UFO STUDIUM. Et undervisningsforløb i dansk, religion og samfundsfag kl. Kim Møller Hansen. Skandinavisk UFO Information

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UFO STUDIUM. Et undervisningsforløb i dansk, religion og samfundsfag 6.-10. kl. Kim Møller Hansen. Skandinavisk UFO Information"

Transkript

1 UFO STUDIUM Et undervisningsforløb i dansk, religion og samfundsfag kl. Kim Møller Hansen Skandinavisk UFO Information 1

2 UFO STUDIUM Et undervisningsforløb i dansk, religion og samfundsfag kl. Kim Møller Hansen 2 3

3 UFO STUDIUM Et undervisni1lgsforløb i dansk, religion og sarrifundsfag kl by SUFOI & Kim Møller Hansen Kopiering fra denne bog er kun tilladt i overensstemmelse med overenskomst mellem Undervisningsministeriet og Copy-Dan. Omslagsillustration: Henrik Klinge Pedersen Teksten er sat med Verdana hos Sats & Montage, Svendborg og trykt hos Micro-Forma, Odense Printed in Denmark udgave. 3. oplag 1998 ISBN Bogens illustrationer: Per Andersen: 10 Hal Crawford: 15 SUFOI: 13 Peter Thostrup/Kolding Folkeblad: 8 Yderligere eksemplarer af denne bog kan bestilles hos: Skandinavisk UFO lnformation Postboks 6, 2820 Gentofte»Vi tror ikke på alt, men vi tror, at alt bør undersøges.«til læreren Beretninger om ufoer bringer ofte de store, dramatiske overskrifter frem i medierne. F.eks.»UFO legede med familie» eller»fly forfulgt af ufo«. Ordet»ufo«betyder blot uidentificeret flyvende objekt, men giver alligevel associationer om»små grønne mænd«i rumskibe. Derved får begrebet ofte et lidt latterligt skær over sig. Arbejdsforslagene i denne bog viser bl.a., at begrebet ufo er langt mere nuanceret end som så. Med opgaverne er emnet selvfølgelig langt fra udtømt, men her må læreren vurdere, hvor meget tid det er rimeligt at bruge på emnet - set dels i forhold til klassens modenhed og dels i forhold til det øvrige skolearbejde. Formålet er, at eleverne på grundlag af de foreslåede bøger og opgaver bibringes en elementær viden om fænomenet, og at eleverne lærer at forholde sig åbent og kritisk til ufo-fænomenet og»mystiske«emner i almindelighed. Materialer Som grundbog, i klassesæt, benyttes: Kim Møller Hansen: UFO. En bog om observationer af gådefulde himmelfænomener. Gyldendal, Derudover anvendes følgende bøger i gruppearbejdet: Jon Bing: Flod. Tellerup, Per Andersen: Tidsloven. SUFOI, Sherman J. Larsen: UFO er tæt på. Forum,

4 Peter Ryan: UFOer. Hvad er de - hvad vi de. Carlsen if, Ebbe Dam Nielsen: Folkesagn. Damsen, Flemming Fuglsang: Sagn og folketro. Gjellerup & Gad, Kristian Kristiansen: Bermuda Trekanten. Gyldendal, Som introduktion til arbejdet benyttes: Kim Møller Hansen: Focus pd UFO er. (36 dias, lydbånd, teksthæfte, 1 arbejdsark, 1 facitblad). Diasserien kan lånes på Amtscentralen for Undervisningsmidler - eller lejes i 14 dage (kr. 90,00) hos: SUFOI, postboks 6, 2820 Gentofte, giro Undervisningsforløbet Fase 1: Diasserien»Focus på UFO er«vises for hele klassen som en introduktion til emnet. Arbejdsarket i det tilhørende teksthæfte kan evt. be nyttes. Spørgsmålene er af hvem, hvad, hvor typen. Fase 2: Side 3-9 i grundbogen gennemgås som fællesstof. Fase 3: Klassen inddeles i 6 grupper, og opgaverne fordeles. Fase 4: Grupperne arbejder - med læreren som konsulent. Flere grupper skal benytte skolebiblioteket eller folkebiblioteket, og en gruppe skal besøge en avisredaktion. Fase 5: Grupperne fremlægger resultatet af arbejdet for resten af klassen, og emnearbejdet afsluttes. I en 9. eller 10. kl. kan arbejdet eventuelt afsluttes med en forevisning af filmen»nærkontakt af 3. grad«af Steven Spielberg. Filmen kan lånes som video. Foruden de filmiske virkemidler kan filmen lægge op til en debat om, hvilke detaljer fra ufo-rapporter, der er med i filmen, og om filmen indeholder nyreligiøse elementer. 6 7

5 Opgaver Alle sidetal henviser til bogen»ufo. En bog om observationer af gddefulde himmelfænomener«. Opgaverne er gradueret fra A til C, hvor C er den mest krævende. Ufo-observationer (side 10-20) A.1) Prøv at inddele de 7 observationer i typer fra nattelys til nærobservation af 3. grad. A.2) Genfortæl observationerne for klassen. B.1) Side berettes om en nærobservation fra Fyn. Historien blev også bragt i»folkebladet Sydjylland«tirsdag den 27. marts Artiklen var ledsaget af en tegning, lavet af avisens tegner, Peter Thostrup. Hvilken opfattelse fårman af ufoer og ufonauter, når man ser Peter Thostrups tegning? Passer tegningen til beretningen? C.1) Besøg en avisredaktion. Medbring en fotokopi af en af observationsberetningerne i grundbogen. Spørg redaktøren, om han ville bringe beretningen, hvis han havde modtaget den fra f.eks. pressebureauet Ritzaus Bureau (RB). Få svaret uddybet. I kan bl.a. spørge om følgende: C.2) Hvad skal en»god«ufo-historie handle om for at blive offentliggjort i avisen? C.3) Har avisen tidligere bragt ufo-historier? Hvornår? C.4) Betragtes ufo-historier som vigtige nyheder på lige fod med præsidentvalg? 8 9

6 Ufologi (side og side 43-48) A.1) Fortæl klassen om, hvordan man indsamler og behandler ufoberetninger. I kan læse mere om, hvordan man studerer uforapporter ved at læse side i bogen:»ufo er tæt på«. 8.1) Fortæl klassen om de forskellige fænomener, der kan se mystiske ud, men som har en naturlig forklaring (ifoer). I kan få ideer fra bøgerne:»ufo er tæt på«(side 36-43), og»ufoer. Hvad er de - hvad vil de«(side 5-13). Kort fortalt viser grafen følgende: En kraftig stigning i antallet af rapporter fra klokken til Et fald -»black out«- i denne stigning fra til Et kraftigt fald fra til En udfladning i dette fald i tidsrummet Et mindre maksimum omkring klokken Tænk på, hvordan mange menneskers hverdag former sig, og hvad der sker i naturen, og prøv så om 1 kan finde naturlige forklaringer på de 5 punkter. I kan læse mere om denne undersøgelse i bogen»tidsloven«skrevet af Per Andersen. Antal observationer Ufoteorier (side 28-33) A.1) Er der nogen af teorierne, som kan forklare en eller flere observationer i grundbogen? A.2) Hvilken teori lyder efter jeres mening mest sandsynlig? A.3) Har I selv en bedre teori? Klokkeslet C.1) Ovenstående graf viser tidsfordelingen af 227 ufo-rapporter fra ) Gennemgå teorierne for klassen, og fremlæg jeres svar på ovenstående spørgsmål. C.1) 1 nogle af teorieme bruges ord/begreber, som I måske ikke kender betydningen af. Spørg jeres fysiklærer, hvad følgende betyder: plasma, kuglelyn, lysets hastighed, luftspejlinger, ionisering af luften, nordlys, magnetiske storme

7 Religion og ufoer (side 34-36) A.1) Gå på biblioteket og lån bogen»flod«skrevet af Jon Bing. Bogen er en science fiction-bog og meget let læst. Bogen fortæller på en glimrende måde, hvordan religiøse myter kan opstå. Fortæl klassen om bogen. B.1) 1 kapitlet»religion og ufoer«nævnes en række tekststeder i Bibelen. Find dem og diskuter, hvordan de kan fortolkes. selv. Ved at kontakte udvalgte personer på Jorden, vil de forsøge at ændre vores holdning - og højne vores moral og etiske stade. Kort sagt: Vi skal passe bedre på vores Jord, ellers går det galt! Hvorfor var dette»budskab«aktuelt i slutningen af 1950 erne og begyndelsen af 1960 erne? Tror I, at Adamskis filosofi kan have værdi i dag? C.1) Nogle enkelte ufo-sekter er blevet kaldt nyreligiøse. Undersøg, hvad nyreligiøsitet betyder. C.2) Nævn nogle nyreligiøse bevægelser i Danmark. I kan få hjælp til opgaven ved f.eks. at kontakte Dialogcentret (Katrinebjergvej 46, 8200 Aarhus N. Tlf ). Dialogcentret udgiver bl.a. en række kritiske hæfter om nyreligiøse bevægelser. C.3) En af de kendteste kontaktpersoner er George Adamski. Han havde sit første møde med en mand fra Venus i 1952 i den californiske ørken. Senere fulgte rejser til Venus, Mars og Saturn. Adamski døde i 1965, og selv om hans påståede kontakter, rejser m.m. af de fleste mennesker betragtes som opdigtede, er der stadig folk, som tror på og bygger videre på hans kosmiske filosofi. Adamski var især populær i slutningen af 1950 erne og begyndelsen af 60 erne. Hans bøger står derfor endnu på flere folkebiblioteker. Her skal blot nævnes nogle få titler: Flyvende Tallerkener er landet, Kosmisk Filosofi, Livsvidenskab og Ombord i rumskibe. George Adamskis»budskab«i bøgerne går meget forenklet ud på, at rumfolkene er bekymrede over udviklingen på Jorden. Vi forurener den og spreder radioaktivt materiale ud i rummet til fare for beboerne på de andre planeter i vores solsystem. Rumbrødrene vil hjælpe os, så vi ikke udsletter os George Adamski ved et maleri af Venus-manden, som han mødte den 20. nov Prøv at sammenligne maleriet med billeder med religiøse motiver 12 13

8 Folketro og ufoer (side 37-40) A.1) Lån disse to bøger på biblioteket:»folkesagn«af Ebbe Dam Nielsen (DC 39.17).»5agn og folketro«af Flemming Fuglsang (DC 39.17). Find folkesagn, der minder om ufoberetninger. I kan også gå på ufojagt i de store samlinger af folkesagn lavet af Just Matthias Thiele og Evald Tang Kristensen. Spørg på biblioteket. B.1) En fra gruppen finder en spændende ufoberetning f.eks. i»ufoer tæt på«side Nu genfortælles beretningen for klassen, medens resten af gruppen (som ikke kender beretningen!) opholder sig i et andet lokale. En person fra klassen skal derefter genfortælle ufoberetningen til en af de andre i gruppen (uden at de øvrige i gruppen hører det). Så går det pågældende gruppemedlem ind i klassen og genfortæller historien. Således fortsættes, indtil alle i gruppen har genfortalt beretningen. Klassen har nu hørt den»samme«beretning flere gange. Derefter kan den rigtige beretning læses op fra bogen for hele klassen. Hvilke ændringer er der sket med beretningen undervejs? Hvorfor? C.1) Folkesagn er mundtligt overleverede og først senere nedskrevet. Det samme gælder til dels ufo-beretninger. Mange ufo-oplevelser bliver aldrig nedskrevet i et»ufo-rapportskema«. Ofte skyldes det, at folk er bange for at blive til grin. Der er derfor langt flere mennesker, der har set noget uforklarligt på himlen, end vi egentlig er klar over. Prøv, når I næste gang er til f.eks. familiefest eller på besøg hos jeres kammerater at lade gæster eller kammerater forstå, at I er interesseret i ufoer. I vil med ret stor sandsynlighed opleve, at en eller flere kan fortælle om»noget«, de har set for måske mange år siden, eller som de har hørt andre fortælle om. Spørg om alt, hvad I kan komme i tanke om vedrørende disse beretninger, og nedskriv dem, når I kommer hjem. Måske opdager I, at det kan være svært at få helt præcise oplysninger om ufo-oplevelserne, især hvis de er af ældre dato. Nogle eksperter siger, at ufoer er vore dages overtro og ammestuesnak. Hvis disse eksperter har ret, så er I faktisk»folkemindesamlere«, når I nedskriver venner og bekendtes ufo-oplevelser

9 Bermuda Trekanten (side 41-42) B.1) Lav et foredrag for klassen om Bermuda Trekanten. I skal huske at fortælle om både de ting, der taler for, at der sker noget mystisk i Bermuda Trekanten og de ting, som taler imod. 1 bogen»bermuda Trekanten«af Kristian Kristiansen findes flere beretninger om Bermuda Trekanten. Bogen er let at læse og har mange illustrationer. Vil I vide mere? Hvis I vil vide mere om ufoer, så er det lettest at begynde med bøger, der giver en kort historisk oversigt over emnet. Som»begynderbøger«kan anbefales: Hilary Evans: Nye facts om UFOer. Bogan, Sherman J. Larsen: UFO er tæt pd. Forum, J. Allen Hynek: UFO - dokumenteret. Strube/SUFOI, Willy Wegner: Ufoer - top secret? FUFOS, I»Bibliografi over dansk ufo-litteratur «af Per Andersen kan man få flere ideer til bogtitler på dansk. Bøgerne kan lånes på biblioteket. Her kan man også låne tidsskriftet»ufo-nyt«. Dette blad handler om de seneste ufoobservationer fra hele verden, ufo-fotos, ufo-teorier og debat-artikler. Ved at skrive til SUFOI, postboks 6, 2820 Gentofte, kan man få et gratis prøvenummer af»ufo-nyt«. Forfatteren hører gerne fra lærere og elever, som har spørgsmål vedr. ufo-fænomenet eller som vil fortælle om, hvorledes de har grebet emnet an. Forfatteren træffes på adressen: Kim Møller Hansen Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted

10 Ufoer på Internettet På Internettet kan du finde mange tusinde hjemmesider om ufoer. Du kan dog begynde din søgen med nogle ganske få links, som dem du finder her. På hver hjemmeside er der links til andre hjemmesider. Husk: Selv om noget omtales på Internettet, behøver det ikke at være sandt! SUFOI (Skandinavisk UFO Information). En af verdens ældste og Danmarks største ufo-forening. Udgiver bladet UFO- Nyt. På hjemmesiden er der særlige sider henvendt til skoleelever, som skal skrive opgaver om ufoer. UFO-Sverige. Udgiver bladet UFO-Aktuellt. UFO-Norge. Udgiver bladet UFO. UFOINFO. Masser aflinks til ufo-blade og organisationer. Fortean Times. Dette er et af verdens bedste blade om alt muligt mystisk mellem himmel og jord

11 20 Skandinavisk UFO Information ISBN

50 år med ufoer - erfaringer fra halvtreds års rapportarbejde. Toke Haunstrup

50 år med ufoer - erfaringer fra halvtreds års rapportarbejde. Toke Haunstrup 50 år med ufoer - erfaringer fra halvtreds års rapportarbejde Toke Haunstrup Toke Haunstrup 50 år med ufoer - erfaringer fra halvtreds års rapportarbejde Skandinavisk UFO Information 50 år med ufoer -

Læs mere

NÅR DU SER ET STJERNESKUD? GUIDE TIL IDENTIFICERING AF HIMLENS FÆNOMENER

NÅR DU SER ET STJERNESKUD? GUIDE TIL IDENTIFICERING AF HIMLENS FÆNOMENER NÅR DU SER ET STJERNESKUD? GUIDE TIL IDENTIFICERING AF HIMLENS FÆNOMENER NÅR DU SER ET STJERNESKUD? - guide til identificering af himlens fænomener NAT Skandinavisk UFO Information (SUFOI) 2. udgave 2005.

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

Projekt næstekærligheden

Projekt næstekærligheden Projekt næstekærligheden Undervisningsmaterialet Beskrivelse: Projekt næstekærligheden er et anderledes tværfagligt projekt, hvor fagene Håndværk/design, Dansk, kristendomskundskab, samfundsfag, og billedkunst

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Projekt Samfundsfag Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost Dette er en pdf-fil med Projekt Samfundsfag. Filen er stillet

Læs mere

Elevvejledning til ElevIntra version 4.2.1. Elevvejledning til ElevIntra. Version 4.2.1

Elevvejledning til ElevIntra version 4.2.1. Elevvejledning til ElevIntra. Version 4.2.1 Elevvejledning til ElevIntra Version 4.2.1 Marts 2006 1 1 Fra elevrådet...3 2 Galleriet...4 3 Nyhedsarkivet...5 4 Webaviser...6 5 Klassens opslagstavle...7 6 Udstillinger...8 7 Klassearkivet...10 8 Min

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE

SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE Af Anette Nielsen, Nielsens Bureau - november 2012 revideret marts 2015 INDHOLD: 2 Hvad er søgemaskineoptimering (SEO)? 3 På

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen 10 Typiske AdWords fejl - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på Af Jan P. Olsen Disclaimer Dette eksemplar af 10 Typiske AdWords Fejl er strengt personligt og giver kun dig ret til bogens indhold.

Læs mere

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup Penge! Af Bjørn Ousland På dansk ved Flemming Møldrup Pædagogisk vejledning Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Marianne Skovsted Pedersen VIACFU Bogen er inspireret af film og tegneserie og historien forløber

Læs mere

16 fede. aktiviteter

16 fede. aktiviteter 16 fede aktiviteter Formål Formålet med aktiviteterne om børns rettigheder er at udvide spejdere og lederes viden om og forståelse for Børnekonventionen samt at opfordre dem til at tage et medmenneskeligt

Læs mere