Kompendie. Seniorvæbnergruppen, Tak for 2 dejlige weekender. Hilsen Sara, Simone, Jens og Randi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompendie. Seniorvæbnergruppen, 2012. Tak for 2 dejlige weekender. Hilsen Sara, Simone, Jens og Randi"

Transkript

1 Kompendie Seniorvæbnergruppen, 2012 Tak for 2 dejlige weekender Hilsen Sara, Simone, Jens og Randi

2 Indholdsfortegnelse Spørgsmål til Speed dating... 3 Teambuilding-aktivitet... 4 Bytte ting aktivitet Randi... 4 FDFs opbygning og struktur... 5 Landsmødet... 5 Hovedbestyrelsen... 5 Landsdele... 6 Netværk... 6 Interssenetværk... 6 Kredse... 7 FDFs værdigrundlag... 7 Første opgave:... 7 Anden opgave:... 7 Svar: Henvisning til legedatabasen... 11

3 Spørgsmål til Speed dating 1. FDF 4 ever eller bare lige nu? 2. Fisk eller frikadeller? 3. Land eller by? 4. Dårligt vejr eller forkert planlægning? 5. Fjällraven eller cowboybukser? 6. Justin Bieber eller Amalie? 7. Anden eller Mick Øgendahl? 8. Kaffe eller kakao? 9. Cupcake eller muffin? 10. FDF sejt eller lidt pinligt? 11. Sort eller hvid? 12. Is eller kage? 13. Fræk eller sød? 14. Skjorte eller hættetrøje? 15. Fyn eller Jylland? 16. Rock eller pop? 17. Skole: fedt eller spild af tid? 18. Dinosaurus eller sommerfugl? 19. Mælk eller kakao? 20. Mælkebøtte eller rose? 21. Dansk eller udenlandsk? 22. Kinesisk eller japansk? 23. Kæreste eller venner? 24. Frugt eller grønsager? 25. Spejder: aadr eller okay på bunden? 26. Hund eller kat? 27. Klovn eller cirkusprinsesse? 28. Prikker eller streger? 29. Fryse eller svede? 30. Smuk: indeni eller udenpå

4 Teambuilding-aktivitet Deltagerne får i en gruppe af 4 eller 5 udleveret en pakke skumfiduser og en halv pakke spaghetti. Det er derefter deres opgave at få bygget så højt et tårn som muligt indenfor et givent tidsrum, der kan stå selv uden at blive holdt det skal kunne stå mindst et minut. Det kan være smart at huske deltagerne på trekantsprincippet i forbindelse med dette. Da det gør processen meget lettere. Der udvælges en observatør, som observerer processen - og til sidst evalueres gruppeprocessen i plenum med resten af grupperne. Efter at tidsrummet er gået diskuteres med deltagerne, hvilken rolle, de tog i processen. Var det dem, der tog initiativ? Var de realisten? Bytte ting aktivitet Randi Gruppen deles i hold af 3-5 personer. Hvert hold for udleveret en lille ting f.eks. en kuglepen, en lille blok papir eller en nøglering. Hvert hold skal nu bevæge sig ud i byen og byttet sin ting til noget andet, som igen byttes til noget andet, som igen byttes til noget andet. Målet er at se hvor stor/dyr/sjov/mærkelig en ting man kan bytte sig frem til. [I havde 2 timer til at bytte i] [Aktiviteten er bedst for de større FDFere, seniorvæbnere og seniore]

5 FDFs opbygning og struktur Figuren her viser FDFs overordnede struktur og de forskellige elementer er beskrevet bagefter. Man kan finde alt muligt information omkring FDF, som landsforbund på FDFs hjemmeside FDF.dk i ledersektionen. Kompendiet sammenfatter det vi havde på selve kurset, og figuren ovenfor er et eksempel på et organisationsdiagram for FDF. Landsmødet Landsforbundets (FDFs) højeste myndighed er landsmødet, der består af: repræsentanter for kredsene, valgt af lederrådet og kredsbestyrelsen de tre valgte medlemmer af hver landsdelsledelse Hovedbestyrelsen Landsmødet afholdes hvert andet år, og det er bl.a. her der træffes beslutninger om FDFs handlingsplan, der angiver retningslinier for det fremtidige arbejde. Handlingsplanen gælder i to år. Eksempelvis tager landsmødet også beslutning omkring ny skjorte, udgivelsen af march og lejr. Det er også til landsmødet, at hver landsdel må sende 2 seniorrepræsentanter, disse repræsentanter havde vi valg til på lederskolen. Hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsen består af 11 valgte medlemmer, hvoraf mindst 4 skal være kvinder og mindst 4 mænd. Hovedbestyrelsen bliver valgt af landsmødet.

6 Hovedbestyrelsens opgaver er bl.a. at: lede landsforbundet som helhed og føre tilsyn med de enkelte kredse forelægge en arbejdsplan for landsmødet træffe bestemmelse om og drage omsorg for gennemførelse af arbejdsområder, som er væsentlige for opfyldelsen af FDFs formål godkende lederudnævnelser efter at have modtaget ledererklæringer og indstillinger fra kredsbestyrelserne, og at udelukke ledere, som gennem deres ord og adfærd har givet begrundet formodning om, at de skader arbejdet for FDFs formål, idet dog de pågældende skal have lejlighed til at udtale sig i sagen forestå landsforbundets lederuddannelse, herunder antage instruktører til denne opgave. udgive landsforbundets blade og vælge deres redaktører Hovedbestyrelsen er således underlagt landsmødet, og skal bære landsmødets idéer ud i livet. Landsdele Landsdelen fungerer som bindeled mellem FDFs hovedbestyrelse, og de faste netværk. Landsdelen har en landsdelsledelse, der består at mindst 3 personer, der henholdsvis fungerer som landsdelsleder, landsdelskasser og landsdelssekretær. Herudover er en af FDFs fastansatte forbundssekretærer tilknyttet landsdelen. at rådgive og støtte kredsene, herunder være opsøgende i forhold til kredse med særlige behov at rådgive og støtte de faste netværk, herunder være opsøgende i forhold til netværk med særlige behov at hjælpe kredsene til egen udvikling at starte nyt FDF-arbejde gennem etablering af nye kredse eller anden form for nyt FDF-arbejde at gennemføre landsdelens lederuddannelse Netværk Det faste netværk består typisk af 4 8 kredse, der ligger i en sådan geografisk afstand, at en daglig kontakt kan opretholdes. Det faste netværk er ansvarlig for at kredsene understøtter hinandens daglige arbejde gennem: erfaringsudveksling og gensidig støtte fælles arrangementer og møder for børn, unge og ledere ungdomsarbejde for seniorer, seniorvæbnere og konfirmander andre former for støtte der kan lette hverdagen for den enkelte kreds Ofte vil det faste netværk fremstå som "de nærmeste FDF-venner" for børn og ledere, og man har et indgående kendskab til de andre kredse i netværket. Interssenetværk Interessenetværket er ikke formaliseret som resten af organisationen i FDF. Formålet med interessenetværket er at samle kredse med en fælles interesse som f.eks. sejlads, fjeldvandring eller gøgl.

7 Kredsene i interesse-netværket kan, i lighed med det faste netværk, støtte hinanden gennem: erfaringsudveksling og gensidig støtte fælles arrangementer og møder for børn, unge og ledere ungdomsarbejde for seniorer, seniorvæbnere og konfirmander andre former for støtte der kan lette hverdagen for den enkelte kreds Kredse Kredsen er grundstammen i FDF. Det er her lederne mødes med børnene til de ugentlige møder, ture, lejre og meget mere. Kredsen er en selvstændig enhed, hvilket i praksis betyder at Landsforbundet er en samling at alle 400 suveræne kredse. Kredsens daglige ledelse varetages af en kredsleder, eller en kredsledelse på op til 3 medlemmer, der i samarbejde med kredsens øvrige ledere arbejder selvstændigt under ansvar over for kredsens bestyrelse. Kredsledelsen vælges for 2 år ad gangen. I kredsen er der ydeligere en kredsbestyrelse som ansvarlig for, at kredsens arbejde drives i overensstemmelse med grundlov og forbundsvedtægter og på økonomisk forsvarlig vis. Bestyrelsen består af mindst 6 personer, hvor både kirken, lederne samt forældrene er repræsenteret. FDFs værdigrundlag FDF har et værdigrundlag som består af 8 punkter som former vores alt hvad vi laver i FDF, men hvilke 8 værdier er det nu lige det består af. Her under finder I en masse forskellige værdier som har med FDF og spejderkorpsene at gøre. Første opgave: Find hver i sær 5 værdier du mener er med i FDFs værdigrundlag (Hvis du vil have den samme som en anden så sæt jeg sammen) Tal om hvorfor i mener netop disse værdier er med. Anden opgave: Bliv i gruppen enige om hvilke 8 værdier, af dem i har valgt, i mener FDFs værdigrundlag består af. Herefter præsenteres gruppernes sammensætninger og det afsløres hvad den rigtige kombination er. Afsluttende en debat om hvorvidt nogle af værdierne skal skiftes ud med andre, I har set eller noget i selv tænker. [Værdierne klippes ud og fordeles på bordet/gulvet]

8 Et kristent menneskesyn Et kristent livssyn Leg og fantasi At høre til i et fællesskab Ansvar for den verden vi lever i Fælles forpligtigelser Udholdenhed og robusthed Visioner og drømme Selvstændighed Brugbare færdigheder At lytte til gud Være hjælpsom Respekterer andre Værne om naturen Vær til at stole på Tage et medansvar Finde sin egen mening Tale sandt

9 Stifte fred Dele med andre Være en god kammerat Vise hensyn og hjælpe andre Leve i hjem og samfund med kærlighed og omtanke Friluftsliv Vise ansvar Have det sjovt Udfordringer Give oplevelser Learning by doing Patruljeliv Medbestemmelse og ansvarlighed Samfundsliv Finde egen tro og have respekt for andres Høre andres meninger og danne sine egne Tage medansvar for familie og samfund

10 Svar: FDFs værdigrundlag 1. Det kristne menneskesyn Vi tror på, at mennesker har brug for et udgangspunkt for deres pejling i livet, og at kristendommen er er det bedste udgangspunkt, der sætter os i sammenhæng med andre mennesker og den verden, vi lever i. FDF skal derfor møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus og samtidig pege på folkekirken som FDFs kirkelige tilhørssted. 2. Leg og fantasi Vi tror på, at de egenskaber, som vi har brug for i legen, er vigtige egenskaber i et menneskeliv. Egenskaber som mod, selvtillid, kreativitet, ansvar, nysgerrighed, respekt, glæde og spontanitet. FDFs arbejdsformer skal have legen og fantasien som kendemærke. 3. Høre til i et fællesskab Vi tror på, at et menneskes personlige identitet udvikles bedst i samspil med andre. I FDF har den enkelte stor værdi, og vi skal fremelske det bedste i alle børn i samspil på tværs af alder og evner. Børn, unge og voksne er del af det samme fællesskab. 4. Ansvar for den verden, vi lever i/fælles forpligtelse Vi tror på, at denne verden har brug for mennesker, der vil tage ansvar, socialt og økologisk. FDF skal i sit arbejdsstof og samværsform bygge på ansvarligheden. 5. Udholdenhed og robusthed Vi tror på, at denne verden har brug for mennesker, der er i stand til at holde ud og følge opgaver helt til dørs, og at børn og unge har brug for robusthed i en hurtigt omskiftelig verden. Samtidigt er det en vigtig egenskab at kunne tage livet, som det kommer. FDF skal udvikle børns og unges robusthed og udholdenhed gennem leg og ansvar, så de erfarer glæden ved at holde ud, og samtidig erfarer, at modgang kan overvindes. 6. Visioner og drømme Vi tror på, at forudsætningen for at kunne have indflydelse på egen tilværelse og mulighed for forandring af denne verden er, at man er i stand til at drømme og få visioner. FDF skal give håb om, at verden lader sig forandre. 7. Selvstændighed Vi tror på, at mennesker udvikler selvstændighed gennem medansvar og medindflydelse. I FDF skal børn og unge have mulighed for at tage stilling, føle medansvar, kunne tale ud og tale for sig og deltage i demokratiske processer. 8. Brugbare færdigheder Vi tror på, at børns og unges identitet også skabes gennem en række brugbare færdigheder, som er til gavn for dem selv og andre. FDF skal via enkel levevis på lejre og ture, samt gennem aktiviteter give børn brugbare færdigheder. Børn og unge skal mærke, at der er noget de er gode til, og at deres færdigheder kan bruges.

11 Henvisning til legedatabasen Vi har en legedatabase på FDFs hjemmeside. Der finder du mange forskellige lege i forskellige kategorier. Du kan søge på tonselege, fangelege, nørdelege osv. Men du kan også gå ind og søge på en bestemt målgruppe eller de specifikke udendørs- eller indendørslege. Så der er rig mulighed for at finde nogle gode lege til alle lejligheder. Man kan også finde mange forskellige lege på disse sider:

HÅNDBOG FOR FORÆLDRE. Om FDF, om kredsen, praktiske oplysninger, regler og gode råd. FDF Kongens Lyngby Rustenborgvej 15a 2800 Kongens Lyngby

HÅNDBOG FOR FORÆLDRE. Om FDF, om kredsen, praktiske oplysninger, regler og gode råd. FDF Kongens Lyngby Rustenborgvej 15a 2800 Kongens Lyngby HÅNDBOG FOR FORÆLDRE Om FDF, om kredsen, praktiske oplysninger, regler og gode råd FDF Kongens Lyngby Rustenborgvej 15a 2800 Kongens Lyngby Kredsleder Morten Jarlbæk Pedersen Kredsleder Ole Bennetzen Bestyrelsesformand

Læs mere

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Baggrund Dokumentet er resultatet af Hovedbestyrelsens debatmøder og diskussioner efter Fremtidsforums rapport, der kom i november

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN. Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN. Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE INDHOLD 1 2 3 4 5 6 INTRODUKTION... 4 Introduktion til kredslederen... 4 Introduktion til mentor... 4 FORKYNDELSEN

Læs mere

DAGSORDEN. Navn. Kreds

DAGSORDEN. Navn. Kreds DAGSORDEN Navn Kreds 1 Kære Landsmødedeltager Hermed har vi fornøjelsen at udsende dagsorden til Landsmødet på Hotel Nyborg Strand den 14. til den 16. november 2008. I dette hæfte finder du dagsorden for

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

Beretning FDF landsdel 2013 2014

Beretning FDF landsdel 2013 2014 To år er gået, siden vi sidst gjorde status og så tilbage, nu er det er så blevet tiden igen og denne gang, er det mig, der for første gang får lov at skrive beretning. I vil opdage at formen er anderledes

Læs mere

FDFLEDEREN. Må Man tegne gud? guide til naturbaserne Mit fdf. forældrebetaling versus -deltagelse. nr. 3 april 2008. Foto: Michael Jensen

FDFLEDEREN. Må Man tegne gud? guide til naturbaserne Mit fdf. forældrebetaling versus -deltagelse. nr. 3 april 2008. Foto: Michael Jensen FDFLEDEREN nr. 3 april 2008 Må Man tegne gud? Foto: Michael Jensen forældrebetaling versus -deltagelse guide til naturbaserne Mit fdf At turde kigge på sig selv Jeg var på posthuset for nylig. Som sædvanlig

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Brug af ansatte ressourcer

Brug af ansatte ressourcer SÆT KRYDS ÅBENT FØR ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG x Orienteringsbilag (O) Debat- og temabilag (D) Beslutningsbilag (B) HB-protokol (Udfyldes efter mødet) Bilagsnummer: 2.10 Ansvarlig: MS Brug af

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro.

Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro. D E T D A N K E P E J D E R K O R P PL-intro Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave, er det billigste

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

KUBIKUBIKUBIKUBIKUBI KUBI. KVALITETSUDVIKLING gennem BRUGERINDFLYDELSE SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS

KUBIKUBIKUBIKUBIKUBI KUBI. KVALITETSUDVIKLING gennem BRUGERINDFLYDELSE SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS KUBI KVALITETSUDVIKLING gennem BRUGERINDFLYDELSE KUBIKUBIKUBIKUBIKUBI SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS KUBI KVALITETSUDVIKLING GENNEM BRUGERINDFLYDELSE HVORFOR KUBI? KUBI KvalitetsUdvikling gennem BrugerIndflydelse

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere