DINE SOCIALE RETTIGHEDER. Pension

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DINE SOCIALE RETTIGHEDER. Pension"

Transkript

1 DINE SOCIALE RETTIGHEDER Pension

2 Forord I denne pjece bliver førtids- og folkepensionen beskrevet. Førtidspensionsreglerne er delt op i to dele: Hvis du har fået tilkendt førtidspension før 2003 eller efter Derudover beskriver pjecen de nye regler fra den 1. januar Pjecen fokuserer på, hvad dine rettigheder er, når du modtager førtids- eller folkepension, bl.a. dine muligheder for at kunne modtage helbreds- eller personligt tillæg, boligstøtte mv. Pjecen henvender sig til alle nyresyge, og kan også sagtens bruges af ikke nyresyge. Denne pjece bliver revideret løbende, så lovgivning og regler hele tiden er opdaterede. Hvis der sker væsentlige ændringer i løbet af året, bliver det nævnt i Nyrenyt, og du kan altid finde de nyeste pjecer på vores hjemmeside Jan Jensen Socialrådgiver i Nyreforeningen Pjecen er revideret februar

3 Indhold Førtidspension s. 4 Folkepension s. 11 Støttemuligheder s Førtidspension 8 Pensionselementerne Invaliditetsbeløb Erhvervsudygtighedsbeløbet Førtidsbeløb Invaliditetsydelse Bistandstillæg Sikkerhed for førtidspension Skånejob med løntilskud 11 Folkepension Ældrecheck Rabatordninger Boligstøtte Varmetillæg 15 Pension og forsikring Private ordninger Sum ved kritisk sygdom Lønmodtagernes Dyrtidsfond Få pensionsoverblik 3

4 Førtidspension Mange år med en nyresygdom eller dialysebehandling mange timer ugentligt kan være så belastende, at førtidspension er den eneste realistiske løsning. Hvis du føler, at du ikke længere kan arbejde, skal du henvende dig til din kommune, så der måske kan rejses en pensionssag. Det kan være en god ide at søge råd og vejledning hos hospitalets eller Nyreforeningens socialrådgiver om din situation, inden du henvender dig hos kommunen. Det er blevet langt vanskeligere at komme på førtidspension, end det har været tidligere, idet alle arbejdsmuligheder skal være udtømte, før der er mulighed for at få pension. Den 1. januar 2013 kom der en ny førtidspensionsreform. Der er derfor tre forskellige reformer, du kan høre under. Hvis du har fået førtidspension før den 1. januar Hvis du har fået førtidspension efter den 1. januar Hvis du får tilkendt førtidspension efter den 1. januar Hvis du har modtaget førtidspension efter den 1. januar 2003 eller vil modtage førtidspension efter den 1. januar 2013 vurderer kommunen din arbejdsevne, og tager udgangspunkt i dine ressourcer og eventuelle barrierer frem for dine begrænsninger. Hvis du har modtaget førtidspension før den 1. januar 2003, ser kommunen på erhvervsevnen. Erhvervsevnen er en mere snæver vurdering direkte rettet mod din erhvervsmæssige baggrund, og som dermed har mere fokus på dine begrænsninger end på dine ressourcer. Tilkendt efter 1. januar 2013 Fra den 1. januar 2013 er der en ny fleksjobog førtidspensionsreform. Hvis du allerede modtager førtidspension, bliver du ikke påvirket af denne reform. Det er op til dig selv, om du vil høre under de nye regler, eller om du vil forblive under de gamle regler. Hvis du har fået førtidspension tilkendt før 2003, kan du ikke frakendes pensionen. Den nye reform medfører strengere kriterier for tilkendelse af førtidspension. Det betyder, at hvis du er under 40 år, er det nærmest umuligt at få tilkendt førtidspension, medmindre du har så store begrænsninger i din arbejdsevne, at der ikke kan være tvivl om, at du aldrig vil kunne klare dig på arbejdsmarkedet. Hvis du på grund af dit helbred ikke kan komme tilbage til arbejdsmarkedet eller påbegynde en uddannelse ved hjælp af f.eks. revalidering, skal kommunen tilbyde dig et ressourceforløb, hvor din arbejdsevne vil blive vurderet i sin helhed. Ressourceforløbet kan vare i op til fem år. I særlige tilfælde kan du få tilkendt flere ressourceforløb. Hvis du er over 40 år, vil du som udgangspunkt kun blive tilbudt ét. I ressourceforløbet modtager du den samme ydelse, som du modtog forinden. Du vil dog som minimum modtage 60 % af den højeste dagpengesats. Først når du har deltaget i mindst ét ressourceforløb, kan 4

