Oprettelse og tabeller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oprettelse og tabeller"

Transkript

1 Oprettelse og tabeller Oprettelse af kursusejendom Side Indstilling af PC... 1 Opret bruger... 2 Opret medlem... 3 Indlæs/hent/udlæs data... 5 Tabeller (ekstraopgaver) Kontoplan... 8 Udvælg konto... 9 Opret sted Redigér konto Betalingsarter Skjul konti og sletning i tabeller. 13 Sletning af medlem Oprettelse og tabeller er de samme opgaver som findes i kurserne: Kasseregistrering og fakturering Kasseregistrering og periodeopgørelse

2 Indstilling af PC Indledning Før du starter BEDRIFTSLØSNING skal du sikre dig at nedenstående opsætninger er valgt. Ellers kan du få problemer med indtastning og at visse knapper i skærmbilledet ikke vises. Hvis dit styresystem er WindowsXP, kan det anbefales at bruge Klassisk visning. Højreklik på skrivebordet og vælg Egenskaber. Under fanen Temaer, vælger du Windows Klassisk. Dato Datoformatet skal være dd-mm-åå eller dd-mm-åååå. Hvis du i kasseregistrering kun kan taste d. 1/1 i januar og i februar kun den 2/2, er datoformatet forkert. Datoformatet vælges via Denne computer - Kontrolpanel - International - Dato. Hvis dit styresystem er WindowsXP, er stien Denne computer - Kontrolpanel Internationale og sproglige indstillinger - Tilpas - Dato. Komma Hvis du ikke kan skrive komma i kasseregistrering, kan det skyldes valg af forkert decimaltegn. Decimaltegnet vælges via Denne computer - Kontrolpanel - International - Tal. Hvis dit styresystem er WindowsXP, er stien Denne computer - Kontrolpanel Internationale og sproglige indstillinger - Tilpas - Tal. Er der valgt punktum som decimaltegn vil indlæsning af kredskontoplan fejle. Sammen med kredskontoplanen indlæses momssatser, disse står i databasen som 25,00 og det kan programmet ikke læse, hvis ikke decimaltegnet er et komma. Skærmbillede Når du står i f.eks. udlæs data og der mangler noget af skærmbilledet, bl.a. knappen Udfør, kan det skyldes at skærmopløsningen er 640 x 480 og ikke som anbefalet 800 x 600. Det kan også være fordi der er valgt large fonts (store skrifttyper) i stedet for small fonts (små skrifttyper), bruges large fonts, skal skærmopløsningen være 1024 x 768. Bruges large fonts vil nogle udskrifter fylde mindre på siden. Skærmopløsning/fonts vælges via Denne computer - Kontrolpanel - Skærm - Indstillinger BEDRIFTSLØSNING - Økonomi Oprettelse og Tabeller Side 1

3 Opret Bruger Opgave Opret dig selv som Bruger. Det første billede du møder er Administration. Her skal du oprette dig selv som bruger. Bruger Bruger vil sige at dit navn bliver udskrevet nederst på udskrifterne. Derudover bliver f.eks. de forskellige skærmopsætninger, gemt pr. bruger. Ved rettelse i tabeller registreres bruger. Tryk på Brugere. Her trykker du på Opret. Indtast dine initialer og dit navn. Der er forskellige muligheder for at sætte tegnstørrelsen op og ændre i den måde, dine lister bliver sorteret på. Lad default opsætning stå. Afslut med først at trykke på OK, og så Luk. Vælg dig selv som bruger øverst i Administrations billedet. I økonomi skal du arbejde på medlemsniveau, vælg dette. Vejlederniveau bruges i økonomi kun, når der skal bestilles data fra Ø90 til flere medlemmer BEDRIFTSLØSNING - Økonomi Oprettelse og Tabeller Side 2

4 Opret Medlem Opgave Medlem Du skal nu tilrette kursusejendommens medlemsoplysninger. Tryk på Medlemmer. Nu får du en medlemsliste over de medlemmer som findes på PC en, sæt markøren på Lars Landmand, Tryk på Redigér og indtast: Hvis medlemmet ikke findes, skal du i stedet for Redigér vælge Opret. Momsopgørelse CVRnummer Hvis der ikke er indtastet et CVR-nummer (SE-nummer), kan du ikke udskrive en momsopgørelse. Afslut oprettelsen med OK og medlemslisten med Luk. Luk Administrationsbilledet og klik på Økonomi i blomsten BEDRIFTSLØSNING - Økonomi Oprettelse og Tabeller Side 3

5 Opret Medlem Ejendom Nu står du på det lodrette faneblad Ejendom. Bemærk, at i forhold til versionerne før 3.44, kan Kreds-, Plan- og Ejendomsnummer ikke længere vælges/ændres i dette billede. Oplysninger tastes/ændres i Hovedmenu Administration Medlemmer Rediger. Primodato for regnskabsår/momsprincip I Primodato for regnskabsår vælges Januar og i Momsprincip vælges Kvartårlig. Valgmulighederne findes ved at klikke på pilen til højre i boksen. Det er kun ved oprettelse af medlemmet at valg af momsprincip kan foretages her, skal momsprincippet senere ændres skal det ske under Tabeller - Steder. Bank/giro I kontotype vælger du girokonto og indtaster kontonummeret Nummeret bruges i fakturering BEDRIFTSLØSNING - Økonomi Oprettelse og Tabeller Side 4

6 Indlæs/hent/udlæs data Opgave Indlæs data Du skal nu indlæse kursusejendommens data fra diskette. Vælg det vandrette faneblad Indlæs data (stadig under det lodrette faneblad Ejendom). Vælg diskettedrev A og klik på Indhold. Nu undersøger programmet, hvad der ligger på disketten. De hvide felter betyder at der ligger data hertil på disketten. Her er udlæst hele økonomidatabasen, sæt en markering i feltet. Tryk på Udfør. Hent data fra Ø90 Hvis det er en nystartet ejendom og du ønsker at hente kassedata fra Ø90, skal du, inden du henter disse, oprette betalingsarterne og godkende disse Saldiene på betalingsarterne oprettes på primodatoen for den periode du ønsker at hente. Vil du f.eks. hente kassedata for 2002, oprettes saldiene 1/ Data hentes fra Ø90 via fanebladet Bestil data. Husk også inden data hentes, at ultimosaldiene i Ø90 skal have påsat betalingsart. I ovenstående eksempel, hvor kassedata hentes for 2002, skal saldiene 31/ påsættes betalingsart kode. Se evt. i Ø90-vejledningen afsnit Sikkerhedskopi En udlæsning af sikkerhedskopi fra Administrationsbilledet vil udlæse data fra alle faggrene på alle de ejendomme, der findes på pc en (dvs. mange disketter) BEDRIFTSLØSNING - Økonomi Oprettelse og Tabeller Side 5

7 Indlæs/hent/udlæs data Udlæs økonomidatabasen Ønsker du alene en sikkerhedskopi af økonomidatabasen på et medlem, skal du vælge pågældende medlem. Vælg Økonomi - Ejendom - Udlæs data. Sæt markering ud for Hele økonomidatabasen. Hele økonomidatabasen bør kun bruges som sikkerhedskopi, IKKE til udveksling af data mellem landmand og center. En indlæsning af Hele økonomidatabasen vil slette den økonomidatabase, der ligger på pc en og erstatte den med den økonomidatabase, der ligger på disketten. Udlæs data Udlæs til harddisk Udveksling af data mellem landmand og center bør ske ved, i Udlæs data, at markere de data, der skal udveksles, f.eks. kasseposteringer. I forbindelse med opgradering til version 3.39 er der nu mulighed for at ud-/indlæse data til/fra et vilkårligt drev på PC en eller på netværket. I første omgang skal der vælges drev og mappe. Dette foregår ved at vælge Gennemse i boksen Udlæs til. Første gang man vælger menupunktet Gennemse, tilbyder programmet at udlæse til stien Bedriftw\Arbejd\Oekonomi\. Når du har valgt drev og mappe, skal udlæsningsstien gemmes. Dette sker ved at trykke på knappen Gem. Bemærk at data ikke bliver udlæst på dette tidspunkt. Filnavn og filtype kan ikke ændres! Efter at stien til udlæsningsbiblioteket er gemt, skal du som sædvanlig udvælge det, der skal udlæses, og trykke på Udfør for at gemme filerne. Programmet husker den valgte sti pr. ejendom, indtil der indlæses en hel økonomidatabase eller der udpeges et nyt bibliotek BEDRIFTSLØSNING - Økonomi Oprettelse og Tabeller Side 6

8 Indlæs/hent/udlæs data Udlæses specifikke data (f.eks. kasseposter, budget eller kontroldata) til en mappe, hvor der i forvejen ligger den samme type data, giver programmet en advarsel. I så fald kan du vælge at afbryde udlæsningen eller at overskrive de eksisterende data. OBS: Dette gælder dog ikke når der udlæses hele økonomidatabasen. Økonomidatabasen overskrives uden advarsel! Indlæs data fra harddisk For at indlæse data fra en vilkårlig mappe skal du vælge Gennemse i kombinationsboksen i fanen Ejendom/Indlæs. Programmet tilbyder af sig selv at indlæse data fra sidst valgte sti. Her gælder det igen, at det kun er indlæsningsstien, som vælges i dette vindue. Dette gøres ved at trykke på knappen Åbn. Valget af en bestemt filtype til indlæsning i vinduet har ingen effekt på den efterfølgende indlæsning. Er den ønskede mappe udpeget, skal du som sædvanlig trykke på knappen Indhold i indlæsningsfanen, for at udpege det der skal indlæses. Data slettes ikke i biblioteket efter indlæsning. Derfor skal du selv sørge for at rydde op. Oprydning er nemmest, hvis du altid bruger samme bibliotek til ud- og indlæsning. Fra version 3.58 er det muligt at indlæse bankdata i kasseregistrering. Faciliteten findes dels i kasseregistrering og dels under indlæs data i ejendoms-fanen. OBS: Ligger der en hel økonomidatabase sammen med specifikke data (f.eks. kasse- eller budgetdata) i mappen, giver programmet kun mulighed for at indlæse hele økonomidatabasen. De specifikke data vises i dette tilfælde ikke, når der trykkes på knappen Indhold BEDRIFTSLØSNING - Økonomi Oprettelse og Tabeller Side 7

9 Kontoplan Opgave Tabeller I denne opgave skal du tilrette kursusejendommens kontoplan. Vælg det lodrette faneblad Tabeller. Det første vandrette faneblad er Konti = kontoplan Kontoplanens afsnit F9 På skærmen vises hovedoverskrifterne til kontoplanens afsnit. + markerer at du kan åbne linien, prøv det. - markerer at linien er åben. Prøv at åbne og lukke de forskellige linier med pil til højre og venstre. Med F9 kan du skifte mellem viser alle og viser udvalgte. Viser alle/ Viser udvalgte Viser udvalgte Viser alle er ejendomskontoplanen, dvs. de konti som kursusejendommen bruger i den daglige kontering og i budgettet er lands/kredskontoplan sammen med ejendomskontoplanen. Desuden vises skjulte konti. Udfold alle linier Stå i Viser udvalgte (F9). Hold shift-knappen nede og tryk på F9. Nu har du hele ejendomskontoplanen på skærmen. Vælg F10, Vis og Sammenfold alle linier BEDRIFTSLØSNING - Økonomi Oprettelse og Tabeller Side 8

10 Udvælg konto Opgave F9 Nu skal du udvælge en konto fra landskontoplanen, som skal bruges til tilskud til EDB-udstyr. Tryk på F9 - viser alle. Tilføj Tryk Ctrl + E. Find konto , Tilskud adm. IT-platform. Nu har du udvalgt kontoen til ejendomskontoplanen. Dette er markeret med under Tilvalgt. Du kan også tilvælge en konto ved at højreklikke med musen og vælge Tilføj konto BEDRIFTSLØSNING - Økonomi Oprettelse og Tabeller Side 9

11 Opret Sted Opgave Steder Låst/redigér Sted nr. 0 Ret momsprincip eller CVR-nummer Sted nr. 1 På kursusejendommen er det meningen, at økonomien på mejetærskeren skal følges særskilt, da den skal bruges til udlejning. Derfor oprettes sted 1 til alt, hvad der vedrører mejetærskeren. Du skal nu oprette sted nr. 1 Mejetærsker. Vælg det vandrette faneblad Steder. Billedet står umiddelbart i Låst tilstand. For at oprette et nyt sted eller rette i eksisterende tryk Ctrl + R. Sted nr. 0 er altid oprettet og tilknyttet det SE-nummer, du indtastede i medlemsdetaljer, da du oprettede medlemmet. Hvis du senere har behov for at ændre SE-nummer eller momsprincip, skal du gøre det her under Steder. Dog kan SE-nummer på sted 0 kun rettes i billedet Medlemsdetaljer, som findes under Administration - Medlemmer - Redigér. Indtast nu nr. 1 Mejetærsker. Vælg kvartalsmoms og SE-nummer BEDRIFTSLØSNING - Økonomi Oprettelse og Tabeller Side 10

12 Redigér konto Opgave Sted nr. kan forvælges på konti. Det skal du gøre på konto og rette teksten til mejetærsker. Konti Redigér konto Gå tilbage til den vandrette fane Konti. Find konto og placér markøren på den. Brug højre musetast og vælg Redigér konto. Du kan også bruge Ctrl + R. Forvalg Anvend Supplerende tekst Sæt markøren på Sted og vælg sted nr. 1, desuden skal navnet være Mejetærsker og ikke Inventar markbrug, ret dette. Afslut med OK. Hvis du vil oprette flere konti eller rette forvalgene til, kan du trykke på Anvend, så gemmes det, du lige har lavet, samtidig med at du bliver stående i billedet. For at komme videre til næste konto der ønskes ændret/tilvalgt, tast dette kontonummer i kontofeltet og tryk Enter. Feltet supplerende tekst bruges, hvis du har brug for yderligere tekst på kontoen f.eks. fabrikat, købsår etc BEDRIFTSLØSNING - Økonomi Oprettelse og Tabeller Side 11

13 Betalingsarter Opgave Du skal ind og se betalingsarter, prøve at oprette og slette. Opret Primo saldo Primo dato Ret primodato Indtast Slet Ligesom med steder skal du begynde med at få billedet i Redigér tilstand med Ctrl + R. Her kan du, så længe der ikke findes godkendte posteringer i kasseregistrering, rette primosaldi. Primodatoen er ens for alle betalingsarter. Det er kun første gang du taster i billedet, at du kan indtaste en dato her. Hvis datoen er forkert, kan du indtil du godkender, flytte datoen bagud i tiden. Det gør du i kasseregistrering ved at vælge en periode, der begynder med den rigtige primodato. Så flyttes primoposteringen på betalingsarterne til den valgte periodes primodato. Opret en ny betalingsart ved at indtaste: nummer: 5, konto Slet betalingsarten igen, brug Ctrl + D. Du kan altid slette en betalingsart, som ikke har været anvendt i kasseregistrering BEDRIFTSLØSNING - Økonomi Oprettelse og Tabeller Side 12

14 Skjul konti og sletning i tabeller Regel Konti Du kan ikke slette en betalingsart, konto, produktionsgren eller sted, hvis der findes posteringer som anvender denne. Hvis du vil spærre for brug af en konto, kan du skjule kontoen. Som nævnt ovenfor kan kontoen ikke slettes, hvis der findes posteringer på den. Konsekvens ved brug af skjul konto i: Kasseposteringer og faktura kan slettes, når de er mindst 2 år gamle regnet fra primodato indeværende regnskabsår, forudsat kasseliste/faktura har været udskrevet. Skærmbillederne F4-oversigter Udskrifter Posteringer på en skjult konto vil altid blive vist. Indtastes et kontonummer, der er skjult, vil programmet tilbyde at genoprette kontoen. Skjulte konti fjernes fra alle F4 oversigtsdialoger. Udskrifter er uændret, selvom konti er skjult. Det betyder, at posteringer og beløb i budget og periodeopgørelse er upåvirket af, om visse konti er skjult. Eneste undtagelse er udskrift af Ejendomskontoplanen, hvor skjulte konti ikke udskrives. Kontokoblinger Status og efterposteringer Fakturering Skjules hovedkontoen i en kontokobling, vil programmet tilbyde at genoprette kontoen, hvis denne bruges i kasseregistrering og kontokoblingen vil virke som før. Skjules en tilkoblet konto i en kontokobling, vil dette kontonummer fremtræde i kasseregistrering uden at kontoen oprettes igen på kontoplanen. En skjult konto vises, hvis der er posteringer til denne. Skjules et kontonummer, som har en kunde tilknyttet, vil kunden ikke længere være synlig i kundekartoteket. Genbrug af kontonummeret til nye kunder kan ikke anbefales, da det ikke vil være muligt at udskrive kontoudtog til kunden. Programmet advarer ikke, hvis der allerede er tilknyttet en kunde til dette kontonummer. Skjulning af et kontonummer, der er tilknyttet et eller flere produkter, bevirker at disse produkter forsvinder fra produktkartoteket. Produktnumre på skjulte konti kan ikke genbruges. Oprettes et nyt produkt på et skjult kontonummer, vil programmet tilbyde at genoprette den skjulte konto. Dette har den konsekvens, at alle produkter, der har været tilknyttet dette kontonummer, vil være synlige i produktkartoteket igen. Derfor kan det ikke anbefales at genbruge skjulte konti i produktkartoteket. Ud- og indlæsning af kontoplan Skjulte konti ud - og indlæses ikke. Men hvis en konto (der ikke er skjult) udlæses, og dernæst indlæses på en pc, hvor kontoen er skjult, vil skjulningen her blive ophævet BEDRIFTSLØSNING - Økonomi Oprettelse og Tabeller Side 13

15 Skjul konti og sletning i tabeller Skjulte konti udlæses ikke til Ø90. Derved bliver det muligt at rydde op i Ø90 ejendomskontoplanen, uden at rettelserne overskrives med en kontoplan fra Bedriftsløsning. Sådan skjules konti Skjul konti gør det muligt at komme af med gamle konti, uden at slette posteringerne. Skjulte konti er ikke længere synlige, selvom de fysisk fortsat ligger i databasen. Dog vises skjulte konti under Tabeller Konti, når man bruger F9, Vis alle. Funktionen er delt i to dele. Skjul og Skjul konti. Begge findes i menuen Rediger og i højre musetast. Funktionen Skjul er beregnet til at skjule en enkelt konto ad gangen. Ønsker du at ophæve skjulningen, skal du blot tilføje kontoen (Ctrl+E) igen. Husk at stå i Vis alle, da skjulte konti ellers ikke vil være synlige. Kontoen vil blive genoprettet med de ændringer du har foretaget på ejendomsniveau. Skjul konti er til masseskjulning af ikke anvendte konti. Dialogen er udstyret med en søgefunktion. I arbejdsblokken vises alle konti som slet ikke har været anvendt plus dem, som sidst har været i brug før den dato, der er indtastet i datofeltet. Man kan enten skjule alle ved at sætte flueben i afkrydsningsfeltet Skjul alle eller enkeltvis ved at sætte markeringen til venstre for kontiene BEDRIFTSLØSNING - Økonomi Oprettelse og Tabeller Side 14

16 Sletning af medlem Sletning fra medlem Sletning af medlemmet sker via Administration - Medlemmer. Markér det medlem der ønskes slettet og klik på Slet. Husk, du må ikke "stå på" det medlem, der skal slettes. Valgt medlemsnummer ses øverst i højre hjørne af skærmbilledet. Pas på! Stifinder Når du sletter et medlem sletter du samtidig alle databaser på dette medlem. Dvs. økonomidatabasen, samt databaser for andre faggrene (Mark, Kvæg, Svin, Bedriftsplan, Grønt regnskab, Maskiner). Ved hjælp af Windows stifinder kan du se hvilke faggrene, der findes databaser til. I ovenstående eksempel findes der data til medlem indenfor Bedriftsplan (Bidragsb), Grønt Regnskab (GroentR), Mark (Mark) og Økonomi (oekonomi). På stand alone pc'ere, hvor BEDRIFTSLØSNING er installeret på c- drevet, er adressen som vist ovenfor. I centernet ligger data på et netdrev og bedriftw hedder i stedet cnetdata. Hvis f.eks. data ligger på s-drevet, så er adressen: S:\cnetdata\arbejd\ejendom\ BEDRIFTSLØSNING - Økonomi Oprettelse og Tabeller Side 15

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS Brugervejledning til KasseRapportenPLUS INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - OPSÆTNING...9 KASSERAPPORTEN -

Læs mere

Status- og efterposteringer

Status- og efterposteringer Status- og efterposteringer Side 9. Fordeling mellem privat og erhverv 2 10. Kursregulering og indeksering 6 11. Sted-budgetter 7 12. Anden virksomhed 9 13. Oprettelse af konti i Status 13 14. Sletning

Læs mere

Kom godt i gang med Bogføring

Kom godt i gang med Bogføring Kom godt i gang med Bogføring Dette hæfte giver en introduktion til Bogføring. Yderligere informationer samt anvisninger på håndteringer af forskellige emner vedrørende bogføring kan du finde på landscentrets

Læs mere

1.1. Udlæsning af budget til anden ejendom. Vejledningen herunder vil blive indarbejdet i O90.dk - Vejledninger

1.1. Udlæsning af budget til anden ejendom. Vejledningen herunder vil blive indarbejdet i O90.dk - Vejledninger Vejledning til emner Igangsætning 23. januar 2015 Nyheder i Økonomistyring Opdateringen indeholder faciliteter vedrørende Budget, -opfølgning og Råbalance. Hovedemnerne er nye kopieringsmuligheder af budget,

Læs mere

Udskrifter. Side 7. Udskrift likviditetsbudget 2 8. Udskrift driftsbudget 4

Udskrifter. Side 7. Udskrift likviditetsbudget 2 8. Udskrift driftsbudget 4 Udskrifter Side 7. Udskrift likviditetsbudget 2 8. Udskrift driftsbudget 4 7. Udskrift likviditetsbudget Udskrifter Alle udskrifter kan vises på skærmen. Du skal nu se på de forskellige muligheder der

Læs mere

Opdateringsbeskrivelse

Opdateringsbeskrivelse Opdateringsbeskrivelse til Version 3.76 Opdateringsbeskrivelse Udgivet December 2008 Redaktør Tryk Udgiver Esben Andersen Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret,

Læs mere

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk.

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Det første man skal gøre sig klart er, hvor man som udgangspunkt vil lægge sine fotografier. Især når man er mange, der bruger den samme computer,

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN Generelt I denne menu fortages alle de funktioner, som i løbet af året er nødvendige vedr. måleren. Dvs. målerudskiftninger, fremskrivning af målere, udskrivning af aflæsningskort,

Læs mere

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS Jens Honoré 2005 Photo Story er et program, du kan bruge til at lave en billedfortælling med. Du kan: Indsætte billeder Ændre billedernes farver Tilføje effekter til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Sådan åbner du WEB-direct...2 2. Firmaopslag...3 3. Markedsudvalg...4 4. Udskrift af liste...14 5. Eksport af data...15 6. Fletning i Word...18 7. Brevfletning til ansøgninger...27

Læs mere

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét).

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét). . Generelt Ved udskrivning af kort kan du vælge at udskrive det der er vist på skærmen. Du kan også vælge at udskrive et eller flere kortudsnit. Før du udskriver, vil programmet altid åbne en dialog, som

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

Moms og afgifter. Side 15. Moms 2 16. Kontokoblinger i budget 4 17. Afgifter 8 18. Navngiv alternativ, kopier kassedata 10 19.

Moms og afgifter. Side 15. Moms 2 16. Kontokoblinger i budget 4 17. Afgifter 8 18. Navngiv alternativ, kopier kassedata 10 19. Moms og afgifter Side 15. Moms 2 16. Kontokoblinger i budget 4 17. Afgifter 8 18. Navngiv alternativ, kopier kassedata 10 19. Skæve perioder 11 15. Moms Opgave I denne opgave er moms-beregningsprincipperne

Læs mere

Velkommen til dag 9 i IT for let øvede

Velkommen til dag 9 i IT for let øvede Velkommen til dag 9 i IT for let øvede Spørgsmål til dag 10 send venligst ønsker på mail inden torsdag til Peter og Per Gennemgående opgave og Excel v/peter Lidt Internet tips Filer og mapper Øvelse med

Læs mere

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk.

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk. . Generelt I det følgende beskrives det, hvordan du sikkerhedskopierer dine kortdata. Sikkerhedskopifunktionen kopierer alle data i kortmodulet for alle høstår for den aktuelle database. Sikkerhedskopien

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

Del filer i hjemmet. Hvis dit hjem har to eller. 5-10 min. NY SERIE

Del filer i hjemmet. Hvis dit hjem har to eller. 5-10 min. NY SERIE DEL DET HELE I denne artikelserie lærer du de bedste og letteste metoder til at dele filer, printere og internetforbindelse med andre både på dit netværk i hjemmet og via internettet. Del filer i hjemmet

Læs mere

Ø90 Online - sådan - Kasseregistrering

Ø90 Online - sådan - Kasseregistrering Ø90 Online - sådan - Kasseregistrering DLBR Ø90 Online Kasseregistrering Her beskrives hvordan du anvender kasseregistrering og de tilknyttede faciliteter til din løbende bogføring i Ø90 Online. Redigeret

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Bestilling af udtræk på kontoafstemning

Bestilling af udtræk på kontoafstemning Bestilling af udtræk på kontoafstemning Forord Denne information er en guide til at lave udtræk af kontobevægelser. guiden giver et godt grundlag til at vurderer, om du ønsker at lave udtræk efter behov

Læs mere

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient.

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Side 1 af 18 Navision Stat 5.0 ØKO/CPS 24.08.2008 Den nye grænseflade Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Overblik Introduktion Følgende

Læs mere

BUANCO Supports førstehjælpspakke

BUANCO Supports førstehjælpspakke BUANCO Supports førstehjælpspakke Prøv at følge nedenstående vejledninger for at løse opgaven selv. Lykkes det ikke, er du velkommen til at ringe til BUANCO Support på tlf. 72 17 07 24 Dagsmodeller, opret

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere

MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere INDHOLDSFORTEGNELSE: MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere... 1 1 Indledning... 3 2 Understøttede

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat.

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat. Faglige Seniorer Regnskabsprogrammet FRIDAG Kom godt i gang Baggrund Februar 2014 TBL Regnskabsprogrammet Fridag er et lille regnskabsprogram til frivillige foreninger.. Programmet kan ikke håndtere moms

Læs mere

Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet

Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet Den nye version af netaflæsningsmodulet adskiller sig væsentligt fra den gamle version, ved at forbrugeren slår direkte op i værkets data, i stedet for

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014 Introduktion Unifaun Online 29-04-2014 2 Indhold 1 Introduktion til Unifaun Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Opkrævninger - menuen 3.1

Opkrævninger - menuen 3.1 Opkrævninger - menuen 3.1 3. OPKRÆVNINGER MENUEN Generelt Det er meget vigtigt, hvad enten der vælges den ene eller den anden opkrævningstype, at der forinden tages en sikkerhedskopi, idet de beregninger,

Læs mere

Windows XP. Tilpasning af computeren

Windows XP. Tilpasning af computeren Side 1 af 12 Windows XP Tilpasning af computeren Indhold Indhold...1 Indledning...2 Mus...2 Venstrehåndet...2 Dobbeltklikke...2 Musemarkøren...3 Musens følsomhed...3 Scrollehjul...4 Indstilling af Skærm...4

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede Kursus er hjælp til selvhjælp og I får mest ud af det, hvis I også derhjemme afsætter nogle timer til øvelser på jeres computer. Vi sørger for hjemmeopgaver!! Der er masser

Læs mere

Bestil kontoudtog til Jyske Netbank Erhverv

Bestil kontoudtog til Jyske Netbank Erhverv Bestil kontoudtog til Jyske Netbank Erhverv Emne Sådan bestiller du filer med kontoudtog til levering i Jyske Netbank Erhverv. Vejledning Hvor i JNE? Det hele foregår i menupunktet Ind- og udlæs fil. Registrering

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje.

I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje. Windows Fil Struktur I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje. Hvad er et drev Et drev, er en afgrænsning af fil strukturen. Når du går ind på et drev vil du stå i roden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

JAR nyhedsbrev fra Region Nordjylland

JAR nyhedsbrev fra Region Nordjylland JAR nyhedsbrev fra Region Nordjylland Juni 2015 I dette nyhedsbrev kan du læse lidt om regionernes undervisningsportal, hvor du bl.a. kan finde information om JAR kurser og øvelsesvejledninger. Du kan

Læs mere

GENERELT PATIENTADMINISTRATION

GENERELT PATIENTADMINISTRATION 1.1 Log på - log af 1.2 Vælg Afdeling 1.3 Søgemuligheder 2.1 Patient administration GENERELT PATIENTADMINISTRATION PERSONALEADMINISTRATION 3.1 Opret nyt personalemedlem 3.2 Redigere personaleoplysninger

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Google Chrome side 1 af13

Google Chrome side 1 af13 Google Chrome side 1 af13 Indholdsfortegnelse: Download Google Chrome... Side 2 Overblik... Side 3 Angiv startside... Side 7 Søg direkte i adresselinjen... Side 8 Bogmærker sider... Side 8 Bogmærkeadministratoren...

Læs mere

Brugervejledning til diverse i OS X

Brugervejledning til diverse i OS X Brugervejledning til diverse i OS X Gert Søndergaard 19. august 2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion til Mac OS X...3 Flere brugere på samme maskine...3 Dock - den gamle kvikstart...4

Læs mere

Gem Et billede som skrivebordsbaggrund Vil du bruge dit eget billede som baggrundsbillede på skrivebordet.

Gem Et billede som skrivebordsbaggrund Vil du bruge dit eget billede som baggrundsbillede på skrivebordet. Gem Et billede som skrivebordsbaggrund Vil du bruge dit eget billede som baggrundsbillede på skrivebordet. Klik på det billede du vil bruge og vælg opret/anvend som baggrundsbillede, i værktøjslinien Klik

Læs mere

Nyhedsmodul brugermanual

Nyhedsmodul brugermanual Nyhedsmodul brugermanual version 6 Indholdsfortegnelse 1. Kategorier... 02 1.1. Hvordan opretter jeg en kategori?... 02 1.2. Hvordan viser jeg en nyhedskategori på websitet?... 02 2. Oprettelse/redigering

Læs mere

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! AGROSOFT POCKETPIGS 981 002 640 Ver. 02 03-10-2013 2 981 002 640 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om brugen af Pocket... 4 1.1 Svinedata... 4 1.2 Opbygning... 5 1.3 Brugen

Læs mere

DL-Bankon brugervejledning

DL-Bankon brugervejledning DL-Bankon brugervejledning Generelt: Denne vejledning beskriver installation og brug af DL-Bankon, samt indlæsning af debitorindbetalinger i AirBoss. Vejledningen er gældende fra DL-Bankon version 2.10B.

Læs mere

Skrivebordet Windows 10

Skrivebordet Windows 10 Få adgang til Stifinder, Indstillinger og andre apps, du bruger ofte, i venstre side af menuen Start. Hvis du vil se alle dine apps og programmer, skal du vælge Alle apps. Vises der en pil til højre for

Læs mere

Web Adgang hos Boligadministratorerne

Web Adgang hos Boligadministratorerne VEJLEDNING FOR Web Adgang hos Boligadministratorerne Procedure udarbejdet den: 6. april 2010 Proceduren senest redigeret: 20. marts 2015 Journalnummer: 1.5. Udarbejdet af: Filnavn og placering: AR O:\Selskabsarkiv\1.

Læs mere

Indstillinger af skærm, skrivebord og papirkurv

Indstillinger af skærm, skrivebord og papirkurv Skærmens format og opløsning Skærmens opløsning angives i pixels (små kvadrater). Den valgte opløsningen skal helst passe med skærmens format, dvs. forholdet mellem længde og bredde, ellers bliver billederne

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Opret og godkend betalinger i mapper

Opret og godkend betalinger i mapper Kort beskrivelse Opret betaling i mappe Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du opretter og godkender betalinger i mapper - inklusive: Opret mappe Gem én eller flere betalinger i mapper

Læs mere

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11 Indholdsfortegnelse 1. Sådan opretter du en konto i s kopi-/printsystem... 2 1.1 Opret kopi-/printkonto hjemmefra... 2 1.2 Aktivering af din kopi-/printkonto... 3 2. Sådan indbetaler du penge på din kopi-/printkonto...

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat.

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat. LO Faglige Seniorer Regnskabsprogrammet FRIDAG Kom godt i gang Baggrund Februar 2012 TBL Regnskabsprogrammet Fridag er et lille regnskabsprogram til frivillige foreninger.. Programmet kan ikke håndtere

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN Generelt I denne menu fortages alle de funktioner, som i løbet af året er nødvendige vedr. måleren. Dvs. målerudskiftninger, fremskrivning af målere, udskrivning af aflæsningskort,

Læs mere

Søren Christiansen 22.12.09

Søren Christiansen 22.12.09 1 2 Dette kompendie omhandler simpel brug af Excel til brug for simpel beregning, såsom mængde og pris beregning sammentælling mellem flere ark. Excel tilhører gruppen af programmer som samlet kaldes Microsoft

Læs mere

BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE

BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE Til Forsyningsvirksomheder i Danmark Dokumenttype Brugervejledning Rambøll Hjemmeside Full Responsive Dato Oktober 2017 BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE Revision 01 Dato

Læs mere

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Sådan bruger du NemKonto... 3 2.1 Log på NemKonto... 3 2.2 Signering

Læs mere

Kom godt i gang med OneDrive

Kom godt i gang med OneDrive Kom godt i gang med OneDrive Office365 er en mulighed for lærere og elever at bruge en office-pakke på egne enheder - man kan downloade det til brug på pc - mac - tablets og smartphones, i alt op til 5

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Betaling via Business Online

Betaling via Business Online Forløbet for en betaling Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du opretter og godkender en betaling i Business Online. 1. Opret betalinger/mapper 2. Kontroller betalinger 3. Luk mappen og godkend

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for effektive måder til at indtaste data på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

Regneark II Calc Open Office

Regneark II Calc Open Office Side 1 af 10 Gangetabel... 2 Udfyldning... 2 Opbygning af gangetabellen... 3 Cellestørrelser... 4 Øveark... 4 Facitliste... 6 Sideopsætning... 7 Flytte celler... 7 Højrejustering... 7 Kalender... 8 Dage

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Installation af DriverPrint - Windows

Installation af DriverPrint - Windows Installation af DriverPrint - Windows DriverPrint er hvor du installer FollowMePrint printeren på din computer, hvilket giver dig mulighed for at printe direkte fra dokumentet i stedet for at printe det

Læs mere

Dynamicweb Exchange Opsætning

Dynamicweb Exchange Opsætning Brugervejledning Dynamicweb Exchange Opsætning OUTLOOK 2003 Document ID: UG-4008 Version: 1.30 2006.07.04 Dansk UG-4008 - Dynamicweb Exchange Opsætning, Outlook 2003 JURIDISK MEDDELELSE Copyright 2005-2006

Læs mere

QUICKGUIDE TIL XMEDIA

QUICKGUIDE TIL XMEDIA QUICKGUIDE TIL XMEDIA 1 UPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL "MINE MAPPER" 2 ARBEJD MED EN SKABELON 3 OPRETTELSE AF PDF 4 ÅBN OG ARBEJD VIDERE MED EN SKABELON 1 OPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL MINE MAPPER Opret

Læs mere

Pia Schiermer, Underviser ved UNI-C og Vestsjællands Amtscenter 2/19

Pia Schiermer, Underviser ved UNI-C og Vestsjællands Amtscenter 2/19 Pia Schiermer, Underviser ved UNI-C og Vestsjællands Amtscenter 2/19 INDHOLD ÅBNE 4 OPRET ELEVPLAN 4 REDIGERE - / SKRIVE I ELEVPLAN 6 VEJLEDNING 7 ERSTAT INDHOLD MED HØJRE SPALTE 7 OFFICIELLE MÅL 8 KOPIERE

Læs mere

Bolig OMK budget Tips og tricks til ny OMK-skabelon

Bolig OMK budget Tips og tricks til ny OMK-skabelon NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Bolig OMK budget Tips og tricks til ny OMK-skabelon BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Redigering i Windows Movie Maker

Redigering i Windows Movie Maker Redigering i Windows Movie Maker Fotografen har oprettet en mappe på skrivebordet som hedder ledelses udvikling. I den nyoprettede mappe har han placeret den videofil som du skal arbejde med. Nu skal du

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista

Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista Beskrivelse af fejlen Salmebogen på CD-ROM har visse problemer med at fungere i Internet Explorer

Læs mere

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole Opstartsvejledning til ipad Tinderhøj Skole Den første skærm når du starter din ipad Sæt fingeren på pilen og træk den til højre. Vælg sprog En ipad kommer med mulighed for at vælge mange forskellige sprog.

Læs mere

Brugervejledning NewRevision version 4.0.12

Brugervejledning NewRevision version 4.0.12 Brugervejledning NewRevision version 4.0.12 NewRevision Brugervejledning version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der henvises

Læs mere

Læsehuset hjælp. Læsehuset 1.0. Mikro Værkstedet A/S

Læsehuset hjælp. Læsehuset 1.0. Mikro Værkstedet A/S Læsehuset hjælp Læsehuset 1.0 Mikro Værkstedet A/S Læsehuset hjælp: Læsehuset 1.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.46, 24. februar 2009 Indholdsfortegnelse Forord... vii 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Læsehusets

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

Kvik-guide til ny Karbase

Kvik-guide til ny Karbase Kvik-guide til ny Karbase Log-in skærmen i Karbase Opret helt ny patient Hent patient - søg efter patient Oversigt over patientens forløb kontakter - skemaer Patient Cpr-nummer Forløb Kontakt Skemaer Indskriv/rediger

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

BitLocker. Vejledning: Kryptering University College Lillebælt - IT-afdelingen - 1016556/16-03-2016

BitLocker. Vejledning: Kryptering University College Lillebælt - IT-afdelingen - 1016556/16-03-2016 BitLocker BitLocker kan bruges til kryptering af drev for at beskytte alle filer, der er gemt på drevet. Til kryptering af interne harddiske, f.eks. C-drevet, bruges BitLocker, mens man bruger BitLocker

Læs mere

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk.

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Stifinder Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Den bruges også til at Oprette, Slette, Flytte og Omdøbe, samt sortere i dem. Den traditionelle

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH)

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Allerede i dag har du muligheden for at scanne dokumenter og gemme dem elektronisk i FOF via Elektronisk DokumentHåndtering (fremover forkortet til EDH). Nu har vi

Læs mere

Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget

Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget DLBR Ø90 Budget det detaljerede budget Her beskrives hvordan du budgetter på kontoniveau og samtidigt periodiserer dine indtægter og udgifter på måneds bais.

Læs mere

Adobe Elements Lektion 2

Adobe Elements Lektion 2 Adobe Elements Lektion 2 Så er det igen tid til at lege lidt med billeder. Jeg går ud fra, at du nu har fået opsat Elements efter de anvisninger du fik i sidste lektion. Start Elements op Gå ind i Edit

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trio Grunddata Side 1

Indholdsfortegnelse. Trio Grunddata Side 1 Trio Grunddata Indholdsfortegnelse Backup... Dan backup... Indlæs backup... Send backup til Tabulex... Genvejstaster mv.... 4 Forstørrelse af et vindue... 5 Skjul/vis kolonner... 5 Grunddata... 6 Kap

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Mini brugermanual CMD 5.1

Mini brugermanual CMD 5.1 Mini brugermanual CMD 5.1 Kom i gang For at tilgå CMD skal du åbne en web browser og indtaste URL en på dit CMD website i adressefeltet, hvorefter dialogboksen til log in vises. 1. Indtast dit brugernavn

Læs mere

Vejledning til SD Personale Web og indberetning af merarbejde, kørsel m.m.

Vejledning til SD Personale Web og indberetning af merarbejde, kørsel m.m. Vejledning til SD Personale Web og indberetning af merarbejde, kørsel m.m. Formål... 1 Forudsætninger... 1 Generel navigation... 1 Indberetningsoversigt... 3 Søgefelter i oversigt... 4 Merarbejde... 6

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Brugervejledning til Corporate Netbank Cash Management Services

Brugervejledning til Corporate Netbank Cash Management Services Brugervejledning til Corporate Netbank Cash Management Services Indledning Formålet med denne vejledning er at give dig et overblik over de mest almindelige cash management-funktioner i Corporate Netbank

Læs mere

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler.

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler. Side 1 af 20 Navision Stat 7.0 ØSY/JACPM 15-05-2015 Vejledning til Lokal Versionsstyring (VMS) Overblik Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk

Læs mere