Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30"

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. maj 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Henrik Rasmussen (borgmester), Anette Eriksen, Søren Wiborg, Lis Sakran, Kenneth Kristensen Berth, Katja Lindblad, Erdal Colak, Jytte Bendtsen, Flemming Wetterstein, Margrethe Andersen, Birgit Skytte, Niels Jørgensen, Ingolf Mathiesen, Søren Mayntz, Niels Karlsen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden ØU - Valg af totalentreprenør - Om- og tilbygning på Egholmskolen - LUKKET SAG Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene - LUKKET SAG Forespørgsler fra medlemmerne - LUKKET SAG ØU - Budgetopfølgning pr. 31. marts Omplaceringer mellem fagudvalg ØU - Budgetopfølgning pr. 31. marts Tillægsbevillinger ØU - Regnskab 2012 oversendes til revisionen ØU - Nyt vedrørende økonomistyring ØU - 2. behandling af forslag om ændring af kommunens styrelsesvedtægt ØU - Dagsordener og referater leveres digitalt til politikerne ØU - Arbejdsklausuler og sociale klausuler TMU - Opløsning af Vandsamarbejde Sjælland A/S TMU - Generalforsamlinger i HOFOR TMU - Godkendelse af takster for Vallensbæk Kloakforsyning A/S TMU - Regnskab for anlægsbevilling - Færdselsarealer, slidlag og fortovsbelægninger TMU - Regnskab for anlægsbevilling - Vejlegårdsvej, renovering og busholdepladser TMU - Strandparken I/S - Regnskab 2012 og Budget TMU - Godkendelse af støjhandlingsplan BKU - Forslag til ny ressourcetildelingsmodel, administrationsgrundlag og styrelsesvedtægt for 0-6 års institutionerne efter høring BKU - Forslag til ny ressourcetildelingsmodel og nyt administrationsgrundlag for Skolefritidsordningerne efter høring BKU - Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner for børn i alderen 0 år og op til skolestart BKU - Orientering om aktiviteter og regnskab 2012 for UU-Center Syd Årsrapporter, forpligtende kommunalt samarbejde med Ishøj Kommune Nyt medlem af Folkeoplysningsudvalget Forslag fra Gruppe A vedrørende økonomiske forhold på kommunens institutioner m.v Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene Forespørgsler fra medlemmerne Spørgetid Underskriftsside Kommunalbestyrelsen, 29. maj

3 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal godkende mødets dagsorden. Indstilling Borgmesteren indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende dagsordenen Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Kommunalbestyrelsen, 29. maj

4 2. ØU - Valg af totalentreprenør - Om- og tilbygning på Egholmskolen - LUKKET SAG Sagsnr.: 12/10684 Kommunalbestyrelsen, 29. maj

5 3. Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene - LUKKET SAG Sagsnr.: Kommunalbestyrelsen, 29. maj

6 4. Forespørgsler fra medlemmerne - LUKKET SAG Sagsnr.: Kommunalbestyrelsen, 29. maj

7 5. ØU - Budgetopfølgning pr. 31. marts Omplaceringer mellem fagudvalg Sagsnr.: 13/3755 Beslutningstema Økonomicenteret fremlægger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 en opgørelse over tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer. De tekniske omplaceringer udgør samlet set 0 kr. og er dermed udgiftsneutrale for kommunen. Indstilling Økonomicenteret indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at godkende de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer, der er på i alt 0 kr. og samlet set derfor er udgiftsneutrale for kommunen, under forudsætning af, at der vedtages tillægsbevilling på 0,361 mio. kr. til deltema 1.1 Dagtilbud vedrørende lov- og cirkulæreprogram for 2013, barselspuljer og resultatløn der vedtages tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger vedrørende barselspuljer og resultatløn der vedtages tillægsbevilling på 0,050 mio. kr. til deltema 2.1 Idræt og fritid vedrørende resultatløn der vedtages tillægsbevilling på -0,165 mio. kr. til deltema 2.2 Kultur vedrørende løn Korsagergård grundet omorganisering af opgaver og resultatløn der vedtages tillægsbevilling på 0,098 mio. kr. til deltema 2.3 Fremtidens Borgerhus vedrørende senere overgang til Udbetaling Danmark end forventet og resultatløn der vedtages tillægsbevilling på 0,011 mio. kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse vedrørende lov- og cirkulæreprogram for 2013 og barselspuljer der vedtages tillægsbevilling på 0,293 mio. kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitetsog botilbud vedrørende barselspuljer og løn til personale på Korsagergård grundet omorganisering der vedtages tillægsbevilling på -0,350 mio. kr. til deltema 5.1 Børn- og Unge med særlige behov vedrørende fysioterapeutisk vejledning samt lov- og cirkulæreprogram for 2013 der vedtages tillægsbevilling på -0,979 mio. kr. til deltema 5.2 Voksne med særlige behov vedrørende lov- og cirkulæreprogram for 2013 og kvindekrisecentre Kommunalbestyrelsen, 29. maj

8 der vedtages tillægsbevilling på -0,170 mio. kr. til deltema 6.2 Boligsikring og boligydelse vedrørende lov- og cirkulæreprogram for 2013 og boligsikring der vedtages tillægsbevilling på 0,669 mio. kr. til deltema 8.1 Veje og grønne områder vedrørende snerydning på skolerne, bevillingsoverførsel af personaleudgifter på det tekniske område fra 2012 samt resultatløn der vedtages tillægsbevilling på mio. kr. til deltema 8.3 Kommunale ejendomme vedrørende snerydning på skolerne, årlig driftsudgift for IT-program, dækning af underskud overført fra 2012, bevillingsoverførsel af personaleudgifter på det tekniske område fra 2012, bevillingsoverførsel af driftsudgifter fra 2012 samt engangsydelse til konsulenthonorar i forbindelse med rammeudbud af håndværksydelser der vedtages tillægsbevilling på 0,531 mio. kr. til deltema 12.2 Administrativ organisation vedrørende den centrale barselspulje, årlig driftsudgift for IT-program, bevillingsoverførsel af personaleudgifter på det tekniske område fra 2012, overførsel af lønmidler på grund af senere overgang til Udbetaling Danmark end forventet, resultatløb, fleksjob til pasning af kaffemaskiner på rådhuset, engangsydelse til konsulenthonorar i forbindelse med rammeudbud af håndværksydelser og lov- og cirkulæreprogram for der vedtages tillægsbevilling på -0,095 mio. kr. til deltema 13.1 Jobcenter vedrørende lov- og cirkulæreprogram for Der vedtages tillægsbevilling på -0,088 mio. kr. til deltema 13.3 Kontanthjælp, revalidering samt fleks- og skånejob vedrørende fleksjob til pasning af kaffemaskiner på rådhuset. Beslutning Børne- og Kulturudvalget den Anbefales Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Anbefales Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Kommunalbestyrelsen, 29. maj

9 Økonomi- og personalemæssige konsekvenser De tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer udgør samlet set 0 kr. og er dermed udgiftsneutrale for kommunen. Merudgifter på Børne- og Kulturudvalgets og Økonomiudvalgets områder modsvares af mindreudgifter på Social- og Sundhedsudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets områder. Sundhedsmæssige konsekvenser bemærkninger Miljømæssige konsekvenser bemærkninger Sagsfremstilling Økonomicenteret har i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 udarbejdet en oversigt, der viser de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer. De tekniske omplaceringer er opgjort særskilt, da de er af rent teknisk karakter og samlet set udgør 0 kr. og dermed er udgiftsneutrale for kommunen. Merudgifter på Børne- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget modsvares af mindreudgifter på Social- og Sundhedsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget. Børn- og Kulturudvalget merudgifter på 1,344 mio. kr. Social- og Sundhedsudvalget mindreudgifter på 1,195 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget mindreudgifter på 0,497 mio. kr. Økonomiudvalget merudgifter på 0,348 mio. kr. En af de væsentligste årsager til ønsket om tekniske omplaceringer kan henføres til flytning af budget vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet for 2013, der ikke umiddelbart kunne placeres på de respektive områder ved budgetlægningen i Budgettet blev derfor placeret i en pulje under Økonomiudvalget. Puljen fordeles nu på de respektive udvalg. En anden væsentlig årsag er den centrale barselspulje, som flyttes fra en central pulje under deltema 12.2 Administrativ organisation til alle udvalg for at dække de omkostninger, der er i forbindelse med barsel. Derudover omplaceres budget vedrørende udmøntning af resultatlønskontrakterne for 2012 til ledere, årlig drift til It-program, fleksjobordning til pasning af kasseautomater på rådhuset. Der henvises i øvrigt til den udsendte oversigt samt bemærkninger til de tekniske omplaceringer. Kommunikation bemærkninger Kommunalbestyrelsen, 29. maj

10 Retsgrundlag bemærkninger Bilag: 1 Åben Drift - Budgetopfølgning pr Tekniske omplaceringer 23137/13 Kommunalbestyrelsen, 29. maj

11 6. ØU - Budgetopfølgning pr. 31. marts Tillægsbevillinger Sagsnr.: 13/3754 Beslutningstema Økonomicentret fremlægger budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 vedrørende drift, hvor der samlet set ikke forventes afvigelser. Indstilling Økonomicenteret indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013, hvor der samlet set ikke forventes afvigelser. Beslutning Børne- og Kulturudvalget den Anbefales Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Anbefales Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Økonomicentret fremlægger budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 vedrørende drift, refusion og finansiering til efterretning, idet der ikke forventes afvigelser. Budgetopfølgningen påvirker kommunens servicevækstramme med 1,618 mio. kr., idet der søges omplaceringer på områder, der medregnes i servicevækstrammen. Det betyder, at kommunen efterfølgende forventer at være 6,847 mio. kr. over servicevækstrammen for Kommunalbestyrelsen, 29. maj

12 En overskridelse af servicevækstrammen for kommunerne under ét medfører sanktioner med delvis individuel og delvis kollektiv modregning i det betingede balancetilskud. Balancetilskuddet er betinget af, at kommunerne samlet set overholder det aftalte udgiftsniveau i budgetterne. Kommunerne får således kun udbetalt det betingede balancetilskud, hvis kommunerne under ét overholder de aftalte serviceudgifter i de vedtagne budgetter for Sundhedsmæssige konsekvenser bemærkninger Miljømæssige konsekvenser bemærkninger Sagsfremstilling Økonomicenteret fremlægger budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 vedrørende drift, refusion og finansiering, der samlet ikke forventes at have afvigelser. Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 forøger kommunens servicevækstramme med 1,618 mio. kr. Med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 forventer kommunen at være 6,847 mio. kr. over servicevækstrammen for 2013 som en konsekvens af følgende: Bevillingsoverførsler fra 2012 til 2013 viser merudgifter på 9,293 mio. kr. Budgetopfølgningen pr. 31. januar 2013 viser mindreudgifter på 0,626 mio. kr. Nedskrivning af lønbudgetter viser mindreudgifter på 3,437 mio. kr. Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 viser merudgifter på 1,618 mio. kr. Regeringen har vedtaget videreførelse af regnskabssanktionen fra tidligere år. Det betyder alt andet lige, at hvis kommunerne under ét overskrider servicevækstrammen, vil en overskridelse af kommunens egen servicevækstramme medføre en tilsvarende sanktion af dels kollektiv og dels individuel karakter. Direktionen vil løbende følge servicevækstrammen med henblik på at fremsætte forslag til politisk behandling for at sikre, at kommunen samlet set holder sig inden for den afsatte servicevækstramme i budget Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i det udsendte bilag. Kommunalbestyrelsen, 29. maj

13 Kommunikation Økonomicentret orienterer driftsstederne Retsgrundlag bemærkninger Bilag: 1 Åben Drift - Budgetopfølgning pr Tillægsbevillinger 23136/13 Kommunalbestyrelsen, 29. maj

14 7. ØU - Regnskab 2012 oversendes til revisionen Sagsnr.: 12/3669 Beslutningstema Regnskabet for 2012 foreligger, og Kommunalbestyrelsen skal godkende, at regnskabet oversendes til revision. Indstilling Økonomicentret indstiller, til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at regnskab 2012 oversendes til revisionen Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Regnskabet viser en forøgelse af kommunens likvide aktiver med 19,6 mio. kr. Isoleret set viser regnskab 2012 et driftsresultat med et overskud på 46,8 mio. kr. Til gengæld viser resultatet af kommunens anlægsvirksomhed et underskud på 33,6 mio. kr., som væsentligst vedrører ESCO/Partnering-projekter, ny daginstitution, interaktive tavler samt vedligeholdelse af ejendomme, som er overført til budget Det samlede resultat af kommunens drifts- og anlægsvirksomhed inkl. forsyningsvirksomheder viser et overskud på 13,7 mio. kr. før låneoptagelse og afdrag på eksisterende lån. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunalbestyrelsen, 29. maj

15 Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens 45 afgive årsregnskabet for 2012 til revisionen inden den 1. juni Revisionen udarbejder inden den 15. august 2013 en beretning om revisionen af årsregnskabet, hvor der redegøres for den udførte revision samt for forhold, der har givet anledning til bemærkninger, eller forhold i øvrigt som revisionen har fundet anledning til at fremdrage. Efterfølgende behandler Kommunalbestyrelsen årsberetningen fra revisionen og godkender årsregnskabet endeligt. Beløb i kr. Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger 2012 Korrigeret budget 2012 Forbrug 2012 Skatter samt tilskud og udligning Driftsvirksomhed ekskl. forsyningsvirksomheder Renter og Kursregulering Primært driftsresultat Anlægsvirksomhed i alt ekskl. forsyningsvirksomheder Skattefinansieret område i alt Resultat af forsyningsvirksomheder Resultat i alt Hovedposterne i Vallensbæk Kommunes regnskab for 2012 er: Det skattefinansierede driftsresultat viser et overskud på 46,8 mio. kr. mod et oprindeligt forventet overskud på 28,6 mio. kr. Det skattefinansierede anlægsresultat viser et underskud på 33,6 mio. kr. mod et oprindeligt forventet underskud på 24,0 mio. kr. Forsyningsvirksomhederne viser et overskud på 0,5 mio. kr. mod et oprindeligt forventet overskud på 0,3 mio. kr. Det samlede resultat før låneoptagelse og afdrag på lån viser et overskud på 13,7 mio. kr. mod et forventet overskud på 4,9 mio. kr. ved budgetvedtagelsen. Kommunalbestyrelsen har godkendt overførsler fra 2012 til 2013 på mødet i februar måned. I alt overføres -12,6 mio. kr., heraf udgør driften 10,1 mio. kr., anlæg 19,3 mio. kr. og finansiering -42,0 mio. kr. En detaljeret oversigt findes i regnskabet. Kommunalbestyrelsen, 29. maj

16 Finansiering Den samlede drifts- og anlægsvirksomhed fremkommer på følgende måde: Træk på kassebeholdningen: Årets resultat for 2012 Afdrag på lån Forøgelse af kassebeholdningen: Finansforskydninger Låneoptagelse Forøgelse af likvide aktiver 13,7 mio. kr ,4 mio. kr. 7,2 mio. kr. 235,1 mio. kr. 19,6 mio. kr. Kassebeholdning Kommunens kassebeholdning er ved udgangen af 2012 opgjort til 50,3 mio. kr., og er 19,6 mio. kr. højere end beholdningen ved årets begyndelse. De enkelte udvalgsområder Driftsresultatet for de enkelte udvalgsområder kan opstilles som følger: Beløb i kr. Oprindeligt Budget 2012 Tillægsbevillinger 2012 Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse fra korrigeret budget 2012 Overført til 2013 Børne- og Kulturudvalget Børn og Unge Fritid og Kultur Social- og Sundhedsudvalget Sundhed og sygdom Familier med særlige behov Lovbestemte ydelser Teknik- og Miljøudvalget Vores by Forsyningsvirksomheder Økonomiudvalget Organisation Arbejdsmarked I alt Kommunalbestyrelsen, 29. maj

17 Afvigelserne fra korrigeret budget 2012 Børne- og Kulturudvalgets afvigelse fra det korrigerede budget, som ikke er overført til 2013, skyldes væsentligst mindreudgifter vedrørende betaling til/fra andre kommuner under skoler og fritidsordninger, samt mindreudgifter vedrørende sygeundervisning og specialpædagogisk bistand til børn og unge. Social- og Sundhedsudvalgets samlede mindreforbrug, kan væsentligst henføres til plejeområdet, børneområdet samt lovbestemte ydelser. Der er overført midler til 2013 vedrørende sundheds- og plejeområdet. Teknik- og Miljøudvalgets merforbrug vedrører væsentligst Vej og Park, og er overført til Økonomiudvalgets mindreforbrug kan væsentligst henføres til talegenkendelse, beskæftigelsesråd, pulje til forsikringsskader samt administrative områder med overførselsadgang og er overført til Balancen På aktivsiden er der indregnet anlægsaktiver (bygninger, grunde mv.) for i alt 1.422,2 mio. kr. Omsætningsaktiver (likvide beholdninger og kortfristede tilgodehavender) indgår med 25,7 mio. kr. På passivsiden (forpligtelser) er kommunens hensatte forpligtelser, som væsentligst vedrører tjenestemandspensioner, indregnet med -284,7 mio. kr. Derudover indgår gældsforpligtelser (kort- og langfristet gæld) med -498,8 mio. kr. Samlet set giver det en egenkapital på 664,3 mio. kr., som er et udtryk for den værdi, der er tilbage i kommunen, hvis alle tilgodehavender og forpligtelser blev indfriet. I året er der sket en forøgelse af egenkapitalen med 11,0 mio. kr. Kommunikation Årsregnskab 2012 oversendes til revisionen. Retsgrundlag Lov om kommunernes styrelse 45. Bilag: 1 Åben Samlet regnskabsbog pdf /13 Kommunalbestyrelsen, 29. maj

18 8. ØU - Nyt vedrørende økonomistyring Sagsnr.: 12/3637 Beslutningstema Dels bemyndigelse til Økonomiudvalget til at meddele tillægsbevillinger i visse afgrænsede tilfælde og dels fremtidig placering af anlægsprojekter på særskilte bevillingsprogrammer. Indstilling Økonomicentret indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende, at Økonomiudvalget bemyndiges til at meddele tillægsbevillinger i tilfælde, hvor beløb fra drifts- eller anlægsbevilling ønskes overført til en anden drifts- eller anlægsbevilling godkende, at anlægsprojekter fremover konsekvent placeres på særskilte bevillingsprogrammer i stedet for nogle gange at være samlet på ét stort bevillingsprogram Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Indstillingspunkterne blev sat til afstemning hver for sig. Første indstillingspunkt: For stemte Gruppe C (8 stemmer), Gruppe A (4 stemmer), Gruppe F (1 stemme) og Gruppe V (1 stemme), i alt 14 stemmer. Imod stemte Gruppe O (1 stemme). Indstillingspunktet var herefter godkendt. Andet indstillingspunkt: For stemte alle. Indstillingspunktet var herefter godkendt. Begge indstillingspunkter var herefter godkendt. Kommunalbestyrelsen, 29. maj

19 Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Der henvises til sagsfremstillingen. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Bemyndigelse til Økonomiudvalget Efter regler i styrelsesloven kan Kommunalbestyrelsen bemyndige Økonomiudvalget til at meddele tillægsbevillinger i tilfælde, hvor beløb fra en drifts- eller anlægsbevilling ønskes overført til en anden drifts- eller anlægsbevilling. Bemyndigelsesadgangen omfatter tilfælde, hvor der overføres beløb fra en driftsbevilling til en anden driftsbevilling eller fra en anlægsbevilling til en anden anlægsbevilling, men ikke fra en driftsbevilling til en anlægsbevilling eller omvendt. Med denne adgang fraviges udgangspunktet, hvorefter bevillingsmyndigheden er hos Kommunalbestyrelsen. Bemyndigelsen kan alene omfatte omdisponeringer mellem meddelte drifts- henholdsvis anlægsbevillinger, dvs. hovedkonto 0-6 i Budget- og regnskabssystem for kommuner. Bemyndigelsen giver alene Økonomiudvalget mulighed for at omdisponere ved afgivelse af tillægsbevilling mellem allerede eksisterende bevillinger. Dvs. den giver ikke Økonomiudvalget bemyndigelse til at afgive drifts- eller anlægsbevillinger. Konkret betyder bemyndigelsen, at Økonomiudvalget f.eks. er bemyndiget til at godkende de tekniske omplaceringer i budgetopfølgningerne. Forud for Økonomiudvalgets stillingtagen i disse sager, vil de have været behandlet i de respektive fagudvalg. Efter forvaltningens opfattelse knytter der sig ingen overordnet eller politisk interesse til den omhandlede type af sager. Efter forvaltningens opfattelse giver det derfor god mening at udnytte adgangen til at bemyndige Økonomiudvalget som nævnt. Ændringen vil blive skrevet ind i kommunens kasse- og regnskabsregulativ (økonomiregulativet). Kommunalbestyrelsen, 29. maj

20 Anlægsprojekter BDO Kommunernes Revision gennemgik i juni 2012 processerne for styring af en række ESCO/Partnering-projekter i kommunen. BDO anbefalede i den forbindelse kommunen fremadrettet at fastholde kommunens sædvanlige praksis omkring anlægsprojekter og således oprette hvert projekt som enkeltstående i bevillingsmæssig sammenhæng, selvom projekterne skulle indgå i en større tværgående aftale. BDO fremhævede, at der derved kan opnås en tættere styring af projekterne. Forvaltningen ønsker at følge denne anbefaling, således at anlægsprojekter fremadrettet vil være placeret på særskilte bevillingsprogrammer og ikke samlet på ét stort bevillingsprogram. Forvaltningen anerkender, at styringen af økonomien i de enkelte anlægsprojekter herved er nemmere. Dette vil blive skrevet ind i kommunens kasse- og regnskabsregulativ (økonomiregulativet). Kommunikation Begge de omhandlede emner har været forelagt for kommunens revisionsfirma, der er enig i det indstillede. Retsgrundlag Styrelseslovens 40. Kommunalbestyrelsen, 29. maj

21 9. ØU - 2. behandling af forslag om ændring af kommunens styrelsesvedtægt Sagsnr.: 13/3262 Beslutningstema 2. behandling af et forslag om ændring af kommunens styrelsesvedtægt vedrørende indkaldelse af stedfortræder i Økonomiudvalget og de stående udvalg. Indstilling Center for Organisation og Politik indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen ved 2. behandling at godkende den foreslåede ændring af kommunens styrelsesvedtægt Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Sagen blev sat til afstemning. For stemte: Gruppe C (8 stemmer), Gruppe A (4 stemmer), Gruppe F (1 stemme) og Gruppe V (1 stemme), i alt 14 stemmer. Imod stemte: Gruppe O (1 stemme). Sagen var herefter godkendt. Beslutninger fra sagens 1. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Sagen blev sat til afstemning. For stemte: Gruppe C (8 stemmer), Gruppe A (4 stemmer), Gruppe F (1 stemme) og Gruppe V (1 stemme), i alt 14 stemmer. Imod stemte: Gruppe O (1 stemme). Sagen var herefter godkendt og kan forelægges til 2. behandling på Kommunalbestyrelsens næste møde. Kommunalbestyrelsen, 29. maj

22 Gruppe O afgav følgende mindretalsudtalelse: Dansk Folkeparti kan ikke støtte indstillingen, da beslutningen alene er til gavn for de partier, der er repræsenteret med mere end et medlem af kommunalbestyrelsen. De pågældende partier får mulighed for at indkalde stedfortrædere i udvalg, men da stedfortræderne skal være medlem af kommunalbestyrelsen kan partier, der kun har et indvalgt medlem ikke gøre brug af muligheden. Medlemmer af partier, der kun har et medlem af kommunalbestyrelsen har i forvejen et stærkt øget arbejdspres i forhold til de medlemmer, der er del af en gruppe med flere medlemmer. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser I det omfang den udvidede adgang til indkaldelse af stedfortræder til udvalgsmøder vil blive benyttet, vil der være en begrænset merudgift til vederlæggelse af stedfortræderen. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. april 2013 et forslag om ændring af kommunens styrelsesvedtægt. Ændringen vedrører adgangen til i videre omfang at indkalde stedfortrædere til møder i Økonomiudvalget og de stående udvalg. Ændringer af styrelsesvedtægten kræver to behandlinger i Kommunalbestyrelsen, hvorfor sagen nu forelægges til 2. behandling. Resten af sagsfremstillingen er identisk med sagsfremstillingen i forbindelse med behandlingen den 24. april Den kommunale styrelseslov er ændret med virkning fra 1. januar Ændringen betyder bl.a., at der er videre adgang til at indkalde stedfortrædere til møder i økonomiudvalget og de stående udvalg. Hidtil har det alene været muligt at indkalde en stedfortræder for et udvalgsmedlem, hvis udvalgsmedlemmet har haft forfald i mindst en måned. Det har endvidere ikke været muligt at indkalde stedfortræder for et inhabilt udvalgsmedlem. Nu er det muligt i kommunens styrelsesvedtægt at træffe bestemmelse om, at der kan indkaldes stedfortræder i udvalget, så længe udvalgsmedlemmet har forfald, uanset at forfaldet forventes at vare kortere end en måned. Kommunalbestyrelsen, 29. maj

23 Både efter de nuværende regler og efter de nye regler er det den gruppe, der har indvalgt udvalgsmedlemmet, som har forfald, der kan indkalde stedfortræderen. Og det er de samme forfaldsgrunde, der kan begrunde indkaldelse af stedfortræder. Det er en forudsætning for at udnytte lovændringen, at kommunalbestyrelsen allerede har udnyttet den lignende adgang til i kommunens styrelsesvedtægt at bestemme, at borgmesteren ved et medlems forfald til kommunalbestyrelsesmøder indkalder stedfortræderen, selv om hindringen forventes at vare kortere end en måned. Denne adgang har Vallensbæk Kommunalbestyrelse benyttet, idet det ved to behandlinger den 1. og 22. juni 2011 blev besluttet at ændre styrelsesvedtægtens 2. Endvidere er det nu muligt i kommunens styrelsesvedtægt at træffe bestemmelse om, at der kan indkaldes stedfortræder for et udvalgsmedlem, der forventes at blive erklæret inhabilt i forhold til en sag, der skal behandles af udvalget. I et sådant tilfælde er det også gruppen, som har indvalgt det inhabile udvalgsmedlem, der kan indkalde stedfortræderen. Den stedfortræder, der kan indkaldes efter de nye regler, skal allerede være medlem af kommunalbestyrelsen. Gruppen, der har indvalgt det udvalgsmedlem, der har forfald eller er inhabilt, bestemmer selv, hvilket (andet) medlem der indtræder som stedfortræder. En ændring af styrelsesvedtægten kræver to behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum. Sagen forelægges derfor nu til 1. behandling og vil blive forelagt til 2. behandling på Kommunalbestyrelsens møde i maj. Efter forvaltningens opfattelse er det hensigtsmæssigt, at der indføres en udvidet adgang til at indkalde stedfortræder i udvalg. Det skyldes bl.a. hensynet til at undgå en vilkårlig forskydning af styrkeforholdet i udvalg på grund af tilfældigt forfald eller tilfældig inhabilitet og hensynet til at undgå situationer, hvor udvalg ikke er beslutningsdygtige. Uddrag af Vallensbæk Kommunes styrelsesvedtægt med udkast til formulering af nye bestemmelser (fremhævet med kursiv) vedlægges. Kommunikation Kommunens hjemmeside. Kommunalbestyrelsen, 29. maj

24 Retsgrundlag Den kommunale styrelseslovs 28, stk. 2: Når et udvalgsmedlem har forfald i mindst 1 måned, kan den gruppe, der har indvalgt ham, bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer. 1 i lov om ændring af styrelsesloven m.v., lov nr af 18. december 2012: 2. I 28, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:»en kommunalbestyrelse, der i styrelsesvedtægten har truffet bestemmelse efter 15, stk. 2, 2. pkt., kan i styrelsesvedtægten træffe bestemmelse om, at den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, kan bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe udvalgsmedlemmet har forfald, uanset at forfaldet forventes at vare kortere end 1 måned.«3. I 28 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan i styrelsesvedtægten træffe bestemmelse om, at den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, der må forventes at blive erklæret inhabilt i forhold til en sag, der skal behandles af udvalget, kan bestemme, at et andet medlem i givet fald indtræder i udvalget ved sagens behandling.«bilag: 1 Åben Uddrag af styrelsesvedtægt med udkast til nye bestemmelser - Udsendt af Center for Organisation og Politik den 16. maj /13 Kommunalbestyrelsen, 29. maj

25 10. ØU - Dagsordener og referater leveres digitalt til politikerne Sagsnr.: 12/10898 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen besluttede med budget 2012, at dagsordener og referater fremadrettet skal leveres digitalt til politikerne. Økonomiudvalget skal træffe beslutning om køb af et system, der med tilhørende ipads muliggør politikernes arbejde med digitale dagsordener og referater. Indstilling Center for Organisation og Politik indstiller til Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget tilslutter sig den anbefalede løsning til brug for arbejdet med digitale dagsordener. Økonomiudvalget tester løsningen i løbet af efteråret 2013 med henblik på at samle erfaringer til nytte for hele Kommunalbestyrelsens ibrugtagning i Beslutning Økonomiudvalget den Udvalget besluttede at sende sagen videre til Kommunalbestyrelsen med udvalgets anbefaling af indstillingerne. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Gruppe O fremsatte følgende ændringsforslag: Projektet udskydes til efter kommunalvalget Ændringsforslaget blev sat til afstemning. For stemte Gruppe O (1 stemme). Imod stemte Gruppe C (8 stemmer), Gruppe A (4 stemmer), Gruppe F (1 stemme) og Gruppe V (1 stemme), i alt 14 stemmer. Forslaget var herefter ikke vedtaget. Indstillingen blev herefter sat til afstemning. Kommunalbestyrelsen, 29. maj

26 For stemte Gruppe C (8 stemmer), Gruppe A (4 stemmer), Gruppe F (1 stemme) og Gruppe V (1 stemme), i alt 14 stemmer. Imod stemte Gruppe O (1 stemme). Indstillingen var herefter godkendt. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Der er indarbejdet en årlig besparelse på kr. i budgettet ved, at print og kørsel af dagsordner og referater til politikerne afskaffes. Derudover kan der forventes en yderligere besparelse på papir og toner under forudsætning af, at politikerne ikke printer alt materialet på egen printer, ligesom der kan forventes en besparelse, da sagsbehandlerne ikke længere skal etablere papirsager på baggrund af det elektroniske journalsystem Acadre. Besparelsen indgår i digitaliseringspuljen, der bl.a. skal dække etableringsomkostninger, der er forbundet med løsningen. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Mindre forbrug af printer og toner samt mindre kørsel. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsens tidligere beslutning Kommunalbestyrelsen besluttede med budget 2012, at dagsordener og referater fremadrettet skal leveres digitalt til politikerne. Dagsordener og referater skal herefter ikke længere printes og køres ud til politikerne, ligesom politikerne skal kunne lave deres mødeforberedelse digitalt. Herved forventes det, at der kan indhentes en besparelse på kr. årligt. Center for Organisation og Politik har i undersøgt mulighederne for at arbejde med digitale dagsordener. Mulige løsninger Kommunalbestyrelsen, 29. maj

27 Center for Organisation og Politik har set nærmere på tre leverandørers løsninger: PolWeb der leveres af firmaet Traen, der også er leverandør til kommunens elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem Acadre, hvori dagsordener og referater produceres. PolWeb anvendes af ca. 10 kommuner edagsorden der leveres af firmaet Ditmer. Løsningen integrerer dagsordener og referater fra Acadre, og bruges bl.a. af mere end 50 kommuner OS2 dasgsorden der er udviklet af Syddjurs kommune som led i OS2 samarbejdet. OS2 samarbejdet er et digitalt samarbejdsselskab med det formål at udvikle og dele digitale løsninger baseret på open source. Vallensbæk Kommune er for nylig indgået i samarbejdet i forbindelse med udviklingen af ny hjemmeside til kommunen. OS2 dagsorden er foreløbig i brug i Syddjurs Kommune. De tre løsninger er vurderet i fællesskab mellem Center for Organisation og Politik, kommunens it-afdeling og de medarbejdere i kommunen, der producerer dagsordener til Kommunalbestyrelsen og udvalg. Følgende har været vurderet: Funktionalitet, brugervenlighed og mobilitet Funktionaliteten i de tre løsninger er grundlæggende meget lig hinanden, men edagsorden er lidt bedre i sin notefunktionalitet og lidt mere intuitiv og brugervenlig at gå til. Dertil kommer, at edagsorden kan tilgås med en net/mobilforbindelse uanset fra hvilken device (PC, ipad, tablet, telefon) der arbejdes fra. Sikkerhed og teknik Teknisk set er edagsorden den mest ukomplicerede løsning. Dertil kommer, at leverandøren i modsætning til leverandørerne af de øvrige løsninger, påtager sig ansvaret for, at dagsordener og referater er tilgængelige hele døgnet alle dage. Det er også en sikkerhedsmæssig fordel, at noter og bemærkninger gemmes i skyen og ikke lokalt på devicen (i tilfælde at f.eks. tyveri). Økonomi og tidsplan Der er bevilget penge til løsningen fra digitaliseringspuljen. På nuværende tidspunkt er edagsorden den økonomisk mest attraktive. Løsningen med PolWeb er mere end dobbelt så dyr som de øvrige, og økonomien med OS2 dagsorden er usikker, idet der skal eksterne konsulenter på til udvikling, tilpasning og opsætning. Det har været en prioritering, at løsningen kan være etableret, således at den nye kommunalbestyrelse fra 2014 kan starte deres arbejde med brug af løsningen. Det er usikkert, om dette kan opnås med OS2 løsningen, der er afhængig af etableringen af kommunens nye hjemmeside. Forvaltningens anbefaling Ud fra ovenstående kriterier og i lyset af, hvor mange kunder der anvender løsningerne, og hvor gennemprøvet løsningerne er, anbefaler forvaltningen edagsorden sammen med ipad. Løsningen kan også bruges fra PC eller andre tablets med let begrænset notefunktionalitet. Kommunalbestyrelsen, 29. maj

28 Center for Organisation og Politik anbefaler endvidere, at Økonomiudvalget tester løsningen i efteråret 2013 for at indsamle erfaringer med henblik på Kommunalbestyrelsens ibrugtagning i ipads vil kunne udleveres og demonstreres på Økonomiudvalgets møde i juni, og løsningen med de digitale dagsordener vil kunne demonstreres på et af udvalgets første møder efter sommerferien. En medarbejder fra Center for Organisation og Politik deltager på Økonomiudvalgets møde den 21. maj 2013 sammen med en repræsentant for Ditmer. Repræsentanten for Ditmer vil give en kort demonstration af edagsorden og vil sammen med medarbejderen fra Center for Organisation og Politik kunne besvare spørgsmål. Kommunikation Retsgrundlag Kommunalbestyrelsen, 29. maj

29 11. ØU - Arbejdsklausuler og sociale klausuler Sagsnr.: 13/2633 Beslutningstema Oplæg til drøftelse af arbejdsklausuler og sociale klausuler i forbindelse med indgåelse af aftaler om udførelse af driftsopgaver og bygge- og anlægsopgaver Indstilling Center for Organisation og Politik indstiller til Økonomiudvalget at komme med input til Kommunalbestyrelsen vedrørende arbejdsklausuler og sociale klausuler, f.eks. i form af principper for anvendelsen af sådanne klausuler i forbindelse med indgåelse af aftaler om udførelse af driftsopgaver og bygge- og anlægsopgaver Center for Organisation og Politik indstiller samtidig til Kommunalbestyrelsen at tage stilling til input fra Økonomiudvalget, herunder til eventuelle principper som Økonomiudvalget måtte have anbefalet Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget anbefaler på baggrund af forvaltningens oplæg Kommunalbestyrelsen at godkende følgende principper for anvendelsen af arbejdsklausuler og sociale klausuler i forbindelse med indgåelse af aftaler med eksterne leverandører: Arbejdsklausuler Vallensbæk Kommunalbestyrelse vil gerne medvirke til, at der sikres ordentlige vilkår for medarbejdere hos de leverandører, som leverer ydelser til kommune. En arbejdsklausul vil derfor indgå ved udbud af større bygge- og anlægsopgaver og større tjenesteydelser som et vilkår i aftalen med leverandøren. Klausulen udarbejdes som en bestemmelse om, at leverandøren forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesvilkår, som i henhold til overenskomst, lovgivning eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag på den egn, hvor arbejdet udføres. Der kan i den forbindelse henvises til ILOkonvention nr. 94 vedrørende løn- og ansættelsesvilkår. Arbejdsklausulen suppleres i aftalen med leverandøren af bestemmelser om kommunens mulighed for at sikre overholdelsen af bestemmelsen og om kommunens reaktion på leverandørens manglende overholdelse. Kommunalbestyrelsen, 29. maj

30 Sociale klausuler Kommunalbestyrelsen vil gerne medvirke til, at det i forbindelse med udbud overvejes, om det giver mening at stille krav til leverandøren om opfyldelse af andre sociale forpligtelser (end løn- og ansættelsesvilkår). En klausul med et sådant krav kan indgå ved udbud som et vilkår i aftalen med leverandøren. Klausulen kan f.eks. udarbejdes som en bestemmelse om, at leverandøren forpligter sig til at oprette et antal pladser til lærlinge eller praktikanter i forbindelse med opgavens udførelse. Ved overvejelserne af, om en sådan klausul skal indsættes, vil karakteren og omfanget af den udbudte opgave blive vurderet. Og det vil i den forbindelse blive vurderet, om indsættelse af en klausul vil være proportionalt med opgavens størrelse. Kommunen vil endvidere iagttage de rammer, som dansk ret og EU-ret sætter for brugen af sociale klausuler. Det vil desuden blive vurderet, om et krav til leverandøren er den mest hensigtsmæssige måde at tilgodese det sociale hensyn på, eller der findes bedre alternativer, herunder f.eks. frivillige aftaler eller partnerskaber mellem kommunen og andre aktører. Såfremt kommunen måtte vælge at fastsætte en social klausul, vil kommunen supplere med bestemmelser om kommunens mulighed for at sikre overholdelsen af klausulen og om kommunens reaktion på leverandørens manglende overholdelse. Beslutning Kommunalbestyrelsen den De af Økonomiudvalget foreslåede principper blev godkendt. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunalbestyrelsen, 29. maj

31 Sagsfremstilling På Kommunalbestyrelsens møde den 20. marts 2013 var et forslag fra Gruppe A om anvendelse af arbejdsklausuler og sociale klausuler i forbindelse med indgåelse af aftaler med virksomheder på Kommunalbestyrelsens dagsorden. Kommunalbestyrelsen besluttede at sende sagen til behandling i forvaltningen, således at den efterfølgende kunne forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på et bedre oplyst grundlag. Det er baggrunden for denne sag. Nedenfor beskrives arbejdsklausuler og (andre) sociale klausuler, herunder deres formål, rammerne for deres anvendelse m.v. Arbejdsklausuler: Definition og baggrund Arbejdsklausuler er klausuler om, at en aftalepartner, typisk en privat virksomhed, skal sikre de medarbejdere, der skal udføre en opgave, løn og arbejdsvilkår, som mindst svarer til de overenskomster eller love, som gælder på området. En arbejdsklausul er blot en af flere såkaldte sociale klausuler, der tager sigte på at varetage særlige, sociale hensyn i forbindelse med udbud og udførelse af en opgave i henhold til en kontrakt. En pligt til at sikre arbejderes vilkår følger af ILO-konvention nr. 94 (fra 1949) om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter, som er en del af dansk ret. Konventionen fastlægger blandt andet, at arbejdere, der udfører offentlige bygge- og anlægsopgaver, skal sikres løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der bl.a. i henhold til kollektiv overenskomst gælder for arbejde af samme art, der hvor arbejdet udføres. Statslige myndigheder Når statslige myndigheder udbyder tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver, er myndighederne forpligtede til at sikre, at medarbejderne, der udfører opgaverne, får en løn og har vilkår, der svarer til den gældende overenskomst på området. Myndigheden må imidlertid ikke stille krav om, at leverandøren skal have overenskomst. Det vil være i strid med EU-udbudsreglernes principper om ligebehandling og fri udveksling af tjenesteydelser. Kommunale myndigheder Et tilsvarende krav gælder (endnu) ikke for kommunale (og regionale) myndigheder, idet der alene i et cirkulære henstilles til, at disse myndigheder benytter sig af tilsvarende tiltag i forbindelse med kontrakter om bygge- og anlægsopgaver. Regeringstiltag mod social dumping og nye regler For at styrke indsatsen mod social dumping blev det i Aftale om Finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten besluttet at nedsætte et udvalg, som skulle undersøge mulighederne for, at der inden for EU-rettens rammer kan iværksættes yderligere tiltag til at modvirke social dumping. Det tværministerielle udvalg afsluttede sit arbejde med en rapport i oktober Kommunalbestyrelsen, 29. maj

32 Med afsæt i udvalgets rapport blev det i Aftale om Finansloven for 2013 mellem regeringen og Enhedslisten aftalt at styrke indsatsen mod social dumping inden for en række områder. Bl.a. styrket anvendelse og håndhævelse af Registeret for udenlandske tjenesteydere, styrket håndhævelse af reglerne for udenlandske tjenesteydere og øget brug af arbejdsklausuler I relation til øget brug af arbejdsklausuler vil regeringen lægge op til, at kommuner (og regioner) fremover i relevante udbud i højere grad skal bruge arbejdsklausuler på samme måde som statslige ordregivere. Endvidere skal det eksisterende regelsæt om arbejdsklausuler gøres mere gennemskueligt og tilgængeligt, så det bliver lettere at håndhæve og kontrollere, hvorvidt der benyttes arbejdsklausuler, og der skal udarbejdes standardiserede skabeloner til offentlige myndigheder. Det vil altså sige, at det må forventes når aftalen udmøntes konkret at også kommuner i et vist omfang får pligt til fremover at bruge arbejdsklausuler. Vallensbæk Kommune Vallensbæk Kommune indarbejder typisk og altid i forbindelse med EU-udbud bestemmelser i indkøbsaftaler om, at leverandøren forpligtes til at overholde internationale konventioner, som Danmark har tiltrådt. Herunder ILO-konventioner (ILO = International Labour Organization) vedrørende tvangsarbejde, diskrimination i ansættelsen, minimumsalder for ansættelse, forbud mod og afskaffelse af de værste former for børnearbejde, organisationsfrihed og ret til kollektiver forhandlinger, sikkert og sundt arbejdsmiljø. Kun sjældent er der henvist specifikt til ILO-konvention nr. 94 vedrørende løn- og ansættelsesvilkår, men den er omfattet, når der henvises til internationale konventioner, som Danmark har tiltrådt. I forbindelse med kommunens aktuelle udbud af rengøringsopgaven og opgaven med vinduespolering indeholder kontraktudkastene imidlertid følgende klausul (ud over en henvisning til overholdelse af internationale konventioner): Ordregiver ønsker, med henvisning til ILO-konventionen nr. 94 vedrørende løn- og ansættelsesvilkår, at sikre gode vilkår for medarbejderne hos leverandøren af de udbudte ydelser. Leverandøren forpligter sig derfor til at sikre, at de ansatte, som leverandøren beskæftiger med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesvilkår, som i henhold til kollektiv overenskomst, lovgivning eller administrative forskrifter gælder for arbejder af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet skal udføres. Kontraktudkastene indeholder endvidere bestemmelser om kommunens mulighed for at sikre overholdelsen af denne bestemmelse og om kommunens reaktion på manglende overholdelse. I kommunens netop indgåede rammeaftaler om håndværkerydelser er der derimod ikke specifikt henvist til ILO-konvention nr. 94, men alene henvist til overholdelse af internationale konventioner. Kommunalbestyrelsen, 29. maj

33 Sociale klausuler (andre end arbejdsklausuler) Indhold og anvendelse Kommuner kan i forbindelse med udbud af f.eks. driftsopgaver eller bygge- og anlægsopgaver fastsætte sociale klausuler. Klausulerne indsættes i kommunens udbudsmateriale og en efterfølgende kontrakt og fastsætter krav til en leverandør om at leve op til en social forpligtelse. Klausulerne kan indsættes på lige fod med faglige og indholdsmæssige krav til den opgave, der udbydes. En social klausul kan f.eks. sigte mod at ansætte et bestemt antal medarbejdere på særlige vilkår. Formålet er at sikre sociale hensyn og derved gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt. Klausulerne kan indeholde meget konkrete krav til en leverandør om at sikre, at den sociale forpligtelse bliver overholdt. De kan imidlertid også formuleres mere blødt, således at leverandøren blot skal tilstræbe at overholde den sociale klausul. Ud over, at kommuner kan indsætte en social klausul i konkret udbudsmateriale og konkrete aftaler, kan kommunen i en indkøbs- eller udbudspolitik/-strategi eller lignende overordnet forholde sig til brugen af sociale klausuler. Det kan f.eks. indskrives, at det er kommunalbestyrelsens (overordnede) ønske, at de kontrakter, der efter udbud indgås med eksterne leverandører gives en social dimension. Og at det er kommunalbestyrelsens ønske, at der i udbudsmateriale indsættes en social klausul, eksempelvis en forpligtelse for leverandøren til at oprette lærlinge- eller praktikpladser. For at tage højde for konkrete forhold kan det indskrives, at en sådan klausul vil blive indsat, hvis det i det konkrete tilfælde vil være hensigtsmæssigt, herunder proportionalt med den udbudte opgaves størrelse. Og at kommunen i den forbindelse vil iagttage de rammer, som dansk ret og EU-ret sætter for brugen af sociale klausuler. Der vil endvidere kunne fastsættes generelle retningslinjer om, at der f.eks. skal anvendes en nærmere bestemt social klausul, når der er tale om opgaver af en bestemt type eller en bestemt størrelse målt på f.eks. den samlede entreprisesum eller lønudgiften. Begrænsninger i anvendelsen Klausulerne kan bruges ved udbud af alle kommunale driftsopgaver og bygge- og anlægsopgaver. Der er imidlertid både i dansk ret og i EU-retten begrænsninger for brugen af sociale klausuler. De fleste begrænsninger er fælles for alle udbud, men enkelte af dem gælder kun i tilfælde, hvor der udbydes efter EU-reglerne (udbud over tærskelværdien, der for driftsopgaver/tjenesteydelser er ca. 1,5 mio. kr. og for bygge- og anlægsopgaver er ca. 37 mio. kr.). Begrænsningerne er følgende (de to sidste gælder alene udbud efter EU-reglerne): Målgruppen skal afgrænses objektivt Målgruppen skal defineres og afgrænses præcist. Og afgrænsningen skal ske ud fra de objektive kriterier, som fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (f.eks. nedsat arbejdsevne eller ledighedsperiode). Der må ikke henvises til særlige danske ordninger (f.eks. flexjob eller skånejob). Opgaven må kun kunne udføres i Danmark Kommunalbestyrelsen, 29. maj

34 Sikrer mod diskrimination af udenlandske virksomheder og arbejdstagere i situationer, hvor opgaven godt kunne løses uden for Danmark. I forhold til kommunale opgaver vil dette krav ofte være opfyldt. De sociale krav skal stå mål med opgavens omfang Krav om proportionalitet. Kommunen kan f.eks. ikke stille krav om ansættelse af flere medarbejdere, end der er brug for til løsning af opgaven. Klausulen må kun gælde for den del af virksomheden, der udfører den konkrete opgave. Virksomhedens medarbejdere skal beskyttes Har leverandøren på forhånd personale nok til at varetage den udbudte opgave, er det usikkert, om kommunen kan kræve, at leverandøren ansætter nye medarbejdere. Det er endvidere usikkert, om kommunen kan kræve, at leverandøren afskediger medarbejdere for at kunne leve op til den sociale klausul. Virksomhedens ledelsesret skal beskyttes Leverandøren bestemmer selv, hvem inden for en given målgruppe, han ønsker at ansætte. I praksis kan kommunen dog hjælpe med at rekruttere personer fra de relevante målgrupper. Sociale klausuler må hverken bruges til udvælgelse eller tildeling Sociale klausuler kan være et kontraktvilkår (som alle skal opfylde), men ikke et udvælgelses- eller tildelingsvilkår. Det vil være i strid med EU-udbudsreglerne at lade tilbudsgivere konkurrere på de sociale vilkår. I praksis betyder det, at kommunen ikke må vælge en virksomhed, fordi den kan ansætte flere fra målgruppen end andre virksomheder. Krav om offentliggørelse Kravet om sociale klausuler skal fremhæves, når et EU-udbud bliver annonceret (i udbudsbekendtgørelsen i EF-tidende og udbudsmaterialet). Argumenter imod at anvende sociale klausuler Det kan anføres, at sociale klausuler kan være uhensigtsmæssige, når det handler om generelt at fremme virksomhedernes lyst og mulighed for at tage lærlinge. Det skyldes bl.a., at sociale klausuler ifølge EU-retten skal knytte sig til den konkrete opgave. Det er altså ikke nok, at en virksomhed har lærlinge. Virksomheden skal for at leve op til en konkret social klausul typisk ansætte ekstra lærlinge. Dermed bliver sociale klausuler problematiske for de virksomheder, der i forvejen løfter en social eller uddannelsesmæssig opgave. De vil ligesom andre virksomheder blive forpligtet til at tage eksempelvis flere lærlinge, hvis de vinder et offentligt udbud. Det kan virke demotiverende for virksomhedens frivillige engagement og være en hindring for at virksomheden tager ordinære elever, idet de afventer udbud med sociale klausuler, hvor de alligevel skal leve op til dette konkrete krav. Regeringsinitiativer Brugen af sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i offentlige udbud indgik i forhandlingerne om finansloven for Forhandlingerne mundede ud i en aftale (november 2012) mellem regeringen og Enhedslisten om, at statslige ordregivere forpligtes til fremover i relevante udbud (afgrænset som (store) bygge- og anlægsprojekter som hospitalsbyggeri, infrastrukturprojekter m.v. og altså ikke driftsopgaver) at overveje brugen af sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler. Kommunalbestyrelsen, 29. maj

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde. Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde. Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 25. november 2015 Mødetidspunkt: 16:35 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato: Onsdag den 30. januar 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 5. november 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Birgit Skytte, Flemming Wetterstein,

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 18. marts Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 18. marts Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den 18. marts 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Borgmesterens Forvaltning indstiller efter drøftelse i Direktørgruppen - at alternativ 2 som beskrevet

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Hillerød Kommune. Vejledning i brug af sociale klausuler ved udbud

Hillerød Kommune. Vejledning i brug af sociale klausuler ved udbud Hillerød Kommune Vejledning i brug af sociale klausuler ved udbud Hillerød, august 2012 Der er bred politisk enighed om, at både det offentlige og det private arbejdsmarked skal gøres mere rummeligt. Det

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt 2 Sociale klausuler 88.00.00P22-0001 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Erhvervsudvalget 21-11-2013 9 Kommunalbestyrelsen 28-11-2013 2 Kommunalbestyrelsen 19-12-2013 2 Hvem beslutter

Læs mere

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: VLI, MSC Fra: Byrådssekretariatet Dok.nr. 1311 Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten 17. december 2007 Sags id: Lisbeth

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer Forslag til kontraktformuleringer Nedenstående er formuleret en række forslag til kontraktformuleringer, der kan anvendes ved udbud, der indeholder sociale klausuler. Formuleringerne er tænkt som forslag

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 8. januar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 6. december 2017 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Mødelokalet ved Spisestedet Mosen Rendsagervej 5, 2625 Vallensbæk Medlemmer: Afbud: Fraværende: Morten

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Sociale klausuler i FynBus udbud

Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud FynBus sikrer, at det i forbindelse med alle udbud bliver overvejet, hvorvidt det kunne være relevant og gavnligt at anvende sociale klausuler.

Læs mere

Anvendelse af sociale klausuler Bilag til Indkøbs- og Udbudspolitikken, afsnit 7

Anvendelse af sociale klausuler Bilag til Indkøbs- og Udbudspolitikken, afsnit 7 Sagsnr.: 2010-51634 Dato: 30-01-2013 Dokumentnr.: 2013-23974 Sagsbehandler: Lotte Eun Elming Cpr.: Anvendelse af sociale klausuler Bilag til Indkøbs- og Udbudspolitikken, afsnit 7 Næstved Kommunes indkøbs-

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Katja Lindblad, Ingolf Mathiesen, Niels Jørgensen,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 20. august 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Notat. Sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune. Udtalelse til Magistraten vedrørende sociale og arbejdsmæssige klausuler.

Notat. Sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune. Udtalelse til Magistraten vedrørende sociale og arbejdsmæssige klausuler. Notat Emne: Udtalelse til Magistraten vedrørende sociale og arbejdsmæssige klausuler. Den 10. oktober 2013 Sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Ungdomsskolen, Lundbækvej 5, 2665 Vallensbæk Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen

Læs mere

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år Pkt.nr. 8 Fleksibel frokostordning for kommunale og selvejende dagtilbud Sagsnr.: Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 2. december 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Bemærk! Mødet afholdes i mødelokalet ved Spisestedet Mosen, Rendsagervej 5, 2625 Vallensbæk. Mødelokale: Medlemmer:

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den 17. november 2015 Mødetidspunkt: 7:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDKAST December 2010 Sagsnr. 10/9903 2 Udbudsstrategi I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet inden udgang af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Katja Lindblad, Ingolf Mathiesen, Niels Jørgensen,

Læs mere

De budgetansvarlige og aftaleholdere i kommunens aftaleenheder er ansvarlige for, at indkøbene foretages i overensstemmelse med indkøbspolitikken.

De budgetansvarlige og aftaleholdere i kommunens aftaleenheder er ansvarlige for, at indkøbene foretages i overensstemmelse med indkøbspolitikken. Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for kontraktindgåelse, arbejdsklausuler, det gode indkøb og leasingaftaler Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde:

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 9. januar 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Birgit Skytte, Flemming Wetterstein,

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Birgit Skytte (formand), Sonja Fladstrand, Annette

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Onsdag den 27. november 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Fællesmøde EBU og MPU Onsdag 20.05.2015 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Forslag til ny udbudspolitik 2 Bilagsoversigt

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 3. november 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Bemærk! Vi mødes i stueetagen i Rønnebækhus under den nye altan. Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074

Læs mere

Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 4. september 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

!"! # # ## $% #$/$ $4

!! # # ## $% #$/$ $4 !"! # # ## $% &#$ '()*$$')$+),-#).($/#$0( *12$ $,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$ $4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 78#4$$ 4$114,9!"

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at se nærmere på muligheden

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14. april 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Møde afsluttet: 18:15 Mødelokale: Kystagerparken, Høvedstensvej 45 Medlemmer: René Langhorn, Maria Staghøj Durhuus, Peter Lougart, Morten Høybye

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Udbud Arbejdsklausuler 1 Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. december 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Bemærk! Mødet afholdes i mødelokalet ved Spisestedet Mosen, Rendsagervej 5, 2625 Vallensbæk. Mødelokale: Medlemmer:

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 12. november 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 12. november 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12. november 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere