Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15"

Transkript

1 Snart på pension?

2 Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10

3 Snart på pension? Måske er du allerede i gang med at planlægge og undersøge dine økonomiske muligheder, når du trækker dig helt eller delvist fra arbejdsmarkedet. I denne brochure kan du læse om dine pensioner, og hvad du skal være opmærksom på, når du nærmer dig din pensionsalder. Brochuren handler også om dine muligheder ved fratrædelse til en seniorordning og om samspillet mellem dine pensioner og de offentlige ydelser. Brochuren er vejledende og giver svar på de mest almindelige spørgsmål. Det er en god ide at gemme brochuren. De bedste hilsner Sampension KP Livsforsikring a/s Ole B. Tønnesen Direktør for produkter og kundeservice Få en pensionsplan Ønsker du at få en plan for hvordan du økonomisk får mest ud af din pensionsordning, er du velkommen til at kontakte en af vores pensionsrådgivere. Med en pensionsplan kan du bl.a. få en beregning af, hvilket tidspunkt det vil være mest fordelagtigt for dig at få udbetalt dine pensioner. 3

4 Planlæg din tilbagetrækningbrug pensionsoverblikket Når du fratræder dit job, skal du tage stilling til, hvad der skal ske med din pensionsordning. Trækker du dig gradvist tilbage fra dit arbejde, fx i en seniorordning, skal du være opmærksom på, at en lønnedgang kan ændre størrelsen af pensionerne på din ordning. Det skyldes, at der bliver indbetalt mindre på din pensionsordning. For at få udbetaling fra din pensionsordning skal du være fratrådt dit pensionsgivende job. Udbetalingen kan tidligst ske den 1. i måneden, efter du er fyldt 60 år og skal senest være begyndt, når du bliver 75 år. Pensionerne på din pensionsordning kan udbetales uafhængigt af hinanden. Udbetaling af din pension når du fratræder Begynder du udbetalingen af din pension, bortfalder din gruppelivsforsikring og din invalidedækning. Du skal kontakte os, når du ønsker udbetaling af din pension. Så oplyser vi, hvilken dokumentation, vi skal bruge, for at udbetale din pension. Vi kan tidligst udbetale pension fra den måned, hvor vi har fået dokumentation fra dig. Pensionen udbetales til din NemKonto. Du kan se dine pensionsoplysninger på sampension.dk Det kræver NemID. Kontakt os på udbetaling1@sampension.dk Sådan får du udbetalingen Til dig, der har 3 i 1 Livspension, udbetaler vi din pension bagud den sidste bankdag i måneden. Til dig, der har 3 i 1 pension, Den Fleksible Pensionsordning eller den Kollektive Pensionsordning, udbetaler vi din pension forud. Pensionen er til disposition den sidste bankdag i måneden. Du kan øverst på dit pensionsoverblik se, hvilken pension du har. Gruppelivsforsikring På dit pensionsoverblik kan du se, om der er en gruppelivsforsikring på din pensionsordning. Du er dækket af forsikringen, så længe du er i arbejde, og der indbetales til gruppelivsforsikringen via din pensionsordning, dog længst til 70 år. I dit pensionsregulativ kan du se, om du er dækket i en periode efter din fratrædelse, eller om dækningen ophører straks. Din gruppelivsforsikring bortfalder under alle omstændigheder, hvis du får udbetaling fra din pensionsordning. Ønsker du at fortsætte dødsfaldssum, invalidesum, eller dækning ved visse kritiske sygdomme, skal du kontakte Sampension. Du kan som hovedregel oprette en fortsættelsesforsikring op til seks måneder efter at gruppelivsordningen er bortfaldet. Forsikringen oprettes i Forenede Gruppeliv. Du kan læse mere om fortsættelsesforsikring på sampension.dk/ff Bonuskapital Til dig der har bonuskapital, udbetaler vi beløbet sammen med din alderspension når du går på pension. Udbetalingsperioden afhænger af, hvornår du begynder udbetaling fra Sampension. Får du endnu ikke udbetalt pension fra Sampension, vil du i løbet af 2014 få information om din bonuskapital. 4

5 Du skal betale skat af din pension Du skal betale indkomstskat af din livsvarige pension og ophørende pension. Af din kapitalpension betaler du en afgift. I 2014 er afgiften 37,3 %. Har du en aldersforsikring er den afgiftsfri ved udbetaling. Du betaler ikke arbejdsmarkedsbidrag af din pensionsudbetaling. Vi henter dine skatteoplysninger direkte fra SKAT. Vi bruger som udgangspunkt dit bikort. Ønsker du, at vi skal bruge dit hovedkort, skal du oplyse det til os. Har du et frikort, bruger vi det. Bor du på Færøerne, i Grønland eller i udlandet, kan du være fritaget for at betale skat til Danmark. Skal der udbetales børnepension, og har barnet intet skattekort, skal du kontakte SKAT og bede om et skattekort. Bliver der ikke oprettet et skattekort, trækkes der 55 % i skat ved udbetaling. Vil du vente med udbetaling? Når du fratræder dit pensionsgivende job, stopper indbetalingen til din pensionsordning. De forsikringsdækninger du har, som fx invalidedækning og gruppelivsdækning, kan du bevare i op til 12 måneder. Betaling for at bevare dækningerne sker efter 12 måneder ved et fradrag i forsikringens værdi. Kommer der ikke nye betalinger på pensionsordningen inden 12 måneder, bliver den til en præmiefri forsikring, og din gruppelivsforsikring bortfalder. Når din pensionsordning ændres til en præmiefri forsikring, bliver de pensioner og forsikringsdækninger, du har på pensionsordningen, regnet ud fra den værdi, der er opsparet på dem. Det betyder, at dine dækninger bliver sat ned i forhold til det, vi tidligere har oplyst på pensionsoverblikket. Brug Pensionsinfo På pensionsinfo.dk kan du få alle dine oplysninger om pensioner vist i en samlet rapport. Pensionsinfo samler oplysninger fra banker, sparekasser, pensionsselskaber og offentlige myndigheder, og du har mulighed for at beregne din efterløn, folkepension og offentlige førtidspension. Den kommunale tjenestemandspension eller en opsparing i LD kan ikke ses på pensionsinfo.dk Du kan fortsætte pensionsordningen Du kan fortsætte ordningen ved at indbetale minimum 750 kr. pr. måned. Var indbetalingen mindre end 750 kr. før din fratrædelse, kan du forsætte betalingen med samme størrelse som tidligere. Hvis du selv indbetaler til din pensionsordning, har du fuldt fradrag i din personlige indkomst. 5

6 Sådan reguleres din pension ved udbetaling Din pensionsydelse vil løbende blive reguleret i udbetalingsperioden. Hvordan den reguleres afhænger af, hvilken ordning du har. 3 i 1 Livspension Har du 3 i 1 Livspension, bliver din opsparing placeret i en årgangspulje, hvor investeringsprofilen er tilpasset din alder se figur nedenfor. Vælg din egen investeringsprofil For hver årgangspulje kan du vælge mellem tre investeringsprofiler - lav, moderat eller høj risiko. Skifter du til 3 i 1 Livspension, bliver du placeret i moderat risiko - det bliver kun ændret, hvis du senere selv vælger at skifte profil. Der er enkelte kundegrupper, der ikke kan vælge investeringsprofil. Se mere om investeringsprofil og din årgangspulje på sampension.dk/afkast Sammensætning i årgangspuljerne - moderat risiko 100% n Aktier n Obligationer n Alternative investeringer 75% 50% 25% 0% 20 år 40 år 60 år 80 år 100 år De enkelte årgangspuljer er sammensat af investeringer i tre basisfonde med hver sin investeringsprofil. Fondene placerer formuen i henholdsvis aktier, obligationer og alternative investeringer. Fordelingen mellem de tre basisfonde i de enkelte årgangspuljer sker under hensyntagen til din aktuelle alder og bliver løbende tilpasset fx udgør obligationer den største del af porteføljen for en 60-årig. Øvrige pensionsordninger Sampensions øvrige ordninger bliver forrentet med en depotrente og du får en gennemsnitlig forrentning. Det gør du, fordi Sampension fordeler de opnåede afkast over tid. I år med positiv forrentning lægger Sampension penge til side i en fælleskasse. Og i år, hvor vi får et afkast, der er mindre end forventet, tager vi penge fra fælleskassen. På den måde får du et stabilt afkast. Når vi regner størrelsen af din pension, har vi på forhånd regnet en grundlagsrente ind i pensionsstørrelserne. Hvilken grundlagsrente du får, afhænger af, hvornår din pensionsordning er oprettet. På din police kan du se, hvornår din ordning er oprettet. Du kan se din police på sampension.dk 6

7 Saml dine øvrige pensioner i Sampension Har du pensioner andre steder, kan du samle dem i Sampension, Der er flere fordele ved at samle pensionerne et sted: Du sparer omkostninger til administration Sampension har nogle af branchens laveste administrations omkostninger. Du betaler 480 kr. om året (2014), uanset hvor meget, du indbetaler eller overfører til din pensionsordning. Sampensions afkast ligger blandt de højeste i branchen. Du kan få overført en pensionsordning til Sampension, ved at logge ind på sampension.dk 7

8 Brug pensionsoverblikket Dit pensionsoverblik viser, hvilke dækninger du har, og hvor meget du kan få udbetalt ved de forskellige pensionsaldre. Beløbene forudsætter, at der bliver indbetalt samme beløb hver måned frem til pensioneringstidspunktet. Stopper du med at indbetale før dit pensioneringstidspunkt, bliver beløbene derfor mindre end dem, der står på pensionsoverblikket. Engangsbeløb Alderssum Har du en alderssum, kan du få den udbetalt, når du er fyldt 60 år og er fratrådt dit job. Din alderssum kan være livsbetinget eller være sikret ved død. Er din alderssum sikret ved død, bliver værdien af alderssummen udbetalt til nærmeste pårørende eller til de begunstigede ved din død. Er din alderssum uden sikring ved død, bliver værdien ikke udbetalt ved din død. I 2014 betales der ved udbetaling 37,3 % i afgift til staten af din alderssum. I 2015 er afgiften 40 %. Aldersforsikring Har du en aldersforsikring, kan du få udbetalt din aldersforsikring, når du er fyldt 60 år og er fratrådt dit job. Aldersforsikring er en pensionsopsparing, der udbetales som et engangsbeløb uden skat eller afgift. Din aldersforsikring kan være livsbetinget eller være sikret ved død. Er din aldersforsikring sikret ved død, bliver værdien af aldersforsikringen udbetalt til nærmeste pårørende eller til de begunstigede ved din død. Er din aldersforsikring uden sikring ved død, bliver værdien ikke udbetalt ved din død. Fremrykket afgift Har du en alderssum i din 3 i 1 Livspension/3 i 1 Opsparing med markedsrente, kan du i 2014 betale fremrykket afgift. Vælger du det, bliver den ændret til en aldersforsikring, og du får en skatterabat på 2,7 %. Du kan betale fremrykket afgift på sampension.dk 8

9 Ophørende årlig udbetaling 10-årig ophørende alderspension Har du en ophørende alderspension, kan du få den udbetalt fra du er fyldt 60 år og fratrådt dit job. Den 10-årige ophørende alderspension udbetales som en månedlig pension over en 10-årig periode. Pensionen er livsbetinget. Det betyder, at du skal være i live, for at pensionen kan udbetales. Pensionen bortfalder derfor ved din død, uanset om du er begyndt at få pensionen udbetalt eller ej. Den 10-årige alderspension beskattes med personlig indkomstskat. Ratepension Har du en ratepension, kan du få den udbetalt fra du er fyldt 60 år og fratrådt dit job. Ratepensionen udbetales som en månedlig pension, over en 10-årig periode. Du kan vælge at forlænge udbetalingsperioden til maks. 25 år. Udbetalingen skal senest ophøre 25 år efter, at du har tidligste pensioneringstidspunkt. For nogle pensionsordninger gælder det, at ratepensionen udbetales til du er maks. 82 år. Din ratepension kan være livsbetinget eller være sikret ved død. Er din ratepension sikret ved død, bliver værdien af ratepensionen udbetalt til nærmeste pårørende eller til de begunstigede ved din død. Er din ratepension uden sikring ved død, bliver værdien ikke udbetalt hvis du dør, inden udbetalingen er startet. Ratepensionen beskattes med personlig indkomstskat. Livsvarig årlig udbetaling Du kan få udbetalt din livsvarige alderspension, når du er fyldt 60 år, og er fratrådt dit job. Den udbetales hver måned så længe du lever. Pensionen er livsbetinget. Det betyder, at du skal være i live, for at pensionen kan udbetales. Pensionen bortfalder ved din død, uanset om du er begyndt at få pensionen udbetalt eller ej. Er din månedlige alderspension under 825 kr. kan du vælge at få udbetalt værdien af din pension som et engangsbeløb. Du betaler 40 % i afgift til staten. Du kan forbedre din livsvarige alderspension ved at overføre den opsparede værdi fra din ratepension eller alderssum før du begynder udbetalingen. Kontakt os for at høre nærmere om dine muligheder herfor. Bonuskapital I løbet af 2014 kan du på dit pensionsoverblik eller forsikringsoversigt se, hvor meget vi forventer at udbetale fra Bonuskapital, hvis du mister din erhvervsevne, går på pension eller dør. Du kan se værdien af din Bonuskapital på depotregnskabet på sampension.dk, hvor du også kan se, hvordan den bliver forrentet. Øvrige pensioner Ægtefællepension Har du en ægtefællepension, vil den blive sat ned forholdsmæssigt, hvis du vælger at få udbetalt din livsvarige alderspension før den aftalte pensionsalder. Pensionen kommer til udbetaling hver måned til din ægtefælle i tilfælde af din død. Er din ægtefællepension oprettet som en livsvarig pension, vil udbetalingen fortsætte indtil din ægtefælles død. Har du en ophørende ægtefællepension, udbetales pensionen til din ægtefælle i 10 år. Det kan få betydning for størrelsen af dine pensioner, hvis din ægtefælle dør før dig, da pensionen og en eventuel opsparet værdi forsvinder. For nogle pensionsordninger gælder det, at en samlever sidestilles med en ægtefælle. Du kan se i dit pensionsregulativ, hvad der gælder for din pensionsordning. Den livsvarige alderspension og en evt. udbetalt ægtefællepension beskattes med personlig indkomstskat. Børnepension Har du en børnepension til børn under 21/24 år, kan den udbetales når du har den aftalte pensionsalder. Børnepensionen udbetales også, selv om du fortsætter med at arbejde efter den aftalte pensionsalder. Børnepensionen beskattes som personlig indkomst for barnet. Er din månedlige alderspension under 825 kr., og du vælger at få udbetalt værdien af din pensionsordning som et engangsbeløb, vil børnepensionen indgå i værdien. 9

10 Delpension Tilbud på Delpension Ønsker du at få oplyst, hvor meget du kan få udbetalt i Delpension, skal du kontakte os. Oplys venligst din arbejdstid før og efter nedsættelsen, så vi kan sende et tilbud til dig. Først, når du har accepteret et tilbud fra os, kan vi starte en udbetaling. Hvor meget kan du få? Hvis du ønsker udbetaling fra Delpension, kan du få udbetalt op til 1/3 af din aldersopsparing. Når vi beregner din Delpension, ser vi på din arbejdstid måneden før tidligste pensionsalder. Det er typisk 60 år, for dig, som er født før Delpension er måske aktuelt for dig, der har opnået den tidligste udbetalingsalder. Du kan vælge Delpension, hvis du har en 3 i 1 Livspension, 3 i 1 Pension eller en 3 i 1 Opsparing. Måske giver din lønoverenskomst dig mulighed for, at få udbetaling fra en del af din pensionsordning, selv om du stadig arbejder. Det er som hovedregel en betingelse, at du går ned i arbejdstid og har nået din tidligste udbetalingsalder i Sampension. Når du stadig arbejder, betaler arbejdsgiver fortsat til din pensionsordning. Aftaleparterne bag din lønoverenskomst har fastsat, om du alene kan få udbetalt en del af en alderspension, eller om du også har mulighed for at vælge udbetaling af en sum eller fra en ratepension. I pensionsregulativet kan du læse om du har ret til udbetaling fra Delpension. Du finder pensionsregulativet ved at logge ind med NemID på sampension.dk Frivillig pension Har du valgt at betale ekstra til Frivillig pension, kan du vælge yderligere udbetaling fra denne del af din pensionsordning. Har du ikke ret til udbetaling af Delpension fra Valgpension, kan du alligevel have ret til udbetaling, hvis du har Frivillig pension. Når du har Frivillig pension, er det ikke et krav, at du skal gå ned i tid. Når du vælger Delpension Vælger du at få udbetalt Delpension, flytter vi den værdi, der er omfattet til en ny police. Du betaler kun administrationsomkostninger for en police. Du skal bl.a. være opmærksom på, at du: maksimalt kan få overført 1/3 af aldersopsparingen til en ny police for Delpension muligvis får mindre forsikringsdækninger, når du får udbetalt Delpension minimalt skal have ret til en bruttoudbetaling på 200 kr. pr. måned kan få en sum udbetalt, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne - her er der ikke krav til summens størrelse kommer til at opleve en nedgang i din samlede indtægt, trods udbetaling af en Delpension ved Delpension, bliver modregnet i en eventuel efterløn, uanset om det er fuld efterløn eller supplerende efterløn bør overveje, om det er en fordel for dig, at få udbetalt supplerende efterløn i stedet for Delpension ikke bliver voldsomt påvirket indtægtsmæssigt, når du går på alderspension som 65- / 67 årig, hvis du har fået Delpension. 10

11 Offentlige ydelser i samspil med pension Trækker du dig helt eller delvist tilbage fra arbejdsmarkedet, kan dine pensioner få betydning for beregningen af fx efterløn, fleksydelse eller folkepension. Beregningerne i denne brochure af offentlige ydelser gælder for lønmodtagere født før 1. januar Efterløn Sampension indberetter værdien af dine pensionsopsparinger og eventuelt bonuskapital til SKAT et halvt år før, du når din efterlønsalder. Denne værdi bruger din a-kasse til en eventuel modregning i din efterløn. Alle skatte- og afgiftspligtige pensionsopsparinger, som fx engangsbeløb, ophørende pensioner, eventuelt bonuskapital og livsvarige alderspensioner kan have indflydelse på størrelsen af efterlønnen. Pensioner der udbetales fra 60 år modregnes også i din efterløn uanset din tidligste efterlønsalder er 60½ år eller senere. Betingelser for at få efterløn Opfylder du betingelserne for at få efterløn, har du ret til at få udstedt et efterlønsbevis. Det er din A-kasse, der udsteder efterlønsbeviset og udbetaler efterløn. Beviset gør at: du senere kan gå på efterløn, selvom du i mellemtiden er blevet syg. din efterløn vil blive regnet ud fra mindst den indtægt, du havde, da beviset blev udstedt. du ikke længere skal betale efterlønsbidrag, men fortsat a-kassekontingent. Du skal være til rådighed for arbejdsmarkedet for at have ret til et efterlønsbevis. Det betyder, at du ikke må have søgt eller fået tilkendt offentlig førtidspension forinden. Søger du eller får tilkendt offentlig førtidspension, mens du er på efterløn, stopper efterlønsudbetalingen. Derimod vil din efterløn ikke stoppe eller blive nedsat på grund af udbetaling af invalidepension fra en pensionsordning. Tilbagebetaling af efterlønsbidrag Fortryder du dit medlemskab, og er du under din efterlønsalder, skal bidraget overføres til en arbejdsmarkedspension eller privat pension. Er du over din efterlønsalder, bliver beløbet udbetalt til dig og du betaler personlig indkomstskat. Ved invaliditet: Er du tilkendt offentlig førtidspension, bliver beløbet udbetalt til dig mod 30 % i afgift til staten. Ved dødsfald: Udbetales bidraget til boet mod 30 % i afgift til staten. Din tidligste Efterløns eller Fleksydelsesalder: Født Alder Maksimal periode Før år 5 1. halvår ,5 år 5 2. halvår år 5 1. halvår ,5 år 5 2. halvår år 5 11

12 Efterløn tidligst muligt Går du på efterløn inden for de første to år efter, at du har fået dit efterlønsbevis, kan du højst få 91 % af den aktuelle dagpengesats. Efterlønnen for fuldtidsforsikrede er højest kr. årligt og for deltidsforsikrede kr. årligt. Satsen for efterlønnen er den samme i hele efterlønsperioden. Der sker fradrag i efterlønnen for alle former for skatte -og afgiftspligtige pensionsopsparinger. Det gælder, uanset om det er en privat eller en arbejdsmarkedsordning fra fx Sampension og uanset om de udbetales eller ej. Modregningen i efterlønnen fortsætter i hele efterlønsperioden. Der bliver trukket et bundfradrag i beregningsgrundlaget, inden efterlønnen bliver beregnet. Bundfradraget er på kr. Eksempel 1 Efterløn lav sats - med udbetalte pensioner Privat kapitalpension, depot kr. Alderssum, depot kr. LD depot kr. Samlet depotværdi: kr. 5% heraf...= kr. Bundfradrag...= kr. Beregningsgrundlag...= kr. 60 % af beregningsgrundlag på kr...= kr. 50 % af årlig udbetalt ophørende pension, kr...= kr. 50 % af årlig udbetalt livsvarig pension, kr...= kr. Reduktion i efterlønnen...= kr. Efterløn pr. år: kr kr... = kr. Indtægt pr. år: kr kr... = kr. Se eksempel 1 Efterløn høj sats Har du arbejdet mindst timer (30 timer om ugen) for fuldtidsforsikrede og timer (24 timer om ugen) for deltidsforsikrede, er du berettiget til efterløn med højst 100 % af det maksimale dagpengebeløb. Efterlønnen for fuldtidsforsikrede er højst kr. årligt og for deltidsforsikrede kr. årligt. Eksempel 2 Efterløn høj sats - med udbetalte pensioner Den årlige ophørende udbetaling: kr... = Den årlige livsvarige udbetaling: kr... = Reduktion i efterlønnen: 55 % af kr... = kr kr kr kr. Fradraget for dine pensionsordninger er lempeligere, da det udelukkende er løbende udbetalte pensioner, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold der modregnes i efterlønnen. Efterløn pr. år: kr kr... = Indtægt i alt pr. år: kr kr... = Får du ingen pensioner udbetalt, modregnes der ikke i efterlønnen kr kr. har haft dit efterlønsbevis i to år og ikke taget efterlønnen i brug. Du har mulighed for at starte optjening af den skattefri præmie når du Se eksempel 2 12

13 Efterløn og arbejde Du kan fortsætte med at arbejde, samtidig med du er på efterløn. Dog bliver alle de timer, du arbejder, modregnet i efterlønnen, time for time. Er din timeløn under 217,03 kr., vil der ske en lempeligere modregning i efterlønnen, for de første kr. du tjener pr. år. Indgår du i en seniorordning, og er du fuldtidsforsikret, kan du søge supplerende efterløn i de resterende timer op til 37. Du skal arbejde 29,6 timer eller mindre, om ugen. Som deltidsforsikret skal du nedsætte din nuværende arbejdstid med mindst 1/5 for at kunne søge supplerende efterløn. Ud over modregning af timer du arbejder, er der andre indtægter, der medfører fradrag i efterlønnen. Ønsker du at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterlønnen, skal du kontakte din A-kasse for nærmere rådgivning. Eksempler på indtægter, der påvirker på efterlønnen Feriegodtgørelse og ferie med løn medfører fradrag på det tidspunkt, du holder ferie. Fradraget bliver regnet ud fra antal feriedage - ikke ud fra indtægten. Indtægter fra borgerligt ombud og offentlige og private hverv, der ikke anses for arbejde. Fratrædelsesgodtgørelse, hvor opsigelsesperioden ikke er udløbet. Eksempler på indtægter, der ikke har betydning for efterlønnen Invalidepension fra en pensionsordning og anden erstatning ved erhvervsevnetab. Invaliditetsydelse fra det offentlige. Ægtefællepension. Fratrædelsesgodtgørelse. Den Skattefri præmie Har dit efterlønsbevis været gældende i mindst to år, og har du i perioden arbejdet i timer, hvis du er fuldtidsforsikret, og timer som deltidsforsikret, kan du starte optjeningen af den skattefri præmie. Den kalder man to-årsreglen. Er du ansat i job med løntilskud fx i fleksjob eller seniorjob, kan du ikke optjene den skattefri præmie. For hver 481 timers arbejde optjenes en skattefri præmie. Der kan maksimalt optjenes 12 præmieportioner. Indgår du en aftale om seniorordning og opfylder du to års reglen kan du også søge supplerende efterløn. Præmien er skattefri og bliver udbetalt, når du når folkepensionsalderen. Dør du inden, bliver præmien udbetalt til boet. Præmiens størrelse regnes ud fra den sats, der er gældende i det år, du får beløbet udbetalt. Præmien modregnes ikke i folkepensionen. Efterløn i udlandet Du kan både optjene ret til og modtage efterløn, mens du har bopæl i Danmark, et andet EØS land, Grønland, Færøerne eller Schweiz. Du bør altid lade din A-kasse vejlede dig, hvis du tænker på at tage ophold i udlandet, og samtidig ønsker at sikre dig ret til efterløn. Efterløn og skat Efterløn bliver beskattet som personlig indkomst, der betales ikke arbejdsmarkedsbidrag af efterlønnen. Du kan selv vælge om du vil betale ATP - bidrag. LD Har du indefrosne dyrtidsportioner i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, kan du få udbetalt beløbet, når du er fyldt 60 år. Ved udbetaling bliver der trukket en afgift til staten på 25 % af det indbetalte beløb plus renter frem til 31. december 1979 og 40 % af renter, der er tilskrevet efter denne dato. Satser 2014 Skattefri præmie Max. præmie Fuldtidsforsikret kr kr. Summen i LD indgår i beregningen af efterløn og fleksydelse, men ikke i folkepensionen. Læs mere på ld.dk Deltidsforsikret kr kr. 13

14 Offentlig Delpension Har du ikke ret til efterløn, fx fordi du ikke er medlem af en A-kasse, kan du måske i stedet gå på delpension. Offentlig Delpension kan du få fra din efterlønsalder, til du bliver folkepensionist. For at få offentlig delpension skal du arbejde mindst 12 timer og højst 30 timer ugentligt. Pensionsordninger bliver modregnet i den offentlige delpension efter de samme principper som ved efterløn på den lave sats. Delpensionen bliver beskattet som personlig indkomst, og der betales ikke arbejdsmarkedsbidrag. Du skal søge om delpension i din bopælskommune. Skattenedslag for 64 årige Skattenedslag for 64-årige, også kaldet seniornedslagsloven gælder for de personer, der fylder 64 år i perioden Det vil sige, at du skal være født i perioden For at få nedslag i skat, skal du arbejde frem til dit 65. år, eller minimum til og med hele det indkomstår, hvori du fylder 64 år. Skattenedslaget udgør en del af indbetalt arbejdsmarkedsbidrag fra du var 60 år til 65 år. Du får automatisk besked fra ATP, om du er med i ordningen. Læs mere på atp.dk 14

15 Fleksydelse Sampension indberetter værdien af dine pensionsopsparinger til SKAT et halvt år før, du når din fleksydelsesalder. Denne værdi bruger din kommune til en modregning i din fleksydelse. Alle skatte-og afgiftspligtige pensionsopsparinger, som fx engangsbeløb, ophørende pensioner eller livsvarige pensioner har indflydelse på størrelsen af fleksydelsen. Eksempel 3 Fleksydelse Alderssum, depot kr. LD depot kr. Samlet depotværdi: 5 % af kr....= Bundfradrag...= Beregningsgrundlag...= Da beløbet er under bundfradraget skal der ikke ske reduktion for kapitalpensionerne kr kr kr. Er du tilmeldt fleksydelsesordningen, kan du vælge at gå på fleksydelse, når du når din fleksydelsesalder. Det er din bopælskommune, der udbetaler fleksydelsen. Der sker fradrag i fleksydelsen for alle former for skatte -og afgiftspligtige pensionsopsparinger. Det gælder, uanset om det er en privat eller en arbejdsmarkedsordning fra fx Sampension og uanset om de udbetales eller ej. Beregningen af fleksydelsen svarer til reglerne for efterløn på den lave sats. Fleksydelsen er maksimalt 91 % af sygedagpengenes højeste beløb, kr. årligt. Modregningen i fleksydelsen fortsætter i hele fleksydelsesperioden. Du får ikke højere fleksydelse ved at udskyde fleksydelsen til senere. Fleksydelse og skat Fleksydelse bliver beskattet som personlig indkomst, der betales ikke arbejdsmarkedsbidrag af fleksydelsen. Du kan selv vælge om du vil betale ATP-bidrag. 50 % af årlig livsvarig pension, kr...= kr. 50 % af årlig ophørende pension, kr...= kr. Reduktion i fleksydelse...= Fleksydelse pr. år: kr kr...= Indtægt pr. år: kr kr...= Offentlige ydelser ved sygdom Du bør altid kontakte os, hvis du holder op med at arbejde på grund af sygdom eller ulykke kr kr kr. Ledighedsydelse Er du nået fleksydelsesalderen, og er du berettiget til ledighedsydelse, kan du modtage ledighedsydelse i højst seks måneder. Herefter nedsættes udbetalingen så den svarer til kontanthjælpssatsen for ikke forsørgere. Dine alderspensioner modregnes på samme måde som i fleksløntilskuddet. Se eksempel 3 15

16 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag Fortsætter du med at arbejde frem til du bliver folkepensionist, kan du få dit fleksydelsesbidrag udbetalt. Fortryder du dit medlemskab, og er du under din fleksydelsesalder, skal bidraget overføres til en arbejdsmarkedspension eller privat pension. Er du over din fleksydelsesalder, bliver beløbet udbetalt til dig og du betaler personlig indkomstskat. Ved invaliditet: Er du tilkendt offentlig førtidspension bliver beløbet udbetalt til dig mod 30 % afgift til staten. Førtidspension Mister du din arbejdsevne, kan du have mulighed for at søge førtidspension fra det offentlige. Det er et krav for at få tilkendt førtidspension, at arbejdsevnen skal være nedsat i et sådant omfang, at du ikke er i stand til at forsørge dig selv ved almindeligt arbejde, eller ved et fleksjob. Det er din kommune, der afgør, om du er berettiget til førtidspension. Du skal også være opmærksom på, om du har mulighed for at få pension fra din ordning i Sampension. Seniorførtidspension Der er en særlig mulighed for, at personer med langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet og som har højest fem år til folkepensionsalderen, kan ansøge sin bopælskommune om førtidspension. Seniorførtidspension er ikke en ny type førtidspension, men en ny ansøgningsmulighed. Det vil fortsat være et krav for at få tilkendt førtidspension, at arbejdsevnen skal være nedsat i et sådant omfang, at personen ikke er i stand til at forsørge sig selv ved almindeligt arbejde, eller ved et fleksjob, men der skal ikke gennemføres arbejdsprøvning. Modregning i offentlig førtidspension Har du udover din offentlige førtidspension løbende udbetalte skattepligtige indtægter, kan det medføre modregning i din offentlige førtidspension. Herunder hører fx også eventuelle løbende udbetalinger fra din pension i Sampension. Afhængig af om din offentlige førtidspension er tilkendt før eller efter 1. januar 2003, vil der være forskel på modregningsreglerne. Seniorjob For at få ret til et seniorjob, skal du opfylde betingelserne for at kunne gå på efterløn og arbejdsmarkedsydelse. En ansættelse i seniorjob kan som udgangspunkt tidligst ske fem år før din tidligste efterlønsalder, og du kan tidligst begynde i seniorjob, den dag din ret til dagpenge og arbejdsmarkedsydelse udløber. Du skal selv søge om et seniorjob i din bopælskommune. Ved dødsfald: Udbetales bidraget til boet mod 30 % i afgift til staten. 16

17 Folkepension For at få den fulde folkepension skal du have boet i Danmark i 40 år efter dit fyldte 15. år. Har du boet i Danmark i kortere tid, nedsættes folkepensionen forholdsmæssigt. Endvidere skal du have dansk indfødsret. Har du ikke det, gælder der visse undtagelser. Du skal have fast bopæl i Danmark, men danske statsborgere, som har haft fast bopæl i Danmark i mindst 30 år mellem sit 15. år og folkepensionsalderen, kan dog søge og få tilkendt folkepension fra udlandet. Bor du i et af de nordiske lande, skal du kontakte den kommune, du bor i. Bor du i et andet land, kan du se nærmere på borger.dk Folkepensionen består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Alle skatte -og afgiftspligtige pensionsopsparinger, som udbetales løbende, fx ophørende pensioner eller livsvarige pensioner kan have indflydelse på folkepensionens pensionstillæg. Herudover har bl.a. kapitalindkomster, lejeindtægter, og udbetaling fra ATP, betydning for beregningen. Kapitalpension, aldersforsikring, formue samt den skattefri præmie fra efterlønsordningen påvirker ikke beregningen af folkepensionens pensionstillæg. Du må gerne arbejde, samtidig med du har ret til folkepension. Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler din folkepension. Folkepension og skat Folkepension bliver beskattet som personlig indkomst. Der betales ikke arbejdsmarkedsbidrag af folkepensionen. Har du pensionsindtægter, inkl. folkepension udover kr. årligt skal du betale udligningsskat på 6 % i Folkepensionens grundbeløb Grundbeløbet er kr. om året, og reduceres kun i forbindelse med indtægt ved personligt arbejde. Ved en arbejdsindtægt på mere end kr. om året, bliver grundbeløbet sat ned med 30 % af det overskydende beløb. Grundbeløbet falder helt væk, hvis arbejdsindtægten er større end kr. årligt. Det gælder, både hvis du er enlig eller gift/samlevende. Ældrechecken Ældrechecken er maksimalt på kr. Udbetaling af ældrechecken beskattes med personlig indkomstskat. Ældrechecken udbetales til folkepensionister der ikke har formue over kr. Overstiger indtægten den løbende indtægt mere end for enlige og kr. for gifte/samlevende kommer der heller ikke ældrecheck til udbetaling. Din folkepensionsalder Født Født før 1954 Folkepension 65 år 1. halvår ,5 år 2. halvår år 1. halvår ,5 år 2. halvår år 17

18 Eksempel 4 Enlig folkepensionist Udbetalt løbende livsvarig pension: kr.... = kr. Udbetalt løbende ophørende pension: kr.... = kr. Udbetalt løbende livsvarig ATP: kr.... = kr. Løbende skattepligtig indkomst:... = kr. Der reduceres i pensionstillægget da indkomsten er over kr. årligt. Reduktion i pensionstillægget: kr kr. = kr. 30,9 % af kr. (nedsat til hele 100 kr.) = kr. Pensionstillægget: kr kr.... = kr. Folkepension pr. år: kr kr.... = kr. Samlet indtægt pr. år: kr kr... = kr. folkepensionen bliver opsat. Du kan opsætte folkepensionen i op til ti år. Folkepensionen bliver forøget med en såkaldt venteprocent. Venteprocenten bliver regnet ud fra det antal måneder, folkepensionen er opsat. Den alder du har, når folkepensionen begynder at blive udbetalt har også en indflydelse. Venteprocenten bliver lagt oven i den almindelige folkepension. Modtager du allerede folkepension, kan du holde en pensionspause og vende tilbage til arbejdsmarkedet og på den måde optjene en større pension. Folkepensionens pensionstillæg Pensionstillægget for reelt enlige er kr. årligt og bliver reduceret ved alle skattepligtige løbende indtægter over kr. Pensionstillægget bliver for enlige sat ned med 30,9 % af forskellen mellem indtægten og fradragsbeløbet. Pensionstillægget bortfalder ved indtægter større end kr. Pensionstillægget for gifte/samlevende er kr. og reduceres ved en samlet løbende indtægt over kr. årligt. For to pensionister, der er gift/samlevende, er reduktionen dog 16 %, og pensionstillægget bortfalder ved indtægter større end kr. For gifte/samlevende, hvor kun den ene er pensionist, er reduktionen 32 %, og pensionstillægget bortfalder ved indtægter større end kr. Se eksempel 4 Folkepension og arbejde Fortsætter du med at arbejde, kan du modtage folkepensionens grundbeløb, hvis din arbejdsindtægt er under kr. årligt. Herudover er der et særligt bundfradrag på kr., der fratrækkes før beregningen af pensionstillægget og den personlige tillægsprocent. Modtager du ikke folkepension i hele året, fordi du bliver folkepensionist i løbet af året, bliver bundfradraget reduceret forholdsmæssigt. Du kan også vælge at udskyde udbetalingen af folkepension til senere og dermed optjene en højere folkepension. Det er et krav, at du har indtægt ved personligt arbejde i mindst 750 timer hvert kalenderår, Kort før du får ret til folkepension, sender Udbetaling Danmark et brev om, hvordan din pension bliver udbetalt. Læs mere på borger.dk Udbetaling fra ATP Egenpensionen fra ATP er en livsvarig ydelse, der kan udbetales fra folkepensionsalderen. Du kan udsætte udbetalingen, til du fylder 75 år. Pensionen bliver normalt udbetalt som en månedlig ydelse og er almindelig skattepligtig indkomst. Der skal ikke betales arbejdsmarkedsbidrag. Udskyder du udbetalingen af ATP, bliver værdien af pensionen øget livsvarigt. Arbejder du som lønmodtager, efter du har fået ret til folkepension, bliver der fortsat indbetalt ATP-bidrag. Kort før du får ret til folkepension, sender ATP et brev om, hvordan din opsparing bliver udbetalt. Læs mere på atp.dk 18

19 Mere information Ring til os på Mandag-torsdag: 8:30-21:00 Fredag: 8:30-16:00 Bestil en samtale eller send en mail via sampension.dk Her finder du mere information om din pensions ordning. Med NemID får du adgang til dine personlige sider. Her finder du for fx din seneste forsikringsoversigt, oversigt over dine indbetalinger samt dit pensionsregulativ. Socialkonsulenten Vores socialkonsulent er parat til at hjælpe dig med rådgivning, når der sker ændringer i dit liv. Fx hvis du bliver syg, eller når du går på efterløn eller alderspension. Kontakt vores socialkonsulent på telefon Boliger Sampension ejer en række ejendomme landet over. Du har som kunde fortrinsret til lejemålene i disse ejendomme. Du kan se lejemålene på sampension.dk/bolig. DEAS står for anvisning af boligerne og administration af ventelisten. Du kan blive skrevet op, se priser og læse mere på deas.dk 19

20 Denne brochures indhold er et udtryk for generelle regler, gældende lovgivning og praksis pr. 1. januar Gælder der særlige regler for dig, vil det fremgå af din personlige del af hjemmesiden, din forsikringsoversigt eller dit pensionsregulativ. Vi tager forbehold for senere ændringer, trykfejl og ændret lovgivning /sam1148_003/Sampensions CVR-nr /Snart på pension Sampension KP Livsforsikring a/s Tuborg Havnevej 14 DK-2900 Hellerup Tlf

Vejen til dine personlige oplysninger

Vejen til dine personlige oplysninger Snart på pension? Vejen til dine personlige oplysninger I din personlige postkasse har vi allerede lagt dit pensionsoverblik ind til dig. For at få adgang til din postkasse, skal du logge ind med NemID.

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956

Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956 Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956 2 - Faglig Fælles Akasse Indhold Efterlønsbevis... Udskydelsesreglen... Overgang til efterløn... Seniorjob... Satser for efterløn... Fuldtid

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959

Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959 Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959 2 - Faglig Fælles Akasse Indhold Din efterlønsperiode... Efterlønsbevis... Betingelser for ret til efterlønsbevis/efterløn... Overgang til efterløn...

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 9. udgave, april 2017 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset 4 2.1 Hvorfor er det så vigtigt at få et efterlønsbevis? 4 2.2

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT SENEST DEN 31. DECEMBER 1953

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT SENEST DEN 31. DECEMBER 1953 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT SENEST DEN 31. DECEMBER 1953 INDHOLD 1. Indledning 4 2. Den fleksible efterløn 4 3. Hvad er et efterlønsbevis? 4 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE OM DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 25-04-2018 SIDE: 2 EFTERLØNSALDER EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONER ARBEJDE SAMTIDIG MED EFTERLØN FERIE OG ANDRE FRADRAG I EFTERLØN SKATTEFRI

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

EFTERLØN. For dig som er født 1. juli dec Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. For dig som er født 1. juli dec Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig som er født 1. juli 1956 31. dec. 1958 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Ledernes arbejdsløshedskasse 5. udgave, juli 2013 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det så

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

EFTERLØN. For dig som er født 1. jan. 30. juni Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. For dig som er født 1. jan. 30. juni Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig som er født 1. jan. 30. juni 1956 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens dagpenge-

Læs mere

EFTERLØN. For dig som er født 1. jan. 30. juni Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. For dig som er født 1. jan. 30. juni Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig som er født 1. jan. 30. juni 1956 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens dagpenge-

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

Du kan få nærmere rådgivning om samspillet mellem pension og offentlige ydelser hos den myndighed, der udbetaler ydelsen.

Du kan få nærmere rådgivning om samspillet mellem pension og offentlige ydelser hos den myndighed, der udbetaler ydelsen. Pension og offentlige ydelser - 2017 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT FRA 1. JANUAR JUNI 1959

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT FRA 1. JANUAR JUNI 1959 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT FRA 1. JANUAR 1954-30. JUNI 1959 INDHOLD 1. Indledning 4 2. Den fleksible efterløn 4 3. Hvad er et efterlønsbevis? 4 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Pension og offentlige ydelser - 2015

Pension og offentlige ydelser - 2015 Pension og offentlige ydelser - 2015 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Guld eller sølv i 3. alder. v. Karen Aagaard, socialøkonom Heden & Fjorden

Guld eller sølv i 3. alder. v. Karen Aagaard, socialøkonom Heden & Fjorden Guld eller sølv i 3. alder v. Karen Aagaard, socialøkonom Heden & Fjorden EFTERLØN Efterlønsbevis og efterlønsalder ( se folder på bordene) Krav Ret Beregning af sats 2 års-regel Skattefri præmie Pensionsmodregning

Læs mere

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT DEN 1. JULI 1959 ELLER SENERE

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT DEN 1. JULI 1959 ELLER SENERE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT DEN 1. JULI 1959 ELLER SENERE INDHOLD 1. Indledning 4 2. Den fleksible efterløn 4 3. Hvad er et efterlønsbevis? 4 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

DEN NYE EFTERLØNSORDNING

DEN NYE EFTERLØNSORDNING HVIS DU VIL BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN HVIS DU OVERVEJER AT FÅ UDBETALT DIT EFTERLØNSBIDRAG UDBETALING AF EFTERLØNSBIDRAG I december 2011 blev efterlønsreformen vedtaget i Folketinget, og det kan have

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 24.03.2017 13/07 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang 1956, 1. halvår Efterlønsalder, folkepensionsalder

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Pension og offentlige ydelser

Pension og offentlige ydelser Pension og offentlige ydelser - 2018 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Efterlønsordningen er fleksibel... Efterlønsbevis... Ret til efterløn... Fuldtid eller deltid... Efterlønssatser... 2-års-reglen - skattefri

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Din pensionsordning. HK Privat Nordjylland og Sampension

Din pensionsordning. HK Privat Nordjylland og Sampension Din pensionsordning HK Privat Nordjylland og Sampension Følg din pension og kend dine forsikringer Logger du dig ind på sampension.dk med din NemID, finder du alt om din egen pensionsordning. Du kan blandt

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension

v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension Når du skal planlægge din pension Du skal spørge dig selv om Hvordan du vil leve? Hvad har du sparet op til pension? Har du andre

Læs mere

Møde hos TDC. København den 18. november 2009 Århus den 19. november 2009. - Pension for alle pengene

Møde hos TDC. København den 18. november 2009 Århus den 19. november 2009. - Pension for alle pengene Møde hos TDC København den 18. november 29 Århus den 19. november 29 Pensionskasse - der er mange fordele Lave omkostninger Overskuddet til medlemmer Vi er ejet af medlemmerne Målrettet information Medlemsindflydelse

Læs mere

HK Hovedstaden 18. juni Fleksydelse kl

HK Hovedstaden 18. juni Fleksydelse kl HK Hovedstaden 18. juni Fleksydelse kl. 16.30-19.00 Oplæg Hanne Rasmussen og Merete Hornecker LAFS, Landsforeningen af Fleks- og skånejobbere 1 Kort om LAFS LAFS er en frivillig humanitær organisation

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Få økonomisk overblik Måske er du begyndt at tænke på tilværelsen som pensionist eller efterlønsmodtager. Måske er du allerede i gang med at planlægge og undersøge dine økonomiske

Læs mere

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterlønsbevis For at få et efterlønsbevis, skal du have ret til efterløn have ret til dagpenge (1924 timer inden for de sidste 3 år) være til rådighed for

Læs mere

Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet

Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet Program Efterlønnen FTF-A Hvem er vi? Efterlønsreformen Efterlønskrav Efterlønsbevis Almindelig/LAV efterløn Udskudt/HØJ efterløn Skattefripræmie Fravalg af efterløn

Læs mere

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn /

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn / Din pension som læge Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september 2017 1 Præsentations navn / 16.03.2016 Præsentation Medlemskonsulenter Thomas Krogh, Kim Borup & Kent Boye Christensen Rådgivning

Læs mere

Din pensionsordning. HK Stat Nordjylland og Sampension

Din pensionsordning. HK Stat Nordjylland og Sampension Din pensionsordning HK Stat Nordjylland og Sampension Følg med i din pensionsordning Logger du dig ind på sampension.dk med din NemID, finder du alt om din egen pensionsordning. Du kan blandt andet se

Læs mere

Efterlønsordningens Faldgruber

Efterlønsordningens Faldgruber Efterlønsordningens Faldgruber Velkommen til arrangement med Lederne København Nord Tirsdag den 6. oktober 2009 Oplægsholdere Ulrik Frese & Brian Kjøller fra Team Efterløn 1 EFTERLØN 1. Hvad er efterløn

Læs mere

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Min A-Kasse Efterlønskompas Efterlønskompas Min A-Kasse 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS

Læs mere

EFTERLØN. For dig som er født 1. juli dec Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. For dig som er født 1. juli dec Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig som er født 1. juli - 31. dec. 1954 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Efterlønsordningen giver mulighed for at trække sig helt eller delvist ud af arbejdsmarkedet

Efterlønsordningen giver mulighed for at trække sig helt eller delvist ud af arbejdsmarkedet 54 54 Efterløn xx Efterløn Efterlønsordningen giver mulighed for at trække sig helt eller delvist ud af arbejdsmarkedet fra det 60. år. Nedenfor beskrives reglerne om fleksibel efterløn. Man skal være

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956

Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956 Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956 A-kassen LH 3. udgave, januar 2019 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterlønsalder 3 1.2 Er du deltidsforsikret? 3 2. OM EFTERLØNSBEVISET 4 2.1

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 10. udgave, april 2018 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Maj 2003 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den fleksible efterløn for medlemmer af en a- kasse, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Hvis du

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag 2018

Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag 2018 Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag 2018 Baggrund Fra 1. januar og frem til den 30. juni 2018 er det muligt at få udbetalt ens efterlønsopsparing skattefrit. Det vedtog Folketinget den 20. december

Læs mere

EFTERLØN. Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig so m er født 1. jan-30. juni 195 4 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens Efterløns-

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har konkrete

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at få fleksibel efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN...3 3. HVAD ER ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4. HVORNÅR HAR DU RET TIL ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4.1.

Læs mere

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening Pension i Sampension Via Kommunernes Landsforening Velkommen til Sampension Aftalegrundlag mellem Kommunernes Landsforening, PF-Personaleforeningen og Sampension. Aftalegrundlaget består af to dele. Pensionsaftalen

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Pension med med muligheder mange muligheder

Pension med med muligheder mange muligheder Pension med Pensionmange med muligheder mange muligheder Brug livet! Det handler om dig Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Pharmadanmark

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Telia pensionsordning. Pension

Telia pensionsordning. Pension Telia pensionsordning Pension Velkommen Telias pensionsordning 2 Forsikringer 3 - Dine forsikringer 4 - Forsikringsoversigt 5 Drømmer du om en alderdom med plads til det hele, så få dig en god pensionsordning

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 4. udgave, april 2019 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du deltidsforsikret?

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født og senere

Fleksibel efterløn For personer, der er født og senere Fleksibel efterløn For personer, der er født 01 01 1956 og senere Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født 01 01 1956 og senere Pjecen er ikke udtømmende.

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

Din pensionsordning. Musikundervisere på Musikskoleområdet

Din pensionsordning. Musikundervisere på Musikskoleområdet Din pensionsordning Musikundervisere på Musikskoleområdet Følg med i din pensionsordning Logger du dig ind på sampension.dk med din NemID, finder du alt om din egen pensionsordning. Du kan blandt andet

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 8. udgave, december 2015 A-kassen LH 8. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvad skal vi foretage os? Hvad skal vi leve af?

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvad skal vi foretage os? Hvad skal vi leve af? Poul Dahl Hede 60- år, uddannet socialrådgiver. Indtil 1987 ansættelse i kommuner. Herefter ansættelse i Ældre Sagen som afdelingsleder med ansvar for rådgivning. Nu ansat som underviser og foredragsholder.

Læs mere

Guide til ansøgning om folkepension

Guide til ansøgning om folkepension Guide til ansøgning om folkepension I denne guide får du hjælp til at komme godt igennem den digitale ansøgning om folkepension på borger.dk/folkepension. Guiden tager udgangspunkt i den typiske ansøgning

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

Fleksibel Efterløn. Lærernes a-kasse Janne Sandberg Tlf

Fleksibel Efterløn. Lærernes a-kasse Janne Sandberg Tlf Fleksibel Efterløn Lærernes a-kasse Janne Sandberg Tlf. 7010 0018 EFTERLØN Hvornår Hvordan Hvor meget Præmie Ferie og efterløn Arbejde og efterløn Gode valg træffes på et oplyst grundlag Hvornår er det

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn. Er du mellem 30 og 40 år?

Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn. Er du mellem 30 og 40 år? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn Er du mellem 30 og 40 år? Valget er dit! Pjecen henvender sig til medlemmer, som skal

Læs mere

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent (Ny) EFTERLØN Samira Ottosen Specialkonsulent Formålet med i dag. Overblik over de generelle efterlønsregler, herunder Ændringerne i hovedtræk Din efterlønsalder Pensionsmodregning Skattefri præmie Fravalg

Læs mere