Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:"

Transkript

1 Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig. Har du spørgsmål til din jobplan, er du velkommen til at kontakte dit jobcenter. Husk Mens du er i aktivering, skal du stadig: aktivt søge job tjekke jobforslag på 'Min side' mindst hver 7. dag stå til rådighed, hvis du bliver henvist til et job Hvis du modtager dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse Din jobplan er lavet af dig og din jobkonsulent for at forbedre dine muligheder for at få et job. Derfor skal planen overholdes. Det betyder, at du skal acceptere aftalerne og møde til aktivering hver gang og tiden ud. Hvis du afslår eller ikke deltager i aktiveringen, skal jobcenteret orientere din a-kasse. Og det kan få betydning for din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse. Mens du er i aktivering eller i virksomhedspraktik, får du dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse af din a- kasse hvis du i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage disse ydelser. Hvis du er i et job med løntilskud, får du løn fra din arbejdsgiver. Reglerne for jobplan Dit jobcenter kan i ganske særlige tilfælde fravige betingelserne for, at du aktivt står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du kan se mere om reglerne for jobplan på Reglerne er beskrevet i 'lov om en aktiv beskæftigelsesindsats' og de bekendtgørelser, der hører til loven. Klagemulighed Hvis du vil klage over aftalerne i din jobplan, skal du gøre det inden 4 uger. Du skal sende din klage til dit jobcenter. De vurderer sagen igen og sender derefter din klage videre til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Hvis jobplanen er lavet sammen med en anden aktør end jobcenteret, skal du sende klagen til denne aktør. Side 1 af 26

2 Min Plan vejledningstekst til åbenlyst uddannelsesparat uddannelseshjælps-ansøger/-modtager: Uddannelsesplan (Uddannelsespålæg) dine rettigheder og pligter Din kommune har visiteret dig til at være åbenlyst uddannelsesparat. Det vil sige, at kommunen vurderer, at du umiddelbart kan gå i gang med en uddannelse du ikke har behov for at få støtte og hjælp i forhold til at starte på og gennemføre en uddannelse på almindelige vilkår. Du skal sammen med dit jobcenter lave en uddannelsesplan som kaldes et uddannelsespålæg. Uddannelsespålægget giver dig bedre muligheder for at begynde på og gennemføre en almindelig uddannelse. Det indebærer, at du skal kvittere for og overholde de aftaler og frister, som står i uddannelsespålægget. Ellers kan det få betydning for din hjælp, hvis du ikke har en rimelig grund til ikke at møde, fx sygdom. Uddannelsespålægget viser dine uddannelsesønsker - eller giver frister for, hvornår du skal komme med forslag til uddannelser hvem der er ansvarlig for, at du bliver tilmeldt uddannelsen hvilke tilbud og evt. test osv., du og din sagsbehandler har aftalt Har du spørgsmål til uddannelsespålægget, er du velkommen til at kontakte dit jobcenter. Husk Uddannelsespålægget indebærer, at du: skal deltage i en læse-, skrive- eller regnetest, hvis ikke du har en ungdomsuddannelse skal komme med forslag til uddannelser, som du gerne vil søge optagelse på skal komme med forslag til uddannelsessteder, som du kan tænke dig at gå på inden for en bestemt frist skal søge om optagelse på en eller flere af de uddannelser, som du har valgt skal gå i gang med og gennemføre den uddannelse, som du er blevet optaget på. Når du er åbenlyst uddannelsesparat, skal du så vidt muligt forsørge dig selv, indtil uddannelsen starter. Det indebærer bl.a., at du indtil uddannelsen starter, skal: være tilmeldt Jobnet som ledig tjekke jobforslag på Min side mindst hver 7. dag vedligeholde dit CV på Jobnet søge job aktivt og overholde de aftaler, som du har indgået med din sagsbehandler om din jobsøgning registrere alle jobsøgningsaktiviteter løbende i din Joblog her på Jobnet stå til rådighed, hvis du bliver henvist til et job Side 2 af 26

3 tage imod et tilbud give besked til kommunen eller arbejdsgiver, hvis du er syg og har fået et tilbud. Hvis du afviser dit uddannelsespålæg Du kan miste din uddannelseshjælp. Det sker, hvis du afviser dit uddannelsespålæg, ikke samarbejder om at søge ind på eller ikke begynder på en uddannelse, og der ikke er en rimelig grund til dette. Kommunen standser din uddannelseshjælp, så længe der stadig er mulighed for at søge ind på eller begynde på uddannelsen, jf. 41 i lov om aktiv socialpolitik. Hvis din eventuelle ægtefælle/samlever modtager uddannelses- eller kontanthjælp, stopper hjælpen både for dig og din eventuelle ægtefælle/samlever. Når du er tilbage i dit uddannelsesforløb, får du og din eventuelle ægtefælle eller samlever igen ret til hjælp. Hvis du holder op på en uddannelse, der er aftalt i dit uddannelsespålæg Hvis du uden rimelig grund holder op på en uddannelse, du er begyndt på på baggrund af et uddannelsespålæg, nedsætter kommunen din hjælp med 3 gange den dagssats, du modtager i uddannelseshjælp, jf. 39, stk. 1, nr. 6, og 40 i lov om aktiv socialpolitik. Hvis du udebliver fra et tilbud Hvis du bliver væk fra tilbud uden rimelig grund, fradrager kommunen i din uddannelseshjælp for de dage, hvor du er udeblevet, jf. 36, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik. Det er en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, om der er tale om udeblivelse. Du kan igen få uddannelseshjælp, når du opfylder din pligt til at møde op i tilbuddet. Hvis du afviser et tilbud Hvis du afviser tilbud uden rimelig grund eller gentagne gange bliver væk fra det uden rimelig grund, og kommunen vurderer, at det svarer til en afvisning af tilbuddet, stopper uddannelseshjælpen. Hvis din eventuelle ægtefælle/samlever modtager uddannelses- eller kontanthjælp, ophører hjælpen både for dig og din eventuelle ægtefælle/samlever, indtil du igen deltager i tilbuddet eller et andet åbent tilbud som kommunen har givet dig, jf. 41 i lov om aktiv socialpolitik. Hvis du undlader at give besked om sygdom til kommunen eller arbejdsgiveren Hvis du undlader at give besked om sygdom til kommunen eller arbejdsgiveren, når du har fået et tilbud, nedsætter kommunen din hjælp med 3 gange den dagssats, du modtager i uddannelseshjælp, jf. 39, stk. 1, nr. 3 og 40 i lov om aktiv socialpolitik. Klagemulighed Hvis du vil klage over jobcenterets afgørelser efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal du gøre det inden 4 uger. Du skal sende din klage til dit jobcenter, som vurderer sagen igen. Hvis jobcenteret fastholder sin afgørelse, sender den din klage videre til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Hvis uddannelsespålægget er lavet sammen med en anden aktør end jobcenteret, kan du klage over indholdet af uddannelsespålægget, og du skal du sende klagen til denne aktør. Hvis du vil klage over kommunens afgørelser om sanktioner efter lov om aktiv socialpolitik, skal du gøre det inden 4 uger. Du skal sende klagen til kommunen, som vurderer sagen igen. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender den din klage videre til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Side 3 af 26

4 Du kan læse mere om reglerne om uddannelsespålæg i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats på følgende link: og de bekendtgørelser, der hører til loven. Du kan også finde loven og tilhørende bekendtgørelser på Du kan læse mere om reglerne om uddannelseshjælp i lov om aktiv socialpolitik på følgende link: og de bekendtgørelser, der hører til loven. Du kan også finde loven og tilhørende bekendtgørelser på Side 4 af 26

5 Min Plan vejledningstekst til uddannelsesparat uddannelseshjælpsansøger/-modtager: Uddannelsesplan (Uddannelsespålæg) dine rettigheder og pligter Din kommune har visiteret dig til at være uddannelsesparat. Det vil sige, at kommunen vurderer, at du med den rette støtte og aktive indsats kan begynde på en uddannelse inden for ca. et år og gennemføre denne på almindelige vilkår. Du skal sammen med dit jobcenter lave en uddannelsesplan som kaldes et uddannelsespålæg. Uddannelsespålægget giver dig bedre muligheder for at blive klar til at begynde på og gennemføre en almindelig uddannelse. Det indebærer, at du i hele perioden skal stå til rådighed for uddannelsesrettede tilbud, acceptere aftalerne og de fastsatte frister og møde til de aftalte tilbud, som fremgår af uddannelsespålægget. Ellers kan det få betydning for din hjælp, hvis du ikke har en rimelig grund til ikke at møde, fx sygdom. Uddannelsespålægget viser dine uddannelsesønsker eller fastsatte frister for, hvornår du skal komme med forslag til mulige uddannelser, hvem der er ansvarlig for, at du bliver tilmeldt uddannelsen, aftalte tilbud og test osv. Har du spørgsmål til uddannelsespålægget, er du velkommen til at kontakte dit jobcenter. Husk Uddannelsespålægget indebærer, at du: skal deltage i tilbud om aktiviteter, der kan hjælpe dig til at komme i uddannelse (uddannelsesrettede aktiviteter) skal give besked til kommunen eller arbejdsgiver, hvis du er syg og har fået et tilbud om en uddannelsesrettet aktivitet skal deltage i en læse-, skrive- eller regnetekst, hvis ikke du har en ungdomsuddannelse skal komme med forslag til uddannelser, som du kunne tænke dig at gennemføre og inden for en bestemt frist skal søge om optagelse på en eller flere af de uddannelser, som du har valgt skal gå i gang med og gennemføre den uddannelse, som du er blevet optaget på. Hvis du ikke deltager i tilbud om uddannelsesrettede aktiviteter Hvis du bliver væk fra et tilbud om uddannelsesrettede aktiviteter uden rimelig grund, fradrager din kommune i din uddannelseshjælp for de dage, hvor du bliver væk, jf. 36, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv socialpolitik. Det er en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, om der er tale om en udeblivelse. Du kan igen få uddannelseshjælp, når du opfylder din pligt til at møde op i aktiveringen. Hvis du afviser tilbud om uddannelsesrettede aktiviteter Kommunen kan stoppe din uddannelseshjælp. Det kan den gøre, hvis Side 5 af 26

6 du afviser tilbud om uddannelsesrettede aktiviteter uden rimelig grund du gentagne gange udebliver fra tilbud uden rimelig grund og kommunen vurderer, at det kan sidestilles med en afvisning af tilbuddet Hvis din eventuelle ægtefælle/samlever modtager uddannelses- eller kontanthjælp, stopper hjælpen til både dig og din eventuelle ægtefælle/samlever, indtil du igen deltager i tilbuddet eller et andet åbent tilbud, som kommunen har givet dig, jf. 41 i lov om aktiv socialpolitik. Hvis du undlader at give besked om sygdom til kommunen eller arbejdsgiveren Hvis du undlader at give besked til kommunen eller arbejdsgiveren, når du har fået et tilbud om en uddannelsesrettet aktivitet, nedsætter kommunen din hjælp med 3 gange den dagssats, du modtager i uddannelseshjælp, jf. 39, stk. 1, nr. 3 og 40 i lov om aktiv socialpolitik. Hvis du afviser dit uddannelsespålæg Du kan miste din uddannelseshjælp. Det sker, hvis du afviser dit uddannelsespålæg, ikke samarbejder om at søge ind på eller ikke begynder på en uddannelse, og der ikke er en rimelig grund til dette. Kommunen standser din uddannelseshjælp, så længe der stadig er mulighed for at søge ind på eller begynde på uddannelsen, jf. 41 i lov om aktiv socialpolitik. Hvis din eventuelle ægtefælle/samlever modtager uddannelses- eller kontanthjælp, stopper hjælpen både for dig og din eventuelle ægtefælle/samlever. Når du er tilbage i dit uddannelsesforløb, får du og din eventuelle ægtefælle eller samlever igen ret til hjælp. Hvis du holder op på en uddannelse, der er aftalt i dit uddannelsespålæg Hvis du uden rimelig grund holder op på en uddannelse, du er begyndt på på baggrund af et uddannelsespålæg, nedsætter kommunen din hjælp med 3 gange den dagssats, du modtager i uddannelseshjælp, jf. 39, stk. 1, nr. 6, og 40 i lov om aktiv socialpolitik. Klagemulighed Hvis du vil klage over jobcenterets afgørelser efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal du gøre det inden 4 uger. Du skal sende din klage til dit jobcenter, som vurderer sagen igen. Hvis jobcenteret fastholder sin afgørelse, sender den din klage videre til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Hvis uddannelsespålægget er lavet sammen med en anden aktør end jobcenteret, kan du klage over indholdet af uddannelsespålægget, og du skal du sende klagen til denne aktør. Hvis du vil klage over kommunens afgørelser om sanktioner efter lov om aktiv socialpolitik, skal du gøre det inden 4 uger. Du skal sende klagen til kommunen, som vurderer sagen igen. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender den din klage videre til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Du kan læse mere om reglerne om uddannelsespålæg i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats på følgende link: og de bekendtgørelser, der hører til loven. Du kan også finde loven og tilhørende bekendtgørelser på Du kan læse mere om reglerne om uddannelseshjælp i lov om aktiv socialpolitik på følgende link: og de bekendtgørelser, der hører til loven. Du kan også finde loven og tilhørende bekendtgørelser på Side 6 af 26

7 Min Plan vejledningstekst til aktivitetsparat uddannelseshjælpsansøger/-modtager: Uddannelsesplan (Uddannelsespålæg) dine rettigheder og pligter Din kommune har visiteret dig til at være aktivitetsparat. Det vil sige, at kommunen vurderer, at du har behov for ekstra støtte og hjælp i længere tid end ca. et år, inden du kan blive klar til at begynde på en uddannelse og gennemføre denne på almindelige vilkår. Du skal sammen med dit jobcenter lave en uddannelsesplan som kaldes et uddannelsespålæg. Uddannelsespålægget giver dig bedre muligheder for at blive klar til på længere sigt at begynde på og gennemføre en almindelig uddannelse. Det indebærer, at du skal stå til rådighed for uddannelsesrettede tilbud acceptere aftalerne og de fastsatte frister møde til de aftalte tilbud i uddannelsespålægget i hele perioden. Ellers kan det få betydning for din hjælp, hvis du ikke har en rimelig grund til ikke at møde, fx sygdom. Når du er aktivitetsparat skal kommunen altid vurdere, om der ud over de rimelige grunde er særlige forhold, som kan begrunde, at du ikke har pligt til at deltage i fx et tilbud. Dit Uddannelsespålæg beskriver den indsats, som på længere sigt skal gøre dig klar til at gennemføre en uddannelse ud fra dine uddannelsesønsker. Har du spørgsmål til dit uddannelsespålæg er du velkommen til at kontakte dit jobcenter. Husk Uddannelsespålægget indebærer, at: du skal deltage i tilbud om aktiviteter, der kan hjælpe dig til at komme i uddannelse (uddannelsesrettede aktiviteter) du skal give besked til kommunen eller arbejdsgiver, hvis du er syg og har fået et tilbud om en uddannelsesrettet aktivitet du skal deltage i en læse-, skrive- eller regnetekst, hvis ikke du har en ungdomsuddannelse du skal samarbejde om at komme med relevante forslag til uddannelser, som du på sigt kan søge optagelse på jobcentret ud fra dine forudsætninger sætter en frist for, hvornår du skal søge om optagelse på en eller flere af de uddannelser, som du har valgt du skal gå i gang med og gennemføre den uddannelse, som du er blevet optaget på. Hvis du ikke deltager i tilbud om uddannelsesrettede aktiviteter Hvis du bliver væk fra et tilbud om uddannelsesrettede aktiviteter uden rimelig grund eller der ikke foreligger særlige forhold, som gør, at du ikke har pligt til at deltage fradrager din kommune i din uddannelseshjælp for de dage, hvor du bliver væk, jf. 36, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv socialpolitik. Det er Side 7 af 26

8 en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, om der er tale om en udeblivelse. Du kan igen få uddannelseshjælp, når du opfylder din pligt til at møde op i tilbuddet. Hvis du afviser tilbud om uddannelsesrettede aktiviteter Kommunen kan stoppe din uddannelseshjælp. Det kan den gøre, hvis du afviser tilbud om uddannelsesrettede aktiviteter uden rimelig grund og der ikke foreligger særlige forhold, som gør, at du ikke har pligt til at deltage du gentagne gange udebliver fra tilbud uden rimelig grund og der ikke foreligger særlige forhold, som gør at du ikke har pligt til at deltage, og kommunen vurderer, at det kan sidestilles med en afvisning af tilbuddet Hvis din eventuelle ægtefælle/samlever modtager uddannelses- eller kontanthjælp, stopper hjælpen til både dig og din eventuelle ægtefælle/samlever, indtil du igen deltager i tilbuddet eller et andet åbent tilbud, som kommunen har givet dig, jf. 41 i lov om aktiv socialpolitik. Hvis du undlader at give besked om sygdom til kommunen eller arbejdsgiveren Hvis du undlader at give besked til kommunen eller arbejdsgiveren, når du har fået et tilbud om en uddannelsesrettet aktivitet, nedsætter kommunen din hjælp med 3 gange den dagssats, du modtager i uddannelseshjælp, jf. 39, stk. 1, nr. 3 og 40 i lov om aktiv socialpolitik. Hvis du afviser dit uddannelsespålæg Du kan miste din uddannelseshjælp. Det sker, hvis du afviser dit uddannelsespålæg, ikke samarbejder om at søge ind på eller ikke begynder på en uddannelse, og der ikke er en rimelig grund til dette, eller der ikke foreligger særlige forhold. Kommunen stopper hjælpen, så længe der stadig er mulighed for at søge ind eller begynde på uddannelsen, jf. 41 i lov om aktiv socialpolitik. Hvis din eventulle ægtefælle/samlever modtager uddannelses- eller kontanthjælp, stopper hjælpen både for dig og din eventuelle ægtefælle/samlever. Når du er tilbage i dit forløb, får du og din eventuelle ægtefælle/samlever igen ret til hjælp. Hvis du holder op på en uddannelse aftalt i dit uddannelsespålæg Hvis du uden rimelig grund eller uden, at der foreligger særlige forhold holer op på en uddannelse, du er begyndt på på baggrund af et uddannelsespålæg, nedsætter kommunen din hjælp med 3 gange den dagssats, du modtager i uddannelseshjælp, jf. 39, stk. 1, nr. 6 og 40 i lov om aktiv socialpolitik. Klagemulighed Hvis du vil klage over jobcenterets afgørelser efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal du gøre det inden 4 uger. Du skal sende din klage til dit jobcenter, som vurderer sagen igen. Hvis jobcentret fastholder sin afgørelse, sender den din klage videre til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Hvis uddannelsespålægget er lavet sammen med en anden aktør end jobcentret, kan du klage over indholdet af uddannelsespålægget, og du skal du sende klagen til denne aktør. Side 8 af 26

9 Hvis du vil klage over kommunens afgørelser om sanktioner efter lov om aktiv socialpolitik, skal du gøre det inden 4 uger. Du skal sende klagen til kommunen, som vurderer sagen igen. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender den din klage videre til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Du kan læse mere om reglerne om uddannelsespålæg i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats på følgende link: og de bekendtgørelser, der hører til loven. Du kan også finde loven og tilhørende bekendtgørelser på Du kan læse mere om reglerne om uddannelseshjælp i lov om aktiv socialpolitik på følgende link: og de bekendtgørelser, der hører til loven. Du kan også finde loven og tilhørende bekendtgørelser på Side 9 af 26

10 Min Plan vejledningstekst til jobparat kontanthjælpsansøger/-modtager: Dine rettigheder og pligter Din kommune har visiteret dig til at være jobparat. Det vil sige, at kommunen vurderer, at du kan tage et almindeligt arbejde, som gør det muligt for dig at forsørge dig selv i løbet af en periode på tre måneder. Din jobplan beskriver de tilbud, du skal deltage i, mens du er ledig. Har du spørgsmål til din jobplan, er du velkommen til at kontakte dit jobcenter. Du og din sagsbehandler har lavet din jobplan for at give dig bedre muligheder for at få et job. Derfor skal du overholde planen. Det indebærer, at du skal acceptere aftalerne og møde til tilbud i hele perioden. Ellers kan det få betydning for din hjælp, hvis ikke du har en rimelig grund til ikke at møde, fx sygdom. Husk Mens du er i tilbud, skal du stadigt: være tilmeldt Jobnet som ledig tjekke jobforslag på Min side mindst hver 7. dag vedligeholde dit CV på Jobnet søge job aktivt og overholde de aftaler, som du har indgået med kommunen om din jobsøgning løbende registrere alle jobsøgningsaktiviteter i jobloggen på Jobnet stå til rådighed, hvis du bliver henvist til et job give besked til kommunen eller arbejdsgiver, hvis du er syg og har fået et tilbud Hvis du har fået et uddannelsespålæg, skal du overholde fristen. Hvis du udebliver fra et tilbud Hvis du bliver væk fra et tilbud uden en rimelig grund, fradrager kommunen i din kontanthjælp for de dage, hvor du er udeblevet, jf. 36, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik. Det er en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, om der er tale om en udeblivelse. Du kan igen få kontanthjælp, når du opfylder din pligt til at møde op i tilbuddet. Hvis du afviser et tilbud Kommunen stopper din kontanthjælp, hvis: du afviser et tilbud uden rimelig grund gentagne gange bliver væk fra tilbuddet uden rimelig grund og kommunen vurderer, at det kan sidestilles med en afvisning af tilbuddet. Hvis din eventuelle ægtefælle/samlever modtager uddannelses- eller kontanthjælp, ophører hjælpen både for dig og din eventuelle ægtefælle/samlever, indtil du igen deltager i tilbuddet eller et andet åbent tilbud, som kommunen har givet dig, jf. 41 i lov om aktiv socialpolitik. Hvis du undlader at give besked om sygdom til kommunen eller arbejdsgiveren Hvis du undlader at give besked om sygdom til kommunen eller arbejdsgiveren, når du har fået et tilbud, Side 10 af 26

11 nedsætter kommunen din hjælp med 3 gange den dagssats, du modtager i kontanthjælp, jf. 39, stk. 1, nr. 3 og 40 i lov om en aktiv socialpolitik. Klagemulighed Hvis du vil klage over jobcentrets afgørelser efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, skal du gøre det inden 4 uger. Du skal sende din klage til dit jobcenter, som vurderer sagen igen. Hvis jobcenteret fastholder sin afgørelse, sender den din klage videre til Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg. Hvis jobplanen er lavet sammen med en anden aktør end jobcenteret, kan du klage over indholdet i jobplanen og du skal du sende klagen til denne aktør. Hvis du vil klage over kommunens afgørelser om sanktioner efter lov om aktiv socialpolitik, skal du gøre det inden 4 uger. Du skal sende din klage til kommunen, som vurderer sagen igen. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender den din klage videre til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Du kan læse mere om reglerne om jobplanen i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats på følgende link: og de bekendtgørelser, der hører til loven. Du kan også finde loven og tilhørende bekendtgørelser på Du kan læse mere om reglerne om kontanthjælp i lov om aktiv socialpolitik på følgende link: og de bekendtgørelser, der hører til loven. Du kan også finde loven og tilhørende bekendtgørelser på Side 11 af 26

12 Min Plan vejledningstekst til aktivitetsparat kontanthjælpsansøger/- modtager: Dine rettigheder og pligter Din kommune har visiteret dig til at være aktivitetsparat. Det vil sige, at kommunen vurderer, at du ikke kan tage et almindeligt arbejde, som gør det muligt for dig at forsørge dig selv i løbet af en periode på tre måneder. Din jobplan beskriver de tilbud, du skal deltage i, mens du er ledig. Har du spørgsmål til din jobplan, er du velkommen til at kontakte dit jobcenter. Du og din sagsbehandler har lavet din jobplan for at give dig bedre muligheder for at få et job. Derfor skal du overholde planen. Det indebærer, at du skal acceptere aftalerne og møde til tilbud i hele perioden. Ellers kan det få betydning for din hjælp, hvis ikke du har en rimelig grund til ikke at møde, fx sygdom. Når du er aktivitetsparat, skal kommunen altid vurdere, om der ud over de rimelige grunde som fx sygdom - er særlige forhold, som kan gøre, at du ikke har pligt til at deltage i tilbud, fx alvorlige psykiske lidelser. Husk Mens du er i tilbud, skal du stadig: aktivt udnytte dine arbejdsmuligheder stå til rådighed, hvis du bliver henvist til et job give besked til kommunen eller arbejdsgiver, hvis du er syg og har fået et tilbud Hvis du har fået et uddannelsespålæg, skal du overholde fristen. Hvis du udebliver fra et tilbud Hvis du bliver væk fra et tilbud uden en rimelig grund- eller der ikke foreligger særlige forhold som gør, at du ikke har pligt til at deltage fradrager kommunen i din kontanthjælp for de dage, hvor du er udeblevet, jf. 36, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik. Det er en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, om der er tale om en udeblivelse. Du kan igen få kontanthjælp, når du opfylder din pligt til at møde op i tilbuddet. Hvis du afviser et tilbud Kommunen stopper din kontanthjælp, hvis: du afviser et tilbud uden rimelig grund og der ikke foreligger særlige forhold, som gør, at du ikke har pligt til at deltage gentagne gange bliver væk fra tilbuddet uden rimelig grund og der ikke foreligger særlige forhold, som gør, at du ikke har pligt til at deltage og kommunen vurderer, at det kan sidestilles med en afvisning af tilbuddet Side 12 af 26

13 Hvis din eventuelle ægtefælle/samlever modtager uddannelses- eller kontanthjælp, ophører hjælpen både for dig og din eventuelle ægtefælle/samlever, indtil du igen deltager i tilbuddet eller et andet åbent tilbud, som kommunen har givet dig, jf. 41 i lov om aktiv socialpolitik. Hvis du undlader at give besked om sygdom til kommunen eller arbejdsgiveren Hvis du undlader at give besked om sygdom til kommunen eller arbejdsgiveren, når du har fået et tilbud, nedsætter kommunen din hjælp med 3 gange den dagssats, du modtager i kontanthjælp, jf. 39, stk. 1, nr. 3 og 40 i lov om en aktiv socialpolitik. Klagemulighed Hvis du vil klage over jobcentrets afgørelser efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, skal du gøre det inden 4 uger. Du skal sende din klage til dit jobcenter, som vurderer sagen igen. Hvis jobcentret fastholder sin afgørelse, sender den din klage videre til Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg. Hvis jobplanen er lavet sammen med en anden aktør end jobcentret, kan du klage over indholdet i jobplanen, og du skal du sende klagen til denne aktør. Hvis du vil klage over kommunens afgørelser om sanktioner efter lov om aktiv socialpolitik, skal du gøre det inden 4 uger. Du skal sende din klage til kommunen, som vurderer sagen igen. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender den din klage videre til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Du kan læse mere om reglerne om jobplanen i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats på følgende link: og de bekendtgørelser, der hører til loven. Du kan også finde loven og tilhørende bekendtgørelser på Du kan læse mere om reglerne om kontanthjælp i lov om aktiv socialpolitik på følgende link: og de bekendtgørelser, der hører til loven. Du kan også finde loven og tilhørende bekendtgørelser på Side 13 af 26

14 Min Plan vejledningstekst til ledighedsydelsesmodtager: Tilbud fra dit jobcenter- dine rettigheder og pligter Dit jobcenter har givet dig et tilbud, som du skal deltage i, mens du er ledig og modtager ledighedsydelse. Har du spørgsmål til dit tilbud, er du velkommen til at kontakte dit jobcenter. Husk Mens du er i tilbud, skal du stadig: aktivt søge job stå til rådighed, hvis du bliver henvist til et job Når du modtager ledighedsydelse Jobcenteret har givet dig et tilbud for at give dig bedre muligheder for at få et fleksjob og for at vurdere, om du stadigt opfylder betingelserne for visitation til fleksjob. Derfor skal du overholde aftalen om tilbud. Det betyder, at du skal acceptere aftalen om tilbud og møde i tilbuddet i hele perioden. Mens du er i tilbud, får du ledighedsydelse hvis du i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage disse ydelser. Hvis du ikke deltager i aktiveringen - eller afbryder dit forløb før tid - får det betydning for din ret til ledighedsydelse med mindre du har en rimelig grund til ikke at møde. Hvis du afviser tilbuddet: Hvis du afviser tilbuddet, og der ikke er en rimelig grund til dette, kan kommunen stoppe din ledighedsydelse i 3 uger. Hvis du igen afviser et tilbud uden rimelig grund inden for en periode på 12 måneder, mister du retten til ledighedsydelse. Du kan igen få ledighedsydelse, når du har været ansat i et fleksjob i 9 måneder inden for 18 måneder efter afvisningen. Hvis du har mange udeblivelser fra samme tilbud, kan kommunen endvidere træffe afgørelse om, at dette svarer til, at du afviser tilbuddet. Det medfører, at du ikke kan få ledighedsydelse i 3 uger. Hvis du igen inden for 12 måneder udebliver så meget, at kommunen sidestiller det med en afvisning af et tilbud, mister du retten til ledighedsydelse. Du kan igen få ledighedsydelse, når du har været ansat i et fleksjob i 9 måneder inden for 18 måneder efterafvisningen. Hvis du ikke deltager i tilbuddene: Hvis du ikke deltager i aktiviteterne, kan jobcenteret vurdere, om du står til rådighed for et fleksjob. Hvis jobcenteret vurderer, at du ikke står til rådighed for et fleksjob - og der ikke er en rimelig grund til dette - mister du retten til ledighedsydelse, indtil du har været ansat i et fleksjob i 9 måneder inden for 18 måneder, efter at kommunen har truffet afgørelse om manglende rådighed. Side 14 af 26

15 Klagemulighed Hvis du vil klage over det tilbud, som jobcenteret har givet dig, skal du gøre det inden 4 uger. Du skal sende din klage til dit jobcenter. De vurderer sagen igen og sender derefter din klage videre til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Hvis tilbuddet er givet af en anden aktør end jobcenteret, skal du sende klagen til denne aktør. Side 15 af 26

16 Min Plan vejledningstekst til revalidend: Revalidering med jobplan - dine rettigheder og pligter Din kommune har visiteret dig til revalidering med en revaliderings-jobplan efter 28, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det betyder, at det er afklaret, hvilket erhverv din revalidering sigter mod. Jobplanen beskriver: dit jobmål de tilbud, du skal deltage i dine muligheder for at blive optaget på en uddannelse dit endelige erhverv Hvis din revalidering indeholder virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud, beskriver jobplanen, hvordan virksomheden deltager i forløbet og jobcenterets bistand til virksomheden. Hvis du har spørgsmål til jobplanen, er du velkommen til at kontakte dit jobcenter. Du og din kommune skal sammen tilrettelægge din revalidering, sådan at den kan gennemføres på så kort tid som muligt, og sådan at dine behov som revalidend bliver tilgodeset. Planen forudsætter, at du gennemfører uddannelse, som du deltager i under revalideringen, på normeret uddannelsestid. Kommunen kan dog - efter en konkret vurdering - forlænge perioden med revalideringsydelse, hvis det viser sig, at: du ikke kan gennemføre jobplanen pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller andre helt specielle forhold du forsinkes i at gennemføre jobplanen pga. sygdom, pasning af syge børn eller børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, barsel, manglende pasningsmulighed af børn eller særlige sociale forhold. Jobplanen skal revideres, hvis din situation ændrer sig, eller hvis der er væsentligt ændrede forudsætninger på arbejdsmarkedet, som gør en revision hensigtsmæssig. Hvis du ikke følger jobplanen Hvis du ikke følger jobplanen, mister du retten til revalideringsydelse. Hvis du er ansat med løntilskud under revalideringen, kan arbejdsgiveren beslutte at afbryde ansættelsen, hvis jobplanen ikke følges. Kommunen skal så beslutte, om der er grund til at afbryde revalideringsforløbet. Klagemulighed Hvis du vil klage over jobcenterets afgørelse om revalideringens indhold, skal du gøre det inden 4 uger. Du skal sende din klage til dit jobcenter, som vurderer sagen igen. Hvis jobcentret fastholder sin afgørelse, sender jobcentret din klage videre til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Hvis tilbuddet er givet af en anden aktør end jobcentret, skal du sende klagen til denne aktør. Side 16 af 26

17 Hvis du vil klage over kommunens afgørelse om din ydelse under revalideringen, skal du gøre dette inden 4 uger. Du skal sende din klage til kommunen, som vurderer sagen igen. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender kommunen din klage videre til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Du kan læse mere om reglerne for revalidering i: - lov om aktiv socialpolitik på: - lov om en aktiv beskæftigelsesindsats på: Du kan læse mere om revalideringsydelsens størrelse på: Side 17 af 26

18 Min Plan vejledningstekst til modtager af ressourceforløbsydelse: Ressourceforløb - dine rettigheder og pligter Din kommune har visiteret dig til et ressourceforløb. Det betyder, at kommunen har vurderet, at du skal have en tværfaglig og helhedsorienteret indsats inden for beskæftigelses-, uddannelses-, sundheds- og socialområdet for at komme i job eller uddannelse. Indsatsen er tilpasset netop dig. Du skal derfor have en rehabiliteringsplan. I rehabiliteringsplanen indgår bl.a. dine uddannelses- og beskæftigelsesmål, dine helbredsmæssige og sociale ressourcer og evt. udfordringer. Du og din koordinerende sagsbehandler har lavet rehabiliteringsplanens indsatsdel. Planen beskriver de tilbud og andre aktiviteter, der på sigt skal bringe dig tættere på arbejdsmarkedet. Derfor skal planen overholdes. Du og din sagsbehandler kan tilpasse planen, for eksempel når der er sket ændringer i din situation. Har du spørgsmål til rehabiliteringsplanen, er du velkommen til at kontakte dit jobcenter. Når du er i et ressourceforløb, skal du deltage aktivt i forløbet. Det betyder bl.a., at: du skal deltage i de tilbud, som fremgår af rehabiliteringsplanens indsatsdel - efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden lovgivning du skal acceptere tilbud om arbejde, som du er henvist til du skal møde til samtaler og rådighedsvurderinger i kommunen du skal give meddelelse til din kommune eller din arbejdsgiver, hvis du bliver syg. Det gælder, hvis du har fået et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden lovgivning, som fremgår af den rehabiliteringsplan, du har udarbejdet med din koordinerende sagsbehandler. Når du er visiteret til et ressourceforløb, skal kommunen altid vurdere, om der ud over de rimelige grunde som fx sygdom - er særlige forhold, som kan gøre, at du ikke har pligt til at deltage i tilbud, fx alvorlige psykiske lidelser. Hvis du afviser eller udebliver fra et tilbud Du kan miste din ressourceforløbsydelse. Det kan ske, hvis du afviser eller bliver væk fra et tilbud uden rimelig grund, eller der ikke foreligger særlige forhold, fx sygdom, transportvanskeligheder mv., der gør, at du ikke har pligt til at deltage. Kommunen kan fradrage i ressourceforløbsydelsen for de dage, hvor du er blevet væk uden rimelig grund eller andre særlige forhold, jf. 69 m i lov om aktiv socialpolitik. Du får igen ressourceforløbsydelse, når du opfylder din pligt til at møde op i tilbuddet. Hvis du gentagne gange afviser eller udebliver fra tilbud Kommunen kan også beslutte, at din ressourceforløbsydelse stopper, hvis du gentagne gange afviser eller bliver væk fra tilbud uden rimelig grund, og der ikke foreligger særlige forhold, fx sygdom, transportvanskeligheder mv., der gør, at du ikke har pligt til at deltage. Det fremgår af 69, p, i lov om aktiv socialpolitik. Hvis du ikke giver besked om sygdom til kommunen eller arbejdsgiveren Din kommune kan nedsætte ressourceforløbsydelsen med en fast beløb, hvis du ikkegiver besked om sygdom til kommunen eller arbejdsgiveren, når du har fået et tilbud. Beløbet afhænger af størrelsen af din ydelse, jf. 69, o, i lov om en aktiv socialpolitik. Side 18 af 26

19 Klagemulighed Hvis du vil klage over jobcenterets afgørelser efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, skal du gøre det inden 4 uger. Du skal sende din klage til dit jobcenter, som vurderer sagen igen. Hvis jobcenteret fastholder sin afgørelse, sender den din klage videre til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Hvis du vil klage over kommunens afgørelser om sanktioner efter lov om aktiv socialpolitik, skal du gøre det inden 4 uger. Du skal sende din klage til kommunen, som vurderer sagen igen. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender den din klage videre til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Du kan læse mere om reglerne om rehabiliteringsplanen i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med efterfølgende ændringer, på følgende link: og de bekendtgørelser, der hører til loven. Du kan også finde loven og tilhørende bekendtgørelser på Du kan læse mere om reglerne om ressourceforløbsydelse i lov om aktiv socialpolitik med efterfølgende ændringer på følgende link: og de bekendtgørelser, der hører til loven. Du kan også finde loven og tilhørende bekendtgørelser på Side 19 af 26

20 Min Plan vejledningstekst til syg i jobafklaringsforløb: Jobafklaring - dine rettigheder og pligter Din kommune har visiteret dig til et jobafklaringsforløb, da du ikke kan få forlænget sygedagpengene, selv om du fortsat ikke kan arbejde på grund af sygdom. Det betyder, at kommunen har vurderet, at du skal have en tværfaglig og helhedsorienteret indsats inden for beskæftigelses-, uddannelses-, sundheds- og socialområdet for at komme i job eller uddannelse. Indsatsen er tilpasset netop dig. Du skal derfor have en rehabiliteringsplan. I rehabiliteringsplanen indgår bl.a. dine uddannelses- og beskæftigelsesmål, dine helbredsmæssige og sociale ressourcer og evt. udfordringer. Du og din koordinerende sagsbehandler har lavet rehabiliteringsplanens indsatsdel. Planen beskriver de tilbud og andre aktiviteter, der på sigt skal bringe dig tættere på arbejdsmarkedet. Derfor skal planen overholdes. Du og din sagsbehandler kan tilpasse planen, for eksempel når der er sket ændringer i din situation. Har du spørgsmål til rehabiliteringsplanen, er du velkommen til at kontakte dit jobcenter. Når du er i et jobafklaringsforløb, skal du deltage aktivt i forløbet. Det betyder bl.a., at: du skal deltage i de tilbud, som fremgår af rehabiliteringsplanens indsatsdel - efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden lovgivning du skal acceptere tilbud om arbejde, som du er henvist til du skal genoptage dit arbejde delvist, hvis du er i et ansættelsesforhold - når det er muligt du skal møde til samtaler og rådighedsvurderinger i kommunen du skal give meddelelse til din kommune eller din arbejdsgiver, hvis du bliver syg. Det gælder, hvis du har fået et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden lovgivning, som fremgår af den rehabiliteringsplan, du har udarbejdet med din koordinerende sagsbehandler. Når du er visiteret til et ressourceforløb, skal kommunen altid vurdere, om der ud over de rimelige grunde som fx sygdom - er særlige forhold, som kan gøre, at du ikke har pligt til at deltage i tilbud, fx alvorlige psykiske lidelser. Hvis du afviser eller udebliver fra et tilbud Du kan miste din ressourceforløbsydelse. Det kan ske, hvis du afviser eller bliver væk fra et tilbud uden rimelig grund, eller der ikke foreligger særlige forhold, fx sygdom, transportvanskeligheder mv., der gør, at du ikke har pligt til at deltage. Kommunen kan fradrage i ressourceforløbsydelsen for de dage, hvor du er blevet væk uden rimelig grund eller andre særlige forhold, jf. 69 m i lov om aktiv socialpolitik. Du får igen ressourceforløbsydelse, når du opfylder din pligt til at møde op i tilbuddet. Hvis du gentagne gange afviser eller udebliver fra tilbud Kommunen kan også beslutte, at din ressourceforløbsydelse stopper, hvis du gentagne gange afviser eller bliver væk fra tilbud uden rimelig grund, og der ikke foreligger særlige forhold, fx sygdom, transportvanskeligheder mv., der gør, at du ikke har pligt til at deltage. Det fremgår af 69, p, i lov om aktiv socialpolitik. Hvis du ikke giver besked om sygdom til kommunen eller arbejdsgiveren Din kommune kan nedsætte ressourceforløbsydelsen med en fast beløb, hvis du ikkegiver besked om sygdom til kommunen eller arbejdsgiveren, når du har fået et tilbud. Beløbet afhænger af størrelsen af din ydelse, jf. 69, o, i lov om en aktiv socialpolitik. Side 20 af 26

21 Klagemulighed Hvis du vil klage over jobcenterets afgørelser efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal du gøre det inden 4 uger. Du skal sende din klage til dit jobcenter, som vurderer sagen igen. Hvis jobcenteret fastholder sin afgørelse, sender den din klage videre til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Hvis du vil klage over kommunens afgørelser om sanktioner efter lov om aktiv socialpolitik, skal du gøre det inden 4 uger. Du skal sende din klage til kommunen, som vurderer sagen igen. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender den din klage videre til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Læs mere Du kan læse mere om jobafklaringsforløb på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside, hvor du også kan finde regler og vejledning: Side 21 af 26

22 Min Plan vejledningstekst til sygedagpengemodtager i visitationskategori 1: Sygedagpengemodtager med sygefravær under 8 uger dine rettigheder og pligter Som sygedagpengemodtager skal du deltage i den sygedagpengeopfølgning, som kommunen evt. tilrettelægger med henblik på, at du kommer tilbage i arbejde. Opfølgningsforløbet indebærer, at: kommunen evt. indkalder dig til en samtale hvis kommunen tilbyder dig en beskæftigelsesrettet indsats, er der frivilligt for dig at deltage. Hvis du ikke medvirker til opfølgningen Du kan miste retten til sygedagpenge. Det kan ske, hvis du ikke samarbejder om kommunens opfølgning uden at have en rimelig grund. Så vil retten til sygedagpenge falde bort fra det tidspunkt, hvor du ikke deltager i opfølgningen, jf. 21, stk. 1, nr. 1 i lov om sygedagpenge. Du kan igen få ret til sygedagpenge, når du medvirker til opfølgningen, men kun hvis dette sker senest 4 uger efter, du er blevet oplyst om bortfaldet. Og du skal være opmærksom på, at udbetalingen af sygedagpenge kun kan genoptages én gang under det aktuelle sygedagpengeforløb. Hvis du afviser at modtage nødvendig lægebehandling Du kan også miste retten til sygedagpenge, hvis du afviser at modtage nødvendig lægehjælp, herunder træning, eller ikke lader dig indlægge på et hospital på trods af lægens opfordring. Du mister retten til sygedagpenge, så længe du mod lægens eller kommunens opfordring afviser at genvinde arbejdsevnen, jf. 21, stk. 1, nr. 2 i lov om sygedagpenge. Du kan igen få ret til sygedagpenge, når du modtager nødvendig lægehjælp, men kun hvis dette sker senest 4 uger efter, du er blevet oplyst om bortfaldet. Og du skal være opmærksom på, at udbetalingen af sygedagpenge kun kan genoptages én gang under det aktuelle sygedagpengeforløb. Hvis du forsinker helbredelsen Du kan også miste retten til sygedagpenge, hvis du ved din adfærd forsinker helbredelsen, herunder deltager i aktiviteter som vil forhale helbredelsen, eller du ikke følger de anvisninger, som lægen giver angående rekreation, jf. 21, stk. 1, nr. 3. Retten til sygedagpenge kan ikke generhverves inden for den igangværende sygefraværsperiode. Klagemulighed Det er din kommune, der træffer afgørelse om din ret til sygedagpenge. Du kan klage over kommunens afgørelse til Ankestyrelsen. Hvis du vil klage over sagsbehandlingen og sagsbehandlingstiden, kan du klage til borgmesteren, der er den øverste ansvarlige for kommunens administration. Læs mere Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering skriver om sygedagpenge, hvor du også kan finde regler og vejledninger: Side 22 af 26

23 Min Plan vejledningstekst til sygedagpengemodtager i visitationskategori 2: Sygedagpengemodtager i kategori 2 - aftale om sygeopfølgning dine rettigheder og pligter Som sygedagpengemodtager skal du deltage i kommunens sygedagpengeopfølgning, hvor du får du en indsats, der har klart fokus på, at du kommer tilbage i arbejde. Du indgår i forbindelse med den første opfølgningssamtale en aftale om indsatsen i sygedagpengeopfølgningen. Opfølgningsforløbet indebærer, at: du genoptager dit arbejde delvist, hvis du er i et ansættelsesforhold - når det er muligt du deltager i de tilbud, som du har aftalt med kommunen - efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats du møder til samtaler i kommunen du giver meddelelse til din kommune eller din arbejdsgiver, hvis du bliver syg. Det gælder, hvis du har genoptaget arbejdet delvist eller fået et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Hvis du ikke medvirker til opfølgningen Du kan miste retten til sygedagpenge. Det kan ske, hvis du ikke samarbejder om kommunens opfølgning uden at have en rimelig grund. Så vil retten til sygedagpenge falde bort fra det tidspunkt, hvor du ikke deltager i opfølgningen, jf. 21, stk. 1, nr. 1 i lov om sygedagpenge Det gælder fx hvis du ikke returnerer et oplysningsskema inden for fristen, eller hvis du ikke medvirker til udarbejdelsen af aftalen om opfølgning. Du kan igen få ret til sygedagpenge, når du medvirker til opfølgningen, men kun hvis dette sker senest 4 uger efter, du er blevet oplyst om bortfaldet. Og du skal være opmærksom på, at udbetalingen af sygedagpenge kun kan genoptages én gang under det aktuelle sygedagpengeforløb. Hvis du afviser at modtage nødvendig lægebehandling Du kan også miste retten til sygedagpenge, hvis du afviser at modtage nødvendig lægehjælp, herunder træning, eller ikke lader dig indlægge på et hospital på trods af lægens opfordring. Du mister retten til sygedagpenge, så længe du mod lægens eller kommunens opfordring afviser at genvinde arbejdsevnen, jf. 21, stk. 1, nr. 2 i lov om sygedagpenge. Du kan igen få ret til sygedagpenge, når du modtager nødvendig lægehjælp, men kun hvis dette sker senest 4 uger efter, du er blevet oplyst om bortfaldet. Og du skal være opmærksom på, at udbetalingen af sygedagpenge kun kan genoptages én gang under det aktuelle sygedagpengeforløb. Hvis du forsinker helbredelsen Du kan også miste retten til sygedagpenge, hvis du ved din adfærd forsinker helbredelsen, herunder deltager i aktiviteter som vil forhale helbredelsen, eller du ikke følger de anvisninger, som lægen giver angående rekreation, jf. 21, stk. 1, nr. 3. Retten til sygedagpenge kan ikke generhverves inden for den igangværende sygefraværsperiode. Klagemulighed Det er din kommune, der træffer afgørelse om din ret til sygedagpenge. Du kan klage over kommunens afgørelse til Ankestyrelsen. Hvis du vil klage over sagsbehandlingen og sagsbehandlingstiden, kan du klage til borgmesteren, der er den øverste ansvarlige for kommunens administration. Side 23 af 26

24 Læs mere Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering skriver om sygedagpenge, hvor du også kan finde regler og vejledninger: Side 24 af 26

25 Min Plan vejledningstekst til sygedagpengemodtager i visitationskategori 3: Sygedagpengemodtager med rehabiliteringsplan dine rettigheder og pligter Som sygedagpengemodtager skal du deltage i kommunens sygedagpengeopfølgning, hvor du får en tværfaglig indsats med fokus på både beskæftigelse, helbred og sociale forhold. Din kommune har visiteret dig til at være sygedagpengemodtager i kategori 3. Det betyder, at du - efter din første opfølgningssamtale og et møde i rehabiliteringsteamet - får en rehabiliteringsplan. I rehabiliteringsplanen indgår bl.a. dine uddannelses- og beskæftigelsesmål, dine helbredsmæssige og sociale ressourcer og evt. udfordringer. Du og din koordinerende sagsbehandler har lavet rehabiliteringsplanens indsatsdel. Planen beskriver de tilbud og andre aktiviteter, der på sigt skal bringe dig tættere på arbejdsmarkedet. Derfor skal planen overholdes. Du og din sagsbehandler kan tilpasse planen, for eksempel når der er sket ændringer i din situation. Har du spørgsmål til rehabiliteringsplanen, er du velkommen til at kontakte dit jobcenter. Opfølgningen på rehabiliteringsplanen indebærer, at: du skal deltage i de tilbud, som fremgår af rehabiliteringsplanens indsatsdel - efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden lovgivning du skal acceptere tilbud om arbejde, som du er henvist til du skal genoptage dit arbejde delvist, hvis du er i et ansættelsesforhold - når det er muligt du skal møde til samtaler og rådighedsvurderinger i kommunen du skal give meddelelse til din kommune eller din arbejdsgiver, hvis du bliver syg. Det gælder, hvis du har fået et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden lovgivning, som fremgår af den rehabiliteringsplan, du har udarbejdet med din koordinerende sagsbehandler. Hvis du ikke medvirker til opfølgningen Du kan miste retten til sygedagpenge. Det kan ske, hvis du ikke samarbejder om kommunens opfølgning uden at have en rimelig grund. Så vil retten til sygedagpenge falde bort fra det tidspunkt, hvor du ikke deltager i opfølgningen, jf. 21, stk. 1, nr. 1 i lov om sygedagpenge Det gælder fx hvis du ikke returnerer et oplysningsskema inden for fristen, eller hvis du ikke medvirker til udarbejdelsen af rehabiliteringsplanen, eller hvis du bliver væk fra et møde i rehabiliteringsteamet. Du kan igen få ret til sygedagpenge, når du medvirker til opfølgningen, men kun hvis dette sker senest 4 uger efter, du er blevet oplyst om bortfaldet. Og du skal være opmærksom på, at udbetalingen af sygedagpenge kun kan genoptages én gang under det aktuelle sygedagpengeforløb. Hvis du afviser at modtage nødvendig lægebehandling Du kan også miste retten til sygedagpenge, hvis du afviser at modtage nødvendig lægehjælp, herunder træning, eller ikke lader dig indlægge på et hospital på trods af lægens opfordring. Du mister retten til sygedagpenge, så længe du mod lægens eller kommunens opfordring afviser at genvinde arbejdsevnen, jf. 21, stk. 1, nr. 2 i lov om sygedagpenge. Du kan igen få ret til sygedagpenge, når du modtager nødvendig lægehjælp, men kun hvis dette sker senest 4 uger efter, du er blevet oplyst om bortfaldet. Og du skal være opmærksom på, at udbetalingen af sygedagpenge kun kan genoptages én gang under det aktuelle sygedagpengeforløb. Hvis du forsinker helbredelsen Du kan også miste retten til sygedagpenge, hvis du ved din adfærd forsinker helbredelsen, herunder Side 25 af 26

Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 11. december juni 2018.

Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 11. december juni 2018. Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 11. december 2017 19. juni 2018. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst

Læs mere

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 8. december 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 10. december 2018.

Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 10. december 2018. Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 10. december 2018. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Landssupporten 11. august 2015 Vejledningstekster til planer Gældende fra 29. juni til 11. august 2015

Landssupporten 11. august 2015 Vejledningstekster til planer Gældende fra 29. juni til 11. august 2015 Dette dokumenter indeholder vejledningsteksterne til planer. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med releasen den 29. juni 2015 til 11. august 2015 Vejledningstekst til dagpengemodtager og dimittend...

Læs mere

Landssupporten 8. januar 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 11. januar 2016

Landssupporten 8. januar 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 11. januar 2016 Dette dokumenter indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med releasen den 11. januar 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Landssupporten 10. maj 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 12. maj 2016

Landssupporten 10. maj 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 12. maj 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 12. maj 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet. Vejledningstekstsituation

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/13157

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

Retningslinje for sanktioner - Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, Integrationsydelse og Kontanthjælp under integration

Retningslinje for sanktioner - Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, Integrationsydelse og Kontanthjælp under integration Retningslinje for sanktioner - Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, Integrationsydelse og Kontanthjælp under integration Lovgrundlag Rådighed og udnyttelse af uddannelses- eller arbejdsmuligheder: 13 og 13

Læs mere

Bilag 1. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Bilag 1. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 269 af 21. marts 2017, som bl.a. ændret ved 1 i lov nr. 1000

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Til Byrådsservice 17. maj 2016 Side 1 af 1 Hermed fremsendes besvarelse fra Sociale Forhold og Beskæftigelse på forespørgsel fra Dansk Folkeparti vedrørende sanktioner. SOCIALE

Læs mere

- ret og pligt. At skabe sammenhæng mellem mennesker og job

- ret og pligt. At skabe sammenhæng mellem mennesker og job Fleksjob - ret og pligt At skabe sammenhæng mellem mennesker og job I Fleksjobteamet samarbejder vi målrettet med dig om at komme ud på arbejdsmarkedet igen Vi forventer af dig, og det er lovpligtig at:

Læs mere

KONTANTYDELSE. Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse.

KONTANTYDELSE. Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse. KONTANTYDELSE Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse. KONTANTYDELSE Når den 2-årige dagpengeret og retten til midlertidig

Læs mere

Min plan Rimontas Lieuwe Omeri-Hoskuldsson

Min plan Rimontas Lieuwe Omeri-Hoskuldsson Min plan Rimontas Lieuwe Omeri-Hoskuldsson Denne plan er oprettet onsdag den 1. juni 2016 PDF er dannet fredag den 3. juni 2016 Jobmål Mål Rengøring, ejendomsservice og renovation For at jeg kan nå mit

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

Dette gælder ALLE (kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere)

Dette gælder ALLE (kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere) Rådighedsregler Betingelser for hjælp LAS 13 Udnyttelse af arbejdsmulighederne 13. Det er en betingelse for at få hjælp efter 11, at ansøgeren og ægtefællen ikke har et rimeligt tilbud om arbejde, og at

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

UDKAST [Efter 2. ansøgningsrunde] Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

UDKAST [Efter 2. ansøgningsrunde] Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet Beskæftigelsesudvalget 2017-18 BEU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. november 2017 J.nr. 17/12028 UDKAST [Efter 2. ansøgningsrunde] Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Læs mere

Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring

Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsforvaltningen Afd.: Initialer: Adm. & Service JNM NOTATARK 28. november 2016 Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring Arbejdsløshedsdagpenge Modtagere af a-dagpenge

Læs mere

ressourceforløb, fleks

ressourceforløb, fleks Rehabiliteringsteam, ressourceforløb, fleks og førtidspension Et tilbud om samlet vurdering, vejledning og hjælp til at få overblik. Den nye førtidspensionsreform, der trådte i kraft d. 1. januar 2013,

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

Til a-kasser, kommuner mfl. Skrivelse om sygedagpengereformen 5. januar 2015

Til a-kasser, kommuner mfl. Skrivelse om sygedagpengereformen 5. januar 2015 Til a-kasser, kommuner mfl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S T +45 33 96 36 00 E star@star.dk www.star.dk Dato: 19. december 2014. Skrivelse om sygedagpengereformen

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 55 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., 116 i

Læs mere

Forslag til. (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteams, fleksløntilskud m.v.

Forslag til. (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteams, fleksløntilskud m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Notat til byrådssag ferie for borgere på integrationsydelse

Notat til byrådssag ferie for borgere på integrationsydelse 19-06-2018 Sagsnummer.: 18/25703 Sagstype: KLE: 15.40.00 Notat til byrådssag ferie for borgere på integrationsydelse Jf. sag på byrådsmødet den 20. juni 2018 belyser administrationen med dette notat lovgivningen

Læs mere

Min plan Gnanasekar Hierzmann

Min plan Gnanasekar Hierzmann Min plan Gnanasekar Hierzmann Denne plan er oprettet fredag den 3. juni 2016 PDF er dannet fredag den 3. juni 2016 Din sagsbehandlers kommentarer til dig Trin 3: Søg ind på uddannelse(r) Det næste skridt

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Ret og pligt tekster ved selvbook og indkaldelser fra Jobcenter Planner

Ret og pligt tekster ved selvbook og indkaldelser fra Jobcenter Planner Jobcenter Ret og pligt tekster ved selvbook og indkaldelser fra Jobcenter Version 1.0 Oprettet den 5. februar 2016 Vejledningen tager udgangspunkt i Jobcenter 2015-4 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Information for sygemeldte. Rettigheder, muligheder og pligter

Information for sygemeldte. Rettigheder, muligheder og pligter Information for sygemeldte Rettigheder, muligheder og pligter Retten til sygedagpenge: Hvorfor blander vi os i borgernes sygdom? Kommunen har pligt til i henhold til Lov om sygedagpenge, at: yde økonomisk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats LBK nr 990 af 12/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0025949

Læs mere

Oversigt over ydelser 1

Oversigt over ydelser 1 Arbejdsløshedsdagpenge OBS: reformen vedtages først ved udgangen af 2014. Det beskrevne er fra forligsteksten. Enkelte delelementer træder i kraft jan 2015 og andre juli 2015. : 17.658 kr. Dimittend fuldtid:

Læs mere

Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats.

Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats. Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats. Skærpet opfølgning på kommunernes indsats. Initiativet består af to dele: 1. Overordnet monitorering af kommunernes resultater og indsatser Benchmark-rapporterne

Læs mere

Temadrøftelse Sygedagpenge, Jobafklaring Fleksjob, ledighedsydelse

Temadrøftelse Sygedagpenge, Jobafklaring Fleksjob, ledighedsydelse Temadrøftelse 2018 Sygedagpenge, Jobafklaring Fleksjob, ledighedsydelse Fastholdelse og tilbagevenden til arbejde Indsats og opfølgning skal ske tidligt i sygdomsforløbet Den virksomhedsrettede indsats

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014 - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Hvis du bliver sygemeldt I Jobcentret står vi klar til at arbejde sammen med dig om at håndtere

Læs mere

Informationsmøde for sygemeldte. Rettigheder, muligheder og pligter

Informationsmøde for sygemeldte. Rettigheder, muligheder og pligter for sygemeldte Rettigheder, muligheder og pligter Retten til sygedagpenge: Hvorfor blander kommunen sig i borgernes sygdom. Kommunen har pligt til i henhold til Lov om sygedagpenge, at: yde økonomisk kompensation

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 490 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397 Senere

Læs mere

Øvrige bevillinger foretages af ydelsesmedarbejder/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent

Øvrige bevillinger foretages af ydelsesmedarbejder/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent orgerservice ds Øvrige bevillinger foretages af ydelsesmedarbejder/beds 3 Enhver der opholder sig lovligt her i landet, har ret til hjælp ter Aktivloven. Kommunen skal sikre at opholdskravet er opfyldt.

Læs mere

Bilag 1. Paragrafnøgle. Kommunernes ansvar. Inddragelse af arbejdsløshedskasserne. Inddragelse af andre aktører. Bemyndigelsesbestemmelser

Bilag 1. Paragrafnøgle. Kommunernes ansvar. Inddragelse af arbejdsløshedskasserne. Inddragelse af andre aktører. Bemyndigelsesbestemmelser Bilag 1 Paragrafnøgle Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016 med senere ændringer (og bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats BAB og Bekendtgørelse

Læs mere

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering.

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering. Den 9. juni 2009 Oversigt over status for implementering af trepartsaftalen Forslag til ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 16. september 2014. Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 12. september 2014. Nr. 990.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 16. september 2014. Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 12. september 2014. Nr. 990. Lovtidende A 2014 Udgivet den 16. september 2014 12. september 2014. Nr. 990. Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Herved bekendtgøres lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent

Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent orgerservice eskæftigelsesindsats Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæf 21b, stk. 3-5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge optagelse

Læs mere

Regelsættet: Reglerne vedr. kontanthjælpsmodtageres rådighedsforpligtigelse, sanktionsreglerne og socialt bedrageri er delt i to.

Regelsættet: Reglerne vedr. kontanthjælpsmodtageres rådighedsforpligtigelse, sanktionsreglerne og socialt bedrageri er delt i to. GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen BIU orientering om rådighedsreglerne og social bedrageri Bilag 1 NOTAT Dato: 21.09.2006 Af: Peter Steen Olsen Regelsættet: Reglerne

Læs mere

Direktion. HR Ledelsessekretariatet. Arbejdsmarkedsfastholdelse Implementering

Direktion. HR Ledelsessekretariatet. Arbejdsmarkedsfastholdelse Implementering Direktion HR Ledelsessekretariatet Erhvervsservice Arbejdsmarkedsydelser AMK Midt-Nord & WIDK Økonomi og Ressourcestyring Uddannelsesservice Arbejdsmarkedspolitik AMK Syd & WIDK & SJH Tilsyn og Kontrol

Læs mere

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a Beskæftigelsesminister s svar til folketingsmedlem Finn Sørensen (EL) på spørgsmål, der dækker samme områder, som Ulf Harbo har stillet spørgsmål til. S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet UDKAST Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 554 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.ansvaret for og styringen af den

Læs mere

FASTHOLDELSESTEAM SYGEDAGPENGE

FASTHOLDELSESTEAM SYGEDAGPENGE FASTHOLDELSESTEAM SYGEDAGPENGE 1 Fastholdelsesteam Jobcenter Guldborgsund Arbejdsmarkedskonsulent Lone Hemmingsen - kontor og administration Arbejdsmarkedskonsulent Anna Fridbjørg Olsen - udkørende konsulent

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Bevilling af ledighedsydelse - efter aktivlovens 74

Bevilling af ledighedsydelse - efter aktivlovens 74 Dafolo Demo Et langt navn kommunenanvn - Dafolo afdelingsnavn Suderbovej 24, 9900 Frederikshavn Dafolo Demo Et langt navn kommu Dafolo afdelingsnavn Suderbovej 24 9900 Frederikshavn Viktoria de Macipan

Læs mere

Afdeling: Arbejdsmarkeds og Sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan

Afdeling: Arbejdsmarkeds og Sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan Formål: Stk. 1. Dagpenge efter denne lov ydes på grund af sygdom, herunder tilskadekomst, eller ved barsel og adoption. Stk. 2. Dagpenge ydes af 1) arbejdsgiveren til ansatte ved sygefravær i 2 uger fra

Læs mere

RESSOURCE FORLØB. hvad er det, og hvad kan det betyde for mig.

RESSOURCE FORLØB. hvad er det, og hvad kan det betyde for mig. RESSOURCE FORLØB hvad er det, og hvad kan det betyde for mig www.jobcenter.randers.dk Når Rehabiliteringsteamet indstiller til, at du får et ressourceforløb, starter det med, at du får tilknyttet en koordinerende

Læs mere

Færre proceskrav til samtaleforløb August 2018

Færre proceskrav til samtaleforløb August 2018 Initiativbeskrivelse Færre proceskrav til samtaleforløb August 2018 Baggrund Reglerne for, hvornår og hvor mange samtaler der skal afholdes i jobcentret, er komplicerede og varierer meget på tværs af målgrupper.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Introduktion til det kommunale beskæftigelsesområde

Introduktion til det kommunale beskæftigelsesområde Introduktion til det kommunale beskæftigelsesområde Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 6. februar 2018 www.ballerup.dk Arbejdsmarkedscentrets kerneopgaver De to kerneopgaver Hjælpe ledige borgere

Læs mere

Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler

Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Bilaget er opdateret med de ændringer, som er sket til og med releasen den 10. oktober 2016

Læs mere

Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats. Præsentation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. oktober 2018

Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats. Præsentation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. oktober 2018 Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats Præsentation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. oktober 2018 Aftalen overordnet 2 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgsmøde 2. oktober 2018 1. Færre,

Læs mere

Forslag. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2018-19 Fremsat den 27. marts 2019 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Afsnit I Formål, ansvar for indsatsen

Læs mere

225-timers reglen LAS 13 f

225-timers reglen LAS 13 f 225-timers reglen LAS 13 f Formål Folketinget vedtog den 17. marts 2016 lovforslaget om 225-timers regel for modtagere af integrationsydelse, kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Formålet med bestemmelsen

Læs mere

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats LOV nr 548 af 07/05/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j. nr. 18/15906 Senere

Læs mere

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Landsforeningen Autisme Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Kontanthjælpsreformen 1.1.2014 Baggrund Over 50.000 kontanthjælpsmodtagere var under 30 år Over 90 % havde ingen erhvervskompetencegivende

Læs mere

- ret og pligt. At skabe sammenhæng mellem mennesker og job

- ret og pligt. At skabe sammenhæng mellem mennesker og job Fleksjob - ret og pligt At skabe sammenhæng mellem mennesker og job I Fleksjobteamet samarbejder vi målrettet med dig om at komme ud på arbejdsmarkedet igen Vi forventer af dig, og det er lovpligtig, at:

Læs mere

Sygedagpengereformen 2014

Sygedagpengereformen 2014 Sygedagpengereformen 2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Den 10. september 2014 v/teamleder Charlotte Palkinn, Fastholdelse og ressourceudvikling Regeringen siger: Regeringen vil føre en aktiv

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

18 år de unges forsørgelse og økonomi

18 år de unges forsørgelse og økonomi 18 år de unges forsørgelse og økonomi Regler og betingelser i aktivloven (AKL), beskæftigelsesindsatsloven (LAB) og bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (BAB) Visitation og indplacering af

Læs mere

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen:

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen: Indhold Denne guide skal hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Læs mere

Kommunen anvender også ressourceprofilen, når det skal vurderes, om man skal have fleksjob eller førtidspension.

Kommunen anvender også ressourceprofilen, når det skal vurderes, om man skal have fleksjob eller førtidspension. 106 106 Revalidering xx Revalidering Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet.

Læs mere

RESSOURCE FORLØB. hvad er det, og hvad kan det betyde for mig.

RESSOURCE FORLØB. hvad er det, og hvad kan det betyde for mig. RESSOURCE FORLØB hvad er det, og hvad kan det betyde for mig www.jobcenter.randers.dk Når Rehabiliteringsteamet indstiller til, at du får et ressourceforløb, starter det med, at du får tilknyttet en koordinerende

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Forsøg med frikommuner

Forsøg med frikommuner Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge (Forsøg med frikommuner) I medfør

Læs mere

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende.

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende. TIL RÅDIGHED 1 / 5 Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at få dagpenge. Det skal du, fordi du som ledig er en del af arbejdsmarkedet, og fordi dagpengene er en erstatning til dig for den løn,

Læs mere

GODE RÅD. Det gode samarbejde med din kommune ULYKKESPATIENTFORENINGEN.DK

GODE RÅD. Det gode samarbejde med din kommune ULYKKESPATIENTFORENINGEN.DK GODE RÅD Det gode samarbejde med din kommune ULYKKESPATIENTFORENINGEN.DK Økonomi og job efter ulykken Tiden efter ulykken er ofte en turbulent tid, hvor mange møder bekymringer omkring økonomi og arbejdssituation.

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

7. september Sagsnr Bilag 1. Om forvaltningens sanktionspraksis. Dokumentnr

7. september Sagsnr Bilag 1. Om forvaltningens sanktionspraksis. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 2. kontor - Aktivitetsparate og Sygedagpengemodtagere NOTAT 7. september 2018 Bilag 1. Om forvaltningens sanktionspraksis Notatet er inddelt

Læs mere

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Et ressourceforløb er Et længerevarende, helhedsorienteret, tværfagligt og individuelt tilrettelagt forløb for personer med sammensatte komplekse

Læs mere

Ydelser + typiske forløb. Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, den 6. marts 2018

Ydelser + typiske forløb. Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, den 6. marts 2018 Ydelser + typiske forløb Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, den 6. marts 2018 Overblik ydelsesniveauer Gns. omkostning (HÅP) Satser (Mdr.) A-dagpenge 219.000 18.645 Kontanthjælp 139.000 3.509-14.993

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet BEK nr 1485 af 16/12/2013 Udskriftsdato: 16. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0015245 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Til Socialudvalget. Notat ang. muligheder for fritagelse fra beskæftigelsesindsatsen

Til Socialudvalget. Notat ang. muligheder for fritagelse fra beskæftigelsesindsatsen KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 2. kontor - Aktivitetsparate og Sygedagpengemodtagere NOTAT 7. marts 2018 Svar til spørgsmål 10 Til Socialudvalget. Notat ang. muligheder

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Vedrørende: Udviklingen i Jobcentrets målgrupper i 3. Kvartal 215 Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal 215. et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

Målgrupperne efter Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats 2(Kaldet LAB-loven) FORSIKREDE LEDIGE ( 2.1)... 1 KONTANTHJÆLP ( 2.2 OG 2.3)...

Målgrupperne efter Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats 2(Kaldet LAB-loven) FORSIKREDE LEDIGE ( 2.1)... 1 KONTANTHJÆLP ( 2.2 OG 2.3)... INDHOLD Målgrupperne efter Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats 2(Kaldet LAB-loven) FORSIKREDE LEDIGE ( 2.1)... 1 KONTANTHJÆLP ( 2.2 OG 2.3)... 2 JOBPARATE KONTANTHJÆLPMODTAGERE ( 2.2)... 3 AKTIVITETSPARATE

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Bemærkninger til lovforslaget. Specielle bemærkninger

UDKAST. Forslag. til. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Bemærkninger til lovforslaget. Specielle bemærkninger UDKAST Forslag til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Bemærkninger til lovforslaget Specielle bemærkninger Indhold Til 1... 8 Til 2... 10 Til 3... 11 Til 5... 12 Til 6... 13 Til 7... 15 Til 8... 16

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Bilag 3 Bilag 3: Referencetal på resultat- og indsatsmål

Bilag 3 Bilag 3: Referencetal på resultat- og indsatsmål 2017 Bilag 3 Bilag 3: Referencetal på resultat- og indsatsmål i strategien 0 Mål for indsatsen for de jobparate ledige Resultatmål for jobparate Der er pt. ca. 1.560 jobparate ledige i Næstved Kommune.

Læs mere

UDKAST [3. ansøgningsrunde] Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

UDKAST [3. ansøgningsrunde] Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet UDKAST [3. ansøgningsrunde] Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 116 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21.

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

2. Afskaffelse af nuværende matchkategorier og indførelse af nye visitationskriterier

2. Afskaffelse af nuværende matchkategorier og indførelse af nye visitationskriterier GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Analyse og Udvikling Den 12. december 2013 Tine Hansen og Ebbe Holm 1. Indledning Kontanthjælpsreformen træder i kraft 1. januar 2014. Det overordnede

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere