Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens"

Transkript

1 Undervisningsplan for Hovedforløbet Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens A4 arkiv 610 uddannelsesplan tilrettet version PAK

2 Indledning: 6 Sådan læser du denne undervisningsplan 6 Pkt. 1: Skolens navn og beliggenhed 8 Pkt 1.1: Skolens profil 8 Pkt Skolens pædagogisk værdigrundlag. 9 Pkt : Skolens didaktiske og metodiske overvejelser. 9 Pkt : Elevinvolvering. 10 Pkt: 1.4: Overordnet bestemmelse for vurdering af elevens kompetencer 10 Pkt : personlig kompetencer 11 Pkt.1.5: Eksamensregler 12 UDDANNELSEN 13 Pkt. 2: Praktiske oplysninger 13 Pkt. 2.1: Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger. 14 Pkt Optagelsekriterier 14 3: UNDERVISNING/LÆRING 15 Indholdet i de læringsaktiviteter, som skolen har opdelt undervisningen i : Hovedforløb trin 1 Social og sundhedshjælperuddannelse Kompetencemålene for hovedforløbet trin 1 og trin 2 16 Pkt.: 2.4: Fagmålene for læringsaktiviteterne på teoriforløbene, samt slutmålene, herunder indholdet i de læringsaktiviteter, som skolen har opdelt undervisningen i. 17 Pkt.: 2.4.1: Sundhedsfag 17 Pkt.: 2.4.2: Social- og samfundsfag 1 19 Pkt.: 2.4.3: Pædagogik med psykologi 1 21 Pkt.: 2.4.4: Aktivitets- og praktisk fag 24 2

3 Pkt. 2.5: Hovedforløbet trin 2 28 Pkt : Fagmålene for læringsaktiviteterne på teoriforløbene Hovedforløbet trin 2 36 Pkt.: 2.5.2: Fagmålene for læringsaktiviteterne på teoriforløbene, samt slutmålene: 36 Pkt Sundheds- og sygeplejefag. 36 Pkt : Medicinske fag. 39 Pkt : Pædagogik med psykologi Pkt : Social- og samfundsfag 2 43 Pkt : Kultur- og aktivitetsfag 46 Pkt.2.6: Valgfag 48 Valgfag for elever der har fravalgt engelsk: 49 Pkt. 2.7: Valgfri specialefag 50 Bedømmelse: 50 Pkt. 2.6: Grundfag: 51 Formål med fremmedsprog i erhvervsuddannelserne. 51 Fremmedsprog - Kompetencemål for niveauerne F, E og D : 52 Niveau E 53 Niveau D 54 Engelsk i forbindelse med den nye uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen (16.april 2008) 55 Hovedforløbet: 55 Naturfag: 56 Formål med naturfag på erhvervsuddannelserne 56 Naturfag i forbindelse med den nye uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen (16.april 2008) 58 Hovedforløbet: 58 Dansk: 59 3

4 Formål med dansk i erhvervsuddannelserne 59 Dansk i forbindelse med den nye uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen (16.april 2008) 62 Hovedforløbet: 62 Pkt. 2.9: Godskrivelse, fritagelse og fravalg 62 Valgfag for elever der har fritagelse for et eller flere fag: 63 Pkt. 2.10: Påbygning. 63 Pkt. 3: Elevens arbejdstid for læringsaktiviteter. 63 Pkt. 4: Skolens bedømmelsesplan 63 Bedømmelse og beviser på sosu-hjælperuddannelsen og PGU jf.: bekendtgørelsen Bedømmelse og beviser på sosu-assistentuddannelsen jf.: bekendtgørelsen Pkt. 5: Årsplan oversigt over social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent 67 Pkt. 6: Lærerkvalifikationer, ressourcer, udstyr 69 Pkt. 7: Indholdet i praktik 69 Pkt. 7.1: Praktikken TRIN 1 Social- og sundhedshjælpere 69 Pkt : Præstationsstandarder 70 Begynderniveau. 70 Rutineniveau. 70 Avanceret niveau. 70 Pkt : Bedømmelse i praktikken. 71 Pkt. 7.2: Praktikmål 72 Pkt. 7.3: Praktikken TRIN 2 Social- og sundhedsassistenter 73 Pkt : Præstationsstandarder 73 Begynderniveau. 74 Rutineniveau. 74 4

5 Avanceret niveau. 74 Pkt : Bedømmelse i praktikken. 74 Pkt. 7.3: Praktikmål 75 Pkt. 8: Overgangsordning ved ændringer af den lokale undervisningsplan : Overgangsordning oversigt: 77 5

6 Indledning: Undervisningsplanen er udarbejdet efter bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr af d. 13. december 2007, i det følgende omtalt som Hovedbekendtgørelsen. Social og sundhedsuddannelser er et trinvis opbygget uddannelse, med et grundforløb, et hovedforløb, bestående af to trin. Første trin er social- og sundhedshjælper uddannelsen, trin to er social og sundhedsassistent uddannelsen. Der er således sammenhæng mellem uddannelsesforløbene. Sådan læser du denne undervisningsplan Undervisningsplanen er udarbejdet efter de krav, der stilles i 40 og 41 i Hovedbekendtgørelsen. Derudover er der fuldt retningslinierne anvist af undervisningsministeriet. 41. Den lokale undervisningsplan skal indeholde beskrivelse af: 1) Den nærmere struktur for skoleundervisningen og for vekselvirkningen mellem skoleundervisningen og praktikuddannelsen. Skolen tilbyder undervisning på: Grundforløbet Ordinære grundforløb - 20 uger Første pakke uger stærke uddannelseskompetencer Anden pakke 30 uger usikre på uddannelsesvalg Tredje pakke uger guidet grundforløb brug for særlig støtte i udd. 6

7 Hovedforløbet Trin1 Social- og Sundhedshjælpere Undervisningen tilrettelægges på følgende måde: T1 10 uger P1 16 uger T2 10 uger P2 16 uger T3 4 uger Den samlede uddannelsestid for hjælperuddannelsen udgør 1 år og 2 måneder Trin 2 Social- og Sundhedsassistenter T1 10 uger P1 16 uger T2 7 uger P2 16 uger T3 7 uger P3 16 uger T4-8 uger Den samlede uddannelsestid for assistentuddannelsen udgør 1 år og 8 måneder. Denne undervisningsplan uddyber indholdet vedrørende hovedforløbet trin 1 og 2. 7

8 Pkt. 1: Skolens navn og beliggenhed Social og Sundhedsskolen Fredericia -Horsens. Skolen har to afdelinger Afdelingen i Fredericia: Social og Sundhedsskolen 6. julivej fredericia tlf.: Afdelingen i Horsens: Social- og Sundhedsskolen Ane Stauningsvej Horsens tlf.: Undervisningsplanen er udarbejdet jf. hovedbekendtgørelsen 41. Undervisningsplanen er fastsat af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. Undervisningsplanen træder i kraft pr. juli/august 2008 Skolen har indgået samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner. Pkt 1.1: Skolens profil Skolen har som overordnet profil valgt at arbejde med sundhedsfremme både for personale og elever. Derfor har skolen motion og bevægelse som et gennemgående tema, og der tilbydes jævnligt rygestopkurser. Yderligere er det hensigten at udarbejde sundhedsprofil for den enkelte elev, således at der kan skabes motivation og forståelse for betydning af sundhed både som privatperson og i elevens professionelle erhverv. 8

9 Pkt Skolens pædagogisk værdigrundlag. 1. Et læringsmiljø hvor anerkendelse, tolerance, samarbejde, nysgerrighed og tydelighed er bærende elementer. 2. Læringen opfattes som en proces, der finder sted i den enkelte elev. Eleverne har forskellige læringsstile, hvilket skal afspejles i valg af pædagogiske metoder og redskaber. 3. Eleven er aktiv med henblik på udvikling af egne kompetencer, samt medansvarlig i forhold til læring og egen uddannelse. 4. Uddannelsen tilrettelægges således, at der skabes sammenhæng mellem teori og praksis i læringssituationen. 5. Læreprocessen tilrettelægges ud fra en helhedsopfattelse af eleven, der betyder, at vi tager afsæt i og giver mulighed for, at eleven udvikler sine kompetencer. Pkt : Skolens didaktiske og metodiske overvejelser. Læringsmiljøet tager afsæt i at eleven udvikler sine erhvervsfaglige kompetencer i en model med tre typer læringsrum: et formidlingsrum, et praksisrum et studierum. Modellen med de tre læringsrum anvendes på alle læringsaktiviteter. På Social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens arbejdes der med alle tre læringsrum i såvel faglokaler, klasselokaler som Åbent Læringscenter. I formidlingsrummet foregår undervisningen ved oplæg, teorigennemgang og kurser for en gruppe, en klasse eller et hold af elever. Oftest vil den type af undervisning tage sigte på at alle eleverne får samme gennemgang i samme form. I denne undervisningsform er eleven den modtagende part. Det er op til underviseren at motivere og at præsentere det faglige indhold på en sådan måde at eleven har mulighed for at være aktiv i denne del af læreprocessen. Praksisrummet tager afsæt i at eleven konkret arbejder alene, i grupper eller sammen med underviseren, med det faglige indhold. Her arbejder eleven aktivt med opgaver, og hvis der i fag arbejdes eksperimentelt, foregår dette også i praksisrummet. I 9

10 praksisrummet har underviseren flere roller, som f.eks. instruktør, vejleder og/eller som den, der giver feedback og på denne måde forholder sig aktivt til elevens læring. Underviseren motiverer derigennem eleven til aktivt at tilegne sig viden. I studierummet arbejder eleven alene eller i grupper sammen med andre elever med det faglige indhold på en måde, der stiller store krav til selvstændighed. Eleven arbejder eksempelvis selvstændigt med selv at tilegne sig viden, bearbejde oplæg, projekter, søge information, beskrive, dokumentere og løse opgaver. I studierummet er underviserens rolle at være faglig vejleder, der via vejledning og motivation tilstræber at elevens læreproces stimuleres, og der skabes mulighed for at eleven tilegner sig faglige kompetencer. ( Inspiration til ovenstående er bl.a. fundet i UVM publikation: Det åbne Læringscenter, 2000) Pkt : Elevinvolvering. Jævnfør skolens pædagogiske overvejelser og værdigrundlag arbejder skolen med elevinvolvering på følgende måder: Ved at eleven i samarbejde med lærerne er aktiv og medansvarlig i udvikling af personlige og faglige kompetencer Ved individuelle valg af konkrete arbejdsopgaver i forhold til niveau og læringsstil; jf. kompentencemålene som er beskrevet i den enkeltes uddannelsesplan Ved individuelle valg af obligatoriske læringsaktiviteter, valgfag, valgfrie specialefag, i forhold til elevens uddannelsesplan og evt. videreuddannelse Gennem skolens/afdelingernes elevråd med formaliseret mødestruktur Pkt: 1.4: Overordnet bestemmelse for vurdering af elevens kompetencer Forud for udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan foretages en vurdering af elevens kompetencer: Vurderingen tager afsæt i tre former for kompetencer, der tilsammen giver et reelt billede af elevens faglige og personlige kompetencer. 10

11 Vurdering af det, eleven kan, opdeles i: A: formelle kompetencer defineret som det, eleven har papir på ikke- formelle kompetencer defineret som de kompetencer, der kan dokumenteres, for eksempel i forbindelse med job og aktiviteter i foreningsliv eller lignende. Uformelle kompetencer defineret som det, eleven har tilegnet sig andre steder B: Vurdering af elevens forudsætninger for at gennemføre uddannelsen, herunder en vurdering af elevens faglige og almene kompetencer. C: Vurdering af elevens behov for indsatser, der skal sikre elevens muligheder for at gennemføre den ønskede uddannelse. Samlet giver disse vurderinger mulighed for at afklare og tilrettelægge uddannelsesforløbet for den enkelte elev, således at eleven får de optimale muligheder for at gennemføre sin uddannelse. Pkt : personlig kompetencer Gennem arbejdet med en konkret opgave under uddannelsen, anvender og tilegner eleven, sig personlige kompetencer. De personlige kompetencer er indtænkt i kompetencemålene for de enkelte uddannelser. Når eleven indgår og bliver præsenteret for forskellige metoder og arbejdsopgaver og dermed indgår i et skiftende sæt af relationer, giver det mulighed for eleven at reflektere, erhverve og overfører de erhvervede kompetencer. Derudover giver skolen og praktikken mulighed for vurdere elevens tilegnelse af de personlige kompetencer, da de fremstår som en del af kompetencemålene for uddannelserne 11

12 Pkt.1.5: Eksamensregler Link til skolens eksamensreglement Vi henviser til Hovedbekendtgørelse nr af 13/12/ , der omhandler afsluttende prøver. 34. En uddannelse afsluttes med en prøve (afsluttende prøve), hvis dette følger af reglerne om den enkelte uddannelse. Den afsluttende prøve kan indgå i skoledelen under den sidste skoleperiode i uddannelsen. Den afsluttende prøve kan også finde sted efter skoleperioden som en svendeprøve, afholdt af det faglige udvalg. Stk. 2. Den afsluttende prøve finder sted inden aftaleperiodens ophør. Hvis ikke andet er fastsat i reglerne om den pågældende uddannelse, finder en afsluttende prøve tidligst sted 3 6 måneder før aftaleperiodens ophør. 35. Prøveformerne skal samlet tilgodese uddannelsens formål og skal sikre, at der kan foretages en individuel bedømmelse af eksaminanderne. Stk. 2. Afsluttende prøver, herunder svendeprøver, der gennemføres i skoleundervisningen, følger reglerne om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. 12

13 UDDANNELSEN Pkt. 2: Praktiske oplysninger Skolens medarbejdere er opdelt i teams. På skolens to afdelinger er der tilknyttet en uddannelseschef, studievejledere for de enkelte uddannelsesforløb samt en administrativ medarbejder også for de enkelte uddannelsesforløb. Derudover er der til skolen knyttet en kursusafdeling. Kursusafdelingen: Fredericia og Horsens Afdelingschef: Jørgen Dam Uddannelseskonsulent: Merete Glossing Poulsen Administrativ medarbejder: Berit Staal Social og Sundhedsskolen Fredericia afdelingen Uddannelseschef: Thomas Thomsen Hovedforløbet: Trin 1: Uddannelsesvejleder: Lisbet Sørensen Administrativ medarbejder: Lisbeth W. Jørgensen Trin 2: Uddannelsesvejleder: Anette Risum Søgaard Administrativ medarbejder: Annegrethe Winkler Social- og Sundhedsskolen Horsens afdelingen 13

14 Uddannelseschef: Grethe Buch Hovedforløbet: Trin 1: Uddannelsesvejleder: Jørgen Søndergård Administrativ medarbejder: Lisbeth Jørgensen Trin 2: Uddannelsesvejleder: Mona Langvold Administrativ medarbejder: Annegrethe Winkler Pkt. 2.1: Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger. Eleverne bliver indenfor de første 2 uger af uddannelsesforløbet vurderet i forhold til deres realkompetencer og uddannelsens samlede kompetencer jf. Hovedbekendtgørelsen 50 stk. 2. Skolen udarbejder i samarbejde med eleven og evt. praktiksted en personlig uddannelsesplan for hele uddannelsen i henhold til Hovedbekendtgørelsen 50. Udarbejdelsen og vurderingen tager sigte på om eleven kan godskrives i nogle dele af uddannelsen, skal have specialpædagogisk bistand eller andre støttemuligheder, med henblik på en afkortning eller en forlængelse af forløbet. Vurderingen er beskrevet i pkt Ved hvert skoleforløbs afslutning indgår der en vurdering i forhold til om eleven har nået målene. Hvis målene ikke er nået, aftales i samråd med eleven og praktikstedet det videre forløb, således at eleven får mulighed for at gennemføre uddannelsen. Pkt Optagelsekriterier Skolen skal optage elever idet omfang skolen og den ansættende myndighed har kapacitet dertil, jf dimensionerne. Skolen kan jf. 46 og 47 i Hovedbekendtgørelsen stille krav om danskkundskaber svarende til Prøve i Dansk 3 eller Prøve i Dansk 2 med tilhørende uddannelsesrelevant beskæftigelse i 6 måneder. 14

15 Eleverne bliver optaget på baggrund af oplysningerne i deres ansøgning, samtalen, hvor ansættende myndighed og uddannelsesvejleder deltager, og hvor elevens realkompetencer også indgår i vurdering. Såfremt eleven ikke optages oplyses der om alternative muligheder. 3: UNDERVISNING/LÆRING Indholdet i de læringsaktiviteter, som skolen har opdelt undervisningen i. Undervisningen er dels organiseret i fagmoduler, dels i temaer og i projekter. Både på grundforløbet, trin 1 og trin 2 på hovedforløbet arbejdes der med mindst 2 temaer: Udvikling af sundhedsfremme og forebyggelse Det professionelle arbejde. Der vil være en progression i arbejdet under temaerne afhængig af hvilket uddannelsesforløb, eleven befinder sig i : Hovedforløb trin 1 Social og sundhedshjælperuddannelse Tallene henviser til kompetencemålene som er beskrevet i pkt Social- og sundhedshjælper 10 uger teori 1 +2 Sundhedsfremme og forebyggelse Valgfri 1 uge Det professionelle arbejde flere Projekt

16 Kompetencemålene for hovedforløbet trin 1 og trin 2 Hovedforløb Nr. Kompetencemål Eleven kan: SSH TRIN 1 1 udøve arbejdet som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger ansvaret som fag- og myndighedsperson, SSH TRIN1 2 i samarbejde med borgeren arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende, SSH TRIN1 3 observere fysiske, psykiske og sociale forandringer og symptomer på ændret sundhedstilstand samt udføre elementære sygeplejeopgaver hos borgeren med respekt for dennes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret, SSH TRIN1 4 vurdere, planlægge, udføre og evaluere omsorgsopgaver og personlig og praktisk hjælp i et respektfuldt og ligeværdigt samarbejde med den enkelte borger ud fra dennes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret, SSH TRIN1 5 i et tværfagligt samarbejde arbejde støttende, vejledende og aktiverende i forhold til borgerens ønsker, dagligdag og deltagelse i aktiviteter, så borgerens livsudfoldelse og livskvalitet understøttes og styrkes, SSH TRIN1 6 arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende samt vise forståelse for at forebyggelse af vold er et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere på arbejdspladsen, Fælles+spec. 7 formidle beslutninger, der er af betydning for borgeren og dennes pårørende samt yde den nødvendige støtte og vejledning på baggrund heraf under hensyntagen til regler om tavshedspligt, Fælles+spec 8 alene og i samarbejde med andre tilrettelægge, udføre, reflektere over og udvikle arbejdet med udgangspunkt i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i forhold til gældende regler og lovgivning på området, Fælles+spec 9 anvende it-systemer til informationssøgning, kommunikation, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse, faglig formidling og dokumentation af eget arbejde, SSA TRIN 2 10 udøve arbejdet som social- og sundhedsassistent i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger ansvaret som fag- og myndighedsperson, SSA TRIN 2 11 identificere, vurdere, tilrettelægge, udføre, evaluere og udvikle grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver hos borgeren med respekt for dennes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret, SSA TRIN 2 12 arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i forhold til de almindeligst forekommende sygdomme, herunder i forhold til institutionsinfektioner, SSA TRIN 2 13 selvstændigt og i samarbejde med andre varetage sygeplejemæssige opgaver vedrørende medicinindgift og administration samt observere virkningen af den igangsatte behandling med henblik på at yde en kvalificeret sundheds- og sygepleje, SSA TRIN 2 14 planlægge, igangsætte, evaluere og udvikle sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter både for enkeltpersoner og grupper med sigte på borgerens rehabiliteringsproces ud fra en aktivitetsanalyse, alene og i samarbejde med kollegaer og borgere, SSA TRIN 2 15 indhente og formidle informationer om statslige, regionale, kommunale og private servicetilbud, herunder relevante love og regler inden for områder med pleje, omsorg og praktisk hjælp til borgere samt med respekt for den enkeltes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret, vejlede borgerne i at anvende tilbuddene og SSA TRIN 2 16 selvstændigt arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende, samt medvirke til at udvikle arbejdspladsen så forebyggelse af vold bliver et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere. 16

17 Pkt.: 2.4: Fagmålene for læringsaktiviteterne på teoriforløbene, samt slutmålene, herunder indholdet i de læringsaktiviteter, som skolen har opdelt undervisningen i. Målene udvikler sig gradvist fra begynderniveau til rutineret niveau til at slutte på avanceret niveau. Pkt.: 2.4.1: Sundhedsfag Målet er at eleven: Mål Begynder (teori 1) Rutineret (teori 2) Avanceret (teori 3) A. opnår kendskab til sammenhængen opnår kendskab til sammenhængen mellem levevilkår, livsstil, sundhed og sygdom for at kunne tage medansvar for at arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende, mellem levevilkår, livsstil, sundhed og sygdom for at kunne tage medansvar for at arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende, B. opnår kendskab til menneskets grundlæggende fysiske, psykiske og sociale behov for at være bevidst om betydningen af at igangsætte tiltag, der understøtter det enkelte menneskes livsudfoldelse og livskvalitet, opnår kendskab til sammenhængen mellem levevilkår, livsstil, sundhed og sygdom for at kunne tage medansvar for at arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende, opnår viden om menneskets opnår viden om menneskets grundlæggende fysiske, psykiske og grundlæggende fysiske, psykiske og sociale behov for at være bevidst om sociale behov for at være bevidst om betydningen af at igangsætte tiltag, betydningen af at igangsætte tiltag, der understøtter det enkelte der understøtter det enkelte menneskes livsudfoldelse og menneskes livsudfoldelse og livskvalitet, livskvalitet, 17

18 C. opnår kendskab til kroppens opnår kendskab til kroppens opbygning, funktion og viden om aldringsprocesser for at kunne observere forandringer samt planlægge, gennemføre og evaluere elementære sygeplejeopgaver, opbygning, funktion og viden om aldringsprocesser for at kunne observere forandringer samt planlægge, gennemføre og evaluere elementære sygeplejeopgaver, opnår kendskab til kroppens opbygning, funktion og viden om aldringsprocesser for at kunne observere forandringer samt planlægge, gennemføre og evaluere elementære sygeplejeopgaver, D. opnår kendskab til de hyppigst forekommende symptomer på ændret sundhedstilstand, herunder mulige årsager til deres opståen for at kunne observere, vurdere, formidle og alternativt planlægge og udføre elementære syge plejeopgaver hos borgeren, opnår kendskab til de hyppigst forekommende symptomer på ændret sundhedstilstand, herunder mulige årsager til deres opståen for at kunne observere, vurdere, formidle og alternativt planlægge og udføre elementære syge plejeopgaver hos borgeren, opnår kendskab til de hyppigst forekommende symptomer på ændret sundhedstilstand, herunder mulige årsager til deres opståen for at kunne observere, vurdere, formidle og alternativt planlægge og udføre elementære syge plejeopgaver hos borgeren, E. kan forholde sig til betydningen af professionel omsorg i udøvelsen af arbejdet som social- og sundhedshjælper, og kan forholde sig til betydningen af professionel omsorg i udøvelsen af arbejdet som social- og sundhedshjælper, og kan forholde sig til betydningen af professionel omsorg i udøvelsen af arbejdet som social- og sundhedshjælper, og 18

19 F. opnår teoretisk viden og praktiske færdigheder på niveau svarende til grundfaget førstehjælp og elementær brandbekæmpelse. opnår teoretisk viden og praktiske færdigheder på niveau svarende til grundfaget førstehjælp og elementær brandbekæmpelse. opnår teoretisk viden og praktiske færdigheder på niveau svarende til grundfaget førstehjælp og elementær brandbekæmpelse. Pkt.: 2.4.2: Social- og samfundsfag 1 Målet er at eleven: Mål Begynder (teori 1) Rutineret (teori 2) Avanceret (teori 3) A. opnår kendskab til ansvar og rettigheder som fagperson og myndighedsperson i forbindelse med udøvelse af arbejdet som social- og sundhedshjælper, herunder viden om opnår viden om ansvar og rettigheder som fagperson og myndighedsperson i forbindelse med udøvelse af arbejdet som social- og sundhedshjælper, herunder viden om andre faggrupper og andre faggrupper og deres betydning for deres betydning for samarbejdet samarbejdet omkring borgeren, omkring borgeren, omkring borgeren, B. opnår kendskab til samfundets politiske, økonomiske og sociale strukturer med vægt på social- og sundhedssektoren for at kunne forklare beslutningsprocesser, der er af betydning for den enkelte og samfundet, opnår viden om samfundets politiske, økonomiske og sociale strukturer med vægt på social- og sundhedssektoren for at kunne forklare beslutningsprocesser, der er af betydning for den enkelte og samfundet, opnår indsigt i ansvar og rettigheder som fagperson og myndighedsperson i forbindelse med udøvelse af arbejdet som social- og sundhedshjælper, herunder viden om andre faggrupper og deres betydning for samarbejdet opnår viden om samfundets politiske, økonomiske og sociale strukturer med vægt på social- og sundhedssektoren for at kunne forklare beslutningsprocesser, der er af betydning for den enkelte og samfundet, 19

20 C. opnår kendskab til det sociale netværks opnår viden om det sociale netværks opnår viden om det sociale netværks betydning for det enkelte menneskes livskvalitet for at kunne samarbejde med de pårørende, betydning for det enkelte menneskes livskvalitet for at kunne samarbejde med de pårørende, betydning for det enkelte menneskes livskvalitet for at kunne samarbejde med de pårørende, D. opnår kendskab til det fysiske og opnår viden om det fysiske og psykiske psykiske arbejdsmiljøs betydning og kan arbejdsmiljøs betydning og kan anvende anvende denne viden i tilrettelæggelse og udførelse af arbejdsopgaverne samt opnår kendskab til relevant arbejdsmiljølovgivning, denne viden i tilrettelæggelse og udførelse af arbejdsopgaverne samt opnår kendskab til relevant arbejdsmiljølovgivning, E. opnår kendskab til såvel kommunale som private servicetilbud og den enkeltes demokratiske rettigheder for at kunne vejlede den enkelte borger, patient eller klient ud fra muligheder, ønsker og behov, F. opnår kendskab til betydningen af menneskets forskellige levevilkår, kulturelle baggrund, livsanskuelser og religion for at kunne forholde sig til den enkelte med respekt for vedkommendes baggrund, opnår viden om såvel kommunale som private servicetilbud og den enkeltes demokratiske rettigheder for at kunne vejlede den enkelte borger, patient eller klient ud fra muligheder, ønsker og behov, opnår kendskab til betydningen af menneskets forskellige levevilkår, kulturelle baggrund, livsanskuelser og religion for at kunne forholde sig til den enkelte med respekt for vedkommendes baggrund, opnår viden om det fysiske og psykiske arbejdsmiljøs betydning og kan anvende denne viden i tilrettelæggelse og udførelse af arbejdsopgaverne samt opnår kendskab til relevant arbejdsmiljølovgivning, opnår viden om såvel kommunale som private servicetilbud og den enkeltes demokratiske rettigheder for at kunne vejlede den enkelte borger, patient eller klient ud fra muligheder, ønsker og behov, opnår kendskab til betydningen af menneskets forskellige levevilkår, kulturelle baggrund, livsanskuelser og religion for at kunne forholde sig til den enkelte med respekt for vedkommendes baggrund, 20

21 G. opnår færdighed i at benytte redskaber til elektronisk kommunikation og informationssøgning og udvikler evnen til at forholde sig kritisk til informationerne og deres kilder, og opnår færdighed i at benytte redskaber til elektronisk kommunikation og informationssøgning og udvikler evnen til at forholde sig kritisk til informationerne og deres kilder, og opnår færdighed i at benytte redskaber til elektronisk kommunikation og informationssøgning og udvikler evnen til at forholde sig kritisk til informationerne og deres kilder, og H. opnår færdighed i at søge informationer om relevante love, regler, lokale og samfundsmæssige målsætninger for social- og sundhedssektoren, samt tilegner sig kendskab til disse for at kunne forholde sig til, hvordan de påvirker social- og sundhedshjælperens arbejdsområde. I. har kendskab til faktorer på arbejdspladsen, der kan føre til konflikter og vold og har kendskab til principperne om voldspolitik og kriseberedskab. opnår færdighed i at søge informationer om relevante love, regler, lokale og samfundsmæssige målsætninger for social- og sundhedssektoren, samt tilegner sig kendskab til disse for at kunne forholde sig til, hvordan de påvirker social- og sundhedshjælperens arbejdsområde. har kendskab til faktorer på arbejdspladsen, der kan føre til konflikter og vold og har kendskab til principperne om voldspolitik og kriseberedskab. opnår færdighed i at søge informationer om relevante love, regler, lokale og samfundsmæssige målsætninger for social- og sundhedssektoren, samt tilegner sig kendskab til disse for at kunne forholde sig til, hvordan de påvirker social- og sundhedshjælperens arbejdsområde. har kendskab til faktorer på arbejdspladsen, der kan føre til konflikter og vold og har kendskab til principperne om voldspolitik og kriseberedskab. Pkt.: 2.4.3: Pædagogik med psykologi 1 Målet er at eleven: Mål Begynder (teori 1) Rutineret (teori 2) Avanceret (teori 3) 21

22 A. opnår kendskab til udvikling af normer, holdninger og fordomme for at kunne vurdere og reflektere over egne og andres normer og holdninger samt være i stand til at udvikle egne holdninger, B. opnår kendskab til kommunikation for at opnå indsigt i egen rolle i kommunikationen med borgeren med henblik på et respektfuldt og ligeværdigt samarbejde, C. opnår kendskab til forskellige former for dokumentation og formidling for at kunne modtage, videregive og dokumentere sine faglige overvejelser i forhold til borgere, pårørende, kollegaer og andre faggrupper, opnår viden om udvikling af normer, holdninger og fordomme for at kunne vurdere og reflektere over egne og andres normer og holdninger samt være i stand til at udvikle egne holdninger, opnår viden om og færdighed i kommunikation for at opnå indsigt i egen rolle i kommunikationen med borgeren med henblik på et respektfuldt og ligeværdigt samarbejde, opnår viden om forskellige former for dokumentation og formidling for at kunne modtage, videregive og dokumentere sine faglige overvejelser i forhold til borgere, pårørende, kollegaer og andre faggrupper, opnår viden om udvikling af normer, holdninger og fordomme for at kunne vurdere og reflektere over egne og andres normer og holdninger samt være i stand til at udvikle egne holdninger, opnår viden om og færdighed i kommunikation for at opnå indsigt i egen rolle i kommunikationen med borgeren med henblik på et respektfuldt og ligeværdigt samarbejde, opnår viden om forskellige former for dokumentation og formidling for at kunne modtage, videregive og dokumentere sine faglige overvejelser i forhold til borgere, pårørende, kollegaer og andre faggrupper, D. opnår kendskab til pædagogiske arbejdsmetoder for at kunne arbejde vejledende i samarbejdet med borgeren, pårørende og kollegaer, opnår viden om pædagogiske arbejdsmetoder for at kunne arbejde vejledende i samarbejdet med borgeren, pårørende og kollegaer, opnår viden om pædagogiske arbejdsmetoder for at kunne arbejde vejledende i samarbejdet med borgeren, pårørende og kollegaer, 22

23 E. opnår kendskab til fysiske, opnår kendskab til fysiske, psykiske og psykiske og sociale handicap sociale handicap for at kunne arbejde for at kunne arbej de støttende og vejledende med respekt for den enkelte og i støttende og vejledende med respekt for den enkelte og i forhold til den enkeltes trivsel og livskvalitet, og forhold til den enkeltes trivsel og livskvalitet, og opnår kendskab til fysiske, psykiske og sociale handicap for at kunne arbejde støttende og vejledende med respekt for den enkelte og i forhold til den enkeltes trivsel og livskvalitet, og F. opnår kendskab til menneskets udvikling, herunder aldringsprocesser, for at kunne forholde sig til og reagere på de hyppigst forekommende reaktioner på fysiske, psykiske og sociale forhold og forandringer. opnår kendskab til menneskets udvikling, herunder aldringsprocesser, for at kunne forholde sig til og reagere på de hyppigst forekommende reaktioner på fysiske, psykiske og sociale forhold og forandringer. opnår kendskab til menneskets udvikling, herunder aldringsprocesser, for at kunne forholde sig til og reagere på de hyppigst forekommende reaktioner på fysiske, psykiske og sociale forhold og forandringer. G. opnår kendskab til og færdigheder i opnår viden om og færdigheder i opnår viden om og færdigheder i voldsforebyggende og konfliktdæmpende voldsforebyggende og konfliktdæmpende voldsforebyggende og kommunikation og adfærd kommunikation og adfærd konfliktdæmpende kommunikation og adfærd 23

24 24

25 Pkt.: 2.4.4: Aktivitets- og praktisk fag Målet er at eleven: Mål Begynder (teori 1) Rutineret (teori 2) Avanceret (teori 3) A. opnår kendskab til aktiviteters betydning for mennesket og forståelse for et aktivt og stimulerende miljøs betydning for den enkeltes livsudfoldelse for at kunne arbejde aktiverende i forhold til den enkeltes almindelige daglige livsførelse, opnår viden om aktiviteters betydning for mennesket og forståelse for et aktivt og stimulerende miljøs betydning for den enkeltes livsudfoldelse for at kunne arbejde aktiverende i forhold til den enkeltes almindelige daglige livsførelse, opnår indsigt i aktiviteters betydning for mennesket og forståelse for et aktivt og stimulerende miljøs betydning for den enkeltes livsudfoldelse for at kunne arbejde aktiverende i forhold til den enkeltes almindelige daglige livsførelse, B. opnår kendskab til, hvilken betydning en god fysisk form har for fysisk og psykisk velbefindende, for at udvikle interesse for og tage initiativ til kropslig udfoldelse og for at kunne medvirke aktivt til igangsættelse af fysisk udviklende aktiviteter, opnår viden om, hvilken betydning en god fysisk form har for fysisk og psykisk velbefindende, for at udvikle interesse for og tage initiativ til kropslig udfoldelse og for at kunne medvirke aktivt til igangsættelse af fysisk udviklende aktiviteter, opnår indsigt i, hvilken betydning en god fysisk form har for fysisk og psykisk velbefindende, for at udvikle interesse for og tage initiativ til kropslig udfoldelse og for at kunne medvirke aktivt til igangsættelse af fysisk udviklende aktiviteter, C. opnår kendskab til praktisk hjælp, herunder hygiejnens betydning i hjemmet, for at kunne planlægge, udføre og evaluere denne samt være bevidst om, hvordan opgaverne kan udføres med respekt for borgerens vaner, behov og holdninger, opnår viden om praktisk hjælp, herunder hygiejnens betydning i hjemmet, for at kunne planlægge, udføre og evaluere denne samt være bevidst om, hvordan opgaverne kan udføres med respekt for borgerens vaner, behov og holdninger, opnår indsigt i praktisk hjælp, herunder hygiejnens betydning i hjemmet, for at kunne planlægge, udføre og evaluere denne samt være bevidst om, hvordan opgaverne kan udføres med respekt for borgerens vaner, behov og holdninger, 25

26 D. opnår kendskab til, hvordan principperne for hensigtsmæssige arbejdsstillinger, personforflytninger og hjælpemidler kan anvendes ved udførelsen af praktiske opgaver, opnår viden om, hvordan principperne for hensigtsmæssige arbejdsstillinger, personforflytninger og hjælpemidler kan anvendes ved udførelsen af praktiske opgaver, opnår indsigt i, hvordan principperne for hensigtsmæssige arbejdsstillinger, personforflytninger og hjælpemidler kan anvendes ved udførelsen af praktiske opgaver, E. opnår kendskab til personlig hjælp og observationer i forbindelse dermed samt bliver bevidst om, hvordan opgaverne kan udføres med respekt for borgerens ønsker, vaner og behov, opnår viden om personlig hjælp og observationer i forbindelse dermed samt bliver bevidst om, hvordan opgaverne kan udføres med respekt for borgerens ønsker, vaner og behov, opnår viden om personlig hjælp og observationer i forbindelse dermed samt bliver bevidst om, hvordan opgaverne kan udføres med respekt for borgerens ønsker, vaner og behov, opnår kendskab til ernæringslære, kostsammensætning og hygiejniske principper ved tilberedning af mad, herunder viden om mikroorganismers betydning for sundhed og sygdom, for at kunne arbejde forebyggende og sundhedsfremmende samt for at kunne støtte borgeren ved tilberedning og valg af mad, opnår viden om ernæringslære, kostsammensætning og h ygiejniske principper ved tilberedning af mad, herunder viden om mikroorganismers betydning for sundhed og sygdom, for at kunne arbejde forebyggende og sundhedsfremmende samt for at kunne støtte borgeren ved tilberedning og valg af mad, opnår viden om ernæringslære, kostsammensætning og h ygiejniske principper ved tilberedning af mad, herunder viden om mikroorganismers betydning for sundhed og sygdom, for at kunne arbejde forebyggende og sundhedsfremmende samt for at kunne støtte borgeren ved tilberedning og valg af mad, 26

27 G. opnår kendskab til miljøets betydning for sundhed og trivsel for selvstændigt at kunne vurdere hensigtsmæssige miljøvalg i forhold til udførelsen af praktisk og personlig hjælp, og H. opnår kendskab til generelle og lokale aktiviteter for at kunne motivere og igangsætte borgeren til aktiv deltagelse med sigte på at bevare identitet og livsudfoldelse. opnår viden om miljøets betydning for sundhed og trivsel for selvstændigt at kunne vurdere hensigtsmæssige miljøvalg i forhold til udførelsen af praktisk og personlig hjælp, og opnår kendskab til generelle og lokale aktiviteter for at kunne motivere og igangsætte borgeren til aktiv deltagelse med sigte på at bevare identitet og livsudfoldelse. opnår viden om miljøets betydning for sundhed og trivsel for selvstændigt at kunne vurdere hensigtsmæssige miljøvalg i forhold til udførelsen af praktisk og personlig hjælp, og opnår kendskab til generelle og lokale aktiviteter for at kunne motivere og igangsætte borgeren til aktiv deltagelse med sigte på at bevare identitet og livsudfoldelse. 27

28 Pkt. 2.5: Hovedforløbet trin 2 Undervisningen er på Hovedforløbet trin 2 opdelt i teoriperioder og praktikperioder. Nedenstående henviser til teoriperioderne. Der er kompetencemål, som er gennemgående på teori 1, 2, og 3, og andre, der opnås ved at følge undervisningen på teori 1, 2 eller 3 På teori 1 og 3 Er der ydermere et tema, som er valgfri specialefag, mens der på teori 2 er tema: valgfag Trin 2 Teori 1 Tema : Erhvervsfaglige kompetencer Temaet bidrager til flg. kompetencemål, jvf. Bekendtgørelse 1244, af og bek. 163 af 07/03/2008 Mål: 8, 9, 10, 16 Områdefag og grundfag: Pædagogik med psykologi 2 Social og samfundsfag 2 Kultur og aktivitet Dansk 28

29 Trin 2 - Teori 1 Tema: Sundhedsfremme og forebyggelse Temaet bidrager til flg. kompetencemål, jvf. Bekendtgørelse 1244, af og bek. 163 af 07/03/2008 Områdefag og grundfag: Mål: 7, 9, 10, 11, 12, 14, Pædagogik med psykologi 2 Social og samfundsfag 2 Kultur og aktivitet Sundheds og sygeplejefag Medicinske fag Dansk Naturfag 2 Engelsk 2 Trin 2 - Teori 1 Tema: Det professionelle arbejde Temaet bidrager til flg. kompetencemål, jvf. Bekendtgørelse 1244, af og bek. 163 af 07/03/2008 Områdefag og grundfag: 29

30 Mål: 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 Pædagogik med psykologi 2 Social og samfundsfag 2 Kultur og aktivitet Sundheds og sygeplejefag Medicinske fag Dansk Naturfag 2 Engelsk 2 Trin 2 Teori 2 Tema : Erhvervsfaglige kompetencer Temaet bidrager til flg. kompetencemål, jvf. Bekendtgørelse 1244, af og bek. 163 af 07/03/2008 Områdefag og grundfag: Mål: 7, 8, 9, 10, 15, 16 Pædagogik med psykologi 2 Social og samfundsfag 2 Kultur og aktivitet Dansk 30

31 Trin 2 - Teori 2 Tema: Sundhedsfremme og forebyggelse Temaet bidrager til flg. kompetencemål, jvf. Bekendtgørelse 1244, af og bek. 163 af 07/03/2008 Områdefag og grundfag: Mål: 7, 9, 10, 11, 12, 14, Pædagogik med psykologi 2 Social og samfundsfag 2 Kultur og aktivitet Sundheds og sygeplejefag Medicinske fag Dansk Naturfag 2 Engelsk 2 Trin 2 - Teori 2 Tema: Det professionelle arbejde Temaet bidrager til flg. kompetencemål, jvf. Bekendtgørelse 1244, af og bek. 163 af 07/03/2008 Områdefag og grundfag: 31

32 Pædagogik med psykologi 2 Mål: 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 Social og samfundsfag 2 Kultur og aktivitet Sundheds og sygeplejefag Medicinske fag Dansk Naturfag 2 Engelsk 2 Trin 2 - Teori 3 Tema : Erhvervsfaglige kompetencer Temaet bidrager til flg. kompetencemål, jvf. Bekendtgørelse 1244, af og bek. 163 af 07/03/2008 Områdefag og grundfag: Mål: 7, 8, 9, 10, 15, 16 Pædagogik med psykologi 2 Social og samfundsfag 2 Kultur og aktivitet Dansk 32

33 Trin 2 -Teori 3 Tema: Sundhedsfremme og forebyggelse Temaet bidrager til flg. kompetencemål, jvf. Bekendtgørelse 1244, af og bek. 163 af 07/03/2008 Mål: 7, 9, 10, 11, 12, 14, Områdefag og grundfag: Pædagogik med psykologi 2 Social og samfundsfag 2 Kultur og aktivitet Sundheds og sygeplejefag Medicinske fag Dansk Naturfag 2 Engelsk 2 Trin 2 - Teori 3 Tema: Det professionelle arbejde Temaet bidrager til flg. kompetencemål, jvf. Bekendtgørelse 1244, af og bek. 163 af 07/03/2008 Områdefag og grundfag: Pædagogik med psykologi 2 33

34 Social og samfundsfag 2 Mål: 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 Kultur og aktivitet Sundheds og sygeplejefag Medicinske fag Dansk Naturfag 2 Engelsk 2 34

35 Trin 2 - Teori 1, 2, 3 Sidste Tema: Projekt Temaet bidrager til flg. kompetencemål, jvf. Bekendtgørelse 1244, af og bek. 163 af 07/03/2008 Områdefag og grundfag: Mål: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Pædagogik med psykologi 2 Social og samfundsfag 2 Kultur og aktivitet Sundheds og sygeplejefag Medicinske fag Trin 2 Teori 4 Afsluttende forløb. Alle fag afsluttes med prøve eller standpunktsbedømmelse, og erhvervskompetencerne vurderes ved et projekt. 35

36 Pkt : Fagmålene for læringsaktiviteterne på teoriforløbene Hovedforløbet trin 2 Nedenstående er fagmålene for læringsaktiviterne på teoriforløbene samt slutmålene, herunder indholdet i de læringsaktiviteter, som skolen har opdelt undervisningen i. Pkt.: 2.5.2: Fagmålene for læringsaktiviteterne på teoriforløbene, samt slutmålene: Målene udvikler sig gradvist fra begynderniveau til rutineret niveau til at slutte på avanceret niveau. Begynderniveau rutineret niveau avanceret niveau Målene udvikler sig gradvist fra begynderniveau til rutineret niveau til at slutte på avanceret niveau. Pkt Sundheds- og sygeplejefag. Målet er at eleven: Mål. Teori 1 Teori 2 Teori 3 Teori 4 A. principper for udførelsen af grundlæggende sundhedsog sygepleje for under vejledning at kunne varetage den grundlæggende pleje af borgere med somatiske principper for udførelsen af grundlæggende sundheds- og sygepleje for under vejledning at kunne varetage den grundlæggende pleje af borgere med somatiske principper for udførelsen af grundlæggende sundheds- og sygepleje for under vejledning at kunne varetage den Opnår indsigt i principper for udførelsen af grundlæggende sundheds- og sygepleje for selvstændigt at kunne varetage den grundlæggende pleje af borgere med somatiske sygdomme. sygdomme og grundlæggende pleje og psykiatriske psykiatriske sygdomme. af borgere med sygdomme samt mentale somatiske sygdomme og fysiske handicaps. 36

37 B. Opnår kendskab til miljøets betydning for sundhed og trivsel for at kunne vurdere samt vejlede og rådgive om hensigtsmæssige miljøvalg i forhold til det enkelte menneske og i forhold til arbejdsstedets miljøpolitik. C. opretholdelse og fremme af sundhed samt forebyggelse af sygdom med henblik på vurdering af grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver. D. Opnår kendskab til fysiske, psykiske og sociale vilkårs betydning for menneskets sundhed og udvikling af sygdom for under vejledning at kunne rådgive om, vejlede i og støtte sundhedsfremmende aktiviteter. Opnår kendskab til miljøets betydning for sundhed og trivsel for at kunne vurdere samt vejlede og rådgive om hensigtsmæssige miljøvalg i forhold til det enkelte menneske og i forhold til arbejdsstedets miljøpolitik opretholdelse og fremme af sundhed samt forebyggelse af sygdom med henblik på vurdering, tilrettelæggelse, og overvejelser om udførelse, formidling og evaluering af grundlæggende sundhedsog sygeplejeopgaver. Opnår kendskab til fysiske, psykiske og sociale vilkårs betydning for menneskets sundhed og udvikling af sygdom for under vejledning at kunne rådgive om, vejlede i og støtte sundhedsfremmende aktiviteter. og psykiatriske sygdomme samt mentale og fysiske handicaps. miljøets betydning for sundhed og trivsel for at kunne vurdere samt vejlede og rådgive om hensigtsmæssige miljøvalg i forhold til det enkelte menneske og i forhold til arbejdsstedets miljøpolitik opretholdelse og fremme af sundhed samt forebyggelse af sygdom med henblik på med stadig større selvstændighed at kunne foretage vurdering, tilrettelæggelse, udførelse, formidling og evaluering af grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver. fysiske, psykiske og sociale vilkårs betydning for menneskets sundhed og udvikling af sygdom for med stadig større selvstændighed at kunne rådgive om, Opnår indsigt i miljøets betydning for sundhed og trivsel for at kunne vurdere samt vejlede og rådgive om hensigtsmæssige miljøvalg i forhold til det enkelte menneske og i forhold til arbejdsstedets miljøpolitik. opretholdelse og fremme af sundhed samt forebyggelse af sygdom med henblik på vurdering, tilrettelæggelse, udførelse, formidling og evaluering af grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver. fysiske, psykiske og sociale vilkårs betydning for menneskets sundhed og udvikling af sygdom for at kunne rådgive om, vejlede i og støtte sundhedsfremmende aktiviteter. 37

