Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet Firmaer... 2 Opret & Rediger Debitors Abonnement... 4 Tilknytning af debitor til abonnement... 4 Varer tilknyttet den valgte abonnementtype... 5 Flere varer tilknyttet debitors abonnement... 6 Fanebladet Abon.nr Fanebladet Fornyelser... 6 Fanebladet Abonnements type... 7 Forfaldsliste... 7 Abonnementstyper... 7 Opret & Rediger Abonnementstyper... 7 Fanebladet Generelt... 7 Fanebladet Automatiske tekster... 8 Statistik... 9 Start af Stellar Abonnement Du vil nu kunne åbne Stellar Abonnement via dette ikon. Ved at trykke på ikonet har du følgende valgmuligheder : Oversigt: Alle kunder med tilknyttede abonnementer Her fornys abonnementerne Her tilknyttes kunder til et eller flere abonnementstyper Forfaldsliste: Udskrift af forfaldslister på et eller alle abonnementer Type: Her oprettes abonnementstyper 1

2 Statistik: Oversigt over abonnementer, antal aktive abonnementer og saldo. I næste kapitel kan du læse mere om opbygning og brug af abonnement. Kom godt i gang med abonnement Det en fordel at læse denne side før du starter med dit abonnementsmodul. Rækkefølgen for opsætning af abonnement er følgende: a) Vare/Ydelser til abonnementerne oprettes under Lager i Stellar Office Pro b) Abonnementstyper oprettes under Typer c) Abonnementstyper tilknyttes kunder under Oversigt -fanebladet Firmaer d) Abonnementer opkræves via Oversigt Fanebladet Fornyelser Vare/Ydelser i Stellar Office Pro Abonnementer opbygges med varer, som oprettes i Lager i Stellar Office Pro. Generelt gælder at priser på abonnementets hentes fra varen, dvs. prisændringer slår igennem på abonnementer, når prisen på varen ændres. Når du opretter dine varer i Stellar Office Pro er det en fordel at beslutte om der er tale om en Vare i traditionel forstand, som er lagervare med evt. lagerstyring, kostpris og vareforbrug ved fakturering, eller om der er tale om en Ydelse, uden kostpris og lagerstyring. Abonnements oversigt Dette skærmbillede fremkommer ved at vælge "Oversigt" fra Abonnement ikonet : Oversigten består af fire faneblade, hhv. Firma (Se afsnit 4.1) Abon.nr (Se afsnit 4.2) Fornyelser (Se afsnit 4.3) Abonnementstype (Se afsnit 4.4) som gennemgås et af gangen. Fanebladet Firmaer Firmaoversigten viser abonnementerne i abonnementsrækkefølge. I det gule felt kan søges på en debitors nummer. Kun Aktive Fjernes hakket i Kun Aktive vises alle abonnementer, uanset om de er i brug eller passive. Kopier Knappen Kopier kopierer firmaoplysninger til Windows klippebordet, så 2

3 disse kan indsættes i et andet program. Søg Knappen Søg fremkalder søgeskærmen der bruges til at angive hvilke abonnementer der skal vises i listen. Dette skærmbillede fremkommer ved at vælge "Søg" på skærmbilledet abonnementer, det bruges til at angive hvilke abonnementer man ønsker at se: Man søger på et felt ved at trykke på knappen ud for feltet og indtaste en værdi i det tilhørende værdifelt. Ved gentagne tryk på knappen ud for et felt, skiftes mellem følgende muligheder: = Feltet lig med den indtastede værdi >= Feltet større end eller lig med den indtastede værdi (for bogstaver: samme eller tidligere placering i alfabetet) <= Feltet mindre end eller lig med den indtastede værdi (for bogstaver: samme eller senere placering i alfabetet) <> Feltet forskellig fra den indtastede værdi. Hvis du f.eks. vil se abonnementer med abonnementsnr. større end eller lig 10, for alle firmaer hvis navn ikke starter med a, udfyldes skærmbilledet således: I værdifeltet er det muligt at bruge jokertegnet * som betyder et vilkårligt antal tegn. F.eks. vil Firma navn = a* give alle firmaer hvis navn starter med a. Søgningen kender ikke forskel på store og små bogstaver (dvs. er ikke case-sensitiv). Ny-Ret-Slet Knapperne Ny, Ret og Slet bruges til at redigere abonnementslisten, rettelser og oprettelse af nye abonnementer foregår via. skærmbilledet til Redigering af abonnementer. (Se Oprettelse af debitor abonnementer) Den nederste del af billedet er delt op i to sektioner hhv. Alle viste og Den valgte. Knapperne i gruppen Alle viste gælder for alle de viste abonnementer, d eres funktioner er: Skriv Udskriver en liste over abonnementer Forny Forny abonnement, er kun tilgængelig når fanebladet fornyelser er valgt. Fletfil Dette skærmbillede fremkommer ved at vælge "Fletfil" på skærmbilledet abonnementer: Når du trykker "OK" oprettes en fletfil af den valgte type, og med det valgte navn, filen indeholder oplysningerne: Firmanavn, Kontaktperson, Adresse, Postnummer, By, Abonnementstype, Udløbsdato og Pris. Note Abonnementsnotater Dette skærmbillede fremkommer når man på skærmbilledet abonnementer vælger "Note" for det enkelte abonnement: Skærmbilledet viser en oversigt over de noter, der er tilknyttet debitors 3

4 abonnement. Knapperne "Ny", "Ret" og "Slet" bruges til at redigere det enkelte notat, redigering foregår via. skærmbilledet notat. Den valgte Knapperne i gruppen Den valgte udfører samme funktioner, som beskrevet herover, men kun for eet abonnement ad gangen, dog fremkalder knappen Note et ekstra oversigts skærmbillede og knappen Forny er altid tilgængelig. Opret & Rediger Debitors Abonnement Når Ny eller Ret vælges på skærmbilledet abonnementer, fremkommer nedenstående skærmbillede som består af tre dele, hhv. detaljer vedrørende debitor og opkrævning, varer tilknyttet det valgte abonnement yderligere varer tilknyttet dette abonnement: Tilknytning af debitor til abonnement Når et abonnement tilknyttes en debitor, udfyldes nedenstående felter: Abonnements nr. Abonnementsnummer tildeles automatisk nummeret er kundens og din ID på det givne abonnement. Når et abonnement tilknyttes en kunde bliver der oprettet et automatisk notat på debitoren i Stellar Office Pro, som henviser til nummeret. Abonnementstype: Når der vælges en abonnementstype, overføres standardindstillinger fra denne. Dvs. varer eller ydelser tilknyttet denne type vises i vinduet for abonnementstypens varer. Antal: Angiver hvor mange gange det pågældende abonnement skal medregnes til den valgte debitor (pr. opkrævning.) Betalingsbetingelser: Her tilknyttes de betalingsbetingelser som du ønsker skal gælde ved opkrævning af abonnementet. Efterlader du feltet tomt, vil debitor betalingsbetingelser blive tilknyttet, når du fornyr abonnementerne. Firmanr: Pilen ud for feltet "Firmanr" fremkalder skærmbilledet Firmaer. Find den ønskede debitor og klik på vælg. I det øjeblik du har tilknyttet en debitor, vil prisgrupper, valuta, rabatter ect. tilknyttet den valgte debitor slå igennem på abonnementet. Hvis du efterfølgende ændre noget på debitoren (Tilknytning af Valuta og Prisgruppe) eller på varer (Tilknyttet rabatter, øvrige priser på valuta/prisgrupper og øvrige tekster på valuta/prisgrupper.) så ændres abonnementet tilsvarende. 4

5 Att: Pilen ud for feltet "Attention" fremkalder skærmbilledet kontaktpersoner Er kontaktpersonen ikke oprettet, så oprettes kontaktpersonen via Stellar Office Pro Debitor Debitorer - find debitor, fanebladet Kontakt NY. Herefter tilknyttes kontaktpersonen til abonnement for den valgte debitor. Bemærk, at kontaktperson følger den valgte debitor. Måneder eller uger: Når abonnementet vælges medtages abonnementstypens standard for abonnements periode. Men der kan også indtastes enten et antal måneder, eller et antal uger, som netop denne debitors abonnementet skal løbe over. Hvis der indtastes et antal måneder, skjules boksen til indtastning af antal uger, og omvendt. Hvis der er angivet et antal måneder, men du ønsker at angive et antal uger i stedet, skal du blot taste 0 i månedsboksen og forlade denne med musen eller tab, så vil ugeboksen komme til syne. Når der står et antal uger, og du vil angive at antal måneder, taster du tilsvarende blot 0 i ugeboksen og forlader denne. Når et abonnement løber over f.eks. 3 uger, vil det ved fornyelse blive fremskrevet til den samme ugedag 3 uger senere. Hvis et abonnement løber over f.eks. 6 måneder, vil det ved fornyelse blive fremskrevet til den sidste dag i måneden 6 måneder senere. Valutakode: Hvis debitor er tilknyttet en valuta, så fremgår valutakoden af dette felt, og abonnementets pris vil være omregnet til den pågældende valuta og abonnementsprisen ændre sig, når kursen på valutaen ændre sig dvs. før en fornyelses af abonnementerne er det en god ide at tjekke om valutakurserne er korrekte. Individuelt: Hvis checkboksen "Individuel" markeres, kan der angives en individuel pris for dette abonnement. Dette har en række konsekvenser: For det første vil prisændringer på varer ikke slå igennem på abonnement. - dvs. alle debitorer med et abonnementer med individuel pris skal rettes et af gange, når priserne ændres på et abonnement. For det andet vil bogføring af salget ikke følge varegrupper/varer, men derimod salgskonto tilknyttet debitor/debitorgruppe og hvis denne er tom, så benyttes den overordnedes salgskonto under systemopsætning i Stellar Office Pro. Når boksen ikke er markeret, beregnes abonnementets pris som summen af varernes salgspriser, og der bogføres enten via opsatte debitorgruppe/debitor eller varegruppe/vare dvs. på samme måde som når en almindelig faktura bogføres i Stellar Office Pro. Varer tilknyttet den valgte abonnementtype Denne del af skærmbilledet viser de varer, som er tilknyttet den valgte abonnementstype. der kan ikke rettes eller tilføjes noget. Hvis abonnementstypen skal rettes sker det via, Typer Ret. Så rettes de tilknyttede varelinier automatisk. 5

6 Flere varer tilknyttet debitors abonnement Sidste tredjedel af skærmbilledet, giver mulighed for at tilknytte flere varer til debitor abonnement, udover de varer der et tilknyttet abonnementstypen. Her kan klikke på Ny, Rediger og Slet, og nedenstående skærmbillede fremkommer: Her vælges den ønskede varer, ved at klikke på pilen eller via F8. Endvidere kan antal af varen tilknyttes. Rabatter m.v følger opsætningen af debitor og varen i Stellar Office Pro. Fanebladet Abon.nr. Funktionaliteten er den samme som på fanebladet Firmaer, bortset fra at du på dette faneblad kan søge på debitor abonnementsnummer i søgefeltet. Du kan altid se abonnementsnummeret på debitoren i Stellar Office Pro, under Debitor, Debitorer fanebladet Abonnement. Fanebladet Fornyelser På dette faneblade vises alle abonnementer, der udløber i den angivne periode, og det er muligt at forny disse. Når et abonnement fornys, gør programmet følgende Ny udløbsdato sættes til den gamle udløbsdato + det angivne antal måneder og sidste udløbsdato sættes til den gamle udløbsdato 1. Antal fornyelser forøges med Der oprettes en ordre i Stellar Office Pro, på ordren medtages varer, firma, ny udløbsdato, samt evt. beskrivelse og support nr. Nedenfor er de enkelte funktioner beskrevet Forny Når abonnementet bliver fornyet bliver der automatisk oprettet en ordre i Stellar Office Pro. ved at trykke på knappen forny. Klikkes på knappen Forny i skærmbilleddelen Alle viste oprettes ordre pådebitorer med abonnementer inden for den angivne periode. Klikkes på knappen Forny i skærmbillededelen den valgte oprettes alene ordre på den valgte debitor. Afgræns til type. Det er muligt at nøjes med at forny en abonnementtype, ved at sætte hak i Afgræns i type. Sættes et hak her, fremkommer et felt, hvor abonnementstypen kan vælges. Så ændres skærmbilledet til kun at vist de debitorer, med den abonnementstype, som skal fornys i den valgte periode. Faktura dato for månedens abonnement Faktura dato for månedens abonnement her indtastes den dato ordrerne skal oprettes med. Feltet viser automatisk dags dato. Vælger du en anden dato, så husk når du bogfører i Stellar Office Pro, at benytte ordredato som bogføringsdato. 6

7 Fanebladet Abonnements type Her vises en abonnements type ad gangen, hvilket abonnement der vises angives øverst på fanebladet. Øverst til højre i skærmbilledet kan se antallet af abonnementer tilknyttet den valgte type. Forfaldsliste Dette skærmbillede fremkommer ved at vælge "Forfaldsliste" fra ikonet, det bruges til at vælge indstillinger for udskrift af en liste, der viser hvor mange abonnementer og hvilke beløb der forfalder i hver måned/uge: Når boksen "Alle typer" er markeret udskrives for alle abonnementstyper, ellers udskrives for den valgte abonnementstype. Når boksen "Detaljer" er markeret, udskrives udover antal abonnementer og samlet pris til forfald hver måned, også hvilke abonnementer der forfalder i hver enkelt måned, samt oplysning om pris, firma og nøjagtig forfaldsdato for hvert abonnement. Hvis en eller flere debitorer har et abonnement, som opkræves i valuta, bliver forfaldslisten opdelt i valutaorden. Abonnementstyper Dette skærmbillede viser en oversigt over de oprettede abonnements-typer, og giver mulighed for at redigere, tilføje eller slette abonnements-typer via. skærmbilledet Rediger abonnementstyper. Opret & Rediger Abonnementstyper I dette skærmbillede oprettes de abonnementstyper, som senere tilknyttes debitorer. Det er her man tilknytter varer og/eller sletter varer, som generelt skal være tilknyttet netop denne abonnementstype. Med andre ord vil alle debitorer, som er tilknyttet en given abonnementstype altid består af de varelinier, som findes på abonnementstype. På dette skærmbillede, der fremkommer ved tryk på "Ny" eller "Ret" på skærmbilledet abonnementstyper, redigeres en abonnementstype: Skærmbilledet består af to faneblade, hhv.generelt og Automatiske tekster. Fanebladet Generelt Abonnementstype Vælg et navn som beskriver abonnementet denne tekst kommer til at stå på salgsordrerne, når abonnementet fornys. Betalings bet. Vælg betalingsbetingelseskode, som skal benyttes når dette abonnement opkræves. Denne kode overskriver debitors normale betalingsbetingelse udelades betalingsbetingelse benyttes debitors. Antal måneder eller antal uger Et abonnement løber ENTEN på månedsbasis ELLER på ugebasis. Indtast antal måneder eller uger imellem opkrævningerne af netop denne 7

8 abonnementstype. Hvis der indtastes et antal måneder, skjules boksen til indtastning af antal uger, og omvendt. Hvis der er angivet et antal måneder, men du ønsker at angive et antal uger i stedet, skal du blot taste 0 i månedsboksen og forlade denne med musen eller tab, så vil ugeboksen komme til syne. Når der står et antal uger, og du vil angive at antal måneder, taster du tilsvarende blot 0 i ugeboksen og forlader denne. Når et abonnement løber over f.eks. 3 uger, vil det ved fornyelse blive fremskrevet til den samme ugedag 3 uger senere. Hvis et abonnement løber over f.eks. 6 måneder, vil det ved fornyelse blive fremskrevet til den sidste dag i måneden 6 måneder senere. Listen med varer angiver hvilke varer der normalt hører til denne abonnementstype. Tilknytning af varer til en abonnementstype: sker ved at klikke på NY/Ret, og nedenstående billede fremkommer: Her vælges vare og antal indtastes. Nederst i billedet vises varens betegnelse og stykpris. Klik OK og varen er tilknyttet abonnementstypen. Begge dele ændres automatisk, hvis der ændres på det valgte varenummer i Stellar Office Pro, under Lager, Varer. Individuel pris: Checkboksen "Individuel pris" angiver at der normalt oprettes individuelle priser på dette abonnement. Når denne boks ikke er valgt, beregnes prisen som summen af varernes salgspriser. Når boksen er valgt, kan man selv indtaste en pris. Bemærk at "Antal måneder og "Individuel pris" alle sammen kan ændres på det enkelte abonnement - endvidere kan der tilknyttes ekstra varer, når debitor tilknyttes en abonnementstype.). Indstillingerne for abonnementstypen bruges udelukkende som standardindstillinger. Fanebladet Automatiske tekster Når et abonnement fornys dannes en række automatiske tekster på ordren, hhv Abonnement nr: Type: Gældende til: Dannes hvis udfyldt: Support nr: Individuelt pris Disse tekster kan ændres eller oversættes til forskellige sprog på fanebladet Automatiske tekster. Igen kan klikke på Ny, Ret eller Slet. I det fremkomne skærmbillede indtastes den ønskede tekst: For hver sprogkode oprettes en oversættelse. Ønsker du generelt at ændre på de faste tekster, så vælg ingen sprogkode og skriv blot hvad der skal stå 8

9 i stedet for, så erstattes programmets automatiske tekster på denne type med dine tekster. Statistik Ved at vælge Statistik fra Abonnement ikonet kan du udskrive en liste over de abonnementer du har oprettet. OBS. For hjælp i systemet Tryk F1. For yderligere vejledning klik på ikonet Stellar Serviceportal i øverste højre hjørne af dit Stellar System. 9

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Oprettelse af faktura/ordre

Oprettelse af faktura/ordre It-solutions Oprettelse af faktura/ordre Når du vil oprette en ordre til en kontaktperson, skal der først oprettes en debitor. I feltet Debitorkonto kan du se, om den pågældende debitor allerede er oprettet.

Læs mere

Min virksomhed - Vareekspedition

Min virksomhed - Vareekspedition Indhold Vareekspedition... 1 Pakkelister på afsendte varer... 8 Returvarer til leverandører... 9 Vareekspedition Under vareekspedition foretages den "fysiske" Vareekspedition af varer. Varer kan kun ekspederes,

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer

Læs mere

Funktioner i kundemodulet Oprettelse af en kunde

Funktioner i kundemodulet Oprettelse af en kunde Funktioner i kundemodulet Oprettelse af en kunde Åben kundevinduet, klik på Kunder Klik på Indsæt ny post i kundevinduet Udfyld relevante felter. De røde felter er en hjælp til at huske de vigtigste. Valuta

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Efterfølgende beskrives de vigtigste felter og undermenuer på salgsordren. Salgsordrehovedet er inddelt i fanebladene:

Efterfølgende beskrives de vigtigste felter og undermenuer på salgsordren. Salgsordrehovedet er inddelt i fanebladene: Salgsordre reservedele Salgsordre finder du under Salg & Marketing Ordrebehandling - Ordrer. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

TOLERANCE KUNDESTYRING

TOLERANCE KUNDESTYRING TOLERANCE KUNDESTYRING Dansk brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 1. Kunde... 4 2. Kunde-bil... 5 3. Arbejdssag... 6 4. Tilbud... 7 5. Faktura... 8 6. Historik / medarbejder... 9 7.

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

Maskinhandel - købsordre

Maskinhandel - købsordre Maskinhandel - købsordre Købsordre er opdelt i et hoved- og et linje skærmbillede. Nederst på købsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på købsordren. Følgende undermenuer kan kaldes: Ordre

Læs mere

Vejledning. - til redigering af Jeres visitkort, kontaktoplysninger og kontaktpersoner

Vejledning. - til redigering af Jeres visitkort, kontaktoplysninger og kontaktpersoner Vejledning - til redigering af Jeres visitkort, kontaktoplysninger og kontaktpersoner Indhold 1.0 Foreningens visitkort... 2 1.1 Rediger oplysninger... 3 1.2 Kontaktpersoner... 9 1.2.1 Opret ny eller flere

Læs mere

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura 01.03.2013 ectrl Fritekstfaktura Indholdsfortegnelse 1. Oprettelse af fritekstfaktura 3 2. Standardtekster 4 3. Udvidet fritekstfaktura 6 Udvidede funktioner på fakturahovedet 6 Linjeskabelon (udvidet

Læs mere

Kontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer

Kontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer Kontoudtog debitorer Nedenstående beskrivelse tager udgangspunkt i Rapport 6052084 DSM kontoudtog 2 FIK752, men en stor del af beskrivelsen vil være gældende for øvrige DSM kontoudtogs-rapporter. Kontoudtoget

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0 Integrationen - og Mamut ServiceSuite Vejledning version 2.0 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Generel Systemopsætning... 3 Vare eksport... 3 Ordreimport og Import af priser... 4 Opret aftale... 4

Læs mere

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående.

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående. Udtræk af debitorer til kreditvagten hos RKI I systemet kan der laves udtræk af debitorer til overvågning i eget system. Herfra kan der dannes filer til overførsel til kreditvagten hos RKI. Opsætning af

Læs mere

Brug af Uniconta APP. Før brug skal App en Downloades og Integrationen skal sættes op i Uniconta. Ved opstart logges ind med dit Uniconta Login

Brug af Uniconta APP. Før brug skal App en Downloades og Integrationen skal sættes op i Uniconta. Ved opstart logges ind med dit Uniconta Login Brug af Uniconta APP Før brug skal App en Downloades og Integrationen skal sættes op i Uniconta. Ved opstart logges ind med dit Uniconta Login I startbilledet kan der registreres omkostningsbilag Tryk

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Rykkerprocedure i Mamut Stellar 7

Rykkerprocedure i Mamut Stellar 7 Rykkerprocedure i Mamut Stellar 7 I Mamut Stellar 7 er det muligt, at opsætte en rykkerprocedure, så du kan sende betalingspåmindelser til de af dine kunder, som ikke har indbetalt rettidigt. Der er valgfrihed

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Kontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer

Kontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer Kontoudtog debitorer Nedenstående beskrivelse tager udgangspunkt i DSM kontoudtog II, men en stor del af beskrivelsen vil være gældende for øvrige DSM kontoudtogs-rapporter. Kontoudtoget viser alle poster

Læs mere

Kvik step MANUAL: Sunex Abonnement : Microsoft Navision C5

Kvik step MANUAL: Sunex Abonnement : Microsoft Navision C5 Kvik step MANUAL: Sunex Abonnement : Microsoft Navision C5 Abonnement kartoteket hvori man indlægger abonnements varelinier og faktura dato mm. kaldes frem fra menu : Debitor/Kartotek/Abonnement. Abonnementkartoteket

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

1. Tilføj en ny salgsordre Tilføjer en ny salgsordre med konti, reference, ordre, leveringsadresse, dimensioner og faktura.

1. Tilføj en ny salgsordre Tilføjer en ny salgsordre med konti, reference, ordre, leveringsadresse, dimensioner og faktura. Salgsordrer Her kan du oprette salgsordre, følgeseddel og fakturaer. Dine varer skal være opsat i lager modulet først. Lokalmenu for salgsordre Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for salgsordre. 1. Tilføj

Læs mere

// Visma Stellar. Ny version. Version 7.60-011

// Visma Stellar. Ny version. Version 7.60-011 // Visma Stellar Ny version Version 7.60-011 Nyheder i Visma Stellar 1. Visma ServiceSuite Felterne 'Anden adresse' er tilføjet aftalen. Tekster og egenskaber til 'Egne felter' hentes nu fra ServiceSuite

Læs mere

Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn

Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn Som bekendt er det nu obligatorisk at indberette visse løndata til eindkomst / LetLøn. Det betyder bl.a. at man ikke længere må anvende de trykte

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer På Menuen Dagligt findes menupunkterne Ordrekladde og Ordre. Disse menupunkter benyttes til at oprette, vedligeholde og forespørge på henholdsvis faste ordrer (Ordrekladden) og almindelige ordrer dvs.

Læs mere

SimaxCash. Brugervejledning

SimaxCash. Brugervejledning SimaxCash Brugervejledning 1 Indhold 1 Opsætning af varer... 3 1.1 Hovedgrupper... 3 1.2 Varegrupper... 5 1.3 Varer... 9 2 Opsætning af tilbud... 18 2.1 Kombinationstilbud... 18 3 Opsætning af kasseterminal...

Læs mere

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning). Erstatningsvarer Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen

Læs mere

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012) Sådan laver du en faktura til en kunde Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura

Læs mere

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning). Erstatningsvarer Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen

Læs mere

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget

Læs mere

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...

Læs mere

I dette eksempel er rollen Ejer (også kaldet Virksomhedsejer), og vi står i regnskabet Min kontoplan.

I dette eksempel er rollen Ejer (også kaldet Virksomhedsejer), og vi står i regnskabet Min kontoplan. Sådan opretter du nyt regnskab i SmallBizz Når du logger ind på SmallBizz, starter du automatisk op i regnskabet Min kontoplan. Når du logger ind med brugernavn og password, kan du på Startsiden se, hvilken

Læs mere

Afgifter. Afgifter. Afgifterne kan i systemet tilknyttes de enkelte varer og kan beregnes automatisk i forbindelse med køb og salg.

Afgifter. Afgifter. Afgifterne kan i systemet tilknyttes de enkelte varer og kan beregnes automatisk i forbindelse med køb og salg. Afgifter Til nogle varer er der altid knyttet en afgift i forbindelse med køb og salg. Det kan f.eks. være olieafgift, miljøafgift, co2-afgift osv., osv. Afgifterne kan i systemet tilknyttes de enkelte

Læs mere

Balancepåtegning... 2. Udskriv balancepåtegning... 2. Kopier balancepåtegning... 2. Opret balance påtegning... 2. Ændre balancepåtegning...

Balancepåtegning... 2. Udskriv balancepåtegning... 2. Kopier balancepåtegning... 2. Opret balance påtegning... 2. Ændre balancepåtegning... Indhold Balancepåtegning... 2 Udskriv balancepåtegning... 2 Kopier balancepåtegning... 2 Opret balance påtegning... 2 Ændre balancepåtegning... 3 Slet balancepåtegning... 3 Udvidet balancepåtegning...

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund Brugermanual 2015-01-01 ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund T +45 40 84 44 41 Mail: info@process-manager.dk Web: www.process-manager.dk Web: www.easy-mapping.dk CVR 28 69 77 67 Side

Læs mere

Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper

Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper Serviceordre Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper Tilbud Ordre Faktura Kreditnota I denne vejledning beskrives ordre, faktura og kreditnota I serviceordremodulet knytter maskiner

Læs mere

Vejledning til oprettelse af fritekstfakturaer, mv.

Vejledning til oprettelse af fritekstfakturaer, mv. Opret debitor/kunde - Der skal ALTID oprettes en ny debitor/kunde for hver faktura, du skal lave. Medmindre du skal lave en intern faktura - se vejledning vedr. interne fakturaer Sådan gør du: Når du skal

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer.

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Pluk og læg på lager Den primære årsag til at anvende funktionaliteten er integration til lagerautomaten. Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Læg-på-lager anvendes i forbindelse med

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Serviceordre (Kvik) Serviceordre (Kvik)

Serviceordre (Kvik) Serviceordre (Kvik) Serviceordre (Kvik) I stedet for at oprette serviceordrer under menupunktet Service Ordrebehandling Ordrer er der mulighed for at oprette ordrerne under menupunktet Service Ordrebehandling Ordrer (Kvik).

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online E-fakturering via NemHandel Det er muligt at aflevere fakturaer til det offentlige, dannet som filer I PRO2TAL Bager, via programmet NemHandel lanceret af Digitaliseringsstyrelsen. Til brug herfor er det

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Håndtering af timepriser. Lær om timepriser, prisgrupper og prislister Solvejg la Cour Andersen

Håndtering af timepriser. Lær om timepriser, prisgrupper og prislister Solvejg la Cour Andersen Håndtering af timepriser Lær om timepriser, prisgrupper og prislister Solvejg la Cour Andersen 03 Indhold Indledning... Adgang til Timepriser... Brugergrænsefladen på hovedsiden for timepriser... Typer

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Fakturalinjeeksport Vejledning

Fakturalinjeeksport Vejledning Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

Opkrævning af Divisionskontingent

Opkrævning af Divisionskontingent Opkrævning af Divisionskontingent Der findes ingen fælles regler for hvordan divisionen opkræver divisionskontingent af grupperne, men her er et forslag til hvordan det kan gøres. Find medlemstallet Under

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær

KMD Educa WEB-elevfravær KMD Educa WEB-elevfravær Vejledning til skolens sekretær Klassens lærere har mulighed for at indberette elevers fravær og sende SMS til elevernes kontaktpersoner, når eleven er fraværende. De medarbejdere,

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Opret / rediger en faktura i TimeOut

Opret / rediger en faktura i TimeOut TimeOut fakturering rev. 2009.12.20-2 Opret / rediger en faktura i TimeOut Indhold 1.0 Find det job eller den aftale, du ønsker at fakturere... side 2 2.0 Find en eksisterende faktura, du vil redigere...

Læs mere

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger:

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Varekort Varekortet finder du under menuen Lagersted Planlægning & udførelse. På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Generelt Fakturering Genbestilling Planlægning Udenrigshandel Varesporing

Læs mere

Mamut Stellar NemHandel

Mamut Stellar NemHandel Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

Oplysninger om dine leverandører findes under Kreditor/Leverandører.

Oplysninger om dine leverandører findes under Kreditor/Leverandører. Oplysninger om dine leverandører findes under Kreditor/Leverandører. Under Leverandører kan man oprette, vedligeholde og forespørge på leverandører. Indtast så mange stamdata som muligt, da disse data

Læs mere

Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer:

Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer: Tillykke med KAP HORN programmet Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer: Du har installeret program og regnskab på din computer, og du har Kataloget på skærmen

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Fritekstfaktura - til eksterne (privat personer, virksomheder, andre myndigheder)

Fritekstfaktura - til eksterne (privat personer, virksomheder, andre myndigheder) Fritekstfaktura - til eksterne (privat personer, virksomheder, andre myndigheder) Opret kunde/debitor Når du skal oprette en debitor/kunde, skal du på startsiden til Prisme vælge Debitorer under Klientlinks.

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/wp-admin Brugernavn: Password: April, 2015 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4 Brugervejledning til E-conomic integration Version 1.4 Indhold 1. Om E-conomic integrationen... 1 1.1. Inden du går i gang i HostedShop... 2 1.2. Første gang du klikker på E-conomic integration i kontrolpanelet...

Læs mere

Rente og rykker i ectrl

Rente og rykker i ectrl Rente og rykker i ectrl Desværre er det meget normalt, at debitorerne skal gøres opmærksomme på, at et forfaldent beløb skal betales! En nem metode til at sikre sig høj prioritet hos debitoren, når betalingerne

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper

Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper Serviceordre Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper Tilbud Ordre Faktura Kreditnota I denne vejledning beskrives ordre, faktura og kreditnota I serviceordremodulet knytter maskiner

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.66

Programopdatering version DSM 01.66 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Købsordre-billedet er opdelt i 6 oversigtspaneler:

Købsordre-billedet er opdelt i 6 oversigtspaneler: Maskinhandel købsordre Købsordre-billedet er opdelt i 6 oversigtspaneler: På oversigtspanelet Linjer er der 3 menuknapper med kald til undermenuer på købsordren. Følgende undermenuer kan kaldes: Linje

Læs mere

For at gøre det lettere at sende tilbud, har du mulighed for at oprette e-mail skabeloner.

For at gøre det lettere at sende tilbud, har du mulighed for at oprette e-mail skabeloner. 4. INDSTILLINGER Fanen Indstillinger giver adgang til systemindstillingerne. Som regel skal de kun sættes op én gang for alle, og helst af en person med ansvar for systemopsætningen. Under systemindstillingerne

Læs mere

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer Samlefakturering af reservedelsordrer I DSM systemet er der mulighed for at massebogføre de salgsordrer, der er leveret, men endnu ikke faktureret, i én masse-bogføringskørsel, enten som samlefakturaer

Læs mere

ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL

ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL 1 INDHOLDSFORTEGNELSE KOM I GANG MED SHOPBOX OPRET EN PROFIL 4 OPRET EN BUTIK 4 STARTSIDE 5 HVORDAN DU OPRETTER, REDIGERER OG SLETTER PRODUKTER OG KATEGORIER 6 OPRET

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Maskiner Vedligeholdelse af Maskine Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Se vejledningen Maskinoprettelsesguide for oplysninger vedr. oprettelse

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Vejledning til Opus Debitor. Fakturaadministration. Fakturasøgning og fakturering

Vejledning til Opus Debitor. Fakturaadministration. Fakturasøgning og fakturering Vejledning til Opus Debitor Fakturaadministration Fakturasøgning og fakturering 1 Vælg Fanebladet Fakturasøgning og fakturering Søg på CPR eller CVR-nummer, vælg evt. forfaldsdato - Tryk Enter el. søg

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere