Punkter vedrørende regnskabsgennemgang for 2012 og særlige forhold vedrørende 2013 er vedlagt som bilag.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Punkter vedrørende regnskabsgennemgang for 2012 og særlige forhold vedrørende 2013 er vedlagt som bilag."

Transkript

1 Til bestyrelsen for efterskoler, hus- og håndarbejdsskoler, folkehøjskoler, produktionsskoler, frie grundskoler, private gymnasier, private studenter og hf-kurser og kombinerede skole Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax CVR nr Indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat marts 2014 Sags nr.: M.271 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen anmoder institutionens bestyrelse om at foranledige, at følgende materiale vedrørende regnskabsåret 2013 indberettes elektronisk i ministeriets regnskabsportal med digital signatur. Materiale der indsendes til styrelsen i papir, vil blive returneret. Punkter vedrørende regnskabsgennemgang for 2012 og særlige forhold vedrørende 2013 er vedlagt som bilag. Fristen for indberetning er torsdag den 1. maj 2014 Bestyrelsen skal bemyndige en person til på bestyrelsens vegne at signere den elektroniske indberetning digitalt. Den bemyndigede person indestår for, på bestyrelsens vegne, at det indberettede materiale er fuldstændigt med underskrifter og forefindes på skolen. Vi anbefaler, at bestyrelsen bemyndiger den daglige leder eller en anden person fra institutionens ledelse. Vi anbefaler også, at der ikke er personsammenfald imellem den person, som indtaster og den bemyndigede person, der efterfølgende signerer og indestår for det indberettede materiale. Indberetningen sker via ministeriets regnskabsportal, hvor følgende materiale skal vedhæftes: Årsrapporten for 2013, der er udarbejdet i overensstemmelse med gældende regnskabsbekendtgørelse på området.

2 2 Revisors revisionsprotokollat, der er afgivet i tilknytning til revisionen af skolens årsregnskab for Eventuelle revisionsprotokollater, som er afgivet af revisor ved tiltrædelse eller i løbet af regnskabsåret (Valgbart) Bestyrelsens stillingtagen til revisors anbefalinger og eventuelle kritiske bemærkninger i revisionsprotokollatet. (Se bilag) Vi forventer at kunne åbne regnskabsportalen i anden halvdel af marts. Brugernavn og kodeord er det samme som tidligere år. Skolen vil modtage mail med brugernavn og kodeord, når portalen er åbnet for indberetning. Vi gør opmærksom på, at vi ikke imødekommer eventuelle anmodninger om udsættelse af indberetningsfristen. Hvis fristen ikke overholdes igangsættes en rykkerproces, hvoraf det vil fremgå, at styrelsen agter at tilbageholde institutionens tilskud indtil indberetningen er afsluttet. Hvis der er spørgsmål til ovenstående er man velkommen til at sende en mail til: Kopi af dette brev sendes samtidigt til skolens revisor. Med venlig hilsen Økonomisk Administrativt Center Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

3 3 Bilag til: Indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat 2013 Punkter vedrørende regnskabsgennemgang for 2012 og særlige forhold vedrørende 2013: Funktionsadskillelse: Styrelsen henviser til Orienteringsbrev om regnskabsaflæggelsen m.v. for 2011 af 20. december 2012, hvoraf det fremgår: Funktionsadskillelse og enefuldmagt En overvejende del af skolerne har ikke etableret adskillelse mellem kasse- og bogholderifunktionen. Styrelsen er bekendt med, at skolernes personalesammensætning ofte medfører, at funktionsadskillelse ikke umiddelbart er muligt eller hensigtsmæssigt. For at sikre at risikoen for svig minimeres, henstiller styrelsen, at skolen i samarbejde med skolens revisor beskriver og etablerer interne kontroller, der i videst mulig omfang kompenserer for de risici, som er forbundet med den manglende funktionsadskillelse. Det fremgår desuden ofte af revisionsprotokollaterne for friskoler og frie grundskoler, at en person kan registrere og frigive betalinger. Styrelsen henstiller, at fuldmagtsforholdene ændres, så ingen som udgangspunkt alene kan disponere over skolens midler. For at sikre funktionalitet i hverdagen, anbefaler styrelsen, at bestyrelsen fastsætter et maksimum beløb, som eventuelt skolelederen kan disponere over, således at for eksempel skolelederen bemyndiges til alene at foretage betalinger med skolens Dankort/MasterCard under denne beløbsgrænse. Er nedenstående betingelse opfyldt afkrydses under Ja i tjeklistens spørgsmål 9: Er der den fornødne personelle adskillelse mellem registrerings- og frigivelsesfunktioner på institutionen?: 1. at revisor i revisionsprotokollatet har beskrevet og konkluderet, at de etablerede interne kontroller i videst mulig omfang kompenserer for den manglende adskillelse mellem registrerings- og frigivelsesfunktioner. 2. at revisor i revisionsprotokollatet har beskrevet at der ikke er enefuldmagt således, at ingen personer alene kan disponere over skolens midler. Bestyrelsens stillingtagen: Vi gør opmærksom på at: Bestyrelsen tager stilling til revisors bemærkninger, anvisninger og konklusioner i revisionsprotokollatet. Bestyrelsen indberetter sin stillingtagen og sine kommentarer til revisionsprotokollatet til ministeriet sammen med årsrapporten, Jf. 8, stk. 4, i Bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), frie grundskoler, private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. og produktionsskoler. Dette indebærer, at såfremt revisor i revisionsprotokollatet til årsrapporten eller revisionsprotokollater i årets løb har bemærkninger, anbefalin-

4 ger, henstillinger eller konklusioner hvor revisor gør opmærksom på, at der er forhold der skal følges op på, skal skolens bestyrelse redegøre for hvilke tiltag der er foretaget eller besluttet, for at rette op på de beskrevne forhold. Denne redegørelse vedhæftes under Bestyrelsens stillingtagen i den elektroniske indberetning. 4 Har revisor ingen bemærkninger mv. i revisionsprotokollatet jf. ovenstående, skal bestyrelsen i Bestyrelsens stillingtagen notere, at de ikke finder der er bemærkninger mv. fra revisor og derfor ikke har tiltag at beskrive. Revisortjekliste: Styrelsen har bemærket, at flere revisorer benytter forkert revisortjeklist. Dette medfører flere afkrydsningsfejl når skolen indberetter. Vi anmoder derfor om, at bestyrelsen foranlediger, at revisor sikrer sig det er gældende revisortjekliste der benyttes i revisionsprotokollatet for årsrapporten. Påtegning: Styrelsen henstiller til, at skolen ved indberetning af regnskabsdata udfylder felterne korrekt i forhold til revisors påtegning af årsrapporten; omkring hvorvidt der er Blank påtegning, Forbehold eller Supplerende oplysninger. Ligeledes henstiller vi, at personen som digital signerer, sikrer sig, at skolen har afkrydset korrekt i forhold til revisors påtegning af årsrapporten jf. ovenstående. Fejl i den nye regnskabsbekendtgørelse: BEK nr af 16/12/2013 Omkring spørgsmålet om Hoved- og nøgletallene i årsrapporten skal være i hele kr. eller i t.kr., er der en fejl i bekendtgørelsen. De rigtige oplysninger fremgår af Bilag 2.2 (Frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v.) i bekendtgørelsen. Det vil sige, at Alle hoved- og nøgletal fra regnskabsåret og de 4 foregående regnskabsår skal være i t.kr. (Enhedsomkostningerne skal være i hele kr. jf. bilag 2.2) OBS For frie grundskoler og kombinerede skoler jf. friskolelovens 36 a og 36 b - LBK nr. 166 af 25/02/ a forudsætter at skolen har børnehave og 36 b heltidsskolefritidsordning (vippeordning). Styrelsen henstiller, at skolen kun indberetter tal vedr. børnehave og/eller heltidsskolefritidsordning, hvis og såfremt skolen har en børnehave og/eller heltidsskolefritidsordning. Styrelsen har oplevet flere eksempler på, at skoler uden en 36 a og/eller 36 b aftale har udfyldt tal i disse rubrikker.

5 5 Ligeledes oplever vi, at skoler der har 36 a og/eller 36 b aftale ikke har udfyldt i rubrikker for de særlige specifikationer fra årsrapporten samt, at nogle skoler ej heller har den/de særlige specifikationer for 36 a og 36 b i årsrapporten. Vi henstiller, at skolen sikrer der i årsrapporten er anført den/de særlige specifikation(er) for lovens 36 a børnehave og 36 b heltidsskolefritidsordning (vippeordning), hvis skolen har en eller begge af disse aftaler samt, at de aktuelle beløb er indtastes i regnskabsportalen ved den elektroniske indberetning. Der henvises til bilag 2.7, i Bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), frie grundskoler, private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. og produktionsskoler

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

Kapitel 2 Anlægsaktiver, afskrivninger, resultatdisponering m.v. Anlægskartotek og afskrivninger

Kapitel 2 Anlægsaktiver, afskrivninger, resultatdisponering m.v. Anlægskartotek og afskrivninger Bekendtgørelse om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), frie grundskoler, private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. og produktionsskoler

Læs mere

Til alle Regulerede Institutioner under Undervisningsministeriet

Til alle Regulerede Institutioner under Undervisningsministeriet Til alle Regulerede Institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Version 1.0 29. juni 2012 Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Referat af møde i revisornetværket den 29. maj 2013. 12. august 2013 Sags nr.: 027.94M.271. Deltagere:

Referat af møde i revisornetværket den 29. maj 2013. 12. august 2013 Sags nr.: 027.94M.271. Deltagere: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Referat af møde i revisornetværket den 29. maj 2013

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser December 2014 J.nr. ED-004-1 Nærværende bestemmelser gælder pr. 8. december 2014 og erstatter generelle bestemmelser af oktober 2014. Højteknologifonden er pr. den 1. april 2014 blevet fusioneret med Det

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ

Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ FONDSRÅDET Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ J.nr. 6445-0208 Kontrol af Investeringsforeningen Etik Invests årsrapport 2007 Indledning Finanstilsynet

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Regelgrundlag Lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 18.

Læs mere

Tilsyn med. elevbetaling. på frie kostskoler. 22. marts 2010 Sags nr.: 117.664.031. Institutionsstyrelsen

Tilsyn med. elevbetaling. på frie kostskoler. 22. marts 2010 Sags nr.: 117.664.031. Institutionsstyrelsen Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Tilsyn med 22. marts 2010 Sags nr.: 117.664.031 elevbetaling

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Denne anmodning udfyldes forud for tilslutning til NemRefusions system-grænseflade, Virksomhedsservice. Med underskriften på side 5 tilkendegiver

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering

Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering Erhvervsstyrelsen har sendt en ny bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING Praktisk vejledning vedrørende de problemstillinger, som rejseudbyderne støder på i forbindelse med selve registreringsprocessen samt

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed UDKAST Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed I medfør af 148 a, 155, stk. 1-3, 155 a, 155 b, 157, stk. 1

Læs mere