Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D"

Transkript

1 Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D

2 Læsevejledning IBC, HHX afdelinger Elevtrivselsundersøgelse 2014 Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige afdelinger målt i forhold til hinanden. Bedste afdeling får altid indeks. Hver tabel er indekseret på baggrund af kriteriet, som er beskrevet i overskriften af tabellen. I hver datacelle angives to tal: 1. Øverste tal i hver celle er enten procentandelen af svarpersoner, som opfylder kriteriet (Indekskriterium) eller i de tilfælde, hvor der benyttes 10-skalaen er indekskriterium, gennemsnittet af alle afgivne svar. 2. Indekstallet for den enkelte afdeling angiver, hvor langt afdelingen procentuelt ligger fra den afdeling, som har klaret sig bedst på spørgsmålet. Det er det nederste tal i hver celle. Hvis indekstallet fx er 90, betyder det, at der i den pågældende afdeling var 1 færre, der opfyldte indekskriteriet end i afdelingen med det bedste resultat. Som en tommelfingerregel skal forskelle på mindre end 5-10 indekspoint ikke overfortolkes, da der kan være tale om helt tilfældige statistiske udsving. Det gælder altid, at jo højere indekstal en afdeling har opnået, jo bedre har den klaret sig. kolonnen og basen viser det gennemsnitlige resultat for hele IBC, hhx. Ligesom det kan være nyttigt at sammenligne sig med bedste praksis, kan det også være nyttigt at se, hvor en afdeling befinder sig i forhold til gennemsnittet. Får afdelingen et indekstal, der ligger over eller under gennemsnittet? Basen viser, hvor mange svar, der indgår i beregningen i kolonnen. Spørgsmål, der ikke er indekseret De spørgsmål, hvor det ikke giver mening at tale om bedst eller dårligst er ikke indekserede. Besvarelsesprocenten Der har deltaget i alt hhx elever ud af mulige - samlet svarprocent 90,8. IBC : 340 ud af 365 svarprocent,1. IBC : 5 ud af 670 svarprocent 88,8. IBC : 417 ud af 454 svarprocent 91,8. ASPEKT R&D Side 2 af 22

3 Overordnede vurderinger IBC, HHX afdelinger Elevtrivselsundersøgelse 2014 Benchmarkingrapport Gennemsnit, 10-skalaen (hvor 1 er dårligst og 10 er bedst) Base Skolen som helhed 7,8 7,5 91 7,7 8,2 Elevernes egen indsats i undervisningen 7,0 7,0 7,0 6,9 Elevernes motivation til at lære nyt 7,3 7,3 7,4 7,3 Undervisernes faglige dygtighed 8,1 7,8 8,3 8,2 Undervisernes engagement i undervisningen 7,8 7,4 91 8,1 7,9 Undervisernes evne til at formidle stoffet 7,2 6,7 90 7,3 7,4 Undervisningen 7,7 7,4 7,8 7,8 Variationen i undervisningsformer 6,3 6,0 92 6,4 6,5 Skolens sociale miljø 7,3 92 6,1 78 7,4 7,9 Klassens sammenhold 7,3 7,2 7,4 7,3 Kontoret/HHX kontoret/dagskolekontoret 7,8 7,2 89 8,1 7,8 Rektor 7,8 7,6 7,9 7,8 Uddannelsens studievejledning 7,3 91 8,0 7,0 87 7,2 89 Skolens fysiske undervisningsforhold 7,5 90 8,3 6,8 82 7,8 Skolens rengøring 8,0 8,6 7,4 87 8,3 Skolens indretning og udseende 8,0 8,4 7,8 8,1 ASPEKT R&D Side 3 af 22

4 Indfriede forventninger IBC, HHX afdelinger Elevtrivselsundersøgelse 2014 Benchmarkingrapport I hvilken grad har uddannelsen levet op til dine forventninger? Gennemsnit, 10-skalaen (hvor 1 er "slet ikke" og 10 er "fuldt ud") Base Uddannelsen lever op til forventningerne 7,9 7,8 7,7 8,2 Anbefaling af skolen I hvilken grad vil du anbefale skolen til andre? Gennemsnit, 10-skalaen (hvor 1 er "kan slet ikke anbefale" og 10 er "kan fuldt ud anbefale") Base Anbefaler skolen til andre 8,4 8,1 92 8,3 8,9 ASPEKT R&D Side 4 af 22

5 Elevernes motivation og indsats Andel som svarer "helt enig" og "delvis enig" Base Jeg har relevant undervisningsmateriale fx bøger og notater,5 med til timerne Jeg kommer til tiden,8 Jeg afleverer mine opgaver til tiden,3 Jeg overholder aftaler med underviserne,5 Jeg er med til at skabe arbejdsro 84,8,5,3,4,6 88,2,9,1,6,1 85,0 91,4 92,6 90,9,3 81,7 Hvor meget tid bruger du i gennemsnit på forberedelse og afleveringer pr. uge? Ikke indekseret Base Antal timer (gennemsnit) 9,43 9,80 9,07 9,64 ASPEKT R&D Side 5 af 22

6 Undervisere Andel som svarer "helt enig" og "delvis enig" Base Underviserne virker godt forberedte,4,5,3,0 Underviserne virker opdaterede på deres fag,2 Underviserne anvender opdaterede materialer 86,9 Underviserne inddrager it og elektroniske medier i undervisningen,0 Underviserne giver ofte tilbagemeldinger på mine 80,7 præstationer og min arbejdsindsats Underviserne overholder aftaler,0 Underviserne kommer til tiden 83,1 Underviserne giver plads til humor i undervisningen 84,8 Underviserne er gode til at samarbejde om undervisningen 80,3 90,3 81,2 90,5 82,3 92,0 86,7 80,8 74,0 90,6 90,5,0 79,2,9 81,0 86,1 82,5,5 86,5,5 81,4 92,5 83,1 86,3 82,4 ASPEKT R&D Side 6 af 22

7 Undervisning Andel som svarer "helt enig" og "delvis enig" Base Jeg oplever sammenhæng mellem fagene 92,1 88,2,6,0 Vi har indflydelse på undervisningen 67,9 61, ,9 71,8 Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse 80,7 78,8 81,3 81,4 Der er tilstrækkeligt arbejdsro i undervisningen 71,9 76,5 67, ,5 Undervisningen forbereder mig til at læse videre 86,8 86,4 87,6 85,8 Andel som svarer "altid" og "ofte" Base Underviserne koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer 55,9 59,8 54, ,0 92 Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen 67,4 69,1 68,9 64,0 Vi bruger Lectio i forbindelse med undervisningen,5 91,4,4,7 ASPEKT R&D Side 7 af 22

8 Uddannelses sværhedsgrad IBC, HHX afdelinger Elevtrivselsundersøgelse 2014 Benchmarkingrapport Hvordan oplever du sværhedsgraden i din uddannelse? Andel som svarer "passende" Base Passende sværhedsgrad 55,5 53, ,8 58,2 Hvordan oplever du sværhedsgraden i din uddannelse? Ikke indekseret For svært Svært, men jeg klarer mig % Passende % % % For let ASPEKT R&D Side 8 af 22

9 Fravær og frafald IBC, HHX afdelinger Elevtrivselsundersøgelse 2014 Benchmarkingrapport Andel, som i spørgsmålet "Har du pjækket fra undervisningen inden for den seneste måned?" svarer "nej, slet ikke" Base Nej, slet ikke pjækket 61,0 61,1 60,3 61,8 Har du pjækket fra undervisningen inden for den seneste måned? Ikke indekseret Nej, slet ikke Ja, nogle få timer % Ja, 1-3 dage 64 5% % Ja, 4 dage eller mere Andel som i spørgsmålet "Har du i dette skoleår seriøst overvejet at "droppe ud" af skolen?" svarer "nej" Base Nej, har ikke overvejet at "droppe ud" af skolen 89,6 88,8 91,0 88,2 Har du i dette skoleår seriøst overvejet at "droppe ud" af skolen? Ikke indekseret Ja % 49 1 Nej % % ASPEKT R&D Side 9 af 22

10 Socialt miljø Andel som svarer "helt enig" og "delvis enig" Base Skolen er et rart sted at være 92,8 Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi 89,6 startede på uddannelsen Jeg føler mig tryg i min klasse 91,9 Stemningen i min klasse er præget af forståelse og respekt 77,1 for hinanden Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater 89,1 Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig 79,6 86 idræt eller andet uden for skoletiden Jeg har god kontakt med elever fra andre klasser 66, ,5 86,4,2 81,0 87,9 50, , ,9 90,5 91,0 74, ,7 87,2 68,4 92,7 91,1 92,3 77,8 89,3 92,8 74,6 Mobning Andel som svarer "nej, aldrig" Base Er du blevet mobbet af en eller flere af dine skolekammerater? 92,1 Har du været med til at mobbe andre elever?,4 Er du blevet mobbet af en eller flere af dine undervisere? 92,5 Har du været med til at mobbe en eller flere af dine undervisere?,2 92,3,5 89,0,9 92,7,7,9,1 91,1 92,8 92,0,6 ASPEKT R&D Side 10 af 22

11 Organisering og kommunikation Andel som svarer "helt enig" og "delvis enig" Base Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for 84,3 Jeg får god information om aflysninger og ændringer af 68,2 undervisningen Når der kommer nyt skema, får jeg det at vide i god tid 76,8 Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne seriøst 78,8 82,1 73,4 74, , ,2 61, ,1 82,6 86,3 73,4 72, ,3 Skolen er konsekvent overfor useriøse elever 60, , ,9 50,1 74 Information fra skolen Fik du den information du havde brug for fra skolen før skolestart? Ikke indekseret Ja Nej % 51 15% % % ASPEKT R&D Side 11 af 22

12 Kontoret/HHX kontoret/dagskolekontoret - ikke indekseret Har du været på kontoret/hhx kontoret/dagskolekontoret? Ja % % Nej % Fik du den hjælp du havde brug for? Ja 4 % Nej 52 5% % Blev du henvist til én der kunne hjælpe? Ja 27 5 Nej 25 48% ASPEKT R&D Side 12 af 22

13 Har du ringet til kontoret/hhx kontoret/dagskolekontoret? Ja Nej % % Fik du svar på dit spørgsmål? Ja 144 % % 38 9 Nej 9 6% Blev du henvist til én der kunne hjælpe? Ja Nej 5 56% Kontoret/HHX kontoret/dagskolekontoret Gennemsnit, 10-skalaen (vurdering, hvor 1 er dårligst og 10 er bedst) Base Åbningstid 8,0 7,6 8,0 8,1 Studiesekretærenes evne til at besvare spørgsmål 8,2 7,9 8,4 8,0 Studiesekretærenes imødekommenhed og engagement 8,1 7,8 92 8,5 7,6 90 ASPEKT R&D Side 13 af 22

14 It Andel som svarer "helt enig" og "delvis enig" Base Brug af computere og internettet i undervisningen forbedrer mig fagligt Skolens it-medarbejdere er gode til at hjælpe mig med mine it-problemer,1 76,6 88,7 58,4 67,6 79,2 91,2 87,3 It - ikke indekseret Hvor tit bruger du computeren til... at tage noter i undervisningen? Aldrig 19 Sjældent 1 15% Ofte Altid % % %... underholdning i timerne, fx chat, Facebook, film, mv.? Aldrig 82 6% Sjældent % Ofte 5 4 Altid % % 45 8% % % ASPEKT R&D Side 14 af 22

15 It - ikke indekseret Hvor tit bruger du computeren til... informationssøgning? Aldrig 1 Sjældent 28 Ofte Altid % % individuelt arbejde? Aldrig 1 Sjældent 38 Ofte Altid % gruppearbejde? Aldrig 0 Sjældent 18 Ofte Altid % ASPEKT R&D Side 15 af 22

16 Fremtidsplaner - ikke indekseret IBC, HHX afdelinger Elevtrivselsundersøgelse 2014 Benchmarkingrapport Hvad er dine planer efter afslutningen af dit nuværende uddannelsesforløb på skolen? Rangeret Tage sabbatår % % % Læse videre Ved endnu ikke % Få en læreplads 78 6% Andet 42 Tage et arbejde 40 Få en uddannelsesaftale % % % % 24 6% Hvilket af disse uddannelsesforløb har du overvejet at vælge? Akademiuddannelse 60 15% Professionsbachelor 27 Videregående uddannelse Andet 33 8% % % % ASPEKT R&D Side 16 af 22

17 Skolevalg - ikke indekseret, rangeret Sæt kryds ud for de punkter, som har haft størst betydning for dit valg af skolen... (kun 1. års elever) Uddannelsen på skolen passer til, hvad jeg vil i fremtiden ,9% , , 68,8% Skolens udbud af linjer/studieretninger ,5% Der er gode muligheder for videreuddannelse ,8% Der er gode muligheder for senere beskæftigelse ,8% Brobygningskurser ,9% Skolen har ry for at have et godt socialt miljø ,9% Skolen har ry for at have et højt fagligt niveau ,5% Skolen havde den bedste beliggenhed i forhold til mit hjem 88 17, Godt åbent hus-arrangement og informationsmateriale 76 15, Mine kammerater skulle også begynde/gik på skolen 68 13,5% Der er tradition i min familie for at gå på gymnasium 49 9, Ungdomsuddannelses-vejlederen anbefalede mig skolen 45 8,9% Andet 38 7,5% Mine forældre anbefalede mig skolen 34 6, Skolens hjemmeside 29 5, Præsentationskurser 17 3, 85 59,9% 92 64,8% 75 52,8% 55 38, 11 7, 33 23, 29 20, 15 10,6% 14 9,9% 15 10,6% 16 11, 12 8,5% 15 10,6% 8 5,6% 3 2, ,8% , 78 34, 69 30, 80 35,6% 71 31,6% 37 16, 34 15, 32 14, 17 7,6% 17 7,6% 20 8,9% 11 4,9% 18 8, 8 3,6% 89 64,5% 86 62, 48 34,8% 37 26,8% 65 47, 50 36, 22 15,9% 27 19,6% 22 15,9% 17 12, 12 8, 6 4, 8 5,8% 3 2, 6 4, ASPEKT R&D Side 17 af 22

18 Fysisk miljø Andel som svarer "i orden" Base Pladsforhold 59, ,4 50, ,5 75 Stole og borde 61, ,4 45, ,1 84 Udstyr 53, , ,2 58,8 Lysforhold 77,4 77,3 82,1 70,8 86 Indeklima generelt 42, ,8 42, ,8 67 Støj 56, ,6 50, ,3 Skolens netværk 31, , , ,1 Skolens printere 40, , ,2 35,4 67 Laboratorier, fx fysik- og kemilokaler 73,5 71,6 72,3 76,8 Områder til gruppearbejde 61,2 62,3 61,6 59,8 Bibliotek 80,0 76,6 80,2 82,4 Oprydning 56, ,5 46, ,2 81 Rengøring 71, ,9 63, ,2 88 Æstetisk miljø Andel som svarer "helt enig" og "delvis enig" Base Undervisningslokalerne er indrettet så de virker inspirerende 61, ,0 59, ,9 71 Fællesarealerne er spændende at opholde sig i 79,0 68, ,6 82,0 Der er mange hyggekroge på skolen 73,6 65, ,0 78,5 Skolen er flot udsmykket 80,2 71, ,6 79,9 Elever har indflydelse på skolens indretning og udseende 59, , , ,2 ASPEKT R&D Side 18 af 22

19 Fritids-/erhvervsarbejde - ikke indekseret Hvor mange timers fritids-/erhvervsarbejde har du haft den seneste uge? Base Antal timer (gennemsnit) 8,76 8,86 9,03 8,27 I hvor høj grad er dit fritids-/erhvervsarbejde studierelevant? Slet ikke I nogen grad I høj grad Ved ikke % 39% % fleksibelt i forhold til skolen? Slet ikke 72 I nogen grad 2 3 I høj grad 5 6 Ved ikke % % % med til at strukturere din tid bedre? Slet ikke I nogen grad % I høj grad Ved ikke 9% 60 25% % % % 57 19% 24 8% ASPEKT R&D Side 19 af 22

20 Fritids-/erhvervsarbejde - ikke indekseret I hvor høj grad er dit fritids-/erhvervsarbejde positivt for din samarbejdsevne? Slet ikke 86 9% I nogen grad I høj grad Ved ikke % % % % % 18 6%... med til at øge dit fravær på skolen? Slet ikke % I nogen grad 90 9% I høj grad 34 Ved ikke % 23 9% % med til at påvirke dine karakterer negativt? Slet ikke % I nogen grad % I høj grad 20 Ved ikke % % Hvordan indvirker dit fritids-/erhvervsarbejde på din uddannelse? Stimulerende/udviklende % Ingen indvirkning 4 5 Belastende/hæmmende % % % ASPEKT R&D Side 20 af 22

21 Baggrundsspørgsmål - ikke indekseret Klasseskift: Har du gået i denne klasse fra begyndelsen? Ja % % Nej 124 9% Køn Kvinde % Mand % % % Selvoplevet dygtighed Jeg er en af de bedste Der er nogle få, der er bedre end mig Der er mange, der er bedre end mig % % % % Hhx studieretninger International linje , Marketinglinjen , Økonomilinjen ,9% Andet 78 5,8% 87 25, , 66 19,5% 21 6, 83 13,9% , , 29 4,9% 89 21, , ,9% 28 6, ASPEKT R&D Side 21 af 22

22 Baggrundsspørgsmål - ikke indekseret Forældres uddannelsesmæssige baggrund Grundskole/folkeskole 58 Faglig uddannelse fx tømrer, social- og sundhedsudd., % landbrugsudd. Gymnasial uddannelse fx gymnasiet, hf, hh, hhx Videregående uddannelse fx markedsøkonom, sygeplejerske, læge, jurist, ingeniør Ved ikke 120 9% 17 5% 62 18% 28% % 31 9% 27 5% 90 15% ASPEKT R&D Side 22 af 22

Det Blå Gymnasium HHX

Det Blå Gymnasium HHX Benchmarkingrapport Det Blå Gymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Det Blå Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har

Læs mere

Benchmarkingrapport HHX Elevtrivselsundersøgelse 2015 IBC afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport HHX Elevtrivselsundersøgelse 2015 IBC afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport HHX Elevtrivselsundersøgelse 2015 IBC afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning IBC, afdelinger HHX Elevtrivselsundersøgelse 2015 Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

IBC HANDELSGYMNASIER HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S

IBC HANDELSGYMNASIER HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S IBC HANDELSGYMNASIER HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige afdelinger

Læs mere

HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 EUC NORD HANDELSGYMNASIUM HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S EUC Nord Handelsgymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre

Læs mere

Vejen Business College HHX

Vejen Business College HHX Benchmarkingrapport Vejen Business College HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Business College - HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Campus Vejle HHX 1. årgang

Campus Vejle HHX 1. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Campus Vejle HHX. årgang - Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Benchmarkingrapport. Horsens Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Horsens Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål

Læs mere

Rosborg Gymnasium & HF HF

Rosborg Gymnasium & HF HF Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Rosborg Gymnasium & HF HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Rosborg Gymnasium & HF - HF Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Læsevejledning Denne benchmarkingrapport

Læs mere

Campus Vejle HHX 3. årgang

Campus Vejle HHX 3. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Campus Vejle HHX. årgang - Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Campus Vejle HHX 3. årgang

Campus Vejle HHX 3. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Campus Vejle HHX. årgang - Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser Rødkilde Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser Rødkilde Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Rødkilde Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Rødkilde Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser 21 215 Denne benchmarkingrapport har til formål

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER RØDKILDE GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER 21-216 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Denne benchmarkingrapport har til formål at gøre det relativt enkelt at sammenligne undersøgelsernes

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER RØDKILDE GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER 21-217 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Denne benchmarkingrapport har til formål at gøre det relativt enkelt at sammenligne undersøgelsernes

Læs mere

Benchmarkingrapport. Fredericia Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelser Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Fredericia Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelser Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Fredericia Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Udarbejdet af ASPEKT R&D Fredericia Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser 21 215 - Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Handelsgymnasiet Campus Vejle HHX 3. årgang

Handelsgymnasiet Campus Vejle HHX 3. årgang Benchmarkingrapport Handelsgymnasiet Campus Vejle HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Handelsgymnasiet, Campus Vejle - HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport. Aalborg Katedralskole

Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport. Aalborg Katedralskole Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole STX og HF Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Læsevejledning Denne benchmarkingrapport har til formål

Læs mere

HF og VUC Campus Vejle HF

HF og VUC Campus Vejle HF Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse HF og VUC Campus Vejle HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning HF og VUC, Campus Vejle - HF Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Rosborg Gymnasium & HF STX

Rosborg Gymnasium & HF STX Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Rosborg Gymnasium & HF STX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rosborg Gymnasium & HF - STX Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Læsevejledning Denne benchmarkingrapport

Læs mere

STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 AALBORG KATEDRALSKOLE STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige klasser målt i

Læs mere

HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER

HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER FREDERICIA GYMNASIUM HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER - BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Fredericia Gymnasium HF Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S

SVENDBORG GYMNASIUM & HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S SVENDBORG GYMNASIUM & HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER 21-21 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Svendborg Gymnasium & HF Elevtrivselsundersøgelser 21 21 - Benchmarkingrapport Denne benchmarkingrapport

Læs mere

HANDELSGYMNASIER HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

HANDELSGYMNASIER HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 TRADIUM HANDELSGYMNASIER HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige afdelinger

Læs mere

Benchmarkingrapport. Campus Vejle. HF Elevtrivselsundersøgelse 2015 Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Campus Vejle. HF Elevtrivselsundersøgelse 2015 Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Campus Vejle HF Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Campus Vejle HF Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål at

Læs mere

Benchmarkingrapport. Netværk A, HHX. Elevtrivselsundersøgelse 2013. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Netværk A, HHX. Elevtrivselsundersøgelse 2013. Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport, HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse, HHX Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt

Læs mere

HHX 2. ÅRGANG ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

HHX 2. ÅRGANG ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 CAMPUS VEJLE HHX. ÅRGANG ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige klasser målt i

Læs mere

HHX 3. ÅRGANG ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

HHX 3. ÅRGANG ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 CAMPUS VEJLE HHX. ÅRGANG ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Campus Vejle, HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt

Læs mere

STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER

STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER FREDERICIA GYMNASIUM STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER 21-216 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D Læsevejledning Fredericia Gymnasium STX Elevtrivselsundersøgelser 21 216 - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER

STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER AALBORG KATEDRALSKOLE STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER 2-26 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelser 2 26 - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER

HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER ROSBORG GYMNASIUM & HF HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER 21-2 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Rosborg Gymnasium & HF - HF Elevtrivselsundersøgelser 21-2 Læsevejledning Denne benchmarkingrapport har til formål

Læs mere

Handelsskolen København Nord

Handelsskolen København Nord Benchmarkingrapport Handelsskolen København Nord HHX Elevtrivselsundersøgelser - Udarbejdet af ASPEKT R&D Handelsskolen København Nord - HHX Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Læsevejledning

Læs mere

STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER

STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER ROSBORG GYMNASIUM & HF STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER 21-216 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Rosborg Gymnasium & HF - STX Elevtrivselsundersøgelser 21-216 Læsevejledning Denne benchmarkingrapport har

Læs mere

Erhvervsgymnasiet Grindsted

Erhvervsgymnasiet Grindsted Benchmarkingrapport Erhvervsgymnasiet Grindsted og Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Erhvervsgymnasiet Grindsted - og Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelser Vestfyns Gymnasium. Benchmarkingrapport

Elevtrivselsundersøgelser Vestfyns Gymnasium. Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 2-2 Vestfyns Gymnasium Benchmarkingrapport Læsevejledning Vestfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser 2-2 - Benchmarkingrapport Denne benchmarkingrapport har til formål at gøre

Læs mere

Benchmarkingrapport. Horsens Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Horsens Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål

Læs mere

HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 VEJEN BUSINESS COLLEGE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige klasser målt

Læs mere

Handelsgymnasiet Skive

Handelsgymnasiet Skive Benchmarkingrapport Handelsgymnasiet Skive HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Handelsgymnasiet Skive HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Handelsskolen København Nord Afdelinger

Handelsskolen København Nord Afdelinger Benchmarkingrapport HHX og STX Elevtrivselsundersøgelse 15 Handelsskolen København Nord Afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Handelsskolen København Nord HHX og STX Elevtrivselsundersøgelse 15 Benchmarkingrapport

Læs mere

Campus Vejle HHX 3. årgang

Campus Vejle HHX 3. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Campus Vejle, HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Aalborg Handelsgymnasium Saxogade HHX

Aalborg Handelsgymnasium Saxogade HHX Benchmarkingrapport Aalborg Handelsgymnasium Saxogade HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Aalborg Handelsgymnasium, Saxogade - HHX Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport

Læs mere

Campus Vejle HHX 2. årgang

Campus Vejle HHX 2. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Campus Vejle,. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til

Læs mere

Aalborg Katedralskole

Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport ASPEKT R&D A/S Aalborg Katedralskole STX og HF Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Læsevejledning Denne benchmarkingrapport

Læs mere

Uddannelsesbenchmark.dk Netværk D

Uddannelsesbenchmark.dk Netværk D Benchmarkingrapport STX Elevtrivselsundersøgelse 14 Uddannelsesbenchmark.dk Netværk D Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Uddannelsesbenchmark.dk STX Elevtrivselsundersøgelse 14 Benchmarkingrapport

Læs mere

EUC Nord HTX afdelinger

EUC Nord HTX afdelinger Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2012 EUC Nord HTX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning EUC Nord, HTX afdelinger Elevtrivselsundersøgelse 2012 - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX Benchmarkingrapport Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX Elevtrivselsundersøgelse

Læs mere

Rybners Gymnasium STX

Rybners Gymnasium STX Benchmarkingrapport Rybners Gymnasium STX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Rybners Gymnasium, STX Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har

Læs mere

Aalborg Katedralskole

Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole Elevtrivselsundersøgelser 21-2 Benchmarkingrapport ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Denne benchmarkingrapport har til formål at gøre det relativt enkelt at sammenligne undersøgelsernes

Læs mere

HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 HANDELSGYMNASIET SKIVE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Handelsgymnasiet Skive HHX Elevtrivselsundersøgelse Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det

Læs mere

EUC Nord Frederikshavn HTX

EUC Nord Frederikshavn HTX Benchmarkingrapport EUC Nord Frederikshavn HTX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning EUC Nord Frederikshavn, HTX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Svendborg HandelsGymnasium

Svendborg HandelsGymnasium Benchmarkingrapport Svendborg HandelsGymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Svendborg HandelsGymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Handelsgymnasiet på EUC Nord HHX

Handelsgymnasiet på EUC Nord HHX Benchmarkingrapport Handelsgymnasiet på EUC Nord HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige

Læs mere

EUC Nord Handelsgymnasiet HHX

EUC Nord Handelsgymnasiet HHX Benchmarkingrapport EUC Nord Handelsgymnasiet HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D EUC Nord, Handelsgymnasiet HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Vejen Handelsgymnasium HHX

Vejen Handelsgymnasium HHX Benchmarkingrapport Vejen Handelsgymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Handelsgymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport for IJG Gymnasium

Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport for IJG Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport for IJG Gymnasium IJG Gymnasium / Elevtrivselsundersøgelse / Benchmarkingrapport / Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelser

Elevtrivselsundersøgelser Elevtrivselsundersøgelser - Bagsværd Kostskole og Gymnasium Gymnasiet Benchmarkingrapport BK Gymnasiet Elevtrivselsundersøgelser - Læsevejledning Denne benchmarkingrapport har til formål at gøre det relativt

Læs mere

Vejen Handelsgymnasium HHX

Vejen Handelsgymnasium HHX Benchmarkingrapport Vejen Handelsgymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Handelsgymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Benchmarkingrapport. Vejle Handelsgymnasium HHX 2. årgang. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Vejle Handelsgymnasium HHX 2. årgang. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Vejle Handelsgymnasium HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Vejle Handelsgymnasium, HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 203 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 203 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Benchmarkingrapport. Aalborg Handelsskole. Saxogade HHX. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Aalborg Handelsskole. Saxogade HHX. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Aalborg Handelsskole Saxogade HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Aalborg Handelsskole, Saxogade HHX - Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning

Læs mere

Benchmarkingrapport. Aalborg Handelsskole. Turøgade HHX. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Aalborg Handelsskole. Turøgade HHX. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Aalborg Handelsskole Turøgade HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Aalborg Handelsskole, Turøgade HHX - Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning

Læs mere

Roskilde Handelsskole HHX årgange

Roskilde Handelsskole HHX årgange Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 211 Roskilde Handelsskole Udarbejdet af ASPEKT R&D Roskilde Handelsskole, - Elevtrivselsundersøgelse 211 Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse Svendborg Gymnasium og HF HF Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, HF Der har deltaget i alt 9 hf elever

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse 204 Svendborg Gymnasium og HF STX Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 204 Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, STX Der har deltaget i

Læs mere

Rybners Gymnasium STX

Rybners Gymnasium STX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium STX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - STX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, STX Der har deltaget

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Benchmarkingrapport. Netværk A, HHX. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Netværk A, HHX. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport, HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse, HHX Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (922 besvarelser ud af 949 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89 4 [-3] 76 Elevtrivsel

Læs mere

Svendborg Tekniske Gymnasium

Svendborg Tekniske Gymnasium Benchmarkingrapport Svendborg Tekniske Gymnasium HTX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Svendborg Tekniske Gymnasium - HTX Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Benchmarkingrapport. EUC Nord HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. EUC Nord HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport EUC Nord HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige klasser målt i forhold

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Datarapportering Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, HF Der har deltaget i alt HF elever ud af mulige.

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2018

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2018 BAGSVÆRD KOSTSKOLE OG GYMNASIUM GRUNDSKOLEN ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S BK Grundskolen Elevtrivselsundersøgelse Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2015

Elevtrivselsundersøgelse 2015 Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Datarapportering Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, HF Der har deltaget i alt HF elever ud af 8

Læs mere

DET BLÅ GYMNASIUM HADERSLEV HANDELSSKOLE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

DET BLÅ GYMNASIUM HADERSLEV HANDELSSKOLE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S DET BLÅ GYMNASIUM HADERSLEV HANDELSSKOLE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 0 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Det Blå Gymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse 0 Undersøgelsen på Det Blå Gymnasium, Haderslev Handelsskole

Læs mere

Benchmarkingrapport. Elevtrivselsundersøgelse EUC Nord HG. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Elevtrivselsundersøgelse EUC Nord HG. Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse EUC Nord HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning EUC Nord - HG Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål at gøre

Læs mere

Benchmarkingrapport. Elevtrivselsundersøgelse Gymnasiale uddannelser ASPEKT R&D A/S

Benchmarkingrapport. Elevtrivselsundersøgelse Gymnasiale uddannelser ASPEKT R&D A/S Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 21 Gymnasiale uddannelser ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 21 Gymnasiale uddannelser Benchmarkingrapporten har til

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

NORDFYNS GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

NORDFYNS GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S NORDFYNS GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 25 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Nordfyns Gymnasium Nordfyns Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 25 Der har deltaget i alt elever ud af 5

Læs mere

Vejen Business College HG

Vejen Business College HG Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 214 Vejen Business College HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Business College - HG Elevtrivselsundersøgelse 214 - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 AALBORG KATEDRALSKOLE HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, HF Der har deltaget i alt hf

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse 04 Aalborg Katedralskole STX Datarapportering Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 04 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i alt 77 STX elever

Læs mere

HORSENS GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

HORSENS GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S HORSENS GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 26 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Horsens Gymnasium Der har deltaget i alt elever ud af 2 mulige - samlet svarprocent er 9,. Undersøgelsens

Læs mere

HHx ELEVTRIVSEL. Bent Ole Madsen FREDERIKSHAVN HANDELSSKOLE

HHx ELEVTRIVSEL. Bent Ole Madsen FREDERIKSHAVN HANDELSSKOLE -- HHx - ELEVTRIVSEL Bent Ole Madsen FREDERIKSHAVN HANDELSSKOLE Spørgsmål : Hvilken klasse går du i? Total. årgang A B C E F. årgang A B C E F. årgang A B C E F Spørgsmål : Har du gået i denne klasse fra

Læs mere

Handelsgymnasiet Skive

Handelsgymnasiet Skive Datarapportering HHX Elevtrivselsundersøgelse 4 Handelsgymnasiet Skive Udarbejdet af ASPEKT R&D Handelsgymnasiet Skive HHX Elevtrivselsundersøgelse 4 Undersøgelsen på Handelsgymnasiet Skive, HHX Der har

Læs mere

Det Blå Gymnasium HHX

Det Blå Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselstrivselsundersøgelse 05 Det Blå Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Det Blå Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 05 Undersøgelsen på Det Blå Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

MUNKENSDAM GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

MUNKENSDAM GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S MUNKENSDAM GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 6 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Munkensdam Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 6 Undersøgelsen på Munkensdam Gymnasium Der har i alt deltaget 48.g elever

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S TIETGEN HANDELSGYMNASIUM HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 206 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Tietgen Handelsgymnasium Der har deltaget i alt.34 hhx elever ud af.540 mulige - samlet svarprocent

Læs mere

Marie Kruses Skole Gymnasium

Marie Kruses Skole Gymnasium Marie Kruses Skole Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Marie Kruses Skole, Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Marie Kruses Skole, Gymnasium Ud af af gymnasiets

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2015

Elevtrivselsundersøgelse 2015 Elevtrivselsundersøgelse 205 Aalborg Katedralskole STX Datarapportering Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i alt 778 STX

Læs mere

HF og VUC Campus Vejle HF

HF og VUC Campus Vejle HF Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse HF og VUC Campus Vejle HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Undersøgelsen på Campus Vejle, HF HF og VUC, Campus Vejle - HF Elevtrivselsundersøgelse Der har deltaget i alt

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE BENT OLE MADSEN (BOM - FHS)

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE BENT OLE MADSEN (BOM - FHS) - ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE - BENT OLE MADSEN (BOM - FHS) ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE - Spørgsmål : Hvilken klasse går du i? Total. årgang,% HHA,% HHC,% HHE,% HHF,%,%,%. årgang,% HHA,% HHB,% HHC,% HHE,% HHF,%.

Læs mere

Munkensdam Gymnasium

Munkensdam Gymnasium Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 5 Munkensdam Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Munkensdam Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 5 Undersøgelsen på Munkensdam Gymnasium Der har i alt deltaget.g

Læs mere

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 03 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Nordfyns Gymnasium Nordfyns Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 03 Der har deltaget i alt 59 elever ud af

Læs mere

Elevtrivsel 2013. Handelsgymnasiet Frederikshavn

Elevtrivsel 2013. Handelsgymnasiet Frederikshavn Elevtrivsel Handelsgymnasiet Frederikshavn Indhold Stamdata... Skolen... Elevernes egen-evaluering... Lærerne... Undervisningen... Gennemførelse... Sociale spørgsmål... Skolens administration... Skolemiljø...

Læs mere

Vejen Handelsskole HG

Vejen Handelsskole HG Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse Vejen Handelsskole HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Handelsskole - HG Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har

Læs mere

Benchmarkingrapport. Campus Vejle HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Campus Vejle HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Campus Vejle HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Campus Vejle, HG Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at

Læs mere

Tietgen Handelsgymnasium HHX

Tietgen Handelsgymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 203 Tietgen Handelsgymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Tietgen Handelsgymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 203 Undersøgelsen på Tietgen Handelsgymnasium,

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Herlev Gymnasium og HF Svarprocent: 662 besvarelser Elevtrivsel 1 Herlev Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89

Læs mere

Stamdata... 2. Skolen/Uddannelsen som helhed... 7. Elevernes egen-evaluering... 10. Lærerne... 14. Undervisningen... 22. Gennemførelse...

Stamdata... 2. Skolen/Uddannelsen som helhed... 7. Elevernes egen-evaluering... 10. Lærerne... 14. Undervisningen... 22. Gennemførelse... Elevtrivsel Indhold Stamdata... Skolen/Uddannelsen som helhed... Elevernes egen-evaluering... Lærerne... Undervisningen... Gennemførelse... Sociale miljø... Mobning... Skolens administration... Brug af

Læs mere

HHx elevtrivselsundersøgelsen

HHx elevtrivselsundersøgelsen HHx elevtrivselsundersøgelsen Aspekt A/S Bent Ole Madasen 5-- Indhold SPØRGSMÅL : HVILKEN KLASSE GÅR DU I? 5 SPØRGSMÅL : HAR DU GÅET I DENNE KLASSE FRA BEGYNDELSEN? 5 SPØRGSMÅL : HVILKEN HHX STUDIERETNING

Læs mere

Tønder Handelsgymnasium HHX

Tønder Handelsgymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tønder Handelsgymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Tønder Handelsgymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Tønder Handelsgymnasium, HHX Der har

Læs mere

FREDERICIA GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

FREDERICIA GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S FREDERICIA GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 206 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Fredericia Gymnasium Fredericia Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 206 Elevtrivselsundersøgelsen er i

Læs mere