FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956"

Transkript

1 FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956

2 Fleksibel efterløn - for dig der er født før 1956 Side 1 Indhold 1. Indledning Den fleksible efterløn Efterløns- og folkepensionsalder Efterlønsbeviset Hvornår har du ret til et efterlønsbevis? Medlemsperiode og efterlønsbidrag Dagpengeberettiget Bopæl Udlandet Hvis du venter med at gå på efterløn års reglen Når du opfylder 2-års reglen, kan du opnå fordele: a. Højere efterløn b. Mindre fradrag i efterlønnen for pensioner c. Skattefri præmie Hvornår kan du gå på efterløn? Opbrugt dagpengeretten efter du er fyldt 50 år Seniorjob i kommunen Efterløn som fuldtids- eller deltidsforsikret Hvor meget kan du få i efterløn? Overgang før 2-års reglen er opfyldt Overgang når 2-års reglen er opfyldt Ansøgning om efterløn Udbetaling af efterløn Tro og love Fradrag for pensioner Hvis du ikke opfylder 2-års reglen Bundfradrag Grundlaget for beregning af fradraget Beregning af fradrag Hvis du opfylder 2-års reglen Arbejde i efterlønsperioden Lønarbejde Lempet fradrag for kontrollabelt arbejde op til kr. årligt Frivilligt, ulønnet arbejde og aktiviteter Selvstændig virksomhed Fradrag for ferie og andre indtægter Indtægter, der ikke medfører fradrag i efterlønnen Bopæl i et andet EØS-land mv Ophold i andre lande Retten til efterløn stopper Dine pligter Skattefri præmie A-kassen ordner det praktiske...13 Spørg a-kassen...13 Bilag 1: Pensionsoversigt INDEN du opfylder 2-års reglen...14 Bilag 2: Pensionsoversigt EFTER du opfylder 2-års reglen...15

3 Fleksibel efterløn - for dig der er født før 1956 Side 2 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter for dig, der er født før Spørgsmålene kan være mange, når det drejer sig om efterløn. I pjecen får du svar på de mest almindelige spørgsmål i forbindelse med efterlønsbeviset, overgang til efterløn, pensionsforhold, arbejde i efterlønsperioden, den skattefri præmie osv. Pjecen er ikke udtømmende. Finder du ikke svar på dine spørgsmål her, kan du læse mere på Du er naturligvis også altid velkommen til at kontakte a-kassen på telefon eller ved at sende en mail til 2. Den fleksible efterløn Efterlønsordningen er fleksibel. Det vil sige at du har tre valgmuligheder: 1. Du kan holde helt op med at arbejde og i stedet modtage fuld efterløn. 2. Du kan fortsætte med at arbejde, men på deltid (højst 29,6 timer om ugen) og få suppleret op med efterløn. Dit arbejde bliver modregnet time for time i din efterløn. Se mere i afsnit Du kan fortsætte med at arbejde og vente med at gå på efterløn til du opfylder 2-års reglen. Det kan give dig flere økonomiske fordele: Du kan opnå ret til efterløn på op til højeste dagpengesats, et lempeligere pensionsfradrag og muligheden for at optjene en skattefri præmie (se mere i afsnit 5). De særlige fordele forudsætter, at du har et efterlønsbevis. Din økonomi som efterlønner afhænger dog af, hvornår du går på efterløn. Vælger du at blive på arbejdsmarkedet helt eller delvist, har du mulighed for at få efterløn på mere attraktive vilkår, end hvis du går på efterløn, straks du når efterlønsalderen. Du kan opnå en højere efterlønssats, en mere lempelig modregning af pensioner og mulighed for at optjene skattefri præmie. En betingelse for at opnå disse fordele er, at du har et efterlønsbevis. Efterlønsbeviset er også din garanti for, at du kan gå på efterløn, selv om du bliver syg. 3. Efterløns- og folkepensionsalder Hvornår du kan komme på efterløn og siden folkepension, afhænger af din alder: Fødeår: Halvår Efterlønsalder Pensionsalder Antal år på efterløn 1953: : :1 60½ 65½ : :1 61½ 66½ : Efterlønsbeviset Du skal ikke selv søge om beviset. Vi kontakter dig 1-2 måneder før du når efterlønsalderen om udstedelse af beviset, og om de oplysninger, vi har brug for ved udstedelsen af dit bevis. Får vi ikke de ønskede oplysninger inden 3 måneder, vil vi først kunne udstede dit efterlønsbevis fra den dag, vi får alle dine oplysninger.

4 Fleksibel efterløn - for dig der er født før 1956 Side 3 Dit efterlønsbevis udstedes med virkning fra den dag, du opfylder betingelserne for ret til efterløn, og tidligst fra datoen for din efterlønsalder. Efterlønsbeviset er en erklæring fra a-kassen om, at du opfylder betingelserne for at få efterløn på det tidspunkt, hvor beviset er udstedt. Du kan læse om betingelserne i afsnit 5 under "Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?". Du kan få udstedt et efterlønsbevis, selv om du bor i udlandet. Med et efterlønsbevis er du sikret retten til senere at gå på efterløn, selv om du ikke længere er til rådighed for arbejdsmarkedet på grund af sygdom. Når du har fået dit efterlønsbevis, skal du ikke længere betale efterlønsbidrag. Datoen for beviset har samtidig betydning for, hvornår du eventuelt kan begynde at optjene den skattefri præmie, hvilken efterlønssats du kan få, og hvilket pensionsfradrag du skal have i din efterløn, se afsnit 6 Hvis du venter med at gå på efterløn. 5. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis? Hovedbetingelsen for at få ret til et efterlønsbevis og dermed efterløn er, at du skal have nået efterlønsalderen, men ikke have nået folkepensionsalderen. Derudover skal du opfylde følgende betingelser: 5.1. Medlemsperiode og efterlønsbidrag Hvis du er født før den 1. marts 1952, kan du opfylde kravet om medlemskab, hvis du uafbrudt har været medlem af en a-kasse fra den 31. marts 1992 og mindst til din efterlønsalder. Du skal også have betalt efterlønsbidrag uafbrudt fra den 1. april Hvis du er født før den 1. januar 1959, kan du opfylde kravet om medlemskab og indbetaling af efterlønsbidrag ved uafbrudt medlemskab og betaling af efterlønsbidrag fra den 1. juli 1999 til mindst din efterlønsalder. Perioden med medlemskab og betaling af efterlønsbidrag skal mindst udgøre 20 år inden for de senest 25 år. Hvis du har betalt efterlønsbidrag uafbrudt fra den 1. april 1999, er det kun perioden med medlemskab, der skal udgøre 20 år inden for de sidste 25 år Dagpengeberettiget På det tidspunkt, hvor du skal have udstedt efterlønsbevis, eller vil gå på efterløn, skal du opfylde de samme krav, som gælder ved ansøgning om dagpenge. Det vil sige, at du skal være i arbejde eller været tilmeldt Jobcentret som ledig og arbejdssøgende, og opfylde beskæftigelseskravet og rådighedskravet. Beskæftigelseskravet: Du skal have timers lønarbejde uden offentlig støtte inden for de sidste 3 år. Det svarer til 52 uger på fuld tid. For deltidsforsikrede er kravet timer. Vi henter oplysninger om din indkomst og arbejdstimer i SKATs Indkomstregister. Nogle typer af arbejde er ukontrollabelt, og her skal din indtægt omregnes til timer med en omregningssats på 217,03 kr. (2014-niveau). Hvis din arbejdsgiver ikke indberetter timer til Indkomstregister, skal vi behandle arbejdet, som om det er ukontrollabelt. Hvis du er ledig og modtager dagpenge har du opfyldt beskæftigelseskravet. Men du skal søge om efterløn inden din ret til dagpenge ophører. Hvis du har opbrugt retten til dagpenge, kan du muligvis alligevel være berettiget til efterløn. Reglerne er komplicerede, så det er en god ide at kontakte a-kassen. Rådighedskravet: Desuden skal du på bevistidspunktet, eller hvis du overgår direkte til efterløn uden efterlønsbevis, være rask og til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi skal derfor vurdere, om du fortsat er til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis du fx har været uden tilknytning hertil i længere tid på grund af sygdom, eller på grund af dit helbred har arbejdet på nedsat tid Bopæl Du skal have bopæl i Danmark, et andet EØS-land, Schweiz, Grønland eller på Færøerne.

5 Fleksibel efterløn - for dig der er født før 1956 Side Udlandet Du skal være opmærksom på, at arbejde og forsikringsperioder i udlandet som hovedregel ikke tæller med til opfyldelse af betingelserne for at få efterløn. Du kan som hovedregel derfor ikke gå på efterløn - eller få udstedt et efterlønsbevis - hvis din dagpengeret helt eller delvist er optjent på baggrund af arbejde i udlandet. Men der er nogen undtagelser. Hør nærmere i a-kassen. 6. Hvis du venter med at gå på efterløn års reglen Når du har fået et efterlønsbevis, kan du opnå en række fordele, hvis du opfylder 2-års reglen, det gør du, hvis du: Har et efterlønsbevis Venter med at gå på efterløn til du har haft dit bevis i mindst 2 år, og I perioden har fået indberettet mindst løntimer (fra arbejde uden offentlig støtte) til SKATs Indkomstregister. Hvis du på bevistidspunktet var deltidsforsikret er kravet mindst løntimer. Som løntimer til arbejdskravet tæller også ferie og fridage med løn med. Det samme gør sygeperiode under et ansættelsesforhold med fuld løn eller sygedagpenge. Derimod kan fx orlov uden løn eller perioder med dagpenge ikke tælle med i beregningen. Så stopper "timetaxametret" midlertidigt. Hvis du er mere end 2 år om at optjene arbejdskravet på 3.120/2.496 timer, overgår du først, når arbejdskravet er opfyldt. Når de 2 år er forløbet, og opgørelsen viser, at du kun er oppe på fx løntimer, er det nødvendigt at fortsætte med at arbejde - og stadig lade være med at søge om efterløn. Først når også timekravet er opfyldt, kan du opnå ret til efterløn på de mere fordelagtige vilkår, og ved fortsat arbejde herefter, begynde at optjene timer til en eventuel skattefri præmie. Du kan ikke opfylde 2-års-reglen, når du har modtaget delpension Når du opfylder 2-års reglen, kan du opnå fordele: 6.2.a. Højere efterløn Du vil få ret til efterløn med den sats, du ville være berettiget til i tilfælde af ledighed. Og efterlønnen kan ikke blive beregnet ud fra en lavere indtægt eller sats end den, der eventuelt står i dit efterlønsbevis. 6.2.b. Mindre fradrag i efterlønnen for pensioner Du vil kun få fradrag for pensioner, der knytter sig til et tidligere ansættelsesforhold, og som udbetales løbende i efterlønsperioden. 6.2.c. Skattefri præmie Du får ret til at optjene en skattefri præmie. Du optjener præmien, hvis du helt eller delvist fortsætter med at arbejde. Du optjener en præmieportion, hver gang du har arbejdet 481 timer. De 481 timer svarer til 160,33 løntimer i 3 måneder. Løntimerne skal af arbejdsgiver være indberettet i SKATs Indkomstregister. Der udbetales kun hele præmieportioner. Det betyder, at hvis du har optjent mindre end 481 timer, får du ingen præmie.

6 Fleksibel efterløn - for dig der er født før 1956 Side 5 7. Hvornår kan du gå på efterløn? Du kan gå på efterløn fra ordinær beskæftigelse, ledighed (hvor du er tilmeldt Jobcentret), løntilskudsjob, seniorjob eller delpension. Efterløn kan tidligst ydes fra det tidspunkt, hvor a-kassen har modtaget din skriftlige ansøgning. Men du skal stort set opfylde de samme betingelser for at gå på efterløn, som du skal opfylde for at få et efterlønsbevis (se afsnit 5). Der er dog den forskel, at hvis du har et efterlønsbevis, kan du overgå til efterløn, selv om du ikke længere er til rådighed for arbejdsmarkedet på grund af sygdom. På efterlønstidspunktet skal du være medlem af en dansk a-kasse og have bopæl her i riget, i et andet EØS-land eller i Schweiz. Modtager du ydelser efter lov om social pension eller tilsvarende udenlandsk lovgivning, eller er du omfattet af reglerne om fleksjob, kan du ikke samtidig modtage efterløn. Din pension skal derfor være frakendt på overgangstidspunktet. Du kan dog modtage invaliditetsydelse samtidig med efterlønnen. Ønsker du at overgå fra delpension til efterløn som fuldtidsforsikret, skal du søge om efterløn, inden delpensionen bortfalder. 8. Hvis du har opbrugt dagpengeretten 8.1. Opbrugt dagpengeretten efter du er fyldt 50 år Har du mistet retten til dagpenge, efter du er fyldt 50 år (og opfylder anciennitetskravet for ret til efterløn på den dato hvor du når din efterlønsalder), kan du få efterløn, selvom du ikke opfylder beskæftigelseskravet, hvis du på overgangstidspunktet står til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er vigtigt, at du søger om at komme på efterløn, før du når efterlønsalderen og går på efterløn når du når efterlønsalderen. Modtager vi ansøgningen efter at du har nået efterlønsalderen, bortfalder din ret til efterløn Seniorjob i kommunen Har du mistet dagpengeretten senere i 50-års alderen, og er ansat i et seniorjob i kommunen, kan du få efterløn, selvom du ikke opfylder beskæftigelseskravet, men forudsat du på overgangstidspunktet står til rådighed for arbejdsmarkedet. Seniorjobbet ophører når du når efterlønsalderen. Det er vigtigt, at du søger om at komme på efterløn, før du når efterlønsalderen og går på efterløn når du når efterlønsalderen. Modtager vi ansøgningen efter at du har nået efterlønsalderen, bortfalder din ret til efterløn. 8. Efterløn som fuldtids- eller deltidsforsikret Hovedreglen for at få efterløn med satsen for fuldtidsforsikrede er, at du har været fuldtidsforsikret i sammenlagt mindst 10 år inden for de seneste 15 år, heraf mindst 52 uger lige før overgangen til efterløn. Hvis du er deltidsforsikret eller ikke har været fuldtidsforsikret længe nok, får du efterløn med satsen for deltidsforsikrede. Satsen for deltidsforsikrede er på 2/3 af satsen for fuldtidsforsikrede. 9. Hvor meget kan du få i efterløn? Du får den samme sats i hele efterlønsperioden, men satsen afhænger af din indtjening og hvornår du går på efterløn Overgang før 2-års reglen er opfyldt Går du på efterløn mindre end 2 år efter du har fået dit efterlønsbevis, eller før du har optjent timekravet på 3.120/2.496 timer og opfylder 2-års reglen, får du op til 91% af højeste dagpengesats i hele efterlønsperioden. Det er for fuldtidsforsikrede 742 kr. og for deltidsforsikrede 494 kr. om dagen i 5 dage om ugen. Det svarer til om året for fuldtidsforsikrede og kr. for deltidsforsikrede (2014). Beløbet kan dog ikke overstige 90% af din hidtidige løn. Hvis du på efterlønstidspunktet har samme forsikringsstatus, som da dit efterlønsbevis blev udstedt, kan din sats aldrig blive lavere end den, der eventuelt står i efterlønsbeviset.

7 Fleksibel efterløn - for dig der er født før 1956 Side 6 Vi beregner din efterlønssats ud fra den løn, som din arbejdsgiver har indberettet de sidste 3 måneder/12 uger før den dag, du skal have dit efterlønsbevis eller gå på efterløn. Satsen kan højst være 742 kr. om dagen. For at få det, skal der i beregningsperioden i alt være indberettet mindst kr. ( kr. gennemsnit pr. måned). Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler, hvis du som fuldtidsforsikret er aflønnet for mindre end 24,6 timer pr. uge i gennemsnit. Er du deltidsforsikret, kan satsen højst være 494 kr. om dagen. Det kræver, at der i beregningsperioden er indberettet mindst kr. ( kr. i gennemsnit pr. måned). Alle pensioner skal trækkes fra i efterlønnen. Også pensioner du selv har sparet op til. Eller pensioner, som du endnu ikke får udbetalt. Ægtefællepension eller ATP skal dog ikke fradrages Overgang når 2-års reglen er opfyldt Hvis du venter med at gå på efterløn, til du efter datoen i dit efterlønsbevis har optjent timekravet på løntimer (deltid: løntimer) og opfylder 2-års-reglen, kan du få ret til en efterløn, der svarer til den højeste dagpengesats, jf. afsnit 6. Det er for fuldtidsforsikrede 815 kr. og for deltidsforsikrede 543 kr. om dagen i 5 dage om ugen. Det svarer til om året for fuldtidsforsikrede og kr. for deltidsforsikrede (2014). Beløbet kan dog ikke overstige 90% af din hidtidige løn. Hvis du på efterlønstidspunktet har samme forsikringsstatus, som da dit efterlønsbevis blev udstedt, har du ret til det beregningsgrundlag, der giver højeste sats dvs. enten med den indtægt, der blev lagt til grund i dit efterlønsbevis, eller den indtægt du har i de sidste 3 måneder, før du går på efterløn. Når du opfylder 2-års reglen, er det kun arbejdsgiverbetalte pensionsordninger med løbende udbetalinger, der bliver modregnet i efterlønnen. Fradragsbeløbet er på 55% af det udbetalte pensionsbeløb før skat.. Alle andre former for pensioner bliver ikke modregnet. 10. Ansøgning om efterløn Kontakt a-kassen, når du vil på efterløn. Så sender vi et informationsbrev til dig med vejledning om, hvordan du skal forholde dig. Husk, at du tidligst kan få efterløn fra den dato, vi har modtaget din ansøgning. Ansøgning om efterløn finder du på TastSelv på Min side på Udbetaling af efterløn En efterlønsmåned falder af administrative årsager ikke som en kalendermåned. A-kassen udbetaler efterlønnen for enten 4 ugers eller 5 ugers perioder. Hver udbetalingsperiode slutter den næstsidste søndag i en måned. Perioden kan pga. helligdage sidst i måneden blive afkortet til at slutte den 3. sidste søndag. Efterlønskort: For at vi kan administrere den fleksible efterløn og foretage fradrag for løn- /arbejdstimer og indtægter, har vi et såkaldt efterlønskort. Du indsender efterlønskortet hver 4. eller 5. uge via Min side og TastSelv på På efterlønskortet oplyser du alle arbejdstimer fra lønarbejde, fra eventuel godkendt selvstændig bibeskæftigelse eller som medbygger eller selvbygger. Når du udfylder dit efterlønskort skal du meget præcist oplyse din timeløn, dit timetal og din indtægt. Det er ud fra de oplysninger, vi beregner fradraget og ser, om der er mulighed for det lempelige fradrag. Timelønnen fremgår af din lønseddel og er før fradrag for arbejdsmarkedsbidrag og inkl. eventuelle tillæg. Mindsteudbetalingsreglen: Har du i en uge haft mere end 29,6 løn-/arbejdstimer, vil du på grund af mindsteudbetalingsreglen ikke få udbetalt efterløn for de resterende timer. Overskydende timer: Hvis du har haft mere end 37 arbejdstimer i en uge, træder reglerne om overskydende timer i kraft. Alle timer ud over 37 i en uge bliver overført til fradrag i den efterfølgende uge. Der gælder tilsvarende regler, hvis du er deltidsforsikret.

8 Fleksibel efterløn - for dig der er født før 1956 Side 7 Sygedagpenge: Hvis du som efterlønsmodtager bliver syg i et ansættelsesforhold, og derved får ret til sygedagpenge, sker der også fradrag i efterlønnen for de timer hvor du modtager sygedagpengene. 6-måneders ordningen: Hvis du ikke har arbejde eller indtægter eller ikke skal have udbetalt efterløn på grund af arbejde kan du blive tilmeldt 6-måneders ordningen, hvor du (kun) hver 6. måned, skal afgive oplysninger i en blanket til os. Vi sender dit nærmere information, når vi modtager din ansøgning om efterløn. Efterlønnen vil senest være til disposition på din NemKonto den sidste bankdag i måneden Tro og love Du har pligt til at sikre dig, at du giver os de korrekte oplysninger. Du skal derfor oplyse om alt, der har eller kan få betydning for din efterløn. Det kan fx være tilfældet, hvis dine pensionsudbetalinger ændrer sig, eller du begynder at modtage løbende udbetaling af pension. Hvis du ikke giver os de relevante oplysninger, eller hvis du ved en fejl giver os forkerte oplysninger, risikerer du at miste din efterløn eller at skulle betale den tilbage helt eller delvist. 11. Fradrag for pensioner I dette afsnit beskrives hovedprincipperne for fradrag i efterlønnen for pensioner. Fradraget for din pensionsopsparing afhænger af, hvornår du går på efterløn og hvilken type pensionsopsparing, der er tale om. Det er værdien af pensionerne den dag, du når din efterlønsalder, der bestemmer fradragets størrelse. Beregningsreglerne er komplicerede, og afhænger både af pensionstypen, og at om du rent faktisk får pensionen udbetalt eller ej. Vi får automatisk indberetninger på de fleste af dine pensioner, hvorefter disse bliver sendt ud til dig ca. 2 måneder før du når efterlønsalderen. Du skal tjekke, om det er de korrekte oplysninger a-kassen har modtaget, og om der eventuelt er pensioner, der ikke er automatisk indberettede. Er der det, skal du meddele dette til a- kassen inden 3 måneder. Du kan lave en vejledende beregning af din efterløn på Hvis du ikke opfylder 2-års reglen Alle pensionsordninger skal fradrages i din efterløn, uanset om de kommer til udbetaling i efterlønsperioden eller senere. Der skal dog ikke ske fradrag for pensioner til en efterlevende ægtefælle eller samlever, arbejdsmarkedets tillægspension (ATP), eller pension til efterlevende børn Bundfradrag Før det årlige fradrag for dine pensionsordninger kan beregnes, har du ret til et bundfradrag på kr. (2014). Du har kun ét bundfradrag. Dette kan anvendes på alle pensionsordninger, bortset fra pensioner, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold, og som kommer til løbende udbetaling i efterlønsperioden Grundlaget for beregning af fradraget Det beløb, der bliver brugt ved udregningen af fradraget, er værdien af pensionsformuen et ½ år før din efterlønsalder eller fremskrevet til efterlønsalder.

9 Fleksibel efterløn - for dig der er født før 1956 Side 8 I nogle tilfælde er værdien af pensionen ved din efterlønsalder ikke kendt på forhånd, fx fordi pensionsformuen er anbragt i værdipapirer. I disse tilfælde er det værdien af pensionen på det tidspunkt, hvor pensionsinstituttet indberetter pensionen, der er afgørende for fradraget i efterlønnen. Indberetningen sker omkring et ½ år før din efterlønsalder. 100% beregningsgrundlag er gældende for ordninger, der er led i et tidligere ansættelsesforhold, og som kommer løbende til udbetaling i efterlønsperioden. Beregningsgrundlaget er 100 % af det udbetalte beløb før skat. Det gælder både livsvarige pensioner og ratepensioner. 80% beregningsgrundlag er gældende for alle privattegnede pensioner med livsvarig ydelse uanset, om de kommer til udbetaling i efterlønsperioden eller ikke. Det gælder også for ordninger, der er led i tidligere ansættelsesforhold, men som ikke kommer til udbetaling i efterlønsperioden. Beregningsgrundlaget er 80 % af værdien af den årligt beregnede ydelse (pensionstilsagnet), som du kan få fra din efterlønsalder. 5% beregningsgrundlag er gældende for alle øvrige pensioner med depotværdi, fx. kapitalpensioner, ratepensioner, indekskontrakter og Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Beregningsgrundlaget er 5 % af den pensionssum, du har ved din efterlønsalder Beregning af fradrag a) Ordninger oprettet som led i et ansættelsesforhold, der kommer til løbende udbetaling i perioden med efterløn: Fradraget er på 50% af beregningsgrundlaget (100%) og foretages fra det tidspunkt, hvor pensionen udbetales. Der er ikke noget bundfradrag på denne type pension. Eksempel: Hvis du modtager tjenestemandspension, der udbetales med kr. pr. måned, skal der fratrækkes kr. pr. måned. Det årlige fradrag beregnes på denne måde: 50% af kr. = kr. 12 x kr. = kr. b) Privattegnede pensioner med livsvarig ydelse, uanset om de kommer til udbetaling i efterlønsperioden eller ikke, samt ordninger med livsvarig ydelse, der er led i tidligere ansættelsesforhold, men som ikke kommer til udbetaling i efterlønsperioden: Fradraget er på 60% af beregningsgrundlaget (80%). Du har ret til bundfradrag på denne type pension. Eksempel: Hvis dit årlige pensionstilsagn er på kr., skal der årligt fratrækkes kr. i efterlønnen. Der er i dette eksempel regnet med et bundfradrag på kr. Det årlige fradrag beregnes på denne måde: 80 % af kr. = kr kr kr. = kr. 60 % af kr. = kr. c) Alle øvrige pensioner, fx kapitalpensioner, ratepensioner, indekskontrakter og Lønmodtagernes Dyrtidsfond: Fradraget er på 60% af beregningsgrundlaget (5%). Der kan benyttes bundfradrag på denne type pension. Eksempel: Hvis værdien af depotet ved din efterlønsalder er på kr., skal der årligt fratrækkes kr. i efterlønnen. Der er i dette eksempel regnet med et bundfradrag på kr. Det årlige fradrag beregnes på denne måde: 5 % af kr. = kr kr kr. = kr. 60 % af kr. = kr. I bilag 1, sidst i pjecen, kan du se en oversigt over, hvordan dine pensioner bliver modregnet.

10 Fleksibel efterløn - for dig der er født før 1956 Side Hvis du opfylder 2-års reglen Der skal kun ske fradrag i efterlønnen for pensioner, som er oprettet som led i et ansættelsesforhold, og som kommer til løbende udbetaling i efterlønsperioden. Fradraget i efterlønnen udgør 55% af det udbetalte beløb før skat. Hvis pensionen ikke kommer til udbetaling i efterlønsperioden, påvirker den ikke efterlønnen. Eksempel: Hvis din årlige løbende udbetaling af pension udgør kr., vil det årlige fradrag i din efterløn udgøre kr. Der kan ikke benyttes bundfradrag på denne pension. Det årlige fradrag beregnes på denne måde: 55 % af kr. = kr. I bilag 2, sidst i pjecen, kan du se en oversigt over, hvordan dine pensioner bliver modregnet. 12. Arbejde i efterlønsperioden Arbejde m.v. her i riget eller i et andet EØS-land. Arbejde mv. i efterlønsperioden kan udføres her i riget, i et andet EØS-land eller i Schweiz Lønarbejde Du må arbejde ubegrænset i efterlønsperioden, men arbejdstimerne bliver trukket fra din efterløn. Normalt time for time. Hvis du i en uge arbejder mere end 29,6 timer, kan du ikke få efterløn for den uge. Og arbejder du mere end 37 timer i en uge, skal de overskydende timer dvs. timer udover de 37 afspadseres den følgende uge. Der gælder tilsvarende regler om overskydende timer for deltidsforsikrede. Frad rag for arbejde sker efter reglerne for fradrag i dagpenge, dvs. time for time, eller efter omregning ved ukontrollabelt arbejde. Reglerne om supplerende dagpenge, mindsteudbetalingsreglen, og reglerne om timeoverførsel gælder også ved arbejde i efterlønsperioden. Hvis arbejdstiden ikke kan kontrolleres fx hvis du arbejder som freelancer på lønmodtagervilkår da skal din løn omregnes med omregningssatsen, som hvert år fastsættes af Arbejdsmarkedsstyrelsen. I 2014 udgør omregningssatsen 217,03 kr Lempet fradrag for kontrollabelt arbejde op til kr. årligt Hvis du har en timeløn på under 217,03 kr. (2014), får du et lempeligere fradrag i din efterløn for de første kr. pr. år (2014). Arbejdet skal være kontrollabelt. Hvis din timeløn er mindre end 217,03 kr. (2014), men højere end 110,14 kr. (2014), sker fradraget ved at omregne indtægten til timer ved brug af omregningssatsen. Eksempel: Hvis du arbejder 20 timer i en uge til en løn på 170 kr. i timen, skal der ikke fradrages 20 timer, men: 20 x 170 = : 217,03 kr. = 15,67 timer. Hvis din timeløn er mindre end 110,14 kr., sættes lønnen dog til dette beløb, når det lempede fradrag skal beregnes. I det år, du overgår til efterløn eller når folkepensionsalderen, nedsættes beløbet på de kr., afhængigt af, hvornår du indtræder i eller udtræder af ordningen. I det år, du går på efterløn og det år du når folkepensionsalderen, nedsættes beløbet på de kr. forholdsmæssigt Frivilligt, ulønnet arbejde og aktiviteter Du har i visse tilfælde mulighed for at udføre frivilligt ulønnede aktiviteter uden begrænsning eller fradrag, hvis disse betingelser er opfyldt og kun hvis der er tale om aktiviteter, der ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde: Arbejdet skal udføres for en frivillig organisation eller forening Arbejdet må ikke kunne udbydes som almindeligt lønarbejde

11 Du må ikke få nogen form for løn eller økonomisk fordel Arbejdet må ikke kræve særlige, faglige kvalifikationer. Fleksibel efterløn - for dig der er født før 1956 Side 10 Fritidsaktiviteter eller kunstnerisk arbejde - som ikke skal sælges/fremvises med salg for øje - har ingen betydning for din efterløn. Aktiviteterne kan foregå både i privat og offentligt regi, i sociale eller humanitære organisationer og foreninger. Det kan være sociale aktiviteter i medborgerhuse og væresteder, arbejde i humanitære organisationer, arbejde som besøgsven, ekspedition i genbrugsbutikker osv. Hvis der er tale om frivilligt, ulønnet arbejde, der kan udbydes som almindeligt lønarbejde, kan du udføre op til 4 timers arbejde om ugen, uden at det medfører fradrag i ydelsen. Arbejde herudover medfører fradrag. Der kan fx være tale om reporterarbejde på lokale radio- og tv-stationer, socialrådgiver i krisecentre, egentlig pleje af ældre samt mindre, administrative opgaver. Arbejdet må ikke vedrøre organisationens eller foreningens primære drift Inden du begynder på frivilligt ulønnet arbejde, skal du kontakte os og oplyse, hvad du laver, og hvem du laver det for. Vi skal godkende, at du kan udføre arbejdet uden fradrag i efterlønnen Selvstændig virksomhed Den fleksible efterløn gør det muligt at videreføre eller starte en selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. Det er et krav, at du får a-kassens tilladelse til drift af selvstændig virksomhed inden du går på efterløn (inden aktiviteten påbegyndes. Det er ikke muligt at få en tilladelse med tilbagevirkende kraft. Det betyder, at du først kan overgå til efterløn eller påbegynde din selvstændige virksomhed i efterlønsperioden fra den dato, hvor du har fået en tilladelse. Du kan søge tilladelsen i op til 6 måneder før overgang til efterløn. Vær forberedt på, at vi skal have beskrevet din virksomhed meget detaljeret, og at det indimellem kan være vanskeligt at opnå en tilladelse. Som hovedregel kan du dog få tilladelsen, hvis du kan sandsynliggøre, at alt arbejdet i virksomheden kan holdes inden for 400 timer pr. kalenderår, og virksomhedens indtægt (dækningsbidrag 1) højst er på kr. I det år, hvor du overgår til efterløn, bliver antallet af tilladte arbejdstimer nedsat. Sker overgangen i 2. kvartal, må du i resten af året kun have 300 timer. I 3. kvartal er timetallet 200 og i 4. kvartal 100 timer. Arbejde i den selvstændige virksomhed fradrages time for time i efterlønnen. Du kan læse mere i pjecerne Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn og Selvstændig og a-kasse. 13. Fradrag for ferie og andre indtægter Ferie Ferie bliver trukket fra i efterlønnen med det antal dage, du får udbetalt feriegodtgørelse eller løn for. Fradraget sker, når du holder ferie. Feriepenge, der udbetales uden at ferien holdes, medfører fradrag når pengene udbetales. Der er efter ferielovens bestemmelser flere forskellige muligheder for at få feriepengene udbetalt som et engangsbeløb. Vær dog opmærksom på, at også ved udbetaling som engangsbeløb skal der ske fradrag i efterlønnen, hvis engangsudbetalingen sker indenfor 3 måneder før overgangen til efterløn eller i efterlønsperioden.

12 Fleksibel efterløn - for dig der er født før 1956 Side 11 Fradraget sker med det optjente antal feriedage, afrundet til hele eller halve dage, trækkes fra i efterlønnen. Hvis din feriegodtgørelse eller løn i ferieperioden er på et mindre beløb end fradraget i efterlønnen, kan du få udbetalt forskellen som efterløn. Hvis du holder ferie i et ansættelsesforhold, kan du få omregnet din feriegodtgørelse fra dage til timer og få efterløn med fradrag for de beregnede timer. Der sker også fradrag i efterlønnen for andre indtægter. Det gælder fx: Løn, rådighedsløn m.v. for en periode, hvor der ikke udføres arbejde, eller ydelser, der træder i stedet herfor (fx fratrædelsesgodtgørelse, hvor arbejdsgivers opsigelsesvarsel ikke er overholdt). Indtægter fra borgerlige ombud og offentlige og private hverv, der ikke anses for arbejde. Indtægter fra genudsendelse, genopførelse og anden form for genanvendelse af bøger, fotografier, teaterstykker og film m.v. Legater. G-dage / udbetalt dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag. 14. Indtægter, der ikke medfører fradrag i efterlønnen Der er også en række indtægter, som ikke medfører ikke fradrag. Det gælder fx: ydelser efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), pension efter ægtefælle. erstatninger, herunder erstatning efter lov om forsikring mod følger af arbejdsskade, livsvarige ydelser på finansloven til kunstnere og deres efterladte, efterløn efter funktionærlovens 8, efterindtægt efter tjenestemandspensionslovens kap. 6, godtgørelse for usaglig opsigelse efter Hovedaftalens 4, stk. 3, funktionærlovens 2 b, m.v., fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens 2 a eller godtgørelse efter ligebehandlingslovene, indtægt ved salg af erhvervsvirksomhed eller fast ejendom, forpagtningsafgift, indtægt ved udlejning, der ikke kan betragtes som erhvervsmæssig, og overskud af egen bolig, renter, aktieudbytter og lignende, arv, gaver, gevinster, underholdsbidrag, invaliditetsydelse efter lov om social pension, pension, der udbetales som følge af tab af erhvervs-/arbejdsevne, den forhøjelse af pensionen, som en tjenestemand modtager som følge af arbejdsskade (tilskadekomstpension), licensafgifter, biblioteksafgifter, Koda/Gramex-afgifter og lignende, vederlag, der modtages for at overholde konkurrence- eller kundeklausuler, og

13 Fleksibel efterløn - for dig der er født før 1956 Side 12 betaling for feriefridage, som ikke holdes. 15. Bopæl i et andet EØS-land mv. Du kan bo og arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz, mens du får efterløn. Du skal oplyse a-kassen, hvis du tager ophold, bopæl eller arbejde i et andet EØS-land m.v. De særlige forhold, der gælder for efterlønsmodtagere, der har bopæl eller arbejde i et af de nævnte lande, er beskrevet i pjecen Efterløn efter arbejde eller forsikring i et andet EØS-land mv Ophold i andre lande Du kan opholde dig midlertidigt i lande uden for EØSområdet, Grønland, Færøerne eller Schweiz, i sammenlagt 3 måneder hvert kalenderår, uden at din efterløn standses. Overstiger dit ophold uden for de nævnte lande sammenlagt 3 måneder, eller tager du fast ophold der, bliver din efterløn standset, når der er gået 3 måneder. Du kan igen få udbetalt efterløn, fra den dato, hvor du tager fast ophold inden for EØS-området, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz. Hvis du allerede på udrejsetidspunktet ved, at du vil tage fast bopæl i andre lande, standses udbetalingen allerede ved udrejsen. Hvis du har bevaret retten til efterløn under ophold i et land uden for EØS-området, Grønland, Færøerne eller Schweiz lige op til årsskiftet, kan du få ydelsen i en ny periode på 3 måneder uden i mellemtiden at komme tilbage til det nævnte område. Det er hovedreglen, at du ikke kan få udbetalt efterløn, hvis du arbejder i andre lande. Der gælder dog særlige regler, hvis du har lønarbejde for en dansk arbejdsgiver i udlandet, og du bevarer dit medlemskab af a-kassen. Du kan spørge a-kassen om reglerne. Du skal give a-kassen besked, hvis du har planer om at være i lande uden for EØS-området, Grønland, Færøerne eller Schweiz i længere tid, eller hvis du sammenlagt opholder dig uden for de nævnte lande i mere end 3 måneder. 17. Retten til efterløn stopper Efterlønnen ophører automatisk, når du når folkepensionsalderen. Du får dog udbetalt efterløn til udgangen af den måned, hvor du når folkepensionsalderen. Vi sørger samtidig automatisk for, at du bliver udmeldt af a-kassen. Efterlønnen stopper, hvis du søger om/får pension efter lov om social pension. Du skal oplyse os hvis du søger som eller får tildelt en social pension. 18. Dine pligter Du skal fortsætte med at være medlem af a-kassen, mens du modtager efterløn, og du skal betale kontingent - men ikke efterlønsbidrag. Du har pligt til at oplyse a-kassen om alt, hvad der kan have betydning for din ret til efterløn. Det kan fx være, at du har søgt om eller modtager social pension, at du har arbejde, eller at der sker ændringer i dine pensionsforhold. 19. Skattefri præmie Hvis du har fået et efterlønsbevis og opfylder 2-års reglen (se afsnit 6), kan du begynde at optjene en skattefri præmie. Du optjener en præmieportion, hver gang du har arbejdet 481 timer. De 481 timer svarer til 160,33 løntimer i 3 måneder. Løntimerne skal af arbejdsgiver være indberettet i SKATs indkomstregister. Der udbetales kun hele præmieportioner. Det betyder, at hvis du har optjent mindre end 481 timer, får du ingen præmie.

14 Fleksibel efterløn - for dig der er født før 1956 Side 13 Hvis du i efterlønsperioden har holdt ferie med løn eller feriegodtgørelse, tæller feriedagene med til optjening af timer til den skattefri præmie. Du kan optjene 12 gange 481 timer (5.772 timer) til den skattefri præmie. Timer for hverv kan ikke medregnes til optjening af den skattefri præmie. I det maksimale antal arbejdstimer foretages der fradrag for timer, for hvilke der eventuelt er udbetalt dagpenge eller efterløn. Hver portion udgør kr. for fuldtidsforsikrede og kr. for deltidsforsikrede i Præmien kan højst blive på i alt kr./ kr. i Arbejdet kan udføres både i Danmark, Grønland og Færøerne, i et andet EØS-land eller i Schweiz. Præmien udbetales som et skattefrit éngangsbeløb, når du når folkepensionsalderen. Du skal søge om udbetalingen i a-kassen, hvorefter vi udbetaler præmien. Det er en betingelse for at få præmien, at du ikke har fået tilbagebetalt dit efterlønsbidrag. 20. A-kassen ordner det praktiske Du skal søge om efterløn og præmie hos a-kassen. Vi undersøger derefter, om du har ret til dette, ligesom vi automatisk undersøger, hvornår du har ret til et efterlønsbevis. Spørg a-kassen Hvis der er noget, du er i tvivl om i forbindelse med efterlønsordningen, bør du ikke tøve med at kontakte a-kassen. Andre pjecer om efterløn Vi har skrevet om andre regler om efterløn i følgende pjecer: Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Selvstændig og a-kasse Efterløn og udland, ophold bopæl arbejde Efterløn efter arbejde eller forsikirng i andet EØS-land mv. Du finder pjecerne på

15 Fleksibel efterløn - for dig der er født før 1956 Side 14 Bilag 1: Pensionsoversigt INDEN du opfylder 2-års reglen Pensionsordninger: Livsvarige pensioner (uden depotværdi), som er led i et ansættelsesforhold Livsvarige pensioner (uden depotværdi), som er private Pensioner med depotværdi, som er led i et ansættelsesforhold (fx ratepensioner) Pensioner med depotværdi, som er private ATP Ægtefællepension Udbetales som engangsbeløb eller udbetales ikke: Beregningsgrundlaget er 80% af den årlige ydelse Bundfradraget kan benyttes Der fradrages 60%. i efterlønnen Beregningsgrundlaget er 80% af den årlige ydelse Bundfradraget kan benyttes Der fradrages 60% i efterlønnen Beregningsgrundlaget er 5% af pensionsformuen ved din efterlønsalder. Bundfradraget kan benyttes Der fradrages 60% i efterløn nen Beregningsgrundlaget er 5%. af pensionsformuen ved din efterlønsalder. Bundfradraget kan benyttes Der fradrages 60% i efterlønnen Fradrages ikke i efterlønnen Udbetales løbende: Beregningsgrundlaget er 100% af den årlige ydelse Bundfradraget kan ikke benyttes Der fradrages 50% i efterlønnen. Beregningsgrundlaget er 80% af den årlige ydelse Bundfradraget kan benyttes Der fradrages 60% i efterlønnen Beregningsgrundlaget er 100%af den årlige ydelse Bundfradraget kan ikke benyttes Der fradrages 50% i efterlønnen. Beregningsgrundlaget er 5% af pensionsformuen ved det 60. år. Bundfradraget kan benyttes Der fradrages 60% i efterlønnen

16 Fleksibel efterløn - for dig der er født før 1956 Side 15 Bilag 2: Pensionsoversigt EFTER du opfylder 2-års reglen Pensionsordninger: Livsvarige pensioner (uden depotværdi), som er led i et ansættelsesforhold Livsvarige pensioner (uden depotværdi), som er private Pensioner med depotværdi, som er led i et Ansættelsesforhold (fx ratepension) Pensioner med depotværdi, som er private ATP Ægtefællepension Udbetales som engangsbeløb eller udbetales ikke: Fradrages ikke i efterlønnen Fradrages ikke i efterlønnen Fradrages ikke i efterlønnen Fradrages ikke i efterlønnen Fradrages ikke i efterlønnen Udbetales løbende: Beregningsgrundlaget er 100% af den årlige ydelse Bundfradraget kan ikke benyttes Der fradrages 55% i efterlønnen. Fradrages ikke i efterlønnen Beregningsgrundlaget er 100% af den årlige ydelse Bundfradraget kan ikke benyttes Der fradrages 55% i efterlønnen. Fradrages ikke i efterlønnen

17 Frie Funktionærers a-kasse Frie Funktionærer Hovedkontor og a-kasse Paghs Gård Overstræde 2B Postboks Odense C Tlf.: Fax: Her møder du os: På f-f.dk/kontakt finder du de byer, du kan møde os i. 07/14

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har konkrete

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT SENEST DEN 31. DECEMBER 1953

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT SENEST DEN 31. DECEMBER 1953 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT SENEST DEN 31. DECEMBER 1953 INDHOLD 1. Indledning 4 2. Den fleksible efterløn 4 3. Hvad er et efterlønsbevis? 4 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at få fleksibel efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN...3 3. HVAD ER ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4. HVORNÅR HAR DU RET TIL ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4.1.

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født og senere

Fleksibel efterløn For personer, der er født og senere Fleksibel efterløn For personer, der er født 01 01 1956 og senere Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født 01 01 1956 og senere Pjecen er ikke udtømmende.

Læs mere

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Efterlønsordningen er fleksibel... Efterlønsbevis... Ret til efterløn... Fuldtid eller deltid... Efterlønssatser... 2-års-reglen - skattefri

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 Fleksibel efterløn - for dig der er født før 1956 Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den fleksible efterløn... 2 3. Efterløns- og folkepensionsalder...

Læs mere

Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Maj 2003 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den fleksible efterløn for medlemmer af en a- kasse, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Hvis du

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT FRA 1. JANUAR JUNI 1959

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT FRA 1. JANUAR JUNI 1959 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT FRA 1. JANUAR 1954-30. JUNI 1959 INDHOLD 1. Indledning 4 2. Den fleksible efterløn 4 3. Hvad er et efterlønsbevis? 4 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956

Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956 Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956 2 - Faglig Fælles Akasse Indhold Efterlønsbevis... Udskydelsesreglen... Overgang til efterløn... Seniorjob... Satser for efterløn... Fuldtid

Læs mere

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT DEN 1. JULI 1959 ELLER SENERE

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT DEN 1. JULI 1959 ELLER SENERE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT DEN 1. JULI 1959 ELLER SENERE INDHOLD 1. Indledning 4 2. Den fleksible efterløn 4 3. Hvad er et efterlønsbevis? 4 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959

Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959 Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959 2 - Faglig Fælles Akasse Indhold Din efterlønsperiode... Efterlønsbevis... Betingelser for ret til efterlønsbevis/efterløn... Overgang til efterløn...

Læs mere

Den fleksible efterløn

Den fleksible efterløn 1 Den fleksible efterløn 2 3 Indhold 04 Efterlønsbeviset 08 Den skattefri præmie 09 Hvornår og hvor meget 11 Pensionsordninger og fradrag 14 Efterløn og arbejde 15 Efterløn og ferie 18 Efterløn og indtægter

Læs mere

Men der er flere økonomiske fordele, hvis du bliver længere på arbejdsmarkedet, og venter med at gå på efterløn.

Men der er flere økonomiske fordele, hvis du bliver længere på arbejdsmarkedet, og venter med at gå på efterløn. Efterløn 2009 Forord Dette notat beskriver hovedpunkterne i den fleksible efterløn. Reglerne er fastsat af staten, og er de samme i alle a-kasser. Hvis du har spørgsmål om efterløn, kan du altid spørge

Læs mere

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Min A-Kasse Efterlønskompas Efterlønskompas Min A-Kasse 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS

Læs mere

Om fleksibel efterløn og skattefri præmie

Om fleksibel efterløn og skattefri præmie Oktober 2011 Efterløn F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Om fleksibel efterløn og skattefri præmie Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs A-kasse Illustration: Bob Katzenelson

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 FEBRUAR 2018 Indhold Forord 4 Hvad er betingelserne? 6 Efterlønsalderen 6 Medlemskab og efterlønsbidrag

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født 1. juli 1959 eller senere FEBRUAR 2018 Indhold Forord 4 Hvad er betingelserne? 6 Efterlønsalderen 6 Medlemskab og efterlønsbidrag 6 Du skal have

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født før 1. januar 1956 MAJ 2018 Indhold Forord 3 Den fleksible efterløn 4 Økonomiske fordele 4 Efterlønsbevis 6 Hvad er et efterlønsbevis? 6 Hvornår

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE OM DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 25-04-2018 SIDE: 2 EFTERLØNSALDER EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONER ARBEJDE SAMTIDIG MED EFTERLØN FERIE OG ANDRE FRADRAG I EFTERLØN SKATTEFRI

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født før 1. januar 1956 JANUAR 2019 Indhold Forord 3 Den fleksible efterløn 4 Økonomiske fordele 4 Efterlønsbevis 6 Hvad er et efterlønsbevis? 6 Hvornår

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie En blød overgang til din tilværelse som pensionist JANUAR 2018 Indhold Forord 3 Den fleksible efterløn 4 Økonomiske fordele 4 Efterlønsbevis 6 Hvad er et efterlønsbevis?

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie En blød overgang til din tilværelse som pensionist MAJ 2016 Indhold Forord 3 Efterløn og skattefri præmie 4 Økonomiske fordele 4 Hvad er et efterlønsbevis? 6 Hvornår

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 MARTS 2019 Indhold Forord 4 Hvad er betingelserne? 6 Efterlønsalderen 6 Medlemskab og efterlønsbidrag

Læs mere

Om at få efterløn. (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999)

Om at få efterløn. (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999) Om at få efterløn (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999) Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Indledning Efterlønsordningen er ændret pr. 1. juli 1999. Men da du er fyldt 60 år før

Læs mere

Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Efterløn og skattefri præmie

Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Efterløn og skattefri præmie Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Efterløn og skattefri præmie Født 1. januar 1956 eller derefter? Læs vores folder Efterløn de nye regler pr. 1. januar 2012 Politisk ansvarlig:

Læs mere

Efterløn og udland Side 0. EFTERLØN OG UDLAND - ophold bopæl arbejde, i andet EØS-land m.v.

Efterløn og udland Side 0. EFTERLØN OG UDLAND - ophold bopæl arbejde, i andet EØS-land m.v. Efterløn og udland Side 0 EFTERLØN OG UDLAND - ophold bopæl arbejde, i andet EØS-land m.v. Efterløn og udland Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. EØS-området... 2 3. Hvad er forskellen på at få efterløn

Læs mere

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie En blød overgang til din tilværelse som pensionist JANUAR 2016 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 3 Indhold Forord Forord 3 Efterløn og skattefri præmie 4 Økonomiske

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire vigtigste betingelser 5 Indkomst- og beskæftigelseskrav 5 Efterlønsbidrag 5 Din efterlønsalder

Læs mere

OBS: Indeholder nye regler, der træder i kraft 1. juli Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

OBS: Indeholder nye regler, der træder i kraft 1. juli Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet OBS: Indeholder nye regler, der træder i kraft 1. juli 2017. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire vigtigste betingelser 5

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire vigtigste betingelser 5 Indkomst- og beskæftigelseskrav 5 Efterlønsbidrag 5 Din efterlønsalder

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Efterlønsordningen giver mulighed for at trække sig helt eller delvist ud af arbejdsmarkedet

Efterlønsordningen giver mulighed for at trække sig helt eller delvist ud af arbejdsmarkedet 54 54 Efterløn xx Efterløn Efterlønsordningen giver mulighed for at trække sig helt eller delvist ud af arbejdsmarkedet fra det 60. år. Nedenfor beskrives reglerne om fleksibel efterløn. Man skal være

Læs mere

EFTERLØN. For dig som er født 1. jan. 30. juni Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. For dig som er født 1. jan. 30. juni Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig som er født 1. jan. 30. juni 1956 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens dagpenge-

Læs mere

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn SKR nr 9124 af 02/05/2011 Udskriftsdato: 26. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2011-0003032 Senere ændringer til forskriften VEJ

Læs mere

Den fleksible efterløn

Den fleksible efterløn Den fleksible efterløn For dig, der er født før 1. januar 1956 Indhold S10 Efterløn: Hvornår og hvor meget? S04 S12 Introduktion Pensionsordninger og fradrag S05 Den fleksible efterløn S14 Efterløn og

Læs mere

EFTERLØN. For dig som er født 1. jan. 30. juni Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. For dig som er født 1. jan. 30. juni Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig som er født 1. jan. 30. juni 1956 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens dagpenge-

Læs mere

EFTERLØN. For dig som er født 1. juli dec Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. For dig som er født 1. juli dec Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig som er født 1. juli - 31. dec. 1954 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens

Læs mere

EFTERLØN. Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig so m er født 1. jan-30. juni 195 4 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens Efterløns-

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn Bekendtgørelse om fradrag i efterløn I medfør af 74 i, 74 j, stk. 13, og 74 k, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 128 784 af 3121. januar juni 2017, og efter forhandling

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 10. udgave, april 2018 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 9. udgave, april 2017 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset 4 2.1 Hvorfor er det så vigtigt at få et efterlønsbevis? 4 2.2

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 4. udgave, april 2019 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du deltidsforsikret?

Læs mere

EFTERLØN. For dig som er født 1. juli dec Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. For dig som er født 1. juli dec Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig som er født 1. juli 1956 31. dec. 1958 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956

Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956 Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956 A-kassen LH 3. udgave, januar 2019 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterlønsalder 3 1.2 Er du deltidsforsikret? 3 2. OM EFTERLØNSBEVISET 4 2.1

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn.

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Om at få efterløn Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Vejledningen beskriver også, hvordan reglerne er, mens du er på efterløn

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang 1956, 1. halvår Efterlønsalder, folkepensionsalder

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Efterlønsordningens Faldgruber

Efterlønsordningens Faldgruber Efterlønsordningens Faldgruber Velkommen til arrangement med Lederne København Nord Tirsdag den 6. oktober 2009 Oplægsholdere Ulrik Frese & Brian Kjøller fra Team Efterløn 1 EFTERLØN 1. Hvad er efterløn

Læs mere

Efterløn. For medlemmer født før 1. januar 1956

Efterløn. For medlemmer født før 1. januar 1956 Efterløn For medlemmer født før 1. januar 1956 2 Denne pjece klarlægger en række detaljer om efterlønsordningen, du med fordel kan være opmærksom på hvis du overvejer at tilmelde dig ordningen - eller

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om beregning og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse

Udkast. Bekendtgørelse om beregning og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse Udkast Bekendtgørelse om beregning og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse I medfør af 74 d stk. 5 og 74 e, stk. 7 i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Ledernes arbejdsløshedskasse 5. udgave, juli 2013 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det så

Læs mere

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE OM DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 2 SIDE: 3 EFTERLØNSALDER EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONER ARBEJDE SAMTIDIG MED EFTERLØN FERIE OG ANDRE FRADRAG I EFTERLØN SKATTEFRI

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Satserne i denne pjece gælder for 2010.

Satserne i denne pjece gælder for 2010. Efterløn Denne pjece klarlægger en række detaljer om efterlønsordningen, du med fordel kan være opmærksom på hvis du overvejer at tilmelde dig ordningen - eller er på vej på efterløn. Vi fortæller her

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse

Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse I medfør af 74 d, stk. 5, og 74 e, stk. 7, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

DEN NYE EFTERLØNSORDNING

DEN NYE EFTERLØNSORDNING HVIS DU VIL BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN HVIS DU OVERVEJER AT FÅ UDBETALT DIT EFTERLØNSBIDRAG UDBETALING AF EFTERLØNSBIDRAG I december 2011 blev efterlønsreformen vedtaget i Folketinget, og det kan have

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn BEK nr 3 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 13. december 2013.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 13. december 2013. Lovtidende A 2013 13. december 2013. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 13, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 15, 74 m, stk. 18, 74

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v.

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v. Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v. I medfør af 74 i, 74 j, stk. 13, og 74 k, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832 af 7. juli 2015, og efter

Læs mere

Værd at vide. - om efterløn

Værd at vide. - om efterløn Værd at vide - om efterløn I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn. Det er kun hovedreglerne, vi kan få med her. Du kan læse mere om de områder, vi ikke behandler her i brochuren,

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 1175 af 26/09/2018 Udskriftsdato: 12. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere ændringer

Læs mere

Velkommen til gå hjemmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg

Velkommen til gå hjemmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Velkommen til gå hjemmøde om EFTERLØN Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Dias fra efterlønsmøder foråret 2014 Mødets indhold Efterlønsreformen fra 2012 Efterlønsalderen Betingelser for

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 4 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag 2018

Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag 2018 Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag 2018 Baggrund Fra 1. januar og frem til den 30. juni 2018 er det muligt at få udbetalt ens efterlønsopsparing skattefrit. Det vedtog Folketinget den 20. december

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

Efterløn. For medlemmer født i perioden 1/1 1956-30/6 1959

Efterløn. For medlemmer født i perioden 1/1 1956-30/6 1959 Efterløn For medlemmer født i perioden 1/1 1956-30/6 1959 1 Indhold 3 Tilbagetrækningsreformen 1/1 2012 7 Efterløn 8 2 års-regel 9 Hvornår kan du få efterløn 12.. Medlemskab og efterlønsbidragsbetaling

Læs mere

Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet

Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet Program Efterlønnen FTF-A Hvem er vi? Efterlønsreformen Efterlønskrav Efterlønsbevis Almindelig/LAV efterløn Udskudt/HØJ efterløn Skattefripræmie Fravalg af efterløn

Læs mere

VÆRD. at vide. - om efterløn

VÆRD. at vide. - om efterløn VÆRD at vide - om efterløn I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn Brochuren er til dig, der overvejer, om du vil på efterløn inden for de nærmeste år, eller har besluttet,

Læs mere

VÆRD AT VIDE - om efterløn

VÆRD AT VIDE - om efterløn VÆRD AT VIDE - om efterløn I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn. Brochuren er til dig, der overvejer, om du vil på efterløn inden for de nærmeste år, eller har besluttet,

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 13, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 15, 74 m, stk. 18, 74 n, stk. 2 og 11, 74 o, stk. 6, 74 p og

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 1586 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 15. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/14019

Læs mere

Den fleksible efterløn

Den fleksible efterløn Den fleksible efterløn For dig, der er født den 1. januar 1956 eller senere Indhold S04 Introduktion Hvornår har jeg ret til efterløn? S05 Den fleksible efterløn S06 Efterlønsbeviset S09 Seniorjob Særlige

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn BEK nr 1178 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn 1 of 21 21/09/2010 11:07 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel 13 Kapitel 14

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 28. december 2011. Nr. 1409.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 28. december 2011. Nr. 1409. Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. december 2011 28. december 2011. Nr. 1409. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 12, 74 k, stk.

Læs mere

Efterløn. For medlemmer født efter 30/6 1959

Efterløn. For medlemmer født efter 30/6 1959 Efterløn For medlemmer født efter 30/6 1959 1 2 Indhold 4 Tilbagetrækningsreformen 1/1 2012 7 Efterløn 8 Hvornår kan du få efterløn 11.. Efterlønsbevis 13.. Efterløn hvor meget? 15.. Fradrag for pensioner

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn BEK nr 1576 af 17/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2013-11297

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn BEK nr 1576 af 17/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 3. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2013-11297

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Efterløn en god investering

Efterløn en god investering Efterløn en god investering DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Ret til den fleksible efterløn 2. Medlemskab & efterlønsbidrag 3. Efterlønsbevis 4. Satser 5. Fradrag for arbejde 6. Efterløn og selvstændig virksomhed

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 h, stk. 6, 74 i, 74 j, stk. 12, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 12, 74 m, stk. 18, 74 n, stk. 2 og 11, 74 o,

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse

Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse BEK nr 892 af 29/06/2017 Udskriftsdato: 23. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/00744 Senere ændringer

Læs mere