Ø90 Budgetopfølgning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ø90 Budgetopfølgning"

Transkript

1 Kom godt i gang med Ø90 Opfølgning Ø90 Vejledning Programmet giver mulighed for at lave opfølgning på budgetterne lavet i Ø90 budget for rådgivere. Desuden mulighed for opfølgning uden at der er udarbejdet budget. Indholdsfortegnelse: 1. Start af Ø90 Budgetopfølgning 2. Valg af budgetopgave 3. Hovedskærmbilledet 3.1. Kolonnerne Budgetopfølgning kan vise Regnskab (Årsrapport) eller Realiseret (Råbalance) Primo Realiseret kan hentes fra regnskab eller råbalance 3.2. Detaljeniveau 1, 2 og Kasseomsætning og Resultat 3.4. Ekstern / intern opstilling samt selskab / personlig ejet 4. Fanerne på skærmen 4.1. Mængde pris virkning fanen 4.2. Kassekredit fanen 4.3. Opfølgning på steder 5. Opfølgning på resultat 5.1. Budgetkolonnen 5.2. Realiserede - kolonne 5.3. Anlægsaktiver knyttet til steder 5.4. Momsberegning i budgetopfølgning 5.5 Besætning og beholdning i budgetopfølgning 5.6 Forøg hastighed ved indtastning (frakobling af beregning) 6. Forventet resultat 6.1 Opfølgning på Kasseomsætning 6.2 Opfølgning på Resultat 7. Udskrift og Vis udskrift 7.1 Udskrift Forventet resultat 7.2 Udskrift Månedsopstilling 7.3 Budgetopfølgning og Råbalance kan påsættes teksten Til internt brug 7.4 Bemærkninger til budgetopfølgning Ø90 Budgetopfølgning Ø90 Budgetopfølgning er opbygget, så det minder meget om Ø90 Budget i skærmbilleder og funktioner. Programmet henter data fra den valgte budgetopgave og regnskabsposteringer fra kasseregistrering og opgørelser i Ø90, herunder statusoplysninger, der er indtastet via Statusseddel. 1

2 Der er ikke noget krav om at der skal være trukket en opgørelse for opfølgningsperioden, dog kræver Budgetopfølgning, at du afstemmer betalingsarterne i kasseregistrering. Hvis du ikke afstemmer, vil Investering og pengebinding sandsynligvis heller ikke stemme. 1. Start af Ø90 Budgetopfølgning Budgetopfølgning kan startes 2 steder: 1. På forsiden aktiveres knappen Budgetopfølgning i bjælken til venstre på skærmen efterfulgt af Start knappen eller Enter. Eller 2. Ved at åbne Menu og her vælges Økonomistyring Budgetopfølgning 2

3 Første gang Budgetopfølgning åbnes, vil det se således ud: Det er dialogen Budgetopgaver, der går igen fra Ø90 Budget. Det er de to kolonner Indgår i Budgetopf. og Budgetopf. Til dato, der primært skal bruges til opfølgning. 2. Valg af budgetopgave Sådan vælges opfølgningsperiode: 1. Placer markør i kolonnen Budgetopf. Til dato på budgetopgaven der skal følges op på. Her skrives den ønskede til dato, som altid skal være den sidste dato i en måned. 3

4 2. Tryk på knappen Overfør Fra-datoen kan du ikke vælge. Det er altid primo-datoen for den valgte budgetopgave. Det betyder, at budgetopfølgning altid foregår for perioden år-til-dato. Et eksempel på budgetopgaver der er klar til at blive overført: Budgetopgaven kan overføres men først når du har markeret i Indgår i Budgetopf. i første kolonne. For at kunne vælge en skæv regnskabsperiode (fx juli 2011 juni 2012) kræver det enten, at man opretter et nyt alternativ, eller at opgaverne på alternativ 0 også er skæve. Se om opfølgning på steder i afsnit Findes der Regnskabs- og budget tal for den valgte periode vil de automatisk blive overført sammen med Budgetopgaven når der trykkes Overfør. Findes der et regnskab (Årsrapport) der er låst eller tjekket for året før, da vil ultimo fra dette blive læst op i budgetopfølgning kolonne 1 Realiseret som primo Findes der ikke et låst eller tjekket regnskab dagen før hentes primo fra posteringer tastet eller beregnet i råbalance/opfølgning ultimo dagen før. Findes der hverken et låst / tjekket regnskab, en budgetopfølgning dagen før primo da startes med en tom balance i budgetopfølgning hhv. Råbalance. 3. Hovedskærmbilledet Ø90 Budgetopfølgning er udviklet, så det minder meget om Ø90 Budget. Nogle af fanerne går igen, mange af menupunkterne er enslydende, træet til venstre er magen til træet i Ø90 Budget osv Kolonnerne Når der er valgt en budgetopgave, hvor der også er regnskabsposteringer til, og denne budgetopgave er overført, kunne det eksempelvis se således ud: 4

5 Er der ingen regnskabstal eller budgettal tilknyttet opgaven, vil kolonerne være tomme ved overførsel af budgetopgaven. Er kolonnerne tomme er der heller ikke mulighed for at lave budgetopfølgning. Skærmbilledet til Budgetopfølgning består af 5 kolonner, ligesom budgettet. Kolonne 1: Regnskabstal (realiserede tal) for opfølgningsperioden Kolonne 2: Budgettal for opfølgningsperioden Kolonne 3: Kolonne 4: Kolonne 5: Afvigelse (Realiseret Budgetteret) for opfølgningsperioden Budget for året, som viser budgettet for hele budgetperioden Forventet resultat, som viser det forventede resultat for budgetperioden Bemærk: Kolonneopsætningen er fast. Der kan altså ikke byttes rundt på kolonnerne, ligesom i budgettet. Kolonne 4 og kolonne 5 beskrives nærmer i afsnit 6. I kolonneopsætning for budgetopgaver kan du udpege det budget, som der skal laves opfølgning på. I budgetopfølgning kan du kun udpege og overføre en budgetopgave, som er markeret i første kolonne Indgår i. Vis linjer: Udvalgte kan du få vist de budgetopgaver, som er udpeget til opfølgning. Er den ønskede ikke allerede vist skal du vælge Vis linjer alle og her vælge budgetopgave og skrive til-dato. 5

6 3.1.1 Budgetopfølgning kan vise Regnskab (Årsrapport) eller Realiseret (Råbalance) - Hvis der findes et regnskab (Årsrapport) for opfølgningsperioden. Du vælger selv om du vil se Regnskab (Årsrapport) eller om du vil se Realiserede tal (Råbalance) Er Regnskabet (Årsrapporten) låst vises kolonnen med rød lås og overskriften Regnskab. Er regnskabet ikke låst så vises Regnskab (Årsrapport) med grøn markering om kolonnen, med grøn oplåst hængelås og med overskriften Regnskab/udkast. Som udgangspunkt vises Regnskab i kolonne 1, når Årsrapporten findes. I menu Vis Vis realiseret kan man i stedet vælge Realiseret. Regnskab der ikke er låst har overskriften Regnskab/Udkast. Kolonnen er markeret med en åben grøn hængelås, idet der stadig kan ske ændringer i regnskabet. Forskellen mellem kolonnerne med Realiseret hhv. Regnskab er: Vises overskriften Realiseret oplæses: regnskabets omsætnings- og statusposteringer realiseret-posteringer: (realiseret posteringer er det samme som råbalanceposteringer) status-korrektioner realiseret-efterposteringer I kolonner med Regnskab oplæses: regnskabets omsætnings- og statusposteringer regnskabets efterposteringer Du kan kun taste opfølgnings (råbalance) -posteringer i en Realiseret-kolonne. I kolonnerne Regnskab, Budget, Beregnet og Tom kolonne kan du ikke indtastes. Budgetopfølgning Realiseret svarer til Råbalancens kolonne overskrift Råbalance, og indtastningerne og visningerne er de samme. 6

7 3.1.2 Primo Realiseret kan hentes fra regnskab eller råbalance Primo budgetopfølgning hhv. forventet resultat kan tage udgangspunkt i regnskab ultimo (både låst og i udkast) eller i realiseret ultimo fra året (perioden) før. Sådan gør du 1. Sæt markøren i Primo i kolonne 1 i Balance fanen 2. Vælg Rediger Primo fra ultimo regnskab/primo fra ultimo realiseret Markøren viser aktuelle valg Her er valgt primo fra regnskab. OBS: Skifter du eksempelvis fra Hent primo fra Regnskab til Hent primo fra Realiseret da slettes de indtastninger/rettelser du har lavet til primo på konti, hvor primo der hentes har anden værdi. I eksemplet herover betyder det at, hvis du retter primo værdien på jord på kr. da vil denne rettelse blive slettet når du skifter til hent realiseret med mindre primo værdien der nu hentes også er kr Detaljeniveau 1, 2 og 3 Som Ø90 Budget har Ø90 Budgetopfølgning også 3 detalje niveauer. - På niveau 1 kan beløbene ses på årsbasis - På niveau 2 kan kvantum, pris og beløb for den valgte kolonne ses på årsbasis - På niveau 3 kan kvantum, pris og beløb ses på månedsbasis for den valgte kolonne, hvilket giver et mere detaljeret billede af driften. Vælg det niveau du ønsker øverst i midten på alle fanernes skærmbilleder. Bemærk: Budget-kolonnen, den realiserede kolonne og afvigelses-kolonnen, kan alle vises på detaljeniveau 1, 2 og Kasseomsætning og Resultat Øverst til højre i hovedskærmbilledet kan du skifte mellem Resultat og Kasseomsætning. 7

8 Når radioknappen er i Resultat, vises alle posteringstyper i alle 3 kolonner: Ekstern omsætning (kasseomsætning inkl. om- og rettelsesposteringer) Intern omsætning Efterposteringer Statusposteringer (primo og ultimo) Når knappen er i Kasseomsætning vises alene kasseomsætningen: Ekstern omsætning (kasseomsætning inkl. om- og rettelsesposteringer) 3.4. Ekstern / intern opstilling samt selskab / personlig ejet Du kan skifte mellem Ekstern og Intern opstilling, ligesom i Ø90 Budget. Ligeledes kan du skifte mellem selskab og personlig ejet virksomhed. De nævnte opstillinger kan benyttes i såvel kontoplan 1 (landbrug) som i kontoplan 5 (erhverv). Du kan skifte mellem de forskellige muligheder i hovedbilledet under menuen Vis : 4. Fanerne på skærmen De to faner i nederste del af skærmen er Mængde pris virkning og Kassekredit. Øverst går nogle af fanerne fra Ø90 Budget igen, det er Resultat, Inv. Finansiering og Balance. 8

9 4.1. Mængde pris virkning fanen Når markøren står på en konto, vil afvigelsens mængde pris virkning blive vist i underfanen Mængde pris virkning. Mængde pris virkningen beregnes separat for posteringstyperne: Ekstern omsætning (kasseomsætning) Intern omsætning Status, primo Status, ultimo For Efterposteringer og vises alene beløbs-afvigelsen, mens mængde pris virkning ikke beregnes. Udskrifterne viser pris mængde virkning for ekstern omsætning, intern omsætning og Forskydning (mellem primo og ultimo status) Kassekredit fanen I underfanen Kassekredit vises en søjle-grafik med den budgetterede saldo på kassekreditten sammen med den realiserede saldo. Desuden vises det aftalte max-træk på kassekreditten. I skemaet nedenunder vises afvigelsen på saldoen for kassekreditten mellem det budgetterede og det realiserede. Et eksempel på hvordan grafikken kan se ud: Bemærk: 9

10 Anvendes flere betalingsarter i kasseregistrering skal man være opmærksom på at kun den betalingsart med samme kontonummer som budgettets kassekredit indgår i grafikken. Du skal afstemme kasseregistreringen for at betalingsarterne medtages i Budgetopfølgningen Opfølgning på steder Før du begynder at lave opfølgning på en ejendom med steder, skal kasseregistreringen afstemmes. Valg af budgetopgave Hvis du i regnskabet anvender flere steder, og der i budgettet kun er budgetteret på sted 0 da vil der automatisk blive oprettet budgetopgaver i budgettet for hvert af de steder, der er lavet regnskab for - foruden Alle steder. Eksempel: Der er kasseposter på sted 0 til 4, men kun budget på sted 0. Da får du forslag om at oprette budgetopgaver til de steder der findes data til o opfølgning og budgetopgaven Alle steder oprettes automatisk. Herunder et eksempel der er konteret i sted 4 i kasseregistrering du skal derfor svare Ja til at få oprettet et budget for sted 4 ellers kan du ikke slå op i budgetopfølgningen for sted 4! Vælg Alle steder, når du vil se den samlede opfølgning og hhv. sted 1, sted 2, sted 3 og sted 4 efter at du har indtastet og beregnet realiseret i kolonne 1! Konto Træk på betalingsart Regnskabskolonnen bruger konto Træk på betalingsart på/fra andre steder i budgetopfølgning og råbalance, hvor den samler alle stedets posteringer op og fratrækker evt. betalingsart(er) knyttet til stedet. Hvis der ingen Steder er oprettet på ejendommen, vil kontoen vise 0, da betalingsarter da er lig med alle posteringer på Sted 0. Hvis andre Steder trækker på betalingsarten på Stedet da vises den del af betalingsarten som ikke er trukket på aktuelle Sted (men af andre Steder) Hvis der ingen betalingsarter er tilknyttet Stedet da vises hele Stedets træk som trækkes på betalingsarter på andre Steder. Eksempel: budgetopfølgning stedopdelt, hvor betalingsarten er knyttet til sted 0 Alle steder sted 0 sted 1 sted korn 450 kr. 100 kr. 150 kr. 200 kr Træk på 0 350* Betalingsart bevægelse * 100 kr. er stedets træk på betalingsarten minus samlede træk fra alle steder = 350 kr. Findes der efterposteringer mellem steder indgår de også i Husk: Der skal være afstemt i kasseregistrering! Alle steder - husk at du skal ind på hvert enkelt sted og få dette til at beregne og evt. afstemme og først herefter vælge Alle steder. Alle steder kan ikke beregne de enkelte steder, men viser kun 10

11 summen af disse. Der kan desuden ikke tastes i Alle steder. Dette gælder både for budget, budgetopfølgning og råbalance. 5. Opfølgning på resultat Med Ø90 Budgetopfølgning kan man følge op på resultatet for kortere perioder fx et kvartal. For at kunne det, kræver det dog, at statusposterne (både primo og ultimo) er på plads i såvel budgettet som i den realiserede kolonne. Opfølgningen kan foretages uden, at der er foretaget nogen kortperiodisk opgørelse for opfølgningsperioden Budgetkolonnen Budgettet beregner statusposter på alle måneder i budgetperioden. Bortset fra: Besætning (kalkuler fra fagområder har dog altid indeholdt månedsvis besætning) Beholdninger Jordbeholdning (hvis der anvendes kalkuler beregnes jordbeholdninger på månedsbasis) - som du skal taste ind i budgettet, hvis du ønsker det. Kopiering fra primo til ultimo, når ultimo er nul, sker ikke længere i budget kolonnen. I budgetkolonnen oplæses værdierne fra budgettet uden ændringer Realiserede - kolonne Primo budgetopfølgning hhv. forventet resultat kan tage udgangspunkt i regnskab ultimo (også i udkast) eller i realiseret ultimo. Sådan gør du 1. Vælg Primo i Balance fanen i Kolonne Vælg Rediger Primo fra ultimo regnskab / Primo fra ultimo realiseret Markøren viser aktuelle valg Her er valgt primo fra regnskab. I kolonne 1 skrives Primo fra ultimo regnskab i overskriften. OBS: Skifter du eksempelvis fra Hent primo fra Regnskab til Hent primo fra Realiseret da slettes de indtastninger / rettelser du har lavet til primo på konti, hvor primo der hentes har anden værdi. 11

12 I eksemplet herover betyder det at, hvis du retter primo værdien på jord på kr. da vil denne rettelse blive slettet når du skifter til hent realiseret med mindre primo værdien der nu hentes også er kr. Hvis der ikke er lavet nogen kortperiodisk opgørelse først, vil der ofte mangler nogle statusposteringer på ultimodatoen for opfølgningsperioden, fx pr Opfølgningsprogrammet beregner selv forslag til ultimo-værdi i den realiserede kolonne således: For finanskonti beregnes ultimo-værdien ud fra primo-værdien og omsætningen i opfølgningsperioden. Denne ultimo-værdi kan aldrig rettes af brugeren. For alle øvrige konti sættes ultimo-værdien = primo-værdien, såfremt der mangler en ultimo-værdi. Denne ultimo-værdi kan brugeren altid rette ved at indtaste oveni. Men den rettede værdi gemmes kun i budgetopfølgningen, og vil ikke indgå i regnskabet. På samme måde er det muligt, at korrigere en realiseret postering, dog aldrig kasseomsætningen! Det er muligt i den realiserede kolonne at foretage indtastning på følgende posteringstyper: Intern omsætning Efterposteringer Statusposteringer Hvis du indtaster en efterposteringer for perioden , vil de blive gemt pr. måned. Når du sidenhen vælger perioden vil du se, at efterposteringerne for de første 3 måneder dukker op, og du skal blot indtaste efterpostering for de sidste 3 måneder, hvis det ellers er relevant. Posteringerne laves på samme måde, som det gøres i budgettet. Se evt. i vejledningen til budgettet afsnit Budgetopfølgning for anlægsaktiver For alle anlægsaktiver i regnskabet hentes: Ultimo værdier til primo, restlevetid, scrapværdier, erhvervsandel og erhvervstype. Der beregnes afskrivninger og ultimo, som det kendes i budgettet. Du kan rette i restlevetid, solgt andel (i måneder), scrapværdi og afskrivninger. Du kan taste primo værdien ind på ind i detaljeniveau på anlægskonti, men her bør værdien fra forrige periode normalt være overført og korrekt. OBS: De i niv.1 og 2 påsættes indtastede primo værdier på anlægskonti indsættes i detaljeniveau 3 Kostpris primo (den første primo linje i detalje niveau 3). Indtastninger af ændringer Der beregnes ikke for hver indtastning der laves i anlægskartoteket. De tal, du indtaster, er lyseblå indtil du opdaterer som det kendes fra månedsfordelingsbilledet. Lyseblå tal kan fortrydes via lokalmenu (højre museklik) Fortryd. 12

13 Alle ændrede tal bliver lyseblå indtil billedet er genberegnet. Indtastninger kan fortrydes ved højreklik Genberegning sker nu på følgende måder: - ved tast af enter - Når der skriftes til anden konto - Når der skiftes fane - Ved tryk på beregn - knap - Ved tryk på F11 - Ved udskrift Afskrivninger: Hvis du ønsker at indtaste afskrivningerne, i stedet for at anvende de beregnede afskrivninger skal ud 1. Indtaste alle forudsætninger undtagen afskrivninger, og så beregne med Enter. 2. Indtast afskrivningen oven i den beregnede afskrivning, og beregn med Enter. Taster du afskrivning sammen med de øvrige oplysninger, slettes din indtastning af den beregnede afskrivning. Der kommer advarsel, hvis du ændrer i både afskrivninger og andet felt: Investeringer/salg Hvis der fra regnskabet er omsætning eller en efterpostering på en inv. Konto, så knyttes investeringen til defaultnavnekontoen (som det også kendes i budgettet). 13

14 For at ændre navnekontoen, højre klikke på investeringen og klik på Vælg Anlægsaktiv konto.. Dialogen Vælg navnekonto åbnes og der kan vælges en anlægskonto til investeringen. (Bemærk i lokalmenuen Gå til balance den vil sende dig over i det anlægsaktiv du netop har knyttet investeringen til) Ovre i balancen skal du finde den anlægskonto, som du har investeret på (fx ). Det er vigtigt, at du indtaster en levetid for aktivet ellers beregnes afskrivninger ud fra standard-levetider Har du ikke udpeget en anlægskonto vil en investering eller et salg findes i balancens defaultkontoen der hedder xxxx, budget - fx Produktionsinventar, budget. Er der tale om et salg, skal du også huske at rette salgsprocenten på det solgte aktiv, således at tab og fortjeneste beregnes. Op- og nedskrivning Op- og nedskrivninger kan ske på månedsbasis på første dag i måneden dvs. at afskrivningerne påvirkes i måneden. Taster du i hovedbilledet placeres data i sidste måneds første dag. OBS: De indtastninger du laver i eksempelvis en kvartals budgetopfølgning vil også blive vist i Råbalancebilledet for samme periode. På samme måde vil rettelser i til kvartalet i råbalancen også slå igennem på budgetopfølgning. 14

15 5.3. Anlægsaktiver knyttet til steder Her beskrives hvorfra realiseret-kolonnen henter primo-værdien fra ultimo i sidste års årsrapport. Anlægsaktivernes primo værdi hentes fra regnskabets ultimo i regnskabets anlægskartotek året før. Et anlægsaktiv der eksempelvis er knyttet til sted 1 skal have forvalget 1 i steder på kontoplanen for alle konti knyttet til aktivet eksempelvis alle kontiene 97xx 00 knyttet til anlægskonto Hvis du i kasseregistrering investerer i et nyt aktiv, der ikke skal knyttes til sted 0, skal du derfor huske ved regnskabets opgørelse af afskrivningerne at få rettet kontoplan og lavet aktivet til stedet. Eksempel på anlægsaktiv i regnskabsopgørelsen alle konti skal være knyttet til samme sted her sted 1 Næste års budgetopfølgning på sted 1 vil indeholde primo værdien for sted 1, hentet fra regnskabet. OBS: Har du en investering på sted 1 i opfølgningen, kan du i opfølgningen knytte den til et anlægsaktiv på sted 1 uden at kontoplanen er rettet i forvalgskoden. Overstående skal gøres i forbindelse med regnskabet, for at næste års opfølgning kan tage udgangspunkt i sted Momsberegning i budgetopfølgning 15

16 I regnskabskolonnen (realiseret) beregnes altid moms i Budgetopfølgning, idet der ses bort fra momsberegningen i regnskabet. Det er således ikke nødvendigt at have trukket en momsopgørelse for at se momsposterne i Opfølgning. 5.5 Besætning og beholdning i budgetopfølgning Her beskrives funktionaliteten for budgetopfølgning for besætning og beholdning. Fra juli 2015 er indført automatik for alle statusposter, som ikke beregnes på anden vis altså besætning og beholdning. Eksempel forventet resultat/ - likviditet Opfølgningsperiode Jan - juni Prognoseperiode aug. dec. måned Opfølgning Primo Ultimo Budget Primo 1901 xx Xx Xx Xx Xx Ultimo xx Xx Xx Xx Xx Afvigelse Primo ultimo -184 Opfølgningsperiode I januar hentes primo fra sidste års ultimo (1863). Beholdningen kopieres frem i den realiserede periode. I eksemplet her har bruger korrigeret (grøn) en ultimo i første kvartal (2000) der føres videre til efterfølgende opfølgningsmåneder når man slår op 2 kvartal. Her rettes til Prognoseperiode Afvigelsen mellem - her lægges til alle data i prognoseperioden. I eksemplet bliver oktober ultimo og primo november bliver negativ - dette skal du selv rette. Med denne metode sikres at bevægelsen i budgettets lagre bevares, men udgangspunktet - her 1. juli - er anderledes end i budgettet udtrykt ved budgetafvigelsen på ultimo opfølgningsperioden. Realiseret (kolonne 1) beregner besætning og beholdning på månedsbasis. Den værdi, der findes primo, kopieres til hele perioden. Retter du en værdi kopieres denne til de efterfølgende perioder. Forventet resultat (kolonne 5) viser for realiseret perioden de værdier du har tastet i kolonne 1. For prognoseperioden vises budgettets poster reguleret med budgetafvigelsen (kolonne 3) på ultimo. 16

17 I eksemplet her ses at ultimo forventet resultat kr. = budget kr. + afvigelse kr. 5.6 Forøg hastighed ved indtastning (frakobling af beregning) Beregninger kan slås fra Hastighed ved indtastning i ejendomme med mange data er forbedret, idet man kan slå beregningerne fra, og i stedet trykke på en Beregn knap når det ønskes. Under Rediger Beregn automatisk kan du fravælge beregningen. Herved bliver du ikke sænket af beregningerne under indtastningen. Fig.: Når automatiske beregninger er slået fra vises en knap Beregn Når der ikke er markeret Beregnes automatisk : - vises en knap Beregn, som du skal anvende til beregning. - Ved udskrift beregnes altid - Ved skift mellem Budget, -opfølgning og Råbalance vedbliver du at have slået beregningerne fra. - Går du ud af ejendommen, markeres Beregnes automatisk Når Beregn automatisk er slået fra, beregnes ikke: Budget Moms, renter, driftskredit, kalkuler, kontokoblinger, afskrivninger og saldi (formel 850 og 852). Budgetopfølgning og Råbalance Moms, renter, driftskredit, beregninger af saldi, sammenligning med regnskab (slet korrektioner). 17

18 Beregn-knappen udfører en total-beregning, som er mere omfattende end F11. Når Beregn-knappen vises skal du anvende denne, og F11. Se video her <iframe src=" width="500" height="281" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> 6. Forventet resultat Du kan se en videopræsentation af Forventet resultat, her. Du vælger Forventet resultat til/fra i Budgetopfølgning under menupunktet Vis Vis forventet resultat. Ved til valg af Forventet resultat i Budgetopfølgning vises to ekstra kolonner i skærmbilledet og udskrift: Kolonne 4 Budget (det oprindelige budget for 12 mdr.) Kolonne 4 viser det oprindelige budgettet for hele budgetperioden, mens kolonne 2 viser det oprindelige budget alene for opfølgningsperioden. Du kan ikke taste i budget-kolonnerne. Kolonne 5 Forventet resultat (realiseret + budget for 12 mdr.) Kolonne 5 viser det forventede resultat for budgetperioden. Forventet resultat er sammensat af: De realiserede poster for opfølgningsperioden + Budgettets poster for den resterende del af budgetåret. Du kan indtaste og rette budgetposter i restperioden for budgetåret, for at få så realistisk et bud på Forventet resultat for året, som muligt. Indtastningerne i kolonne 5 påvirker ikke det oprindelige budget. 6.1 Opfølgning på Kasseomsætning Kolonne 4, Budget indeholder det oprindelige budgets kasseomsætning for 12 mdr. Kolonne 5, Forventede resultat indeholder den forventede likviditet for 12 mdr. Herunder ses et skærmbillede eksempel for opfølgning på første kvartal 18

19 Hvis opfølgningsperioden er = hele budgetperioden (12 mdr.), vises / udskrives kolonne 4 og 5 ikke. Kolonne 5 er sammensat af poster fra registrering og poster fra budgettet således, ved en budgetopfølgnings periode fra januar til september: Forventet resultat 2014 Realiseret Jan-sep Data hentes fra kolonne 1 Budget Okt - dec Data hentes fra budget Primo kassekredit Ekstern omsætning Ekstern omsætning du kan rette Saldo på kassekredit beregnes Forventet resultat sådan justerer du 19

20 Du kan justere ekstern omsætning for den del af perioden, der ikke er realiseret. Herunder er prisen for april måned justeret. Et andet typisk eksempel er, hvis et salg er realiseret én måned før budgetteret så er det enkelt at fjerne salget, som er planlagt i budgettet. Figur 1 Januar marts er realiserede. April til december er tal fra budgettet hvor april er rettet (grøn). De tal du taster (grønne) kan slettes igen med Rediger Slet Udvalgte korrektioner, og du vil vende tilbage til tallene fra det oprindelige budget (sorte). Det, du taster, påvirker kun Forventet resultat og aldrig det oprindelige budget, der ses i kolonne 4. Kassekredit beregning Kassekredit og renter beregnes for den del af budgetperiode der ikke er realiseret. Her gengives et eksempel med opfølgning det første halve år (mørkeblå) og beregnet kassekredit for den sidste del af året (lyseblå) sammenholdt med den budgetterede kassekredit (Grøn). Opstillingen findes tilsvarende i udskrifterne. 20

21 6.2 Opfølgning på Resultat Kolonne 4, Budget indeholder resultatet for det oprindelige budget for 12 mdr. Kolonne 5, Forventede resultat indeholder det forventede resultat for 12 mdr. I kolonne 4 vises resultatbudgettet for hele budgetåret (12 mdr.). I kolonne 5 vises der forventede resultat for budgetåret (12 mdr.). Kolonnen sammensættes af den realiserede periodes posteringer for opfølgningsperioden og budgettets posteringer for restperioden. Udgangspunktet er primo-værdier, der stammer fra regnskabets ultimo-værdier sidste år! Hertil lægges omsætningsposteringer og eventuelle efterposteringer, således at man når frem til årets forventede ultimo værdier, dvs. alle saldi herunder også anlægskartoteket. Forventet resultat 2014 Realiseret Jan-sep Data hentes fra kolonne 1 Budget Okt - dec Data hentes fra budget Primo omsætning og efterposteringer Omsætning og efterposteringer du kan rette Ultimo beregnes Besæt og beholdning du kan rette I kolonne 5 (Forventet resultat) skal du i restperioden huske at kontrollere og justere: ekstern omsætning, intern omsætning, efterposteringer og ultimo-værdi for besætning og beholdning! For investeringer skal du huske at kontrollere, at investeringerne er på en konto, der knytter sig til samme anlægskonto. Herunder et eksempel, hvor kolonne 1 (Realiseret) og kolonne 5 (Forventet resultat) normalt skal have samme anlægskonto, som er valgt for budgettet. 21

22 22

23 7. Udskrift og Vis udskrift Udskrift og Vis udskrift af budgetopfølgning kan foretages, mens du arbejder på budgetopfølgning. For at bestille udskrifter af budgetopfølgningen åbnes Menu Udskriv (Ctrl + P). Herved kommer følgende dialog frem: Her kan de forskellige udskrifter vælges til og fra sammen med diverse specifikationer og bemærkninger. Hvilken forsideoverskrift samt underoverskift man ønsker kan indtastes i feltet Forside. Nederst til højre er der flere indstillingsmuligheder alt efter, hvordan man ønsker, udskriften skal se ud. Her kan virksomhedsformen også ses - se evt. afsnit 3.4 Ekstern / intern opstilling samt selskab / personlig ejet.. Bagatelgrænse I feltet Afvigelse mindre end, kr.. udskrives ikke i specifikationsafsnittet kan man indtaste et beløb, som er det mindste afvigelses-beløb, der skrives ud i specifikationsafsnittet. Dette afsnit dokumenterer mængde pris afvigelsen pr. konto. Det betyder, at der i specifikationsafsnittet kun udskrives konti, hvor afvigelsen mellem Realiseret og Budgetteret er større end beløbet, der er indtastet som bagatel-grænse. Ved at indtaste en bagatelgrænse kan man reducere antallet af sider i specifikationsafsnittet væsentligt. Udskriftsopsætning Man kan gemme sine udskriftsopsætninger, så man ikke hver gang behøver at vælge de ønskede udskrifter til og fra. 23

24 Når du har valgt det ønskede til og fra trykkes på knappen Gem som, og et navn til opsætningen kan noteres. Når dialogen lukkes, dukker der også en boks op, der spørger, om du ønsker at gemme din udskriftsopsætning. Fremover kan du hurtigt finde den ønskede opsætning ved at klikke på navnet i fanen ved siden af Gem som knappen. De røde trekanter, ud for de forskellige afsnit, viser at der her kan tilføjes tekst og kommentarer til budgetopfølgningen. Se mere i afsnittet 7.3 Bemærkninger til budgetopfølgning Ønsker man at se udskriften inden den printes, kan knappen Vis i nederste højre hjørne benyttes, og udskriften bliver vist som en pdf-fil via Adobe Reader. Ønskes det at udskrive direkte, så benyttes knappen Udskriv, og Adobe Readers udskriftsdialog vil blive åbnet, så der her kan vælges printer, format osv. 7.1 Udskrift Forventet resultat Hvis du i skærmbilledet har tilvalgt kolonne 4 og 5, bliver de også vist i udskriften. Udskrift med kolonne 4 og 5, Budget og Forventet resultat for hele året 24

25 7.2 Udskrift Månedsopstilling Fig.: Budgetopfølgning Månedsopstilling af Resultat Forventet Resultat 1.: Opfølgningsperioden vises i overskriften, og månedsposter herfra er markeret med grå raster. 2.: Prognoseperioden vises uden raster for resten af året Forventet likviditet, månedsvis. Den samme udskrift laves for likviditet, hvor du altså ser likviditetsbevægelser månedsvis først realiseret herefter prognose. Udskriften vil blive suppleret med en detailudskrift på kontoniveau. 25

26 7.3 Budgetopfølgning og Råbalance kan påsættes teksten Til internt brug Udskrifterne i Budgetopfølgning og Råbalance kan i sidehovedet påsættes Til internt brug. Hvis der vælges udskrivning af erklæringer, kan teksten Til internt brug ikke tages med, idet erklæringen indeholder tilsvarende tekst. Du kan i udskriftsbestillingsbilledet vælge via flueben, at teksten Til internt brug skal udskrives på forsiden og i sidehovedet på hver side. Budgetopfølgning Hvis du vælger Den uafhængige revisors erklæring eller Revisors erklæring opstil. Budg. Opfølgning, kan teksten Til internt brug ikke vælges / udskrives. Og tilsvarende: Betingelser i Råbalancen: Hvis du vælger Revisors erklæring om opstilling af råbalance, kan teksten Til internt brug ikke vælges / udskrives. 26

27 7.4 Bemærkninger til budgetopfølgning Klikker man på en af de førnævnte røde trekanter i udskriftsdialogen, så åbner tillægsprogrammet (HP Exstream Live Editor) skabelonen for det valgte afsnit. Åbnes Editor ikke som forventet, bør man tjekke om programmet er installeret korrekt på pc en. Editor er den nye måde at håndtere budgetkommentarer og andet tekst i Ø90. I skabelonerne kan rettes, skrives og slettes efter behov. Programmet er opbygget, så det minder om Microsoft Word. Når du har redigeret færdig, skal du trykke på OK knappen. Rettelserne gemmes og vil være at se i udskriften. 27

Ø90 Vejledning. Hvis der er foretaget en kortperiodisk opgørelse for perioden, vil opgørelsesposteringer herfra også komme med i råbalancen.

Ø90 Vejledning. Hvis der er foretaget en kortperiodisk opgørelse for perioden, vil opgørelsesposteringer herfra også komme med i råbalancen. Ø90 Vejledning Vejledning til Råbalance Råbalancen i Ø90 kan udskrives to steder fra: 1. I Kasseregistrering kan man udskrive råbalancen direkte via F7 Bestilling Online 2. I skærmbilledet Råbalance (via

Læs mere

VEJLEDNING TIL ØKONOMIOPFØLGNING

VEJLEDNING TIL ØKONOMIOPFØLGNING VEJLEDNING TIL ØKONOMIOPFØLGNING Økonomiopfølgningen er ment som et værktøj til at tage den aktuelle driftsøkonomiske temperatur på en ejendom når som helst. Økonomiopfølgningen er en rå visning af den

Læs mere

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur DLBR Ø90 Råbalance den økonomiske temperatur Råbalancen er et værktøj til at tage den aktuelle driftsøkonomiske temperatur på en ejendom når som helst.

Læs mere

Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget

Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget DLBR Ø90 Budget det detaljerede budget Her beskrives hvordan du budgetter på kontoniveau og samtidigt periodiserer dine indtægter og udgifter på måneds bais.

Læs mere

Køb af en ejendom i budget og budgetopfølgning vises med et eksempel på køb af en kvægejendom.

Køb af en ejendom i budget og budgetopfølgning vises med et eksempel på køb af en kvægejendom. Køb af ejendom i budget og -opfølgning Køb af en ejendom i budget og budgetopfølgning vises med et eksempel på køb af en kvægejendom. I eksemplet kan du se, hvordan konteringen håndteres i budget og budgetopfølgning.

Læs mere

Vejledning til emner Igangsætning 21. maj 2015 Nyheder i Økonomistyring. 1. Budgetopfølgning, Månedsudskrifter

Vejledning til emner Igangsætning 21. maj 2015 Nyheder i Økonomistyring. 1. Budgetopfølgning, Månedsudskrifter Vejledning til emner Igangsætning 21. maj 2015 Nyheder i Økonomistyring 1. Budgetopfølgning, Månedsudskrifter 2. Budget kolonneopsætning: Beregning af en kolonne er forbedret 3. Budget rationaliset arbejdsgang,

Læs mere

1.1. Udlæsning af budget til anden ejendom. Vejledningen herunder vil blive indarbejdet i O90.dk - Vejledninger

1.1. Udlæsning af budget til anden ejendom. Vejledningen herunder vil blive indarbejdet i O90.dk - Vejledninger Vejledning til emner Igangsætning 23. januar 2015 Nyheder i Økonomistyring Opdateringen indeholder faciliteter vedrørende Budget, -opfølgning og Råbalance. Hovedemnerne er nye kopieringsmuligheder af budget,

Læs mere

Erfa-møde Horsens 28. januar 2016 Jes B. Willumsen Økonomi og Virksomhedsledelse SEGES PUNKT 5. UDVIKLING AF Ø90 ØKONOMISTYRING HVILKE BEHOV SER DU

Erfa-møde Horsens 28. januar 2016 Jes B. Willumsen Økonomi og Virksomhedsledelse SEGES PUNKT 5. UDVIKLING AF Ø90 ØKONOMISTYRING HVILKE BEHOV SER DU Erfa-møde Horsens 28. januar 2016 Jes B. Willumsen Økonomi og Virksomhedsledelse SEGES PUNKT 5. UDVIKLING AF Ø90 ØKONOMISTYRING HVILKE BEHOV SER DU UDVIKLING AF Ø90 ØKONOMISTYRING 1. Statistik 2. O90.dk

Læs mere

Ø90 Vejledning. Vejledning

Ø90 Vejledning. Vejledning Ø90 Vejledning Vejledning Revideret 27. april 2017 Programmet giver mulighed for at lave flere slags budgetter inden for fanerne Produktion, Resultat, Invest./ Finansiering, Balance og Egenkapital. Der

Læs mere

Ø90 Online - sådan - Kasseregistrering

Ø90 Online - sådan - Kasseregistrering Ø90 Online - sådan - Kasseregistrering DLBR Ø90 Online Kasseregistrering Her beskrives hvordan du anvender kasseregistrering og de tilknyttede faciliteter til din løbende bogføring i Ø90 Online. Redigeret

Læs mere

Status- og efterposteringer

Status- og efterposteringer Status- og efterposteringer Side 9. Fordeling mellem privat og erhverv 2 10. Kursregulering og indeksering 6 11. Sted-budgetter 7 12. Anden virksomhed 9 13. Oprettelse af konti i Status 13 14. Sletning

Læs mere

Kom godt i gang med Budget

Kom godt i gang med Budget Kom godt i gang med Budget Dette hæfte giver en introduktion til Drifts- og likviditetsbudgettet samt til Likviditetskontrol. Yderligere informationer samt anvisninger på håndtering af forskellige emner

Læs mere

Moms og afgifter. Side 15. Moms 2 16. Kontokoblinger i budget 4 17. Afgifter 8 18. Navngiv alternativ, kopier kassedata 10 19.

Moms og afgifter. Side 15. Moms 2 16. Kontokoblinger i budget 4 17. Afgifter 8 18. Navngiv alternativ, kopier kassedata 10 19. Moms og afgifter Side 15. Moms 2 16. Kontokoblinger i budget 4 17. Afgifter 8 18. Navngiv alternativ, kopier kassedata 10 19. Skæve perioder 11 15. Moms Opgave I denne opgave er moms-beregningsprincipperne

Læs mere

Likviditets- og driftsbudget

Likviditets- og driftsbudget Likviditets- og driftsbudget Side Introduktion til budget 2 Skærmbilledets opbygning 4 1. Budgetoplysninger 7 2. Indtastning likviditet 8 3. Kopiering status 11 4. Indtastning status 12 5. Efterpostering/ompostering

Læs mere

Produktions- og lagerbudget

Produktions- og lagerbudget Produktions- og lagerbudget (Ekstra opgaver) Side 24. Produktionsbudget 2 25. Lagerkonti og priser 5 26. Lagerbudget 7 27. Fastlåsning af budget 10 24. Produktionsbudget Opgave Indlæs produktionsbudget

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Budget kursus 2012 Koldkærgård 31. oktober. Videncentret for Landbrug Agro Food Park 15 8200 Århus N 8740 5000

Budget kursus 2012 Koldkærgård 31. oktober. Videncentret for Landbrug Agro Food Park 15 8200 Århus N 8740 5000 Budget kursus 2012 Koldkærgård 31. oktober Videncentret for Landbrug Agro Food Park 15 8200 Århus N 8740 5000 Ø90 Budget kursusbeskrivelse Ø90-Budget - kursusbeskrivelse Formål: Deltagere: Arbejdsform:

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Evaluering af budgetter udarbejdet i Ø90-budget efter den 26/11 2010:

Evaluering af budgetter udarbejdet i Ø90-budget efter den 26/11 2010: Projekt: Demonstration af dynamisk ledelse af landbrugsbedrifter Side 1 af 8 Anders Funch, KHL Budgetter er tastet direkte i resultat, likviditet og balance. Budget for andet erhverv (kontoplan 5). Vurdering

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Intern omsætning. Side 22. Intern omsætning 2. 23. I/S budgetter 6 (ekstra opgave)

Intern omsætning. Side 22. Intern omsætning 2. 23. I/S budgetter 6 (ekstra opgave) Intern omsætning Side 22. Intern omsætning 2 23. I/S budgetter 6 (ekstra opgave) 22. Intern omsætning Opgave I denne opgave skal du indtaste og afstemme intern omsætning af foder mv. Når der i det daglige

Læs mere

Anvendelse af Finanssaldi

Anvendelse af Finanssaldi Anvendelse af Finanssaldi Funktionaliteten Finanssaldi kan være anvendelige når du eksempelvis vil: Trække et budget ud og arbejde videre med det i Excel. Lave periodiske analyser af forbrug. Lave prognoser

Læs mere

Udskrifter. Side 7. Udskrift likviditetsbudget 2 8. Udskrift driftsbudget 4

Udskrifter. Side 7. Udskrift likviditetsbudget 2 8. Udskrift driftsbudget 4 Udskrifter Side 7. Udskrift likviditetsbudget 2 8. Udskrift driftsbudget 4 7. Udskrift likviditetsbudget Udskrifter Alle udskrifter kan vises på skærmen. Du skal nu se på de forskellige muligheder der

Læs mere

Nyheder til version 2013-3

Nyheder til version 2013-3 Nyheder til version 2013-3 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 3 2 C5 2012 SP 2 Nyheder... 3 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 3 3 C5 online Integration (fra version 2013)... 3

Læs mere

Kom godt i gang med Bogføring

Kom godt i gang med Bogføring Kom godt i gang med Bogføring Dette hæfte giver en introduktion til Bogføring. Yderligere informationer samt anvisninger på håndteringer af forskellige emner vedrørende bogføring kan du finde på landscentrets

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

RESULTATOPFØLGNING OG FORVENTET RESULTAT

RESULTATOPFØLGNING OG FORVENTET RESULTAT RESULTATOPFØLGNING OG FORVENTET RESULTAT RESULTATOPFØLGNING ERFARINGERNE FRA 2015 Kalkuler kan give problemer med ultimo og beregning af beholdningsforskydning Fjernes ved budgetlægning Tilpasset med kalkule

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Stikords-referat fra Budget ERFA-møde, 22.10.2014 - gruppearbejder, VFL-notater og evaluering af mødet. Gruppearbejde, formiddag

Stikords-referat fra Budget ERFA-møde, 22.10.2014 - gruppearbejder, VFL-notater og evaluering af mødet. Gruppearbejde, formiddag Stikords-referat fra Budget ERFA-møde, 22.10.2014 - gruppearbejder, VFL-notater og evaluering af mødet Gruppearbejde, formiddag 1. Hvilket potentiale ser I i Råbalancen? Foreløbigt regnskab Periodeopgørelse

Læs mere

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold Læreplaner... 3 Om pædagogiske læreplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Menupunkt Skabeloner... 5 Beskrivelse af skabeloners

Læs mere

B d u g d e g t e k t u k r usu rs s u Øvel ser Ø 0 budget Superbruger 11. ebruar 2011 V e d n e c n e e t n e t t r e f r f o L r a

B d u g d e g t e k t u k r usu rs s u Øvel ser Ø 0 budget Superbruger 11. ebruar 2011 V e d n e c n e e t n e t t r e f r f o L r a Budgetkur sus Øvel ser Ø90budget-Super br uger 11.f ebr uar2011 Vi dencent r etf orlandbr ug Agr ofoodpar k15 8200År husn 87405000 Ø90Budget kursusbeskrivelse Ø90-Budget-kursusbeskrivelse Formål: Deltagere:

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere)

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere

Brugervejledning til Dyreregistrering

Brugervejledning til Dyreregistrering Brugervejledning til Dyreregistrering Dansk Kvæg 25. februar 2005 Brugervejledning til Dyreregistrering 1/13 Indledning Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme

Læs mere

Overordnet kontoplan. Side 1

Overordnet kontoplan. Side 1 Overordnet kontoplan Menu 02.20 Overordnet kontoplan...2 Menu 02.20.01 Vedligeholdelse af overordnet kontoplan...4 Menu 02.20.05 Oprettelse reference...6 Menu 02.20.11 Overførsel af saldi fra kontoplan...7

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

I Winfinans.NET er det muligt at konsolidere posteringer fra datterselskaber i et moderselskab.

I Winfinans.NET er det muligt at konsolidere posteringer fra datterselskaber i et moderselskab. Konsolidering I.NET er det muligt at konsolidere posteringer fra datterselskaber i et moderselskab. Posteringerne fra datterselskaberne bliver posteret som totaler for hver konto månedsvis i moderselskabet.

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer

Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer Opsætning af finansbalancer. 1) Vælg Økonomi 2) Klik på Opsætning 3) Dobbelt klik på Balance I Axapta er det muligt at rapportgenerere egne balancer.

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

Økonomistyring - Kundefokus og effektivitet hånd i hånd

Økonomistyring - Kundefokus og effektivitet hånd i hånd Økonomistyring - Kundefokus og effektivitet hånd i hånd Økonomiens dag 14.06.2012 Merete Jensen Niels Bloch Økonomistyring Skal bidrage til at vi kommer Fra konjunkturledelse til virksomhedsledelse 1 Værdikæde

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Vejledning til nyt regnskabsår

Vejledning til nyt regnskabsår Vejledning til nyt regnskabsår Skift til nyt regnskabsår... 3 Klar til at beregne og bogføre skolepenge i det nye regnskabsår.... 4 Bogfør det gamle år færdig og genberegn... 4 Fil til revisor:... 5 Bogføring

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

Vejledning til udskrivning af rapporter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af rapporter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af rapporter i Blåt Medlem Blåt Medlem tilbyder en række rapporter. Hvilke rapporter du kan hente er afhængig af hvilken enhed du er medlemsansvarlig i For eksempel kan en gruppeleder

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Kom godt i gang med Benchmarking Indholdsfortegnelse

Kom godt i gang med Benchmarking Indholdsfortegnelse Kom godt i gang med Benchmarking Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Opsætning 3. Opstart af programmet 3.1 Start Ø90 op 3.2 Overfør regnskab 3.3 Opstart af benchmarking 4. Informationer om benchmarkings

Læs mere

LOGOSCONSULT.DK MICROSOFT DYNAMICS NAV OG NAVISION PENGESTRØMSANALYSE. Copyright Side 1

LOGOSCONSULT.DK MICROSOFT DYNAMICS NAV OG NAVISION PENGESTRØMSANALYSE. Copyright Side 1 LOGOSCONSULT.DK MICROSOFT DYNAMICS NAV OG NAVISION PENGESTRØMSANALYSE Copyright 1999-2011 Logos Consult A/S Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Pengestrømsanalyse... 4 Pengestrømsanalyse i NAV...

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange.

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. Kontoskema Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. I det efterfølgende vises, hvordan en simpel regnskabsrapport kan laves ved

Læs mere

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012 Sådan lægger du budget i C5 I regnskabsprogrammet Microsoft Dynamics C5 er det muligt at arbejde med budgetter. Der findes en budgetkladde, hvor man manuelt indtaster sine budgetter, og der findes mere

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_15 til resultatopgørelse Vejledning Navision Stat 7.0

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_15 til resultatopgørelse Vejledning Navision Stat 7.0 Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_15 til resultatopgørelse 2015 Vejledning Navision Stat 7.0 Januar 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_17 til resultatopgørelse 2017

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_17 til resultatopgørelse 2017 Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_17 til resultatopgørelse 2017 Januar 2018 1 Formål med denne vejledning Denne vejledning har til formål at vise, hvordan kontoskema Res_17 (og kontoskema

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med Produktionsbudgettet Dette hæfte er en introduktion til produktionsbudgettet. Produktionsbudgettet er det faglige og tekniske grundlag for

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

HåndOffice Foreningsopgaver

HåndOffice Foreningsopgaver HåndOffice Foreningsopgaver Foreningsopgaver... 3 Rediger opgave... 6 Udskriv PDF og Excel... 12 Min side Foreningsopgaver... 16 Håndbold app.... 18 Side 2 af 20 Foreningsopgaver Oprettelse af aktiviteter

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Menupunkt Skabeloner... 4 Beskrivelse

Læs mere

CapLegal Sagsbehandling

CapLegal Sagsbehandling CapLegal Sagsbehandling Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rollecenter... 4 Oprettelse af sag... 6 Sagsguiden... 6 Trin 1 - sagsoplysninger... 7 Trin 2 Vælg klient(er)... 7 Trin 3 Vælg parter... 10 Ny

Læs mere

Bank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti

Bank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti Bank Management / Bankafstemning Ideen bag modulet er, at du importerer alle dine transaktioner fra din bank, og så forbliver disse transaktioner i Uniconta, på samme måde som alle andre transaktioner.

Læs mere

2 Nyheder til Årsafslutning Andre vejledninger Virksomheder Automatisk resultatdisponering... 5

2 Nyheder til Årsafslutning Andre vejledninger Virksomheder Automatisk resultatdisponering... 5 1. juli 2019 Indhold 1 Indhold 2 Nyheder til... 3 3 Andre vejledninger... 4 4 Virksomheder... 5 4.1 Automatisk resultatdisponering... 5 4.2 Stamdata fra cvr.dk... 6 4.3 Søgefunktion i posttypeinddelingen...

Læs mere

Behandling af vindmøller der er hjemhørende i udlandet i Ø90 regnskabet

Behandling af vindmøller der er hjemhørende i udlandet i Ø90 regnskabet Udenlandsk indkomst (eksempel med vindmølle) Behandling af vindmøller der er hjemhørende i udlandet i Ø90 regnskabet Du skal bruge de særlige konti til udenlandsk virksomhed. I den forbindelse vil det

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark.

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Kopi fra Blåt Medlem til Open Office regneark 1 Eksport fra Blåt Medlem til Open Office regneark 2 Hvad kan du bruge det til 4 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Excel.

Fra Blåt Medlem til Excel. Fra Blåt Medlem til Excel. Kopi fra Blåt Medlem til Excel 1 Eksport fra Blåt Medlem til Excel 2 Hvad kan du bruge det til 5 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt liste med spejderne 5 Fødselsdage og

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Indhold Introduktion... 2 Log på hjemmesiden og redigér front-end... 3 Rediger en side... 7 Opret ny side... 10

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

26/1-2016 Laila Foldager Scharff MOMS OG SKATTEDISPONERINGSBILLEDE M.M.

26/1-2016 Laila Foldager Scharff MOMS OG SKATTEDISPONERINGSBILLEDE M.M. 26/1-2016 Laila Foldager Scharff MOMS OG SKATTEDISPONERINGSBILLEDE M.M. DAGSORDEN Moms Anbefalet arbejdsgang ved helårsmoms Udfordringer Kendte fejl Skattedisponeringsbilledet Brush up hvordan læses og

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Intern håndtering af FlexRegnskab

Intern håndtering af FlexRegnskab Intern håndtering af FlexRegnskab Udkast til Best Practice for FlexRegnskab i et rådgivningscenter Interne krav til FlexRegnskab og krav til kunden Regnskaber under konceptet FlexRegnskab kan både udarbejdes

Læs mere

Ændringer til Regnskabssystemet:

Ændringer til Regnskabssystemet: Ændringer til Regnskabssystemet: Generelt: Der er lavet nyt layout i alle skærmbilleder. Farveskalaen der er anvendt er ændret. De steder hvor der i øvrigt er lavet ændringer til layoutet, er dette nævnt

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Årsrapport 2.0 Plus

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Årsrapport 2.0 Plus Kom godt i gang med DLBR Årsrapport Mark 2.0 Online Plus DLBR Ø90 Årsrapport 2.0 Kom godt i gang I denne Maxibog kommer vi rundt om alle de steder som jf. årsrapport 2.0 skal tilpasses. Det vil ikke være

Læs mere

TIDSHÅNDTERING I PROMARK REGISTRERING AF PROJEKTTID

TIDSHÅNDTERING I PROMARK REGISTRERING AF PROJEKTTID TIDSHÅNDTERING I REGISTRERING AF PROJEKTTID 1 Denne vejledning er til medarbejdere, der skal foretage faktisk tidsregistrering - dvs. medarbejdere som tidligere har brugt ARS. Indhold 0. Indledning...

Læs mere

Oprettelse og tabeller

Oprettelse og tabeller Oprettelse og tabeller Oprettelse af kursusejendom Side Indstilling af PC... 1 Opret bruger... 2 Opret medlem... 3 Indlæs/hent/udlæs data... 5 Tabeller (ekstraopgaver) Kontoplan... 8 Udvælg konto... 9

Læs mere

NaviScan EBC 1 af 21 Brugervejledning C5

NaviScan EBC 1 af 21 Brugervejledning C5 NaviScan EBC 1 af 21 Brugervejledning C5 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Opstart af budgetsystem... 2 1.1 Opsætning: Modeller... 3 1.2 Modeller: Felter... 3 1.3 Modeller dimensioner... 4 1.4 Lokalmenu til dimension:

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Vejledning til budget for 2011 i provstisystemet 2010.

Vejledning til budget for 2011 i provstisystemet 2010. Vejledning til budget for 2011 i provstisystemet 2010. Indhold Indhold... 1 Køreplan for indberetning af budgetter til provstiet.... 2 Vejledninger.... 2 Nye vigtige menupunkter i systemet... 2 Sådan indlæses

Læs mere

Opret aktiviteter LEJERBO.DK OPRET AKTIVITETER PÅ AKTIVITETSLISTE

Opret aktiviteter LEJERBO.DK OPRET AKTIVITETER PÅ AKTIVITETSLISTE 1 Opret aktiviteter TIPS: Du kan bruge en aktivitetsliste til at vise en række datostyrede aktiviteter i jeres afdeling eller udlejning af jeres fælleshus. Du behøver ikke sætte billede på, eller tekst,

Læs mere

Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning

Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning Undervisningsministeriet Controllerkontoret Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning Version 3.0 af 11. marts 2010 side 1 af 8 1. Brugernavn, kodeord og login Institutionen modtager via e-mail

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Opgave 1. Linie Udskrift

Opgave 1. Linie Udskrift Opgave 1 Linie Udskrift Fanen Egen udskrift under Vejleder eller under Besætning Ved tryk på knappen Ny udskrift vises dette billedet. Ved klik på en af muligheder vælges pågældende udskriftstype. Hvis

Læs mere

Ø90 KENDTE FEJL PR Ø90 Igangsætning 7. september 2018

Ø90 KENDTE FEJL PR Ø90 Igangsætning 7. september 2018 Ø90 KENDTE FEJL PR. 29.01.2019 0. Ø90 Igangsætning 7. september 2018 1. Skatteregnskab, udskrifter, beregninger mv. 2. Moms 3. Årsrapport, udskrifter 4. Opgørelse 5. Færdiggørelse 6. Råbalance 7. Budget

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Brugermanual Lønbudgettering

Brugermanual Lønbudgettering [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold. Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold.] Brugermanual

Læs mere

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder:

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Kassekladde Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Generelt om kassekladden Kladdenavne En kassekladde identificeres ved kladdenavnet. Du kan oprette så mange kladder,

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere