Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering"

Transkript

1

2 Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på (vejledning, Ø90 Online), samt i Ø90 programmet under F1. Ø90 Online er tilgængelig mandag til fredag fra kl , lørdag fra og søndag fra kl Åbningstiderne kan også ses ved at trykke på Hjælp i login -billedet. Her vil de seneste opdaterede åbningstider være tilgængelige. Udgivelsesdato januar 2008 Redaktør Tryk Dansk Landbrugsrådgivning Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Udgiver Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Ret & Regnskab Support Se eller kontakt dit lokale regnskabskontor 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Kom godt i gang med DLBR Ø90 Online Log ind og log ud Hjælp og vejledning Opgavevalg Kasseregistrering Opsætning Værktøjslinien Forvalgslinien Indtastningsbilledet Kontokoblinger Find Afstemning af posteringer Tjekke og låse posteringer Kontoplan Bankdata Opsætning bankdata Konter bankdata Bestilling af udskrifter Begrænsninger i brug af programmet

4 4

5 Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering 1. Kom godt i gang med DLBR Ø90 Online 1. Kom godt i gang med DLBR Ø90 Online I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Ø90 Online Kasseregistrering. Systemet er tilgængelig mandag til fredag fra kl. 06 til 24, lørdag fra kl og søndag fra kl (se også side 2) Baggrunden for den begrænsede åbningstid i weekenden er, at der skal ske opdateringskørsler og vedligeholdelse på systemet uden for åbningstiden. Der kan generelt manøvreres rundt med musen, men Ø90 Online er opbygget således, at man udelukkende kan bruge tastaturet, til at vælge de enkelte punkter. For at vælge punkter i menulinien vælges [alt + det understregede bogstav]. Når en menulinie er åbnet kan man blot trykke på det bogstav der er understreget i den funktion man ønsker at anvende. Der er også i undermenuerne skrevet nogle genveje som kan bruges direkte fra et vilkårligt sted. Her bruges [Ctrl + genvejsbogstavet]. Hvis der er kommet en ny version af programmet, siden sidste login i Ø90, foretages der automatisk en programopdatering. Dette varer kun et øjeblik, og en blå bjælke indikerer at der opdateres og man lige skal vente med at anvende programmet. 5

6 Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering 2. Log ind og log ud 2. Log ind og log ud Log ind Opstart af Online Kasseregistrering sker på følgende måde: Internet forbindelsen til Pc en skal etableres. (På adsl/bredbåndsforbindelser er forbindelsen etableret automatisk.) Derefter startes VPN-klienten. Bruger-id og password anføres, som beskrevet i installationsvejledningen. Det er de samme, som bruges ved Ø90 Online Til sidst startes Ø90 Online, ved at dobbeltklikke på ikonet på skrivebordet. Systemet tjekker selv ved hver opstart at det er nyeste version der er installeret. Er der en nyere version, end den der er indlæst, opdateres der automatisk. Angiv brugernavn, password og ejendomsnummer og tryk log ind. Første gang der logges ind, bliver man bedt om at skifte adgangskode, den nye adgangskode skal tastes to gange og være på 6 til 8 karakterer. Det nye password/adgangskode skal nu bruges ved de fremtidige login i VPN-klienten og Ø90, indtil adgangskoden skiftes. Adgangskoden skal skiftes hvert halve år. (der kommer en meddelelse fra Ø90 når der skal skiftes) 6

7 Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering 2. Log ind og log ud Log ud For at forlade Ø90 på den rigtige måde, skal man vælge Menu i venstre øverste hjørne og derefter Afslut. Afsluttes der på en anden måde, er der risiko for at forbindelsen fra Pc en til det centrale system, ikke lukkes korrekt. Det samme er gældende, hvis Pc en går ned, her bliver Ø90 heller ikke lukket korrekt. Når du har været inde i Ø90 Online og lukker den ned, vil VPN klienten stadig være aktiv, og du vil derfor ikke have adgang til andre Web steder end og For at få adgang til hele Internettet igen, skal VPN klienten lukkes ned. Det gøres ved at højreklikke på den gule hængelås. Der vælges Disconnect og den sikre forbindelse bliver afbrudt og der er atter fri adgang til alle adresser på Internettet, men VPN klienten er stadig kørende. Ønsker man at lukke VPN klienten helt ned, højreklikkes igen på den gule hængelås og vælg Exit VPN. 7

8 Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering 3. Hjælp og vejledning 3. Hjælp og vejledning F1 hjælp Overalt i Ø90 online er der mulighed for at kalde Hjælp [F1]. Den hjælpetekst man får vist på skærmen vedrører det felt, cursoren er placeret i. I det vindue hvor hjælpeteksten vises, er der også en henvisning til den almindelige Ø90 vejledning, hvor der er en mere fyldestgørende vejledning for, hvad der skal foretages på det enkelte emne. Ø90 vejledning Denne vejledning til Ø90 Online er indeholdt i Ø90 vejledningen på Der er en fyldestgørende forklaring til, hvad der skal laves i de enkelte billeder og menuer mv. Der kan slås op i vejledningen via et link under menupunktet Hjælp, eller ved at logge på Du kan her læse hele vejledningen eller dele heraf, samt evt. udskrive de afsnit, du har behov for at have liggende i papirudgave som ekstra hjælp og vejledning. På er der også mulighed for at se andre meddelelser om Ø90, bl.a. opdateringer og midlertidige lukninger af Ø90. På er der mulighed for at se en liste over ofte stillede spørgsmål vedrørende (FAQ) Ø90 Online. Listen indeholder svar på, hvad der skal gøres i forbindelse med de mest almindelige tekniske fejl i forbindelse med opstart og afvikling af Ø90 Online, herunder VPN klienten. Det er også muligt at tilmelde sig nyhedsbreve. Nyhedsbreve udsendes pr. mail og indeholder bl.a. informationer om midlertidige ændringer af åbningstider og lign. i Ø90. Læsadgang / flerbrugersystem Ø90 Online er det samme system der bruges af regnskabskontorerne. Man skal derfor være opmærksom på, om der i den øverste blå linie er markeret, at man kun har LÆS adgang. Det betyder, at der er en fra regnskabskontoret der arbejder på ejendommen, og derfor har låst for opdateringer fra andre brugere. Man får først mulighed for at kun- 8

9 Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering 3. Hjælp og vejledning ne bogføre igen, når den anden er logget ud. Det er muligt at lave søgninger i systemet selv om der kun er LÆS adgang. Det betyder også, at når man selv arbejder på Ø90 Online, er der ikke mulighed for regnskabskontorets medarbejdere, at benytte den pågældende ejendom. Der opfordres derfor til at logge ud, når man er færdig med at arbejde på Ø90 Online. 9

10 Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering 4. Opgavevalg 4. Opgavevalg Det første billede, man kommer til efter at have logget ind, er billedet Opgavevalg. For at komme til kasseregistreringen vælges opgaven kasseregistrering og Start (Enter tasten aktiverer start). Fra billedet Opgavevalg kan man også starte fakturering og momsopgørelse (For brug af disse funktioner se nærmere i vejledningen til hhv. Fakturering og Momsopgørelse). Online brugere har uanset brugertype adgang til både registrering og fakturering. Online brugere med brugertype 80 og 79 har desuden adgang til momsopgørelsen (hvilken brugertype du skal oprettes med aftales mellem dig og dit lokale regnskabskontor) 10

11 Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering 5. Kasseregistrering 5. Kasseregistrering Før man går i gang med kasseregistreringen, kan det være hensigtsmæssigt at overveje, om der er søjler i kasseregistreringen det vil være en fordel at springe over, fordi de ikke skal bruges ret mange gange, eller om man vil indtaste ud fra bilagsrækkefølge eller ud fra kassebogen. Disse valg kan foretages og ændres af både online bruger og regnskabskontoret. 11

12 Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering 5. Kasseregistrering 5.1 Opsætning Generel opsætning Ændringer/valg foretages i menulinien under Opsætning. I underpunktet Generelt er der mulighed for at vælge mellem to opsætninger af kasseregistreringsbilledet (Kolonnerækkefølge). Det vil være en god ide, at man prøver dem begge, for at konstatere hvilken billedopsætning der passer bedst, men det anbefales, at der vælges Registrering ud fra bilag, da billedet er tilpasset indtastning direkte fra bilag. Den næste opsætning giver mulighed for at vælge om kontoteksten vises på posteringerne, når de er afstemt. Her anbefales at der vælges Vis tekst i alle posteringer. (hvis der skrives i tekstfeltet eller overføres data fra bankfil forbliver denne tekst uanset valg i opsætningen) Fakturering tilpasses alt efter virksomhedstype m.m. (se herom i vejledning til fakturering) Kontoplan - det anbefales at der vælges vis anvendte. Regnskabskontoret kan hjælpe med at udpege de konti, der anvendes mest på den pågældende ejendom. Overspring Er der behov for at springe nogle søjler over, angives det også under Opsætning i underpunktet Overspring Kasseregistrering. Et J angiver, at feltet springes over når man bruger tabulatoren til at bevæge sig mellem søjlerne. Et N angiver, at søjlen ikke 12

13 Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering 5. Kasseregistrering overspringes. Skal man alligevel ind i en søjle, der er sprunget over, bruges pil til venstre for at bakke ind i en oversprunget søjle. 5.2 Værktøjslinien Værktøjslinien kan vises eller være skjult. Hvis den ikke er vist, vælges menupunkt Vis, tryk på værktøjslinie, og linien vises igen. Alle værktøjsfunktioner er til rådighed via punkterne i menulinien, men værktøjslinien giver et hurtigere overblik over genvejene. 5.3 Forvalgslinien I denne linie er der mulighed for, at angive hvilke felter der skal være udfyldt på forhånd, når man begynder på en ny linie. Der er mulighed for at lave forvalg til følgende felter: Dag Måned År Betalingsart Reference Bilag 13

14 Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering 5. Kasseregistrering Indstillingerne bliver gemt og er de samme når systemet åbnes næste gang. Indholdet i forvalgslinien bør afpasses i forhold til de felter, der er valgt overspring på. Det giver f.eks. ingen mening at have overspring på måned og år, hvis der i forvalgsfeltet er valgt ingen måned og ingen år. 5.4 Indtastningsbilledet Generelt gælder følgende i de felter, der er åbne for indtastning: Hvis der tastes bogstaver eller tegn i et felt, hvori der kun må tastes tal, vil indtastningen blive stoppet. Det bliver markeret af en lille Bip - lyd. Hvis markøren vises som en lodret, blinkende streg, vil ny indtastning blive tilføjet i den udstrækning, der er plads i feltet. Hvis der ikke er plads til flere karakterer, springer markøren videre til næste indtastningsfelt, med undtagelse af beløbsfeltet, her vil indtastningen blive stoppet. Det bliver markeret af en lille Bip - lyd. Hvis hele feltet er markeret (feltet er blåt), bliver det eksisterende indhold overskrevet hvis der tastes i feltet. Indtastes der posteringer uden brug af kontonumre, er der krav om at følgende felter skal udfyldes: Dato, betalingsart, posteringstekst og mindst et af følgende felter: Kvantum 1, Kvantum 2 eller Beløb, resten er valgfrie. Bliver linien rød Bliver teksten rød i en linie er der en fejl/advarsel. Står man på den røde linie vises meddelelsen i feltet under kasseregistreringsbilledet. Det kan være manglende dato, tekst, betalingsart o. lign. Bruges der kontonumre, kan der til det enkelte kontonummer være tilknyttet nogle kontroller, som indikerer, hvad der normalt forventes indtastet på kontoen. (Eks. forventes konto (privat kontant), at beløbet er negativt). Fejlen/advarslen er kun vejledende og kan accepteres ved at vælge Acc. advarsler i værktøjslinien. [F3] 5.5 Kontokoblinger Kontokoblinger betyder, at der i forbindelse med kontering på udvalgte kontonumre, automatisk bliver tilkoblet de ekstra kontonumre/posteringer som hænger sammen. Det kan f.eks. være en opsplitning af afgifter på el, kontonumre til skat og am-bidrag på løn osv. Der er på forhånd tilknyttet kontokoblinger til forskellige kontonumre. Bl.a. konti hvor der typisk er fradrag for energiafgifter, men også både lønindtægter og udgifter. Hvilke der er tilknyttet/aktive kan ses under værktøjslinien koblinger [Ctrl+R]. Hvis der indtastes et kontonummer, hvortil der er tilknyttet en kontokobling, åbnes kontokoblingsvinduet når linien opdateres. 14

15 Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering 5. Kasseregistrering Husk ved posteringer med energiafgifter at kontrollere at det er det rigtige kvantum som er indtastet, da beregningen på kontokoblingen ellers ikke bliver korrekt. Ved koblinger hvor der er alene er tilvalgt kontonumre og ingen beregninger, skriver man de ønskede beløb i felterne ud for kontonumret, og vælger herefter overfør. Hvis der er linier i koblingen som ikke er udfyldt bliver de ikke overført men sorteres automatisk fra igen. Ønsker man at oprette en kontokobling selv, åbnes Koblinger og der vælges Ny [Ctrl+Y]. 15

16 Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering 5. Kasseregistrering Kontonummeret som man gerne vil have tilkoblet yderligere kontonumre skrives i feltet 1) de kontonumre som ønskes tilkoblet skrives i feltet 2). 5.6 Find Under menupunktet Find [F5] i værktøjslinien, åbnes en dialog hvor man kan fremsøge posteringer efter de forskellige valg, der er i billedet. De fremsøgte posteringer vises i et billede, der er opbygget på samme måde som kasseregistreringsbilledet. Hvis der skal rettes på nogle af posteringerne, kan det gøres direkte i billedet. Skal man tilbage til kasseregistreringsbilledet vælges Ophæv find i værktøjslinien [Ctrl+F5] 5.7 Afstemning af posteringer Når posteringerne for en måned er indtastet, skal de afstemmes. Det gøres ved at vælge Afstem i værktøjslinien [Ctrl+A]. Der kontrolleres om saldiene på betalingsarterne stemmer. Er der forskel, er der mulighed for at indtaste den rigtige saldo, og få udregnet differencen, det kan lette fejlfindingen. Når posteringerne er afstemt, kan der udskrives afstemningsliste, revisionsliste drift/skat, (se herom i afsnit 8). Afstemningen kan ophæves ved at vælge Funktioner i menulinien, Ophæv afstemning [Ctrl+H]. 16

17 Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering 5. Kasseregistrering I dialogboksen som fremkommer sættes der et flueben i de perioder der ønskes ophævet. 17

18 Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering 5. Kasseregistrering 5.8 Tjekke og låse posteringer Når bogføringen er afsluttet og eventuelle, omposteringer og interne posteringer er tilføjet, skal perioden tjekkes. Tjek [Ctrl+T] Når posteringerne er tjekket, skal de låses Lås [Ctrl+L]. (Online bruger med brugertype 90 har ikke adgang til at låse posteringer.) En dialog som ved tjek fremkommer, og der vælges Lås Der er ikke mulighed for at ændre i posteringerne når de er låst. Regnskabskontoret har mulighed for at tilføje rettelsesposteringer, men for Online bruger kan der ikke gøres mere. Der kan nu udskrives en kasseliste for de perioder, der er låst. 18

19 Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering 6. Kontoplan 6. Kontoplan Man kan slå op i kontoplanen på flere forskellige måder. Fra menulinien kan vælge kontoplan, der kan anvendes [Ctrl+K], og der kan anvendes F4 hvis man står i kontonummerfeltet i kasseregistreringsbilledet. Når kontoplanen vises vil det typisk være de konti som bliver anvendt på ejendommen som vises. Ønskes alle kontonumre som kan anvendes vist, kan man flytte med radioknappen til hhv. vis alle og vis rettede det anbefales at radioknappen er forudindstillet til at være i vis anvendte (se evt. afsnit 5.1) Hvis en konto ikke er på kontoplanen vis anvendte flyttes radioknappen til vis alle Den pågældende konto søges frem, og tilvælges med flueben i feltet anvendt. En konto kan hurtigt søges frem hvis man stiller sig i feltet gå til konto og søger efter et kontonummer. Kontonumret kan også overføres til posteringen med overfør, nederste til højre. Online brugere har kun adgang til at oprette konti. Der er ikke adgang til at redigere eller slette konti. 19

20 Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering 7. Bankdata 7. Bankdata Der er mulighed for at overføre kontoudtog/data fra pengeinstitutternes netbankløsninger og direkte ind i kasseregistreringen. Hovedparten af alle pengeinstitutter har en funktion i netbanken hvor der kan udlæses/eksporteres en fil. Denne fil er en såkaldt csv. fil. Herefter skal der anvendes et importfilter der sikrer, at dataene i filen læses korrekt, og bliver overført til kasseregistreringen i de rigtige felter. Hvis man ønsker at anvende bankdata i kasseregistreringen skal man først udlæse filen fra netbanken og gemme den på Pc en. Filen kan placeres enten på skrivebordet eller i en mappe. Det er ikke afgørende hvor, blot man selv husker hvor den er. 7.1 Opsætning bankdata Det er på siden (vejledning, kasseregistrering, bankdata) muligt at se hvilke pengeinstitutter der er oprettet et importfilter til. Dette anbefales at tjekke dette link inden man går i gang med at oprette et nyt, da de fleste pengeinstitutter er oprettet, og man kan gå direkte til punkt 7.2. Skulle det pengeinstitut der anvendes ikke være på listen, er det muligt at oprette et nyt filter, eller tilrettet et eksisterende filter, så det kommer til at passe. Når et nyt filter, skal oprettes eller et eksisterende filter tilrettes skal bruges følgende billede: Menu > Registrering > Opsætning bankdata 20

21 Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering 7. Bankdata Først vælges Hent bankfil et almindeligt søgebillede fra Windows åbnes og man kan søge den gemte fil frem fra det sted man gemte den. (skrivebordet, mappen) Når filen er udpeget vælges åben og filen er indlæst. Der vises ikke noget resultat da der ikke er lavet afgrænsninger for hvad der skal vises. Dette gøres ved at vælge Vis importfilter som åbner dialogen importfiltre Her vælges blandt de oprettede filtre og overfør. Nu vises oplysningerne fra kontoudtoget i ruden Kildefil. Samtidig vises i ruden Resultat af feltvalg, hvilke oplysninger der bliver overført til kasseregistreringen. Der kan nu tilrettes i felterne under teksten felter i kasseregistreringen således at dato, tekst og beløb kommer til at vises rigtigt i ruden resultat af feltvalg. I feltet afgrænsninger, kan man ændre hvis det datoformat der er i bankfilen, ikke passer med det format, som imporfiltret anvender, eller hvis der i bankfilen starter på en anden linie en importfiltret er sat op til. Man må prøve sig lidt frem til der ikke er røde felter. Når man har tilrettet filtret skrives det navn man vil gemme filtret under i feltet importfilternavn og gemmer det med gem [Ctrl+M]. Yderligere detaljeret vejledning på til Konter bankdata For at overføre bankkontoudtoget til kasseregistreringen, skal man først åbne kasseregistreringen. Konter bankdata under funktioner i menulinien vælges og dialogboksen åbnes. Der vælges Hent bankfil og den gemte bankfil udpeges og åbnes. En ny dialogboks åbnes automatisk og det importfilternavn og betalingsart skal tilknyttes. 21

22 Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering 7. Bankdata Her skal angives det importfilter, der skal knyttes til kontoudtoget. Det var det importfilter, man definerede under billedet Opsæt bankdata, eller et af de oprettede. Importfilteret vælges ved at bruge F4, herefter vises hvilke muligheder der er. Derefter skal der angives, hvilken betalingsart der skal knyttes til posteringerne. Betalingsarten kan skrives direkte eller søges frem med F4. Feltet mellemregningskonto skal kun udfyldes, hvis der under betalingsart er angivet O for ompostering. Dette bruges i forbindelse med indlæsning fra bankkonti der ikke har tilknyttet en betalingsart. Til sidst vælges Overfør og dataene bliver læst ind i dialogen Konter bankdata. I feltet postering overføres er der markeret flueben ved alle posteringer. Hvis der er posteringer man af en eller anden grund ikke ønsker at overføre kan markeringen fjernes og posteringer kommer ikke med over i kasseregistreringen. (det kan evt. være aktuelt hvis man har hentet en bankfil som overlapper i forhold til det som tidligere er indlæst.) 22

23 Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering 7. Bankdata Man skal være opmærksom på at hvis der er overført data til kasseregistreringen til en given periode og man senere henter bankdata til den samme perioden, vil der komme dobbeltposter. 23

24 Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering 8. Bestilling af udskrifter 8. Bestilling af udskrifter Online Bruger kan bestille Kasselister, Afstemningslister og Revisionslister drift/skat. I Bestilling Online [F7] vises et bestillingsbillede, hvor man kan vælge mellem de fire udskrifter, der er til rådighed. Udskriften vælges med flueben, som gøres med mellemrumstangenten, eller ved at dobbeltklikke med musen, i søjlen Bestil. Ved afstemningsliste og kasseliste skal der vælges periode. Dette gøres ved at vælge Vis periode i værktøjslinien og overføre den rigtige periode. Vælg derefter Bestil og udskriften bliver bestilt. Vælg derefter OK, og man kommer over i billedet Udskrifter - oversigt. For at få vist udskriften skal der vælges Opfrisk billedet eller F11. Udskriften kommer på skærmen og den kan 11 nu enten ses på skærmen eller udskrives. Vis Udskrift [Ctrl+U], udskriften vises på skærmen, og man kan herfra udskrive på printer Udskriv [Ctrl+P]. Man kan også vælge PDF-fil. Der bliver dannet en PDF-fil af udskriften, som bliver sendt til din adresse. Du kan herefter udskrive filen eller videresende den til andre. For at kunne udskrive PDF-filer kræves det at programmet Acrobat Reader er installeret på din PC (kan hentes gratis på Landcentrets hjemmeside). 24

25 Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering 8. Bestilling af udskrifter Der er også mulighed for at bestille udskrifter via billedet opgavevalg. Menu > Færdiggørelse > Bestilling udskrifter. Her er der mulighed for at bestille de udskrifter, som man via legaliseringen har adgang til. I ruden bestilling sætter man fokus på den udskrift der ønskes, og vælger den udgave det skal være. Online bruger skal altid vælge udgave J, men for Moms er der mulighed for at vælge både udgave I og J. Når dette er gjort trykkes der på Overfør bestillingen [Ctrl+F]. Den valgte udskrift overføres til ruden valgte udskrifter. 25

26 Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering 8. Bestilling af udskrifter Perioden man vælger udskriften for, hentes fra den periode der er valgt opgave for. Det kan i de fleste tilfælde være uhensigtsmæssigt, hvis der skal bestilles afstemningslister, kasselister eller revisionslister. Det anbefales at der bruges Bestilling Online [F7] for disse udskrifter. Når man vælger Start bestilling [Ctrl+B] startes alle de udskrifter der er anført i ruden Valgte udskrifter. For at begrænse antal udskrifter skal man huske, at markerer de udskrifter der ikke ønskes udskrevet med et flueben i søjlen Passiv. Når en udskrift er bestilt skal man vælge Udskrift oversigt [Ctrl+O] for at komme over for at få vist udskriften på skærmen og få den udskrevet. 26

27 Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering 9. Begrænsninger i brug af programmet 9. Begrænsninger i brug af programmet I systemet er der indlagt nogle begrænsninger i brugen, som afhænger af, hvilke brugertyper man har, og dermed hvilke områder man har adgang til. De områder, der ikke er adgang til, vil ikke være skjult. Prøver man at komme ind på punkter/menuer, hvor man ikke har adgang, vil der blive vist en meddelelse nederst i billedet (meddelelsesfeltet), om at man ikke har adgang til det pågældende punkt med den brugertype, man anvender. Det er en aftale mellem det lokale regnskabskontor og den enkelte bruger hvilke områder der skal være adgang til. 27

28 28

Ø90 Online - sådan - Kasseregistrering

Ø90 Online - sådan - Kasseregistrering Ø90 Online - sådan - Kasseregistrering DLBR Ø90 Online Kasseregistrering Her beskrives hvordan du anvender kasseregistrering og de tilknyttede faciliteter til din løbende bogføring i Ø90 Online. Redigeret

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Kom godt i gang med Bogføring

Kom godt i gang med Bogføring Kom godt i gang med Bogføring Dette hæfte giver en introduktion til Bogføring. Yderligere informationer samt anvisninger på håndteringer af forskellige emner vedrørende bogføring kan du finde på landscentrets

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

Oprettelse og tabeller

Oprettelse og tabeller Oprettelse og tabeller Oprettelse af kursusejendom Side Indstilling af PC... 1 Opret bruger... 2 Opret medlem... 3 Indlæs/hent/udlæs data... 5 Tabeller (ekstraopgaver) Kontoplan... 8 Udvælg konto... 9

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv

Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv Det er let at finde rundt i Nordbank Erhverv. Øverst er en menulinje med en række menupunkter og til venstre en menu med underpunkter. Nederst på mange af

Læs mere

EG-Bolig WEB. For bestyrelser i DAB

EG-Bolig WEB. For bestyrelser i DAB EG-Bolig WEB For bestyrelser i DAB Generelt... 3 Formål... 3 Anvendelse... 3 Udgivelse... 3 Rettelser... 3 Bruger oprettelse... 3 Generel information... 3 Logon på... 4 Startsiden... 6 Menuen i... 6 Menuen

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Nye brugere på Mægler Cloud

Nye brugere på Mægler Cloud Nye brugere på Mægler Cloud - Kom godt fra start Finder du ikke svaret på dit spørgsmål i nedenstående liste, så kontakt C&B Support på mail support@cb.dk (husk at angive kundenummer) eller telefon 4332

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

Opdateringsbeskrivelse

Opdateringsbeskrivelse Opdateringsbeskrivelse til Version 3.76 Opdateringsbeskrivelse Udgivet December 2008 Redaktør Tryk Udgiver Esben Andersen Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret,

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Bestil kontoudtog til Jyske Netbank Erhverv

Bestil kontoudtog til Jyske Netbank Erhverv Bestil kontoudtog til Jyske Netbank Erhverv Emne Sådan bestiller du filer med kontoudtog til levering i Jyske Netbank Erhverv. Vejledning Hvor i JNE? Det hele foregår i menupunktet Ind- og udlæs fil. Registrering

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Fakturering

Kom godt i gang med Ø90 Online Fakturering Kom godt i gang med Ø90 Online Fakturering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Ø90 Online, Fakturering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk service og vejledning Ø90

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Brugervejledning til Dyreregistrering

Brugervejledning til Dyreregistrering Brugervejledning til Dyreregistrering Dansk Kvæg 25. februar 2005 Brugervejledning til Dyreregistrering 1/13 Indledning Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Betjeningsvejledning. Winformatik

Betjeningsvejledning. Winformatik Betjeningsvejledning Winformatik Udgivet af: KIMIK it A/S Industrivej 1 3900 Nuuk Grønland Sidst opdateret den 12. maj 2009 af Kenneth Skovbjerg Blomgren Andre steder du også kan finde hjælp: http://support.kimik-it.gl/

Læs mere

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur DLBR Ø90 Råbalance den økonomiske temperatur Råbalancen er et værktøj til at tage den aktuelle driftsøkonomiske temperatur på en ejendom når som helst.

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Kom godt i gang med epostkasse

Kom godt i gang med epostkasse Kom godt i gang med epostkasse Brugervejledning Kom godt i gang med epostkasse Dette hæfte er en introduktion til brugen af epostkasse. epostkasse er et værktøj til transport af data mellem programmer

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Kom i gang med DANBRO

Kom i gang med DANBRO 1 Indhold... 1 Generelt...2 DANBRO...2 Forkundskaber for at anvende DANBRO...2 Krav til pc...2 Starte DANBRO...2 Installation...3 DANBRO-Manualer...4 Manualer...4 DANBROs Brugergrænseflade...5 Valg af

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Dette kan hurtigt løses, ved at gå ned i et af de tomme søgefelter og blot trykke enter. Herefter vil i få vist bilagene igen.

Dette kan hurtigt løses, ved at gå ned i et af de tomme søgefelter og blot trykke enter. Herefter vil i få vist bilagene igen. NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL Udsøgning af bilag i e-arkiv (Tilføjet 09.07.19) Hvis i fx starter med at få vist alle bilag i e-arkivet, og der udsøges et bestemt bilag, og i vælger en ny søgning som fx

Læs mere

Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv 17. november 2017

Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv 17. november 2017 Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv 17. november 2017 Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte o90support@seges.dk eller din lokale DLBRvirksomhed. Se i øvrigt siden FAQ hvor du vil kunne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router

Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router Sådan opsætter du den lejede eksterne trådløse router fra AURA Fiber Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

Vejledning Konteringshjælp til e-faktura i Summax

Vejledning Konteringshjælp til e-faktura i Summax Vejledning Konteringshjælp til e-faktura i Summax Denne vejledning viser, hvordan du kan vælge at få din faktura konteret i Ø90 1 Sammendrag 2 Konteringshjælp 2.1 Ens kontering af alle varelinjer på en

Læs mere

Kvikmanual til FacilityNet

Kvikmanual til FacilityNet Kvikmanual til FacilityNet Om FacilityNet?... 2 Trin 1 - Aktiver din brugerprofil... 3 Trin 2: Opret ny bestilling... 4 Trin 3: Vælg varer... 5 Trin 4: Indtast ordreinformationer... 6 Trin 5: Registrer

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login Import-vejledning Fra regneark til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 4. udgave, januar 2007 UNI C 2007 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Oprettelse af regneark med persondata...

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

Bogbyggeren på HVAL.DK

Bogbyggeren på HVAL.DK Journal nr. 7.32.78 Bogbyggeren på HVAL.DK Et web-baseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med ITMF-projekt 464 Din egen Historie på nettet Indholdsfortegnelse: Kom i gang...3

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Visitkort online -bestil direkte fra internettet

Visitkort online -bestil direkte fra internettet Visitkort online -bestil direkte fra internettet D www.cimo.dk 20886Folder Visitkort.indd 1 22/02/07 15:53:26 Løbet tør for visitkort? uheldigt. -hvad gør du nu? Du kan naturligvis gøre, som du plejer.

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan. . Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning

Læs mere

Quick guide Dynamicweb 9. Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb

Quick guide Dynamicweb 9. Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb Quick guide Dynamicweb 9 Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb Indholdsfortegnelse Sådan logger du på... 3 Opbygning... 4 Beskrivelse af

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Ø90 Vejledning. Hvis der er foretaget en kortperiodisk opgørelse for perioden, vil opgørelsesposteringer herfra også komme med i råbalancen.

Ø90 Vejledning. Hvis der er foretaget en kortperiodisk opgørelse for perioden, vil opgørelsesposteringer herfra også komme med i råbalancen. Ø90 Vejledning Vejledning til Råbalance Råbalancen i Ø90 kan udskrives to steder fra: 1. I Kasseregistrering kan man udskrive råbalancen direkte via F7 Bestilling Online 2. I skærmbilledet Råbalance (via

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www

www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www Opsætning Indhold: Side 2 Login Side 3 Hovedmenu Administration Side 4 Opret bruger Rediger afdeling

Læs mere

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning 1 Indholdsfortegnelse 1 At logge på EG Bolig Web 3 2 Menupunktet Standard 4 3 Menupunktet økonomi 4 o 3.1 Finansudskrifter 5 4 Menupunktet Lejer 8 o 4.1 Lejerkartotek

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Vejledning til udskrivning af rapporter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af rapporter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af rapporter i Blåt Medlem Blåt Medlem tilbyder en række rapporter. Hvilke rapporter du kan hente er afhængig af hvilken enhed du er medlemsansvarlig i For eksempel kan en gruppeleder

Læs mere

IPAD VEJLEDNING INDHOLD

IPAD VEJLEDNING INDHOLD 1 IPAD VEJLEDNING INDHOLD FØRSTEGANGSOPSÆTNING...2 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...4 OPSÆTNING AF E-MAIL...5 E-MAIL-FUNKTIONER...6 KALENDERFUNKTIONER...7 INSTALLER NYE PROGRAMMER...8 FÅ MERE UD AF DIN IPAD...10

Læs mere

Arbejde i Citrix. Vejledning. Hvordan du logger ind på Citrix med Windows 8.1 og opretter genveje til login IT-AFDELINGEN

Arbejde i Citrix. Vejledning. Hvordan du logger ind på Citrix med Windows 8.1 og opretter genveje til login IT-AFDELINGEN Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 7. juli 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Arbejde i Citrix Hvordan du logger ind på Citrix med Windows 8.1 og opretter genveje til login Norddjurs

Læs mere

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan Hvorfor? Arbejdet med at lave etiketter i Office 365 er blevet meget besværligt. Hvis du har behov for at lave etiketter, vil vi anbefale at bruge programmet, Avery, som findes som en onlineversion på

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL

NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL Fejl ved visning af bilag i Microsoft Edge browseren i den nyeste Windows 10 version 1803. (Tilføjet 29.05.2018) Efter den seneste store opdatering til Windows 10, version

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

VEJLEDNING TIL ØKONOMIOPFØLGNING

VEJLEDNING TIL ØKONOMIOPFØLGNING VEJLEDNING TIL ØKONOMIOPFØLGNING Økonomiopfølgningen er ment som et værktøj til at tage den aktuelle driftsøkonomiske temperatur på en ejendom når som helst. Økonomiopfølgningen er en rå visning af den

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Bank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti

Bank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti Bank Management / Bankafstemning Ideen bag modulet er, at du importerer alle dine transaktioner fra din bank, og så forbliver disse transaktioner i Uniconta, på samme måde som alle andre transaktioner.

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

Sektornet VPN - Med NemID Installationsvejledning Windows XP

Sektornet VPN - Med NemID Installationsvejledning Windows XP Sektornet VPN - Med NemID Installationsvejledning Windows XP Version 6.2 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Sektornet VPN Med NemID 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af

Læs mere

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger 1. Adgang til kemidatabasen Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Marts 2014 Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Her kan du skrive dit brugernavn og adgangskode Brugernavn: Adgangskode: Kemidatabasen finder

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Problemer med automatisk fornyelse af Bank Connect-certifikater (Tilføjet )

Problemer med automatisk fornyelse af Bank Connect-certifikater (Tilføjet ) NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL Problemer med automatisk fornyelse af Bank Connect-certifikater (Tilføjet 22.06.2018) Vi har konstateret, at der er udfordringer med, at få udskiftet Bank Connect-certifikater

Læs mere

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01 It brugervejledning for Erhvervsakademi Sjælland November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1. Om it systemerne... 4 1.2. Supportmuligheder... 4 1.3. SSZ helpdesk... 4 2. Kom godt i gang...

Læs mere

Vejledning til Posteringsoversigten i Netbank Erhverv. Nyt Muligt at overskrive oprindelig posteringstekst (per den 24.

Vejledning til Posteringsoversigten i Netbank Erhverv. Nyt Muligt at overskrive oprindelig posteringstekst (per den 24. Nyt Muligt at overskrive oprindelig posteringstekst (per den 24. oktober 2018) Indhold Søgeperioden Siden sidst... 2 Antal posteringer per side... 2 Sortering via kolonneoverskrifterne... 3 Overskrive

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

ILS-ONLINE Brugervejledning til Praksis

ILS-ONLINE Brugervejledning til Praksis Brugervejledning til Praksis INDHOLDSFORTEGNELSE Link, Hotline, Tilslutning, Læs mere om tilbud, Tilmeld mail 1 Startside, Menupunkter: Varebestilling, Udskrift, System, Hjælp, Genveje 2 Udskrift/Udskriv

Læs mere

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01 Vejledning Batchflow INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion... 2 2 Sådan gør du... 3 2.1 Log på... 3 2.2 Anvendelse af BatchFlow... 4 2.3 Kort gennemgang

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS Brugervejledning til KasseRapportenPLUS INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - OPSÆTNING...9 KASSERAPPORTEN -

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ ET KANTINEKORT...

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL

NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL Fejlvisning af bilag i Summax e-arkiv (Tilføjet den 27.05.19) Hvis en assistent er uddelegeret til flere ejendomme og assistenten har åbnet et bilag i e-arkivet på en ejendom

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE

BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE Til Forsyningsvirksomheder i Danmark Dokumenttype Brugervejledning Rambøll Hjemmeside Full Responsive Dato Oktober 2017 BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE Revision 01 Dato

Læs mere