Uligheden i sundhed skærer igennem Danmarks storbyer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uligheden i sundhed skærer igennem Danmarks storbyer"

Transkript

1 Uligheden i sundhed skærer igennem Danmarks storbyer Lige muligheder i levevilkår handler ikke kun om økonomiske vilkår, men i lige så høj grad om muligheden for at leve med et ordentligt helbred. Analyserer man danskernes sundhed, er der imidlertid store forskelle på sundhedstilstanden mellem de forskellige grupper i samfundet. Mens førtidspensionister har det største træk på sundhedsydelser, er de ufaglærte og indvandrere dem, der går mest til lægen. Zoomer man ind på de tre største byer i Danmark, viser det sig, at der er store forskelle i sundhedstilstanden mellem de enkelte områder i de tre byer. af chefanalytiker Jonas Schytz Juul 6. august 2010 Analysens hovedkonklusioner Opdeler man danskernes sundhedstilstand på uddannelsesbaggrund, er det de ufaglærte, der går oftest til lægen og har det højeste forbrug af medicin. Og ser man på herkomst er indvandrere fra mindre udviklede lande den etniske gruppe, der går mest til læge og speciallæge. Mens danskere i gennemsnit modtager 10 ydelser fra lægen, så modtager indvandrere fra mindre udviklede lande i gennemsnit 12,8 ydelser fra lægen. Analyserer man sundheden geografisk, bor der i København og Frederiksberg færrest meget syge i områderne omkring Indre by, Østerbro samt Vanløse. Modsat ligger de sogne i København, hvor der bor relativt flest syge, typisk på Amager, Vesterbro, Nørrebro og Brønshøj. I Århus Kommune er der ligeledes stor variation i sundhedstilstanden. I de sogne med færrest meget syge bor der væsentlig færre meget syge end blandt hele befolkningen I den anden ende af skalaen finder vi Gellerup Sogn i Århus, hvor der bor flest meget syge. Hele 18,8 procent af indbyggerne i Gellerup tilhører de 10 procent af hele befolkningen, som går mest til lægen. Også i Odense Kommune genfindes de store variationer mellem de forskellige områder. I Vollsmose Sogn er næsten 20 procent blandt de 10 procent af hele befolkningen, som går mest til lægen. Samtidig er godt 11 procent af indbyggerne blandt dem, der bruger mest medicin. Kontakt Chefanalytiker Jonas Schytz Juul Mobil jsj@ae.dk Kommunikationschef Janus Breck Mobil jb@ae.dk Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Markant ulighed i danskernes sundhedstilstand Lige muligheder i levevilkår handler ikke kun om økonomiske vilkår, men i ligeså høj grad om muligheden for at leve med et ordentligt helbred. Der er imidlertid stor forskel på sundhedstilstanden mellem de forskellige grupper i samfundet. En måde at belyse dette på er ved at undersøge, hvor meget forskellige befolkningsgrupper går til lægen, og hvor stort et medicinforbrug de har. Dette giver naturligvis ikke et fuldstændigt dækkende billede af, hvordan sundhedstilstanden er i forskellige grupper, da der kan være store individuelle forskelle i, hvor meget man går til lægen uanset helbred. Derudover kan der være sygdomme, som ikke kræver hyppige lægebesøg, men som er til stor gene for den sygdomsramte. Alligevel er lægebesøg og medicinudgifter en af de bedste indikatorer, der er til rådighed, når man skal kortlægge sundhedstilstanden i forskellige befolkningsgrupper. I det følgende ses der på sundhedstrækket blandt de årige. Sundhedstrækket er aldersstandardiseret inden for hver gruppe, således at evt. forskelle i aldersfordelingen ikke påvirker resultatet. Førtidspensionister går mest til lægen og bruger flest penge på medicin Den største variation i sundhed ser man, hvis man opdeler befolkningen på socioøkonomiske grupper. Førtidspensionister har det største træk på sundhedsydelser. Således modtager førtidspensionister i gennemsnit over 22 ydelser fra lægen om året. Derudover har de et gennemsnitligt årligt forbrug af medicin på over kr. Dette er væsentligt mere, end personer i beskæftigelse bruger. Beskæftigede modtager i gennemsnit 8,6 ydelser fra lægen, mens forbruget af receptpligtig medicin er på kr. Tilsvarende har ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere et stort træk på sundhedsydelserne. Denne gruppe modtager i gennemsnit over 19 ydelser fra lægen, hertil kommer over tre ydelser fra speciallæger. Dette er en del mere end ledige, der i gennemsnit modtager 11 ydelser fra lægen og godt to fra speciallæger. Samtidig er medicinforbruget ligeledes over dobbelt så stort for ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i forhold til andre ledige. Tabel 1 viser sundhed fordelt på socioøkonomiske grupper. Tabel 1. Sundhed fordelt på socioøkonomisk gruppe Læge Speciallæge Medicinkøb Antal ydelser Kr. Beskæftiget 8,6 1, ,5 Ledig* 11,0 2, ,9 Kontanthjælp, ikke arb. parat** 19,2 3, ,3 Førtidspensionist 22,1 2, ,0 Udenfor arbejdsstyrken 13,5 2, ,6 Anm: *Ledige dækker forsikrede ledige samt ikke-forsikrede ledige, der står til rådighed for arbejdsmarkedet. **Kontanthjælp er ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Kun årige, Sundhedstrækkene er aldersstandardiserede. 2

3 Ufaglærte og indvandrere går mest til lægen Opdeler man sundhedstrækket på uddannelsesbaggrund, viser det sig, at ufaglærte har den dårligste sundhedstilstand. Af tabel 2 fremgår det, at de ufaglærte går oftest til lægen og har det højeste forbrug af medicin. Mens ufaglærte modtager 11,8 ydelser i gennemsnit fra lægen, så modtager personer med en lang videregående uddannelse blot 6,8 ydelser fra lægen. Ligeledes bruger ufaglærte i gennemsnit over kr. årligt på receptpligtig medicin, hvor personer med en lang videregående uddannelse bruger under kr. årligt på receptmedicin. I tabel 2 er sundheden fordelt på uddannelse vist. Tabel 2. Sundhed fordelt på uddannelse Læge Speciallæge Medicinkøb Antal ydelser Kr. Ufaglærte 11,8 1, ,6 Faglærte 9,9 1, ,8 KVU 8,6 1, ,3 MVU + Bachelor 9,5 2, ,8 LVU 6,8 2, ,7 Anm: Kun årige, Sundhedstrækkene er aldersstandardiserede. Analyserer man sundhedstilstanden på herkomst, er indvandrere fra mindre udviklede lande den etniske gruppe, der går mest til læge og speciallæge. Mens danskere i gennemsnit modtager 10 ydelser fra lægen, så modtager indvandrere fra mindre udviklede lande i gennemsnit 12,8 ydelser fra lægen. Samtidig modtager indvandrere fra mindre udviklede lande i gennemsnit 3 ydelser fra speciallæger, mens danskernes forbrug af speciallæger er godt halvt så stort. Den etniske gruppe med det største medicinforbrug er efterkommere, der i gennemsnit bruger kr. årligt på receptpligtigt medicin. Det fremgår af tabel 3 Tabel 3. Sundhed fordelt på herkomst Læge Speciallæge Medicinkøb Danskere 10,0 1,7 2036,0 Efterkommere 9,8 2,0 2210,9 Indvandrere fra vestlige lande 9,4 2,1 1732,8 Indvandrere fra ikke-vestlige lande 12,8 3,0 2095,8 Anm: Kun årige, Sundhedstrækkene er aldersstandardiserede. 3

4 Lavindkomstgrupper her det dårligste helbred En anden måde at se på danskernes sundhedstilstand er ved at opdele befolkningen sundhed efter forskellige gruppers indkomst. Opdeler man befolkningen i ti lige store grupper efter størrelsen af deres indkomst, kan variationen i sundhedstrækket mellem indkomstgrupper undersøges. Denne fordeling er vist i tabel 4. Som det fremgår, er de personer, der har de laveste indkomster, ligeledes dem, der går mest til lægen og har det største medicinforbrug. Den tredjedel af befolkningen med lavest indkomst er den gruppe, der modtager flest ydelser fra lægen med mellem ydelser. Samtidig har de ligeledes det største medicinforbrug på kr. I den anden ende af skalaen har de 10 pct. med de største indkomster det laveste træk hos lægen og modtager i gennemsnit 7,3 ydelser fra lægen om året. Det er dog bemærkelsesværdigt, at de rigeste har det største træk hos speciallæger. Tabel 4. Sundhed fordelt på indkomst Læge Speciallæge Medicinkøb De 10 pct. fattigste 12,0 1, ,6 2. decil 14,0 1, ,6 3. decil 12,7 1, ,6 4. decil 11,4 1, ,8 5. decil 10,2 1, ,4 6. decil 9,4 1, ,2 7. decil 9,1 1, ,7 8. decil 8,6 1, ,1 9. decil 8,1 1, ,3 De 10 pct. rigeste 7,3 2, ,8 Anm: Kun årige, Sundhedstrækkene er aldersstandardiserede. Indkomstfordelingen er opgjort på husstandsækvivaleret disponibel indkomst. Ulige sundhedstilstand deler Danmarks storbyer Som ovenstående viser, er der markante forskelle på sundhedstilstanden mellem de forskellige grupper i Danmark. En anden måde at anskueliggøre disse forskelle på er at analysere danskernes sundhedstilstand i et geografisk perspektiv. Zoomer man f.eks. helt ind på de tre største byer i Danmark, er der nemlig store forskelle i sundhedstilstanden mellem de enkelte områder i de tre byer. Da der er meget stor variation i antallet af sundhedsydelser mellem personer, og fordi få personer med meget høje sundhedstræk kan påvirke resultatet uhensigtsmæssigt, hvis man ser på gennemsnitstal i grupper med relativt få antal personer, kan det være uhensigtsmæssigt at se på gennemsnitlige antal ydelser, når man ser på befolkningen i de enkelte områder. For at kunne måle forskellene i den geografiske variation i sundhedstilstanden, er det derfor hensigtsmæssigt at opstille et samlet mål, der kan illustrere sundhedstilstanden, således at områderne nemmere kan rangordnes. 4

5 I det følgende opgøres det derfor, hvor stor en andel af indbyggerne i de bestemte områder, der er blandt de ti pct. af hele befolkningen med størst sundhedstræk. Dette måles i et sygelighedsindeks, der angiver, hvor meget de mest syge er overrepræsenteret i de enkelte områder, når antal lægeydelser og medicinudgifter sammenvejes. Sygelighedsindekset er udregnet som gennemsnittet mellem læge og medicin set i forhold til hele befolkningen. Stor spredning i sundhed i København I København og Frederiksberg kommuner bor der færrest meget syge i områderne omkring Indre by, Østerbro samt Vanløse. Eksempelvis i Holmens Sogn (Indre by) er 7,2 pct. af indbyggerne blandt de 10 pct. i hele landet, som går mest til læge, og blot 6,9 pct. blandt de 10 pct. der bruger mest medicin. Det giver Holmens Sogn et samlet indeks på -30. Tilsvarende bor der relativt få meget syge i Østervold Sogn på Østerbro. Det er imidlertid overraskende, at Maria Sogn på Vesterbro er blandt de sogne, hvor der bor relativt få meget syge, målt på kontakter til læge samt medicinforbrug. De ti sogne med færrest meget syge i København er vist i tabel 1. Tabel 1. Top 10 sogne i København og Frederiksberg med færrest meget syge Sognenavn Område Læge Medicin Sygelighedsindeks Holmens København K 7,2 6,9-30 Østervold København Ø 7,3 7,1-28 Maria København V 8,4 6,0-28 Absalons København V 7,6 7,6-24 Vor Frue (domsogn) København K 8,4 6,9-23 Kastels København Ø 7,7 7,8-23 Helligånds København K 7,8 7,7-22 Christians København K 8,5 7,1-22 Adventskirkens Vanløse 7,3 8,3-22 Vanløse Vanløse 7,8 8,6-18 De sogne i København, hvor der bor relativt flest syge, er typisk sogne på Amager, Vesterbro, Nørrebro og Brønshøj. Eksempelvis i Allehelgens Sogn på Amager er der næsten 14 pct. af indbyggerne, der er blandt de 10 pct. af hele befolkningen, som er mest syge. Samtidig er 13,3 pct. blandt de 10 pct., der bruger mest medicin, hvilket giver sognet et sygelighedsindeks på 35. Samtidig bor der relativt mange meget syge i Enghave og Gethsemane sogne, begge på Vesterbro. Tilsvarende befinder Tingbjerg Sogn i Brønshøj sig også blandt de sogne med flest meget syge. I tabel 2 er de ti sogne i København med flest syge vist, mens fordelingen mellem områderne i København med henholdsvis færrest og flest syge er illustreret i figur 1. 5

6 Tabel 2. Top 10 sogne i København og Frederiksberg med flest meget syge Sognenavn Område Læge Medicin Sygelighedsindeks Allehelgens København S 13,8 13,3 35 Enghave København V 13,5 13,5 35 Gethsemane København V 14,0 12,3 31 Simeons København N 13,1 13,1 31 Tingbjerg Brønshøj 12,2 12,8 25 Betlehems København N 11,2 13,7 25 Solvang København S 11,0 12,8 19 Bellahøj Brønshøj 11,0 12,7 18 Sundby København S 12,3 11,2 17 Kingos København N 12,1 11,2 16 Figur 1. Områder med færrest og flest syge i København Anm: Figuren viser, hvor stor en andel af indbyggerne i sognet, der er blandt de ti pct. af hele befolkningen med størst sundhedstræk. Sygelighedsindekset 6

7 Gellerup i top over dårligst sundhedstilstand I Århus Kommune er der ligeledes stor variation i sundhedstilstanden. I de sogne med færrest meget syge bor der væsentlig færre meget syge end blandt hele befolkningen. Eksempelvis i Vitved Sogn er der blot 5,1 pct. af indbyggerne, der tilhører de 10 pct. af hele befolkningen, som går mest til læge. Samtidig er det 8,8 pct., der er blandt de 10 pct., der bruger mest medicin, hvilket giver dem et sygelighedsindeks på -31. De fem sogne i Århus med færrest meget syge er vist i tabel 3. Tabel 3. Top 5 sogne i Århus med færrest meget syge Sognenavn Kommune Læge Medicin Sygelighedsindeks Vitved Århus 5,1 8,8-31 Malling Århus 8,1 6,8-26 Brabrand Århus 8,5 6,9-23 Elev Århus/Lystrup 8,1 7,4-22 Mårslet Århus 9,4 6,5-20 Gellerup Sogn i Århus er det sogn, hvor der bor flest meget syge. Hele 18,8 pct. af indbyggerne i Gellerup tilhører de 10 pct. af hele befolkningen, som går mest til lægen. Samtidig er 12,2 pct. af indbyggerne blandt dem, der bruger mest medicin, hvilket giver Gellerup et sygelighedsindeks på 55. I tabel 4 er de fem sogne i Århus med flest syge vist. Tabel 4. Top 5 sogne i Århus med flest meget syge Sognenavn Kommune / Område Læge Medicin Sygelighedsindeks Gellerup Århus 18,8 12,2 55 Ravnsbjerg Århus / Viby 16,4 11,6 40 Møllevang Århus V 13,3 14,5 39 Vejlby Århus / Risskov 14,4 13,2 38 Tilst Århus 14,7 11,8 32 I forhold til Københavns sogne med flest meget syge har Århus markant flere meget syge i de værst ramte områder. Sygelighedsindekset for Gellerup er således på 55, hvor det sogn med flest meget syge i København har et sygelighedsindeks på 35. Selv Ravnsborg, Møllevang og Vejlby sogne i Århus har flere meget syge end det hårdest ramte sogn i København. Dette fremgår tydeligt, når man illustrerer områderne med færrest og flest syge, som vist i figur 2. 7

8 Figur 2. Områder med færrest og flest syge i Århus Anm: Figuren viser, hvor stor en andel af indbyggerne i sognet, der er blandt de ti pct. af hele befolkningen med størst sundhedstræk. Sygelighedsindekset Vollsmose har flest meget syge I Odense Kommune genfindes de store variationer mellem de forskellige områder ligeledes. I Vollsmose Sogn er næsten 20 pct. blandt de 10 pct. af hele befolkningen, som går mest til lægen. Samtidig er godt 11 pct. af indbyggerne blandt dem, der bruger mest medicin, hvilket giver Vollsmose et sygelighedsindeks på 55. I den anden ende finder man Brændekilde og Munkebjerg, hvor meget færre er blandt de allermest syge. I tabel 5 er de fem sogne i Odense med relativt færrest meget syge vist, mens de fem sogne med relativt flest meget syge er vist i tabel 6. Det samlede billede af områderne med færrest og flest syge i Odense er vist i figur 3. Tabel 5. Top 5 sogne i Odense med færrest meget syge Sognenavn Kommune Læge Medicin Sygelighedsindeks Brændekilde Odense SV 6,8 10,7-13 Munkebjerg Odense M 9,6 8,2-11 Næsbyhoved-Broby Odense N 9,0 8,8-11 Thomas Kingos Odense M 8,9 8,9-11 Stenløse Odense S 9,5 9,7-4 8

9 Tabel 6. Top 5 sogne i Odense med flest meget syge Sognenavn Kommune Læge Medicin Sygelighedsindeks Vollsmose Odense NØ 19,8 11,2 55 Korsløkke Odense SØ 18,0 11,8 49 Tornbjerg Odense SØ 13,1 14,0 35 Bolbro Odense V 14,4 12,1 33 Ansgars Odense C 12,7 13,7 32 Figur 3. Områder med færrest og flest syge i Odense Anm: Figuren viser, hvor stor en andel af indbyggerne i sognet, der er blandt de ti pct. af hele befolkningen med størst sundhedstræk. Sygelighedsindekset Ulighed i sundhed kan skabe A- og B-hold De markante forskelle i sundhedstilstandene på tværs af Danmark giver anledning til bekymring og er noget, vi bør følge nøje. Hvis skævvridningen i befolkningens sundhed får lov at fortsætte, kan det føre til nye sociale skel, hvor der skabes deciderede A- og B-hold i danskernes sundhedstilstand bestemt af indkomst, uddannelse, herkomst samt hvor i landet man bor. At det allerede på nuværende tidspunkt er nogle af de mindst bemidlede og mest udsatte grupper i samfundet, der har den dårligste sundhedstilstand, vidner om, at der er tale om en udvikling, der skal tages alvorligt. 9

10 Når koncentrationen af syge, som analysen viser, samtidig er markant højere i bestemte områder, er det med til at skabe alvorlige sundhedsproblemer i dele af storbyerne. Koncentrationen af meget syge i bestemte områder og bydele er på den baggrund stærkt bekymrende og en tendens, man aktivt bør forsøge at bryde. Lige muligheder i levevilkår handler ikke kun om økonomiske vilkår, men også om, at man har muligheden for at leve sit liv med et ordentligt helbred. 10

Øget økonomisk ghettoisering i Danmarks storbyer

Øget økonomisk ghettoisering i Danmarks storbyer Øget økonomisk ghettoisering i Danmarks storbyer Den stigende fattigdom i Danmark forekommer ikke kun i yderkantsområderne. Storbyerne København, Århus og Odense er alle relativt opdelte byer, hvor de

Læs mere

Pilskæv fordeling i sundheden - yderkantsdanmark holder for

Pilskæv fordeling i sundheden - yderkantsdanmark holder for Pilskæv fordeling i sundheden - yderkantsdanmark holder for Danmark deles ikke kun af fattigdom og økonomisk ulighed. På tværs af landet er der ligeledes stor ulighed i danskernes sundhedstilstand, når

Læs mere

De fattige har ikke råd til tandlæge

De fattige har ikke råd til tandlæge De fattige har ikke råd til tandlæge går væsentlig mindre til tandlæge, end andre personer gør. Fire ud af ti fattige har slet ikke været ved tandlæge i løbet af de seneste tre år. af chefanalytiker Jonas

Læs mere

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand Kapitel 7. Social ulighed i sundhed Den sociale ulighed i befolkningens sundhedstilstand viser sig blandt andet ved, at ufaglærte i alderen 25-64 år har et årligt medicinforbrug på 2.2 kr., mens personer

Læs mere

Børnefattigdommen i storbyernes ghettoer er eksploderet på få år

Børnefattigdommen i storbyernes ghettoer er eksploderet på få år Børnefattigdommen i storbyernes ghettoer er eksploderet på få år Børnefattigdommen i København, Århus og Odense koncentreres i stigende grad i bestemte områder. Hårdest ramt er Gellerup i Århus, hvor hvert

Læs mere

De rigeste efterlader kæmpe formuer de fattige stor gæld

De rigeste efterlader kæmpe formuer de fattige stor gæld De rigeste efterlader kæmpe formuer de fattige stor gæld Der er meget stor spredning på størrelsen af den arv, der efterlades i Danmark. I gennemsnit har de afdøde en på 700.000 kr. Det er en stigning

Læs mere

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Både fattigdommen og antallet af fattige børn i Danmark stiger år efter år, og særligt yderkantsområderne er hårdt ramt. Zoomer man ind på Nordsjælland,

Læs mere

Fremtidens mænd 2030: Ufaglærte og udkantsdanskere

Fremtidens mænd 2030: Ufaglærte og udkantsdanskere Fremtidens mænd 23: Ufaglærte og udkantsdanskere Mænd i 3 erne er allerede i dag overrepræsenteret i udkantsdanmark. En tendens som vil blive forstærket i fremtiden. I løbet af de næste 2 år vil kvinders

Læs mere

Skatteforslag fra K er forbeholdt de rige omkring København

Skatteforslag fra K er forbeholdt de rige omkring København Skatteforslag fra K er forbeholdt de rige omkring København De Konservatives forslag om en nedsættelse af marginalskatten til 5 pct. har en helt skæv fordelingsprofil, både når man ser på indkomster og

Læs mere

Indvandrere overrepræsenteret blandt fattige pensionister

Indvandrere overrepræsenteret blandt fattige pensionister Indvandrere overrepræsenteret blandt fattige pensionister Gennem de senere år er fattigdommen i Danmark steget markant, men der er stor variation i andelen af fattige i de forskellige aldersgrupper. Pensionister

Læs mere

Skatteforslag fra de Konservative er forbeholdt de rigeste danskere

Skatteforslag fra de Konservative er forbeholdt de rigeste danskere Skatteforslag fra de Konservative er forbeholdt de rigeste danskere De Konservatives forslag om en nedsættelse af marginalskatten til pct. vil være forbeholdt de rigeste. De ti pct. rigeste vil således

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Dele af København stikker af, andre steder kradser krisen stadig

Dele af København stikker af, andre steder kradser krisen stadig Dele af København stikker af, andre steder kradser krisen stadig Der er en stigende geografisk indkomstforskel i København. Udviklingen er tydelig efter krisen: De rigeste områder oplever stor indkomstfremgang,

Læs mere

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark Nyt kommunalt velfærds viser billedet af et opdelt Danmark Et samlet kommunalt velfærds afslører, at de store forskelle på yderkantsområderne og vækstcentrerne i Danmark ikke blot er et spørgsmål om indkomstforskelle.

Læs mere

Stor stigning i gruppen af rige danske familier

Stor stigning i gruppen af rige danske familier Stor stigning i gruppen af rige danske familier Gruppen af rige danskere er steget markant siden 2004. Hovedparten af familierne består af to voksne i aldersgruppen 50-65 år uden hjemmeboende børn. Personer

Læs mere

Sundhed i de sociale klasser

Sundhed i de sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse er der fokus på sundhedstilstanden i de sociale klasser. Der er stor forskel

Læs mere

Op mod hver fjerde lever i fattigdom i de danske ghettoområder

Op mod hver fjerde lever i fattigdom i de danske ghettoområder Op mod hver fjerde lever i fattigdom i de danske ghettoområder Fattigdommen i Danmark er mest udbredt blandt beboere i almene boliger. Mens 2,5 procent af personer, der bor i ejerboliger, er fattige, er

Læs mere

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mere end hver femte har ikke været til tandlægen i over 3 år. Undersøger man, hvem der særligt er tale om, er det navnlig lavindkomstgrupper, ufaglærte,

Læs mere

Voldsom stigning i gruppen af meget fattige danskere

Voldsom stigning i gruppen af meget fattige danskere Voldsom stigning i gruppen af meget fattige danskere Antallet af personer, der er meget fattige og har en indkomst på under pct. af fattigdomsgrænsen, er steget markant, og der er nu 106.000 personer med

Læs mere

De rige bor i stigende grad i Nordsjælland

De rige bor i stigende grad i Nordsjælland De rige bor i stigende grad i Nordsjælland Koncentrationen af rige familier er omkring 30 gange så stor i Rudersdal og Gentofte som i Thisted, Skive og Lemvig. Og mens andelen af rige familier er steget

Læs mere

Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen

Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen Efter den rigeste procent i Danmark blev relativt hårdt ramt af faldende aktiekurser ovenpå finanskrisen, har de oplevet en rekordvækst i indkomsten

Læs mere

Mere end hver 3. indvandrerdreng i Danmark får ingen uddannelse

Mere end hver 3. indvandrerdreng i Danmark får ingen uddannelse Uddannelsesfiasko i Danmark Mere end hver 3. indvandrerdreng i Danmark får ingen uddannelse Regeringens 2015-målsætning om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse er langt fra opfyldt.

Læs mere

Størst forbrugsvækst blandt personer over 60 år

Størst forbrugsvækst blandt personer over 60 år Størst forbrugsvækst blandt personer over 60 år Personer over 60 år har haft den største fremgang i forbruget de seneste ti år. Mens den reale vækst i forbruget for personer over 60 år har været på 13-15

Læs mere

Fremtidens tabere: Flere unge havner i fattigdom

Fremtidens tabere: Flere unge havner i fattigdom Fremtidens tabere: Fattigdommen blandt unge er vokset markant over en årrække. Når studerende ikke medregnes, er nu 53.000 fattige unge i Danmark. Det svarer til, at 7,3 pct. af alle unge i Danmark lever

Læs mere

Historisk skæv fordelingsprofil af VK s genopretningspakke

Historisk skæv fordelingsprofil af VK s genopretningspakke Historisk skæv fordelingsprofil af VK s genopretningspakke Regeringens Genopretningspakke giver i 2013 et tab for de ti pct. fattigste på 3,3 pct., mens de ti pct. rigeste får et tab på 0,1 pct. Det relative

Læs mere

Formuer koncentreret blandt de rigeste

Formuer koncentreret blandt de rigeste Formuer koncentreret blandt de rigeste Formuerne i Danmark er meget skævt fordelt. De ti pct. af befolkningen med de største formuer har i gennemsnit en nettoformue på knap 2,8 mio. kr. Det svarer til

Læs mere

Kvinders andel af den rigeste procent stiger

Kvinders andel af den rigeste procent stiger Kvinders andel af den rigeste procent stiger For den rigeste procent af danskere mellem 25-59 år den såkaldte gyldne procent, har der været en tendens til, at kvinder udgør en stigende andel. Fra at udgøre

Læs mere

Indkomsterne er fordoblet på Østerbro, mens Tingbjerg står i stampe

Indkomsterne er fordoblet på Østerbro, mens Tingbjerg står i stampe Indkomsterne er fordoblet på Østerbro, mens Tingbjerg står i stampe København bliver i stigende grad en opdelt by, hvor de rigeste områder stikker af fra resten af byen. Mens de tre rigeste områder har

Læs mere

Ufaglærte bruger lægen dobbelt så meget som akademikere

Ufaglærte bruger lægen dobbelt så meget som akademikere Ufaglærte bruger lægen dobbelt så meget som akademikere AE har for første gang kortlagt sundhedstilstanden for den generation, der blev født i 195-54. Den fjerdel af generationen, der var mest syg, benyttede

Læs mere

Stor stigning i antallet af rige

Stor stigning i antallet af rige Antallet af rige personer i Danmark er steget voldsomt de seneste år, og der er nu omkring.000 personer, der har en disponibel indkomst, der er over dobbelt så stor som den typiske indkomst i Danmark.

Læs mere

Stor stigning i børnefamilier ramt af langvarig fattigdom

Stor stigning i børnefamilier ramt af langvarig fattigdom Stor stigning i børnefamilier ramt af langvarig fattigdom Næsten 11.000 børn lever nu i familier, som er ramt af længerevarende fattigdom. Det er en stigning på 65 pct. på fem år. Samlet er der over 43.000

Læs mere

SOCIAL ULIGHED I BEFOLKNINGENS SUNDHEDSTILSTAND

SOCIAL ULIGHED I BEFOLKNINGENS SUNDHEDSTILSTAND 13. oktober 2009 af senioranalytiker Jes Vilhelmsen, direkte tlf. 33557721/30687095 Resumé: SOCIAL ULIGHED I BEFOLKNINGENS SUNDHEDSTILSTAND Den sociale ulighed i befolkningens sundhedstilstand viser sig

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne

De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne Gruppen af de rigeste danskere er steget markant igennem en årrække. Langt de fleste rige familier bor nord for København, mens udkantskommer stort

Læs mere

Tabel 1. Nettoformue for afdøde personer, 2006 priser. De ovenstående gennemsnitstal dækker over en stor spredning på størrelsen af nettoformuen.

Tabel 1. Nettoformue for afdøde personer, 2006 priser. De ovenstående gennemsnitstal dækker over en stor spredning på størrelsen af nettoformuen. 25. juni 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: STOR STIGNING I ARV Den gennemsnitlige efterladte arv var i 2006 på 650.000 kr., hvilket er en stigning på næsten 60 procent siden 1997,

Læs mere

Øget polarisering i Danmark

Øget polarisering i Danmark Mens antallet af rige og fattige stiger år for år i Danmark, så er middelklassen faldet. Siden 2001 er middelklassen faldet med omkring 100.000 personer. Samtidig er andelen af rige steget fra omkring

Læs mere

Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen

Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen Siden 1985 har både rige og fattige danskere oplevet en stigning i deres indkomst. I løbet af de seneste år er indkomstfremgangen imidlertid gået i stå

Læs mere

Stor ulighed blandt pensionister

Stor ulighed blandt pensionister Formuerne blandt pensionisterne er meget skævt fordelt. Indregnes de forbrugsmuligheder, som formuerne giver i indkomsten, så er uligheden blandt pensionister markant større end uligheden blandt de erhvervsaktive.

Læs mere

Klar sammenhæng mellem børns og forældres livsindkomst

Klar sammenhæng mellem børns og forældres livsindkomst Klar sammenhæng mellem børns og forældres livsindkomst Der er stor forskel på størrelsen af den livsindkomst, som 3-årige danskere kan se frem til, og livsindkomsten hænger nøje sammen med forældrenes

Læs mere

Den rigeste procent oplever rekordhøj indkomstfremgang

Den rigeste procent oplever rekordhøj indkomstfremgang Den rigeste procent oplever rekordhøj indkomstfremgang Mens den rigeste procent har oplevet rekordhøj indkomstfremgang siden, så har indkomstfremgangen været rekordlav for alle andre indkomstgrupper i

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Flere indvandrere bor i ejerbolig

Flere indvandrere bor i ejerbolig Mens størstedelen af de etniske danskere bor i egen ejerbolig, er dette kun tilfældet for hver fjerde af indvandrerne fra ikke-vestlige lande. De væsentligste forklaringer på dette er, at indvandrere fra

Læs mere

Fattigdom blandt FOAs medlemmer

Fattigdom blandt FOAs medlemmer Andelen af FOAs medlemmer, som lever under fattigdomsgrænsen, er på 1,1 procent. Til sammenligning er der i alt 3,7 procent fattige blandt hele befolkningen. Det er især de unge medlemmer og personer uden

Læs mere

Progressiv arveafgift kan give 2 mia. kr. til lavere skat på arbejde

Progressiv arveafgift kan give 2 mia. kr. til lavere skat på arbejde Progressiv arveafgift kan give En markant sænkning af skatten på arbejde i en skattereform kræver finansieringselementer. En mulig finansieringskilde til at lette skatten på arbejde er at indføre en progressiv

Læs mere

Regeringens skattelettelser for over 50 mia. kr. er gået til de rigeste

Regeringens skattelettelser for over 50 mia. kr. er gået til de rigeste Regeringens skattelettelser for over 50 mia. kr. er gået til de rigeste I 2010 bliver der givet over 50 mia. kr. i skattelettelser, som følge af de skattepakker regeringen har gennemført i perioden fra

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

De unge er blevet fattigere siden krisen

De unge er blevet fattigere siden krisen De unge er blevet fattigere siden krisen Indkomstforskellene mellem top og bund fortsætter med at vokse. Mens de rigeste oplever stadig stigende realindkomster, så falder realindkomsten for de fattigste.

Læs mere

Lavere aktieskat går til de rigeste

Lavere aktieskat går til de rigeste Lavere aktieskat går til de rigeste Forslaget om at hæve progressionsgrænsen for aktieindkomstskatten vil udelukkende give en skattelettelse i toppen. Mens den ene procent af befolkningen med de højeste

Læs mere

Konservatives skatteforslag koster halvdelen af efterlønnen

Konservatives skatteforslag koster halvdelen af efterlønnen Konservatives skatteforslag koster halvdelen af efterlønnen De Konservative foreslår i forlængelse af regeringens udspil om at afskaffe efterlønnen at sætte topskatten ned, så den højeste marginalskat

Læs mere

10 års udvikling i formuer: 70 pct. har tabt

10 års udvikling i formuer: 70 pct. har tabt 1 års udvikling i formuer: 7 pct. har tabt Over de sidste 1 år er de danske formuer blevet mere ulige fordelt. Kun de personer med de 3 pct. største formuer, har oplevet en stigning i deres formuer. Alle

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Stigende indkomstforskelle i København

Stigende indkomstforskelle i København Stigende indkomstforskelle i København Indkomstforskellen mellem de forskellige bydele i København og Frederiksberg er vokset. De højeste indkomster er på Frederiksberg, mens de laveste indkomster er på

Læs mere

Skæv fordelingsprofil i Liberal Alliances skattepolitik

Skæv fordelingsprofil i Liberal Alliances skattepolitik Skæv fordelingsprofil i Liberal Alliances skattepolitik Liberal Alliances forslag om en maksimal marginalskat på 40 pct. koster omkring 33 mia. kr. og har en meget skæv fordelingsprofil. De ti pct. rigeste

Læs mere

Familieforhold for de sociale klasser

Familieforhold for de sociale klasser Familieforhold for de sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I analysen er der fokus på herkomst-, køns- og aldersfordelingen

Læs mere

Langtidsledigheden tredoblet i Vest- og Sydjylland på kun et år

Langtidsledigheden tredoblet i Vest- og Sydjylland på kun et år Langtidsledigheden tredoblet i Vest- og Sydjylland på kun et år Antallet af langtidsledige er i Midt- og Vestjylland steget med 3.000 personer det seneste år, hvilket svarer til en tredobling i antallet

Læs mere

Kontanthjælpsloftet skubber 16.400 under fattigdomsgrænsen

Kontanthjælpsloftet skubber 16.400 under fattigdomsgrænsen Kontanthjælpsloftet skubber 16.4 under fattigdomsgrænsen Det nye kontanthjælpsloft vil sende omkring 16.4 personer under fattigdomsgrænsen og gøre dem til en del af gruppen af étårs-fattige. Ud af de 16.4

Læs mere

Piger er bedst til at bryde den sociale arv

Piger er bedst til at bryde den sociale arv Piger er bedst til at bryde den sociale arv Piger er bedre end drenge til at bryde den sociale arv. Mens næsten hver fjerde pige fra ufaglærte hjem får en videregående uddannelse, så er det kun omkring

Læs mere

Mange børn lever i fattigdom. Flere af de svageste. Skævt og dyrt skattestop

Mange børn lever i fattigdom. Flere af de svageste. Skævt og dyrt skattestop Nr. 2 - april 2008 Indhold side: # 02 # 04 # 06 # 08 # 10 # 12 Uligheden i Danmark er steget markant under VK-regeringen Den disponible indkomst i Danmark er gennemsnitligt steget med 2,4 procent fra 2001-2005.

Læs mere

Pensionister har oplevet den største indkomstfremgang

Pensionister har oplevet den største indkomstfremgang Pensionister har oplevet den største indkomstfremgang I løbet af de seneste 1 år har pensionister oplevet den største indkomstfremgang af alle aldersgrupper. Indkomsten for pensionister er således vokset

Læs mere

Fattigdommen vokser især på Sjælland

Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdommen i de danske kommuner er ikke jævnt fordelt. Specielt udkantskommuner, de tre storbyer og vestegnskommunerne er hårdt ramt af fattigdom.

Læs mere

Mange tunge kontanthjælpsmodtagere ender på førtidspension

Mange tunge kontanthjælpsmodtagere ender på førtidspension Mange tunge kontanthjælpsmodtagere ender på førtidspension Ud af 1. kontanthjælpsmodtagere har omkring 3. modtaget kontanthjælp i mere end 3 år. Heraf har knap 9. personer modtaget kontanthjælp i mere

Læs mere

Næsten hver 3. akademikerbarn går i privatskole

Næsten hver 3. akademikerbarn går i privatskole Næsten hver 3. akademikerbarn går i privatskole Hver femte elev i 8. klasse går på privatskole, og hver sjette elev i begynder 1. klasse i privatskole. Både blandt eleverne i såvel ind- som udskolingen

Læs mere

Øget uddannelse giver danskerne et bedre helbred

Øget uddannelse giver danskerne et bedre helbred Øget uddannelse giver danskerne et bedre helbred Uddannelse har mange positive effekter for den enkelte og for samfundet. Udover at være en god investering i forhold til løn og beskæftigelse, bliver sundhedstilstanden

Læs mere

Skatteudspil: 300 kr. til de fattigste og til de rigeste

Skatteudspil: 300 kr. til de fattigste og til de rigeste Skatteudspil: 3 kr. til de fattigste og 1. til de rigeste Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til de rigeste. De ti pct. med lavest indkomster får i gennemsnit omkring

Læs mere

Middelklassen bliver mindre

Middelklassen bliver mindre Mens fattigdommen fortsætter med at stige, så bliver middelklassen mindre. I løbet af bare 7 år er der blevet 111.000 færre personer i middelklassen. Det står i kontrast til, at den samlede befolkning

Læs mere

Indkomster deler i stigende grad hovedstadsområdet og Århus

Indkomster deler i stigende grad hovedstadsområdet og Århus Indkomster deler i stigende grad hovedstadsområdet og Århus Hovedstadsområdet er blevet mere opdelt siden krisen. Mens de rigeste områder, Klampenborg, Rungsted og Hellerup har haft en real stigning i

Læs mere

Overklassens børn går i stigende grad i skole med ligesindede

Overklassens børn går i stigende grad i skole med ligesindede Overklassens børn går i stigende grad i skole med ligesindede Der er stor forskel på sammensætningen af elever i de danske skoleklasser. For år siden gik et typisk fra overklassen i skoleklasse med 6 børn

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi Dyr gæld belaster de fattiges økonomi De fattige har oftere nettogæld end ikke-fattige har. Derudover udgør renteudgifter en væsentlig større belastning for de fattiges økonomi end renteudgifter gør for

Læs mere

Overførsler for de rigeste i Danmark

Overførsler for de rigeste i Danmark Overførsler for de rigeste i Danmark De rigeste familier i Danmark modtager samlet 3,4 mia. kr. i indkomstoverførsler. Det svarer til et gennemsnit på 15.500 kr. for hver af de 220.000 personer der er

Læs mere

Få kvinder betaler topskat

Få kvinder betaler topskat Antallet af kvinder, der betaler topskat, er rekordlavt. Ifølge de nyeste tal er der omkring 137. kvinder, der betaler topskat, og godt 34. mænd. Det er det laveste antal, siden topskatten blev indført.

Læs mere

Næsten ½ mio. kr. i gevinst til de rigeste af lavere arveafgift

Næsten ½ mio. kr. i gevinst til de rigeste af lavere arveafgift Næsten ½ mio. kr. i gevinst til de rigeste af lavere arveafgift Hvis man afskaffer arveafgiften, vil det være en skattelettelse på 3 mia. kr. til arvingerne. De arvinger, der i forvejen tilhører den ene

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

900 mio. kr. til de ti procent rigeste ved at fjerne arveafgift

900 mio. kr. til de ti procent rigeste ved at fjerne arveafgift 9 mio. kr. til de ti procent Hvis man helt afskaffer arveafgiften, vil det være en skattelettelse på 3 mia. kr. til arvingerne. De 9 mio. kr. går alene til arvinger, som ligger helt i toppen af indkomstskalaen,

Læs mere

114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse

114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse 114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse Et særudtræk fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse (AKU), som AE har fået foretaget, viser, at unge i stigende grad er havnet i arbejdsløshed

Læs mere

Udsatte grupper eksporteres til udkantsdanmark

Udsatte grupper eksporteres til udkantsdanmark Udsatte grupper eksporteres til udkantsdanmark Mange af de udsatte grupper, som bor i udkantsdanmark, er tilflyttere fra andre kommuner. På Lolland udgør udsatte tilflyttere 6,6 pct. af generationen af

Læs mere

Fremrykket provenu ved pensionsloft

Fremrykket provenu ved pensionsloft Der har på det seneste været nogen debat om størrelsen af det fremrykkede provenu ved et samlet pensionsloft på 1. kr. Senest er Finansministeriet kommet med et nyt bud, der ikke afviger meget fra deres

Læs mere

3 ud af 4, der skæres i børnechecken, er etniske danskere

3 ud af 4, der skæres i børnechecken, er etniske danskere 3 ud af 4, der skæres i børnechecken, er etniske danskere Regeringen vil blandt andet finansiere sine skattelettelser ved at skære i børnechecken for familier, der har mere end 2 børn. Ved tre børn mister

Læs mere

Lolland afgiver de succesfulde og tager imod de udsatte

Lolland afgiver de succesfulde og tager imod de udsatte Lolland afgiver de succesfulde og tager imod de udsatte AE har analyseret til- og fraflytning i Lolland Kommune siden 199. Samtidig med, at en del af indbyggerne i Lolland Kommune er flyttet siden 199

Læs mere

Kun de 6 procent rigeste danskere vinder på lavere topskattesats

Kun de 6 procent rigeste danskere vinder på lavere topskattesats Kun de 6 procent rigeste danskere vinder på lavere topskattesats Hvis man ønsker at lette topskatten, kan det enten ske ved at hæve grænsen for, hvornår der skal betales topskat eller ved at sænke topskattesatsen.

Læs mere

De rigeste områder slår rekord, mens de fattiges indkomst falder

De rigeste områder slår rekord, mens de fattiges indkomst falder De rigeste områder slår rekord, mens de fattiges indkomst falder Der er en stigende geografisk indkomstforskel i Danmark. Udviklingen er specielt gået stærkt efter finanskrisen, hvor vi har oplevet en

Læs mere

Yderkantsdanmark betaler VK s spareplan

Yderkantsdanmark betaler VK s spareplan Yderkantsdanmark betaler VK s spareplan Regeringens Genopretningspakke har en historisk skæv fordelingsprofil, der giver det største tab til yderkantsdanmark. Mens det gennemsnitlige tab på Lolland og

Læs mere

De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder

De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder Den rigeste procent er en eksklusiv gruppe på 33.600 personer. Samlet har den rigeste procent en indkomst før skat på knap 2,4 mio. kr. Det er

Læs mere

Færre fattige blandt ikkevestlige

Færre fattige blandt ikkevestlige Færre fattige blandt ikkevestlige indvandrere Antallet af økonomisk fattige danskere er fra 211 til 212 faldet med 1.3 personer. I samme periode er antallet af ét-års fattige faldet med 6.7 personer. Det

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

Dobbelt så høje indkomster i de rigeste kommuner

Dobbelt så høje indkomster i de rigeste kommuner Dobbelt så høje indkomster i de rigeste kommuner Indkomsterne i Danmark er skævt fordelt. De kommuner, der ligger i toppen af den geografiske indkomstfordeling er primært at finde omkring hovedstaden,

Læs mere

Indkomster i de sociale klasser i 2012

Indkomster i de sociale klasser i 2012 Indkomster i de sociale klasser i 2012 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver indkomstforskellene i de fem sociale klasser og udviklingen i indkomster

Læs mere

De rigeste forbliver blandt de rigeste gennem hele livet

De rigeste forbliver blandt de rigeste gennem hele livet De rigeste forbliver blandt de rigeste gennem hele livet For første gang er det muligt at følge indkomsterne for en generation over et helt arbejdsliv. Det ses, at de personer, der er blandt de rigeste

Læs mere

af Privatøkonom Mie Dalskov 8. oktober 2009

af Privatøkonom Mie Dalskov 8. oktober 2009 Omlægning af børnechecken vil få social slagside I 2008 var knap 11.000 unge i alderen 15-17 år hverken i gang med en uddannelse eller i job. Analysen viser, at regeringens forslag om at omlægge børnefamilieydelsen

Læs mere

Én procent af befolkningen har næsten en fjerdedel af formuerne

Én procent af befolkningen har næsten en fjerdedel af formuerne Én procent af befolkningen har næsten en fjerdedel af formuerne I løbet af de seneste ti år er formuerne i stigende grad blevet koncentreret hos de mest formuende. Den ene procent med de største nettoformuer

Læs mere

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De seneste 30 år er uligheden vokset støt, og de rigeste har haft en indkomstfremgang, der er væsentlig højere end resten af befolkningen.

Læs mere

7 ud af 10 akademikere har længere uddannelse end deres forældre

7 ud af 10 akademikere har længere uddannelse end deres forældre 7 ud af 1 akademikere har længere uddannelse end deres forældre AE har undersøgt den familiemæssige uddannelsesbaggrund for alle nyuddannede akademikere. Analysen viser, at 73 procent af alle nyuddannede

Læs mere

Flere i job, men fortsat ledig arbejdskraftreserve

Flere i job, men fortsat ledig arbejdskraftreserve Flere i job, men fortsat ledig arbejdskraftreserve Andelen af beskæftigede danske lønmodtagere i pct. af befolkningen mellem 16 og 64 år er fortsat et stykke under niveauet fra før krisen. Ser man bort

Læs mere

Notat om uddannelsesmæssig og social ulighed i levetiden

Notat om uddannelsesmæssig og social ulighed i levetiden Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Sundhedsudvalget PØU alm. del - Bilag 99,SUU alm. del - Bilag 534 Offentligt ØKONOMIGRUPPEN I FOLKETINGET (3. UDVALGSSEKRETARIAT) NOTAT TIL DET POLITISK-ØKONOMISKE UDVALG

Læs mere

Stigende pendling i Danmark

Stigende pendling i Danmark af forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk Chefkonsulent i DJØF Kirstine Nærvig

Læs mere

Tal fra Finansministeriet viser stigende fattigdom

Tal fra Finansministeriet viser stigende fattigdom Tal fra Finansministeriet viser stigende fattigdom Nye tal fra Finansministeriet understøtter de tendenser som både AE s og Eurostats tal viser: Fattigdommen stiger markant i Danmark. Ifølge tallene fra

Læs mere

Liberal Alliance & Konservative vil forgylde de 1000 rigeste

Liberal Alliance & Konservative vil forgylde de 1000 rigeste Liberal Alliance & Konservative vil forgylde de rigeste Både Liberal Alliance og De Konservative er kommet med forslag til skattelettelser, der giver en kæmpegevinst til de rigeste. Gennemføres Liberal

Læs mere

Mænd får størst gevinst af VK s skattelettelser siden 2001

Mænd får størst gevinst af VK s skattelettelser siden 2001 Mænd får størst gevinst af VK s skattelettelser siden 001 VK-regeringen har i flere omgange gennemført skattelettelser. Det betyder, at der i 010 blev givet skattelettelser for over 50 mia. kr. Skattelettelserne

Læs mere

Lavere aktieskat forgylder de rigeste

Lavere aktieskat forgylder de rigeste Lavere aktieskat forgylder de rigeste Sænkes den øverste aktieskat fra pct. til 7 pct. vil det give en skattelettelse på,6 mia. kr. Heraf vil de,8 mia. kr. gå til den rigeste procent. Den rigeste procent

Læs mere

Kvinder og højtuddannede rammes af 40-års-model

Kvinder og højtuddannede rammes af 40-års-model Kvinder og højtuddannede rammes af 4-års-model Dansk Folkeparti har foreslået, at der indføres et krav om mindst 4 år på arbejdsmarkedet for at kunne modtage efterløn. Denne analyse tegner et billede af,

Læs mere