Kom godt i gang med Bogføring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang med Bogføring"

Transkript

1

2 Kom godt i gang med Bogføring Dette hæfte giver en introduktion til Bogføring. Yderligere informationer samt anvisninger på håndteringer af forskellige emner vedrørende bogføring kan du finde på landscentrets hjemmeside, under DLBR IT Økonomi. Du kan finde yderligere oplysninger på Udgivet September 2006 Redigeret November 2010 Redaktør Tryk Udgiver Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug, Økonomi

3 Kom godt i gang med Bogføring Brugervejledning Indholdsfortegnelse Oprettelse... 5 Medlemsoplysninger... 6 Dataudveksling... 7 Tabeller, konti... 8 Betalingsarter... 9 Kontokoblinger Bogføring Bankdata overførsel til Bogføring Eksport af data fra netbank Før der indlæses data Indlæs bankdata Første gang der indlæses bankdata Bankkonto Banknavn Bankkonto Søg fil Vis/skjul opsætning Kontonummertildeling Lav din egen bankopsætning Afstem data Låste data Status- og efterposteringer Periodeopgørelse Udskrift Momsopgørelse Taster Funktionstaster Genvejstaster

4 Kom godt i gang med Bogføring Brugervejledning 4

5 Kom godt i gang med Bogføring Oprettelse Oprettelse Det første billede du møder, når du starter DLBR IT (PC programmerne), er Menubilledet, hvor du kan oprette dig selv som medlem og bruger samt vælge fagområde. Du opretter medlem og bruger via Redigér. Vælg opret - redigér medlem. I Medlem indtastes dine oplysninger herunder kreds-, plan- og ejendomsnummer. Hvis du ikke kender disse, kontakt da dit regnskabskontor. Vælg Bruger og Medlem i de hvide combobokse. Når du har valgt medlem og bruger vælges Økonomi i venstre side af billedet eller via Hovedmenu - Økonomi. 5

6 Kom godt i gang med Budget Medlemsoplysninger Medlemsoplysninger Vælg primomåned for regnskabsåret og momsprincip. Ønsker du senere at ændre momsprincip gøres dette under det lodrette faneblad, Tabeller og vandrette faneblad, Steder. Har du programmet Fakturering indberettes kontotype og kontonummer. Hvis SE-nummer mangler. Vælg Hovedmenu Redigér/opret bruger. Indtast SE-nummer på sidste linie. Det samme gælder for kreds-, plan- og ejendomsnummer 6

7 Kom godt i gang med Bogføring Dataudveksling Dataudveksling Fanebladene Udlæs data/indlæs data (under det lodrette faneblad Ejendom) bruges, når du skal udveksle data f.eks. med regnskabskontoret. Når du skal indlæse data vælg da først, hvor der skal indlæses fra. Klik på Indhold. Programmet undersøger nu, hvad der findes af data, og felterne ud for de fundne data bliver hvide. Sæt markering ud for de data, der ønskes indlæst. Når du skal udlæse data, kan du klikke på vælg. Her kan du se, hvilke data der findes og markere, hvad der skal udlæses. Hvis du ønsker en sikkerhedskopi af alle dine økonomidata, skal du under Udlæs data sætte markering i Hele økonomidatabasen. Ved at klikke i vælg/vis perioder kan du se, hvilke data der findes og her markere, hvad der skal udlæses. 7

8 Kom godt i gang med Bogføring Tabeller, konti Tabeller, konti I tabeller findes bl.a. Konti. Det er her du udpeger konti, du vil anvende. Som udgangspunkt er det en god ide at få regnskabskontoret til at sende en diskette med de konti, de normalt bruger til dit regnskab. Du skal stå i Viser alle, hvis du vil se, hvilke konti, der findes. Du skifter imellem Viser alle og Viser udvalgte med t. Sæt markøren på den konto, du vil tilvælge og tilføj den med b + E. Når du tilvælger en konto, kommer der en markering under Tilvalgt. Brug t til at skifte mellem Viser alle og Viser udvalgte. Hvis du vil ændre teksten på kontoen, brug b + R. Under rediger konto findes også Forvalg og Åbningskoder. Ret kun i disse efter aftale med regnskabskontoret. Opbygning af kontoplanen kaldes et træ. Du kan bruge x/z til at folde træet ud og ind. 8

9 Kom godt i gang med Bogføring Tabeller, konti Betalingsarter Før du kan starte Bogføring, skal der oprettes betalingsarter. De konti, hvor dine betalinger normalt hæves fra/indsættes (kassekreditten, kassen mv.), tildeles en betalingsart. Betalingsarten oprettes med primodato for måned, hvor du vil starte dine registreringer, f.eks

