NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL"

Transkript

1 NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL Flyt intern modregner ikke tidligere internt beregnede posteringer (tilføjet ) Når der er isat et kontonummer i Flyt intern i kontering og prisgrupper, modregner beregningen ved en fejl ikke tidligere Flyt intern posteringer, dannet i både kortperioske regnskabsperioder skat og drift, og som f.eks. ligger på en dato 30/ Det giver problemer, når årsrapporten på kalenderår opgøres, for så bliver både den interne postering 30/ og 31/ lagt sammen, fordi interne posteringer i Ø90 altid opdateres på en dato (ligesom en kassepost) og ikke på en periode. Fejlen er ikke blevet opdaget tidligere, fordi teknikken først blev indført i slutningen af 2016, så de kortperiodiske regnskaber sidste år har ikke nået at få beregnet posteringen. Fejlen rettes tidligst april 2018 Overførsel af selskabsregnskab til Erhvervsstyrelsen (tilføjet ) Da IBM desværre har tekniske problemer, er det i øjeblikket ikke muligt at bruge system- til systemløsningen (webservicen) til Erhvervsstyrelsen (ERST) og aflevere direkte fra Ø90 til ERST. I meddelelsesfeltet fås følgende besked: Flg. Statusbesked er modtaget retur fra Erhvervsstyrelsen Code -1 Der kan ikke overføres til Erhvervsstyrelsen. Benyt i stedet funktionen Modtag kopi af Xbrl regnskab i billedet Overfør regnskaber. Via denne funktion kan du få tilsendt en kopi af årsrapporten i PDF- og XBRL format, som så kan afleveres via Regnskab Special på Virk.dk Funktionen kan kun benyttes/ vælges på en ikke godkendt overførsel til ERST. Når der er en overførsel klar vælges funktionen og i den dialog der åbnes, afkrydses for at der ønskes tilsendt kopi. I dialogen står hvilken mailadresse kopierne sendes til. Denne mailadresse kan overskrives, hvis anden mailadresse ønskes. Når der klikkes på OK starter overførsel til ERST op og en kopi af årsrapporten i både PDF- og XBRL format, sendes til mail uanset om overførsel til ERST går godt eller ej. Rettes så snart IBM har lokaliseret fejlen I/S med kun fiktive ejendomme (ejendomsnr. 9999) som interessenter (tilføjet 17. januar 2018) I I/S, hvor sammensætningen kun består af interessenter med ejendomsnummer 9999, kommer der teknisk fejl i billedet I/S mellemregning og fordeling, da Antal dele under Tilknyttede supplerende oplysninger står som 0. Rettes: 25. januar 2018 Arla (Tilføjet den ) Der er 27 afregninger fra Arla den 9/1-18 som er fejlet i Dataoverførslen igen pga. af en fejl i datafilen. Fejlede afregninger bliver ikke genoverført, og de skal derfor konteres manuelt. Arla har lovet at fejlen er rettet, når data sendes til februar Them Mejeri Efterbetaling (Tilføjet den ) Teksten Efterbetalings beret. værdi er fejlkonteret fra SEGES side på konto og den skal manuelt omposteres til konto Beklager fejlen Danish Crown (Tilføjet den ) Efterbetaling: Det er observeret, at der kan mangle enkelte posteringer med efterbetaling at blive overført i dataoverførslen. Det er posteringsteksten A/C rest bet. svin. Danish Crown er ved at finde årsagen til fejlen. Manglende posteringer skal konteres manuelt. Kreaturafregning: Der er en uoverensstemmelse mellem afregningen og det der overføres i dataoverførslen. Problemet er et nyt tillæg Helt læs som overføres dobbelt i dataoverførslen. Dette har DC nu rettet så det fremover kun bliver overført en gang

2 Ø90 KENDTE FEJL PR. 18. januar Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv. 2. Moms 3. Årsrapport, udskrifter 4. Opgørelse 5. Færdiggørelse 6. Råbalance 7. Budget 8. Budgetopfølgning 9. Dataoverførsel: Fejl inden for den sidste måned 10. Registrering og fakturering 11. Benchmarking 12. DLBR Summax e-faktura og e-arkiv 13. Andre områder 1. Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv. Seniornedslag mangler i indkomstår 2017 (tilføjet ) For personer, der fylder 65 år i 2017 mangler beregning af seniornedslag. Rettes: Ved januar igangsætning Udskrift af VS-mellemregning viser ikke årets direkte indskud (tilføjet justeret ) Direkte indskud foretaget i perioden kan kun ses i billedet Indkomstdisponering og skatteberegning og i skatteregnskabet. VS-mellemregningen (bestillingsnummer 630) er erstattet af den nye revisionsliste. Direkte indskud vises nu men tælles ikke med i perioden sum og vises med forkert fortegn. Sammentælling og fortegn forventes rettet januar Ægtefælles VS-mellemregning har forkert fortegn på afslutningsposteringer (tilføjet ) I revisionslistens afsnit til ægtefælles VS-mellemregning bliver afslutningsposteringer (efterposteringer) vist med forkert fortegn og indgår i periodens sum med forkert fortegn. Forventes rettet januar Når man overfører selvangivelse med SA Pro første gang kommer der stadig fejl på ægtefælle (tilføjet ) Når der overføres renter fra ægtefælle til ejer, så kan der stadig komme fejl om, at ejers selvangivelse mangler: 3350 SKAT kan først beregne årsopgørelsen, når ægtefællens selvangivelse er tastet/registreret Hvis I kommer ud for fejlen på ægtefælle, og der ikke er fejl på ejer, så skal I bare overføre selvangivelsen igen. Forventes rettet januar 2018 Teknisk fejl når Årsrapport er låst, og man henter R75 med ejendomsvurderinger (tilføjet ) Hvis opgørelsen af Årsrapport er låst, inden man henter R75-oplysninger, og man har Ja til at hente ejendomsvurderinger, så får man Teknisk fejl. Løsning: Låse opgørelse drift op eller sige Nej til at hente ejendomsværdi. Oplysningen om Ja/Nej til hent ejendomsvurdering, kan ændres i dialogen Stamdata beregninger og udskrifter i opgaven Datahåndtering. Forventes rettet januar 2018 SA Pro sender mail om ægtefælles årsopgørelse, selvom kunden er enlig (tilføjet ) Når selvangivelse sendes til SKAT, og man modtager årsopgørelsen, så bliver der også sendt en mail til brugeren med årsopgørelsen. Ved en fejl sendes der altid 2 mails til både ejer og ægtefælle. Ægtefælles mail er tom og kan bare slettes.

3 2. Moms Der dannes dublet af momstilsvar, hvis der er lavet manuel rettelse til den sidste momsperiode i Ctrl X (tilføjet ) Hvis man tilføjer et nyt momstilsvar i Ctrl X-billedet (Momsopgørelse) og derefter åbner momsbilledet i opgørelsen, er det indtastede slettet og erstattet af en kopi af tilsvaret med et lavere angivelsesnummer (rettelsesnummer). Rettelsen i Ctrl X kan se rigtig ud og kan stadig være rigtig efter at have forladt Ctrl X- billedet og være kommet tilbage til Ctrl X. Har man derimod været inde i Momsbilledet, er den rettede søjle ændret til en kopi af den forrige angivelse fra samme periode, og det slår nu igennem i Ctrl X-billedet. Denne fejl sker kun, hvis der er rettet et momstilsvar i Ctrl X-billedet, som vedrører perioden for sidste momstilsvar. Rettes der til en tidligere periode, bliver det nyindtastede tilsvar ikke ændret. Forventes rettet Elektronisk overførsel af to eller flere momsangivelser for samme periode med to eller flere SEnumre (tilføjet ) Hvis man har en ejendom, der indeholder to eller flere SE-numre, og anvender elektronist overførsel af momsangivelsen til SKAT, skulle det være muligt at overføre en af momsangivelserne for samme periode, uden at de øvrige er låst. Der er desværre en fejl i Ø90, som giver en fejlmeddelelse om, at der ikke kan overføres, når der er momstilsvar for perioden, der ikke er låst. Fejlen kan omgås på følgende måde: Sæt skiftevis fokus på de enkelte momsangivelser og tryk på Lås. Når alle momsangivelser for den samme periode er låst, kan de enkelte momsangivelser overføres til SKAT ved at sætte fokus på de enkelte momsangivelser og trykke på Lås overfør SKAT Forventes rettet 2018 Elektronisk overførsel af momsangivelse for ejendomme med regnskabsperiode der ikke er sammenfaldende med momsperioden (tilføjet ) Hvis man har en ejendom, hvor regnskabsperioden ikke er sammenfaldende med momsperioden, skal der dannes et momstilsvar fra sidste momsperiode til ultimo datoen for regnskabet og derefter et momstilsvar fra primo regnskabsperioden og til næste ultimo momsperiode. Ø90 skulle ligge disse to perioder samme og overføre disse til SKAT når man har fokus i den sidste periode og trykker på Lås overfør SKAT. Der overføres fejlagtigt kun den periode man har fokus i. Fejlen kan omgås ved manuelt at lægge de to perioder sammen og manuelt angive mostilsvaret via SKATs tast selv menu. Forventes rettet 2018 Ø90 Online-brugere kan ikke acceptere kontroller i momsbilledet eller tjekke momsbilledet (tilføjet ) Ø90 Online-brugere med brugertype 79 og 80 kan ikke acceptere kontroludslag i momsbilledet. De har heller ikke mulighed for at tjekke momsbilledet. Ø90 Online-brugere med brugertype 30 har mulighed for begge dele. Ø90 Online-brugerne har mulighed for at omgå fejlen ved at lave momsopgørelsen fra kasseregistreringen (Ctrl F7). Rettes: Forventes rettet Beregning af energitilsvar på perioder der ikke svarer til momsperioder giver forkert fejltekst (tilføjet ) Ønsker man at beregne fremskyndet energirefusion på perioder, der ikke svarer til momsperioden, (f.eks. energifusion på 1/1 til 31/7 når der er valgt kvartals- eller halvårsmoms på ejendommen) kommer der en forkert fejltekst. Det bevirker, at momsbilledet ikke viser beregningen. Beregningen er dog foretaget. Hvis man efterfølgende slår op i billedet Ctrl X, er beregningen foretaget - og vises. Fejlen kan omgås ved at foretage energiberegningen fra kasseregistreringen (Funktioner>Energiafgifter) eller stadig at oprette en opgave og beregne via momsbilledet og efterfølgende se resultatet i Ctrl X-billedet. Rettes: Forventes rettet 2018.

4 Momstilsvar indeholder kun sum, men ingen linjer (tilføjet ) I visse tilfælde kan et momstilsvar blive slettet, således det kun er selve tilsvaret (summen), der står tilbage, mens detaillinjerne er tomme. Summen for tilsvaret tæller ikke med i beregning af senere tilsvar, det er blot et oplysningsfelt, så fejlen er kun af kosmetisk art. Rettes: 2018 Afrundingsfejl, der stammer fra gammel beregnet primo (tilføjet ) I nogle tilfælde er der i den gamle momsberegning opstået differencer mellem det, der blev angivet til SKAT, og det der blev beregnet i regnskabskørslerne på konto Det giver afstemningsfejl i den nye beregning, som forudsætter overensstemmelse mellem primo gæld/til gode og betalt/udbetalt fra SKAT. Anbefaling: Ret primostatus, så afstemningsfejlen står som afrunding på i stedet for Rettes: Vi kan ikke rette i primoposterne, så det er derfor nødvendigt med manuel rettelse. 3. Årsrapport, udskrifter Flyt intern modregner ikke tidligere internt beregnede posteringer (tilføjet ) Når der er isat et kontonummer i Flyt intern i kontering og prisgrupper, modregner beregningen ved en fejl ikke tidligere Flyt intern posteringer, dannet i både kortperioske regnskabsperioder skat og drift, og som f.eks. ligger på en dato 30/ Det giver problemer, når årsrapporten på kalenderår opgøres, for så bliver både den interne postering 30/ og 31/ lagt sammen, fordi interne posteringer i Ø90 altid opdateres på en dato (ligesom en kassepost) og ikke på en periode. Fejlen er ikke blevet opdaget tidligere, fordi teknikken først blev indført i slutningen af 2016, så de kortperiodiske regnskaber sidste år har ikke nået at få beregnet posteringen. Fejlen rettes tidligst april 2018 Værdiændringsberegning låste posteringer konto (tilføjet ) Hvis opgørelsen har været låst, og lås ophæves for opgørelse, hvorefter besætnings-og beholdningsbillederne beregnes igen, bliver der lavet en helt ny beregning, som ikke tager hensyn til den tidligere låste beregning. Den låste postering kan rettes manuelt ved at lave tilsvarende modsatrettede efterposteringer mellem konto og Konsekvens: Disse korrektionerne kommer til at fremgå af bilaget. Forventes ikke rettet foreløbig. Anlægsnoten - note 200 og 220 (tilføjet ) Noterne udskrives nogle gange, selvom der ikke er indhold. Du kan passivere noterne i Afsnit/Noter, hvis det er tilfældet. Forventes rettet november 2018 Pengebinding / pengestrømsopgørelse salg og nedskrivning modregnet i opskrivninger under aktiver udenfor landbrug (Tilføjet ) Under aktiver udenfor landbrug giver det fejl i pengebinding/pengestrømsopgørelse, hvis man i årene før et salg af aktivet har modregnet nedskrivning i opskrivning i andre af aktiverne under aktiver uden for landbrug, dvs. på konto I salgssituationen skal man have tilbageført nedskrivninger ved salg 9X38, men samtidig skal man også have flyttet beløbet på til , og det er det, der giver problemer. Der er kun ca. 20 ejendomme i hele landet, der har anvendt konto , og fejlen opstår først, når der er et salg. Fejlen rettes ikke indenfor nærmeste fremtid. Pengebinding / pengestrømsopgørelse salg, blandet benyttede driftsmidler under aktiver udenfor landbrug (Tilføjet ) Hvis der sælges et blandet benyttet driftsmiddel, der er placeret under aktiver udenfor landbrug, og der samtidig er en del af gevinsten/tabet, der skal på , er der fejl i pengebinding/pengestrømsopgørelse.

5 Der er kun ca. 20 ejendomme i hele landet, der har objekter på 9900 sp 90-99, og fejlen opstår først, når der er et salg. Fejlen rettes ikke indenfor nærmeste fremtid. Noteoverskrift udskrives selvom der ingen data er (Tilføjet før ) Noterne til det eksterne regnskab i kontointervallet udskrives med notenummer og overskrift, også selv om der ikke er noget talmæssigt indhold til noten. Løsningen er at passivere noten på ejendomsniveau. Fejlen rettes ikke indenfor nærmeste fremtid. Pengebinding /pengestrømopgørelse samme aktiv både købes og sælges i samme regnskabsår (Tilføjet før ) Ved kontering af privat gevinst/tab direkte fra 8199 xx, så stemmer pengebinding/pengestrømsopgørelse ikke, når et aktiv både købes og sælges i samme regnskabsår. Fejlen kan desværre ikke rettes i pengebinding/pengestrømsopgørelse ved at korrigere med , for det har som konsekvens, at disse konti så ikke kan bruges ved opgørelse af privat gevinst/tab ved salg på en bil, der findes primo i anlægskartoteket. I kan midlertidigt løse denne specielle situation ved at oprette en anden konto under privat. 4. Opgørelse I/S med kun fiktive ejendomme (ejendomsnr. 9999) som interessenter (tilføjet 17. januar 2018) I I/S, hvor sammensætningen kun består af interessenter med ejendomsnummer 9999, kommer der teknisk fejl i billedet I/S mellemregning og fordeling, da Antal dele under Tilknyttede supplerende oplysninger står som 0. Rettes: 25. januar 2018 Private poster (undtagen stuehus) i I/S og interessenter (tilføjet 22. december 2017) Årets ændring og ultimo på 88xx bliver beregnet dobbelt, når der er både private og virksomhedsposteringer. Vi arbejder på at få rettet fejlen, men tidshorisonten kendes ikke. Du kan selv rette sådan: I alle de eksempler vi har set, drejer det sig om dobbelt beregning. Det er derfor lettest, at taste det rigtige ind først, og derefter undertrykke beregning. Se i øvrigt Nyhedsbrev Mellemregning hos interessenter, hvis har både privat og virksomhed primo (tilføjet 22. december 2017) Efterposteringen af mellemregningen bliver beregnet dobbelt. Vi arbejder på at få rettet fejlen, men tidshorisonten kendes ikke. Du kan selv rette sådan: - Kontere mellemregningen manuelt hos interessenten - Undertrykke beregningen på konto Se i øvrigt Nyhedsbrev Teknisk fejl i opgavevalg (tilføjet , skal rettes af kredsansvarlig) Efter igangsætningen 8. december har flere fået teknisk fejl i opgavevalg. På de ejendomme vi har undersøgt, skyldes fejlen, at der ligger forældede oplysninger om I/S. Disse oplysninger skal slettes af den kredsansvarlige. Anbefaling: Se Nyhedsbrev nr Rettes: Skal rettes af den kredsansvarlige

6 5. Færdiggørelse Overførsel af selskabsregnskab til Erhvervsstyrelsen Kendte fejl i den digitale årsrapport (XBRL-fil) ved overførsel fra Ø90 til Erhvervsstyrelsen via webservice. (Tilføjet ) Da IBM desværre har tekniske problemer er det i øjeblikket ikke muligt at bruge system til system løsningen (webservicen) til Erhvervsstyrelsen (ERST) og aflevere direkte fra Ø90 til ERST. I meddelelsesfeltet fås følgende besked Flg. Statusbesked er modtaget retur fra Erhvervsstyrelsen Code -1 Der kan ikke overføres til Erhvervsstyrelsen. Benyt i stedet funktionen Modtag kopi af Xbrl regnskab i billedet Overfør regnskaber. Via denne funktion kan du få tilsendt en kopi af årsrapporten i PDF- og XBRL format, som så kan afleveres via Regnskab Special på Virk.dk Funktionen kan kun benyttes/ vælges på en ikke godkendt overførsel til Erhvervsstyrelsen. Når der er en overførsel klar vælges funktionen og i den dialog der åbnes, afkrydses for at der ønskes tilsendt kopi. I dialogen står hvilken mailadresse kopierne sendes til. Denne mailadresse kan overskrives, hvis anden mailadresse ønskes. Når der klikkes på OK starter overførsel til Erhvervsstyrelsen op og en kopi af årsrapporten i både PDF- og XBRL format, sendes til mail uanset om overførsel til Erhvervsstyrelsen går godt eller ej. (Tilføjet rettelse her ) På grund af en teknisk fejl i forbindelse med dannelse af den digitale årsrapport til Erhvervsstyrelsen, SKAL den SIDST bestilte udskrift (udgave) i Udskrifter oversigt være en udgave H, Årsrapport selskab, inden der overføres fra Ø90 til Erhvervsstyrelsen. Det vil sige, der må IKKE være en nyere udgave af et regnskab i Udskrifter oversigt, der ikke er udgave H (f.eks. udgave A) før overførsel i billedet Overfør regnskaber. Der er en stoppende kontrol på dette i forbindelse med overførsel til Erhvervsstyrelsen, men den kontrol virker ikke, hvis den nyere udgave (f.eks. udgave A) så er blevet slettet. Det anbefales derfor altid at trække en udgave H til Erhvervsstyrelsen lige inden overførsel. (Tilføjet ) Der er på nogle ejendomme fejl med manglende eller ugyldige sammenligningstal for selskaber, hvor der er indtastet, rettet eller blevet ændret i sidste års tal (forrige regnskabsperiode). Aktiver er f.eks. lig med passiver i selve årsrapporten (PDF-udgave), men i den digitale årsrapport er de desværre ikke lig. Fejlen (Advarslen) vil også komme, hvis aktiver eller passiver er negative. Statuscode =24 StatusText() =Indberetningen resulterede i én eller flere advarsler. For at ignorere og indberette på trods af disse advarsler, sendes rapporten igen sammen med det netop returnerede 'token'. StatusDetail()=ADVIS: FR57: Sammenligningstal for forrige periode mangler eller er ugyldige. Følgende regler skal overholdes for sammenligningstallene: <ul><li>årets resultat (i resultatopgørelsen) skal være udfyldt</li> <li>egenkapitalen i balancen skal være udfyldt</li> <li>aktiver skal angives og må ikke være negative</li> <li>passiver skal angives og må ikke være negative</li> <li>aktiver skal være lig Passiver</li> </ul> Det vil ikke være muligt at aflevere direkte fra Ø90 via webservicen, hvis der er fejl i Advis om) manglende eller ugyldige sammenligningstal. Send derfor en mail til eller kontakt O90support, hvis fejlen (FR57) kommer. Vi er da behjælpelige med en korrekt XBRL fil og PDF, der så kan afleveres via virk.dk - Regnskab 2.0 Special. Indberetning med XBRL. 6. Råbalance Rettelse af primoværdier i detaljeniveau 1 og 2 i anlægskartotek fejler (Tilføjet ) Rettes eksisterende primoværdier i balancen på detaljeniveau 1 eller 2, vil værdien ændres straks ved indtastningen. Fejlen opstår, når der findes andre primoværdier i anlægskartoteket end værdien Kostpris Primo, eksempelvis Primo for samlede afskrivninger.

7 Løsning: Ret i detaljeniveau 3 (SP2472) Alle steder vises kun korrekt, når hvert sted er beregnet (Tilføjet ) Arbejdes der med flere steder, skal du have beregnet hvert af de enkelte steder først. Løsning: Vis hvert sted på skærmen tast F11 for beregn. Hvis du arbejder med Resultat, skal du stå på resultatvisning ved alle beregninger, og tilsvarende hvis du arbejder med Kasseomsætning. 7. Budget Kopiering af forventet resultat af budgetopgaver med steder sletter budgetopgaver (Oprettet ) Forventet resultat udarbejdet via en budgetopfølgning på et budget med steder eksempelvis alt. 2 år 2017 sted: alle steder + sted 0 + sted 1, som kopieres til alternativ 3 i vil få slettet alle budgetopgaverne på afgiver alternativet (her sted 0+1). I evt. tilhørende kolonneopsætning vil de valgte stedbudgetter få udskiftet fra alternativet (alt 2) med det alternativ der kopieres til (alt 3) Data slettes ikke og der kopieres ingen data. Løsning: Undlad at kopiere forventet resultat til efterfølgende år når der er tale om sted-budgetter. Har du gjort det, kan skaden rettes op ved at genoprette de slettede budgetopgaver og rette kolonneopsætning. (J1035) Månedsopstilling for Alle steder kan indeholde fejl i udskriften Inv. og finansiering (Tilføjet , justeret 8.december 2017 ) På ejendomme med steder kan månedsopstillingen for Alle steder indeholde fejl i Resultat før skat hhv. Likviditet før skat øverst i udskriften Investering og finansiering. Fejlen kan rettes således: Udskriv Alle steder likviditet ved i budget-hovedskærmbilledet at stå i Kasseomsætning og vælg herefter udskriftsbestilling og her likviditetsbudget. Udskriv nu (vis udskrift) månedsopstillingen for alle de enkelte steder for likviditet før du udskriver Månedsopstilling Likviditetsbudget for Alle steder. Tilsvarende håndteres Månedsopstilling resultatbudget. Udskriften overfører det korrekte tal fra resultattil Inv./Finansiering-opstillingen. Fejlens vil blive rettet, men tidspunktet er ukendt. (j-877-u-824) Ø90 budgetkalkuler er ikke synkroniseret med Farmtal Online (Tilføjet ) Opdateringen af farmtal online per 15. september er ikke overført til lands-kalkulerne i Ø90-budget. Der er tale om nye prognosepriser og opdatering af produktionstekniske forudsætninger i budgetkalkulerne for 2018 og De vejledende interne priser er ligeledes opdateret. Der er manuelt indlæst en version 6. oktober Læs mere her: Farmtal online Vi arbejder på en løsning hurtigst muligt. Dialogen Udskrifter Budget husker ikke valget af Likviditetsbudget (Tilføjet ) Har du i månedsopstillingen valgt Likviditetsbudget vil der ved genopslag på dialogen Udskrifter Budget være valgt Resultatbudget selvom du har gemt dit valg. Løsning: Husk altid at kontrollere om du ønsker likviditetsbudget. (j 987)

8 Låsning af budget kan give Teknisk Fejl (Tilføjet ) I visse tilfælde kan du ikke låse et budget, og du får en meddelelse om teknisk fejl. Løsning: Fejlmeddelelsen ophæves ved at vælge Rediger Fortryd rettelse. Herefter går du tilbage til budgetskærmbilledet og vælger Ekstern visning under menupunktet Vis. Når budgettet har været vist som ekstern opstillet, kan du atter vælge Intern visning under Vis. Herefter kan budgettet låses. Under processen med at vise ekstern og intern visning kan du få vist en fejlmeddelelse, men denne kan du blot acceptere og arbejde videre. Fejlen rettes hurtigst muligt. (Jira 189) Modkonto ved efterposteringer kan vises forkert, hvis der er flere modkonti til samme konto (tilføjet ) Hvis der oprettes flere modkonti til samme konto, kan den konto, der vises som modkonto, være en anden end den, der tastes posteringer på. Indtastning af posteringer får derfor virkning på en anden efterposteringskonto end den, der vises med kontonummer og tekst. Løsning: Kontrollér hvad du har indtastet! Ved allerede oprettede modkonti bør der efter hver indtastning af posteringer på én modkonto skiftes til en anden konto i træet, hvorefter der kan skiftes tilbage, og næste modkonto kan vises og indtastes på. Rettes hurtigst muligt (SP 3478) Regnskab vist i budget viser data for Alle steder uanset Sted-valg (Tilføjet ) Regnskab i budgettet indeholder overskriften Sted 0 eller det valgte Sted i skærmbilledet. Overskriften findes ikke i udskriften. Du kan i kolonneopsætning for budget vælge Steder for regnskab men uanset dette valg vil de viste data være det samlede regnskab på trods af overskriften. Overskrift i skærmbilledet og mulighed for valg af Steder fjernes (sp 2671 og 2658) Kopiering af ultimo regnskab kan give afstemningsdifferencer (Redigeret ) Ved kopiering af ultimo-status fra regnskabet til primo-status for budgettet skal programmet genberegne alle konti med saldoberegning i budgettet. Denne beregning forhindres i nogle tilfælde typisk når der findes en postering på en konto, som ikke er oprettet i kontoplanen. Løsning: Findes posteringer på konti, der ikke er oprettet så opret disse konti. Beregning af alle konti ved anvende: Rediger Beregn (Ctrl+F11) eller lås /lås op budgettet. (sp2377) Max. 50 karakterer i Overskrift og Under-overskrift i Budget (Tilføjet ) I dialogen Udskriftsbestilling kan der indtastes en overskrift og underoverskrift. Hvis der indtastes mere end 50 karakterer, kan udskriftsbestillingen ikke gemmes, men giver Teknisk fejl. Løsning: Fjern alle karakterer mere end 50, så kan bestillingen godt gemmes. Årsrapporten modtager forkerte budgetposter, hvis du står i Kasseomsætning (Tilføjet ) Har du i budgettet valgt radioknappen Kasseomsætning vises likvide poster. Forlader du budgettet herfra, vil en udskrift af årsrapporten, analyseafsnit 23 Analyse af resultatopgørelse Budgetsammenligning vise posterne fra Budget-Kasseomsætning delvist blandet med resultatposter. Løsning: Inden der udskrives årsrapport, skal du slå op på budgettet i alternativ 0, med radioknappen på Resultat, og beregne med F11. (SP 1369)

9 Kopiering af kasseposter til budget medtager ikke afgifter (Tilføjet ) Ved kopiering af kasseposter til budget medtages kontointervallet ikke. Afgiftskontiene kopieres altså ikke. Løsning: Indtast afgifterne eller anvend kontokoblinger for afgifter. (Sp. 1365) Alle steder vises kun korrekt, når hvert sted er beregnet (Tilføjet ) Arbejdes med flere steder, skal du have beregnet hvert af de enkelte steder først. Løsning: Vis hvert sted på skærmen tast F11 for beregn. Hvis du arbejder med Resultat, skal du stå på resultatvisning ved alle beregninger og tilsvarende, hvis du arbejder med Kasseomsætning. Kontointervallet vises ikke under Resultat Afkoblet støtte, hvis det er tomt (Tilføjet ) Kontointervallet til findes i Resultatfanen under Afkoblet EU-støtte men kontiene vises ikke, med mindre der findes ekstern omsætning på disse. Løsning: Find kontiene i fanen Inv. Finansiering ved at taste kontiene ind i kontofeltet på detaljeniveau 3. Indtaster ekstern omsætning da vises kontiene, som de skal, i Resultatfanen. Priser beregnes nogle gange, selvom kvantum og pris begge er rettet til 0 (Tilføjet ) Fejlen opstår her, når der er overført en kalkule fra svin med posteringer på samme konto, som en anden kalkule anvender. (sp1137) Anlægsaktiver kan mangle levetid og afskrivning, når der vises regnskab i en kolonne (tilføjet ) Når der vises regnskab i en af budgetkolonnerne, kan budgetanlægsaktiver mangle levetid, og Anskaffelse i året afskrives i x måneder - være sat til X= 0. Konsekvensen er, at du, ved indtastning på aktivet, ikke får beregnet afskrivninger. Sådan retter du: Åbn kontoen og marker denne som anvendt. Indtast levetid og i Anskaffelse i året. (SP 1113) Budgetoplysninger - skift af kontonumre på kassekredit og rente af kassekredit (Fejl 9.) (Tilføjet ) Når man skifter kontonummer på kassekreditten, fx fra til , skal i forvejen indtastede posteringer på den nye konto slettes først. Det burde ske automatisk, når man først har accepteret advarslen. Men pt. slettes kun primo og ultimo på den nye kassekreditkonto - og ikke omsætningen på kontoen. Ved valg af en ny rentekonto i stedet for slettes primo og omsætning på den nye konto, men ikke ultimo. Dette skal derfor pt. gøres manuelt brug Slet udvalgte korrektioner. (SP 1010) Budgetoplysninger renter (fejl 4.) (Tilføjet ) I budgetoplysninger kan angives Aftalt max-træk pr. år, og der kan angives hhv. rentesats op til max og rentesats over max. Hvis du intet aftalt max-træk angiver (max-træk er 0), er det rentesatsen over max, der beregner dine renter på kassekreditten, og rentesats op til max-træk bruges ikke. Budgetkalkule juletræer(310) Produktionsbudget Budgetkalkulen for juletræer har været fejlramt grundet ændrede/forkerte konti. Fejlen har vist sig ved, at der ikke beregnes beløb til resultatbudget. Har kalkulen været anvendt, skal den slettes og oprettes igen, for at rettelsen vil virke i resultatbudgettet.

