Evaluering af pilotprojekt Metoder til at skabe mere natur i vejkanter og bynære grønne områder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af pilotprojekt Metoder til at skabe mere natur i vejkanter og bynære grønne områder."

Transkript

1 Evaluering af pilotprojekt Metoder til at skabe mere natur i vejkanter og bynære grønne områder. Baggrund Byrådet besluttede i budgetforliget 2020, at der skal udarbejdes en vedligeholdesplan for vejkanter, grøftekanter og andre grønne i Fredericia med fokus på biodiversitet. Planen udarbejdes inden for Udvalgets egen ramme. Planen sigter altså på at skabe en større variation af blomsterplanter og hermed levesteder og fødekilder for flere insekter, fugle, pattedyr mfl. Forsøgsprojektet skal give os viden om hvordan vi kan fremme biodiversiteten langs veje og på bynære grønne områder bedst muligt og afdække eventuelle økonomiske udfordringer forbundet hermed. Erfaringerne fra forsøgene skal danne grundlag for hvordan vi kan udbrede en mere naturvenlig drift til øvrige vejstrækninger og grønne områder i hele kommunen. Beskrivelsen skal tjene som beslutningsforslag for Miljø- og teknikudvalget. Forsøgsområdet Vej og Park har i samarbejde med Natur og Miljø gennemført ændret drift på en række vejstrækninger og grønne områder i løbet af Så vidt muligt er der arbejdet med tidlig slåning med og uden opsamling eller med reduceret antal slåninger. 1

2 Vejstrækninger Søndermarksvej Fuglsangvej Holmemarksvej Vestre Ringvej Rundkørslen til Egeskovvej (TreFors) Egeskovvej* Ydre Ringvej* Grønne områder Hannerup Park Slugten *: tidligere udtaget til særlig drift Metoder: Første slåning tidlig, med opsamling Først slåning tidlig, uden opsamling Reduceret antal slåninger og med opsamling Sen slåning uden opsamling Horisontalklipper med opsamler på vejkant ved Vestre Ringvej (tv) og i parkområde, her Slugten ved Prangervej (th). Erfaringer og overvejelser Vi kan se, at behandlingen har en effekt i form af flere blomstrende urter to af forsøgsområderne: Vestre Ringvej og Hannerup Parken. På en enkel strækning kunne forsøget ikke gennemføres som planlagt. På resterende forsøgsområder er det dog for tidligt at kunne konkludere noget. Der er behov for en vækstsæson mere for at kunne se en effekt målt i antal arter (blomster og evt. insekter). Men vi ved fra forsøg fra andre steder, at både tidspunkt for slåning og fjernelse af næringsstoffer fremmer biodiversiteten. Der er fjernet afklip tre steder, det er i to byparker (Hannerup Park og Slugten) og en enkelt vejkant (Vestre Ringvej). Omkostninger til den ændrede pleje kan konkurrere med den 2

3 hidtidige pleje, dvs. den nye behandling øger ikke udgiften. Det skyldes, at der er en højere klippefrekvens på græsrabatter i byområder 1) og parkområder end på de øvrige områder. Den maskine vi har til rådighed til klipning og opsamling af afklip ("horisontalklipper") fungerer bedst på jævne og ikke skrånende arealer. Derfor er vi udfordret med at arbejde med fjernelse af afklip i vejgrøfter og andre meget skrånende arealer. Hvis den nye behandling af vejkanter og vejgrøfter skal udvides til samtlige vejstrækninger, så skal der investeres i nye maskiner/udstyr til opsamling af afklip, fx dem vi kender fra andre kommuner (fx Københavns Kommune). Samtidig skal det afklares, om afklippet med fordel kan sendes til bioforgasning, fremfor kompostering. Bioforgasning i sig selv er miljømæssigt at foretrække. Indkøb af maskiner og udstyr til opsamling er en relativ stor investering og kræver en nøjere afklaring i forhold til økonomi og muligheder for håndtering og afsætning af afklip. På vejrabatter (de strækninger, hvor der foretages rabatslåning ) kan en alternativ løsning være, at satse på tidlig slåning. Det kunne i givet fald foregå i fuld bredde. I øjeblikket bliver der kun slået i fuld bredde om efteråret. Det vil betyde, at der skulle hyres eksterne maskiner ind for at nå hele vejen rundt på kort tid (i perioden primo maj/primo juni). Økonomisk vurdering af tidlig slåning i fuld bredde På nuværende tidspunkt klipper vi på følgende måde: Forårs/sommer klip 1 skar + sikkerheds klip. Foregår i tidsrummet 15/5 1/7 Efterårsklip fuld brede i den halve kommune, første skar + sikkerheds klip. Foregår i tidsrummet 20/8-1/12 (ca. 15 uger) 3

4 Kortet viser de vejstrækninger, der klippes 2 gange om året - forår og efterår ( Rabatslåning ). De blå stræk slås i fuld bredde hver gang, både forår og efterår. Forår: På de røde og grønne stræk klippes i yderrabatten en maskinbredde (ca. 1,25m) hvor der er plads. Nogle steder er der måske kun 0,5m rabat. Efterår: vejnettet er delt i 2 dele (rød og grøn), sådan at der klippes i fuld bredde hvert andet år. Med fuld bredde menes slåning inkl. trug, grøft og evt. rabat uden for grøft. (Vejkantbegreber på side 6) Ændret klippetidspunkt - tidlig klip for at fremme biodiversiteten: At vi vender det om således at efterårsklip foregår om foråret og med reduceret driftsperiode ca. 1/5 11/6 (ca. 6 uger) og forårsklip bliver udført fra 20/8 Dette vil give følgende udfordringer for driften: - Reduceret driftsperiode til forårsklip (6 uger). Vi har ganske enkelt ikke kapacitet til at kunne nå det inden for den periode - Hvis det er scenariet hvad skal mand/traktor/maskine laver i den periode hvor det ikke er noget at klippe pga. den korte driftsperiode (ca. 9 uger)? 4

5 Hvis dette skal sættes i gang er vi nød til at entrere med ekstern entreprenør da driftsperioden er kortere. Dette kan sagtens lade sig gøre, men det vil betyde en højere pris. Prisen vil i så fald lyde på: 1: Fuld bredde på 50 % af kommunens veje i foråret (samme driftsmetode som hidtil dog med reduceret driftsperiode) Pris: ,00 Nuværende pris er: ,00 2: Fuld bredde af ALLE kommunens veje i foråret (ny driftsmetode og en klar opgradering i forhold til tidligere) Pris: ,00 Sammenfatning og anbefalinger Der er gennemført et pilotprojekt med slåningstidspunkter og / eller opsamling af afklip på udvalgte vejkanter og to grønne områder. Der er fjernet afklip tre steder, det er i to byparker og en enkelt vejkant. Omkostninger til den ændrede pleje kan konkurrere med den hidtidige pleje, dvs. den nye behandling øger ikke udgiften. På de øvrige forsøgsstrækninger (vejrabatter) er slåtidspunktet ændret. Pga. den korte forsøgsperiode (1 vækstsæson) er det for tidligt at kunne konkludere effekten på biodiversiteten (målt i antal arter: blomster, insekter mfl.). Men vi ved fra forsøg fra andre steder, at både tidspunktet for slåning og fjernelse af næringsstoffer fremmer biodiversiteten. Da kommunens maskine, som vi har til rådighed til at opsamle afklip, ikke egner sig til skrånende arealer, og dermed ikke til skråninger og vejgrøfter, vil vi anbefale, at vi arbejder med afpasse slåtidspunktet (tidlig slåning) på vejrabatter og herved skabe bedre forhold for blomstrende planter. At foretage en tidlig slåning i hele vejkantens bredde er som udgangspunkt ikke forbundet med væsentlig øgede udgifter, så længe det gennemføres i et begrænset omfang. Anbefalingen er derfor, at fortsætte med opsamling i udvalgte grønne områder, hvor det ikke bliver dyrere end den hidtidige drift, og at udbrede en ændret slåning på vejrabatter til en mindre del af kommunens vejstrækninger, svarende til ca. 50% af kommunens areal. Ønsker man at udbrede en tidlig slåning på hele vejnettet, ligger det uden for den nuværende økonomiske ramme. Det anslås, at merudgiften beløber sig på ca kr. Formidling og monitering Det er vigtigt, at vi formidler den ændrede drift af vejrabatter og af grønne områder til borgere, så der undgås misforståelser, men også som inspiration til andre. Derfor placerer vi informationstavler om indsatsen på udvalgte steder, suppleret med formidling via FB og hjemmeside. 5

6 Udviklingen af områderne skal følges ved registrering af flora og fauna, så vi kan dokumentere ændringer i biodiversiteten. 11. januar 2021 Vej og Park/Natur og Miljø 1) Græsslåning af græsrabatter i byområder omfatter især indfaldsvejene til Fredericia (Snoghøj Landevej, Egeskovvej, Vestre Ringvej) De består også typisk af yderrabatter, skillerabatter og midterrabatter. De bliver klippet i fuld bredde ind til skel max 5 gange i vækstsæson fra ca. 1. Maj til 1. November. Vejkant begreber 6

ODDER KOMMUNES Praksis for vedligeholdelse af grøftekanter

ODDER KOMMUNES Praksis for vedligeholdelse af grøftekanter ODDER KOMMUNES Praksis for vedligeholdelse af grøftekanter side 1 Godkendt af Miljø- og Teknikudvalget 24-6- 2014 Dokument nr. : 2014-71464 Indhold Indledning... 3 Fokus på grøftekanter... 3 Planens indhold...

Læs mere

Assens som bivenlig kommune? Grønt Råd, 13. september 2018 Ole Grønbæk

Assens som bivenlig kommune? Grønt Råd, 13. september 2018 Ole Grønbæk Assens som bivenlig kommune? Grønt Råd, 13. september 2018 Ole Grønbæk Bestøvning - Både honningbier og vilde bier er vigtige for udbytte og kvalitet - Større diversitet kan give bedre bestøvning Honningbi

Læs mere

Plan for forvaltning af grøftekanter I ODDER KOMMUNE

Plan for forvaltning af grøftekanter I ODDER KOMMUNE Plan for forvaltning af grøftekanter I ODDER KOMMUNE Gældende fra 14. august 2019 Grøftekanter 2019 langs Rude Havvej efter afskrælning i 2018 side 1 Godkendt af Miljø-, Teknik- og klimaudvalget 13-8-

Læs mere

tavler og vejinventar kan ses af trafikanterne, vegetation ikke hænger ud og er til gene for trafiksikkerheden,

tavler og vejinventar kan ses af trafikanterne, vegetation ikke hænger ud og er til gene for trafiksikkerheden, TEKNISK FORVALTNING Drifts- og Anlægsafdelingen Standard for pleje af græsarealer langs veje i Thisted Kommune Standarden omhandler vedligehold af vejarealer, som ikke tjener som færdselsareal, det vil

Læs mere

Odense Kommune, Drift og Anlæg Tlf Rabatslåning SAB Græsslåning på veje Side 1

Odense Kommune, Drift og Anlæg Tlf Rabatslåning SAB Græsslåning på veje Side 1 SAB Græsslåning på veje Side 1 GRÆSSLÅNING PÅ VEJE 1. Alment Græsslåning på veje - SAB er supplerende arbejdsbeskrivelse til Græsslåning på veje AAB, april 2011. 1.1 Alment Arbejdet omfatter rabatslåning

Læs mere

DN vil karakteriser hele strækningen som næringsfattig lav urte-vegation, tæt på biotopen klithede.

DN vil karakteriser hele strækningen som næringsfattig lav urte-vegation, tæt på biotopen klithede. DN Jammerbugt Formand: Søren Rosenberg Perikumvej 18-9440 Aabybro Telefon: 30 24 18 34 e-mail: s.rosenberg@bbnpost.dk 26-08-2012 Til: Jammerbugt Kommune Plan Lundbakvej 5 - Pandrup Vedr.: Grøftekant slåning

Læs mere

Notat om naturmæssige potentialer ved ekstensivering af kommunale grønne områder

Notat om naturmæssige potentialer ved ekstensivering af kommunale grønne områder Notat om naturmæssige potentialer ved ekstensivering af kommunale grønne områder Gamle græsplæner, grønne områder og vejrabatter rummer et stort naturmæssigt potentiale, hvis driften af områderne ekstensiveres.

Læs mere

Vælg bloktypevælg blok nr.

Vælg bloktypevælg blok nr. Grønne områder - Badebroer nedlægge badebroen ved Aborg Strand -40-40 -40 Badebroen ved Aborg Strand kræver inden for en kort årrække en større renovering med udskiftning af pæle med mere, udgiften vil

Læs mere

Slotsmosens Kogræsserselskab Slangerup

Slotsmosens Kogræsserselskab Slangerup Slotsmosens Kogræsserselskab Slangerup Demonstrationsforsøg med frahegning af dele af folden i en periode, slåning af lyse-siv og vurdering ved årets afslutning Tekst ved naturkonsulent Anna Bodil Hald,

Læs mere

Bilag til: Vild Med Vilje i Kolding Kommune.

Bilag til: Vild Med Vilje i Kolding Kommune. Bilag : Vild Med Vilje i Kolding Kommune. Projekter igangsat i 2016 Hidtidig drift Driftsændring Effekt (værdiskabelse) på hhv. biodiversitet og oplevelsespotentiale og eventuelle reaktioner fra interessenter

Læs mere

Hvordan øger vi naturindholdet i vejkanterne og på vejskråningerne? Et projektoplæg

Hvordan øger vi naturindholdet i vejkanterne og på vejskråningerne? Et projektoplæg Slået forkant med lav og blomsterrig vegetation. Uslået bagkant domineret af høje visne græsser og stor nælde Hvordan øger vi naturindholdet i vejkanterne og på vejskråningerne? Et projektoplæg Staten

Læs mere

Naturpolitik Handleplan

Naturpolitik Handleplan Naturpolitik Handleplan 2018-2021 Naturpolitik Handleplan 2018-2021 Udgivet af Nyborg Kommune 2018 WEB: Find og download handleplanen som pdf på Fotos: Nyborg Kommune Udgivelsestidspunkt August 2018 2

Læs mere

Miljø, Teknik og Plan

Miljø, Teknik og Plan Oversigt pr. 01.04.19 Medtagne blokke Netto i hele 1000 kr. 2020 2021 2022 Grønne områder badebroer nedlægge badebroen ved Aborg Strand -40-40 -40 Vejområdet hegnsklipning -200-200 -200 Idrætsanlæg driftsopgave

Læs mere

Plan- og Teknikudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Plan- og Teknikudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget Plan- og Teknikudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 PTU's Beslutning - - - -906-906 -906-906 Kollektiv trafik

Læs mere

Tårnby Kommunes træpolitik

Tårnby Kommunes træpolitik Tårnby Kommunes træpolitik TÅRNBY KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2019 Træpolitikken og dens seks hovedmål Tårnby Kommune ønsker at være en grøn kommune med attraktive byrum med frodige træer og grønne naturområder.

Læs mere

Opsamlingsnotat: Kontrolleret afbrænding på Byageren i Birkerød - oktober 2017

Opsamlingsnotat: Kontrolleret afbrænding på Byageren i Birkerød - oktober 2017 Opsamlingsnotat: Kontrolleret afbrænding på Byageren i Birkerød - oktober 2017 Indhold Formål...... 2 Forsøgsopstilling...... 2 Feltbeskrivelser...... 3 Analyse og vurdering... 9 Fremtidsudsigter......

Læs mere

ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD UBEFÆSTEDE AREALER BILAG Benedikte Piil

ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD UBEFÆSTEDE AREALER BILAG Benedikte Piil DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 08. 05 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD UBEFÆSTEDE AREALER BILAG 7.2 Niels Juels Ga 1022 Københa vd@vd.dk 5798000893

Læs mere

Grøn strategi i Næstved Kommune

Grøn strategi i Næstved Kommune Grøn strategi i Næstved Kommune 1 Indhold 1. Formål:... 3 2. Vision:... 4 2.1. Bevarelse:... 4 2.2. Strategisk planlægning.... 5 2.3. Variation, oplevelser og sundhed:... 5 2.4. Samarbejde og information...

Læs mere

Anvisning for arbejder i og omkring klimaveje Hvordan sikrer vi, at vandhåndteringen ikke ødelægges, når vi arbejder i og omkring vejen

Anvisning for arbejder i og omkring klimaveje Hvordan sikrer vi, at vandhåndteringen ikke ødelægges, når vi arbejder i og omkring vejen Anvisning for arbejder i og omkring klimaveje Hvordan sikrer vi, at vandhåndteringen ikke ødelægges, når vi arbejder i og omkring vejen Gitte Hansen giha@orbicon.dk 1 Hvad skal vi igennem Eksempler på

Læs mere

Støtteforeningen Nationalpark Thy Forsøg med bekæmpelse af Rosa Rugosa i Stenbjerg Arbejdsplan udarbejdet af Frede Østergaard

Støtteforeningen Nationalpark Thy Forsøg med bekæmpelse af Rosa Rugosa i Stenbjerg Arbejdsplan udarbejdet af Frede Østergaard Støtteforeningen Nationalpark Thy Forsøg med bekæmpelse af Rosa Rugosa i Stenbjerg Arbejdsplan udarbejdet af Frede Østergaard Bekæmpelse af Rosa rugosa Der bør udarbejdes konkrete vejledninger vedr. bekæmpelsen,

Læs mere

Plan, Miljø og Teknik Ikke indarbejdede ændringer Budget

Plan, Miljø og Teknik Ikke indarbejdede ændringer Budget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2020-2023 I 1000 kr. Regnskab 2018 Opr. 2019 Basisbudget 2020 BF 2020 BO 2021 Ændringer BO 2022 BO 2023 PMT s beslutning Vejvæsen 501 Vejbelysning - natslukning 2.663

Læs mere

Idéen i forsøget er at udnytte de eksisterende beholdere til haveaffald til indsamling

Idéen i forsøget er at udnytte de eksisterende beholdere til haveaffald til indsamling Beskrivelse af forsøg med indsamling af bioaffald Idéen i forsøget er at udnytte de eksisterende beholdere til haveaffald til indsamling af bioaffald. Bioaffald består af madaffald og grønt haveaffald.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. september 2013 13/06643-5 René Juhl Hollen rhp@vd.dk MIDTVEJSSTATUS FORSØG MED DIFFERENTIEREDE HASTIGHEDER PÅ HOVEDLANDEVEJSNETTET Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg

Læs mere

Værløse Naturplejeforening Koklapperne

Værløse Naturplejeforening Koklapperne Værløse Naturplejeforening Koklapperne Demonstrationsforsøg med slåning af Mose-Bunke og Agertidsel Tekst ved naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug Indledning For at kunne opretholde en lysåben

Læs mere

1 Græsslåning 3. 2 Omfatter græsbevoksede arealer udenfor vejareal inden for byzonetavler

1 Græsslåning 3. 2 Omfatter græsbevoksede arealer udenfor vejareal inden for byzonetavler Syddjurs Kommune Side 1 7.0 DRIFTSFORSKRIFT FOR GRÆSSLÅNING INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Græsslåning 3 1.1 Alment 1.1.1 Mål 1.1.2 Strategisk mål 1.1.3 Omfang 1.1.4 Arbejdspladsens afmærkning 1.1.5 Andre

Læs mere

Referat. Grønt Råd. - Jammerbugt Kommune 28. august 2012 kl Mødelokale 1

Referat. Grønt Råd. - Jammerbugt Kommune 28. august 2012 kl Mødelokale 1 Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 28. august 2012 kl. 12.00 Mødelokale 1 Dagsorden: Siden sidst.... 1 Grøftekanter langs de kommunale veje.... 2 Havvindmølleparker i Jammerbugten.... 3 Orientering

Læs mere

Plejeplan for Farum Bymidte og nærliggende parker

Plejeplan for Farum Bymidte og nærliggende parker Plejeplan for Farum Bymidte og nærliggende parker Maj 2014 PLEJEPLN - Farum Bymidte og nærliggende parker Indholdsfortegnelse 1.0 Græs 2.0 Blomster 3.0 Buske 4.0 Hække Indledning Visioner og målsætninger

Læs mere

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden?

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk i samarbejde med Dorte Kristensen

Læs mere

Græsslåningselementer

Græsslåningselementer Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 5 Græsslåningselementer Græsslåning omfatter følgende elementer: Element Langs kørebanen Brugsplæne Naturgræs Fælledgræs Overdrev Strandeng Græsarmering Oversigter

Læs mere

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren Når man går ad stien gennem Tude Ådal i disse dage, vil man straks bemærke, at der er sket en hel del i vinterens løb. Flot udsigt over Tude Å og ådalen er dukket op og landskabets form er blevet tydeligere.

Læs mere

ARBEJDSFORDELING JYLLAND 3. januar 2011

ARBEJDSFORDELING JYLLAND 3. januar 2011 Vejtilsyn (VT) Vejdirektoratet Kontaktperson for vejmandstilsyn og pedel Indrapportering af skade og lignende til udføreleskrav. ARBEJDSFORDELING JYLLAND 3. januar 2011 Vejmandstilsyn Entreprenør Pedel

Læs mere

Bilag 4 UDBUDSKONTROLPLAN

Bilag 4 UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 4 UDBUDSKONTROLPLAN Udbudskonplan Renhold : 1 SAB 3.3.3 Renhold af befæste arealer Kørebaner og bef. rabatter 2 SAB 3.3.3 Kommunale fortove, befæste heller, spærreflar, busholpladser, sivejstilslut%

Læs mere

Grundejerforeningen Borupgård. Visionsplan

Grundejerforeningen Borupgård. Visionsplan Grundejerforeningen Borupgård Visionsplan 2025 1 Baggrund Grundejerforeningen Borupgård Grundejerforeningen Borupgård er en overbygning på grundejerforeningerne for de fem områder i Borupgård bebyggelsen:

Læs mere

Kæmpe-bjørneklo i Danmark

Kæmpe-bjørneklo i Danmark Kæmpe-bjørneklo i Danmark - Status for bekæmpelsen Seniorrådgiver Kjell Suadicani, IGN, KU Skovskolen, den 31. maj 2017 Spørgeskemaundersøgelse februar-marts 2017 Kommuner Kommuner Naturstyrelsen Slots-

Læs mere

TRÆPOLITIK. April 2019

TRÆPOLITIK. April 2019 TRÆPOLITIK April 2019 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning:... 1 Træernes betydning for by, natur og mennesker... 1 Vision... 2 Værdier... 2 Strategiske mål... 3 Vi vil bevare eksisterende

Læs mere

Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse.

Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse. Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse. Ud med kunsten landart for børn (hele året) Fag: Billedkunst, dansk og natur/teknik

Læs mere

Sådan bekæmpes de store pileurter

Sådan bekæmpes de store pileurter Sådan bekæmpes de store pileurter Pileurt en meget modstandsdygtig plante, som kan skyde op igennem bygningsfundamenter Introduktion Kæmpepileurt, japanpileurt og hybriden imellem de to kaldes samlet de

Læs mere

SÅDAN FÅR DU FLERE DYR, INSEKTER OG FUGLE I DIN HAVE!

SÅDAN FÅR DU FLERE DYR, INSEKTER OG FUGLE I DIN HAVE! for a sustainable EUROPE GREEN CITIES STYRK DEN BIOLOGISKE MANGFOLDIGHED SÅDAN FÅR DU FLERE DYR, INSEKTER OG FUGLE I DIN HAVE! DET HANDLER OM BIODIVERSITET CAMPAIGN FINANCED WITH AID FROM THE EUROPEAN

Læs mere

STRATEGI FOR BIODIVERSITET

STRATEGI FOR BIODIVERSITET STRATEGI FOR BIODIVERSITET Vejen Kommune Teknik & Miljø Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: teknik@vejen.dk Telefon: 7996 5000 Udgivet: November 2014 INDHOLD 1. Formål 3 2. Baggrund 3 3. Indhold 4 4. Forankring

Læs mere

Drift og pleje grøn del uden bygninger

Drift og pleje grøn del uden bygninger 2015 Ærø Kommune Park & Vej Godkendt den XXXX Drift og pleje grøn del uden bygninger Søby Indhold Forord... 2 Definition af grønne områder... 2 Oversigtskort... 3 Oversigtsskema... 3 Drift og pleje grøn

Læs mere

Indkomne høringssvar og forvaltningens indstilling vedrørende Natur- og Friluftspolitik for Rebild Kommune

Indkomne høringssvar og forvaltningens indstilling vedrørende Natur- og Friluftspolitik for Rebild Kommune Indkomne høringssvar og forvaltningens indstilling vedrørende Natur- og Friluftspolitik for Rebild Kommune 2018-2022 Nr. Afsender Høringssvar resume Bemærkning Forvaltningens indstilling 1 Anemonelun den

Læs mere

Vild Med Vilje - en indsats for biodiversitet i byens rum.

Vild Med Vilje - en indsats for biodiversitet i byens rum. Foto: Jesper Lund Vild Med Vilje - en indsats for biodiversitet i byens rum. Byens Gulv 30. Januar 2019 Rasmus Vincentz - Habitats ApS Formål: 1. Hvad handler biodiversitet om? 2. Hvilke erfaringer har

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017

NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017 NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017 Teknik- & Miljøudvalgets ambitioner for natur er: Skabe mulighed for rekreativ anvendelse af naturen og at skaffe bedre adgang til natur Bevare, udvikle og pleje

Læs mere

HABITATS ApS September 2015. Philip Hahn-Petersen Partner i Habitats Danske Parkdage Oplæg 10/9 2015

HABITATS ApS September 2015. Philip Hahn-Petersen Partner i Habitats Danske Parkdage Oplæg 10/9 2015 Philip Hahn-Petersen Partner i Habitats Danske Parkdage Oplæg 10/9 2015 Status for naturen i DK Hvilken natur skal med? Overskud af næringstoffer Naturpleje af græsland Naturpleje af overset natur Integrer

Læs mere

Naturformidling i Fredericia. Agenda 21 bæredygtige indsatser

Naturformidling i Fredericia. Agenda 21 bæredygtige indsatser Fremadrettet formidler vi de grønne projekter, tiltag og events i dette nyhedsbrev. Her fortæller vi den gode historie om, hvordan vi arbejder med bæredygtighedstanken i vores by og kommune. Nyhedsbrevet

Læs mere

Halsskov NaturPark : Forslag til naturpleje-projekt på Slagelse Kommunes areal ved Oldenbjerg/Lejsø!

Halsskov NaturPark : Forslag til naturpleje-projekt på Slagelse Kommunes areal ved Oldenbjerg/Lejsø! Halsskov NaturPark : Forslag til naturpleje-projekt på Slagelse Kommunes areal ved Oldenbjerg/Lejsø! Udarbejdet af Rana-Consult v. Peer Ravn 2011 Forslag til oprettelse af kommunal naturpark på arealer

Læs mere

Løvfrøforekomster i Fredericia Kommune 2017

Løvfrøforekomster i Fredericia Kommune 2017 Løvfrøforekomster i Fredericia Kommune 2017 Fredericia Kommune Trafik & Natur 2017 Rapport udfærdiget af: Amphi-Consult v. Peer Ravn Løvfrøforekomster i Fredericia Kommune, 2017 Moniteringen er gennemført

Læs mere

Grøftekant forvaltning slåningstidspunkt og botanisk udvikling

Grøftekant forvaltning slåningstidspunkt og botanisk udvikling Grøftekant forvaltning slåningstidspunkt og botanisk udvikling Seniorforsker, Frederiksborgvej 399, DK-4000 Roskilde. ABH@DMU.DK Abstract Et flerårigt, fastliggende slåningsforsøg, 1996-2007, i en næringsrig

Læs mere

Eleverne vil i denne opgave få en forståelse for nedbryderes liv og funktion i skoven.

Eleverne vil i denne opgave få en forståelse for nedbryderes liv og funktion i skoven. Tema Skov Insekter Stofkredsløb Titel Skovens liv og lyst. Opgavebeskrivelse For at insekter, dyr og svampe kan boltre sig i skoven, er der brug for levesteder og føde for dem. Men hvor finder vi dem,

Læs mere

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 10. december 2012 kl. 9.30 Mødelokale 1

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 10. december 2012 kl. 9.30 Mødelokale 1 Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 10. december 2012 kl. 9.30 Mødelokale 1 Dagsorden: Siden sidst.... 1 Grøftekanter langs de kommunale veje.... 2 Indvinding af hvidt sand.... 3 Kommunens rolle i forhold

Læs mere

Børn og Unge - Budgetforliget

Børn og Unge - Budgetforliget - Budgetforliget 2017-2020 Børn og Unge Alle tal i mio. kr. Formål - Driftsbevillinger Indsats B2017 B2018 B2019 B2020 Proces Flere investeringer i vores børn og unge Vi vil investere i børns og unges

Læs mere

Ansøgning om hydrologiske tiltag i Skagen Klitplantage. Naturstyrelsens j.nr. NST

Ansøgning om hydrologiske tiltag i Skagen Klitplantage. Naturstyrelsens j.nr. NST Frederikshavns Kommune post@frederikshavn.dk Vendsyssel Ref. BJHJE Den 15. august 2016 Ansøgning om hydrologiske tiltag i Skagen Klitplantage. Naturstyrelsens j.nr. NST-2142-00414. Naturstyrelsen Vendsyssel

Læs mere

Teknik og Miljø Plejeplan. Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården

Teknik og Miljø Plejeplan. Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården Teknik og Miljø 2014 Plejeplan Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården Forsidefoto af 20. maj 2014 Parti af kystoverdrevet med røde tjærenelliker Baggrund Slagelse Kommune har som

Læs mere

KØGE KOMMUNE, Driftsentreprise for parker og grønne områder i Køge vest SAB - Lokal standard for pleje af elementer Side

KØGE KOMMUNE, Driftsentreprise for parker og grønne områder i Køge vest SAB - Lokal standard for pleje af elementer Side Indholdsfortegnelse: Græs Brugsplæne 2 Græsflade 3 Fælledgræs 4 Naturgræs 5 Buske Bunddækkende buske 6 Prydbuske 7 Busket 8 Krat 9 Hæk Hæk 10 Fritvoksende hæk 11 Hegn 12 Træer Fritvoksende træer 13 Trægrupper

Læs mere

Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning

Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning Pædagogisk ide I denne øvelse arbejdes der videre med stoffet fra den lærerstyrede undervisning i klassen. Men her er der fokus på nye vinkler

Læs mere

Skriftlig beretning. Ordinær generalforsamling 28. april 2019

Skriftlig beretning. Ordinær generalforsamling 28. april 2019 Dyrlægeskovens Lodsejerlag Nykøbing Sjælland Skriftlig beretning Ordinær generalforsamling 28. april 2019 Bestyrelsen for Lodsejerlaget opfordrer naturligvis lodsejerne til at deltage på årets generalforsamling.

Læs mere

Forslag til landskabelig indretning af 6 rundkørsler langs rute 21 samt opfølgende pleje. Velkomst til Geopark Odsherred året rundt i rundkørslerne

Forslag til landskabelig indretning af 6 rundkørsler langs rute 21 samt opfølgende pleje. Velkomst til Geopark Odsherred året rundt i rundkørslerne Til Odsherred Kommune Att. Lars Jespersen Hunstruphus den 24. juli 2017 Forslag til landskabelig indretning af 6 rundkørsler langs rute 21 samt opfølgende pleje. Velkomst til Geopark Odsherred året rundt

Læs mere

Miljø og økonomi græspleje. GAD seminar den 9. januar 2013 Hortonom Bente Mortensen GreenProject

Miljø og økonomi græspleje. GAD seminar den 9. januar 2013 Hortonom Bente Mortensen GreenProject Miljø og økonomi græspleje GAD seminar den 9. januar 2013 Hortonom Bente Mortensen GreenProject Hvorfor fokusere på boldbaners miljøforhold? Hvilke miljøforhold er de vigtigste? Kortlægning Miljømæssige

Læs mere

Udarbejdelse af udviklingsplaner for alle interesserede landsbyer i Nyborg Kommune

Udarbejdelse af udviklingsplaner for alle interesserede landsbyer i Nyborg Kommune Udarbejdelse af udviklingsplaner for alle interesserede landsbyer i Nyborg Kommune Baggrund og motivation Det er et mål i kommuneplanen, at der skal udarbejdes udviklingsplaner for de 9 byzonelandsbyer

Læs mere

Notat udbredelsen af modulvogntogsnettet

Notat udbredelsen af modulvogntogsnettet Notat udbredelsen af modulvogntogsnettet Der har i de senere år været fokus på udvikle det vejnet, hvor der kan køres med modulvogntog i Danmark. Baggrunden for ønsket er en forventning om, at modulvogntog,

Læs mere

HiBird Vildtafgrøder

HiBird Vildtafgrøder HiBird Vildtafgrøder 2 LG HiBird Vildtafgrøder LG HiBird Vildtafgrøder - for en øget biodiversitet i det åbne land Vildtafgrøder er en oplagt mulighed for at forbedre levevilkårene for vildtet i det åbne

Læs mere

Marts Rigsrevisionens notat om beretning om. Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser

Marts Rigsrevisionens notat om beretning om. Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser Marts 2019 Rigsrevisionens notat om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser Fortsat notat til Statsrevisorerne 1 Opfølgning i sagen om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser

Læs mere

Natur- og Miljøkonference 20. maj 2014. DN s ønsker til den kommunale vandløbsservice. Henning Mørk Jørgensen, biolog Danmarks Naturfredningsforening

Natur- og Miljøkonference 20. maj 2014. DN s ønsker til den kommunale vandløbsservice. Henning Mørk Jørgensen, biolog Danmarks Naturfredningsforening Natur- og Miljøkonference 20. maj 2014 DN s ønsker til den kommunale vandløbsservice Henning Mørk Jørgensen, biolog Danmarks Naturfredningsforening Forventninger til den kommunale vandløbsservice Pas på

Læs mere

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 29. november 2006. Tillægsbevilling som følge af forventet regnskab for 2006 for Århus

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 29. november 2006. Tillægsbevilling som følge af forventet regnskab for 2006 for Århus Til Byrådet via Magistraten Den 29. november 2006 Århus Kommune Teknik og Miljø Tillægsbevilling som følge af forventet regnskab for 2006 for Århus Sporveje 1. Resume Den ustabile driftssituation i den

Læs mere

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 1 Vandhuller - Anlæg og oprensning Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 2 Invitér naturen ind på din ejendom Et godt vandhul indgår som et naturligt og smukt element i landskabet og er fyldt med

Læs mere

Grønt Rådsmøde den 6. december december 2018 stevns kommune 1

Grønt Rådsmøde den 6. december december 2018 stevns kommune 1 Grønt Rådsmøde den 6. december 2018 december 2018 stevns kommune 1 DAGSORDEN 1. Sejlads på Tryggevælde å 2. Stevns Naturcenter input til strategi og fremtid 3. Materielgården og driften af kommunale arealer

Læs mere

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Baggrund Karens Hus og Have ligger placeret på en ca. 2000 m2 stor grund, på et aflukket og hegnet hjørne af Lersø Parken. Størstedelen af arealet

Læs mere

Furesø vejkanter fotos. Farum. Maj 2012

Furesø vejkanter fotos. Farum. Maj 2012 1 Furesø vejkanter fotos.. Maj 2012 Vejstrækning Vejside Vurdering *) Foto Kommentarer Høveltevej sydlig 4, vestvendt skrænt Begge sider af vejen fra Motorvejen og til Høveltevangsvej bør slås tidligt.

Læs mere

OPSAMLING PÅ BYRÅDETS TEMADRØFTELSE 3 ROBUSTE GRØNNE MILJØER

OPSAMLING PÅ BYRÅDETS TEMADRØFTELSE 3 ROBUSTE GRØNNE MILJØER OPSAMLING PÅ BYRÅDETS TEMADRØFTELSE 3 ROBUSTE GRØNNE MILJØER 31.10.18 - Arbejde med ny planstrategi - Roskilde Kommune 2018 PLANTEMA #3 ROBUSTE GRØNNE MILJØER I det følgende præsenteres en opsamling på

Læs mere

Alternativ 1 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Drift 330 330 330 330 Anlæg 400 Finansiering. I alt 730 330 330 330

Alternativ 1 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Drift 330 330 330 330 Anlæg 400 Finansiering. I alt 730 330 330 330 Navn på tema: Afgræsning af kommunale arealer Alternativ 1 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Drift 330 330 330 330 Anlæg 400 Finansiering I alt 730 330 330 330 Alternativ 2 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Drift

Læs mere

2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde?

2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde? 1 2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde? 4.. Hvordan oplever du niveauet for de forskellige fortovsbelægninger? 5. Hvordan

Læs mere

Godkendelse af handlingsplan for rottebekæmpelse

Godkendelse af handlingsplan for rottebekæmpelse Punkt 7. Godkendelse af handlingsplan for rottebekæmpelse 2017-000847 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at : Godkender handlingsplanen med tilhørende overslag over økonomien Fastsætter det endelige

Læs mere

Vedrørende gennemgang og vurdering af 54 ahorn langs Vestre allé, samt rønnetræer og lindetræer i Baggårde onsdag den 5/

Vedrørende gennemgang og vurdering af 54 ahorn langs Vestre allé, samt rønnetræer og lindetræer i Baggårde onsdag den 5/ Til Park og Vej Tranderupmark 2 5970 Ærøskøbing ATT: Kurt Nørmark. Skovfoged Hans Thekilde Nielsen Mobil: 61 55 21 23 HTN@Skovdyrkerne.dk 15. januar 2019 Vedrørende gennemgang og vurdering af 54 ahorn

Læs mere

Gyldenrisbekæmpelse i testområde på Amager Fælled

Gyldenrisbekæmpelse i testområde på Amager Fælled Gyldenrisbekæmpelse i testområde på Amager Fælled Denne rapport indeholder en begrundelse for prioriteringen af testområdet for gyldenrisbekæmpelse på Amager Fælled, beskrivelse af metoden for den præcise

Læs mere

Naturtjek Mere og bedre viden om samspil mellem natur, kvæg og økonomi

Naturtjek Mere og bedre viden om samspil mellem natur, kvæg og økonomi Naturtjek Mere og bedre viden om samspil mellem natur, kvæg og økonomi Heidi Buur Holbeck, Landskonsulent, natur Hvad har vi lært af projektet? - Mange komplekse problemstillinger og mange hensyn Der kan

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG Lb. Nr. TMU-OM-01 Besparelse på energi i kommunens bygninger Område: Kommunale ejendomme Funktion: 00.25.10 1.653.000 kr. i årlig besparelse på energi i kommunens bygninger. Vi kan se at energiudgiften

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Bynatur Biodiversitet og byrumsdesign. - At skabe plads til både natur og mennesker

Bynatur Biodiversitet og byrumsdesign. - At skabe plads til både natur og mennesker Bynatur Biodiversitet og byrumsdesign - At skabe plads til både natur og mennesker Program Tab af biodiversitet er bynatur svaret? Bynatur Biodiversitet i teorien Byrumsdesign i teorien Trekanten Bynatur

Læs mere

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 67 af 8 SAB Beplantning 10 Nov 2010 Entreprise VSD-06 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 67 af 8 SAB Beplantning 10 Nov 2010 Entreprise VSD-06 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT FYN 2010 - vejdrift side 67 af 8 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) VSD Entreprise 06 Beplantning På Strækninger og sideanlæg PILOT FYN 2010 - vejdrift side 68 af 8 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Naturen i byen Anna Bodil Hald. NATUREN I BYEN Park- og Naturforvalternes vintermøde 2015. Nationalmuseet.

Naturen i byen Anna Bodil Hald. NATUREN I BYEN Park- og Naturforvalternes vintermøde 2015. Nationalmuseet. Naturen i byen Anna Bodil Hald NATUREN I BYEN Park- og Naturforvalternes vintermøde 2015. Nationalmuseet. Højere biodiversitet (=arter fra den vilde natur) i byens (græs)arealer og vejkanter? Konklusion.

Læs mere

Besked indhold. Afsender Modtager Birgitte J.T.K. Nielsen Dato Tir 15:19

Besked indhold. Afsender Modtager Birgitte J.T.K. Nielsen Dato Tir 15:19 Emne:Re: SV: SV: Re: SV: Fællesmøde med Materielgården mandag den 1. april kl. 19.00 i kantinen på Store Heddinge Rådhus Afsender brangstrup@info.dk Modtager Birgitte J.T.K. Nielsen Dato Tir 15:19 Besked

Læs mere

Forventet Kunde Aftalekonto Kundenavn 1 Kunde postnr. Kunde by Kunde vej Husnr

Forventet Kunde Aftalekonto Kundenavn 1 Kunde postnr. Kunde by Kunde vej Husnr Fjernaflæst Skabelon I alt 6.907.613 687.286 7.594.899 Aftagenr status Leverandør jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-11 jun-12 Forbrug_JUL201 1_JUN2012 Forventet

Læs mere

Danske Parkdage 2014 Strategier for driften i Roskilde Kommune Af Ivan Hyllested Pedersen. Veje og Grønne områder, By, Kultur og Miljø

Danske Parkdage 2014 Strategier for driften i Roskilde Kommune Af Ivan Hyllested Pedersen. Veje og Grønne områder, By, Kultur og Miljø Danske Parkdage 2014 Strategier for driften i Roskilde Kommune Af Ivan Hyllested Pedersen Veje og Grønne områder, By, Kultur og Miljø Strategi for udvikling af driften. Citater fra i går: Israels Plads

Læs mere

Nyt redskab i driftsstyringen Brug af det nye beskrivelsessystem

Nyt redskab i driftsstyringen Brug af det nye beskrivelsessystem Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning Nyt redskab i driftsstyringen Brug af det nye beskrivelsessystem Christian Philip Kjøller Dias 1 Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning Indhold Udvikling

Læs mere

Deres grønne kontakt

Deres grønne kontakt Plejeplan TIL GRØN PLEJE ved Gertrud Rasks Vej Aalborg I forbindelse med gennemgang af de grønne områder ved Gertrud Rasks Vej har Buus & Co udarbejdet denne pleje plan til området. Der gives forslag til

Læs mere

Status over høstteknologi og tekniske barrierer i Danmark. Jørgen Pedersen, TI AgroTech 2. marts 2016.

Status over høstteknologi og tekniske barrierer i Danmark. Jørgen Pedersen, TI AgroTech 2. marts 2016. Status over høstteknologi og tekniske barrierer i Danmark Jørgen Pedersen, TI AgroTech 2. marts 2016. Disposition Maskiner til lavbundarealer Maskiner til grøftekanter Overvejelser ved valg af udstyr Motoreffekt

Læs mere

NFK : Anbefales til 8 prioritering 4008

NFK : Anbefales til 8 prioritering 4008 IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Natur- Fritids og Kulturudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 - Nye anlæg 4006 03851 Hårlev Byskov 45

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Velkommen til Sommerhusforeningen

Velkommen til Sommerhusforeningen Velkommen til Sommerhusforeningen Bestyrelsen i Sommerhus- og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand vil gerne byde jer hjertelig velkommen i vores sommerhusområde. Vi håber I må blive glade for at være

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018 Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget Evaluering af Udviklingsmål 2018 januar 2019 Indhold Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget...3 MTU2 Færre uheld i trafikken...3 MTU3 Flere buspassagerer på det samlede

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødested: Mødelokale 620 Mødetidspunkt: Kl. 17:00-18:00 Medlemmer: Fraværende: Formand:

Læs mere

Nyborg Kirkegårde. Gravstedssydelser. Pleje og vedligeholdelse af individuelle gravsteder:

Nyborg Kirkegårde. Gravstedssydelser. Pleje og vedligeholdelse af individuelle gravsteder: Pleje og vedligeholdelse af individuelle gravsteder: Individuelle gravsteder er små afgrænsede arealer med forskellige anlægstyper, der er sammensat af delelementer. Kistegravsteder er typisk 3 eller 6

Læs mere

Evaluering af Medieleg i dagtilbud

Evaluering af Medieleg i dagtilbud Januar 2017 Evaluering af Medieleg i dagtilbud sag.nr. 13/30037 lfb Projektet Medieleg startede i efteråret 2013, og evalueres afsluttende december 2016. Der er til projektet brugt 550,000 kr., primært

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling Nordjylland

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling Nordjylland Ploven fjerner 3 beskyttet natur Naturbeskyttelsesloven fra 1992 indeholder bestemmelser om beskyttelse af bestemte naturtyper. Disse bestemmelser er beskrevet i lovens 3. Mange naturområder er forsvundet

Læs mere

Ændring af plejemetode i Naturplejeplanen for strandarealet (opsigelse af plejeaftale med afgræsning)

Ændring af plejemetode i Naturplejeplanen for strandarealet (opsigelse af plejeaftale med afgræsning) Forslag til den ordinære generalforsamlingen 2017 for Grundejerforeningen Gyvelbugten/Yderby Lyng til behandling under punkt 5 forslag fra medlemmerne. Ændring af plejemetode i Naturplejeplanen for strandarealet

Læs mere

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. maj 2019

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. maj 2019 Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering maj 2019 Farvekoder: Grøn = indsatsen forløber planmæssigt Gul = indsatsen kræver opmærksomhed i følgegruppen/afventer afklaringer

Læs mere