HÅNDBOG FOR FORÆLDRE. Om FDF, om kredsen, praktiske oplysninger, regler og gode råd. FDF Kongens Lyngby Rustenborgvej 15a 2800 Kongens Lyngby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HÅNDBOG FOR FORÆLDRE. Om FDF, om kredsen, praktiske oplysninger, regler og gode råd. FDF Kongens Lyngby Rustenborgvej 15a 2800 Kongens Lyngby"

Transkript

1 HÅNDBOG FOR FORÆLDRE Om FDF, om kredsen, praktiske oplysninger, regler og gode råd FDF Kongens Lyngby Rustenborgvej 15a 2800 Kongens Lyngby Kredsleder Morten Jarlbæk Pedersen Kredsleder Ole Bennetzen Bestyrelsesformand Jette Madsen August 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... Side 2 Om FDF i almindelighed... Side 3 FDFs formål og værdigrundlag... Side 3 FDFs organisation... Side 4 Hvad laver vi i FDF?... Side 4 Om FDF Kgs. Lyngby i særdeleshed... Side 5 FDF Kgs. Lyngby og FDFs formål og værdigrundlag... Side 5 Fire værdier i FDF Kgs. Lyngby... Side 5 Historie... Side 6 Organisation... Side 6 Hjemmeside og Facebook-side... Side 7 Alderstrin hvor hører dit barn til?... Side 8 Økonomi hvad koster det, og hvad går pengene til?... Side 8 Lejrudstyr til dit barn... Side 8 Vore borge... Side 9 Kanalborgen... Side 9 Lyngbyborg... Side 10 Årets gang... Side 10 Det ugentlige møde... Side 10 Weekendture... Side 11 Sommerlejre og andre lejre... Side 11 Lederuddannelse, kurser og andre tilbud... Side 11 Praktiske råd... Side 12 Fire ting, du bør huske... Side 12 Hvem spørger man om hvad?... Side 12 Standardpakkeliste til en weekend... Side 13 Om lederne... Side 13 Et par ord om frivillighed... Side 13 Om lederne i FDF Kgs. Lyngby... Side 14 Kredsens samværsregler... Side 15 Generelle samværsregler... Side 15 Sociale medier... Side 15 Kontaktoplysninger... Side 15 Håndbog til forældre til børn i FDF Kgs. Lyngby Side 2

3 OM FDF I ALMINDELIGHED Frivilligt Drenge- og pigeforbund (FDF) blev stiftet i 1902 på Frederiksberg. FDF er dermed én af Danmarks ældste organisationer, og FDF er således også ældre end spejderbevægelsen, der først blev stiftet i FDFs formål og værdigrundlag FDFs formål er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus. Det lyder for mange lidt gammeldags, og derfor er det i nyere tid også blevet oversat til et værdigrundlag med otte centrale værdier: FDFs formål er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus 1. Det kristne menneskesyn: Vi tror på, at mennesker har brug for et udgangspunkt for deres pejling i livet, og at kristendommen er det bedste udgangspunkt, der sætter os i sammenhæng med andre mennesker og den verden, vi lever i. FDF skal derfor møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus og samtidig pege på folkekirken som FDFs kirkelige tilhørssted. 2. Leg og fantasi: Vi tror på, at de egenskaber, som vi har brug for i legen, er vigtige egenskaber i et menneskeliv. Egenskaber som mod, selvtillid, kreativitet, ansvar, nysgerrighed, respekt, glæde og spontanitet. FDFs arbejdsformer skal have legen og fantasien som kendemærke. 3. Høre til i et fællesskab: Vi tror på, at et menneskes personlige identitet udvikles bedst i samspil med andre. I FDF har den enkelte stor værdi, og vi skal fremelske det bedste i alle børn i samspil på tværs af alder og evner. Børn, unge og voksne er del af det samme fællesskab. 4. Ansvar for den verden, vi lever i: Vi tror på, at denne verden har brug for mennesker, der vil tage ansvar, socialt og økologisk. FDF skal i sit arbejdsstof og samværsform bygge på ansvarligheden. 5. Udholdenhed og robusthed: Vi tror på, at denne verden har brug for mennesker, der er i stand til at holde ud og følge opgaver helt til dørs, og at børn og unge har brug for robusthed i en hurtigt omskiftelig verden. Samtidigt er det en vigtig egenskab at kunne tage livet, som det kommer. FDF skal udvikle børns og unges robusthed og udholdenhed gennem leg og ansvar, så de erfarer glæden ved at holde ud, og samtidig erfarer, at modgang kan overvindes. 6. Visioner og drømme: Vi tror på, at forudsætningen for at kunne have indflydelse på egen tilværelse og mulighed for forandring af denne verden er, at man er i stand til at drømme og få visioner. FDF skal give håb om, at verden lader sig forandre. 7. Selvstændighed: Vi tror på, at mennesker udvikler selvstændighed gennem medansvar og medindflydelse. I FDF skal børn og unge have mulighed for at tage stilling, føle medansvar, kunne tale ud og tale for sig og deltage i demokratiske processer. 8. Brugbare færdigheder: Vi tror på, at børns og unges identitet også skabes gennem en række brugbare færdigheder, som er til gavn for dem selv og andre. FDF skal via enkel levevis på lejre og ture, samt gennem aktiviteter give børn brugbare færdigheder. Børn og unge skal mærke, at der er noget de er gode til, og at deres færdigheder kan bruges Håndbog til forældre til børn i FDF Kgs. Lyngby Side 3

4 FDFs organisation Grundenheden hos FDF er den lokale kreds. Dem er der mere end 400 af. Langt de fleste af kredsene er organiseret i løsere netværk, der består af et par kredse, der samarbejder f.eks. om lidt større aktiviteter. FDF Kgs. Lyngby er en del af Sorgenfri Netværk, der udover FDF Kgs. Lyngby også består af FDF Gentofte, FDF Virum, FDF Holte og FDF Gl. Holte-Vedbæk. Over kredsene (og netværkene) står landsdelene. Der findes otte landsdele på FDFdanmarkskortet. FDF Kgs. Lyngby tilhører landsdel 8, der nogenlunde dækker Region Hovedstaden. Landsdelene arrangerer bl.a. lederskoler og anden lederuddannelse samt større arrangementer og lejre. Landsdelene udbyder desuden diverse aktiviteter, som kredsene kan benytte sig af. Kredsene er i centrum, og over dem står landsdelene og over disse står landsforbundet Landsforbundet er det, der samler det hele. Forbundet arrangerer bl.a. landslejre og udbyder diverse kurser og andre uddannelsestilbud. Fra den enkelte kreds til landsforbundet Den enkelte kreds Evt. netværk Landsdelen Landsforbundet FDFs højeste myndighed er landsmødet, som landsforbundet arrangerer hvert andet år. Her tages stilling til de emner, som går på tværs af alle FDF-kredse. Hvad laver vi i FDF? Man kan stille mange spørgsmål til en FDFer, men dette er ét af de sværeste spørgsmål at svare på. Modsat spejderne der ofte har en klar og på forhånd fastlagt plan for, hvad man skal lære på de enkelte klasser er FDF noget mere frit. Vi kan hvis vi vil lave hvad vi vil, så længe det lever op til FDFs formål og værdigrundlag. Derfor er der også meget stor forskel på det, der bliver lavet rundt omkring i de mange FDF-kredse i Danmark. Eksempelvis findes der kredse, der har fokus på teater; der findes kredse, som fokuserer på friluftsliv; der findes søkredse og der findes sågar en kajakkreds i Århus. Omvendt har langt de fleste kredse et særligt forhold til natur og friluftsliv og det er noget, der dyrkes næsten overalt i landet. Musik spiller også en meget stor rolle i FDF, og leg og fantasi har også en særstatus. Aktiviteterne i FDF er mangfoldige, og de er ret beset kun bundet sammen af FDFs formål, værdigrundlag, historie og traditioner Friluftsliv, musik, leg og fantasi fylder traditionelt meget i FDF Håndbog til forældre til børn i FDF Kgs. Lyngby Side 4

5 OM FDF KGS. LYNGBY I SÆRDELESHED FDF Kgs. Lyngby og FDFs formål og værdigrundlag FDF er en folkekirkelig børne- og ungdomsorganisation, og FDF Kgs. Lyngby er tilknyttet Christianskirken på hjørnet af Buddingevej og Chr. X s Allé i Kgs. Lyngby (http://www.christianskirken-lyngby.dk/). Hvad angår FDFs formål, forstår vi i FDF Kgs. Lyngby det på tre måder: FDF Kgs. Lyngby er tilknyttet Christianskirken i Kgs. Lyngby Udlevende, ikke prædikende: Vi ønsker ikke at blive en organisation, hvor det kristne livssyn dyrkes uden kontakt til den daglige virkelighed. For os er det vigtigere, at vi reelt udlever de budskaber, som FDF bygger på og er gode rollemodeller for børnene. Mødet mellem børn og voksne: I FDF Kgs. Lyngby sigter vi efter at skabe et tillidsfuldt forhold mellem børn og voksne. Kun på den måde kan vi skabe det rum, der skal til, for at man kan stille de store spørgsmål, som vi gerne give børnene mulighed for at stille. Noget, der er større end dig selv: Vi ønsker at give børnene en forståelse for, at verden er mere end blot mennesket. Om børnene tager imod det kristne budskab er her mindre relevant det relevante er, at de forstår, at de og mennesket som sådan ikke altid er herre over situationens gang, og at de lærer at sætte pris på livet i sig selv. Fire værdier i FDF Kgs. Lyngby At FDF er tilknyttet folkekirken, betyder også, at FDF spænder lige så bredt som folkekirken selv: Alle FDF-kredse i Danmark er noget helt for sig selv. De bliver holdt sammen af FDFs formål og værdigrundlag, men alligevel er de helt forskellige. Det gælder også for FDF Kgs. Lyngby, hvor særligt fire ting danner rammen om vort arbejde: Udfordringer, frirum, nærvær og lokalitet: Fire ting er centrale for FDF Kgs. Lyngby: Udfordringer, frirum, nærvær og lokalitet For det første har vi som mål konstant at udfordre vores medlemmer både fysisk og mentalt både børn, unge og voksne. Vi klatrer og kravler, løber og lister, vandrer og bliver våde men vi tænker og taler, spionerer og spiller skuespil, funderer og filosoferer også. Vi udvikler vores fysiske færdigheder, men vi stiller også de spørgsmål, som ikke mange andre stiller. For det andet skal FDF Kgs. Lyngby være et frirum for dagligdagens trummerum, og hos os skal der være plads til at være lidt anderledes. Vi sætter overordentlig stor pris på det skæve og det gakkede, og rigtig meget af det, vi laver, er netop skævt og gakket. For os har den skæve vinkel og det pudsige indslag en værdi i sig selv. For det tredje skal FDF Kgs. Lyngby være en plads til nærvær. Vi kan lide at kende hinanden godt. Det skaber bedre rammer, mere tryghed og mere potentiale for alle, men det stiller også større krav. Og dem søger vi altid at honorere. For det fjerde sætter vi pris på vores omgivelser, og FDF Kgs. Lyngby har i mere end 60 år været en naturlig og aktiv del af kultur- og fritidslivet i Kgs. Lyngby og omegn. Vi værdsætter vores by, så vi samarbejder med folk i vores lokalområde både andre organisationer, erhvervslivet, skoler og institutioner samt den kommunale administration. Håndbog til forældre til børn i FDF Kgs. Lyngby Side 5

6 Historie FDF Kgs. Lyngby blev stiftet i mellemkrigstiden, men måtte lukke igen, da man stiftede FDF Holte de fleste af kredsens daværende medlemmer kom nemlig til fods fra Holte. Man prøvede igen i 1946, og denne gang lykkedes det. Siden 1946 har der altså været FDFere i Kgs. Lyngby. Det nuværende FDF Kgs. Lyngby blev stiftet i Særligt i 1950 erne og 1960 erne var medlemstallet højt, og FDF Kgs. Lyngby rundede i den periode 200 medlemmer. Efter at have vendt nedgangen i slutningen af 1990 erne / begyndelsen af 2000-tallet, har kredsen i dag ca. 50 medlemmer men plads til mange flere! Organisation I FDF Kgs. Lyngby har vi mange aktiviteter, og derfor er der til tider en del mennesker involveret. Nedenfor finder du først en kort skitse over kredsen, og derefter en kort, men uddybende beskrivelse af de enkelte funktioner. En oversigt over FDF Kgs. Lyngby Bestyrelse Formand: Jette Madsen Kasserer: Christian Ølgaard Kredsledelse Ole Bennetzen Morten Jarlbæk Pedersen Hytteudvalget Formand: Hans-Christian Jørgensen Puslinge / tumlinge Pilte Væbnere Seniorvæbnere Seniorer Kontaktleder: Anna Sigsgaard Kontaktleder: Casper Ormstrup Kontaktleder:e Lene Zanchetta Kontaktleder: Morten Gitter Lauridsen Kontaktledere: Morten Mortensen Mia Boddum Jørgensen Bestyrelsen er kredsens øverste organ. Bestyrelsen består af forældrevalgte repræsentanter, kredsledelsen og lederrepræsentanter. Bestyrelsen tager sig ikke af det daglige arbejde i kredsen, men har i første række til formål at udstikke og forme rammerne for kredsens arbejde. Det betyder, at bestyrelsen bl.a. tager sig af langsigtet planlægning, kredsens økonomi (herunder fundraising), formulering af regler for kredsens aktiviteter; desuden bistår bestyrelsen med diverse praktisk hjælp f.eks. til logistik. Kredsledelsen tager sig af kredsens daglige drift. Det betyder, at det er kredsledelsen, der tegner kredsen, og at kredsledelsen er ansvarlig for ledelsen af lederne. Det indebærer bl.a., at kredsledelsen har kontakten til eksterne partnere, f.eks. kommunen og forbundet, og det indebærer også, at kredsledelsen er med til at prioritere og fokusere ledernes indsats. Håndbog til forældre til børn i FDF Kgs. Lyngby Side 6

7 Lederne har kredsens mest centrale og betydningsfulde opgave: Planlægningen og udførelsen af de aktiviteter, som er FDF Kgs. Lyngbys mål at udføre. Til hver klasse er knyttet én eller flere ledere, og én af disse er såkaldt kontaktleder. Det er kontaktlederen, som kredsledelsen og forældre henvender sig til, når de har spørgsmål om den enkelte klasse. Det er kontaktlederen, der er ansvarlig for at levere programmer m.m. til f.eks. kredsens hjemmeside. Hytteudvalget er et udvalg, der er nedsat af bestyrelsen. Udvalget består af ledere og forældre til medlemmer og andre med en særlig tilknytning til kredsens hytte, Lyngbyborg (om Lyngbyborg, se side 10). Hytteudvalget sørger for driften og administrationen af Lyngbyborg. Det betyder, at det er hytteudvalget, der sørger for vedligeholdelse af hytten, administration af udlejning og lignende. Det er således hytteudvalget, man skal henvende sig til, når man vil låne eller leje Lyngbyborg. Kontaktlederen er der, hvor du som forælder i første omgang bør stille dine spørgsmål. Udover disse bruger FDF Kgs. Lyngby ofte andre og løsere tilknyttede personer til f.eks. logistik, postmandskab, natløbsskurke, madtanter og lignende. Det kan være f.eks. forældre til børn eller ledere i kredsen, ægtefæller, venner og bekendte, tidligere medlemmer og andre. Disse løsere tilknyttede personer er ikke ledere, og de bruges heller ikke som ansvarlige ledere. Omvendt er der tale om en stor, ekstra ressource, hvis man vil gøre noget ekstra. Hvis du kunne tænke dig at bidrage med noget hvad end det er kage, kørsel eller aktiv deltagelse så tøv ikke med henvende dig; vi kan nemlig altid bruge hjælp også fra folk, der ikke har været FDFere før! Hjemmeside og Facebook-side FDF Kgs. Lyngby har både en hjemmeside og en Facebook-side. Vi forsøger at bruge begge dele aktivt til at kommunikere med forældre og andre interesserede. Vi kan derfor kun opfordre dig til, at du løbende holder dig orienteret på hjemmesiden, og at du hvis du er på Facebook synes godt om vores side, så du kan følge med dér. Hjemmesiden er det sted, hvor vi lægger programmer og indbydelser ud. Her kan du med andre ord finde de sedler, som er vigtige for dig som forælder at se. Du kan også finde et udvalg af billeder på kredsens hjemmeside. Kredsens hjemmeside er Vi bruger aktivt kredsens netværk som en ressource Hvis du som forælder har lyst til at være med, så tøv ikke med at henvende dig! Kredsen har både en hjemmeside og en Facebook-side, som vi benytter aktivt. Facebook-siden bruger vi til den mere uformelle kontakt. Her opdaterer lederne løbende med kommentarer om og til kredsens aktiviteter, og du er meget velkommen til også at kommentere. Her lægger vi også billeder fra kredsens aktiviteter. Kredsens Facebook-side er Håndbog til forældre til børn i FDF Kgs. Lyngby Side 7

8 ALDERSTRIN HVOR HØRER DIT BARN TIL? I FDF placeres dit barn i en klasse efter alder. Nogle steder bruger man kun alder, men i FDF Kgs. Lyngby placerer vi børnene efter skoleklasser. Det gør det nemmere for os, og børnene har lettere ved at forstå opdelingen. FDFs klassetrin Klassetrin i skolen / alder Klasse til FDF Klassens farve 0. klasse Puslinge klasse Tumlinge klasse Pilte klasse Væbnere klasse Seniorvæbnere 9. klasse 18 år Seniorer Fra ca. 15 år (hvis ønsket af børnene selv) Assistenter og senere ledere ØKONOMI HVAD KOSTER DET, OG HVAD GÅR PENGENE TIL? Intet her i livet er gratis og desværre heller ikke FDF. Der skal penge til at skabe både ugentlige møder, men også weekendture og lejre, og hvad vi ellers måtte finde på i løbet af en sæson. Der opkræves kontingent én gang pr. sæson i løbet af efteråret. Dertil kommer ekstraudgifter et par gange i løbet af året til f.eks. deltagelse i weekendture og lejre. Når du melder dit barn ind, følger der en FDF-skjorte med, men hvis han/hun skal have en ny, skal den købes. Vi forsøger generelt at holde betalingen så lav som muligt, og ekstraudgifterne dækker som udgangspunkt kun lejrenes / aktiviteternes omkostninger. Kontingentet opkræves én gang årligt i løbet af efteråret. Vejledende overslag over et års forventede udgifter til FDF Post Årligt kontingent Weekendture Væbnermesterskab Sommerlejr Udgift kr kr. pr. stk kr. (kun for væbnere og opefter) 750 kr kr. (afhængigt af lejrens beskaffenhed) Lejrudstyr til dit barn Udover udgifterne til deltagelse i ovenstående kan du opleve nogle ekstra udgifter til udstyr, f.eks. sovepose og liggeunderlag og lignende. Det er i sagens natur ikke muligt at give et prisoverslag på disse, da priserne på udstyr kan svinge utroligt meget alt efter kvalitet, størrelse, sælger, mærke og meget andet. Generelt anbefaler vi, at man tager tre ting med i overvejelserne, når man køber lejrudstyr til sit barn: Tre gode råd til dig, der ikke før har købt lejrudstyr til dit barn: Håndbog til forældre til børn i FDF Kgs. Lyngby Side 8

9 Barnets alder: Afhængigt af dit barns alder, er der noget udstyr, der skal bruges i længere tid end andet børn har det jo med at blive større. Til især de mindre børn kan det ofte betale sig at købe enten lidt billigere udstyr (hvis det alligevel skal skiftes snarligt) eller udstyr, der kan bruges også efter, barnet er vokset en smule. Niveauet: Meget lejrudstyr er dyrt, fordi det kan tåle en masse, og meget lejrudstyr er billigt, fordi det ikke er så holdbart over for vind, vejr og slitage. Spørg dig selv, hvor meget dit barns udstyr skal udsættes for af vind, vejr og anden slitage. Genbrug: Meget lejrudstyr til børn skal skiftes, før det faktisk er slidt op (især, hvis man har købt lidt dyrere). Har man flere børn, kan det derfor godt betale sig at overveje, om man skal købe én god sovepose, som kan gå i arv. Er disse tre råd ikke specifikke nok, så spørg endelig lederne det kan være, at de kan svare! VORE BORGE Kanalborgen Kanalborgen er FDF Kgs. Lyngbys kredshus, som ligger på Rustenborgvej 15a i centrum af Kgs. Lyngby. Huset ligger for enden af en blind vej, hvorfra der går en sti til Lyngby Sø. Huset ligger desuden ned til den historiske fæstningskanal og har egen bådebro og kanoskur i baghaven. Huset er en ældre murstensvilla, der oprindeligt blev tegnet og opført at en arkitekt, der også havde sit firma i huset. Huset ejes i dag af Lyngby-Taarbæk Kommune og stilles til rådighed for bl.a. os i FDF Kgs. Lyngby. Disse to ting at huset er en ældre sag, og at huset er kommunalt ejet har visse implikationer for os som bruger det: At vi ikke ejer huset, betyder særligt to ting for os som brugere: For det første er vi afhængige af kommunens velvilje, hvad angår vedligeholdelse; for det andet skal vi tage hensyn til kommunens ønsker med huset (se også nedenfor om andre brugere). Kanalborgen på Rustenborgvej er kredsens hjemsted Kanalborgen er et gammelt hus, der ejes af kommunen. At huset er en ældre sag betyder, at der flere steder i huset er vedligeholdelsesmæssige efterslæb, som vi desværre ikke altid har mulighed for at rette op på, så hurtigt, som vi gerne ville. I arbejdet med at vedligeholde Kanalborgen er vi meget afhængige af den hjælp, som vi kan hente hos bl.a. forældre. Huset har tre etager: Kælder, stueetage og overetage. I kælderen finder man vores biograf med scene, der kan bruges til forestillinger m.m.; desuden forefindes kredsens kanoudstyr og et depot. I stueetagen er alle de fælles rum. Her finder du f.eks. et venteværelse til forældre, hvor vi lægger programmer og sedler m.m.; en sal til forskellige arrangementer; et køkken og et grovkøkken. På overetagen har vi lagt klasselokaler og et kontor. Håndbog til forældre til børn i FDF Kgs. Lyngby Side 9

10 Lyngbyborg Lyngbyborg er kredsens egen hytte, der ligger på Skovmosen 13, 3450 Lillerød ikke langt fra afkørsel 11 på Hillerød-motorvejen. Hytten er indviet i 1959, og den er bygget udelukkende af frivillige midler. Hytten er over flere omgange blevet moderniseret og istandsat. I det senere år har den bl.a. fået et nyt og moderne industrikøkken og en ny og lysere pejsesal. Der er soveplads til 42 personer, fordelt på tre sovesale (med 12 senge på hver) og to mindre rum (et med fire senge og et med to senge). Lyngbyborg kredsens andet hjem Til hytten hører en grund på m 2, og hytten ligger desuden ganske tæt på Ravnsholt Skov, som også bruges flittigt, når vi er på Lyngbyborg. Du kan læse mere om Lyngbyborg på kredsens hjemmeside (http://fdf-kgslyngby.dk/fdf/lyngbyborg.html). ÅRETS GANG Det er svært at sige, hvad et år byder på i FDF Kgs. Lyngby. Vi opfinder gerne ting undervejs, ligesom det til tider kan være svært for os at takke nej til gode tilbud om aktiviteter andre steder. Der er dog visse ting, der går igen. Årshjul for FDF Kgs. Lyngby (sæsonen 2012/2013) Måned Hvornår på måneden Hvad August / september Ultimo / primo Sæsonopstart September Ultimo Kredsweekend Oktober Medio 7./8.-klasses-, seniorvæbner- og seniorkurser November Ultimo Juleweekend Ultimo Juletræstænding på Lyngby Torv December Ultimo Juleafslutning Januar Primo Nytårskur Ultimo Lederskole for seniorvæbnere / seniorer (del 1) Februar Ultimo Lederskole for seniorvæbnere / seniorer (del II) Marts Ultimo 7./8.-klasses-, seniorvæbner- og seniorkurser Maj Ultimo Væbnermesterskab Juni Medio Sæsonafslutning Juli/august Primo/medio/ultimo Sommerlejr Nedenfor kan du læse lidt om de forskellige tilbud, som er nævnt ovenfor. Det ugentlige møde I FDF Kgs. Lyngby holder vi møder mandage og tirsdage. Alle møder foregår som udgangspunkt i vores kredshus, Kanalborgen, på Rustenborgvej 15a i Kgs. Lyngby. Det sker dog ikke sjældent, at vi er andre steder og nogle gange på andre tider. Sørg derfor for at orientere dig i programmet, så du er forberedt, hvis vi pludselig ikke skal være på Kanalborgen. Håndbog til forældre til børn i FDF Kgs. Lyngby Side 10

11 Hvem holder møder hvornår? Klasse til FDF Holder møder hvornår? Puslinge Mandag Tumlinge Mandag Pilte Mandag Væbnere Mandag Seniorvæbnere Mandag Seniorer Tirsdag Weekendture Vore weekendture og lejre er cremen af FDF Kgs. Lyngbys aktiviteter. Her har vi mulighed for at lave længerevarende, mere sammenhængende og mere udfordrende aktiviteter. Dermed har børnene en mulighed for at opleve noget ganske særligt, som de ikke oplever til ugemøderne, ligesom de også oplever hinanden på en helt anden måde. Og nå, ja man skal heller ikke undervurdere, at det giver forældrene mulighed for en pause derhjemme Vore weekendture og lejre er de bedste aktiviteter, vi har. Vi har to-tre faste weekender om året: En kredsweekend i løbet af september eller oktober; en juleweekend den sidste weekend i november og muligvis en tredje i foråret efter behov og ønsker. Som udgangspunkt deltager alle aldersklasser i disse weekender. Weekenderne planlægges af et par ledere på tværs af de forskellige klasser. Derudover er der til tider weekender for specifikke klasser. Disse weekendture planlægges af klassens egne ledere, og de ligger ikke fast, men kan svinge fra år til år. Sommerlejre og andre lejre Hvert år afholder vi en sommerlejr. Der er ingen faste regler for sommerlejren, som kan tage mange former: Nogle gange er det hele kredsen samlet, andre gange er det enkelte klasser for sig. Nogle gange er det kun FDF Kgs. Lyngby, andre gange er vi sammen med andre. Nogle gange er det meget primitivt, andre gange ikke. Nogle gange er det lige i nærheden, andre gange noget længere væk. Der er sommerlejr hvert år. Fælles for dem alle er dog, at vi er væk i 5-7 dage, og at vi har som mål, at sommerlejren skal være årets højdepunkt for alle. Hvert femte år afholder FDF landslejr, der foregår ved Julsø ved Silkeborg. Her ejer FDF et meget stort og meget naturskønt landområde kaldet Sletten. Landslejren er det største, der findes i FDF-regi, og i de ti dage lejren varer, skyder en hel ny by op ved søens bred en by, vi selv bygger. Alle fra pilte og opefter inviteres med på landslejren. Lederuddannelse, kurser og andre tilbud Udover egne lejre og weekendture tilbyder FDF også en række kurser m.m. til de lidt ældre børn (seniorvæbnere og opefter). F.eks. afholder landsdelen lederskole hvert år i januar-februar og OiO, der er en weekend med udfordrende workshops for børnene i oktober. Landsforbundet afholder ydermere ugekurser for både seniorvæbnere og seniorer hvert år i efterårsferien (uge 42) og påskeferien. Derudover har FDF Kgs. Lyngby i en årrække deltaget i en række adventure races, der er konkurrencer og dyster afholdt i FDF-regi, hvor man i mindre hold vandrer rundt (ofte en længere rute) og løser alverdens forskellige opgaver og udfordringer. Fælles for disse er, at de er for de større børn (og ledere), og at de kan være meget(!) udfordrende. Håndbog til forældre til børn i FDF Kgs. Lyngby Side 11

12 PRAKTISKE RÅD Fire ting du bør huske Disse fire ting bør du skrive dig bag øret, da det kan medvirke til at gøre ledernes arbejde nemmere og bedre til gavn for dit barn: Læs programmet og sedler nøje: Det hænder, at dit barn skal have noget bestemt med, f.eks. noget bestemt tøj, gummistøvler eller lignende. Det hænder også, at vi mødes et andet sted end på Kanalborgen. Alt dette ved du kun, hvis du har læst programmet og de udleverede sedler. Husk altid tøj til at være udenfor / til vejret: Uanset vejret kan vi godt lide at være udenfor at andre gør noget indenfor, er ikke et argument for, at vi ikke godt kan gøre det udenfor. For at forhindre gennemblødte og frysende børn eller børn, der får ødelagt deres pæne tøj skal børnene således have ordentligt tøj på. Dette gælder selvsagt både for ugemøder og på weekender / lejre. Husk at melde afbud: Det kan ske, at man ikke kan komme og det er også helt i orden. Lederne har dog ingen mulighed for at planlægge eller forberede sig ordentligt, hvis de ikke ved nogenlunde hvor mange, der dukker op. Spørg den rette person: Alle ledere er ikke involverede i alle arrangementer, og det er derfor ikke alle, der kan svare på alle spørgsmål. For at undgå forvirring og for at du skal undgå at stille det samme spørgsmål flere gange kan du stille spørgsmålet det rette sted (se også nedenfor). Husk at læse programmet og udleverede sedler. Husk ordentligt tøj. Husk at melde afbud, hvis du ikke kommer. Husk at spørge de rette. Disse fire små forholdsregler kan gøre den store forskel mellem en glad leder og en utilfreds leder og det er det afgørende for, om dit barn får en god oplevelse. Hvem spørger man om hvad? Som udgangspunkt kan man altid spørge kontaktlederen for dit barns klasse, men det er desværre ikke altid, de kan svare fyldestgørende, hvis du f.eks. spørger til et arrangement, som den pågældende leder ikke skal deltage i. Her kan du henvende dig Hvad skal du spørge om? Børneattester Billeder De ugentlige møder Denne håndbog FDF Kgs. Lyngby i medierne Kanalborgen Kanoer Kredsens langsigtede udvikling Lejrudstyr Lyngbyborg Om kredsen og FDF i almindelighed Samværsregler Sommerlejr Væbnermesterskab Weekendture Økonomi Hvem skal du tale med Kredsledelsen (Morten Jarlbæk Pedersen / Ole Bennetzen) Kontaktlederen for dit barns klasse eller webmasteren Kontaktlederen for dit barns klasse Kredsledelsen (Morten Jarlbæk Pedersen / Ole Bennetzen) Kredsledelsen (Morten Jarlbæk Pedersen / Ole Bennetzen) Kredsledelsen (Morten Jarlbæk Pedersen / Ole Bennetzen) Den kanoansvarlige (Gitte Marcussen) Bestyrelsesformanden (Jette Madsen) Den depotansvarlige (Morten Gitter Lauridsen) Hytteudvalget (Hans-Christian Jørgensen) Kredsledelsen (Morten Jarlbæk Pedersen / Ole Bennetzen) Bestyrelsesformanden (Jette Madsen) Sommerlejrudvalget (hvis du ikke ved, hvem det er, så hør kontaktlederen for dit barns klasse) Kontaktlederen for dit barns klasse Kontaktlederen for dit barns klasse Kassereren (Christian Ølgaard) Håndbog til forældre til børn i FDF Kgs. Lyngby Side 12

13 Standardpakkeliste til en weekend Man skal have mange ting med på lejr men ofte ikke flere ting end du kan slæbe selv. For at hjælpe dig lidt på vej, finder du her en vejledende standardpakkeliste. Det kan være, at den er for kort eller for lang hvis du er i tvivl, så bare spørg! Forbundsskjorte Sovepose, evt. hovedpude og evt. sovedyr Nattøj Jakke / vindjakke Regntøj og gummistøvler Toiletgrej, herunder: o Tandbørste o Tandpasta o Shampoo o Sæbe o Kam / børste (hvis nødvendigt) o Læbepomade o Evt. solcreme (om sommeren) Håndklæde Varm trøje / fleece Ekstra bukser (korte / lange afhængigt af sæson evt. ét af hvert) Ekstra sko T-shirts (gerne 2) Undertøj til alle dage Strømper til alle dage (og gerne et ekstra par) Indesko / sutsko Lommelygte Snavsetøjspose Badetøj (hvis nødvendigt) Hue (hvis nødvendigt) Vanter (hvis nødvendigt) Halstørklæde (hvis nødvendigt) Turtaske (hvis nødvendigt) Det er altid en god ide at skrive tydeligt navn i alt medbragt tøj og udstyr, og det kan godt betale sig at pakke i en taske, som man kan bære rundt på. OM LEDERNE Et par ord om frivillighed FDF står for Frivilligt Drenge- og pigeforbund med særligt fokus på frivilligt. Det betyder nemlig, at alle vore aktiviteter planlægges og gennemføres af mennesker, der bruger deres sparsommelige fritid på at give dine børn oplevelser ud over det sædvanlige. Arbejdet i FDF er således ulønnet og fuldkommen afhængigt af, at der er nogen, der gider. Det betyder to ting: For det første betydet det, at lederne ikke altid kan bruge lige så meget tid på FDF og dit barn, som de måske selv kunne ønske, og at de ikke altid kan stå til rådighed lederne har nemlig egne studier, jobs, familier, venner og meget andet, der skal passes. Fuldstændig ligesom alle andre mennesker. For det andet betyder det, at lederne ikke har andet i bagagen end deres personlige erfaringer (både fra FDF og fra deres liv uden for FDF) og den lederuddannelse, som mange har fået via FDF. Mange ledergrupper er således alsidige flokke af mennesker og det gælder også i FDF Kgs. Lyngby. Du vil derfor sandsynligvis opleve, at vi gør tingene på en anden måde, end den måde du oplever i dit barns skole eller fritidsinstitution. Lederne er der ikke for at udleve en pædagogisk teori, men for at give dit barn udfordringer og nærvær med normale mennesker. Og det opfatter vi som en styrke. FDF drives af frivillige ledere Det betyder, at lederne også har gøremål ved siden af FDF Og det betyder, at lederne trækker på deres erfaring ikke en formel uddannelse Håndbog til forældre til børn i FDF Kgs. Lyngby Side 13

14 Om lederne i FDF Kgs. Lyngby Det er ingen hemmelighed, at vi i FDF Kgs. Lyngby er stolte af vor lederflok; den er både alsidig og kompetent, hvilket også burde fremgå af nedenstående: Lederne i FDF Kgs. Lyngby Navn (årgang) Anna Sigsgaard (f. 1992) Anna Ølgaard (f. 1995) Casper Ormstrup (f. 1990) Emilie Clausen (f. 1995) Frederik Brandstrup (f. 1995) Gert Winther Pedersen (f. 1978) Gitte Marcussen (f. 1980) Kristina Tolstrup Steengaard (f. 1979) Lene Zanchetta (f. 1992) Mia Boddum Jørgensen (f. 1991) Monica Meier Davidsen (f. 1991) Morten Gitter Lauridsen (f. 1989) Morten Jarlbæk Pedersen (f. 1984) Morten Mortensen (f. 1979) Ole Bennetzen (f. 1964) Oliver Wedel Fischer (f. 1996) Ronni Schaksen (f. 1981) I FDF Kgs. Lyngby Puslinge-/tumlingeleder 2011 I FDF Kgs. Lyngby siden Uden for FDF Studerende (stud.pharm., KU) Assistent 2010 Gymnasieelev Pilteleder og webmaster 2011 Studerende (stud.polyt., DTU) Assistent 2003 Gymnasieelev Assistent 2003 Gymnasieelev Væbnerleder 1998 Ekstraleder, spiller i landstamburkorpset (seniorhold I) (som barn) 2006 (som leder) QA-specialist Raw Materials hos Novo Nordisk, cand.polyt. GIS-udvikler, cand.scient. Ekstraleder 1997 Bioanalytiker Væbnerleder 2011 Studerende (Skovskolen) Seniorleder, medlem af bestyrelsen Seniorleder 2011 Seniorvæbnerleder, depotansvarlig Kredsleder 1990 Seniorleder, medlem af kredsens hytteudvalg 1996 Studerende (stud.jur., KU) Studerende (stud.odont., KU) 2011 Studerende (HA.jur., CBS) Politisk konsulent, Ph.D.- studerende, cand.scient.pol Trafikplanlægger, cand.polyt. Kredsleder 1973 Projektleder hos Siemens Assistent 2002 Gymnasieelev Ekstraleder 2012 Premierløjtnant Håndbog til forældre til børn i FDF Kgs. Lyngby Side 14

15 KREDSENS SAMVÆRSREGLER Generelle samværsregler FDF Kgs. Lyngby følger som udgangspunkt de samværsregler, der er gældende for landsforbundets arrangementer. Du kan læse mere om FDFs samværsregler her: Sociale medier I FDF Kgs. Lyngby hverken ønsker eller mener vi, det er os muligt at lægge bånd på ledernes adfærd på sociale medier. Det betyder, at det er op til den enkelte leder at afgøre, hvorvidt man ønsker at være forbundet med kredsens øvrige medlemmer på sociale medier. Dog gælder det, at vi i FDF Kgs. Lyngby er meget bevidste om og lægger stor vægt på lederen som rollemodel. Vi er bevidste om, at ledernes adfærd har en afsmittende effekt på både børnenes adfærd og verdensanskuelse også lederens adfærd på sociale medier. Dette skal lederen være bevidst alle steder. KONTAKTOPLYSNINGER Bestyrelse Navn Funktion Tlf. Mailadresse Christian Ølgaard Kasserer Erling Ringgaard Tidligere leder Mia Boddum Jørgensen Lederrepræsentant Jette Madsen Formand Morten Jarlbæk Pedersen Kredsleder Ole Bennetzen Kredsleder / forælderrepræsentant Søren Olsen Forælderrepræsentant Hytteudvalg Navn Funktion Tlf. Mailadresse Anita Holm Udlejningsansvarlig Anders Clausen Forældrerepræsentant Hans-Christian Jørgensen Formand Klaus Nielsen Morten Mortensen Lederrepræsentant Håndbog til forældre til børn i FDF Kgs. Lyngby Side 15

16 Ledere Navn Funktion Tlf. Mailadresse Anna Sigsgaard Puslinge / tumlinge Anna Ølgaard Assistent Casper Ormstrup Pilte, webmaster Emilie Clausen Assistent Frederik Brandstrup Assistent Gert Winther Pedersen Væbnere Gitte Marcussen Ekstra Kristina Tolstrup Steengaard Ekstra Lene Zanchetta Væbnere Mia Boddum Jørgensen Seniorer Monica Meier Davidsen Seniorer Morten Gitter Lauridsen Seniorvæbnere Morten Jarlbæk Pedersen Kredsleder Morten Mortensen Seniorer Ole Bennetzen Kredsleder Oliver Wedel Fischer Assistent Ronni Schaksen Seniorer Håndbog til forældre til børn i FDF Kgs. Lyngby Side 16

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Kompendie. Seniorvæbnergruppen, 2012. Tak for 2 dejlige weekender. Hilsen Sara, Simone, Jens og Randi

Kompendie. Seniorvæbnergruppen, 2012. Tak for 2 dejlige weekender. Hilsen Sara, Simone, Jens og Randi Kompendie Seniorvæbnergruppen, 2012 Tak for 2 dejlige weekender Hilsen Sara, Simone, Jens og Randi Indholdsfortegnelse Spørgsmål til Speed dating... 3 Teambuilding-aktivitet... 4 Bytte ting aktivitet Randi...

Læs mere

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Dette lille hæfte indeholder alle de informationer, der er nødvendige for forberedelserne til at tage på sommerlejr. Skulle der stadig være nogle spørgsmål i

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Velkommen i FDF. Tak fordi du vil påtage dig opgaven som leder en rolle, der er afgørende for arbejdet i Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF.

Velkommen i FDF. Tak fordi du vil påtage dig opgaven som leder en rolle, der er afgørende for arbejdet i Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Til nye ledere Velkommen i FDF Tak fordi du vil påtage dig opgaven som leder en rolle, der er afgørende for arbejdet i Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Som leder i FDF vil du både opleve udfordringer

Læs mere

Velkommen som ny leder i FDF.

Velkommen som ny leder i FDF. Velkommen som ny leder i FDF. Mulighederne er således : A - discount-udgaven. Du læser bare dette materiale igennem. B - mini-udgaven. Du læser materialet og mailer om at få tilsendt en sæsonplan, der

Læs mere

Den Frie Tænkebox April Juni 2015

Den Frie Tænkebox April Juni 2015 Den Frie Tænkebox April Juni 2015 I dette nummer: Lederen Pusling Tumling Sæsonafslutning Sommerlejr Billeder fra Kredsweekenden Pilt Væbner og seniorvæbner Senior Generalforsamling Kontaktoplysninger

Læs mere

Deltagerbrev til Landslejren 2011

Deltagerbrev til Landslejren 2011 Deltagerbrev til Landslejren 2011 Kære deltager Du sidder nu med deltagerbrevet til Landslejren 2011 på Sletten. Her står de sidste praktiske informationer som du får brug for i forbindelse med lejren.

Læs mere

Kredsen i centrum. - en gennemgang af Din kreds! FDF.dk/kredsen

Kredsen i centrum. - en gennemgang af Din kreds! FDF.dk/kredsen Kredsen i centrum - en gennemgang af Din kreds! FDF.dk/kredsen Velkommen til Kredsen i centrum en gennemgang af din kreds. Med dette materiale får du oplægget til en debat i kredsen om seks udvalgte emner,

Læs mere

Landsforbundets navn er Frivilligt Drenge og Pigeforbund, FDF og landsforbundets formål er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus.

Landsforbundets navn er Frivilligt Drenge og Pigeforbund, FDF og landsforbundets formål er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus. Landsforbundets navn er Frivilligt Drenge og Pigeforbund, FDF og landsforbundets formål er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus. Kredsbestyrelsen Kredsledelsen Hvidbjerg afd. Uglev afd.

Læs mere

Landsmøde 2012. Vedtægter

Landsmøde 2012. Vedtægter Landsmøde 2012 Vedtægter Landsmøde 2012 Nyt forslag til vedtægter Hovedbestyrelsen har nu fremlagt et revideret forslag til nye vedtægter, der skal drøftes på landsmødet til november. Dokumentet har ændret

Læs mere

FDF Dronninglund har valgt at følge de vejledenderetningslinier for brug af sociale medier.

FDF Dronninglund har valgt at følge de vejledenderetningslinier for brug af sociale medier. På ganske kort tid er teknologi, der for blot få år siden virkede avanceret, blevet hvermandseje, og både voksne og børn kan med en smartphone tilgå hele verden. For FDF giver det mulighed for at lave

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2 Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE INDLEDNING Ung 2 er en opfølgende samtale på Ung 1 og henvender sig til samme målgruppe henholdsvis seniorvæbnere eller seniorer

Læs mere

SHINEOPOGSÆTISTANDDAG PÅ GRUNDEN

SHINEOPOGSÆTISTANDDAG PÅ GRUNDEN Marts/April 2008 Kan I gætte hvem vi er... Der var flotte kostymer og godt gang i den da Tumlinge og Pilte holdt fastelavn, og slog katten af den flot pyntede tønde SHINEOPOGSÆTISTANDDAG PÅ GRUNDEN Weekenden

Læs mere

AUGUST 2010 PUSLINGE TUMLINGE MANDAG TUMLINGE TIRSDAG PILTE VÆBNERE SENIOR VÆBNER MUSIK AFDELINGEN SÆSONOPSTART D. 16 AUGUST

AUGUST 2010 PUSLINGE TUMLINGE MANDAG TUMLINGE TIRSDAG PILTE VÆBNERE SENIOR VÆBNER MUSIK AFDELINGEN SÆSONOPSTART D. 16 AUGUST AUGUST 2010 PUSLINGE TUMLINGE MANDAG TUMLINGE TIRSDAG PILTE VÆBNERE SENIOR VÆBNER MUSIK AFDELINGEN SÆSONOPSTART D. 16 AUGUST Oversigt over Klasser/leder August 2010 Puslinge: Henriette Andersen 24626323

Læs mere

Revision af FDFs grundlov og forbundsvedtægter HB bilag - Januar 2012 (version 2012.01.06)

Revision af FDFs grundlov og forbundsvedtægter HB bilag - Januar 2012 (version 2012.01.06) 1 Navn Landsforbundets navn er: Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Landsforbundet har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Formål Landsforbundets formål er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus

Læs mere

Vedtægterne er vedtaget på FDFs landsmøde 14.-16. november 2014 på Hotel Nyborg Strand

Vedtægterne er vedtaget på FDFs landsmøde 14.-16. november 2014 på Hotel Nyborg Strand FDFs Vedtægter Vedtægterne er vedtaget på FDFs landsmøde 14.-16. november 2014 på Hotel Nyborg Strand 1 Navn Landsforbundets navn er: Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Landsforbundet har hjemsted

Læs mere

februar 2009 LINK TIL KLaSSerNe: PuSLINGe TuMLINGe MaNDaG TuMLINGe TIrSDaG PILTe VÆbNere SeNIOr VÆbNer MuSIK afdelingen

februar 2009 LINK TIL KLaSSerNe: PuSLINGe TuMLINGe MaNDaG TuMLINGe TIrSDaG PILTe VÆbNere SeNIOr VÆbNer MuSIK afdelingen februar 2009 LINK TIL KLASSERNE: PUSLINGE TUMLINGE MANDAG TUMLINGE TIRSDAG PILTE VÆBNERE SENIOR VÆBNER MUSIK AFDELINGEN TIL MINDE Tirsdag, d. 20. januar døde Lis Andersen, og fredag den 23. januar tog

Læs mere

samværsregler. På Facebook anbefales at oprette en FDF gruppe pr. klasse i stedet for at tilføje barnet som ven.

samværsregler. På Facebook anbefales at oprette en FDF gruppe pr. klasse i stedet for at tilføje barnet som ven. FDF Dronninglund På ganske kort tid er teknologi, der for blot få år siden virkede avanceret, blevet hvermandseje, og både voksne og børn kan med en smartphone tilgå hele verden. For FDF giver det mulighed

Læs mere

FDF GLYNGØRES LEDER ABC 2007.

FDF GLYNGØRES LEDER ABC 2007. FDF GLYNGØRES LEDER ABC 2007. ANSVAR Husk vi har med andre folks børn at gøre i FDF. Det betyder ikke, at du skal sidde med hænderne i skødet og ikke turde lave noget. Men det betyder, at du skal bruge

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN. Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN. Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE INDHOLD 1 2 3 4 5 6 INTRODUKTION... 4 Introduktion til kredslederen... 4 Introduktion til mentor... 4 FORKYNDELSEN

Læs mere

Opdater din hjemmeside*!

Opdater din hjemmeside*! Tlf: 9890 1745 - Mobil: 4042 1745 DERFOR Medlemsblad for FDF Hjørring Oktober - November 2008 Læs om: Sæsonstarten og se billederne, Aktivlejren og se billederne, Store Dyregårds Dag og se billederne...

Læs mere

Deltagerbrev til sommerlejren VÆBNER FOR LIVET. 5. - 11. juli 2014 KARLSLUNDE

Deltagerbrev til sommerlejren VÆBNER FOR LIVET. 5. - 11. juli 2014 KARLSLUNDE Deltagerbrev til sommerlejren VÆBNER FOR LIVET 5. - 11. juli 2014 KARLSLUNDE 1 Kære væbner! Vi glæder os til vi skal på sommerlejr sammen lige om lidt. Vi kalder lejren for Væbner for Livet, fordi vi er

Læs mere

VEJLEDNING FOR LEDERE I FDF VEJLE 1

VEJLEDNING FOR LEDERE I FDF VEJLE 1 VEJLEDNING FOR LEDERE I FDF VEJLE 1 FDFs lederideal... 2 Samværsformer... 2 Omgangsformer, tone, sprog... 2 Fysisk kontakt... 3 Situationer hvor en leder er alene med et barn... 3 Lederes omgang med børn

Læs mere

KRUMMEN KREDSBLADET FOR FDF TYRSTED-UTH. Læs i Krummen: - Nye møde struktur - Sommerafslutning - Sommerlejr - Middelalder

KRUMMEN KREDSBLADET FOR FDF TYRSTED-UTH. Læs i Krummen: - Nye møde struktur - Sommerafslutning - Sommerlejr - Middelalder KRUMMEN KREDSBLADET FOR FDF TYRSTED-UTH Læs i Krummen: - Nye møde struktur - Sommerafslutning - Sommerlejr - Middelalder Maj 2015 - Juni 2015 FDF Tyrsted Uth Nordrevej 68 8700 Horsens Tlf. 75 64 84 64

Læs mere

December 08 - Januar 09

December 08 - Januar 09 DERFOR Medlemsblad for FDF Hjørring December 08 - Januar 09 Læs om: BUSK-weekend og se billederne, Kredsmøde og se billederne, Juleafslutning, Hjælp søges... HJØRRING ELEKTRO SERVICE aps Reparation af:

Læs mere

fløksen 2012 November Husker du lygter til møder? - det er mørkt når du kører til og fra møderne

fløksen 2012 November Husker du lygter til møder? - det er mørkt når du kører til og fra møderne FDF BIRKERØD fløksen 2012 November Husker du lygter til møder? - det er mørkt når du kører til og fra møderne FDFs formål er at møde børn og unge med EVANGELIET OM JESUS KRISTUS Telefonlisten Kredsleder

Læs mere

Kandersteg. Sandved/Tornemark

Kandersteg. Sandved/Tornemark Kandersteg Sandved/Tornemark 4. - 13. juli 2007 Her er så de sidste informationer inden vi drager af sted mod Kandersteg i Schweiz. AFGANG: Vi mødes onsdag d 4. juli kl. 18.45 på Ringsted banegård og ankommer

Læs mere

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 Vi står overfor en ny sæson i FDF, og den nye sæson skal sættes i gang med et brag både for nuværende og kommende medlemmer. Sæsonstarten er mere end blot

Læs mere

Sommerlejr for trop og senior

Sommerlejr for trop og senior Sommerlejr for trop og senior Årets sommerlejr er Distriktslejren i Gudenå Distrikt og afholdes på Moselund Spejdercenter (Århusvej 8, Hinnerup). Der forventes lidt over 300 deltagere og vi deltager med

Læs mere

Her følger en række praktiske oplysninger. Læs det grundigt igennem, selv om der er meget læsestof:

Her følger en række praktiske oplysninger. Læs det grundigt igennem, selv om der er meget læsestof: Rejse til Kandersteg Kære rejsedeltager på turen til Kandersteg d. 3. 12. juli 2015: Om kort tid venter der dig en stor spejderoplevelse. Vi er pt. 57 fra Voerladegård Gruppe, der skal rejse sammen til

Læs mere

APRIL 2010 PUSLINGE TUMLINGE MANDAG TUMLINGE TIRSDAG PILTE VÆBNERE SENIOR VÆBNER MUSIK AFDELINGEN HUSK FÆLLESMØDE MANDAG D.

APRIL 2010 PUSLINGE TUMLINGE MANDAG TUMLINGE TIRSDAG PILTE VÆBNERE SENIOR VÆBNER MUSIK AFDELINGEN HUSK FÆLLESMØDE MANDAG D. APRIL 2010 PUSLINGE TUMLINGE MANDAG TUMLINGE TIRSDAG PILTE VÆBNERE SENIOR VÆBNER MUSIK AFDELINGEN HUSK FÆLLESMØDE MANDAG D. 26 APRIL FORÅR Nu er der forår igen. Hvert år når foråret kommer, bliver vi mindet

Læs mere

Den Frie Tænkebox Januar april 2015

Den Frie Tænkebox Januar april 2015 Den Frie Tænkebox Januar april 2015 I dette nummer Lederen Pusling Fastelavn Træfældning Tumling Billeder fra juleafslutningen Kredsweekend Pilt Forårskredsmøde Væbner & seniorvæbner Senior Kontaktoplysninger

Læs mere

Fordi vi har lyst! FDF Vejle 1. Randsborg Badevænget 2 7100 Vejle Strategi 2010-2020

Fordi vi har lyst! FDF Vejle 1. Randsborg Badevænget 2 7100 Vejle Strategi 2010-2020 Fordi vi har lyst! Strategi 2010-2020 Vejle 1 I FDF møder vi børn og unge med fantasi, fællesskab og en kristen holdning til livet. Vores kerneaktiviteter er bl.a. friluftsliv, musik og leg. FDFs formål

Læs mere

Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF

Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF 1 Navn Landsforbundets navn er: Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Landsforbundet har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Formål Landsforbundets

Læs mere

SpejderNyt Bangsbostrand Gruppe. Februar - marts 2014

SpejderNyt Bangsbostrand Gruppe. Februar - marts 2014 SpejderNyt Bangsbostrand Gruppe Spejdermøde hver mandag 18:30-20:00 i Ungdomsborgen Februar - marts 2014 Program Forældrecafé Fastelavnslejr Ny dato: 1.-2. marts Sådan køber du en rygsæk til sommerlejren

Læs mere

Velkommen på Seniorkursus Sletten Den 10. 17. Oktober 2015

Velkommen på Seniorkursus Sletten Den 10. 17. Oktober 2015 Velkommen på Seniorkursus Sletten Den 10. 17. Oktober 2015 Kære deltager! Nu er der ikke lang tid til at vi ses på Sletten. Alle medarbejdere er i fuld gang med planlægningen og vil stå klar til at tage

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF?

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF? Det gode ledermøde Indledning På FDFs landsmøde i 2004 blev det vedtaget, at landsforbundet skulle udgive et materiale med henblik på en styrkelse af ledermødet. Denne folder dækker nogle af de tiltag,

Læs mere

NOVEMBER 2009 PUSLINGE TUMLINGE MANDAG TUMLINGE TIRSDAG PILTE VÆBNERE SENIOR VÆBNER MUSIK AFDELINGEN TILLYKKE TIL KARIN & JAN

NOVEMBER 2009 PUSLINGE TUMLINGE MANDAG TUMLINGE TIRSDAG PILTE VÆBNERE SENIOR VÆBNER MUSIK AFDELINGEN TILLYKKE TIL KARIN & JAN NOVEMBER 2009 PUSLINGE TUMLINGE MANDAG TUMLINGE TIRSDAG PILTE VÆBNERE SENIOR VÆBNER MUSIK AFDELINGEN TILLYKKE TIL KARIN & JAN Din idiot! - Vi skal være lyse for hinanden Efteråret er den mørke tid, og

Læs mere

OKTOBER 2008 LINK TIL KLASSERNE: PUSLINGE TUMLINGE MANDAG TUMLINGE TIRSDAG PILTE VÆBNERE SENIOR VÆBNER MUSIK AFDELINGEN JULESTUE HJÆLP KLIK HER

OKTOBER 2008 LINK TIL KLASSERNE: PUSLINGE TUMLINGE MANDAG TUMLINGE TIRSDAG PILTE VÆBNERE SENIOR VÆBNER MUSIK AFDELINGEN JULESTUE HJÆLP KLIK HER OKTOBER 2008 LINK TIL KLASSERNE: PUSLINGE TUMLINGE MANDAG TUMLINGE TIRSDAG PILTE VÆBNERE SENIOR VÆBNER MUSIK AFDELINGEN JULESTUE HJÆLP KLIK HER Kredshus Randsborg 75 82 36 35 Formand Torben Elbek 40 26

Læs mere

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 1) Søren Rottbøll er valgt til dirigent Der er rettidigt indkaldt til landsdelsmødet 4 uger før. Ændringer til dagsorden: Under pkt. 8a ændres 12 til 11. Under pkt.

Læs mere

Hvad gør de bedste? Foto: Jonas S. Holmriis. - Rapport fra 15 kredse der er gode til at holde på medlemmerne

Hvad gør de bedste? Foto: Jonas S. Holmriis. - Rapport fra 15 kredse der er gode til at holde på medlemmerne Hvad gør de bedste? Foto: Jonas S. Holmriis - Rapport fra 15 kredse der er gode til at holde på medlemmerne Morten Dalgaard, 2011 Indledning... 2 Metode... 2 Hvor kan kredsen hente nye ledere?... 2 Rekruttering...

Læs mere

Kredsens udviklingsplan Del 2. Strategi og manøvrer

Kredsens udviklingsplan Del 2. Strategi og manøvrer Kredsens udviklingsplan Del 2. Strategi og manøvrer Af: Morten Dalgaard Forretten: Forretten handler om at inddele visionen fra modul 1 eller hvis kredsen har én fra et helt andet sted. Find temaerne visionen

Læs mere

Plads til mange stemmer

Plads til mange stemmer Plads til mange stemmer en medlemsprofil i FDF v. Rie Skårhøj og Dorte Kappelgaard, 2009 Center for Ungdomsstudier Indholdsfortegnelse Indledning 2 Et overblik over undersøgelsen 2 Hvem er med i undersøgelsen?

Læs mere

Forudsigelige regler og rutiner

Forudsigelige regler og rutiner 1 Forudsigelige regler og rutiner Der findes vidt forskellige opdragelsesstile, der spænder lige fra det meget strikse med kæft trit og retning til det helt laissez faire, hvor alt er tilladt. Man kan

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Du er den heldige oplægsholder på Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen. Læs alle slides grundigt igennem, og ligeså dette papir. Du

Læs mere

KRUMMEN KREDSBLADET FOR FDF TYRSTED-UTH. Læs i Krummen: - Fælles lodseddelaften - Middelalderfestival - Nye kredsledere

KRUMMEN KREDSBLADET FOR FDF TYRSTED-UTH. Læs i Krummen: - Fælles lodseddelaften - Middelalderfestival - Nye kredsledere KRUMMEN KREDSBLADET FOR FDF TYRSTED-UTH Læs i Krummen: - Fælles lodseddelaften - Middelalderfestival - Nye kredsledere November 2014 - Januar 2015 FDF Tyrsted Uth Nordrevej 68 8700 Horsens Tlf. 75 64 84

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

Husk at se på vores egen hjemmeside www.k26.dk

Husk at se på vores egen hjemmeside www.k26.dk Husk at se på vores egen hjemmeside www.k26.dk Indhold er et kredsblad for FDF K.26 Husum. Redaktion: Ansvarshavende redaktør & layout Brian Riis Veksøvej 4B, st. mf. 2700 Brønshøj Tlf.: 38 60 01 01 Mobil:

Læs mere

Landslejr. Djævleøen. Fik du set dig selv i fjernsynet, da de viste et døgn fra Landslejren

Landslejr. Djævleøen. Fik du set dig selv i fjernsynet, da de viste et døgn fra Landslejren Landslejr Djævleøen Sommerlejren bød på mange prøvelser for de brage Puslinge, Tumlinge og Pilte der var samlet for at hjælpe Vismanden fri af forbandelsen. Alle holdene fik lavet mange flotte ting og

Læs mere

ChessCamp 2006 S KAKLEJREN I 2. HOVEDKRED S DE ENDELIGE OPLYSNINGER

ChessCamp 2006 S KAKLEJREN I 2. HOVEDKRED S DE ENDELIGE OPLYSNINGER ChessCamp 2006 S KAKLEJREN I 2. HOVEDKRED S DE ENDELIGE OPLYSNINGER LIDT OM Høve strand lejren Lejren ligger i hyggelige omgivelser i Odsherred, i nærheden af strand og skov. Der er også grønne arealer

Læs mere

Sæsonstart 2009. Sæsonstart 2009

Sæsonstart 2009. Sæsonstart 2009 Sæsonstart 2009 Sæsonstart 2009 Vi står overfor en ny sæson i FDF, og den nye sæson skal sættes i gang med et brag både for nuværende og kommende medlemmer. Sæsonstarten er mere end blot et godt opstartsarrangement

Læs mere

VELKOMMEN TIL LEARNING CAMP 2014

VELKOMMEN TIL LEARNING CAMP 2014 VELKOMMEN TIL LEARNING CAMP 2014 Jeg synes, at hvis man fik sådan et tilbud, så skulle man sige ja. Nicklas, Learning Kid 2013 Learning Camp i uge 27 + 28 2014. Glæd dig! Det har været utroligt dejligt

Læs mere

fløksen 2011 DECEMBER Julemarked søndag d. 4. december Kom og vær med til at sælge juletræer!

fløksen 2011 DECEMBER Julemarked søndag d. 4. december Kom og vær med til at sælge juletræer! FDF BIRKERØD fløksen 2011 DECEMBER Julemarked søndag d. 4. december Kom og vær med til at sælge juletræer! 1 FDFs formål er at møde børn og unge med EVANGELIET OM JESUS KRISTUS Telefonlisten Kredsleder

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

fløksen 2012 MARTS Sogneindsamling søndag d. 4. marts Indbydelse til Tumlinge- og Piltesommerlejren 30. juni 6. juli

fløksen 2012 MARTS Sogneindsamling søndag d. 4. marts Indbydelse til Tumlinge- og Piltesommerlejren 30. juni 6. juli FDF BIRKERØD fløksen 2012 MARTS Sogneindsamling søndag d. 4. marts Stadig Fjeldtur 2012 for forældre/voksne m. mindre børn! Indbydelse til Tumlinge- og Piltesommerlejren 30. juni 6. juli 1 FDFs formål

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

Kandersteg. Thorning, Karup. Rødkær. 06. 15. juli 2014

Kandersteg. Thorning, Karup. Rødkær. 06. 15. juli 2014 Kandersteg Thorning, Karup & Rødkær 06. 15. juli 2014 Her er så de sidste informationer inden vi drager af sted mod Kandersteg i Schweiz. AFGANG: Vi mødes d. 6. juli på Thorning Skoles P-plads kl. 12.00.

Læs mere

Strategi for FDF i samarbejde

Strategi for FDF i samarbejde Strategi for FDF i samarbejde 1 Strategi for FDF i samarbejde FDF vil styrke det lokale samarbejde med kirker, skoler og kommuner. FDFs landsmøde 2014 har vedtaget to udviklingsmål. Dette er strategien

Læs mere

Budstiken november 2008.

Budstiken november 2008. Budstiken november 2008. Sikken voldsom trængsel og alarm, det er koldt, og man må gå sig varm... Ledere og assistenter: Gruppeleder HER KAN DIT NAVN STÅ, Skriv eller ring til en af os på siden her, og

Læs mere

Denne folder er udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps. Ansvarshavende redaktør Stine Suhr Skovgård. Foto Korpsets fotografer

Denne folder er udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps. Ansvarshavende redaktør Stine Suhr Skovgård. Foto Korpsets fotografer Denne folder er udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Ansvarshavende redaktør Stine Suhr Skovgård Foto Korpsets fotografer Layout Stine Suhr Skovgård Maria Skovgård Møller Tryk Glumsø Bogtryk Danske

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Pakkeliste til sommerrejse i Island

Pakkeliste til sommerrejse i Island Pakkeliste til sommerrejse i Island Rigtig beklædning er forudsætningen for, at man får det bedste udbytte af en rejse, der foregår meget udendørs og i verdens smukkeste natur. Dette er vores forslag til

Læs mere

FDF Landsdel 8 Lederskole 2012 Rysensteen Midtsjællands Efterskole Instruktører: Niels, Amalie, Søren, Thomas

FDF Landsdel 8 Lederskole 2012 Rysensteen Midtsjællands Efterskole Instruktører: Niels, Amalie, Søren, Thomas Kompendium Hvordan reagerer jeg na r Frederik kravler rundt pa væggen? FDF Landsdel 8 Lederskole 2012 Rysensteen Midtsjællands Efterskole Instruktører: Niels, Amalie, Søren, Thomas Indhold Indhold Indhold...

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG P.I.P. 15.06.2007

100 ÅRS FØDSELSDAG P.I.P. 15.06.2007 100 ÅRS FØDSELSDAG P.I.P. 15.06.2007 FDF Nr. 6 Maj/Jun 2007 Hvad er konfimation? Konfirmationen blev indført i Danmark i 1736. Det er en kirkeskik, som ikke kendes fra Biblen, sådan som det er tilfældet

Læs mere

2015 VELKOMMEN KYLLINGELEJR

2015 VELKOMMEN KYLLINGELEJR Sommerlejr 2015 VELKOMMEN KYLLINGELEJR 20. 21. juni BØRNELEJR 27. 30. juni JUNIORLEJR 30. juni 4. juli PRAKTISKE OPLYSNINGER Velkommen til sommerens lejre Arrangør: Luthersk Mission, LM Kids i Østjylland

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

fløksen FDF BIRKERØD 2012 AUGUST SEPTEMBER Har du tilmeldt dig til FAMILE-KANOWEKENDEN FDF-lodseddelsalg fra NU læs mere

fløksen FDF BIRKERØD 2012 AUGUST SEPTEMBER Har du tilmeldt dig til FAMILE-KANOWEKENDEN FDF-lodseddelsalg fra NU læs mere FDF BIRKERØD fløksen 2012 AUGUST SEPTEMBER Har du tilmeldt dig til FAMILE-KANOWEKENDEN FDF-lodseddelsalg fra NU læs mere 1 FDFs formål er at møde børn og unge med EVANGELIET OM JESUS KRISTUS Telefonlisten

Læs mere

Ledersamtalen. - en del af lederplanen

Ledersamtalen. - en del af lederplanen Ledersamtalen - en del af lederplanen Indholdsfortegnelse: 1 Formålet med ledersamtalen 2 2 Rammerne for Ledersamtalen 3 2.1 Hvem deltager i samtalen? 3 2.2 Den rette stemning 3 3 Punkter der bør inddrages

Læs mere

SEPTEMBER 2010 PUSLINGE TUMLINGE MANDAG TUMLINGE TIRSDAG PILTE VÆBNERE SENIOR VÆBNER MUSIK AFDELINGEN 4 OKTOBER FÆLLESMØDE

SEPTEMBER 2010 PUSLINGE TUMLINGE MANDAG TUMLINGE TIRSDAG PILTE VÆBNERE SENIOR VÆBNER MUSIK AFDELINGEN 4 OKTOBER FÆLLESMØDE SEPTEMBER 2010 PUSLINGE TUMLINGE MANDAG TUMLINGE TIRSDAG PILTE VÆBNERE SENIOR VÆBNER MUSIK AFDELINGEN 4 OKTOBER FÆLLESMØDE Høst Når der er høsttid, så er der travlhed for landmændene. De skal høste deres

Læs mere

Hvad er Møgelø og Juulsborg?

Hvad er Møgelø og Juulsborg? Hvad er Møgelø og Juulsborg? Måske Danmarks smukkest beliggende sommerlejr/lejrskole. Juulsborg har 55 indendørs sovepladser, køkken- og servicekapacitet til 100 pers. Udendørs teltpladser forefindes.

Læs mere

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie Søborg Privatskole & Skovbørnehave - den pædagogiske linie Grundlag I 1998 indgik vi, bestyrelsen, medarbejdere og ledelse, en fælles linie for skolens og skolefritidsordningens (sfo) arbejde. I 2014 oprettede

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Sommerlejr i Holstebro

Sommerlejr i Holstebro KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 53 nr. 3 Sommerlejr i Holstebro Ipod mangler se mere på side 5. Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side

Læs mere

Dagsorden og bilag til landsdelsmøde i landsdel 8

Dagsorden og bilag til landsdelsmøde i landsdel 8 ! Dagsorden og bilag til landsdelsmøde i landsdel 8 Torsdag d. 26. Februar 2015 kl. 19-21:30 på Rysensteen Tilmelding: senest d. 19. februar HER Dagsorden 1. Valg af dirigent og ordstyrer 2. Godkendelse

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole.

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole. FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE Læs mere på www.haarslevefterskole.dk IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSLEV EFTERSKOLES

Læs mere

Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen

Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen 2013 Titel: Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk Redaktion: Arealdrift, friluftsliv og partnerskab

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Læring i universer Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Kære forælder Velkommen til folkeskolen i Haderslev Kommune! Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft. Dit barns skoledag vil på mange

Læs mere

Tag-ud-og gem. Informationssider

Tag-ud-og gem. Informationssider Tag-ud-og gem Informationssider Nu starter årets store spejder begivenhed!! På disse sider om Blå Sommer 2009 vil vi komme med praktiske oplysninger, som er specifikke for 1. Ry Gruppe. De generelle oplysninger

Læs mere

EVANGELIET OM JESUS KRISTUS

EVANGELIET OM JESUS KRISTUS FDF BIRKERØD fløksen 2013 November Juletræsfod-fremstilling d. 18. og 19. nov. FDFs formål er at møde børn og unge med EVANGELIET OM JESUS KRISTUS Telefonlisten Kredsleder Jens Larsen Præstevangen 3B,

Læs mere

For FDF Klovborg Hjemmehørende i Ikast-Brande kommune

For FDF Klovborg Hjemmehørende i Ikast-Brande kommune KREDS-VEDTÆGTER For FDF Klovborg Hjemmehørende i Ikast-Brande kommune FDF kredsen har tegnet overenskomst med Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige Forbund, FDF. Foruden dette dokument har alle FDFs

Læs mere

VIBORG STIFTS MEDIEDAG

VIBORG STIFTS MEDIEDAG VIBORG STIFTS MEDIEDAG KIRKEN I TV... KIRKEN I TALE... KIRKEN I TEKST... KIRKEN PÅ TRYK... KIRKEN PÅ VIDEO... KIRKEN I BILLEDET... KIRKEN PÅ NETTET... KiRKEN PÅ TWITTER... KIRKEN PÅ PLAKATEN... KIRKEN

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 3 - DØGNET. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 3 - DØGNET. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 3 - DØGNET Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

fløksen 2013 December Julemarked med kredsbutik søndag d. 8. dec. Kom og vær med til at sælge juletræer

fløksen 2013 December Julemarked med kredsbutik søndag d. 8. dec. Kom og vær med til at sælge juletræer FDF BIRKERØD fløksen 2013 December. Julemarked med kredsbutik søndag d. 8. dec. Kom og vær med til at sælge juletræer Næste nr. af Fløksen udsendes omkring nytår med post. FDFs formål er at møde børn og

Læs mere

SAMVIRKE-NYT. Samvirket, Viborg. August 2015. Aktivitet ved Gøglerdagen i Vestervang Kirke

SAMVIRKE-NYT. Samvirket, Viborg. August 2015. Aktivitet ved Gøglerdagen i Vestervang Kirke Aktivitet ved Gøglerdagen i Vestervang Kirke Samvirket, Viborg August 2015 SAMVIRKE-NYT SAMVIRKE-NYT udgives af bestyrelsen for FDF Samvirket, Viborg Mortensaften i Vranum Torsdag den 5. november kl. 18.30

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF For al sejlads i Struer FDF gælder: o Lovgivning og retningslinjer fra offentlige myndigheder, herunder søvejsregler, skal som minimum altid følges.. Denne

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Tillykke med at du er blevet bæver

Tillykke med at du er blevet bæver Tillykke med at du er blevet bæver Tillykke med at du er blevet bæver Nu skal du til at være bæver og komme til spejder helt uden dine forældre. Som bæver hos KFUM-Spejderne får du en masse spændende nye

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere