Maskiner og planteavl nr FarmTest. Pickup rive

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maskiner og planteavl nr. 108 2009. FarmTest. Pickup rive"

Transkript

1 Maskiner og planteavl nr FarmTest Pickup rive

2 Titel: FarmTest af pickup rive Forfatter: Jørgen Pedersen, AgroTech Review: Jens Johnsen Høy, AgroTech, og Karsten Attermann Nielsen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Layout: Gitte Bomholt, AgroTech Tryk: Dansk Landbrugsrådgivning Udgave: 1. udgave, december 2009 Oplag: 10 stk. Udgiver: Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Udkærsvej 15, Skejby 8200 Århus N Telefon Fax ISSN

3 Pickup rive Af Jørgen Pedersen, AgroTech Det Europæiske Fællesskab og Fødevareministeriet ved Direktoratet for Fødevare- Erhverv har deltaget i finansieringen af denne FarmTest.

4 INDHOLD 1. SAMMENDRAG OG KONKLUSION BAGGRUND OG FORMÅL INDLEDNING FARMTESTENS GENNEMFØRELSE... 9 Metode og materialer og målinger RESULTATER OG DISKUSSION Resultater af sandanalyse Skårenes ensartethed Vedrørende rivernes kapacitet Økonomiske beregninger KONKLUSION OG ANBEFALINGER BILAG Kommentar fra Scan-Agro importør af ROC 950 pickup rive Pickup rive

5 1. SAMMENDRAG OG KONKLUSION Der er i 2009 gennemført en undersøgelse af en pickup rive model ROC 950 med en pickup bredde på 8,35 meter og en max. arbejdsbredde på 9,5 meter. Pickup riven samler græsset ved at løfte det op på et gummibånd, som fører det ud til den ene side og lægger det i et skår. Til sammenligning indgik der i undersøgelsen rotorriver, som river græsset sammen ved at slæbe det vandret hen over jorden. Undersøgelsen er gennemført i første slæt på to forskellige testarealer, det ene sted i maj og det andet sted i september. Målet med FarmTesten har været at undersøge pickup rivens kapacitet, spild og forurening af kløvergræs med sand samt i øvrigt afdække særlige forhold ved rivetypen. Følgende hovedresultater fra undersøgelsen skal her trækkes frem: Pickup riven er et brugbart alternativ til de velkendte rotorriver (og andre typer af river). Sandindholdet i sammenrevet græs er ens for pickup rive og rotorrive. Spild af græs efter pickup river er på linje med eller mindre end efter rotorriver. Af hensyn til at opretholde en høj kapacitet på riven og minimere indholdet af sand er der vigtigt, at græsmarken er jævn og fri for markante hjulspor. Kapaciteten på pickup riven varierede mellem 9,3 og 11,3 hektar pr. time. Hvis der er meget græs på marken (typisk 1. slæt), er der en tendens til, at skår efter pickup riven bliver noget ujævne. Pickup riven kan øge finsnitterens kapacitet, især ved en lille afgrødemængde. Det er lidt dyrere at rive græs med pickup rive frem for rotorrive i størrelsesordnen kr. pr. hektar (maskinstationspriser). Det er vigtigt at være opmærksom på, at skårene efter pickup riven ikke bliver bredere end pickuppen på finsnitteren. Pickup rive

6 2. BAGGRUND OG FORMÅL Baggrund Pickup river til græs udgør et nyt alternativ til traditionelle rotorriver. I stedet for at rive græsset hen over stubben, samler pickup riven græsset op og lægger det ved hjælp af et transportbånd ud til den ene side som et skår. Ved sammenrivning af græsset til skår lægges der stor vægt på høj effektivitet, begrænset spild samt lavest mulig forurening af græsset med sand/jord. Derudover spiller maskinomkostningerne pr. FE en vigtig rolle for valg af teknik. Formål Formålet har været at undersøge, om pickup river rummer nye tekniske muligheder for produktion af grovfoder af høj kvalitet til lave omkostninger. I den forbindelse er der lagt vægt på at undersøge pickup rivens arbejdskapacitet, spild og forurening af græsset med sand. Pickup rive

7 3. INDLEDNING Sammenrivning af græs i skår før finsnitning skal opfylde fire krav: Høj kapacitet. Lavt spild af græs og kløver. Ringe forurening af græsset med jord og sand. Afgrøden skal ligge som et velformet skår, det vil sige være jævnt og velformet og ikke ligge i klumper. Et ujævnt skår sænker finsnitterens kapacitet, og i værste fald kan der opstå stop i maskineriet. Høj kapacitet er vigtig af flere grunde: Det er med til at begrænse den anvendte tid på arbejdsopgaven, og dermed maskinomkostningerne pr. FE. Græsset skal på kort tid rives sammen til skår, selv på store arealer; dette er vigtigt af hensyn til at snitte græsset ved den optimale tørstofprocent. Optimal udnyttelse af snitterkæden (finsnitter, frakørselsvogne, gummiged i stakken), med andre ord græsriven skal have samme eller lidt højere kapacitet end finsnitteren. Et lavt spild af det skårlagte græs er sund fornuft; hvad der er skårlagt, skal med hjem i stakken. Ensilage bør have så lavt et indhold af sand og jord som muligt. Rivens indstilling og betjening samt markforholdene er afgørende for, at de ovennævnte fire krav kan opfyldes. En ujævn græsmark kan øge spildet og risikoen for sand i græsset. Normalt vil også kapaciteten være lavere end i en jævn mark. Landmanden bør tilstræbe at skabe og opretholde en jævn græsmark og undgå dybe hjulspor og muldskud. I mange år har de såkaldte rotorriver været dominerende til sammenrivning af græs til skår, specielt når der er tale om stor arbejdsbredde. En rotorrive er en bugseret rive med to, fire eller seks rotorer. Hver rotor er monteret med et antal rivearme, der under sammenrivningen trækker græsset vandret hen over græsstubbene. Jo flere rotorer, desto større er rivens arbejdsbredde, det vil sige desto længere flyttes græsset inden det ligger i skåret. Det er den almindelige opfattelse, at det øger risikoen for at forurene græsset med sand, jo længere græsset trækkes hen over jorden. I 2008 introducerede Scan Agro den italiensk producerede pickup rive ROC i Danmark. Pickup riven samler græsset op med en traditionel pickup, lægger det på et transportbånd af gummi, som i høj fart fører græsset ud til enten højre eller venstre side af riven eller delt til begge sider og aflægger det på jorden. ROC produceres i fire arbejdsbredder fra 6,5 meter til 12,20 meter. Scan Agro importerer og forhandler model RT 950 med en angivet arbejdsbredde på op til 9,50 meter. Pickup rive

8 I 2009 begyndte MI (Maskinhandler Indkøbsringen amba) at importere pickup riven Merge Maxx, der produceres af franske Kuhn. Merge Maxx er principielt opbygget på samme måde som ROC med en traditionel pickup og et transportbånd af gummi. Men til forskel fra ROC en kan Merge Maxx også lægge græsset i et skår midt efter riven. I FarmTesten er kun pickup riven fra ROC blevet testet. MI har fået tilbuddet om at deltage med Kuhn Merge Maxx, men har ikke ønsket at være med i undersøgelsen. Pickup rive

9 4. FARMTESTENS GENNEMFØRELSE Metode og materialer og målinger Pickup riven er testet i sammenligning med en rotorrive under markforhold før ensilering i forbindelse med produktion af ensilage fra kløvergræs. Testen er gennemført to gange i sæsonen Den testede pickup rive er en ROC, model RT 950. I arbejdsstilling måler den 8,35 meter i bredden og 5 meter i længden. Den vejer kg, og i transportstilling er den 3 meter høj og 2,5 meter bred. Såvel pickup som transportbånd er opdelt i tre sektioner en midtersektion og to sidesektioner; sidesektionerne er bredere end midtersektionen. Ved transport er sidesektionerne løftet op og drejede, så de står lodrette med pickup en liggende vandret øverst, se figur 1. Riven er koblet til traktorens lift i et såkaldt drejetårn. Alle funktioner på riven, herunder pickup og transportbånd, er hydraulisk drevet via egen oliemotor, der drives af traktorens pto. Rivens hydrauliksystem rummer ca. 300 liter olie; trækrammen på riven udgør reservoiret. Bag på riven er der to kraftige hjul, som sammen med traktorens lift bærer riven i såvel arbejds- som transportstilling. Figur 1. Pickup rive i transportstilling. Bemærk den relativt lave højde af riven 3 meter. Pickup rive

10 Figur 2. Pickup rive i arbejde. Bemærk: stor græsmængde. Det er muligt at lade alle tre transportbånd arbejde i samme retning, enten mod højre eller venstre. Men det er også muligt at lade transportbåndet på den ene af sidesektionerne arbejde i modsat retning af midtersektionen og den anden sidesektion. I så fald vil græsset fra den ene sidesektion blive flyttet til den ene side, hvorimod græsset fra midtersektionen og den anden sidesektion vil blive flyttet til den modsatte side. Normalt anvendes pickup riven til at samle græsset fra to sider. Det vil sige, først lægger riven et skår til den ene side, dernæst vender traktor og rive omkring og kører nu i modsatte retning, mens riven samler græs op i fuld arbejdsbredde og lægger det oven i det foregående skår. Herved opnås en afstand mellem skårene på ca. to gange rivens bredde. Trækkraftbehovet angives at være min. 80 hk. I testene blev pickup riven trukket af traktorer med omkring 150 hk. Nypris på ROC 950 er kr. ex moms. Som reference til pickup riven er der anvendt to rotorriver, begge af mærket Claas. Ved første test er der anvendt en rive med to rotorer, model Liner 880. Anden gang er der anvendt en model Liner 3000 med fire rotorer. Rotorriverne er monteret på traktoren i et liftophængt drejetårn, og bagest er der to kraftige transporthjul, som tillige under rivning er med til at bære rivens hovedramme. Rotorenhederne er hydraulisk ophængt og bæres i arbejdsstilling hver især af fire hjul. På Liner 3000 riven er det muligt at regulere arbejdshøjden af hver af de fire rotorer individuelt. Rotorerne drives af traktorens pto. Pickup rive

11 Figur 3. Rotor rive (to rotorer), Claas liner 880. Figur 4. Rotor rive (fire rotorer) Claas liner Testen af pickup riven er gennemført på to forskellige marker benævnt henholdsvis testarealet i maj og testarealet i september. For begge testarealer gælder der, at kløvergræsset ikke er rørt i perioden fra skårlægning til sammenrivning. Testarealet i maj karakteriseres ved følgende: Kløvergræs blanding 45 Etableret i september 2008 i renbestand Jordtype JB 4 Bestand af kløver meget lav Svagt bakket areal Jævn markoverflade Højde af græsstub 9-12 cm Pickup rive

12 Testen foregik i første slæt ultimo maj, og referenceriven var Claas liner 880 med en max. arbejdsbredde på 8,25 meter. Testarealet i september karakteriseres ved følgende: Kløvergræsblanding 45 Etableret som udlæg i vårbyg forår 2009 Jordtype JB 5 Bestand af kløver meget lav Svagt bakket areal Noget ujævn markoverflade Højde af græsstub ca. 8-9 cm Testen foregik i første slæt medio september. Referenceriven var Claas liner 3000 med en max. arbejdsbredde på 12,5 meter. Følgende forhold er undersøgt på testarealerne: Kørehastighed (målt) Bredde af skår (målt) Afstand mellem skår (målt) Spild af græs efter rive (vurderet karakter: 0=intet, 10=stort) Skårets jævnhed (vurderet karakter: 0=ujævn, 10=velformet) Desuden er der indsamlet prøver af det sammenrevet græs til analyse af tørstof og indhold af sand. Sandindholdet angives som en procentandel af græssets tørstofindhold. Sand udgør en delfraktion af græssets indhold af råaske og er et præcist mål for, hvor meget sand græsset er blevet tilført i forbindelse med skårlægning og sammenrivning. Udtrykket råaske omfatter græssets indhold af sand og mineralske stoffer. For hver rive er der på hvert af de to testarealer (maj og september) indsamlet fire prøver: To prøver fra et skår, hvor riven har kørt den ene vej, og to prøver fra et skår, hvor riven har kørt den modsatte vej. Hver prøve er udtaget med en tredjedel fra henholdsvis top, midt og bund af skåret. Prøverne er analyseret på Steins laboratorium i Viborg. Pickup rive

13 5. RESULTATER OG DISKUSSION Resultaterne for de to river (pickup- og rotorrive (reference)) er sammenstillet i tabelform og beskrives separat for hvert af de to testarealer (maj og september). Tabel 1. Testarealet i maj Pickup rive - ROC RT 950 Rotorrive - Claas Liner 880 Rivens bredde 8,35 meter 8,25 meter Kørehastighed km/t 8-9 km/t Bredde af skår 1,8-2,3 meter 1,6 meter Afstand mellem skår 18 meter* 8-9 meter Karakter for spild 0-1 (stort set intet) 3-4 (spildt græs hist og her) Karakter for skårets ensartethed 2-3 (ujævn og uensartet) 8-9 (velformede skår) Vedrørende karakter: Spild af græs efter rive: 0=intet, 10=stort Skårets jævnhed: 0=ujævn, 10=velformet *: Ét skår er dannet af to træk med riven i fuld arbejdsbredde skåret er således lagt i midten mellem de to arbejdstræk. Tabel 2. Testarealet i september. Pickup rive - ROC RT 950 Rotorrive - Claas Liner 3000 Rivens bredde 8,35 meter 12,5 meter Kørehastighed 9-10 km/t km/t Bredde af skår 2,5 meter 1,6 meter Afstand mellem skår 19,5 meter* 11,8 meter Karakter for spild 1-2 (meget lidt) 3-4 (noget) Karakter for skårets ensartethed 5-7 (overvejende ensartet) 9-10 (velformet skår) Vedrørende karakter: Spild af græs efter rive: 0=intet, 10=stort Skårets jævnhed: 0=ujævn, 10=velformet *: Ét skår er dannet af to træk med riven i fuld arbejdsbredde skåret er således lagt i midten mellem de to arbejdstræk. Der er en forskel mellem de to testarealer (maj og september) på ca. 1,5 meter i afstanden mellem to skår fra pickup riven. Det skyldes antagelig: At græsmængden pr. hektar på testarealet i maj var ca. tre gange større end på testarealet i september: o En stor græsmængde kan ikke kastes så langt, og afstanden sideværts mellem riven og der, hvor skåret blive lagt (midten af skåret) bliver mindre end ellers. Pickup rive

14 At bredden af skåret på testarealet i september var ca. halv meter større end på testarealet i maj: o Med en lille mængde græs burde skårbredden logisk set have været mindre end på testarealet i maj (jf. ovenstående), men rent faktisk udnytter man at kunne kaste græsset langt og dermed lægge det ind oven på det stykke, der endnu ikke er revet sammen (lige ved siden af riven) herved kan arbejdsbredden øges ved ikke lade riven arbejde der, hvor skåret skal ligge. Bredden af skårene efter pickup riven er bredere end efter rotorriven. Det er vigtigt at sørge for, at skårene ikke er bredere end pickuppen på finsnitteren. Resultater af sandanalyse Ved testen i maj var indholdet af sand i græsset det samme for de to river. Sandindholdet var meget lavt, og i to af prøverne var indholdet lavere end detektionsgrænsen (<0,15 % af tørstof), se tabel 3. Ved testen i september var sandindholdet generelt højere og højest med pickup riven. Sandindholdet i græsset efter rotorriven var i gennemsnit 0,6 %, hvorimod det efter pickup riven var 0,8 %. Antallet af prøver (fire stk. pr. rive) er dog for lavt til at kunne afgøre, om forskellen er signifikant. Tabel 3. Procent sand af tørstof i kløvergræs sammenrevet med de to typer af river. For hver rive og på hvert af de to testarealer (maj og september) er der udtaget fire prøver (G1-4) af kløvergræsset. <0,15 betyder, at sandindholdet i de pågældende prøver var under målegrænsen. Pickup rive Rotorrive Testareal maj G1 0,2 0,2 G2 <0,15 <0,15 G3 0,2 0,2 G4 0,2 0,2 Testareal september G1 0,7 0,6 G2 0,8 0,6 G3 0,6 0,7 G4 1,1 0,5 Som det ses, var der markant mere sand i græsset fra testarealet i september sammenlignet med testarealet i maj. Det kan der være flere årsager til: Forskel i arealernes jævnhed Forskel i jordoverfladens fasthed/hårdhed arealerne imellem Forskel i omfanget af rivernes berøring af jordoverfladen Pickup rive

15 Med hensyn til arealernes jævnhed er det vurderingen, at testarealet i maj var mere jævn end testarealet i september. Der var en del hjulspor på testarealet i september, men ikke flere muldvarpeskud end på testarealet i maj. En ujævn mark øger i reglen risikoen for at rode sand op i græsset under sammenrivning. Fastheden af testarealernes jordoverflade er ikke vurderet. Imidlertid kan det gentages, at det anvendte testareal i maj blev etableret i efteråret 2008, hvorimod det anvendte testareal i september blev etableret i foråret Der er med andre ord en vinter til forskel imellem de to testarealer. Det længere tidsrum siden etablering samt jordoverfladens eksponering for vintervejret har sandsynligvis betydet, at testarealet i maj har haft en mere fast jordflade på slættidspunktet sammenlignet med testarealet i september. Testarealet i september har således haft en relativ løs jordoverflade, hvilket øger risikoen for, at rivetænderne kan tilføre græsset sand. Rivernes berøring af jordoverfladen er ikke undersøgt direkte. Men spildet af græs er vurderet og kan bruges som indikator på berøringen. Spildet efter pickup riven var på begge testarealer lavt (på testarealet i september dog lidt større end på testarealet i maj), hvorimod der efter rotorriverne lå lidt græs hist og her, jf. tabel 1 og 2. På testarealet i september observeredes følgende: Tænderne på pickup en gik af og til ned i jorden, se figur 5. Efter rotorriven lå der af og til striber af græs parallelt med skåret, se figur 6. Figur 5. Her har pickup riven kørt, bemærk spor i jorden efter tænder fra pickuppen. Bemærk også stenene der ligger tilbage på jorden efter pickup riven dem har riven ikke taget med op i græsset. Pickup rive

16 Figur 6. Græs revet sammen med Claas liner 3000, bemærk striber af græs, som riven ikke har medtaget. Pickup riven har på begge testarealer (maj og september) vist, at den kan rive græsset sammen med kun et meget lavt spild. Imidlertid antyder testen, at pickup riven ikke helt kan undgå at løfte lidt sand op i græsset, hvis jordoverfladen er løs og ujævn. Græssets indhold af sand kan reduceres ved at løfte riven en lille smule af jorden, så tænderne ikke (så hyppigt) kommer ned i jordoverfladen. Herved øges naturligvis risikoen for at spilde lidt græs af og til, men det må anses for at være ubetydeligt. Græsspildet efter rotorriven var lidt større end efter pickup riven, især på testarealet i september. Hvad angår sandindholdet i græsset var der som vist kun forskel på de to river på testarealet i september rotorriven tilførte græsset mindst sand. Det lavere sandindhold er sket på bekostning af et større spild hvilket atter er lige efter bogen. Skårenes ensartethed Der var forskel mellem de to rivers evne til at danne velformede skår rotorriven lavede på begge testarealer (maj og september) de mest ensartede skår. På testarealet i maj, hvor græsmængden var relativ stor, var skåret efter pickup riven temmelig ujævn og præget af at indeholde klumper. Klumperne opstod tilsyneladende især, når andet halvskår blev lagt oven i første halvskår, se figur 7 og 8. Også på testarealet i september, hvor græsmængden var ca. 1/3 af græsmængden på testarealet i maj, var dobbeltskåret efter pickup riven noget ujævn, og altså mere ujævn end skåret fra rotorriven. Sandsynligvis kan skårene fra pickup riven gøres mere jævne ved, at traktorføreren sænker hastigheden lidt. Det kan gå ud over finsnitterens kapacitet, hvis skåret er uensartet. Store klumper af græs betyder, at føreren af finsnitteren må køre forsigtigt og sænke hastigheden for at undgå stop i maskineriet. Skårene efter rotorriven var velformede på begge testarealer (maj og september). Pickup rive

17 Figur 7 og 8. Skår efter pickup rive der er meget græs og klumper i skåret. Fra testarealet i maj. Afstanden mellem skårene efter pickup riven var ca meter. Hvorimod den var henholdsvis ca. 8 meter og ca. 11,5 meter efter rotorriverne Claas 880 og Claas liner Jo større afstand, der er mellem skårene, desto færre skår er der på marken. Betydningen heraf er, at finsnitter med tilhørende traktor og vogn skal køre færre gange frem og tilbage på marken og tillige foretage færre foragervendinger. Ifølge ejeren af pickup riven og finsnitteren øger dette kapaciteten på finsnitteren. Som det er vist, kan uensartede skår omvendt virke begrænsende for snitterkapaciteten. Vedrørende rivernes kapacitet Rivernes kapacitet (i skår) er beregnet nedenfor på grundlag af de i tabel 1 og 2 anførte værdier for hastighed og afstand mellem skår. For pickup riven er rivens arbejdsbredde defineret som halvdelen af afstanden mellem to skår; for rotorriven gælder det tilsvarende afstanden mellem to skår. Hvor der i tabellerne er angivet et interval, er der til kapacitetsberegningen valgt en værdi midt i intervallet. De beregnede kapaciteter er vist i tabel 4. Tabel 4. Rivernes kapacitet i skåret. Rotorriven på testarealet i maj var med to rotorer, på testarealet i september var rotorriven med fire rotorer. Testareal i maj Testareal i september Pickup rive Rotorrive Pickup rive Rotorrive Maskinbredde, m 8,35 8,25 8,35 12,5 Arbejdsbredde, m 9 8,5 9,75 11,8 Hastighed i skår, km/t 12,5 8,5 9,5 10,5 Kapacitet i skår, ha/t 11,3 7,2 9,3 12,4 Markkapacitet*, ha/t 8,5 5,4 6,9 9,3 *: Markkapaciteten antages at være 75 % af kapaciteten i skår. Pickup rive

18 Kapaciteten i skåret er rivernes maksimale kapacitet under arbejdet i marken. Markkapaciteten som sådan er naturligvis (noget) lavere og afhængig af markens størrelse, form, antal vendinger med mere. Der er ikke observeret markant forskel i tidsforbrug til vending i forager de to rivetyper imellem. Det er påfaldende, at kapaciteten på testarealet i september var hele to hektar pr. time (eller ca. 18 %) lavere end på testarealet i maj, hvor græsudbyttet var ca. tre gange større end på testarealet i september. Årsagen til forskellen i kapacitet er forskellen i hastigheden den relativt lave hastighed på testarealet i september skyldtes den ujævne markoverflade. Foruden de nævnte forhold er kapaciteten også påvirket af traktorførerens erfaring og kørselsadfærd (forsigtig, aggressiv eller andet) og markens jævnhed en ujævn mark bevirker ofte, at hastigheden sænkes, dels af hensyn til førerens komfort og maskinens holdbarhed, dels for at sikre en ordentlig kvalitet i arbejdet (med minimalt spild og sand i græsset). Økonomiske beregninger Der er lavet beregning af, hvad hektarprisen bliver for landmanden for at få revet græs sammen med henholdsvis pickup rive og rotorrive, se tabel 5. De anvendte timepriser er oplyst af maskinstationen, som stillede riverne til rådighed for undersøgelsen. Værdierne for rivernes markkapacitet er overført fra tabel 4. Tabel 5. Hektarpris for rivning af græs med to typer af river, rotorriven er med i to bredder. Pickup rive Rotorrive, 8,25 meter Rotorrive, 12,5 meter Markkapacitet, ha/t Testareal maj 8,4 5,4 Testareal september 6,9 9,3 Timepris, kr./t Hektarpris, kr./ha Testareal maj Testareal september Som det ses, er det dyrere at få revet græs sammen med pickup rive end med almindelige rotorriver. Til gengæld er det muligt at øge finsnitterens kapacitet. Maskinstationsejeren vurderer, at kapaciteten øges med %, men kun når græsmængden er moderat. Den større afstand mellem skårene efter pickup riven medfører mere græs pr. løbende meter og dermed en bedre udnyttelse af finsnitterens kapacitet. Erfaringen er, at det ikke er muligt at øge finsnitterens kapacitet i (nær) samme omfang ved blot at øge fremkørselshastigheden som kompensation for en relativ ringe græsmængde i tynde skår altså skår det ligger med væsentligt mindre indbyrdes afstand end de meter, der er mellem skår efter pickup riven. I første slæt, hvor græsmængden er stor, øger sammenrivning af græs med pickup rive ikke finsnitterens kapacitet, forlyder det. På den pågældende maskinstation er kapaciteten på finsnitteren i første slæt ca. 7 ha pr. time, uanset om der er revet græs med en pickup rive eller en rotorrive græsmængden i skårene er under alle omstændigheder stor nok til at sikre fuld kapacitetsudnyttelse af finsnitteren. I andet og efterfølgende slæt øges finsnitterens kapacitet til Pickup rive

19 ca. 10 ha pr. time som følge af pickup riven. Figur 9. Finsnitning af græs. Skår revet sammen af pickup rive. Bemærk at pickuppen på finsnitteren lige netop kan gabe over skåret. Figur 10. Sammenkøring af snittet græs med gummiged i markstak. Vi vil nu kort beregne besparelsen ved at øge finsnitterens kapacitet. Der er oplyst følgende priser for finsnitning af maskinstationen: Finsnitter kr. pr. time Traktor+vogn 600 kr. pr. time Gummiged i stak 650 kr. pr. time Timeprisen for et maskinsjak bestående af en finsnitter, tre traktorer+vogne samt en gummiged til sammenkøring af græsset i stakken er således kr. pr. time. Med en snitterkapacitet på 7 hektar pr. time bliver hektarprisen 579 kr. pr. hektar. Ved at Pickup rive

