Inspiration til indsatsen for langtidsledige dagpengemodtagere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspiration til indsatsen for langtidsledige dagpengemodtagere"

Transkript

1 Inspiration til indsatsen for langtidsledige dagpengemodtagere Her finder du inspiration til, hvordan du kan tilrettelægge indsatsen for langtidsledige dagpengemodtagere. Anbefalingerne tager afsæt i gode erfaringer fra de kommuner, der har deltaget i analysen af den intensiverede indsats sidst i dagpengeperioden, som blev udarbejdet i Læs Analyse af den intensiverede indsats sidst i dagpengeperioden her Når en dagpengemodtager har været ledig i 16 måneder, skal jobcenteret tilbyde en intensiveret indsats i den resterende del af dagpengeperioden. Inden den 16. ledighedsmåned skal den ledige indkaldes til en fællessamtale, hvor den ledige, jobcenteret og a-kassen deltager. Den ledige har mulighed for at fravælge a-kassens deltagelse. Der er ikke lovgivningsmæssige krav til, hvad den intensiverede indsats skal indeholde eller hvordan den planlægges. Kataloget indeholder inspiration til forberedelse og afholdelse af den gode fællessamtale og anbefalinger til en indsats med en personlige jobformidler og til den virksomhedsrettede indsats sidst i dagpengeperioden. Struktur for indhold i kataloget Eksempler på indsatser Fællessamtalen Personlig jobformidler Her starter den gode indsats Virksomhedsrettet indsats

2 Fællessamtalen starten på den intensive indsats Efter 15/16 måneders ledighed skal der ved fællessamtalen nyt fokus på jobsøgningsstrategien. I den gode fællessamtale drøfter og aftaler den ledige, a-kassen og jobcentret en fælles plan for den lediges videre forløb, og en vurdering af den lediges hidtidige jobsøgning. Der fastlægges en fælles plan for, hvilken vej den ledige skal gå, og hvordan den ledige bedst kan understøttes i at få job. e og praktikere Til fællessamtalen lyttede de til det, jeg havde at sige, og de var positive. Der var redigeringer i forhold til mine input, hvor deres erfaringer blev bragt i spil. Så det var fint, at de ikke bare sagde ja, men også kom med deres ærlige mening. Til fællessamtalen er alle aktører samlet, så der kommer flere vinkler på ledighedsforløbet. Hvis der kun var repræsentanter fra én af parterne, ville borgeren miste drive og progression. A-kasse Indhold - grundlæggende elementer Fællessamtalen viser den ledige, at der skal ske et kursskifte og en intensivering af jobsøgningen. Ved fællessamtalen skal der udarbejdes en plan for den intensiverede indsats. Planen bør indeholde: Forberedelse til samtalen er afgørende Samtalen fungerer bedst når den ledige, jobcentret og a- kassen er grundigt forberedt. Jobcenteret kan med fordel give den ledige opgaver som forberedelse til samtalen. Opgaverne skal understøtte, at den ledige tager ejerskab for processen, og at den lediges perspektiver bliver en del af plan, der skal lægges. Indsatser den ledige skal deltage i fx jobformidler og/eller virksomhedspraktik Opgaver den ledige skal arbejde med fx kvalificering af CV, jobansøgninger, forberedelse af jobsamtaler mv. Det brede samarbejde er essentielt Den ledige kan f.eks. lave en liste med forslag til virksomheder, hvor der uopfordret kan søges job eller praktikplads eller lave nyt forslag til jobsøgningsplan. Det giver et godt udgangspunkt for samtalen, når jobcenter og a-kasse afsætter tid og ressourcer til en fælles forberedelse af samtalen på et formøde. Det understøtter en fælles forståelse for den lediges situation og enighed om retninger, der virker positiv på den ledige og understøtter et godt samarbejde mellem parterne. Erfaringer viser, at der er stor gavn af et godt samarbejde. Det er derfor væsentligt, at a-kassen deltager i samtalen.

3 Forudsætningerne for at indsatsen virker At den ledige er indstillet på og kan se nødvendigheden af en ny jobsøgningsstrategi. Jobcentret og a-kassen kan understøtte dette ved at drøfte fordele og ulemper ved skift i jobsøgningsstrategi. At den ledige opnår ejerskab til den nye plan. Dette understøttes ved, at a-kassen og jobcentret har en inddragende og motiverende tilgang. At der er fælles retning, et klart jobfokus og at planen gøres konkret og handlingsrettet. Det understøtter den lediges motivation og tro på, at det kan lykkes, når vejen til job er klar og tydelig, og der formuleres delmål eller skridt på vejen Praktikere Der er et rigtigt godt samarbejde mellem a-kasserne og jobcenteret, der bygger på gensidig respekt. A-kasserne har en bred vifte af tilbud, som det har været en øjenåbner for os (jobcenteret), at få kendskab til. Der er en samarbejdskultur mellem a-kassen og jobcenteret borgeren er i centrum for begge aktører. Jobcenter I fællessamtalen laver vi den rammesætning, som er rigtig vigtig for borgeren. Vi har forskellige værktøjer i jobcenteret og a-kassen, og de kan netop bringes i spil til fællessamtalen. A-kasse A-kassen støtter helhjertet op omkring jobcentrets opgave med at få den ledige i job og bidrager til samtalen med moralsk opbakning samt viden om arbejdsmarkedet. Jobcenter Vi har mulighed for at snakke om, hvordan vores tilbud kan sammentænkes med jobcenterets. Samtidig tror jeg, at det er rigtig vigtigt, at borgeren oplever a-kassen og jobcenteret sammen. A-kasse

4 Personlig jobformidler den lediges sparringspartner En personlig jobformidler har tæt kontakt med den ledige og har mulighed for at målrette jobrådgivning, sparring, jobformidling og opfølgning. Den personlige jobformidler er motiverende, engagerende og giver den ledige selvtillid. Der er to typer af personlige jobformidlere: Den borgervendte, som har fokus på kvalificering af den lediges jobsøgningsmateriale og viden om realistiske jobmuligheder og den virksomhedsvendte, som har fokus på konkrete åbninger på virksomhedspraktik, der kan føre til job. e Jeg taler med min personlige jobformidler ligesom, når jeg taler med mine venner og familie. Han var mere end bare sådan: Det her, det er en virksomhed. Du er et produkt i vores virksomhed. Hvis jeg får den følelse af, at jeg er et produkt eller bare et nummer, så begynder selvtilliden at falde. Det gav noget, at hun gav sig tid til at lære mig at kende, så jeg følte mig forstået. Hun tog udgangspunkt i mig. hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mm e Indhold - grundlæggende elementer Målgruppen? De ledige, som har særligt gavn af en personlige jobformidler, har typisk et eller flere kendetegn: Indsatsen består typisk af hyppige individuelle coachende og vejledende samtaler evt. i kombination med gruppeforløb/workshops. Der er fokus på at understøtte den lediges motivation og tro på, at det kan lykkes at finde job. I indsatsen arbejdes med jobsøgningsforløb og individuel sparring og støtte. Den hyppige og tætte kontakt mellem konsulenten og den ledige, giver en langt mere intensiv indsats. For mange ledige er det godt at sparre med andre ledige i samme situation. Derfor kan en kombination af individuel tilgang og workshops eller jobsøgningsforløb i grupper, give ledige mulighed for at danne netværk og inspirere hinanden til jobsøgningen. Har brug for at få kvalificeret ansøgningsmateriale - CV og ansøgninger Mangler troen på at komme i job Har svært ved at se, hvor deres kompetencer kan anvendes på arbejdsmarkedet Mangler viden om arbejdsmarkedet bredt set Har ikke et arbejdsrelateret netværk Mangler støtte i netværk Kan have udfordringer af helbredsmæssig, social og/eller personlig karakter

5 Den personlige jobformidler Den personlige jobformidler skal have en stor viden om arbejdsmarkedet, virksomheder og jobsøgningsstrategier- og metoder. Jobformidleren skal arbejde med den lediges motivation, så den ledige kan se, at det er vigtigt at ændre sin jobsøgning. Den borgervendte jobformidler skal have typisk fokus på: At arbejde videre med den lediges plan At udfordre CV og ansøgninger At afdække den lediges kompetencer At brede jobsøgningen ud At formidle konkrete job Den virksomhedsvendte jobformidler arbejder også med jobskabende virksomhedspraktikker. Forudsætningerne for at indsatsen virker For at opnå gode resultater med indsatsen skal den personlige jobformidler være opmærksom på: At skabe en tillidsfuld relation til den ledige At være tilgængelig over for den ledige At anvende viden om jobsøgningsprocesser og give kompetent vejledning om CV og ansøgninger At understøtte, at den lediges kompetencer afdækkes og omsættes til konkrete og realistiske jobmål At tage den svære samtale om rådighed og mindre attraktive jobmål, når det kan bringe den ledige hurtigere i job For at indsatsen virker, er det væsentligt at den ledige: Oplever mening med at deltage i indsatsen Tager ejerskab for processen Er motiveret for at komme i job og tror på, at det kan lykkes e Den der måde den personlige jobformidler uddybede, at jeg altid kunne ringe Jeg fik hans direkte nummer, og så var der ikke noget kø eller noget, men så kunne jeg lige ringe til ham og sige: Hey, der er lige et eller andet galt her. Det er personlig rådgivning. Den personlige jobformidler forstod mine personlige problemer og tog min situation alvorligt.

6 Virksomhedsrettet indsats indgang til job e Der er evidens for, at den virksomhedsrettede indsats er et af de mest virkningsfulde elementer i beskæftigelsesindsatsen. I indsatsen skal der være fokus på korte, jobskabende virksomhedspraktikker. Sådan noget med at gå ind ad en forretningsdør og søge om job uden at have en aftale med dem det har været en stor grænse for mig at overskride. Den fik konsulenten brudt: Bare gå ind af døren. Det tror jeg ikke jeg havde gjort, hvis jeg ikke havde følt mig, sådan, halvt tvunget til det. [ ] Konsulenten har fået mig til at komme lidt ud af min skal. Indhold - grundlæggende elementer Ledige sidst i dagpengeperioden har ofte brug for hjælp til at få foden indenfor på en virksomhed og bevise sin værdi. Løntilskud og virksomhedspraktik giver mulighed for, at den ledige får en periode i en virksomhed, med mulighed for at bide sig fast i et job. Samtidig får arbejdsgiveren mulighed for at kigge den ledige an inden en eventuel ansættelse i ordinært job. Det er vigtigt, at den virksomhedsrettede indsats sidst i dagpengeperioden er målrettet at den ledige rent faktisk kan opnå et job. Derfor er det vigtigt, at der igangsættes løntilskud og virksomhedspraktikker inden for områder med gode jobmuligheder for den enkelte ledige. Samtidig er det vigtigt, at det er klart for både arbejdsgiveren og den ledige, at målet med forløbet er ordinært job. en formidles til korte, jobskabende praktikker. Målgruppen? De ledige, som har særlig brug for den virksomhedsrettede indsats, har typisk et eller flere kendetegn: Har en uhensigtsmæssig jobsøgningsadfærd Søger job indenfor brancher, hvor jobmulighederne ikke er gode Har svært ved at se, hvor deres kompetencer kan anvendes på arbejdsmarkedet Mangler et jobrelateret netværk Har svært ved at slå til i en jobsamtale Forudsætningerne for at indsatsen virker For at opnå gode resultater med den virksomhedsrettede indsats, skal konsulenten være opmærksom på: At det lykkes at foretage det rette match mellem den ledige og virksomheden (se mere i boks nedenfor) At der sker en forventningsafstemning mellem den ledige og arbejdsgiveren fra start At der opstilles klare mål og delmål for virksomhedspraktikken, og at der løbende følges op på disse Virksomhedspraktikken formidles, igangsættes og følges op af en konsulent fra jobcentret. Indsatsen består i konkret virksomhedskontakt og individuelle rådgivende samtaler med fokus på eksempelvis kompetenceafdækning, jobsøgningsplan (ABC-plan) og præsentationsteknik.

7 Det skal konsulenten Konsulenten skal have indgående viden om arbejdsmarkedet, om forskellige jobfunktioner, og om hvad der kræves for at bestride dem. Konsulenten skal opdyrke jobåbninger med realistiske muligheder for ordinær ansættelse efter endt virksomhedspraktik. Konsulenten skal skabe et bredt netværk af virksomheder, der anvender jobcentret til rekruttering. I forbindelse med en praktik skal konsulenten forventningsafstemme med arbejdsgiveren samt klæde borgeren på til mødet med virksomheden og være opmærksom på at: 1. Virksomhedspraktikken skal være jobskabende Når virksomhedspraktik anvendes som en del af den intensiverede indsats sidst i dagpengeperioden, skal målet være, at praktikken skal føre til job. Når der forventningsafstemmes med den ledige og arbejdsgiveren, skal det tydeliggøres, så alle parter ved, hvad målet er. 2. I opfølgningen skal der være fokus på job Konsulenten kan foretage en hyppigere og jobfokuseret opfølgning ift. ledige i virksomhedspraktik. I opfølgningen kan der sættes fokus på, om borgeren har progression mod job, om virksomheden er interesseret i at ansætte den ledige, om der skal igangsættes målrettet opkvalificering for at sikre job, og/eller om den ledige skal i virksomhedspraktik i en anden virksomhed. 3. Den ledige skal klædes på til at gå til jobsamtale Den ledige skal kunne sælge sig selv til et job. I indsatsen trænes elevatortale og jobsamtale. Efter 16 måneders ledighed har mange ledige mistet troen på, at de kan komme i job. Den ledige skal kunne fortælle om sine kompetencer i en kort præsentation og formulere gode svar på typiske spørgsmål, der stilles i en jobsamtale. 4. Der skal formidles konkrete jobs Den ledige skal præsenteres for og formidles til konkrete ordinære jobs, herunder vikarjobs og småjobs. Vikarbureauer er en god indgang til arbejdsmarkedet, som samtidig kan give ordinære timer. Det rette match En forudsætning for at virksomhedspraktik fører til job er at der findes, det rette match mellem en virksomhed og den ledige. Derfor er en afdækning af kompetencer, virksomhedens behov og en forventningsafstemning mellem virksomhed og den ledige vigtig. Konsulentens opgave at sikre den forventningsafstemning inden den ledige starter i virksomhedspraktik. Forventningsafstemningen kan tage afsæt i spørgsmål som: o Hvad forventer den ledige og arbejdsgiveren at få ud af virksomhedspraktikken? o Hvilke konkrete delmål skal den ledige arbejde med? o Hvilke forventninger har den ledige og arbejdsgiveren til de arbejdsopgaver, der skal udføres? o Hvad forventer den ledige og arbejdsgiveren at bidrage med? o Hvilke konkrete muligheder er der for job ved vellykket praktik? e Formidlingsindsatsen var lidt en øjenåbner for, hvilke muligheder jeg i grunden har. Nogle af de job, jeg havde søgt kunne jeg i grunden varetage dem, hvis det nu var? Det havde jeg ikke sådan lige spekuleret over. Det var jo et job. Der begyndte jeg at søge sådan lidt mere målrettet: Det kan jeg i hvert fald det der. Det konsulenten kunne var at tage udgangspunkt i mig og mine ansøgninger. Hun kunne give mig konkret sparring. Efter de mange afslag begynder man at tænke dårligt om sig selv. Jeg følte, at hun inspirerede mig til at skrive noget nyt.

Flere end. medlemmer har fået nyt job med Metal JobService

Flere end. medlemmer har fået nyt job med Metal JobService METAL A-KASSE MÅLRETTER INDSATSEN Se de konkrete indsatser og forløb under a-kasseforsøget i 00-03, der hjælper ledige hurtigere i job og uddannelse. Flere end 11.000 medlemmer har fået nyt job med Metal

Læs mere

Inspiration til brug af profilafklaringsværktøj til forebyggelse af langtidsledighed

Inspiration til brug af profilafklaringsværktøj til forebyggelse af langtidsledighed Inspiration til brug af profilafklaringsværktøj til forebyggelse af langtidsledighed I dette katalog kan du finde inspiration til, hvordan du arbejder systematisk med profilafklaringsværktøjet, som et

Læs mere

Sparringsværktøj Kollegial og ledelsesmæssig sparring i Flere skal med

Sparringsværktøj Kollegial og ledelsesmæssig sparring i Flere skal med Sparringsværktøj Kollegial og ledelsesmæssig sparring i Flere skal med Dette sparringsværktøj er en guide til, hvordan I kan arbejde med kollegial og ledelsesmæssig sparring i Flere skal med. Spilleregler

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved 15. september 2016 Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har besluttet at gennemføre en strategiproces, som skal føre frem til formulering af

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Temamøde i Beskæftigelsesudvalget d. 28. marts 2017

Temamøde i Beskæftigelsesudvalget d. 28. marts 2017 Temamøde i Beskæftigelsesudvalget d. 28. marts 2017 Dagsorden Udfordringer Organiserings- og udviklingsprojekt Samtaler Indsats for højtuddannede Indsats for langtidsledige Opkvalificering af ledige Øvrige

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Indledning Dette vejledningskoncept skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer i at motivere og understøtte ledige med risiko for langtidsledighed

Læs mere

Analyse af den intensiverede indsats sidst i dagpengeperioden

Analyse af den intensiverede indsats sidst i dagpengeperioden 217 Analyse af den intensiverede indsats sidst i dagpengeperioden 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. HVORDAN HAR JOBCENTRENE IMPLEMENTERET DEN SÆRLIGE INDSATS?...4 2.2.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2019. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Udvikling i Fleksjob II

Udvikling i Fleksjob II Indsatsmodel Udvikling i Fleksjob II November 2018 1 Indgang i projektet 2 Indgang i projektet for borgere allerede på LY 3 Målgruppe Borgere indstillet til møde med rehabiliteringsteamet, som vurderes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Varde Kommunes aktiveringsstrategi.

Varde Kommunes aktiveringsstrategi. Varde Kommunes aktiveringsstrategi. Baggrund og formål. Den nye refusionsreform som træder i kraft 1. januar 2016, samt det fælles fokus på varighed, der har været gennem de seneste 4 reformer på diverse

Læs mere

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed Pilot analyse og priori Beslutningen i december 2012 For en klart afgrænset delmængde af unge ledige afdækkes - sideløbende

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Større valgfrihed og større ansvar for at demonstrere at man står til rådighed Tidlig og intensiv indsats målrettet jobsøgningsstøtte fra dag

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Metodeforslag til udarbejdelse af strategi for LBR-arbejdet

Metodeforslag til udarbejdelse af strategi for LBR-arbejdet Metodeforslag til udarbejdelse af strategi for LBR-arbejdet Hvad er en strategi? En strategi en plan for organisations fremtidige mål, politikker og handlinger. De fremtidige mål fastslår, hvad der skal

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

Velkommen til vejledningsmøde i MA

Velkommen til vejledningsmøde i MA Velkommen til vejledningsmøde i MA Dagens program INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE MA Aalborg Medlemstilbud Rådighed og jobsøgning MA, jobcenter og anden aktør Aktivering Muligheder som jobsøgende INDIVIDUEL

Læs mere

Ansøgningsskema I (puljen til jobrettet opkvalificering)

Ansøgningsskema I (puljen til jobrettet opkvalificering) Ansøgningsskema I (puljen til jobrettet opkvalificering) Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Sammenhængende forløb for dagpenge- eller kontanthjælpsmodtagere (match 1 og 2) med særlig risiko for

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

Beskrivelse af og indsats for borgere med risiko for at miste dagpengeretten

Beskrivelse af og indsats for borgere med risiko for at miste dagpengeretten Beskrivelse af og indsats for borgere med risiko for at miste dagpengeretten Der er lavet opgørelse den 21. oktober 2012 på baggrund af indberetninger fra a-kasserne over de personer, der i perioden 21.

Læs mere

TRE HOVEDVEJE TIL JOB ET INDBLIK TRE HOVEDVEJE TIL JOB NOVEMBER 2016

TRE HOVEDVEJE TIL JOB ET INDBLIK TRE HOVEDVEJE TIL JOB NOVEMBER 2016 ET INDBLIK INTRODUKTION KORT PRÆSENTATION AF PROJEKTET Pulje fra beskæftigelsesreformen Skabe større viden om, hvilke indsatser der virker for: Unge med en uddannelse og mindst seks måneders ledighed.

Læs mere

Pulje til udvikling af indsatser for langtidsledige, ledige i risiko herfor og seniorer Ansøgningsfristen er forlænget til 4.

Pulje til udvikling af indsatser for langtidsledige, ledige i risiko herfor og seniorer Ansøgningsfristen er forlænget til 4. Pulje til udvikling af indsatser for langtidsledige, ledige i risiko herfor og seniorer Ansøgningsfristen er forlænget til 4. december Formålet med puljen på i alt ca. 26,5 mio. kr. er at gennemføre et

Læs mere

STRATEGI FOR DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED

STRATEGI FOR DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED STRATEGI FOR DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED PLADS TIL ALLE BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 FORORD Som Beskæftigelses og Socialudvalg vil vi skabe et arbejdsmarked i Odense præget af socialt ansvar og med

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

Notat. Modtager(e): Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Evaluering af jobcoach for langtidsledige, iværksat fra

Notat. Modtager(e): Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Evaluering af jobcoach for langtidsledige, iværksat fra Notat Modtager(e): Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Evaluering af jobcoach for langtidsledige, iværksat fra 1.1.2017 31.12.2018 Som en del af budget 2017 vedtog Kommunalbestyrelsen i oktober 2016 at

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

STRATEGI FOR DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED

STRATEGI FOR DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED STRATEGI FOR DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED PLADS TIL ALLE BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 FORORD Forord af rådmanden skrives efter drøftelse af udkast til strategien i Beskæftigelses og Socialudvalget.

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Hvor virksomhedsrettet arbejder din organisation? Resultater af temperaturmåling fra temadag om virksomhedsindsats

Hvor virksomhedsrettet arbejder din organisation? Resultater af temperaturmåling fra temadag om virksomhedsindsats Hvor virksomhedsrettet arbejder din organisation? Resultater af temperaturmåling fra temadag om virksomhedsindsats Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Arbejdsmarkedskontor Øst 12. december 2017

Læs mere

Velkommen til Workshop om udsøgning af virksomheder og telefonisk kontakt til virksomheder. Værs go - tag gerne noget at drikke

Velkommen til Workshop om udsøgning af virksomheder og telefonisk kontakt til virksomheder. Værs go - tag gerne noget at drikke Velkommen til Workshop om udsøgning af virksomheder og telefonisk kontakt til virksomheder Værs go - tag gerne noget at drikke Dagens program 9.00 Velkomst 9.15 Oplæg om udsøgning af virksomheder og netværk

Læs mere

Kære Beskæftigelsesudvalg

Kære Beskæftigelsesudvalg Fra: Ann-Sofie Wagner Thomsen Sendt: 28. marts 2017 08:07 Til: Mai-Britt Iversen; Anna Kirsten Olesen; Lasse Frimand Jensen; Per Clausen; Mariann Nørgaard; John Gregers Nielsen; Anne Honoré Østergaard

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesstrategi for Gribskov Kommune

Udkast til Beskæftigelsesstrategi for Gribskov Kommune Udkast til Beskæftigelsesstrategi for Gribskov Kommune 2019 2022 Strategiens afsæt Udviklingen på arbejdsmarkedet går stærkt i disse år, ledigheden er faldende og flere bliver en del af arbejdsmarkedet.

Læs mere

Snitflader for a-kasse og jobcenter Få registreret eventuel manglende pasningsmulighed uden for institutioners åbningstid hos dit jobcenter

Snitflader for a-kasse og jobcenter Få registreret eventuel manglende pasningsmulighed uden for institutioners åbningstid hos dit jobcenter Dagens program A-kassen og Jobcentret Kontaktforløb, workshops og selvbook ved Jobcenter Aarhus Joblog, Mit CV og kandidatbanker Rekrutteringstendenser Virksomhedspraktik og virksomhedskampagne Faglig

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

Økonomi, tal og styring på beskæftigelsesområdet

Økonomi, tal og styring på beskæftigelsesområdet Økonomi, tal og styring på beskæftigelsesområdet Præsentation for Karsten Fey Kristiansen d. 24. januar 2019 www.ballerup.dk Baggrund På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde i oktober 2018 blev der

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

Pulje til indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere

Pulje til indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere Ansøgningsskema for Pulje til indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere Finanslovskonto 17.46.41.85 Projektets navn: Motivation som drivkraft til job Ansøger Kommune Projekt- og tilskudsansvarlig: (navn,

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013 From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 213 Til Jobcenter Hermed fremsendes Beskæftigelsesregion opfølgningsrapport til Job- og Arbejdsmarkedsudvalget og det Lokale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Dato 24. oktober 2012 Sagsbehandler Frank Sørensen Notat Den 31. august 2012 indgik regeringen sammen med LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke en aftale om særlig indsats

Læs mere

Bilag 1. Handleplan for implementering

Bilag 1. Handleplan for implementering Bilag 1 Handleplan for implementering af jobcenteranalysens anbefalinger 2017 Baggrund for handleplan Beskæftigelses- og Integrationsudvalget blev på mødet 02.05.2017, punkt 24, præsenteret for Jobcenteranalysen,

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Virksomhedsrettet indsats - inspirationsoplæg. Jobcenter Skanderborg

Virksomhedsrettet indsats - inspirationsoplæg. Jobcenter Skanderborg Virksomhedsrettet indsats - inspirationsoplæg Jobcenter Skanderborg Vores udgangspunkt Med udgangspunkt i JobFirst projektet løbende i perioden 01.03.2016-31.12.2017. Har vi arbejdet målrettet med etablering

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

ARBEJDSFÆLLESSKAB BESKÆFTIGELSE MED IKKE-VESTLIG BAGGRUND SKJULTE RESSOURCER ØGET SELVSTÆNDIGHED MOTIVATION

ARBEJDSFÆLLESSKAB BESKÆFTIGELSE MED IKKE-VESTLIG BAGGRUND SKJULTE RESSOURCER ØGET SELVSTÆNDIGHED MOTIVATION 5TYPOLOGIER AF ÆGTEFÆLLEFORSØRGEDE MED IKKE-VESTLIG BAGGRUND FORSKELLIGE INDSATSER TIL FORSKELLIGE MENNESKER BESKÆFTIGELSE SKJULTE RESSOURCER MOTIVATION JOB & UDDANNELSE ØGET SELVSTÆNDIGHED ARBEJDSFÆLLESSKAB

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets. Jobcenter Hvidovre

Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets. Jobcenter Hvidovre 15 Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets brugere Jobcenter Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. TVÆRGÅENDE KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING... 3 3. BRUGERTILFREDSHEDEN BLANDT DE JOBPARATE...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsservice. Fredagens virksomhedsbesøg Erhvervsudviklingsdøgnet

Jobcentrenes virksomhedsservice. Fredagens virksomhedsbesøg Erhvervsudviklingsdøgnet Jobcentrenes virksomhedsservice Fredagens virksomhedsbesøg Erhvervsudviklingsdøgnet Formål med virksomhedsbesøget Indblik i jobcentrenes rolle og opgaver ifm. virksomhedsservice mhp. at kvalificere samarbejdet

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Praktikker & løntilskud

Praktikker & løntilskud Praktikker & løntilskud Formål og projektbeskrivelse Problemidentifikation: En forudsætning for at få flere ledige i job er, at Odense Kommune skal indgå og sikre et forpligtende samarbejde med virksomhederne.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år

Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år Ansøgningsskema for Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år Finanslovskonto 17.46.43.30 Projektets navn: Pulje til seniorvikar Forsøg med jobformidling gennem vikarbureau for ledige dagpengemodtagere

Læs mere

Oplæg d. 21. april 2017 MEA Erhvervsudviklingsdøgnet Aarhus Marie Leth, Jobcenter Aarhus

Oplæg d. 21. april 2017 MEA Erhvervsudviklingsdøgnet Aarhus Marie Leth, Jobcenter Aarhus Oplæg d. 21. april 2017 MEA Erhvervsudviklingsdøgnet Aarhus Marie Leth, Jobcenter Aarhus Det virksomhedsrettede arbejde i Aarhus Begyndelsen: Beskæftigelseschef i Carsten Koch-udvalg Øget fokus på det

Læs mere

Strategi for virksomhedsindsatsen og samarbejdet med virksomhederne i Næstved Kommune

Strategi for virksomhedsindsatsen og samarbejdet med virksomhederne i Næstved Kommune 2016 Strategi for virksomhedsindsatsen og samarbejdet med virksomhederne i Næstved Kommune 0 1. Forord Beskæftigelsesudvalget i Næstved har stor fokus på, at beskæftigelsesindsatsen skal udvikles og gennemføres

Læs mere

Samtaler med a-kassen

Samtaler med a-kassen Samtaler med a-kassen 1 A-kassen 2 Indhold Samtaler... 4 CV samtalen i a-kassen... 4 Personlig samtale i a-kassen... 4 Fællessamtale mellem dig, a-kassen og jobcentret... 6 Samtalekontorer... 7 Book en

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Opkvalificering i Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland BLIV KLAR TIL SOSU. - Arbejdsgange og rollefordeling

Opkvalificering i Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland BLIV KLAR TIL SOSU. - Arbejdsgange og rollefordeling Opkvalificering i Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland BLIV KLAR TIL SOSU - Arbejdsgange og rollefordeling Indholdsfortegnelse 1. Formål med opkvalificering 2. Rollefordeling omkring opkvalificering

Læs mere

Pointer og tip fra deltagerne på kurset Styrket samarbejde om kontaktforløbet (SOKO)

Pointer og tip fra deltagerne på kurset Styrket samarbejde om kontaktforløbet (SOKO) Pointer og tip fra deltagerne på kurset Styrket samarbejde om kontaktforløbet (SOKO) Pointer og tip fra deltagerne på kurset Styrket samarbejde om kontaktforløbet (SOKO) Om kurset Styrket samarbejde om

Læs mere

Samtaler i a-kassen og jobcenteret

Samtaler i a-kassen og jobcenteret Samtaler i a-kassen og jobcenteret 1 A-kassen Indhold Samtaler når du bliver ledig... 3 CV samtalen i a-kassen... 3 Jobsamtaler i Jobcentret... 4 Personlige samtaler i a-kassen... 4 1. Samtale om Uddannelsesmuligheder...

Læs mere

Omfatter vores strategi for virksomhedsservice

Omfatter vores strategi for virksomhedsservice Dialogkortene er lavet for, at jeres jobcenter kan omsætte anbefalingerne fra metodehåndbogen om god virksomhedsservice i praksis. Dialogkortene kan bruges til at sætte struktur på dialogen om, hvor der

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Kompetente partnerskaber om job og vækst - Beskæftigelsesafdelingens strategi for samarbejde med virksomheder

Kompetente partnerskaber om job og vækst - Beskæftigelsesafdelingens strategi for samarbejde med virksomheder Kompetente partnerskaber om job og vækst - Beskæftigelsesafdelingens strategi for samarbejde med virksomheder Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget har defineret et tæt samarbejde med virksomhederne, som ét

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft og jobparate ledige

Kvalificeret arbejdskraft og jobparate ledige Beskæftigelsesplan 2016: For at sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft skal indsatsen gøres efterspørgselsorienteret. Det skal være virksomhedernes arbejdskraft- og kompetencebehov og Jobcenterets

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Indsatsmodel for Flere skal med 2

Indsatsmodel for Flere skal med 2 Indsatsmodel for Flere skal med 2 Intro Indsatsmodellen i Flere skal med 2 (FSM2) bygger på viden om, hvad der virker i forhold til at hjælpe målgruppen af udsatte borgere ind på arbejdsmarkedet. Modellen

Læs mere

DEN RIGTIGE VEJ TIL JOB

DEN RIGTIGE VEJ TIL JOB REGISTRERET SOCIALØKONOMISK VIRKSOMHED RELATIONSVÆRKET IVÆRKSÆT DIT POTENTIALE DEN RIGTIGE VEJ TIL JOB Med fokus på individuelle, skræddersyede løsninger kommer vi altid sikkert i mål MÅLRETTET BESKÆFTIGELSE

Læs mere

Strategi for virksomhedsindsatsen og samarbejdet med virksomhederne i Næstved Kommune

Strategi for virksomhedsindsatsen og samarbejdet med virksomhederne i Næstved Kommune 2017 Strategi for virksomhedsindsatsen og samarbejdet med virksomhederne i Næstved Kommune 0 1. Forord Beskæftigelsesudvalget i Næstved har stor fokus på, at beskæftigelsesindsatsen skal udvikles og gennemføres

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT 1. BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 Jo længere tid man er ude af arbejdsmarkedet, jo sværere er det at vende tilbage. Derfor vil vi yde en tidlig indsats over for borgerne,

Læs mere

JOBRETTEDE SAMTALER VELKOMMEN TIL TREDJE OG SIDSTE MODUL UNDERVISNINGSFORLØBET

JOBRETTEDE SAMTALER VELKOMMEN TIL TREDJE OG SIDSTE MODUL UNDERVISNINGSFORLØBET JOBRETTEDE SAMTALER VELKOMMEN TIL TREDJE OG SIDSTE MODUL UNDERVISNINGSFORLØBET 1 PROGRAM Velkomst og program Opsamling på aktionslæring. Hvordan er det gået med deltagelse i hinandens samtaler, feedback

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere