Landssupporten 11. august 2015 Vejledningstekster til planer Gældende fra 29. juni til 11. august 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landssupporten 11. august 2015 Vejledningstekster til planer Gældende fra 29. juni til 11. august 2015"

Transkript

1 Dette dokumenter indeholder vejledningsteksterne til planer. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med releasen den 29. juni 2015 til 11. august 2015 Vejledningstekst til dagpengemodtager og dimittend... 2 Vejledningstekst til dagpengemodtager under 25 år med uddannelsesplan... 4 Vejledningstekst til arbejdsmarkedsydelsesmodtager... 6 Vejledningstekst til åbenlyst uddannelsesparat uddannelseshjælpsansøger eller -modtager... 8 Vejledningstekst til uddannelsesparat uddannelseshjælpsansøger eller modtager Vejledningstekst til aktivitetsparat uddannelseshjælpsansøger eller modtager Vejledningstekst til jobparat kontanthjælpsansøger eller -modtager Vejledningstekst til aktivitetsparat kontanthjælpsansøger eller -modtager Vejledningstekst til jobparat kontanthjælpsansøger eller -modtager omfattet af integrationsprogrammet 21 Vejledningstekst til aktivitetsparat kontanthjælpsansøger eller modtager omfattet af integrationsprogrammet Vejledningstekst til fleksjobvisiteret (ledighedsydelsesmodtager) Vejledningstekst til borger i jobafklaring (ressourceforløbsydelse) Vejledningstekst til rehabilitent (ressourceforløbsydelse) Vejledningstekst til revalidend Vejledningstekst til sygedagpengemodtager i visitationskategori Vejledningstekst til sygedagpengemodtager i visitationskategori Vejledningstekst til sygedagpengemodtager i visitationskategori Vejledningstekst til borger på midlertidig kontantydelse Side 1 af 40

2 Vejledningstekst til dagpengemodtager og dimittend Min Plan - dine rettigheder og pligter Min Plan bliver lavet i samarbejde mellem dig og jobcenteret for at forbedre dine muligheder for at få et job. Min Plan påbegyndes under din første samtale i a-kassen. Min Plan gøres færdig og revideres løbende i jobcenteret. Min Plan beskriver dine jobmål og aktiviteter. Aktiviteter er tilbud, test og andre aktiviteter, som du skal deltage i, så længe du er ledig. Tilbud kan være vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, nytteindsats og ansættelse med løntilskud. Tilbud om nytteindsats kan kun gives som rådighedsafprøvende tilbud. Dit jobcenter kan give rådighedsafprøvende tilbud, hvis jobcenteret vurderer, at der er tvivl om, hvorvidt du har den fornødne vilje til at medvirke aktivt i indsatsen. I Min Plan kan du desuden se de aftaler, du har indgået med jobcenteret og a-kassen. Hvis du har spørgsmål til planen, er du velkommen til at kontakte dit jobcenter. Aktiviteter du skal deltage i Du skal overholde Min Plan og har pligt til at deltage i de aktiviteter, som fremgår af planen. Det betyder, at du skal deltage i aktiviteterne. Hvis du afslår, ophører eller udebliver fra aktiviteterne, kan det få betydning for din ret til dagpenge. Jobcenteret skal orientere din a-kasse om manglende deltagelse. Mens du deltager i aktiviteterne, får du dagpenge, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage dagpenge. Hvis du er i et job med løntilskud, får du løn af din arbejdsgiver. Husk Mens du deltager i aktiviteter, skal du stadig: være tilmeldt Jobnet som ledig tjekke jobforslag på Min side mindst hver 7. dag vedligeholde dit CV på Jobnet søge job aktivt og overholde de aftaler, som du har indgået med jobcenteret og a-kassen om din jobsøgning løbende registrere alle jobsøgningsaktiviteter i jobloggen på Jobnet stå til rådighed, hvis du bliver henvist til et job Side 2 af 40

3 Dit jobcenter kan i særlige tilfælde fravige betingelserne om, at du skal stå aktivt til rådighed for arbejdsmarkedet. Aftaler Du skal overholder de aftaler, du har indgået med jobcenteret og din a-kasse. Hvis ikke du overholder dem, kan det få betydning for din ret til dagpenge. Reglerne for Min Plan Reglerne om Min Plan fremgår af kapitel 9 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og det tilhørende kapitel 6 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. Du kan se mere om reglerne for Min Plan på Klagemulighed Hvis du vil klage over jobcenterets afgørelse om en aktivitet i Min Plan, skal du gøre det inden 4 uger. 4- ugers-fristen regnes fra det tidspunkt, hvor du kan se aktiviteten i Min Plan. Du skal sende din klage til dit jobcenter, som vurderer sagen igen. Hvis jobcenteret fastholder sin afgørelse, sendes din klage videre til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Hvis planen er lavet sammen med en anden aktør end jobcenteret, skal du sende klagen til denne aktør. Side 3 af 40

4 Vejledningstekst til dagpengemodtager under 25 år med uddannelsesplan Min Plan - dine rettigheder og pligter Min Plan bliver lavet i samarbejde mellem dig og jobcenteret for at forbedre dine muligheder for at få uddannelse eller et job. Min Plan påbegyndes under din første samtale i a-kassen. Min Plan gøres færdig og revideres løbende i jobcenteret. Min Plan beskriver dit uddannelsespålæg, dine jobmål og aktiviteter. Aktiviteter er tilbud, test og andre aktiviteter, som du skal deltage i, så længe du er ledig. Tilbud kan være vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, nytteindsats og ansættelse med løntilskud. Tilbud om nytteindsats kan kun gives som rådighedsafprøvende tilbud. Dit jobcenter kan give rådighedsafprøvende tilbud, hvis jobcenteret vurderer, at der er tvivl om, hvorvidt du har den fornødne vilje til at medvirke aktivt i indsatsen. I Min Plan kan du desuden se de aftaler, du har indgået med jobcenteret og a-kassen. Hvis du har spørgsmål til planen, er du velkommen til at kontakte dit jobcenter. Aktiviteter du skal deltage i Du skal overholde Min Plan og har pligt til at deltage i de aktiviteter, som fremgår af planen. Det betyder, at du skal overholde fristerne for uddannelsespålægget og deltage i aktiviteterne. Hvis du ikke overholder uddannelsespålægget eller afslår, ophører eller udebliver fra aktiviteterne, kan det få betydning for din ret til dagpenge. Jobcenteret skal orientere din a-kasse om manglende deltagelse. Mens du deltager i aktiviteterne, får du dagpenge, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage dagpenge. Hvis du er i et job med løntilskud, får du løn af din arbejdsgiver. Husk Mens du deltager i aktiviteter, skal du stadig: være tilmeldt Jobnet som ledig tjekke jobforslag på Min side mindst hver 7. dag vedligeholde dit CV på Jobnet søge job aktivt og overholde de aftaler, som du har indgået med jobcenteret og a-kassen om din jobsøgning løbende registrere alle jobsøgningsaktiviteter i jobloggen på Jobnet stå til rådighed, hvis du bliver henvist til et job Side 4 af 40

5 Dit jobcenter kan i særlige tilfælde fravige betingelserne om, at du skal stå aktivt til rådighed for arbejdsmarkedet. Aftaler Du skal overholder de aftaler, du har indgået med jobcenteret og din a-kasse. Hvis ikke du overholder dem, kan det få betydning for din ret til dagpenge. Reglerne for Min Plan Reglerne om Min Plan fremgår af kapitel 9 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og det tilhørende kapitel 6 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. Du kan se mere om reglerne for Min Plan på Klagemulighed Hvis du vil klage over jobcenterets afgørelse om en aktivitet eller indholdet i dit uddannelsespålæg i Min Plan, skal du gøre det inden 4 uger. 4-ugers-fristen regnes fra det tidspunkt, hvor du kan se aktiviteten eller indholdet i uddannelsespålægget i Min Plan. Du skal sende din klage til dit jobcenter, som vurderer sagen igen. Hvis jobcenteret fastholder sin afgørelse, sendes din klage videre til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Hvis planen er lavet sammen med en anden aktør end jobcenteret, skal du sende klagen til denne aktør. Side 5 af 40

6 Vejledningstekst til arbejdsmarkedsydelsesmodtager Min Plan - dine rettigheder og pligter Min Plan bliver lavet i samarbejde mellem dig og jobcenteret for at forbedre dine muligheder for at få et job. Min Plan påbegyndes under din første samtale i a-kassen. Min Plan gøres færdig og revideres løbende i jobcenteret. Min Plan beskriver dine jobmål og aktiviteter. Aktiviteter er tilbud, test og andre aktiviteter, som du skal deltage i, så længe du er ledig. Tilbud kan være vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, nytteindsats og ansættelse med løntilskud. I Min Plan kan du desuden se de aftaler, du har indgået med jobcenteret og a-kassen. Hvis du har spørgsmål til planen, er du velkommen til at kontakte dit jobcenter. Aktiviteter du skal deltage i Du skal overholde Min Plan og har pligt til at deltage i de aktiviteter, som fremgår af planen. Det betyder, at du skal deltage i aktiviteterne. Hvis du afslår, ophører eller udebliver fra aktiviteterne, kan det få betydning for din ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Jobcenteret skal orientere din a-kasse om manglende deltagelse. Mens du deltager i aktiviteterne, får du midlertidig arbejdsmarkedsydelse, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Hvis du er i et job med løntilskud, får du løn af din arbejdsgiver. Husk Mens du deltager i aktiviteter, skal du stadig: være tilmeldt Jobnet som ledig tjekke jobforslag på Min side mindst hver 7. dag vedligeholde dit CV på Jobnet søge job aktivt og overholde de aftaler, som du har indgået med jobcenteret og a-kassen om din jobsøgning stå til rådighed, hvis du bliver henvist til et job Dit jobcenter kan i særlige tilfælde fravige betingelserne om, at du skal stå aktivt til rådighed for arbejdsmarkedet. Side 6 af 40

7 Aftaler Du skal overholder de aftaler, du har indgået med jobcenteret og din a-kasse. Hvis ikke du overholder dem, kan det få betydning for din ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Reglerne for Min Plan Reglerne om Min Plan fremgår af kapitel 9 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og det tilhørende kapitel 6 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. Du kan se mere om reglerne for Min Plan på Klagemulighed Hvis du vil klage over jobcenterets afgørelse om en aktivitet i Min Plan, skal du gøre det inden 4 uger. 4- ugers-fristen regnes fra det tidspunkt, hvor du kan se aktiviteten i Min Plan. Du skal sende din klage til dit jobcenter, som vurderer sagen igen. Hvis jobcenteret fastholder sin afgørelse, sendes din klage videre til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Hvis planen er lavet sammen med en anden aktør end jobcenteret, skal du sende klagen til denne aktør. Side 7 af 40

8 Vejledningstekst til åbenlyst uddannelsesparat uddannelseshjælpsansøger eller -modtager "Min plan" (Uddannelsespålæg) dine rettigheder og pligter Din kommune har visiteret dig til at være åbenlyst uddannelsesparat. Det vil sige, at kommunen vurderer, at du umiddelbart kan gå i gang med en uddannelse du ikke har behov for at få støtte og hjælp i forhold til at starte på og gennemføre en uddannelse på almindelige vilkår. Du skal sammen med dit jobcenter lave "Min Plan", hvor dit uddannelsespålæg skal fremgå. Uddannelsespålægget giver dig bedre muligheder for at begynde på og gennemføre en almindelig uddannelse. Det indebærer, at du skal kvittere for og overholde de aftaler og frister, som står i uddannelsespålægget i "Min Plan". Ellers kan det få betydning for din hjælp, hvis du ikke har en rimelig grund til ikke at møde, fx sygdom. Uddannelsespålægget i "Min Plan" viser dine uddannelsesønsker - eller giver frister for, hvornår du skal komme med forslag til uddannelser hvem der er ansvarlig for, at du bliver tilmeldt uddannelsen hvilke tilbud og evt. test, du og din sagsbehandler har aftalt. Har du spørgsmål til uddannelsespålægget i "Min Plan", er du velkommen til at kontakte dit jobcenter. Husk Uddannelsespålægget i "Min Plan" indebærer, at du: skal deltage i en læse-, skrive- eller regnetest, hvis ikke du har en ungdomsuddannelse skal komme med forslag til uddannelser, som du gerne vil søge optagelse på skal komme med forslag til uddannelsessteder, som du kan tænke dig at gå på inden for en bestemt frist skal søge om optagelse på en eller flere af de uddannelser, som du har valgt skal gå i gang med og gennemføre den uddannelse, som du er blevet optaget på. Når du er åbenlyst uddannelsesparat, skal du så vidt muligt forsørge dig selv, indtil uddannelsen starter. Det indebærer bl.a., at du indtil uddannelsen starter, skal: være tilmeldt Jobnet som ledig tjekke jobforslag på Min side mindst hver 7. dag vedligeholde dit CV på Jobnet søge job aktivt og overholde de aftaler, som du har indgået med din sagsbehandler om din jobsøgning registrere alle jobsøgningsaktiviteter løbende i din Joblog her på Jobnet Side 8 af 40

9 stå til rådighed, hvis du bliver henvist til et job tage imod et tilbud give besked til kommunen eller arbejdsgiver, hvis du er syg og har fået et tilbud. Hvis du afviser dit uddannelsespålæg i "Min Plan" Du kan miste din uddannelseshjælp. Det sker, hvis du afviser dit uddannelsespålæg i "Min Plan", ikke samarbejder om at søge ind på eller ikke begynder på en uddannelse, og der ikke er en rimelig grund til dette. Kommunen standser din uddannelseshjælp, så længe muligheden for at søge ind på eller begynde på uddannelsen består, jf. 41 i lov om aktiv socialpolitik. Hvis din eventuelle ægtefælle/samlever modtager uddannelses- eller kontanthjælp, stopper hjælpen både for dig og din eventuelle ægtefælle/samlever. Kommunen kan beslutte, at du skal søge ind på en konkret uddannelse, så længe muligheden for at søge ind på eller begynde på uddannelsen består. Du kan således ikke få ret til hjælp igen ved blot at henvende dig til en af kommunens andre åbne tilbud.. Hvis du holder op på en uddannelse, der er aftalt i dit uddannelsespålæg i "Min Plan" Hvis du uden rimelig grund holder op på en uddannelse, du er begyndt på på baggrund af et uddannelsespålæg i "Min Plan", nedsætter kommunen din hjælp med 3 gange den dagssats, du modtager i uddannelseshjælp, jf. 39, stk. 1, nr. 6, og 40 i lov om aktiv socialpolitik. Hvis du udebliver fra et tilbud Hvis du bliver væk fra tilbud uden rimelig grund, fradrager kommunen i din uddannelseshjælp for de dage, hvor du er udeblevet, jf. 36, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik. Det er en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, om der er tale om udeblivelse. Du kan igen få uddannelseshjælp, når du opfylder din pligt til at møde op i tilbuddet. Hvis du afviser et tilbud Hvis du afviser tilbud uden rimelig grund eller gentagne gange bliver væk fra det uden rimelig grund, og kommunen vurderer, at det svarer til en afvisning af tilbuddet, stopper uddannelseshjælpen. Hvis din eventuelle ægtefælle/samlever modtager uddannelses- eller kontanthjælp, ophører hjælpen både for dig og din eventuelle ægtefælle/samlever, indtil du igen deltager i tilbuddet eller et andet åbent tilbud som kommunen har givet dig, jf. 41 i lov om aktiv socialpolitik. Hvis du undlader at give besked om sygdom til kommunen eller arbejdsgiveren Hvis du undlader at give besked om sygdom til kommunen eller arbejdsgiveren, når du har fået et tilbud, nedsætter kommunen din hjælp med 3 gange den dagssats, du modtager i uddannelseshjælp, jf. 39, stk. 1, nr. 3, og 40 i lov om aktiv socialpolitik. Klagemulighed Hvis du vil klage over jobcenterets afgørelser, herunder om uddannelsespålægget efter Min Plan efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal du gøre det inden 4 uger. Du skal sende din klage til dit jobcenter, som vurderer sagen igen. Hvis jobcenteret fastholder sin afgørelse, sender den din klage videre til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Hvis uddannelsespålægget i "Min Plan" er lavet sammen med en anden aktør end jobcenteret, kan du klage over indholdet af uddannelsespålægget, og du skal sende klagen til denne aktør. Side 9 af 40

10 Hvis du vil klage over kommunens afgørelser om sanktioner efter lov om aktiv socialpolitik, skal du gøre det inden 4 uger. Du skal sende klagen til kommunen, som vurderer sagen igen. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender den din klage videre til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Du kan læse mere om reglerne om uddannelsespålæg og "Min Plan" i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og de bekendtgørelser, der hører til loven på følgende link: Du kan læse mere om reglerne om uddannelseshjælp i lov om aktiv socialpolitik og de bekendtgørelser, der hører til loven på følgende link: Side 10 af 40

11 Vejledningstekst til uddannelsesparat uddannelseshjælpsansøger eller modtager Min Plan (Uddannelsespålæg) dine rettigheder og pligter Din kommune har visiteret dig til at være uddannelsesparat. Det vil sige, at kommunen vurderer, at du med den rette støtte og aktive indsats kan begynde på en uddannelse inden for ca. et år og gennemføre denne på almindelige vilkår. Du skal sammen med dit jobcenter lave en Min Plan, hvori der fremgår et uddannelsespålæg. Uddannelsespålægget i Min Plan giver dig bedre muligheder for at blive klar til at begynde på og gennemføre en almindelig uddannelse. Det indebærer, at du i hele perioden skal stå til rådighed for uddannelsesrettede tilbud, acceptere aftalerne og de fastsatte frister og møde til de aftalte tilbud, som fremgår af uddannelsespålægget. Ellers kan det få betydning for din hjælp, hvis du ikke har en rimelig grund til ikke at møde, fx sygdom. Uddannelsespålægget i Min Plan viser dine uddannelsesønsker eller fastsatte frister for, hvornår du skal komme med forslag til mulige uddannelser, hvem der er ansvarlig for, at du bliver tilmeldt uddannelsen, aftalte tilbud og test osv. Har du spørgsmål til uddannelsespålægget i Min Plan, er du velkommen til at kontakte dit jobcenter. Husk Uddannelsespålægget i Min Plan indebærer, at du: skal deltage i tilbud om aktiviteter, der kan hjælpe dig til at komme i uddannelse (uddannelsesrettede aktiviteter) skal give besked til kommunen eller arbejdsgiver, hvis du er syg og har fået et tilbud om en uddannelsesrettet aktivitet skal deltage i en læse-, skrive- eller regnetest, hvis ikke du har en ungdomsuddannelse skal komme med forslag til uddannelser, som du kunne tænke dig at gennemføre og inden for en bestemt frist skal søge om optagelse på en eller flere af de uddannelser, som du har valgt skal gå i gang med og gennemføre den uddannelse, som du er blevet optaget på. Hvis du ikke deltager i tilbud om uddannelsesrettede aktiviteter Hvis du bliver væk fra et tilbud om uddannelsesrettede aktiviteter uden rimelig grund, fradrager din kommune i din uddannelseshjælp for de dage, hvor du bliver væk, jf. 36, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv socialpolitik. Det er en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, om der er tale om en udeblivelse. Du kan igen få uddannelseshjælp, når du opfylder din pligt til at møde op i aktiveringen. Side 11 af 40

12 Hvis du afviser tilbud om uddannelsesrettede aktiviteter Kommunen kan stoppe din uddannelseshjælp. Det kan den gøre, hvis du afviser tilbud om uddannelsesrettede aktiviteter uden rimelig grund du gentagne gange udebliver fra tilbud uden rimelig grund og kommunen vurderer, at det kan sidestilles med en afvisning af tilbuddet Hvis din eventuelle ægtefælle/samlever modtager uddannelses- eller kontanthjælp, stopper hjælpen til både dig og din eventuelle ægtefælle/samlever, indtil du igen deltager i tilbuddet eller et andet åbent tilbud, som kommunen har givet dig, jf. 41 i lov om aktiv socialpolitik. Hvis du undlader at give besked om sygdom til kommunen eller arbejdsgiveren Hvis du undlader at give besked til kommunen eller arbejdsgiveren, når du har fået et tilbud om en uddannelsesrettet aktivitet, nedsætter kommunen din hjælp med 3 gange den dagssats, du modtager i uddannelseshjælp, jf. 39, stk. 1, nr. 3, og 40 i lov om aktiv socialpolitik. Hvis du afviser dit uddannelsespålæg Du kan miste din uddannelseshjælp. Det sker, hvis du afviser dit uddannelsespålæg, ikke samarbejder om at søge ind på eller ikke begynder på en uddannelse, og der ikke er en rimelig grund til dette. Kommunen standser din uddannelseshjælp, så længe muligheden for at søge ind på eller begynde på uddannelsen består, jf. 41 i lov om aktiv socialpolitik. Hvis din eventuelle ægtefælle/samlever modtager uddannelseseller kontanthjælp, stopper hjælpen både for dig og din eventuelle ægtefælle/samlever. Når du er tilbage i dit uddannelsesforløb, får du og din eventuelle ægtefælle eller samlever igen ret til hjælp. Hvis du holder op på en uddannelse, der er aftalt i dit uddannelsespålæg Hvis du uden rimelig grund holder op på en uddannelse, du er begyndt på på baggrund af et uddannelsespålæg, nedsætter kommunen din hjælp med 3 gange den dagssats, du modtager i uddannelseshjælp, jf. 39, stk. 1, nr. 6, og 40 i lov om aktiv socialpolitik. Klagemulighed Hvis du vil klage over jobcenterets afgørelser, herunder uddannelsespålægget i Min Plan efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal du gøre det inden 4 uger. Du skal sende din klage til dit jobcenter, som vurderer sagen igen. Hvis jobcenteret fastholder sin afgørelse, sender den din klage videre til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Hvis uddannelsespålægget i Min Plan er lavet sammen med en anden aktør end jobcenteret, kan du klage over indholdet af uddannelsespålægget, og du skal sende klagen til denne aktør. Hvis du vil klage over kommunens afgørelser om sanktioner efter lov om aktiv socialpolitik, skal du gøre det inden 4 uger. Du skal sende klagen til kommunen, som vurderer sagen igen. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender den din klage videre til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Du kan læse mere om reglerne om "Min Plan" i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og de bekendtgørelser, der hører til loven på følgende link: Side 12 af 40

13 Du kan læse mere om reglerne om kontanthjælp i lov om aktiv socialpolitik og de bekendtgørelser, der hører til loven på følgende link: Side 13 af 40

14 Vejledningstekst til aktivitetsparat uddannelseshjælpsansøger eller modtager Min Plan dine rettigheder og pligter Din kommune har visiteret dig til at være aktivitetsparat. Det vil sige, at kommunen vurderer, at du har behov for ekstra støtte og hjælp i længere tid end ca. et år, inden du kan blive klar til at begynde på en uddannelse og gennemføre denne på almindelige vilkår. Du skal sammen med dit jobcenter lave en Min Plan, som indeholder et uddannelsespålæg. Uddannelsespålægget giver dig bedre muligheder for at blive klar til på længere sigt at begynde på og gennemføre en almindelig uddannelse. Det indebærer, at du skal stå til rådighed for uddannelsesrettede tilbud acceptere aftalerne og de fastsatte frister møde til de aftalte tilbud i uddannelsespålægget i hele perioden. Ellers kan det få betydning for din hjælp, hvis du ikke har en rimelig grund til ikke at møde, fx sygdom. Når du er aktivitetsparat skal kommunen altid vurdere, om der ud over de rimelige grunde er særlige forhold, som kan begrunde, at du ikke har pligt til at deltage i fx et tilbud. Dit Uddannelsespålæg i Min Plan beskriver den indsats, som på længere sigt skal gøre dig klar til at gennemføre en uddannelse ud fra dine uddannelsesønsker. Har du spørgsmål til dit uddannelsespålæg er du velkommen til at kontakte dit jobcenter. Husk Uddannelsespålægget i Min Plan indebærer, at: du skal deltage i tilbud om aktiviteter, der kan hjælpe dig til at komme i uddannelse (uddannelsesrettede aktiviteter) du skal give besked til kommunen eller arbejdsgiver, hvis du er syg og har fået et tilbud om en uddannelsesrettet aktivitet du skal deltage i en læse-, skrive- eller regnetest, hvis ikke du har en ungdomsuddannelse du skal samarbejde om at komme med relevante forslag til uddannelser, som du på sigt kan søge optagelse på jobcentret ud fra dine forudsætninger sætter en frist for, hvornår du skal søge om optagelse på en eller flere af de uddannelser, som du har valgt du skal gå i gang med og gennemføre den uddannelse, som du er blevet optaget på. Hvis du ikke deltager i tilbud om uddannelsesrettede aktiviteter Hvis du bliver væk fra et tilbud om uddannelsesrettede aktiviteter uden rimelig grund eller der ikke foreligger særlige forhold, som gør, at du ikke har pligt til at deltage fradrager din kommune i din Side 14 af 40

15 uddannelseshjælp for de dage, hvor du bliver væk helt eller delvist, jf. 36, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv socialpolitik. Det er en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, om der er tale om en udeblivelse. Du kan igen få uddannelseshjælp, når du opfylder din pligt til at møde op i tilbuddet. Hvis du afviser tilbud om uddannelsesrettede aktiviteter Kommunen kan stoppe din uddannelseshjælp. Det kan den gøre, hvis du afviser tilbud om uddannelsesrettede aktiviteter uden rimelig grund og der ikke foreligger særlige forhold, som gør, at du ikke har pligt til at deltage du gentagne gange udebliver fra tilbud uden rimelig grund og der ikke foreligger særlige forhold, som gør at du ikke har pligt til at deltage, og kommunen vurderer, at det kan sidestilles med en afvisning af tilbuddet Hvis din eventuelle ægtefælle/samlever modtager uddannelses- eller kontanthjælp, stopper hjælpen til både dig og din eventuelle ægtefælle/samlever, indtil du igen deltager i tilbuddet eller et andet åbent tilbud, som kommunen har givet dig, jf. 41 i lov om aktiv socialpolitik. Hvis du undlader at give besked om sygdom til kommunen eller arbejdsgiveren Hvis du undlader at give besked til kommunen eller arbejdsgiveren, når du har fået et tilbud om en uddannelsesrettet aktivitet, nedsætter kommunen din hjælp med 3 gange den dagssats, du modtager i uddannelseshjælp, jf. 39, stk. 1, nr. 3 og 40 i lov om aktiv socialpolitik. Hvis du afviser dit uddannelsespålæg Du kan miste din uddannelseshjælp. Det sker, hvis du afviser dit uddannelsespålæg, ikke samarbejder om at søge ind på eller ikke begynder på en uddannelse, og der ikke er en rimelig grund til dette, eller der ikke foreligger særlige forhold. Kommunen stopper hjælpen, så længe muligheden for at søge ind eller begynde på uddannelsen består, jf. 41 i lov om aktiv socialpolitik. Hvis din eventulle ægtefælle/samlever modtager uddannelses- eller kontanthjælp, stopper hjælpen både for dig og din eventuelle ægtefælle/samlever. Når du er tilbage i dit forløb, får du og din eventuelle ægtefælle/samlever igen ret til hjælp. Du kan således ikke få ret til hjælp igen ved blot at henvende dig til en af kommunens andre åbne tilbud. Hvis du holder op på en uddannelse aftalt i dit uddannelsespålæg Hvis du uden rimelig grund eller uden, at der foreligger særlige forhold holder op på en uddannelse, du er begyndt på på baggrund af et uddannelsespålæg, nedsætter kommunen din hjælp med 3 gange den dagssats, du modtager i uddannelseshjælp, jf. 39, stk. 1, nr. 6 og 40 i lov om aktiv socialpolitik. Klagemulighed Hvis du vil klage over jobcenterets afgørelser, herunder uddannelsespålægget i Min Plan efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal du gøre det inden 4 uger. Du skal sende din klage til dit jobcenter, som vurderer sagen igen. Hvis jobcentret fastholder sin afgørelse, sender den din klage videre til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Hvis uddannelsespålægget i Min Plan er lavet sammen med en anden aktør end jobcentret, kan du klage over indholdet af uddannelsespålægget, og du skal du sende klagen til denne aktør. Side 15 af 40

16 Hvis du vil klage over kommunens afgørelser om sanktioner efter lov om aktiv socialpolitik, skal du gøre det inden 4 uger. Du skal sende klagen til kommunen, som vurderer sagen igen. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender den din klage videre til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Du kan læse mere om reglerne om "Min Plan" i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og de bekendtgørelser, der hører til loven på følgende link: Du kan læse mere om reglerne om kontanthjælp i lov om aktiv socialpolitik og de bekendtgørelser, der hører til loven på følgende link: Side 16 af 40

17 Vejledningstekst til jobparat kontanthjælpsansøger eller -modtager Min Plan - dine rettigheder og pligter Din kommune har visiteret dig til at være jobparat. Det vil sige, at kommunen vurderer, at du kan tage et almindeligt arbejde, som gør det muligt for dig at forsørge dig selv i løbet af en periode på tre måneder. "Min Plan" beskriver bl.a. de tilbud, du skal deltage i, mens du er ledig. Har du spørgsmål til "Min plan", er du velkommen til at kontakte dit jobcenter. Du og din sagsbehandler har lavet "Min Plan" for at give dig bedre muligheder for at få et job. Derfor skal du overholde planen. Det indebærer, at du skal acceptere aftalerne og møde til tilbud i hele perioden. Ellers kan det få betydning for din hjælp, hvis ikke du har en rimelig grund til ikke at møde, fx sygdom. Husk Mens du er i tilbud, skal du stadigt: være tilmeldt Jobnet som ledig tjekke jobforslag på Min side mindst hver 7. dag vedligeholde dit CV på Jobnet søge job aktivt og overholde de aftaler, som du har indgået med kommunen om din jobsøgning løbende registrere alle jobsøgningsaktiviteter i jobloggen på Jobnet stå til rådighed, hvis du bliver henvist til et job give besked til kommunen eller arbejdsgiver, hvis du er syg og har fået et tilbud.. Hvis du udebliver fra et tilbud Hvis du bliver væk fra et tilbud uden en rimelig grund, foretager kommunen fradrag i din kontanthjælp for de dage, hvor du er udeblevet, jf. 36, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik. Det er en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, om der er tale om en udeblivelse. Du kan igen få kontanthjælp, når du opfylder din pligt til at møde op i tilbuddet. Hvis du afviser et tilbud Kommunen stopper din kontanthjælp, hvis: du afviser et tilbud uden rimelig grund gentagne gange bliver væk fra tilbuddet uden rimelig grund og kommunen vurderer, at det kan sidestilles med en afvisning af tilbuddet. Hvis din eventuelle ægtefælle/samlever modtager uddannelses- eller kontanthjælp, ophører hjælpen både for dig og din eventuelle ægtefælle/samlever, indtil du igen deltager i tilbuddet eller et andet åbent tilbud, som kommunen har givet dig, jf. 41 i lov om aktiv socialpolitik. Hvis du undlader at give besked om sygdom til kommunen eller arbejdsgiveren Hvis du undlader at give besked om sygdom til kommunen eller arbejdsgiveren, når du har fået et tilbud, Side 17 af 40

18 nedsætter kommunen din hjælp med 3 gange den dagssats, du modtager i kontanthjælp, jf. 39, stk. 1, nr. 3, og 40 i lov om en aktiv socialpolitik. Klagemulighed Hvis du vil klage over jobcentrets afgørelser efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, skal du gøre det inden 4 uger. Du skal sende din klage til dit jobcenter, som vurderer sagen igen. Hvis jobcenteret fastholder sin afgørelse, sender den din klage videre til Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg. Hvis "Min Plan" er lavet sammen med en anden aktør end jobcenteret, kan du klage over indholdet i "Min Plan", og du skal sende klagen til denne aktør. Hvis du vil klage over kommunens afgørelser om sanktioner efter lov om aktiv socialpolitik, skal du gøre det inden 4 uger. Du skal sende din klage til kommunen, som vurderer sagen igen. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender den din klage videre til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Du kan læse mere om reglerne om "Min Plan" i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og de bekendtgørelser, der hører til loven på følgende link: Du kan læse mere om reglerne om kontanthjælp i lov om aktiv socialpolitik og de bekendtgørelser, der hører til loven på følgende link: Side 18 af 40

19 Vejledningstekst til aktivitetsparat kontanthjælpsansøger eller -modtager Min Plan - dine rettigheder og pligter Din kommune har visiteret dig til at være aktivitetsparat. Det vil sige, at kommunen vurderer, at du ikke kan tage et almindeligt arbejde, som gør det muligt for dig at forsørge dig selv i løbet af en periode på tre måneder. Min Plan beskriver de tilbud, du skal deltage i, mens du er ledig. Har du spørgsmål til Min Plan, er du velkommen til at kontakte dit jobcenter. Du og din sagsbehandler har lavet Min Plan for at give dig bedre muligheder for at få et job. Derfor skal du overholde planen. Det indebærer, at du skal acceptere aftalerne og møde til tilbud i hele perioden. Ellers kan det få betydning for din hjælp, medmindre du har en rimelig grund til ikke at møde, fx sygdom. Når du er aktivitetsparat, skal kommunen altid vurdere, om der ud over de rimelige grunde som fx sygdom - er særlige forhold, som kan gøre, at du ikke har pligt til at deltage i tilbud, fx alvorlige psykiske lidelser. Husk Mens du er i tilbud, skal du stadig: aktivt udnytte dine arbejdsmuligheder stå til rådighed, hvis du bliver henvist til et job give besked til kommunen eller arbejdsgiver, hvis du er syg og har fået et tilbud Hvis du udebliver fra et tilbud Hvis du bliver væk fra et tilbud uden en rimelig grund- eller der ikke foreligger særlige forhold som gør, at du ikke har pligt til at deltage fradrager kommunen i din kontanthjælp for de dage, hvor du er udeblevet, jf. 36, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik. Det er en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, om der er tale om en udeblivelse. Du kan igen få kontanthjælp, når du opfylder din pligt til at møde op i tilbuddet. Hvis du afviser et tilbud Kommunen stopper din kontanthjælp, hvis: du afviser et tilbud uden rimelig grund og der ikke foreligger særlige forhold, som gør, at du ikke har pligt til at deltage gentagne gange bliver væk fra tilbuddet uden rimelig grund og der ikke foreligger særlige forhold, som gør, at du ikke har pligt til at deltage og kommunen vurderer, at det kan sidestilles med en afvisning af tilbuddet Hvis din eventuelle ægtefælle/samlever modtager uddannelses- eller kontanthjælp, ophører hjælpen både for dig og din eventuelle ægtefælle/samlever, indtil du igen deltager i tilbuddet eller et andet åbent tilbud, som kommunen har givet dig, jf. 41 i lov om aktiv socialpolitik. Side 19 af 40

20 Hvis du undlader at give besked om sygdom til kommunen eller arbejdsgiveren Hvis du undlader at give besked om sygdom til kommunen eller arbejdsgiveren, når du har fået et tilbud, nedsætter kommunen din hjælp med 3 gange den dagssats, du modtager i kontanthjælp, jf. 39, stk. 1, nr. 3 og 40 i lov om en aktiv socialpolitik. Klagemulighed Hvis du vil klage over jobcentrets afgørelser efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, skal du gøre det inden 4 uger. Du skal sende din klage til dit jobcenter, som vurderer sagen igen. Hvis jobcentret fastholder sin afgørelse, sender den din klage videre til Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg. Hvis Min Plan er lavet sammen med en anden aktør end jobcentret, kan du klage over indholdet i Min Plan, og du skal du sende klagen til denne aktør. Hvis du vil klage over kommunens afgørelser om sanktioner efter lov om aktiv socialpolitik, skal du gøre det inden 4 uger. Du skal sende din klage til kommunen, som vurderer sagen igen. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender den din klage videre til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Du kan læse mere om reglerne om "Min Plan" i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og de bekendtgørelser, der hører til loven på følgende link: Du kan læse mere om reglerne om kontanthjælp i lov om aktiv socialpolitik og de bekendtgørelser, der hører til loven på følgende link: Side 20 af 40

21 Vejledningstekst til jobparat kontanthjælpsansøger eller -modtager omfattet af integrationsprogrammet Min Plan - dine rettigheder og pligter Din kommune har visiteret dig til at være jobparat. Det vil sige, at kommunen vurderer, at du kan tage et almindeligt arbejde, som gør det muligt for dig at forsørge dig selv i løbet af en periode på tre måneder. Min Plan beskriver de tilbud, du skal deltage i, mens du er ledig. Har du spørgsmål til Min Plan, er du velkommen til at kontakte dit [jobcenter]( Du og din sagsbehandler har lavet Min Plan for at give dig bedre muligheder for at få et job. Derfor skal du overholde planen. Det indebærer, at du skal acceptere aftalerne og møde til tilbud mv. i hele perioden. Hvis du uden en rimelig grund udebliver fra et tilbud eller lignende kan det få betydning for din ydelse. Husk Mens du er i tilbud, skal du stadig: * være tilmeldt Jobnet som ledig * tjekke jobforslag på Min side mindst hver 7. dag* vedligeholde dit CV på Jobnet * søge job aktivt og overholde de aftaler, som du har indgået med kommunen om din jobsøgning * stå til rådighed, hvis du bliver henvist til et job * give besked til kommunen eller arbejdsgiver, hvis du er syg og har fået et tilbud * Hvis du har fået et uddannelsespålæg, skal du overholde fristen. Hvis du udebliver fra et tilbud mv. Hvis du bliver væk fra et tilbud eller en eller flere dele af integrationsprogrammet efter integrationsloven uden en rimelig grund, foretager kommunen fradrag i din kontanthjælp for de dage, hvor du er udeblevet, jf. 36, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik. Det er en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, om der er tale om en udeblivelse. Du kan igen få kontanthjælp, når du opfylder din pligt til at møde op i tilbuddet. Hvis du afviser et tilbud mv. Kommunen stopper din kontanthjælp, hvis: * du afviser et tilbud eller en eller flere dele af integrationsprogrammet efter integrationsloven uden rimelig grund * gentagne gange bliver væk fra tilbuddet mv. uden rimelig grund og kommunen vurderer, at det kan sidestilles med en afvisning af tilbuddet mv. Side 21 af 40

22 Hvis din eventuelle ægtefælle/samlever modtager uddannelses- eller kontanthjælp, ophører hjælpen både for dig og din eventuelle ægtefælle/samlever, indtil du igen deltager i tilbuddet eller et andet åbent tilbud, som kommunen har givet dig, jf. 41 i lov om aktiv socialpolitik. Hvis du undlader at give besked om sygdom til kommunen eller arbejdsgiveren Hvis du undlader at give besked om sygdom til kommunen eller arbejdsgiveren, når du har fået et tilbud, nedsætter kommunen din hjælp med 3 gange den dagssats, du modtager i kontanthjælp, jf. 39, stk. 1, nr. 3, og 40 i lov om en aktiv socialpolitik. Klagemulighed Hvis du vil klage over jobcentrets afgørelser efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, skal du gøre det inden 4 uger. Du skal sende din klage til dit jobcenter, som vurderer sagen igen. Hvis jobcenteret fastholder sin afgørelse, sender den din klage videre til Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg. Hvis Min Plan er lavet sammen med en anden aktør end jobcenteret, kan du klage over indholdet i planen og du skal du sende klagen til denne aktør. Hvis du vil klage over kommunens afgørelser om sanktioner efter lov om aktiv socialpolitik, skal du gøre det inden 4 uger. Du skal sende din klage til kommunen, som vurderer sagen igen. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender den din klage videre til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Du kan læse mere om reglerne om "Min Plan" i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og de bekendtgørelser, der hører til loven på følgende link: Du kan læse mere om reglerne om kontanthjælp i lov om aktiv socialpolitik og de bekendtgørelser, der hører til loven på følgende link: Side 22 af 40

23 Vejledningstekst til aktivitetsparat kontanthjælpsansøger eller modtager omfattet af integrationsprogrammet Min Plan - dine rettigheder og pligter Din kommune har visiteret dig til at være aktivitetsparat. Det vil sige, at kommunen vurderer, at du ikke kan tage et almindeligt arbejde, som gør det muligt for dig at forsørge dig selv i løbet af en periode på tre måneder. "Min Plan" beskriver de tilbud mv., du skal deltage i, mens du er ledig. Har du spørgsmål til "Min Plan", er du velkommen til at kontakte dit jobcenter. Du og din sagsbehandler har lavet "Min Plan for at give dig bedre muligheder for at få et job. Derfor skal du overholde planen. Det indebærer, at du skal acceptere aftalerne og møde til tilbud i hele perioden. Hvis du uden en rimelig grund udebliver fra et tilbud eller lignende kan det få betydning for din ydelse. Når du er aktivitetsparat, skal kommunen altid vurdere, om der udover de rimelige grunde som fx sygdom - er særlige forhold, som kan gøre, at du ikke har pligt til at deltage i tilbud, fx alvorlige psykiske lidelser. Husk Mens du er i tilbud mv., skal du stadig: aktivt udnytte dine arbejdsmuligheder stå til rådighed, hvis du bliver henvist til et job give besked til kommunen eller arbejdsgiver, hvis du er syg og har fået et tilbud Hvis du har fået et uddannelsespålæg, skal du overholde fristen. Hvis du udebliver fra et tilbud mv. Hvis du bliver væk fra et tilbud eller en eller flere dele af integrationsprogrammet efter integrationsloven uden en rimelig grund- eller der ikke foreligger særlige forhold som gør, at du ikke har pligt til at deltage fradrager kommunen i din kontanthjælp for de dage, hvor du er udeblevet, jf. 36, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik. Det er en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, om der er tale om en udeblivelse. Du kan igen modtage kontanthjælp, når du opfylder din pligt til at møde op i tilbuddet mv. Hvis du afviser et tilbud mv. Kommunen stopper din kontanthjælp, hvis: du afviser et tilbud eller en eller flere dele af integrationsprogrammet efter integrationsloven uden rimelig grund, og der ikke foreligger særlige forhold, som gør, at du ikke har pligt til at deltage gentagne gange bliver væk fra tilbuddet uden rimelig grund, og der ikke foreligger særlige forhold, som gør, at du ikke har pligt til at deltage, og kommunen vurderer, at det kan sidestilles med en afvisning af tilbuddet mv. Side 23 af 40

24 Hvis din eventuelle ægtefælle/samlever modtager uddannelses- eller kontanthjælp, ophører hjælpen både for dig og din eventuelle ægtefælle/samlever, indtil du igen deltager i tilbuddet eller et andet åbent tilbud, som kommunen har givet dig, jf. 41 i lov om aktiv socialpolitik. Hvis du undlader at give besked om sygdom til kommunen eller arbejdsgiveren Hvis du undlader at give besked om sygdom til kommunen eller arbejdsgiveren, når du har fået et tilbud, nedsætter kommunen din hjælp med 3 gange den dagssats, du modtager i kontanthjælp, jf. 39, stk. 1, nr. 3 og 40 i lov om en aktiv socialpolitik. Klagemulighed Hvis du vil klage over jobcentrets afgørelser efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, skal du gøre det inden 4 uger. Du skal sende din klage til dit jobcenter, som vurderer sagen igen. Hvis jobcentret fastholder sin afgørelse, sender den din klage videre til Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg. Hvis "Min Plan" er lavet sammen med en anden aktør end jobcentret, kan du klage over indholdet i "Min Plan", og du skal du sende klagen til denne aktør. Hvis du vil klage over kommunens afgørelser om sanktioner efter lov om aktiv socialpolitik, skal du gøre det inden 4 uger. Du skal sende din klage til kommunen, som vurderer sagen igen. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender den din klage videre til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Du kan læse mere om reglerne om "Min Plan" i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og de bekendtgørelser, der hører til loven på følgende link: Du kan læse mere om reglerne om kontanthjælp i lov om aktiv socialpolitik og de bekendtgørelser, der hører til loven på følgende link: Side 24 af 40

25 Vejledningstekst til fleksjobvisiteret (ledighedsydelsesmodtager) Min Plan - dine rettigheder og pligter Min Plan bliver lavet i samarbejde mellem dig og jobcenteret for at forbedre dine muligheder for at få et fleksjob og for at vurdere, om du stadigt opfylder betingelserne for visitation til fleksjob. Derfor skal du overholde aftalen om aktiviteten (tilbud). Det betyder, at du skal acceptere aftalen om aktiviteten og møde i aktiviteten i hele perioden. Min Plan beskriver dine jobmål og aktiviteter. Aktiviteter er tilbud og andre aktiviteter, som du skal deltage i, så længe du er ledig. Tilbud kan være vejledning og opkvalificering eller virksomhedspraktik. I Min Plan kan du desuden se de aftaler, du har indgået med jobcenteret. Hvis du har spørgsmål til planen, er du velkommen til at kontakte dit jobcenter. Aktiviteter du skal deltage i Du skal overholde Min Plan og hvis dit jobcenter har givet dig et tilbud, som fremgår af Min plan, har du pligt til at deltage i disse, mens du er ledig og modtager ledighedsydelse. Har du spørgsmål til dit tilbud, er du velkommen til at kontakte dit jobcenter. Mens du er i tilbud, får du ledighedsydelse hvis du i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage denne ydelse. Hvis du ikke deltager i tilbuddet - eller afbryder dit forløb før tid - får det betydning for din ret til ledighedsydelse med mindre du har en rimelig grund til ikke at deltage. Husk Mens du er i tilbud, skal du stadig: aktivt søge job deltage i samtaler stå til rådighed, hvis du bliver henvist til et fleksjob lægge dit cv på Jobnet senest 3 uger efter, at du har opnået ret til ledighedsydelse deltage i cv-samtaler dokumentere din jobsøgning i jobloggen eller på anden vis dokumentere din jobsøgning, hvis du er fritaget for at bruge jobloggenaftaler Du skal overholder de aftaler, du har indgået med jobcenteret. Hvis ikke du overholder dem, kan det få betydning for din ret til ledighedsydelse. Side 25 af 40

26 Reglerne for Min Plan Reglerne om Min Plan fremgår af kapitel 9 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og det tilhørende kapitel 6 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. Du kan se mere om reglerne for Min Plan på Når du modtager ledighedsydelse Hvis du afviser aktiviteten (tilbuddet): Hvis du afviser aktiviteten, og der ikke er en rimelig grund til dette, kan kommunen stoppe din ledighedsydelse i 3 uger. Hvis du igen afviser en aktivitet uden rimelig grund inden for en periode på 12 måneder, mister du retten til ledighedsydelse. Dette fremgår af 77 a, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik. Du kan igen få ledighedsydelse, når du har været ansat i et fleksjob i 9 måneder inden for 18 måneder efter afvisningen. Hvis du har mange udeblivelser fra samme aktivitet, kan kommunen endvidere træffe afgørelse om, at dette svarer til, at du afviser aktiviteten. Det medfører, at du ikke kan få ledighedsydelse i 3 uger. Hvis du igen inden for 12 måneder udebliver så meget, at kommunen sidestiller det med en afvisning af en aktivitet, mister du retten til ledighedsydelse. Dette fremgår af 77 a, stk. 4, i lov om aktiv socialpolitik. Du kan igen få ledighedsydelse, når du har været ansat i et fleksjob i 9 måneder inden for 18 måneder efterafvisningen. Hvis du ikke deltager i aktiviteterne (tilbuddene): Hvis du uden en rimelig grund ikke deltager i aktiviteterne, skal kommunen træffe afgørelse om, at du ikke kan få ledighedsydelse for de dage, hvor du er udeblevet helt eller delvist. Dette fremgår af 77 a, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik. Hvis du udebliver fra en samtale m.v. Hvis du uden en rimelig grund udebliver fra en samtale, et møde i rehabiliteringsteamet, en samtale om rådighedsvurdering, en samtale om opfølgning eller en cv-samtale skal kommunen træffe afgørelse om, at du ikke kan få ledighedsydelse for de dage, hvor du er udeblevet og frem til du igen kontakter kommunen. Hvis du kontakter kommunen samme dag, som du skulle være mødt til samtalen, kan du ikke få ledighedsydelse for den dag.. Dette fremgår af 77, stk. 1 og 3, i lov om aktiv socialpolitik. Klagemulighed Hvis du vil klage over det tilbud, som jobcenteret har givet dig, skal du gøre det inden 4 uger. Du skal sende din klage til dit jobcenter. De vurderer sagen igen og sender derefter din klage videre til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Hvis tilbuddet er givet af en anden aktør end jobcenteret, skal du sende klagen til denne aktør. Side 26 af 40

27 Hvis du vil klage over en sanktion, som kommunen har givet dig, skal du gøre det inden 4 uger. Klagen skal sendes til kommunen. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender kommunen derefter din klage videre til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Side 27 af 40

28 Vejledningstekst til borger i jobafklaring (ressourceforløbsydelse) Min Plan ved jobafklaringsforløb - dine rettigheder og pligter Du er overgået til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, da du ikke kan få forlænget sygedagpengene, selv om du fortsat ikke kan arbejde på grund af sygdom. Det betyder, at du skal have en tværfaglig og helhedsorienteret indsats inden for beskæftigelses-, uddannelses-, sundheds- og/eller socialområdet for at komme i job eller uddannelse. Indsatsen er tilpasset netop dig. Du skal derfor have en Min Plan, hvori der indgår rehabiliteringsplanens indsatsdel. I rehabiliteringsplanens indsatsdel i Min Plan indgår bl.a. dine uddannelses- og beskæftigelsesmål. Rehabiliteringsplanens indsatsdel beskriver de tilbud og andre aktiviteter, der på sigt skal bringe dig tættere på arbejdsmarkedet. Derfor skal rehabiliteringsplanens indsatsdel overholdes. Du og din sagsbehandler kan tilpasse rehabiliteringsplanens indsatsdel, for eksempel når der er sket ændringer i din situation. Har du spørgsmål til rehabiliteringsplanens indsatsdel, er du velkommen til at kontakte dit jobcenter. Når du er i et jobafklaringsforløb, skal du deltage aktivt i forløbet. Det betyder bl.a., at: du skal deltage i de tilbud, som fremgår af rehabiliteringsplanens indsatsdel - efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden lovgivning du skal acceptere tilbud om arbejde, som du er henvist til du skal genoptage dit arbejde delvist, hvis du er i et ansættelsesforhold - når det er muligt du skal møde til samtaler og rådighedsvurderinger i kommunen du skal give meddelelse til din kommune eller din arbejdsgiver, hvis du bliver syg. Det gælder, hvis du har fået et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden lovgivning, som fremgår af den rehabiliteringsplan, du har udarbejdet med din koordinerende sagsbehandler. Når du er i et jobafklaringsforløb, skal kommunen altid vurdere, om der ud over de rimelige grunde som fx sygdom - er særlige forhold, som kan gøre, at du ikke har pligt til at deltage i tilbud, fx alvorlige psykiske lidelser. Hvis du afviser eller udebliver fra et tilbud Du kan miste din ressourceforløbsydelse. Det kan ske, hvis du afviser eller bliver væk fra et tilbud uden rimelig grund, eller der ikke foreligger særlige forhold, fx sygdom, transportvanskeligheder mv., der gør, at du ikke har pligt til at deltage. Kommunen kan fradrage i ressourceforløbsydelsen for de dage, hvor du er blevet væk uden rimelig grund eller andre særlige forhold, jf. 69 m i lov om aktiv socialpolitik. Du får igen ressourceforløbsydelse, når du opfylder din pligt til at møde op i tilbuddet. Hvis du gentagne gange afviser eller udebliver fra tilbud Kommunen kan også beslutte, at din ressourceforløbsydelse stopper, hvis du gentagne gange afviser eller bliver væk fra tilbud uden rimelig grund, og der ikke foreligger særlige forhold, fx sygdom, transportvanskeligheder mv., der gør, at du ikke har pligt til at deltage. Det fremgår af 69, p, i lov om aktiv socialpolitik. Hvis du ikke giver besked om sygdom til kommunen eller arbejdsgiveren Din kommune kan nedsætte ressourceforløbsydelsen med et fast beløb, hvis du ikke giver besked om sygdom til kommunen eller arbejdsgiveren, når du har fået et tilbud. Beløbet afhænger af størrelsen af din ydelse, jf. 69 i lov om en aktiv socialpolitik. Side 28 af 40

Landssupporten 10. maj 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 12. maj 2016

Landssupporten 10. maj 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 12. maj 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 12. maj 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet. Vejledningstekstsituation

Læs mere

Landssupporten 8. januar 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 11. januar 2016

Landssupporten 8. januar 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 11. januar 2016 Dette dokumenter indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med releasen den 11. januar 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 8. december 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 11. december juni 2018.

Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 11. december juni 2018. Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 11. december 2017 19. juni 2018. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 10. december 2018.

Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 10. december 2018. Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 10. december 2018. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Tilbud om virksomhedspraktik Du bedes møde til jobsamtale vedrørende en praktikplads på denne virksomhed:

Tilbud om virksomhedspraktik Du bedes møde til jobsamtale vedrørende en praktikplads på denne virksomhed: #[r_name] #[s_entity] #[s_office] #[s_address] #[s_postalcode]#[s_postaldistrict] Tlf.: #[s_telephone] www.jobnet.dk Dato: 16. august 2016 Ansvarlig: #[r_identifiertype].: #[r_identifier] Tilbud om virksomhedspraktik

Læs mere

Indkaldelse Du indkaldes hermed til en samtale, hvor vi skal tale om dit cv på så vi sammen kan sikre, at det er ajourført og korrekt.

Indkaldelse Du indkaldes hermed til en samtale, hvor vi skal tale om dit cv på  så vi sammen kan sikre, at det er ajourført og korrekt. #[r_name] #[s_entity] #[s_office] #[s_address] #[s_postalcode]#[s_postaldistrict] Tlf.: #[s_telephone] www.jobnet.dk Dato: 16. august 2016 Ansvarlig: #[r_identifiertype].: #[r_identifier] Indkaldelse Du

Læs mere

Min plan Gnanasekar Hierzmann

Min plan Gnanasekar Hierzmann Min plan Gnanasekar Hierzmann Denne plan er oprettet fredag den 3. juni 2016 PDF er dannet fredag den 3. juni 2016 Din sagsbehandlers kommentarer til dig Trin 3: Søg ind på uddannelse(r) Det næste skridt

Læs mere

Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler

Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Version: 10.3 Oprettet den: 10. februar 2016 Fravær og fritagelser - forretningsregler og detaljerede

Læs mere

Vi indkalder dig til samtale om din jobsøgning en jobsamtale

Vi indkalder dig til samtale om din jobsøgning en jobsamtale #[r_name] #[s_entity] #[s_office] #[s_address] #[s_postalcode]#[s_postaldistrict] Tlf.: #[s_telephone] www.jobnet.dk Dato: 16. august 2016 Ansvarlig: #[r_identifiertype].: #[r_identifier] Id: 7.4 Vi indkalder

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 Bilag 8 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 Bilag 8 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 Bilag 8 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, j.nr. 2016/2333 Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af integrationsloven

Læs mere

Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg

Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Skrivelse om ny bekendtgørelse om kommunernes ret til refusion af udgifterne til kontant-

Læs mere

Det er forventes, at lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2012.

Det er forventes, at lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2012. Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsen beskæftigelsesudvalg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Juni 2010. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Juni 2010. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Juni 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og har

Læs mere

Marts 2009 AKTIVERING

Marts 2009 AKTIVERING Marts 2009 AKTIVERING for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har mindst 2 års

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 2 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

Beskæftigelsespolitik 2014-2017

Beskæftigelsespolitik 2014-2017 Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet BEK nr 1559 af 23/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 20. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsemin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 2014-0035293

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JULI 2016 NÅR DU ER LEDIG FOA 3 Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Værd

Læs mere

De unge i kontanthjælpsreformen. Oplæg på temadag om unge den 13. november 2013 v/ Rikke Hassett, Arbejdsmarkedsstyrelsen

De unge i kontanthjælpsreformen. Oplæg på temadag om unge den 13. november 2013 v/ Rikke Hassett, Arbejdsmarkedsstyrelsen De unge i kontanthjælpsreformen Oplæg på temadag om unge den 13. november 2013 v/ Rikke Hassett, Arbejdsmarkedsstyrelsen Disposition Baggrund for reformen Intentionerne med reformen Indholdet i reformen

Læs mere

UDKAST 20. november 2013. Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

UDKAST 20. november 2013. Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats UDKAST 20. november 2013 Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats I medfør af 4, stk. 1 og 2, 4 a, stk. 1 og 3, 8, 10 a, stk. 1 og 2, 10 b, stk. 1 og 3, 10 c, stk. 1, 11, stk. 5, 21, stk. 1 og

Læs mere

- ret og pligt. At skabe sammenhæng mellem mennesker og job

- ret og pligt. At skabe sammenhæng mellem mennesker og job Fleksjob - ret og pligt At skabe sammenhæng mellem mennesker og job I Fleksjobteamet samarbejder vi målrettet med dig om at komme ud på arbejdsmarkedet igen Vi forventer af dig, og det er lovpligtig, at:

Læs mere

AKTIVERING. for dig over 30

AKTIVERING. for dig over 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig over 30 3 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning

Læs mere

Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb. visiteret til fleksjob. Bilag 1 - Kravspecifikation

Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb. visiteret til fleksjob. Bilag 1 - Kravspecifikation Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Bilag 1 - Kravspecifikation Vesthimmerlands Kommune - Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Målgruppe... 3 2. Specielt

Læs mere

N O T A T. Spørgsmål og svar til pulje til JobFirst

N O T A T. Spørgsmål og svar til pulje til JobFirst N O T A T Spørgsmål og svar til pulje til JobFirst 21. oktober 2015 1. Visitation og deltagelse 1.1 Spørgsmål: Har kommunen mulighed for selv at fravælge målgrupper til JobFirst, så der eksempelvis alene

Læs mere

Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse. Punkt 9. Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse. 2013-22686. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalget orientering At lovforslag

Læs mere

Fravær & fritagelser

Fravær & fritagelser 20. april 2010 Fravær & fritagelser Revideret version Skemaerne i dette bilag angiver hvilke årsager til fravær, fritagelser og periodiske forhold, der skal registreres og indberettes for de enkelte alt

Læs mere

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats I medfør af 4, 4 a, stk. 1 og 3, 8, 10 a, 10 b, stk. 1 og 3, 10 c, stk. 1, 11, stk. 5, 21, 21 b, stk. 9, 25, stk. 1, 26, stk. 1, 31, stk. 1, 1. pkt., 31

Læs mere

Bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats BEK nr 1541 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 13. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0012340 Senere ændringer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Kvalitetsstandard for fleksjob

Kvalitetsstandard for fleksjob Kvalitetsstandard for fleksjob Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Ud fra en konkret, individuel vurdering kan Greve Kommune tilbyde fleksjob til borgere,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Min plan i det fælles kontaktforløb juli 2015. Som det ser ud i skærmbilleder i jobkon og på jobnet.dk

Min plan i det fælles kontaktforløb juli 2015. Som det ser ud i skærmbilleder i jobkon og på jobnet.dk Min plan i det fælles kontaktforløb juli 2015 Som det ser ud i skærmbilleder i jobkon og på jobnet.dk Min plan er alle aftaler den ledige har om den fremadrettede indsats i beskæftigelsesindsatsen et fælles

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JANUAR 2015 Indhold I arbejde igen 3 Udbetaling af dagpenge 5 Værd at vide under sygdom 13 Hvis du får arbejde på nedsat tid 16 Bliv dygtigere mens du går ledig 18

Læs mere

N O T A T. Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109

N O T A T. Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 98 Offentligt N O T A T Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109 Sagsnr. 2015-4001 Indledningsvist

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland August 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 11 Arbejdsmarkedsudvalget Der skal indledningsvis gøres opmærksom på, at der på Arbejdsmarkedsudvalgets område udrulles en stor refusionsreform, der implementeres den 1. januar 2016. Refusionsreformen

Læs mere

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats BEK nr 1003 af 30/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/08202 Senere

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet

Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet A-KASSE DECEMBER 2014 Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads Indhold Forord 3 Hvorfor løntilskudsjob? 4 Hvad er formålet? 4 Et godt udgangspunkt

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP GUIDE TIL INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP SEPTEMBER 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK HJÆLP S. 04 Integrationsydelse,

Læs mere

Kompetenceplan for Arbejdsmarkedsforvaltningen Arbejdsmarkedsudvalget

Kompetenceplan for Arbejdsmarkedsforvaltningen Arbejdsmarkedsudvalget Kompetenceplan for Arbejdsmarkedsforvaltningen Arbejdsmarkedsudvalget Rød skrift = Opdatering Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. lov nr. 1482 af 23/12 2014 Emne : Opdeling

Læs mere

Gyldige grunde. De gyldige grunde er hentet fra Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed nr. 178 af 19. februar 2007 og er med de seneste ændringer.

Gyldige grunde. De gyldige grunde er hentet fra Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed nr. 178 af 19. februar 2007 og er med de seneste ændringer. Arbejdsløshedskassen april 2011 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Gyldige grunde Du får ikke karantæne, hvis du siger dit job op, afslår et job eller et aktiveringstilbud, hvis du har en gyldig

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Når du er ledig

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Når du er ledig November 2012 Værd at vide: F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Hvis du får arbejde

Læs mere

Dagpengeindsatsen. VBU d. 27.2.2014

Dagpengeindsatsen. VBU d. 27.2.2014 Dagpengeindsatsen VBU d. 27.2.2014 Kontakten med de ledige A-kasserne rådighedsvurderer og udbetaler dagpenge Jobcentret varetager den beskæftigelsesrettede indsats Tidlig kontakt med den enkelte ledige

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

Bekendtgørelse om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. BEK nr 26 af 13/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 002.66R.351 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Orientering om regler om reform af beskæftigelsesindsatsen, der træder i kraft den 1. juli 2015

Orientering om regler om reform af beskæftigelsesindsatsen, der træder i kraft den 1. juli 2015 Orienteringsskrivelse til jobcentrene, arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S T: +45 72 14 20 00 E: star@star.dk www.star.dk Dato: 23-06-2015

Læs mere

Sanktioner, ret og pligt

Sanktioner, ret og pligt Notat Læring og Vækst Jobcenter Havnegade 118 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 62 80 Fax 63 51 60 01 E-mail: jobcenter@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Sanktioner, ret og pligt For borgere der modtager

Læs mere

Reform af fleksjob. Arrangement om den nye fleksjobordning 11. april 2013. Fuldmægtig Amila Saran og fuldmægtig Anne Hedegaard

Reform af fleksjob. Arrangement om den nye fleksjobordning 11. april 2013. Fuldmægtig Amila Saran og fuldmægtig Anne Hedegaard Reform af fleksjob Arrangement om den nye fleksjobordning 11. april 2013 Fuldmægtig Amila Saran og fuldmægtig Anne Hedegaard Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C l DK-2300 København

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN S. 1 SÅDAN FÅR DU... GUIDE TIL INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP APRIL 2016 INDHOLD S. 05 1. FORMER FOR ØKONOMISK HJÆLP S. 05 Integrationsydelse, uddannelseshjælp

Læs mere

Orientering om ændringer i Det fælles Datagrundlag DFDG pr. 12. august 2015

Orientering om ændringer i Det fælles Datagrundlag DFDG pr. 12. august 2015 Orientering om ændringer i Det fælles Datagrundlag DFDG pr. 12. august 2015 Der er foretaget følgende ændringer: 1. It-understøttelse af integrationsydelse I lovforslag L 2 af 3. juli 2015 er der indført

Læs mere

Til KL. Kommunerne og Ankestyrelsen skal genoptage nogle sager om ophør af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft

Til KL. Kommunerne og Ankestyrelsen skal genoptage nogle sager om ophør af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft Til KL Kommunerne og Ankestyrelsen skal genoptage nogle sager om ophør af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft Ankestyrelsen har netop offentliggjort en ny principafgørelse 75-15, der fastlægger praksis

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj 2016. Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord Maj 2016. Status på reformer og indsats RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Registrering af afmelding. Uddrag af Vejledning i registrering hos Jobcentret mv.

Registrering af afmelding. Uddrag af Vejledning i registrering hos Jobcentret mv. Registrering af afmelding Uddrag af Vejledning i registrering hos Jobcentret mv. Oprettet den: 12. november 2013 Dette dokument er et uddrag af den samlede vejledning Vejledning i registrering hos Jobcentret

Læs mere

Min plan Rimontas Lieuwe Omeri-Hoskuldsson

Min plan Rimontas Lieuwe Omeri-Hoskuldsson Min plan Rimontas Lieuwe Omeri-Hoskuldsson Denne plan er oprettet onsdag den 1. juni 2016 PDF er dannet fredag den 3. juni 2016 Jobmål Mål Rengøring, ejendomsservice og renovation For at jeg kan nå mit

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

John Klausen. Refusionsreform 2016. Hans Reitzels Forlag

John Klausen. Refusionsreform 2016. Hans Reitzels Forlag John Klausen Refusionsreform 2016 Hans Reitzels Forlag 2 Refusionsreform 2016 Med refusionsreformen, der træder i kraft 4. januar 2016, omlægges den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

og psykiske lidelser og handicaps, og hvad vil ministeren gøre for at hjælpe disse mennesker til at få en tryg tilværelse?

og psykiske lidelser og handicaps, og hvad vil ministeren gøre for at hjælpe disse mennesker til at få en tryg tilværelse? Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt T A L E Samrådstale til samrådsspørgsmål A og B om L 113 (fredag den 26. februar) (Det talte ord gælder) Samrådsspørgsmål

Læs mere

Løntilskud Privat virksomhed

Løntilskud Privat virksomhed Løntilskud Privat virksomhed Undgå misbrug af løntilskudsjob I denne pjece kan du læse mere om, hvad du som tillidsrepræsentant skal være opmærksom på, og hvor du kan søge mere information om løntilskudsjob.

Læs mere

KONTANTYDELSE. Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse.

KONTANTYDELSE. Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse. KONTANTYDELSE Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse. KONTANTYDELSE Når den 2-årige dagpengeret og retten til midlertidig

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET BILAG 1 Oversigt over Nr. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 1 Sygedagpengereform - jobafklaringsforløb 6.890 6.890 6.890 6.890 Sygedagpengereform - reduktion af udgifter til 2 sygedagpenge

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan.

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse.

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse. N O T A T Kontanthjælpsreformen Status maj 2016 8. juni 2016 Mål Kontanthjælpsreformen bygger på følgende centrale intentioner: Færre personer på kontanthjælp og uddannelseshjælp. Kontanthjælp må ikke

Læs mere

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. Vejledning nr. xx af yy. 2009 Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I vejledning nr. 15 af 19. februar 2007 om en a-kasses pligt til at vejlede mv. som senest ændret

Læs mere

AMK-Syd 15-09-2015. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd 15-09-2015. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 15-09-2015 Status på reformer og indsats September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte

Læs mere

Orientering om tilmeldtes pligt til at bekræfte jobsøgning fra Jobnet mindst en gang om ugen, nr. 3

Orientering om tilmeldtes pligt til at bekræfte jobsøgning fra Jobnet mindst en gang om ugen, nr. 3 NOTAT Orientering om tilmeldtes pligt til at bekræfte jobsøgning fra Jobnet mindst en gang om ugen, nr. 3 12. december 2007 J.nr. 05-80-74 7.kontor/EHo AMS har tidligere sendt orienteringer ud om, hvordan

Læs mere

Ve aktiviteter for a-kasser og borgere

Ve aktiviteter for a-kasser og borgere Ve Vejledning jledning til om Superbrugere visning af jobplaner i HP Helpdes og aktiviteter for a-kasser og borgere k Oprettet den 1. februar 2012 INDHOLD VISNING AF JOBPLANER OG AKTIVITETER FOR A-KASSER...

Læs mere

A-KASSE. Supplerende dagpenge. Information til dig, der arbejder på nedsat tid

A-KASSE. Supplerende dagpenge. Information til dig, der arbejder på nedsat tid A-KASSE Supplerende dagpenge Information til dig, der arbejder på nedsat tid OKTOBER 2015 Indhold Information til dig, der er på nedsat tid 3 Hvad er supplerende dagpenge? 4 Hvor meget kan jeg få? 6 Hvilke

Læs mere

Ret og pligt tekster ved selvbook og indkaldelser fra Jobcenter Planner

Ret og pligt tekster ved selvbook og indkaldelser fra Jobcenter Planner Jobcenter Ret og pligt tekster ved selvbook og indkaldelser fra Jobcenter Version 1.0 Oprettet den 5. februar 2016 Vejledningen tager udgangspunkt i Jobcenter 2015-4 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter

Læs mere

Retningslinje for sanktioner - Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, Integrationsydelse og Kontanthjælp under integration

Retningslinje for sanktioner - Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, Integrationsydelse og Kontanthjælp under integration Retningslinje for sanktioner - Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, Integrationsydelse og Kontanthjælp under integration Lovgrundlag Rådighed og udnyttelse af uddannelses- eller arbejdsmuligheder: 13 og 13

Læs mere

2. Opbygningen af FVU

2. Opbygningen af FVU Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 13. april 2010 J.nr.: 2010-0002186/ESO Fakta om Forberedende VoksenUndervisning (FVU) Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland afholdt den 3. marts 2010

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk. Releasenote til Jobnet pr. 24. februar 2014

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk. Releasenote til Jobnet pr. 24. februar 2014 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Jobnet pr. 24. februar 2014 Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 20. februar 2014 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 20.

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13 Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens 01. september 2015 Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb I notatet beskrives ressource- og jobafklaringsforløb formålet med

Læs mere

- ret og pligt. At skabe sammenhæng mellem mennesker og job

- ret og pligt. At skabe sammenhæng mellem mennesker og job Fleksjob - ret og pligt At skabe sammenhæng mellem mennesker og job I Fleksjobteamet samarbejder vi målrettet med dig om at komme ud på arbejdsmarkedet igen Vi forventer af dig, og det er lovpligtig at:

Læs mere

Alle kan gøre nytte Udspil til en kontanthjælpsreform

Alle kan gøre nytte Udspil til en kontanthjælpsreform Alle kan gøre nytte Udspil til en kontanthjælpsreform Februar 2013 Alle kan gøre nytte Udspil til en kontanthjælpsreform Alle kan gøre nytte Udspil til en kontanthjælpsreform 5 Indhold 1. Alle kan gøre

Læs mere

Spørgsmål: Må der - i forlængelse af ovenstående spørgsmål - være én projektleder pr. skole?

Spørgsmål: Må der - i forlængelse af ovenstående spørgsmål - være én projektleder pr. skole? Ofte stillede spørgsmål Organisering Spørgsmål: Det fremgår af udmeldingen, at brobygningsforløbet skal være fysisk placeret på en erhvervsskole, men kan brobygningsforløbet godt være placeret på forskellige

Læs mere

Oversigt over Jobcenterets ankesager Erhvervsudvalget 2008

Oversigt over Jobcenterets ankesager Erhvervsudvalget 2008 Oversigt over Jobcenterets ankesager Erhvervsudvalget 2008 Hermed fremlægges Jobcentrets egen statistik over sager afgjort i Beskæftigelsesankenævnet. Oversigtsskemaet er en summering over registrerede

Læs mere

Jobreform fase I. Et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde

Jobreform fase I. Et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde Jobreform fase I Et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde Præsentation ved temamøde 23. maj 2016 arrangeret af Arbejdsmarkedskontor Øst v/anders Elbo, chefkonsulent, kontor for Sociale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning november 011 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Overordnede strategiske mål Andelen af borgere på offentlig forsørgelse reduceres i Hedensted kommune.

Overordnede strategiske mål Andelen af borgere på offentlig forsørgelse reduceres i Hedensted kommune. 1 Indhold Overordnede strategiske mål. Effekt af indsatsen på sygedagpenge- og kontanthjælpsområdet. Effekten af kommunale tilbud. Varighed og forsørgelseshistorik på de kommunale tilbud Effekten af eksternt

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2016 Indhold Regler for frivillige på offentlige ydelser.............................................. 3 Regler for frivillige på dagpenge og

Læs mere

Kort beskrivelse af relevant lovgivning for beskæftigelsesområdet til fagpersoner i andre afdelinger

Kort beskrivelse af relevant lovgivning for beskæftigelsesområdet til fagpersoner i andre afdelinger Kort beskrivelse af relevant lovgivning for beskæftigelsesområdet til fagpersoner i andre afdelinger Indhold: Målgrupperne efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2 2.1) Ledige, der modtager arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Om at stå til rådighed - for ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere

Om at stå til rådighed - for ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere Om at stå til rådighed - for ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere Arbejdsdirektoratet Stormgade 10 - Postboks 1103-1009 København K - e-post: adir@adir.dk Tlf. 38 10 60 11 - Tlf. tid: 11.00-15.00

Læs mere

Tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Del 1 Journalnummer Personnummer #[r_name] #[r_address] #[r_address2] #[r_postalcode]#[r_postaldistrict] Tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Tilbud

Læs mere

Disponering af oplæg 1) Ny lovgivning: baggrund, målgrupper/kategorisering og ydelser (herunder gennemgang af notat om den igangværende proces) 2) Den

Disponering af oplæg 1) Ny lovgivning: baggrund, målgrupper/kategorisering og ydelser (herunder gennemgang af notat om den igangværende proces) 2) Den Temadrøftelse Kontanthjælpsreformen og omsætningen heraf Beskæftigelsesudvalget 21. januar 2014 Disponering af oplæg 1) Ny lovgivning: baggrund, målgrupper/kategorisering og ydelser (herunder gennemgang

Læs mere

Kvalitetsstandard - Beskyttet Beskæftigelse

Kvalitetsstandard - Beskyttet Beskæftigelse Kvalitetsstandard - Beskyttet Beskæftigelse Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25. november 2015 Servicelovens 103 Lovgrundlag Kommunen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under

Læs mere

Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118

Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118 Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Lov om Social Service 118 Vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Aktivering der virker

Aktivering der virker Aktivering der virker - Aktiveringsstrategi for ledige, sygemeldte, revalidender og borgere på ledighedsydelse 31. august 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling Målet med aktiveringsindsatsen er hurtigst

Læs mere

Digitaliseringsmodel for administrationen af 225- timersreglen - Inspiration til kommunerne og deres it-leverandører

Digitaliseringsmodel for administrationen af 225- timersreglen - Inspiration til kommunerne og deres it-leverandører NOTAT April 2016 Digitaliseringsmodel for administrationen af 225- timersreglen - Inspiration til kommunerne og deres it-leverandører J. Nr. 16/05933 Digitalisering og Support Dette notat er tænkt som

Læs mere

Hver fjerde unge ledig står ikke til rådighed for arbejdsmarkedet

Hver fjerde unge ledig står ikke til rådighed for arbejdsmarkedet 17. december 2013 ANALYSE Af Erik E. Simonsen Hver fjerde unge ledig står ikke til rådighed for arbejdsmarkedet Hver fjerde af alle ledige under 30 år står ikke til rådighed for arbejdsmarkedet. Det samme

Læs mere

Aktiveringskrav: I mange udbud stilles der krav om, at alle forløb hos aktøren gennemsnitligt skal indeholde aktivering i en vis %-del af tiden.

Aktiveringskrav: I mange udbud stilles der krav om, at alle forløb hos aktøren gennemsnitligt skal indeholde aktivering i en vis %-del af tiden. 1. Ordforklaringer Her følger en oversigt over visse faglige ord og begreber, der ofte anvendes i udbudsmaterialer. En præcis definition af begreber i beskæftigelsesindsatsen fremgår af formuleringerne

Læs mere

Godkendelse af Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Godkendelse af Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Punkt 4. Godkendelse af Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2015-037353 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender at Svarfristerne i Familie-

Læs mere

Bilag A til F : Samlet oversigt over svarfrister på AAK hjemmeside med ændringsforslag

Bilag A til F : Samlet oversigt over svarfrister på AAK hjemmeside med ændringsforslag Bilag A til F : Samlet oversigt over svarfrister på AAK hjemmeside med ændringsforslag Bilag A - Svarfrister vedr. Voksne Arbejde og ledighed Aktiveringsgodtgørelse 8 uger Forslag om 4 uger 1 Ansættelse

Læs mere