38 E. betydningen af det enkelte menneskes indflydelse på egen hverdag, trivsel og udvikling med henblik på under vejledning at kunne vurdere, respektere og forholde sig til det enkelte menneskes forståelse af livskvalitet. F. betydningen af ernæringsrigtig kost, herunder diætkost, for under vejledning at kunne rådgive og vejlede den enkelte borger, og G. Opnår forståelse for det enkelte menneskes opfattelse af sundhed og sygdom for under vejledning at kunne tilrettelægge, udføre og evaluere en individuel og respektfuld omsorg og pleje. betydningen af det enkelte menneskes indflydelse på egen hverdag, trivsel og udvikling med henblik på under vejledning at kunne vurdere, respektere og forholde sig til det enkelte menneskes forståelse af livskvalitet. betydningen af ernæringsrigtig kost, herunder diætkost, for under vejledning at kunne rådgive og vejlede den enkelte borger, og Opnår forståelse for det enkelte menneskes opfattelse af sundhed og sygdom for under vejledning at kunne tilrettelægge, udføre og evaluere en individuel og respektfuld omsorg og pleje vejlede i og støtte sundhedsfremmende aktiviteter. betydningen af det enkelte menneskes indflydelse på egen hverdag, trivsel og udvikling med henblik på med stadig større selvstændighed at kunne vurdere, respektere og forholde sig til det enkelte menneskes forståelse af livskvalitet. betydningen af ernæringsrigtig kost, herunder diætkost, for med stadig større selvstændighed at kunne rådgive og vejlede den enkelte borger, og Opnår forståelse for det enkelte menneskes opfattelse af sundhed og sygdom for med stadig større selvstændighed at kunne tilrettelægge, udføre og evaluere en individuel og respektfuld omsorg og pleje betydningen af det enkelte menneskes indflydelse på egen hverdag, trivsel og udvikling med henblik på at kunne vurdere, respektere og forholde sig til det enkelte menneskes forståelse af livskvalitet. betydningen af ernæringsrigtig kost, herunder diætkost, for at kunne rådgive og vejlede den enkelte borger, og Opnår forståelse for det enkelte menneskes opfattelse af sundhed og sygdom for at kunne tilrettelægge, udføre og evaluere en individuel og respektfuld omsorg og pleje. 38

39 Pkt : Medicinske fag. Målet er at eleven: Mål Teori 1 Teori 2 Teori 3 Teori 4 A. Opnår kendskab til og viden om almen lægemiddellære, herunder indtagelse, omsætning og udskillelse af lægemidler, for at kunne varetage sygeplejemæssige Opnår kendskab til og viden om almen lægemiddellære, herunder indtagelse, omsætning og udskillelse af lægemidler, for at kunne varetage sygeplejemæssige almen lægemiddellære, herunder indtagelse, omsætning og udskillelse af lægemidler, for at kunne varetage sygeplejemæssige opgaver omkring opgaver omkring opgaver omkring medicinadministration. medicinadministration medicinadministration B. sansernes betydning i forbindelse med at observere for at kunne danne sig et helhedsindtryk af borgerens situation samt under vejledning at kunne vurdere og redegøre for observationerne C. de hyppigst forekommende somatiske sygdommes symptomer, mulige sansernes betydning i forbindelse med at observere for at kunne danne sig et helhedsindtryk af borgerens situation samt under vejledning at kunne vurdere og redegøre for observationerne de hyppigst forekommende psykiatriske sygdommes Opnår indsigt i sansernes betydning i forbindelse med at observere for at kunne danne sig et helhedsindtryk af borgerens situation, samt på en selvstændig måde og i samarbejde med andre at kunne vurdere og redegøre for observationerne de hyppigst forekommende somatiske og psykiatriske Opnår indsigt i almen lægemiddellære, herunder indtagelse, omsætning og udskillelse af lægemidler, for at kunne varetage sygeplejemæssige opgaver omkring medicinadministration. Opnår indsigt i sansernes betydning for at kunne danne sig et helhedsindtryk af borgerens situation samt kunne vurdere og redegøre for observationerne. de hyppigst forekommende somatiske og psykiatriske 39

40 årsager og forskellige pleje- og behandlingsformer D. Opnår kendskab til og viden om menneskets opbygning og funktion, herunder samspillet mellem de forskellige organsystemer E. de almindeligst forekommende infektionssygdomme og institutionsinfektioner herunder, mikroorganismers betydning for sundhed og sygdom samt kan redegøre for, hvordan der aktivt kan medvirkes til forebyggelse og behandling heraf, og symptomer, mulige årsager og forskellige pleje- og behandlingsformer Opnår kendskab til og viden om menneskets opbygning og funktion, herunder samspillet mellem de forskellige organsystemer de almindeligst forekommende infektionssygdomme og institutionsinfektioner herunder, mikroorganismers betydning for sundhed og sygdom samt kan redegøre for, hvordan der aktivt kan medvirkes til forebyggelse og behandling heraf, og F. Opnår kendskab til og viden om de almindeligst forekommende psykiske lidelser, herunder demens, psykosociale og psykosomatiske reaktioner. sygdommes symptomer, mulige årsager og forskellige pleje- og behandlingsformer Opnår kendskab til og viden om menneskets opbygning og funktion, herunder samspillet mellem de forskellige organsystemer de almindeligst forekommende infektionssygdomme og institutionsinfektioner herunder, mikroorganismers betydning for sundhed og sygdom samt kan redegøre for, hvordan der aktivt kan medvirkes til forebyggelse og behandling heraf, og Opnår kendskab til og viden om de almindeligst forekommende psykiske lidelser, herunder demens, psykosociale og psykosomatiske reaktioner. sygdommes symptomer, mulige årsager og forskellige pleje- og behandlingsformer. menneskets opbygning og funktion, herunder samspillet mellem de forskellige organsystemer, de almindeligst forekommende infektionssygdomme og institutionsinfektioner herunder, mikroorganismers betydning for sundhed og sygdom samt kan redegøre for, hvordan der aktivt kan medvirkes til forebyggelse og behandling heraf, og de almindeligst forekommende psykiske lidelser, herunder demens, psykosociale og psykosomatiske reaktioner. 40

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2.

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2. Områdefagsprøve. Formål Formålet er at give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens faglige kompetencer med udgangspunkt i fagmålene for det udtrukne områdefag. Bekendtgørelse nr. 863 af 16/08/2012

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

assistent Om formål, temaer og mål

assistent Om formål, temaer og mål Om formål, temaer og mål Formålet med praktikuddannelsen er, at eleven tilegner sig erhvervsfaglige kompetencer i et fagligt funderet praksisfællesskab ved at udføre og reflektere over daglige arbejdsopgaver

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009 LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS Gældende fra 31. august 2009 C:\Documents and Settings\sofhpak\Lokale indstillinger\temporary Internet

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

SOSU Nykøbing Falster Undervisningsplan SSH

SOSU Nykøbing Falster Undervisningsplan SSH Indholdsfortegnelse 2.0 Undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen... 2 2.1 Didaktiske og metodiske overvejelser... 2 2.2 Kriterier for vurderinger af elevernes kompetencer og forudsætninger...

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr 298 af 24/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.05T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1638 af

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 16. april 2008. Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelserne rev 13.februar 2008 Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for x-uddannelsen

Læs mere

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 1 Praktikordning for Pædagogisk Assistent Uddannelse Denne lokale praktikordning omhandler praktikken i den Pædagogiske Assistent Uddannelse (PAU)

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2013 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet Social- og sundhedsuddannelsen Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for x-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. xx af yy om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

Social - og Sundhedsuddannelsen Trin 2

Social - og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Social - og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Side 1 af 26 Til social- og sundhedsassistentelever... 4 Praktikmappen - formål... 5 Mål for 3. uddannelsesperiode personlige kompetencer... 6 Obligatoriske samtaler...

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedshjælperuddannelse Ny uddannelse Social og sundhedsuddannelse En uddannelse bliver til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 LUP Trin 2 Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 EUD-reform GF 2 20 ugers forløb, hvor en del af det teoretiske fra det gamle Trin 1 s første skoleperiode læres Adgangskrav: 02 i dansk og matematik

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Side: Side 1 af 20 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og Læring (ca. 1 uge/7 dage) Der gives introduktion til: Arbejdsområdet / faget som Social- og Sundhedsassistent

Læs mere

VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 INDBERETNING OG HÅNDTERING AF SYGDOM, FERIE MV.:...5

VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 INDBERETNING OG HÅNDTERING AF SYGDOM, FERIE MV.:...5 Håndbog for praktikvejledere PAU Indhold: VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 OM DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE...3 PRAKTIKANSVARLIG...3 PRAKTIKRÅD...4 OPLYSNINGER TIL PRAKTIKSTEDET...4

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOG FOR SOCIAL- OG SUNDHEDS- ASSISTENTELEVER I PSYKIATRI / SPECIALPRAKTIKKEN

PRAKTIKHÅNDBOG FOR SOCIAL- OG SUNDHEDS- ASSISTENTELEVER I PSYKIATRI / SPECIALPRAKTIKKEN PRAKTIKHÅNDBOG FOR SOCIAL- OG SUNDHEDS- ASSISTENTELEVER I PSYKIATRI / SPECIALPRAKTIKKEN Elevens navn: Vejleders navn: Praktikvejleders navn: Kære elev Du bydes velkommen som elev i Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning.

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning. Godskrivning af begge praktikker i uddannelsen til Pædagogisk Assistent Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. pædagogisk

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedsuddannelse En uddannelse blev til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse Erhvervsuddannelsen til social-

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelever

Social- og sundhedsassistentelever Social- og sundhedsassistentelever Personlig uddannelsesplan. SSA uddannelsen. SoSu Vestsjælland. Okt/08 1 Vejledning til at bruge mappen Personlig uddannelsesplan. (Faneblad 1) Faneblad 1: Her indsætter

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N Gældende fra Januar 2016 1 Indledning Uddannelsen

Læs mere

Grundforløb 2 Hvad har de været igennem

Grundforløb 2 Hvad har de været igennem Vidensmål: Grundforløb 2 Færdighedsmål: Kompetencemål: 2.1.1 Metoder 2.1.27.: til dokumentation Metoder 2.1.48.: til dokumentation dokumentere af eget arbejde eget og faglig arbejde formidling og varetage

Læs mere

Undervisningsplan for. Grundforløbet. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens

Undervisningsplan for. Grundforløbet. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens Undervisningsplan for Grundforløbet Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens A4 arkiv 610 uddannelsesplan 2008 10.7.2008. Tilrettet 19. januar 2010 PAK 1 Indledning:... 4 Sådan læser du denne undervisningsplan...

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Silkeborg den 10.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Vejledende uddannelsestid: 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Den Pædagogisk Assistent Uddannelse Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2016 2.0 Hovedforløb, trin 2... 1 2.1 Praktiske oplysninger... 1 2.2 Pædagogiske,

Læs mere

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Generelt Opfyldelse af målene for praktikperioden, er beskrevet i den til enhver tid gældende Uddannelseshåndbog, og elevens Uddannelsesbog, begge udgivet af Social-

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer.

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Målgruppe: Primært elever, men også undervisere og vejledere. Baggrund: Vejledningen er tænkt som et brugbart materiale for eleverne på SOSU- og PA-

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Uddannelsesordning 2012. Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Uddannelsesordning 2012. Trin 2 Social- og sundhedsassistent Uddannelsesordning 2012 Trin 2 Social- og sundhedsassistent Områdefag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 3 uger Sygepleje 5 uger Somatisk sygdomslære og farmakologi 4 uger Psykiatrisk sygdomslære

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent.

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØBET LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET GF PAKKE 32 UGER SOSU

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØBET LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET GF PAKKE 32 UGER SOSU LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GF PAKKE 32 UGER SOSU INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1.1 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER 5 2 DEN ERHVERVSFAGLIGE FÆLLESINDGANG SUNDHED, OMSORG OG PÆDAGOGIK

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Revideret den 20.august 2015 Indhold 2.0 Uddannelsen...

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse:

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse: Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N University College Syddanmark Degnevej 16, 6705

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Silkeborg den 05.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Vejledende uddannelsestid 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven

Læs mere

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet:

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet: Prøve Afsluttende PAU Den afsluttende prøve Uddannelsen afsluttes med en individuel mundtlig prøve. Eleven udarbejder alene eller i samarbejde med andre elever et projekt, som danner grundlag for eksaminationen

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET SOSU 20 UGER

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET SOSU 20 UGER LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR SOSU 20 UGER Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1 GENERELT FOR SKOLEN 3 1.1 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER 5 2 DEN ERHVERVSFAGLIGE FÆLLESINDGANG

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedshjælper

Uddannelsesordning for Social- og sundhedshjælper Uddannelsesordning for Social- og sundhedshjælper ved Social- og Sundhedsskolen Gældende fra 21. august 2004 Fællesbestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen i Vejle Amt 1 2 Forord... 4 Indledning... 5

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del SOSU Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent.

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. Odder Kommune Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. For social- og sundhedsassistenter ansat ved Odder Kommunes Ældreservice I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang.

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og Sundhedshjælper

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og Sundhedshjælper Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. social og sundhedselever. Hovedprincipperne for den fremtidige procedure for

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Modulbeskrivelse Trin 2

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Modulbeskrivelse Trin 2 Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Modulbeskrivelse Trin 2 Gældende for hold optaget fra oktober 2010 Tilrettet juli 2011 Modulbeskrivelse Trin 2: Social- og sundhedsassistent Modulernes

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

Undervisningsplaner for Social- og sundhedsuddannelsen. 1. Generelt for SOSU C... 2

Undervisningsplaner for Social- og sundhedsuddannelsen. 1. Generelt for SOSU C... 2 Undervisningsplaner for Social- og sundhedsuddannelsen Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 2 1.1 Praktiske oplysninger...2 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser...2 1.3 Underviserkvalifikationer...3

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 203 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 32 af 2. marts 203 om

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om

Læs mere

Velkommen til bostedet Welschsvej

Velkommen til bostedet Welschsvej Velkommen til bostedet Welschsvej Hus 13-15 Hus 17 Sportsvej 1 Indholdsfortegnelse S.3 Velkommen S.4 Praktikstedet S.5 Værdigrundlag S.6 Din arbejdsplan for de første fire uger S.7 Vores forventninger

Læs mere

Social-og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 efter EUD-reformen

Social-og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 efter EUD-reformen Social-og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 efter EUD-reformen Ny opbygning af uddannelsen: Grundforløb 1, grundforløb 2, hovedforløb trin 1 og trin 2 Elevgrupper: Grundforløb 1: 12 ugers erhvervsfag, 8

Læs mere

Social- og sundhedsassistentprofil. for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling

Social- og sundhedsassistentprofil. for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling Social- og sundhedsassistentprofil for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling At bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme eller

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Skolens overordnede pædagogiske overvejelser

Skolens overordnede pædagogiske overvejelser Skolens overordnede pædagogiske overvejelser Skolens elev- og læringssyn 1. Læring opfattes som en proces og et resultat, der finder sted i et samspil mellem elevens individuelle konstruktioner og de sociale

Læs mere

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter Ansvars og kompetenceområde for social- og sundhedsassistenter Ældreområdet Guldborgsund Kommune Januar 2013 1 Faglig kompetenceprofil: Social- og sundhedsassistenter Social- og sundhedsassistenter arbejder

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse.

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Uddannelsesordning for. Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for. Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 857 af 11/07/2011 Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til ansættelsesmyndigheder om muligheder for at anvende social- og sundhedsassistentens kvalifikationer. (1997/Sundhedsstyrelsen)

Vejledning til ansættelsesmyndigheder om muligheder for at anvende social- og sundhedsassistentens kvalifikationer. (1997/Sundhedsstyrelsen) Vejledning til ansættelsesmyndigheder om muligheder for at anvende social- og sundhedsassistentens kvalifikationer. (1997/Sundhedsstyrelsen) Til samtlige amtsråd og kommunalbestyrelser m.fl. I december

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR Opdateret 11. maj 2011 Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1 GENERELT FOR SKOLEN 4 1.1 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER 6 1.2 BEDØMMELSESPLAN

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB 1. Generelt om Agroskolen Hammerum. 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn: Agroskolen Hammerum Indgangen: dyr, planter og natur. Der undervises hvor ikke andet er

Læs mere

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæring for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Somatisk

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 revideres Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Den assistents fagprofil... 4 Læring i uddannelsen... 4 Talentspor og fag

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Vejledning i standpunktsbedømmelse

Vejledning i standpunktsbedømmelse Vejledning i standpunktsbedømmelse De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere