AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING. Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING. Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC"

Transkript

1 AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC

2 AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING Kære AIG-kunde På de efterfølgende sider finder du en samlet oversigt over forsikringsbetingelser og vilkår, der gælder for din AIG Aktiv Ferierejseforsikring. Kontroller venligst, at du har fået en police med en rigtig afrejsedato, den rigtige rejseperiode, og at de rigtige navne står på forsikringspolicen. Selve forsikringen bør medbringes på rejsen. Har du valgt et rejsemål inden for Europa, skal du ligeledes medbringe dit gule sygesikringsbevis. Skulle du få brug for hjælp eller assistance under dit ophold i udlandet, bedes du kontakte: SOS-International a/s Nitivej 6 DK-2000 Frederiksberg Telefon Fax AIG Europe ønsker dig en rigtig god rejse. AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 DK-1560 København V Tel Hvem kan tegne forsikringen? Alle personer under 80 år Alle personer uanset bopælsland Ferierejser til Europa Personer på ferierejser i Europa, som ikke er tilmeldt det danske folkeregister og ikke er i besiddelse af Det Gule Sygesikringsbevis, skal tegne dækningen hele verden.

3 Dækningstabel for AIG Aktiv Ferierejseforsikring Europa og Hele Verden De dækninger, som er markeret med *, er omfattet af Det Gule Sygesikringsbevis den første måned på rejser i Europa. Personer, som ikke har det gule sygesikringskort, skal tegne en Hele Verden dækning. Dækningsomfang: Rejsesyge* Ubegrænset Krisehjælp 10 behandlinger Hjemtransport* Efter regning Bagage Bagage-forsinkelse - 5 timer (max. 5 døgn) Rejseulykke: Død Rejseulykke: Invaliditet Ansvar: Personskade Ansvar: Tingskade Hotelansvar Hjemkaldelse Reelle udgifter Feriekompensation 500 pr. sygedag Overfald Retshjælp Sygeledsagelse/Tilkaldelse max. 3 pers. Forsinket fremmøde Priser: Varighed Europa Hele Verden 8 dage dage dage dage måned Rabatordning: Børnerabat (personer under 15 år) Børn under 2 år gratis 50% kun i ledsagelse med en voksen på policen Se detaljer for erstatningsberegningen i afsnittet under forsikringsbetingelser. 3

4 1.0 EFFEKTIV SKADEHJÆLP Skadehjælp inden rejsen 1.2 Skadehjælp under rejsen 1.3 Skadehjælp efter rejsen 2.0 DEFINITIONER / GENERELLE VILKÅR FORSIKRINGSDÆKNINGER BETINGELSER Sygdom 4.2 Krisehjælp 4.3 Tandlæge og fysioterapi m.m. 4.4 Hjemtransport 4.5 Bagage 4.6 Bagageforsinkelse med fly 4.7 Rejseulykke invaliditet (varigt mén) 4.8 Rejseulykke dødsfald 4.9 Rejseulykke tandskade 4.10 Privatansvar 4.11 Hjemkaldelse 4.12 Feriekompensation 4.13 Overfald 4.14 Retshjælp 4.15 Sygeledsagelse/Tilkaldelse 4.16 Forsinket fremmøde 4.17 Evakuering 5.0 FÆLLESBETINGELSER Fællesbetingelser 5.2 Hvad omfatter forsikringen ikke? 5.3 Krigsrisiko 5.4 Dobbeltforsikring 5.5 Overdragelse af erstatningskrav 5.6 Regres 5.7 Ankenævn 5.8 Værneting 5.9 Forespørgsler 4

5 1.0 EFFEKTIV SKADEHJÆLP I tilfælde af akut behov for økonomisk hjælp på grund af en dækningsberettiget skade, dækker forsikringen udbetaling af nødhjælp, formidlet af SOS International a/s (herefter SOS) via bankoverførsel eller i form af garantistillelse som direkte betaling til hospitalet, læge eller luftfartsselskab. Dækningens omfang er begrænset som følger: Nødhjælps-udbetalingen er betinget af det øjeblikkelige behov og skal ikke betragtes som en endelig regulering af den opståede skade. Den egentlige skadebehandling vil ske efter hjemkomsten. Nødhjælps-udbetaling kan fås via SOS. Bankoverførsler til fjerne lande kan være vanskelige og langsommelige, og AIG påtager sig derfor ikke ansvar for, i hvilke omfang og med hvilke hastighed udbetalingen kan ske. Selskabet vil, i tilfælde hvor hurtig hjælp er nødvendig og hvor bankoverførsler vil være for langsommelige, forsøge at formidle hjælpen gennem samarbejdspartnere. 1.1 Skadehjælp inden rejsen a. Kroniske sygdomme Hvis du har en kronisk lidelse eller en eksisterende lidelse, der kunne kræve behandling under din rejse, gælder der særlige regler for rejseforsikringen. Hvis du er i tvivl, om du er dækket, kan du henvende dig til SOS og få en forhåndsgodkendelse, før du tegner forsikringen. Afdelingen for Rejseservice hos SOS giver dig en skriftlig tilkendegivelse af, om du kan tegne forsikringen. b. Vaccinationer m.m. Hos Serum Instituttet kan du få råd og vejledning i forbindelse med vaccinationer og forebyggende medicin. c. Pas Sørg altid for at pas og evt. visum er gyldigt i hele den periode, du rejser i. Visse lande kræver i øvrigt, at passet skal være gyldigt i eksempelvis seks måneder efter den forventede hjemrejsedato. d. Sikkerhedsforhold og information I visse lande/områder er der borgerlige uroligheder, krigslignende tilstande eller endda krig. Da forsikringens vilkår ændres ved ovennævnte situationer, henviser vi 5

6 specielt til afsnittet i betingelserne vedrørende krigsrisiko. I øvrigt indeholder Udenrigsministeriets hjemmeside også officielle rejseråd. e. Hvis du rejser i de lande, hvor det det gule sygesikringskort dækker, skal du ved hospitalsophold eller lægebesøg kontakte The Danish Health Security - se telefon-nr. på bagsiden af det gule sygesikringskort. Såfremt du ikke har det gule sygesikringskort, skal du kontakte SOS. 1.2 Skadehjælp under rejsen Du er pligtig til straks at anmelde alle skader til SOS, der er AIG s døgnvagt. Anmeldelser om skadetilfælde, der kræver øjeblikkelig indsats, anmeldes til SOS, Nitivej 6, 2000 Frederiksberg: Telefon: Telefax: For at kunne begynde sagsbehandlingen skal SOS bruge følgende oplysninger, som du skal have klar, inden du ringer op: Patientens navn, adresse i hjemlandet og personnummer. Patientens opholdssted, hotel/værelse, hospital/afdeling, stue samt telefonnummer. Behandlende læges navn, telefonnummer, træffetid og sprog. Diagnose/skadedato samt indlæggelsesdato og/eller dato for første lægebesøg. Oprindelig rejseplan, herunder måden, udrejse fra hvilken by, planlagt hjemkomst og evt. flynummer. Egen læge i hjemlandet. Eventuelle oplysninger om medrejsende. Navn, adresse og telefonnummer til pårørende eller arbejdssted i dit bopælsland. Kontaktperson hos arbejdsgiver Sygdom a. Hvis du bliver syg eller kommer til skade på din ferie, er det altid en god ide straks at søge lægehjælp. Hvis du ikke selv kan finde en læge, kan du altid kontakte SOS. b. Hospitalsindlæggelse Hvis du bliver indlagt på hospital, beder vi dig straks kontakte SOS på

7 SOS s læge vil blive involveret i sagen, og lægen vil kontakte den læge, der har tilset dig, for at finde ud af, hvad du fejler. Sammen vil lægerne sørge for, at du får den helt rigtige behandling, indtil du er rask eller klar til at rejse hjem. Hvis du, som følge af din sygdom, ikke kan rejse hjem som planlagt, sørger SOS for din hjemrejse. c. Hjemkaldelse Såfremt du bliver nødt til at afbryde din rejse, f.eks., grundet pludselig opstået sygdom eller dødsfald i familien, så kontakt SOS på SOS vil herefter arrangere din hjemrejse. Ved den første kontakt bedes du have følgende oplysninger klar: Navn og CPR-nummer på den syge samt dato for sygdommens opståen. d. Penge, pas, billetter og kreditkort Hvis du mister kreditkort, hævekort, rejsechecks, billetter eller dit pas, skal du med det samme kontakte SOS og; henvende dig til nærmeste politi og anmelde hændelsen. Husk at få en kopi af politirapporten - eller nummeret på rapporten, hvis politiet ikke vil udlevere en kopi. kontakte dit pengeinstitut for at få spærret dine kreditkort / hævekort. Tage kontakt til nærmeste danske ambassade eller konsulat, hvis du har mistet dit pas. e. Mistet bagage (flyrejser) Hvis du mister eller får din bagage beskadiget under transport, skal du være opmærksom på følgende: Du skal anmelde bortkomst eller beskadigelse og få en kvittering på din anmeldelse. Er beskadigelsen eller bortkomsten sket under en flyrejse, skal du henvende dig til bagageservice i lufthavnen og få udstedt en såkaldt PIR (Property Irregularity Report). PIR er en skaderapport, der dels bekræfter, at du mangler/har fået beskadiget din bagage, dels er det en forudsætning for at din bagage kan findes igen. Er dine ejendele beskadiget, så smid dem ikke ud, før du har aftalt dette med SOS. Mister du dine ejendele ved tyveri, skal du anmelde tyveriet til det lokale politi og få en kopi af politirapporten. Hvis politiet ikke vil udlevere en kopi af politirapporten, skal du sørge for at få nummeret på rapporten. Det er din sikkerhed for erstatning af tyveriet. f. Bagageforsinkelse (flyrejser) 7

8 Hvis din indskrevne eller indleverede bagage bliver forsinket under en flyrejse - skal du gøre følgende: Du skal anmelde forsinkelsen og få en kvittering på din anmeldelse. Du skal henvende dig til bagageservice i lufthavnen og få udstedt en såkaldt PIR. (Property Irregularity Report). Når en skade anmeldes til SOS, skal du udover PIR sende følgende: Kvitteringer, fakturaer, notaer, kopi af kontoudskrifter eller lignende, der kan dokumentere prisen på de ting, du har købt som følge af bagageforsinkelsen. g. Juridisk hjælp Når du rejser rundt i verden, kan du blive gjort ansvarlig for skader på personer og ting eller blive beskyldt for overtrædelse af lokale love. Du kan også selv blive påført en skade, som du gerne vil have erstatning for. Det vil ofte være svært for dig at gennemskue, hvordan du skal forholde dig og det er derfor meget vigtigt, at du kontakter SOS inden du underskriver erklæringer eller indgår aftaler. h. Forsinket fremmøde på hele rejsen Er du kommet for sent til dit fly, bus eller tog så kontakt SOS for at få hjælp til at arrangere en ny rejsebillet og eventuelt en overnatning, hvis du ikke kan komme videre samme dag. i. Evakuering Hvis du har behov for at blive evakueret fra krigsområder eller i forbindelse med naturkatastrofer, skal du altid kontakte SOS, som vil koordinere evakueringen med Udenrigsministeriet. 1.3 Skadehjælp efter rejsen Hvis du ønsker at anmelde en skade efter din hjemkomst, kan du kontakte SOS på , mellem kl. 9 og 16. Vi beder dig have oplysninger nævnt under pkt. 1.2 klar, når du ringer. Har du allerede været i kontakt med SOS, skal du blot henvise til dit skadenummer. 2.0 DEFINITIONER / GENERELLE VILKÅR For at sikre en korrekt forståelse af forsikringens dækninger defineres nedennævnte ord som følger: a. Akut sygdom. Ved akut dækningsberettiget sygdom forstås en nyopstået sygdom, en begrundet mistanke om en nyopstået alvorlig sygdom, eller en uventet forværring i en bestående eller kronisk sygdom. 8

9 b. Alarmcentral. AIG har indgået en aftale med SOS, der er Skandinaviens største alarmcentral, om at yde vores forsikringstagere hjælp 24 timer i døgnet. c. Bagage. Er defineret som almindelig effekter tilhørende sikrede, som medbringes på rejsen, lejes eller indkøbes under rejsen. Effekter, som er lånt eller lejet hjemmefra, defineres også som bagage. d. Behandlende læge. Er den læge, som behandler sikrede under dennes ophold i udlandet. Behandlende læge skal have lægeautorisation i det land, hvor sikrede opholder sig og behandles. e. Børn. Her refereres både til sikredes biologiske børn og biologiske børn af en samlever / ægtefælle, der lever sammen med sikrede (samme folkeregisteradresse) i et ægteskabslignende forhold. f. Eksisterende sygdom er en sygdom, der enten er kendt af patienten eller diagnosticeret på afrejsetidspunktet. g. Ekstraudgifter er udgifter sikrede udelukkende får som følge af et skadetilfælde, der er dækningsberettiget. Skulle udgifterne have været afholdt, uanset skadetilfældets indtræden, er der ikke tale om ekstraudgifter. h. Europa omfatter følgende lande/stater: Albanien, Algeriet, Andorra, Azorerne, Belgien, Bosnien Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Egypten, Estland, Finland, Frankrig, Færøerne, Gibraltar, Grækenland, Grønland, Holland, Hviderusland, Irland, Island, Israel, Italien, Jordan, Jugoslavien, (Serbien og Montenegro), De Kanariske Øer, Kroatien, Letland, Libanon, Libyen, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Madeira, Makedonien, Malta, Marokko, Moldova, Monaco, Norge, Palæstina, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland (indtil Ural), San Marino, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Syrien, Tjekkiet, Tunesien, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig. i. Farlig sport. Amerikansk fodbold, ballonfart, bjergbestigning, bjergklatring, bobslæde-kørsel, boksning, brydning, faldskærmsudspring, fægtning, hanggliding, ishockey, jet-ski-sport, karate, motorløb af enhver art, paragliding, parasailing, polo, rugby, skiflyvning, svæveflyvning, udforskning af grotter og huler, white water sport, rapelling og dykning. j. Professionel sportsudøvelse er sportsudøvelse, der ikke falder ind under den efterfølgende definition af amatørsportsudøvelse: Amatørsportsudøvelse dyrkes i egen interesse uden kontraktlige forpligtelser til en klub, personlig- eller klubsponsor m.v. og uden at sportsudøveren modtager andet vederlag end rejse og ophold betalt. 9

10 10 Sportsbeklædning, rekvisitter mv. som sportsudøveren modtager/får stillet til rådighed samt mindre præmier herunder pengepræmier, som sportsudøveren har mulighed for at vinde i forbindelse med udøvelsen af sin idræt, betragtes ikke som vederlag. k. Forsikringsperioden. Er tidsrummet fra sikrede forlader sin bopæl for at begynde udlandsrejsen til sikrede returnerer til bopælen, forudsat at begge tidspunkter ligge inden for den periode, der er tegnet forsikringsdækning for. l. Forældre. Her refereres både til biologiske forældre og personer som ikke er sikredes biologiske forældre, men som er gift eller lever sammen (samme folkeregisteradresse) i et ægteskabslignende forhold med en af de biologisk forældre. m. Krigsrisiko. Se 5.3 n. Kronisk sygdom, kroniske lidelser eller lidelser, der har vist symptomer eller er diagnosticeret før afrejse fra bopælslandet, er kun dækket, såfremt lidelsen må karakteriseres som stabil. Herved forstås, at sikrede indenfor de seneste to måneder før afrejsen ikke har: været hospitalsindlagt modtaget behandling af læge (som ikke er kontrolbesøg) været underkastet ændringer i medicinering. Om nødvendigt kan der foretages lægelig vurdering umiddelbart før afrejse, indikerer denne udsigt til forværring under rejsen, skal der foreligge en skriftlig forhåndsgodkendelse fra SOS s læge af, om tegning af forsikring i AIG kan accepteres. o. Lægeordineret ro og hvile. Tilfælde, hvor en læge har ordineret sikrede til at forblive i ro og hvile i en given periode, og hvor denne opfordring følges af sikrede. Lægeordineret ro og hvile kan tidligst regnes fra det tidspunkt, hvor sikrede modtog det første lægebesøg. Der skal foreligge en lægeerklæring med diagnose og tidspunkt for første sygedag. p. Planlagt rejserute. Rejserute, der kan dokumenteres ved hjælp af rejsebeskrivelse fra rejsebureau, købte fly-, tog- eller busbilletter eller bookede overnatninger. q. Sikrede. Er defineret som den person, der er dækket under policen. r. Søskende. Her refereres til både biologiske søskende og personer som ikke er biologiske søskende, men som sikrede lever eller har levet med i et søskendelignende familieforhold af minimum et års varighed. s. Tyggeskade. En tandskade, der opstår ved, at sikrede upåregneligt tygger i et fremmedlegeme i fødevarer.

11 t. Tyveri. Ved tyveri forstås indbrudstyveri med synlig tegn på indbrud. u. Ran og Røveri. Ved ran og røveri forstås tyveri af genstande båret af sikrede, hvor sikrede bemærker tyveriet i gerningsøjeblikket. v. Ulykkestilfælde er en pludselig udefra kommende indvirkning på legemet, som medfører en umiddelbar påviselig legemsbeskadigelse. Ved beskadigelse af arme og ben kræves der ikke, at der er tale om en udefra kommende indvirkning. 3.0 FORSIKRINGSDÆKNINGER På de følgende sider findes de egentlige forsikringsbetingelser. I betingelserne vil anvendelsen af dækningerne og eventuelle begrænsninger blive beskrevet. For en fuldstændig oversigt over dækningsomfanget henvises til oversigten forrest i brochuren. Dækningstabel er gældende fra 1. september Alle beløb er i danske kroner (DKK) 4.0 BETINGELSER Sygdom pkt. 4.1 Krisehjælp pkt. 4.2 Tandlæge og fysioterapi pkt. 4.3 Hjemtransport pkt. 4.4 Bagage pkt. 4.5 Bagage forsinkelse med fly 5 timer pkt. 4.6 Rejseulykke invaliditet pkt. 4.7 Rejseulykke dødsfald pkt. 4.8 Rejseulykke tandskade pkt. 4.9 Ansvar personskade pkt Ansvar tingskade pkt Hjemkaldelse pkt Feriekompensation pkt Overfald pkt Retshjælp pkt Sygeledsagelse / Tilkaldelse pkt Forsinket fremmøde pkt Evakuering pkt Fællesbetingelser pkt

12 4.1 Sygdom Forsikringssummer Forsikringssum Ubegrænset Hvad omfatter forsikringen? Ved akut opstået sygdom eller tilskadekomst, som er opstået under rejsen, dækkes rimelige og nødvendige udgifter til: a. Lægehandling og lægeordineret medicin. b. Hospitalsophold og lægeordineret behandling på hospital inkl. operationer (2-sengsstue). c. Behandling af et ufødt eller for tidligt født barn indtil en måned før forventet fødselstidspunkt på moderens forsikring. d. Behandling hos tandlæge jf. punkt 4.3 ved akut opstået tandpine og lægeordineret fysioterapi behandling jf. punkt 4.3. e. Lokaltransport med taxa eller ambulance til og fra hospital, behandlende læge, apotek eller lufthavn. Både transporten og transportmidlet skal være ordineret af behandlende læge eller SOS læge. f. En forlængelse af din rejsesygeforsikring jf. afsnit 5.1 i tilfælde, hvor din hjemkomst forsinkes ud over forsikringsperioden. Har du, som følge af et dækningsberettiget skadetilfælde, ikke været i stand til at følge den planlagte rejserute eller hjemrejse som planlagt, og er du ikke blevet hjemtransporteret, dækker rejseforsikringen ekstraudgifter til: g. Indhentning af planlagt rejserute (maksimalt på økonomiklasse) til det sted, du, i henhold til den planlagte rejserute, skulle befinde dig eller hjemrejse til bopæl i dit bopælsland (maksimalt på økonomiklasse). Rejseforsikringen dækker nødvendige ekstraudgifter til: Ophold på et af SOS godkendt hotel samt kost med op til DKK 1.500,- om dagen, når den behandlende læge eller SOS læge skønner, at du kan behandles ambulant i stedet for på hospital. Ophold på et af SOS godkendt hotel og kost med op til DKK 1.500,- om dagen, efter endt behandling, og indtil du kan hjemtransporteres, rejse hjem eller indhente din planlagte rejserute Hvad omfatter forsikringen ikke? a. Behandling eller ophold efter hjemkomst til bopælslandet. 12

13 b. Behandling eller ophold i det tilfælde, hvor den sikrede ikke følger anvisningerne fra SOS læge om behandling eller hjemtransport. c. Fortsat behandling eller ophold, såfremt sikrede nægter at lade sig hjemtransportere efter lægens anvisning. d. Et behandlingsbehov der var kendt før afrejsen. e. Ikke lægeordineret medicin. f. Rekreations- eller kurophold g. Behandling af AIDS diagnosticerede patienter, uanset årsagen til behandlingen. h. Abortus provocatus. (provokeret abort) i. Udgifter til at erstatte, udskifte eller reparere proteser, briller, kontaktlinser, høreapparater eller andre hjælpemidler j. Kroniske lidelser eller lidelser, der har vist symptomer eller er diagnosticeret inden afrejse fra bopælslandet, medmindre sygdommen må karakteriseres som stabil. Dette betyder, at sikrede i forbindelse med denne sygdom, inden for de seneste to måneder før afrejse fra bopælslandet, ikke har været hospitalsindlagt, ikke har modtaget behandling af læge eller ikke har fået foretaget en væsentlig ændring af medicineringen. k. Udgifter, der skyldes at sikrede ikke følger behandlende læges og/eller SOS læges anvisninger. l. Udgifter som refunderes af den danske sygesikring Betingelse for AIG s erstatningspligt Skadeanmeldelse udfyldes hurtigst muligt og sendes til SOS. For at sikre en korrekt behandling af en sag vedlægges alle relevante dokumenter inklusive information om eventuel tilsvarende forsikring i andet selskab. I forbindelse med denne type skade skal man specielt være opmærksom på følgende: a. At sikrede fra behandlende læge på stedet fremskaffer lægeerklæring med diagnose, samt på anmodning giver SOS læge adgang til alle relevante sygejournaler, herunder oplysninger om tidligere sygdomsforløb. b. At sikrede, såfremt vedkommende selv har afholdt udgifter i forbindelse med sygdom eller tilskadekomst, sender originalbilag for de udgifter sikrede ønsker refunderet. 4.2 Krisehjælp Forsikringssummer 10 psykologbehandlinger pr. person 13

14 4.2.1 Hvad omfatter forsikringen? Krisehjælpsdækningen giver ret til krisehjælp ved ulykkestilfælde, dødsfald, brand eller i force majeure-situationer. I øvrigt dækkes nødvendige transportudgifter i Danmark til og fra behandlingsstedet. Behandlingerne skal gennemføres inden tre måneder fra skadesdatoen. Transport i egen bil erstattes i henhold til statens lave takster Hvad omfatter forsikringen ikke? Forsikringen dækker ikke udgifter i forbindelse med: Skader opstået for forsikrede af personlige relaterede årsager Forsikredes oplysningspligt Forsikrede har pligt til at give selskabet de oplysninger, der anses for at være nødvendige for at afgøre, om erstatningen skal udbetales Erstatning fra anden side Forsikringen dækker de faktiske udgifter efter fradrag af eventuelt tilskud fra det offentlige eller tilskud fra Sygeforsikringen Danmark Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold for, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold for forsikring tegnet hos AIG. Denne bestemmelse vedrører kun det indbyrdes forhold mellem selskaberne, som således betaler erstatningen i fællesskab. 4.3 Tandlæge og fysioterapi m.m Forsikringssummer Forsikringssum DKK Selvrisiko 25% af udgiften Hvad omfatter forsikringen? Rejseforsikringen dækker, med en selvrisiko på 25%, nedenstående: a. Behandling hos tandlæge (med autorisation i det land hvor sikrede bliver behandlet) ved akut opstået tandpine. b. Fem konsultationer hos fysioterapeut, kiropraktor, akupunktør eller zoneterapeut 14

15 4.3.3 Hvad omfatter forsikringen ikke? a. Tyggeskader. b. SOS har ret til at nedsætte eller lade erstatning af udgifter til tandbehandlingen bortfalde, såfremt dine tænder, ud fra en tandlæges vurdering, må antages at have været væsentligt dårligere end hos personer på samme alder, der følger regelmæssig kontrol og behandling anbefalet i forbindelse hermed. Udgifter til at erstatte, udskifte eller reparere proteser efter hjemkomst til bopælslandet Hvilke forpligtigelser har sikrede? Skadeanmeldelse udfyldes hurtigst muligt og sendes til SOS. For at sikre en korrekt behandling af sagen vedlægges alle relevante dokumenter inklusive information om eventuel tilsvarende forsikring i andet selskab. I forbindelse med denne type skade skal man specielt være opmærksom på følgende: a. At sikrede fra behandlende tandlæge på stedet fremskaffer lægeerklæring med diagnose, samt at man på anmodning giver SOS tandlæge adgang til alle relevante dokumenter. b. At sikrede, såfremt vedkommende selv har afholdt udgifter i forbindelse med akut tandpine/skade, fysioterapi m.m., sender originalbilag for de udgifter, der ønskes refunderet. 4.4 Hjemtransport Forsikringssummer Forsikringssum Ubegrænset Hvad omfatter forsikringen? a. Hjemtransport til bopæl/hospital i bopælsland. Det er en betingelse for dækning, at SOS læge - efter kontakt med behandlende læge - vurderer, at en sådan hjemtransport er nødvendig og forsvarlig. SOS afgør i samarbejde med den behandlende læge - efter en lægelig bedømmelse af sikredes tilstand hvilken form for hjemtransport der skal benyttes. b. Hjemsendelse af kufferter, beklædningsgenstande, toiletartikler, fotoudstyr el.lign., der må efterlades i udlandet som følge af hjemtransport. c. Transport med taxa eller lægeordineret ambulance fra hospital til bopæl i bopælslandet dækningen gælder ved udskrivelse efter hjemtransport til hospital i dit bopælsland. 15

16 d. Rejseforsikringen dækker endvidere ekstraudgifter til hjemrejse for sikredes medrejsende børn under 18 år på samme transportklasse som forældre/rejseledsagere (ikke ambulancefly), såfremt forældre og/eller rejseledsagere alle rejser hjem som følge af en dækningsberettiget hjemtransport. Ved dødsfald dækkes udgifter enten til: e. Hjemtransport til bedemand/krematorium inkl. udgifter til lovbefalede foranstaltninger - f.eks. balsamering og zinkkiste. Eller: f. Udgifter til kremering og/eller begravelse på stedet, hvis de pårørende ønsker dette rejseforsikringen dækker maksimalt et beløb, der svarer til, hvad en hjemtransport ville koste Hvad omfatter forsikringen ikke? a. Hjemtransport som følge af sikredes frygt for smittefare. b. Ny rejse eller indhentning af rejserute efter hjemkomst til bopælslandet. c. En hjemtransport arrangeret af sikrede selv, medmindre SOS ville have anbefalet hjemtransport efter samme metode eller en dyrere løsning. d. Udgifter til hjemtransport, som betales af den offentlige rejsesygesikring. 4.5 Bagage Forsikringssummer Forsikringssum DKK Hvad omfatter forsikringen? a. Rejseforsikringen omfatter de genstande, sikrede medbringer på rejsen, lejer eller køber på opholdsstedet. b. Forsikringen dækker sikredes medbragte bagage ved brand og tyveri fra aflåst hotelværelse, feriebolig eller bil samt beskadigelse af indskrevet bagage. Bortkomst eller beskadigelse af indskrevet bagage skal anmeldes jf. afsnit 1.2. c. Forsikringen erstatter genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande, såfremt de dokumenteret er mindre end to år gamle. Er genstandene mere end to år gamle, foretages afskrivning jf. afsnit d. Film, video, tegninger, manuskripter o.lign. erstattes med værdien af råmaterialet. e. En enkeltgenstand med tilbehør (fotoapparat, video etc.) er begrænset til max. DKK

17 f. Rede penge, ure og smykker af ædelt metal er begrænset til DKK og dækkes kun i forbindelse med indbrudstyveri på hotelværelse, safety box, eller hvor genstanden bæres på/af sikrede og bemærkes af sikrede i gerningsøjeblikket. g. I forbindelse med indbrudstyveri skal der foreligge en politirapport. h. Forsikringen dækker omkostninger ved genanskaffelse af rejsebilletter, kreditkort, rejsechecks og pas. Omkostningerne omfatter nødvendig transport, foto, gebyrer, telefonsamtaler o.lign. Denne dækning er begrænset til DKK i. Rede penge dækkes med DKK ved brand, tyveri og ran/røveri. j. Tyveri af sportsudstyr, når der er tale om indbrudstyveri fra forsvarligt aflåst bygning. k. Tyveri af genstande som følge af simpelt tyveri erstattes med op til dkk 1.000, Hvad omfatter forsikringen ikke? a. Slidtage, ridser, skrammer og/eller gradvis forringelse af kufferter o.lign. b. Skader, som er fremkaldt af sikrede selv. c. Glemte, tabte eller forlagte genstande. d. Genstande, der sendes særskilt, idet disse ikke er dækket under transport, eller før sikrede afhenter dem. e. Tyveri af genstande, der er uden effektiv opsyn. Sikrede må ikke forlade sin bagage, heller ikke for kortere tid, såfremt bagagen ikke er låst inde i feriebolig, motorkøretøj, campingvogn el. lign. f. Tyveri eller indbrud, hvor der ikke er synlige tegn på indbrud. g. Tyveri fra uaflåst hotelværelse, feriebolig eller bil. h. Indirekte tab, herunder tab i forbindelse med misbrug af kreditkort og rejsechecks. i. Kontaktlinser eller proteser. j. Motor- og påhængskøretøjer, samt tilbehør til disse. k. Enhver form for elektronisk udstyr. l. Hvis dokumentation ikke fremskaffes i de tilfælde, hvor det er sædvanligt og normalt, at man kan dokumentere sit tab. m. Genstande, der bruges i erhvervsmæssig henseende. n. Der ydes ikke erstatning for den tid, det måtte tage at genanskaffe mistede effekter. o. Simpelt tyveri af rede penge, ure og smykker af ædelt metal og fotoudstyr. 17

18 4.5.4 Hvordan beregnes erstatningen? a. For genstande, der er mere end to år gamle, købt som brugte eller i forvejen beskadigede, fastsættes erstatningen til genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande, med fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. b. AIG kan vælge at lade beskadigede genstande reparere eller udbetale et beløb, der svarer til reparationsudgiften eller genstandens værdiforringelse. c. AIG er berettiget, men ikke forpligtet, til at genlevere. Hvis genlevering ikke ønskes af sikrede, vil sikrede modtage en erstatning svarende til udgiften ved genlevering Særlig bestemmelse I tilfælde af manglende dokumentation for pris og anskaffelsestidspunkt er SOS berettiget til at reducere erstatningsudbetalingen Hvilke forpligtelser har sikrede? Skadeanmeldelse udfyldes hurtigst muligt og sendes til SOS. For at sikre en korrekt behandling af sagen vedlægges alle relevante dokumenter inklusive information om eventuel tilsvarende forsikring i andet selskab. I forbindelse med denne type skade skal man specielt være opmærksom på følgende: a. I tilfælde af tyveri af bagage skal anmeldelse af skaden ske til nærmeste politimyndighed, og originalkvittering herfor sendes til SOS. Såfremt der undtagelsesvis ikke kan foretages anmeldelse på stedet, f.eks., på grund af umiddelbart forestående afrejse, kontaktes SOS for nærmere instruktioner. b. Ved bortkomst af indskreven bagage skal der foretages anmeldelse til luftfartsselskabet eller anden transportør. Kvittering herfor skal sendes til SOS i form af en original PIR eller anden dokumentation fra transportøren. c. I tilfælde af beskadigelse af indskrevet bagage må disse ikke smides ud før tilladelse er givet, eller skaden er opgjort. På forlangende skal de beskadigede effekter sendes til SOS. d. Som dokumentation for effekternes alder og værdi, skal originale kvitteringer garantibeviser el.lign. original dokumentation sendes til SOS. Endvidere skal det specificeres, hvilke effekter der kræves erstatning for. Der skal angives art, mærke, type, alder, og købspris umiddelbart før skaden. 18

19 4.6 Bagageforsinkelse med fly Forsikringssummer Forsikringssum DKK 500 pr. døgn, max. DKK Hvad omfatter forsikringen? I tilfælde af at sikredes indskrevne bagage er mere end fem timer forsinket i forhold til sikredes ankomst til rejsemålet uden for bopælslandet, dækker forsikringen rimelige og nødvendige udgifter til erstatningskøb med op til DKK 500 pr. døgn i maksimum fem døgn Hvad omfatter forsikringen ikke? Bagage, der ikke er indskrevet til transport med samme transportmiddel, som sikrede benytter. Erstatningskøb, der foretages, efter at bagagen er kommet frem til bestemmelsesstedet, er ikke dækket af rejseforsikringen Hvilke forpligtelser har sikrede? Skadeanmeldelse udfyldes hurtigst muligt og sendes til SOS. For at sikre en korrekt behandling af sagen vedlægges alle relevante dokumenter inklusive information om eventuel tilsvarende forsikring i andet selskab. I forbindelse med denne type skade skal man specielt være opmærksom på, at det er en betingelse for AIG s erstatningspligt, at der foreligger: a. Original dokumentation for forsinkelsen - ved indskreven bagage original PIR. b. Billet(-ter) eller indtegningsbevis(-er). c. Dokumentation for det afholdte rimelige erstatningskøb. 4.7 Rejseulykke invaliditet (varigt mén) Forsikringssummer Forsikringssum DKK Hvad omfatter forsikringen? a. Sikrede har krav på invaliditetserstatning, såfremt et ulykkestilfælde har medført en varig méngrad på mindst fem procent. Méngraden fastsættes så snart, det er lægeligt muligt, dog senest tre år efter ulykkestilfældet. Et ulykkestilfælde hvorved forstås en tilfældig af den sikredes vilje uafhængig pludselig udefra kommende indvirkning på legemet som har påvi- 19

20 selig beskadigelse af dette tilfølge. b. Méngraden fastsættes efter den medicinske invaliditetsgrad i henhold til Arbejdsskadestyrelsens méntabel uden hensyn til sikredes erhverv. c. Invaliditetserstatningen udgør den til méngraden svarende procent af forsikringssummen. Invaliditetsgraden for tab af flere legemsdele kan ikke overstige 100 procent. d. Bestående invaliditet kan ikke bevirke, at erstatningen bliver højere, end hvis en sådan invaliditet ikke havde været til stede. e. Det er en forudsætning for dækning, at sikrede er i live på tidspunktet for erstatningsudbetalingen Hvad omfatter forsikringen ikke? a. Invaliditet, der forårsages af sygdom. b. Erstatning for bestående invaliditet. c. Enhver sygdom og udløsning af latente sygdomsanlæg, selvom sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde, såvel som ulykkestilfælde, der skyldes sygdom, og forværring af følgerne af ulykkestilfælde, der skyldes en tilstedeværelse eller tilfældig tilstødende sygdom. d. Invaliditet, der forårsages ved udøvelse af professionel og farlig sport jf e. Invaliditet i forbindelse med erhvervsarbejde Ankemulighed Méngradens størrelse skal, såfremt sikrede forlanger det, fastsættes endeligt af Arbejdsskadestyrelsen. Omkostningerne hertil betales af sikrede Hvilke forpligtelser har sikrede? Skadeanmeldelse udfyldes hurtigst muligt og sendes til SOS. For at sikre en korrekt behandling af sagen vedlægges alle relevante dokumenter inklusive information om eventuel tilsvarende forsikring i andet selskab. I forbindelse med denne type skade skal man specielt være opmærksom på følgende: a. Det er vigtigt for korrekt bedømmelse af AIG s erstatningspligt, at en nøjagtig beskrivelse af hændelsen fremgår af anmeldelsen. Såfremt sikrede har været under læge- og/eller hospitalsbehandling, skal dette fremgå af anmeldelsen sammen med oplysning om navn og adresse på læge og/eller hospital. b. Såfremt sikrede er i besiddelse af en lægerapport eller hospitalsjournal, skal disse indsendes i original form. c. Såfremt der er optaget politirapport, skal dette oplyses, evt. ved indsendelse af udleveret kvittering for anmeldelsen. 20

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER årsrejseforsikring enkeltperson eller husstand Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed seniorre jseforsikring SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring ungdom Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

[1] AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr. 34 61 76 94 Tel. : (+45) 9137 5300 Fax.

[1] AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr. 34 61 76 94 Tel. : (+45) 9137 5300 Fax. [1] FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikring FERIEREJSEFORSIKRING Verden hhv. 89.0.01.620-0005 360 og 89.0.01.620-0006 360+ Dækninger og summer(sum i DKK) Dækning Dækningssum 360 DKK Dækningssum

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser [1] Forsikringsbetingelser (udgave: 2-0814) Sammenhold din police (bestilling) med indholdsfortegnelsen nedenfor og find dine betingelser i dette dokument. INDHOLD: SIDE FERIEREJSEFORSIKRING Europa (EU/EØS)

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings ÅRSREJSEFORSIKRING Verden 89.0.01.620-0010

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings ÅRSREJSEFORSIKRING Verden 89.0.01.620-0010 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings ÅRSREJSEFORSIKRING Verden 89.0.01.620-0010 Dækninger og summer (sum i DKK) Dækning Dækningssum DKK Rejsesyge Ubegrænset Hjemtransport Efter regning Bagage

Læs mere

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen.

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen. N O T A T Dækningsområdet for rejsesygesikringen pr.1. januar 2008 Den 1. januar 2008 træder de nye regler om rejsesygesikringen i kraft. Der sker 2 ændringer: Dækningsområdet indskrænkes og dækning af

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING EU/EØS inkl. Tyrkiet 89.0.01.620-0012

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING EU/EØS inkl. Tyrkiet 89.0.01.620-0012 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING EU/EØS inkl. Tyrkiet 89.0.01.620-0012 Dækninger og summer (sum i DKK) Dækning Dækningssum DKK Rejsesyge Ubegrænset Hjemtransport Efter

Læs mere

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET Forsikringsbetingelser nr. 200 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Verden inkl. USA/Canada 89.0.01.620-0014

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Verden inkl. USA/Canada 89.0.01.620-0014 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Verden inkl. USA/Canada 89.0.01.620-0014 Dækninger og summer (sum i DKK) Dækning Dækningssum DKK Rejsesyge Ubegrænset Hjemtransport

Læs mere

Din sikkerhed på ferien FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DFDS Seaways Årsrejse-/ og enkeltrejseforsikring Europa Forsikringsbetingelser nr. 89.0.01.

Din sikkerhed på ferien FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DFDS Seaways Årsrejse-/ og enkeltrejseforsikring Europa Forsikringsbetingelser nr. 89.0.01. Din sikkerhed på ferien FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DFDS Seaways Årsrejse-/ og enkeltrejseforsikring Europa Forsikringsbetingelser nr. 89.0.01.633 Dækninger og summer(sum i DKK) Dækning Dækningssum DKK

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Verden ekskl. USA/Canada 89.0.01.620-0013

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Verden ekskl. USA/Canada 89.0.01.620-0013 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Verden ekskl. USA/Canada 89.0.01.620-0013 Dækninger og summer (sum i DKK) Dækning Dækningssum DKK Rejsesyge Ubegrænset Hjemtransport

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER

LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER 1 Indledende betingelser Hvem kan købe rejseforsikringen? Rejseforsikringen kan tegnes af ferie- og studierejsende, som rejser med Lisa Sprogrejser. Rejsende kan

Læs mere

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET Forsikringsbetingelser nr. 205 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark Gældende fra 1. januar 2011 REJSEFORSIKRING UNDER

Læs mere

Nr. 1.0. LIC Forsikring underagent for Mondux Assurance Agentur A/S, Borupvang 2B, 2750 Ballerup, telefonnr. 70272727, CVR nr.

Nr. 1.0. LIC Forsikring underagent for Mondux Assurance Agentur A/S, Borupvang 2B, 2750 Ballerup, telefonnr. 70272727, CVR nr. FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 1.0 ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION A Generelle betingelser 1. Forsikringsselskab side 3 2. Anmeldelse af skade side 3 3. Hvem er omfattet af forsikringen

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R RE JSEFORSIKRING ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 er S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R der omfatter USA. Vores rejseforsikringer

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital

Læs mere

Lisa Sprogrejser forsikringsbetingelser

Lisa Sprogrejser forsikringsbetingelser Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 DK 1790 Copenhagen V CVR No. : 62940514 Lisa Sprogrejser forsikringsbetingelser Phone: +45 33 25 25 25 www.erv.dk Kapitel 1 Indledende betingelser Hvem

Læs mere

Fra 2012 Til 2013. Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge. Hospice 25.000 Hospice 100.000. Ny Lægeordineret hjemmepleje 40.

Fra 2012 Til 2013. Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge. Hospice 25.000 Hospice 100.000. Ny Lægeordineret hjemmepleje 40. ihi Bupa udstationering ændringsliste 2013 DKK Ændringer til dækninger Fra 2012 Til 2013 Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge Transport ved alvorlig sygdom og alvorlig tilskadekomst til egnet

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOM Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R G O U D A R E J S E F O R S I K R I N G S I K

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Rejseforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK VI ER MED DIG OVERALT Rejseforsikring fra Bupa Global Travel er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

Ud i livet. - med gode kort på hånden

Ud i livet. - med gode kort på hånden I n d b o f o r s i k r i n g U l y k k e s f o r s i k r i n g Å r s r e j s e f o r s i k r i n g Ud i livet - med gode kort på hånden Ud i livet Når du springer ud i livet og flytter hjemmefra skal

Læs mere

vi er med dig overalt

vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2011 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 EP FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Afbestillingsforsikring Sektion A Fælles betingelser Police nr. 85.0.01.303-0000 1.0

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring DFDS Seaways Travel Guard Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring TRAVEL GUARD Afbestillingsforsikring DFDS Seaways afbestillingsforsikring, gældende fra 1.

Læs mere

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende)

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende) Hjemrejseforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 85.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forhold ved skadetilfælde 2. Hvem er dækket af forsikringen 3. Hvilke rejser dækker

Læs mere

Rejseforsikring 2013

Rejseforsikring 2013 Rejseforsikring 2013 Information fra Sygeforsikringen "danmark" Tag trygheden med på ferie Vælg den rigtige dækning Som medlem af "danmark" har du mulighed for at tegne en rejsefor - sik ring, der dækker

Læs mere

Din sikkerhed på forretningsrejsen

Din sikkerhed på forretningsrejsen Din sikkerhed på forretningsrejsen DANSK REJSEFORSIKRING Erhvervsrejseforsikring Betingelsesnr. 89.0.01.620-0009 Dækninger: Sum i DKK Sygdom og hjemtransport ubegrænset - lægebehandling - hospitalsindlæggelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne

Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr : 62940514 Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Forsikringsbetingelser nr. 59 I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 01.04.07 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INDLEDENDE

Læs mere

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet).

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30.1. Sikrede. (Gælder kun, hvis det fremgår af din police). For ferierejsedækningen

Læs mere

Vi er med dig. Forretningsrejse

Vi er med dig. Forretningsrejse Vi er med dig overalt Forretningsrejse Ændringsliste 2014 Ændringer til Betingelserne Artikel Fra 2013 Til 2014 1.1 Forsikringen kan tegnes af virksomheder, organisationer og foreninger (forsikringstager),

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

Læs mere

vi er med dig overalt

vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2013 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig

Læs mere

AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr Tel. : (+45) Fax.

AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr Tel. : (+45) Fax. Din sikkerhed på ferien FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DanskUngRejseforsikring Europa 89.0.01.620-0015 Verden 89.0.01.620-0016 Verden ekskl. USA/Canada 89.0.01.620-0017 Dækninger og summer (sum i DKK) Dækning

Læs mere

Rejseforsikring. MasterCard Gold. Nr. 5015

Rejseforsikring. MasterCard Gold. Nr. 5015 Rejseforsikring Betingelser Rejseforsikring MasterCard Gold Nr. 5015 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Rejseperiode...

Læs mere

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX Business Erhvervsrejseforsikring Betingelser nr. 770 Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX BUSINESS Erhvervsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 770 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Indledende bestemmelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE PLATINUM

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE PLATINUM MASTERCARD CORPORATE PLATINUM MASTERCARD CORPORATE PLATINUM Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger Gældende fra 1. juli 2015 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police

Læs mere

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 03J Policenummer 5814260196 Gældende fra 1. juli 2013. SEKTION A FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringen 1.1 Hvem

Læs mere

UDSTATIONERINGSFORSIKRING

UDSTATIONERINGSFORSIKRING UDSTATIONERINGSFORSIKRING ÅRSAFTALE FOR VIRKSOMHEDER Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Sydbank MasterCard Sydbanks tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Ring til Sydbanks, når du har brug for din rejseforsikring enten til akut skadehjælp eller til skader efter hjemkomsten til Danmark

Læs mere

Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring :

Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring : Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring : Police nr. 97.90.1.040. Tillægsdækningen træder i kraft den 1. januar 2012. Indhold: 1: Fører- og passagerulykkesforsikring side 2 2: Rejseforsikring

Læs mere

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 5108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1 INDLEDENDE

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Ferierejseforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Ferierejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Ferierejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-13 Ferierejseforsikringen er et tillæg til Trygds familieforsikring, og det fremgår af policen om ferierejseforsikring er tegnet.

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. F 203507 Forsikringsbetingelser

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Produkt- og forsikringsoversigt

Produkt- og forsikringsoversigt Produkt- og forsikringsoversigt I samarbejde med PenSam Forsikring har PenSam Bank sammensat en række forsikringsdækninger til dit MasterCard. I denne folder kan du finde en oversigt over alle forsikringsydelser,

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Betingelser Nr. 04101 Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 HVORDAN ER DU FORSIKRET?... 2 1. Hvem dækker forsikringen?... 2 2. Hvad dækkes?... 2 3. Hvordan kan forsikringen købes?... 2 4. Hvornår

Læs mere

Tjenesterejseforsikringen

Tjenesterejseforsikringen Cirkulære om Tjenesterejseforsikringen 2015 Cirkulære af 15. april 2015 Modst. nr. 012-15 J.nr. 2015-1756-0085 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Om tjenesterejseforsikringen... 5 3.

Læs mere

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvemerdækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813

REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Anmeldelse af skade: FR Forsikringsservice ApS, Søndre Alle 39, 4600 Køge, (09.00 15.00): Tlf. (+45) 7027 0304

Anmeldelse af skade: FR Forsikringsservice ApS, Søndre Alle 39, 4600 Køge, (09.00 15.00): Tlf. (+45) 7027 0304 Tillægsdækning til QBE Danmark motorcykelforsikring Police 97.90.1.040. Rev. 15092015. Indhold: Fører- og passagerulykkesforsikring Rejseforsikring ved motorcykelferie Nøgledækning Punkteringsdækning Fejltankningsdækning

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 811 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER LIC Forsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikring Gældende fra 01.01.09 SEKTION A Police nr. 89 0 01 612 FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringsgiver og forsikringstager

Læs mere

AIG Europe, dansk filial af AIG Europe Limited United Kingdom, CVR nr. 34 61 76 94, Tel. (+45) 3373 2400 Fax (+45) 3373 2470

AIG Europe, dansk filial af AIG Europe Limited United Kingdom, CVR nr. 34 61 76 94, Tel. (+45) 3373 2400 Fax (+45) 3373 2470 Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring Police 97.90.1.040. Rev. 220914. Indhold: Fører- og passagerulykkesforsikring Rejseforsikring ved motorcykelferie Nøgledækning Punkteringsdækning

Læs mere

Loyalitesprogram betingelser F LER E FOR DELE JO L ÆNGER E DU B LIVER

Loyalitesprogram betingelser F LER E FOR DELE JO L ÆNGER E DU B LIVER Loyalitesprogram betingelser F LER E FOR DELE JO L ÆNGER E DU B LIVER Indhold SIDE DÆKNING ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 3 Autohjælp 4 Fører- og passagerulykkesforsikring 7 Trækkrog 7 Fri kilometer 7 Reparation ved stenslag

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade)

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING Policenummer: Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SKADELIDTE Navn: CPR

Læs mere

Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Verden inkl. USA/Canada

Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Verden inkl. USA/Canada FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Verden inkl. USA/Canada 89.0.01.620-0014 Dækninger og summer (sum i DKK) Dækning Dækningssum DKK Rejsesyge Ubegrænset Hjemtransport

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring

Erhvervsrejseforsikring Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks

Læs mere

Tjenesterejseforsikringen

Tjenesterejseforsikringen Cirkulære om Tjenesterejseforsikringen 2010 Cirkulære af 21. december 2010 Perst. nr. 050-10 J.nr. 10-5414-49 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Om tjenesterejseforsikringen... 5 3.

Læs mere

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM Rejse Verden Risikoen er afdækket i: ihi Bupa Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers Alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61

Læs mere

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 0 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 812 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Rejseforsikring under statslige Tjenesterejser mv. i udlandet

Rejseforsikring under statslige Tjenesterejser mv. i udlandet Rejseforsikring under statslige Tjenesterejser mv. i udlandet Forsikringsbetingelser nr. 205 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark Gældende fra 1. januar 2016 Rejseforsikring under

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

Nr. 2.0. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S, A. C. Meyers Vænge 9, 2450 København SV, telefonnr. 70272727, CVR nr.

Nr. 2.0. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S, A. C. Meyers Vænge 9, 2450 København SV, telefonnr. 70272727, CVR nr. FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 2.0 ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION A Generelle betingelser 1. Forsikringsselskab side 3 2. Anmeldelse af skade side 3 3. Hvem er omfattet af forsikringen

Læs mere

Årsafbestillingsforsikring Europa

Årsafbestillingsforsikring Europa Årsafbestillingsforsikring Europa ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Europa FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 4108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1.1 Hvilke dækninger indeholder

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 825 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 II. Hvad gør jeg, hvis når du får brug for din forsikring 4 III. Forsikringsbetingelser

Læs mere

Feriedækning Verden. Forsikringsbetingelser nr. 810 Ferie

Feriedækning Verden. Forsikringsbetingelser nr. 810 Ferie Feriedækning Verden Forsikringsbetingelser nr. 810 Ferie FERIEDÆKNING VERDEN Årsaftale for virksomheder FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 810-FERIE I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 1.

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rejseforsikring. 100% tryghed året rundt

Rejseforsikring. 100% tryghed året rundt Rejseforsikring 100% tryghed året rundt 100% tryghed med Gouda rejseforsikring Med en Gouda Rejseforsikring får du 100% tryghed, når du rejser på korte eller længere rejser. Bliver du syg på din rejse,

Læs mere

Nr. 2.0. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S, Bredgade 76, 1260 København K, telefonnr. 70272727, CVR nr. 42753211

Nr. 2.0. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S, Bredgade 76, 1260 København K, telefonnr. 70272727, CVR nr. 42753211 FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 2.0 ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION A Generelle betingelser 1. Forsikringsselskab side 3 2. Anmeldelse af skade side 3 3. Hvem er omfattet af forsikringen

Læs mere

SENIORREJSEFORSIKRING

SENIORREJSEFORSIKRING SENIORREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 761 Til rejser i hele verden for rejsende, der er fyldt 70 år Forhåndstilsagn er en forudsætning for dækning Denne forsikring dækker kun, når du har fået

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 13 Rejseforsikring MasterCard Platinum Betingelser Nr. RPMP 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt Årsrejseforsikring med afbestilling 100% tryghed året rundt 100% tryghed med en Gouda årsrejseforsikring Med en Årsrejseforsikring er du fuldt dækket i et helt år på alle ferierejser af op til en måneds

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og

Læs mere