 57 % / 72 % HHC8 Andel patienter, der påbegynder behandling. Proces 90 % 96 % HHC9 HHC10 HHC11 HHC12 HHC13 HHC14 HHC15 HHC16 HHC17 Andel patienter, der gennemfører behandling i henhold til gældende kliniske retningslinjer. Andel patienter, fri af aktuelle kræftsygdom efter 1 år fordelt efter topografi og stadie. Andel patienter, fri af aktuelle kræftsygdom efter 5 år fordelt efter topografi og stadie. Andel patienter med registrering af cancer-specifik overlevelse 1 år fordelt efter topografi og stadie. Andel patienter med registrering af cancer-specifik overlevelse 5 år fordelt efter topografi / stadie. Andel patienter med registrering af total overlevelse efter 1 år fordelt efter topografi og stadie. Andel patienter med registrering af total overlevelse efter 5 år fordelt efter topografi / stadie. Andelen af strålebehandlede med registrering af brug af ernæringssonde 2 / 12 måneder efter afsluttet strålebehandling. Andelen af døde patienter med registrering af kendt dødsårsag. Proces 75 % Data tilgængelige fra 2012 Resultat 100 % 98 % Resultat 100 % Afventer relevant observationstid Resultat 100 % 98 % Resultat 100 % Afventer relevant observationstid Resultat 100 % 98 % Resultat 100 % Resultat Kvalitetsmål kan ikke gives som procent Afventer relevant observationstid 24 % / 2 % Resultat 100 % 90 % 6

7 Uddybning af de enkelte indikatorresultater Indikator HHC1 Der eksisterer national klinisk database Fra DAHANCA s start i 1976 er kliniske studier blevet registeret i centrale forskningsdatabaser. De nationale databaser for hoved-hals kræft startede fremadrettet registrering allerede i 1992, dækkende strube, svælg og mundhule kræft. For strubekræfts vedkommende er der sidenhen sket en national bagudrettet registrering dækkende perioden 1971 og frem til Den del af den nationale kliniske database som aktivt indsamler patientdata dækker alle danske patienter behandlet for kræft i mund, svælg og strube siden 2000 og kræft i skjoldbruskkirtlen siden Siden 2008 er kræft i næse og bihuler samt spytkirtler registeret i den nationale kliniske database og fra 2012 tilføres den sidste undergruppe af hoved-hals kræft (ukendt primærtumor med metastase på halsen). De nationale kliniske databaser drives af DAHANCA, og alle kliniske afdelinger, der behandler hoved-halskræft, indrapporterer data til de nationale kliniske databaser, der administreres og vedligeholdes af DAHANCA s sekretariat. Indikator HHC2 Der eksisterer kliniske retningslinjer for alle patient-kategorier med cancer i hovedhals-regionen. DAHANCA har løbende udarbejdet og formidlet nationale kliniske retningslinjer for behandling af kræft i hoved-hals. Retningslinjerne bliver udarbejdet på baggrund af nyeste nationale og internationale evidensbaseret viden og de har opnået national konsensus. Alle retningslinjer er offentligt tilgængelige på Indikator HHC3 Andel patienter med kræft i hoved-hals regionen sammenlignet med Cancerregisteret DAHANCA har for 2011 samlet set registreret 1293 patienter. Sammenkøring med tal for Cancerregisteret (foretaget februar 2013) angiver 1352 mulige patienter svarende til en overensstemmelse mellem de to databaser på 96 % Årsagerne til diskrepansen kontrolleres i den kommende tid af DAHANCA-gruppen således at begge databaser kan korrigeres. 7

8 Indikator HHC4 Andel patienter, der er drøftet ved MDT-konference Behandling af kræft i hoved-hals regionen er multidisciplinært baseret og danske patienter har i de sidste mange år været drøftet på multidisciplinære konferencer (MDT-konferencer) eller tilsvarende strukturer. Med indførelse af kræftpakkerne er dette mange steder sat i en mere formaliseret struktur. Dette har således fundet sted igennem mange år men er aldrig regelret registreret, hvilket er påbegyndt pr. 1/12012 således at vi fremover kan dokumentere hvor mange patienter med hoved-hals kræft der er diskuteret på en MDT-konference inden den definitive behandlingsbeslutning træffes. Det første tal vil foreligge i rapporten for Det skal anføres, at Sundhedsstyrelsen har tilkendegivet, at forløb med fyldestgørende nationale retningslinjer ikke nødvendigvis skal gennem MDT-konference, idet dette i nogle tilfælde blot vil være af forsinkende karakter og et unødvendigt forbrug af ressourcer. Et eksempel her på er kræft i skjoldbruskkirtlen. Indikator HHC5 - Andel patienter registreret med kendt tumorlokalisation Tabel HHC5-1 Som det ses af Tabel HHC5-1, er 98 % af alle patienter i DAHANCA-databasen registreret med en diagnose, mens det drejer sig om 100 % af alle patienter registreret i DATHYRCA. Patienter med kræft i skjoldbruskkirtlen der opereres på Rigshospitalet modtager onkologisk behandling og opfølgning på Herlev Onkologiske Afdeling. 8

9 Indikator HHC6 - Andel patienter registreret med kendt TNM-klassifikation Tabel HHC6-1 Registreringsgraden af hvor stor og hvor udbredt kræften er hos den enkelte patient vurderes ved T (kræftens udgangspunkt), N (spredning til lymfeknuder), M (spredning til andre organer) systemet og er en vigtig faktor når patientens chancer for mulig helbredelse skal vurderes. De tre faktorer samles i stadier og stadieinddelingen (Union for International Cancer Control, UICC 2002) som ses i tabel HHC6-2, er derfor den mest følsomme parameter for kompletheden af data om 9

10 udbredelse af kræften, idet stadiet ikke kan vurderes hvis bare en af de tre parametre T, N, eller M mangler. For 2011 er der en komplethed i data på 97 % Tabel HHC6-2 Indikator HHC7 - Andel patienter, der tilbydes behandling inden for den i de relevante kræftpakkeforløb angivne tidsramme, sat i relation til det behandlende center Forløbstiderne i DAHANCA registreres uafhængigt af anden registrering. Kompletheden i databasens registrering (fraset manglende data og mulige forkerte registreringer) er 96 % for tiden fra første besøg på onkologisk center til start på behandling. For tidsrummet definitiv behandlingsbeslutning til start på behandling er kompletheden (fraset manglende data og mulige forkerte registreringer) 91 %. Alle forløbstider er registreret som kalenderdage (hverdage, weekender og helligdage). Ved gennemgang af skemaerne for forløbstider skal man være opmærksom på, at patienter fra Herlevs optageområde, hvor operation er den primære behandling, opereres på Rigshospitalet og fortsætter derefter med anden onkologisk behandling og opfølgning på Herlev Hospital. De initiale kirurgiske data skulle således indtastes i databasen på Rigshospitalet. Fra 2013 er der indgået en aftale mellem Rigshospitalets øre-næse-hals kirurgiske afdeling og onkologisk afdeling på Herlev Hospital: Rigshospitalet vil udfylde alle skemaer i hånden, hvorefter Herlev taster data ind. 10

11 Tabel HHC7-1 I alt 57 % af patienterne overholder målsætningen i pakkeforløbet. Sammenlignes med Sundhedsstyrelsens PAKKEFORLØB FOR HOVED-OG HALSKRÆFT 2012 som kan sidestilles med DAHANCA s registrering (Tabel HHC7-2) ses det, at det mediane antal dage fra første besøg på onkologisk afdeling til start på behandling (såvel kirurgisk som onkologisk dvs. radioterapi eller kemoterapi) ligger indenfor målsætningerne, mens tiden fra definitiv behandlingsbeslutning til start på behandling er tæt på målsætningen. Der er dog variationer imellem centrene og en af årsagerne hertil er at MDT-konferencer ikke var etableret eller var under etablering på flere centre i En anden årsag som der ikke altid redegøres for, er tandudtrækning som er nødvendigt i forbindelse med stråleterapi der involverer kæbe og 11

12 mundhule såfremt der er infektiøse eller irritative tilstande ved tandrødderne. En sådan tandudtrækning medfører en forsinkelse på dage inden strålebehandlingen kan iværksættes. Af tabel HHC7-1 ses det således også at i gruppen af patienter med tandudtrækning, kan pakkeforløbets målsætning holdes hos 52 % af patienterne mod 61 % i den gruppe der kan undgå tandudtrækning. Man søger til stadighed at få tandsaneringen iværksat først i udredningsforløbet for at undgå unødvendig ventetid. Første besøg på onkologisk center til start på onkologisk behandling Definitiv behandlingsbeslutning til start på onkologisk behandling Første besøg på onkologisk center til start på kirurgisk behandling Definitiv behandlingsbeslutning til start på kirurgisk behandling Tabel HHC7-2 Pakkeforløb Maksimalt DAHANCA Median 26 dage 23 dage 11 dage 14 dage 22 dage 15 dage 7 dage 9 dage DAHANCA % behandlet indenfor tiderne i pakkeforløbet 57 % 30 % 72 % 42 % Dette kan også illustreres med HHC7-3 hvor det ses, at 727 patienter ud af 1282 startede behandling indenfor de maksimalt 26 dage, der er målsætningen i Sundhedsstyrelsens PAKKEFOR-LØB FOR HOVED-OG OG HALSKRÆFT Ganske få patienter har lange udrednings- forløb. Figur HHC7-3 12

13 I Tabel HHC7-4 ses forløbstiderne fra udredningen er færdig og behandlingen fastlagt (definitiv behandlingsbeslutning) til start på behandling. Overordnet er opfyldelsen af målsætningerne i pakkeforløbet lavere (35 %) end for det samlede forløb. For operation af skjoldbruskkirtelkræft ses en målopfyldelse på 73 %. En del af forklaringen ligger i det faktum at en del af kræftknuderne opereres fuldt ud i forbindelse med den diagnostiske procedure på mindre afdelinger inden patienten har været på et onkologisk center. Tabel HHC7-4 13

14 Forløbstider delt op efter regioner I tabellerne HHC7-5 og HHC7-6 angives de samme data som i tabellerne HHC7-3 og HHC7-4, men hvor der er delt på regioner i stedet for centerafdelinger. Regionsopdelingen er foretaget efter patientens bopæl. Tabel HHC7-5 På landsplan holdes målsætningen om pakkeforløb for 57 % af patienterne. 14

15 Tabel HHC7-6 Indikator HHC8 - Andel patienter, der påbegynder behandling patienter ud af i databasen har fået registreret behandling (såvel kurativ som palliativ intension eller ingen behandling tilbudt) i 2011 svarende til 88 %. Kun 3 patienter har ikke fået tilbudt behandling. Disse tal afklares definitivt, når en planlagt sammenkøring af de registrerede tilfælde af cancer i hoved-hals området fra 2011 med Cancerregisterets tal finder sted primo februar

16 Der mangler således definitiv registrering på 149 patienter svarende til ca. 12 % af 2011-kohorten. Størstedelen er primært kirurgisk behandlede patienter fra Rigshospitalet. 100% 80% 60% 40% 20% Registrering mangler Behandling tilbudt 0% Tabel HHC8-1 Indikator HHC9 - Andel patienter, der gennemfører behandling i henhold til gældende kliniske retningslinjer Fra 1/ har DAHANCA prospektivt registreret hvilke patienter der behandles i henhold til de kliniske retningslinjer. Derfor er disse data ikke indeholdt i 2011-rapporten. Denne parameter vil sige noget om hvor stor en andel af patienterne der findes egnede til at gennemføre bedst mulige behandling iht. retningslinjerne. Indikator HHC10 - Andel patienter, fri af aktuelle kræftsygdom efter 1 år fordelt efter topografi og stadie Indikatoren beskriver procentvise andel af patienter der er fri for kræftsygdom efter den primære behandling. Et år er målt fra datoen for første besøg på det onkologiske center. Der er kun angivet hele procenttal. 16

17 Der er kendt vital-status på 100 % af patienterne. Ud af 1282 patienter registreret i 2011-kohorten er 91 %[95% konfidensinterval: %] uden tegn på den aktuelle kræftsygdom efter 1 år. I tabel HHC10-1 er sandsynligheden for at være fri af kræftsygdommen efter den primære behandling sat i relation til kræftens udgangspunkt, men ikke justeret for histologisk type eller behandlingsform. Der er data på patienter svarende til en datakomplethed på 98 %. Tal i parentes er totale antal patienter i gruppen, mens tal i kantede parenteser angiver 95 % konfidensintervallet Skjoldbruskkirtel bihuler Næse/ Fri af Strube Svælg Mundhule Spytkirtler kræftsygdom N=236 N=473 N=214 N=49 N=229 N=52 Alle 99 %[±1%] 91 %[±4%] 88 %[±3%] 90 %[±4%] 87 %[±9%] 86 %[±10%] patienter Tidlige stadier 100 % (108) 96 % (144) 93 % (67) 94 % (106) 84 % (25) 100 % (20) Udbredte stadier Ukendt stadier Tabel HHC % (115) 83 % (92) 87 % (405) 84 % (103) 87 % (23) 78 % (27) 100 % (2) - 75 % (4) 0 % (1) 100 % (3) 50 % (2) Der er statistisk signifikant forskel på at være fri af aktuelle kræftsygdom efter 1 år og stadiet. Det er et velkendt fænomen at kræftknudernes størrelse og udbredning har betydning for helbredelsesmulighederne. Indikator HHC11 - Andel patienter, fri af aktuelle kræftsygdom efter 1 år fordelt efter topografi og stadie Denne parameter vil der blive fulgt op på efter den relevante tidsperiode er gået. Indikator HHC12 - Andel patienter med registrering af cancer-specifik overlevelse 1 år fordelt efter topografi og stadie Indikatoren beskriver procentvise andel af patienter der ikke er død af aktuelle kræftsygdom efter den primære behandling. Patienter død af andre årsager er censureret. Et år er målt fra datoen for første besøg på det onkologiske center. Der er kun angivet hele procenttal. 17

18 Der er kendt vital-status på 100 % af patienterne. Ud af 1282 patienter registreret i 2011-kohorten er 93 %[95% konfidensinterval: %] ikke død af aktuelle kræftsygdom efter 1 år. Tabel HHC12-1 sætter sandsynligheden for ikke at være død af aktuelle kræftsygdom efter et år i relation til tumors udgangspunkt, men er ikke justeret for histologisk type eller behandlingsform. Der er data på patienter svarende til en datakomplethed på 98 %. Tal i parentes er totale antal patienter i gruppen, mens tal i kantede parenteser angiver 95 % konfidensintervallet Ikke død af Skjoldbruskkirtel bihuler Næse/ Strube Svælg Mundhule Spytkirtler aktuelle N=236 N=473 N=214 N=49 kræftsygdom N=229 N=52 Alle 98 %[±2%] 94 %[±3%] 89 %[±3%] 93 %[±3%] 92 %[±7%] 92 %[±8%] patienter Tidlige stadier 100 % (108) 96 % (144) 97 % (67) 94 % (106) 100 % (25) 100 % (20) Udbredte stadier Ukendt stadier Tabel HHC % (115) 91 % (92) 88 % (405) 87 % (103) 87 % (23) 89 % (27) 100 % (2) - 75 % (4) 0 % (1) 67 % (3) 50 % (2) Der er statistisk signifikant forskel på ikke at være død af aktuelle kræftsygdom efter 1 år og stadiet. Det er et velkendt fænomen at kræftknudernes størrelse og udbredning har betydning for helbredelsesmulighederne. Indikator HHC13 - Andel patienter med registrering af cancer-specifik overlevelse 5 år fordelt efter topografi og stadie Denne parameter vil der blive fulgt op på efter den relevante tidsperiode er gået. Indikator HHC14 - Andel patienter med registrering af den totale overlevelse efter 1 år fordelt efter topografi og stadie Indikatoren beskriver procentvise andel af patienter der ikke er død af aktuelle kræftsygdom eller alle andre årsager efter den primære behandling. Et år er målt fra datoen for første besøg på det onkologiske center. Der er kun angivet hele procenttal. 18

19 Der er kendt vital-status på 100 % af patienterne. Ud af 1282 patienter registreret i 2011-kohorten er 91 %[95% konfidensinterval: %] i live efter 1 år. Tabel HHC14-1 sætter sandsynligheden for ikke at være død efter et år i relation til tumors udgangspunkt, men er ikke justeret for histologisk type eller behandlingsform. Der er data på patienter svarende til en datakomplethed på 98 %. Tal i parentes er totale antal patienter i gruppen, mens tal i kantede parenteser angiver 95 % konfidensintervallet Skjoldbruskkirtel bihuler Næse/ Strube Svælg Mundhule Spytkirtler I live N=236 N=473 N=214 N=49 N=229 N=52 Alle 98 %[±2%] 90 %[±4%] 86 %[±3%] 89 %[±4%] 92 %[±8%] 94 %[±6%] patienter Tidlige stadier 100 % (108) 94 % (144) 94 % (67) 96 % (106) 96 % (25) 100 % (20) Udbredte stadier Ukendt stadier Tabel HHC % (115) 85 % (92) 85 % (405) 82 % (103) 91 % (23) 85 % (27) 100 % (2) - 75 % (4) 0 % (1) 67 % (3) 50 % (2) Der er statistisk signifikant forskel på at være i live efter 1 år og stadiet. Det er et velkendt fænomen at kræftknudernes størrelse og udbredning har betydning for helbredelsesmulighederne. Indikator HHC15 Andel patienter med registrering af totale overlevelse efter 5 år fordelt efter topografi og stadie Denne parameter vil der blive fulgt op på efter den relevante tidsperiode er gået. Indikator HHC16 Andelen af strålebehandlede med registrering af brug af ernæringssonde to og 12 måneder efter afsluttet strålebehandling I 2011 er registreret 861 patienter der modtog radioterapi for en hoved-hals cancer. Heraf er der oplysninger om sondeafhængighed 2 måneder efter strålebehandling på 605 patienter svarende til en datakomplethed på 70 %. Ved follow up 12 måneder efter afsluttet strålebehandling er der kun data på 261 patienter. Tallet for sondeafhængighed 12 måneder efter afsluttet behandling er i 19

20 skrivende stund endnu ikke modent, idet 234 patienter fra 2011 endnu ikke har været til kontrol 1 år efter afsluttet strålebehandling og yderligere 82 personer er døde inden 1 års kontrollen, hvorfor der foreligger en reel datakomplethed er 48 %. Andel af patienter der har modtaget strålebehandling for en hoved-hals cancer og som har ernæringssonde og hvor der på opgørelsestidspunktet foreligger registrering Tabel HHC måneder efter stråleterapi 12 måneder efter stråleterapi 24 % 2 % Indikator HHC17 Andelen af døde patienter med registrering af kendt dødsårsag Blandt 125 døde er dødsårsagen kendt i 90 % af tilfældene. Primær cancer 74 % Ukendte årsager 10 % Komplikationer til behandlingen 2 % Anden cancer i luftveje 2 % Anden sygdom 10 % Anden cancer i øvrigt 2 % 20

21 Beskrivelse af sygdomsområdet og måling af behandlingskvalitet Hoved-halskræft i Danmark drejer sig traditionelt om flere sygdomsgrupper og dækker over adskillige histologiske undertyper og lokalisationer fra følgende organer: Mundhule (ICD-9: 141 og ) Spytkirtler (ICD-9: 142) Svælg (ICD-9: ) Strube (ICD-9: 161) Næse-bihuler (ICD-9: 161) Skjoldbruskkirtel (ICD-9: 193) Halsens lymfeknuder (metastaser) (ICD-9: 195 og 199) Undtaget er tumorer i centralnervesystemet, øjenhulen, maligne lymfomer og hudkræft i ansigtsregioner (herunder kræft i læben). Hoved-halskræft omfatter flere sygdomsenheder med et varierende antal patienter, fra ca. 50 til mere end 400 tilfælde årligt. Der er tale om knap nydiagnosticerede tilfælde om året. De fleste er pladeepitelkarcinomer og en væsentlig ætiologi er tobaks- og alkoholmisbrug, hvortil kommer et stigende antal virusrelaterede tilfælde især i mundsvælget med Human Papilloma Virus (HPV) samt for næsesvælgets vedkommende, Epstein-Barr Virus (EBV). På grund af det hastigt stigende antal HPV-inducerede tilfælde udgør kræft i mundsvælget den hyppigste type, men samtidig er det en gruppe med overordentlig god prognose Number of patients Larynx Oropharynx Stigningen i antallet af kræft i mundsvælget (oropharynx) er steget markant over de sidste 40 år primært på baggrund af HPV Year 21

22 Incidensen er svagt stigende med knap nye tilfælde om året mens prævalensen for hovedhalskræft i Danmark er ca Overlevelsen for de forskellige kræftformer er meget varierende fra 20 % til 95 %. Den samlede 5-års overlevelse for hoved-halskræft er omkring 60 % og er udover udfaldet af behandlingen af den aktuelle kræftsygdom afhængig af patienternes komorbiditet, der bl.a. er influeret af et ofte langvarigt tobaksforbrug. Det er således karakteristisk, at patienter med en lille kræftknude på stemmebåndet har en mindre risiko for at dø af denne kræftsygdom end for at dø af en lungekræft, da denne kræftform optræder med høj hyppighed i samme patientgruppe på grund af den fælles tobaksætiologi. Udredning og behandling af hoved-halskræft i Danmark har gennem de seneste 30 år været organiseret på nationalt plan i den danske hoved-halskræftgruppe Danish Head and Neck Cancer Group (DAHANCA) og dens undergruppe DATHYRCA. Gruppen har sikret en kontinuerlig udvikling af diagnostik og behandling baseret på resultater fra store randomiserede kliniske studier; en detaljeret klinisk forskningsdatabase, som for store kræftgruppers vedkommende kan føres tilbage til 1971; et multidisciplinært nationalt samarbejde forankret i afdelinger med højt specialiseret funktion og de respektive specialer med udvikling af evidensbaserede retningslinjer ( med tilhørende kvalitetssikring gennem en national klinisk kvalitetsdatabase. Behandlingen gives således efter samme principper overalt i landet og med udgangspunkt i DAHANCA s landsdækkende retningslinjer. Oplysning om behandlingsprincipper, de forskellige protokoller mv. kan findes på DAHANCA s hjemmeside Dette udgår grundstammen i at data for hoved-hals kræft kan sammenlignes på tværs af landet. 22

23 Oversigt over alle indikatorer Indikator nr. Beskrivelse Type Kvalitetsmål HHC1 Der eksisterer national klinisk database Struktur 100 % HHC2 Der eksisterer kliniske retningslinjer for alle patientkategorier med cancer i hovedhals-regionen. Struktur 100 % HHC3 Andel patienter med cancer cavi oris (DC06.9), cancer oropharyngis (DC09.9,DC10.9), cancer hypopharyngis (DC13.9), cancer nasopharyngis (DC11.9), cancer laryngis (DC32.9), cancer glandulae salivarii (DC07.9, DC08) og cancer thyroideae (DC73.9) med cytologisk/ histologisk Proces 95 % verificeret carcinom registreret i DAHANCA databaserne, i forhold til antal patienter med samme diagnoser registreret i Cancerregistret. HHC4 Andel patienter, der er drøftet ved MDT-konference. Proces 90 % HHC5 Andel patienter registreret med kendt tumorlokalisation. Proces 100 % HHC6 Andel patienter registreret med kendt TNMklassifikation. Proces 100 % HHC7 Andel patienter, der tilbydes behandling (stråleterapi/ kirurgi) inden for den i de relevante kræftpakke-forløb angivne tidsramme, sat i relation til det behandlende Proces 90 % center og region. HHC8 Andel patienter, der påbegynder behandling. Proces 90 % HHC9 Andel patienter, der gennemfører behandling i henhold til gældende kliniske retningslinjer. Proces 75 % HHC10 Andel patienter, fri af aktuelle kræftsygdom efter 1 år fordelt efter topografi og stadie. Resultat 100 % HHC11 Andel patienter, fri af aktuelle kræftsygdom efter 5 år fordelt efter topografi og stadie. Resultat 100 % HHC12 Andel patienter med registrering af cancer-specifik overlevelse 1 år fordelt efter topografi og stadie. Resultat 100 % HHC13 Andel patienter med registrering af cancer-specifik overlevelse 5 år fordelt efter topografi / stadie. Resultat 100 % HHC14 Andel patienter med registrering af total overlevelse efter 1 år fordelt efter topografi og stadie. Resultat 100 % HHC15 Andel patienter med registrering af total overlevelse efter 5 år fordelt efter topografi / stadie. Resultat 100 % HHC16 HHC17 Andelen af strålebehandlede med registrering af brug af ernæringssonde 2 / 12 måneder efter afsluttet strålebehandling. Andelen af døde patienter med registrering af kendt dødsårsag. Resultat Kvalitetsmål kan ikke give som procent Resultat 100 % 23

24 Styregruppens medlemmer Formand Sekretariatsleder Sekretariatsmedarbejder Ålborg/Onkologi Ålborg/Øre-næse-hals kirurgi Århus/ Onkologi Århus/ Øre-næse-hals kirurgi Odense/ Onkologi Odense/ Øre-næse-hals kirurgi Herlev/ Onkologi RH/ Onkologi RH/ Øre-næse-hals kirurgi Danske Regioner Overlæge Jørgen Johansen Professor Jens Overgaard (dataregisteransvarlig) Overlæge Jesper Grau Eriksen Overlæge Lisbeth Juhler Andersen (databaseansvarlig) Overlæge Karin Lambertsen Overlæge Hanne Primdahl (databaseansvarlig) Overlæge Steen Schytte Overlæge Jørgen Johansen (databaseansvarlig) Overlæge Christian Godballe (databaseansvarlig, DATHYRCA) Overlæge Elo Andersen (databaseansvarlig) Overlæge Claus Andrup Kristensen (databaseansvarlig) Afdelingslæge Irene Wessel Centerchef Inger Schaumburg 24

25 Regionale kommentarer Regionerne har ikke knyttet kommentarer til denne rapport. 25

DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group. Årsrapport 2013 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA

DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group. Årsrapport 2013 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group Årsrapport 2013 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA Årsrapporten 2013 Årsrapporten 2013 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA er udarbejdet på DAHANCA

Læs mere

DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group. Årsrapport 2014 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA

DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group. Årsrapport 2014 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group Årsrapport 2014 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA Årsrapporten 2014 Årsrapporten 2014 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA er udarbejdet på DAHANCA

Læs mere

DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group. Årsrapport 2014 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA

DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group. Årsrapport 2014 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group Årsrapport 2014 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA Årsrapporten 2014 Årsrapporten 2014 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA er udarbejdet på DAHANCA

Læs mere

DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group. Årsrapport 2012 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA

DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group. Årsrapport 2012 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group Årsrapport 2012 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA Årsrapporten 2012 Årsrapporten 2012 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA er udarbejdet på DAHANCA

Læs mere

DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group. Årsrapport 2016 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA

DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group. Årsrapport 2016 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group Årsrapport 2016 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA Årsrapporten 2016 Årsrapporten 2016 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA er udarbejdet på DAHANCA

Læs mere

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Årsrapporten 2011-12 Årsrapporten 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af overlæge

Læs mere

DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group. Årsrapport 2015 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA

DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group. Årsrapport 2015 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group Årsrapport 2015 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA Årsrapporten 2015 Årsrapporten 2015 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA er udarbejdet på DAHANCA

Læs mere

Årsrapport for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG. Dansk Okulær Onkologi Gruppe

Årsrapport for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG. Dansk Okulær Onkologi Gruppe Årsrapport 2013 15 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Dansk Okulær Onkologi Gruppe Årsrapporten 2013 15 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af Overlæge Peter Toft, overlæge Steen

Læs mere

Komorbiditet og hoved-hals cancer

Komorbiditet og hoved-hals cancer Kræft og komorbidtet alle skal have del i de gode resultater Komorbiditet og hoved-hals cancer Charlotte Rotbøl Bøje Afdelingen for Eksperimentel Klinisk Onkologi Århus Universitetshospital Hoved-hals

Læs mere

MDT som kvalitetsindikator. Pakkeforløb og MDTer

MDT som kvalitetsindikator. Pakkeforløb og MDTer MDT som kvalitetsindikator Pakkeforløb og MDTer MDT som en del af Pakkeforløb og reviderede forløbstider for H&H 2012 30 28 26 24 Waiting time for RT (DAHANCA data base (n=4,000) Fast track for HN started

Læs mere

Rehabiliteringsbehov for borgere med hovedog halskræft

Rehabiliteringsbehov for borgere med hovedog halskræft Rehabiliteringsbehov for borgere med hovedog halskræft Udarbejdet af Arbejdsgruppen for det tværkommunale samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft (TH, AB, ISH, TSN, KHR, MDN,

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2013/2014 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2013-30. juni 2014 Rapportens analyser og

Læs mere

Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer

Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer Nedenstående tabeller viser resultater for NIP-lungecancer fra årsrapporten fra henholdsvis 2010 og 2009. Indikatorer for overlevelse

Læs mere

Kan kvalitet reduceres til ét tal?

Kan kvalitet reduceres til ét tal? Kan kvalitet reduceres til ét tal? Årsmøde i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Lørdag d. 11. januar 2014,Nyborg Erik Jakobsen, Kan kvalitet reduceres til ét tal? Kan kvalitet reduceres til

Læs mere

Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR)

Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR) Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR) Arbejdet med at samle alle danske børnecancerpatienter i Dansk Børnecancer Register (DBCR) blev påbegyndt 1/9 2004 ved stud. med. Agnethe Vale Nielsen (under

Læs mere

DAHANCA database Klinisk forskningsdatabase til registrering af hoved-halskræft i Danmark

DAHANCA database Klinisk forskningsdatabase til registrering af hoved-halskræft i Danmark 1 DAHANCA database Klinisk forskningsdatabase til registrering af hoved-halskræft i Danmark Lidt om DAHANCA The Danish Head and Neck Cancer Study Group (DAHANCA) blev etableret i september 1976 som er

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2017 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT ÅRSRAPPORT 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Foruden de kvartalsvise rapporter

Læs mere

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 Ole Andersen, overlæge Disposition Baggrund og tanker for indførsel af pakkeforløb i 2007 Organisering af arbejdet med at udvikle

Læs mere

VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF PATIENTER MED HOVED-HALSKRÆFT

VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF PATIENTER MED HOVED-HALSKRÆFT DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF PATIENTER MED HOVED-HALSKRÆFT (udkast udarbejdet af Hoved-Hals arbejdsgruppen og DAHANCA 4-11-2007)

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015 Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 3 august MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kva offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering

Læs mere

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Foreningen af Speciallæger årsmøde 5. oktober 2012, Vejle Erik Jakobsen, Kvaliteten af sundhedsydelser Kan brugen af kliniske databaser

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 1. Baggrund Hvert kvar offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013 28. maj 13 Kvalitetsmål 4b: Tildelt kontaktperson, Tærskelværdi 95% Patienter skal have tilbudt en kontaktperson, hvis behandlingsforløbet strækker sig over mere end to dage. Tildeling af kontaktperson

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2011 Data opdateret 1 april 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende Kliniske

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011

Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011 Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011 Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012 Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER Årsrapport 2008 www.dnog.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Konklusion... 4 Formål... 5 Baggrund... 5 Historik, idegrundlag, udvikling, nuværende

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Fakta om og rehabilitering ved. Hoved-halskræft. Diagnosespecifik forløbsbeskrivelse

Fakta om og rehabilitering ved. Hoved-halskræft. Diagnosespecifik forløbsbeskrivelse Fakta om og rehabilitering ved Diagnosespecifik forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Gitte Ploug Balling, Claus Faber og Rikke Daugaard Center for Kræft og Sundhed København, april 2010, revideret juli 2013.

Læs mere

Malignt lymfom National Årsrapport 2012

Malignt lymfom National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Dato 24-02-2015 Sagsnr. 4-1612-62/2 MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register

Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register Kræft og komorbiditet alle skal have del i de gode resultater 6. marts 2013 Kosmopol, København Erik Jakobsen, Leder I hovedpunkter

Læs mere

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 15. maj 2014 Årsopgørelse 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 15. maj 2014 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Referat DARENCA møde 11. november 2014 Afholdt på Rigshospitalet

Referat DARENCA møde 11. november 2014 Afholdt på Rigshospitalet Referat DARENCA møde 11. november 2014 Afholdt på Rigshospitalet Darenca s medlemmer som deltog: Frede Donskov, overlæge, dr. med., Onkologisk afdeling, Aarhus (formand) Bjarne Kromann, overlæge, Urologisk

Læs mere

Metastatisk, spinalt tværsnitssyndrom. Behandlingsvejledning

Metastatisk, spinalt tværsnitssyndrom. Behandlingsvejledning Metastatisk, spinalt tværsnitssyndrom Behandlingsvejledning August 2009 Metastatisk spinalt tværsnitssyndrom Definition Symptomgivende kompression af medulla spinalis eller cauda equina fra metastaserende

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 30. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 18. december 2013 kl. 13.00 16.00 i Sundhedsstyrelsen j.nr. 4-1612-13/1/SFK

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 3. KVARTAL 2016 2016 2 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 3. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2015/2016 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2015 30. juni 2016 OFFICIEL VERSION per

Læs mere

Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008

Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008 Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008 Tabel 1: Forløbstid (anvend kategorierne:, opfylder og opfylder ikke ) Forløbstid ifølge pakkebeskrivelse 1 Henvisningsperiode Udredningsperiode Operation

Læs mere

Pakkeforløb for hoved- og halskræft

Pakkeforløb for hoved- og halskræft Pakkeforløb for hoved- og halskræft Pakkeforløb for hoved- halskræft Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræftbehandling; Cancer; Tumor Kategori: Faglig

Læs mere

Rapport udarbejdet for Dansk LungeCancerGruppe. Niels-Chr. G. Hansen

Rapport udarbejdet for Dansk LungeCancerGruppe. Niels-Chr. G. Hansen Erfaringer med opfølgning af fynske patienter efter kurativt intenderet behandling af første tilfælde af lungecancer fundet ved udredning i perioden 2007 2013 (opgjort november 2014) Rapport udarbejdet

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk

Læs mere

Nøgletal for kræft august 2008

Nøgletal for kræft august 2008 Kontor for Sundhedsstatistik Nøgletal for kræft august 2008 1. Fortsat stigende aktivitet på kræftområdet Der har siden 2001 været en kraftig vækst i aktiviteten på kræftområdet - og væksten forsætter

Læs mere

(DPCD) Status og fremtid

(DPCD) Status og fremtid Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Status og fremtid Claus Fristrup Dansk Pancreas Cancer Database ØGC Årsmøde 2011 DPCD Hører organisatorisk under DPCG Styres af en styregruppe = styregruppen for DPCG

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 1. KVARTAL 2016 2016 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 1. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 5. maj 2015 ÅRSOPGØRELSE 2014 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2015 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Årsrapport 2011. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen. Dansk Kolorektalcancer Database

Årsrapport 2011. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen. Dansk Kolorektalcancer Database Årsrapport 2011 Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen Dansk Kolorektalcancer Database Side 2 Baggrund Årsrapport 2011 fra Dansk Kolorektalcancer Database vedrørende kræft i tyktarm og endetarm,

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 4. kvartal 2012 DNOR data frosset 7. januar 2013. Data fra Landspatientregisteret modtaget 16. januar 2013. Rapport færdiggjort

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Dato 28-08-2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ DABP dabp@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 2. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 23. august 2011 Erstatter version af 13. juli 2011,

Læs mere

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Endelig udgave

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2014

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2014 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET AUGUST, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2012 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2012-30. juni 2013 Rapportens analyser og epidemiologiske

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Januar 2012

Beretning til Statsrevisorerne om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Januar 2012 Beretning til Statsrevisorerne om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Januar 2012 BERETNING OM MÅL, RESULTATER OG OPFØLGNING PÅ KRÆFTBEHANDLINGEN Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Indberetning i DLCR. Besøgsrunde 2008/9

Indberetning i DLCR. Besøgsrunde 2008/9 Indberetning i DLCR Besøgsrunde 2008/9 Dagens emner Baggrund for og formål med mødet i dag Resultater DLCR Indberetning i DLCR Problemer, spørgsmål og ønsker! Det Nationale indikator projekt MIS Kræft

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen. Årsrapport 2014/2015

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen. Årsrapport 2014/2015 Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2014/2015 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2014-30. juni 2015 OFFICIEL VERSION per

Læs mere

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland Dato: 29.9.2016 Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland I forlængelse af regeringens udspil med Kræftplan IV gives der i dette notat en

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 2. 2011 Data opdateret 12. Juli 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende

Læs mere

Social ulighed i kræftoverlevelse

Social ulighed i kræftoverlevelse Social ulighed i kræftoverlevelse 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Marianne Steding-Jessen

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2016

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2016 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Afdeling

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database

Den Landsdækkende Myelomatose Database Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Baggrund og formål Cancer i Praksis (CiP) blev etableret med det formål at udvikle kvaliteten inden for kræftområdet med udgangspunkt i almen praksis og dens samarbejde

Læs mere

DOOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Oftalmologiske Onkologi Gruppe (DOOG)

DOOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Oftalmologiske Onkologi Gruppe (DOOG) DOOG Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Oftalmologiske Onkologi Gruppe (DOOG) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008

Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008 Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder (med overskridelse) og opfylder ikke ) Forløbstider ifølge pakkebeskrivelse 1 Henvisningsperiode

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget S2-092, 13. juni 2007 kl

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget S2-092, 13. juni 2007 kl Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 597 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Åbent samråd 13. juni 2007 Taletid: Tid og sted: Folketinget S2-092, 13. juni 2007

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register Årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 1 Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende diagnoseåret 2014.

Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende diagnoseåret 2014. Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende diagnoseåret 214. Rapporten er udarbejdet i tæt samarbejde Center for Klinisk Epidemiologi

Læs mere

Sundhedsfaglige elementer som grundlag for pakkeforløb for HOVED- & HALSKRÆFT. Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af arbejdsgruppe i 2007

Sundhedsfaglige elementer som grundlag for pakkeforløb for HOVED- & HALSKRÆFT. Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af arbejdsgruppe i 2007 Sundhedsfaglige elementer som grundlag for pakkeforløb for HOVED- & HALSKRÆFT 2008 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af arbejdsgruppe i 2007 Godkendt af Kræftstyregruppen, december 2007 Det faglige grundlag

Læs mere

DASPYTCA 2002. En registreringsdatabase 18.04.02 ONKOLOGISKE CENTRE:

DASPYTCA 2002. En registreringsdatabase 18.04.02 ONKOLOGISKE CENTRE: En registreringsdatabase 18.04.02 DASPYTCA 2002 ONKOLOGISKE CENTRE: Rigshospitalet KAS Herlev/Gentofte Odense Universitetshospital Århus Universitetshospital Ålborg Sygehus Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Baggrund, implementering og evaluering af opfølgningsforløb

Baggrund, implementering og evaluering af opfølgningsforløb Baggrund, implementering og evaluering af opfølgningsforløb Kristian Antonsen DMCG (FU f/danske Regioner) Vicedirektør Bispebjerg/Frederiksberg Hospital; Region Hovedstaden Definitioner Opfølgning defineres

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Register. Årsmøde Erik Jakobsen, Leder DLCR

Dansk Lunge Cancer Register. Årsmøde Erik Jakobsen, Leder DLCR Dansk Lunge Cancer Register Årsmøde 2013 Erik Jakobsen, Leder Årets Highlights 1.Markant stigende overlevelse totalt 2.Markant stigende overlevelse efter kirurgi 3.Patobank nu med data 4.Forløbstider

Læs mere

Hvad kom der ud af det?

Hvad kom der ud af det? Christiansborg 5 marts 2015 Evaluering af de første kræftplaner, herunder strålebehandlingskapacitet og DMCG ernes tilkomst. Hvad kom der ud af det? Kaj Munk 1943 Jens Overgaard, Haven ved Vedersø Præstegård

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2011/2012 Årsrapporten dækker perioden: 1. maj 2011-30. juni 2012 Dansk Pancreas Cancer

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013 Dato 15. maj 2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013 Resumé Nærværende notat indeholder

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal Dette notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. kvartal. Monitoreringen gør det

Læs mere

Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014

Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014 Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014 Årsrapporten dækker perioden: 1. oktober 2013 30. september 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

1 Arbejdsgruppens sammensætning

1 Arbejdsgruppens sammensætning Pakkeforløb for kræft i øjne og orbita. 1 Arbejdsgruppens sammensætning 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning Beskrivelse af arbejdsgruppen med navn, arbejdssted, speciale og angivelse af hvem personen repræsenterer.

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 9502 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 9502 67

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Register Udvikling og status Erik Jakobsen, leder Visionsmøde for de nationale kliniske kvalitetsdatabaser Tirsdag d. 16. juni 2009 Skejby Sygehus Hvad er Landsdækkende godkendt og støttet

Læs mere