Velkommen i FDF. Tak fordi du vil påtage dig opgaven som leder en rolle, der er afgørende for arbejdet i Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen i FDF. Tak fordi du vil påtage dig opgaven som leder en rolle, der er afgørende for arbejdet i Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF."

Transkript

1 Til nye ledere

2

3 Velkommen i FDF Tak fordi du vil påtage dig opgaven som leder en rolle, der er afgørende for arbejdet i Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Som leder i FDF vil du både opleve udfordringer og fællesskaber. Med denne folder vil vi prøve at ruste dig til det, du nu skal møde. I folderen kan du læse om: At være leder i FDF FDFs formål Aktiviteterne i FDF FDFs værdigrundlag og vision Dine opgaver som leder FDFs struktur Det er FDF også Hvor er der hjælp at hente? Men husk at du ikke kan læse dig til det hele. Det er i dagligdagen sammen med børnene og de andre ledere i kredsen at oplevelserne opstår og erfaringerne opbygges. 3

4 At være leder i FDF 4 Som leder i FDF er du den vigtigste person for børnene og den, der er afgørende for, at børnene og du selv får en god oplevelse i FDF. I FDF lægger vi vægt på, at børnene møder voksne ledere, fordi vi mener, det er vigtigt, at børn har trygge rammer og møder nogle voksne, der fungerer som forbillede for børnene. Som leder i FDF er det vigtigt, at du kan optræde naturligt myndigt. Samtidigt skal du både kunne være alvorlig og pjatte sammen med børnene. Du behøver ikke være uddannet pædagog for at være leder i FDF. Det vigtige er, at du møder børnene som dig selv. Alligevel er der mange pædagogiske værktøjer, som det kan være rart at kende til, når man arbejder med nutidens børn og unge. FDF tilbyder dig hele tiden uddannelse, så du kan blive bedre som leder. Det gælder både de bløde værdier omkring pædagogik og holdninger samt mere konkrete aktiviteter til møder og lejre. Uddannelsen er i høj grad praktisk orienteret, og den vigtigste uddannelse er da også den, der finder sted i dagligdagen i kredsen sammen med børnene og de andre ledere. Det er ikke kun børnene, der får noget ud af, at du er frivillig leder. Som leder får du selv mange gode oplevelser, et tæt fællesskab, praktiske ledelseserfaringer og mulighed for en bred lederuddannelse. Det viser sig i praksis både at pynte på ethvert CV og give erfaringer, der kan udnyttes i mange job i erhvervslivet. De seneste år har der i medierne været stor fokus på pædofili og andre overgreb mod unge. Den slags kan FDF kun tage stærkt afstand fra. Loven om frivilligt arbejde siger, at hvis en person er dømt efter en pædofiliparagraf, kan man ikke arbejde med børn og unge - det gælder selvfølgelig også i FDF. Derfor indhenter vi børneattester fra politiet om alle, der fungerer som ledere for børn og unge. Vi har ydermere defineret nogle samværsregler samt en alkohol- og rygepolitik, som sikrer at FDF er et trygt og sikkert sted for børn og unge.

5 55

6 FDFs formål FDFs formål er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus. Det betyder, at du i dit FDF-arbejde skal kunne møde børnene med et kristent livssyn. Der er typisk forkyndelse på hvert børnemøde, hvor form og indhold kan være meget forskelligt. Rammen om forkyndelsen kan være som følger: Sang Genfortælling af tekst Bøn - fadervor Aktivitet Sang 6 Formålet gennemsyrer alle vores aktiviteter i FDF og den måde, vi fører dem ud i livet på.

7 Aktiviteterne i FDF Det ugentlige møde har typisk en varighed på 1½ til 2 timer og er kernen i ledernes møde med børnene i FDF. Et typisk program for et børnemøde ser ud som følger: Velkomst hvad skal der laves i dag Sang Ritual med navneopråb/afkrydsning Aktivitet Oprydning Forkyndelse med sange Praktiske beskeder Farvel og kort appetitvækker med informationer om næste uges møde Men det kan også gøres på mange andre måder. Lederne laver aktiviteter sammen med børnene med fokus på formålet og fællesskabet. Ud over de ugentlige møder bør alle børn og unge i FDF tilbydes mindst 2-4 årlige weekendture og en sommerlejr af ca. 1 uges varighed. På weekender og sommerlejre bliver der god tid til at fordybe sig i aktiviteter og til at dyrke fællesskabet. Der er aktiviteter, der er gode for både store og små og blot udføres forskelligt alt efter børnenes alder. For eksempel er madlavning over bål ikke forbeholdt de store. De mindste kan hygge sig omkring bålet med snobrød, mens de store kan lave festmåltider over bålet. Det er et kendetegn for FDFs aktiviteter, at vi formår at holde fast i vores traditioner og alligevel følge med udviklingen. Det gælder for eksempel FDF-MGP, SMS-løb, online communities bestående af FDFere fra hele landet samt geocaching. Der findes ikke et fast program, man skal gennemgå i stedet findes et forslag til en sæsonplan og en lang række bøger, foldere og hjemmesider, der giver inspiration og praktiske råd. Mange af aktiviteterne ligger inden for FDFs 4 kerneområder. Lejr- og friluftsliv Madlavning på bål Tage på løb i skoven finde vej og løse opgaver på poster Bygge egen lejr med reb og rafter Naturoplevelser og naturkendskab Kanoture, fjeldture og sejlads Vandreture korte som lange Leg og fantasi Rollespil Fantasiramme om lejre og ture Alskens lege indendørs og udendørs Fortællinger Kristendom og forkyndelse Andagter Børne- og ungdomsgudstjenester Kend din kirke Kend din bibel Kommunikation og underholdning Koder - hemmelige koder, morse osv. Dramatik og teater Musik Underholdning sketch og konkurrencer Formidling tekst, foto, film Indenfor alle områder findes mærker til at sy på skjorten. Når børn og unge har gennemgået aktiviteter som beskrevet i mærkedatabasen, får de udleveret mærket. Men der er utallige andre muligheder for aktiviteter kun fantasien (og måske økonomien) sætter grænsen. Der findes blandt andet: Specialkredse, som kun laver fx musik, sejlads- eller kajakarbejde Internationalt arbejde, hvor de unge holder kontakt med venskabsforeninger i udlandet, besøger dem og inviterer dem til Danmark. 7

8 FDFs værdigrundlag og vision 8 FDFs værdigrundlag Ved at læse FDFs værdigrundlag kan du finde ud af hvilke værdier og holdninger, der ligger til grund for alt FDF-arbejde. I et forandringssamfund er det nødvendigt, at FDFs værdigrundlag står tydeligt, så alle ved, hvad det er, vi i fællesskab arbejder hen imod. FDFs værdigrundlag har altid taget sit udgangspunkt i det kristne menneskesyn. Det kræver respekt for den verden, vi lever i og for andre mennesker. Det siger nej til tidens stærke individualisme, hvor de svage bliver taberne. Men det fortæller også, at Gud er den kraft, der aldrig lader livet gå under. Alt arbejde i FDF bygger derfor på følgende værdigrundlag: 1. Det kristne menneskesyn Vi tror på, at mennesker har brug for et udgangspunkt for deres pejling i livet, og vi er ikke i tvivl om, at kristendommen er udgangspunktet. Kristendommen sætter os i sammenhæng med andre mennesker og den verden, vi lever i. FDF skal møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus og samtidig pege på folkekirken som FDFs kirkelige tilhørssted. 2. Leg og fantasi Vi tror på at de egenskaber, vi har brug for i legen, er vigtige egenskaber i et menneskeliv. Egenskaber som mod, selvtillid, kreativitet, ansvar, nysgerrighed, respekt, glæde og spontanitet. FDFs arbejdsformer skal have legen og fantasien som kendemærke. 3. At høre til i et fællesskab Vi tror på, at et menneskes personlighed udvikles bedst i samspil med andre. I FDF har den enkelte stor værdi, og vi skal fremelske det bedste i alle børn på tværs af alder og evner. I FDF hører børn, unge og voksne til i det samme fællesskab. 4. Ansvar for den verden, vi lever i Vi tror på, at samfundet har brug for mennesker, der vil tage ansvar socialt og økologisk. FDF skal i sit arbejdsstof og samværsform bygge på ansvarlighed. 5. Udholdenhed og robusthed Vi tror på, at verden har brug for mennesker, der er i stand til at holde ud og følge opgaver helt til dørs, og at børn og unge har brug for at være robuste i en hurtigt omskiftelig verden. FDF skal udvikle børns og unges robusthed og udholdenhed gennem leg og ansvar, så de erfarer glæden ved at holde ud, og samtidig erfarer, at modgang kan overvindes.

9 6. Visioner og drømme Vi tror på, at forudsætningen for at kunne have indflydelse på egen tilværelse og mulighed for forandring af denne verden er, at man er i stand til at drømme og have visioner. FDF skal give håb om, at verden lader sig forandre. 7. Selvstændighed Vi tror på, at mennesker udvikler selvstændighed gennem medansvar og medindflydelse. I FDF skal børn og unge have mulighed for at tage stilling, tage medansvar, tale for sig og deltage i demokratiske processer. 8. Brugbare færdigheder Vi tror på, at børns og unges personlighed også skabes gennem en række brugbare færdigheder, som er til gavn for dem selv og andre. FDF skal via enkel levevis på lejre og ture, samt gennem aktiviteter, give børn brugbare færdigheder. Børn og unge skal i FDF mærke, at der er noget, de er gode til, og at deres færdigheder kan bruges. FDFs vision FDFs Vision 2015 danner grundlag for arbejdet frem til år 2015 og er udgangspunkt for landsforbundets handlings- og arbejdsplaner. Visionen lyder således: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Du kan læse mere om Vision 2015 på FDFs historie FDF er en dansk organisation. FDF blev stiftet i 1902 som Frivilligt Drenge-Forbund af arkitekten Holger Tornøe på Frederiksberg. Allerede i 1905 var der FDF-kredse over hele landet. I 1952 blev FPF, Frivilligt Pige-Forbund stiftet og i 1974 blev FDF og FPF slået sammen til Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF/ FPF. Navnet blev i 1995 ændret til Frivilligt Drenge- og Pige- Forbund, FDF, og det nuværende skjold og logo blev indført. 9

10 10

11 Som leder i FDF... Som leder i FDF er det først og fremmest din opgave at sikre trygge rammer om aktiviteterne i FDF og sikre at børn og unge oplever fællesskabet med andre børn, unge og voksne og møder evangeliet. De ugentlige møder, weekendture og lejre bør gennemføres med en struktur, som børn og unge kan genkende. Som leder bør du derfor: Deltage i den lederuddannelse, som bliver tilbudt. Det gælder fx: - Kursus for nye ledere - Lederuddannelse i kredsen - Lederuddannelse i landsdelen - Lederuddannelse i landsforbundet Bidrage aktivt til lederfællesskabet i kredsen. Leve op til FDFs lederideal. FDFs lederideal 1. Lederen vedkender sig FDFs formål Lederen skal være bevidst om, at det bærende i FDF er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus. Lederen har personlig tilknytning til folkekirken og baserer sin tilværelse på det kristne livssyn. 2. Lederen er et forbillede for børn og unge Lederen skal gøre sig klart at børnene og de unge tager pejling af alt. Lederen bliver et af børnenes pejlemærker for voksenlivet, og skal derfor være det voksne forbillede. Lederen skal vise og stå ved egne holdninger og samtidig skabe frihed til andres holdninger. På den måde får børnene og de unge mulighed for at udvikle den udholdenhed og den robusthed, som udspringer af at have sine meningers mod uden at træde på andre. 3. Lederen er bevidst om sit ansvar og stiller høje krav til sig selv Lederen skal møde børnene og de unge som en voksen, der kan og vil tage ansvar når det kræves, og som træder i baggrunden når det fremmer processen. Som er uhøjtidelig i sit lederskab, og som stiller høje krav til sin egen kvalitet og ansvarlighed. På den måde får børnene og de unge mulighed for at være aktive og ligeværdige medspillere i FDF-fællesskabet. 4. Lederen er fortrolig med FDFs værdigrundlag og bruger dette som rettesnor for sit lederskab Lederen skal møde børnene og de unge med FDFs værdigrundlag igennem gode aktiviteter og handlinger. 5. Lederen har mod på at forkynde evangeliet Lederen skal forkynde evangeliet i fortælling, i samtale og i fortolkning samt vise, at det kristne budskab har værdi i hverdagen. 6. Lederen er en god kammerat Lederen skal møde børnene og de unge som en god lytter, der lever med i deres undren, deres glæder og sorger. Lederen skal opmuntre til aktiv deltagelse og give plads til livsglæden, nysgerrigheden og begejstringen. Lederen skal vise omsorg og skabe tid og rum til fordybelse og samtale, så børnene og de unge oplever, at lederen virkelig vil dem. 7. Lederen forstår værdien af leg og fantasi i arbejdet Lederen skal udvikle legen og fantasien hos børnene og de unge. I legens magi skabes et fællesskab og venskab, hvor alvor og glæde kan brydes. Lederen skal være igangsætter af og selv gå ind i den organiserede leg og opmuntre til fri leg. Det giver børnene og de unge mulighed for at udvikle selvværd og selvstændighed inden for fællesskabets rammer. 8. Lederen dygtiggør sig gennem lederuddannelse, egne og andres erfaringer Lederen skal uddanne og dygtiggøre sig til arbejdet med børn og unge. Lederen skal gennem lederuddannelsen tilegne sig faglige og pædagogiske færdigheder af høj kvalitet og dele sin viden med andre. 11

12 FDFs struktur Kredsen Udgangspunktet for FDF er de ca. 450 kredse, der findes overalt i Danmark og i Sydslesvig. Hver FDF-kreds er tilknyttet et sogn i folkekirken og har indgået en samarbejdsaftale med landsforbundet, hvorved kredsen er en del af Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund. Kredsen består af klasserne (børn og unge), lederråd, kredsleder og bestyrelse. Klasserne Børn og unge inddeles i klasser efter alder. Der findes ingen faste regler, men følgende anbefalinger: Puslinge: 5-7 år, Børnehave-0. klasse Tumlinge: 7-9 år, klasse Pilte: 9-11 år, klasse Væbnere: år, klasse Seniorvæbnere: år, klasse Seniorer: år, 9. klasse Seniorer kan fungere som lederassistenter i de mindre klasser. Ledere og assistenterne på de enkelte klasser planlægger møder og ture for klassen. Lederrådet Lederrådet udgøres af kredsens ledere og ledes af kredslederen/kredsledelsen. Seniorer og assistenter kan også deltage i lederrådets møder. Lederrådet mødes typisk 1 gang om måneden, fastlægger de overordnede rammer for arbejdet i klasserne og arrangerer fælles arrangementer i kredsen. Lederrådet står desuden for agitationsaktiviteter for at hverve nye medlemmer og lign. Lederrådet nedsætter udvalg til at stå for arrangementer. 12 Kredsleder/kredsledelse Kredslederen er ledernes leder og ansvarlig for kredsens daglige drift. Kredsledelsen kan udgøres af en enkelt kredsleder eller en kredsledelse med typisk to kredsledere. Kredslederen står i spidsen for kredsen og dens udvikling og er ofte kredsens ansigt udadtil. Kredslederen godkendes af kredsens bestyrelse og står til ansvar over for denne. Bestyrelsen Kredsbestyrelsen er ansvarlig for, at kredsens arbejde drives økonomisk forsvarligt og efter FDFs formål. Bestyrelsen består af kredslederen, en lederrepræsentant, en repræsentant udpeget af menigheden i sognet, to forældrerepræsentanter og en seniorrepræsentant. Bestyrelsen, hvis medlemmer skal have tilknytning til den danske folkekirke, udpeger en formand og en kasserer. Netværk samarbejde mellem kredse Et netværk består af et antal kredse (typisk 4-8) i samme lokalområde. Formålet med netværkene er at skabe lokalt samarbejde mellem kredsene. Fokus er på indhold, konkrete tiltag og projekter. Strukturelt eller økonomisk er der ingen krav til netværkene. Kredse, der ønsker at etablere andre typer netværk, fx interessenetværk omkring musik- eller sejladsarbejde, kan gøre dette frit. Kredslederne i netværkets kredse mødes jævnligt og står for det daglige samarbejde og ideudveksling i netværket. Netværket laver fælles arrangementer som fx sommerlejr, seniorarrangementer eller fællesmøder for pilte.

13 Landsdelen Hovedbestyrelsen har inddelt landet i 8 landsdele, der alle ledes af en landsdelsledelse og har tilknyttet en ansat forbundssekretær. Landsdelsledelsen vælges af kredsene i landsdelen og indgår en samarbejdsaftale med hovedbestyrelsen. Landsdelen har til opgave at: Rådgive og støtte kredse og netværk Starte nyt FDF-arbejde, eksempelvis gennem etablering af nye kredse Gennemføre landsdelens lederuddannelse Tage initiativer til pædagogisk udvikling og eksperimenter Lave PR-virksomhed rettet mod alle medier i landsdelens område samt tage initiativ til lokal PR Bidrage aktivt til at styrke lederfællesskabet i kredsene Lave arrangementer og have konsulenter, der understøtter og udvikler kerneaktiviteter Yde økonomisk rådgivning, herunder introduktion til nye kredskasserer Landsforbundet Gennem samarbejdsaftalen er kredsene en del af Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, som ud over netværk og landsdele har en række centrale funktioner: Landsmødet Landsmødet består af repræsentanter fra kredse og landsdele samt hovedbestyrelsen. Landsmødet samles hvert 2. år og vedtager arbejds- og handlingsplaner for landsforbundet, vedtager ændringer i grundlov og forbundsvedtægter samt vælger hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsen består af 11 valgte medlemmer og vælges af landsmødet. Hovedbestyrelsen er overordnet ansvarlig for landsforbundets aktiviteter og økonomi Forbundskontoret Forbundskontoret er en servicefunktion for FDF. Kontoret står for den daglige administration af FDF. Kontoret ledes af generalsekretæren og administrations- og udviklingschefen. Disse udgør, sammen med de ansatte forbundssekretærer, staben i FDF. 13

14 Det er FDF også 14 FDF har andre aktiver og tilbud, som styrker det daglige arbejde, fællesskabet og lederuddannelsen. Det drejer sig om: Kursus- og lejrcentre Landsforbundet driver et antal kursus- og lejrcentre rundt om i landet: FDF Bycenter Rysensteen Rysensteen ligger midt i centrum af København. Rysensteen rummer FDFs forbundskontor samt mødelokaler og værelser, så det kan bruges til overnatning, kursuscenter og som lejrcenter i byen. FDF Friluftscenter Sletten Friluftscenter Sletten ligger på mere end 300 tønder land i Danmarks skønneste natur lige ved Himmelbjerget. Her er flere lejre: Det ny Sletten, Limbjerggård og Bøgebjerg lejrbase samt Æblegården, hvor der er FDF-museum og kanocenter. Disse fungerer som lejr- og kursusejendomme. Herudover er der en fantastisk natur med masser af lejrpladser. FDF Lejrcenter Vork Lejrcenter i Vork Bakker nær Ødsted ved Vejle. Her kan holdes lejre for kredse, netværk og landsdele. 55 Nord 55 Nord er FDFs og KFUM-spejdernes fælles netbutik. På kan du købe forbundsskjorten og alt, hvad hører dertil samt telte, tøj og alle mulige andre former for lejrudstyr. 55 Nord har også sit eget forlag, der udgiver idébøger og andet materiale til spejdere og FDFere. Store lejre og stævner Hvert 5. år samles op mod FDFere til landslejr på FDFs Friluftscenter Sletten ved Julsø. Det er 10 dages lejr ud over det sædvanlige. Hver femte år arrangeres ligeledes landsmusikstævne, hvor FDF-musikere fra alle musikgenrer samles og spiller sammen, for hinanden og for indbyggerne i byen, hvor stævnet holdes. Blade og internet FDF LEDEREN er bladet for alle FDF-ledere. Sille og Sigurd er bøger og blade for puslinge og tumlinge, og BLUZ er bladet samt hjemmesiden for seniorvæbnere og seniorer. Endelig er samlingspunktet for alle FDF-ledere. Missionsprojekter FDF har en mangeårig tradition for at indgå i missions- og indsamlingsarbejde. Projekterne varer typisk to år og gennemføres i et samarbejde med missions- eller nødhjælpsorganisationer. Internationalt samarbejde FDF findes kun i Danmark og Sydslesvig, men FDF samarbejder med andre lignende organisationer verden over i bl.a. Global Fellowship. Skoler FDF er også skoler. Silkeborg Højskole, Lynghøj Efterskole i Himmerland, Hardsyssel Efterskole i Vestjylland, Kongeådalens Efterskole i Sønderjylland og Pederstrup Efterskole på Lolland er alle oprettet som FDF-skoler. Skolerne indgår aktivt i FDFs arbejde bl.a. som ramme om lederuddannelse.

15 Hvor er der hjælp at hente Du står selvfølgelig ikke alene med at skulle gennemføre møder og lejre. I din kreds er der forhåbentligt nogle erfarne ledere, som du kan støtte dig til. Desuden findes jo ledere i andre kredse samt forbundssekretærer og udvalg under landsdele og landsforbund, som gør deres til at hjælpe dig med at lave det bedste FDF-arbejde. Her finder du lidt tips: Om FDF Læs mere på Som registreret bruger på har du bl.a. adgang til FDF-Håndbogen, som indeholder et leksikon med massevis af praktiske oplysninger På finder du desuden debatfora, erfaringsudveksling, idedatabaser og meget andet Formålet/andagter Landsdelens forkyndelseskoordinator Foldere og bøger se Aktiviteterne i FDF Lederuddannelse fra landsdel og landsforbund Friluftsvejledere og andre ressourcepersoner - her er bl.a. mærkedatabase, legedatabase, sommerlejrdatabase og sketchdatabase Netværket erfaringsudveksling med andre ledere Foldere og bøger se Lederfif se 15

16 Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund Tekst: Steen Røndal Olsen, Per Bergmann og Michael Woer (FDFs medlemsudvalg) Foto: Asbjørn Laurberg og Dennis Skærup Højlund Andersen Layout: Esben Warming Pedersen Best. nr.:

Kompendie. Seniorvæbnergruppen, 2012. Tak for 2 dejlige weekender. Hilsen Sara, Simone, Jens og Randi

Kompendie. Seniorvæbnergruppen, 2012. Tak for 2 dejlige weekender. Hilsen Sara, Simone, Jens og Randi Kompendie Seniorvæbnergruppen, 2012 Tak for 2 dejlige weekender Hilsen Sara, Simone, Jens og Randi Indholdsfortegnelse Spørgsmål til Speed dating... 3 Teambuilding-aktivitet... 4 Bytte ting aktivitet Randi...

Læs mere

Velkommen som ny leder i FDF.

Velkommen som ny leder i FDF. Velkommen som ny leder i FDF. Mulighederne er således : A - discount-udgaven. Du læser bare dette materiale igennem. B - mini-udgaven. Du læser materialet og mailer om at få tilsendt en sæsonplan, der

Læs mere

HÅNDBOG FOR FORÆLDRE. Om FDF, om kredsen, praktiske oplysninger, regler og gode råd. FDF Kongens Lyngby Rustenborgvej 15a 2800 Kongens Lyngby

HÅNDBOG FOR FORÆLDRE. Om FDF, om kredsen, praktiske oplysninger, regler og gode råd. FDF Kongens Lyngby Rustenborgvej 15a 2800 Kongens Lyngby HÅNDBOG FOR FORÆLDRE Om FDF, om kredsen, praktiske oplysninger, regler og gode råd FDF Kongens Lyngby Rustenborgvej 15a 2800 Kongens Lyngby Kredsleder Morten Jarlbæk Pedersen Kredsleder Ole Bennetzen Bestyrelsesformand

Læs mere

Landsmøde 2012. Vedtægter

Landsmøde 2012. Vedtægter Landsmøde 2012 Vedtægter Landsmøde 2012 Nyt forslag til vedtægter Hovedbestyrelsen har nu fremlagt et revideret forslag til nye vedtægter, der skal drøftes på landsmødet til november. Dokumentet har ændret

Læs mere

Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF

Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF 1 Navn Landsforbundets navn er: Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Landsforbundet har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Formål Landsforbundets

Læs mere

FDF Landsdel 8 Lederskole 2012 Rysensteen Midtsjællands Efterskole Instruktører: Niels, Amalie, Søren, Thomas

FDF Landsdel 8 Lederskole 2012 Rysensteen Midtsjællands Efterskole Instruktører: Niels, Amalie, Søren, Thomas Kompendium Hvordan reagerer jeg na r Frederik kravler rundt pa væggen? FDF Landsdel 8 Lederskole 2012 Rysensteen Midtsjællands Efterskole Instruktører: Niels, Amalie, Søren, Thomas Indhold Indhold Indhold...

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

DAGSORDEN. Navn. Kreds

DAGSORDEN. Navn. Kreds DAGSORDEN Navn Kreds 1 Kære Landsmødedeltager Hermed har vi fornøjelsen at udsende dagsorden til Landsmødet på Hotel Nyborg Strand den 14. til den 16. november 2008. I dette hæfte finder du dagsorden for

Læs mere

FDFLEDEREN. Må Man tegne gud? guide til naturbaserne Mit fdf. forældrebetaling versus -deltagelse. nr. 3 april 2008. Foto: Michael Jensen

FDFLEDEREN. Må Man tegne gud? guide til naturbaserne Mit fdf. forældrebetaling versus -deltagelse. nr. 3 april 2008. Foto: Michael Jensen FDFLEDEREN nr. 3 april 2008 Må Man tegne gud? Foto: Michael Jensen forældrebetaling versus -deltagelse guide til naturbaserne Mit fdf At turde kigge på sig selv Jeg var på posthuset for nylig. Som sædvanlig

Læs mere

LEDERUDDANNELSE PÅ NYE MÅDER SÅDAN GØR DU, NÅR ULYKKEN ER UDE SELVTILLID I TUMLINGEHØJDE FORÆLDREARBEJDE

LEDERUDDANNELSE PÅ NYE MÅDER SÅDAN GØR DU, NÅR ULYKKEN ER UDE SELVTILLID I TUMLINGEHØJDE FORÆLDREARBEJDE FDFLEDEREN NR. 7 NOVEMBER 2008 LEDERUDDANNELSE Foto: KFUM-spejderne PÅ NYE MÅDER SÅDAN GØR DU, NÅR ULYKKEN ER UDE SELVTILLID I TUMLINGEHØJDE FORÆLDREARBEJDE i skoler på nye måder på tv 2 er sidste afsnit

Læs mere

G U F INFO LANDSFORBUNDET INDBYDER TIL KURSUS I FDF LEDERUDDANNELSE MED AMBITIONER : MULIGHED FOR AT DELTAGE I ENKELTE MODULER

G U F INFO LANDSFORBUNDET INDBYDER TIL KURSUS I FDF LEDERUDDANNELSE MED AMBITIONER : MULIGHED FOR AT DELTAGE I ENKELTE MODULER LANDSFORBUNDET INDBYDER TIL KURSUS I FDF G U F LEDERUDDANNELSE MED AMBITIONER 9.-11. maj 2014 : MULIGHED FOR AT DELTAGE I ENKELTE MODULER : FOREDRAG MED JACOB BØTTER OM INVOLVERING VIA SOCIALE MEDIER :

Læs mere

Guide til internationalt arbejde i kredsen

Guide til internationalt arbejde i kredsen Guide til internationalt arbejde i kredsen 1 2 Guide til internationalt arbejde i kredsen Indhold 1. Forord 4 2. At skabe kontakt 5 3. Forberedelsesfasen 6 4. Kulturforskelle 9 5. Planlægning af besøg

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen.

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Lederbogen Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave,

Læs mere

G U F INFO PÅ GUF FÅR DU: LANDSFORBUNDET INDBYDER TIL KURSUS I FDF. 24.- 26. april LEDERUDDANNELSE DER RYKKER

G U F INFO PÅ GUF FÅR DU: LANDSFORBUNDET INDBYDER TIL KURSUS I FDF. 24.- 26. april LEDERUDDANNELSE DER RYKKER LANDSFORBUNDET INDBYDER TIL KURSUS I FDF G U F LEDERUDDANNELSE DER RYKKER 24.- 26. april PÅ GUF FÅR DU: : MULIGHED FOR AT DELTAGE PÅ ENKELTE MODULER : FRIVILLIGE AFTENTILBUD HVOR DER ER NOGET FOR ALLE

Læs mere

Beretning FDF landsdel 2013 2014

Beretning FDF landsdel 2013 2014 To år er gået, siden vi sidst gjorde status og så tilbage, nu er det er så blevet tiden igen og denne gang, er det mig, der for første gang får lov at skrive beretning. I vil opdage at formen er anderledes

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN. Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN. Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE INDHOLD 1 2 3 4 5 6 INTRODUKTION... 4 Introduktion til kredslederen... 4 Introduktion til mentor... 4 FORKYNDELSEN

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

FDF Dronninglund har valgt at følge de vejledenderetningslinier for brug af sociale medier.

FDF Dronninglund har valgt at følge de vejledenderetningslinier for brug af sociale medier. På ganske kort tid er teknologi, der for blot få år siden virkede avanceret, blevet hvermandseje, og både voksne og børn kan med en smartphone tilgå hele verden. For FDF giver det mulighed for at lave

Læs mere

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 1 Hvorfor leg?...2 1.1 Kampagnens fokus og indhold...2 1.2 Mål og Evaluering...3 2 Den interne kampagne...4 2.1 Landsdelsledelser...4 2.2 Direkte kontakt

Læs mere

FDF GLYNGØRES LEDER ABC 2007.

FDF GLYNGØRES LEDER ABC 2007. FDF GLYNGØRES LEDER ABC 2007. ANSVAR Husk vi har med andre folks børn at gøre i FDF. Det betyder ikke, at du skal sidde med hænderne i skødet og ikke turde lave noget. Men det betyder, at du skal bruge

Læs mere

U F. Lederuddannelse med ambitioner d. 19.-21. april 2013 på Sletten. Tilmelding. kurser. Gensyn Udsyn Fællesskab

U F. Lederuddannelse med ambitioner d. 19.-21. april 2013 på Sletten. Tilmelding. kurser. Gensyn Udsyn Fællesskab Landsforbundet indbyder til kursus i FDF G U F Gensyn Udsyn Fællesskab Tilmelding på FDF.dk/ kurser»» Mulighed for at deltage i enkelte moduler»» Stor fælles Gudstjeneste lørdag aften»» Oplev Søren Østergaard

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

FDFLEDEREN. SöderåSen - hvad er det? Få Styr på kredsens pr. SprogvaSkeren har været på Spil FdF-kurSuS på Sletten. nr. 4 maj 2008

FDFLEDEREN. SöderåSen - hvad er det? Få Styr på kredsens pr. SprogvaSkeren har været på Spil FdF-kurSuS på Sletten. nr. 4 maj 2008 FDFLEDEREN nr. 4 maj 2008 SöderåSen - hvad er det? Foto: Thomas Nielsen Få Styr på kredsens pr SprogvaSkeren har været på Spil FdF-kurSuS på Sletten FDFs formål under lup Dette nummer af FDF LEDEREN bringer

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere