Hver dansker udleder i gennemsnit 10 ton CO2 om året.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hver dansker udleder i gennemsnit 10 ton CO2 om året."

Transkript

1 Klimaleksikon

2 Hver dansker udleder i gennemsnit 10 ton CO2 om året. Meget af det kan vi selv være med til at påvirke ved at nedsætte vores eget forbrug. Men det kræver internationale samarbejdsaftaler for at få nedsat resten af CO2-udledningen. CO2 er en drivhusgas, og drivhusgasserne får klimaet ud af balance og temperaturen på jorden til at stige. Hvis vi ikke alle sammen bidrager til at nedsætte udledningen af CO2 og andre drivhusgasser, så vil det have vidtrækkende konsekvenser for både dyr og mennesker. Hele den debat der foregår i øjeblikket om klima, klimaændringer, CO2 og andre relaterede emner kan være kompliceret og svær at finde rundt i, hvis man ikke beskæftiger sig med denne problematik til daglig. Derfor har vi lavet Modstrøms Klimaleksikon, hvor du kan finde information om de vigtigste emner i denne sammenhæng. Vi håber, at dette lille opslagsværk kan hjælpe dig med at få bedre indblik i de forskellige emner og sammenhænge, der er i spil, når vi snakker om klima og klimaændringer. Roar Seeger Administrerende direktør Modstrøm A/S Version 1. januar

3 Side 6 Side 16 Side 22 Aftaler og politikker på energiområdet CO2-kvotesystemet Klimapolitikken i Danmark FNs internationale klimapanel FNs klimakonvention Klimatopmødet i København 2009 Kyoto-protokollen Dit elforbrug og din CO2-udledning Danskernes CO2-udledning Danskernes elforbrug Energibesparelse Modstrøms klimavenlige produkter SparOmeteret Tips om energibesparelse Side 34 Klima, drivhusgasser og global opvarmning Atmosfære og drivhusgasser CO2 CO2-kvoter CO2-neutral strøm CO2-udledning og global opvarmning Fremtidens klima og energiforbrug Klimaforandringer Klimavenlig energi Ozon Ozonlag Ozonlaget og drivhuseffekten Side 44 Links til baggrundsviden Indhold Aftaler og politikker på energiområdet Dit elforbrug og din CO2-udledning Energibesparelse Energikampagne Energikilder Klima, drivhusgasser og global opvarmning Side 28 Energikampagner 1 ton mindre kampagnen Elsparefonden Side 30 Energikilder Fossile energikilder Vedvarende energikilder Side 46 Links til myndigheder, sammenslutninger og oplysningsfonde Ministerier og styrelser Diverse Kildeliste Links til baggrundsviden Links til myndigheder, sammenslutninger og oplysningsfonde

4 1 Aftaler og politikker på energiområdet 1 CO2-kvotesystemet Som en del af den internationale Klimakonvention og Kyoto-protekollen har EU etableret et CO2-kvotesystem, hvis formål det er at begrænse de europæiske virksomheders CO2-udledning. I henhold til aftalen må Danmark udlede 55 millioner ton CO2 pr. år fra Det er 13 millioner ton mindre om året end i Kvotesystemet administreres i Danmark af Energistyrelsen og Klima- og Energiministeriet. Hvordan fungerer kvotesystemet? CO2-kvotesystemet omfatter alene i Europa ca europæiske produktionsenheder, heraf er ca. 380 danske (en virksomhed kan bestå af flere produktionsenheder.) Tilsammen står de for ca. 50% af EU s CO2 udledning. Hvert år får virksomhederne tildelt et antal gratis CO2 kvoter. Danmark har i millioner CO2-kvoter til rådighed. Hver kvote gælder for et ton CO2. Hvis den enkelte virksomhed udleder mere CO2, end den har fået kvoter til, må virksomheden købe ekstra kvoter. Hvis virksomheden derimod bruger mindre CO2 end den har kvoter til, kan de overskydende kvoter sælges videre. Kvotesystemet giver på den måde virksomhederne et økonomisk incitament til at begrænse CO2 udslippet. Kyotoaftalen har indbygget nogle fleksible mekanismer, der betyder, at industrilande ved at begrænse 6 7

5 udledningen af drivhusgasser i andre industrilande, kan få godskrevet det i sit eget CO2-regnskab for udledning af drivhusgasser. Danmark kan på den måde opkøbe CO2-kvoter i andre lande, hvis de indgår i projekter, hvor de kan dokumentere, at der bliver udledt tilsvarende mindre CO2 i det pågældende land, svarende til de CO2-kvoter de køber af den pågældende samarbejdspartner. Denne form for kvotehandel kaldes Joint Implementation. Tilsvarende findes der en lignende model, der kaldes Clean Development Mechanism, for lande der ikke er omfattet af Kyoto-protokollen. Danmark forbereder i øjeblikket en række Joint Implentation-projekter i Østeuropa, der giver Danmark mulighed for at godskrive CO2-reduktionen fra projekterne i sit nationale klimaregnskab. Projekterne bidrager således til, at Danmark kan leve op til sine internationale forpligtelser om at reducere udledningerne af drivhusgasser. Hvad betyder kvotesystemet for klimaet? Kvotesystemet fungerer ved at gøre det økonomisk attraktivt for virksomhederne at mindske CO2- udledningen. Hvis virksomhederne sparer på energien frigøres der CO2-kvoter hos elproducenten, som enten kan producere mere el eller sælge kvoterne videre til andre selskaber. Derfor betyder en energibesparelse hos den enkelte virksomhed ikke nødvendigvis et mindre samlet CO2-udslip. Det samlede CO2-udslip bliver kun reduceret, hvis virksomheden vælger at destruere sine overskydende CO2-kvoter i stedet for at sælge dem videre. Destruktion af CO2-kvoter Virksomheder kan ligesom enkeltpersoner og organisationer købe CO2-kvoter for at fjerne dem fra markedet. På den måde kan man være med til at hindre, at den pågældende mængde CO2 bliver udledt i atmosfæren. CO2-kvoterne bliver destrueret ved at de bliver annulleret i Kvoteregistret, der administrerer kvoteordningen. Kvoteregisteret Kvoteregisteret fører regnskab med CO2-kvoterne. Virksomheder, der er med i kvoteordningen, skal rapportere og returnere kvoter i registeret svarende til deres årlige CO2-udledning. Det danske kvoteregister er knyttet til et europæisk register, der foretager kontrol af hver enkel kvoteoverdragelse. Fra 1. januar 2008 knyttes det danske register desuden til FNs kvoteregister. Se mere om Kvoteregisteret på: eller på Miljøstyrelsens hjemmeside Hvem er medlemmer? Ordningen gælder generelt for disse typer virksomheder: Virksomheder med store energiproducerende anlæg. Raffinaderier og koksværker. Metalindustri over en vis størrelse. Cement-, glas- og keramiske virksomheder over en vis størrelse. Papir- og papvirksomheder over en vis størrelse. Køb og salg af CO2-kvoter Der er flere forskellige muligheder for at handle med kvoter: Man kan købe og sælge kvoter på en række europæiske børser. Det gælder fx den nordiske elbørs, Nord Pool Power Exchange. Man kan handle direkte med andre kvotevirksomheder. Man kan benytte en mægler, som tager sig af handlerne. Der er opstået et privat marked for salg af kvoter til folk, der vil gøre noget godt for miljøet. Ved at købe en kvote og fjerne den fra markedet forhindrer man et ton CO2 i at blive udledt i atmosfæren

6 Klimapolitikken i Danmark Regeringen fremlagde i 2007 sin langsigtede energipolitik: En visionær dansk energipolitik 2025, der beskriver regeringens energipolitiske mål frem mod år Den langsigtede vision er, at Danmark skal være helt uafhængig af fossile brændstoffer som kul, olie og naturgas. De danske mål Regeringens udspil opstiller mål for: Reduktion i anvendelsen af fossile energikilder. Andelen af vedvarende energi. Den årlige energispareindsats. En styrket indsats for forskning, udvikling og demonstration af nye energiteknologier. Anvendelsen af biobrændstoffer til transport. EUs fælles mål Problemet med klimaforandringer kan kun løses, hvis alle lande yder en indsats gennem internationalt samarbejde. Derfor har Danmark som en del af sin Klimastrategi fra 2003 tiltrådt Kyoto-protokollen, der forpligter os til, sammen med de øvrige EU-lande, at nedbringe EUs udledninger af drivhusgasser med 8% i forhold til niveauet i EU-landene har aftalt en intern fordelingsnøgle kaldet byrdefordeling, der betyder, at Danmark skal reducere sine udledninger med 21%. Det mål er blandt de højeste i verden. Danmark i top med CO2 udledning Danmark er et af de lande i verden, der udleder mest CO2 pr indbygger. Danmark lå i 2005 på en 24ende plads, med et udslip på 10 ton CO2 pr indbygger. Det høje CO2-udslip skyldes blandt andet en høj levestandard samt industri og transport. Danske rederier transporterer omkring 10% af verdenshandelen, hvilket betyder, at skibsfarten stod for omkring 25% af Danmarks samlede CO2-udledning i 2007 (kilde: Dansk Statistik). De internationale aftaler Et af midlerne til at nedsætte CO2 udledningen i atmosfæren, er den internationale CO2-kvoteordning, der i Danmark administreres af Energistyrelsen i samarbejde med Klima- og Energiministeriet. Klima- og Energiministeriet koordinerer også de danske bidrag til Klimakonventionen og Kyotoprotokollen. FNs internationale klimapanel FNs internationale klimapanel har til opgave at vurdere klimaændringerne og muligheden for at modvirke dem. Klimapanelet slog i 2007 fast, at vi med meget stor sandsynlighed kan sige, at den globale opvarmning er menneskeskabt

7 Den samlede videnskabelige viden FNs internationale klimapanel om global opvarmning (IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change) blev oprettet i 1988 som opfølgning på Brundtland-rapporten Vores fælles fremtid. Klimapanelet består af førende forskere og udformer sine anbefalinger på basis af den samlede videnskabelige viden om klimaspørgsmål. Den globale opvarmning er menneskeskabt I den fjerde rapport fra klimapanelet Climate Change 2007 slår Klimapanelet fast, at den globale opvarmning med stor sandsynlighed er menneskeskabt. Rapporten giver en samlet videnskabelig vurdering af den globale opvarmning og er resultatet af flere tusinde klimaforskeres arbejde igennem en lang årrække. Respekt for økosystemerne FNs Klimakonvention foreskriver, at stabiliseringen af atmosfærens indhold af drivhusgasser skal ske på en måde, der giver økosystemerne mulighed for at tilpasse sig på en naturlig måde. Det vil sige, at fødevaresikkerheden ikke må skades, og at muligheden for at skabe en social og økonomisk bæredygtig udvikling ikke bringes i fare. Næsten alle lande er med 154 lande inklusive Danmark underskrev konventionen i I 2007 har 189 lande underskrevet Klimakonventionen, hvilket i praksis vil sige næsten alle verdens lande. Aftalen friholder udviklingslandene fra at skulle reducere deres udledninger af drivhusgasser i konventionens første periode fra 2008 til Klimakonventionen finder du på engelsk og andre hovedsprog på FNs hjemmeside: 1 FNs klimakonvention Målet med FNs klimakonvention er at stabilisere atmosfærens indhold af drivhusgasser på et niveau, der forhindrer de skadelige effekter af de menneskeskabte klimaændringer. Klimakonventionen også kaldet FNs rammekonvention for klimaændringer (UNFCCC) blev vedtaget i forbindelse med FNs miljøkonference Miljø og Udvikling i Rio de Janeiro i Klimatopmødet i København 2009 I 2009 er København vært for FNs klimakonference. Konferencen er af historisk betydning, fordi en ny international klimaaftale igen skal indgås, hvis den skal kunne nå at træde i kraft, når Kyoto-protokollens første periode udløber med udgangen af Klimakonferencen, der har det fulde navn Den 15. konference til FNs rammekonvention om klimaforandringer (COP15: Conference of Parties), løber af stabelen i perioden 30. november til 11. december Ministre fra over 170 lande forventes at deltage i topmødet sammen med mere end embedsmænd, repræsentanter for NGO er (non governmental organisations) og erhvervsliv

8 Kyoto-protokollen Kyoto-protokollen trådte i kraft i 2005 og sætter konkrete lofter over de industrialiserede landes udledninger af CO2 og fem andre drivhusgasser. I 2007 havde 167 lande, herunder Danmark, tilsluttet sig protokollen. Store lande som USA, Kina og Indien har endnu ikke tiltrådt Kyoto-protokollen. CO2 udledningen skal under 1990-niveau I 1997 blev Kyoto-protokollen forhandlet på plads som et juridisk bindende tillæg til den Klimakonvention, der blev aftalt på FNs klimakonference i Rio de Janeiro i Protokollen forpligter industrilandene til, i perioden , at nedbringe deres samlede udledninger af drivhusgasser til mindst 5% under niveauet i De fleste lande har reduktionsmål mellem 6 og 8%, hvilket er en betydelig politisk, økonomisk og teknologisk udfordring, da det kræver et radikalt brud med den hidtidige tendens til stigende CO2-udslip. EU går forrest EU-landene har en indbyrdes aftale om, hvordan CO2 reduktionen skal fordeles. Danmark skal ifølge den aftale reducere sine CO2-udledninger med 21%, hvilket er blandt de højeste reduktionsmål i verden. Samlet skal EU nedbringe udledningen af drivhusgasser med 8% i forhold til niveauet i Efter 2012 skal der vedtages nye mål Der er i Kyoto-protokollen kun fastsat reduktionsmål for perioden Forhandlingerne om tiden efter 2012 er dog i gang. De handler bl.a. om yderligere reduktionsforpligtelser for industrilandene, og om hvordan de store udviklingslande kan yde en mere målbar indsats end hidtil. Nogle af de konkrete mål er at begrænse den globale opvarmning til maksimalt 2 grader samt at reducere industrilandenes udledning af drivhusgasser med 15-30% i 2020 i forhold til

9 2 Dit elforbrug og din CO2-udledning 2 Danskernes CO2-udledning På grund af en høj levestandard har vi i Danmark et højt energiforbrug. Kun en mindre del af vores energiforbrug stammer fra vedvarende energi. Derfor er vi afhængige af fossile brændstoffer, der udleder meget CO2 til atmosfæren. Du har stor indflydelse på din CO2-udledning I Danmark udleder vi i gennemsnit 10 ton CO2 årligt pr. indbygger. Heraf har vi selv indflydelse på de 6 ton, der skyldes forbrug af kul, olie og gas til varme og transport samt el til produktion af dagligvarer. Vores indkøbsvaner og valg af klimavenlig mad og dagligvarer har stor indflydelse på vores CO2-udledning. Eksempelvis er der stor forskel på CO2-udledningen fra produktion af tomater: Tomater dyrket i EU udleder 8 kg CO2 pr. år. Tomater dyrket i Danmark udleder 4,6 kg CO2 pr. år. (Kilde: 1 ton mindre kampagnen) 16 17

10 Transport er den store CO2 synder Det største CO2-bidrag fra private kommer dog fra transport. Her kan du se, hvor meget CO2 de mest almindelige transportmidler udleder: Lastbiler (under 2001 kg) Benzinbiler Dieselbiler Motorcykler Bybusser Skibe/færger Knallerter max. 45 Langtursbusser S-tog/Metro Regionaltog 265 g CO2/km 175 g CO2/km 148 g CO2/km 93 g CO2/km 60 g CO2/km 59 g CO2/km 45 g CO2/km 40 g CO2/km 34 g/km 25 g/km Kilde: Transport og Energiministeriet: Tema2000, Vejdirektoratet Andre fakta om din CO2-udledning Tre energisparepærer (a-pærer) sparer 100 kg CO2 om året i forhold til tre 60-wattspærer, der er tændt fire timer om dagen. Brug af tørresnor sparer 200 kg CO2 om året i forhold til en tørretumbler, der bruges tre gange om ugen. En tankfuld benzin (cirka 40 liter) giver 100 kg CO2. En flyrejse til Rom og retur udleder 1 ton CO2 og andre drivhusgasser. På er der en CO2-beregner, hvor du kan regne ud, hvor meget CO2 du selv er ansvarlig for samt få anden nyttig information om CO2-udledning. Kilde: Informationscenter for Miljø & Sundhed. Danskernes elforbrug Elforbruget for en gennemsnitshusstand En gennemsnitlig dansk husstand bruger ca kilowatt-timer om året iflg. Dansk Energi. De fleste familier bruger dog mere end det, da der også er medregnet husstande med en person

11 Elforbruget pr. person Elsparefonden har beregnet, at en person i gennemsnit bruger 1500 kilowatt-timer om året. For at få et sundt elforbrug anbefaler Elsparefonden, at elforbruget for hver person kommer ned på 1000 kilowatt-timer om året. Fakta om dit elforbrug 21% går til opvask, vask og tørring 15% går til belysning 15% går til køleskab og fryser 12% går til tv og underholdning 12% går til computeren og dens udstyr 11% går til at styre indeklimaet 9% går til madlavning 5% går til andet Kilde: Familie i parcelhus: CO2-udledning fra elproduktion i Danmark CO2-udledningen fra elproduktionen i Danmark udgjorde i alt 16,7 mio. ton årligt i 2005-tal, hvilket i følge Energistyrelsen svarer til ca. 50% af de tildelte kvoter i el bliver på verdensplan dækket af vedvarende energikilder, hvor det i Danmark kun var cirka 15% af danskernes energiforbrug til elproduktion i 2007, der blev dækket af vedvarende energi. Nedenfor kan du se, hvordan de energikilder, der bliver brugt til elproduktion fordeler sig på verdensplan: Olie 8% Gas 17% Atomenergi 17% Vedvarende energikilder 19% Andre 1% Vandenergi 17% 2 Energikilder til el på verdensplan På verdensplan bruger vi en række forskellige energikilder til at fremstille el. Inden for de vedvarende energikilder spiller vandenergi den altdominerende rolle. Cirka 20% af energiforbruget til produktion af Kul 39% Brændbare vedvarende energikilder og affald 1% 20 21

12 3 Energibesparelse Modstrøms klimavenlige produkter Modstrøm tilbyder tre produkter, hvor du sparer klimaet for CO2 og samtidigt sparer penge på dit elforbrug. Du kan spare klimaet for CO2, ved helt at neutralisere eller reducere dit elforbrugs påvirkning af klimaet. Du kan også vælge at få en besparelse og skære ned på dit unødvendige elforbrug. 3 Gratis elspareskinne sparer CO2 Når du bestiller et af Modstrøms produkter, får du en elspareskinne med i købet, som yderligere kan hjælpe dig med at spare klimaet for CO2. Elspareskinnen er en avanceret stikdåse, som automatisk slukker for alle de apparater, der er sluttet til dit tv eller din computer, så de ikke står og bruger unødvendigt strøm. Elaflæser giver dig viden om dit elforbrug Som kunde hos Modstrøm, får du udleveret en Elaflæser til en værdi af kr., der automatisk aflæser din elmåler. En anden fordel ved den automatiske Elafl æser er, at den gør os i stand til at sende dig en SMS, hvis din strøm er gået

13 CO2 Neutral Spar klimaet for mindst 2 ton CO2 CO2 Neutral er Modstrøms mest klimavenlige produkt, der helt neutraliserer den udledning af CO2, som dit elforbrug er årsag til. Udledningen af CO2 bliver neutraliseret ved, at Modstrøm opkøber præcis det antal CO2-kvoter for dig, der svarer til dit elforbrug. Kvoterne bliver betalt med de 5%, du sparer pr. kilowatt-time* hos Modstrøm plus en lille merpris. For hver ton CO2 du udleder, opkøber og destruerer vi 1 CO2-kvote på dine vegne. Det koster dig 20 kr. inkl. moms - eller hvad, der svarer til mindre end en cafe latte hver måned for hver ton CO2, du udleder om året. Med CO2 Neutral vil du altid mindst spare klimaet for 2 ton CO2, da Modstrøm som minimum opkræver 40 kr. inkl. moms om måneden i merpris ved valg af CO2 Neutral. Hvis dit elforbrug ikke passer med et bestemt antal hele kvoter, så bliver din påvirkning af klimaet endnu mere positiv. Man kan nemlig kun købe hele CO2-kvoter. CO2 Reduceret Spar klimaet for 25% af din CO2-udledning CO2 Reduceret er et meget klimavenligt produkt, der på en enkel måde reducerer dit elforbrugs påvirkning af klimaet med ca. 25%. Reduktionen koster dig ikke noget, da vi køber CO2-kvoter for den 5% besparelse, som du får på dit elforbrug hos Modstrøm*. Med CO2 Reduceret sikrer du, at din husstand sparer klimaet for 25% af den CO2-udledning, som din husstands elforbrug er årsag til. Det gælder, uanset hvor stort et elforbrug din husstand har. CO2 Økonomi Modstrøm garanterer opkøb af CO2 kvoter CO2 Økonomi er vores økonomisk mest attraktive produkt, hvor du sparer 5% på alt det strøm, du bruger. Besparelsen skal ses i forhold til den frie elpris, som er den pris, som du ved lov er garanteret*. Modstrøm garanterer at hele det indbetalte beløb, der er afsat til formålet, går til opkøb af CO2 kvoter i forbindelse med CO2 Neutral eller CO2 Reduceret, ligesom vi garanterer, at vi destruerer CO2- kvoterne, så ingen andre kan bruge dem. 3 * Prisen er baseret på den frie elpris, og i forhold til den til enhver tidgældende forsyningspligtpris som er defineret i Elforsyningslovens 72 stk. 1,4 og 5 og som er offentliggjort på Energitilsynets hjemmeside:

14 SparOmeteret SparOmeteret er en lille elmåler, som hjælper dig med at finde ud af, hvor meget strøm dine forskellige elapparater bruger. Med et SparOmeter kan du finde ud af, hvor meget strøm dit gamle køleskab bruger, hvad det koster at have computeren tændt, eller hvor meget strøm standbyfunktionen på tv et bruger. Tips om energibesparelse På disse hjemmesider kan du finde råd og vejledning i, hvordan man sparer på energien: Elsparefonden giver dig detaljerede oversigter over elforbruget i forhold til en lang række produkter som belysning, compu terudstyr, tv, video samt hårde hvidevarer og andet køkkenudstyr. Klub1000 hjælper dig med at få elforbruget ned på kilowatt-timer pr. person pr. år. Hjemmesiden tilbyder også konstruktive elspareråd og overblik over, hvordan dit elforbrug udvikler sig. Offentlig kampagne for at få os alle sammen til at udlede 1 ton mindre CO2 pr. person. Informationscenter for Miljø & Sundhed hjælper dig med at træffe miljø- og sundhedsrigtige alg i hverdagen. Energitjenesten giver dig information om energibesparelser og vedvarende energi fra 12 lokale kontorer over hele landet. Hjælper dig med at vælge de mest energieffektive produkter og løsninger. Elselskabernes energiguide til små og mellemstore virksomheder samt det offentlige og landbruget

15 4 Energikampagner 1 ton mindre kampagnen Kampagnen skal give folk mere viden om, hvordan de kan nedsætte deres CO2-udslip. Målet er at få danskerne til at spare et ton CO2 pr person om året. På hjemmesiden findes en CO2-beregner, hvor du kan beregne dit personlige CO2-udslip og forpligte dig til konkrete besparelser. Du kan desuden få råd og vejledning om handlemuligheder, spille spil og deltage i konkurrencer. Se mere på 4 Elsparefonden Elsparefonden er en uafhængig fond under Klima- og Energiministeriet, som arbejder for at fremme elbesparelser og en mere effektiv elanvendelse. Elsparefondens formål er at nedsætte elforbruget i husholdningerne og den offentlige sektor og dermed begrænse udledningen af CO2. Elsparefondens samlede bevilling på ca. 96 mio. kr. svarer til det særlige elsparebidrag på 0,6 øre pr. kilowatt-time, der pålægges elforbrug til private og offentlige brugere. Målet er, at fondens aktiviteter skal give en elbesparelse på 150 GWh/år i perioden Det svarer til godt 1% af elforbruget hos private og i det offentlige. Se mere på

16 5 Energikilder Fossile energikilder De fossile energikilder er olie, kul og naturgas, der kommer fra vores undergrund. I gennemsnit kommer 77% af den energi, vi bruger i verden fra fossile energikilder. Der bliver brugt mest olie, næstmest kul og mindst naturgas. Når de fossile materialer brændes af, frigives der CO2 til atmosfæren. Naturgas udleder mindst CO2 ved afbrænding, olie forurener næstmindst og kul forurener mest. Der er begrænsede mængder af olie, kul og naturgas, hvorfor der kommer et tidspunkt i fremtiden, hvor vi må finde seriøse alternativer til de fossile energikilder. 5 Olie Omkring 65% af verdens oliereserver findes i Mellemøsten. Det er usikkert, hvor længe vi endnu kan blive ved med at bruge olie. Det kommer an på, om man finder olie nye steder i verden, og hvordan forbruget udvikler sig. Meget tyder nemlig på, at verdens forbrug af olie stiger fra år til år. Hver dag bruger verden tilsammen så meget olie, som det har taget dage at danne. Der gættes på, at vi har olie nok til de næste 44 år

17 Kul Naturgas Verdens kulreserver er meget store og man mener ikke, at vi løber tør for kul inden for de næste mange hundrede år. USA har omkring 33% af verdens samlede kulreserver, og er dermed det land i verden, der har mest kul. Derudover findes en del kul i Rusland og Kina. Naturgas findes ofte der, hvor man også kan finde olie. Naturgassen findes blandt andet i Mellemøsten og i Rusland. Der er endnu store mængder naturgas tilbage, og med det nuværende forbrug af naturgas regner man med, at der er naturgas til de næste 125 år. Men ligesom med olien er det svært at sige præcist, hvor lang tid naturgas-reserverne varer ved. Vedvarende energikilder Vedvarende energi er energi, der aldrig slipper op. Der er mange forskellige former for vedvarende energi lige fra vind-, sol- og bølgeenergi til energi produceret af biogas og biomasse. De forskellige vedvarende energiformer har alle deres fordele og ulemper, men generelt har de meget lavere CO2-udledning i forhold til fossile brændstoffer. I Danmark er vi gode til vind, biomasse og affald Vedvarende energi dækker på nuværende tidspunkt ca. 15% af danskernes energiforbrug. Det tal skal gerne stige, hvis vi i Danmark vil gøre noget seriøst for at mindske CO2-udledningen og klimaforandringerne. Danmark er berømt for vores vindenergi. Det er dog stadig kun ca. 20% af Danmarks vedvarende energi, der stammer fra vind. Langt størstedelen af den vedvarende energi stammer nemlig fra biomasse og affald. I Danmark brænder vi vores affald og biomasse af i store anlæg, hvor det bliver omsat til el og varme. Mange former for vedvarende energi Ud over vind og biomasse findes der en lang række andre vedvarende energikilder. De mest kendte er sol-, vand- og bølgeenergi samt geotermisk energi (udnyttelse af varmeenergi i jorden). Alle disse energiformer betyder reduceret udledning af CO2, men der er stor forskel på hvor udviklede de enkelte energiformer er. Geotermisk energi og solenergi kan sagtens udnyttes i dag, og der er gode potentialer i Danmark. Udnyttelse af vand til energiproduktion er ikke så udbredt i Danmark, fordi vi mangler floder og elve med stor vandføring. Bølgeenergi er endnu på forsøgsstadiet, og selvom der er lavet meget forskning, er teknologien endnu ikke fuldt udviklet

18 6 Klima, drivhusgasser og global opvarmning Atmosfære og drivhusgasser Atmosfæren indeholder den luft, vi skal bruge til at trække vejret og beskytter os imod solens ultraviolette stråler. Atmosfæren indeholder også en række luftarter, som holder på solens varme, så temperaturen holder sig nogenlunde behagelig. Dette kaldes drivhuseffekt. Naturlige drivhusgasser De vigtigste luftarter, der bidrager til drivhuseffekten, er vanddamp, kuldioxid (CO2), metan og lattergas og tilsammen udgør de ca. 1% af atmosfæren. Drivhusgasserne, som man kalder disse luftarter, er vigtige naturlige bestanddele af atmosfæren. Uden drivhusgasserne ville der være konstant istid på jorden. Problemet med for mange menneskeskabte drivhusgasser er, at de bringer klimaet ud af balance og får temperaturen til at stige. I løbet af de sidste 100 år er den globale middeltemperatur steget med 0,74 grader. Også fremover kan vi forvente stigende temperaturer, hvis ikke vi formår at mindske udledningen af CO2 og andre drivhusgasser. 6 Industrielle drivhusgasser Der findes også en række industrielt fremstillede drivhusgasser. Det er f.eks. kølemidler som CFC, HCFC og HFC og kemiske forbindelser mellem Chlor (C), Flour (F), Carbon (C) og Hydrogen (H)

19 CO2 CO2-kvoter CO2 (kuldioxid) er den væsentligste menneskabte drivhusgas. Fra år 1750 og frem til i dag er koncentrationen af CO2 i atmosfæren steget med op mod 33%, og koncentrationen er nu den højeste i år. Man skal 20 millioner år tilbage i tiden for at finde tilsvarende koncentrationer. Det menneskabte CO2- udslip er dog lille i forhold til mængderne i det naturlige kredsløb, men problemet er, at balancen i klimaet bliver forstyrret af de menneskabte udslip. Nedenfor kan du se, hvor stort et udslip af CO2 og andre drivhusgasser, der kommer fra de forskellige energikilder, som vi benytter os af verden over. Fra januar 2005 blev en betydelig del af energisektoren og den energitunge industri, som er en del af FNs Klimakonvention, omfattet af EUs CO2-kvoteordning. Ordningen omfatter alle EUs medlemslande og tæller mere end produktionsenheder, hvoraf ca. 380 er danske (en virksomsomhed kan bestå af flere produktionsenheder.). Se mere under CO2-kvote-systemet. CO2-udledning og global opvarmning Vi udleder CO2 når vi bruger el og varme, når vi kører bil, når vi flyver og når vi køber ind. Selv når vi trækker vejret, udleder vi CO2, omend det er i mindre målestok. Ud over den CO2 der naturligt findes i vores atmosfære, frigives der menneskabt CO2, når fossile energikilder som olie, kul og naturgas brændes af i elværker, bilmotorer, oliefyr og lignende. I dag er mere end 80% af verdens energiforbrug baseret på fossile energikilder, hvilket er med til at skabe store problemer for klimaet og dermed også for mennesker, dyr og natur

20 Fremtidens klima og energiforbrug Når drivhuseffekten øges, stiger klodens temperatur med oversvømmelser og andre naturkatastrofer til følge. FNs Klimapanel vurderer, at den globale middeltemperatur vil stige med 2-4 grader i det 21. århundrede. Hvis der ikke gøres noget for at reducere udslippet af CO2 og andre drivhusgasser, vil dette have vidtrækkende konsekvenser for både mennesker og dyr. Der er to tilgange til løsning af problematikken; enten at skære ned på forbruget af fossil energi gennem energibesparelser og effektivisering, eller at erstatte de fossile energikilder med vedvarende energikilder. Ifølge Det Internationale Energiagenturs internationale energistatistik, så vil der i de kommende år ske følgende: Efterspørgslen efter energi vil stige med 1,6% om året frem til Fossile energikilder vil udgøre 80% af det globale energiforbrug. Kulforbruget vil stige primært på grund af flere kulfyrede kraftværker i Kina og Indien. Kina vil fordoble kulforbruget inden I 2007 så CO2-udslippet pr. indbygger således ud i de lande i verden, der udleder mest CO2. Blandt de lande finder man også Danmark, der ligger nr. 28: (Se næste side)

21 Klimaforandringer Klimaet bestemmes af en række grundvilkår, der består af sol, havstrømme, årstidsvariation og en del andre faktorer. Vores klima beregnes ud fra et glidende 30-års gennemsnit, og er derfor baseret på de seneste 30 års vejrhistorie. En opvarming af klimaet vil betyde smeltning af isbjerge og forhøjet vandstand på jorden. Ligeledes vil mange dyr og planter uddø, fordi betingelserne for deres livsform vil ændres så meget, at de ikke kan overleve. Klimaforandringer er en af de største globale udfordringer, som vi står over for netop nu. I løbet af de sidste 100 år er den globale middeltemperatur steget med 0,74 grader. Den globale opvarmning skyldes de voksende udledninger af drivhusgasser i vores atmosfære, som lægger sig som glasset i et drivhus over jorden og holder på solens varme. Klimavenlig energi Vedvarende energi som vind-, sol- og bølgeenergi eller energi produceret af biogas og biomasse er klimavenlige energikilder. Derudover kan energiproduktion med fossile brændstoffer gøres mere klimavenlig med ny teknologi. Så længe der ikke er mere vedvarende energi, end der er i dag, så har det en langt større klimamæssig effekt at reducere energiforbruget end at skifte til mindre belastende energikilder. Ozon Ozonlag Ozon er en drivhusgas, på linie med kuldioxid, metan, lattergas o.a., om end dens bidrag til den samlede drivhuseffekt er mindre end de andre drivhusgasser. Ozonlaget ligger i ca km s højde over jorden og består af en forhøjet koncentration af ozon. Ozonlaget har den egenskab, at det beskytter os mod solens ultraviolette stråler. Jo tykkere ozonlaget er, jo mindre ultraviolet stråling når ned til jordoverfladen. Siden begyndelsen af 1970erne er forskere blevet opmærksomme på, at ozonlaget kan påvirkes af menneskeskabte aktiviteter, dels supersoniske passagerfly og dels CFC-gasser. Et tyndere ozonlag og huller i ozonlaget påvirker jordens opvarmning og ændrer dermed livsbetingelserne for planter, dyr og mennesker. Ozonlaget og drivhuseffekten Nedbrydningen af ozonlaget det, der skaber de såkaldte ozonhuller - og drivhuseffekten er to forskellige ting med meget forskellige konsekvenser. Men der er sammenhæng i årsagerne til de to fænomener. Hvis ikke ozonlaget beskytter os mod solens ultraviolette stråler, kan det for mennesker betyde, at vi får flere tilfælde af hudkræft, øjensygdommen grå stær og ikke mindst, at vores immunsystem svækkes. Det vakte derfor stor uro, da forskere opdagede, at nogle menneskeskabte kemikalier, de såkaldte CFCgasser (freon o.a.), som blev brugt i stor udstrækning i fx køleskabe, havde en kraftig nedbrydende effekt på ozonlaget

Forfatter: Trine Bang Hansen. Layout: Hanne Koch, DesignKonsortiet Fotos: Mikkel Østergård side: 22, 24, 25 Tryk: Øko-tryk på svanemærket papir

Forfatter: Trine Bang Hansen. Layout: Hanne Koch, DesignKonsortiet Fotos: Mikkel Østergård side: 22, 24, 25 Tryk: Øko-tryk på svanemærket papir Forfatter: Trine Bang Hansen Medforfattere: Asbjørn Wejdling, Christian Ege & Philipp von Hessberg Layout: Hanne Koch, DesignKonsortiet Fotos: Mikkel Østergård side: 22, 24, 25 Tryk: Øko-tryk på svanemærket

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

Alle taler om vejret. hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark

Alle taler om vejret. hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark Alle taler om vejret hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark Forfattet af: Kjeld Mazanti Sørensen efter oplæg af Peter Nedergaard Produktion: Rostra Kommunikation A/S Tryk: Publikationskontoret.

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITOs fremskrivning HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITO 2011 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

Klima miljø og Energi

Klima miljø og Energi Klima miljø og Energi Computer firmaer Computer Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen Christine Johnsen Michael Jokil Samfundsfag: Jørn Christian Bendtesn Matematik: Jørn Christian Bendtesn Kom / it: Karl

Læs mere

side 4-5 Hvad kan Danmark gøre forslag og visioner Sådan kan vi nå Kyotomålet Vi kan gå langt videre Nul CO 2

side 4-5 Hvad kan Danmark gøre forslag og visioner Sådan kan vi nå Kyotomålet Vi kan gå langt videre Nul CO 2 Klimakatastrofe eller bare tidligere forår... Hvad vi kan og bør gøre for at bremse klimaændringerne side 2 Klimanyt udvalgte korte nyheder side 3 Klimaproblemerne kort fortalt side 45 Hvad kan Danmark

Læs mere

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om?

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge Europa-Kommissionen Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 CONCITOs fremskrivning CONCITO 2010 HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Klima. En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide. En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job

INDBLIK I EU-POLITIK. Klima. En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide. En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job INDBLIK I EU-POLITIK Klima En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job INDHOLD Hvorfor vi behøver en europæisk politik for klimaindsats...

Læs mere

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge 1 Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål om Den Europæiske Union Frikaldsnummer (*):

Læs mere

Huller i Kyotoaftalen

Huller i Kyotoaftalen Nr. 146 november 2000 Huller i Kyotoaftalen Fleksibiliteten i Kyotoaftalen giver store muligheder for at undgå reelle besparelser Industrilande kan slippe uden om deres forpligtelser fra Kyoto-aftalen

Læs mere

Kom ind i. Klima. kampen. Hvad du selv. gøre. Koustrup & co.

Kom ind i. Klima. kampen. Hvad du selv. gøre. Koustrup & co. Kom ind i Klima Thomas Vinge kampen Hvad du selv kan gøre Koustrup & co. Ind hold 5 Kloden har hedetur 20 Få styr på din elregning 30 Tag temperaturen på elforbruget med et Sparometer 36 Lad der blive

Læs mere

Bliv klar til klima-topmødet. 10 svar på en fair klima-aftale for de fattige

Bliv klar til klima-topmødet. 10 svar på en fair klima-aftale for de fattige Bliv klar til klima-topmødet 10 svar på en fair klima-aftale for de fattige BLIV EN DEL AF KLIMA-KAMPAGNEN! INFO WWW.MS.DK 10 SVAR PÅ EN FAIR KLIMA-AFTALE FOR DE FATTIGE Indhold: 1. Danmark skylder verdens

Læs mere

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser kebmin.dk Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser August 213 Regeringen Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser 4 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 1. Danmarks

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

KLIMABEVÆGELSENS POLITISKE PLATFORM

KLIMABEVÆGELSENS POLITISKE PLATFORM KLIMABEVÆGELSENS POLITISKE PLATFORM Klimabevægelsens politiske platform vedtaget på landsmødet søndag den 27. september 2009. Den globale klimakrise accelererer og nødvendiggør tilstrækkelig handling NU!

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

Hurtig omstilling til vedvarende energi. Hurtig omstilling til vedvarende energi 1

Hurtig omstilling til vedvarende energi. Hurtig omstilling til vedvarende energi 1 Hurtig omstilling til vedvarende energi Hurtig omstilling til vedvarende energi 1 VedvarendeEnergi VedvarendeEnergi er en miljøorganisation, der arbejder for at bremse klimaforandringerne. Vi mener, at

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog

Borgernes KlimaKatalog Borgernes KlimaKatalog - foreløbig udgave Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland:

Læs mere

Energi 21 Regeringens energihandlingsplan 1996

Energi 21 Regeringens energihandlingsplan 1996 Energi 21 Regeringens energihandlingsplan 1996 Miljø- og Energiministeriet 1996 Titel Energi 21 Regeringens energihandlingsplan 1996 Forside Klaus Holsting Illustrationer Af fotograf Klaus Holsting over

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

Handlingsplan for grøn it i Danmark

Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter En vej til flere og billigere energibesparelser Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Udarbejdet af Ea Energianalyse, Niras, RUC og 4-Fact for Energistyrelsen 12. december 2008 Udarbejdet

Læs mere

CCS - kullenes redning?

CCS - kullenes redning? CCS - kullenes redning? CCS Carbon Capture and Storage er en teknologi, som kan opsamle og lagre fra store kraftværker og industrier. I Danmark omtales CCS tit som -lagring. Forskere og industri har længe

Læs mere

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi T E M A N U M M E R 2 0 1 1 Danmark satser på Smart Grid Intelligent elsystem med mere vedvarende energi NORDISK MILJØMÆRKNING Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark forsynes med el

Læs mere

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet.

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. Spar på energien i hjemmet Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. 1 03 Spar penge på din elregning - skift elselskab 04 Her er, hvad du betaler for på din

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

DI DEBAT. EU på vej mod nye mål

DI DEBAT. EU på vej mod nye mål DI DEBAT EU på vej mod nye mål vejen til et konkurrencedygtigt eu EU på vej mod nye mål Vejen til et konkurrencedygtigt EU September 2007 Den europæiske udfordring Den 25. marts 2007 fejrede vi 50-året

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Det Økologiske Råd - september 2006 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag 1 STATUS INITIATIVER EKSEMPLER BARRIERER BARRIERER EKSEMPLER INITIATIVER

Læs mere