5 du tilkendes førtidspension, hvis du opfylder betingelserne for dette. Modtager du allerede førtidspension, kan du selv vælge, om du vil benytte den nye reform efter 2003 eller stadig høre under den gamle ordning. Kontakt Nyreforeningens socialrådgiver hvis du overvejer at modtage førtidspension efter de nye regler. Tilkendt efter 1. januar 2003 Før der eventuelt rejses en pensionssag, skal kommunen vurdere din arbejdsevne. Din arbejdsevne skal være varigt nedsat, og nedsættelsen skal være af et sådan omfang, at du ikke er i stand til at blive selvforsørgende ved almindeligt arbejde. Hvis din arbejdsevne kan forbedres ved aktivering, revalidering eller andet, så du kan forsørge dig selv, enten på almindelige vilkår, via overenskomstens sociale kapitler eller i fleksjob, så anses din arbejdsevne ikke for varigt nedsat i forhold til ethvert erhverv. Alle relevante aktivt rettede støtteordninger skal afprøves, før det kan dokumenteres, at din arbejdsevne er varigt nedsat. Til brug for denne vurdering skal din kommune udarbejde en såkaldt ressourceprofil i samarbejde med dig. Når denne afklaring er gennemført, vil din kommune vurdere, om du fortsat skal søge et job på almindelige vilkår, om du skal have et job på særlige vilkår, f.eks. fleksjob, eller om du skal indstilles til førtidspension. Du kan søge førtidspension fra det 18. til det 65. år. Førtidspensionen for en enlig svarer til maks. sygedagpenge. Førtidspension for gifte og samlevende svarer til 85 % af sygedagpengene brutto årligt. Som førtidspensionist reguleres dine indtægter efter ægtefælle/samlevers indtægter. Der er fastsat et fradragsbeløb, så pensionen kun nedtrappes, når indtægterne overstiger dette beløb. Pensionsreformen indeholder alene regler for kompensation for manglende indtjening ved 5

6 erhverv og ikke regler om kompensation for merudgifter på grund af dit handicap. Så har du udgifter på grund af din nyresygdom, som du ikke ville have haft, hvis du var rask, skal du søge om handicapkompenserende ydelser se pjecen Nyresyg & merudgifter. Der er ikke mulighed for at søge helbredstillæg for førtidspensionister efter de nye regler. Ressourceprofilen arbejdsevnemetoden Ressourceprofilen skal beskrive og vurdere dine ressourcer og eventuelle barrierer i forhold til de krav, der stilles på arbejdsmarkedet. Ressourceprofilen skal ifølge lovgivningen altid bruges i sager om revalidering, fleksjob og førtidspension. Ressourceprofilen fokuserer på: Uddannelse Arbejdsmarkedserfaring Interesser Sociale kompetencer Omstillingsevne Indlæringsevne Arbejdsrelevante ønsker Præstationsforventninger Arbejdsidentitet Bolig og økonomi Sociale netværk Helbred Ressourceprofilen er et vigtigt redskab i samarbejdet mellem dig og jobcentret. Den er din mulighed for at medvirke ved behandlingen af din sag og en god mulighed for at få indsigt i jobcentrets vurdering af din arbejdsevne. Det er derfor vigtigt, at du deltager konstruktivt i samarbejdet og aktivt forholder dig til jobcentrets vurderinger. Du kan læse mere om ressourceprofilen på 6

7 Supplerende arbejdsmarkedspension Den supplerende arbejdsmarkedspension giver førtidspensionister mulighed for at spare op til deres alderdom ligesom de fleste lønmodtagere. Hvis du er interesseret i at komme ind under ordningen, skal du kontakte sagsbehandleren i din kommune. Tilkendt før 1. januar 2003 Pensionister, der har fået tilkendt førtidspension eller invaliditetsydelse inden den 1. januar 2003, behandles efter de gamle regler. Det betyder, at en førtidspensionist, der af helbredsmæssige årsager søger forhøjelse af sin førtidspension, skal behandles efter de gamle regler. Under de gamle regler findes der fire forskellige former for førtidspension: Højeste førtidspension Tilkendes personer mellem 18 og 59 år, som har ingen eller minimal resterhvervsevne. Der skal være tale om et permanent erhvervsevnetab, og det skal gælde ethvert job. Årsagerne skal være fysiske eller psykiske. Pensionen består af: Grundbeløb, pensionstillæg, invaliditetsbeløb og erhvervsudygtighedsbeløb. Mellemste førtidspension Tilkendes personer mellem 18 og 59 år, som permanent har en nedsat erhvervsevne på mindst 2/3. Årsagerne kan være fysiske eller psykiske. Denne pension kan også tilkendes personer mellem 60 og 64 år, hvis man opfylder betingelserne for at få den højeste førtidspension. Pensionen består af: Grundbeløb, pensionstillæg og invaliditetsbeløb. Forhøjet almindelig førtidspension Tilkendes personer mellem 18 og 59 år, som permanent har en nedsat erhvervsevne med mere end 50 %. Årsagerne skal være fysiske eller psykiske. Det kan også være en kombination af dårligt helbred og sociale årsager. Pensionen består af: Grundbeløb, pensionstillæg, førtidsbeløb og tillægsydelse. Almindelig førtidspension Tilkendes personer mellem 60 og 64 år, som permanent har en nedsat erhvervsevne på under 50 %. Der kan også være tale om en kombination af dårligt helbred og sociale årsager. Pensionen består af: Grundbeløb, pensionstillæg og tillægsydelse. Ansøgning om forhøjelse af førtidspension Såfremt der er sket en væsentlig forværring af dit helbred, siden du fik tilkendt din førtidspension, kan der være mulighed for at søge om forhøjelse af din førtidspension. Forværringen skal kunne dokumenteres lægeligt. Hospitalets eller Nyreforeningens socialrådgiver kan hjælpe dig med at søge forhøjelse af pensionen. 7

8 Pensionselementerne Grundbeløb Bliver reguleret på baggrund af din samlede personlige indkomst. Beløbet er skattepligtigt. Pensionstillæg Bliver reguleret på baggrund af din og din ægtefælle/samlevers samlede indkomster. Hvad du får i pensionstillæg afhænger af, om du bor alene eller er samlevende/gift. Beløbet er skattepligtigt. Invaliditetsbeløb Bliver ikke reguleret ud fra dine indtægter. Beløbet er skattefrit. Erhvervsudygtighedsbeløbet Bliver ikke reguleret ud fra din indtægt. Beløbet er skattepligtigt. arbejdsevne. Dog skal der laves en ressourceprofil. Taksten for invaliditetsydelse pr. 1. januar 2014 er: kr. pr. måned. Bistandstillæg Modtager du førtidspension søgt før den 1. januar 2003 eller invaliditetsydelse, og du har behov for personlig bistand til personlig hygiejne eller bistand i forbindelse med, at du er i hjemmehæmodialyse, har du mulighed for at søge bistandstillæg. Hvis du er gift eller samlevende, er der en forventning om, at din ægtefælle træder til og yder hjælpen. Der vil derfor blive lagt særlig vægt på, at behovet for bistand opstår på uforudsigelige tidspunkter. Førtidsbeløb Bliver ikke reguleret ud fra din indtægt. Beløbet er skattefrit. Invaliditetsydelse Det er en betingelse for, at du kan få invaliditetsydelse, at den er søgt før den 1. januar 2003, og at du ville have haft ret til højeste eller mellemste førtidspension, hvis du ikke havde haft erhvervsarbejde. Invaliditetsydelsen kan fratages, hvis du ikke længere opfylder betingelserne for højeste eller mellemste førtidspension, f.eks. efter en transplantation. Hvis du søger førtidspension, skal du behandles efter de gamle pensionsregler med vurdering af din erhvervsevne og ikke af din Husk Personer, der har fået tilkendt førtidspension før den 1. juli 1999, bevarer deres førtids-, invaliditets-, og erhvervsudygtighedsbeløb indtil de fylder 67 år. 8

9 Sikkerhed for førtidspension Når du får førtidspension efter de gamle regler, så kan du nu begynde at arbejde uden risiko for at miste retten til din førtidspension. En ny regel betyder, at kommunen ikke kan frakende dig retten til pensionen, selvom du begynder at arbejde. Det betyder også, at hvis din erhvervsevne forbedres efter en nyretransplantation, så mister du ikke din førtidspension. Du kan arbejde samtidig med førtidspensionen, men hvis du arbejder meget, kan førtidspensionen sættes på pause. Hvis det viser sig, at du alligevel ikke kan klare dit arbejde, så har du altid sikkerhed for, at du kan vende tilbage til førtidspension. Det gælder uanset, hvor meget og hvor længe du arbejder. Sikkerheden for førtidspension gælder den offentlige førtidspension. Hvis du modtager udbetalinger fra en privat pensionskasse, skal du være opmærksom på, at der kan være andre regler. Kontakt dit pensionsselskab for at undersøge de regler, der gælder for dig. Skånejob med løntilskud Du har mulighed for at få et skånejob med løntilskud, når du er: Under 65 år. Modtager førtidspension. Ikke kan fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på det ordinære arbejdsmarked. Det er din kommune, der skal hjælpe dig med at finde et egnet skånejob, hvor man kan tage hensyn til dine arbejdsmæssige begrænsninger og behov. Du kan få skånejob på fuld tid og deltid. Et skånejob indebærer løntilskud til både private og offentlige arbejdsgivere. Du kan læse pjecen om skånejob udgivet af Center for Ligebehandling af Handicappede på 9

10 Takster for førtidspension før 2003 (førtidspensionslov 13-14) pr. 1.januar 2014 reelt enlige andre Grundbeløb pr. mdr kr kr. Pensionstillæg pr. mdr kr kr. Invaliditetsbeløb pr. mdr kr kr. Erhvervsdygtighedsbeløb pr. mdr kr kr. Førtidsbeløb pr. mdr kr kr. Ekstra tillægsydelse pr. mdr. - almindelig førtidspension kr kr. - forhøjet almindelig førtidspension kr kr. Tillæg (førtidspensionslov 16) Bistandstillæg Plejetillæg kr./mdr kr./mdr. Fradrag (førtidspensionslov 29) fradragsbeløb grænser Grundbeløb - enlige kr. (60) gifte kr. (60) Pensionstillæg - enlige kr. (30,9) reelt enlige kr. (30,9) samgifte m/pensionist kr. (16) andre gifte kr. (32) fradrag ægtefælle/samlevers indtægt: højst 50 % af Personligt tillæg, enlige kr kr. Personligt tillæg, gifte kr kr. Personlig tillægsprocent - enlige minus 1 % pr. 474 kr. udover gifte minus 1 % pr. 955 kr. udover Helbredstillæg (førtidspensionslov 18) Formuegrænse Invaliditetsydelse (førtidspensionslov 21) kr./år kr./mdr. 10

11 Folkepension Når du fylder 65 år, er du ikke længere berettiget til førtidspension, og du kan søge folkepension. En folkepension består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Følgende kriterier har betydning for folkepensionens størrelse: Har du dansk indfødsret? Har du fast bopæl i Danmark? Hvor længe har du boet i Danmark? Supplerende pensionsydelse Ældrecheck I forbindelse med Finanslovsforhandlingerne er der indført en supplerende pensionsydelse også kaldet ældrecheck til folkepensionister. Ydelsen er et engangsbeløb, der udbetales med januar-pensionen til folkepensionister, der kun har en begrænset indtægt ved siden af deres sociale pension. Fyldte du 60 år før den 1. juli 1999, får du først folkepension, når du fylder 67 år. 11

12 Tillæg til både folke- og førtidspensioner Som folke- og førtidspensionist efter de gamle regler kan du udover de faste beløb, som pensionen består af i særlige tilfælde søge om: Helbredstillæg og udvidet helbredstillæg Du har mulighed for at få et helbredstillæg, hvis din formue ikke er større end kr. Helbredstillægget dækker op til 85 % af dine egne udgifter til medicin og til behandling hos fodterapeut, tandlæge, fysioterapeut, kiropraktor, psykolog og optiker. Hvis du opfylder betingelserne, vil du få tilsendt et tilskudskort fra din kommune. Til forskel fra personlige tillæg, der beror på et sagsbehandler-skøn, tildeles helbredstillæg efter faste regler i alle landets kommuner. Helbredstillæg kan ikke udbetales til personer, som modtager førtidspension efter de nye regler. Et udvidet helbredstillæg er et særligt helbredstillæg til dækning af tandproteser, briller og fodbehandling. Du kan få det udvidede helbredstillæg, hvis kommunen vurderer, at udgiften er nødvendig. Det er et krav, at du samtidig er berettiget til det almindelige helbredstillæg. Du skal søge om det udvidede helbredstillæg, før din behandling påbegyndes. 12

13 Personligt tillæg Hvis dine økonomiske forhold er særligt vanskelige, kan du søge om personlige tillæg. Der er ingen egentlige grænser for, hvad der kan søges til. Det kan f.eks. være medicin, briller, flytning, møbler, tøj, rejseudgifter i Danmark mv. Når du søger et personligt tillæg, foretager kommunen en samlet vurdering ud fra din økonomi, samt om der er tale om en rimelig udgift, som du ikke selv har mulighed for at afholde. En god rettesnor for, om du er berettiget til et personligt tillæg, er din personlige tillægsprocent. Hvor meget din personlige tillægsprocent er, fremgår af din pensionsmeddelelse fra kommunen. Den skal være på 100 %, før du kan få fuldt personligt tillæg. Den personlige tillægsprocent kan ikke udbetales til personer, som modtager førtidspension efter de nye regler. Rabatordninger for pensionister Som pensionist er der mange muligheder for at få særlige rabatter. Hvis du har en personlig tillægsprocent på 100 %, kan du få halv tvlicens. Du kan få rabat på transport og rejser og på kulturelle og sportslige aktiviteter. En hel del håndværkere, vinduespolerere og hjemmeservicefirmaer giver pensionistrabat. Ældreorganisationerne har også en række rabatordninger for deres medlemmer. Boligstøtte Boligstøtte omfatter boligsikring, boligydelse og lån til betaling af beboerindskud. Boligydelse gives til pensionister, og er til både leje-, ejer- og andelsboliger. Boligstøtten er afhængig af husstandsindtægten, husstandens størrelse, boligudgiften og boligens størrelse. Boligsikring og boligydelse til lejere er skattefri og udbetales som månedligt tilskud. Boligsikring og boligydelse til ejer- og andelsboliger er også skattefri, men ydes i en kombination af tilskud og lån. 13

14 Hvis du vil have beregnet din boligstøtte, skal du kontakte Udbetaling danmark. Da lovgivningen er kompleks, kan det være vanskeligt selv at beregne boligstøtten. Varmetillæg Du har også mulighed for at søge om hjælp til dine varmeudgifter. Varmetillægget ydes efter faste regler, der gælder for alle landets kommuner. Du kan få tilskud til alle former for opvarmning, uanset hvilken type bolig du har. Din formues størrelse spiller ikke ind ved beregning af varmetillægget. Det er kun dine indtægter udover den sociale pension og varmeudgiftens størrelse, der har betydning for dette tillæg. 14

15 Pension og forsikring Private pensions- og forsikringsordninger De fleste lønmodtagere har i dag en pensionsordning igennem deres arbejde, og mange har også tegnet private pensionsordninger. Du skal derfor være opmærksom på, at en pensionsforsikring ofte udløser en invalidepension eller en invalidesum i form af et engangsbeløb, hvis du får tilkendt en offentlig social pension eller vurderes til at have en arbejdsnedsættelse på 2/3. Derfor er det altid vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i forsikringsbetingelserne. Hvis du er i tvivl, om du er berettiget til en pensionsydelse, bør du altid kontakte en pensionsrådgiver i din pensionskasse. Det er muligt at få ydelser fra flere pensionsselskaber samtidig. Sum ved kritisk sygdom Sum ved kritisk sygdom er en af dækningerne i den gruppeforsikring, som de fleste lønmodtagere har igennem deres pensionsordning. Forsikringen giver mulighed for, at du kan få udbetalt et engangsbeløb, der typisk ligger på mellem og kr. Beløbet er skattefrit. Formålet med sum ved kritisk sygdom er at give mulighed for en økonomisk hjælp her og nu til mennesker, der pludseligt rammes af alvorlig sygdom. Kronisk nyresvigt er i de fleste forsikringsaftaler omfattet af ordningen. Du skal henvende dig i det forsikringsselskab, hvor din arbejdsplads har tegnet forsikringen for at få udbetalt det skattefrie engangsbeløb. For en overvejende del af lønmodtagerne skal diagnosen være stillet efter den 1. oktober 1999, men få nærmere oplysninger i dit forsikringsselskab. Diagnosen skal være stillet inden du fylder 65 år. Er du mellem 60 og 65 år, skal diagnosen være stillet efter den 1. januar Lønmodtagernes Dyrtidsfond Du har mulighed for at få udbetalt din opsparing (indefrosne dyrtidsportioner), hvis du enten er fyldt 60 år, har fået tilkendt førtidspension, eller er/har været ramt af livstruende sygdom. Læs nærmere om reglerne for udbetaling af din opsparing på Lønmodtagernes Dyrtidsfonds hjemmeside Du får en gang årligt en opgørelse fra LD, hvor du kan se dit indestående. Få pensionsoverblik De fleste pensionsselskaber er gået sammen om et online system, der hedder Pensions- Info. Her kan du i løbet af et øjeblik og få klik få overblik over dine pensionspenge, hvor de er, hvor meget der er sparet op osv. Du kan også beregne din efterløn, din førtids- og folkepension eller sende dine samlede pensionsoplysninger til din bankrådgiver, hvis du ønsker, de skal arbejde videre med dem. Det er gratis at benytte online systemet. Der er to veje til PensionsInfo: Du kan enten gå ind på eller gå via din netbank. Ved at benytte netbanken kan du sende oplysningerne til din bankrådgiver. Det er kun dig, der kan se dine egne oplysninger. Du skal logge ind med NEM-ID. 15

16 Nyreforeningen Blekinge Boulevard Taastrup Telefon: For 250 kr. om året bliver du medlem af Nyreforeningen og får en masse fordele. Læs mere og meld dig ind på vores hjemmeside eller ved at ringe til os.

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-10. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr.

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-10. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-10 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 554 Førtidspension og 555 øvrige sociale formål Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg:

Læs mere

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud?

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud? Poul Dahl Hede 62- år, uddannet socialrådgiver mv. Indtil 1987 ansættelse i kommuner. Herefter ansættelse i Ældre Sagen som afdelingsleder med ansvar for rådgivning. Nu tilknyttet som underviser og foredragsholder.

Læs mere

10 spørgsmål og svar om helbredstillæg til pensionister

10 spørgsmål og svar om helbredstillæg til pensionister HELBREDSTILLÆG TIL PENSIONISTER 10 spørgsmål og svar om helbredstillæg til pensionister FÅ SVARET KLIK HER Hvad er helbredstillæg? Hvem kan få helbredstillæg? Hvilke udgifter dækker helbredstillægget?

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension Den Supplerende for førtidspensionister - få tilskud til en ekstra alderspension 1 Den Supplerende - en ordning der betaler sig Godt 60.000 førtidspensionister er tilmeldt den Supplerende. Det er der god

Læs mere

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvad skal vi foretage os? Hvad skal vi leve af?

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvad skal vi foretage os? Hvad skal vi leve af? Poul Dahl Hede 60- år, uddannet socialrådgiver. Indtil 1987 ansættelse i kommuner. Herefter ansættelse i Ældre Sagen som afdelingsleder med ansvar for rådgivning. Nu ansat som underviser og foredragsholder.

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 5 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat?

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat? Få mere viden om FLEKSJOB Hvem kan få fleksjob? Fleksjob som selvstændig? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen varigt nedsat? Løn- og ansættelsesvilkår? Arbejdsprøvning - hvad er det? Forord Jobcenter

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

Vejen til dine personlige oplysninger

Vejen til dine personlige oplysninger Snart på pension? Vejen til dine personlige oplysninger I din personlige postkasse har vi allerede lagt dit pensionsoverblik ind til dig. For at få adgang til din postkasse, skal du logge ind med NemID.

Læs mere

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 1 INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 Indhold 2 Forord 2 Ansøgning 2 Vurdering af erhvervsevnen 2 Børnepension 2 Dokumentation ved udbetaling 2 Udbetaling 3 Valgmuligheder, når pensionen skal udbetales

Læs mere

LandmandsPension. Sådan sikrer du dig selv. og din familie økonomisk TRYGHED - VÆKST - BALANCE. LandmandsPension. af L r

LandmandsPension. Sådan sikrer du dig selv. og din familie økonomisk TRYGHED - VÆKST - BALANCE. LandmandsPension. af L r Ku og din familie økonomisk or medlemm nf er af L r LandmandsPension an dbru ødev g&f are TRYGHED - VÆKST - BALANCE LandmandsPension Sådan sikrer du dig selv Dine penge - dit valg Hvis du vil sikre dig

Læs mere

Førtidspension. Førtidspension xx 79 79

Førtidspension. Førtidspension xx 79 79 Førtidspension xx 79 79 Førtidspension Den 1. januar 2003 trådte nye regler om førtidspension i kraft. Førtidspension tilkendes nu på baggrund af en vurdering af arbejdsevnen i modsætning til det tidligere

Læs mere

E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D

E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D FLEKSJOB OG SKÅNEJOB E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D OGSÅ MULIGE I FOLKEKIRKEN 2 Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K B o rch Try k G R A F I S K DESIGN Design Factory PAPIR A

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

Få en god pension med PKAprivat. Pension og forsikringer til privatansatte og selvstændige

Få en god pension med PKAprivat. Pension og forsikringer til privatansatte og selvstændige Få en god pension med PKAprivat Pension og forsikringer til privatansatte og selvstændige Dine fordele i PKA En af Danmarks bedste renter - 4,8 pct. i 2016 Meget lave omkostninger Du kan samle dine pensioner

Læs mere

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Om Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 10. udgave, april 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Pensionsliste 4 3. Hvad kan du bruge dit efterlønsbevis til? 4 3.1

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget har nu besluttet, at

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Få hjælp på borger.dk Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Ved dødsfald. Ved skilsmisse

Ved dødsfald. Ved skilsmisse Ved dødsfald Hvis du ikke hæver din opsparing, inden du dør, tilfalder din LD-opsparing boet, og bobestyreren sørger for fordelingen til din familie eller andre arvinger. LD sørger for at kontakte skifteretten.

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Få økonomisk overblik Måske er du begyndt at tænke på tilværelsen som pensionist eller efterlønsmodtager. Måske er du allerede i gang med at planlægge og undersøge dine økonomiske

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

Model for en ny alderspension. Maj 2015

Model for en ny alderspension. Maj 2015 Model for en ny alderspension Maj 2015 Behovet for en alderspensionsreform Det politiske mål er at skabe en alderspension, der er både socialt og økonomisk bæredygtig Det stigende antal ældre udfordrer

Læs mere

DSR-møde Det handler om DIN pensionsordning i PKA

DSR-møde Det handler om DIN pensionsordning i PKA DSR-møde Det handler om DIN pensionsordning i PKA Sygdom Død Alderdom v. 21.09.2017 pka.dk 2 Opdater dine oplysninger ved login 3 Hvad indeholder din pensionsordning? Gruppesummer 2018 Sum ved død Sum

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET. den 02.11.2010 i Borgmesterens mødelokale

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET. den 02.11.2010 i Borgmesterens mødelokale REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 02.11.2010 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Orientering om behandling af sager om førtidspension... 4 3 Information, forespørgsler

Læs mere

Orientering til pensionister bosat uden for Danmark 2010

Orientering til pensionister bosat uden for Danmark 2010 Orientering til pensionister bosat uden for Danmark 2010 Indholdsfortegnelse: (ctrl + klik for at gå direkte til afsnittet) 1. Forord 2. Beregning af pensionen 3. Den nye lov om førtidspension 4. Pensionsmeddelelsen

Læs mere

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet:

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: Regeringen har nedsat et ekspertudvalg om arbejdsskadeområdet. Mennesker med en arbejdsskade skal have mere hjælp til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Læs mere

Kræft i gang med hverdagen

Kræft i gang med hverdagen SOLRØD KOMMUNE Kræft i gang med hverdagen Støttemuligheder til kræftramte og deres pårørende i Solrød Kommune Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand Telefon: 56182000 (telefonomstilling) www.solrod.dk

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 3. 3. udgave. Voksne

Hånd om paragrafferne / 3. 3. udgave. Voksne Hånd om paragrafferne / 3 3. udgave Voksne 2 Voksne Voksne mennesker med udviklingshæmning har ret til en række ydelser fra kommunen. I denne pjece kan du læse om mulighederne for hjælp og støtte. Helhedsorienteret

Læs mere

Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet

Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet Program Efterlønnen FTF-A Hvem er vi? Efterlønsreformen Efterlønskrav Efterlønsbevis Almindelig/LAV efterløn Udskudt/HØJ efterløn Skattefripræmie Fravalg af efterløn

Læs mere

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

sikring og støtte ved sygdom

sikring og støtte ved sygdom sikring og støtte ved sygdom regler om sygedagpenge Sygedagpenge Tilmeld dig vores nyhedsbrev på dsa.dk og få spændende nyt om job og karriere I DSA arbejder vi under mottoet Din sikkerhed altid. Med det

Læs mere

DINE SOCIALE RETTIGHEDER. Transport

DINE SOCIALE RETTIGHEDER. Transport DINE SOCIALE RETTIGHEDER Transport Forord I denne pjece gennemgår jeg nogle af de muligheder og rettigheder, du har som kronisk nyresyg i forhold til transport. Pjecen indeholder kun de overordnede regler.

Læs mere

6. februar 2016. Informationsmøde Den danske Landinspektørforening

6. februar 2016. Informationsmøde Den danske Landinspektørforening 6. februar 2016 Informationsmøde Den danske Landinspektørforening Hvad skal I høre om i dag? Ny forbedret pensionsaftale til DdL s medlemmer Ny og unik sundhedspakke med råd fra verdens bedste læger 2

Læs mere

JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER. Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune

JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER. Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune Job med løntilskud Hvem kan få job med løntilskud Du har mulighed for at få et job med løntilskud, hvis

Læs mere

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Landsforeningen Autisme Kreds Roskilde d. 14. januar 2016 V/ Socialfaglig konsulent Ditte Lindegaard Dagens Program! Præsentation af DUKH! Retssikkerhed! Pligter

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold

Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold Vi ønsker med denne pjece at give dig et kort overblik over forskellige sociale og økonomiske støttemuligheder, der kan være relevante i forbindelse

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Kontanthjælpsloft Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2016 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer på tale for en voksne med cystisk

Læs mere

Orientering til den fleksjobansatte - v 01-2014. Fleksjob

Orientering til den fleksjobansatte - v 01-2014. Fleksjob Orientering til den fleksjobansatte - v 01-2014. Fleksjob Tillykke med dit nye fleksjob: I forbindelse med din ansættelse bedes du være opmærksom på følgende. Hvor lang tid kan jeg være ansat i fleksjob:

Læs mere

Hvordan beregner vi din erstatning?

Hvordan beregner vi din erstatning? Hvordan beregner vi din erstatning? www.patientforsikringen.dk Erstatningsansvarsloven Erstatninger for skader, der sker i forbindelse med be handling og undersøgelse, eller som skyldes brugen af lægemidler

Læs mere

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Reformer Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Mogens Haulund Andersen Konsulent, underviser og socialrådgiver 1 Forsørgelse og beskæftigelse Lov om sygedagpenge

Læs mere

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning INDHOLD 4 FÅ KLARHED OVER FORLØBET I DIN SAG 4 TO HOVEDOMRÅDER FOR ERSTATNING 5 LOV OM ARBEJDSSKADESIKRING 6 DETTE DÆKKER LOVEN 7 DIN SKADE

Læs mere

gladsaxe.dk Information til pensionister 2013

gladsaxe.dk Information til pensionister 2013 gladsaxe.dk Information til pensionister 2013 Pensionist i Gladsaxe Kommune I Gladsaxe Kommune ønsker vi, at det skal være nemt at forblive sund, aktiv og uafhængig hele livet. En tilværelse som pensionist

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

DET KAN SKE. for alle

DET KAN SKE. for alle DET KAN SKE for alle Indhold 4 Arbejdsfastholdelse 6 Ret og Pligt (arbejdsevne) 9 Kan jeg sige nej til et arbejde? 10 Hvad er et rimeligt arbejde? 12 Redskaber 17 Nyttige hjemmesider 18 Kontakt 2 Farum

Læs mere

FORTSAT SYG - HJÆLP TIL AT KOMME VIDERE

FORTSAT SYG - HJÆLP TIL AT KOMME VIDERE FORTSAT SYG - HJÆLP TIL AT KOMME VIDERE VEJLEDNING OM REVALIDERING, FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSION 2 VI ER KLAR TIL AT HJÆLPE DIG Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 06.09 2011 Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Formålet med dette notat er at afdække begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager.

Læs mere

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig Velkommen tilbage hos os Tag stilling til din pensionsordning nu og lad så os passe på den for dig brug lidt tid på din nye pensionsordning så du er sikker på, at den passer til dig Velkommen tilbage til

Læs mere

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE OM DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 2 SIDE: 3 EFTERLØNSALDER EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONER ARBEJDE SAMTIDIG MED EFTERLØN FERIE OG ANDRE FRADRAG I EFTERLØN SKATTEFRI

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

PENSIONSKONCEPT SUNDHED TRYGHED FRIHED

PENSIONSKONCEPT SUNDHED TRYGHED FRIHED PENSIONSKONCEPT SUNDHED TRYGHED FRIHED MEDLEMMER OG FORENING KÆRE MEDLEMMER Sundhed, tryghed og frihed er temaerne for den pensions ordning, vi tilbyder medlemmerne. Vi tilstræber hele tiden at blive bedre

Læs mere

H v i s d u b l i v e r s y g

H v i s d u b l i v e r s y g H v i s d u b l i v e r s y g R e t t i g h e d e r P l i g t e r M u l i g h e d e r Slagelse E n t i d l i g i n d s at s va r e r l æ n g s t Indhold 2 En tidlig indsats varer længst 4 Roller og ansvarsfordeling

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

Oversigt i korte træk. Sådan beregnes boligydelse i 2000. Boligudgiften (A) Indtægtsandel (B) Kompensationsbeløb

Oversigt i korte træk. Sådan beregnes boligydelse i 2000. Boligudgiften (A) Indtægtsandel (B) Kompensationsbeløb forside Boligydelse 2000 Oversigt i korte træk Se nærmere om beregningen på de næste sider. Sådan beregnes boligydelse i 2000 Boligydelsen udgør i 2000: 87% af forskellen mellem (A) En beregnet boligudgift

Læs mere

Socialt opslagsværk: Ydelser - regler og praksis.

Socialt opslagsværk: Ydelser - regler og praksis. 2016 Kai Jensen Socialt opslagsværk: Ydelser - regler og praksis. Udfordringen for os alle Vi bli r ældre! Skal samfundet bevares er dette fremtiden I 2020 skal alle arbejde til 66 år ( ved fuld tid fra

Læs mere

Telia pensionsordning. Pension

Telia pensionsordning. Pension Telia pensionsordning Pension Velkommen Telias pensionsordning 2 Forsikringer 3 - Dine forsikringer 4 - Forsikringsoversigt 5 Drømmer du om en alderdom med plads til det hele, så få dig en god pensionsordning

Læs mere

DINE SOCIALE RETTIGHEDER. Nyresyge børn. Nyresyg og merudgifter. -Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

DINE SOCIALE RETTIGHEDER. Nyresyge børn. Nyresyg og merudgifter. -Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste DINE SOCIALE RETTIGHEDER Nyresyge børn Nyresyg og merudgifter -Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste FORORD Denne pjece henvender sig til dig, der er forælder til et nyresygt barn under 18 år. Den orienterer

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom)

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 298 Offentligt Beskæftigelsesministeriet xx oktober 2006 ArC j.nr. 6141-0007 1. Udkast Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling

Læs mere

JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER. Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune

JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER. Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune Job med løntilskud Hvem kan få job med løntilskud Du har mulighed for at få et job med løntilskud, hvis

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING Inden du søger om førtidspension Der kan tilkendes førtidspension til personer mellem 18 år og folkepensionsalderen. En ansøgning om førtidspension vil blive behandlet i forhold

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-11. Budget 2005-2008. Indeholder Bevilling nr. 554 Førtidspension og 555 øvrige sociale formål

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-11. Budget 2005-2008. Indeholder Bevilling nr. 554 Førtidspension og 555 øvrige sociale formål Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-11 Budget 2005-2008 Indeholder Bevilling nr. 554 Førtidspension og 555 øvrige sociale formål Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstiden gælder fra sagen er fuldt oplyst, til du modtager en afgørelse på sagen. Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Når Jammerbugt

Læs mere

Forord. Træthed er et markant problem hos mange med nyresygdom. Mange oplever nemlig en form for træthed, som ikke går væk efter en god nats søvn.

Forord. Træthed er et markant problem hos mange med nyresygdom. Mange oplever nemlig en form for træthed, som ikke går væk efter en god nats søvn. Træthed Forord Træthed er et markant problem hos mange med nyresygdom. Mange oplever nemlig en form for træthed, som ikke går væk efter en god nats søvn. Denne pjece indeholder information om årsager til

Læs mere

Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområde 620 Anden Social Service Indledning omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene

Læs mere

Ældres økonomiske vilkår Nyt kapitel

Ældres økonomiske vilkår Nyt kapitel Ældres økonomiske vilkår Nyt kapitel Gennem det seneste årti er ældres disponible indkomster steget markant mere end andre aldersgruppers. Udviklingen forventes at fortsætte i de kommende år i takt med

Læs mere

Tillykke med det lille nye familiemedlem.

Tillykke med det lille nye familiemedlem. Tillykke med det lille nye familiemedlem. 1 2 Denne guide giver svar på en række af de juridiske spørgsmål, I som nybagte forældre kan løbe ind i. Den vil give jer et generelt overblik over, hvad det juridisk

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015. Gældende fra 1. januar 2015 til 31. december 2015

Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015. Gældende fra 1. januar 2015 til 31. december 2015 Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015 INDHOLD INDHOLD... 2 MEDLEM I INDUSTRIENS PENSION... 4 DIN ARBEJDSMARKEDSPENSION... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk... 6 VALGFRIE

Læs mere

Sådan behandler vi din sag

Sådan behandler vi din sag Sådan behandler vi din sag Arbejdsskadestyrelsen Her kan du læse, hvilke forskellige skridt din sag skal igennem, når din skade er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen Faglig, uafhængig og frem for alt korrekt

Læs mere

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Kunder optaget før 01.07.1999 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring - tegnet i tilknytning til pensionsordning i PenSam 1. Tegning Forsikringen

Læs mere

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd alment Sådan er du medlem Lægernes Pension er forbeholdt læger og. Du er obligatorisk medlem, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst. Du kan også blive medlem, hvis du er privatansat eller selvstændig

Læs mere

Boligsikring 2000 Oversigt

Boligsikring 2000 Oversigt forside Boligsikring 2000 Oversigt i kor orte træk Se nærmere om beregningen på de næste sider. Sådan beregnes boligsikring i 2000 Boligsikring udgør i 2000: 72% af forskellen mellem (A) Din husleje og

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Om politikområdet Der beskrives ikke fokusområder og effektmål for politikområdet, pensioner og boligstøtte. I stedet beskrives opgaver og opgavefordeling i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark.

Læs mere

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper Afsnit Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Forord SAMPENSION og de statsansatte Indmeldelsesbestemmelser og pensionsbidrag Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

Startvejledning om Jobreform fase 1 Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie

Startvejledning om Jobreform fase 1 Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie Indhold Denne startvejledning indeholder en helt overordnet gennemgang af de regelændringer, som er vedtaget af Folketinget den 17. marts 2016 ved 3. behandlingen af lovforslag L 113 Forslag til Lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret. Stk. 2. Dette gælder

Læs mere