Region Syddanmark Antal besvarelser: MTU Psykiatrien i Region Syddanmark Total Svarprocent: 80

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Syddanmark Antal besvarelser: MTU Psykiatrien i Region Syddanmark Total Svarprocent: 80"

Transkript

1 Region Syddanmark Antal besvarelser: MTU 2013 Svarprocent: 80

2 RESUMÉ Svarprocenten er 80 (76 i 2012). Svarprocent er dermed med på niveau med den samlede svarprocent for Region Syddanmark (ligeledes 80). Der er ingen ændringer i den samlede sociale kapital (3,6), arbejdsglæde(3,9) og jobtilfredshed (3,9). Den samlede sociale kapital er fortsat lavere end regionsresultat (0,2 lavere). En mindre tilbagegang fra 3,8 til 3,7 på tilstrækkelig indflydelse på planlægningen af arbejdstid. Sundhedsassistenter scorer 0,3 lavere ift. indflydelse på planlægningen af arbejdstid. Samarbejdet med de næste kolleger vurderes fortsat højt (4,0-4,1 for spørgsmålene i samlende social kapital) og på niveau med regionsresultatet. Resultaterne for samarbejdet med nærmeste og overordnede ledelse er stort set uændrede - og resultaterne ligger ca. 0,3 lavere end regionsresultaterne. Størst afvigelse ses ift. tillid til den overordnede ledelse, der scorer 3,2 (3,6 i regionen). I spørgsmålet ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde scorer psykologer 0,5 lavere end Psykiatrien samlet set.

3 RESUMÉ Ingen ændringer i oplevelsen af samarbejdet mellem afdelinger ved Psykiatrien, faggrupper samt samarbejdet med patienterne. I spørgsmålet om Jeg oplever et godt samarbejde på tværs af afdelingerne ved Psykiatrien i Region Syddanmark scores 3,1, mens regionsresultatet er 3,4. Ingen ændring i tilfredsheden med arbejdsopgaverne (4,1) eller oplevelse af den kvalitet, der leveres (3,8 i spørgsmål I min afdeling har vi høj kvalitet i løsningen af kerneopgaverne ). Psykologer svarer i gennemsnit 3,2 til spørgsmålet I min afdeling er vi gode til at opsøge nye ideer eller metoder, som kan give en bedre opgaveløsning, hvor det samlede resultat for Psykiatrien er 3,6. Resultater for krænkende adfærd svarer til sidste års resultater. Omkring en tredjedel har oplevet trusler om vold, og 15% har været udsat for fysisk vold. 15% angiver, at de har oplevet mobning. Knap 50 personer angiver, at de har oplevet mobning fra en leder. Afdelinger med et relativt lavt sygefravær scorer en anelse højere på flere spørgsmål, herunder spørgsmål om medarbejdernes personlige udvikling og mulighed for at planlægge sin egen arbejdstid.

4 DEL 1

5 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises senere i rapporten. Yderst til højre sammenlignes resultatet med evt. historik og overordnede organisatoriske niveauer. Resultatet vises som et gennemsnit målt på en skala fra 1 (lavest) til 5 (højest). Lokale og evt. sundhedssektor spørgsmål er ikke inkluderet i beregningen af resultatet for et hovedområde. Lokale spørgsmål er markeret med *. Sundhedssektorspørgsmål er markeret med **. Spørgsmålene i hovedområdet Spørgsmål til arbejdspladsen - fælles for de 5 regioner er aftalt indbyrdes mellem de fem regioner. Disse spørgsmål er stillet på en 7-punkts skala, der efterfølgende er omregnet til en 5-punktsskala for at kunne sammenligne med de øvrige hovedområder. I pilotafdelingerne har medarbejdere fået stillet udvalgte spørgsmål.

6 SOCIAL KAPITAL 02 Social Kapital handler om oplevelsen af tillid, retfærdighed og samarbejde mellem kolleger, nærmeste ledelse og overordnet ledelse. Social Kapital måles ved en række enkeltspørgsmål, der er grupperet inden for fire temaer: Samlende social kapital, Brobyggende social kapital, Forbindende social kapital (nærmeste leder) og Forbindende social kapital (overordnet ledelse). Samlende social kapital vedrører relationerne internt i gruppen (afsnittet/afdelingen). Brobyggende social kapital vedrører relationer på tværs af afdelingerne i enheden. Forbindende social kapital relaterer sig til nærmeste leder og overordnet ledelse. Forbindende social kapital (nærmeste leder) vedrører relationerne mellem medarbejdere og ledere internt i gruppen. Forbindende social kapital (overordnet ledelse) vedrører relationer mellem overliggende ledelsesniveauer.

7 SOCIAL KAPITAL 03

8 SOCIAL KAPITAL 04 Social kapital Samlende social kapital Brobyggende social kapital Forbindende social kapital (nærmeste leder) Forbindende social kapital (overordnet ledelse) Psykiatrien Total 3,6 4,0 3,7 3,6 3,2 PsykInfo 4,0 4,3 3,8 4,0 3,6 Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg 4,0 4,0 4,0 3,9 3,7 Psykiatrisk Afdeling Odense 3,9 4,0 3,7 3,8 3,5 Service 3,8 3,8 3,8 3,9 3,7 Psykiatrisk Afdeling Esbjerg/Ribe Psykiatrisk Afdeling Middelfart 3,8 4,2 3,8 3,7 3,3 3,8 4,0 3,6 3,8 3,7 Psykiatrisk Afdeling 3,7 4,1 3,7 3,6 3,2 Administrationen 3,6 3,7 3,9 3,4 3,6 Børne- og Ungdomspsykiatri Aug./Kol. Psykiatrisk Afdeling Kolding/Vejle Psykiatrisk Afdeling Aug./Had. samt Geronto og Oligofreni Psykiatrisk Afdeling Svendborg 3,6 4,2 3,7 3,6 3,1 3,6 4,0 3,6 3,5 2,8 3,6 4,1 3,6 3,5 2,8 3,5 3,8 3,6 3,4 3,1

9 ARBEJDSGLÆDE, SOCIAL KAPITAL OG SYGEFRAVÆR 05 Arbejdsglæde Social kapital Sygefravær Svarprocent Psykiatrien Total 3,9 3,6 3,7% 80% Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg 4,3 4,0 2,5% 71% PsykInfo 4,2 4,0 1,5% 78% Psykiatrisk Afdeling Esbjerg/Ribe 4,1 3,8 3,6% 75% Psykiatrisk Afdeling Middelfart 4,1 3,8 4,1% 71% Psykiatrisk Afdeling Odense 4,1 3,9 4,1% 83% Service 4,0 3,9 4,9% 79% Psykiatrisk Afdeling Aug./Had. samt Geronto og Oligofreni 3,9 3,6 4,1% 77% Psykiatrisk Afdeling Svendborg 3,9 3,5 5,5% 80% Administrationen 3,9 3,6 2,2% 93% Psykiatrisk Afdeling Kolding/Vejle Børne- og Ungdomspsykiatri Aug./Kol. Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Afdeling for Traume- og Torturoverlevere 3,7 3,6 4,2% 84% 3,6 3,6 2,6% 90% 3,4 3,2 4,1% 87% 3,4 3,2 5,1% 83% Note: Sygefraværet er beregnet som summen af alle sygetimer i afdelingen divideret med summen af alle normtimer i afdelingen (som i HR nøgletal). Beregningen foretages for alle medarbejdere, der indgår i afdelingen. Bemærk venligst, at sygefraværsprocenten kan afvige fra den tilsvarende sygefraværsprocent i HR nøgletal. Det skyldes, at der kan være forskel på medarbejdernes tilhørsforhold i MTU-organisationen og organisationen i HR nøgletal.

10 DE 5 HØJESTE OG 5 LAVESTE VURDERINGER 06 Nedenfor fremgår de 5 spørgsmål, som er vurderet højest af medarbejderne, og de 5 spørgsmål, som er vurderet lavest af medarbejderne.

11 STØRSTE FORSKELLE - SAMMENLIGNING MED HISTORIK 07 Nedenfor fremgår de spørgsmål, som for medarbejderne afviger mest positivt i forhold til historik, og de spørgsmål, som for medarbejderne afviger mest negativt i forhold til historik.

12 STØRSTE FORSKELLE - SAMMENLIGNING MED BENCHMARK 08 Nedenfor fremgår de spørgsmål, som for medarbejderne afviger mest positivt i forhold til Region Syddanmark Total, og de spørgsmål, som for medarbejderne afviger mest negativt i forhold til Region Syddanmark Total.

13 DEL 2

14 Antal afdelinger/afsnit MTU 2013 SPREDNING I ARBEJDSGLÆDE 09 I figuren indgår 130 afdelinger, der har mindst 5 besvarelser. Figuren viser, at der er betydelig spredning i arbejdsglæde på tværs af enhederne. Arbejdsglæde varierer fra 2,9 til 4,9. De 20% højest scorende afdelinger har en arbejdsglæde på over 4,22. De 20% lavest scorende afdelinger har en arbejdsglæde under 3, Laveste 20% Højeste 20% ,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 Arbejdsglæde

15 Arbejdsglæde 2013 MTU 2013 UDVIKLING I ARBEJDSGLÆDE 10 I figuren indgår 102 afdelinger, der har resultater i 2012 og Figuren viser, at 44 afdelinger har opnået at ligge højere end gennemsnittet to år i træk Arbejdsglæde 2012

16 TOP 10 SPM. DER BESKRIVER AFDE- LINGER M. HØJ/LAV ARBEJDSGLÆDE 11 Figuren viser de 10 spørgsmål, hvor der er størst forskel på afdelinger med høj henholdsvis lav arbejdsglæde. Er du tilfreds med arbejdsmiljøet 2,5 4,0 I min afdeling er der arbejdsglæde Bliver konflikter løst på en retfærdig måde I min afdeling havde vi en god opfølgning på medarbejdertilfredshedsundersøgelsen i 2012 Er du tilfreds med dine fremtidsudsigter i arbejdet 2,8 2,7 2,7 2,7 4,1 3,9 3,8 4,0 Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning Har du tillid til de udmeldinger, der kommer fra ledelsen Jeg oplever, at der er et godt samarbejde mellem min nærmeste leder/ledelse og medarbejderne Min nærmeste leder/ledelse træffer de rigtige beslutninger i forhold til løsningen af kerneopgaverne Min nærmeste leder/ledelse skaber sammenhæng i de tværgående arbejdsopgaver 3,3 2,8 3,1 3,1 3,0 4,3 4,0 4,2 4,2 4, Helt uenig Helt enig Top (Arbejdsglæde >4.22) Bund (Arbejdsglæde <3.68)

17 TOP 10 SPM. DER BESKRIVER AFDE- LINGER M. HØJ/LAV SYGEFRAVÆR 12 Figuren viser de 10 spørgsmål, hvor der er størst forskel på afdelinger med høj henholdsvist lav sygefravær. Er du tilfreds med dine fremtidsudsigter i arbejdet 3,4 3,7 Jeg har gode muligheder for at udvikle mig 3,6 3,9 Jeg oplever gode muligheder for at udnytte mine kvalifikationer Jeg har tilstrækkelig indflydelse på planlægningen af min arbejdstid 3,8 3,8 4,1 4,2 Er du tilfreds med arbejdsmiljøet 3,4 3,8 I min afdeling er der arbejdsglæde 3,6 4,0 I min afdeling er vores møder effektive og udbytterige 3,4 3,7 I min afdeling har vi høj kvalitet i løsningen af kerneopgaverne 3,8 4,1 I min afdeling er der en fælles forståelse af, hvad der er vores kerneopgaver I min afdeling er vi gode til at opsøge nye ideer eller metoder, som kan give en bedre opgaveløsning 4,0 3,7 3,9 3, Helt uenig Top (Sygefravær< 1.75 pct.) Helt enig Bund (Sygefravær > 5.12 pct.)

18 Vurddering MTU 2013 VURDERING OG VARIATION I RESUL- TATER PÅ TVÆRS AF AFDELINGER 13 Figuren illustrerer de 15 spørgsmål med størst forskel i vurderingen på tværs af afdelingerne. Forskellen måles som interkvintil afstanden mellem afdelingerne. Det er afstanden mellem den lavest scorende afdeling af de 20% højeste scorende afdelinger og den højest scorende afdeling af de 20% laveste scorende afdelinger. 3,9 3,7 3,5 Nærmeste leder træffer rigtige beslutninger Arbejdsglæde i afdelingen Gode udviklingsmulighed er Nærmeste leder anerkender medarbejderne Nærmeste leder er handlekraftig Tillid til udmeldinger fra ledelsen Godt samarbejde ml. nærmeste leder og medarbejderne Tilfreds med fremtidsudsigter 3,3 3,1 Tilfreds med arbejdsmiljøet Overordnede ledelse træffer de rigtige beslutninger Overordnede ledelse er troværdig Retfærdig konfliktløsning Tillid til den overordnede ledelse God opfølgning på MTU 2012 Overordnede ledelse informerer tilstrækkeligt 2,9 0,8 0,9 1 1,1 1,2 Forskel på Top 20 pct. og Bund 20 pct.

19 Forskel på Top 20 pct. og Bund 20 pct. MTU 2013 SAMVARIATION MED LEDERS SAMAR- BEJDE MED MEDARBEJDERNE 14 Figuren illustrerer de 15 spørgsmål, som korrelerer mest med vurderingen af Godt samarbejde ml. nærmeste leder og medarbejdere. 1,1 Nærmeste leder træffer rigtige beslutninger Overordnede ledelse træffer de rigtige beslutninger Retfærdig konfliktløsning 0,9 Gode udviklingsmulighed er Tilfreds med arbejdsmiljøet Overordnede ledelse er troværdig Nærmeste leder er handlekraftig Tilfreds med fremtidsudsigter Godt samarbejde ml. nærmeste leder og medarbejderne Overordnede ledelse informerer tilstrækkeligt God opfølgning på MTU 2012 Tillid til den overordnede ledelse 0,7 Arbejdsglæde i afdelingen Tillid til udmeldinger fra ledelsen Nærmeste leder anerkender medarbejderne 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Korrelation (sammenhæng ml. spørgsmål)

20 DEL 3

21 ARBEJDSGLÆDE 15

22 DINE ARBEJDSOPGAVER 16

23 DIN UDVIKLING 17

24 DIN NÆRMESTE LEDER 18

25 DIN AFDELING 19

26 DIN AFDELING 20

27 DEN OVERORDNEDE LEDELSE 21

28 DIN ARBEJDSPLADS 22

29 SPØRGSMÅL TIL ARBEJDSPLADSEN FÆLLES FOR DE 5 REGIONER 23

30 DEL 4

31 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 24 Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for trusler om vold på din arbejdsplads (n=1878) Fra hvem har du været udsat for trusler om vold på din arbejdsplads (n=615)

32 KRÆNKENDE ADFÆRD - FYSISK VOLD 25 Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for fysisk vold på din arbejdsplads (n=1878) Fra hvem har du været udsat for fysisk vold på din arbejdsplads (n=277)

33 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 26 Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for mobning på din arbejdsplads (n=1878) Fra hvem har du været udsat for mobning på din arbejdsplads (n=158)

34 KRÆNKENDE ADFÆRD - KONFLIKTER 27 Har du inden for de seneste 12 måneder haft skænderier eller konflikter med nogen på din arbejdsplads (n=1877) Med hvem har du haft skænderier eller konflikter med på din arbejdsplads (n=640)

35 ARBEJDSULYKKER 28 Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for en eller flere arbejdsulykker, som medførte mere end én dags fravær (n=1875)

36 DEL 5

37 PLEJE OG BEHANDLING AF PATIENTER 29

38 ARBEJDS OG PRIVATLIV 30

39 DEL 6

40 Største negative afvigelser Største positive afvigelser MTU 2013 STØRSTE FORSKELLE ML. SYGE- PLEJERSKERE OG ANDRE MEDARB. 31 Top 5 forskelle positivt såvel som negativt mellem faggruppen og andre medarbejdere ved enheden. Resultatet i parentesen angiver gennemsnittet i den udvalgte faggruppe. Er du tilfreds med måden, dine evner bruges på (3,8) 0,1 Jeg oplever gode muligheder for at udnytte mine kvalifikationer (3,9) Jeg er tilfreds med min seneste udv.samtale (kun stillet til dem med udv.samtale) (4) Er du tilfreds med dine fremtidsudsigter i arbejdet (3,4) 0,1 0,1 0,1 Jeg har gode muligheder for at udvikle mig (3,6) 0,1 Jeg har tillid til mine kolleger i afdelingen (4,2) 0,1 Mine kolleger er med til at skabe et godt arbejdsmiljø for mig (4,2) 0,1 I min afdeling har vi det godt med hinanden (4,1) 0,1 Jeg har tillid til den overordnede leders/ledelses måde at lede arbejdspladsen på (3,2) Jeg oplever et godt samarbejde på tværs af afdelingerne ved Psykiatrien i Region Syddanmark (3,0) -0,1-0,1-0,2-0,1 0,0 0,1 0,2

41 Største negative afvigelser Største positive afvigelser MTU 2013 STØRSTE FORSKELLE ML. SOCIAL- OG SUNDHEDSASS. OG ANDRE MEDARB. 32 Top 5 forskelle positivt såvel som negativt mellem faggruppen og andre medarbejdere ved enheden. Resultatet i parentesen angiver gennemsnittet i den udvalgte faggruppe. Psykiatrien i Region Syddanmark har et godt omdømme (3,6) Jeg er stolt af at kunne fortælle andre, hvor jeg er ansat (3,9) Jeg ønsker fortsat at være ansat ved Psykiatrien i Region Syddanmark om 1 år (4,2) Jeg trives med den arbejdsmængde, jeg er underlagt i mit job (3,7) 0,2 0,2 0,2 0,2 Der er normalt en god balance mellem mit arbejdsliv og privatliv (3,9) 0,1 Jeg har tilstrækkelig indflydelse på planlægningen af min arbejdstid (3,5) -0,3 Jeg har gode muligheder for at udvikle mig (3,3) -0,3 Er du tilfreds med arbejdsmiljøet (3,2) -0,2 Jeg har tillid til den overordnede leders/ledelses måde at lede arbejdspladsen på (3,0) -0,2 Den overordnede leder/ledelse er troværdig (3,0) -0,2-0,4-0,3-0,2-0,1 0,0 0,1 0,2 0,3

42 Største negative afvigelser Største positive afvigelser MTU 2013 STØRSTE FORSKELLE PÅ SVAR FRA PSYKOLOGER OG ANDRE MEDARB. 33 Top 10 forskelle positivt såvel som negativt mellem faggruppen og andre medarbejdere ved enheden. Resultatet i parentesen angiver gennemsnittet i den udvalgte faggruppe. Mine kolleger er med til at skabe et godt arbejdsmiljø for mig (4,2) 0,1 Jeg har tillid til mine kolleger i afdelingen (4,2) 0,1 I min afdeling er der en fælles forståelse af, hvad der er vores kerneopgaver (3,8) 0,1 Jeg oplever et godt samarbejde med kunderne (4,1) 0,1 Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde (3,3) -0,5 Har du tillid til de udmeldinger, der kommer fra ledelsen (3,1) I min afdeling havde vi en god opfølgning på medarbejdertilfredshedsundersøgelsen i 2012 (2,9) Jeg er tilfreds med min seneste udv.samtale (kun stillet til dem med udv.samtale) (3,5) Jeg trives med den arbejdsmængde, jeg er underlagt i mit job (3,1) I min afdeling er vi gode til at opsøge nye ideer eller metoder, som kan give en bedre opgaveløsning (3,2) -0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,6-0,4-0,2 0,0 0,2

43 RESULTATER OPDELT PÅ BAGGRUNDSSPØRGSMÅL 34 På de følgende sider opdeles den gennemsnitlige vurdering på hvert spørgsmål på baggrundsspørgsmål. Opdelingen vises kun, såfremt der indgår min. 5 besvarelser i en gruppe. Køn Mand Kvinde Total Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning 4,0 3,9 3,9 Jeg føler mig motiveret i mit arbejde 3,9 4,0 4,0 Jeg er glad for at gå på arbejde 3,9 4,0 3,9 Psykiatrien i Region Syddanmark er for mig det ideelle sted at være ansat 3,8 3,8 3,8 Jeg er glad for mine arbejdsopgaver 4,0 4,1 4,1 Jeg har tilstrækkelig indflydelse på planlægningen af min arbejdstid 3,8 3,7 3,7 Jeg trives med den arbejdsmængde, jeg er underlagt i mit job 3,5 3,5 3,5 Der er normalt en god balance mellem mit arbejdsliv og privatliv 3,7 3,8 3,8 Jeg yder gerne en ekstra indsats, når det er nødvendigt 4,3 4,3 4,3 Jeg kommer ofte med forslag til at udvikle og forbedre vores processer og arbejdsgange 4,0 3,9 3,9 Jeg har gode muligheder for at udvikle mig 3,6 3,5 3,5 Jeg oplever gode muligheder for at udnytte mine kvalifikationer 3,8 3,8 3,8 Har du inden for de seneste 12 måneder haft en udviklingssamtale 3,7 3,9 3,8 Har du en aftale med din nærmeste leder om din kompetenceudvikling (kun stillet til dem med udviklingssamtale) 4,0 4,0 4,0 Jeg er tilfreds med min seneste udv.samtale (kun stillet til dem med udv.samtale) 3,9 3,9 3,9 Jeg oplever, at min nærmeste leder følger op på vores aftale om min kompetenceudv. (kun stillet til dem med udv.samt. og aftale om komp.udv.) 4,0 3,9 3,9 Min nærmeste leder/ledelse træffer de rigtige beslutninger i forhold til løsningen af kerneopgaverne 3,6 3,6 3,6 Min nærmeste leder/ledelse skaber sammenhæng i de tværgående arbejdsopgaver 3,6 3,6 3,6 Min nærmeste leder/ledelse er handlekraftig 3,6 3,6 3,6 Min nærmeste leder/ledelse støtter aktivt min faglige udvikling 3,6 3,6 3,6 Min nærmeste leder/ledelse anerkender medarbejderne for et godt stykke arbejde 3,8 3,8 3,8 Jeg oplever, at der er et godt samarbejde mellem min nærmeste leder/ledelse og medarbejderne 3,7 3,7 3,7 I min afdeling er der arbejdsglæde 3,6 3,6 3,6 I min afdeling har vi det godt med hinanden < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5 4,0 4,1 4,1 Mine kolleger er med til at skabe et godt arbejdsmiljø for mig 4,0 4,1 4,1

44 RESULTATER OPDELT PÅ BAGGRUNDSSPØRGSMÅL 35 Køn Mand Kvinde Total Jeg har tillid til mine kolleger i afdelingen 4,1 4,1 4,1 Mine kolleger anerkender og påskønner mit arbejde 4,0 4,0 4,0 I min afdeling har vi et godt fagligt samarbejde 4,0 4,0 4,0 Jeg har et klart billede af kerneopgaverne i min afdeling 4,0 4,0 4,0 I min afdeling er der en fælles forståelse af, hvad der er vores kerneopgaver 3,7 3,7 3,7 I min afdeling har vi høj kvalitet i løsningen af kerneopgaverne 3,8 3,8 3,8 I min afdeling er vi gode til at opsøge nye ideer eller metoder, som kan give en bedre opgaveløsning 3,5 3,6 3,6 Jeg oplever et godt samarbejde på tværs af afdelingerne ved Psykiatrien i Region Syddanmark 3,0 3,1 3,1 Jeg oplever et godt samarbejde på tværs af faggrupper 3,8 3,9 3,9 Jeg oplever et godt samarbejde med kunderne 4,0 4,0 4,0 I min afdeling er vores møder effektive og udbytterige 3,3 3,4 3,4 I min afdeling havde vi en god opfølgning på medarbejdertilfredshedsundersøgelsen i ,2 3,3 3,3 Jeg har tillid til den overordnede leders/ledelses måde at lede arbejdspladsen på 3,3 3,2 3,2 Den overordnede leder/ledelse træffer de rigtige beslutninger i forhold til løsningen af kerneopgaven 3,3 3,1 3,1 Den overordnede leder/ledelse informerer medarbejderne tilstrækkeligt om, hvad der sker på arbejdspladsen 3,1 3,0 3,0 Den overordnede leder/ledelse er troværdig 3,4 3,3 3,3 Jeg ønsker fortsat at være ansat ved Psykiatrien i Region Syddanmark om 1 år 4,1 4,0 4,0 Psykiatrien i Region Syddanmark har et godt omdømme 3,5 3,5 3,5 Jeg er stolt af at kunne fortælle andre, hvor jeg er ansat 3,7 3,7 3,7 Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde 3,7 3,5 3,5 Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde 3,8 3,8 3,8 Har du tillid til de udmeldinger, der kommer fra ledelsen 3,5 3,4 3,4 Bliver konflikter løst på en retfærdig måde 3,4 3,3 3,3 Er du tilfreds med dine fremtidsudsigter i arbejdet 3,4 3,4 3,4 Er du tilfreds med arbejdsmiljøet 3,5 3,3 3,3 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5

45 RESULTATER OPDELT PÅ BAGGRUNDSSPØRGSMÅL 36 Køn Mand Kvinde Total Er du tilfreds med måden, dine evner bruges på 3,7 3,7 3,7 Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning 3,9 3,8 3,9 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5

46 RESULTATER OPDELT PÅ BAGGRUNDSSPØRGSMÅL 37 Alder Under 30 år år år år 60 år og derover Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning 4,0 3,9 3,9 3,9 4,1 3,9 Jeg føler mig motiveret i mit arbejde 4,0 3,9 3,9 4,0 4,2 4,0 Jeg er glad for at gå på arbejde 4,0 3,9 3,9 4,0 4,2 3,9 Psykiatrien i Region Syddanmark er for mig det ideelle sted at være ansat 4,0 3,8 3,7 3,8 4,0 3,8 Jeg er glad for mine arbejdsopgaver 4,1 4,0 4,0 4,1 4,2 4,1 Jeg har tilstrækkelig indflydelse på planlægningen af min arbejdstid 3,6 3,7 3,7 3,8 3,9 3,7 Jeg trives med den arbejdsmængde, jeg er underlagt i mit job 3,7 3,5 3,4 3,4 3,7 3,5 Der er normalt en god balance mellem mit arbejdsliv og privatliv 3,8 3,7 3,7 3,8 4,0 3,8 Jeg yder gerne en ekstra indsats, når det er nødvendigt 4,4 4,2 4,3 4,4 4,4 4,3 Jeg kommer ofte med forslag til at udvikle og forbedre vores processer og arbejdsgange 3,8 3,9 3,9 4,0 3,9 3,9 Jeg har gode muligheder for at udvikle mig 3,7 3,5 3,4 3,5 3,7 3,5 Jeg oplever gode muligheder for at udnytte mine kvalifikationer 3,8 3,7 3,7 3,8 4,0 3,8 Har du inden for de seneste 12 måneder haft en udviklingssamtale 3,3 3,8 3,9 3,9 3,8 3,8 Har du en aftale med din nærmeste leder om din kompetenceudvikling (kun stillet til dem med udviklingssamtale) 3,6 4,2 4,0 3,9 3,7 4,0 Jeg er tilfreds med min seneste udv.samtale (kun stillet til dem med udv.samtale) 3,8 3,9 3,9 3,9 4,1 3,9 Jeg oplever, at min nærmeste leder følger op på vores aftale om min kompetenceudv. (kun stillet til dem med udv.samt. og aftale om komp.udv.) Total 4,0 3,9 3,8 3,9 4,1 3,9 Min nærmeste leder/ledelse træffer de rigtige beslutninger i forhold til løsningen af kerneopgaverne 3,7 3,6 3,5 3,7 3,7 3,6 Min nærmeste leder/ledelse skaber sammenhæng i de tværgående arbejdsopgaver 3,6 3,6 3,4 3,6 3,7 3,6 Min nærmeste leder/ledelse er handlekraftig 3,7 3,7 3,6 3,6 3,8 3,6 Min nærmeste leder/ledelse støtter aktivt min faglige udvikling 3,7 3,6 3,5 3,7 3,7 3,6 Min nærmeste leder/ledelse anerkender medarbejderne for et godt stykke arbejde 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9 3,8 Jeg oplever, at der er et godt samarbejde mellem min nærmeste leder/ledelse og medarbejderne 3,6 3,6 3,6 3,7 3,9 3,7 I min afdeling er der arbejdsglæde 3,7 3,6 3,5 3,6 3,7 3,6 I min afdeling har vi det godt med hinanden 4,2 4,1 4,0 4,1 4,2 4,1 Mine kolleger er med til at skabe et godt arbejdsmiljø for mig 4,3 4,2 4,0 4,1 4,2 4,1 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5

47 RESULTATER OPDELT PÅ BAGGRUNDSSPØRGSMÅL 38 Alder Under 30 år år år år 60 år og derover Jeg har tillid til mine kolleger i afdelingen 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 Mine kolleger anerkender og påskønner mit arbejde 4,1 4,0 3,9 4,0 4,0 4,0 I min afdeling har vi et godt fagligt samarbejde 4,1 4,0 3,9 4,0 4,0 4,0 Jeg har et klart billede af kerneopgaverne i min afdeling 3,9 4,0 3,9 4,0 4,1 4,0 I min afdeling er der en fælles forståelse af, hvad der er vores kerneopgaver 3,8 3,7 3,6 3,8 3,8 3,7 I min afdeling har vi høj kvalitet i løsningen af kerneopgaverne 3,8 3,7 3,7 3,8 3,9 3,8 I min afdeling er vi gode til at opsøge nye ideer eller metoder, som kan give en bedre opgaveløsning 3,6 3,5 3,5 3,7 3,7 3,6 Jeg oplever et godt samarbejde på tværs af afdelingerne ved Psykiatrien i Region Syddanmark 3,2 3,1 3,0 3,1 3,3 3,1 Jeg oplever et godt samarbejde på tværs af faggrupper 4,0 3,9 3,8 3,9 4,0 3,9 Jeg oplever et godt samarbejde med kunderne 4,0 4,0 4,0 4,1 4,1 4,0 I min afdeling er vores møder effektive og udbytterige 3,4 3,4 3,3 3,4 3,5 3,4 I min afdeling havde vi en god opfølgning på medarbejdertilfredshedsundersøgelsen i ,4 3,3 3,2 3,3 3,5 3,3 Jeg har tillid til den overordnede leders/ledelses måde at lede arbejdspladsen på 3,4 3,1 3,1 3,3 3,5 3,2 Den overordnede leder/ledelse træffer de rigtige beslutninger i forhold til løsningen af kerneopgaven 3,3 3,1 3,1 3,2 3,3 3,1 Den overordnede leder/ledelse informerer medarbejderne tilstrækkeligt om, hvad der sker på arbejdspladsen 3,1 2,9 2,9 3,0 3,3 3,0 Den overordnede leder/ledelse er troværdig 3,4 3,2 3,2 3,3 3,5 3,3 Jeg ønsker fortsat at være ansat ved Psykiatrien i Region Syddanmark om 1 år 4,2 4,1 4,0 4,1 4,1 4,0 Psykiatrien i Region Syddanmark har et godt omdømme 3,6 3,5 3,4 3,5 3,5 3,5 Jeg er stolt af at kunne fortælle andre, hvor jeg er ansat 4,2 3,8 3,6 3,7 3,8 3,7 Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde 3,7 3,5 3,4 3,6 3,7 3,5 Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde 3,9 3,7 3,7 3,8 3,9 3,8 Har du tillid til de udmeldinger, der kommer fra ledelsen 3,6 3,3 3,4 3,5 3,6 3,4 Bliver konflikter løst på en retfærdig måde 3,4 3,3 3,2 3,4 3,4 3,3 Er du tilfreds med dine fremtidsudsigter i arbejdet 3,4 3,4 3,3 3,4 3,7 3,4 Er du tilfreds med arbejdsmiljøet 3,5 3,3 3,2 3,4 3,7 3,3 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5 Total

48 RESULTATER OPDELT PÅ BAGGRUNDSSPØRGSMÅL 39 Alder Under 30 år år år år 60 år og derover Er du tilfreds med måden, dine evner bruges på 3,7 3,6 3,6 3,7 3,9 3,7 Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning 3,9 3,8 3,8 3,9 4,1 3,9 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5 Total

49 RESULTATER OPDELT PÅ BAGGRUNDSSPØRGSMÅL 40 Anciennitet ved Psykiatrien i Region Syddanmark Mindre end 2 år 2-5 år 6-10 år år Mere end 20 år Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning 3,9 3,9 3,8 4,0 4,1 3,9 Jeg føler mig motiveret i mit arbejde 4,1 3,9 3,8 4,0 4,2 4,0 Jeg er glad for at gå på arbejde 4,1 3,9 3,8 4,0 4,1 3,9 Psykiatrien i Region Syddanmark er for mig det ideelle sted at være ansat 3,8 3,8 3,7 3,8 3,9 3,8 Jeg er glad for mine arbejdsopgaver 4,1 4,0 4,0 4,1 4,1 4,1 Jeg har tilstrækkelig indflydelse på planlægningen af min arbejdstid 3,7 3,6 3,7 3,9 3,9 3,7 Jeg trives med den arbejdsmængde, jeg er underlagt i mit job 3,6 3,4 3,4 3,5 3,6 3,5 Der er normalt en god balance mellem mit arbejdsliv og privatliv 3,8 3,7 3,7 3,8 3,9 3,8 Jeg yder gerne en ekstra indsats, når det er nødvendigt 4,4 4,3 4,3 4,4 4,4 4,3 Jeg kommer ofte med forslag til at udvikle og forbedre vores processer og arbejdsgange 3,7 3,9 3,9 3,9 4,0 3,9 Jeg har gode muligheder for at udvikle mig 3,7 3,4 3,4 3,6 3,7 3,5 Jeg oplever gode muligheder for at udnytte mine kvalifikationer 3,8 3,7 3,7 3,8 4,0 3,8 Har du inden for de seneste 12 måneder haft en udviklingssamtale 3,1 3,9 3,9 4,0 3,9 3,8 Har du en aftale med din nærmeste leder om din kompetenceudvikling (kun stillet til dem med udviklingssamtale) 3,9 4,0 4,0 3,9 4,1 4,0 Jeg er tilfreds med min seneste udv.samtale (kun stillet til dem med udv.samtale) 3,8 3,9 3,8 4,0 4,1 3,9 Jeg oplever, at min nærmeste leder følger op på vores aftale om min kompetenceudv. (kun stillet til dem med udv.samt. og aftale om komp.udv.) Total 3,9 4,0 3,8 3,8 4,0 3,9 Min nærmeste leder/ledelse træffer de rigtige beslutninger i forhold til løsningen af kerneopgaverne 3,7 3,6 3,5 3,6 3,8 3,6 Min nærmeste leder/ledelse skaber sammenhæng i de tværgående arbejdsopgaver 3,6 3,5 3,4 3,6 3,7 3,6 Min nærmeste leder/ledelse er handlekraftig 3,7 3,6 3,5 3,7 3,8 3,6 Min nærmeste leder/ledelse støtter aktivt min faglige udvikling 3,6 3,6 3,5 3,6 3,8 3,6 Min nærmeste leder/ledelse anerkender medarbejderne for et godt stykke arbejde 3,9 3,8 3,7 3,8 4,0 3,8 Jeg oplever, at der er et godt samarbejde mellem min nærmeste leder/ledelse og medarbejderne 3,7 3,7 3,5 3,7 3,9 3,7 I min afdeling er der arbejdsglæde 3,7 3,5 3,4 3,6 3,7 3,6 I min afdeling har vi det godt med hinanden 4,1 4,0 4,0 4,1 4,2 4,1 Mine kolleger er med til at skabe et godt arbejdsmiljø for mig 4,2 4,1 4,1 4,1 4,2 4,1 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5

50 RESULTATER OPDELT PÅ BAGGRUNDSSPØRGSMÅL 41 Anciennitet ved Psykiatrien i Region Syddanmark Mindre end 2 år 2-5 år 6-10 år år Mere end 20 år Jeg har tillid til mine kolleger i afdelingen 4,2 4,1 4,1 4,1 4,2 4,1 Mine kolleger anerkender og påskønner mit arbejde 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 I min afdeling har vi et godt fagligt samarbejde 4,0 3,9 3,9 4,0 4,1 4,0 Jeg har et klart billede af kerneopgaverne i min afdeling 3,9 4,0 3,9 4,0 4,0 4,0 I min afdeling er der en fælles forståelse af, hvad der er vores kerneopgaver 3,7 3,7 3,6 3,7 3,8 3,7 I min afdeling har vi høj kvalitet i løsningen af kerneopgaverne 3,8 3,7 3,7 3,8 3,9 3,8 I min afdeling er vi gode til at opsøge nye ideer eller metoder, som kan give en bedre opgaveløsning 3,5 3,4 3,5 3,7 3,7 3,6 Jeg oplever et godt samarbejde på tværs af afdelingerne ved Psykiatrien i Region Syddanmark 3,3 3,1 3,0 3,1 3,2 3,1 Jeg oplever et godt samarbejde på tværs af faggrupper 3,9 3,9 3,8 3,9 3,9 3,9 Jeg oplever et godt samarbejde med kunderne 4,0 4,0 4,0 4,0 4,1 4,0 I min afdeling er vores møder effektive og udbytterige 3,3 3,3 3,3 3,4 3,4 3,4 I min afdeling havde vi en god opfølgning på medarbejdertilfredshedsundersøgelsen i ,2 3,3 3,2 3,3 3,5 3,3 Jeg har tillid til den overordnede leders/ledelses måde at lede arbejdspladsen på 3,4 3,2 3,1 3,2 3,4 3,2 Den overordnede leder/ledelse træffer de rigtige beslutninger i forhold til løsningen af kerneopgaven 3,2 3,1 3,0 3,2 3,2 3,1 Den overordnede leder/ledelse informerer medarbejderne tilstrækkeligt om, hvad der sker på arbejdspladsen 3,1 2,9 2,9 3,0 3,1 3,0 Den overordnede leder/ledelse er troværdig 3,5 3,2 3,2 3,3 3,4 3,3 Jeg ønsker fortsat at være ansat ved Psykiatrien i Region Syddanmark om 1 år 4,1 4,1 3,9 4,1 4,2 4,0 Psykiatrien i Region Syddanmark har et godt omdømme 3,5 3,5 3,4 3,4 3,6 3,5 Jeg er stolt af at kunne fortælle andre, hvor jeg er ansat 3,9 3,8 3,6 3,6 3,7 3,7 Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde 3,7 3,5 3,4 3,5 3,7 3,5 Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde 4,0 3,7 3,7 3,8 4,0 3,8 Har du tillid til de udmeldinger, der kommer fra ledelsen 3,6 3,3 3,3 3,5 3,6 3,4 Bliver konflikter løst på en retfærdig måde 3,4 3,2 3,2 3,3 3,5 3,3 Er du tilfreds med dine fremtidsudsigter i arbejdet 3,3 3,3 3,3 3,4 3,6 3,4 Er du tilfreds med arbejdsmiljøet 3,4 3,3 3,2 3,4 3,6 3,3 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5 Total

51 RESULTATER OPDELT PÅ BAGGRUNDSSPØRGSMÅL 42 Anciennitet ved Psykiatrien i Region Syddanmark Mindre end 2 år 2-5 år 6-10 år år Mere end 20 år Er du tilfreds med måden, dine evner bruges på 3,7 3,6 3,6 3,8 3,9 3,7 Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning 3,9 3,8 3,7 3,9 4,0 3,9 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5 Total

52 RESULTATER OPDELT PÅ BAGGRUNDSSPØRGSMÅL 43 Hvad er dit ansættelsesforhold Fast stilling Tidsbegr. stilling/ vikariat Total Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning 3,9 4,1 3,9 Jeg føler mig motiveret i mit arbejde 4,0 4,2 4,0 Jeg er glad for at gå på arbejde 3,9 4,2 3,9 Psykiatrien i Region Syddanmark er for mig det ideelle sted at være ansat 3,8 3,9 3,8 Jeg er glad for mine arbejdsopgaver 4,1 4,2 4,1 Jeg har tilstrækkelig indflydelse på planlægningen af min arbejdstid 3,7 3,8 3,7 Jeg trives med den arbejdsmængde, jeg er underlagt i mit job 3,4 3,9 3,5 Der er normalt en god balance mellem mit arbejdsliv og privatliv 3,8 4,0 3,8 Jeg yder gerne en ekstra indsats, når det er nødvendigt 4,3 4,4 4,3 Jeg kommer ofte med forslag til at udvikle og forbedre vores processer og arbejdsgange 3,9 3,6 3,9 Jeg har gode muligheder for at udvikle mig 3,5 3,7 3,5 Jeg oplever gode muligheder for at udnytte mine kvalifikationer 3,8 3,9 3,8 Har du inden for de seneste 12 måneder haft en udviklingssamtale 3,9 2,5 3,8 Har du en aftale med din nærmeste leder om din kompetenceudvikling (kun stillet til dem med udviklingssamtale) 4,0 3,4 4,0 Jeg er tilfreds med min seneste udv.samtale (kun stillet til dem med udv.samtale) 3,9 3,9 3,9 Jeg oplever, at min nærmeste leder følger op på vores aftale om min kompetenceudv. (kun stillet til dem med udv.samt. og aftale om komp.udv.) 3,9 4,2 3,9 Min nærmeste leder/ledelse træffer de rigtige beslutninger i forhold til løsningen af kerneopgaverne 3,6 3,8 3,6 Min nærmeste leder/ledelse skaber sammenhæng i de tværgående arbejdsopgaver 3,5 3,7 3,6 Min nærmeste leder/ledelse er handlekraftig 3,6 3,8 3,6 Min nærmeste leder/ledelse støtter aktivt min faglige udvikling 3,6 3,7 3,6 Min nærmeste leder/ledelse anerkender medarbejderne for et godt stykke arbejde 3,8 3,9 3,8 Jeg oplever, at der er et godt samarbejde mellem min nærmeste leder/ledelse og medarbejderne 3,7 3,8 3,7 I min afdeling er der arbejdsglæde 3,5 3,8 3,6 I min afdeling har vi det godt med hinanden 4,1 4,2 4,1 Mine kolleger er med til at skabe et godt arbejdsmiljø for mig 4,1 4,1 4,1 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5

53 RESULTATER OPDELT PÅ BAGGRUNDSSPØRGSMÅL 44 Hvad er dit ansættelsesforhold Fast stilling Tidsbegr. stilling/ vikariat Total Jeg har tillid til mine kolleger i afdelingen 4,1 4,2 4,1 Mine kolleger anerkender og påskønner mit arbejde 4,0 4,2 4,0 I min afdeling har vi et godt fagligt samarbejde 4,0 4,2 4,0 Jeg har et klart billede af kerneopgaverne i min afdeling 4,0 4,1 4,0 I min afdeling er der en fælles forståelse af, hvad der er vores kerneopgaver 3,7 3,8 3,7 I min afdeling har vi høj kvalitet i løsningen af kerneopgaverne 3,8 3,9 3,8 I min afdeling er vi gode til at opsøge nye ideer eller metoder, som kan give en bedre opgaveløsning 3,6 3,6 3,6 Jeg oplever et godt samarbejde på tværs af afdelingerne ved Psykiatrien i Region Syddanmark 3,1 3,4 3,1 Jeg oplever et godt samarbejde på tværs af faggrupper 3,9 4,0 3,9 Jeg oplever et godt samarbejde med kunderne 4,0 4,1 4,0 I min afdeling er vores møder effektive og udbytterige 3,3 3,5 3,4 I min afdeling havde vi en god opfølgning på medarbejdertilfredshedsundersøgelsen i ,3 3,3 3,3 Jeg har tillid til den overordnede leders/ledelses måde at lede arbejdspladsen på 3,2 3,6 3,2 Den overordnede leder/ledelse træffer de rigtige beslutninger i forhold til løsningen af kerneopgaven 3,1 3,5 3,1 Den overordnede leder/ledelse informerer medarbejderne tilstrækkeligt om, hvad der sker på arbejdspladsen 3,0 3,4 3,0 Den overordnede leder/ledelse er troværdig 3,3 3,8 3,3 Jeg ønsker fortsat at være ansat ved Psykiatrien i Region Syddanmark om 1 år 4,0 4,2 4,0 Psykiatrien i Region Syddanmark har et godt omdømme 3,5 3,6 3,5 Jeg er stolt af at kunne fortælle andre, hvor jeg er ansat 3,7 4,1 3,7 Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde 3,5 3,7 3,5 Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde 3,8 4,0 3,8 Har du tillid til de udmeldinger, der kommer fra ledelsen 3,4 3,7 3,4 Bliver konflikter løst på en retfærdig måde 3,3 3,5 3,3 Er du tilfreds med dine fremtidsudsigter i arbejdet 3,4 3,3 3,4 Er du tilfreds med arbejdsmiljøet 3,3 3,6 3,3 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5

54 RESULTATER OPDELT PÅ BAGGRUNDSSPØRGSMÅL 45 Hvad er dit ansættelsesforhold Fast stilling Tidsbegr. stilling/ vikariat Total Er du tilfreds med måden, dine evner bruges på 3,7 3,8 3,7 Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning 3,8 4,0 3,9 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5

55 RESULTATER OPDELT PÅ BAGGRUNDSSPØRGSMÅL 46 Hvilken faggruppe tilhører du Overlæge Læge Sygeplejerske Fysioterapeut Ergoterapeut Social- og sundheds -assistent Total Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning 4,0 3,9 3,9 4,0 3,9 3,9 3,9 Jeg føler mig motiveret i mit arbejde 4,1 4,2 4,0 4,0 3,9 3,9 4,0 Jeg er glad for at gå på arbejde 3,9 4,0 4,0 3,7 3,7 4,0 3,9 Psykiatrien i Region Syddanmark er for mig det ideelle sted at være ansat 3,5 3,5 3,8 3,4 3,6 4,0 3,8 Jeg er glad for mine arbejdsopgaver 4,0 4,0 4,1 4,0 3,9 4,1 4,1 Jeg har tilstrækkelig indflydelse på planlægningen af min arbejdstid 3,7 3,7 3,8 4,4 3,9 3,5 3,7 Jeg trives med den arbejdsmængde, jeg er underlagt i mit job 2,9 3,5 3,5 3,8 3,3 3,7 3,5 Der er normalt en god balance mellem mit arbejdsliv og privatliv 3,2 3,4 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8 Jeg yder gerne en ekstra indsats, når det er nødvendigt 4,4 4,3 4,3 4,3 4,2 4,2 4,3 Jeg kommer ofte med forslag til at udvikle og forbedre vores processer og arbejdsgange 4,2 3,8 3,9 4,0 3,8 3,8 3,9 Jeg har gode muligheder for at udvikle mig 3,7 3,8 3,6 3,5 3,5 3,3 3,5 Jeg oplever gode muligheder for at udnytte mine kvalifikationer 4,0 3,9 3,9 3,6 3,6 3,7 3,8 Har du inden for de seneste 12 måneder haft en udviklingssamtale 3,3 2,8 3,8 4,7 4,5 3,7 3,8 Har du en aftale med din nærmeste leder om din kompetenceudvikling (kun stillet til dem med udviklingssamtale) 4,5 4,1 4,1 3,2 4,2 3,8 4,0 Jeg er tilfreds med min seneste udv.samtale (kun stillet til dem med udv.samtale) 4,0 3,9 4,0 3,6 3,9 3,9 3,9 Jeg oplever, at min nærmeste leder følger op på vores aftale om min kompetenceudv. (kun stillet til dem med udv.samt. og aftale om komp.udv.) 4,0 3,9 3,9 3,8 3,8 3,9 3,9 Min nærmeste leder/ledelse træffer de rigtige beslutninger i forhold til løsningen af kerneopgaverne 3,6 3,7 3,7 3,5 3,7 3,6 3,6 Min nærmeste leder/ledelse skaber sammenhæng i de tværgående arbejdsopgaver 3,4 3,6 3,6 3,3 3,6 3,6 3,6 Min nærmeste leder/ledelse er handlekraftig 3,6 3,8 3,7 3,7 3,7 3,5 3,6 Min nærmeste leder/ledelse støtter aktivt min faglige udvikling 3,4 3,7 3,7 3,5 3,7 3,5 3,6 Min nærmeste leder/ledelse anerkender medarbejderne for et godt stykke arbejde 3,7 3,6 3,8 3,6 3,9 3,7 3,8 Jeg oplever, at der er et godt samarbejde mellem min nærmeste leder/ledelse og medarbejderne 3,5 3,8 3,7 3,6 3,7 3,6 3,7 I min afdeling er der arbejdsglæde 3,5 3,8 3,6 3,3 3,5 3,5 3,6 I min afdeling har vi det godt med hinanden 4,0 4,2 4,1 4,0 4,0 4,0 4,1 Mine kolleger er med til at skabe et godt arbejdsmiljø for mig 4,0 4,2 4,2 4,1 4,0 4,0 4,1 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5

56 RESULTATER OPDELT PÅ BAGGRUNDSSPØRGSMÅL 47 Hvilken faggruppe tilhører du Overlæge Læge Sygeplejerske Fysioterapeut Ergoterapeut Social- og sundheds -assistent Total Jeg har tillid til mine kolleger i afdelingen 4,0 4,3 4,2 4,0 3,9 4,0 4,1 Mine kolleger anerkender og påskønner mit arbejde 4,0 4,2 4,1 3,9 3,9 3,9 4,0 I min afdeling har vi et godt fagligt samarbejde 4,0 4,1 4,0 3,8 3,7 3,9 4,0 Jeg har et klart billede af kerneopgaverne i min afdeling 4,2 3,9 4,0 4,0 3,8 4,0 4,0 I min afdeling er der en fælles forståelse af, hvad der er vores kerneopgaver 3,7 3,7 3,7 3,7 3,6 3,7 3,7 I min afdeling har vi høj kvalitet i løsningen af kerneopgaverne 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 3,8 I min afdeling er vi gode til at opsøge nye ideer eller metoder, som kan give en bedre opgaveløsning 3,6 3,6 3,6 3,7 3,3 3,5 3,6 Jeg oplever et godt samarbejde på tværs af afdelingerne ved Psykiatrien i Region Syddanmark 3,0 3,0 3,0 2,9 3,1 3,1 3,1 Jeg oplever et godt samarbejde på tværs af faggrupper 4,1 4,0 3,9 3,5 3,7 3,9 3,9 Jeg oplever et godt samarbejde med kunderne 4,0 4,0 4,1 4,0 4,0 3,9 4,0 I min afdeling er vores møder effektive og udbytterige 3,4 3,6 3,4 3,4 3,3 3,3 3,4 I min afdeling havde vi en god opfølgning på medarbejdertilfredshedsundersøgelsen i ,3 3,3 3,3 3,2 3,4 3,3 3,3 Jeg har tillid til den overordnede leders/ledelses måde at lede arbejdspladsen på 3,6 3,7 3,2 3,1 3,2 3,0 3,2 Den overordnede leder/ledelse træffer de rigtige beslutninger i forhold til løsningen af kerneopgaven 3,5 3,5 3,1 3,3 3,2 3,0 3,1 Den overordnede leder/ledelse informerer medarbejderne tilstrækkeligt om, hvad der sker på arbejdspladsen 3,2 3,3 3,0 3,2 3,0 2,8 3,0 Den overordnede leder/ledelse er troværdig 3,6 3,9 3,2 3,2 3,3 3,0 3,3 Jeg ønsker fortsat at være ansat ved Psykiatrien i Region Syddanmark om 1 år 3,9 3,9 4,0 3,7 3,8 4,2 4,0 Psykiatrien i Region Syddanmark har et godt omdømme 3,1 3,3 3,5 3,1 3,3 3,6 3,5 Jeg er stolt af at kunne fortælle andre, hvor jeg er ansat 3,3 3,5 3,7 3,6 3,4 3,9 3,7 Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde 3,6 3,7 3,6 3,3 3,4 3,6 3,5 Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde 3,9 3,9 3,8 3,9 3,6 3,8 3,8 Har du tillid til de udmeldinger, der kommer fra ledelsen 3,6 3,7 3,4 3,4 3,3 3,4 3,4 Bliver konflikter løst på en retfærdig måde 3,5 3,6 3,4 3,1 3,2 3,2 3,3 Er du tilfreds med dine fremtidsudsigter i arbejdet 3,5 3,6 3,4 2,9 3,2 3,2 3,4 Er du tilfreds med arbejdsmiljøet 3,7 3,6 3,4 2,9 3,4 3,2 3,3 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5

57 RESULTATER OPDELT PÅ BAGGRUNDSSPØRGSMÅL 48 Hvilken faggruppe tilhører du Overlæge Læge Sygeplejerske Fysioterapeut Ergoterapeut Social- og sundheds -assistent Total Er du tilfreds med måden, dine evner bruges på 3,7 3,7 3,8 3,5 3,5 3,6 3,7 Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 3,9 3,9 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5

58 RESULTATER OPDELT PÅ BAGGRUNDSSPØRGSMÅL 49 Hvilken faggruppe tilhører du Andet plejepersonale Lægesekretær Afdelings -sekretær Diætist Akademis k medarb. Adm. medarb. Total Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning 3,9 3,9 4,2 4,4 4,3 4,0 3,9 Jeg føler mig motiveret i mit arbejde 3,9 3,8 3,8 4,3 4,1 4,0 4,0 Jeg er glad for at gå på arbejde 4,0 4,0 4,0 4,4 4,1 3,9 3,9 Psykiatrien i Region Syddanmark er for mig det ideelle sted at være ansat 3,9 3,9 3,3 4,4 3,8 3,8 3,8 Jeg er glad for mine arbejdsopgaver 4,1 4,0 4,3 4,4 4,4 4,1 4,1 Jeg har tilstrækkelig indflydelse på planlægningen af min arbejdstid 3,6 3,9 4,0 4,4 4,2 4,1 3,7 Jeg trives med den arbejdsmængde, jeg er underlagt i mit job 3,8 3,4 3,9 3,5 3,6 3,4 3,5 Der er normalt en god balance mellem mit arbejdsliv og privatliv 4,0 4,0 3,9 4,0 3,4 3,8 3,8 Jeg yder gerne en ekstra indsats, når det er nødvendigt 4,4 4,4 4,8 4,8 4,8 4,7 4,3 Jeg kommer ofte med forslag til at udvikle og forbedre vores processer og arbejdsgange 3,5 4,0 3,8 4,3 4,7 4,0 3,9 Jeg har gode muligheder for at udvikle mig 3,1 3,7 4,2 3,8 4,1 3,5 3,5 Jeg oplever gode muligheder for at udnytte mine kvalifikationer 3,5 3,7 3,8 3,8 4,4 3,6 3,8 Har du inden for de seneste 12 måneder haft en udviklingssamtale 3,7 4,3 4,4 3,5 4,1 3,7 3,8 Har du en aftale med din nærmeste leder om din kompetenceudvikling (kun stillet til dem med udviklingssamtale) 3,4 4,3 5,0 4,2 4,1 3,9 4,0 Jeg er tilfreds med min seneste udv.samtale (kun stillet til dem med udv.samtale) 4,1 4,0 3,7 4,0 3,9 3,9 3,9 Jeg oplever, at min nærmeste leder følger op på vores aftale om min kompetenceudv. (kun stillet til dem med udv.samt. og aftale om komp.udv.) 4,1 4,0 3,3 3,5 4,0 3,7 3,9 Min nærmeste leder/ledelse træffer de rigtige beslutninger i forhold til løsningen af kerneopgaverne 3,6 3,5 3,3 3,7 3,7 4,1 3,6 Min nærmeste leder/ledelse skaber sammenhæng i de tværgående arbejdsopgaver 3,5 3,5 3,2 3,4 3,6 4,0 3,6 Min nærmeste leder/ledelse er handlekraftig 4,0 3,6 3,3 3,4 4,2 4,1 3,6 Min nærmeste leder/ledelse støtter aktivt min faglige udvikling 3,7 3,8 3,7 3,2 3,6 3,8 3,6 Min nærmeste leder/ledelse anerkender medarbejderne for et godt stykke arbejde 3,8 3,9 3,3 3,9 4,1 4,2 3,8 Jeg oplever, at der er et godt samarbejde mellem min nærmeste leder/ledelse og medarbejderne 3,9 3,7 3,1 3,4 3,8 3,6 3,7 I min afdeling er der arbejdsglæde 3,6 3,6 3,7 3,9 3,7 3,6 3,6 I min afdeling har vi det godt med hinanden 4,0 4,2 4,3 4,1 4,3 4,0 4,1 Mine kolleger er med til at skabe et godt arbejdsmiljø for mig 4,0 4,2 4,3 4,4 4,3 3,7 4,1 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5

59 RESULTATER OPDELT PÅ BAGGRUNDSSPØRGSMÅL 50 Hvilken faggruppe tilhører du Andet plejepersonale Lægesekretær Afdelings -sekretær Diætist Akademis k medarb. Adm. medarb. Total Jeg har tillid til mine kolleger i afdelingen 4,1 4,1 4,5 4,3 4,5 3,9 4,1 Mine kolleger anerkender og påskønner mit arbejde 3,8 4,1 3,8 4,4 4,3 3,7 4,0 I min afdeling har vi et godt fagligt samarbejde 3,9 4,1 4,1 4,3 3,9 3,8 4,0 Jeg har et klart billede af kerneopgaverne i min afdeling 3,7 4,1 3,8 3,6 3,8 3,9 4,0 I min afdeling er der en fælles forståelse af, hvad der er vores kerneopgaver 3,7 3,9 3,7 4,0 3,4 3,7 3,7 I min afdeling har vi høj kvalitet i løsningen af kerneopgaverne 3,7 4,0 3,5 4,1 4,0 4,0 3,8 I min afdeling er vi gode til at opsøge nye ideer eller metoder, som kan give en bedre opgaveløsning 3,5 3,7 3,5 3,8 3,9 3,6 3,6 Jeg oplever et godt samarbejde på tværs af afdelingerne ved Psykiatrien i Region Syddanmark 3,2 3,5 3,7 3,6 3,1 3,6 3,1 Jeg oplever et godt samarbejde på tværs af faggrupper 3,9 4,0 4,0 4,1 3,6 3,7 3,9 Jeg oplever et godt samarbejde med kunderne 4,1 4,0 3,6 4,4 4,1 4,2 4,0 I min afdeling er vores møder effektive og udbytterige 3,5 3,4 3,5 3,1 3,4 3,4 3,4 I min afdeling havde vi en god opfølgning på medarbejdertilfredshedsundersøgelsen i ,4 3,4 2,6 3,5 2,5 3,4 3,3 Jeg har tillid til den overordnede leders/ledelses måde at lede arbejdspladsen på 3,3 3,5 3,0 4,3 3,4 3,2 3,2 Den overordnede leder/ledelse træffer de rigtige beslutninger i forhold til løsningen af kerneopgaven 3,2 3,3 3,0 3,6 2,7 3,0 3,1 Den overordnede leder/ledelse informerer medarbejderne tilstrækkeligt om, hvad der sker på arbejdspladsen 3,3 3,2 2,7 3,5 2,7 2,9 3,0 Den overordnede leder/ledelse er troværdig 3,4 3,6 3,0 4,1 2,9 3,3 3,3 Jeg ønsker fortsat at være ansat ved Psykiatrien i Region Syddanmark om 1 år 4,0 4,1 3,8 4,5 4,3 4,1 4,0 Psykiatrien i Region Syddanmark har et godt omdømme 3,7 3,5 3,0 3,9 3,4 3,6 3,5 Jeg er stolt af at kunne fortælle andre, hvor jeg er ansat 3,8 3,8 3,2 4,3 3,9 3,8 3,7 Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde 3,9 3,4 3,6 3,5 3,7 3,3 3,5 Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde 3,8 3,9 3,5 4,3 3,8 3,6 3,8 Har du tillid til de udmeldinger, der kommer fra ledelsen 3,6 3,7 3,4 3,9 3,5 3,3 3,4 Bliver konflikter løst på en retfærdig måde 3,7 3,3 3,3 3,6 3,2 3,1 3,3 Er du tilfreds med dine fremtidsudsigter i arbejdet 3,6 3,4 3,6 3,6 3,8 3,4 3,4 Er du tilfreds med arbejdsmiljøet 3,7 3,4 3,2 3,8 3,5 3,2 3,3 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5

60 RESULTATER OPDELT PÅ BAGGRUNDSSPØRGSMÅL 51 Hvilken faggruppe tilhører du Andet plejepersonale Lægesekretær Afdelings -sekretær Diætist Akademis k medarb. Adm. medarb. Total Er du tilfreds med måden, dine evner bruges på 3,8 3,8 3,6 4,0 3,9 3,8 3,7 Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning 3,9 3,9 3,7 4,4 3,9 3,7 3,9 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5

61 RESULTATER OPDELT PÅ BAGGRUNDSSPØRGSMÅL 52 Hvilken faggruppe tilhører du IT medarb. Socialrådgiver Socialpædagog Psykolog Portør Serviceassistent Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning 4,0 3,7 3,6 3,8 3,9 4,3 3,9 Jeg føler mig motiveret i mit arbejde 4,0 3,8 3,5 4,0 3,7 3,9 4,0 Jeg er glad for at gå på arbejde 4,3 3,9 3,4 3,9 3,7 4,3 3,9 Psykiatrien i Region Syddanmark er for mig det ideelle sted at være ansat 4,0 3,7 3,5 3,4 4,2 4,4 3,8 Jeg er glad for mine arbejdsopgaver 4,0 4,0 3,8 4,1 3,8 4,4 4,1 Jeg har tilstrækkelig indflydelse på planlægningen af min arbejdstid 4,3 3,7 3,5 3,4 3,4 4,4 3,7 Jeg trives med den arbejdsmængde, jeg er underlagt i mit job 4,3 3,3 3,4 3,1 3,8 4,1 3,5 Der er normalt en god balance mellem mit arbejdsliv og privatliv 4,1 3,7 3,6 3,4 4,0 4,2 3,8 Jeg yder gerne en ekstra indsats, når det er nødvendigt 5,0 4,4 4,4 4,2 4,3 4,5 4,3 Jeg kommer ofte med forslag til at udvikle og forbedre vores processer og arbejdsgange 5,0 3,8 4,0 3,8 3,8 4,0 3,9 Jeg har gode muligheder for at udvikle mig 4,0 3,3 2,8 3,5 3,3 3,6 3,5 Jeg oplever gode muligheder for at udnytte mine kvalifikationer 5,0 3,6 3,2 3,7 3,3 3,7 3,8 Har du inden for de seneste 12 måneder haft en udviklingssamtale 1,7 4,6 3,3 4,2 2,7 3,9 3,8 Har du en aftale med din nærmeste leder om din kompetenceudvikling (kun stillet til dem med udviklingssamtale) Total 3,0 3,8 3,3 3,8 2,6 2,5 4,0 Jeg er tilfreds med min seneste udv.samtale (kun stillet til dem med udv.samtale) 4,0 3,8 4,0 3,5 2,8 4,1 3,9 Jeg oplever, at min nærmeste leder følger op på vores aftale om min kompetenceudv. (kun stillet til dem med udv.samt. og aftale om komp.udv.) 4,0 4,0 4,1 3,7 3,0 4,8 3,9 Min nærmeste leder/ledelse træffer de rigtige beslutninger i forhold til løsningen af kerneopgaverne 4,0 3,6 3,2 3,5 3,6 3,7 3,6 Min nærmeste leder/ledelse skaber sammenhæng i de tværgående arbejdsopgaver 4,0 3,4 3,1 3,4 3,8 3,9 3,6 Min nærmeste leder/ledelse er handlekraftig 3,5 3,7 3,5 3,6 3,6 3,8 3,6 Min nærmeste leder/ledelse støtter aktivt min faglige udvikling 3,0 3,5 3,0 3,6 3,5 3,8 3,6 Min nærmeste leder/ledelse anerkender medarbejderne for et godt stykke arbejde 4,0 3,9 3,4 3,7 4,0 4,0 3,8 Jeg oplever, at der er et godt samarbejde mellem min nærmeste leder/ledelse og medarbejderne 4,0 3,8 3,1 3,6 3,6 3,8 3,7 I min afdeling er der arbejdsglæde 4,0 3,4 3,3 3,4 3,4 3,9 3,6 I min afdeling har vi det godt med hinanden 4,0 4,0 3,9 4,0 3,7 4,1 4,1 Mine kolleger er med til at skabe et godt arbejdsmiljø for mig 4,0 4,1 4,1 4,2 3,6 4,0 4,1 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5

62 RESULTATER OPDELT PÅ BAGGRUNDSSPØRGSMÅL 53 Hvilken faggruppe tilhører du IT medarb. Socialrådgiver Socialpædagog Psykolog Portør Serviceassistent Jeg har tillid til mine kolleger i afdelingen 4,0 4,1 4,0 4,2 3,5 4,1 4,1 Mine kolleger anerkender og påskønner mit arbejde 4,0 3,9 4,0 4,0 3,6 4,1 4,0 I min afdeling har vi et godt fagligt samarbejde 3,9 4,0 3,9 4,0 3,8 3,8 4,0 Jeg har et klart billede af kerneopgaverne i min afdeling 5,0 3,9 3,7 3,8 3,6 4,3 4,0 I min afdeling er der en fælles forståelse af, hvad der er vores kerneopgaver 4,0 3,5 3,5 3,8 3,6 3,9 3,7 I min afdeling har vi høj kvalitet i løsningen af kerneopgaverne 5,0 3,8 3,4 3,7 3,8 4,0 3,8 I min afdeling er vi gode til at opsøge nye ideer eller metoder, som kan give en bedre opgaveløsning 3,0 3,3 3,5 3,2 3,4 4,0 3,6 Jeg oplever et godt samarbejde på tværs af afdelingerne ved Psykiatrien i Region Syddanmark 3,7 3,0 2,7 2,8 3,7 3,8 3,1 Jeg oplever et godt samarbejde på tværs af faggrupper 3,7 3,9 3,9 3,8 3,7 3,7 3,9 Jeg oplever et godt samarbejde med kunderne 4,4 4,3 3,9 4,1 3,9 3,9 4,0 I min afdeling er vores møder effektive og udbytterige 3,0 3,4 3,3 3,2 3,2 3,6 3,4 I min afdeling havde vi en god opfølgning på medarbejdertilfredshedsundersøgelsen i ,0 3,3 3,3 2,9 3,2 3,8 3,3 Jeg har tillid til den overordnede leders/ledelses måde at lede arbejdspladsen på 3,9 2,8 2,9 3,0 3,6 3,8 3,2 Den overordnede leder/ledelse træffer de rigtige beslutninger i forhold til løsningen af kerneopgaven 4,0 2,8 2,9 2,9 3,6 3,7 3,1 Den overordnede leder/ledelse informerer medarbejderne tilstrækkeligt om, hvad der sker på arbejdspladsen 3,0 2,7 2,8 2,8 3,1 3,6 3,0 Den overordnede leder/ledelse er troværdig 4,0 2,9 3,1 3,1 3,7 3,9 3,3 Jeg ønsker fortsat at være ansat ved Psykiatrien i Region Syddanmark om 1 år 4,0 3,9 3,7 3,9 4,3 4,6 4,0 Psykiatrien i Region Syddanmark har et godt omdømme 3,0 3,3 3,4 3,3 3,8 4,4 3,5 Jeg er stolt af at kunne fortælle andre, hvor jeg er ansat 3,0 3,4 3,6 3,4 4,1 4,5 3,7 Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde 2,6 3,3 3,4 3,3 3,3 3,9 3,5 Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde 4,0 3,8 3,8 3,3 3,7 4,5 3,8 Har du tillid til de udmeldinger, der kommer fra ledelsen 3,8 3,2 3,3 3,1 3,7 4,2 3,4 Bliver konflikter løst på en retfærdig måde 3,2 3,1 3,3 3,0 3,7 3,6 3,3 Er du tilfreds med dine fremtidsudsigter i arbejdet 2,7 3,3 2,9 3,4 3,2 3,9 3,4 Er du tilfreds med arbejdsmiljøet 3,3 3,1 3,0 3,2 3,3 4,2 3,3 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5 Total

MTU 2012 REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT

MTU 2012 REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT MTU 2012 REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT RESUME - Der er fortsat en markant fremgang i den generelle svarprocent for undersøgelsen. Den er steget til 78% fra 72% i 2011.

Læs mere

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011.

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

MEDARBEJDERUNDERSØGELSE 2010 REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT

MEDARBEJDERUNDERSØGELSE 2010 REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT MEDARBEJDERUNDERSØGELSE 2010 REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT RESUME - 15.041 besvarelser giver en svarprocent på 67 store forskelle på tværs af de syv enheder (Sygehus

Læs mere

MTU 2014 Svarprocent: 71%

MTU 2014 Svarprocent: 71% Antal besvarelser: 1.829 Svarprocent: 71% FORORD 01 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 02 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 8 Svarprocent: 87,% Antal besvarelser: 6 Søndervangsskolen SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivsels og psykisk APV 8 i, der

Læs mere

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010.

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2010 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010.

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2010 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Antal besvarelser: MTU Totalrapport Svarprocent: 80% Brøndby Kommune

Antal besvarelser: MTU Totalrapport Svarprocent: 80% Brøndby Kommune beelser: 2.030 Svarprocent: 8 OVERORDNEDE RESULTATER 01 Figuren herunder viser det gennemsnitlige resultat for de forskellige temaer i målingen. Hvert tema består af flere enkeltspørgsmål, der vises senere

Læs mere

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010.

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2010 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010.

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2010 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Haderslev Kommune Børne- og Familieservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com

Haderslev Kommune Børne- og Familieservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com Antal besvarelser: 1.261 Svarprocent: 73 Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Haderslev Kommune Voksen og Sundhedsservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com

Haderslev Kommune Voksen og Sundhedsservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com Haderslev Kommune Antal besvarelser: 1.013 Svarprocent: 73 Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 beelser: 445 Svarprocent: 83% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet ovenfor, således

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

RESULTATRAPPORT TRIVSEL FOR ALLE TRIVSELSUNDERSØGELSE Antal besvarelser: Svarprocent: 89% Folke- og Specialskoler, Leder: Rikke Reiter

RESULTATRAPPORT TRIVSEL FOR ALLE TRIVSELSUNDERSØGELSE Antal besvarelser: Svarprocent: 89% Folke- og Specialskoler, Leder: Rikke Reiter Folke- og Specialskoler, Leder: R Reiter Antal besvarelser:.5 Svarprocent: 89% RESULTATRAPPORT MAJ 3. AUGUST - 22. SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER SPØRGESKEMA RAPPORT TRIVSEL Ledere tjekker data Alle besvarer

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 e Antal besvarelser: 19 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 1 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af enkeltspørgsmål,

Læs mere

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152)

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152) Tilfredshed 213 Svarprocent: 97% (147/152) Strategi og Ledelse 1 [] 7 68 65 74 72 [] [-6] 71 74 4 2 Tilknytning Omdømme Overordnet ledelse Samarbejde & Videndeling Nytænkning & Udvikling Tillid Retfærdighed

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

Antal besvarelser: I-1 MÅLING Dragør Kommune Svarprocent: 75,5% Totalrapport

Antal besvarelser: I-1 MÅLING Dragør Kommune Svarprocent: 75,5% Totalrapport beelser: 83 3-I-1 MÅLING 217 Svarprocent: 75,5% LÆSEVEJLEDNING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATER FOR HOVEDOMRÅDER RESULTATER FOR HOVEDOMRÅDER TOP OG BUND RESULTATER STØRSTE AFVIGELSER DIN ARBEJDSSITUATION

Læs mere

Antal besvarelser: Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder. Colourbox.com

Antal besvarelser: Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder. Colourbox.com Antal besvarelser: 2.840 Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 88% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 67% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 84% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 53% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 78% TRIVSELSUNDERSØGELSE 20 Trivselsundersøgelse 20 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 20 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 96% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: % TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet ovenfor,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: 97 Svarprocent: 81% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 81% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

MTU Medarbejder Tilfredsheds Undersøgelse. Region Syddanmark. Inviterede: Antal svar: Svarprocent: 84

MTU Medarbejder Tilfredsheds Undersøgelse. Region Syddanmark. Inviterede: Antal svar: Svarprocent: 84 MTU 2018 Medarbejder Tilfredsheds Undersøgelse Region Syddanmark Inviterede: 24079 Antal svar: 20234 Svarprocent: 84 Indledning Kære Region Syddanmark På de følgende sider kan I se jeres resultater af

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 20 Trivselsundersøgelse 20 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 20 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: % TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? KONCERN OG ENHEDSSPØRGSMÅL I MTU 2014 Sygehus Lillebælt Trivsel Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Læs mere

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 125 Svarprocent: 79% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 125 Svarprocent: 79% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport beelser: 125 Svarprocent: 79% MTU 217 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 1 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er et gennemsnitligt resultat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 beelser: 2.353 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 82% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 21 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: % Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 18 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: 81,8% Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 6 Svarprocent: 95,% Trivselsmåling og Psykisk APV 6 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk APV

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

3-I-1 MÅLING Nordfyns Kommune total Nordfyns Kommune Trivsel. Antal besvarelser: Svarprocent: 86%

3-I-1 MÅLING Nordfyns Kommune total Nordfyns Kommune Trivsel. Antal besvarelser: Svarprocent: 86% total beelser: 1.536 3-I-1 MÅLING 2018 Svarprocent: 86% RESULTATER PÅ TEMAER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises

Læs mere

REGION SYDDANMARK MTU 2016

REGION SYDDANMARK MTU 2016 KONCERNSPØRGERAMME 206 REGION SYDDANMARK MTU 206 Vejledning til besvarelse af spørgeskemaet Når du vurderer spørgsmålene i spørgeskemaet, ønsker vi din oplevelse af forholdene, og der er ikke rigtige og

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Sekretariatet Understedsrapport. Antal besvarelser: 6. Svarprocent: 100%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Sekretariatet Understedsrapport. Antal besvarelser: 6. Svarprocent: 100% ab Antal besvarelser: 6 APV 2012 Svarprocent: 10 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? KONCERNSPØRGSMÅL I MTU 2014 Trivsel Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? Hvor u er du i følgende udsagn:

Læs mere

3-I-1 MÅLING Nordfyns Kommune total Nordfyns Kommune Trivsel. Antal besvarelser: Svarprocent: 92%

3-I-1 MÅLING Nordfyns Kommune total Nordfyns Kommune Trivsel. Antal besvarelser: Svarprocent: 92% total beelser: 1.67 3-I-1 MÅLING 217 Svarprocent: 9 3-i-1 Måling 217 RESULTATER PÅ TEMAER 1 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN ARBEJDETS ORGANISERING OG INDHOLD* Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder? Ved du hvad der forventes af dig i dit arbejde? Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Center for Epidemiologi og Screening Understedsrapport. Antal besvarelser: 12.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Center for Epidemiologi og Screening Understedsrapport. Antal besvarelser: 12. ab Antal besvarelser: 12 APV 2012 Svarprocent: 92% RESULTATER PÅ 01 HOVEDOMRÅDER Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Medicinsk Museion Understedsrapport. Antal besvarelser: 18. Svarprocent: 51%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Medicinsk Museion Understedsrapport. Antal besvarelser: 18. Svarprocent: 51% ab Antal besvarelser: 18 APV 2012 Svarprocent: 51% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Almen Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 12.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Almen Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 12. ab Antal besvarelser: 12 APV 2012 Svarprocent: 55% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Understedsrapport. Antal besvarelser: 35.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Understedsrapport. Antal besvarelser: 35. ab Antal besvarelser: 35 APV 2012 Svarprocent: 78% RESULTATER PÅ 01 HOVEDOMRÅDER Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. De følgende spørgsmål handler om din trivsel på arbejdspladsen.

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. De følgende spørgsmål handler om din trivsel på arbejdspladsen. KONCERNSPØRGSMÅL I MTU 2015 Trivsel De følgende spørgsmål handler om din trivsel på arbejdspladsen. Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Biostatistisk afdeling Understedsrapport. Antal besvarelser: 27. Svarprocent: 77%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Biostatistisk afdeling Understedsrapport. Antal besvarelser: 27. Svarprocent: 77% ab Antal besvarelser: 27 APV 2012 Svarprocent: 77% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Social Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 45.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Social Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 45. ab Antal besvarelser: 45 APV 2012 Svarprocent: 82% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

MTU Medarbejder Tilfredsheds Undersøgelse. Region Syddanmark. Inviterede: Antal svar: Svarprocent: 84

MTU Medarbejder Tilfredsheds Undersøgelse. Region Syddanmark. Inviterede: Antal svar: Svarprocent: 84 MTU 2018 Medarbejder Tilfredsheds Undersøgelse Region Syddanmark Inviterede: 24079 Antal svar: 20234 Svarprocent: 84 Indledning Kære Region Syddanmark På de følgende sider kan I se jeres resultater af

Læs mere

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport beelser: 156 MTU 2015 Svarprocent: 9 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er et gennemsnitligt resultat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 12b. Bilag 1 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 PSYKISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 12b. Bilag 1 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 PSYKISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt. 2016 Punkt 12b. Bilag 1 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 PSYKISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT RESUMÉ 6.853 medarbejdere ud af 9.460 mulige har deltaget i undersøgelsen

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Arresø Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Roskilde Kommune Antal besvarelser: 4.559 Svarprocent: 85% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 FORORD OG INDHOLD 01 Denne rapport indeholder resultater fra Roskilde Kommunes trivselsundersøgelse, som blev gennemført

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2501 Inviterede 4065 Svarprocent 62% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Kregme

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Kregme Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Kregme Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Miljø og Teknik. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Miljø og Teknik. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 1 - Miljø og Teknik Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 66, den 24. januar 2013 Pkt. 6A. Bilag A2 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2012 PRÆSENTATION I BESTYRELSEN D. 24.1.2013 83% ER TILFREDSE MED DERES JOB SOM HELHED 29% ER MEGET TILFREDSE OG

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 LOKALOMRÅDE VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM SKJULHØJGÅRD. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 95% (36/38)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 LOKALOMRÅDE VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM SKJULHØJGÅRD. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 95% (36/38) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 LOKALOMRÅDE VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM SKJULHØJGÅRD Arbejdspladsrapport Svarprocent: 95% (36/38) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger Temaoversigt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Botilbudene. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Botilbudene. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 01 - Botilbudene Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Rådhuset. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Rådhuset. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE VEJEN KOMMUNE HOVEDRAPPORT 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE VEJEN KOMMUNE HOVEDRAPPORT 2016 TRIVSELSUNDERSØGELSE VEJEN KOMMUNE HOVEDRAPPORT 2016 HOVEDKONKLUSIONER I alt deltog 2.353 ud af 2.873 medarbejdere i trivselsundersøgelsen 2016. Svarprocenten landede således på 82% en væsentlig stigning

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Lyngby- Taarbæk Kommune

Lyngby- Taarbæk Kommune Lyngby- Taarbæk Kommune Trivselsmåling 2017 KOMMENTERET HOVEDRAPPORT Rambøll 15-11-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedresultater på nøgleindikatorer. Overordnede analyser Forskellige figurer til at forklare

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Bibliotekerne. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Bibliotekerne. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Bibliotekerne Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs Rapport - Trivselsundersøgelsen 1 - Plejecentret Halsnæs Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Nyborg Kommune TRE I ÉN Rambøll

Nyborg Kommune TRE I ÉN Rambøll Nyborg Kommune TRE I ÉN 2018 Rambøll 09-04-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Hovedresultater på centrale indikatorer. 6 Overordnede analyser Forskellige figurer til at forklare trends og mønstre i undersøgelsen.

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Skole

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Skole Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Frederiksværk Skole

Rapport - Trivselsundersøgelsen Frederiksværk Skole Rapport - Trivselsundersøgelsen - Frederiksværk Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2010 Rapportspecifikationer Antal gennemførte 2834 Antal udsendte 4807 Svarprocent 59% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent:

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent: Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Børn og Unge November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 421 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? DIN ARBEJDSSITUATION De følgende spørgsmål omhandler din daglige arbejdssituation. Vi ønsker din oplevelse af forholdene, og der er ikke rigtige og forkerte svar. Prøv så vidt muligt at forholde dig til

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse og Psykisk APV 2017/2018. Lemvig Kommune. Lars Keld Hansen. Svarprocent: 84% (1156/1370)

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse og Psykisk APV 2017/2018. Lemvig Kommune. Lars Keld Hansen. Svarprocent: 84% (1156/1370) Medarbejdertilfredshedsundersøgelse og Psykisk APV 2017/2018 Lemvig Kommune Lars Keld Hansen Svarprocent: % (1156/1370) GUIDE TIL FORTOLKNING OG ARBEJDET MED RESULTATERNE Indhold 01 ENGAGEMENT 02 SAMMENLIGNING

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 Total beelser: 1.21 TRIVSELSUNDERSØGELSE 217 Svarprocent: 86% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 1 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere