Professionel håndtering af klinikregnskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionel håndtering af klinikregnskab"

Transkript

1 Professionel håndtering af klinikregnskab

2 Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige arbejdsopgaver. For at hjælpe dig i den første fase efter opstart, kan denne kom godt i gang med TDfinans bruges som opslag i den kommende tid.

3 Indhold Kom godt i gang med TDfinans Åbne TDfinans... 5 Genvejsmenuen Kartoteker Finans:... 5 Kontoplan... 5 Momskoder... 8 Faste konti Faste posteringer Budget Bruger Genvejsmenuen Posteringskladde Posteringskladde(r) Ajourfør kladder Bogfør Bogførte posteringer Genvejsmenuen Udskrifter Kontoplan Kontokort Posteringsjournal Posteringsjournal (udv.) Bogføringsjournal Bogføringsjournal (udv.) Balance Momskoder Momsafregning Afstemningsjournal Genvejsmenuen Regnskab Information Skift regnskab Åben nyt regnskabsår Luk alle vinduer... 28

4 Export af regnskab Afsluttende bemærkning Alfabetisk indeks A-Å... 30

5 Åbne TDfinans Regnskabssystemet TDfinans åbnes ved at klikke på Finans under Menuen Eksterne kald. På loginbilledet tastes Kunde ID. Bruger ID og kodeord. (kodeordet vil blive vist som stjerner) Tryk Login Derefter vælges det rette regnskab. Hvis man har flere klinikker, er der samtidig flere regnskaber. Når TDfinans startes vil posteringskladden være det første billede som åbnes (mere om denne senere). I venstre side af billedet vil nedenstående funktioner være præsenteret. Ved at klikke på pilen til højre, vil valgmulighederne komme til syne (beskrives nedenfor). 5

6 Genvejsmenuen Kartoteker Finans: Inden TDfinans tages i brug, er der nogle standardopsætninger som indføres. Disse oplysninger danner grundlag for regnskabssystemets brug. Kontoplan Kartoteker Finans Kontoplan Regnskabets kontoplan er grundfundamentet når man laver posteringer mv. Den indeholder resultatopgørelsen og balancen. Den er opdelt således, at konti som vedrører resultatopgørelsen har en rød farvemarkering i venstre side: Hvor konti som vedrører balancen, har en grøn farvemarkering i venstre side: Nederst er forskellige visningsmuligheder, samt filter. - Ikke aktive : Når markeringen sættes, vises ikke aktive konti i kontoplanen. Ikke aktive konti bruges, som regel, ikke længere. Hvis en konto skal sættes til Ikke aktiv, gøres dette ved enten at højreklikke og vælge ret, eller markere den ikke aktive konto og trykke Ret i nederst højre hjørne. 5

7 - Saldo : Når markeringen sættes, vises kolonnerne Saldo (aktuelle saldo på kontoen) og Sidste år (sidste års saldo). - Budget : Når markeringen sættes, vises budgettallene. Tallene vises på baggrund af et oprettet budget (mere om dette senere). Filter benyttes hvis der er behov for at søge efter en konto. Dette kan gøres ud fra kontonummeret (Nr) eller kontonavnet (Tekst). Når kontoplanen vedligeholdes, dvs. når konti skal oprettes mv., gøres dette med knapperne i nederste højre hjørne. Knappen Ny : Ved tryk på knappen fremkommer nedenstående billede: - Konto: Kontonummer skrives ind. Hvis konto allerede er i brug, vises et lille udråbstegn til højre for feltet. - Betegnelse: Kontoens navn. Hvis man ikke udfylder dette, bliver man igen mødt med selvsamme advarsel. - Kontotype: Der findes 4 forskellige kontotyper: o Tekst: Overskriftskonto. Bruges til at oprette sigende overskrifter i kontoplanen. Hjælper på læsevenligheden af kontoplanen. o Drift: En konto som konteres på. Hvorvidt det er en drift eller balancekonto, opsættes andetsteds. o Sum: Sammentællingskonto. Her udfyldes Konto fra, som det nummer hvor kontoen skal lægge sammen fra. Dvs. hvis der oprettes en konto med nummer 10 og Konto fra udfyldes med 5, så vil konti sammenlægges fra konto 5 til 10. o Gruppe: Summerer saldi for de konti som indgår i Konto fra og Konto til. Fungerer ligesom Sum dog udfyldes Konto til i stedet for Konto fra. 6

8 o Sideskift efter denne konto: Hvis der er en markering i denne, skiftes siden efter denne konto, når der udskrives. o Konto aktiv: Definerer om kontoen er aktiv. Som standard vil denne være markeret som aktiv. Bemærk at rækkefølgen på kontonumrene, samtidig er den rækkefølge de udskrives på ved udskrift af resultatopgørelse/balance. Knappen Ret : Den markerede konto ændres til det ønskede. Der er mulighed for at rette samme felter som ved Ny. Knappen Slet : Den markerede konto slettes. Der fremkommer en advarsel om det ønskes, at kontoen slettes. Knappen Kontokort : Der vises kontokort for den markerede konto. Ved tryk på knappen vises posteringer for denne konto. 7

9 Momskoder Kartoteker Finans Momskoder Dette er ikke særlig relevant for mange tandlæger, da tandlæger normalt ikke er momsregistreret. Hvis klinikken alligevel skal afregne moms, oprettes momskoder ved hjælp af knapperne i nederste højre hjørne (bemærk at regnskabet skal opsættes til at benyttes moms, hvis dette skal momsafregnes). Ved tryk på Ny tilføjes momskode. 8

10 Ved tryk på Ret får man mulighed for at rette den markerede momskode. Slet knappen fjerner den markerede momskode. 9

11 Faste konti Kartoteker Finans Faste konti Disse konti sættes normalt op af A-Data. De faste konti som er opsat, bruges både af TDadmin og TDfinans. Når indbetalinger fra TDadmin foretages på kasse, bank eller giro, bliver de posteret på de konti som er opsat under faste konti. Endvidere når der posteres i TDfinans, kan genvejsknapper som K(kasse), B(bank) og G(giro) benyttes ved kontofeltet (mere om dette senere). Bemærk at faste konti bør ikke ændres, med mindre klinikken har talt med A-Data. Hvis kontoen skal ændres, markeres den ønskede konto og tryk Ret i nederste højre hjørne. Skriv derefter det nye kontonummer, som den faste konto skal have. Faste tekster Kartoteker Finans Faste tekster Faste tekster, som benyttes ofte, kan med fordel oprettes når, posteringer konteres. For at oprette en ny fast tekst, tilføjes teksten ved at skrive i feltet til højre for *. Herefter trykkes Gem i nederste højre hjørne. 10

12 Der er også mulighed for at oprette faste tekster når posteringskladden er åben. Dvs. hvis en fast tekst ønskes gemt, trykkes [F11] for at gemme teksten som Fast tekst, når der er valg Ny under posteringskladden. Faste posteringer Kartoteker Finans Faste posteringer Faste posteringer er ofte anvendte posteringer. Dvs. hvis der er en posteringsgruppe man benytter hyppigt, kan disse oprettes som en fast postering, og kan hentes frem i posteringskladden ved tryk på [F11]. For at oprette en fast postering skal følgende gøres: Klik på Ny i nederste højre hjørne. Skriv gruppens navn eks. Løn.. Herefter tastes de enkelte posteringer ind og klik Tilføj og Opret. 11

13 Posteringsgrupper kan rettes eller slettes ved hjælp af knapperne i nederste højre hjørne. Budget Kartoteker Finans Budget Der er mulighed for, i TDfinans, at lave et budget, og følge om de budgetterede værdier opnås. For at oprette et budget, vælges Budget. Herefter fremkommer nedenstående muligheder: Ved tryk på Ny oprettes det nye budget. Udfyld beskrivelse med en sigende tekst. Perioden er det aktuelle regnskabsår. Hvis man ønsker at oprette et budget for næste regnskabsår, markeres Budget for næste regnskabsår. Hvis teksten ønskes ændret på budgettet, trykkes Ret. Hvis det oprettede budget skal slettes, markeres det og tryk på Slet. Når budgettal påføres budgettet, vælges Ret budgetposter nederst på skærmen. 12

14 For at rette budgetposten, markeres denne og tryk på Ret 13

15 Efter tryk på Gem vises oversigten over budgetposterne igen, dog med en helårig angivet værdi. Når budgettet er færdigoprettet, kan, værdierne for de forskellige, budgetposter vises i kontoplanen. Dette gøres ved at vælge Kartoteker Finans Kontoplan. Sørg for at markere Budget (og saldo hvis denne skal vises). Budgetposterne vises nu for det oprettede budget i kontoplanen. Bemærk at hvis der oprettes 2 budgetter, adderes budgetposterne for de to budgetter. Dvs. hvis der er oprettet et budget 2009 og et andet 2010 med værdierne og , vil kontoplanen IKKE kunne differentiere for dette. Værdien for posten vil derfor være

16 Bruger Kartoteker Finans Bruger Inden brugere kan benyttes TDfinans, skal de oprettes under Bruger Brugeren oprettes med ID, navn og kodeord. Det markeres om brugeren er superbruger og hvilke regnskab som brugeren skal have adgang til. 15

17 Genvejsmenuen Posteringskladde Under Posteringskladde foretages de daglige opgaver i finans. Posteringskladde(r) Posteringskladde Posteringskladde(r) I posteringskladden oprettes de daglige posteringer. Posteringerne kan sorteres i overskriftorden ved at klikke på den ønskede overskrift. Nederst i venstre hjørne vælges hvilken posteringskladde som benyttes ( Standard foreslås altid når posteringskladden åbnes). Nederst på siden oplyses, løbende, saldoen på Kasse, Bank og Giro. Hvis der opstår en difference i de indtastede posteringer, vises dette i feltet Balance. Feltet bliver rødt og viser den sum som er i difference. Denne difference skal afstemmes inden posteringer kan bogføres. Nederst i højre side forefindes knapper til, blandt andet, at bogføre og rette posteringer. 16

18 Ved tryk på Ny fremkommer billedet hvor posteringen oprettes. Nye posteringer indtastes ved at klikke på Ny eller [Alt] + N hvorefter felterne udfyldes. Posteringen vises, i detaljer, nederst på skærmen, hvilket eliminerer fejlmulighederne en del. Det er desuden muligt, at gemme den skrevne tekst som Fast tekst ved at trykke [F11]. De faste tekster foreslås ved indtastning af den faste teksts forbogstav. Dvs. hvis der er en fast tekst Bager, foreslås den når B tastes. Når konteringen er afsluttet vælges Afbryd for at vende tilbage til forsiden af posteringskladden, hvor der kan bogføres. Der kan vælges Luk for at lukke posteringskladden helt for så at bogføre senere. Import Ved tryk på knappen Import, er det muligt at importere posteringer. Nedenstående billede fremkommer: 17

19 Tryk på Start og posteringer fra filen bliver importeret. Bemærk at posteringer i filen skal være opsat på følgende måde: Dato;Bilagsnr;Tekst;Konto;Beløb;Momskode;Modkonto Ajourfør kladder Posteringskladde Ajourfør kladder De kassekladder, som kan vælges under posteringskladden, er oprettet under dette punkt. Der er mulighed for at oprette, slette eller redigere en eksisterende kladde, ved hjælp af knapper i nederste højre hjørne. Bogfør 18

20 Posteringskladde Bogfør Ved tryk på Bogfør bogføres alle kassekladder. Hvis én af dem ikke stemmer, bogføres denne ikke. Valget om hver kassekladde skal bogføres, vil fremkomme på skærmen. Der spørges om den pågældende kassekladde skal bogføres. Om valget er Ja eller Nej, vil der blive spurgt om næste kassekladde skal bogføres. Bogførte posteringer Posteringskladde Bogførte posteringer Der gives en oversigt over alle bogførte posteringer, både posteringer som er manuelle, men også posteringer som automatisk er dannet af systemet når regninger mv. dannes. Markeringen yderst til højre (*) angiver om posteringen er dannet af TDadmin eller om den er manuelt posteret. Når markeringen er sat, betyder det at posteringen er automatisk dannet af TDadmin. Hvis man ønsker at få sorteret oversigten efter datoorden, trykkes på Dato kolonnen og denne vil blive sorteret i faldende/stigende orden. Dette gælder desuden også for de andre kolonner. Når der højreklikkes på en posteringslinie, fremkommer muligheden for at se kontokort for posteringen eller TDadmin information. Kontokortet vises på den konto som er anvendt som den første på posteringen. TDadmin information er oplysninger omkring regningsnummer mv. Vises kun på posteringer som stammer fra TDadmin. 19

21 Hvis det ønskes at søge i posteringer, kan knappen, i nederste højre hjørne, Filter benyttes. Det afgrænser visningen af posteringer. Genvejsmenuen Udskrifter Når der er behov for at udskrive kontokort, resultatopgørelse mv., vælges de under Udskrifter. Udskrifter af forskellige karakter forefindes her: Kontoplan Udskrifter Kontoplan Udskriften angiver kontonummer, kontobetegnelse samt kontotype. Desuden angives Fra og Til som indikerer de konti som er indeholdende for typen Sum. 20

22 Eksempel på kontoplanudskrift. Kontokort Udskrifter Kontokort Kontokort viser alle bogførte posteringer, der findes for en eller flere konti for en given periode. Der er mulighed for at vælge sideskift efter hver konto, udskrive kontokort for alle konti, samt medtage konti med saldo uden posteringer. Det er desuden muligt at gemme kontokortet som en PDF fil. 21

23 Posteringsjournal Udskrifter Posteringsjournal Posteringsjournalen angiver de indtastede posteringer fra posteringskladden, dvs. bilag som IKKE er bogførte. Der er mulighed for at vælge en given periode, eller sidste års regnskab. Desuden kan udskriften sorteres efter dato eller bilagsorden. Posteringsjournal (udv.) Udskrifter Posteringsjournal (udv.) Posteringsjournalen (udv.) angiver de indtastede posteringer fra posteringskladden, dvs. bilag som IKKE er bogførte. Udskriften viser de samme poster som posteringsjournalen dog med en anden visning. 22

24 Der er mulighed for at vælge en given periode, eller sidste års regnskab. Desuden kan udskriften sorteres efter dato eller bilagsorden. Bogføringsjournal Udskrifter Bogføringsjournal Bogføringsjournalen angiver de indtastede posteringer som ER bogført og ikke længere er i posteringskladden. Der er mulighed for at vælge en given periode, eller sidste års regnskab. Desuden kan udskriften sorteres efter dato eller bilagsorden. Bogføringsjournal (udv.) Udskrifter Bogføringsjournal (udv.) Bogføringsjournalen angiver de indtastede posteringer som ER bogført, og ikke længere er i posteringskladden. Udskriften viser de samme ting som bogføringsjournalen, dog med en anden visning. 23

25 Balance Udskrifter Balance Balancen viser resultatopgørelse/balance for klinikkens regnskab. Det vil sige der angives hvordan resultaterne har udviklet sig i perioden. Der kan blandt andet vælges konto - og periodeafgrænsning. Momskoder 24

26 Udskrifter Momskoder Udskriften angiver en liste over de oprettede momskoder. Momsafregning Udskrifter Momsafregning De konti, der er blevet oprettet som momskonti, og der er posteret på, angives som momsafregning. Afstemningsjournal Udskrifter Afstemningsjournal Udskriften anvendes til at afstemme en eller flere konti. Posteringer som er bogført og ikke bogført er angivet i udskriften. Posteringer med fed, er ikke bogførte posteringer. Hvorimod posteringer 25

27 med almindelig skrift, er bogførte posteringer. Under hver konto opsummeres bilag. Sammentællingen medtager ikke bogførte posteringer det er derfor muligt at afstemme inden bogføring. Genvejsmenuen Regnskab Opsætning af interval af kontonumre, åbne nyt regnskab og eksport af regnskab, er nogle af funktionerne under sidste genvejsmenu. Information Regnskab Information Regnskabsnavn, efterrapportering mv. opsættes under Information (se nedenstående beskrivelse). Fanebladet Firmanavn kan navn, adresse, CVR nummer udfyldes på firmaet der er koblet til regnskabet. 26

28 Skift regnskab Regnskab Skift regnskab Hvis der er oprettet flere regnskaber, er det muligt at skifte imellem dem med Skift regnskab. Desuden er der mulighed for at oprette, slette eller rette et eksisterende regnskab. Ved oprettelse af nyt regnskab fremkommer nedenstående billede. Normalt oprettes nye regnskab med funktionen Kopier fra et andet regnskab, da hele opsætningen netop følger med. Hvis klinikken har behov for at oprette nyt regnskab, bedes I kontakte A-Data ved tvivlsspørgsmål. Åben nyt regnskabsår Regnskab Åben nyt regnskabsår Normalt spørges, om nyt regnskabsår ønsket åbnes, når regnskabsåret er slut. Hvis regnskabsåret skal afsluttes, og nyt oprettes, før tid, gøres dette ved Åben nyt regnskabsår. 27

29 Kontroller at datoerne er korrekt ved nyt regnskabsår og tryk derefter Skift regnskabsår. Hvis klinikken ønsker at postere i tidligere regnskabsår (1 år tilbage), markeres Efterrapportering. Luk alle vinduer Regnskab Luk alle vinduer Alle aktive vinduer, i TDfinans, lukkes. Export af regnskab Regnskab Export af regnskab Når revisor spørger efter posteringer mv. som en fil, kan eksport af regnskab foretages. Ved tryk på eksport, spørges om denne ønskes. Der svares, naturligvis, Ja. Derefter fremkommer følgende billede: 28

30 Hvis der er tale om eksport af sidste års regnskab, markeres Sidste års regnskab. Ved tryk på Export fremkommer nedenstående billede: Der er nu mulighed for at vælge hvor eksportfilerne skal placeres. Efter et øjeblik er eksportfilerne dannet og lagt det valgte sted. Afsluttende bemærkning Vi håber du har haft nytte af denne kom godt i gang manual, til både opslag, men også til udvidelse af din horisont indenfor TDfinans. Hvis du har problemer eller har spørgsmål, så tøv ikke med at ringe til os på eller skrive en info@a-data.dk. 29

31 Alfabetisk indeks A-Å Ajourfør kladder Bogfør Bogførte posteringer Bruger Budget Eksport af regnskab Faste konti Faste posteringer Faste tekster Kontoplan... 5 Kontokort... 7 Ny konto... 6 Ret konto... 7 Slet konto... 7 Momskoder... 8 Posteringskladde Import Ny postering Regnskab Eksport af regnskab Information Luk alle vinduer Skift regnskab Åben nyt regnskabsår skift regnskab Udskrifter Afstemningsjournal Balance Bogføringsjournal Bogføringsjournal (udv) Kontokort Kontoplan Momsafregning Momskoder Posteringsjournal Posteringsjournal (udv) Åben nyt regnskabsår Åbne finans

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan. . Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Bank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti

Bank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti Bank Management / Bankafstemning Ideen bag modulet er, at du importerer alle dine transaktioner fra din bank, og så forbliver disse transaktioner i Uniconta, på samme måde som alle andre transaktioner.

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Vejledning til nyt regnskabsår

Vejledning til nyt regnskabsår Vejledning til nyt regnskabsår Skift til nyt regnskabsår... 3 Klar til at beregne og bogføre skolepenge i det nye regnskabsår.... 4 Bogfør det gamle år færdig og genberegn... 4 Fil til revisor:... 5 Bogføring

Læs mere

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012 Sådan lægger du budget i C5 I regnskabsprogrammet Microsoft Dynamics C5 er det muligt at arbejde med budgetter. Der findes en budgetkladde, hvor man manuelt indtaster sine budgetter, og der findes mere

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS Brugervejledning til KasseRapportenPLUS INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - OPSÆTNING...9 KASSERAPPORTEN -

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

I Winfinans.NET er det muligt at konsolidere posteringer fra datterselskaber i et moderselskab.

I Winfinans.NET er det muligt at konsolidere posteringer fra datterselskaber i et moderselskab. Konsolidering I.NET er det muligt at konsolidere posteringer fra datterselskaber i et moderselskab. Posteringerne fra datterselskaberne bliver posteret som totaler for hver konto månedsvis i moderselskabet.

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Demoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation... 3. Faste menuer... 4

Demoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation... 3. Faste menuer... 4 Demoguide Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Installation... 3 Faste menuer... 4 -menuen... 4 Arkiv-menuen... 4 Rediger-menuen... 5 Udvalg-menuen... 6 Vinduer-menuen... 7 Specialmenuer... 8 Kladde-menuen...

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

CapLegal Bogholderi BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK

CapLegal Bogholderi BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK CapLegal Bogholderi Indhold Indledning... 3 Rollecenter...3 Udskriv/udskrifter...6 Finans-/kassekladde... 7 Bogføring sagskladde (sagsomkostninger)...8 Bogføringsskabelonkode...9 Anvendelse af bogføringsskabelonkoder...

Læs mere

Nem og overskuelig aftalebog

Nem og overskuelig aftalebog Nem og overskuelig aftalebog Kom godt i gang med TDjournal/TDadmin aftalebogen. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge aftalebogen, og hvordan du løser

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet Regnskabsdelen Regnskaber Kontoplan Bogføringstyper Åbningsbalance Bogføring Budget Udskrifter Ny konto i kontoplan Ny konto i udskrifter Kreditor / debitor Regnskab Vælg regnskaber - Så får vi et tomt

Læs mere

Nyheder til version 2013-3

Nyheder til version 2013-3 Nyheder til version 2013-3 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 3 2 C5 2012 SP 2 Nyheder... 3 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 3 3 C5 online Integration (fra version 2013)... 3

Læs mere

Håndtering af webtilmeldinger i Supernova

Håndtering af webtilmeldinger i Supernova Håndtering af webtilmeldinger i Supernova Indhold Håndtering af webtilmeldinger i Supernova... 2 Navigation... 2 Import webordre F-CMS... 3 Gennemgang af ordrehoved... 3 Gennemgang af ordrelinjer... 4

Læs mere

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse Tillæg Bogholderi Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 Praksisoplysninger...3 Honorartabel...5 2. Kontokartotek...7 Kontoplan...7 Oprettelse af nye konti...8 Sletning af konti...8 3. Bilagsregistrering...9

Læs mere

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledningen indeholder følgende emner: Midlertidig overførsel af Primosaldo Det aktive regnskabsår Periodeafslutning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Vejle & København CVR 17 51 26 72 T +45 76 42 11 00 @ unik@unik.dk W unik.dk 1 Indhold Årsafslutning... 3 Kort fortalt... 3 Foreløbig årskørsel... 4

Læs mere

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Indhold Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE... 2 Navigation... 2 Import webordre F-CMS... 3 Gennemgang af ordrehoved... 3 Gennemgang af ordrelinjer...

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Udbetaling via finanskladde

Udbetaling via finanskladde Udbetaling via finanskladde Åbn Finans-modulet Vælg Finanskladde under Kladder Du kan afgrænse om du ønsker, at se: Alle, Åbne eller bogførte kladder Du kan afgrænse om du kun ønsker at se de kladder du

Læs mere

Økonomistyringssystem

Økonomistyringssystem NIVEAU D Økonomistyringssystem Et økonomistyringssystem er et elektronisk system, hvori virksomheden opretter sin egen kontoplan og bogfører alle virksomhedens bilag. I lærebog og opgavesamling til Erhvervsøkonomi,

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut Regnskab Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008 Årsafslutning i Mamut Årsafslutning i Mamut Indhold EN NEMMERE ÅRSAFSLUTNING... 2 Årsafslutning... 2 Årsafslutning i Mamut... 3 Bogføring i to regnskabsår... 3

Læs mere

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Finanskladde Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Her vises en oversigt over kladder i det aktuelle modul. Du kan vælge mellem at få vist åbne eller lukkede

Læs mere

Årsafslutning Brugervejledning. AdvoForum A/S

Årsafslutning Brugervejledning. AdvoForum A/S Årsafslutning Brugervejledning AdvoForum A/S Årsafslutning...3 Checkliste for årsafslutning...3 Kontoplan...3 Regnskabsperioder...3 Nulstil resultatopgørelse...3 Bogføring af kladde...4 Efterposteringer...4

Læs mere

Ø90 Online - sådan - Kasseregistrering

Ø90 Online - sådan - Kasseregistrering Ø90 Online - sådan - Kasseregistrering DLBR Ø90 Online Kasseregistrering Her beskrives hvordan du anvender kasseregistrering og de tilknyttede faciliteter til din løbende bogføring i Ø90 Online. Redigeret

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Vejledning Depositum/forudbetalinger

Vejledning Depositum/forudbetalinger Depositum/forudbetalinger Indhold Opsætning af depositum... 3 Opret en faktura med depositum... 5 Bogføring af depositum i kassekladde... 5 Vis depositum på debitor... 5 Tilbagebetaling af depositum...

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

Nyt i regnskabsdelen af Blåt Medlem, januar 2010

Nyt i regnskabsdelen af Blåt Medlem, januar 2010 Nyt i regnskabsdelen af Blåt Medlem, januar 2010 Denne vejledning beskriver de nye ting, der indføres i Blåt Medlem i januar 2010 indenfor regnskabsområdet. Indholdsfortegnelse: 1 Saldo på bankkonto, kasse,

Læs mere

Avanceret budget. Budgetposterne registreres kun i Finans og kun på finanskontiene i kontoplanen. Budgettet vises på fanen Periodesaldi.

Avanceret budget. Budgetposterne registreres kun i Finans og kun på finanskontiene i kontoplanen. Budgettet vises på fanen Periodesaldi. Avanceret budget Avanceret budget udvider mulighederne for budget på dimensioner, likviditetsbudget og meget mere. Avanceret budget giver mulighed for ægte budgetposteringer, der indtastes og bogføres

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Brugermanual. Til Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel

Brugermanual. Til Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel Brugermanual Til Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel Brugermanual til Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel 1. Indledning Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel findes på

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Indhold Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE... 2 Navigation... 2 Import webordre F-CMS... 3 Gennemgang af ordrehoved... 3 Gennemgang af ordrelinjer...

Læs mere

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning 1 Indholdsfortegnelse 1 At logge på EG Bolig Web 3 2 Menupunktet Standard 4 3 Menupunktet økonomi 4 o 3.1 Finansudskrifter 5 4 Menupunktet Lejer 8 o 4.1 Lejerkartotek

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...

Læs mere

Funktioner i kundemodulet Oprettelse af en kunde

Funktioner i kundemodulet Oprettelse af en kunde Funktioner i kundemodulet Oprettelse af en kunde Åben kundevinduet, klik på Kunder Klik på Indsæt ny post i kundevinduet Udfyld relevante felter. De røde felter er en hjælp til at huske de vigtigste. Valuta

Læs mere

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

// Visma Mamut Årsafslutning

// Visma Mamut Årsafslutning // Visma Mamut Årsafslutning Årsafslutning Indhold Indledning... 4 Årsafslutning... 4 Periodeafslutning... 5 Årsafslutning i Visma Mamut... 6 Bogføring i to regnskabsår... 6 Overfør midlertidig "Primo

Læs mere

al dente vejledning Bogføring af sygesikringsafregning

al dente vejledning Bogføring af sygesikringsafregning Bogføring af sygesikringsafregning Når man har lavet en månedsafregning i al dente, kommer det tilgodehavende til at stå i Åbne poster på regionen i Stamdata Debitorer. Vi har lavet en vejledning, til

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Regnskab. Conventus. Workshop. Opsætning af regnskab Import af kontoplan Opsætning af faste konti Opsætning af afdelinger

Regnskab. Conventus.  Workshop. Opsætning af regnskab Import af kontoplan Opsætning af faste konti Opsætning af afdelinger Regnskab www.conventus.dk Nemt med onlinebetaling og SMS kontakt... www. dgi.dk/nemt Håndboldkampen for oldgirls er flyttet fra lørdag til søndag Workshop Opsætning af regnskab Import af kontoplan Opsætning

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,-

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,- Kontingentsystem med ClubPeople ClubPeople tilbyder nu klubberne et integreret kontingentsystem. Kontingentsystemet sikrer, at du som klubansvarlig kan få overblik over dine medlemmers betalinger og restancer.

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

Step by step vejledning til udbetaling til person/firma via en finanskladde

Step by step vejledning til udbetaling til person/firma via en finanskladde Step by step vejledning til udbetaling til person/firma via en finanskladde Hvis du skal udbetale et udlæg til en medarbejder/kollega - (eller en sjælden gang udbetale penge til en borger, virksomhed eller

Læs mere

Kom godt i gang med Årsregnskabet i Spejdernes Medlemsservice

Kom godt i gang med Årsregnskabet i Spejdernes Medlemsservice Kom godt i gang med Årsregnskabet i Spejdernes Medlemsservice Gode råd ved opgørelsen af årsregnskabet Spejdernes Medlemsservice I/S Januar 2018 Version 1.1.4 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1.1 Opmærksomhedspunkter

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 Her kan du få hjælp til, hvordan du nemmere kan arbejde i C5 2012. Genvej Funktion Betydning F1 Hjælp Kalder hjælp frem. Hjælpen tager automatisk udgangspunkt

Læs mere

Finans Grundmodul Brugervejledning Finanskontokort

Finans Grundmodul Brugervejledning Finanskontokort NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Finans Grundmodul Brugervejledning Finanskontokort BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ændringer til Regnskabssystemet:

Ændringer til Regnskabssystemet: Ændringer til Regnskabssystemet: Generelt: Der er lavet nyt layout i alle skærmbilleder. Farveskalaen der er anvendt er ændret. De steder hvor der i øvrigt er lavet ændringer til layoutet, er dette nævnt

Læs mere

Håndbog i Microsoft Dynamics NAV 2016

Håndbog i Microsoft Dynamics NAV 2016 Håndbog i Microsoft Dynamics NAV 2016 Håndbog i Microsoft Dynamics NAV 2016 Kolofon Ældre Sagen Att.: Økonomiafdelingen Nørregade 49 1165 København K Tlf.: 33 96 86 86 E-mail: regnskab@aeldresagen.dk Oplag:

Læs mere

Indlæsning af indbetalinger via FI-adviseringer.

Indlæsning af indbetalinger via FI-adviseringer. . Det er muligt at indlæse indbetalinger fra kunder, som anvender indbetalingskort, direkte ind i en debitorbetalingskladde i Axapta. Det kræver, at du fra banken får en fil i standard PBSformat med indbetalingerne

Læs mere

e-conomic integration

e-conomic integration Brugervejledning til e-conomic integration Version pr 2011-06-23 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål.

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Denne vejledning er beregnet til brug for de personer, som skal i gang med det nye regnskabssystem, der introduceres af Kirkeministeriet pr 1. januar

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder:

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Kassekladde Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Generelt om kassekladden Kladdenavne En kassekladde identificeres ved kladdenavnet. Du kan oprette så mange kladder,

Læs mere

Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer

Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer Opsætning af finansbalancer. 1) Vælg Økonomi 2) Klik på Opsætning 3) Dobbelt klik på Balance I Axapta er det muligt at rapportgenerere egne balancer.

Læs mere

Vejledning og kommentarer til opdatering

Vejledning og kommentarer til opdatering Vejledning og kommentarer til opdatering Program: SummaSummarum Version: 3.6 Frigivelsesdato: 21. december 2009 Nye momsregler pr. 1. januar 2010 Folketinget har vedtaget lovforslag (L19) om ændringer

Læs mere

EG-Bolig Web For beboervalgte

EG-Bolig Web For beboervalgte EG-Bolig Web For beboervalgte Rev. 1. juni 2015 Indhold Forord: EG Bolig Web for beboervalgte... 3 1. Installation... 3 2. At logge på EG Bolig Web... 4 1. Menupunktet Standard... 5 2. Menupunktet Økonomi...

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

Digital Bogføring i Stackss (demo) Brugervejledning, Stackss

Digital Bogføring i Stackss (demo) Brugervejledning, Stackss Denne vejledning viser dig, hvordan du bruger løsningen Digital Bogføring (Bilagsscanning) i Stackss. Bemærk, vejledningen er henvendt til demo-versionen. Digital Bogføring i Stackss (demo) Når du logger

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

Målsætningen med dette kapitel er at: Bogført Opsummeret Rapporteret. Finanskonti Perioder Globale dimensioner Budgetdimensioner

Målsætningen med dette kapitel er at: Bogført Opsummeret Rapporteret. Finanskonti Perioder Globale dimensioner Budgetdimensioner Kapitel 2: Finans KAPITEL 2: FINANS Målsætning Indledning Målsætningen med dette kapitel er at: Forklare hvordan man bruger Kontoplanen i Microsoft Dynamics NAV 5.0. Forklare indholdet af felterne på Finanskortet.

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken Indholdsfortegnelse Log ind side 2 Betal et indbetalingskort side 2 Lav en overførsel side 3 Lav en fast overførsel side 4 Tilmelding og afmelding af funktioner side 5 Skift mellem

Læs mere

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange.

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. Kontoskema Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. I det efterfølgende vises, hvordan en simpel regnskabsrapport kan laves ved

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Ændringer til Regnskabssystemet:

Ændringer til Regnskabssystemet: Ændringer til Regnskabssystemet: Generelt: Der er lavet nyt layout i alle skærmbilleder. Farveskalaen der er anvendt er ændret. De steder hvor der i øvrigt er lavet ændringer til layoutet, er dette nævnt

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender

Læs mere

Afslutning af Løn år 2007

Afslutning af Løn år 2007 Afslutning af Løn år 2007 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2007 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Kursus for Kasserere K U R S U S

Kursus for Kasserere K U R S U S Kursus for Kasserere Indholdsfortegnelse 3 Dagens program 5 Kassererens arbejde og funktion 6 Forpligtelser og god regnskabspraksis 7 Grundlæggende regnskab 8 Regnskabsprogrammet Uniconta 10 Kontoplanens

Læs mere

Din kunde, som anvender Winfinans.NET som økonomisystem, har givet dig en adgang til sit regnskab.

Din kunde, som anvender Winfinans.NET som økonomisystem, har givet dig en adgang til sit regnskab. Velkommen, kære revisor Din kunde, som anvender Winfinans.NET som økonomisystem, har givet dig en adgang til sit regnskab. Winfinans vil gerne give dig en kort indføring i din brug af Winfinans.NET. Kort

Læs mere