20 øge kapaciteten til 10 hektar pr. time, som følge af større skår, bliver hektarprisen nu ca. 405 kr. pr. hektar for finsnitning Det er klart, at brændstofforbruget pr. time stiger med en øget arbejdskapacitet, det gælder især finsnitteren, men også traktorerne. Hvis der ses bort fra det øgede brændstofforbrug, vil besparelsen ved at øge snitterkapaciteten fra 7 til 10 hektar pr. time være ca. 175 kr. pr. hektar. Denne besparelse er større end merprisen for græsrivning med pickup rive (der som det ses i tabel 5 er kr. pr. hektar i forhold til rotorrive). Der kan således være en besparelse i produktionen af græsensilage ved at anvende pickup rive, især ved slæt med en lille afgrødemængde. Pickup rive

21 6. KONKLUSION OG ANBEFALINGER Konklusion og anbefaling ved sammenrivning af kløvergræs Pickup riven til sammenrivning af græs er et brugbart alternativ til de velkendte rotorriver (og andre typer af river). Pickup riven løfter græsset op og fører det ud til den ene side til forskel fra rotorriver, der slæber græsset hen over stubben. Sandindholdet i sammenrevet græs er tilsyneladende ens for pickup rive og rotorrive. Normalt lægges græs fra to nabotræk (hvor der køres hver sin vej) i ét skår, hvorved afstanden mellem skår er meter for en pickup rive med en bredde på pickuppen på 8,35 meter (model ROC 950). Hvis der er meget græs på marken (typisk 1. slæt), er der tendens til, at skår efter pickup riven bliver noget ujævne. Af hensyn til at opretholde en høj kapacitet på riven og minimere indholdet af sand i græsset er der vigtigt, at græsmarken er jævn og fri for markante hjulspor. Kapaciteten på pickup riven (i skåret) varierede mellem 9,3 og 11,3 hektar pr. time. Kapaciteten på finsnitteren kan øges væsentligt ved anvendelse af pickup rive, især hvor græsmængden på marken er moderat den store afstand mellem skårene giver tykkere skår sammenlignet med rotorriver med arbejdsbredder på 8-12 meter (det er nemmere at udnytte finsnitterens maskinkapacitet ved at øge græsmængden i skåret end ved at øge finsnitterens fremkørselshastighed). Det er lidt dyrere at rive græs med pickup rive frem for rotorrive i størrelsesordnen kr. pr. hektar (maskinstationspriser). Til gengæld giver den øgede kapacitet på finsnitteren en mulighed for besparelse i forbindelse med finsnitningen. Det er vigtigt at være opmærksom på, at skårene efter pickup riven ikke gøres bredere end pickuppen på finsnitteren. Spildet efter pickup river er på linje med eller mindre end efter rotorriver. Pickup rive

22 7. BILAG Kommentar fra Scan-Agro importør af ROC 950 pickup rive Det er som importør altid spændende at få maskiner testet som underbygning af de oplevelser og erfaringer, der findes fra ind- og udland. Scan-Agro har i leveret over ti ROC pickup river i Danmark og Sverige, men riven har siden 2005 kørt i Mellem- og Sydeuropa samt USA, så der ligger efterhånden mange tusinde hektars erfaringer bag. De generelle oplevelser er, at der løftes færre sten og sand op. Dette ses og høres tydeligt i finsnitteren, hvor intervallet for slibning af knive generelt er lavere ved anvendelse af pickup rive. Oplevelsen er også mindre spild end traditionelle river, hvilket denne FarmTest også bekræfter. En del af vore kunder får løbende lavet foderanalyser. Blandt andet har maskinstationen, som har lagt pickup rive til denne test, fået foretaget mange analyser, idet de har en afdeling for salg af foder. Det helt generelle billede fra disse mange analyser er et markant lavere indhold af råaske end med traditionelle rotorriver, faktisk typisk op til en halvering. Vi må derfor konstatere, at testens resultat for sandindhold er meget atypisk i forhold til den virkelighed, vi oplever. Som rapporten beskriver, må det tilskrives to forhold; stort set ingen sand i kløvergræsset på testarealet i maj, og en tydelig fejljustering af pickup riven på testarealet i september. Som det fremgår af foto, har pickup riven kørt alt for dybt. Riven kan enkelt indstilles, så det er muligt at opretholde god opsamling uden at øge sand/råaskeindholdet. Pickup riven er generel bedre til at følge terræn end rotorrive, da pickup enhederne er individuelt ophængt og velaffjedrede med fire ruller på bogie under hver pickup sektion. Derfor er det ved korrekt indstilling muligt at opretholde god opsamling og minimal kontakt med jorden. Også vore tilbagemeldinger er, at trods en højere investering og dermed højere pris for sammenrivning, er det klart økonomisk rentabelt for kvægbrugeren at få revet sammen med en ROC pickup rive, specielt når man også indregner en større opsamlet mængde og et lavere indhold af råaske. Testen påpeger, at der kan være problemer med skårjævnhed. Vi må erkende, at danske forhold med kort og fugtigt materiale adskiller sig fra det, man oplever andre steder i Europa. Chaufføren kan gøre en del ved at optimere bånd- og pickup hastighed, fremkørselshastighed mv. Fabrikken arbejder løbende på forbedringer af skårjævnhed uanset forhold. Der er introduceret forbedringer til model 2009 og flere er i vente til Yderligere information om ROC pickup rive kan findes på Pickup rive

FarmTest nr. 62 2010. Udtagningsteknik. i ensilagestakke KVÆG

FarmTest nr. 62 2010. Udtagningsteknik. i ensilagestakke KVÆG FarmTest nr. 62 2010 i ensilagestakke KVÆG i ensilagestakke Indhold Indledning... 3 Fotos og videosekvenser... 4 Hvilken type skal man vælge?... 4 Skrælleteknik... 4 Enklere udtagningsteknik... 5 Præcision,

Læs mere

Tripelsæt slåmaskiner

Tripelsæt slåmaskiner Tripelsæt slåmaskiner GXT-serien, arbejdsbredde 12,3 m Knivbjælke GXT Store arbejdsbredder øger effektiviteten, perfekt til faste kørespor Størst mulig effektivitet hænger sammen med store arbejdsbredder.

Læs mere

Bugserede eksaktsnittere

Bugserede eksaktsnittere Bugserede eksaktsnittere FCT 960 FCT 1060 FCT 1360 FCT 1460 Eksaktsnitning Hvorfor eksaktsnitte? Græssaften og eventuelle additiver bliver fordelt jævnt på alle overfladerne. Ensileringsprocessen starter

Læs mere

Grovfoderproduktion. maskiner skal der til. Bygnings- og Maskinkontoret i Sønderjylland. Læn jer bare tilbage

Grovfoderproduktion. maskiner skal der til. Bygnings- og Maskinkontoret i Sønderjylland. Læn jer bare tilbage Grovfoderproduktion maskiner skal der til Maskinkonsulent Kim Brodersen Bygnings & Maskinkontoret i Mobil : 30 56 00 25 Tirsdag Den. 23 maj 2006 Læn jer bare tilbage 1 Grundlæggende forudsætninger Jævne

Læs mere

Bugserede skiveslåmaskiner. GMS/GCS-serien Arbejdsbredde 2,8-3,6 m

Bugserede skiveslåmaskiner. GMS/GCS-serien Arbejdsbredde 2,8-3,6 m Bugserede skiveslåmaskiner GMS/GCS-serien Arbejdsbredde 2,8-3,6 m GMS 3202 GMS/GCS-maskinerne er JF-STOLL s serie af bugserede skiveslåmaskiner. Maskinerne er udviklet og konstrueret i samarbejde med landmænd

Læs mere

Flisningsdemo den 27. september 2007 hos Søren Enggaard

Flisningsdemo den 27. september 2007 hos Søren Enggaard Flisningsdemo den 27. september 2007 hos Søren Enggaard Nordic Biomass havde den 27. september 2007 inviteret til demonstration af flishuggere til brug i energipil. Formålet var at få afprøvet nogle af

Læs mere

Projektartikel Opgradering af økologisk biogasanlæg 2011-2013

Projektartikel Opgradering af økologisk biogasanlæg 2011-2013 Projektartikel Opgradering af økologisk biogasanlæg 2011-2013 hos Bjarne Viller Hansen, Bording http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_dk.htm Skræddersyet opgradering

Læs mere

Samensilering af roer og majshelsæd

Samensilering af roer og majshelsæd Samensilering af roer og majshelsæd v/ Stud. Agro. Jesper Lehmann, KU LIFE og Rudolf Thøgersen, Videncentret for Landbrug, Kvæg Et forsøg med samensilering af roer og majshelsæd i wrapballer viser, at

Læs mere

PÖTTINGER HIT. Bugseret rotorvender 97+025.07.0712. Alle oplysninger online

PÖTTINGER HIT. Bugseret rotorvender 97+025.07.0712. Alle oplysninger online PÖTTINGER HIT Bugseret rotorvender Alle oplysninger online 97+025.07.0712 HIT 10.11 T / HIT 12.14 T Bugseret rotorvender En tidssvarende landbrugsteknik skal svare til landbrugets voksende behov. Denne

Læs mere

Aktuelt om ensilering

Aktuelt om ensilering Aktuelt om ensilering Hanne Bang Bligaard og Rudolf Thøgersen, Dansk Kvæg - 61 - Ensilagekvalitet i forhold til høst- og opbevaringsform Hanne Bang Bligaard, Dansk Kvæg Sammendrag En opgørelse af mere

Læs mere

Alternative høstmetoder for biomasse til raffinering

Alternative høstmetoder for biomasse til raffinering Alternative høstmetoder for biomasse til raffinering og energi December 2015 Konsulent, landbrugsmaskiner, Henning Sjørslev Lyngvig Seniorkonsulent, bioenergi, Niels Østergaard SEGES, Agro Food Park 15,

Læs mere

Partiel bearbejdning. Strip tillage. 731-2009 Annual Report. Otto Nielsen. otto.nielsen@nordicsugar.com +45 54 69 14 40

Partiel bearbejdning. Strip tillage. 731-2009 Annual Report. Otto Nielsen. otto.nielsen@nordicsugar.com +45 54 69 14 40 731-2009 Annual Report Partiel bearbejdning Strip tillage Otto Nielsen otto.nielsen@nordicsugar.com +45 54 69 14 40 NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej 14, DK-4960 Holeby Borgeby Slottsväg

Læs mere

Axial Flow gnasker sig gennem høsten

Axial Flow gnasker sig gennem høsten Salling-traktor.dk Nordvestjysk-traktor.dk Axial Flow gnasker sig gennem høsten Hos Goul Agro i Brøndum på Salling, er det en CaseIH Axial Flow 9120 der tager sig af høstarbejdet og dette gør den til UG,

Læs mere

KOMPLET VOGNPROGRAM. Vogne designet af danske landmænd

KOMPLET VOGNPROGRAM. Vogne designet af danske landmænd KOMPLET VOGNPROGRAM Vogne designet af danske landmænd DESIGNET AF DANSKE LANDMÆND KONSTANT UDVIKLING AF VOGNENE MI tipvognprogrammet består i dag af 5 serier af tipvogne med lasteevner på fra 8 til 30

Læs mere

River med 2 rotorer. Side- og midterskårsriver. Powered by Kongskilde

River med 2 rotorer. Side- og midterskårsriver. Powered by Kongskilde River med 2 rotorer Side- og midterskårsriver Powered by Kongskilde Midterskårsriver - 3-punktsophængt R 655 DS en 3-punktsophængt midterskårsrive. Artikuleret ophæng (3-punktsophæng). Bevægeligt rotorophæng

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Fire-rotors rive GA 13131 / GA 15131. www.kuhn.com. be strong, be KUHN

Fire-rotors rive GA 13131 / GA 15131. www.kuhn.com. be strong, be KUHN Fire-rotors rive GA 13131 / GA 15131 www.kuhn.com be strong, be KUHN 2 GA 13131 15131 100 % HYDRAULISK TRUKKET RIVE GA GA 13131 og 15131 rotorriverne er ikke blot synonym med en stor arbejdskapacitet,

Læs mere

MaxiRoll 2008. den fleksible tromle

MaxiRoll 2008. den fleksible tromle MaxiRoll 2008 den fleksible tromle Med MaxiRoll 2008 sender DALBO en ny generation tromler på markedet. MaxiRoll 2008 er en særdeles kraftig tromle, der via de mangeartede udstyrsmuligheder kan bruges

Læs mere

SAMMENRIVNING AF KLØVERGRÆS

SAMMENRIVNING AF KLØVERGRÆS FARMTEST MASKINER OG PLANTEAVL NR. 141 NOVEMBER 2016 FarmTest SAMMENRIVNING AF KLØVERGRÆS FARMTEST MASKINER OG PLANTEAVL NR. 141 NOVEMBER 2016 SAMMENRIVNING AF KLØVERGRÆS Redaktion Specialkonsulent Henning

Læs mere

KUHN GF 8702. Maskinen: Demo maskine har kørt ved nogle landmænd i Sverige. Fakta: Data: Vilkår:

KUHN GF 8702. Maskinen: Demo maskine har kørt ved nogle landmænd i Sverige. Fakta: Data: Vilkår: KUHN GF 8702 Vejle 25 marts 2014 Maskinen: Demo maskine har kørt ved nogle landmænd i Sverige Fakta: Denne effektive vender er godt beskyttet af den effektive affjedring, som absorberer stød og bump fra

Læs mere

Test af vandmængde ved sprøjtning af tæt gulerodstop

Test af vandmængde ved sprøjtning af tæt gulerodstop Test af vandmængde ved sprøjtning af tæt gulerodstop Projekt: udvikling af nye teknikker i behandling af havebrugskulturer Konklusion: Traditionel marksprøjte: stigende vandmængde gav bedre nedtrængning

Læs mere

FarmTest Etablering af efterafgrøder ved høst

FarmTest Etablering af efterafgrøder ved høst FarmTest Etablering af efterafgrøder ved høst Maskiner og planteavl 113 vfl.dk farmtest.dk Titel: Etablering af efterafgrøder ved høst Forfatter: Jens J. Høy, AgroTech og Rolf Thostrup Poulsen, Videncentret

Læs mere

Høj klippekvalitet Høj effektivitet Høj komfort Let betjening

Høj klippekvalitet Høj effektivitet Høj komfort Let betjening Klippere for professionelle brugere, der kræver effektivitet og godt arbejdsmiljø Høj klippekvalitet Høj effektivitet Høj komfort Let betjening SF De ny Iseki baghjulsstyrede redskabsbærere er robust bygget

Læs mere

PÖTTINGER TERRADISC. Tallerkenharver, ny serie 1001 97+236.07.0612. Alle oplysninger online

PÖTTINGER TERRADISC. Tallerkenharver, ny serie 1001 97+236.07.0612. Alle oplysninger online PÖTTINGER TERRADISC Tallerkenharver, ny serie 1001 Alle oplysninger online 97+236.07.0612 1 TERRADISC 3001 / 3501 / 4001 Allrounder indenfor jordbehandling Tallerkenharver fra 3,0 til 4,0 m arbejdsbredde

Læs mere

én MASKINE - MANgE MulIghEdEr

én MASKINE - MANgE MulIghEdEr én MASKINE - MANgE MulIghEdEr Den bedste produktudvikling sker i tæt dialog med kunderne. Ventrac har levet op til den overbevisning lige siden den første Ventrac rullede ud i terrænet. Brugernes erfaringer

Læs mere

Optimalt forårskoncept/ Jordbehandling og lægning. Delrapport 2014

Optimalt forårskoncept/ Jordbehandling og lægning. Delrapport 2014 Optimalt forårskoncept/ Jordbehandling og lægning Delrapport 2014 Skrevet af: Henrik Pedersen og Claus Nielsen AKV Langholt AmbA Gravsholtvej 92 9310 Vodskov Indhold Resumé... 3 Baggrund... 4 Gennemførelse

Læs mere

MX TECHNIK FRONTLÆSSERE

MX TECHNIK FRONTLÆSSERE MX T406 MX T408 MX T410 MX T412 MX T417 MX T418 MX TECHNIK FRONTLÆSSERE MERE EFFEKTIVITET STØRRE KOMFORT Import: Ribers Maskinimport Sønderskovvej 118 Nordenskov 6800 Varde tel.:+45 7529 8458 info@ribersmaskinimport.dk

Læs mere

NEW HOLLAND BB9O9O PLUS

NEW HOLLAND BB9O9O PLUS NEW HOLLAND BB9O9O PLUS 2 3 UOVERTRUFFEN KAPACITET MED MINIMAL ANSTRENGELSE FOR FØREREN GIGANTISK UOVERTRUFFEN PRÆSTATION Den største model i den fremragende New Holland BB9000 storballepresserserie er

Læs mere

Konference om reduceret jordbearbejdning 2 dec. 2015 Sonnerupgaard Gods

Konference om reduceret jordbearbejdning 2 dec. 2015 Sonnerupgaard Gods Konference om reduceret jordbearbejdning 2 dec. 2015 Sonnerupgaard Gods Succeskriterier for god maskinøkonomi Tlf. 30 604 603 Email.: kjn@maskinraadgivning.com Privat maskinrådgivning: Maskinanalyser,

Læs mere

Omkostninger ved anvendelse af dæk og bælter

Omkostninger ved anvendelse af dæk og bælter Omkostninger ved anvendelse af dæk og bælter Resultater af spørgeundersøgelse efteråret 2014, publiceret som FarmTest 136 2014. Gunnar Schmidt Energi- og teknikrådgiver +45 20 89 78 00, gus@byggeri-teknik.dk

Læs mere

FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER

FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER FERRARI SERIE 300 & SERIE 500 2 FERRARI SERIE 300 tohjulede traktorer. En FERRARI maskine er udviklet med et mål for øje, at lave en maskine til kunden. Derfor er det et kendetegn

Læs mere

Hvad betyder kvælstofoverskuddet?

Hvad betyder kvælstofoverskuddet? Hvordan kan udvaskningen og belastningen af vandmiljøet yderligere reduceres? Det antages ofte, at kvælstofudvaskningen bestemmes af, hvor meget der gødes med, eller hvor stort overskuddet er. Langvarige

Læs mere

VALSETYPER. Til Terra-Seeder HS er der tre valsetyper: Svær rørvalse ø500 mm er velegnet på lette samt mellemsvære jorde.

VALSETYPER. Til Terra-Seeder HS er der tre valsetyper: Svær rørvalse ø500 mm er velegnet på lette samt mellemsvære jorde. TERRA-SEEDER Fjederbelastet slæbeskær med beskyttelsesklap og dækstrigle. Fjederbelastet dobbelt rulleskær med efterharve. Terra-Seeder HS 3m, 4m, 5m & 6m er opbygget med en højdeindstillelig Spring-Board

Læs mere

Økologisk planteavl uden husdyrgødning Af Jesper Hansen

Økologisk planteavl uden husdyrgødning Af Jesper Hansen Økologisk planteavl uden husdyrgødning Af Jesper Hansen Anvendelse af ikke økologisk gødning på økologiske bedrifter er jævnligt oppe til debat. Næsten alle planteavlere benytter sig af muligheden for

Læs mere

Grøn Viden. Teknik til jordløsning Analyse af grubberens arbejde i jorden. Martin Heide Jørgensen, Holger Lund og Peter Storgaard Nielsen

Grøn Viden. Teknik til jordløsning Analyse af grubberens arbejde i jorden. Martin Heide Jørgensen, Holger Lund og Peter Storgaard Nielsen Grøn Viden Teknik til jordløsning Analyse af grubberens arbejde i jorden Martin Heide Jørgensen, Holger Lund og Peter Storgaard Nielsen 2 Mekanisk løsning af kompakt jord er en kompleks opgave, både hvad

Læs mere

NYHEDER FRA SNEUDSTYR PROGRAMMET 2012/2013

NYHEDER FRA SNEUDSTYR PROGRAMMET 2012/2013 NYHEDER FRA SNEUDSTYR PROGRAMMET 2012/2013 Der tages forbehold for rettelser i priser og specifikationer PRÆSTBRO Sneskær Dette sneskær leveres som standard med gummiskær men kan på bestilling leveres

Læs mere

roundbaler Rb - 544 / 544 ENSILAGE/ 544 ENSILAGE HD

roundbaler Rb - 544 / 544 ENSILAGE/ 544 ENSILAGE HD roundbaler Rb - 544 / 544 ENSILAGE/ 544 ENSILAGE HD 2 Specialudviklet til høj presningsgrad Introduktion Konstant pålidelighed og høj præstation er basiskrav til enhver rundballepresser, men få andre producerer

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndholdt hækklipper Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Hækklipning 10 Hækklipper 14 Stangklipper 17 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndholdt hækklipper

Læs mere

Optimal Maskinstrategi fokus på areal, rettidighed og rentabilitet Bornholms Landboforening Den 29. januar 2014

Optimal Maskinstrategi fokus på areal, rettidighed og rentabilitet Bornholms Landboforening Den 29. januar 2014 Optimal Maskinstrategi fokus på areal, rettidighed og rentabilitet Bornholms Landboforening Den 29. januar 2014 v/ Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen Den ideelle maskinpark Vær konkurrencedygtig, 20%

Læs mere

TILDELING AF ANTIBIOTIKA TIL TØR- OG VÅDFODER

TILDELING AF ANTIBIOTIKA TIL TØR- OG VÅDFODER Støttet af: TILDELING AF ANTIBIOTIKA TIL TØR- OG VÅDFODER ERFARING NR. 1402 Antibiotika tildelt til foder skal opblandes, så alle grise i en sti får den tiltænkte dosis. Der er testet forskellige metoder

Læs mere

Forbedring af afvandingsforhold på golfbaner

Forbedring af afvandingsforhold på golfbaner EXPO-NET Danmark A/S Phone: +45 98 92 21 22 Georg Jensens Vej 5 Fax: +45 98 92 41 89 DK-9800 Hjørring E-mail: plast@expo-net.dk Forbedring af afvandingsforhold på golfbaner Kære Greenkeeper! Alle kan sikkert

Læs mere

Supplerende forsøg med. bekæmpelse af blåtop. på Randbøl Hede.

Supplerende forsøg med. bekæmpelse af blåtop. på Randbøl Hede. Supplerende forsøg med bekæmpelse af blåtop på Randbøl Hede. Af Hans Jørgen Degn Udarbejdet for Randbøl Statsskovdistrikt, 2006. 1 Indledning. Den voksende dominans af blåtop er et alvorligt problem på

Læs mere

Halmballer. Sikker håndtering i landbruget

Halmballer. Sikker håndtering i landbruget Halmballer Sikker håndtering i landbruget Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver denne vejledning om sikker håndtering af halmballer i landbruget. Vejledningen beskriver en række praktiske

Læs mere

fsi stubfræsere force strength intelligence

fsi stubfræsere force strength intelligence fsi stubfræsere force strength intelligence Adskillige grunde til at stubfræse Indholdsfortegnelse En stub tiltrækker affald En stub pynter ikke En stub er til fare for trafikanter og kan øddelægge græs-

Læs mere

UKLASSIFICERET. Vejledningsplan MFT

UKLASSIFICERET. Vejledningsplan MFT Vejledningsplan MFT Indholdsfortegnelse Indledning...1 Planlægning af Militær Fysisk Træning...1 Skemaets opbygning og anvendelse...1 Eksempel på fastlæggelse af træningsniveau...2 Progression...2 Pauser

Læs mere

Undervisningsmateriale til AMU mål 48407. Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser

Undervisningsmateriale til AMU mål 48407. Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser Undervisningsmateriale til AMU mål 48407 Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser 1 Indholdsfortegnelse. Regler for vognbremser Side 3. Brug af bremsetester Side 6. Bremsetester display Side

Læs mere

Valg af høstmetode har betydning både teknisk, økonomisk og i relation til lagring. 2. Oktober 2014 Jørgen Pedersen

Valg af høstmetode har betydning både teknisk, økonomisk og i relation til lagring. 2. Oktober 2014 Jørgen Pedersen Valg af høstmetode har betydning både teknisk, økonomisk og i relation til lagring 2. Oktober 2014 Jørgen Pedersen Høstmetoder Direkte flisning Helskudshøst Teknik Fordele/ulemper Økonomi Direkte flisning

Læs mere

TOP. Rotorriver 97+022.DA.0814

TOP. Rotorriver 97+022.DA.0814 TOP Rotorriver 97+022.DA.0814 River til alle brug Let kørende PÖTTINGER river med perfekt tilpasning til underlaget, og ekstremt manøvredygtige, opfylder alle specifikationer i landbruget. Ren rivning

Læs mere

Græs på engarealer. Alternative afgrøder græs på engarealer

Græs på engarealer. Alternative afgrøder græs på engarealer blerede, og der er kun efterplantet få stiklinger. Rødel er godt etableret med barrodsplanter, og der har ikke været behov for efterplantning. De efterplantede stiklinger er generelt slået godt an, og

Læs mere

Kvalitet og styrke. Følgende generelle retningslinier kan hjælpe dig til at få sat et hegn, som fungerer godt i mange år.

Kvalitet og styrke. Følgende generelle retningslinier kan hjælpe dig til at få sat et hegn, som fungerer godt i mange år. Kvalitet og styrke En indhegning med hjorte rummer store værdier og det er derfor nødvendigt at sikre sig at hegnet er opsat på rigtig måde, samt at de anvendte materialer er af bedste kvalitet. Følgende

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

SIKKER KØRSEL MED FRONTMONTEREDE REDSKABER

SIKKER KØRSEL MED FRONTMONTEREDE REDSKABER SIKKER KØRSEL MED FRONTMONTEREDE REDSKABER Forord Traktorer med frontredskaber kan udgøre en farlig kombination i trafikken. Derfor er det særligt vigtigt, at traktorføreren gør sig klart, hvorledes man

Læs mere

Teknisk Notat. Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Udført for Miljøstyrelsen. TC-100531 Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15

Teknisk Notat. Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Udført for Miljøstyrelsen. TC-100531 Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15 Teknisk Notat Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s Udført for Miljøstyrelsen Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15 3. april 2014 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72

Læs mere

Formålet med udsætningen er at få hønsene til at blive på terrænet. Foto: Danmarks Jægerforbund.

Formålet med udsætningen er at få hønsene til at blive på terrænet. Foto: Danmarks Jægerforbund. Formålet med udsætningen er at få hønsene til at blive på terrænet. Foto: Danmarks Jægerforbund. Jagt og prøver med stående hund kræver en passende bestand af fuglevildt. Der er ikke meget ved at gå over

Læs mere

Prisen på halm til kraftvarme?

Prisen på halm til kraftvarme? Prisen på halm til kraftvarme? 1 Indholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Indledning... 3 2. Forudsætninger - generelt... 4 3. Værdi af halm ab mark... 5 4. Vending... 6 5. Presning... 6 6. Bjærgning...

Læs mere

Skotsk fåreavlsekspert til danske lammeproducenter:

Skotsk fåreavlsekspert til danske lammeproducenter: Skotsk fåreavlsekspert til danske lammeproducenter: -Lammene skal gøres hurtigt færdig efter fravænning og helst slagtes ved 100 dages alderen, hvis man skal undgå at misbruge godt foder. Og det mål nås

Læs mere

Friskgræsanalyser i Vestjylland 2015 - uge 21

Friskgræsanalyser i Vestjylland 2015 - uge 21 Friskgræsanalyser i Vestjylland 2015 - uge 21 1. slæt græs er ved at være på trapperne. Det er nu, det gælder om at være vågen for at få taget græsset ved den rette kvalitet. Slå koldt vand i blodet og

Læs mere

Spækscanning af søer inspiration til 2015

Spækscanning af søer inspiration til 2015 Spækscanning af søer inspiration til 2015 Årsmøde Svinepraksis.dk 2015 Jonas Würtz Midtgård jonas@go-gris.dk Tlf.: 40-840510 Disposition - Om Go-gris. - Baggrund for spækscanning. - Hvordan griber vi det

Læs mere

FarmTest - Planteavl nr Avne- og halmspredning

FarmTest - Planteavl nr Avne- og halmspredning FarmTest - Planteavl nr. 21-2004 Avne- og halmspredning Avne- og halmspredning Af Hans Henning Sørensen, Østlige Øers Maskinrådgivning, Kjeld Vodder Nielsen og Jens Johnsen Høy, Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE DECEMBER 2014

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE DECEMBER 2014 GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE DECEMBER 2014 NOTAT NR. 1503 Grundlaget beskriver forudsætningerne for at beregne et tillæg for smågrise produceret efter frilandskonceptet og er

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Efterafgrøder. Lovgivning. Hvor og hvornår. Arter af efterafgrøder

Efterafgrøder. Lovgivning. Hvor og hvornår. Arter af efterafgrøder Side 1 af 6 Efterafgrøder Ved efterafgrøder forstås her afgrøder, der dyrkes med henblik på nedmuldning i jorden. Efterafgrøderne dyrkes primært for at reducere tab af specielt kvælstof, svovl og på sandjord

Læs mere

PROFESSIONELLE SLAGLEKLIPPERE, TRAKTORFRÆSERE & ROTORHARVER WWW.KOM-PLET.COM

PROFESSIONELLE SLAGLEKLIPPERE, TRAKTORFRÆSERE & ROTORHARVER WWW.KOM-PLET.COM PROFESSIONELLE SLAGLEKLIPPERE, TRAKTORFRÆSERE & ROTORHARVER WWW.KOM-PLET.COM SLAGLEKLIPPERE Med Concept Peruginis store, gennemprøvede program af slagleklippere med arbejdsbredder op til 6 meter findes

Læs mere

Det sorte danmarkskort:

Det sorte danmarkskort: Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 37 Det sorte danmarkskort: Geografisk variation i danskernes sorte deltagelsesfrekvens Peer Ebbesen Skov, Kristian Hedeager Bentsen og Camilla Hvidtfeldt København

Læs mere

Transport og logistikanalyse

Transport og logistikanalyse Flemming Grysbæk Sørvadvej 26 7500 Holstebro Transport og logistikanalyse 1. Mål for transportanalysen Det primære mål er at vurdere den nuværende transport på ejendommen. Det har ligeledes fokus at se

Læs mere

Mobilkalvevognen blev vurderet hos én landmand sommer og vinter. Galvaniseret stål, vandfast krydsfiner, plastplanker Indkøbt 1999

Mobilkalvevognen blev vurderet hos én landmand sommer og vinter. Galvaniseret stål, vandfast krydsfiner, plastplanker Indkøbt 1999 Mobilkalvevognen Mobilkalvevognen blev vurderet hos én landmand sommer og vinter. Hyttetype Mobil kalvehytte med seks bokse Materiale Galvaniseret stål, vandfast krydsfiner, plastplanker Indkøbt 1999 Dimensioner

Læs mere

Boksforsøg nr. 76. Sammenligning af slagtekyllingefoder fra PPH, ØA, Ewers og DLG. Kort udgave

Boksforsøg nr. 76. Sammenligning af slagtekyllingefoder fra PPH, ØA, Ewers og DLG. Kort udgave Boksforsøg nr. 76 Sammenligning af slagtekyllingefoder fra PPH, ØA, Ewers og DLG Kort udgave December 2003 Udført for Dansk Slagtefjerkræ af Landscentret, Fjerkræ Jette Søholm Petersen Sammendrag Formålet

Læs mere

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid 28. juni 2004/PS Af Peter Spliid FORDELING AF ARV Arv kan udgøre et ikke ubetydeligt bidrag til forbrugsmulighederne. Det er formentlig ikke tilfældigt, hvem der arver meget, og hvem der arver lidt. For

Læs mere

Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå

Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå v/ Jens J. Høy, AgroTech Der er i 2010 gennemført registreringer og målinger i forbindelse med høst og opbevaring af græs fra lavbundsarealerne langs Nørreå, billede

Læs mere

FarmTest - Planteavl nr. 3-2002. Kalkspredning med GPS

FarmTest - Planteavl nr. 3-2002. Kalkspredning med GPS FarmTest - Planteavl nr. 3-2002 Kalkspredning med GPS Kalkspredning med GPS Udarbejdet af: Hans Henrik Pedersen og Carl Høj Laursen Landskontoret for Bygninger og Maskiner Udkærsvej 15, Skejby 8200 Århus

Læs mere

Sengebåse til ungdyr KVÆG. indretning og funktion. FarmTest nr Brug de anbefalede mål for sengebåse* ANBEFALING

Sengebåse til ungdyr KVÆG. indretning og funktion. FarmTest nr Brug de anbefalede mål for sengebåse* ANBEFALING FarmTest nr. 41 2009 Sengebåse til ungdyr ANBEFALING Brug de anbefalede mål for sengebåse* Sengebåsene skal passe til ungdyrenes størrelse Homogene hold mht. dyrenes størrelse Dyrene flyttes løbende til

Læs mere

Flishugger 15 Hk Benz.

Flishugger 15 Hk Benz. Brugermanual Varenr.: 9043623 Flishugger 15 Hk Benz. Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Flishugger. Varenummer: 9043623 Beskrivelse: Flishugger drevet af en

Læs mere

PÖTTINGER TOP / TOP C

PÖTTINGER TOP / TOP C PÖTTINGER TOP / TOP C Dobbelt rotorrive til side- og centerskår Alle oplysninger online 97+027.07.0813 Dobbelt rotorrive til enhver anvendelse PÖTTINGER tilbyder nu en bred palette af nye dobbelte rotorriver

Læs mere

Foderplanen Fokusområde: 1 5 1 2 3 4 5

Foderplanen Fokusområde: 1 5 1 2 3 4 5 Evaluering af fodring og foderområdet i besætning CHR: tilhørende : Foderplanen : Hvilket niveau er planen udarbejdet efter Hvor ofte sker der foderskift (skift af plan) Skiftes brat eller langsom overgang

Læs mere

Kyndestoft Demeter 836

Kyndestoft Demeter 836 Kyndestoft Demeter 836 Kyndestoft Fremtidens landbrugsmaskiner Dette er standard på sprøjterne fra Kyndestoft: Stort suge filter, Trykfilter, sikkerhedsfilter og liniefiltre Led lys baglygter og sidemarkering

Læs mere

Udsendelse nr. 1 til de bydende

Udsendelse nr. 1 til de bydende Udsendelse nr. 1 til de bydende Side 1 af 9 Udsendelse nr. 1 til de bydende Odense Kommune har afholdt formøde den 22. april 2014 på Vinterværkstedet i Odense. Ved formødet blev de væsentligste ændringer

Læs mere

ØGET SLAGTEVÆGT OG SAMMENHÆNG TIL MILJØGODKENDELSE

ØGET SLAGTEVÆGT OG SAMMENHÆNG TIL MILJØGODKENDELSE ØGET SLAGTEVÆGT OG SAMMENHÆNG TIL MILJØGODKENDELSE NOTAT NR. 1345 Afregningsvægten hæves 2-4 kg/gris i 2014. Her beskrives konsekvens af øget slagtevægt og sammenhæng til tilladt produktionsomfang i forhold

Læs mere

Forbrugsvariationsprojektet afsluttende afrapportering

Forbrugsvariationsprojektet afsluttende afrapportering Regionshuset Aarhus CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Koncern Kvalitet Forbrugsvariationsprojektet afsluttende afrapportering Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7841 0003 www.cfk.rm.dk

Læs mere

Miljøteknologier i det primære jordbrug - driftsøkonomi og miljøeffektivitet

Miljøteknologier i det primære jordbrug - driftsøkonomi og miljøeffektivitet Uddrag fra: Miljøteknologier i det primære jordbrug - driftsøkonomi og miljøeffektivitet DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet, 11. juli 2013 Udarbejdet af Michael Jørgen

Læs mere

Brugervejledning. www.kangaroobike.com

Brugervejledning. www.kangaroobike.com Brugervejledning E- www.kangaroobike.com Version 1.3 2014 Tillykke med investeringen i Winther E-Kangaroo, som har sat nye standarder for komfort og brugervenlighed. Læs denne vejledning grundigt igennem

Læs mere

» SAMSON SHB4-36m. Slæbeslangebom. Forserie. - growing together

» SAMSON SHB4-36m. Slæbeslangebom. Forserie. - growing together » SAMSON SHB4-36m Slæbeslangebom Forserie - growing together Nytænkning og banebrydende teknologi - Helt ny, kompakt og integreret konstruktion SAMSON AGROs nyeste bom, SHB4-36m, er som det ligger i navnet

Læs mere

Hundegræs til frø. Jordbund. Markplan/sædskifte. Etablering

Hundegræs til frø. Jordbund. Markplan/sædskifte. Etablering Side 1 af 5 Hundegræs til frø Formålet med dyrkning af hundegræs er et stort frøudbytte med en høj spireprocent, og frø som er fri for ukrudt. Hundegræs er langsom i udvikling i udlægsåret, hvorimod den

Læs mere

Ny 6 og 8 meter Kimadan Sortjordsnedfælder, Thyregod A/S, er klar til Agromek 2010

Ny 6 og 8 meter Kimadan Sortjordsnedfælder, Thyregod A/S, er klar til Agromek 2010 Ny 6 og 8 meter Kimadan Sortjordsnedfælder, Thyregod A/S, er klar til Agromek 2010 Der arbejdes på højtryk I skrivende stund arbejdes der på højtryk, på Thyregod A/S ved Give, for at få en ny model sortjordsnedfælder

Læs mere

2006/1. Vogn med tip. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Vogn med tip. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Samlevejledning Vogn med tip Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3 3. Identifikation...4

Læs mere

Opgaver i forbindelse med besøg på Glud og Marstrand, Hedensted.

Opgaver i forbindelse med besøg på Glud og Marstrand, Hedensted. Lærerens facitliste: Opgaver i forbindelse med besøg på Glud og Marstrand, Hedensted. Oplysninger, der skal bruges til at løse opgaverne: a. Toppen af dåsen hedder låget! Den blanke kant på låget hedder

Læs mere

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning Konjunktur 25:2 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 25 Sammenfatning Fremgangen i den grønlandske økonomi fortsætter. Centrale økonomiske indikatorer for 1. halvår 25 peger alle i samme

Læs mere

Kvæg nr. 69 2009. FarmTest. Tab ved håndtering af ensilage på bedriften

Kvæg nr. 69 2009. FarmTest. Tab ved håndtering af ensilage på bedriften Kvæg nr. 69 2009 FarmTest Tab ved håndtering af ensilage på bedriften Titel: Tab ved håndtering af ensilage på bedriften Forfatter: Johanne Lindstrøm og Ole Green, Århus Universitet, Institut for Jordbrugsteknik,

Læs mere

Arbejdsmiljø ved håndtering af renovationssække

Arbejdsmiljø ved håndtering af renovationssække Notat Dato 4. juni 2012 Til Fra Bestyrelsen Administrationen Arbejdsmiljø ved håndtering af renovationssække Baggrund Skraldemændene fra Miljø Team A/S har gennem længere tid ønsket at anvendelse af sækkestativer

Læs mere

MASKINOMKOSTNINGER PÅ PLANTEAVLSBRUG

MASKINOMKOSTNINGER PÅ PLANTEAVLSBRUG FOTO: COLOURBOX Produktionsøkonomi Planteavl 2016 Produktionsøkonomi udgives én gang årligt af SEGES for faggrenene Planter, Kvæg og Svin. Udgivelserne findes som artikelsamlinger i trykt og digital form

Læs mere

Vingeskærs stubharve SYNKRO

Vingeskærs stubharve SYNKRO 97+220.07.0103 Vingeskærs stubharve SYNKRO Successfuld SYNKRO En af landmanden s nøgleopgaver Er at behandle jorden rigtigt efter høst En rigtig behandling efter host, vil sige en god stubharvning. 2 c

Læs mere

Fjerkræ nr. 6 2008. FarmTest. Måling af lys i konsumægsstalde

Fjerkræ nr. 6 2008. FarmTest. Måling af lys i konsumægsstalde Fjerkræ nr. 6 2008 FarmTest Måling af lys i konsumægsstalde Måling af lys i konsumægs- stalde Af Palle Vinstrup, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Fjerkræ Titel: Måling af lys i konsumægsstalde

Læs mere

2.2. Beregning af Optimeringspris Grovfoder... 4

2.2. Beregning af Optimeringspris Grovfoder... 4 Priser på grovfoder for 2015, 2016 og 2017 Opdateret den 19.9.2015 Indhold Sammendrag... 1 1. Indledning... 2 2. Beregning og anvendelse af Intern Grovfoderpris og Optimeringspris Grovfoder.... 3 2.1.

Læs mere

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Befolkningsstatistik 2004:4 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Side 2 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Kapitel 1 Sammenfatning... 5 Kapitel 2

Læs mere

Tørring. Materialelære. Friluftstørring og lagring. stabling:

Tørring. Materialelære. Friluftstørring og lagring. stabling: Tørring Friluftstørring og lagring Stabling Stabling af træ har overordentlig stor betydning for opnåelse af en god og ensartet ovntørring. Ved stablingen bør det tilstræbes at opbygge træstablen på en

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

plæneklip Kraftige maskiner til

plæneklip Kraftige maskiner til Test Gør Det Selv tester værktøj og materialer for dig. Har du en idé til, hvad vi skal teste, så send os en mail på test@goerdetselv.dk Kraftige maskiner til plæneklip Benzinplæneklipperen har de kræfter,

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Evaluering af den skærpede urinprøvekontrol

Evaluering af den skærpede urinprøvekontrol Evaluering af den skærpede urinprøvekontrol Direktoratet for Kriminalforsorgen September 26 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Metode... 3 1.2 Praktisk gennemførelse af urinprøvekontrol... 3 1.3

Læs mere

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 SMV-KONJUNKTURVURDERING JANUAR 2007 HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for

Læs mere

FAQ om FGK's golfbane

FAQ om FGK's golfbane FAQ om FGK's golfbane (Ofte stillede spørgsmål) Indhold Banens turnering. Hvad er det for en turnering?... 2 Banens længde.... 3 Bunkerriven. Hvor skal den ligge?... 4 Flaget.... 5 Hvem bestemmer hvor

Læs mere