10 Kom godt i gang med Bogføring Kontokoblinger Kontokoblinger Kontokoblinger er en hjælpefacilitet under kontering af f.eks. el. Har du tilvalgt kontokoblingen til konto (under fanebladet Tabeller og Kontokoblinger), bliver afgiften automatisk konteret, når du anvender konto Koblingerne aktiveres, når der indtastes i et af følgende felter: Kontonummer Kvantum 1 Kvantum 2 Beløb. Hvis kontokoblingen aktiveres igen, bliver allerede dannede linier ikke slettet automatisk det skal gøres manuelt med ctrl+d. Ved overførsel af bankdata, er det muligt at påsætte kontonumre automatisk. Men kontokoblinger aktiveres ikke under indlæsning af bankdata. Først bagefter, når der tastes i et af ovenstående felter. Til bilag som elregninger, lån og løn, der altid skal konteres ud på flere konti, kan du lave/tilvælge en kontokobling. På landsniveau er der lavet kontokoblinger til bl.a. el og løn. Disse kan tilvælges under Tabeller - Kontokoblinger. Til lån skal du selv oprette kontokoblingen. 10

11 Kom godt i gang med Bogføring Kontokoblinger Her er vist kontokoblingen for konto Når denne bruges i bogføring i perioden 1/1 31/ vil der blive omposteret 0,10 kr./kwh til konto , 0,5560 kr. (kwh til konto og -0,6560 kr./kwh til konto ). Husk at kwh skal indtastes i kvantum 1. Når der udsendes ændringer til f.eks. afgiftssatser, skal du vælge basisværdi (b + B) på den pågældende kontokobling, før ændringen slår igennem. 11

12 Kom godt i gang med Bogføring Kontokoblinger Bogføring Bogføring Skærmbilledet er bygget op som en almindelig kassebog, men derudover kan du tilføje andre oplysninger. Bl.a. Produktionsgren og Høstår, så du kan se det økonomiske resultat for f.eks. vårbyggen. I Type skrives betalingsarten. Dvs. hvor pengene er indsat/hævet. Du kan lave forslag til feltet, så det altid er udfyldt med f.eks. 2. Dette gøres under Funktioner. Kom godt i gang med Bogføring Bogføring Du kan søge kontonumre med o. Skriv sv i tekst og tryk o så kommer de konti som starter med sv. Bruges?sv vises alle konti, hvor teksten indeholder sv. Skriv 4000 i konto og tryk o, så vises konti i det interval, der indeholder konto Det er ikke nødvendigt at påsætte kontonumre i Bogføring. Posteringer skal blot indeholde dato, tekst og beløb. Det er altså muligt at indtaste bilag, selvom man er i tvivl om hvilket kontonummer, der skal anvendes. Konteringen skal dog foretages før eller siden af enten landmanden eller regnskabskontoret inden posteringerne overføres til Ø90. Det er muligt at udlæse poster med og uden kontonumre. Nederst i billedet kan du følge saldi på check, bilag og betalingsarter. Du vælger selv hvilke betalingsarter, der skal vises ved at dobbeltklikke og vælge. 12

13 Kom godt i gang med Bogføring Kontokoblinger Når du er færdig med en måneds registrering, skal du afstemme data (b + A), checke at saldi stemmer og derefter låse perioden. Når du har låst, kan du ikke rette i det indtastede, men du kan lave rettelses- eller omposteringer. Stemmer kassekreditten ikke, kan du få vist et kontoudtog på skærmen. Klik på og vælg kontoudtog, periode og betalingsart. Klik Vis udskrift. Alle kolonner kan sorteres i dato-, alfabetisk eller nummerorden. Klik en gang på kolonneoverskriften f.eks. Konto. I registreringsbilledet kan du bruge y, w, x, z, e og v til at flytte mellem felterne. Du kan flytte rundt på kolonner og ændre bredde i selve bogføringsbilledet ved hjælp af musen. Sæt markøren på Konto og hold venstre musetast nede og træk kolonnen derhen, hvor du vil have den og slip. Bredden ændres ved at sætte markøren på den lodrette streg mellem to kolonner. Når markøren bliver til to pile, holdes musetasten nede. Træk til den ønskede bredde. Der er på landsniveau lavet seks forslag til opsætning af skærmbilledet. Du kan vælge mellem disse eller lave dine egne opsætninger. Vil du selv lave en skærmbilledopsætning, vælg Opsætning og Rediger. Har du sat markering i Overspringsfelt, vises feltet i skærmbilledet, men det springes over, når du taster. 13

14 Kom godt i gang med Bogføring Kontokoblinger Bogføring I Arbejdsblokopsætningen kan du også under Nøgletal til- /fravælge visning af saldi på check, bilag og betalingsarter. Husk! Når du har lavet din egen opsætning, skal den gemmes. Luk Arbejdsblokopsætningen, vælg igen Opsætning og Gem som. Felter med nøgle (f.eks. Type) kan ikke fravælges. Hvis alle betalinger kører på samme betalingsart, så forvælg betalingsarten under Funktioner og vælg overspring på feltet Type i arbejdsblokopsætningen. 14

15 Kom godt i gang med Bogføring Bankdata overførsel til Bogføring Bankdata overførsel til Bogføring Posteringer fra en netbank kan overføres til DLBR Bogføring. Det eneste krav er, at det fra din netbank er muligt at eksportere/udlæse/udskrive kontoudtoget til en fil og overføre filen til din pc. Eksport af data fra netbank For at udnytte faciliteten er det nødvendigt, at netbanken kan eksportere/udlæse data til en fil. Det sker som regel til en excellignende fil eller csv-fil (kommasepareret fil). Gem datafilen på pc en f.eks. under c:\bankdata\ eller en anden mappe. Der er selvsagt forskel på netbanker, men ikke mere end at logikken og opbygningen er stort set den samme, og de fleste netbanker har en eksportfunktion. Før der indlæses data Start med at oprette den eller de betalingsarter, der skal indlæses poster til. Det kan eksempelvis være en kassekredit. Vælg den lodrette fane Tabeller og den vandrette fane Betalingsarter. Opret nu den eller de relevante betalingsarter ved at trykke b+ R. Er der allerede oprettet de betalingsarter du ønsker at indlæse data til, skal de ikke oprettes igen. Vend tilbage til Kasseregistrering. Indlæs bankdata Funktionen indlæs bankdata findes i bogføring. Vælg Funktioner og Indlæs bankdata eller højreklik med musen og vælg Indlæs bankdata menupunkt. Bankdata kan også indlæse under fanen Ejendom Indlæs Data. Første gang der indlæses bankdata For at BEDRIFTSLØSNINGs kasseregistrering kan indlæse bankdata, skal der foretages lidt opsætning. Hovedbillede for indlæsning af bankdata 15

16 Kom godt i gang med Bogføring Bankdata overførsel til Bogføring Bankkonto For at kunne indlæse data er det nødvendigt at oprette betalingsarter til de bankkonti, der skal indlæses data fra. En konto i banken svarer således til en betalingsart i DLBR Bogføring. Opret nu den bankkonto, der skal indlæses fra. Opret kontoopsætning Vælg [rediger] og derefter [ny]. Indtast dit kontonummer i banken, navngiv kontoen (f.eks. kassekredit) og angiv en betalingsart. Skal der indlæses data fra mere end en bankkonto, skal de øvrige oprettes på samme måde. Opret/rediger dialog Slet kontoopsætning Hvis en konto ikke længere skal bruges, kan den slettes under rediger kontoopsætning. Banknavn Da der er forskelle mellem netbanker, er der også forskel på, hvordan de udlæste data ser ud. Der er derfor lavet en række standarder for de største banker bl.a. Danske Bank, Nordea, BG Bank, Nykredit Bank m.fl. Det er desuden muligt at oprette sine egne banker, der efterfølgende kan vælges. Vælg banknavn 16

17 Kom godt i gang med Bogføring Bankdata overførsel til Bogføring Søg fil Her vælges den fil, der skal indlæses, efter den er eksporteret fra netbanken. Det kunne være fra mappen c:\bankdata\. Husk at vælge den rigtige fil hvis der ligger flere i samme mappe. Kig på datoen for at se hvornår filen er gemt. Vælg bankdatafil Vis/skjul opsætning Skjuler/viser detaljerne der bruges til indlæsning af data. Her vises den måde data er opdelt på; datoformater, decimaltegn mv. Visning af opsætningen er kun nødvendig første gang, der skal indlæses fra en ny konto, eller hvis der opstår problemer under indlæsningen så den afbrydes. Kontonummertildeling Funktionen gør det muligt at koble en posteringstekst og et kontonummer sammen. Formålet med denne facilitet er, at næste gang der overføres bankdata genkendes posteringsteksten, og dermed sker påsætning af kontonummer automatisk. Ellers sker indlæsning uden kontonumre, som efterfølgende skal påsættes af landmanden eller kontoret. F9 skifter mellem Vis alle og Vis udvalgte. Vis alle viser alle posteringstekster, der har et kontonummer tilknyttet. Vis udvalgte viser poster, der ikke er tilknyttet et kontonummer. Dialog til kontonummertildeling 17

18 Kom godt i gang med Bogføring Bankdata overførsel til Bogføring Lav din egen bankopsætning DLBR ØkonomiIT indeholde standarder for de største banker. Hvis din bank ikke er her i blandt, skal du selv oprette en opsætning. Det gør du ved at tilrette de forskellige parametre. Start med at finde den fil du vil indlæse med knappen Søg fil. Tryk derefter på Se fil og udskriv filen herfra. Opfat citationstegn Bruges hvis der er citationstegn om teksten. Det er ikke så almindeligt, men det kan forekomme. Skift fortegn på beløb Det kan forekomme, at data fra bankerne har omvendt fortegn, således at udgifter har positivt fortegn og indtægter negativt, og i den situation skal fortegnet vendes. Afgrænser Afgrænseren er det tegn, der i datafilen skiller søjlerne ad, således at dato og tekst er adskilt. Det er i de fleste tilfælde semikolon, men et par andre tegn er også brugte. De mest almindelige er angivet i rullemenuen. Vælg Andet og skriv afgrænseren hvis den ikke findes i menuen. Vælg afgrænser Datoformat Der er mange måder at skrive en dato på f.eks. to- eller fircifrede årstal, måneden først. Vælg dataformat 18

19 Kom godt i gang med Bogføring Bankdata overførsel til Bogføring Tusindtalsseparator Tusind kan med tal skrives på et par måder; 1000 eller I sidste tilfælde er der en tusindstalsseparator, og den er punktum. Vælg tusindtalsseparator Decimaltegn Det mest almindelige er et komma. I nogle tilfælde anvendes den amerikanske måde, hvor der bruges punktum f.eks Her kan vælges komma eller punktum. Begynd indlæs med Angiver den første linie der skal indlæses. Nogle datafiler, indeholder en såkaldt statuslinie, som beskriver hvad filen indeholder, og det er vigtigt, at denne ikke indlæses. Afslut indlæses med Angiv den sidste linie der skal indlæses. Der tælles nedefra. dvs. 1 betyder at sidste linie medtages. 2 betyder, at nederste linie ikke indlæses. Det kan eksempelvis være, at sidste linie indeholder oplysninger om, hvornår udtrækket er foretaget, og den skal ikke indlæses. Felter til indlæsning Her skal angives, hvilke felter der skal indlæses til kassen. Der tastes 1 under dato, hvis felt 1 er dato-feltet. Gem ændring / slet Har du oprettet din egen bank skal du huske at gemme denne opsætning. Du kan også slette en opsætning du selv har lavet. Standard-bankerne kan ikke slettes. 19

20 Kom godt i gang med Bogføring Bankdata overførsel til Bogføring Afstemte data Er der afstemte data for den periode, hvor der forsøges overført data til, vil afstemningen falde og data indlæses i perioden. Bemærk desuden at overføres der data til en periode, hvor der i forvejen er posteringer med samme betalingsart, vil disse posteringer blive slettet under indlæsningen. Dette sker for at undgå dobbelt overførsel, hvor samme postering kan findes to eller flere gange. Låste data Det er ikke muligt, at indlæse data i en periode der er låst. I så tilfælde afbrydes indlæsningen og ingen data indlæses. 20

21 Kom godt i gang med Bogføring Status- og efterposteringer Status- og efterposteringer Du skal starte med at indtaste primostatus. Få evt. hjælp fra regnskabskontoret. Ultimo beregnes automatisk ud fra omsætningen i bogføring, dog skal eventuel besætning og beholdning indtastes ultimo. Vælg kontoen i træet og brug q. Så hopper markøren til indtastningsfeltet i højre side. b + r/s springer til forrige/næste konto. I afskrivning og pristal indtastes procent for hele året uanset periodens længde. Sæt markøren på Omsætning og højreklik. Vælg Omsætningsposteringer, så vises periodens omsætning. Du kan lave efterposteringer til perioden. Vælg linien Efterpostering. Her kan efterposteres private andele, egne produkter og under Andre efterposteringer kan skyldige regninger ved periodens udløb posteres. 21

22 Kom godt i gang med Bogføring Periodeopgørelse Periodeopgørelse Du kan udskrive en periodeopgørelse, som dannes på baggrund af Status- og efterposteringer. Her kan du sammenligne resultatet med sidste år. Du bestemmer selv, hvor ofte du vil lave en periodeopgørelse. Dog må der ikke laves to perioder i Status- og efterposteringer, som har samme ultimodato (f.eks. aldrig perioden 1/10 31/ og perioden 1/ / ). Her vises som eksempel lidt af periodeopgørelsen. 22

23 Kom godt i gang med Bogføring Udskrift Momsopgørelse Udskrift Momsopgørelse Momsopgørelsen udskrives pr. SE-nummer. Se-nummeret skal være oplyst, se under Medlemsoplysninger, side 4. Skal momsprincippet ændres, gå til fanebladet Tabeller og Steder. I momsår vælges normalt regnskabsåret. Har du status 1/1 og skal udskrive momsopgørelse for 1/7 30/ vælges Momsår jan og i Momsperiode 3. kvartal. Indberetning for 1. og 2. kvartal vil blive fratrukket momsomsætning for perioden 1/1 30/ Har du sommerstatus f.eks. 1/7, kan du i stedet vælge Momsår jul og i Momsperiode 1. kvartal. Så får du også en momsopgørelse for perioden 1/7 30/9 2005, men her vil ikke være fratrukket indberetninger for tidligere perioder i år Det er her alene momsomsætning for perioden 1/7 30/ som medregnes. 23

24 Kom godt i gang med Bogføring Taster Taster Musen kan bruges overalt, men du kan også bruge tastaturet alene. Funktionaliteten er i det store hele Windows standard med enkelte specielle tilretninger, som gælder for DLBR Økonomi IT. Funktionstaster Markøren er enten en lodret streg, der blinker i feltet, eller en stiplet firkant omkring en knap, et faneblad eller et felt. e (numerisk) springer videre til næste felt. f opdaterer, men bliver stående i feltet. v springer mellem alle felter. Hvis du bliver ved med at tabulere, bevæger markøren sig ud på de vandrette og lodrette faneblade. q -tasten vil i f.eks. budgettet og status flytte markøren fra et område i skærmbilledet til et andet. j+ q flytter markøren tilbage. o, vis muligheder. l er brugervejledningen. b+ r/s skifter til forrige/næste konto. I Kasseregistrering springes til forrige/næste måned. t skifter mellem Viser alle/viser udvalgte, f.eks. ejendoms-/kredskontoplan. j+ t udfolder alle linier i træet. b+ t sammenfolder alle linier i træet. y, w, x og z virker i alle felter i indtastningsbilleder, som f.eks. bogføring og månedsfordelingsbilledet i budgettet. Piletasterne kan også bruges til at åbne og lukke kontoplanen. Bemærk, at der er forskel på de to Enter -taster f og e. 24

25 Kom godt i gang med Bogføring Genvejstaster Genvejstaster Generelle... b + Slet... D Udskriv... P Fortryd... Z Rediger/opret konto... R Periode... H Bemærkninger, følgebrev... T Klip... X Kopier... C Indsæt... V Produktionsbudget Produktion og forbrug... F Produktionsomfang... O Besætning og forskydning... U Kasse... b + Saldooversigt... E Søg... F Afstem... A Lås... L Indsæt linie... I Likviditets- og driftsbudget Driftskredit... K Budgetoplysninger... B Intern omsætning... I Faktura... b + Kopier fra følgeseddel mv.... K Kopier faktura... A Åben ny, tom faktura mv.... N Rediger/opret kunde... O Rediger/opret produkt... G Kundesaldo... U Vælg lukket faktura... F Indsæt linie... I Tabeller Tilføj... E Basisværdi... B Skjul konto... S 25

26 Kom godt i gang med Bogføring Genvejstaster Skjul konti... F a + det understregede bogstav, der er vist i menuerne, kan bruges som genvej. 26

27

Oprettelse og tabeller

Oprettelse og tabeller Oprettelse og tabeller Oprettelse af kursusejendom Side Indstilling af PC... 1 Opret bruger... 2 Opret medlem... 3 Indlæs/hent/udlæs data... 5 Tabeller (ekstraopgaver) Kontoplan... 8 Udvælg konto... 9

Læs mere

Ø90 Online - sådan - Kasseregistrering

Ø90 Online - sådan - Kasseregistrering Ø90 Online - sådan - Kasseregistrering DLBR Ø90 Online Kasseregistrering Her beskrives hvordan du anvender kasseregistrering og de tilknyttede faciliteter til din løbende bogføring i Ø90 Online. Redigeret

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere

Kom godt i gang med Fakturering

Kom godt i gang med Fakturering Kom godt i gang med Fakturering Dette hæfte er en introduktion til Fakturering. Fakturering udgør sammen med Bogføring og Status- og efterposteringer registreringsdelen i DLBR ØkonomiIT på pc. Endvidere

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Moms og afgifter. Side 15. Moms 2 16. Kontokoblinger i budget 4 17. Afgifter 8 18. Navngiv alternativ, kopier kassedata 10 19.

Moms og afgifter. Side 15. Moms 2 16. Kontokoblinger i budget 4 17. Afgifter 8 18. Navngiv alternativ, kopier kassedata 10 19. Moms og afgifter Side 15. Moms 2 16. Kontokoblinger i budget 4 17. Afgifter 8 18. Navngiv alternativ, kopier kassedata 10 19. Skæve perioder 11 15. Moms Opgave I denne opgave er moms-beregningsprincipperne

Læs mere

Status- og efterposteringer

Status- og efterposteringer Status- og efterposteringer Side 9. Fordeling mellem privat og erhverv 2 10. Kursregulering og indeksering 6 11. Sted-budgetter 7 12. Anden virksomhed 9 13. Oprettelse af konti i Status 13 14. Sletning

Læs mere

Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget

Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget DLBR Ø90 Budget det detaljerede budget Her beskrives hvordan du budgetter på kontoniveau og samtidigt periodiserer dine indtægter og udgifter på måneds bais.

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

Kom godt i gang med Budget

Kom godt i gang med Budget Kom godt i gang med Budget Dette hæfte giver en introduktion til Drifts- og likviditetsbudgettet samt til Likviditetskontrol. Yderligere informationer samt anvisninger på håndtering af forskellige emner

Læs mere

Produktions- og lagerbudget

Produktions- og lagerbudget Produktions- og lagerbudget (Ekstra opgaver) Side 24. Produktionsbudget 2 25. Lagerkonti og priser 5 26. Lagerbudget 7 27. Fastlåsning af budget 10 24. Produktionsbudget Opgave Indlæs produktionsbudget

Læs mere

Ø90 Vejledning. Hvis der er foretaget en kortperiodisk opgørelse for perioden, vil opgørelsesposteringer herfra også komme med i råbalancen.

Ø90 Vejledning. Hvis der er foretaget en kortperiodisk opgørelse for perioden, vil opgørelsesposteringer herfra også komme med i råbalancen. Ø90 Vejledning Vejledning til Råbalance Råbalancen i Ø90 kan udskrives to steder fra: 1. I Kasseregistrering kan man udskrive råbalancen direkte via F7 Bestilling Online 2. I skærmbilledet Råbalance (via

Læs mere

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur DLBR Ø90 Råbalance den økonomiske temperatur Råbalancen er et værktøj til at tage den aktuelle driftsøkonomiske temperatur på en ejendom når som helst.

Læs mere

Likviditets- og driftsbudget

Likviditets- og driftsbudget Likviditets- og driftsbudget Side Introduktion til budget 2 Skærmbilledets opbygning 4 1. Budgetoplysninger 7 2. Indtastning likviditet 8 3. Kopiering status 11 4. Indtastning status 12 5. Efterpostering/ompostering

Læs mere

VEJLEDNING TIL ØKONOMIOPFØLGNING

VEJLEDNING TIL ØKONOMIOPFØLGNING VEJLEDNING TIL ØKONOMIOPFØLGNING Økonomiopfølgningen er ment som et værktøj til at tage den aktuelle driftsøkonomiske temperatur på en ejendom når som helst. Økonomiopfølgningen er en rå visning af den

Læs mere

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen?

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Velkommen til din nye Jyske Netbank Erhverv. Nedenfor er en beskrivelse af de mest markante ændringer i forhold til den gamle Jyske Netbank Erhverv. Forsiden

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Kom godt i gang med epostkasse

Kom godt i gang med epostkasse Kom godt i gang med epostkasse Brugervejledning Kom godt i gang med epostkasse Dette hæfte er en introduktion til brugen af epostkasse. epostkasse er et værktøj til transport af data mellem programmer

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

Bank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti

Bank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti Bank Management / Bankafstemning Ideen bag modulet er, at du importerer alle dine transaktioner fra din bank, og så forbliver disse transaktioner i Uniconta, på samme måde som alle andre transaktioner.

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Manual: Kassekladde & Kassekladde plus+

Manual: Kassekladde & Kassekladde plus+ Manual: Kassekladde & Kassekladde plus+ VERSION 5 Maj 2011 s. 1 INDHOLD 1. GENERELT... 3 2. INSTALLATION/OPDATERING AF IT KASSEKLADDE... 4 2.1. INSTALLATION...4 2.2. INDLÆS LICENS...4 3. LIDT HJÆLP TIL

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS Brugervejledning til KasseRapportenPLUS INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - OPSÆTNING...9 KASSERAPPORTEN -

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Bestil kontoudtog til Jyske Netbank Erhverv

Bestil kontoudtog til Jyske Netbank Erhverv Bestil kontoudtog til Jyske Netbank Erhverv Emne Sådan bestiller du filer med kontoudtog til levering i Jyske Netbank Erhverv. Vejledning Hvor i JNE? Det hele foregår i menupunktet Ind- og udlæs fil. Registrering

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Brugermanual. Til Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel

Brugermanual. Til Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel Brugermanual Til Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel Brugermanual til Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel 1. Indledning Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel findes på

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Unitel til pc Brugervejledning

Unitel til pc Brugervejledning Unitel til pc Brugervejledning Indhold Om vejledningen... Adgangskontrol... Bruger... Adgangskode... Krypteringsnøgler... Betalinger... Opret betalinger... Vælg betalingstype... Gem som standardbetaling...

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

Vejledning til budget for 2011 i provstisystemet 2010.

Vejledning til budget for 2011 i provstisystemet 2010. Vejledning til budget for 2011 i provstisystemet 2010. Indhold Indhold... 1 Køreplan for indberetning af budgetter til provstiet.... 2 Vejledninger.... 2 Nye vigtige menupunkter i systemet... 2 Sådan indlæses

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Intern omsætning. Side 22. Intern omsætning 2. 23. I/S budgetter 6 (ekstra opgave)

Intern omsætning. Side 22. Intern omsætning 2. 23. I/S budgetter 6 (ekstra opgave) Intern omsætning Side 22. Intern omsætning 2 23. I/S budgetter 6 (ekstra opgave) 22. Intern omsætning Opgave I denne opgave skal du indtaste og afstemme intern omsætning af foder mv. Når der i det daglige

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Indlæsning af bankkontoudtog

Indlæsning af bankkontoudtog Indlæsning af bankkontoudtog Der kan importeres bankkontoudtog to steder i Uniconta. Der kan importeres til Finanskladden eller fra Bankafstemning. Den store forskel på de to importer er, at bankafstemning

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat.

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat. Faglige Seniorer Regnskabsprogrammet FRIDAG Kom godt i gang Baggrund Februar 2014 TBL Regnskabsprogrammet Fridag er et lille regnskabsprogram til frivillige foreninger.. Programmet kan ikke håndtere moms

Læs mere

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 Her kan du få hjælp til, hvordan du nemmere kan arbejde i C5 2012. Genvej Funktion Betydning F1 Hjælp Kalder hjælp frem. Hjælpen tager automatisk udgangspunkt

Læs mere

ectrl Skabelonkonvertering

ectrl Skabelonkonvertering ectrl Skabelonkonvertering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Import ved hjælp af standardskabeloner 4 Kolonneopsætning og feltdefinition 6 3. Opsætning af konverteringsdefinitioner 8 4. Udvidede muligheder

Læs mere

Ø90 Budgetopfølgning

Ø90 Budgetopfølgning Kom godt i gang med Ø90 Opfølgning Ø90 Vejledning Programmet giver mulighed for at lave opfølgning på budgetterne lavet i Ø90 budget for rådgivere. Desuden mulighed for opfølgning uden at der er udarbejdet

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Opdateringsbeskrivelse

Opdateringsbeskrivelse Opdateringsbeskrivelse til Version 3.76 Opdateringsbeskrivelse Udgivet December 2008 Redaktør Tryk Udgiver Esben Andersen Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret,

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Nyheder til version 2013-3

Nyheder til version 2013-3 Nyheder til version 2013-3 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 3 2 C5 2012 SP 2 Nyheder... 3 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 3 3 C5 online Integration (fra version 2013)... 3

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med Produktionsbudgettet Dette hæfte er en introduktion til produktionsbudgettet. Produktionsbudgettet er det faglige og tekniske grundlag for

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Opgave 1. Linie Udskrift

Opgave 1. Linie Udskrift Opgave 1 Linie Udskrift Fanen Egen udskrift under Vejleder eller under Besætning Ved tryk på knappen Ny udskrift vises dette billedet. Ved klik på en af muligheder vælges pågældende udskriftstype. Hvis

Læs mere

Brugervejledning til Dyreregistrering

Brugervejledning til Dyreregistrering Brugervejledning til Dyreregistrering Dansk Kvæg 25. februar 2005 Brugervejledning til Dyreregistrering 1/13 Indledning Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

Vejledning til nyt regnskabsår

Vejledning til nyt regnskabsår Vejledning til nyt regnskabsår Skift til nyt regnskabsår... 3 Klar til at beregne og bogføre skolepenge i det nye regnskabsår.... 4 Bogfør det gamle år færdig og genberegn... 4 Fil til revisor:... 5 Bogføring

Læs mere

Athena DIMENSION Tværsnit 2

Athena DIMENSION Tværsnit 2 Athena DIMENSION Tværsnit 2 Januar 2002 Indhold 1 Introduktion.................................. 2 2 Programmets opbygning........................... 2 2.1 Menuer og værktøjslinier............................

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat.

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat. LO Faglige Seniorer Regnskabsprogrammet FRIDAG Kom godt i gang Baggrund Februar 2012 TBL Regnskabsprogrammet Fridag er et lille regnskabsprogram til frivillige foreninger.. Programmet kan ikke håndtere

Læs mere

Funktionalitet i den nye fleksible kapitalforklaring

Funktionalitet i den nye fleksible kapitalforklaring Funktionalitet i den nye fleksible kapitalforklaring 8. april 2016 Indhold 1 Struktur i kapitalforklaringen... 2 1.1 Data anvendelse i Årsafslutning... 2 1.1.1 Hvilke data overføres... 3 1.1.2 Data bruges

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

Genvejstaster eller museskade?

Genvejstaster eller museskade? Genvejstaster eller museskade? Hop fra ordrehoved til ordrelinjer eller fra finanskladdelinje til momsgruppe med genvejstaste! I forbindelse med skift af økonomisystem fra et DOS-baseret økonomisystem

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Håndtering af webtilmeldinger i Supernova

Håndtering af webtilmeldinger i Supernova Håndtering af webtilmeldinger i Supernova Indhold Håndtering af webtilmeldinger i Supernova... 2 Navigation... 2 Import webordre F-CMS... 3 Gennemgang af ordrehoved... 3 Gennemgang af ordrelinjer... 4

Læs mere

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet Regnskabsdelen Regnskaber Kontoplan Bogføringstyper Åbningsbalance Bogføring Budget Udskrifter Ny konto i kontoplan Ny konto i udskrifter Kreditor / debitor Regnskab Vælg regnskaber - Så får vi et tomt

Læs mere

CapLegal Bogholderi BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK

CapLegal Bogholderi BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK CapLegal Bogholderi Indhold Indledning... 3 Rollecenter...3 Udskriv/udskrifter...6 Finans-/kassekladde... 7 Bogføring sagskladde (sagsomkostninger)...8 Bogføringsskabelonkode...9 Anvendelse af bogføringsskabelonkoder...

Læs mere

Nyt i regnskabsdelen af Blåt Medlem, januar 2010

Nyt i regnskabsdelen af Blåt Medlem, januar 2010 Nyt i regnskabsdelen af Blåt Medlem, januar 2010 Denne vejledning beskriver de nye ting, der indføres i Blåt Medlem i januar 2010 indenfor regnskabsområdet. Indholdsfortegnelse: 1 Saldo på bankkonto, kasse,

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Indhold Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE... 2 Navigation... 2 Import webordre F-CMS... 3 Gennemgang af ordrehoved... 3 Gennemgang af ordrelinjer...

Læs mere

Ændringer til Regnskabssystemet:

Ændringer til Regnskabssystemet: Ændringer til Regnskabssystemet: Generelt: Der er lavet nyt layout i alle skærmbilleder. Farveskalaen der er anvendt er ændret. De steder hvor der i øvrigt er lavet ændringer til layoutet, er dette nævnt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE Indberetning til Nationalbankens betalingsbalance for erhvervsvirksomheder, forsikrings- og pensionsselskaber samt visse finansielle institutter Statistisk Afdeling Version

Læs mere

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017 Kvik guide FIONA Online marts 2017 Indholdsfortegnelse Sådan er FIONA Online opbygget... 3 Første side "Indberettere" viser de virksomheder du har adgang til... 4 Indberetningsoversigten... 4 Opret en

Læs mere

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World.

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World. Indhold Hvad er Arkivet?... 2 Arkiv er elektronisk, og ligger nederst i hver menu... 3 Arkivgrupper... 3 Oprette hovedmapper under de enkelte faner... 5 Oprette sagsmapper under hovedmapper... 6 Arkivering

Læs mere

Funktioner i kundemodulet Oprettelse af en kunde

Funktioner i kundemodulet Oprettelse af en kunde Funktioner i kundemodulet Oprettelse af en kunde Åben kundevinduet, klik på Kunder Klik på Indsæt ny post i kundevinduet Udfyld relevante felter. De røde felter er en hjælp til at huske de vigtigste. Valuta

Læs mere

Beskrivelse af Økonomisystemet

Beskrivelse af Økonomisystemet Beskrivelse af Økonomisystemet November 2011 Indholdsfortegnelse Indhold... 3 Overblik over systemet... 3 Kontoplan... 6 Fuldstændighed og nøjagtighed... 7 Aftaler i forbindelse med elektronisk udveksling

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50

Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50 Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50 Vi forventer at næste version af WinKompas bliver frigivet omkring 01-11-2013 Vi har lavet flere ændringer i den nye version, blandt andet får du 2 nye funktionaliteter:

Læs mere

Vejledning Konteringshjælp til e-faktura i Summax

Vejledning Konteringshjælp til e-faktura i Summax Vejledning Konteringshjælp til e-faktura i Summax Denne vejledning viser, hvordan du kan vælge at få din faktura konteret i Ø90 1 Sammendrag 2 Konteringshjælp 2.1 Ens kontering af alle varelinjer på en

Læs mere

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Vejle & København CVR 17 51 26 72 T +45 76 42 11 00 @ unik@unik.dk W unik.dk 1 Indhold Årsafslutning... 3 Kort fortalt... 3 Foreløbig årskørsel... 4

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere