Lokalrapport Lolland Falster. Udarbejdet af Rene Christensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalrapport Lolland Falster. Udarbejdet af Rene Christensen"

Transkript

1 Lokalrapport Lolland Falster 2001 Udarbejdet af Rene Christensen 1

2 Indledning Dette er rapport nummer 15 omhandlende fuglelivet på Lolland Falster. For at få et fuldstændigt billede af fuglelivet på Lolland og Falster er der medtaget oplysninger fra følgende rapporter: Maribosøerne, ynglefugle Status og udvikling siden 1977 af Hans Erik Jørgensen og Overvågning af ynglende fugle på øer og holme 2007 af Michael Thelander. Begge rapporter er udgivet af Storstrøms Amt. Rapporten er ikke et forsøg på en egentlig bearbejdning af de enkelte arters forekomst, men et forsøg på at give et overblik over de vigtigste observationer fra DOF-basen. En egentlig bearbejdning af enkelte arters forekomst i regionen må komme senere. Årets rapport bygger på observationer af 223 arter på 82 lokaliteter (se appendiks I). 26 bidragydere har indtastet deres observationer i Dof-basen (se appendiks II). På alle områder er 2001 et ringere år end 2000 bl.a. fordi bidragsydere skulle vænne sig til at taste ind i Dof-basen, og ikke pr. brev eller på små lapper som i gamle dage. År Observationer Arter Lokaliteter Bidragsydere Fund af arter som skal forelægges og godkendes af SU medtages i rapporten. Der er i 2001 kun forelagt et fund af en SU-art. Det var dog det første fund af en Høgeugle siden (den store invasion). Af andre spændende iagttagelser kan blandt andet nævnes Sodfarvet Skråpe, Islandsk Stor Kobbersneppe (1. fund af denne race!!), Gråmåge og Slørugle. Der er ved gennemgangen af arterne brugt de lokalitetsnavne der forekommer i DOF-basen i enkelte tilfælde er der afveget fra dette som f.eks. ved Hyllekrog, hvor alt træk er nævnt under Hyllekrog. De mest ivrige observatører var Simon Vikstrøm med 968 observationer, René Christensen 342, Leif H. Jacobsen 225, Benny Steinmejer 203 og Jørgen Hulbæk Christiansen 192. Preben Berg takkes for konstruktiv kritik og gode forslag. 2

3 Artsgennemgang Rødstrubet Lom Gavia stellata To fund af 9 fugle Rød/Sortstrubet Lom og Lom sp. Gavia stellata/arctica Gedser Odde: T, flest SV Sortstrubet Lom Gavia arctica 14 fund af 43 fugle alle fra østkysten af Sydfalster. Der er ingen større fund. For begge de små lommer er materialet meget tyndt. Månedsfordeling af samtlige fund for: 1; Rødstrubet Lom, 2; Sortstrubet Lom 3; ubestemt smålom Observationer: 21 Total: 162 Lokaliteter: 4 Observatører: Islom/Hvidnæbbet Lom Gavia immer/adamsii T Gedser Odde Lille Lappedykker Tachybaptus ruficollis 1. halvårs største observation var Guldborgsund Vildtreservat ved Nykøbing Falster. 2. halvårs største observation var samme sted med 37 fugle. Ynglefund (antal par): 1-2 par fundet. Majbølle Nor Observationer: 16 Total: 138 Lokaliteter: 4 Observatører: Toppet Lappedykker Podiceps cristatus Der er 4 obs. af 33 fugle. Største observation: Maribo Søndersø Gråstrubet Lappedykker Podiceps grisegena Ynglefund (antal par): 46 par fundet, fund over 5 par nævnes Fuglse Bagskov 8, Maribosøerne 30. 3

4 Følgende store ansamlinger er alle fra Vester Kippinge Mader nævnes: , og Ingen andre lokaliteter har fund på over 3 fugle. Gedser Odde: T Observationer: 17 Total: 67 Lokaliteter: 7 Observatører: Nordisk Lappedykker Podiceps auritus VDR R Bøtø Strand Sorthalset Lappedykker Der er kun fund fra Maribo Søndersø. Ynglefund (antal par): 2-4 par fundet. Maribo Søndersø 2-4. Mindst 2 par fik hver 1 unge Sodfarvet Skråpe Puffinus griseus N Gedser Odde /00722 Skarv/Mellemskarv Phalacrocorax carbo/carbo sinensis 5 fund af 475 fugle. Største observation: Ø Gedser Odde. Ynglefund (antal par): par fundet, fund over 500 par nævnes Dyrefod 1.089, Maribosøerne 2.204, Rommerholm Rørdrum Botaurus stellaris SY Borremose, Listrup Lyng, Virket Lyng SSØ Falkerslev. Ved Maribosøerne er hørt 42 forskellige fugle Fiskehejre Ardea cinerea Ynglefund (antal par): Maribo Søndersø 163. Årets største observation var ikke prangende, SV Elkenøre Strand. 4

5 Observationer: 13 Total: 40 Lokaliteter: 10 Observatører: Sort Stork R og K OF begge Bøtø Nor Hvid Stork Ciconia ciconia SV Elkenøre Strand, R Svinehavekanalen, Gedser Knopsvane Cygnus olor Ynglefund (antal par): 34 par fundet. Maribo Søndersø 31. Største og eneste nævneværdige observation er Hyllekrog Observationer: 14 Total: Lokaliteter: 9 Observatører: Sort Svane R Hyllekrog Pibesvane Cygnus colombianus Vålse Vig, Ø Elkenøre Strand, SV Idestrup, SV Elkenøre Strand Sangsvane Cygnus cygnus 1. halvårs sidste observation: Bøtø Nor og 75 Klodskov Nor. 2. halvårs første observation: SV Idestrup. Både afrejse og ankomst ligger indenfor det normale. Der er ingen sommerfund. Fund af over 100 fugle: Klodskov Nor, Klodskov Nor, Guldborgsund fra Væggerløse til Guldborg, Majbølle Nor Tårs, Østlolland, Valnæs. 5

6 Observationer: 58 Total: Lokaliteter: 31 Observatører: Sædgås Anser fabalis I første halvår er der fund fra 3 lokaliteter, Skejten, Klodskov Nor og Bøtø Nor området. Kun fra Bøtø-området er der fund af betydning med som den største. De sidste fugle ses i begyndelsen af marts med Bøtø Nor, hvilket er normalt. 2. halvårs (første) fugle ses først i december, med Bøtø Nor som den første og største. Herudover er der kun et fund Kortnæbbet Gås Anser brachyrhynchus Bøtøområdet: , , Vester Kippinge Mader T Gedser Odde Blisgås Anser albifrons 1. halvårs sidste observation: Bøtø Nor. 2. halvårs første observation: Bøtø Nor. Der er ingen sommerfund. Fund af over 250 fugle: Bøtø Nor området: , , Sildestrup, marker ved: Observationer: 27 Total: Lokaliteter: 14 Observatører: Grågås Anser anser Ynglefund (antal par): Maribosøerne 376, moser ved Maribosøerne 57. Fund af over 500 fugle: Guldborgsund EF-lok. 86: OF. Maribo Søndersø Majbølle Nor: , , Klodskov Nor: OF til overnatning på Guldborgsund. 6

7 Observationer: 34 Total: Lokaliteter: 11 Observatører: Canadagås Branta canadensis 1. halvårs sidste observation: Bøtø Nor og 210 Klodskov Nor. 2. halvårs første observation: Majbølle Nor. Sommerfund: Vester Kippinge Mader. Fund af over 250 fugle: Vester Kippinge Mader: , , Valnæs, Majbølle Nor Kalløgrå. De største flokke ses på Nordøstlolland og Nordfalster Observationer: 27 Total: Lokaliteter: 12 Observatører: Bramgås Branta leucopsis 1. halvårs sidste observation: set på 5 lokaliteter. 2. halvårs første observation: Bøtø Nor. Sommerobservation: Skejten. Sommerobservationen kan også være den absolut sidste fugl på vej mod nord. Forårstrækket kulminerede fra med følgende store tal: 10.05: Kroghage NØ : Hyllekrog ØNØ : Maribo Søndersø ØNØ, Kalløgrå T, Birkemose SV Bøtø T, Roden Fed NNØ, Vester Kippinge Mader NØ. Efterårstrækket var en tynd kop te med Klodskov Nor som det bedste. Fund af over 500 rastende fugle: Bøtø Nor: , , , Observationer: 42 Total: Lokaliteter: 17 Observatører: 12 7

8 01680/01681 Knortegås/Mørkbuget Knortegås Branta bernicla/bernicla bernicla Der foreligger 7 fund af i alt 49 fugle. Største observation var V Dronninghave Gravand Tadorna tadorna Vinterfund på over 5 (jan., feb. og dec.): Vester Kippinge Mader: , , Kalløgrå: , Majbølle Nor: Klodskov Nor: , Ynglefund (antal par): 28 par fundet. Fladet Vildtreservat 1, Maribosøerne 27. Fund af over 100 rastende fugle: Vester Kippinge Mader: , Majbølle Nor: , , Kalløgrå: , Det ser ud til at gravanden for alvor vender tilbage fra vinterkvarteret ultimo februar primo marts, og ser ud til helt at forsvinde fra øerne i løbet af sommeren Observationer: 28 Total: Lokaliteter: 12 Observatører: Pibeand Anas penelope Der er ingen sikre ynglefund, men der er dog set oversomrende fugle ved Majbølle Nor og Bøtø Nor. Rastefund af over 250 fugle: Majbølle Nor: , , Vester Kippinge Mader: Gedser Odde: T, flest , Observationer: 48 Total: Lokaliteter: 18 Observatører: Knarand Anas strepera Ynglefund (antal par): par fundet. Albuen 1, Barneholm 4, Dueholm 1, Enehøje 3-4, Fladet Vildtreservat 1, Hyllekrog 3, Kalveholm 2, Majbølle Nor 1-2, Maribosøerne 23, moser ved Maribosøerne 1, Rommerholm 2, Slotø 2, Vejlø 2, Vigsø 1. 8

9 Fund af over 25 fugle: Majbølle Nor: , jan feb mar apr maj jun jul Aug sep okt nov dec Observationer: 42 Total: 234 Lokaliteter: 11 Observatører: Krikand Anas crecca Ynglefund (antal par): 8 par fundet. Maribosøerne 8. Fund af over 250 rastende fugle: Der er ingen større rastefund, største observation var beskedne Bøtø Nor og Fladet. Gedser Odde: mindst 360 T, flest mindst Observationer: 33 Total: Lokaliteter: 7 Observatører: Gråand Anas platyrhynchos Der er 11 fund af 541 fugle. Største observation: Vester Kippinge Mader. Ynglefund (antal par): par fundet, ingen oplysninger fra Maribosøerne. Flest: Hyllekrog 7, Rommerholm Spidsand Anas acuta Ynglefund (antal par): 1-2 par fundet. Kalvø 1, Vejlø 0-1. Fund af over 50 rastende fugle: Kalløgrå. Gedser Odde: T, flest Observationer: 26 Total: 427 Lokaliteter: 8 Observatører: 10 9

10 01910 Atlingand Anas querquedula Ynglefund (antal par): alle fund nævnes. Hyllekrog 1, Maribosøerne 4. Bøtø Nor: , 10.04, 12.04, , , , Majbølle Nor: , Vester Kippinge Mader, Kalløgrå Skeand Anas clypeata Ynglefund(antal par): par fundet, fund over 25 nævnes. Maribosøerne 34. Fund af over 50 rastende fugle: Bøtø Nor: , Majbølle Nor: , , Maribosøerne, Maribo Søndersø ved Søholt. Gedser Odde: T, flest SV Observationer: 47 Total: Lokaliteter: 10 Observatører: Rødhovedet And Netta rufina Ynglefund: er set spillende i Maribo Søndersø, dog uden at der er sikkerhed om yngel AD + 1 AD Røgbølle Sø Taffeland Aythya ferina Ynglefund (antal par): 147 par fundet. Maribosøerne Hejrede Sø er største observation Observationer: 10 Total: 462 Lokaliteter: 7 Observatører: 6 10

11 02030 Troldand Aythya fuligula Ynglefund (antal par): par fundet. Maribosøerne 70, Nykøbing Falster Sukkerfabriks Slambassiner 6-8. Fund af over rastende fugle: Guldborgsund Vildtreservat: , , Majbølle Nor, Røgbølle Sø Observationer: 20 Total: Lokaliteter: 12 Observatører: Bjergand Aythya marila Fund over 25 fugle nævnes. Kroghage: , , , , Ederfugl Somateria mollissima Ynglefund (antal par): par fundet, fund over 150 nævnes. Storeager 150, Vigsø 217. Der er fund fra Bøtø Strand og Gedser Odde, det er dog kun fra Gedser Odde der er træk af betydning. Gedser Odde: T, flest NØ T, flest T. Største rastobservation: Gedser Odde Observationer: 19 Total: Lokaliteter: 2 Observatører: Havlit Clangula hyemalis 5 fund af 59 fugle. 1. halvårs sidste observation: Nedre Guldborgsund. 2. halvårs første observation: T Gedser Odde. Gedser Odde: T, SV, SV. 11

12 02130 Sortand Melanitta nigra Der er kun observationer fra Gedser Odde. Gedser Odde: T, flest , Observationer: 14 Total: Lokaliteter: 1 Observatører: Fløjlsand Melanitta fusca Kun set ved Gedser Odde med i alt 7 fugle!! Hvinand Bucephala clangula 1. halvårs sidste observation: R kanalen ved Marrebæk. 2. halvårs første observation: S Gedser Odde R Vålse Vig er årets største rastobservation, mens SV Gedser Odde er årets største trækobservation Observationer: 12 Total: 463 Lokaliteter: 8 Observatører: Lille Skallesluger Mergus albellus 1. halvårs sidste observation: sø ved Fuglsang. 2. halvårs første observation: Guldborgsund v. Klodskov Nor Røgbølle Sø og Maribo Søndersø er største fund i hhv. 1. og 2. halvår Observationer: 19 Total: 274 Lokaliteter: 10 Observatører: Toppet Skallesluger Mergus serrator Der er 11 observationer af 525 fugle. Største rastobservation: Vålse Vig, Bøtø Strand. Gedser Odde: T, flest

13 02230 Stor Skallesluger Mergus merganser Der er 10 observationer af 167 fugle. Der er 2 observationer af mulige ynglefugle: Hesnæs, Hestehoved. Største rastobservation: Maribo Søndersø Hvepsevåge Pernis apivorus Årets første observation: N Elkenøre Strand. Årets sidste observation: K T Gedser Odde. Gedser Odde: T, flest S. Hyllekrog: : 271 T, flest T. Sundby, Lolland: T, T Observationer: 27 Total: 877 Lokaliteter: 10 Observatører: Sort Glente Milvus migrans Bøtø-området: R, R. Gedser Odde: AD T 12.37, AD T SV Elkenøre Strand. Fuglene fra Bøtø og Elkenøre kan være de samme!! Rød Glente Milvus milvus Der er ingen tegn på at arten har ynglet på Lolland eller Falster. Årets første observation: Bøtø Nor. Årets sidste observation: SV Elkenøre Strand. Følgende observationer kan dreje sig af oversomrende fugle: Bøtø Nor, Saksfjed Inddæmning. Gedser Odde: T + 18 TF, flest T + 18 TF T Vindeholme Observationer: 41 Total: 232 Lokaliteter: 17 Observatører: 9 13

14 02430 Havørn Haliaetus albicilla Ynglefund (antal par): 1 par fundet. Maribosøerne 1. Yngleparret lagde æg den 05.03, som klækkedes Parret fik 2 unger som var flyvefærdige den Årets største observation er AD. + 1 IMM., Resle Skov og Valnæs Skov og FU Nykøbing Falster Kommune. jan feb mar apr maj jun Jul aug sep okt nov dec Observationer: 31 Total: 41 Lokaliteter: 23 Observatører: Rørhøg Circus aeruginosus Årets første observation: Majbølle Nor og 1 N Elkenøre Strand. Årets sidste observation: Gedser Odde. Sidste observation er meget sen. Fuglen var dog også i dårlig stand med meget slidt fjerdragt. Ynglefund (antal par): Barup Sø 2, Bøtø Nor 1-2, Kalløgrå 1, Maribosøerne 39, Moser ved Maribosøerne 6. Største rastobservation: Barup Sø. Gedser Odde: T, flest Hyllekrog: T, flest Observationer: 54 Total: 118 Lokaliteter: 20 Observatører: Blå Kærhøg Circus cyanus 1. halvårs sidste observation: Ø Elkenøre Strand. 2. halvårs første observation: T Hyllekrog. Oversomrende: AD Bøtø Nor. Årets største rastobservation: Bøtø Nor. Gedser Odde: T, flest Observationer: 26 Total: 40 Lokaliteter: 9 Observatører: 6 14

15 02620 Steppehøg Circus macrourus Der er et udokumenteret fund, som desværre ikke er tilsendt SU og kan derfor ikke medtages i denne rapport Steppe-/Hedehøg Circus macrourus/pygargus R Bøtø Nor JUV R Gedesby. Fuglen fra Gedesby kan være den Hedehøg der sås ved Elkenøre Strand Hedehøg Circus pygargus NØ Elkenøre Strand, AD R Bøtø Nor, BR SV Elkenøre Strand Duehøg Accipiter gentilis AD i parringsflugt Resle Skov, NØ Elkenøre Strand, R Maribo Søndersø, kaldende Vålse Vesterskov. Ud fra ovenstående, ser det ud til at den yngler enkelte steder på Lolland og Falster Spurvehøg Accipiter nisus Der er kun observationer fra andet halvår og de er stort set alle observationer af trækkende fugle fra de kendte træklokaliteter eller i nærheden af disse. Det er dog kun Gedser der udmærker sig med træk af betydning. Gedser Odde: T, flest , T Gedesby Observationer: 37 Total: Lokaliteter: 12 Observatører: Musvåge Buteo buteo Der er ingen større rastforekomster. Gedser Odde T. Følgende store trækdage nævnes: Vindeholme Gedesby og 415 Nykøbing Falster Gedesby og min Gedser Odde. 15

16 Observationer: 33 Total: Lokaliteter: 17 Observatører: Fjeldvåge Buteo lagopus 1. halvårs sidste observation: N Elkenøre Strand. 2. halvårs første observation: FU Birkemose. Gedser Odde: T, flest min Iflg. årsrapporten er der set fugle ved Gedser, mens der dog kun er indtastet 127 fugle i DOF-basen. Øvrige større observation: T Gedesby Observationer: 33 Total: 276 Lokaliteter: 17 Observatører: Kongeørn K S kl Sildestrup Strand Ørn sp N Falsterdiget ved Gedesby. Af observatøren bedømt til Kongeørn, men på grund af stor afstand og dårligt lys kunne sikker bestemmelse ikke gøres Fiskeørn Pandion haliaetus Årets første observation: N Elkenøre Strand. Årets sidste observation: TU Gedser Odde. Der ikke set rastende eller oversomrende fugle ved Maribosøerne!! Gedser Odde: T, flest , Observationer: 35 Total: 54 Lokaliteter: 16 Observatører: 9 16

17 03040 Tårnfalk Falco tinnunculus Ynglefund (antal par): Fladet Vildreservat 1, Kalløgrå 1. Gedser Odde: T, flest , Fund på over 10 fugle: Saksfjed Inddæmning, Gedesby Observationer: 34 Total: 133 Lokaliteter: 14 Observatører: Aftenfalk Falco vespertinus K T Gedser Odde Dværgfalk Falco columbarius 1. halvårs sidste observation: R Bøtø Nor. 2. halvårs første observation: AD FU Gedser Odde. Gedser Odde: T, flest og Observationer: 32 Total: 86 Lokaliteter: 14 Observatører: Lærkefalk Falco subbuteo Bøtø Nor: N, T. Gedesby: S, JUV S. Hejrede Sø Røgbølle Sø: FU, JUV FU, JUV FU, JUV FU. Hyllekrog Saksfjed Inddæmning: R, AD SSV. Gedser Odde: S, T, T, K T Guldborg Storskov, S Sydfalster, SV Marielyst, SSØ Stubbekøbing, SV Elkenøre Strand, AD SV Vindeholme. Fuglene fra Hejrede/Røgbølle kunne stamme fra et lokalt par!! 17

18 03200 Vandrefalk Falco peregrinus Bøtø Nor: AD., Gedser Odde: K S, AD S, V Majbølle Nor: AD., AD Røgbølle Sø, N Idestrup, SSV, SV Nykøbing Falster, JUV Vindeholme. Der er i forbindelse med årsrapporten indsamlet følgende oplysninger om rovfugletrækket ved Gedser. Disse oplysninger er ikke tilsendt DOF-basen. Rovfugletrækket ved Gedser (Kilde: Fugle i Danmark 2001). Hvepsevåge 311 Rød Glente 211 Havørn 2 Rørhøg 141 Blå Kærhøg 43 Hedehøg 1 Spurvehøg Musvåge 590 Fjeldvåge Fiskeørn 84 Tårnfalk 139 Aftenfalk 2 Dværgfalk 112 Lærkefalk 32 Vandrefalk Agerhøne Perdix perdix Der er 7 fund af 98 fugle Majbølle er årets største Vagtel Coturnix coturnix Elkenøre Strand: , , , Bøtø Nor, Idestrup. Alle fugle er hørt syngende Vandrikse Rallus aquaticus Der er fund af 8 fugle fra Engsnarre Crex crex SY øst for Barup Sø Grønbenet Rørhøne Gallinula chlorups En større vinterforekomst nævnes: Svanedamen, Nykøbing Falster. 18

19 04290 Blishøne Fulica atra Der er 7 observationer, hvor de største er som følger: Guldborgsund ved Klodskov Nor: , Guldborgsund Vildtreservat Trane Grus grus Årets første observation: N Birkemose Årets sidste observation: S Gedesby og 40 S Gedser Odde. Forårstrækket er registreret fra , flest N Nykøbing Falster, mens efterårstrækket forløb fra , flest SSV Bøtø Nor. Ved Bøtø Nor er der set rastende fugle. Flest fugle er der set med 24. I juni og juli er der set oversomrende med op til 16 fugle. Nogle af disse kan være potentielle ynglefugle Observationer: 59 Total: 765 Lokaliteter: 16 Observatører: Strandskade Haematopus ostralegus Ynglefund (antal par): par fundet. Hyllekrog 11, Rågø Kalv og Sand 9, Vejlø 9 Rastfund over 50 fugle: Vester Kippinge Mader: , S Elkenøre Strand er største trækfund Klyde Recurvirostra avosetta Årets første observation: Vester Kippinge Mader. Årets sidste observation: Majbølle Nor. Ynglefund (antal par): par fundet, fund over 25 par nævnes. Rødsand 36, Vejlø 25-30, Vigsø 25. Der er 14 observationer af mere end 50 fugle, 6 af disse er af mere end 100 fugle Fladet Vildtreservat. Majbølle Nor havde fra flere dage med over 100 fugle, flest Observationer: 62 Total: 1925 Lokaliteter: 10 Observatører: 10 19

20 04690 Lille Præstekrave Charadrius dubius Bøtø Nor: , , , Majbølle Nor: , , AD, , , , AD + 1 1K, , AD + 1 1K, Kalløgrå: AD, Nørre Grimmelstrup Grusgrav: YF K Stor Præstekrave Charadrius hiaticula Årets første observation: N Klodskov Nor, kan evt. være en overvintrende fugl. Årets sidste observation: Bøtø strand. Ynglefund (antal par), 20 par fundet. Hyllekrog 10, Vejlø 5. Fund over 50 fugle: Majbølle Nor: , , , , , Observationer: 37 Total: 742 Lokaliteter: 11 Observatører: Hjejle Pluvialis apricaria Årets første observation: Bøtø Nor Årets sidste observation: Bøtø Nor og 500 Majbølle Nor. Forårsfund af over 500 fugle: Bøtø Nor og Rødby Efterårsfund af over fugle: Bøtø Nor: , , Kalløgrå: Majbølle Nor: , Vinterfund (jan. feb. og dec.) Kalløgrå, Bøtø Nor. Der ses ingen fugle fra så der er ingen oversomrende fugle Observationer: Total: 41 Lokaliteter: 8 Observatører: 11 20

21 04860 Strandhjejle Pluvialis squatarola Forårets sidste observation: Kalløgrå. Efterårets første observation: Majbølle Nor. Der er ingen vinterfund. Som sidste år er Kalløgrå LF s bedste lokalitet for Strandhjejle med og , som de største observationer Observationer: 19 Total: 140 Lokaliteter: 8 Observatører: Vibe Vanellus vanellus Ynglefund (antal par): 27 par fundet, fund over 5 par nævnes. Hyllekrog 8, Slotø 6, Vejlø 6. Fund over 250 fugle nævnes: Bøtø Nor: , Majbølle Nor: , Kalløgrå, Klodskov Nor Observationer: 25 Total: Lokaliteter: 25 Observatører: Islandsk Ryle Calidris canutus Der 13 observationer af 57 fugle. Der er ingen forårsfund og returtrækket starter med Bøtø Nor og slutter med T Gedser Odde som også er årets største observation. Eneste yderligere større observation der nævnes er, Vester Kippinge Mader Sandløber Calidris alba Der er 29 fund af 770 fugle, alle set ved strandene i Sydfalster. Forårets sidste observation: Marielyst Strand. Efterårets første observation: Elkenøre Strand. Fund over 50 fugle nævnes: Elkenøre Strand: , , , Dværgryle Calidris minutus Der er ingen forårsfund og der er kun set fugle ved Majbølle Nor og ved Bøtø Nor. Majbølle Nor: , flest R. Bøtø Nor: , flest R. 21

22 Observationer: 21 Total: 105 Lokaliteter: 2 Observatører: Temmincksryle Calidris temminckii Der er ingen forårsfund. Der er fund fra tre lokaliteter Majbølle Nor: , flest Bøtø Nor: , flest Gedser Odde: S Observationer: 11 Total: 24 Lokaliteter: 3 Observatører: Krumnæbbet Ryle Calidris ferruginea Der er ingen forårsfund. Efterårets første fund, som begge er meget tidlige, er og begge Majbølle Nor, samme sted ses årets sidste fugle Det normale nedtræk starter med Bøtø Nor og Vester Kippinge Mader. De bedste lokaliteter er: Majbølle Nor: , flest , Bøtø Nor: , flest AD Observationer: 28 Total: 277 Lokaliteter: 4 Observatører: Sortgrå Ryle Calidris maritima og Rødby Havn, R Gedser Odde Almindelig Ryle Calidris alpina Fund af over 250 fugle: Vester Kippinge Mader: , , , , , Kalløgrå, Majbølle Nor Observationer: 52 Total: Lokaliteter: 10 Observatører: 10 22

23 05140 Kærløber Limicola falcinellus AD Majbølle Nor, Kalløgrå Brushane Philomachus pugnax Årets første observation: Bøtø Nor. Årets sidste observation: Majbølle Nor. Nordtrækkets sidste fugl er Majbølle Nor, mens de første sydtrækkende fugl samme sted er Største forårsfund er Bøtø Nor. LF s bedste lokalitet er Majbølle Nor med følgende observationer over 100 fugle: , , , Ingen andre lokaliteter har fund af mere end 50 fugle Observationer: 50 Total: Lokaliteter: 8 Observatører: Enkeltbekkasin Lymnocryptes minimus stranden vest for Stubbekøbing, Lundbybro, Hasselø Naturstien Dobbeltbekkasin Gallinago gallinago Vinterfund: , Bøtø Nor og Albuen. Fund over 20 fugle nævnes: Bøtø Nor: , Der er stadig ingen ynglefund fra LF Observationer: 20 Total: 182 Lokaliteter: 9 Observatører: Skovsneppe Scolopacus rusticola Der er 9 fund af 15 fugle i tiden Største observation var Enehøje. 23

24 05320 Stor Kobbersneppe Limosa limosa Majbølle Nor: , , , AD, , , , , Vester Kippinge Mader, Kalløgrå, Fladet Vildtreservat Stor Kobbersneppe Islandsk AD Majbølle Nor Lille Kobbersneppe Limosa lapponica Der er 9 fund af 234 fugle. Årets første observation: Vester Kippinge Mader. Årets sidste observation: Kalløgrå. De fleste fugle ses ved Vester Kippinge Mader, hvor den største observation er, Småspove Numenius phaeopus Der er et forårsfund, Vester Kippinge Mader. Returtrækket starter med Bøtø Nor. Sidste observation er S Gedser Odde. Årets største observation er SØ Gedser Odde. De øvrige fund er af 1-5 fugle Observationer: 17 Total: 44 Lokaliteter: 4 Observatører: Storspove Numenius arquata Største observation er Ø Bøtø Nor. Herudover er der ingen fund af over 15 fugle Observationer: 28 Total: 453 Lokaliteter: 11 Observatører: 15 24

25 05450 Sortklire Tringa eryphropus Årets første observation: Guldborgsund ud for Klodskov Nor. Årets sidste observation: Handermelle Strognæs. Forårstrækkets sluttede med Bøtø Nor, mens efterårstrækket startede med Majbølle Nor. De største fund var af beskeden størrelse med Majbølle Nor og Bøtø Nor, som de største Observationer: 31 Total: 110 Lokaliteter: 5 Observatører: Rødben Tringa totanus Frem til er der en lang række observationer af Rødben som formodentlig er af racen robusta. Herefter ses der først Rødben fra formentlig af racen totanus. Sidste observation af denne race er er næste observation som nok er af racen robusta. Ynglefund (antal par), par fundet. Avernakke Hage 10, Slotø 12. Der er 8 fund af mere end 50 fugle og 2 af disse er af over 100 fugle, og begge Kalløgrå Islandsk Rødben Tringa totanus robusta Vester Kippinge Mader: , , , Lergraven, Nykøbing Falster: , , Kalløgrå. Månedsfordeling af samtlige fund af Rødben og Islandsk Rødben Observationer: 57 Total: Lokaliteter: 14 Observatører: Damklire Tringa stagnatilis Kalløgrå Hvidklire Tringa nebularia Årets første observation: Bøtø Nor. Årets sidste observation: Guldborgsund ved Klodskov Nor. Årets største observation: Kalløgrå. 25

26 Også i 2001 var Kalløgrå LF s bedste lokalitet for Hvidklire. Fra er der set 597 fugle, med følgende fund er af over 100 fugle: Et andet fund af over 100 fugle nævnes, Vester Kippinge Mader Observationer: 55 Total: Lokaliteter: 8 Observatører: Svaleklire Tringa ochropus Årets første observation: Fladet Vildtreservat. Årets sidste observation: Kalløgrå. Årets største observation: Nykøbing Falster Sukkerfabriks Slambassiner. jan feb mar Apr maj jun jul aug sep okt nov dec Observationer: 20 Total: 95 Lokaliteter: 7 Observatører: Tinksmed Tringa glareola Årets første observation: Bøtø Nor. Årets sidste observation: Majbølle Nor. Der er 18 fund af mere end 25 fugle. 17 af disse er fra Bøtø Nor, hvor det største er jan feb mar Apr maj jun jul aug sep okt nov dec Observationer: 39 Total: Lokaliteter: 4 Observatører: Mudderklire Actitis hypoleucos Årets første observation: vest for Stubbekøbing. Årets sidste observation: Guldborgsund ved tunnelen. Årets største observation: Nykøbing Falster Sukkerfabriks Slambassiner Observationer: 30 Total: 123 Lokaliteter: 12 Observatører: Stenvender Arenaria interpres Havlykke: Elkenøre Strand: , ,

27 05640 Odinshane Phalaropus lobatus Bøtø Nor: , K, Majbølle Nor: , , K Mellemkjove Ø Gedser Odde. I årsrapporten for 2001 er nævnt 6 fugle som ikke er indtastet i DOF-basen, her er kun ovennævnte indtastet Almindelig Kjove Stercorarius parasiticus Der er kun fund fra Gedser Odde som alle nævnes. Gedser Odde: T, mindst 9 T, SV, S, SV, T, SV, T, T. Fra er der følgende oplysninger fra 2 observatører: observatør 1 havde fra kl S, men observatør 2 havde 5 S fra kl , derfor mindst 9 fugle Kjove sp. Stercorarius sp S Elkenøre Strand, SV Gedser Odde Dværgmåge Larus minutus Der er tre forårsfund, NV Elkenøre Strand, Ø Guldborgsund ved Nykøbing Falster, Maribosøerne. Efterårstrækket starter med SV Gedser Odde og fortsætter til ind i december med FU Elkenøre Strand som den sidste. Gedser Odde: T, flest Øvrige større observation: SV Bøtø strand Observationer: 42 Total: 651 Lokaliteter: 9 Observatører: Hættemåge Larus ridibundus Ynglefund (antal par), par fundet: Maribo Søndersø 90, Rågø Kalv og Sand 8, Kalvø 2-4. To større observationer nævnes FU Marielyst, Majbølle Nor. 27

28 05900 Stormmåge Larus canus Ynglefund (antal par), par fundet, kolonier over 50 par nævnes: Albuen 80, Slotø , Vejlø Sildemåge Larus fuscus Ynglefund (antal par): 2 par fundet. Kåreholm 1, Vensholm 1. Yngler åbenbart stadig hist og her på Lolland og Falster Guldborgsund Middelhavssølvmåge Larus cachinans K T Gedser Odde Sølvmåge Larus argentatus Ud over ynglefundene er der intet at bemærke. Ynglefund (antal par): mindst par fundet, kolonier over 150 par nævnes. Hylleholm 150, Kalvø 450, Kåreholm , Lilleager 160, Rommerholm 140, Smedeholm 198, Storeager 1.000, Tjørneholm 400, Vensholm Gråmåge Larus hyperborus K FU Gedser Havn Svartbag Larus marinus 5 fund af 59 fugle. Ynglefund (antal par): mindst 64 par fundet, fund af mere end 5 par nævnes. Rødsand 6, Rågø Kalv og Sand 14, Vensholm Ride Rissa tridactyla K S Elkenøre Strand, K T Gedser Odde Rovterne Sterna caspia AD S Gedser Odde, AD R Barholme. 28

29 06110 Splitterne Sterna sandvicensis Årets første observation: Gedser Odde. Årets sidste observation: Elkenøre Strand. Årets største observation: SV Bøtø Strand. Der er ingen ynglefund!! Gedser Odde: T, flest N Observationer: 26 Total: 445 Lokaliteter: 7 Observatører: Fjordterne Sterna hirundo Årets første observation: Guldborgsund ved Nykøbing Falster. Årets sidste observation: SV Bøtø Strand. Ynglefund: Der er fundet 55 par. Maribo Søndersø 55. Gedser Odde: SV, S. Øvrige større observation: Handermelle Strognæs Fjordterne/Havterne Sterna hirundo/paradisaea Der er 4 observationer af 62 fugle. Gedser Odde: T, flest S Havterne Sterna paradisaea Der er blot indsendt observationer af i alt 22 fugle. Årets første observation: FU Gedser Odde. Årets sidste observation: K S Gedser Odde. Ynglefund (antal par), par fundet. Kalvø 20, Lindholm 15, Rødsand 28, Vejlø Dværgterne Sterna albifrons Der er indsendt oplysninger om 37 fugle. Årets første observation: Vester Kippinge Mader. Årets sidste observation: S Gedser Odde. Ynglefund (antal par): par fundet: Albuen 6-7, Rågø Kalv og Sand 5, Strandenge på Fejø-Skalø 3, Rødsand 2, Hyllekrog 1. 29

30 06270 Sortterne Chlidonias niger Gedser Odde: T, mindst 109 S, S, SV, SV Majbølle Nor, Handermelle Strognæs Lomvie/Alk Uria aalge/ Alca torda Alle obs. nævnes V Gedser Odde Huldue Columba oanas Vinterfund (jan. feb. og dec.): Vennerslund, Stavreby. De bedste lokaliteter er: Gedser Odde: , TF, TF, S, T T Vindeholme, T Gedesby Observationer: 14 Total: 192 Lokaliteter: 8 Observatører: Ringdue Columba palumbus Fund af over fugle nævnes: T Gedesby, SV Marielyst, SV Elkenøre Strand Observationer: 9 Total: Lokaliteter: 7 Observatører: Tyrkerdue Streptopelia decaocta på foderbræt Sundby, Lolland er klart største fund Gøg Cuculus canorus Der er 12 fund af 13 fugle, heraf 4 fugle i september. Årets første observation: SY Bøtø Nor. Årets sidste observation: T Gedser Odde Slørugle Tyto alba R Søndre Kirkeby. Sad på en hvid vejpæl. 30

31 07500 Høgeugle Surnia ulula Hjelm Øvej, Majbølle. Fandtes død den Fundet er godkendt af SU. Seneste godkendte fund er fra den store invasion i vinteren Natugle Strix aluco 4 fund af 4 fugle Skovhornugle Asio otus SY Elkenøre Strand, DØD rastepladsen ved Stavreby Mosehornugle Asio flammeus Elkenøre Strand: Ø, Vester Kippinge Mader: , Kalløgrå: , Marielyst, Birkemose. Spændende med fugle i yngletiden Mursejler Apus apus Der er registreret fugle. Årets første observation: N Elkenøre Strand. Årets sidste observation: T Gedser Odde. Gedser Odde T, flest Isfugl Alcedo atthis Tingsted Å i Nykøbing Falster: , Guldborgsund Vildtreservat, kanalen i Klodskov Nor Vendehals Jynx torquilla Birkemose Stor Flagspætte Dendrocopus major Der er 10 observationer af 17 fugle. Gedser Odde: T, flest S og TF. 31

32 08870 Lille Flagspætte Dendrocopus minor Krenkerup Haveskov: og Hedelærke Lullula arborea Elkenøre Strand: , Ø SV Bøtø Nor, SV Vindeholme. Gedser Odde: S, T, R Sanglærke Alauda arvensis Der er ingen trækobservationer over 100 fugle og følgende fund over 100 fugle nævnes: Langø, Sydfalster, Bøtø Nor. jan feb mar Apr maj jun jul aug sep okt nov dec Observationer: 14 Total: Lokaliteter: 11 Observatører: Bjerglærke Eremophila alpestris stranden ud for Bøtø Plantage Digesvale Ripara ripara 6 fund af 206 fugle. Årets første observation: Hejrede Sø. Årets sidste observation: T Gedser Odde. Årets største observation: Bjørup Grusgrav Landsvale Hirundo rustica Årets første observation: Hejrede Sø. Årets sidste observation: Sildestrup Strand. Gedser Odde: T, flest Observationer: 16 Total: 876 Lokaliteter: 7 Observatører: Bysvale Delichon urbica Årets første observation: ingen indtastet fra foråret! Årets sidste observation: T Gedser Odde 32

33 10020 Storpiber Anthus richardi TU Gedser Odde Skovpiber Anthus trivialis Der er indsendt oplysninger om 95 fugle. Årets første observation: ingen indtastet fra foråret! Årets sidste observation: T Gedser Odde. Årets største observation: T Kroghage Engpiber Anthus pratensis Gedser Odde: T, flest T Kroghage. Udover de nævnte trækobservationer er der ingen observationer over 50 fugle Observationer: 12 Total: Lokaliteter: 7 Observatører: Skærpiber Anthus petrosus 9 fund af 19 fugle, største fund var: Elkenøre Strand Bjergpiber Anthus spinoletta Rødby Havn: , og Kramnitse, Lergraven, Nykøbing Falster Gul Vipstjert Motacilla flava Årets første observation: Bøtø Nor. Årets sidste observation: T Gedser Odde. Der er følgende fund af mere end 100 fugle: T Hyllekrog, Handermelle Strognæs. Gedser Odde: T, flest Bjergvipstjert Motacilla cinerea 11 fund af 24 fugle. Eneste lokalitet med mere end 1 fugl var Gedser Odde. Vinterfund (jan. feb., dec.): Tingsted Å, Nykøbing Falster. Gedser Odde: T, flest og

34 10200 Hvid Vipstjert Motacilla alba Der observationer af 142 fugle, hvor der største observation er, R Gedser Odde. Årets første observation: Majbølle Nor. Årets sidste observation: Majbølle Nor. Gedser Odde: T, flest Sortrygget Hvid Vipstjert Motacilla alba yarrellii Gedser Silkehale Bombycilla garrulus Forårets sidste observation: Gedesbyskov. Efterårets første observation: SV Sundby, Lolland. Årets største observation: V Vindeholme Observationer: 27 Total: 841 Lokaliteter: 17 Observatører: Vandstær Cinclus cinclus Tingsted Å ved Tingsted og 1 Tingsted Å ved Nykøbing Falster Tingsted Å, Hannenov Skov Gærdesmutte Troglodytes troglodytes Største observation: 17/10 14 Gedesby Strand Jernspurv Prunella modularis Vinterfund (jan., feb., dec.): Klodskov: , Resle Skov - Valnæs Skov. Herudover er der intet at bemærke Rødhals Erithacus rubecula Gedser Odde og 40 Kroghage tyder på et stort træk af rødhalse denne dag. Ellers intet at bemærke. 34

35 11030 Nattergal Luscinia luscinia 6 fund af 18 fugle. Årets første observation: SY Barup Sø. Største observation: SY Kroghage Husrødstjert Phoenicurus ochruros Der er fund af 36 fugle, heraf 2 vinterfund. Vinterfund: Hesnæs, Rødbyhavn. Største observation: SY Stubbekøbing. Årets første observation: Gedesby. Årets sidste observation: K Gedser Odde Rødstjert Phoenicurus phoenicurus Årets første observation: SY Stouby Strand. Årets sidste observation: RI Gedser Odde Bynkefugl Saxicola rubetra Årets første observation: Marielyst. Årets sidste observation: Ludvigsgave, Sydfalster Sortstrubet Bynkefugl Saxicola torquata Gedser Odde Stenpikker Oenanthe oeananthe Der er 8 fund af 48 fugle. Årets første observation: Vester Kippinge Mader. Årets sidste observation: T Gedser Odde. Årets største observation: Gedser Odde Ringdrossel Turdus torquatus Bøtø Nor: , AD Gedesby. Gedser Odde: K RI + 3 R Solsort Turdus merula Intet at bemærke Sjagger Turdus pilaris Der er 14 observationer af fugle. Der er ingen større fund af rastende fugle. Gedser Odde: T, flest S. 35

36 12000 Sangdrossel Turdus philomelos Vinterfund (jan., feb., dec.): Elkenøre Strand, Klodskov Nor. Årets første observation: Kroghage. Årets sidste observation: Majbølle Nor + 10 Studehave. Største rastobservation: Kroghage. Største trækobservation: Gedser Odde Vindrossel Turdus iliacus Der er 9 fund af 870 fugle. Forårets sidste observation: Elkenøre Strand. Efterårets første observation: T Kroghage. Største trækobservation: Gedser Odde Misteldrossel Turdus viscivorus Der er 19 observationer af 260 fugle. Der er følgende vinterfund: Bøtø Nor. Årets første observation: Sydfalster. Årets sidste observation: S Gedser Odde. Største rastobservation: Gedser Odde. Gedser Odde: T, flest Græshoppesanger Locustella naevia Havlykke: SY, SY. Bøtø Nor: SY, SY RI Gedser Odde, Kroghage (set i toppen af hybenbusk) Savisanger Locustella luscinioides SY Alsø, Røgbølle Sø Sivsanger Locustella lusciniodes Årets første observation: SY Barup Sø. Årets sidste observation: RI + 3 FU Gedser Odde. Ellers intet at bemærke Kærsanger Acrocephalus palustris Årets første observation: SY Kroghage. Ellers intet at bemærke. 36

37 12510 Rørsanger Acrocephalus scirpaceus Årets sidste observation: Kroghage. Ellers intet at bemærke Drosselrørsanger Acrocephalus arundinaceus SY Maribosøerne SY Røgbølle Sø. For fundet er der ikke nærmere stedfæstelse, men kan være Røgbølle Sø Gulbug Hippolais icterina Årets første observation: SY Kroghage. Ellers intet at bemærke Høgesanger Sylvia nisoria FU Fyrhaven, Gedser Odde Gærdesanger Sylvia curruca Årets første observation: RI Gedser Odde. Årets sidste observation: Kroghage. Ellers intet at bemærke Tornsanger Sylvia communis Årets første observation: SY Marielyst. Årets sidste observation: Kroghage. Ellers intet at bemærke Havesanger Sylvia borin Årets første observation: SY Kroghage. Ellers intet at bemærke Munk Sylvia atracapilla Årets første observation: SY Stouby Strand. Årets sidste observation: Elkenøre Strand. Ellers intet at bemærke Skovsanger Phylloscopus sibilatrix Årets første observation: SY Bøtø Nor. Ellers intet at bemærke. 37

38 13110 Gransanger Phylloscopus collybita Årets første observation: Bøtø Nor. Årets sidste observation: Studehave og 1 Majbølle Nor. Et større fund nævnes: Kroghage. Ellers intet at bemærke Løvsanger Phylloscopus trochilus Årets første observation: SY Kongsnæs, Stubbekøbing. Årets sidste observation: Kroghage. Ellers intet at bemærke Fuglekonge Regulus regulus Et fund nævnes: T Gedesby. Et meget stort antal!! Ovenstående store tal er fremkommet ved minuttællinger hvert 5 minut 20 gange. der kom mellem fugle/minut. Gennemsnittet blev herefter sat til 23 fugle /minut. Det fremkomne resultat er derfor: 5 x 20 x 23 = fugle Rødtoppet Fuglekonge Regulus ignicapilla Gedser Odde: , Bøtø Plantage: , SY, Elkenøre Strand: SY, SV i mejsetog Bøtø Nor, Gedser By, SY Sildestrup Strand, også i april Grå Fluesnapper Muscicapa striata 3 efterårsfund af 5 fugle. Årets sidste fugl: Gedser Odde Sortstrubet Bynkefugl Saxicola torquata Gedser Odde Lille Fluesnapper Ficedula parva K Gedser Odde Broget Fluesnapper Ficedula hypoleucora Årets første observation: Marielyst. Årets sidste observation: Gedser Odde. Ellers intet at bemærke. 38

39 13640 Skægmejse Panurus biarmicus Kroghage: , Bøtø Nor: JUV, S Væggerløse. Ser ud til at have ynglet ved Bøtø Nor Halemejse Aegithalos caudatus Et større fund nævnes: Marielyst. Ellers intet at bemærke. Ingen fugle er racebestemte Sumpmejse Parus palustris Intet at bemærke Sortmejse Parus ater Største observation er: T Gedser Odde Blåmejse Parus caeruleus Intet at bemærke Musvit Parus major En større observation nævnes: T Gedser Odde. Ellers intet at bemærke Spætmejse Sitta europea Intet at bemærke Træløber Certhia familiaris Intet at bemærke Korttået Træløber Certhia brachydactyla Alle fund nævnes: SY Radsted Mose YF (fodrer unger i redehul) Krenkerup Haveskov R HØ Studehave Pungmejse Remiz pendulinus R HØ Barup Sø. 39

40 15150 Rødrygget Tornskade Lanius cullrio Årets første observation: Havlykke. Årets sidste observation: K Kroghage og 1 1K Gedser Odde. To andre fund nævnes: YP med 3 udfløjne unger Elkenøre Strand og Saksfjed Inddæmning Stor Tornskade Lanius excubitor Bøtø Nor er eneste fra første halvår. Gedser Odde: T + 1 R, S, S Kroghage, Vindeholme, Gedser Agerland, Gedesby, N Sildestrup Strand, Bøtø Nor. Der ser ud til at have været et større tiltræk af Stor Tornskade den Fuglene kan være de samme, men nærmere stedangivelse mangler Husskade Pica pica Et større fund fra en natrasteplads nævnes mose vest for Vester Kippinge Nøddekrige Nucifraga caryocatactes Gedser Odde: TF, S. Elkenøre Strand: SV + 1 R, , Marielyst By: SV, N. Nykøbing Falster, Østerbro: OF, S, , Idestrup Allike Corvus monedula Intet at bemærke Råge Corvus frugilegus Intet at bemærke Sortkrage Corvus corone corone Bøtø Nor, Albuen Gråkrage Corvus corone cornix Intet at bemærke. 40

41 15720 Ravn Corvus corax Gedesby: S, OF Stær Sturnus vulgaris Der er 11 observationer af kun 813 fugle. Årets største observation er Bøtø Nor. Der er følgende vinterfund: Bøtø Nor: , , Gråspurv Passer domesticus Et større fund nævnes: Radsted Langet Skovspurv Passer montanus Intet at bemærke Bogfinke Fringilla coelebs Gedser Odde er eneste nævneværdige observation. Se i øvrigt under Finke sp Kvækerfinke Fringilla montifringilla Intet at bemærke, se i øvrigt under Finke sp Finke sp. Fringillidae (B) = Bogfinke, (K) = Kvækerfinke, (BK) = Bog- og Kvækerfinke. Gedser Odde: , flest (B), (BK). Eneste andet fund der bør nævnes er SV Elkenøre Strand Observationer: 12 Total: Lokaliteter: 3 Observatører: Gulirisk Serinus serinus Er set i 3 områder, som alle omtales. Nykøbing Falster: Sygehuset: formodentlig 1-2 YP, men ingen sikre beviser. Vinkelvej: R HØ. Sundby: SY. 41

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag.

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Arterne er primært set indenfor Tarup/Davinde I/S s område. Listen bliver løbende opdateret Rødstrubet Lom Sjælden trækgæst: 1 6/10-14.

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT YNGLEFUGLE I DE FREDEDE JORDBASSINER 2015 Den nyetablerede ø i bassin 15 marts 2015 Vordingborg kommune Afdeling for Land og Miljø Rapport for Vordingborg Kommune v/ Konsulent

Læs mere

Alle fuglearter (173 i alt) set i Porsemosen Listen er fra samt Høje- Taastrup og Egedal Kommuners naturovervågning.

Alle fuglearter (173 i alt) set i Porsemosen Listen er fra  samt Høje- Taastrup og Egedal Kommuners naturovervågning. Alle fuglearter (173 i alt) set i Porsemosen 1966-2013. Listen er fra www.dofbasen.dk samt Høje- Taastrup og Egedal Kommuners naturovervågning. Dansk navn Latinsk navn Antal gange/antal individer Lille

Læs mere

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Torsdag den 25. april Sejltur fra Rønne til Neu Mukran kl. 8.00 11.30. Ederfugl 15 T, Sortand 9 T, Fløjlsand 1 T, Havlit 11 T + 30 R,

Læs mere

Lokalrapport Lolland Falster. Udarbejdet af Rene Christensen

Lokalrapport Lolland Falster. Udarbejdet af Rene Christensen Lokalrapport Lolland Falster 2000 Udarbejdet af Rene Christensen Indledning. Dette er rapport nummer 14 omhandlende fuglelivet på Lolland Falster. Det er den første rapport som udelukkende bygger på data

Læs mere

Oversigt over fuglearter til spillekort

Oversigt over fuglearter til spillekort Oversigt over fuglearter til spillekort 1. Drosselfugle - Smådrosler Rødhals Blåhals Husrødstjert Rødstjert Bynkefugl Sortstrubet bynkefugl Stenpikker - Egentlige drosler Ringdrossel Solsort Sjagger Sangdrossel

Læs mere

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm)

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm) Mål og vægt Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane 4,2-8,5 kg 4,1-8,3

Læs mere

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ)

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane

Læs mere

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 Vænge Sø blev færdigretableret i løbet af 2013 og vandstanden i søen nåede det planlagte niveau omkring årsskiftet. Fuglene er blevet systematisk optalt gennem hele 2014 bortset

Læs mere

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1.

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 30. juni Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 28. Juni Gøg 1, Tårnfalk 2, Musvåge 1, Ravn 1. Rød glente 1 R. Erik Ehmsen. [Snatur] Øster Hæsinge:

Læs mere

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen 30. juni Brændegård Sø (12:40-14:00): Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 12 R, Grågås 180 R, Gravand 8 AD R, Gravand 14 PUL R, Knarand 4 R, Krikand 3 R, Gråand 30 AD R, Gråand

Læs mere

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015.

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Boligbirding i DOF København, 2015 Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Perioden startede 1. januar og sluttede den 15. marts. Der var ingen regler for, hvordan en

Læs mere

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Fugleobservationer 2012 L Heltborg, 6091 Bjert. Dato Art Antal Sted Bemærk 24-02-12 Knopsvane Solkær enge Gråand Do Alm. skarv Do Krikand Do Grågæs Do

Læs mere

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Species Picture Sounds Rødstrubet Lom 2 3 Sortstrubet Lom 2 3 Islom 3 Hvidnæbbet Lom 3 Lille

Læs mere

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1.

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1. 30. september Gransanger 1, Hvid Vipstjert 1, Gråkrage 15, Solsort 7, Grønirisk 5. 29. september Brobyværk (10:30): Grågås 500 SØ. Peder Blommegård 28. september Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse

Læs mere

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland Fugle og blomster 16/6-23/6 2015 Lilly Sørensen og Niels Bomholt Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland ligger lige midt i Østersøen, og er Sveriges største ø. Den har været svensk siden

Læs mere

Fuglene omkring. Danfoss Universe. Februar - september 2008. af Bjarne Nielsen

Fuglene omkring. Danfoss Universe. Februar - september 2008. af Bjarne Nielsen Fuglene omkring Danfoss Universe Februar - september 2008 af Bjarne Nielsen Langesø, 1. oktober 2008 Euring-nr. dansk navn, latinsk navn (antal observationer, antal observerede individer, formodet antal

Læs mere

Keldsnor Fuglestation 2006

Keldsnor Fuglestation 2006 Ringmærkningen på Keldsnor Fuglestation 2006 Hele syv Skovsangere blev mærket i 2006, denne er fra 20. august. Foto: Erhardt Ecklon. 2006 var 13. år i træk med ringmærkning i efterårsmånederne på Sydlangeland.

Læs mere

Fuglelivet i Forsøgscenteret/Sagnlandet

Fuglelivet i Forsøgscenteret/Sagnlandet 1 Fuglelivet i Forsøgscenteret/Sagnlandet Dokumentation 1997-2015 Af Bent Bardtrum Indhold Baggrund Tællingerne En fugletur igennem Sagnlandet Redekasserne Artslisterne 1997-2015 Baggrund I efteråret 1997

Læs mere

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1.

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1. 30. november Snarup: Musvåge 2. Musvåge 1, Tårnfalk 1. 29. november Sollerup / Arreskov Sø (14:10-16:00): Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 70 R,

Læs mere

Bekendtgørelse om æg fra vilde fugle og registrering af ægsamlinger 1)

Bekendtgørelse om æg fra vilde fugle og registrering af ægsamlinger 1) BEK nr 936 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

SPANIEN 17/9 5/10 2013

SPANIEN 17/9 5/10 2013 SPANIEN 17/9 5/10 2013 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde)

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Artsnavn (dansk) Sommerhalvåret (ynglesæsson)* Vinterhalvåret* Føde/Trofiske niveau** Knopsvane Pf/vand-sumpplanter/rodstængler/alger/vinterafgrøder/raps

Læs mere

Udmøntning af fugleovervågningen i NOVANA-programmet for perioden

Udmøntning af fugleovervågningen i NOVANA-programmet for perioden Udmøntning af fugleovervågningen i NOVANA-programmet for perioden 2011-2015 Notat fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 19. april 2013 Stefan Pihl & Bjarne Søgaard Institut for Bioscience

Læs mere

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer:

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer: Rügen 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Orla havde i længere tid snakket om at lave en efterårstur til Rügen, for at se på Traner. Han har tidligere besøgt øen, og ville gerne vise den frem for andre.

Læs mere

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005.

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 2: Ejerforhold 4b 3d 5d 4i 8ac 1bc 5a 4ah 3b 1cx 1cu 5d 4ae 2ae 8at 3s 5i 5b 5h 1a 1h

Læs mere

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Fugle-, patterdyr- og orkidéliste Foto: Stor Hornugle i Storke-koloni 30/4-15 Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og selvfølgelig ikke set af alle i gruppen.

Læs mere

FUGLE I BYEN. Guide til 25 fuglearter

FUGLE I BYEN. Guide til 25 fuglearter FUGLE I BYEN Guide til 25 fuglearter FUGLE I BYEN rummer 25 af de mest almindelige fuglearter i Botanisk Have i København. Hæftet er velegnet til bestemmelse af fuglearter i de fleste bymiljøer. Fuglene

Læs mere

Tyrkiet. Bosporus/Istanbul 19. - 27. september 2010. DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich

Tyrkiet. Bosporus/Istanbul 19. - 27. september 2010. DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich Tyrkiet Bosporus/Istanbul 19. - 27. september 2010 Steppevåge Foto: Arne DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich Forord Fra søndag den 19. - mandag den 27. september 2010 afholdt

Læs mere

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R.

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. 31. januar Silkehale Klik på billede for stor størrelse. 30. januar Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. Sangsvane Klik på billede for stor størrelse.

Læs mere

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt Fotos: Finn Jensen FREDAG den 4. april var vi en flok på 36 personer, der satte kurs mod Sverige for at opleve bl.a. Tranerne ved Hornborgasjön.

Læs mere

Bjarne Nielsen : Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT), 1906-2006. Mindre meddelelser 1930-1939 1 / 1

Bjarne Nielsen : Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT), 1906-2006. Mindre meddelelser 1930-1939 1 / 1 Mindre meddelelser Bjarne Nielsen : Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT), 1906-2006 Årg. 25 1931 3-4 129 Pedersen, H. Stor Skallesluger, Mergus m. merganser L. 3-4 129 Petersen, E. Lille Skallesluger,

Læs mere

STØRRELSE OG UDVIKLING AF FUGLEBESTANDE I DANMARK

STØRRELSE OG UDVIKLING AF FUGLEBESTANDE I DANMARK STØRRELSE OG UDVIKLING AF FUGLEBESTANDE I DANMARK Artikel 12 rapportering til Fuglebeskyttelsesdirektivet Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 176 2015 AU AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1 Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Marsken fra Esbjerg til den dansktyske grænse er i dag afvandet og intensivt dyrket med afgrøder som raps, majs, byg og wrapgræs. Tidligere tiders vidtstrakte

Læs mere

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Turen Vores tur til Østrig Ungarn i de sidste to uger af Maj måned. Var et længe næret ønske om at få et godt kendskab til den midteuropæiske natur typer, speciel at

Læs mere

Dansk ringmærkning 2014

Dansk ringmærkning 2014 Dansk ringmærkning 2014 - Statens Naturhistoriske Museums ringmærkningsaktiviteter i Danmark Af Jesper J. Madsen, Kjeld T. Pedersen, Mikkel Lausten og Kasper Thorup I 2014 blev ringmærket 121.730 vildtlevende

Læs mere

Mågesøen i Hørby Plantage Kommune: Hobro Lokalitetsnr: 823130 Lokalitetstype: Sø Klassifikation: V3 Ejer: Dækning: Y2 UTM E: 545600 UTM N: 6277840 : Morten Nielsen 12/96 Lille sø i plantage. Sivbevoksning

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse.

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse. 28 februar Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Arreskov Sø: Grågås 17, Gravand 1. Erik Ehmsen. 27. februar Stor Skallesluger - Blishøns - Gråand Stor Flagspætte

Læs mere

DOF-Travel tur til Polen og Berlin

DOF-Travel tur til Polen og Berlin DOF-Travel tur til Polen og Berlin 8-11. juni 2017 Dansk Ornitologisk Forening Stefan Stürup og Alex Rosendal FORORD Turen blev gennemført med 14 deltagere og to ledere i to minibusser. Fly til Berlin,

Læs mere

IRLAND 24. 30. august 2009

IRLAND 24. 30. august 2009 IRLAND 24. 30. august 2009 Atlanterhavet i oprør. T. S. DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich og Ole Geertz-Hansen Forord Fra den 24 30/8 2009 afholdt DOF-Travel sin tredie

Læs mere

Sydlige Portugal/østlige Algarve 14. 19. juli 2009

Sydlige Portugal/østlige Algarve 14. 19. juli 2009 Sydlige Portugal/østlige Algarve 14. 19. juli 2009 Torben Sebro, tse.bro@hotmail.com Indledning: Turen var en familieferie med kombination af almindelige turistaktiviteter og fuglekiggeri i daglige, men

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen Fuglene på Filsø Årsrapport 2015 Filsøgruppen Forfattere: Jens Rye Larsen (red.), Ole Hansen, Peter Rasmussen, Sven Bødker, Søren Peder Nielsen Fotos og billedredaktion: Karin Gustausen (med mindre andet

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen Fuglene på Filsø Årsrapport 2015 Filsøgruppen Forfattere: Jens Rye Larsen (red.), Ole Hansen, Peter Rasmussen, Sven Bødker, Søren Peder Nielsen Fotos og billedredaktion: Karin Gustausen (med mindre andet

Læs mere

Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Udvikling (DK) Udbredelse og kommentar til DK forhold Vinterkvarter

Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Udvikling (DK) Udbredelse og kommentar til DK forhold Vinterkvarter Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Knopsvane YS/VG 5700-6300 2013 (+/-) Hele landet dog mest på øerne, i spredning Nogle spredes til lidt syd for DK 200-300 Sangsvane YS/VG 3 2012 (+)Indvandring

Læs mere

Polen 2009 En stortur med DOF-København

Polen 2009 En stortur med DOF-København Polen 2009 En stortur med DOF-København Af Leon Berthou Forord Fra den 23. april til den 3 maj 2009 afholdt DOF Travel forårstur til det nordøstlige Polen. Først besøgte vi Bialowieza skovene og den store

Læs mere

Det nordøstlige Polen

Det nordøstlige Polen Det nordøstlige Polen 15. maj 25. maj 2012 DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou 5 Forord DOFs Københavnsafdeling arrangerede stortur til det nordøstlige Polen i perioden

Læs mere

Fuglelivet på Christianshavns Vold

Fuglelivet på Christianshavns Vold Fuglelivet på Christianshavns Vold Fugletælling 2000-2001 Vej & Park, Københavns Kommune Rapporten er udarbejdet af biolog Ayla S.N. Elkjær Fuglelivet på Christianshavns Vold Baggrund I efteråret 2000

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen Fuglene på Filsø Foto: Henning Simonsen Årsrapport 2012 01-10-2011 til 15-07-2012 Filsøgruppen Jens Rye Larsen Baggrund Den 1. oktober 2011 blev Filsø overtaget af Aage V. Jensen Naturfond. Formålet var

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2013 16-7-2012 til 31-7-2013. Filsøgruppen. Foto: Eva Foss Henriksen

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2013 16-7-2012 til 31-7-2013. Filsøgruppen. Foto: Eva Foss Henriksen Fuglene på Filsø Foto: Eva Foss Henriksen Årsrapport 2013 16-7-2012 til 31-7-2013 Filsøgruppen Forfattere: Jens Rye Larsen (red.), Ole Hansen, Peter Rasmussen, Sven Bødker, Søren Peder Nielsen Forsidefoto

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Vejle Amt

Fuglelokaliteterne i Vejle Amt Fuglelokaliteterne i Vejle Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Vejle Amt af Kim Biledgaard og Morten Nielsen Forside: Tilde Carlsen Dansk

Læs mere

IRLAND 26. august - 2. september 2012.

IRLAND 26. august - 2. september 2012. IRLAND 26. august - 2. september 2012. DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou og John Speich Forord Fra den 26/8-2/9 2012 afholdt DOF Travel sin fjerde tur til Kerry og Cork

Læs mere

RUMÆNIEN. Karpaterne (Transsilvanske Alper), Dobrogea og Donaudeltaet 29.08 08.09 2009. DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark

RUMÆNIEN. Karpaterne (Transsilvanske Alper), Dobrogea og Donaudeltaet 29.08 08.09 2009. DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark RUMÆNIEN Karpaterne (Transsilvanske Alper), Dobrogea og Donaudeltaet 29.08 08.09 2009 DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Jan Hjort Christensen Indledning Der hersker næppe tvivl om,

Læs mere

Fugleferie på Mallorca

Fugleferie på Mallorca Fugleferie på Mallorca 23.-30. april 2005 Deltagere: Simon Berg Pedersen, Bo Berg og Kim Berg Fotograf: Simon Berg Pedersen Indledning ved Bo Berg Da jeg har været på Mallorca på kombineret fugle-/familieferie

Læs mere

Dansk ringmærkning 2013

Dansk ringmærkning 2013 Dansk ringmærkning 2013 - Statens Naturhistoriske Museums ringmærkningsaktiviteter i Danmark Af Jesper J. Madsen, Kjeld T. Pedersen, Mikkel Lausten og Kasper Thorup Kernebider, Gedser, 28. maj 2013. Foto:

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Ribe Amt. Bind 1-2. Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen

Fuglelokaliteterne i Ribe Amt. Bind 1-2. Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Ribe Amt Bind 1-2 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Ribe Amt, bind 2 Af Keld Bakken og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Frederiksborg Amt

Fuglelokaliteterne i Frederiksborg Amt Fuglelokaliteterne i Frederiksborg Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Frederiksborg Amt Redaktion: Thomas Vikstrøm og Morten Nielsen

Læs mere

Sønderjylland April 2011

Sønderjylland April 2011 Sønderjylland April 2011 LFR ved Sønderstrand, Rømø (foto: Frank Desting) Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra mandag den 18. april til tirsdag den 19. april 2011. Deltagere Leif Frederiksen (LFR).

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011 - det nye vådområdes betydning for ynglende fugle Kunde Rådgiver Egedal kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon: 72 59 73 15 Telefon 46 30 03 10 Telefax 46

Læs mere

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm Indledning. Efter flere års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Ynglesæsonen 2015 var præget af ret usædvanlig vejr, med kulde og megen regn i juni og juli. Hvilken påvirkning det har haft for ynglefuglene er ikke direkte blevet

Læs mere

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Rønde Kommune 739040... Troldkær vest for Stubbe Sø 739050... Langsø i Skramsø Plantage 739060, 737065... Øjesø og Lillesø i Skramsø

Læs mere

SPANIEN 31/3 16/4 2014

SPANIEN 31/3 16/4 2014 SPANIEN 31/3 16/4 2014 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

Scanbird / Politiken Plus: Marokko

Scanbird / Politiken Plus: Marokko Scanbird / Politiken Plus: Marokko 11.3 18.3 2017 Audouinsmåger, sildemåger og ikke mindst eremitibisser ved Tinkertfloden 12.3. Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og flere af de mest bemærkelsesværdige

Læs mere

Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/

Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/ Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/6 1998. Deltagerliste. Rita Ploug, Amager Lean Jørgensen, Amager Inge Grete Hansen, Lyngby My Størup,

Læs mere

Sønderjylland April 2010

Sønderjylland April 2010 Sønderjylland April 2010 Bramgæs ved Saltvandssøen (foto: Frank Desting) Deltagere: Leif Frederiksen (LFR), Frank Desting (FDE). Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra fredag den 16/4 til søndag den 18/4

Læs mere

TYRKIET 18. 26. september 2011. Krüpers spætmejse (Eigil) DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich

TYRKIET 18. 26. september 2011. Krüpers spætmejse (Eigil) DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich TYRKIET 18. 26. september 2011 Krüpers spætmejse (Eigil) DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich Forord I perioden 18. til 26. september 2011 afholdt DOF-Travel atter stortur

Læs mere

Ringmærkning og genmeldinger for Danmark (Eksklusiv Færøerne, Grønland & nødstedte fugle)

Ringmærkning og genmeldinger for Danmark (Eksklusiv Færøerne, Grønland & nødstedte fugle) Møde i Styringsgruppen september 2013 Bilag 1a, side 1 af 7 Ringmærkning og genmeldinger for Danmark - 2012 (Eksklusiv Færøerne, Grønland & nødstedte fugle) I 2012 er ringmærket 107.783 vildtlevende fugle

Læs mere

BULGARIEN 14. 28. september 2002

BULGARIEN 14. 28. september 2002 BULGARIEN 14. 28. september 2002 INTERNETVERSION Dansk Ornitologisk Forening Københavnsafdelingen BirdLife Denmark Forord Fra den 14. 28. september 2002 afholdt Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Nordjyllands Amt. Bind 1-3. Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen

Fuglelokaliteterne i Nordjyllands Amt. Bind 1-3. Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Nordjyllands Amt Bind 1-3 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Nordjyllands Amt, bind 1 af Torben Nielsen og Morten Nielsen

Læs mere

Turrapport Sønderjylland August 2010

Turrapport Sønderjylland August 2010 Turrapport Sønderjylland August 2010 Rudbøl Sø (foto: Frank Desting) Vands og Vadere 6.-8. august 2010 Denne måske lettere underlige overskrift dækker over et Feltudprojekt/-træf, hvor vi satser på at

Læs mere

Naturens store comeback ved Ølundgårds Inddæmning

Naturens store comeback ved Ølundgårds Inddæmning Naturens store comeback ved Ølundgårds Inddæmning Alt har sin tid, også de fleste landvindingsprojekter. Ofte har landvindingssagens ingeniører slået deres folder på marginale jorder, hvor ellers kun dumdristige

Læs mere

(Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren. Bd. 104.) S7de Aarsberetning om danske Fugle. R. Hørring.

(Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren. Bd. 104.) S7de Aarsberetning om danske Fugle. R. Hørring. (Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren. Bd. 104.) Fuglene ved de danske Fyr i 1939. S7de Aarsberetning om danske Fugle. Af R. Hørring. I 1939 indsendtes fra 29 af de danske Fyr og Fyrskibe til Universitetets

Læs mere

U N G A R N OKTOBER 2003

U N G A R N OKTOBER 2003 U N G A R N 18. 25. OKTOBER 2003 Dansk Ornitologisk Forening Københavnsafdelingen Leon Berthou og Svend Pettersson Forord Fra den 18. oktober til den 25. oktober 2003 afholdt Københavnsafdelingens ekskursionsudvalg

Læs mere

U N G A R N OKTOBER 2009

U N G A R N OKTOBER 2009 U N G A R N 17. 24. OKTOBER 2009 Dansk Ornitologisk Forening DOF Travel Leon Berthou og Gerard Gorman 1 Forord Fra den 17. oktober til den 24. oktober 2009 afholdt DOFTravel tur til Ungarn. Først besøgte

Læs mere

Sydfrankrig Juni 1999

Sydfrankrig Juni 1999 Sydfrankrig Juni 1999 En tur med DOF København af John Andersen og Frands Jensen (internet-version) Forord DOF s Københavnsafdeling arrangerede en tur til Sydfrankrig i perioden 6. - 15. juni 1999 med

Læs mere

Målrettet fangst. ZM målsætning (ZM ønsker at gøre en aktiv indsats)

Målrettet fangst. ZM målsætning (ZM ønsker at gøre en aktiv indsats) Liste over fuglearter i Danmark og deres ringmærkningsstatus (vedr. rettet fangst) Tilfældig bifangst af sjældne fugle må ringmærkes ifm. igangværende anden ringmærkning. For visse rødliste arter må arten

Læs mere

DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version

DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version Af Benth Micho Møller I dagen 26.maj til 6.juni 1993 afholdt DOF-VESTSJÆLLAND en stortur til det østlige Ungarn. Der var 29 deltagere,

Læs mere

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken Billeddagbog Traner og gravænder ved Pulken Tranetur 31. marts 1. april 2012 med Naturhistorisk Forening for Nordsjælland Milturt ved Forsakarbäcken Lørdag den 31. marts Turen startede fra Hillerød Station

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Roskilde Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Roskilde Amt af Anita Pedersen og Morten Nielsen Forside: Tilde Carlsen

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Nordjylland Juli 2012

Nordjylland Juli 2012 Nordjylland Juli 2012 Bygholm Vejle 16-7-2012 Turrapport fra en Nordjyllandstur fra søndag den 15. juli til tirsdag den 17. juli 2012. Deltagere Leif Frederiksen (LFR). Frank Desting (FDE). Fotograf: Frank

Læs mere

Felttræf Bornholm Oktober 2011

Felttræf Bornholm Oktober 2011 Felttræf Bornholm Oktober 2011 Hammerodde/Sandvig, 19-10-2011 (foto: Frank Desting) Turrapport fra en tur til Bornholm fra mandag den 17/10 til torsdag den 20/10 2011 Arrangeret af: Feltud (Feltornitologisk

Læs mere

FOREKOMST AF YNGLEFUGLE I SKJERN ENGE PROJEKTOMRÅDE I 2011

FOREKOMST AF YNGLEFUGLE I SKJERN ENGE PROJEKTOMRÅDE I 2011 FOREKOMST AF YNGLEFUGLE I SKJERN ENGE PROJEKTOMRÅDE I 2011 Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 14 2012 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side]

Læs mere

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hedeselskabet havde udarbejdet forslaget til kunstig afvanding af Ramten og Dystrup Søer, som blev forelagt for lodsejerne på et møde i marts 1944 i Ramten.

Læs mere

Ynglende fugle i Porsemosen 2013. Med forslag til naturpleje. Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S

Ynglende fugle i Porsemosen 2013. Med forslag til naturpleje. Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S Med forslag til naturpleje Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S Rekvirent Rådgiver Egedal og Høje-Taastrup kommuner v/rikke Storm-Ringström & Henriette Voigt Orbicon, Ringstedvej

Læs mere

Fuglelokaliterne i Ringkøbing Amt

Fuglelokaliterne i Ringkøbing Amt Fuglelokaliterne i Ringkøbing Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Ringkøbing Amt - resultater fra Projekt Fuglenes Danmark 1993-1996 af

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Bornholms Amt af Morten Nielsen Forside Tilde Carlsen Dansk Ornitologisk Forening 1997 Denne rapport må ikke kopieres, hverken he

Fuglelokaliteterne i Bornholms Amt af Morten Nielsen Forside Tilde Carlsen Dansk Ornitologisk Forening 1997 Denne rapport må ikke kopieres, hverken he Fuglelokaliteterne i Bornholms Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Bornholms Amt af Morten Nielsen Forside Tilde Carlsen Dansk Ornitologisk

Læs mere

Bulgarien 13/9 28/ Erik Kramshøj, Stig E. B. Jensen & Erik Mølgaard DOF TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark

Bulgarien 13/9 28/ Erik Kramshøj, Stig E. B. Jensen & Erik Mølgaard DOF TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Bulgarien 13/9 28/9 2008 Erik Kramshøj, Stig E. B. Jensen & Erik Mølgaard DOF TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Forord Fra den 13. 28. september 2008 afholdt DOF Travel atter tur til

Læs mere

1. Enø overdrev med holme, Karrebæk Fjord

1. Enø overdrev med holme, Karrebæk Fjord 1. Enø overdrev med holme, Karrebæk Fjord Observatør: 1996/97/98/99/00/01/02/03: Jens Mortensen, /06/07/08/09: John Bang Jørgensen, /06/07/08/09: Karsten Christoffersen 16/5, 19/5 1996 11/6 2/4, 19/5 delvis

Læs mere

Vurdering af effekten af en vindmøllepark ved Overgaard på forekomsten af fugle i EFfuglebeskyttelsesområde

Vurdering af effekten af en vindmøllepark ved Overgaard på forekomsten af fugle i EFfuglebeskyttelsesområde Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Vurdering af effekten af en vindmøllepark ved Overgaard på forekomsten af fugle i EFfuglebeskyttelsesområde nr. 15 Faglig rapport fra DMU nr. 280

Læs mere

Ynglende fugle ved Storesø-Lyngen Statusopgørelse. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Storesø-Lyngen Statusopgørelse. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Statusopgørelse Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer 3621500038 Projektleder Erik

Læs mere

En tur med glade og kompetente deltagere, flot vejr, storslåede landskaber og masser af fugle.

En tur med glade og kompetente deltagere, flot vejr, storslåede landskaber og masser af fugle. Anatolien Tyrkiet.. maj 0 Dof Travel. Turledere: Silas Olofson og Jens Ballegaard I maj 0 tog deltagere og ledere i minibusser rundt i Anatolien. Men start i Ankara og slut i Kayseri blev der på dage set

Læs mere

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3 SPA 1 Ulvedybet og Nibe Bredning Skestork Y F1 Blå kærhøg Tn F2 Hedehøg Y F1 Fiskeørn Tn F2 Hjejle T F2, F4 Splitterne Y F3 Dværgterne Y F3 Pibeand T F4 Krikand T F4 Hvinand T F4 Toppet skallesluger T

Læs mere

Kystfugle i Det Sydfynske Øhav 2009

Kystfugle i Det Sydfynske Øhav 2009 Kystfugle i Det Sydfynske Øhav 2009 Rapport til Nationalparkundersøgelsen Det Sydfynske Øhav af Rasmus Bisschop-Larsen Datablad: Titel: Kystfugle i Det Sydfynske Øhav 2009 Forfatter Billeder Udarbejdet

Læs mere

KROATIEN 28.april til 5.maj 2014

KROATIEN 28.april til 5.maj 2014 KROATIEN.april til.maj 0 Fotos: Leon Berthou DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou Forord Fra den.april til den.maj 0 afholdt DOFTravel den første tur Kroatien på Balkan.

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Århus Amt Bind 1 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Århus Amt, bind 1 af Peter Lange og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere

Ynglefugletællinger 2010

Ynglefugletællinger 2010 Ynglefugletællinger 2010 Borris Skydeterræn og Flyvestation Karup Ole Olesen og Egon Østergaard August 2010. Indhold Baggrund og fokusarter... 2 Optællinger... 3 Artsgennemgang... 5 Flyvestation Karup...

Læs mere