Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard"

Transkript

1 Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard - Kontorer - Skoler - Daginstitutioner - Døgninstitutioner Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Indhold side

2 0. Forord 1. Vejledningens opbygning Den samlede handlingsplan, sammenhæng med andre rengøringsområder 2. Vejledningens anvendelse og sigte Den gode standard, Check- og prioriteringslister, Handlingsplan med opfølgning for arbejdsmiljøemnerne 3. Rengøringsaktiviteter Oversigt over rengøringsaktiviteter på kontorer, skoler og dag- og døgninstitutioner 4. Ledelsesindsatsen i arbejdsmiljøet Ansvar og samarbejde, sikkerhedsorganisation 5. Særlige indsatser Årets temaer 6. Den gode standard Beskrivelse af "Den gode Standard" for elementerne af de enkelte arbejdsmiljøemner: ?? Velfærdsfaciliteter 9?? Rengøringsrum 9?? Rengøringsmidler 10?? Tekniske hjælpemidler 10?? Personlige værnemidler 11?? Arbejdsmetoder 12?? Ergonomi 13?? Indeklima, lys og ventilation 14?? Arbejdets organisering og instruktion Check- og prioriteringslister Handlingsplan med opfølgning 16 Bilag 1: Check- og prioriteringslister 17 Bilag 2: Handlingsplan med opfølgning Forord Kontorer, Skoler, Dag- og Døgninstitutioner 2

3 Gennem de senere år har der været øget opmærksomhed på arbejdsmiljøforholdene i rengøringsbranchen. Der er gennemført en række undersøgelser af arbejdsmiljøet i branchen og Branchearbejdsmiljørådet har med løbende mellemrum udsendt vejledninger om emnet. Arbejdsministerens handlingsprogram om Rent arbejdsmiljø år 2005 samt de seneste ændringer af arbejdsmiljøloven har gjort det aktuelt, at Branchearbejdsmiljørådet udarbejder et materiale, der muliggør at rengøringsvirksomheder og deres ansatte selv kan udvikle og forbedre arbejdsmiljøet. Branchearbejdsmiljørådet vil med denne vejledning hjælpe virksomhederne til et systematisk arbejde med arbejdspladsvurderinger og handlingsplaner. I alt udsendes 5 vejledninger, som retter sig mod de forskellige delbrancher af rengøring og indgår i et miljøstyringssystem for rengøring, der udsendes samtidigt. Branchearbejdsmiljørådet har valgt at udsende materialet i form af en vejledning for at sikre, at materialet får den størst mulige effekt på arbejdsmiljøet inden for rengøringsbranchen. Vejledningerne har været drøftet med Arbejdstilsynet, og Arbejdstilsynets bemærkninger er indarbejdet. Arbejdstilsynets samspil med virksomhederne vil tage udgangspunkt i virksomhedernes egen forudsætninger, herunder virksomhedens arbejdspladsvurderinger og arbejdsmiljøarbejdet samt opstillede handleplaner for det fremtidige arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet vil dog fortsat udøve almindelig tilsynsvirksomhed indenfor rengøringsbranchen i overensstemmelse med At-cirkulæreskrivelse om Arbejdstilsynets kontrolfunktioner og At-cirkulæreskrivelse om tilsynets vejledningsfunktioner. Kontorer, Skoler, Dag- og Døgninstitutioner 3

4 1. Vejledningens opbygning Den samlede handlingsplan omfatter følgende rengøringsområder:?? Kontorer, skoler og dag- og døgninstitutioner?? Hospitaler og sygehuse?? Hoteller?? Levnedsmiddelindustri og storkøkkener?? Tog, fly og bus. For hvert rengøringsområde udarbejdes en separat vejledning, og der redegøres for "Den gode standard" inden for følgende emner:?? Velfærdsfaciliteter?? Rengøringsrum?? Rengøringsmidler?? Tekniske hjælpemidler?? Værnemidler?? Arbejdsmetoder?? Ergonomi?? Indeklima, lys og ventilation?? Arbejdets organisering og instruktion. Denne vejledning er udarbejdet for kontor-, skole- og dagog daginstitutionsrengøring. Kontorer, Skoler, Dag- og Døgninstitutioner 4

5 2. Vejledningens anvendelse og sigte Vejledningen beskriver, hvordan der kan udarbejdes konkrete handlingsplaner for udviklingen af arbejdsmiljøet i den enkelte virksomhed eller indenfor et rengøringsområde. I vejledningen er arbejdsmiljøet opdelt i en række arbejdsmiljøemner : velfærdsfaciliteter, rengøringsrum, rengøringsmidler, tekniske hjælpemidler, værnemidler, arbejdsmetoder, ergonomi, indeklima, lys og ventilation, samt arbejdets organisering og instruktion. For hvert af disse arbejdsmiljøemner findes to sæt værktøj:?? I vejledningens afsnit 6: En beskrivelse af, hvad der er god standard for det pågældende emne og?? Bagest i vejledningen: En check- og prioriteringsliste, som bruges til at sammenholde de aktuelle arbejdsmiljøforhold med den gode standard og til at beskrive og prioritere løsningsforslag. Begge disse værktøjer anvendes af sikkerhedsgrupperne. Sikkerhedsorganisationen vurderer behovet for, at checklisterne eventuelt skal tilpasses den enkelte virksomheds særlige forhold. Ved at anvende disse værktøjer bliver arbejdsmiljøet gennemgået og vurderet systematisk. Dermed skabes der grundlag for at fastlægge konkrete handlingsplaner for udviklingen af virksomhedens arbejdsmiljø, der kan tilfredsstille behovet for arbejdspladsvurdering i virksomheden. Disse konkrete handlingsplaner kan således være virksomhedens arbejdspladsvurdering for rengøringsfunktionen. Udover den systematiske vurdering af arbejdsmiljøet og udarbejdelsen af konkrete handlingsplaner anbefales det at skabe større fælles engagement i arbejdet med at udvikle virksomhedens arbejdsmiljø ved at fastlægge et særligt årets tema, som alle sikkerhedsgrupper, medarbejdere og ledere skal gøre en særlig indsats for at udvikle. I vejledningens afsnit 5 beskrives det nærmere, hvordan virksomheden kan anvende årets tema som et redskab i arbejdsmiljøarbejdet. Kontorer, Skoler, Dag- og Døgninstitutioner 5

6 3. Rengøringsaktiviteter Kontor-, skole- og dag- og døgninstitutionsrengøring er generelt karakteriseret ved følgende rengøringsaktiviteter:?? Klargøring af rum, f.eks. flytning af møbler, så man kan gøre rent?? Afrydning, tømning af askebægre, papirkurve og lignende?? Tavlevask?? Fjernelse af støv, som stammer fra aktiviteter i lokalet?? Rengøring af gulve?? Fjernelse af snavs og salt fra gulve, et særligt problem i vinterperioden?? Rengøring af højt og lavt inventar?? Fjernelse af pletter og lignende, lokalt på inventar og gulve?? Rengøring af køkkener?? Rengøring af vådrum, vask af gulve og herunder inventar?? Skumrengøring af flisebelægninger. Hertil kan komme mere specielle aktiviteter som:?? Rengøring med særlige hygiejnekrav, f.eks. institutioner?? Udskiftning af toiletpapir, håndklæder, linned, sæbe etc.?? Andre mere ad hoc prægede serviceopgaver som hovedrengøring, tekstilrengøring etc. Generelt udføres rengøringsaktiviteterne med følgende hjælpemidler:?? Rengøringsmidler i form af vand, kemikalier, sæber mv.?? Rengøringsvogne med gummiskraber, mopper, klude og rengøringsmidler samt affaldsposer, servietter mv.?? Støvsugere?? Kombinationsmaskiner?? Vandsugere?? Skumanlæg. Kontorer, Skoler, Dag- og Døgninstitutioner 6

7 Arbejdsmiljøproblemerne relaterer sig specielt til:?? Instruktion og arbejdstilrettelæggelse?? Brug og opbevaring af rengøringsmidler?? Rengøring af vanskeligt tilgængeligt inventar (højt, lavt, stor afstand)?? Fysisk belastning og behov for afveksling i arbejdet, som beskrives i rengøringsplaner. Påvirkningerne kan være fra EGA ved gulvrengøring og trappevask?? Adgang til velfærdsfaciliteter?? Værnemidler. 4. Ledelsesindsatsen i arbejdsmiljøet Efter arbejdsmiljøloven har arbejdsgiveren hovedansvaret for, at arbejdsmiljøet er i orden. Samtidig har arbejdsgiveren pligt til at etablere og udvikle sikkerhedsorganisationen, og alle, både lederne og medarbejderne i virksomheden, skal deltage i samarbejdet om arbejdsmiljøindsatsen. Det er vigtigt at virksomheden anerkender arbejdsmiljøarbejdet som en vigtig ledelsesopgave og støtter arbejdslederne i at engagere sig i den. Lederne skal være uddannede til at kunne håndtere denne ledelsesopgave (oplæring, instruktion og tilsyn), have ledelsesmæssig opbakning og have mulighed for at få arbejdsmiljøfaglig støtte fra f.eks. en sikkerhedsleder eller andre. Så vil arbejdslederne have mulighed for at løse arbejdsmiljøopgaverne ledelsesmæssigt effektivt og professionelt og samtidig kan de leve op til det selvstændige, personlige strafansvar, de efter arbejdsmiljøloven har for arbejdsmiljøet indenfor deres ledelsesområde. Et vigtigt redskab i dialogen mellem virksomhedens ledelse, sikkerhedsorganisationen og medarbejderne er APV (ArbejdsPladsVurdering). Med APV får virksomheden et systematisk overblik over arbejdsmiljøforholdene, og den får dermed grundlag for at kunne planlægge en langsigtet arbejdsmiljøindsats, hvor arbejdsmiljøproblemer kan løses hensigtsmæssigt, f.eks. i kombination med at teknologiske eller organisatoriske problemer løses samtidig. Sikkerhedsorganisation Sikkerhedsorganisationen har især til opgave at understøtte virksomhedens arbejdsmiljøindsats ved at kontrollere arbejdsmiljøforholdene og rådgive om, hvordan arbejdsmiljøet kan forbedres. Kontorer, Skoler, Dag- og Døgninstitutioner 7

8 Der skal være en sikkerhedsorganisation i alle virksomheder med mindst 5 ansatte. Hvis virksomheden har færre end 20 ansatte, skal sikkerhedsorganisationen bestå af en eller flere sikkerhedsgrupper, hver sammensat af en arbejdsleder og en sikkerhedsrepræsentant. Hvis virksomheden har mindst 20 ansatte skal sikkerhedsorganisationen også omfatte et sikkerhedsudvalg med repræsentanter for sikkerhedsgrupperne og virksomhedens øverste ledelse. Hvis virksomheden har over 35 ansatte, skal der, hvis medarbejderne ønsker det, også være et samarbejdsudvalg. Reglerne for oprettelse af samarbejdsudvalg er dog anderledes på det offentlige område. Det er vigtigt, at ledelsen benytter disse organiserede samarbejdsmuligheder til at skabe rammer om samarbejdet i virksomheden, der sikrer, at den enkelte medarbejder inddrages direkte i arbejdsmiljøindsatsen og derigennem engageres til selv at medvirke til, at arbejdsmiljøet forbedres. Ved rengøring, som finder sted på en udeadresse, skal arbejdsgiveren samarbejde med den stedlige arbejdsgiver om arbejdsforholdene. Oplysninger af betydning for rengøringsmedarbejdernes sikkerhed og sundhed skal udveksles og videreformidles til medarbejderne, som er forpligtet til at overholde sikkerhedsforskrifter, der gælder på arbejdsstedet, foruden sikkerhedsforskrifter fra egen arbejdsgiver. Den stedlige arbejdsgiver skal herudover deltage i etableringen af nødvendige foranstaltninger i relation til det rengøringsarbejde, der skal udføres. 5. Særlige indsatser Ledelsen udvælger i samarbejde med sikkerhedsudvalg/hovedsikkerhedsudvalg emner til "Årets temaer" og sikrer, at der er tilstrækkelig viden til at forbedringerne kan finde sted. Ledelsen opsætter i samarbejde med sikkerhedsudvalg mål for de prioriterede temaer. Ledelsen sikrer, at såvel arbejdsledere og de ansatte som sikkerhedsgrupperne motiveres for at nå de opstillede mål. Det er ledelsens ansvar at sikre de nødvendige ressourcer til, at målene kan nås. Kontorer, Skoler, Dag- og Døgninstitutioner 8

9 I samarbejde med sikkerhedsudvalget foretager ledelsen en evaluering af målopfyldelsen for årets emner og prioriterer næste års emner. 6. Den gode standard I de efterfølgende afsnit beskrives kort eksempler på Den gode standard for elementer af arbejdsmiljøspørgsmål inden for de generelle kategorier af arbejdsmiljøemner. 6.1 Velfærdsfaciliteter Gode velfærdsfaciliteter er kendetegnet ved:?? Garderobe, omklædningsrum, bade- og toiletfaciliteter, spiseplads med lette køkkenfaciliteter som kaffemaskine mv., samt adgang til telefon?? Adgang til samme spisefaciliteter som for arbejdspladsens øvrige personale?? Aflåselige skabe til opbevaring af personlige ejendele, smykker og lignende?? Tilstrækkelige faciliteter til personlig hygiejne og skift af tøj, afhængig af brugen af særlige rengøringsmidler og kemikalier. Reference: "At-meddelelse Velfærdsforanstaltninger". 6.2 Rengøringsrum Gode rengøringsrum kendetegnes ved:?? Antal og placering af rengøringsrum er passende for arbejdspladsen?? Ryddelige reoler eller skabe til placering af rengøringsmidler, klude, affaldssække, mopper, servietter, papir, etc.?? På reoler eller i skabe er der systematisk og ryddelig, og en passende lagerstørrelse af de enkelte materialer?? Rengøringsplaner og brugsanvisninger er i rengøringsrum?? Der er udslagsvask med varmt og koldt vand placeret i passende højde, samt gulvrist til afløb?? God ventilation eller udluftning?? God belysning?? Der er tilstrækkelig gulvplads i rengøringsrummene til at kunne stille og få let adgang til rengøringsvogne og støvsugere?? Rengøringsrum er aflåselige og anvendes ikke til andre formål. Kontorer, Skoler, Dag- og Døgninstitutioner 9

10 6.3 Rengøringsmidler Godt arbejdsmiljø med rengøringsmidler opnås ved:?? Substitution af rengøringsmidler til mindre arbejdsmiljøog miljøbelastende midler?? Anvendelse af så få typer af rengøringsmidler som muligt, af hensyn til reduktion af mulighed for forkert anvendelse og heraf følgende skader på personer og inventar, samt af hensyn til ressourceforbrug og rengøringstid?? Instruktion i korrekt brug af rengøringsmidler og evt. nødvendige værnemidler?? Efterlevelse af forskrifter for arbejde med rengøringsmidler og desinfektionsmidler?? At etiketter og brugsanvisninger, der tydeligt beskriver rengøringsmidlers anvendelse og evt. beskyttelsesforanstaltninger, placeres i rengøringsrummet sammen med de respektive midler?? At rengøringsmidlet er mærket i overensstemmelse med lovkrav?? At personlige værnemidler er CE-mærket og opbevares hensigtsmæssigt?? At personlige værnemidler er til stede i rengøringsrum, og der instrueres i sikkerhedsforskrifter?? At der altid anvendes værnemidler, der er foreskrevet på brugsanvisningen/arbejdsgiverbrugsanvisningen?? At aerosoldannelse mindskes ved f.eks. at bruge håndsprøjter i stedet for spraydåser. Reference. BAR service- og tjenesteydelser: "Vejledning om rengøringsmidler" 6.4 Tekniske hjælpemidler Gode tekniske hjælpemidler er:?? Stabile rengøringsvogne, der er lette at køre med og styre (store hjul og lille totalvægt), og er tilpasset opgaven og rengøringsassistenten f.eks. ved højdeindstilling. Vognene må rumme de nødvendige rengøringsmidler, materialer og tekniske hjælpemidler som mopper, koste og lignende, som er nødvendige for at udføre en del af en rengøringsplan uden at skulle tilbage til rengøringsrum?? Fladmoppepressere, der helst skal være fodbetjent eventuelt fod- og håndbetjent?? Støvsugere og tæpperensere, der er lette at køre med og let kan drejes 360 grader. Det skal være let at skifte mund- Kontorer, Skoler, Dag- og Døgninstitutioner 10

11 stykker og justere længde på rør. Slangens længde afpasses efter opgaven. Støjniveauet er lavt?? Støvsugere, hvor luftafkastet ikke hvirvler støv op og eventuelt er forsynet med micro-filter?? Specielle hjælpemidler som kombinationsmaskiner er ligeledes udformet for let betjening og højdeindstilling?? Almindelige stiger eller platformstiger i stedet for stole og lignende ved rengøring over skulderhøjde. Stiger skal være forsynet med gummifødder. Stige anvendes ikke mere end højst 1/3 af arbejdstiden, og de øverste trin må ikke benyttes. Ved hovedrengøring af f.eks. lamper og lofter kan det være hensigtsmæssigt at bruge rullestilladser?? Redskaber på skaft, f.eks. tavlemoppe?? Moppesystemer og andre manuelle hjælpemidler er udformet med bedst mulig ergonomi og let betjening og kan tilpasses den enkelte medarbejder?? Tekniske hjælpemidler, der har gribevenlige og evt. vibrationsdæmpede håndtag. Referencer. BAR service- og tjenesteydelser: "Ergonomi og rengøring" og "At-anvisning Maskiner og maskinanlæg". 6.5 Personlige værnemidler Hvis rengøring ikke på anden måde kan udføres forsvarligt, skal der anvendes personlige værnemidler.?? Hænder beskyttes af egnede handsker, og det er en fordel at anvende handsker sammen med en indvendig bomuldshandske, der kan opsuge sved, så huden forbliver tør. Oplysninger om, hvilke handsker der er egnede fås hos leverandøren, der blandt andet kan oplyse om, hvor længe handskerne kan modstå rengøringsmidlet (gennembrudstid).?? Handsker udskiftes, når de er beskadigede eller utætte eller gennembrudstiden er overskredet. Hvis handsker ændrer størrelse, form og farve eller overflade tages dette som et tegn på, at handskerne muligvis ikke yder en god beskyttelse længere.?? Ved arbejdets ophør smøres huden efter grundig håndvask og skylning ind i fugtighedscreme, for at imødegå at huden affedtes på grund af rengøringsmidler.?? Ved vådrengøring anvendes skridhæmmende fodtøj, som hindrer gennemtrængning af vand og fugt. Anvendes æt- Kontorer, Skoler, Dag- og Døgninstitutioner 11

12 sende midler til rengøring af gulve, anvendes fodtøj, som er syrebasefast. Dette gælder også, hvis rengøringsmidlet (f.eks. polishfjerner) indeholder opløsningsmidler.?? Ved risiko for stænk fra ætsende rengøringsmidler i øjnene bruges beskyttelsesbriller.?? Ved brug af sundhedsskadelige rengøringsmidler på arbejdssteder, der er mangelfuldt ventileret, anvendes egnet åndedrætsværn. Leverandørernes anvisninger om brugen af åndedrætsværn og filterskift følges.?? Personlige værnemidler er altid afpasset efter personen, der bruger dem, arbejdsopgaverne, der skal løses, og rengøringsmidlerne, der anvendes. Arbejdsgiveren afholder udgifter til anskaffelse og vedligeholdelse af personlige værnemidler, der er arbejdsgiverens ejendom. Reference. BAR service- og tjenesteydelser: "Vejledning om rengøringsmidler" 6.6 Arbejdsmetoder Gode arbejdsmetoder er kendetegnet ved:?? At være enkle arbejdsmetoder?? Anvendelse af universelle typer af fiberklude eller andre egnede klude og mopper/gummiskrabere med minimalt brug af vand og kemikalier?? Fjernelse af støv og snavs gennem opsamling i klude og mopper, som skiftes løbende under rengøringen, frem for opskylning under rengøringen. Dette sparer dels ressourcer (vand), og dels letter det rengøringsarbejdet?? Indretning af rengøringsvogne efter de typer af rengøringsjobs, der skal gennemføres, f.eks. vask af hårde/glatte gulve, aftørring af støv på inventar, fjernelse af pletter lokalt, transport af affald etc., således at anvendelse, opvridning, udskiftning og sortering af rengøringsmaterialer bliver enkelt og let?? Brug af platform- eller trappestiger, hvor det er relevant?? Rengøringsassistenten arbejder så vidt muligt på tørt underlag væk fra de våde områder?? Rengøringsplaner udarbejdet således, at de specifikke rengøringsjobs varierer i ugens løb og således, at arbejdsbelastningen så vidt muligt varierer over arbejdsdagen Kontorer, Skoler, Dag- og Døgninstitutioner 12

13 ?? Placering af støvsugerslangen bagom ryggen ved støvsugning. Støvsugeren trækkes ved hjælp af slangen med den ene hånd?? Alle elledninger er fri af gulv (ophængt)?? Ledninger fra større maskiner ligger bag arbejdsområdet. Der instrueres nøje i transport og betjening af maskiner. Reference: BAR service- og tjenesteydelser: "Ergonomi og rengøring". 6.7 Ergonomi Gode ergonomiske forhold opnås ved at:?? Instruere i ergonomiske arbejdsstillinger og -bevægelser ved såvel gulvrengøring som rengøring over skulderhøjde og under knæhøjde?? Ensidigt gentaget arbejde, EGA, reduceres dels gennem ergonomisk rigtige hjælpemidler, dels gennem variation i jobbet?? Afhjælpe EGA gennem bl.a. varierende arbejdsopgaver, jobrotation og jobberigelse. Dette kan f.eks. ske gennem tilførelse af funktioner som planlægning, administration og kvalitetskontrol. Jobrotation og jobberigelse kræver medarbejderaccept og uddannelse?? Alle hjælpemidler er udformet med ergonomiske håndtag og indstillingsmuligheder for minimering af belastninger (hænder, arme, skuldre, ryg, ben)?? Løbende overveje foranstaltninger, som kan afhjælpe problemer, bl.a. mekanisering, indførelse af hjælpemidler og nye metoder. Referencer. BAR service- og tjenesteydelser: "Ergonomi og rengøring" og "Ensidigt gentaget arbejde indenfor rengøring". Kontorer, Skoler, Dag- og Døgninstitutioner 13

14 6.8 Indeklima, lys og ventilation Gode indeklimaforhold for rengøringspersonalet opnås når?? Ventilationsanlægget er i almindelig drift under rengøring?? Der luftes godt ud inden rengøringen ved at åbne vinduer og lignende?? Træk blandt andet fra åbne vinduer undgås?? Temperaturen i lokalerne er mellem C O. God rengøring kræver godt lys. Godt lys er, når?? Lokalet er velbelyst i almindelighed?? Der ikke findes mørke hjørner?? Lyset kan tændes og slukkes ét sted - helst ved indgangen til lokalet. I almindelighed er kontorlokaler indrettet således, at der er godt lys på arbejdspladser og væsentlig mindre lys uden om. For at kunne se, om man har gjort godt rent, har man behov for en belysning, der er kraftig i hjørner, på utilgængelige flader og lignende. 6.9 Arbejdets organisering og instruktion Det psykiske arbejdsmiljø arbejdes der løbende med gennem inddragelse af medarbejdere i planlægning af rengøringsarbejdet. Jobrotation og variation i arbejdet, som beskrives i rengøringsplaner, bidrager til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø. Jobberigelse - jobrotation og selvstyrende grupper er en måde at ændre arbejdets organisering på. Det kræver en målsætning, og en handlingsplan for det ønskede resultat - og er betinget af et tæt samarbejde mellem medarbejdere, arbejdsledere og en aktiv interesseret ledelse. Ansvar og forpligtelse for egen arbejdssituation - så som medindflydelse, indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse og arbejdstid, bliver den enkelte medarbejders eller gruppens. På denne måde kan den enkelte medarbejder overskue og tilfredsstille kravene og få en mulighed for at opfylde målet. Gode samarbejdsrelationer mellem medarbejdere og ledelse samt gode velfærdsfaciliteter er ligeledes vigtige parametre. Veluddannede ledere og medarbejdere understøtter også gode samarbejdsrelationer. Kontorer, Skoler, Dag- og Døgninstitutioner 14

15 Reference. BAR service- og tjenesteydelser: "Ensidigt gentaget arbejde inden for rengøring" og Ergonomi og rengøring. 7. Check- og prioriteringslister Bilag 1 består af checklister, der kan bruges til at vurdere og registrere arbejdsmiljøforhold. Sikkerhedsorganisationen gennemgår checklisternes emner og sammenholder arbejdspladsens arbejdsmiljø med den gode standard i afsnit 6. Under samtlige emner vurderes arbejdsmiljøet herefter efter følgende skala: 1. Alvorlige forhold, som skal løses øjeblikkeligt af sikkerhedsgruppen, eller forhold der kan løses uden store omkostninger for virksomheden. Den daglige leder af sikkerhedsarbejdet eller ledelsen orienteres 2. Alvorlige forhold, som der ikke findes en umiddelbart egnet løsning på, men som sikkerhedsgruppen har kompetence til at arbejde videre med. Sikkerhedsudvalget orienteres om dette arbejde 3. Alvorlige forhold, som sikkerhedsgruppen ikke har kompetence til at løse selv, og ønsker om ændringer af andre forhold i virksomheden. Sikkerhedsudvalget orienteres og løser opgaven 4. Ingen bemærkninger til de gældende forhold. Ved forhold, der giver anledning til bemærkninger (kryds udfor 1, 2 og 3) er der plads til at anføre forslag til forbedringsaktiviteter og hvem, der har ansvaret for dem. Checklisterne udfyldes og afleveres med passende mellemrum til sikkerhedsudvalget. Checklisterne må ikke betragtes som fuldstændige lister over relevante arbejdsmiljøspørgsmål. Behov for at påføre yderligere punkter kan vise sig ved den ovenfor beskrevne gennemgang af arbejdspladsen. Reference: BAR service- og tjenesteydelser: "Arbejdspladsvurderinger". Kontorer, Skoler, Dag- og Døgninstitutioner 15

16 8. Handlingsplan med opfølgning Sikkerhedsudvalget udarbejder et udkast til samlet handlingsplan for arbejdsmiljøarbejdet i de kommende år. Handlingsplanen tidsfastsættes af sikkerhedsorganisationen til godkendelse af virksomhedens ledelse. Bilag 2 indeholder skema til handlingsplan og ledelsens opfølgning og vurdering. Kontorer, Skoler, Dag- og Døgninstitutioner 16

17 Arbejdsmiljø ved kontor-, skole- og dag- og døgninstitutionsrengøring Checkliste 1 Velfærdsfaciliteter Nr. Arbejdsmiljøemne: Vurdering Arbejdsplads: Dato: 1 Garderobeplads 2 Omklædningsrum med aflåseligt skab 3 Bade- og toiletfaciliteter 4 Tørreplads til tøj 5 Udluftning 4 Spiselokale/adgang til kantine 5 Adgang til telefon Forbedringsaktivitet Ansvar: Behandlet i sikkerhedsudvalget den: Bemærkninger: Kontorer, Skoler, Dag- og Døgninstitutioner 17

18 Arbejdsmiljø ved kontor-, skole- og dag- og døgninstitutionsrengøring Checkliste 2 Rengøringsrum Nr. Arbejdsmiljøemne: Vurdering Arbejdsplads: Dato: 1 Hensigtsmæssig placering af rengøringsrum 2 Reoler/skabe til placering af rengøringsmidler 3 Gulvplads til vogne og hjælpemidler 4 Vaskeplads til klude, mopper, etc. 5 Særlig plads til rengørings-planer og APV/checklister (evt. på rengøringsvogn) 6 Oprydnings- og rengøringsforhold 7 Løbende forsyning af materialer 8 Brugsanvisninger for rengøringsmidler og APV/ checklister 9 Aflåsbart rum 10 Ventilation/udluftning 11 Temperatur 12 Belysning 13 Elstik 14 Lager af personlige værnemidler (handsker, briller, etc.) 15 Udslagsvask og afløb i gulv 16 Anvendes rummet til andre formål? Forbedringsaktivitet Ansvar: Behandlet i sikkerhedsudvalget den: Bemærkninger: Kontorer, Skoler, Dag- og Døgninstitutioner 18

19 Arbejdsmiljø ved kontor-, skole- og dag- og døgninstitutionsrengøring Checkliste 3 Rengøringsmidler Nr. Arbejdsmiljøemne: Vurdering Arbejdsplads: Dato: 1 Samlet liste over rengøringsmidler 2 Samlet sæt af brugsanvisninger 3 Sikkerhedsforskrifter for brug af personlige værnemidler 4 Udvalget af rengøringsmidler Substitutionsmuligheder 5 Doseringssystemer Forbedringsaktivitet Ansvar: Behandlet i sikkerhedsudvalget den: Bemærkninger: Kontorer, Skoler, Dag- og Døgninstitutioner 19

20 Arbejdsmiljø ved kontor-, skole- og dag- og døgninstitutionsrengøring Checkliste 4 Tekniske hjælpemidler Nr. Arbejdsmiljøemne: Vurdering Arbejdsplads: Dato: 1 Rengøringsvogne 2 Indretning af rengøringsvogne med spande, materialer, pressere etc. 3 Almindelige støvsugere 4 Kraftige støvsugere 5 Tæpperensere 6 Skuremaskiner 7 Polérmaskiner 8 Brugsanvisninger til maskiner 7 Vandsugere 8 Moppesystemer 9 Gummiskrabere 10 Klude - gulv 11 Klude - inventar Forbedringsaktivitet Ansvar: Behandlet i sikkerhedsudvalget den: Bemærkninger: Kontorer, Skoler, Dag- og Døgninstitutioner 20

21 Arbejdsmiljø ved kontor-, skole- og dag- og døgninstitutionsrengøring Checkliste 5 Værnemidler Nr. Arbejdsmiljøemne: Vurdering Arbejdsplads: Dato: 1 Handsker 2 Fodtøj 3 Beskyttelsesbriller 4 Åndedrætsværn 5 Brugsanvisninger til værnemidler 6 Hudplejemidler Forbedringsaktivitet Ansvar: Behandlet i sikkerhedsudvalget den: Bemærkninger: Kontorer, Skoler, Dag- og Døgninstitutioner 21

22 Arbejdsmiljø ved kontor-, skole- og dag- og døgninstitutionsrengøring Checkliste 6 Arbejdsmetoder Nr. Arbejdsmiljøemne: Vurdering Arbejdsplads: Dato: 1 Rengøringsmetode 2 Rengøringsplaner 3 Kvalitetskontrol 4 Uddannelse 5 Ledninger Forbedringsaktivitet Ansvar: Behandlet i sikkerhedsudvalget den: Bemærkninger: Kontorer, Skoler, Dag- og Døgninstitutioner 22

23 Arbejdsmiljø ved kontor-, skole- og dag- og døgninstitutionsrengøring Checkliste 7 Ergonomi Nr. Arbejdsmiljøemne: Vurdering Arbejdsplads: Dato: 1 Betjening af: Rengøringsvogne 2 Støvsugere 3 Skuremaskiner 4 Polérmaskiner 5 Vandsugere 6 Mopper/gummiskrabere 7 Stiger/stilladser 8 Afrydning af rum 9 Affaldsindsamling 10 Instruktioner 11 EGA 12 Arbejdstilrettelæggelse 13 Arbejdsstillinger og -bevægelser 14 Tunge løft Forbedringsaktivitet Ansvar: Behandlet i sikkerhedsudvalget den: Bemærkninger: Kontorer, Skoler, Dag- og Døgninstitutioner 23

24 Arbejdsmiljø ved kontor-, skole- og dag- og døgninstitutionsrengøring Checkliste 8 Indeklima, lys og ventilation mv. på arbejdsstedet Nr. Arbejdsmiljøemne: Vurdering Arbejdsplads: Dato: 1 Luftkvalitet 2 Temperatur 3 Belysningsforhold 4 Flugtveje 5 Brandslukningsmateriel 6 Adgangsforhold 7 Pladsforhold 8 Niveauforskelle Forbedringsaktivitet Ansvar: Behandlet i sikkerhedsudvalget den: Bemærkninger: Kontorer, Skoler, Dag- og Døgninstitutioner 24

25 Arbejdsmiljø ved kontor-, skole- og dag- og døgninstitutionsrengøring Checkliste 9 Arbejdets organisering og instruktion Nr. Arbejdsmiljøemne: Vurdering Arbejdsplads: Dato: 1 Medarbejderinvolvering i rengøringsplanlægning f.eks. mht. arbejdsmængde og arbejdstid 2 Jobrotation 3 Jobvariation 4 Jobberigelse 5 Gruppeorienteret samarbejde 6 Instruktion, herunder i specielle opgaver (f.eks. særligt forurenede lokaler) 7 Oplæring 8 Opfølgning og tilsyn 9 Ledelsens engagement i medarbejdere 10 Indflydelse på eget arbejde 11 Uddannelse af arbejdsledere 12 Uddannelse af medarbejdere 13 Alenearbejde 14 Skifteholdsarbejde 15 Vold og trusler om vold 16 Fælles aktiviteter efter arbejdstid Forbedringsaktivitet Ansvar: Behandlet i sikkerhedsudvalget den: Bemærkninger: Kontorer, Skoler, Dag- og Døgninstitutioner 25

26 Handlingsplanskema (Udfyld et ark for hver prioriteret opgave) Afd.: Dato: Udfyldt af: Handlingsplanens navn: Ansvarlig for gennemførelse: Opgaven er løst, når følgende mål er nået: Fremgangsmåde og tidsplan: Aktivitet Ansvar Termin/uge Rapportering Ressourcebudget Timer Kr. Godkendt Kontorer, Skoler, Dag- og Døgninstitutioner 26

27 Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard er udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser. Fællessekretariatet Sundkrogskaj København Ø. Tlf.: Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj København Ø. Tlf.: Arbejdsledersekretariatet Vermlandsgade København S. Tlf.: Arbejdstagersekretariatet Trommesalen 3, 4. sal 1614 København V. Tlf.: Tryk: Trykkestedet, Århus 2. udgave, 2000 ISBN Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard kan købes i Arbejdsmiljørådets Service Center Ramsingsvej Valby Tlf.: Fax.: Varenr Kontorer, Skoler, Dag- og Døgninstitutioner 27

Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard

Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard - Storkøkkener - Levnedsmiddelindustri Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Indhold 2 0. Introduktion Formål med handlingsplan,

Læs mere

Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard

Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard - Hospitaler - Sygehuse Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 2 Indhold 0. Introduktion Formål med handlingsplan, sammenhæng

Læs mere

Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard - Hoteller

Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard - Hoteller Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard - Hoteller Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 2 Indhold 0. Introduktion Formål med handlingsplan, sammenhæng med andre rengøringsområder

Læs mere

Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard

Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard - Tog - Fly - Bus Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Indhold 15228 1 2 0. Introduktion Formål med handlingsplan, sammenhæng

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

ARBEJDSPLADS VURDERINGER

ARBEJDSPLADS VURDERINGER BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM ARBEJDSPLADSVURDERINGER ER UDGIVET MED STØTTE FRA ARBEJDSMILJØRÅDETS SERVICE

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering It-rådgivning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø 0% 0% 100% 1 af 27. APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø Din besvarelse af dette spørgeskema skal anvendes til at kortlægge det fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Svarene i den fysiske APV er ikke anonyme.

Læs mere

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet,

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, 1 Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, tobaksrøg) Støj: Oplever du problemer med støj (støjniveau,

Læs mere

Rengøring og arbejdsmiljø. i billeder

Rengøring og arbejdsmiljø. i billeder Rengøring og arbejdsmiljø i billeder Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med dette hæfte informere og oplyse om de grundlæggende arbejdsmiljøforhold i form af billeder og

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

God ergonomi i rengøringsarbejdet

God ergonomi i rengøringsarbejdet TUP14 motivation og læringsudbytte God ergonomi i rengøringsarbejdet FOKUS PÅ TOSPROGEDE AMU KURSISTER Pas på kroppen når du arbejder! Mennesker arbejder med rengøring alle steder, også mange steder, hvor

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Hotel og camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Køkken og kantine Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Museer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Kontor Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden kan

Læs mere

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1 Side 1 APV-spørgeskema Frisører Virksomhed: Afdeling: Dato: 18-01-2010 17:12 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet og ventilation(f.eks. dampe, støv, lugt,

Læs mere

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv.

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv. FEBRUAR APRIL JUNI August Fysiske forhold - Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø Enig 45 88,2% 55 96,5% 47 85,5% 48 90,6% Uenig 3 5,9% 2 3,5% 7 12,7% 5 9,4% Ikke relevant 3 5,9% 0 0,0% 1 1,8% 0

Læs mere

Den skal revideres mindst hvert tredje år. Men den skal også revideres, når vi laver noget nyt.

Den skal revideres mindst hvert tredje år. Men den skal også revideres, når vi laver noget nyt. APV Hvad er en APV? En APV er en arbejdspladsvurdering. Den består af 2 dele: En kortlægning/vurdering og en handlingsplan for de problemer, der er fundet i kortlægningen. Dette skema indeholder kortlægningen.

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Sunde sikre indkøb. i rengøringsvirksomheder. En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb

Sunde sikre indkøb. i rengøringsvirksomheder. En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb Sunde sikre indkøb i rengøringsvirksomheder En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb i rengøringsvirksomheder. Sunde sikre indkøb Branchearbejdsmiljørådet for

Læs mere

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Politi og fængselspersonale Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:11 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV undersøgelse 2014

APV undersøgelse 2014 APV undersøgelse Roskilde Handelsskole Datarapportering Roskilde Handelsskole APV undersøgelse APV undersøgelse på Roskilde Handelsskole Der har deltaget i alt 9 medarbejdere ud af mulige. Det giver en

Læs mere

2014 Bedemænd og ansatte i krematorier. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Bedemænd og ansatte i krematorier. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Bedemænd og ansatte i krematorier Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:09 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

UNDGÅ MONOTONT ARBEJDE

UNDGÅ MONOTONT ARBEJDE UNDGÅ MONOTONT ARBEJDE BSR 4 BRANCHESIKKERHEDSRÅDET FOR TRANSPORT OG ENGROSHANDEL BSR 8 BRANCHESIKKERHEDSRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER INDLEDNING Parterne på arbejdsmarkedet har efter en folketingsbeslutning

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Elektronik Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Butikker, supermarkeder og varehuse

Butikker, supermarkeder og varehuse Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Butikker, supermarkeder og varehuse Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et

Læs mere

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Forlystelsesvirksomhed Virksomhed: Afdeling: Dato: 06-11-2014 08:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde, kold vind, regn) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Butikker Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere

Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere.

Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere. APV checkskema Hvad er formålet med APV en? Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere. APV arbejdet

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

HOTEL RENGØRING - EN VEJLEDNING FOR RENGØRINGSASSISTENTER OG STUEPIGER BRANCHESIKKERHEDSRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER (BSR 8)

HOTEL RENGØRING - EN VEJLEDNING FOR RENGØRINGSASSISTENTER OG STUEPIGER BRANCHESIKKERHEDSRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER (BSR 8) HOTEL RENGØRING - EN VEJLEDNING FOR RENGØRINGSASSISTENTER OG STUEPIGER BRANCHESIKKERHEDSRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER (BSR 8) Indledning Ved hotelrengøring er man udsat for en lang række påvirkninger

Læs mere

MANUAL Arbejdspladsvurdering den lille arbejdsplads

MANUAL Arbejdspladsvurdering den lille arbejdsplads MANUAL den lille arbejdsplads Materialesættet er specielt udarbejdet til brug for udarbejdelse af arbejdspladsvurdering på arbejdspladser med fra 1-15 medarbejdere. 93 Materialesættet består af: 1. Et

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

2014 Idræts- og sportsanlæg. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Idræts- og sportsanlæg. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Idræts- og sportsanlæg Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:29 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Checkliste til RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte,

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor Arbejdspladsvurdering for Lager Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Er loftbeklædningen hel? Er det sikret, at loftbeklædningen. mineralulds- eller asbestfibre?

Er loftbeklædningen hel? Er det sikret, at loftbeklædningen. mineralulds- eller asbestfibre? Arbejdsrum/kontor Opfylder lokalet Arbejdstilsynets almindelige krav til arbejdsrum (At-medd.nr. 1.01.1)? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig måde? Er loftbeklædningen hel? Er

Læs mere

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde?

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde? RENGØRING, VASKERIER OG RENSERIER Hvordan forebygger vi nedslidning på jobbet? Hvordan skal vi forholde os til kemikalier? Hvordan sikrer vi god instruktion og oplæring? Hvordan laver vi APV? Hvordan skaber

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Tryk: PrintDivision A/S 2. udgave, 2. oplag 2003 ISBN nr. 87-90879-13-9

Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Tryk: PrintDivision A/S 2. udgave, 2. oplag 2003 ISBN nr. 87-90879-13-9 Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Tryk: PrintDivision A/S 2. udgave, 2. oplag 2003 ISBN nr. 87-90879-13-9 Varenummer 162001 Vejledningen kan købes i Arbejdsmiljørådets Servicecenter HANDLINGS- PLANER

Læs mere

2014 Frisører. APV-spørgeskema

2014 Frisører. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Frisører Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:30 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet og ventilation(f.eks.

Læs mere

Restauranter og barer

Restauranter og barer Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Restauranter og barer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Det drejer sig om en virksomhed med hårde store gulvarealer, mange trapper og lokaler med mange tunge stole og borde.

Det drejer sig om en virksomhed med hårde store gulvarealer, mange trapper og lokaler med mange tunge stole og borde. CASE RENGØRING 1 CASE RENGØRING Situation nr. 1 I rengøringsselskabet Tornado rejses der ved et møde mellem medarbejdere og ledelse en række spørgsmål i forbindelse med rengøringen hos et af selskabets

Læs mere

2014 Vagter. APV-spørgeskema

2014 Vagter. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Vagter Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 12:37 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03. Luftkvalitet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

2014 Sceneteknikere. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Sceneteknikere. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Sceneteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:17 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Døgninstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for præster

Arbejdspladsvurdering for præster Arbejdspladsvurdering for præster En arbejdspladsvurdering (APV) er en skriftlig vurdering af en virksomheds eventuelle arbejdsmiljøproblemer og en stillingtagen til, hvordan de løses. Der skal ifølge

Læs mere

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning 1 of 12 Arbejdsstedets indretning Er størrelsen på de enkelte arbejdsrum tilpasset produktionen? Er der tilstrækkelig plads til, at medarbejderne kan arbejde uden hindringer Er der tilstrækkelig plads

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Få god og sikker hverdag

Få god og sikker hverdag Få god og sikker hverdag Arbejdsmiljø/formål med workshop Fokus på det nære arbejdsmiljø Hvem påvirker Hvad kan du selv gøre Fokus på arbejdsmiljø mindst hver 3.de år ved APV Påvirker arbejdsmiljø: Lovgivning

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og Handleplan. Handicapområdet Rådhuset i Grenaa.

Arbejdspladsvurdering og Handleplan. Handicapområdet Rådhuset i Grenaa. Arbejdspladsvurdering og Handleplan. Handicapområdet Rådhuset i Grenaa. 2007 1. Generelt. Denne Arbejdspladsvurdering omhandler de 15 medarbejdere, der er ansat i Handicapområdet og organisatorisk er placeret

Læs mere

2014 Rengøring. APV-spørgeskema

2014 Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 12:53 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt,

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere