Et medlemskab af SNU koster:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et medlemskab af SNU koster:"

Transkript

1 Et medlemskab af SNU koster: 200,- kr. for ordinære medlemmer 100,- kr. for studerende 500,- kr. for virksomheder Man kan melde sig ind i SNU på hjemmesiden Kontingentet kan indbetales på giro nr.: (via netbank: ) eller som bankoverførsel til: Danske Bank, Gentofte, reg.nr.: 4190 konto nr Som medlem af SNU får man gratis tilsendt bladet KVANT, Tidsskrift for fysik og astronomi. Forespørgsler angående møderne kan rettes til: SNU c/o DTU Matematik Bygning 303 Matematiktorvet 2800 Kgs. Lyngby Tlf.: eller Se mere om SNU på www. naturvidenskab.net

2 s nyt u MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE August 2012 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted

3 Katalyse: Vejen til et bedre miljø og en grønnere fremtid Mandag den 10. september 2012 kl på Geologisk Museum v/ Principal Research Scientist Esben Taarning, Haldor Topsøe A/S I takt med at levestandarden rundt omkring i verden stiger, er der et voksende behov for mere mad, brændstof og materialer. Dette sætter et pres på vores resurser og stiller øgede krav til effektiv udnyttelse af disse uden det går ud over miljøet. Katalytiske processer spiller i dag en afgørende rolle i reduktion af luftforurening fra forbrændingsprocesser og på sigt kan katalyse også være et centralt element i effektiv biomasseudnyttelse til fremstilling af f.eks. kemikalier og brændstof. Præsentationen giver et overblik over eksisterende miljøteknologier på Haldor Topsøe A/S samt udviklingen af nye typer af katalysatorer til omdannelse af biomasse. 1

4 Referat fra generalforsamling i SNU den 16. april Beretning for året 1. januar december 2011 Dorte Olesen aflagde beretning. Programmet var blevet afholdt efter planen, og der havde været tilfredsstillende deltagelse til foredragene. Bladet KVANT var ligeledes udkommet planmæssigt med sine 4 årlige numre, og økonomien var forbedret, men der blev løbende arbejdet på at sikre denne bedst muligt. I forbindelse med flytningen til DTU havde SNU taget afsked med sin mangeårige sekretær Bente Egaa. Cecilie Kjærgaard Pedersen havde nu overtaget hvervet. Derudover havde SNU i efteråret 2011 fået en ny akademisk sekretær, fhv. rektor Hans Lindemann, som havde overtaget posten efter afdøde Jørn Johs.Christiansen. SNU arbejdede nu med en plan for en ny strategi, med henblik på Selskabets løbende fornyelse. 2. Forelæggelse af regnskab Regnskabet blev forelagt og godkendt. 3. Forelæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent Budgettet blev forelagt og godkendt. Der var for første gang i mange år budgetteret med underskud. SNUs gode og stabile økonomi taget i betragtning foreslog man dog ikke af den grund forhøjelse af kontingentet. Direktionen ville først færdiggøre arbejdet med ny strategi, før den forholdt sig til en evt. forhøjelse af kontingentet. 4. Direktionens medlemmer, jf. vedtægterne Dorte Olesen var på valg. Der var ikke andre kandidater, og hun blev genvalgt. 5. Valg af revisor SNUs mangeårige revisor Poul Erik Andreassen gjorde det klart, at han ville fortsætte et enkelt år mere, men ikke længere. Han var nu på vej mod pension i sin egentlige stilling, og ønskede at stå mere frit fremover. Dorte Olesen takkede ham for en stor indsats gennem årene og udtrykte glæde over, at han gav SNU et år til at finde en afløser. 6. Eventuelt Dorte Olesen takkede for fremmødet og afsluttede generalforsamlingen. 6

5 Den nyeste udvikling indenfor solceller Mandag den 3. december 2012 kl på Geologisk Museum v/programleder Peter Sommer-Larsen, DTU Energikonvertering Solenergiteknologier omdanner sollysets energi direkte til strøm eller varme. Solvarme er særdeles udbredt i Danmark både som husstandsanlæg, men i høj grad også som store anlæg, der forsyner fjernvarmenettet. Solceller producerer strøm og priserne for solcelleanlæg er faldet drastisk i de seneste år. Nettomålerprincippet tillader, at ens elektricitetsforbrug modregnes den strøm, der afsættes til nettet i perioder, hvor produktionen er høj og husstandens forbrug lav. Det har gjort solceller til en god forretning for mange husstande. Solen er den største energiressource vi har. Hver time skinner solen mere energi ned på jorden end menneskeheden forbruger på et år. På verdensplan skal vi blive meget bedre til at udnytte denne ressource. Solceller og solenergikraftværker, hvor solens varme fokuseres af spejle og driver et kraftværk, kan på sigt dække 25-30% af verdens elektricitetsbehov. Foredraget gennemgår de forskellige teknologier og deres potentiale. 5

6 Biosustainability Mandag den 1. oktober 2012 kl på Geologisk Museum v/ Professor Morten Sommer, DTU Systembiologi & DTU Biosustain Den kemiske industri undergår en forvandling i retning af mere effektive og bæredygtige produktionsprocesser. Denne forvandling er drevet af en voldsom udvikling indenfor den biologiske videnskab, hvor vi i løbet af de seneste år er blevet i stand til at afkode komplekse biologiske systemer, samt at rekonstruere egenskaber identificeret ved denne afkodning i laboratoriet. Disse teknologier muliggør nu at vi kan designe mikroorganismer der er i stand til at producere de kemiske byggesten, så som plastik og brændstof, som vores industrialiserede samfund er afhængige af. Foredraget vil beskrive denne udvikling med eksempler på eksisterende biologiske produktionssystemer, samt give et indblik i hvad fremtiden måtte bringe. 2

7 Algebiomasse Mandag den 22. oktober 2012 kl på Geologisk Museum v/ Seniorforsker Marianne Thomsen, Institut for miljøvidenskab, Aarhus Universitet Blå biomasse (algebiomasse) konkurrerer ikke med arealanvendelse til fødevareproduktion og repræsenterer samtidig en uudnyttet ressource med mange muligheder om den forvaltes på bæredygtig vis. Algebiomasse er en multifunktionel ressource, som indeholder en række højværdistoffer der ved bioraffinering vil kunne frigøres og indgå i fremtidens fødevare, foder og energiproduktion. Udover at være en kilde til fremtidens biobaserede produktionssystemer, vil dyrkning og høst af blå biomasse kunne bidrage til en forbedret vandmiljøkvalitet såvel som til bekæmpelse af stigningen af CO2 i atmosfæren. Fx vil algedyrkning i næringsbelastede kystnære områder udnytte udledte næringsstoffer fra bl.a. landbrug samt CO2 fra atmosfæren og herved bidrage til recirkulering af knappe essentielle nærringsstoffer tilbage til jorden såvel som anden anvendelse som fx produktion af foder. Bæredygtighedsanalyser af en vedvarende produktion af blå biomasse som input til fremtidens grønne produktionssystemer er et af forskningselementerne i et 4-årigt forskningsprojekt med titlen The MacroAlgaeBiorefinery(MAB) finansieret af det strategiske forskningsråd (http://mab3.teknologisk.dk/). 3

8 Metagenomics og rensningsanlæg Mandag den 12. november 2012 kl på Geologisk Museum v/ Professor Per Halkjær Nielsen, Institut for Kemi og Bioteknologi, Aalborg Universitet Spildevand er på mange måder en værdifuld ressource, som ikke blot skal "renses". Fremtidens biologiske renseanlæg udnytter mikroorganismers evne til at omdanne forskellige organiske stoffer til energi (fx methan) og værdifulde produkter som bioplastik, samt deres evne til at fjerne begrænsede ressourcer, eksempelvis fosfat på en måde, så det nemt kan genbruges. I foredraget gives et overblik over, hvorledes mikrobielle samfund kan benyttes til disse vigtige processer, samt hvorledes man kan studere sådanne komplicerede bakteriesamfund på et hidtil ukendt detaljeringsniveau med "metagenomics". Nye teknologier har gjort det muligt at lave sekvensanalyse af hele bakteriesamfunds arvemasse (metagenomics), og det kan benyttes til analyse af bakteriesammensætning, funktioner og interaktioner, en viden, der giver helt nye og spændende perspektiver for at udvikle og optimere fremtidens biologiske "renseprocesser". 4

Stamceller & Komplekse tal

Stamceller & Komplekse tal NF SÆSONPROGRAM 13/14 Stamceller & Komplekse tal ANDRE FOREDRAG Sex: Hvad er mening? Medicinalkemi Sprængstoffer WORKSHOPS Laborieweekend STUDIETURE Atomkraftværk Novozymes Ungdommens Naturvidenskabelige

Læs mere

Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling

Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling Cheminova A/S P.O. Box 9 7620 Lemvig Tlf. 9690 9690 Fax. 9690 9691 info@cheminova.com www.cheminova.dk Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling 2 CHEMINOVA INDHOLD Udfordring, ansvar og strategi

Læs mere

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning september 2013 Side 2: sådan er din PensiOnsOrdning Side 3: ny HJeMMeside Side 8 stor formue sparer Mange OMkOstninger Lægernes Pensionskasse står stærkt: Formuen på 70 mia. kr. giver betydelige stordriftsfordele,

Læs mere

Klima- og miljøregnskab 2013

Klima- og miljøregnskab 2013 Klima- og miljøregnskab 2013 Indhold Indledning v/ Bente Overgaard... 3 Nykredits Klima- og miljøstrategi frem mod 2020... 4 Klima og miljø - Nykredits kunder...5 Privatkunder... 5 Vindmøllefinansiering...

Læs mere

Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter

Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter Aktivitetsplan (navn): Biomasse til fremtidens råvareefterspørgsel Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

Havforskningsstrategi

Havforskningsstrategi Havforskningsstrategi for Danmark, Færøerne og Grønland Dansk Nationalråd for Oceanologi 1 2 Indledning Havets betydning for Danmark kan ikke overvurderes. Gennem tiderne har havet haft afgørende indflydelse

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Handlingsplan for grøn it i Danmark

Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen

Læs mere

SKAB VÆKST FOR DIN VIRKSOMHED

SKAB VÆKST FOR DIN VIRKSOMHED ANNONCETILLÆG TIL BØRSEN FRA GTS GODKENDT TEKNOLOGISK SERVICE Vækst Dansk teknologi renser badevand i hele verden. Sammen med GTS-instituttet DHI har virksomheden Skjølstrup & Grønborg sikret en unik eksportsucces.

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

ANHOLT SKOLE. - demonstrationsprojekter efter vugge-til-vugge principper. Carla K. Smink og Søren Kerndrup (red) - 1 -

ANHOLT SKOLE. - demonstrationsprojekter efter vugge-til-vugge principper. Carla K. Smink og Søren Kerndrup (red) - 1 - ANHOLT SKOLE - demonstrationsprojekter efter vugge-til-vugge principper Carla K. Smink og Søren Kerndrup (red) - 1 - - 2 - Anholt Skole demonstrationsprojekter efter vugge-tilvugge principper Carla K.

Læs mere

Anders Eldrup som leder af biomassekonferencen i Bella Center

Anders Eldrup som leder af biomassekonferencen i Bella Center Anders Eldrup som leder af biomassekonferencen i Bella Center Fra biomasse til råolie Hos Center for Energimaterialer har man siden 2008 forsket i fremstilling af råolie via en lovende proces, der kaldes

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer for vand,

Læs mere

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Nemmere, grønnere og mere inspirerende 3.7 % Omsætningsvækst i FY13 Mange har mistet deres job, det er blevet sværere at låne penge, bolighandlen står stille,

Læs mere

Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING

Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING 2013 2 Forord Spændende og travlt år for Business Center Bornholm 2013 var et både spændende og travlt år for Business Center

Læs mere

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Det Nationale Bioøkonomipanel Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse fra Det Nationale Bioøkonomipanel September 2014 Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse

Læs mere

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011 Solens Børn Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011 1 Indholdsfortegnelse: Nyt fra bestyrelsen s. 4 Indkaldelse til generalforsamling s. 6 Årsregnskabet s. s. 7 Fra deltidsseminariet s. 9 Webside lille bedste s.11

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Kom frit frem med visionerne

Kom frit frem med visionerne Kom frit frem med visionerne for landområderne FOTO: KRÆN OLE BIRKKJÆR Af konsulent Katrine Kracht og planchef Trine Eide, Videncentret for Landbrug VIDENCENTRET FOR LANDBRUG P/S Agro Food Park 15 +45

Læs mere

DANSK BIOTEK. læs inde i bladet MAGASINET FOR DANSK BIOTEK. Mediepartner: LEDER Copenhagen Spin-Outs er et skridt i den rigtige retning

DANSK BIOTEK. læs inde i bladet MAGASINET FOR DANSK BIOTEK. Mediepartner: LEDER Copenhagen Spin-Outs er et skridt i den rigtige retning DANSK BIOTEK Nr. 4 december 2011 7. årgang ISSN Nr. 1903-0940 MAGASINET FOR DANSK BIOTEK Mediepartner: www.biotechmed.dk læs inde i bladet LEDER Copenhagen Spin-Outs er et skridt i den rigtige retning

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe 2 GRØNT REGNSKAB 2013 Indholdsfortegnelse Forord...4 1 Indledning...5

Læs mere

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet.

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. Spar på energien i hjemmet Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. 1 03 Spar penge på din elregning - skift elselskab 04 Her er, hvad du betaler for på din

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Telefon: 48 40 50 50 www.fh.dk CVR: 32 05 93 25 REDAKTION Thomas Lungholt FOTOS Operate A/S DESIGN Operate A/S

Læs mere

RESSOURCER TEMA. VI REPARERER TING I PROTEST 04 I Høje Taastrup kan man få repareret det elektronik som ellers ville ryge i skraldespanden

RESSOURCER TEMA. VI REPARERER TING I PROTEST 04 I Høje Taastrup kan man få repareret det elektronik som ellers ville ryge i skraldespanden T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 3 2 0 1 4 VI REPARERER TING I PROTEST 04 I Høje Taastrup kan man få repareret det elektronik som ellers ville ryge i skraldespanden NÅR ØKONOMIEN

Læs mere

IDEKATALOG Udbytte af innovationsevent på Christiansborg i juni 2012

IDEKATALOG Udbytte af innovationsevent på Christiansborg i juni 2012 IDEKATALOG Udbytte af innovationsevent på Christiansborg i juni 2012 2 IDEKATALOG Udbytte af innovationsevent på Christiansborg i juni 2012 Årets innovationsevent Innovationseventen 7. juni 2012, som samlede

Læs mere