10 8. Budgetopfølgning Udlæsning til Excel er rettet (Tilføjet og rettet ) Udlæsning af budget hhv. budgetopfølgning til Excel tilføjes kassekredittens saldo- og max-kassekredit månedsvis, og udskriften gøres pænere, idet den første kolonne med tekniske oplysninger fjernes. Udskriften Månedsopstilling for Alle steder er ikke færdigudviklet for specifikationer (Tilføjet ) Udskrifterne for månedsopstilling specifikationer er ikke færdigudviklet, og vil enten være tomme eller mangelfulde. (J-182) Manglende visning af anlægsaktiv i niveau 1 og 2 i budgetopfølgning (Tilføjet ) I nogle tilfælde vises primo og ultimoværdier på et aktiv ikke i balancen i niveau 1 og 2 (træet) i budgetopfølgningen, men der findes værdier i detaljeniveau 3. Anlægsaktiverne er primo hentet fra ultimo regnskab, og nogle aktiver kan være oplistet i træet, men uden primo og ultimoværdier i træet. Løsning: Under menupunktet Rediger vælger du Primo fra realiseret, når du står i balancen med markøren i primo kolonne 1. Herved overføres balanceposter fra realiseret. Under aktivet med manglende summer tastes f.eks. et ettal i primo på kontoen i niveau tre, hvorved genberegning gennemtvinges. Herefter kan Primo fra ultimo regnskab under menupunktet Rediger atter vælges, og primo og ultimo vil nu blive vist for det pågældende aktiv. (SP 3527) Alle steder vises kun korrekt, når hvert sted er beregnet (Tilføjet ) Arbejdes der med flere steder, skal du have beregnet hvert af de enkelte steder først. Løsning: Vis hvert sted på skærmen tast F11 for beregn. Hvis du arbejder med Resultat skal du stå på resultatvisning ved alle beregninger, og tilsvarende hvis du arbejder med Kasseomsætning. Konto 2650 på stedejendomme beregnes forkert hvis der ikke er afstemt (Tilføjet ) Der er fejl i beregningen af kontoen på steder, hvor der er betalingsarter - typisk sted 0. Fejlen findes også i Råbalance. Løsning: Ejendomme, hvor der følges op på steder, skal altid afstemmes i Kasseregistrering før opfølgning. (SP1181) Fejl ved indtastning af primoværdi på detaljeniveau 1 i Inv. Finansiering fanen (Tilføjet ) Indtastning af primo- eller ultimoværdier på fanen Inv. Finansiering medfører, at linjerne fra resultatfanen vises i Inv. Finansieringsfanen. Løsning: Anvend kun detaljeniveau 3. Er fejlen sket, skal du skifte mellem Vis alle og Vis anvendte eller gå ud/ind af ejendommen. (SP??) Opfølgning budgettets kassekredit kan have forkert fortegn (Tilføjet ) I opfølgning kan kassekreditten have forkert fortegn. Inv. Finansiering stemmer da ikke. Løsning: Gå til budgettet der følges op på og tast F11 (genberegning), så genberegnes kassekreditten. Manglende genberegning ved faneskift (Fejl 12.) (Tilføjet ) Overførsel af sum-beløb fra én fane til en anden fungerer endnu ikke optimalt. Derfor er der midlertidigt mulighed for at opfriske fanerne (skærmbillederne) manuelt. Dette gøres enten via Rediger, hvor Opfrisk sammenhæng mellem faner vælges eller ved at trykke på genvejsknappen F11. Udskrifter bliver altid genberegnet, så de vil altid være fuldt opdaterede. (SP 823)

11 9. Dataoverførsel: Fejl inden for den sidste måned Arla (Tilføjet den ) Der er 27 afregninger fra Arla den 9/1-18 som er fejlet i Dataoverførslen igen pga. af en fejl i datafilen. Fejlede afregninger bliver ikke genoverført, og de skal derfor konteres manuelt. Arla har lovet at fejlen er rettet, når data sendes til februar Them Mejeri Efterbetaling (Tilføjet den ) Teksten Efterbetalings beret. værdi er fejlkonteret fra SEGES side på konto og den skal manuelt omposteres til konto Beklager fejlen Danish Crown (Tilføjet den ) Efterbetaling: Det er observeret, at der kan mangle enkelte posteringer med efterbetaling at blive overført i dataoverførslen. Det er posteringsteksten A/C rest bet. svin. Danish Crown er ved at finde årsagen til fejlen. Manglende posteringer skal konteres manuelt. Kreaturafregning: Der er en uoverensstemmelse mellem afregningen og det der overføres i dataoverførslen. Problemet er et nyt tillæg Helt læs som overføres dobbelt i dataoverførslen. Dette har DC nu rettet så det fremover kun bliver overført en gang e-faktura (Opdateret den ) Fejlen er blevet løst den og alle fakturaer der hang i systemet pga. fejlen er kørt på plads. Årsagen har været en faktura fra august 2016 som skabte problemet for både e-faktura og fakturaer fra Dataoverførslen. Fejlrettelsen betyder, at der bliver overført hængende fakturaer tilbage fra august 2016 og derfor vil mange komme på fejllisten Vi har konstateret at visse e-faktura ikke bliver overført til Ø90 Kasseregistrering. Fejlen ser ud til at være opstået i december Årsagen undersøges. Indtil vi kender årsagen skal posteringer ikke konteres manuelt. Realkredit Danmark (Opdateret den ) Det har vist sig, at Realkredit Danmark har sendt samme data til os to gange. Første gang i november (oktober afregning) og i december er oktober afregninger sendt igen, eneste forskel er dannet dato, hhv. den 3/11 og den 6/12 Vi har kontaktet RD for at høre om de kan levere november måneds data. Afventer deres svar. Der er bestilt en oprydningskørsel hos IBM for at slette det datasæt der er dannet den 6/12 Afvent oprydningskørslen og november data November data er nu gensendt og overført til Ø90 den Arla (Tilføjet den ) Der er 27 afregninger fra Arla den 7/12 17 som er fejlet i Dataoverførslen pga. af en fejl i datafilen. Fejlede afregninger bliver ikke genoverført, og de skal derfor konteres manuelt. Manglende afregninger fra de mindre mejerier (Tilføjet den ) Følgende mejerier har ikke leveret data som planlagt. Asaa Andelsmejeri Bjerre Herreds Mejeriselskab Bornholms Andelsmejeri Endrup Andelsmejeri Mammen Mejeri Naturmælk Nørager Mejeri Nørup Mejeri Rørbæk Andelsmejeri Them Mejeri Thise Mejeri

12 Afvent manuel kontering. De mindre mejerier har fået indført et nyt fælles ERP system til forsendelse af data. Det har betydet, at data har været tilbageholdt i forbindelse med indkøring. Data er nu sendt den via det nye ERP system og data forventes at være overført til Ø90 i løbet af den 18 og 19/12. KU posteringer fra Arla (Tilføjet den ) KU posteringer fra Arla Foods amba har i perioden 9/11 til 16/11 været fejlkonteret på konto Valle. Konteringen er rettet tilbage til konto Mejeri. Fejl ved individuel kontering (Tilføjet den ) Der opleves på enkelte få ejendomme at Alt+f+y ikke virker fra kasseregistreringen. Når der forsøges kommer der en fejltekst frem. Fejlen er meldt videre til IBM, men SEGES vil gerne høre om fejlen, hvis I støder på den. Danish Crown (opdateret den ) Danish Crown har rettet fejlen. Manglende afregninger fra den og frem til d.d. vil blive gensendt. Manglende data vil sandsynligvis blive sendt i flere delleverancer de kommende dage Der er opstået en fejl i Danish Crowns afregningssystem. Det betyder, at der mangler mange afregninger at blive overført fra den og frem. Danish Crown er i gang med at løse fejlen. SEGES afventer svar Afvent manuel kontering af manglende data Tican og SB Pork (Opdateret den ) Tican/SB PORK har meldt tilbage at de for august og september måned havde problemer med deres samtykkestyring af deres kunder. Fejlen er blevet rettet. Manglende data skal konteres manuelt Der er kommet meldinger ind på, at der mangler afregninger fra Tican og SB Pork på nogle ejendomme for august og september. Fejlen er meldt ind til Tican og SB Pork og afventer deres svar. Manglende data skal konteres manuelt RD terminsafregning (Tilføjet ) RD-lån med negativ rente bliver overført med forkert fortegn til Ø90. Fejlen ses som en difference på mellemregningskontoen. Fejl skal rettes manuelt. DLR terminsafregning (Tilføjet ) DLR-lån med negativ rente bliver overført med forkert fortegn til Ø90. Fejlen ses som en difference på mellemregningskontoen. Fejl skal rettes manuelt. Oversigt over fejl og mangler i Dataoverførsel i Oversigt over fejl og mangler i Dataoverførsel i findes her: Registrering og fakturering Kontokobling til nedsat energiafgift , kan give afstemningsfejl (tilføjet ) Det er konstateret at kontokoblingen kan give afstemningsfejl i kasseregistreringen på 1 øre, hvis der bruges nogle bestemte kvanti. Det sker hvis det anførte kvantum 1 ender med et ciffer der er lig med 5, 7 eller 9, f.eks. 555 eller 997.

13 Der er desværre ikke mulighed for at rette kontokoblingen, således som det er programmeret på nuværende tidspunkt. Fejlen opstår ved at der er 3 beløb der bliver regnet ud og posteret. Det sidste beløb er reelt set forskellen mellem de to første, men på grund af de gennerelle afrundingsregler og den måde kontokoblingen kan udregne beløbet på, bevirker det desværre at der opstår denne afstemningsfej som er nævnt ovenfor. Fejlen rettes ikke. Løsning: Vi anbefaler derfor at hvis man bruger kontokoblingen på og det indtastede kvantum indeholder 5,7 eller 9 som sidste ciffer, at man korrigerer et af beløbene, der udregnes af kontokoblingen, således at afstemningsdifferencen på 1 øre undgås. Eksempel: Kvantum 1: , , ,49 Konto rettes til 503,48 for ar ubndgå afstemningsdifferencen på 1 øre Kontoudtog fra Jutlander Bank mangler (Tilføjet ) Kontoudtog fra Jutlander Bank til Kontokik og til Summax mangler generelt. Det ser ud til, at data fra og med 30. december 2016 ikke bliver leveret fra Jutlander Bank. Ø90 Fakturering - SUMMAX - Find faktura - link forsvinder (Tilføjet ) Ved indlæsning af en bankfil med IK71 indbetalingerne kobles posteringer fint til bilag i summax+arkivet med link. Men funktionen Find Faktura Ctrl+D ophæver link, men bilagsnummeret bliver stående. Hvis der kobles autobogfør til ejendom, vil koblingen til fakturaer ske automatisk ved indlæsning af KUposteringer, og linket vil også komme med på posteringen. Så det vil kunne løse problemet, indtil fejlen bliver rettet, hvis det da er muligt med den kundes bank. Dataoverførsel søg kontering - kontonummer gemmes ikke (Tilføjet ) Kasseregistrering: Hvis funktionen "Dataoverførsel søg kontering" bruges til at finde et kontonummer til en postering. Der trykkes "Overfør" og kontonummeret på posteringen. Men hvis billedet forlades, er kontonummeret ikke gemt til posteringen, eller hvis funktionen "Match kontoudtog med arkiv" bruges, forsvinder kontonummeret også fra posteringen. Ændre i kontokobling til KU-postering (Tilføjet ) Ønsker du fx at ændre afgifterne i en kontokobling til en KU postering, vil du blive præsenteret for følgende besked: Reference-ID kan ikke anvendes. Hvis du sletter Reference ID KU, kan du få lov til at ændre afgifterne i kontokoblingen. Konter Bankdata med manuel udlæsning af bankfil fra BEC banker (Tilføjet ) Vi har konstateret, at der kan være fejl i 2. decimal ved udlæsning af bankfil på nogle BEC banker. Dette betyder, at saldoen ikke stemmer, når der afstemmes i kasseregistrering. Fejlen opstår, når der foretages mere end en sammedagsbetaling fx Swipp eller ved betalingsløsning BankConnect. BEC retter fejlen hurtigst muligt. Autobogfør udligning af mellemregningskonti fra e-faktura (Tilføjet ) I forbindelse med indlæsning af KU-posteringer bliver posteringer, der retmæssigt hører til på en mellemregningskonto fra e-faktura, smidt på omkostningskonti. Fejlen gør sig kun gældende med e-fakturaer, som ikke er betalt med BankConnect-løsningen. Det vil sige, at de figurerer som betalt manuelt i arkivet.

14 Web-Statusseddel fejlmeddelelser har forkert fejlkode (tilføjet ) Når der er fejlmeddelelser i statussedlen, kan den ikke finde de rigtige fejltekster. I stedet skrives altid Fejltekst ikke fundet: 1620xxx. Løsning: Brugeren gemmer web-statussedlen, men kontoret godkender den via klienten i Ø90. Web-Statusseddel melder fejl når der er mere end 80 karakterer tekst (tilføjet ) Det er meningen, at der skal kunne skrives 5 linjers tekst med 80 karakterers tekst i kommentarfeltet til noterne. Når man forsøger at godkende statussedlen, så vil den dog ikke acceptere mere end 80 karakterers tekst i alt. Løsning: Reducer tekst til 80 karakterer. Fejlen bliver ikke rettet. Revisionsliste med link til summax e-arkiv (tilføjet ) Når revisionslisten åbnes fra Ø90 Udskrifter oversigt Dialogue, og man vælger at få vist et bilag i e-arkivet via link fra bilagsnummer, så vises to dialoger med Scriptfejl. Fejlen er set med Explorer 11. Vælg Ja til at fortsætte til begge dialoger, og dokumentet bliver herefter vist. Anbefaling: Det en fordel først at gemme revisionslisten på pc, åbne PDF-udskriften og anvende links herfra. Åbner du dokumenter herfra, så undgår du ovenstående fejl. Fejlen rettes hurtigst muligt. Send PDF fra Ø90-fakturering (tilføjet ) Hvis der opstår fejl ved forsøg på Send PDF fra Ø90-fakturering, skal Ø90 lukkes og åbnes igen. Dette sker kun, hvis man forsøger at sende PDF uden at have lukket Ø90 ned, efter der er blevet opdateret. Løsning: Luk Ø90 og start Ø90 igen. F7 Bestil Online (Tilføjet ) Hvis dialogen F7 Bestil Online giver Teknisk fejl skyldes det, at stamdata mangler oplysning om Status drift, primo og ultimo. Løsning: Indtast primo- og ultimo-dato for Status drift i stamdata. 11. Benchmarking Følgende fejl er hyppige ved overførsel til ØDB. Det kan, for at kunne læse hele fejlbeskeden i meddelelsesfeltet, anbefales, at man fører musemarkør hen over feltet og evt. klikker på beskeden. 1) Anvendt produktionsgrensammensætning ved Grovfoder/Kvæg er ikke mulig, og der kan ikke ske overførsel til ØDB. Ret venligst i Ø90 og overfør igen. Ad 1) Fejlen kommer, fordi der i Opgørelse af regnskab - Markbrug/ Foder Grovfoder er anvendt både produktionsgren 915 og 6000 som p-gren på intern overført grovfoder. 2) (790/6033/KPL) (kreds/ejendom/medarbejder) er fejlet. Ukendt kommunenummer (999). TJEK og ret kommunenummer i Ø90

15 Ad 2) Der SKAL være indtastet et korrekt (gyldigt) kommunenummer på ejendommen, før den kan overføres til ØDB. 12. DLBR Summax e-faktura og e-arkiv Oversigt over fejl og mangler i e-faktura og DLBR e-arkiv Oversigt over fejl og mangler findes her. 13. Andre områder I/S sammensætning (kredsniveau) (tilføjet ) I december kom den nye dialog til sammensætning af I/S, der er nogle mangler i dialogen. Genveje mangler, musen skal bruges. Hvis der vælges at dele efter antal dele, er det muligt, at skrive 0 i antal dele, men det stopper beregningen i billedet I/S egenkapital og I/S mellemregning og fordeling. Husk altid at have minimum 1 i antal dele. Når et ejendomsnummer skal rettes til 9999 (fiktiv ejendom), kan der ikke rettes oveni en eksisterende linje. Her skal I skal i slette den nuværende linje og oprette en ny. Er en ejendom oprettet som interessent i et I/S der ikke længere eksistere, kommer der en teknisk fejl i opgavevalg hos interessenten. Se nyhedsbrev Rettes: Genveje april 2018 Øvrige punkter sommer 2018 Revisionsliste viser intern omsætning i skatteudgave (tilføjet ) Interne omsætning bliver vist i revisionsliste 660 og 661. Fejlen forventes rettet januar Revisionslisten fejler nogen gange så der ikke kommer nogen udskrift (tilføjet ) Det er konstateret at i nogle tilfælde så kommer udskriften af revisionslisten ikke. Man er nødt til at nulstille status på kørsler og bestille listen igen. Fejlen forventes rettet januar Revisionslisten mangler overskrifter (tilføjet ) Der mangler overskrifter over lønmodtager (4700) og biler (8300). Fejlen forventes rettet januar Adresse på revisionslisten mangler husnummer (tilføjet ) På revisionslistens forside mangler der husnummer i adressen. Fejlen forventes rettet januar Indlæsning af eksterne data, tager ikke altid alle posteringer med, og der kommer ikke nogen fejlmeddelelse (tilføjet ) Når der indlæses eksterne data i Ø90, sker det af og til, at indlæsningen stopper midt i indlæsningen eller springer nogle posteringer over. Der kommer desværre ingen fejlmeddelelse om, at der er nogle data, der ikke er indlæst, selv om data kun er indlæst delvist. Ø90 burde indlæse alle data eller forkaste alle, hvis der er fejl i data et sted. Årsagen ligger som regel i, at der i tekstfeltet enten er et tegn, som stopper indlæsningen, eller at teksten i tekstfeltet er meget lang. En måde at sikre sig, at alle data er indlæst, er, at man sammenligner saldoen på betalingsarterne i det eksterne system med betalingsarterne i Ø90 efter indlæsningen. En anden måde er at lave en kopi af den indlæste CSV-fil, hvor man sletter alle overflødige søjler, samt søjlen hvor teksten er angivet. Derefter oprettes et nyt importfilter til den nye fil, hvorefter man indlæser data. Herefter kan sum på likvide konti

16 sammenlignes samt sum på andre relevante konti. Herefter slettes de indlæste data i Ø90, og den oprindelige fil indlæses, hvorefter data kan sammenlignes igen. Fejlen forventes rettet Ajourføringslisten nr. 245 samt kredsstatistikken, udskrift 240, indeholder også de nedlagte ejendomme (tilføjet , revideret ) Ajourføringsliste nr. 245 indeholder, udover de aktive ejendomme, også de ejendomme, der er nedlagt. Det samme er gældende for kredsstatistiklisten nr Hvis der er behov for at få frasorteret de nedlagte ejendomme, kan Ø90 Support danne en liste over de nedlagte ejendomme på den enkelte kreds. Forventes rettet Webadgang til Samtykker fejler (tilføjet ) Der kommer følgende fejltekst, hvis man bruger WebSamtykker: Ukendt fejl (Source array was not long enough. Check srcindex and length, and the array's lower bounds.). Det anbefales at bruge samtykker i Ø90 klienten, indtil fejlen er rettet. Rettes hurtigst muligt. Fejl i gennemførelse af kontroller i stamdatabilledet (tilføjet ) Hvis man starter opgørelsen med kun drift i opgavevalg, før man vælger skat til (eller omvendt), og der f.eks. samtidig mangler nogle oplysninger i stamdatabilledet i fanen personoplysninger, så får man kun kontroludfald i stamdatabilledet vedrørende driftsopgaven. Når man så vælger skat til i opgavevalg og går ind i stamdatabilledet igen, så kommer der ved en fejl ingen kontroludfald om manglende oplysninger i stamdatabilledet vedr. skat. Derefter kan man f.eks. gøre skatteregnskabet færdigt uden de nødvendige stamdata til skatteregnskabet, og efterfølgende kan man låse skatteregnskabet. Nu kan man så ikke afslutte og låse årsrapporten. Det kan man ikke, fordi fejlkontrollerne stadigvæk ligger der i drift, men det er nu ikke muligt at rette fejlen i stamdatabilledet, da skat nu er en låst opgave. De oplysninger, der kan mangle, og som giver fejl, man kan overse i udskrifterne, er: - Der er ikke taget stilling til Gift (er nej på landsniveau ingen modregninger) - Der er ikke taget stilling til medlemskab af folkekirke (der beregnes kirkeskat) - Der er ikke taget stilling til førtidspension (ejendomsværdiskat efter regler for ikke førtidspensionister) Hvis en af oplysningerne mangler, og burde have været der (ja til gift, nej til medlem af folkekirken eller ja til førtidspension), vil skatteberegningen være forkert, og det viser sig ved uoverensstemmelse med SKAT s beregning. Rettes hurtigst muligt. Indlæs eksterne data, ændring af importfilter (Tilføjet revideret den ) Hvis der rettes i et eksisterende importfilter, f.eks. ved at ændre datoformatet, vises ændringen nederst i billede. Når data indlæses, tages der fortsat udgangspunkt i det datoformat, der var, før ændringen blev foretaget. Der kan også opstå afstemningsfejl i forbindelse med indlæsningen, således at data ikke bliver læst ind. Fejlen kan opstå, selv om de eksterne data i filen går i nul. Der kan komme en fejlmeddelelse fra Ø90, selvom der ikke ser ud til at være afstemningsfejl. Fejlen kan omgås ved at oprette et nyt importfilter med de rigtige oplysninger. Fejlen rettes ikke indenfor nærmeste fremtid. Bekræft dialog ved lås færdiggørelse skat (sp533) (Tilføjet ) Når færdiggørelsen låses for skatteregnskaber vises en dialog, hvis der mangler logning af regnskabstal til realkreditinstitutter. Fejlen er, at denne dialog også vises i situationer, hvor der allerede findes regnskabstal til overførsel. Handling: Svar Ja til Ønskes regnskabet låst?. Færdiggørelse låses korrekt, når der svares Ja. Forventet rettet: Snarest muligt.

Ø90 KENDTE FEJL PR. 23. januar 2018

Ø90 KENDTE FEJL PR. 23. januar 2018 NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL Dataoverførsel - De mindre Mejerier (Tilføjet den 22.01.2018) Vedr. Them mejeri, Bornholm mejeri, Thise mejeri og Endrup mejeri er der sendt afregningsdata tilbage i tid (gamle

Læs mere

2. Moms (Nyheder her) Ø90 Kendte fejl pr. 11. maj 2017 nr.19-17

2. Moms (Nyheder her) Ø90 Kendte fejl pr. 11. maj 2017 nr.19-17 Ø90 Kendte fejl pr. 11. maj 2017 nr.19-17 1. Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv. 2. Moms (Nyheder her) 3. Årsrapport, udskrifter 4. Opgørelse 5. Færdiggørelse 6. Råbalance 7. Budget (Nyheder her)

Læs mere

1. Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv. (nyhed her)

1. Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv. (nyhed her) Ø90 Kendte fejl pr. 8. september 2017 1. Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv. (nyhed her) 2. Moms 3. Årsrapport, udskrifter 4. Opgørelse (Nyhed her) 5. Færdiggørelse 6. Råbalance 7. Budget 8. Budgetopfølgning

Læs mere

1. Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv. (Nyhed her)

1. Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv. (Nyhed her) Ø90 Kendte fejl pr. 10. juli 2017 nr. 23-17 1. Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv. (Nyhed her) 2. Moms (Nyhed her) 3. Årsrapport, udskrifter 4. Opgørelse 5. Færdiggørelse 6. Råbalance (Nyheder

Læs mere

1. Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv.

1. Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv. Ø90 Kendte fejl pr. 21. september 2017 1. Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv. 2. Moms 3. Årsrapport, udskrifter (Nyhed her) 4. Opgørelse 5. Færdiggørelse 6. Råbalance 7. Budget (Nyheder her) 8.

Læs mere

Der dannes dublet af momstilsvar, hvis der er lavet manuel rettelse til den sidste momsperiode i Ctrl

Der dannes dublet af momstilsvar, hvis der er lavet manuel rettelse til den sidste momsperiode i Ctrl Ø90 KENDTE FEJL PR. 05.07.2019 1. Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv. 2. Moms 3. Årsrapport, udskrifter 4. Opgørelse 5. Færdiggørelse 6. Økonomiopfølgning 7. Budget 8. Budgetopfølgning 9. Dataoverførsel:

Læs mere

NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL

NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL TIP: Kendte fejl kan nogen gange virke lidt uoverskuelig. For at finde bestemte emner/fejl kan det anbefales at åbne sidste nye PDF og søge via Ctrl+F, fx vedrørende aktuelle problemer med Benchmarking

Læs mere

Ø90 KENDTE FEJL PR Ø90 Igangsætning 7. september 2018

Ø90 KENDTE FEJL PR Ø90 Igangsætning 7. september 2018 Ø90 KENDTE FEJL PR. 29.01.2019 0. Ø90 Igangsætning 7. september 2018 1. Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv. 2. Moms 3. Årsrapport, udskrifter 4. Opgørelse 5. Færdiggørelse 6. Råbalance 7. Budget

Læs mere

Ø90 KENDTE FEJL PR Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv. 2. Moms

Ø90 KENDTE FEJL PR Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv. 2. Moms Ø90 KENDTE FEJL PR. 08.03.2019 1. Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv. 2. Moms 3. Årsrapport, udskrifter 4. Opgørelse 5. Færdiggørelse 6. Økonomiopfølgning 7. Budget 8. Budgetopfølgning 9. Dataoverførsel:

Læs mere

Ø90 KENDTE FEJL PR

Ø90 KENDTE FEJL PR Ø90 KENDTE FEJL PR. 23.04.2019 1. Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv. 2. Moms 3. Årsrapport, udskrifter 4. Opgørelse 5. Færdiggørelse 6. Økonomiopfølgning 7. Budget 8. Budgetopfølgning 9. Dataoverførsel:

Læs mere

Ø90 KENDTE FEJL PR Ø90 Igangsætning 7. september 2018

Ø90 KENDTE FEJL PR Ø90 Igangsætning 7. september 2018 Ø90 KENDTE FEJL PR. 20.12.2018 0. Ø90 Igangsætning 7. september 2018 1. Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv. 2. Moms 3. Årsrapport, udskrifter 4. Opgørelse 5. Færdiggørelse 6. Råbalance 7. Budget

Læs mere

Ø90 KENDTE FEJL PR. 30. oktober Ø90 Igangsætning 7. september 2018

Ø90 KENDTE FEJL PR. 30. oktober Ø90 Igangsætning 7. september 2018 Ø90 KENDTE FEJL PR. 30. oktober 2018 0. Ø90 Igangsætning 7. september 2018 1. Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv. 2. Moms 3. Årsrapport, udskrifter 4. Opgørelse 5. Færdiggørelse 6. Råbalance 7.

Læs mere

Ø90 KENDTE FEJL PR. 16. oktober 2018

Ø90 KENDTE FEJL PR. 16. oktober 2018 TIP: Kendte fejl kan nogen gange virke lidt uoverskuelig. For at finde bestemte emner/fejl kan det anbefales at åbne sidste nye PDF og søge via Ctrl+F, fx vedrørende aktuelle problemer med Benchmarking

Læs mere

NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL

NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL Ekstra befordringsfradrag har været beregnet på forkert grundlag fra den 14. marts 2019 (tilføjet 19.03.2019 rettet 20.03.2019) Beregningsgrundlaget til ekstra befordringsfradrag

Læs mere

Ø90 KENDTE FEJL PR. 12. oktober 2018

Ø90 KENDTE FEJL PR. 12. oktober 2018 TIP: Kendte fejl kan nogen gange virke lidt uoverskuelig. For at finde bestemte emner/fejl kan det anbefales at åbne sidste nye PDF og søge via Ctrl+F, fx vedrørende aktuelle problemer med Benchmarking

Læs mere

Kontrol i forbindelse med IS mellemregning og fordeling og opgørelse af moms (tilføjet rettet

Kontrol i forbindelse med IS mellemregning og fordeling og opgørelse af moms (tilføjet rettet Ø90 KENDTE FEJL PR. 14.05.2019 1. Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv. 2. Moms 3. Årsrapport, udskrifter 4. Opgørelse 5. Færdiggørelse 6. Økonomiopfølgning 7. Budget 8. Budgetopfølgning 9. Dataoverførsel:

Læs mere

Ø90 KENDTE FEJL PR. 8. oktober Ø90 Igangsætning 7. september 2018

Ø90 KENDTE FEJL PR. 8. oktober Ø90 Igangsætning 7. september 2018 Ø90 KENDTE FEJL PR. 8. oktober 2018 0. Ø90 Igangsætning 7. september 2018 1. Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv. 2. Moms 3. Årsrapport, udskrifter 4. Opgørelse 5. Færdiggørelse 6. Råbalance 7.

Læs mere

Ø90 KENDTE FEJL PR Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv. 2. Moms

Ø90 KENDTE FEJL PR Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv. 2. Moms Ø90 KENDTE FEJL PR. 28.02.2019 1. Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv. 2. Moms 3. Årsrapport, udskrifter 4. Opgørelse 5. Færdiggørelse 6. Råbalance 7. Budget 8. Budgetopfølgning 9. Dataoverførsel:

Læs mere

Ø90 KENDTE FEJL PR Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv. 2. Moms

Ø90 KENDTE FEJL PR Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv. 2. Moms Ø90 KENDTE FEJL PR. 10.05.2019 1. Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv. 2. Moms 3. Årsrapport, udskrifter 4. Opgørelse 5. Færdiggørelse 6. Økonomiopfølgning 7. Budget 8. Budgetopfølgning 9. Dataoverførsel:

Læs mere

NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL

NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL TIP: Kendte fejl kan nogle gange virke lidt uoverskuelig. For at finde bestemte emner/fejl kan det anbefales at åbne sidste nye PDF og søge via Ctrl+F, fx vedrørende aktuelle problemer med Benchmarking

Læs mere

NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL

NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL TIP: Kendte fejl kan nogen gange virke lidt uoverskuelig. For at finde bestemte emner/fejl kan det anbefales at åbne sidste nye PDF og søge via Ctrl+F, fx vedrørende aktuelle problemer med Benchmarking

Læs mere

Ø90 KENDTE FEJL PR Ø90 Igangsætning 7. september 2018

Ø90 KENDTE FEJL PR Ø90 Igangsætning 7. september 2018 Ø90 KENDTE FEJL PR. 30.11.2018 0. Ø90 Igangsætning 7. september 2018 1. Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv. 2. Moms 3. Årsrapport, udskrifter 4. Opgørelse 5. Færdiggørelse 6. Råbalance 7. Budget

Læs mere

Ø90 KENDTE FEJL PR. xx NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL

Ø90 KENDTE FEJL PR. xx NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL TIP: Kendte fejl kan nogle gange virke lidt uoverskuelig. For at finde bestemte emner/fejl kan det anbefales at åbne sidste nye PDF og søge via Ctrl+F, fx vedrørende aktuelle problemer med Benchmarking

Læs mere

NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL. Budget

NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL. Budget NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL Budget Budget kopieret til anden ejendom får fejl når den kopieres til efterfølgende år (Tilføjet 29.05.2018) Kopieres et budget til en anden ejendom og du på denne ejendom

Læs mere

NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL

NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL Fejl i skatteberegning hvis akkord og positiv skattepligtig indkomst (tilføjet 20.06.2018) Hvis der er modtaget akkord (supplerende oplysning i indkomstdisponering, fanen Underskud

Læs mere

Rettes: Efterår 2018 Anbefaling: Sig nej til Skal skat+indkomst beregnes og udskrives J/N i fanen Skattegrundlag.

Rettes: Efterår 2018 Anbefaling: Sig nej til Skal skat+indkomst beregnes og udskrives J/N i fanen Skattegrundlag. Ø90 KENDTE FEJL PR. 7. august 2018 1. Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv. 2. Moms 3. Årsrapport, udskrifter 4. Opgørelse 5. Færdiggørelse 6. Råbalance 7. Budget 8. Budgetopfølgning 9. Dataoverførsel:

Læs mere

Ø90 KENDTE FEJL PR. 12. september Ø90 Igangsætning 7. september 2018

Ø90 KENDTE FEJL PR. 12. september Ø90 Igangsætning 7. september 2018 Ø90 KENDTE FEJL PR. 12. september 2018 0. Ø90 Igangsætning 7. september 2018 1. Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv. 2. Moms 3. Årsrapport, udskrifter 4. Opgørelse 5. Færdiggørelse 6. Råbalance

Læs mere

Ø90 Online - sådan - Kasseregistrering

Ø90 Online - sådan - Kasseregistrering Ø90 Online - sådan - Kasseregistrering DLBR Ø90 Online Kasseregistrering Her beskrives hvordan du anvender kasseregistrering og de tilknyttede faciliteter til din løbende bogføring i Ø90 Online. Redigeret

Læs mere

Ø90 Vejledning. Hvis der er foretaget en kortperiodisk opgørelse for perioden, vil opgørelsesposteringer herfra også komme med i råbalancen.

Ø90 Vejledning. Hvis der er foretaget en kortperiodisk opgørelse for perioden, vil opgørelsesposteringer herfra også komme med i råbalancen. Ø90 Vejledning Vejledning til Råbalance Råbalancen i Ø90 kan udskrives to steder fra: 1. I Kasseregistrering kan man udskrive råbalancen direkte via F7 Bestilling Online 2. I skærmbilledet Råbalance (via

Læs mere

VEJLEDNING TIL ØKONOMIOPFØLGNING

VEJLEDNING TIL ØKONOMIOPFØLGNING VEJLEDNING TIL ØKONOMIOPFØLGNING Økonomiopfølgningen er ment som et værktøj til at tage den aktuelle driftsøkonomiske temperatur på en ejendom når som helst. Økonomiopfølgningen er en rå visning af den

Læs mere

Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget

Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget DLBR Ø90 Budget det detaljerede budget Her beskrives hvordan du budgetter på kontoniveau og samtidigt periodiserer dine indtægter og udgifter på måneds bais.

Læs mere

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur DLBR Ø90 Råbalance den økonomiske temperatur Råbalancen er et værktøj til at tage den aktuelle driftsøkonomiske temperatur på en ejendom når som helst.

Læs mere

Webinar - igangsætning. Jurjen Hessels Laila Foldager Scharff

Webinar - igangsætning. Jurjen Hessels Laila Foldager Scharff Webinar - igangsætning Jurjen Hessels Laila Foldager Scharff Agenda Årsrapport Statusseddel Moms Revisionsliste Statusseddel Summax API diverse Diverse Årsrapport Årsrapport Forside Skemakrav Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Ø90 Budgetopfølgning

Ø90 Budgetopfølgning Kom godt i gang med Ø90 Opfølgning Ø90 Vejledning Programmet giver mulighed for at lave opfølgning på budgetterne lavet i Ø90 budget for rådgivere. Desuden mulighed for opfølgning uden at der er udarbejdet

Læs mere

Køb af en ejendom i budget og budgetopfølgning vises med et eksempel på køb af en kvægejendom.

Køb af en ejendom i budget og budgetopfølgning vises med et eksempel på køb af en kvægejendom. Køb af ejendom i budget og -opfølgning Køb af en ejendom i budget og budgetopfølgning vises med et eksempel på køb af en kvægejendom. I eksemplet kan du se, hvordan konteringen håndteres i budget og budgetopfølgning.

Læs mere

26/1-2016 Laila Foldager Scharff MOMS OG SKATTEDISPONERINGSBILLEDE M.M.

26/1-2016 Laila Foldager Scharff MOMS OG SKATTEDISPONERINGSBILLEDE M.M. 26/1-2016 Laila Foldager Scharff MOMS OG SKATTEDISPONERINGSBILLEDE M.M. DAGSORDEN Moms Anbefalet arbejdsgang ved helårsmoms Udfordringer Kendte fejl Skattedisponeringsbilledet Brush up hvordan læses og

Læs mere

Erfa-møde Horsens 28. januar 2016 Jes B. Willumsen Økonomi og Virksomhedsledelse SEGES PUNKT 5. UDVIKLING AF Ø90 ØKONOMISTYRING HVILKE BEHOV SER DU

Erfa-møde Horsens 28. januar 2016 Jes B. Willumsen Økonomi og Virksomhedsledelse SEGES PUNKT 5. UDVIKLING AF Ø90 ØKONOMISTYRING HVILKE BEHOV SER DU Erfa-møde Horsens 28. januar 2016 Jes B. Willumsen Økonomi og Virksomhedsledelse SEGES PUNKT 5. UDVIKLING AF Ø90 ØKONOMISTYRING HVILKE BEHOV SER DU UDVIKLING AF Ø90 ØKONOMISTYRING 1. Statistik 2. O90.dk

Læs mere

NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL

NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL Problemer med automatisk fornyelse af mandater (Tilføjet 30.10.2018) Det er kommet os til bekendtskab, at der er nogle der har problemer med at betale deres e-fakturaer, hvor

Læs mere

STATUSMØDE OG ERFARINGSUDVEKSLING FOR DLBR SUMMAX SUPERBRUGERE

STATUSMØDE OG ERFARINGSUDVEKSLING FOR DLBR SUMMAX SUPERBRUGERE Esben Iversen, Jurjen Hessels og Morten Langgaard STATUSMØDE OG ERFARINGSUDVEKSLING FOR DLBR SUMMAX SUPERBRUGERE STATUS SUMMAX Antal samtykker: 1.750 kunder Antal e-fakturaer: 135.000 stk. Antal virksomheder:

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere

Brug af fejlkontrollen når der udarbejdes indkomst- og formueopgørelse (fejl i kapitalforklaring)

Brug af fejlkontrollen når der udarbejdes indkomst- og formueopgørelse (fejl i kapitalforklaring) 14. maj 2019 Brug af fejlkontrollen når der udarbejdes indkomst- og formueopgørelse (fejl i kapitalforklaring) Indhold 1 Brug fejlkontrollen!... 3 1.1 Lige efter årsrulning af Skat Nova fil fra sidste

Læs mere

Nyheder til version 2013-3

Nyheder til version 2013-3 Nyheder til version 2013-3 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 3 2 C5 2012 SP 2 Nyheder... 3 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 3 3 C5 online Integration (fra version 2013)... 3

Læs mere

Fejl i overførsel fra eksterne dataafgivere bliver beskrevet i Ø90 Kendte fejl. Når de udgår fra Ø90 Kendte fejl, flyttes de til denne oversigt.

Fejl i overførsel fra eksterne dataafgivere bliver beskrevet i Ø90 Kendte fejl. Når de udgår fra Ø90 Kendte fejl, flyttes de til denne oversigt. Oversigt over fejl og mangler i Dataoverførsel 1. Kendte fejl i Dataoverførsel 2017 2. Kendte fejl i Dataoverførsel 2016 3. Kendte fejl i Dataoverførsel 2015 Fejl i overførsel fra eksterne dataafgivere

Læs mere

Webinar I/S 4. December Laila Foldager Scharff Digtial økonomi, SEGES

Webinar I/S 4. December Laila Foldager Scharff Digtial økonomi, SEGES Webinar I/S 4. December 2017 Laila Foldager Scharff Digtial økonomi, SEGES Dagsorden Omlægning af I/S Opgørelse i I/S Opgørelse i interessent Udligning Diverse Spørgsmål Omlægning af I/S Arbejdsgang ved

Læs mere

Status- og efterposteringer

Status- og efterposteringer Status- og efterposteringer Side 9. Fordeling mellem privat og erhverv 2 10. Kursregulering og indeksering 6 11. Sted-budgetter 7 12. Anden virksomhed 9 13. Oprettelse af konti i Status 13 14. Sletning

Læs mere

Problemer med automatisk fornyelse af Bank Connect-certifikater (Tilføjet )

Problemer med automatisk fornyelse af Bank Connect-certifikater (Tilføjet ) NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL Problemer med automatisk fornyelse af Bank Connect-certifikater (Tilføjet 22.06.2018) Vi har konstateret, at der er udfordringer med, at få udskiftet Bank Connect-certifikater

Læs mere

Kom godt i gang med Bogføring

Kom godt i gang med Bogføring Kom godt i gang med Bogføring Dette hæfte giver en introduktion til Bogføring. Yderligere informationer samt anvisninger på håndteringer af forskellige emner vedrørende bogføring kan du finde på landscentrets

Læs mere

Ø90 Konference 08.12.2011

Ø90 Konference 08.12.2011 Konference 08.12.2011 Resultat fra workshop: Hvordan udnytter vi produkt-porteføljen optimalt overfor: Deltidslandmænd: Overblik over likviditet Skatteoptimering Overblik over samlet økonomi for bedriften

Læs mere

Dette kan hurtigt løses, ved at gå ned i et af de tomme søgefelter og blot trykke enter. Herefter vil i få vist bilagene igen.

Dette kan hurtigt løses, ved at gå ned i et af de tomme søgefelter og blot trykke enter. Herefter vil i få vist bilagene igen. NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL Udsøgning af bilag i e-arkiv (Tilføjet 09.07.19) Hvis i fx starter med at få vist alle bilag i e-arkivet, og der udsøges et bestemt bilag, og i vælger en ny søgning som fx

Læs mere

Moms og afgifter. Side 15. Moms 2 16. Kontokoblinger i budget 4 17. Afgifter 8 18. Navngiv alternativ, kopier kassedata 10 19.

Moms og afgifter. Side 15. Moms 2 16. Kontokoblinger i budget 4 17. Afgifter 8 18. Navngiv alternativ, kopier kassedata 10 19. Moms og afgifter Side 15. Moms 2 16. Kontokoblinger i budget 4 17. Afgifter 8 18. Navngiv alternativ, kopier kassedata 10 19. Skæve perioder 11 15. Moms Opgave I denne opgave er moms-beregningsprincipperne

Læs mere

Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv 17. november 2017

Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv 17. november 2017 Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv 17. november 2017 Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte o90support@seges.dk eller din lokale DLBRvirksomhed. Se i øvrigt siden FAQ hvor du vil kunne

Læs mere

WEBINAR - IGANGSÆTNING. Laila Foldager Scharff

WEBINAR - IGANGSÆTNING. Laila Foldager Scharff WEBINAR - IGANGSÆTNING Laila Foldager Scharff 30-01-17 AGENDA SaPro R75 ejendomsvurderinger Summax Tekstgenkendelse KU-posteringer Indkomstdisponeringsbilledet Årsrapport 2.0 Landmand.dk opdatering Evt.

Læs mere

Stikords-referat fra Budget ERFA-møde, 22.10.2014 - gruppearbejder, VFL-notater og evaluering af mødet. Gruppearbejde, formiddag

Stikords-referat fra Budget ERFA-møde, 22.10.2014 - gruppearbejder, VFL-notater og evaluering af mødet. Gruppearbejde, formiddag Stikords-referat fra Budget ERFA-møde, 22.10.2014 - gruppearbejder, VFL-notater og evaluering af mødet Gruppearbejde, formiddag 1. Hvilket potentiale ser I i Råbalancen? Foreløbigt regnskab Periodeopgørelse

Læs mere

NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL

NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL Fejl ved visning af bilag i Microsoft Edge browseren i den nyeste Windows 10 version 1803. (Tilføjet 29.05.2018) Efter den seneste store opdatering til Windows 10, version

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Beskrivelse af Økonomisystemet

Beskrivelse af Økonomisystemet Beskrivelse af Økonomisystemet November 2011 Indholdsfortegnelse Indhold... 3 Overblik over systemet... 3 Kontoplan... 6 Fuldstændighed og nøjagtighed... 7 Aftaler i forbindelse med elektronisk udveksling

Læs mere

Idékatalog Work smart - og spar på Ø90 ressourcerne.. December 2011

Idékatalog Work smart - og spar på Ø90 ressourcerne.. December 2011 Idékatalog Work smart - og spar på Ø90 ressourcerne.. December 2011 Idékatalog med MIPS-reducerende tiltag for kredsmedarbejdere 2011 Baggrund I foråret 2011 var der udfordringer med at optimere brugen

Læs mere

Evaluering af budgetter udarbejdet i Ø90-budget efter den 26/11 2010:

Evaluering af budgetter udarbejdet i Ø90-budget efter den 26/11 2010: Projekt: Demonstration af dynamisk ledelse af landbrugsbedrifter Side 1 af 8 Anders Funch, KHL Budgetter er tastet direkte i resultat, likviditet og balance. Budget for andet erhverv (kontoplan 5). Vurdering

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

1.1. Udlæsning af budget til anden ejendom. Vejledningen herunder vil blive indarbejdet i O90.dk - Vejledninger

1.1. Udlæsning af budget til anden ejendom. Vejledningen herunder vil blive indarbejdet i O90.dk - Vejledninger Vejledning til emner Igangsætning 23. januar 2015 Nyheder i Økonomistyring Opdateringen indeholder faciliteter vedrørende Budget, -opfølgning og Råbalance. Hovedemnerne er nye kopieringsmuligheder af budget,

Læs mere

NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL

NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL Fejlvisning af bilag i Summax e-arkiv (Tilføjet den 27.05.19) Hvis en assistent er uddelegeret til flere ejendomme og assistenten har åbnet et bilag i e-arkivet på en ejendom

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

Budget kursus 2012 Koldkærgård 31. oktober. Videncentret for Landbrug Agro Food Park 15 8200 Århus N 8740 5000

Budget kursus 2012 Koldkærgård 31. oktober. Videncentret for Landbrug Agro Food Park 15 8200 Århus N 8740 5000 Budget kursus 2012 Koldkærgård 31. oktober Videncentret for Landbrug Agro Food Park 15 8200 Århus N 8740 5000 Ø90 Budget kursusbeskrivelse Ø90-Budget - kursusbeskrivelse Formål: Deltagere: Arbejdsform:

Læs mere

Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv 6. februar 2018

Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv 6. februar 2018 Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv 6. februar 2018 I forbindelse med omlægningen af O90.dk, skal i fremover klikke på det vedhæftede PDF-dokument, for at se kendte fejl og mangler i e-faktura

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

e-arkiv: Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv

e-arkiv: Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte o90support@seges.dk eller din lokale DLBRvirksomhed. Se i øvrigt siden FAQ hvor du vil kunne finde svar på

Læs mere

Intern håndtering af FlexRegnskab

Intern håndtering af FlexRegnskab Intern håndtering af FlexRegnskab Udkast til Best Practice for FlexRegnskab i et rådgivningscenter Interne krav til FlexRegnskab og krav til kunden Regnskaber under konceptet FlexRegnskab kan både udarbejdes

Læs mere

Behandling af vindmøller der er hjemhørende i udlandet i Ø90 regnskabet

Behandling af vindmøller der er hjemhørende i udlandet i Ø90 regnskabet Udenlandsk indkomst (eksempel med vindmølle) Behandling af vindmøller der er hjemhørende i udlandet i Ø90 regnskabet Du skal bruge de særlige konti til udenlandsk virksomhed. I den forbindelse vil det

Læs mere

Best Practice på DLBR summax for

Best Practice på DLBR summax for DLBR summax Best Practice på DLBR summax for DLBR Kunder Online brugere DLBR summax DLBR BEST PRACTICE Opstart: Kunden har på forhånd set de to generelle videoer omkring e-faktura og e-arkiv - Her Det

Læs mere

Produktions- og lagerbudget

Produktions- og lagerbudget Produktions- og lagerbudget (Ekstra opgaver) Side 24. Produktionsbudget 2 25. Lagerkonti og priser 5 26. Lagerbudget 7 27. Fastlåsning af budget 10 24. Produktionsbudget Opgave Indlæs produktionsbudget

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Årsrapport 2.0 Plus

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Årsrapport 2.0 Plus Kom godt i gang med DLBR Årsrapport Mark 2.0 Online Plus DLBR Ø90 Årsrapport 2.0 Kom godt i gang I denne Maxibog kommer vi rundt om alle de steder som jf. årsrapport 2.0 skal tilpasses. Det vil ikke være

Læs mere

Fejl i overførsel fra eksterne dataafgivere bliver beskrevet i Ø90 Kendte fejl. Når de udgår fra Ø90 Kendte fejl, flyttes de til denne oversigt.

Fejl i overførsel fra eksterne dataafgivere bliver beskrevet i Ø90 Kendte fejl. Når de udgår fra Ø90 Kendte fejl, flyttes de til denne oversigt. Oversigt over fejl og mangler i Dataoverførsel Fejl i overførsel fra eksterne dataafgivere bliver beskrevet i Ø90 Kendte fejl. Når de udgår fra Ø90 Kendte fejl, flyttes de til denne oversigt. Nedenfor

Læs mere

Intern omsætning. Side 22. Intern omsætning 2. 23. I/S budgetter 6 (ekstra opgave)

Intern omsætning. Side 22. Intern omsætning 2. 23. I/S budgetter 6 (ekstra opgave) Intern omsætning Side 22. Intern omsætning 2 23. I/S budgetter 6 (ekstra opgave) 22. Intern omsætning Opgave I denne opgave skal du indtaste og afstemme intern omsætning af foder mv. Når der i det daglige

Læs mere

Hvordan taster jeg private andele i virksomhed

Hvordan taster jeg private andele i virksomhed Hvordan taster jeg private andele i virksomhed 26. april 2019 Indhold 1 I Skat Nova 2018, generel info... 4 2 Spørgsmål vi hører i supporten... 4 2.1 Hvordan kan jeg få tal fra klasse A regnskab til Skat

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Frontløbere rapport for Ø90 Budget

Frontløbere rapport for Ø90 Budget Frontløbere rapport for Ø90 Budget 2.11.2010 Testere Jens Brandenborg Jysk Landbrugsrådgivning Anders Funch Kolding Herreds Landbrugsforening Budget foretaget på ø-90 nr. 3335 ktp 5 (15-18/10), 3003 ktp

Læs mere

23. februar 2017 Vejledning i årsskifte og årsrulning af Personlige regnskaber

23. februar 2017 Vejledning i årsskifte og årsrulning af Personlige regnskaber 23. februar 2017 Vejledning i årsskifte og årsrulning af Personlige regnskaber Indhold 1.1 Årsrulning af personligt regnskab i Skat Nova og Årsafslutning... 2 Årsrulning i Skat Nova... 2 Årsrulning/Årsskifte

Læs mere

Import af saldobalance

Import af saldobalance 1. februar 2018 Indhold 1 Import af CSV fil... 2 1.1 Oprettelse af CSV fil (tekstfil) med saldobalancen... 2 1.2 n... 4 1.3 Standard tekstimport... 4 1.4 Andre regnskabsprogrammer (SIE)... 6 2 Import fra

Læs mere

Bank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti

Bank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti Bank Management / Bankafstemning Ideen bag modulet er, at du importerer alle dine transaktioner fra din bank, og så forbliver disse transaktioner i Uniconta, på samme måde som alle andre transaktioner.

Læs mere

Vejledning til emner Igangsætning 21. maj 2015 Nyheder i Økonomistyring. 1. Budgetopfølgning, Månedsudskrifter

Vejledning til emner Igangsætning 21. maj 2015 Nyheder i Økonomistyring. 1. Budgetopfølgning, Månedsudskrifter Vejledning til emner Igangsætning 21. maj 2015 Nyheder i Økonomistyring 1. Budgetopfølgning, Månedsudskrifter 2. Budget kolonneopsætning: Beregning af en kolonne er forbedret 3. Budget rationaliset arbejdsgang,

Læs mere

Ø90 Vejledning. Vejledning

Ø90 Vejledning. Vejledning Ø90 Vejledning Vejledning Revideret 27. april 2017 Programmet giver mulighed for at lave flere slags budgetter inden for fanerne Produktion, Resultat, Invest./ Finansiering, Balance og Egenkapital. Der

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning

Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning Undervisningsministeriet Controllerkontoret Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning Version 3.0 af 11. marts 2010 side 1 af 8 1. Brugernavn, kodeord og login Institutionen modtager via e-mail

Læs mere

Årsafslutning, Dan primo. Hvad skal der gøres ved årsafslutning. Opret næste regnskabsår

Årsafslutning, Dan primo. Hvad skal der gøres ved årsafslutning. Opret næste regnskabsår Årsafslutning, Dan primo Når et regnskabsår er afsluttet, alle bilag er bogført og beholdningskontiene er afstemt, skal der dannes primotal i næste regnskabsår. Det vil sige, at årets resultat skal opgøres

Læs mere

Opdateringsbeskrivelse

Opdateringsbeskrivelse Opdateringsbeskrivelse til Version 3.76 Opdateringsbeskrivelse Udgivet December 2008 Redaktør Tryk Udgiver Esben Andersen Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret,

Læs mere

B d u g d e g t e k t u k r usu rs s u Øvel ser Ø 0 budget Superbruger 11. ebruar 2011 V e d n e c n e e t n e t t r e f r f o L r a

B d u g d e g t e k t u k r usu rs s u Øvel ser Ø 0 budget Superbruger 11. ebruar 2011 V e d n e c n e e t n e t t r e f r f o L r a Budgetkur sus Øvel ser Ø90budget-Super br uger 11.f ebr uar2011 Vi dencent r etf orlandbr ug Agr ofoodpar k15 8200År husn 87405000 Ø90Budget kursusbeskrivelse Ø90-Budget-kursusbeskrivelse Formål: Deltagere:

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

13. Kontering af skatter

13. Kontering af skatter 13. Kontering af skatter 13.1 Selskabsskat Nedenfor kan du se hvordan forskellige typer af skat skal konteres. Selskabsskat: Løbende i kasseregistrering: Ordinær aconto Konto 7260 10 Frivillig aconto nr.

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

RESULTATOPFØLGNING OG FORVENTET RESULTAT

RESULTATOPFØLGNING OG FORVENTET RESULTAT RESULTATOPFØLGNING OG FORVENTET RESULTAT RESULTATOPFØLGNING ERFARINGERNE FRA 2015 Kalkuler kan give problemer med ultimo og beregning af beholdningsforskydning Fjernes ved budgetlægning Tilpasset med kalkule

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

E-faktura og arkiv for kommende superbrugere

E-faktura og arkiv for kommende superbrugere E-faktura og arkiv for kommende superbrugere Kursus Centrovice 7. Maj 2013 Morten Langgaard Jens Juul Andersen Dagsorden 2... 1. Velkomst program og præsentation 2. Detaljeret præsentation af e-faktura

Læs mere

Oprettelse og tabeller

Oprettelse og tabeller Oprettelse og tabeller Oprettelse af kursusejendom Side Indstilling af PC... 1 Opret bruger... 2 Opret medlem... 3 Indlæs/hent/udlæs data... 5 Tabeller (ekstraopgaver) Kontoplan... 8 Udvælg konto... 9

Læs mere

EDI indkøb med parkering

EDI indkøb med parkering Modulet på følgende måde: 1. Filen med EDI-faktura indlæses dagligt. Vælg GENNEMFAKT og herefter 3-Postering EDI/xml-faktura Indsæt dags dato, og start med at sige NEJ til postering så udskrives blot en

Læs mere