Budget kursus 2012 Koldkærgård 31. oktober. Videncentret for Landbrug Agro Food Park Århus N

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget kursus 2012 Koldkærgård 31. oktober. Videncentret for Landbrug Agro Food Park 15 8200 Århus N 8740 5000"

Transkript

1 Budget kursus 2012 Koldkærgård 31. oktober Videncentret for Landbrug Agro Food Park Århus N

2 Ø90 Budget kursusbeskrivelse Ø90-Budget - kursusbeskrivelse Formål: Deltagere: Arbejdsform: Formålet med kurset er, at du bliver i stand til fuldt ud at udnytte budgetprogrammet under Ø90-Budget. Medarbejdere på regnskabskontorer med godt kendskab til budgettering, men lidt eller intet kendskab til Ø90-budgetprogrammet. Kurset veksler mellem faglige oplæg og øvelser. Tidsforbruget stemmer med det der gennemsnitligt bruges på opgaverne. Onsdag den 31. oktober Ankomst og kaffe 9.15 Introduktion til dagens program og kort præsentation af undervisere og deltagere Generelle sammenhænge i det nye Ø90-budget og start af programmet Vi gennemgår kort generelle sammenhænge i Ø90-budget, herunder budgetteringstyperne: Hurtigt budget, detaljeret budget og tværfagligt budget Oprettelse af kursusejendom og budgetopgaver Budgetoverslag Du laver et budgetoverslag for en ny ejendom en opgave du normalt skal kunne lave på en time. Du anvender budgetkalkuler, der findes i programmet til at lave et produktionsbudget. Herefter laves budget for resultat samt investering og finansiering. Der arbe j- des på årsbasis, på sammendrags niveau og uden brug af kontonumre. 3.0 Overførsel af data fra Mark, Kvæg og Svin Sådan hentes kalkuler fra Kvæg-, Mark og Svineprogrammet ind i produktionsbudgettet Udskrifter Gennemgang af muligheder for til- og fravalg i budgetudskrifterne. Budgetbemærkninger udarbejdes Det detaljerede budget Med udgangspunkt i det hurtige budget laves et detaljeret budget på konto-niveau og månedsbasis. I resultatbudgettet tilpasses lagre med produktion, forbrug, køb og salg og vi demonstrerer, hvordan der på en enkel måde kan arbejdes med ekstern omsætning, intern omsætning, efterposteringer samt beholdn ings- og besætningsforskydninger Frokost Det detaljerede budget - fortsat Ø90-Budget kursus, oktober 2012 Side 2

3 Ø90 Budget kursusbeskrivelse Intern omsætning Øvelser i afstemning af intern omsætning Investering og balance Vi arbejder med, hvordan man opsamler investeringer og salg af aktiver i balancens anlægskartotek, herunder køb af ejendom. Du opretter, med få indtastninger, alle anlægskonti, og arbejder med budgetter over flere år. Du skal også arbejde med blandede driftsmidler og anden virksomhed Beregning af kassekredit, moms og afgifter Kontokoblinger til afgiftsberegning, kassekredit, renter, moms beregnes automatisk - herunder afgifter adskilt fra moms. Desuden er der øvelser i budgetperioder, som ikke falder sammen med momsterminerne. 9.0 Smarte faciliteter Alternative budgetter og kopiering mellem disse. Hurtig dannelse af et budgetudgangspunkt ud fra kopi af sidste års budget eller kopi af kasseposter til budget Opfølgning Vi arbejder med, hvordan der løbende over året kan laves opgørelser på regnskabssiden - både resultat- og likviditetsmæssigt. Opgørelserne sammenlignes med budgettet for perioden Budgetbemærkninger, erklæringer og god budgetpraksis i DLBR Du introduceres til principper og anbefalinger for at udarbejde et godt årsbudget ud fra håndbogen: God budgetpraksis i DLBR Info Hvor kan du læse yderligere vedr. budgetopgaven Vejledninger Hvem kan tilgå budgetprogrammet - legalisering Planlagt udvikling af Ø90-Budget og opfølgning Temaside Budget Kendte fejl Kursusevaluering og afslutning Middag og afrejse ---- ooo--- Ø90-Budget kursus, juli 2011 Side 3

4 Ø90 Budget kursusbeskrivelse Kursusplan, ekstra opgaver og information i budget - materialet I kursus materialet vil findes flere opgaver end man normalt kan nå på en kursusdag. Kursusprogrammet på forrige side skal derfor prioriteres til kurset, og nogle opgaver vil derfor være ekstraopgaver du kan lave hvis du har tid på kursusdagen eller bruges som opslagshjælp efterfølgende. På kurset kan du tage andre emner op, som: Redigering af kalkuler Kontoplan: Funktionen - Anvendte konti Stedbudgetter Du opretter selvstændige stedbudgetter og samler det i der kan ses et samlet budget Budgettering af mælkeproduktion og mælkeafregning Leasing Hurtigoprettelse af ejendom Køb af ejendom Kursus materialet Fokus i dette kursusmateriale er indlæring i Ø90-budget s funktionalitet. Du vil komme rundt om alle vigtige detaljer, hvor den detalje der er fokus på enten laves i det samlede budget eller i et ellers tomt budget - når virkningen ønskes at stå helt klar. Materialet er indrettet så det i hovedsagen kan gennemføres i et tomt budget, men opgaverne i afsnit 3. Overførsel af data fra Mark, Kvæg og Svin 9. Smarte faciliteter 10. Opfølgning - kræver at du har en kursusejendom, hvor der findes budget og regnskabsdata. Målet er at materialet kan genbruges af alle der ønsker det. Tekniske anbefalinger Større/mindre skærm (især om bærbare PC) Det skal bemærkes, at Ø90 ikke har indbygget såkaldt skalerbarhed i alle billeder. Det betyder, at billedet ikke justeres efter skærmstørrelsen. Dette har blandt andet betydning for de krav, der skal opfyldes, såfremt Ø90 ønskes afviklet på en bærbar PC. Det vil sige, at det afgørende for det første er, om den bærbare PC s skærm kan klare en opløselighed på 1024x768, og for det andet om skrifttypestørrelsen så er læsbar i denne opløselighed. Den anbefalede opløsning er dog minimum 1280x1024, som nogle nye billeder er optimeret efter (budget). 1280x900 kan bruges men giver mindre arbejdsareal. Kursus materiale version 6., oktober Jes Buch Willumsen E JBW@vfl.dk VIDENCENTRET FOR LANDBRUG Agro Food Park 15, Skejby, DK 8200 Aarhus N Ø90-Budget kursus, juli 2011 Side 4

5 Ø90 Budget indhold 1. Generel sammenhæng i det nye Ø90-budget og start af programmet... 7 Opgave 1 Åben Ø90-budget... 9 Opgave 2 Kolonneopsætning... 9 Opgave 3 Opret Alternativ Opgave 4 Ny opsætning af kolonner Det hurtige budget Opgave 5 Hurtigt budget Opgave 6 Jordbonitet og svinefoder Opgave 7 Indtast kapacitetsomkostninger Opgave 8 Indtast besætningsværdi Opgave 9 Privat, investering og finansiering Opgave 10 Balance jordbeholdninger beregnes automatisk Overførsel af kalkuler fra Mark, Kvæg og Svin Opgave 11 Hent data fra mark og svin fra postkassen Udskrifter Kasseomsætning (Likviditet) og Resultat på skærm og udskrift Opgave 12 Udskriftsbestilling Opgave 13 Gem egne udskrifts udgaver Opgave 14 Budget bemærkninger Det detaljerede budget Opgave 15 Beholdning byg Opgave 16 Fordelingspanel Opgave 17 Efterbetaling og efterpostering Opgave 18 Eksternt / internt budget og selskabsform Intern omsætning Opgave 19 Afstem intern omsætning Investering og balance Opgave 20 Sådan laver du en investering Opgave 21 Tab og gevinst ved afhændelse /salg Opgave 22 Sådan opretter du et eksisterende anlægsaktiv - Blandede driftsmidler Opgave 23 Anden virksomhed Opgave 24 Balance Beregning af kassekredit, moms og afgifter Opgave 25 Kontokoblinger - Automatisk beregning afgifter Opgave 26 Automatisk beregning af kassekredit og renter Opgave 27 Automatisk beregning af moms og afgifter Opgave 28 Sommerbudget med skæve momsperioder Opgave 29 Afgifter adskilt fra moms Smarte faciliteter Opgave 30 Kopiering af produktionsbudget frem i tiden Opgave 31 Kopiering af årsbudget frem i tiden Opgave 32 Kopiering af opgaver til alternativt budget Opgave 33 Regnskab vist i budget Ø90-Budget kursus, juli 2011 Side 5

6 Ø90 Budget indhold Opgave 34 Kopiering af kasseposter til budget Opfølgning Opgave 35 - Valg af opfølgningsperiode Opgave 36 Opfølgning på kasseomsætning Opgave 37 Opfølgning på resultat Opgave 38 Udskrifter Info Vejledninger og info Legalisering af fagkonsulenter Planlagt udvikling af Ø90-Budget Budget: Ø90-Budget kursus, juli 2011 Side 6

7 1. Generel sammenhæng i det nye Ø90-budget og start af programmet Generel introduktion Opgave 1 Åben Ø90-budget Opgave 2 Kolonneopsætning Opgave 3 Opret Alternativ Opgave 4 Ny opsætning af kolonner

8 Generel introduktion Ø90-Budget Budget typer Programmet giver mulighed for at lave flere slags budgetter : Detaljerede budgetter I Årsbudget budgetter du på kontoniveau resultatbudget, Investering og finansiering og balance med anlægskartotek Hurtigbudgetter (opgaverne 5-10) Du laver et budgetoverslag på 1-2 timer. Produktionen sættes sammen ud fra systemets standardkalkuler. Produktionsbudgettet leverer automatisk data til resultatbudgettet. Du laver resultat og investering færdigt uden brug af kontonumre. Tværfaglige budgetter Data fra fag programmerne leverer data -> produktionsbudget. Herfra kan du lave budgettet færdigt som det detaljerede eller det hurtige budget Kombinationer af ovenstående

9 Opgave 1 Åben Ø90-budget 1. Åbn Ø90 og vælg én af de ejendomme, I har fået oprettet på kreds Åbn Menu Økonomistyring Budget Opgave 2 Kolonneopsætning I denne opgave skal du have tilpasset skærmbilledet, således at det viser årene 2011, 2012, 2013, 2014 og Åbn Funktioner Kolonneopsætning 2. Flyt ved hjælp af pilene øverst til højre i billedet alle kolonner en kolonne til højre. 3. Tryk F4 i første kolonne for at åbne dialogen Budgetopgaver - op opret Budgetopgave Overfør den til Kolonneopsætning. 4. Tryk på knappen Gem som i kolonneopsætningen. 5. Skriv et navn på kolonneopsætningen, fx Min opsætning 1 6. Luk Kolonneopsætning

10 Opgave 3 Opret Alternativ I denne opgave skal du give alternativ 0 en tekst og oprette 2 alternativer: 0. Nudrift 1. Udvidelse m nyt staldafsnit 2. Forpagtning af 35 ha I dialogen Budgetopgaver (Funktioner Budgetopgaver) finder du under Funktioner Alternativer dialogen: Opret de 2 alternativer vist herover. Opgave 4 Ny opsætning af kolonner I denne opgave skal du lave en ny opsætning af kolonner og gemme opsætningen i et nyt navn. 1. I Kolonneopsætning vælg Rediger Ny kolonneopsætning (du får en tom kolonneopsætning) 2. Sæt markør i kolonne 4 tast F4 for at få dialogen Budgetopgaver 3. Opret en ny opgave for 2011, Alternativ 2 4. Overfør denne opgave i kolonne 4 5. Tilret resten af kolonneopsætningen som vist herunder 6. I linien Kolonneberegning sætter du (minus) i kolonne 1 og + i kolonne 4, og Beregn i kolonne 5 7. Gem denne opsætning i et nyt navn (Min opsætning 2) 8. Luk kolonneopsætning. Kolonne 5 er nu en beregnet kolonne der viser differensen mellem kolonne 4 og kolonne 1.

11 Opgave 5 Hurtigt budget Opgave 6 Jordbonitet og svinefoder Opgave 7 Indtast kapacitetsomkostninger Opgave 8 Indtast besætningsværdi Opgave 9 Privat, investering og finansiering 2. Det hurtige budget

12 Det hurtige budget Opgave 5 Hurtigt budget I denne opgave skal du indtaste et hurtigt budget. Start i Produktionsbudget for 2011 med 30 ha Vårbyg, 50 ha Vinterbyg og slagtesvin. 1. Vælg kolonneopsætning Min opsætning 2, hvis ikke du har gjort det. 2. Åbn dialogen Produktionsgrene (Funktioner Produktionsgrene eller benyt genvejen Ctrl+G) og udvælg 1010 Vårbyg, 1050 Vinterbyg og 7200 Slagtesvin. Luk dialogen. 3. Indtast 30 ha vårbyg og 50 ha vinterbyg i Indtast 5000 slagtesvin 5. Hvad er det samlede DB for ejendommen? 6. Ret DB for Vårbyg til kr pr. ha 7. Hvad er det samlede DB for ejendommen nu? 8. Åbn kalkulen Vårbyg 9. Vis udskrift af kalkulen Menu Vis udskrift eller benyt Ctrl+U 10. Luk kalkulen 11. Sæt markøren i kalkulefeltet du rettede i punkt 4 (5.000kr.) og vælg Rediger slet udvalgte korrektioner din korrektion til kalkulen er nu væk. Opgave 6 Jordbonitet og svinefoder I denne opgave skal du se, hvilken indflydelse jordboniteten har på afgrødekalkuler og forskellen i DB for slagtesvin med færdigfoder contra hjemmeblandet foder. 1. I underfanen Produktionsforhold skal du i kolonne 4, (2011 alternativ 2) vælge jordbonitet 7 9 under planteavl. 2. Indtast 30 ha vårbyg og 50 ha vinterbyg i I Underfanen Produktionsforhold skal du vælge i kolonne 4 ((2011 alternativ 2) vælge Hjemmeblandet under Svin, Fodersystem. 4. Indtast 5000 slagtesvin 5. Hvad er det samlede DB for ejendommen i kolonne 4? 6. Se differensen i DB mellem kolonne 1 og 4 i kolonne 5. Opgave 7 Indtast kapacitetsomkostninger I denne opgave arbejder du videre med det hurtige budget for 2011 (søjle 1) på fanen Resultat med kapacitetsomkostninger. Du skal have radioknappen stående i Resultat øverst i billedet når du løser opgaverne i det hurtige budget. Vælg Detalje niveau 1 1. Indtast følgende omkostninger på linierne: a. Energi kr. b. Maskinstation kr. c. Vedligehold kr. d. Investering over driften (Småinventar) kr. e. Løn kr. f. Anden indtjening kr. Ø90-Budget opgaver, december 2010 Side 12

13 Det hurtige budget Hvad er Årets resultat nu? Vælg Detalje niveau 2 øverst i skærmbilledet for at åbne kolonnen med Kvantum, Pris og Beløb. Prøv at folde linierne ud for at vise konto-niveau. Opgave 8 Indtast besætningsværdi I denne opgave skal du indtaste besætningsværdi for slagtesvin. 1. Marker konto Slagtesvin over 60 kg på kontoplanen. Åben dialogen kontoplan ved at dobbeltklikke på en konto fremsøg kontoen i Gå til konto og marker anvendt: 2. Find linien Besætningsforskydning under Svin 3. Find konto Indtast besætningsværdi primo kr., ultimo kr. Opgave 9 Privat, investering og finansiering I denne opgave skal du skifte til fanen Investering/ Finansiering Indtast følgende beløb: g. Betalt skat kr. h. Privat kr. i. Invest. I driftsbygninger kr. j. Optagelse af realkredit kr. Hvilket beløb viser Likviditetsanvendelse/ -fremskaffelse? Bemærk at årets resultat øverst i billedet måske ikke er overført korrekt fra resultatet få dette på plads ved at opfriske billedet: OBS! Overførsel af sum-beløb fra én fane til en anden fungerer endnu ikke optimalt. Derfor er der midlertidig mulighed for at opfriske fanerne (skærmbillederne) manuelt. Dette gøres enten via Rediger hvor Opfrisk sammenhæng mellem faner vælges eller ved at trykke på genvejsknappen F11. Ø90-Budget opgaver, december 2010 Side 13

14 Det hurtige budget Opgave 10 Balance jordbeholdninger beregnes automatisk I denne opgave skal du se på balancen. 1. Skift til fanen Balance 2. Find følgende værdier i balancen: Besætningsværdi Jordbeholdninger Jordbeholdninger beregnes automatisk som omkostninger i kalkulerne året under hvert sammendrag fx sammendraget Udsæd placerer altid posteringerne på konto Udsæd jordbeholdning. Slut på opgave i det hurtige budget Ekstraopgaver Landskalkuler / Ejendomskalkuler I alternativ 2 opret en kalkule efter eget valg, åben og ret i denne skriv nederst i kalkulen en kommentar (det hvide felt) luk kalkulen. Sæt markøren på kalkulen og vælg Funktioner - Landskalkule. Nu ser du landskalkulen her kan du i bunden vælge forskellige produktionsforhold. Se at tal i kalkulen ændres. Tryk på overfør da kopieres landskalkulen til ejendomskalkule, som overskriver din oprindelige ejendoms-kalkule. Jordbeholdning Prøv at kontrollere beregningen af jordbeholdningen sådan: 1. Vælg den kolonneopsætning du lavede først Min kolonne opsætning 1 2. Flyt kolonnernes indhold så 2011 står i kolonne 2 og der er tomt i kolonne 1 3. Tast F4 i kolonne 1 og opret i alternativ 0 - budgetopgave 2010 og overfør til kolonneopsætningen og tryk gem + Luk 4. Find nu linjen Udsæd i resultat og se omkostningerne i 2010 Kalkuler Prøv at tilrette din egen kalkule ved at tilvælge en hvedekalkule og rette i flest mulige linier Ø90-Budget opgaver, december 2010 Side 14

15 3. Overførsel af kalkuler fra Mark, Kvæg og Svin Opgave 11 Hent data fra mark og svin fra postkassen

16 Overførsel af kalkuler fra Mark, Kvæg og Svin Opgave 11 Hent data fra mark og svin fra postkassen I denne opgave skal du hente data fra fagområderne mark og svin. (Opgaven kan kun gennemføres på Ø90- kurser, hvor der findes data til indlæsning fra fagområderne.) Kalkuler du henter fra et fagområde ind i produktionsbudgettet placerer sig som ejendomskalkuler, og du kan efterfølgende arbejde med disse helt tilsvarende de kalkuler du netop har arbejdet med (kalkuler fra landsniveau). Kalkuler fra fagområder er dog netop lavet til ejendommen, og vil derfor have et tilpasset indhold i produktion, forbrug, besætningsværdier samt den tidsmæssige placering af data i resultatbudgettet. I mappen findes et eksempel på et Demo budget for en svineejendom udarbejdet på grundlag at overførte data. Budgettet findes i budgetopgave: Alternativ 10 Svine demo Du skal 1. Opret ny kolonneopsætning: Min kolonneopsætning 3 overfør fra fag 2. I kolonne 1 indsætte: Alternativ 10 Svine demo I kolonne 2 indsætte: Alternativ 1 Udvidelse med nyt staldafsnit Kom godt i gang med Ø90-budget beskriver hvordan du skal lave en overførsel: Aftal først med den der anvender fagprogram (kvæg, svin og/eller Mark) hvilket kredsnr., ejendomsnr og periode der skal overføres til. Der er mulighed for at give forskellige meddelelser videre med overførslen. Afsender af data (fagområdet) kan sende data fra et bestemt alternativer eller sted fra fagprogrammet. Alternativ og Stednummer i fagprogrammet er ikke nødvendigvis det samme, som i Ø90. Det er under Funktioner - Indlæs fagkalkule i produktionsbudgettet man bestemmer hvilket alternativ og sted i Ø90, data skal overføres til. Sådan henter du fra postkassen 1. Vælg Produktionsbudget. 2. Markør placeres i den søjle man ønsker data overført til (denne søjle skal være defineret til en periode, der svarer til den aftale budgetperiode) Ø90-Budget opgaver, december 2010 Side 16

17 Overførsel af kalkuler fra Mark, Kvæg og Svin Vælg 1. Sæt markøren i kolonne 2 med budget for år Funktioner Indlæs fagkalkule 3. Vælg Funktioner - Indlæs fagkalkule. 4. Dernæst fremkommer billedet: Vælg 3. Markér vælg til Mark og Svin 4. Overfør a. Her vil være kvitteret for hvilke fagområder der er overført fra i den øverste del af billedet. Der er givet forskellige identifikationer, der viser hvilken ejendom mv. de overførte data vedrører. b. I den nederste del af billedet er vist hvilke produktionsgrene den enkelte linie i faggren (linie i øverste afsnit viser) der vises de produktionsgrene der vedrører den linie markøren står på i den øverste halvdel. Ø90-Budget opgaver, december 2010 Side 17

18 Overførsel af kalkuler fra Mark, Kvæg og Svin c. Der er nu mulighed for at markere under Slet eller Vælg hvilken funktion man ønsker at udføre. d. Når der er markeret hvilke overførte data der skal overføres (Mark og svin) til Ø90 eller hvilke der skal slettes aktiveres overførslen/sletningen ved at aktivere knapperne Overfør eller Slet. e. Vælges overfør er data nu overført til Produktionsbudget f. Når billedet lukkes vil produktionsomfang og dækningsbidrag mv. være overført til produktionsbudget og er blevet til en ejendomskalkule præcis på samme måde som det der er overført fra Landskalkule. g. Vær OBS på at data der overføres til en produktionsgren sletter de data der måtte være på den pågældende produktionsgren i samme periode i forvejen. Figur med fokus i svin viser svine-kalkulerne i nederste del af billedet: Ø90-Budget opgaver, december 2010 Side 18

19 Kasseomsætning (Likviditet) og Resultat på skærm og udskrift Opgave 12 Udskriftsbestilling Opgave 13 Gem egne udskrifts udgaver Opgave 14 Budget bemærkninger 4. Udskrifter

20 Udskrifter Kasseomsætning (Likviditet) og Resultat på skærm og udskrift Budgettet kan filtrere skærmbilleder og udskrifter, så enten ekstern omsætning eller resultat vises. Det gøres på samme måde, som det kendes i Budgetopfølgning og som Råbalance. Filtrering kan foretages i fanerne Resultat og Inv.Finansiering I figuren herunder er valgt Kasse omsætning i Resultat skærmbilledet, som betyder, at kun ekstern omsætning vises. Samtidigt ændres linieteksterne, så de passer til likviditet. Da linierne ikke alle er de samme i Kasse omsætning og Resultat, vil du evt. blive sendt over på en anden linie, når du skifter. OBS!: Valget af Kasse omsætning eller Resultat gælder også for udskrifterne!! I udskriftsbestillingsbilledet vises overskriften Budgetopgaver Kasseomsætning for: eller Budgetopgaver Resultat for:. (se figuren) Udskrives Kasseomsætning fremgår det med fed Kasse omsætning øverst i udskriften se eksempel herunder. Udskriften af Resultat Internt samt Investering og finansiering Internt svarer til likviditetsbudgettets årstotaler! Ø90-Budget opgaver, oktober 2012 Side 20

21 Udskrifter Opgave 12 Udskriftsbestilling I denne udgave skal du udskrive dvs. vise udskrifter på skærmen og tilpasse forsidens overskrifter. Udskriv umiddelbart sådan: 1. Vælg Ctrl+P eller Menu - Udskriv 2. Budget opgave - Kolonne: vælg den kolonne dit budget står i (her er valgt kolonne 1.) 3. Tryk på Vis udskrift. Du får nu vist de udskrifter programmet foreslår. (Luk) Tilpas nu overskrifterne på forsiden 1. Forside Overskrift: sæt radioknappen i det nederste felt - Skriv en overskrift 2. Underoverskrift markér og skriv en underoverskrift. 3. Markér i træet Forside og indholdsfortegnelse og fjern de øvrige udskrifter ved at fjerne markeringerne i Vælg kolonnen. (Fif: Klik på sammendragene påsætter / fjerner markeringer) 4. Vis udskrift for at se dine egne overskrifter. Bemærk at overskrifterne knytter sig til den budget opgave du har udpeget (Her kolonne 1) Afprøv udskrivning af Kasseomsætning hhv. Resultat 1. I skærmbilledet sæt Kasseomsætning og se at Resultat og Inv.Finansiering ændres til kun at vise likviditet 2. Gå til udskriftsbestilling Vis udskrift af udskrifterne Resultat og Investering og Finansiering Bemærk overskriften Kasseomsætning og at linietekster er likvide i som i likviditetsbudgettet. Ø90-Budget opgaver, oktober 2012 Side 21

22 Udskrifter Opgave 13 Gem egne udskrifts udgaver I denne opgave skal du gemme dine egne udgaver af udskriftssammensætninger. Alle de valg du gør i Budget udskrifter kan gemmes under et navn du vælger og kaldes frem igen ved at vælge navnet igen i komboboksen. Gem dine valg sådan: 1. Likviditetsbudget: Tilvælg likviditetsbudgetter måneds opstilling - Tryk Gem som og tast Likviditetsbudget i den dialog der åbnes og OK. Du har nu gemt din første udgave af budget udskrifter. 2. Årsbudget: Vælg de udskrifter du selv skønner hører til et årsbudget og gem dem med navnet Årsbudget 3. Produktionsbudget: med produktionsbudget og kalkuler 4. Klik på Viser udvalgte og skift mellem udskriftsudgaverne: Landsniveau, Likviditetsbudget, Årsbudget og Produktionsbudget. 5. Vis dit budget på skærmen og se dit budget igennem. Generelt nederst til højre - Afprøv mulighederne: Opstilling af årsbudget: a. Eksternt budget - du får vist (udskrevet) årsbudgettet i ekstern opstilling b. Internt budget - du får vist (udskrevet) årsbudgettet i ekstern opstilling. På alle årsbudgetternes udskrifter overskrifter tilføjes Internt Tal skrevet med sort: Farverne på tallene i skærmen udskrives, med mindre man markerer her. Udkast (vandmærke): prøv det Duplex: Anvendes ved udskrift på to sider eller hæfteformat Opgave 14 Budget bemærkninger I denne opgave skal du skrive budgetbemærkninger Klik på den røde pil eller brug F4 ved Ledelsespåtegning ret den foreslåede tekst og klik på gem bjælken i venstre side og ok. Du har nu rettet bemærkninger der er knyttet til budgettet i den valgte kolonne dvs. den budgetopgave du er i. Bemærkninger, Kolonne opstilling knytter sig som den eneste ikke til den kolonneopsætning du aktuelt står i. Prøv at skrive i denne bemærkning vælg en anden kolonne til udskrift og se at denne udskrift stadig vises. Fra landsniveau er indlagt et forslag til indholdet i mange af bemærkningerne. Noget af teksten er grøn for at vise, hvor du ikke kan undlade at rette teksten. Ø90-Budget opgaver, oktober 2012 Side 22

23 Udskrifter Nu skal du prøve at indtaste med udgangspunkt i en landsskabelon: 1. Vælg: klik på den røde pil ved - Budgetforudsætninger 2. Indtast nu det du ser i figuren herunder. Noget af teksten findes allerede skriv lidt af teksten og udfyld afstemningen af korn Højre-klik for at få lokalmenuen frem og afprøv mulighederne. Prøv selv at lave tabelopstilling med tabulator Har du tid se udskrifterne fra demobudgettet igennem. OBS. Landsniveauet for budgetbemærkninger er lagt om i oktober 2012 Læs om dette i: Nr : Budgetbemærkningerne ændrer rækkefølge, overskrift og indhold Budgetbemærkningerne ændrer rækkefølge og navn (overskrift) samt Landsskabelonerne jfr. anbefalingerne i God budgetpraksis Ø90-Budget opgaver, oktober 2012 Side 23

24 Udskrifter Ø90-Budget opgaver, oktober 2012 Side 24

25 Opgave 15 Beholdning byg Opgave 16 Fordelingspanel Opgave 17 Efterbetaling og efterpostering Opgave 18 Eksternt / internt budget og selskabsform 5. Det detaljerede budget

26 Det detaljerede budget Vælg kolonneopsætning min kolonneopsætning 1 Resultat fanen Opgave 15 Beholdning byg I denne opgave ser du hvordan forskydning på beholdninger tastes ind, og hvordan lagerforskydningen indgår i resultatet. Fra kalkulerne findes posteringer overført på produktions og forbrugstidspunkterne. Bemærk farver på posteringerne. Blå er overført fra kalkuler, grønne tal viser at du har korrigeret blå tal og sorte tal er indtastet på tomt felt. Du skal nu arbejde videre med byg produktionen: Byg halvdelen sælges i november resten næste år. Gør sådan Byg markér kontoen i træet og flyt radioknap til Detalje niveau 3. Ret ekstern omsætning så halvdelen sælges og det sker i november (85.500kg á 1,05 kr./kg.). 2. I kontoplanen markeres beholdningskonto Byg til salg som anvendt gør sådan: tast F4 i kontofeltet så åbner kontoplanen marker anvendt. Klik på overfør for at få kontoen med over i billedet. 3. Halvdelen af produktionen der ikke blev solgt (på konto ) sættes ind ultimo på konto nederst i detailniveau 3 (månedsfordelingsbilledet billedet). 4. Primo indsættes fra sidste års produktion kg til 1,00 kr/kg (konto ) denne beholdning forventes solgt i marts (indtast dette på konto konto Byg ekstern omsætning). Bemærk resultatet bevægelse på byg på konto og beholdningsforskydning på samles og i resultat under sammendraget Korn. På konti i området gælder at bevægelserne står for sig og forskydningerne står for sig. Det gælder også hvis du havde indtastet lager og omsætning ind på samme konto fx konto prøv det evt. Ø90-Budget opgaver, december 2010 Side 26

27 Det detaljerede budget Opgave 16 Fordelingspanel I denne opgave skal du lave et budget på månedsbasis (likviditet) ud fra det overordnede budget, idet du kun bruger fordelingspanel. F4 giver opslag til fordelingskoder Stå på konto i detaljeniveau 3 og: 1. Navigering skift mellem konti afprøv mulighederne: - Træ: pil ned / pil op i træ, Åben og luk træ med venstre / højre pil, - Detaljeniveau 3 højre side - skift konto pile ikoner, F8 / F7 - Alt+K skifter mellem kontonummer i træ og konto i detailniveau 3 tast det ønskede kontonummer nummer. - I kontonummer felt tast konto og Enter - nummeret det fremfindes hvis det finde i aktuelle fane (og er markeret anvendt i kontoplanen) 2. Fordelingspanel: Vinterbyg - Erstat kode 12 Enter : flytter postering til december! 3. Fordelingspanel: Vinterbyg - Suppler kode 12 og (0 kg) 500 kr. i beløb Enter : de 500 kr. lægges til postering i december! Erstat rydder indholdet i Ekstern omsætning før beløbet i panelet fordeles Suppler lægger panel indholdet eksisterende tal i Ekstern. 4. Afprøv nu de øvrige koder (F4 i kodefeltet viser alle koder) mens du løber gennem budgettets poster i resultat og Investeringsfanen. Ø90-Budget opgaver, december 2010 Side 27

28 Det detaljerede budget Opgave 17 Efterbetaling og efterpostering I denne opgave skal du se effekten af at bruge efterposteringer idet du skal håndtere efterbetalingerne på svin. Efterbetalingerne er lagt ind i budgettet til december men du skal trække fradrag til andelshaverkontoen over på et tilgodehavende. Overfør efterbetalingerne til et tilgodehavende sådan: 1. Resultat detalje niveau 3 - Klik på knappen Vis og vælg radioknap Efterposteringer 2. Find Slagtesvin efterbetaling. Kalkulen har placeret efterbetalingen i december. 3. I feltet Modkonto tast konto på Andelshaverkonto Danish Crown. I december indtaster du kg af 0,14 øre/kg 4. I ekstern omsætning reducerer du beløbet tilsvarende. På denne måde findes resultatvirkningen på konto i december men da det er en efterpostering regnes ikke moms (se senere opgaver med momsberegning) og beløbet samles op i status tilgodehavende. Opfølgningen i en budgetkontrol bør altså foretage placeringen af efterposteringen i december også. Budgetopfølgning resultat opfølger på månedsbasis og heri indgår altså efterposteringerne. I data overført fra svineprogrammet vil efterbetalingerne ofte blive placeret på produktionstidspunktet hver måned her skal du altså flytte posterne til december. Ø90-Budget opgaver, december 2010 Side 28

29 Det detaljerede budget Opgave 18 Eksternt / internt budget og selskabsform Du har hele tiden arbejdet i internt budget dvs. at linierne i venstre side er opstillet svarende til årsregnskabet internt. Du kan skifte til at arbejde i ekstern opstilling i stedet. Stå i Resultat fanen - Skift mellem internt og eksternt budget via Menu Vis Intern / Vis ekstern Intern omsætning er ikke med i eksternt budget Samme sted kan du skifte selskabsform Personlig / Selskab Tilsvarende opstillinger findes i kontoplan 5 Ø90-Budget opgaver, december 2010 Side 29

30 Det detaljerede budget Ø90-Budget opgaver, december 2010 Side 30

31 Opgave 19 Afstem intern omsætning 6. Intern omsætning

32 Intern omsætning Opgave 19 Afstem intern omsætning Nu skal du indtaste og afstemme intern omsætning. I dialogen til afstemning af intern omsætning kan du på årsbasis afstemme intern omsætning idet du ser på lagre, Ekstern omsætning, intern omsætning, efterposteringer på en gang. For budgettet er økonomien i fokus, men du kan samtidigt også se foderenheder, kg osv. på de enkelte posteringer. I denne opgave skal du ændre kalkulen for slagtesvin, så halvdelen af færdigfoderet ændres til internt forbrug af eget foderkorn. Du skal først ændre kalkulen Slagtesvin 1. Åben kalkulen for slagtesvin marker Vis alle og tryk på knappen Vis detaljer 2. Træk i kanterne på billedet, så du kan se mest muligt 3. Ret Færdigfoder, slagtesvin fra -200 kg til -100 kg og 4. Indtast Korn overført fra mark -100 kg pris 1,00 kr./kg. og bemærk at linien skal være markeret i sidste kolonne Intern. 5. Skift til Resultatbudget konto Korn overført fra markbrug og detaljeniveau 3 og vis Intern oms. Her er kg. af 1.00 kr./kg 6. Skift til fanen Egenkapital, og se af afstemningsdifferencen for intern omsætning vises nederst. Ø90-Budget opgaver, december 2010 Side 32

33 Intern omsætning Du skal nu afstemme korn forbruget 1. Vælg Resultatbudget - Funktioner Afstem intern omsætning. Bemærk at du får vist resultatbudgettet med hver linie opdelt i ekstern oms., Intern oms og efterposteringer. Beholdninger ser du med forskydning med mulighed for at regulere primo og ultimo. Nederst vises summer af posteringstyperne og der er en difference på kr. som du skal have afstemt. 2. Vis gruppe: Korn kun korn-konti vises nu 3. Funktioner kontoplan marker anvendt ved konto Byg til foder, beholdning 4. I kolonnen Vælg markerer du kontiene Korn Byg Vinterbyg Beholdning Byg til salg beholdning Byg til foder, beholdning Korn Foderkorn overført fra markbrug Vælg herefter Vis udvalgte 5. Afstem nu således: Før afstemning OBS Dine tal kan være anderledes fordi kalkulerne du har anvendt kan være fornyet eller du har tastet noget andet ind. Ø90-Budget opgaver, december 2010 Side 33

34 Intern omsætning Intern omsætning kr. skal findes i lagre eller ekstern omsætning. 1. Primo kg / kr. som sælges i marts på konto Byg ændres til intern omsætning sammen med den produktion der blev forventet solgt i november kg / kr. Konto Byg: Skriv kg / kr. i intern omsætning og nulstil ekstern omsætning 2. Primo Byg til salg, beholdning kg / kr. nulstilles og indtastes primo Byg til foder, beholdning (idet lageret nu ikke er et salgslager) 3. Der mangler nu intern omsætning på kg / kr. som findes ved at indtaste disse på konto Vinterbyg intern omsætning. Nulstil kontoens eksterne omsætning da: 4. Resten af vinterbyggen lægges på lager ultimo Byg til foder, beholdning kg / kr. (= kg / kr. minus kg / kr.) Bemærk: - Resultatudtrykkene er uændrede på sammendrag: + Korn - Korn =Resultat i alt Mens Der er rettet / afstemt på: Ekstern oms, intern oms og forskydning Ø90-Budget opgaver, december 2010 Side 34

35 7. Investering og balance Opgave 20 Sådan laver du en investering Opgave 21 Tab og gevinst ved afhændelse Opgave 22 Sådan opretter du et eksisterende anlægsaktiv - Blandede driftsmidler Opgave 23 Anden virksomhed Opgave 24 Balance

36 Opgave 20 Sådan laver du en investering Alle investeringer du foretager i fanen Inv. Finansiering opsamles automatisk på et anlægsaktiv. Du kan også selv udpege det anlægsaktiv du ønsker investeringen opsamlet på. I denne opgave skal du lave en investering i investeringsfanen og selv vælge en anlægskonto. Herefter tilpasser du anlægsaktivet som din investering samles op i i balancen. Vælg 1. Vælg fanen Inv. Finansiering Inventar markbrug: Indtast i juli måned 2011 Investeringen vil nu automatisk være placeret i anlægskartoteket på en standard konto og der er foretaget afskrivninger, som er samlet op i resultat fanen. Du kan også vælge en anlægskonto selv sådan: 3. Funktioner Vælg anlægsaktiv konto - åbner dialog med tilladte (navne)konti, hvor du udpeger den ønskede fx konto Produktionsinventar klik på vælg. 4. Funktioner gå til balance fører dig direkte over i det anlægsaktiv du har valgt i balancen. Investeringen ser du under Kostpris 5. Tilpas nu anlægsaktivet, idet du starter med at døbe kontoen om Brug F4 i kontofeltet og ret navnet på anlægsaktivet til Nyt staldinventar Ø90-Budget opgaver, oktober 2012 Side 36

37 6. Ret evt. den foreslåede levetid og indtast en scrapværdi se hvordan afskrivninger beregnes. Programmet foreslår aktivets levetid, efter måneden du investerer i - her i juli. Investeringen afskrives fra og med den måned der investeres i - her de sidste 6 måneder i anskaffelsesåret, og restlevetiden ultimo året er derfor 9 år og 6 måneder altså en samlet afskrivningsperiode på 10 år. Indtast scrapværdi: kr. Afskrivning beregnes ud fra de måneder du har indtastet i restlevetid + de måneder der afskrives i i aktuelle år. Du kan indtaste en anden afskrivning tast kr. beløbet bliver grønt (=rettet manuelt) Ret scrapværdien til se at din indtastede afskrivning erstattes af en beregnet (blå) - genberegning af anlægsaktivet sletter en manuelt indtastet afskrivning! Figur: Vis måneder er markeret du kan se at hver måned beregnes for sig det er nødvendigt af hensyn til budgetopfølgning! 7. Marker feltet vis konto nu kan du se på hvilke konti der placeres efterposteringer. 8. Find afskrivningskontoen i resultatfanen se hvad der afskrives på hhv. års og månedsbasis i 2011 og 2012 (skift med knappen højrepil ). 9. Vend tilbage til Balancefanen Klik på Detalje niveau 1 og se hvordan aktivet afskrives de næste år Ø90-Budget opgaver, oktober 2012 Side 37

38 Opgave 21 Tab og gevinst ved afhændelse /salg I denne opgave skal du sælge dit nyoprettede aktiv efter et par år, og beregne dit tab / gevinst Sælg 50 % af dit aktiv efter 2 år sådan: 1. Vælg Fanen Inv. Finansiering to år efter dit køb. På konto Inventar markbrug, som du investerede på indtaster du i år kr. i juli 2. Vælg Funktioner Vælg Anlægskonto Vælg konto Nyt staldinventar som du vil sælge 3. Vælg Funktioner Gå til balance Budgettet finder den udpegede navnekonto i fanen Balance. Figur: Programmet indsætter salgsværdien nederst i billedet og beregner den solgte andel af aktivet så de tilbageførte værdier svarer til salgsbeløbet dvs. at der intet tab eller gevinst er. 4. Tilpas anlægsaktivet - Du skal skrive 50 % i Solgt andel af aktivet da halvdelen er solgt Programmet tilbagefører selv primo balanceværdierne kostpris, Nedskrivning / Opskrivning og Afskrivning og beregner gevinst / tab Find din gevinst eller tab ud fra det viste kontonummer i resultat-fanen (marker Vis konto) Hvis aktivet bortskaffes / ophører med at eksistere da skal du skrive 100 % i Solgt andel af aktivet prøv det. Prøv at skrive 50% i juli måned og 50% i september månes se at der regnes på månedsbasis. Ø90-Budget opgaver, oktober 2012 Side 38

39 Opgave 22 Sådan opretter du et eksisterende anlægsaktiv - Blandede driftsmidler I denne opgave opretter du et aktiv i budgettet. Eksemplet er at du år tilbage købte en bil, og den skal du nu have lagt ind i anlægskartoteket. Sådan opretter du et aktiv 1. Under hvert sammendrag med anlægsaktiver er oprettet en standard konto, som er kendetegnet ved at slutte med budget eksempelvis Biler, budget. De anlægskonti du tidligere har benyttet vises i billedet ellers skal du stille dig på kontonummeret og taste F4 så får du opslag på kontoplanen i nærheden af relevante konti - markér de ønskede konti som anvendt. Kender du kontoen kan du blot taste den ind i kontofeltet da fremfindes kontoen og den markeres anvendt i kontoplanen. Tast i kontofeltet på detaljeniveau 3 aktiv kontiene og Indtast værdier til beregning øverst i billedet i eksemplet neden for konto : - Rest levetid ultimo året: 5 år - Erhvervsandel: 25 % 3. Angiv de samlede værdier for: Kostpris - hvad der i alt er investeret i aktivet over årene: kr. Nedskrivning - hvad der i alt er nedskrevet på aktivet Afskrivning af kostpris - hvad der i alt er afskrevet af det investerede beløb på aktivet tastes primo (-) kr., samt scrapværdi ( kr.). Du kan indtaste en anden afskrivning end den beregnede Opskrivning - kan ikke findes hvis der er nedskrivning og omvendt Afskrivning på opskrivning, herunder evt. scrapværdi. Ø90-Budget opgaver, oktober 2012 Side 39

40 Figur:Tast nu de viste værdier Blandede driftsmidler: I eksemplet fordeles 25 % af afskrivningerne på erhverv (konto ) og 75 % på privat (konto ) og tilsvarende fordeles omkostninger til driftsmidler kr. på de viste konti. Disse omkostninger kr. taster du ind i fanen Resultat under Diverse omkostninger Bil. mv. Detaljer bil ( konti) konto Brændstof (Markér kontoen anvendt i kontoplanen). Omkostninger til drift af blandede driftsmidler skal du indtaste så specifikations nummer på kontoen er det samme som på anlægsaktivet. I eksemplet findes omkostningerne på 83xx 00 og de vises derfor på anlægsaktiver Biler, budget er standard-budget anlægsaktiver, som samler omkostninger op som du indtaster på 83xx 29 konti. Ø90-Budget opgaver, oktober 2012 Side 40

41 Find Resultat fanen og indtast på konto Brændstof kr. se at de kr. efterposteres som hhv kr. erhverv (25 %) konto og kr. privat (75 %) konto Omkostninger blandede dr.midler: kr. medfører de viste efterposteringer. Den samlede resultat virkning er kr kr. erhverv (25 %) Efterpost kr. privat (75 %) Efterpost som findes i Egenkapital - privat Efterposteringerne er månedsfordelte af hensyn til budgetopfølgningen se det ved at slå op på detaljeniveau 3. Ø90-Budget opgaver, oktober 2012 Side 41

42 Opgave 23 Anden virksomhed I denne opgave opretter du et aktiv som Anden virksomhed 4. Aktiver vedrørende anden virksomhed er som alle øvrige aktiver dog har du mulighed for at knytte aktivet til anden virksomhed 1 7 eller udlejning. Som udgangspunkt er aktivet andet erhverv 1 og når du ændrer via opslaget du ser herunder, da ændres også de konti de forskellige posteringer efterposteres til. Konti ser du til højre, hvis du markerer Vis konto. Find anlægskonto indtast nedenstående: Omkostningerne er indtastet som vist herunder: Resultat fanen Diverse omkostninger anden virksomhed Brændstof Prøv nu at skifte andet erhverv udlejning, og se hvordan konti i højresiden af anlægsaktivet skifter, med det resultat at de samles op i resultat fanen under disse. OBS: Valg af andet erhverv 4 skal tages i alle efterfølgende år, ellers vil de anvende konti fra standardvalget Anden virksomhed 1 (Det er en fejl som også gælder Anden virksomhed 2-7 samt Udlejning ). Ø90-Budget opgaver, oktober 2012 Side 42

43 Figur - Anden virksomhed 4. indeholder: 25% af brændstoffet (efterpostering) kr Afskrivningerne placeres også med 25 % erhverv (efterpostering) kr. Private 75 % kr. konto efterposteres til egenkapitalen på konto månedsvis Ø90-Budget opgaver, oktober 2012 Side 43

44 Opgave 24 Balance I denne opgave får du et samlet overblik over balancefanens forskellige beregninger mange er allerede omtalt, men gentages her. Du skal afprøve hvordan der er sammenhæng mellem år der vises i billedet! Alle konti bortset fra besætning og beholdning beregnes over de år der vises på skærmen. 6 forskellige typer konti 1) Jordbeholdning beregnes primo og ultimo Her er beregnet jordbeholdning kr. ud fra en vinterafgrøde i produktionsbudgettet. Du kan rette ved at taste oven i. 2) Besætning og beholdning Du kan indtaste Primo og ultimo. (se beskrivelse for automatiske beregninger neden for) Besætning fra produktionsbudgettet vil fremstå blå. Beholdninger indtaster du i balancebudgettet på konti med specifikationsnummer Du skal fx anvende konto Udsæd korn beholdning i stedet for Korn. Hvis du ønsker beholdningen på Udsæd korn skal du skifte til detalje niveau 3. Fig: eksempel med konti der ikke er anvendt i opgaverne Sammenhæng mellem år: Der beregnes frem i tiden så primo er lig ultimo året før farven på beregnede tal er blå Du kan indtaste en ny primo på alle viste budgetter, selvom der findes et budget året før. Se i figuren konto Slagteriet: 2011 er der indtastet og beregne frem i tiden og herefter tastet i 2012 farven er sort når du taster i et tomt felt, og når du taster på et blå tal bliver tallet grøn. 3) Anlægskartotek Under hvert anlægs-sumlinie er oprettet en anlægskonto specielt til budget i dette eksempel ses Biler, budget Du indtaster i detaljeniveau 3, hvor du kan oprette yderlige aktiver. 4) Beregnede konti (formel 850) For lån, tilgodehavender mv. indtaster du primo så beregnes: Ultimo = Primo omsætning efterposteringer Ultimo er lukket for indtastning. Sorte og grønne tal i primo stopper beregning mellem år! 5) Beregnet saldo (formel 852) Indtast primo på AM-bidrag, A-skat og feriepenge Ultimo beregnes Ø90-Budget opgaver, oktober 2012 Side 44 6) Driftskredit og moms Beregnes automatisk - angiv primo saldo

45 Prøv at indtaste nye primo værdier i 2012 og se at sammenhæng mellem år stoppes. Prøv gerne de 5 nævnte typer balancekonti (figuren forrige side). Sletter du den indtastede primo værdi (Menu - slet udvalgte korrektioner) vil kontoens primo igen være beregnet ud fra forrige års ultimo. Du skal nu placere markøren på den primo værdi du ønsker at slette, og konstatere at sammenhæng mellem årene er genskabt. Placeres markøren på en sumlinie slettes alle primoværdier herunder. Indtastninger i anlægsaktiver slettes ligeledes. Kopierer du fra ultimo til primo vil der også være beregningsmæssig sammenhæng mellem årene (Menu Rediger Hent sidste års ultimo til primo).. Besætning og beholdning har ingen automatik mellem år. Du skal indtaste primo og ultimo. Afprøv kopifunktionen idet du i midten af en årrække indtaster en primo-værdi fx på et lån og en anlægskonto. Herefter placeres markøren i primo-feltet og Menu Rediger Hent sidste års ultimo til primo.. vælges. Besætning og beholdning Når du taster Primo og ultimo ind i detaljeniveau og i saldoboksen i detaljeniveau 3 da beregnes de mellemliggende måneders balanceværdier. Kun når du taster i månederne i detaljeniveau 3 udløses ingen beregning. Afprøv dette Figur: Indtastning i saldoboks medfører beregning af de mellemliggende måneder. Ø90-Budget opgaver, oktober 2012 Side 45

46 Gæld og tilgodehavende Bemærk at samme konto vises både under tilgodehavende og gæld! Dette gælder under investeringsfanen og i balancen. Undtagelsen er Momsafsnittet og Hensættelser udskudt skat, som vises med samme placering uanset om der er gæld eller tilgodehavende. Det betyder at du ser kontoen i detaljeniveau 3 både under gæld og tilgodehavende men det er fortegnet på saldoen der bestemmer hvad du ser i træet. Prøv at indtaste værdierne på konto Tilgodehavende som det er vist i nedenstående eksempel og find kontoen i Balance fanen og i Inv. Finansierig fanen Ø90-Budget opgaver, oktober 2012 Side 46

47 Visning af samme konto i gæld og tilgodehavende I træet vises konto to gange saldoens fortegn bestemmer placeringen således: Primo ultimo Tilgodehavende Tilgodehavende til 0 Og Øvrig gæld Tilgodehavende 0 til I månedsbilledet vises det samme uanset hvilken af de to visninger af kontoen du står på nemlig: til Budget intern, balance opstilling I investeringsfanen er kontiene opdelt tilsvarende i ændring af gæld og ændring af tilgodehavende. Ø90-Budget opgaver, oktober 2012 Side 47

48 Ø90-Budget opgaver, oktober 2012 Side 48

49 8. Beregning af kassekredit, moms og afgifter Opgave 25 Kontokoblinger - Automatisk beregning afgifter Opgave 26 Automatisk beregning af kassekredit og renter Opgave 27 Automatisk beregning af moms og afgifter Opgave 28 Sommerbudget med skæve momsperioder Opgave 29 Afgifter adskilt fra moms Ø90-Budget opgaver, oktober 2012 Side 49

50 Beregning af kassekredit, moms og afgifter Opgave 25 Kontokoblinger - Automatisk beregning afgifter I denne opgave skal du anvende kontokoblinger til at få beregnet dine afgifter. Du skal blot indtaste forbruget af energi og vælge at bruge de automatiske beregninger der findes i kontokoblinger Når du budgetterer, kan du i skærmbilledet koble andre konti til den konto du arbejder med, typisk energi og afgifter eller renter, ydelse og afdrag. Du kan lægge regneregler ind, så de tilkoblede konti beregnes ud fra den hovedkonto, du har koblet til. Kontokoblinger behandler kun ekstern omsætning. Landskoblinger Du skal nu tage udgangspunkt i koblinger som findes på landsniveau og kopiere dem til ejendomsniveau. Figur: Dieselolie vises i budgettet fordi den er markeret anvendt i kontoplanen og derfor vises den også tilvalgt i Landskontokoblinger Gør sådan 1. I Funktioner Landskontokoblinger (dialog vist oven for) ser du, hvilke konti der findes landskontokoblinger til. I kolonnen Tilvalgt skal de konti, du ønsker at bruge markeres markeringen sætter markering i kontoplanens anvendt kolonne. 2. Herefter sættes fokus i det ønskede budget på den ønskede konto, du ønsker at beregne kobling fra her Dieselolie. Ø90-Budget opgaver, oktober 2012 Side 50

51 Beregning af kassekredit, moms og afgifter 3. I fanen Kontokoblinger vælg radioknap: Vis land, nu vises med blå tal de konti, der er koblet til Dieselolie og hvordan de beregnes. Aktiver knappen Overfør - nu er landskoblingen kopieret til dit budget. Skift til radioknappen Vis ejendom og se at det er tilfældet idet samme linier vises men med sort. 4. Indtast kg á 10,00 kr. per kg på konto og se beregningerne ske Konti mad rød pil kan pakkes ud så man kan se de tilkoblede konti. De tilkoblede konti er rykket ind og markeret grå Figur: Landskoblinger for Dieselolie i år 2010 vises blå. I figuren er de kopieret til ejendomskoblinger og tilkoblede koblinger er beregnet ud fra hovedkontoen. Find de beregnede konti: og findes lige neden under koblingerne og findes i Inv. Finansiering fanen. OBS: En kontokobling gælder for det budget (=kolonne) og den konto, du har lavet den til! Husk derfor at overføre landskoblinger til ejendomskoblinger i alle de år du budgetterer! Kvantum og beløb kan tilkobles med eller uden beregning: Uden beregning: Da kan du på detaljeniveau 1 og 2 indtaste i den tilkoblede konto i. Hvad du indtaster fordeles ligeligt over året (I kommende versioner vil man kunne indtaste på månedsbasis i detaljeniveau 3) Kvantum 1 * X: I den enkelte måned beregnes ud fra kvantum gange faktor, du skriver i X kolonnen Beløb * X %: I den enkelte måned beregnes ud fra kvantum gange faktor, du skriver i X kolonnen Fast værdi: Værdien under X fordeles ud på de måneder hovedkontoen indeholder tal i. Ø90-Budget opgaver, oktober 2012 Side 51

52 Beregning af kassekredit, moms og afgifter Ulovlige koblinger Til en kobling kan du ikke koble konti, der anvendes i programmets automatik: Investeringskonti der samles op i anlægskartoteket Konto for renteberegning for kassekreditten Kassekredit konto. Konti til investering som er knyttet til anlægskartotekerne eksempelvis Køb af jord som er knyttet til Jord, budget Kalkuledata og kontokoblinger Kontokoblinger beregner sine posteringer til de konti, du har tilkoblet. Hvis der på kontoen findes tal dannet af en kalkule da korrigeres dette tal til det kontokoblingen beregner (og tallet vil være grønt). Ejendomskoblinger - ekstraopgave Lav din egen kobling 1. Vælg budget (Kolonne) og konto fx en lånekonto. Indtast fire årlige afdrag 2. I fanen Kontokoblinger tastes den konto du ønsker at tilkoble fx, og du vælger hvilken regneregel, du ønsker. Ø90-Budget opgaver, oktober 2012 Side 52

53 Beregning af kassekredit, moms og afgifter Opgave 26 Automatisk beregning af kassekredit og renter I denne opgave indtaster du budgetoplysninger for kassekredit og renter og afprøver de automatiske beregninger heraf. Kassekredit indtast primo værdi Inden du taster i budgetoplysningerne skal du indtaste en primo kassekredit: 1. I Investeringsfanen vælger du konto Kassekredit - detaljeniveau 3 vis ultimo 2. Tast kr. i Primo Detaljeniveau 3: I højre side ser du kassekredittens forløb ultimo månedsvis. (Det er ikke tilsigtet at du skal få præcist de viste beløb!). Bemærk at kassekredit kontoen vises i træet som hhv tilgodehavende (= oven viste tilfælde) og som gæld. Vælg i under fanen Budgetoplysninger og åben Kassekredit, Oplysninger om beregning. I det viste billede er budgettet i kolonne 1 = 1. kolonne med budgetoplysninger Ø90-Budget opgaver, oktober 2012 Side 53

54 Beregning af kassekredit, moms og afgifter Indtast nu budgetoplysninger til kassekreditten: a. Med musen peger du på skillelinien over underfanerne, holder venstremusetasten nede og trækker fanerne op som vist: b. Indtast nu de værdier der vises her over. Aftalt Max træk (-) (tast positivt beløb) når det indtastes kopieres dette ned til Måneds max. c. Gå til juli indtast og brug * som kopierer feltet oven over resten af året. se effekten på: Kassekredit - se i Inv.Finansierings fanen detaljeniveau Rente kassekredit - se i Resultat fanen detaljeniveau 3 Se effekten på ovennævnte konti når du laver ændringer i budgetoplysningerne: Konto for kassekredit tast F4 (Betalings arter) og vælg en anden betalingsart Rentekonto for kassekredit tast F4 på feltet som giver opslag på kontoplan Vælg: Rediger Ny konto og indtast Rentekonto 2 - Tryk på overfør Prøv at ændre rentetilskrivningen til halvårlig tilskrivning: Renteperioder per år fra 4 - ændres til 2. Bemærk at første tilskrivnings måned automatisk rettes fra marts til juni. Renter for første halvår placeres altså i juni. Ø90-Budget opgaver, oktober 2012 Side 54

55 Beregning af kassekredit, moms og afgifter Opgave 27 Automatisk beregning af moms og afgifter I denne opgave indtaster du budgetoplysninger for moms og afgifter og afprøver de automatiske beregninger. Vælg fanen Inv. Finansiering og underfanen Budgetoplysninger og åben Moms, oplysninger til momsberegning sæt radioknappen i Kasse omsætning: Eksempel fra andet budget. 1. Vælg skiftevis mellem månedsmoms og kvartalsmoms og halvårsmoms mens du i investeringsfanen ser effekten på momskontiene: Konto Beregning Moms af salg beregnet Ekstern oms. på konti med momsforvalg I * momssats Moms af køb beregnet Ekstern oms. på konti med momsforvalg U * momssats Momsafregning indbetalt Ud og indbetalinger af moms ( Momsafregning tilbagebetalt det er planen programmet rettes så tilbagebetalinger konteres her) Skift til radioknap Resultat for at se ændring af saldi: Saldo moms ved afslutning Ultimo saldo momstilsvar (kopieres automatisk til næste års primo) Saldoen kan du se på kontoen vil du se den Ø90-Budget opgaver, oktober 2012 Side 55

56 Beregning af kassekredit, moms og afgifter 2. Indtast en primo moms på konto Saldo moms ved slutning den indregnes i første momsbetaling alt efter hvad du har valgt i: Momsprincip før 1/1 Bemærk altså at man kan skifte momsprincip i budgetperioden idet momsprincip før 1/1 beregner momsen indtil 1/1, herunder den tilhørende betaling i det nye år. Efter 1/1 beregnes moms efter Momsprincip. Der beregnes ud fra Momssats som normalt skal stå på 25,00 3. Find en konto med ekstern omsætning, hvor der er et momsforvalg åben kontoplanen (dobbeltklik på kontoen i træet) og ændrer momsforvalget til 9. Figur: Moms i budgettet beregnes ud fra kontoens momsforvalg derfor gives advarsel, hvis du ændrer momsforvalget på kontoplanen. Normalt vil man lade forvalgene være på lands- og keds-konti og i stedet oprette nye ejendoms konti hvor forvalget er ændret. Ø90-Budget opgaver, oktober 2012 Side 56

57 Beregning af kassekredit, moms og afgifter Opgave 28 Sommerbudget med skæve momsperioder I denne opgave skal du prøve at oprette et sommer-budget, hvor budgetperioden ikke følger momsperioderne. Opret et sommerbudget 1. Åben Funktioner - Kolonneopsætning 2. Vælg: Rediger Ny kolonneopsætning 3. Klik på knappen Gem som og skriv navnet Skæv momsperiode ok 4. F4 i kolonne 1 åbner Budgetopgaver 5. Opret en ny budgetopgave - der ikke følger kalenderår eller momsperioder: a. I Alternativ felt tast F4 og åben alternativ dialogen opret alternativ 20 Sommerbudget Overfør b. vælg i kolonnen: Fra: juni og i Fra År: 2011 Nu har du oprettet et sommerbudget i alternativ Opret nu de to efterfølgende perioder prøv at taste fx februar i Fra da får du oven viste besked. Alle budgetter i et alternativ starter i samme måned og er på ét år. 7. Overfør nu de tre perioder til Kolonneopsætning Skæv momsperiode og gem Du er nu klar til at indtaste dit sommerbudget brug kontokobling i resultatfanen konto Indtast kvantum og beløb på konto idet du fordeler ligeligt i alle måneder. Øvrige poster beregnes af koblingen: Konto Kvantum Beløb Forvalg kontoplan Resultet-fane Dieselolie (tast) L til kr. U Dieselolie afgift kr Dieselolie afgift - ikke refunderbar -545 kr. 9 Inv.Finansiering-fane Olieafgift ikke refunderbar del 545 kr Olieafgift svovlfattig diesel kr. 0 Ø90-Budget opgaver, oktober 2012 Side 57

58 Beregning af kassekredit, moms og afgifter Du får nu følgende momsindbetalinger ved kvartalsmoms: Juni måned er indregnet i august afregningen. Hver måned indeholder: moms kr. + afgifter = kr. August afregningen mangler april og maj fra den tidligere budget periode. 2. Indtast primoværdi på konto Saldo moms ved slutning på 9957 kr. (1. kr. afrunding) svarende til to måneder i denne budgetperiode. Nu afregnes også i august kr. 3. Skift nu momsprincip til månedsmoms, mens du lader princippet for momsprincip før 1/1 være kvartalsmoms. Ø90-Budget opgaver, oktober 2012 Side 58

59 Beregning af kassekredit, moms og afgifter Figur: Momsprincip = Måned og Momsprincip før 1/1 kvartalsvis. Opgave 29 Afgifter adskilt fra moms I denne opgave skal anvende fremskyndede tilbagebetalinger af afgifter. 1. Tag udgangspunkt i de forrige opgaves indtastninger af afgifter. 2. Sæt begge momsprincipper til kvartal 3. Marker Særskilt afgiftsafregning (fremskyndet) Nu vises to nye konti: Konto Beregning Afgift tilbagebetalt Tilbagebetaling når afgiftssaldo bliver større end kr Afgift til gode ved afslutning Ultimo saldo afgifter beregnes (kopieres automatisk til næste års primo) 4. Indtast primoværdi på på kr. 5. Ret primoværdi moms til kr. Ø90-Budget opgaver, oktober 2012 Side 59

60 Beregning af kassekredit, moms og afgifter Ø90-Budget opgaver, oktober 2012 Side 60

61 Opgave 30 Kopiering af produktionsbudget frem i tiden Opgave 31 Kopiering af årsbudget frem i tiden Opgave 32 Kopiering af opgaver til alternativt budget Opgave 33 Kasse vist i budget og kasseposter kopieret til budget Opgave 34 Kopiering af kasseposter til budget 9. Smarte faciliteter

62 Smarte faciliteter De følgende opgaver tager udgangspunkt i det budget der findes i budgetalternativ svin. Skift derfor til kolonneopsætningen Svine ejendom: Du skal nu til at lave et budget for Til rådighed har du regnskabet for 2011 og budgettet for Med smarte faciliteter kan du hurtigt lave dig et udgangspunkt for et nyt budget med kopier. Kopieringsmuligheder i budgettet: a) Kopiering af produktionsbudget til efterfølgende år b) Kopiering til andet budgetalternativ / sted c) Kopiering af budget til efterfølgende år d) Kopier kasseregistrering. Opgave 30 Kopiering af produktionsbudget frem i tiden I denne opgave skal du kopiere produktionsbudgettet fra 2011 til Sådan kopierer du produktionsbudget til et efterfølgende år 1. Produktionsbudget sæt markøren på det budget der skal kopieres (2011) og vælg Rediger Kopier Budgetopgave 2. Ved opslag er foreslår programmet radioknap Kopier produktionsbudget til efterfølgende år og i Kopier til der gives forslag til 2012 altså i dette tilfældet det du skal bruge 3. Tryk Kopier du får så oplysninger om at der oprettes Figur: Kalkuler 2011 kopieres til 2012 vil danne et budget for 2012 Ø90-Budget kursus, oktober 2012 Side 62

63 Smarte faciliteter 4. Bekræft at du vil kopiere du får nu advarsel om at der findes et budget i forvejen og kopiering af produktionsbudget vil slette produktionsbudgettet i det budget der kopieres til. Bekræft med Ja Figur: Alle kalkuler og produktionsomfang er kopieret. Kalkulerne i 2011 er blå da de er overført fra fagprogrammerne (MarkOnline og DLBR Svin). De kopierede kalkuler i 2012 er sorte, idet de kopieres svarende, til at du selv har tastet dem ind direkte i budgettet. Ø90-Budget kursus, oktober 2012 Side 63

64 Smarte faciliteter Opgave 31 Kopiering af årsbudget frem i tiden I opgave 30 kopierede du produktionsbudgettets kalkuler fra 2011 til Du skal nu supplere de budgetposteringer du har fået fra dit produktionsbudget i 2012 med posteringer fra årsbudgettet i Resultatbudget sæt markøren på det budget der skal kopieres (2011) og vælg Rediger Kopier Budgetopgave 2. Vælg radioknap Kopier årsbudget til efterfølgende år. 3. Tryk Kopier du får så oplysninger om at der oprettes en ny periode - 4. Bekræft at du vil kopiere du får nu advarsel om at der findes et budget i forvejen og kopiering af produktionsbudget ikke slettes i det budget der kopieres til - men i resultatet korrigeres de poster produktionsbudgettet skaber så de svarer til budgetposterne der kopieres fra. Bekræft med Ja Hvad kopieres og hvad slettes: Ved kopi af årsbudget slettes alle data i modtager budgetopgaven (2012) bortset fra eventuelle ejendomskalkuler. Kalkuler i det år du kopierer fra kopieres ikke med! Ønsker du kalkulerne med, skal du først kopiere disse jfr. forrige opgave kopiering af produktions budget Ved kopieringen får du kopieret Resultat og Inv.Finansiering. Ultimo-værdier fra året før (2011) kopieres til primo. Efter kopieringen fremstår budgettet, som det er tastet ind dvs. med sorte tal. Dvs.: Når du i budgettet for 2011 har et tal i resultat der blåt (=overført produktionsbudget) eller grønt (= du har rettet et tal fra produktionsbudget så vil det i 2012 fremstå sort som har du selv tastet det ind) De kalkuler du har kopieret til 2012 i opgave 30 - modtagerbudgettet, forbliver uændrede (produktionsbudgettet kopieredes ikke). De data produktionsbudgettet skaber i resultatbudgettet korrigeres ved kopieringen så resultatbudgettets omsætning i modtageråret er lig det, der kopieres fra! Ø90-Budget kursus, oktober 2012 Side 64

65 Smarte faciliteter Slet uønskede posteringer Vi ønsker at anvende posteringerne fra produktionsbudgettet 2012 i resultatbudgettet. De er lige nu overskrevet med poster du har fra resultatbudgettet. Du skal slette disse poster ved at stille markøren på de konti eller sammendrag der ønskes slettet. Prøv at slette flere steder og slut af med at sætte markøren i dækningsbidraget og slet udvalgte posteringer til denne. Figur: slet udvalgte korrektioner på linien Korn sletter alle korrektioner på konti under denne og kun poster fra produktionsbudgettet står blå tilbage. Du har nu: Før dækningsbidraget: Posteringer fra produktionsbudgettet Efter dækningsbidraget: Posteringer fra sidste års budget Ø90-Budget kursus, oktober 2012 Side 65

66 Smarte faciliteter Opgave 32 Kopiering af opgaver til alternativt budget Budgetterne du har arbejdet med i de seneste opgaver er placeret på alternativ 10. Svine demo I denne opgave skal du kopiere de eksisterende Svine demo budgetter på alternativ 10. til alternativ 11. Sådan kopierer du alternativ 1. Budgetbilledet sæt markøren på det budget der skal kopieres og vælg Rediger Kopier Budgetopgave (figur neden for) 2. I dialogen vælger du radioknappen Kopier alternativ til alternativ / sted til sted. Figur: F4 i det markerede felt åbner dialog hvor du opretter alternativ I Alternativ feltet taster du F4, som åbner en dialogen Alternativer, hvor du opretter alternativ 11. Budget og trykker på overfør. (Så der står kopier til: 11) 4. Tryk på Kopier - Du får herefter en dialog, der beder dig bekræfte, at du vil kopiere Tryk Ja Ø90-Budget kursus, oktober 2012 Side 66

67 Smarte faciliteter Figur: Viser hvilke budgetopgaver der bliver oprettet når du kopierer. Kopier fra alternativ 0 + sted 0 kopierer alle de budgetopgaver der findes med alt 11 + sted 0. I eksemplet findes altså fem budgetopgaver, der kopieres over til alternativ 11 sted 0. Hvis der findes budgetter i forvejen gives advarsel, og du kan fortryde. Hvad slettes der ved kopi af alternativ + sted? Alt slettes i de fem budgetopgaver der her kopieres til og kopieringen placerer en eksakt kopi af fra budgetterne. Stedbudgetter: Har du flere stedbudgetter kan du kopiere alle steder til et andet alternativ. Det gør du, ved i budgettet (eller i dialogen Budgetopgaver hvor du også kan kopiere) at placere markøren på budgetopgaven Alle steder i det alternativ du vil kopiere og herefter kopiere alternativet. Ø90-Budget kursus, oktober 2012 Side 67

68 Smarte faciliteter Opgave 33 Regnskab vist i budget I denne opgave skal du oprette kolonneopsætningen for alternativ 11 inklusiv visning af regnskab i budgettet Opret kolonne opsætning Budget Funktioner kolonneopsætning: åbner kolonneopsætning 2. Rediger Ny kolonneopsætning: giver en ny blank kolonne opsætning. 3. I kolonne 1 vælges opgavetypen til Regnskab (se figur herunder) 4. Med F4 åbnes dialog hvor regnskab for 2011 udpeges 5. Med F4 i kolonne 2 slår du op i budgetopgaver og udpeger det nyoprettede budget for alternativ 11 for Overfør årene 2012 til 2014 i de efterfølgende kolonner 6. Gem som: Budget Luk dialogen og se de nye budgetter Figur: Vælg regnskab i opgavetype herefter, i F4 opslag til dialog hvor det ønskede regnskab udpeges Herunder ses hhv. produktions og resultatbudget Ø90-Budget kursus, oktober 2012 Side 68

69 Smarte faciliteter produktionsbudgettet og se på Bemærk at alle Enheder er sorte svarende til at de er tastet ind mens kalkulerne er farvede idet de er kopi af kalkuler fra samme år (hentet fra fagområde) Regnskabet vises udforsk visningen i detaljeniveau 1-2-3! Ø90-Budget kursus, oktober 2012 Side 69

70 Smarte faciliteter Opgave 34 Kopiering af kasseposter til budget I budgettet kan du kopiere ekstern omsætning fra kasseregistrering 2011 til budget Sådan gør du 1. Vælg det budget du vil kopiere til ved at sætte markøren i dette år Vælg: Rediger Kopier Kopier kasseregistrering 3. Vælg den periode ud ønsker at kopiere, januar december 2011 og tryk Kopier. Figur: Programmet foreslår det seneste hele år med den senest afstemte periode i til-feltet her Du skal kopierer 2011! Hvis der kun er afstemt til marts 2011 vil programmet foreslå Her vil jan til marts være fra budgetåret, mens ekstern omsætning fra maj 2010 til dec 2010 placeres i budgettets maj 2011 til dec Du kan vælge en anden periode men maksimum 12 måneder. Hvad kopieres hhv. slettes ved kopiér frem i tiden Ved kopi slettes alle data i modtager budgetopgaven for den periode man kopierer til. Kopieres fx Jan til marts slettes alle indtastede poster i disse måneder. Ved kopieringen får du kopieret ekstern omsætning til Resultat og Inv.Finansiering. Efter kopieringen fremstår budgettet, som det er tastet ind dvs. med sorte tal. OBS: Findes kalkuler i forvejen på modtagerbudgettet forbliver disse uændrede. De data produktionsbudgettet skaber i resultatbudgettet korrigeres ved kopieringen, så resultatbudgettets omsætning i modtageråret er lig det, der kopieres fra i kasseregistrering. Ø90-Budget kursus, oktober 2012 Side 70

71 Smarte faciliteter Figur: Kassee omsætning fra kolonne 1 er kopieret til Kolonne Kun ekstern omsætning kopieres. korn i kolonne 1 og 3 ikke ens idet regnskabet indeholder intern omsætning som ikke kopieres. Ø90-Budget kursus, oktober 2012 Side 71

72 Smarte faciliteter Ø90-Budget kursus, oktober 2012 Side 72

73 Opgave 35 - Valg af opfølgningsperiode Opgave 36 - Opfølgning på kasseomsætning Opgave 37 - Opfølgning på resultat Opgave 38 - Udskrifter 10. Opfølgning

74 Opfølgning Opgave 35 - Valg af opfølgningsperiode I denne opgave vælger du den periode, du vil følge op på. 1. Vælg menupunktet Økonomistyring - Opfølgning Første gang, du åbner Opfølgning vises dialogen Budgetopgaver. Herefter åbner du dialogen i Funktioner Budgetopgaver (eller dobbeltklik på kolonne hovedet) Figur: du skal indtaste Til-datoen for opfølgningsperioden på det budget du vil følge op på Budgetopgaven, du skal følge på, er alternativ 10. Du skal nu følge op på perioden Feltet Budgetopf. er blot en markering (flueben) af, hvilke budgetopgaver, du følger på. Måske er der allerede sat flueben ud for en budgetopgave af den person, der har udarbejdet budgettet. Indtast som Til-dato og tryk på Overfør. Fluebenet sættes af sig selv, når datoen er indtastet, hvis ikke du selv gør det. sidst afstemte periode i kasseregistrering). - Svar Nej til det viste spørgsmål (ellers udvides perioden til den Herefter vises skærmbilledet Opfølgning. Ø90-Budget opgaver, oktober 2012 Side 74

75 Opfølgning Skærmbilledet Opfølgning Kolonneopsætning i skærmbilledet Opfølgning Kolonneopsætningen er fast (i modsætning til Budget), og består af 3 kolonner: Budget Realiseret Afvigelse Der er 3 faner: Resultat Inv.Finansiering Balance Tallene i alle kolonner og faner gælder for opfølgningsperioden. Øverst til højre kan du skifte mellem Kasseomsætning og Resultat. Ved åbning af programmet står du altid på Kasse omsætning!! Opfølgning på Resultat betyder, at tallene i skærmbilledet indeholder både ekstern omsætning (kasseomsætning), intern omsætning, efterposteringer og statusposteringer. Opfølgning på Kasseomsætning betyder, at tallene i skærmbilledet alene indeholder kasseposteringer. Figur: Skærmbilledet Opfølgning Ved opslag vises altid Kasse omsætning Ø90-Budget opgaver, oktober 2012 Side 75

76 Opfølgning Detaljeniveauer Udfoldning af træet til venstre fungerer ligesom i budgettet, så du kan se den enkelte konto. Opgave 36 Opfølgning på kasseomsætning 1. Sæt radio-knappen øverst til højre på Kasse omsætning 2. Fold linien Svin ud til kontoniveau. 3. Prøv dernæst at vise skærmbilledet i detaljeniveau 2 og derefter 3 for at se, hvilke detaljer du kan se. 4. Vælg konto Slagtesvin, detaljeniveau 1. Hvor stor er afvigelsen? 5. Skift til detaljeniveau 3 og stå i kolonnen Realiseret. Se de månedsvise antal, pris og beløb. 6. Find underfanen Mængde Pris og se hvordan afvigelsen i beløb forklares i en Mængdevirkning og en Pris-virkning Figur: Konto Slagtesvin pr. måned til højre i detaljeniveau 3 Ø90-Budget opgaver, oktober 2012 Side 76

77 Opfølgning Opgave 37 Opfølgning på resultat Opfølgning på resultatet for perioden omfatter både ekstern omsætning, intern omsætning, efterposteringer og status. Disse posteringstyper dukker op, når man vælger opfølgning på resultatet. Besætningsforskydning 1. Sæt radio-knappen øverst til højre på Resultat. Vælg detaljeniveau Find linien Besætningsforskydning under linien Svin. Fold linien ud til kontoniveau. 3. Find afvigelsen på primo-værdien på konto Slagtesvin over 60 kg. I den realiserede kolonne er primo-værdien sort, fordi den stammer fra regnskabet. Derimod er ultimoværdien blå. Programmet kopierer primo-værdien over til ultimo-værdien fordi den mangler i regnskabet. Du kan godt taste en anden værdi oveni den blå værdi, hvorved værdien bliver grøn. Blå og grønne værdier er opfølgnings-posteringer og kommer ikke med i regnskabet. 4. Tast ultimo-værdi ( ) 1952 slagtesvin á 550 kr. i stedet for den blå værdi på konto Slagtesvin over 60 kg. (det kan du gøre både i Balance og i Resultat) Ø90-Budget opgaver, oktober 2012 Side 77

78 Opfølgning Efterposteringer Efterposteringer kan i regnskab og budget anvendes til: Efterbetaling Afskrivninger Egne produkter Forskellige fradrag Mv. I budgettet kan efterposteringer blive periodiseret til de enkelte måneder. I Opfølgning skal du derfor tage stilling til i hvilken udstrækning efterposteringerne skal periodiseres med det formål at vise et korrekt resultat for perioden til sammenligning med budgettet. Eksempel, Slagtesvin efterbetaling Ved at vælge hele året som opfølgningsperiode, kan man se, hvordan der er budgetteret på kontoen Slagtesvin efterbetaling. Som det fremgår af nedenstående skærmdump, hvor opfølgningsperioden er hele året 2011, er der i eksemplet ikke periodiseret, men hele betalingen og efterpostering er lagt ind i december. Derfor skal der heller ikke indtastes efterposteringer i kolonnen Realiseret ved kvartalsopfølgningen. Figur: Efterbetaling placeret i december i budgettet Ø90-Budget opgaver, oktober 2012 Side 78

79 Opfølgning Figur: Efterbetaling er ikke periodiseret månedsvis i budgettet posteringerne findes i december, og skal derfor heller ikke periodiseres i den løbende opfølgning, her første kvartal. Afskrivning og ultimo I budgettet bliver afskrivninger periodiseret til hver måned og ultimo. Det sker ikke i regnskabet, så her skal du indtaste afskrivningen som efterpostering, normalt med samme beløb som i budgettet. Men du kan selvfølgelig vælge at afvige. Afskrivnings efterposteringer dannes ved at du i balancen indtaster ultimo på detaljeniveau 3, da beregners en afskrivnings-efterpostering = Primo ultimo. 1. Find i balance fanen konto Driftsbygninger budget indtast samme ultimo værdi som i budgetkolonnen (se figur herunder) 2. Find konto i resultatet fanen Afskrivning bygninger. I budget-kolonnen og i resultatkolonnen kan du se, at der er afskrevet kr. i perioden (3 mdr.). Sæt radio-knappen til højre for månedsfordelings-panelet på Efterposteringer. Her vises felterne til med efterposteringer. 3. Gå til kolonnen Afvigelse og se at afvigelsen på afskrivninger er 0 kr. Ø90-Budget opgaver, oktober 2012 Side 79

80 Opfølgning Figur: Ultimo anlægsaktiver rettes til det der vises for budgettet - Afskrivning beregnes som Primo ultimo som efterpostering Figur: Afskrivninger på driftsbygninger er beregnet ud fra indtastning i balancen. Har du en investering i perioden skal du oprette en selvstændig anlægskonto til denne og indtaste en ultimo på denne kontroller i resultatfanen at der ikke dannes negative afskrivninger på denne (da skal du slette disse) Ø90-Budget opgaver, oktober 2012 Side 80

81 Opfølgning Opgave 38 Udskrifter I denne opgave skal du lære, hvilke muligheder der er for udskrift af Opfølgning. Alle udskrifter skal du i øvelsen vise på skærmen, og ikke printe ud. Udskriftsbestilling Billedet til udskriftsbestillilng er opbygget næsten ligesom det tilsvarende billede i budget: Kasse omsætning / Resultat - Det du udskriver er det du har valgt i skærmbilledet herunder er der valgt Resultat I venstre side kan du vælge, hvilke afsnit, der skal med i udskriften Dine til-/ fravalg af afsnit kan gemmes med Gem som De røde trekanter ud for bemærknings-afsnittene indikerer, at du kan åbne et billedet med bemærkningerne og skrive videre. I højre side kan du indtaste overskrift eller under-overskrift. Sidehoved og sidefod kan fravælges Du kan indtaste en bagatel-grænse i feltet Afvigelse mindre end kr. xxxx udskrives ikke i specifikationsafsnittene Figur: Dialogen til udskriftsbestilling i Opfølgning Ø90-Budget opgaver, oktober 2012 Side 81

Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget

Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget DLBR Ø90 Budget det detaljerede budget Her beskrives hvordan du budgetter på kontoniveau og samtidigt periodiserer dine indtægter og udgifter på måneds bais.

Læs mere

B d u g d e g t e k t u k r usu rs s u Øvel ser Ø 0 budget Superbruger 11. ebruar 2011 V e d n e c n e e t n e t t r e f r f o L r a

B d u g d e g t e k t u k r usu rs s u Øvel ser Ø 0 budget Superbruger 11. ebruar 2011 V e d n e c n e e t n e t t r e f r f o L r a Budgetkur sus Øvel ser Ø90budget-Super br uger 11.f ebr uar2011 Vi dencent r etf orlandbr ug Agr ofoodpar k15 8200År husn 87405000 Ø90Budget kursusbeskrivelse Ø90-Budget-kursusbeskrivelse Formål: Deltagere:

Læs mere

Ø90 Vejledning. Hvis der er foretaget en kortperiodisk opgørelse for perioden, vil opgørelsesposteringer herfra også komme med i råbalancen.

Ø90 Vejledning. Hvis der er foretaget en kortperiodisk opgørelse for perioden, vil opgørelsesposteringer herfra også komme med i råbalancen. Ø90 Vejledning Vejledning til Råbalance Råbalancen i Ø90 kan udskrives to steder fra: 1. I Kasseregistrering kan man udskrive råbalancen direkte via F7 Bestilling Online 2. I skærmbilledet Råbalance (via

Læs mere

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur DLBR Ø90 Råbalance den økonomiske temperatur Råbalancen er et værktøj til at tage den aktuelle driftsøkonomiske temperatur på en ejendom når som helst.

Læs mere

VEJLEDNING TIL ØKONOMIOPFØLGNING

VEJLEDNING TIL ØKONOMIOPFØLGNING VEJLEDNING TIL ØKONOMIOPFØLGNING Økonomiopfølgningen er ment som et værktøj til at tage den aktuelle driftsøkonomiske temperatur på en ejendom når som helst. Økonomiopfølgningen er en rå visning af den

Læs mere

Ø90Budget kursusbeskrivelse

Ø90Budget kursusbeskrivelse Budgetkur sus2011 Vi r ksomhedsi nt er nt Vi dencent r etf orlandbr ug Agr ofoodpar k15 8200År husn 87405000 Ø90Budget kursusbeskrivelse Ø90-Budget-kursusbeskrivelse Formål: Deltagere: Arbejdsform: Formålet

Læs mere

Status- og efterposteringer

Status- og efterposteringer Status- og efterposteringer Side 9. Fordeling mellem privat og erhverv 2 10. Kursregulering og indeksering 6 11. Sted-budgetter 7 12. Anden virksomhed 9 13. Oprettelse af konti i Status 13 14. Sletning

Læs mere

Køb af en ejendom i budget og budgetopfølgning vises med et eksempel på køb af en kvægejendom.

Køb af en ejendom i budget og budgetopfølgning vises med et eksempel på køb af en kvægejendom. Køb af ejendom i budget og -opfølgning Køb af en ejendom i budget og budgetopfølgning vises med et eksempel på køb af en kvægejendom. I eksemplet kan du se, hvordan konteringen håndteres i budget og budgetopfølgning.

Læs mere

Likviditets- og driftsbudget

Likviditets- og driftsbudget Likviditets- og driftsbudget Side Introduktion til budget 2 Skærmbilledets opbygning 4 1. Budgetoplysninger 7 2. Indtastning likviditet 8 3. Kopiering status 11 4. Indtastning status 12 5. Efterpostering/ompostering

Læs mere

Moms og afgifter. Side 15. Moms 2 16. Kontokoblinger i budget 4 17. Afgifter 8 18. Navngiv alternativ, kopier kassedata 10 19.

Moms og afgifter. Side 15. Moms 2 16. Kontokoblinger i budget 4 17. Afgifter 8 18. Navngiv alternativ, kopier kassedata 10 19. Moms og afgifter Side 15. Moms 2 16. Kontokoblinger i budget 4 17. Afgifter 8 18. Navngiv alternativ, kopier kassedata 10 19. Skæve perioder 11 15. Moms Opgave I denne opgave er moms-beregningsprincipperne

Læs mere

Ø90 Vejledning. Vejledning

Ø90 Vejledning. Vejledning Ø90 Vejledning Vejledning Revideret 27. april 2017 Programmet giver mulighed for at lave flere slags budgetter inden for fanerne Produktion, Resultat, Invest./ Finansiering, Balance og Egenkapital. Der

Læs mere

Produktions- og lagerbudget

Produktions- og lagerbudget Produktions- og lagerbudget (Ekstra opgaver) Side 24. Produktionsbudget 2 25. Lagerkonti og priser 5 26. Lagerbudget 7 27. Fastlåsning af budget 10 24. Produktionsbudget Opgave Indlæs produktionsbudget

Læs mere

Ø90 Budgetopfølgning

Ø90 Budgetopfølgning Kom godt i gang med Ø90 Opfølgning Ø90 Vejledning Programmet giver mulighed for at lave opfølgning på budgetterne lavet i Ø90 budget for rådgivere. Desuden mulighed for opfølgning uden at der er udarbejdet

Læs mere

Vejledning til emner Igangsætning 21. maj 2015 Nyheder i Økonomistyring. 1. Budgetopfølgning, Månedsudskrifter

Vejledning til emner Igangsætning 21. maj 2015 Nyheder i Økonomistyring. 1. Budgetopfølgning, Månedsudskrifter Vejledning til emner Igangsætning 21. maj 2015 Nyheder i Økonomistyring 1. Budgetopfølgning, Månedsudskrifter 2. Budget kolonneopsætning: Beregning af en kolonne er forbedret 3. Budget rationaliset arbejdsgang,

Læs mere

Intern omsætning. Side 22. Intern omsætning 2. 23. I/S budgetter 6 (ekstra opgave)

Intern omsætning. Side 22. Intern omsætning 2. 23. I/S budgetter 6 (ekstra opgave) Intern omsætning Side 22. Intern omsætning 2 23. I/S budgetter 6 (ekstra opgave) 22. Intern omsætning Opgave I denne opgave skal du indtaste og afstemme intern omsætning af foder mv. Når der i det daglige

Læs mere

1.1. Udlæsning af budget til anden ejendom. Vejledningen herunder vil blive indarbejdet i O90.dk - Vejledninger

1.1. Udlæsning af budget til anden ejendom. Vejledningen herunder vil blive indarbejdet i O90.dk - Vejledninger Vejledning til emner Igangsætning 23. januar 2015 Nyheder i Økonomistyring Opdateringen indeholder faciliteter vedrørende Budget, -opfølgning og Råbalance. Hovedemnerne er nye kopieringsmuligheder af budget,

Læs mere

Evaluering af budgetter udarbejdet i Ø90-budget efter den 26/11 2010:

Evaluering af budgetter udarbejdet i Ø90-budget efter den 26/11 2010: Projekt: Demonstration af dynamisk ledelse af landbrugsbedrifter Side 1 af 8 Anders Funch, KHL Budgetter er tastet direkte i resultat, likviditet og balance. Budget for andet erhverv (kontoplan 5). Vurdering

Læs mere

Erfa-møde Horsens 28. januar 2016 Jes B. Willumsen Økonomi og Virksomhedsledelse SEGES PUNKT 5. UDVIKLING AF Ø90 ØKONOMISTYRING HVILKE BEHOV SER DU

Erfa-møde Horsens 28. januar 2016 Jes B. Willumsen Økonomi og Virksomhedsledelse SEGES PUNKT 5. UDVIKLING AF Ø90 ØKONOMISTYRING HVILKE BEHOV SER DU Erfa-møde Horsens 28. januar 2016 Jes B. Willumsen Økonomi og Virksomhedsledelse SEGES PUNKT 5. UDVIKLING AF Ø90 ØKONOMISTYRING HVILKE BEHOV SER DU UDVIKLING AF Ø90 ØKONOMISTYRING 1. Statistik 2. O90.dk

Læs mere

Kom godt i gang med Budget

Kom godt i gang med Budget Kom godt i gang med Budget Dette hæfte giver en introduktion til Drifts- og likviditetsbudgettet samt til Likviditetskontrol. Yderligere informationer samt anvisninger på håndtering af forskellige emner

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med Produktionsbudgettet Dette hæfte er en introduktion til produktionsbudgettet. Produktionsbudgettet er det faglige og tekniske grundlag for

Læs mere

Stikords-referat fra Budget ERFA-møde, 22.10.2014 - gruppearbejder, VFL-notater og evaluering af mødet. Gruppearbejde, formiddag

Stikords-referat fra Budget ERFA-møde, 22.10.2014 - gruppearbejder, VFL-notater og evaluering af mødet. Gruppearbejde, formiddag Stikords-referat fra Budget ERFA-møde, 22.10.2014 - gruppearbejder, VFL-notater og evaluering af mødet Gruppearbejde, formiddag 1. Hvilket potentiale ser I i Råbalancen? Foreløbigt regnskab Periodeopgørelse

Læs mere

GÅRDEJER LARS LANDMAND AGRO FOOD PARK AARHUS N

GÅRDEJER LARS LANDMAND AGRO FOOD PARK AARHUS N BUDGETOVERSLAG Intern opstilling 01.01.2017 31.12.2017 GÅRDEJER LARS LANDMAND AGRO FOOD PARK 15, 8200 AARHUS N AGRO FOOD PARK 15 8200 AARHUS N INDHOLD BUDGETBEMÆRKNINGER 3 Ledelsespåtegning...3 Revisors

Læs mere

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 ÅRHUS N AGRO FOOD PARK AARHUS N

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 ÅRHUS N AGRO FOOD PARK AARHUS N DEMO BUDGET KØB AF EJENDOM Vejledning budget 01.01.2016 31.12.2016 SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 ÅRHUS N AGRO FOOD PARK 15 8200 AARHUS N INDHOLD ÅRSBUDGET 3 5-kolonner... 4

Læs mere

Frontløbere rapport for Ø90 Budget

Frontløbere rapport for Ø90 Budget Frontløbere rapport for Ø90 Budget 2.11.2010 Testere Jens Brandenborg Jysk Landbrugsrådgivning Anders Funch Kolding Herreds Landbrugsforening Budget foretaget på ø-90 nr. 3335 ktp 5 (15-18/10), 3003 ktp

Læs mere

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 AARHUS N LANDBOVEJEN PÅLANDET

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 AARHUS N LANDBOVEJEN PÅLANDET DEMO BUDGETOPFØLGNING KØB AF EJ Vejldning Resultatopfølgning 01.01.2016 30.06.2016 SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 AARHUS N LANDBOVEJEN 123 1234 PÅLANDET INDHOLD ÅRSBUDGET OPFØLGNING

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

GÅRDEJER LARS LANDMAND AGRO FOOD PARK AARHUS N

GÅRDEJER LARS LANDMAND AGRO FOOD PARK AARHUS N RÅBALANCE Årets resultat sammenlignet med sidste år GÅRDEJER LARS LANDMAND AGRO FOOD PARK 15, 8200 AARHUS N AGRO FOOD PARK 15 8200 AARHUS N INDHOLD Virksomhedsoplysninger...3 Bemærkninger til råbalancen...4

Læs mere

GÅRDEJER LARS LANDMAND AGRO FOOD PARK AARHUS N

GÅRDEJER LARS LANDMAND AGRO FOOD PARK AARHUS N RÅBALANCE Resultat 3. kvartal i forhold til tidligere år GÅRDEJER LARS LANDMAND AGRO FOOD PARK 15, 8200 AARHUS N AGRO FOOD PARK 15 8200 AARHUS N INDHOLD Virksomhedsoplysninger...3 Bemærkninger til råbalancen...4

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Intern håndtering af FlexRegnskab

Intern håndtering af FlexRegnskab Intern håndtering af FlexRegnskab Udkast til Best Practice for FlexRegnskab i et rådgivningscenter Interne krav til FlexRegnskab og krav til kunden Regnskaber under konceptet FlexRegnskab kan både udarbejdes

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med Produktionsbudget Dette hæfte er en introduktion til produktionsbudgettet. Produktionsbudgettet er det faglige og tekniske grundlag for budgettering

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Årsrapport 2.0 Plus

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Årsrapport 2.0 Plus Kom godt i gang med DLBR Årsrapport Mark 2.0 Online Plus DLBR Ø90 Årsrapport 2.0 Kom godt i gang I denne Maxibog kommer vi rundt om alle de steder som jf. årsrapport 2.0 skal tilpasses. Det vil ikke være

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 ÅRHUS N AGRO FOOD PARK AARHUS N

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 ÅRHUS N AGRO FOOD PARK AARHUS N INTERNT REGNSKAB 2016 01.01.2016 31.12.2016 SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 ÅRHUS N AGRO FOOD PARK 15 8200 AARHUS N INDHOLD Resultatopgørelse - intern.........................

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

RESULTATOPFØLGNING OG FORVENTET RESULTAT

RESULTATOPFØLGNING OG FORVENTET RESULTAT RESULTATOPFØLGNING OG FORVENTET RESULTAT RESULTATOPFØLGNING ERFARINGERNE FRA 2015 Kalkuler kan give problemer med ultimo og beregning af beholdningsforskydning Fjernes ved budgetlægning Tilpasset med kalkule

Læs mere

Ø90 Online - sådan - Kasseregistrering

Ø90 Online - sådan - Kasseregistrering Ø90 Online - sådan - Kasseregistrering DLBR Ø90 Online Kasseregistrering Her beskrives hvordan du anvender kasseregistrering og de tilknyttede faciliteter til din løbende bogføring i Ø90 Online. Redigeret

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

Kom godt i gang med Bogføring

Kom godt i gang med Bogføring Kom godt i gang med Bogføring Dette hæfte giver en introduktion til Bogføring. Yderligere informationer samt anvisninger på håndteringer af forskellige emner vedrørende bogføring kan du finde på landscentrets

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

GÅRDEJER LARS LANDMAND AGRO FOOD PARK AARHUS N

GÅRDEJER LARS LANDMAND AGRO FOOD PARK AARHUS N BUDGETOVERSLAG Ekstern opstilling 01.01.2017 31.12.2017 GÅRDEJER LARS LANDMAND AGRO FOOD PARK 15, 8200 AARHUS N AGRO FOOD PARK 15 8200 AARHUS N INDHOLD BUDGETBEMÆRKNINGER 3 Ledelsespåtegning...3 Revisors

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, landbrug Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2. Resultatopgørelse

Læs mere

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 AARHUS N LANDBOVEJEN PÅLANDET

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 AARHUS N LANDBOVEJEN PÅLANDET DEMO BUDGETOPFØLGNING KØB AF EJ Vejldning Likviditetsopfølgning 01.01.2016 30.06.2016 SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 AARHUS N LANDBOVEJEN 123 1234 PÅLANDET INDHOLD ÅRSBUDGET

Læs mere

Oprettelse og tabeller

Oprettelse og tabeller Oprettelse og tabeller Oprettelse af kursusejendom Side Indstilling af PC... 1 Opret bruger... 2 Opret medlem... 3 Indlæs/hent/udlæs data... 5 Tabeller (ekstraopgaver) Kontoplan... 8 Udvælg konto... 9

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

Anvendelse af Finanssaldi

Anvendelse af Finanssaldi Anvendelse af Finanssaldi Funktionaliteten Finanssaldi kan være anvendelige når du eksempelvis vil: Trække et budget ud og arbejde videre med det i Excel. Lave periodiske analyser af forbrug. Lave prognoser

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Budget bemærkninger Landsniveau, november Lars Hansen Fru. Hansen Agro Food Park 15 Skejby 8200 Århus N

Budget bemærkninger Landsniveau, november Lars Hansen Fru. Hansen Agro Food Park 15 Skejby 8200 Århus N Budget bemærkninger Landsniveau, november 2011 01.01.2012 31.12.2012 Lars Hansen Fru. Hansen Agro Food Park 15 Skejby 8200 Århus N Forside Indholdsfortegnelse og indholdsfortegnelse side 2 Indhold Budgetbemærkninger

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion

Læs mere

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder Generelt Om Lagerstyring af handelsvarer Modulet Lagerstyring af handelsvarer er et tillægsmodul til Næsgaard Mark. Det er derfor ikke tilgængeligt for alle brugere.. Lagerstyring af handelsvarer åbnes

Læs mere

Statusseddel. Tomme ejendomme 500-1999 Periode: 01.01.11-30.06.11 Agro Food Park 15 Skejby 8200 Århus N

Statusseddel. Tomme ejendomme 500-1999 Periode: 01.01.11-30.06.11 Agro Food Park 15 Skejby 8200 Århus N Statusseddel side 1 Statusseddel Tomme ejendomme 500-1999 Periode: 01.01.11-30.06.11 Agro Food Park 15 Skejby 8200 Århus N Status pr. 30.06.2011 Denne statusseddel kan ikke indberettes via internet. For

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2300 Resultatopgørelse incl. intern omsætning A2400 Finansiering A2404 Analyse af passiver

Læs mere

Opdateringsbeskrivelse

Opdateringsbeskrivelse Opdateringsbeskrivelse til Version 3.76 Opdateringsbeskrivelse Udgivet December 2008 Redaktør Tryk Udgiver Esben Andersen Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret,

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Brugermanual. Til Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel

Brugermanual. Til Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel Brugermanual Til Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel Brugermanual til Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel 1. Indledning Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel findes på

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Brug af fejlkontrollen når der udarbejdes indkomst- og formueopgørelse (fejl i kapitalforklaring)

Brug af fejlkontrollen når der udarbejdes indkomst- og formueopgørelse (fejl i kapitalforklaring) 14. maj 2019 Brug af fejlkontrollen når der udarbejdes indkomst- og formueopgørelse (fejl i kapitalforklaring) Indhold 1 Brug fejlkontrollen!... 3 1.1 Lige efter årsrulning af Skat Nova fil fra sidste

Læs mere

Bank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti

Bank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti Bank Management / Bankafstemning Ideen bag modulet er, at du importerer alle dine transaktioner fra din bank, og så forbliver disse transaktioner i Uniconta, på samme måde som alle andre transaktioner.

Læs mere

11. Balance og egenkapital

11. Balance og egenkapital 95 11. Balance og egenkapital Opgave 11.1. Balance (I) På en kvægejendom er der den 31/12 følgende aktiver og gæld: Bank-/sparekasselån 995.643 kr. Tilgodehavender 71.110 kr. Momsgæld 61.840 kr. Kassekredit

Læs mere

Kom godt i gang med Benchmarking Indholdsfortegnelse

Kom godt i gang med Benchmarking Indholdsfortegnelse Kom godt i gang med Benchmarking Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Opsætning 3. Opstart af programmet 3.1 Start Ø90 op 3.2 Overfør regnskab 3.3 Opstart af benchmarking 4. Informationer om benchmarkings

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Udskrifter. Side 7. Udskrift likviditetsbudget 2 8. Udskrift driftsbudget 4

Udskrifter. Side 7. Udskrift likviditetsbudget 2 8. Udskrift driftsbudget 4 Udskrifter Side 7. Udskrift likviditetsbudget 2 8. Udskrift driftsbudget 4 7. Udskrift likviditetsbudget Udskrifter Alle udskrifter kan vises på skærmen. Du skal nu se på de forskellige muligheder der

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan. . Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

17.2g Salon Hairstyle [S01]

17.2g Salon Hairstyle [S01] 17.2g Salon Hairstyle [S01] Tomas Haahr startede 1. januar 2011 sin egen frisørsalon under navnet Salon Hairstyle. Frisørsalonen ligger i Saksild, hvor Tomas Haahr har lejet et godt beliggende forretningslokale

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS Brugervejledning til KasseRapportenPLUS INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - OPSÆTNING...9 KASSERAPPORTEN -

Læs mere

Avanceret budget. Budgetposterne registreres kun i Finans og kun på finanskontiene i kontoplanen. Budgettet vises på fanen Periodesaldi.

Avanceret budget. Budgetposterne registreres kun i Finans og kun på finanskontiene i kontoplanen. Budgettet vises på fanen Periodesaldi. Avanceret budget Avanceret budget udvider mulighederne for budget på dimensioner, likviditetsbudget og meget mere. Avanceret budget giver mulighed for ægte budgetposteringer, der indtastes og bogføres

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Foderbudget

Kom godt i gang med DLBR Foderbudget Kom godt i gang med DLBR Foderbudget Kom godt i gang med Foderbudget Dette hæfte er en introduktion til brugen af foderbudget. Foderbudgettet har til formål - med udgangspunkt i køernes og kviernes daglige

Læs mere

Årsafslutning, Dan primo. Hvad skal der gøres ved årsafslutning. Opret næste regnskabsår

Årsafslutning, Dan primo. Hvad skal der gøres ved årsafslutning. Opret næste regnskabsår Årsafslutning, Dan primo Når et regnskabsår er afsluttet, alle bilag er bogført og beholdningskontiene er afstemt, skal der dannes primotal i næste regnskabsår. Det vil sige, at årets resultat skal opgøres

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter Generelt Om Lagerstyring af handelsvarer Følgesedler fra DLG Modulet er et tillægsmodul til Næsgaard Mark. Det er derfor ikke tilgængeligt for alle brugere.. Klik her for at se vejledning til importen

Læs mere

26/1-2016 Laila Foldager Scharff MOMS OG SKATTEDISPONERINGSBILLEDE M.M.

26/1-2016 Laila Foldager Scharff MOMS OG SKATTEDISPONERINGSBILLEDE M.M. 26/1-2016 Laila Foldager Scharff MOMS OG SKATTEDISPONERINGSBILLEDE M.M. DAGSORDEN Moms Anbefalet arbejdsgang ved helårsmoms Udfordringer Kendte fejl Skattedisponeringsbilledet Brush up hvordan læses og

Læs mere

SimaxCash. Brugervejledning

SimaxCash. Brugervejledning SimaxCash Brugervejledning 1 Indhold 1 Opsætning af varer... 3 1.1 Hovedgrupper... 3 1.2 Varegrupper... 5 1.3 Varer... 9 2 Opsætning af tilbud... 18 2.1 Kombinationstilbud... 18 3 Opsætning af kasseterminal...

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

Behandling af vindmøller der er hjemhørende i udlandet i Ø90 regnskabet

Behandling af vindmøller der er hjemhørende i udlandet i Ø90 regnskabet Udenlandsk indkomst (eksempel med vindmølle) Behandling af vindmøller der er hjemhørende i udlandet i Ø90 regnskabet Du skal bruge de særlige konti til udenlandsk virksomhed. I den forbindelse vil det

Læs mere

I Winfinans.NET er det muligt at konsolidere posteringer fra datterselskaber i et moderselskab.

I Winfinans.NET er det muligt at konsolidere posteringer fra datterselskaber i et moderselskab. Konsolidering I.NET er det muligt at konsolidere posteringer fra datterselskaber i et moderselskab. Posteringerne fra datterselskaberne bliver posteret som totaler for hver konto månedsvis i moderselskabet.

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange.

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. Kontoskema Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. I det efterfølgende vises, hvordan en simpel regnskabsrapport kan laves ved

Læs mere

Budgetbemærkninger og budgettemaside. 28. Budgetbemærkninger

Budgetbemærkninger og budgettemaside. 28. Budgetbemærkninger Budgetbemærkninger og budgettemaside 28. Budgetbemærkninger Introduktion I Drifts- og likviditetsbudgettet kan du skrive budget bemærkninger i Word eller Excel. Bemærkningerne udskrives som første del

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer

Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer Opsætning af finansbalancer. 1) Vælg Økonomi 2) Klik på Opsætning 3) Dobbelt klik på Balance I Axapta er det muligt at rapportgenerere egne balancer.

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

Funktionalitet i den nye fleksible kapitalforklaring

Funktionalitet i den nye fleksible kapitalforklaring Funktionalitet i den nye fleksible kapitalforklaring 8. april 2016 Indhold 1 Struktur i kapitalforklaringen... 2 1.1 Data anvendelse i Årsafslutning... 2 1.1.1 Hvilke data overføres... 3 1.1.2 Data bruges

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, forretning Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2.

Læs mere

17.2k Fashion Shoe [F01]

17.2k Fashion Shoe [F01] 17.2k Fashion Shoe [F01] Rikke Bæk startede for 1½ år siden skobutikken Fashion Shoe. Hun benytter programmet C5 til den daglige bogføring. Rikke ønsker din hjælp til bogføringen af bilag den 01/07 2011.

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016

AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016 AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016 Kundenr. Navn: Adresse: Telefon: Biltelefon: Mail: Besøgsdato: Mål for besøgsdato: Medvirken af fagkonsulenter: Planteavl: Navn Svineavl: Navn Kvægavl: Navn Kopi af budget sendes

Læs mere