Bliv diakon. - en socialpædagogisk uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bliv diakon. - en socialpædagogisk uddannelse"

Transkript

1 >>Lykken findes ikke altid der hvor alting lykkes<< diakon -en, -er [dia ko n] (gr. di akonos tjener) en person uddannet i at yde social og sundhedsmæssig omsorg Bliv diakon - en socialpædagogisk uddannelse Gode muligheder for praktik i udlandet Pædagogiske, psykologiske og teologiske fag Fokus på arbejde med socialt udsatte Kulturforståelse og kreative projekter Kompetencer til at arbejde med børn & unge

2 Diakon betyder tjener - og det er i bund og grund, hvad en diakon er Hvad er en diakon? Diakonhøjskolen i Århus

3 Ordet diakon kommer fra græsk og betyder tjener, og det er i bund og grund, hvad en diakon er: En der stiller sig selv til rådighed for et andet menneske og ud fra et kristent livs- og menneskesyn arbejder for at afhjælpe fysisk og psykisk nød. Diakonens opgave er, med omsorg og værdighed, at møde mennesker i problemer og kriser af forskellig karakter, det være sig fysiske, psykiske, relationsmæssige og/eller religiøse/eksistentielle. Har du lyst til et arbejde, hvor du kommer til at gøre en forskel? Så er Diakonhøjskolen i Århus det oplagte sted at starte! Solid socialpædagogisk uddannelse Diakonuddannelsen adskiller sig fra de gængse pædagoguddannelser ved at have særlig fokus på socialpædagogik og diakoni. I løbet af uddannelsen opnår du en solid faglig ballast i forhold til at arbejde med udsatte mennesker inden for specialområdet, det vil fx sige misbrugere, hjemløse, sindslidende og handicappede. Derudover tilegner du dig selvfølgelig også kompetencer til at arbejde med børn og unge inden for normalområdet (daginstitutioner). Attraktive praktikpladser I løbet af uddannelsen til diakon skal du i 3 praktikker, som alle er lønnede. Diakonhøjskolen har kontakt til en lang række attraktive praktiksteder: Daginstitutioner, børnehjem, døgncentre, væresteder, behandlingshjem og bofælleskaber m.m. Der er også gode muligheder for at tage en praktikperiode i udlandet fx i Honduras, Israel, Grønland eller Tanzania. Fagligt anerkendt og SU-berettiget Den socialpædagogiske diakonuddannelse er en 4-årig mellemlang videregående uddannelse og følger loven herfor og professionsbachelorbekendtgørelsen. Den er anerkendt af fagforbundene BUPL og SL på linie med de almene pædagoguddannelser, og diakoner er ligestillede med pædagoger fra professionshøjskolen ved jobsøgning i både den offentlige og private sektor. Uddannelsen er SU-berettiget (læs mere om økonomien under uddannelsen på næste side).

4 Studieliv Uddannelse i højskolemiljø Uddannelsen til diakon foregår i et højskolemiljø. Det vil sige, at de fleste studerende bor og spiser på skolen, og at fritiden byder på en lang række sociale aktiviteter som fest, revy, caféaften, sport, og hvad de studerende og medarbejderne ellers finder på. På skolen er der dagligstuer, computerrum, musiklokale, kreativt værksted og store grønne udenomsarealer, så der er rige udfoldelsesmuligheder. Og så ligger skolen kun 15 minutter fra Århus centrum og tæt på skov og strand. Værdigrundlag Diakonhøjskolen har sit afsæt i og har altid ladet sig inspirere af det kristne menneskesyn: At ethvert menneske er skabt unikt og værdifuldt. Det menneskesyn er den røde tråd, der binder uddannelse, praktik og arbejde sammen. Vi måler ikke folk på troen på Diakonhøjskolen, men du skal være åben for at reflektere over troens betydning og plads. Økonomi Som studerende på Diakonhøjskolen betaler du for undervisning og kost. Denne afgift giver dig ret til forhøjet SU. En del af læringsrummet på Diakonhøjskolen består i at deltage i fællesspisningen og eventuelt også bo på skolens kollegium, - et godt tilbud som de fleste studerende benytter sig af. Kontakt skolen eller tjek vores hjemmeside for uddybende information om økonomien i uddannelsen. Diakonhøjskolen i Århus

5 Uddan dig til at gøre en forskel - og ha det sjovt samtidigt!

6 ...går hånd i hånd på Diakonhøjskolen Teori og praksis... Teori i alt 100 uger svarende til 150 ECTS Praktik i alt 78 uger svarende til 90 ECTS Uddannelsen i alt 4 år svarende til 240 ECTS 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester Teori Normalpraktik Teori Teori Bl.a.: Fx: Bl.a.: Bl.a.: Intro til diakoni Vuggestuer Filosofi & videnskab Sjælesorg Børn & unge Børnehaver Sundhedspædagogik Socialpædagogik Leg & læring SFO Kulturprojekt Kulturfordybelse Besøgstjeneste Diakonhøjskolen i Århus

7 Uddannelsesforløb 5. semester 6. semester 7. semester 8. semester Specialpraktik Teori Specialiseringspraktik Teori Fx: Bl.a.: inden for områderne: Bl.a.: Børnehjem Socialt udsatte Børn & unge Diakoni & profession Døgncenter for børn og familier Udvikling af socialt arbejde Mennesker med nedsat funktionsevne Udvikling af socialt arbejde Specialskoler Institutioner for fysisk/ psykisk handicappede Religionspædagogik Kulturdidaktik Mennesker med sociale problemer Tro & livstolkning Afslutningsprojekt (iflg. bachelorkriterierne) Værested/herberg

8 Hvorfor blive diakon? Hvorfor valgte du diakonuddannelsen? Mød Thorbjørn Holm, Kristian Blæsbjerg Nielsen og Mia Bastrup Nielsen, der alle er netop færdiguddannede diakoner fra Diakonhøjskolen, og find ud af, hvorfor de valgte diakonuddannelsen... Thorbjørn: Inden jeg startede her, læste jeg på Handelshøjskolen i Århus, men fandt ud af, at det nok ikke lige var mig at skulle sidde på et kontor foran en computerskærm dagen lang. Jeg ville hellere ud og arbejde med mennesker. Der var så en af mine venner, der havde læst om Diakonhøjskolen på nettet og mente, at det måtte være noget for mig. Det socialpædagogiske fokus på diakonuddannelsen tiltrak mig, og kristendom havde også altid interesseret mig, så jeg syntes, det var en spændende kombination. Derudover appellerede vekselvirkningen mellem teori og praksis også til mig. Kristian: Min svigerinde gik herude, og jeg havde hørt meget godt om uddannelsen fra hende. Jeg vidste, at jeg gerne ville arbejde med mennesker, men nok ikke inden for det gængse pædagogiske område. Jeg havde ikke lige nogen specifik målgruppe i tankerne, Diakonhøjskolen i Århus

9 Optagelseskrav: Enten bestået gymnasial uddannelse og pædagogisk erfaring. Eller en social- og sundhedsassistentuddannelse eller den pædagogiske grunduddannelse (PGU). Eller dokumenterede realkompetencer opnået gennem andre uddannelser, erhvervsarbejde eller frivilligt arbejde m.v. Alle ansøgere skal til en optagelsessamtale, som skal afdække den studerendes motivation for uddannelsen og give både den studerende og Diakonhøjskolen et kvalificeret grundlag for afgørelse om optagelse. Løbende optag Uddannelsesstart feb. og aug. men den socialpædagogiske diakonuddannelse virkede som en spændende og anderledes mulighed for at prøve noget forskelligt af. Mia: Jeg har tidligere arbejdet inden for specialområdet som pædagogmedhjælper og søgte efter en socialpædagogisk uddannelse. Jeg stødte tilfældigvis på Diakonhøjskolen på nettet og syntes, det lød spændende. Jeg havde dog ikke på forhånd noget forhold til det kristne, men valgte alligevel at give det en chance og fandt ud af, at det var helt fantastisk! Hvad var det bedste ved at være studerende på Diakonhøjskolen? Thorbjørn: At undervisningen er meget målrettet og giver en god forståelse for, hvad er det er, man kommer ud til i praktikken. Og så er højskolelivet og studiemiljøet rigtig fedt! Skolen ligger tæt på skov og strand og by, og dine medstuderende er mange forskellige slags mennesker med forskellige baggrunde. Nogle tror, at det kun er meget kristne, der går her, men det passer ikke. Jeg kommer fx ikke selv fra en kristen familie som sådan. Forskelligheden giver en god dynamik i diskussionerne i undervisningen. Kristian: Det må være, at man bliver udfordret menneskeligt og personligt i undervisningen, - det er ikke bare udenadslære! Og så er højskolemiljøet tiltalende! Man kommer tæt på sine klassekammerater og lærerne, - vi er ligesom en stor familie. Jeg tror, det er en styrke, når man skal ud og arbejde med mennesker, at man har lært at begå sig i sådan et stort fællesskab. Mia: Jeg holder også meget af højskolemiljøet. Det er i sig selv udviklende at være en del af. Og praktikkerne! Man kommer i nogle rigtig gode - og lange - praktikker inden for spændende områder!

10 >>Nogle gange så er det rart bare at være Kaj, der ryger for mange smøger!<< Hvad kan man blive? Jobmuligheder Diakoner kan du møde i vuggestuer og børnehaver og på fritidshjem og børnehjem, på institutioner for mennesker med fysiske og psykiske handicaps og på forsorgshjem, varmestuer og væresteder og behandlingshjem for misbrugere. Diakoner er især efterspurgte i diakonale institutioner som Blå Kors, Kirkens Korshær, KFUM & KFUKs Sociale Arbejde, Danske Diakonhjem, Jysk Børneforsorg og Ungdommens Vel eller som sognemedhjælper. Jobmulighederne er kort sagt mange og varierede! Anne Grete blev færdiguddannet diakon fra Diakonhøjskolen i hendes første job blev som stedfortæder for lederen på Blå Kors-værestedet Den Blå Viol i Skive. Læs videre og find ud af, hvad en tidligere studerende på Diakonhøjskolen bruger sin uddannelse til... Anne Grete gik fra Diakonhøjskolen til lederstilling - Den Blå Viol er et værested for misbrugere, psykisk syge, udviklingshæmmede og ensomme ældre. Og så er der også nogle, der kommer, bare fordi de synes, det er hyggeligt at spille banko, fortæller Anne Grete, der siden hun blev færdiguddannet diakon har arbejdet som stedfortræder på værestedet. - Jeg har rigtig meget med gæsterne at gøre. Vi kalder dem gæster, ikke brugere. Jeg er bisidder, rådgiver, mor, smiler Anne Grete og uddyber: - Jeg er en omsorgsperson for gæsterne. Jeg står til rådighed og bakker dem op i situationer, der er svære. Svære - og til tider også voldsomme - situationer, opstår desværre af og til for mange af Den Blå Viols gæster. - For eksempel oplevede vi, at en af vores gæster blev knivdræbt, fortæller Anne Grete og beretter videre om, hvordan dét at forholde sig til sygdom og død er en del af hendes arbejde. I weekenden besøgte hun eksempelvis en dame på hospice og Diakonhøjskolen i Århus

11 Hvad er formålet med diakonuddannelsen? at give de studerende viden og praktiske, etiske og analytiske kompetencer til selvstændigt at udøve pædagogisk og socialt arbejde på professionelt niveau i det pædagogiske og det kirkelige arbejdsfelt at give de studerende kompetencer til at fremme menneskers livsudfoldelse og handlekompetence ved at varetage de enkelte menneskers fysiske, psykiske, sociale og åndelige behov at give de studerende forudsætninger for at deltage i udviklingen af pædagogisk og socialt arbejde i overensstemmelse med individuelle og samfundsmæssige behov at give de studerende forudsætninger for videreuddannelse at fremme de studerendes personlige udvikling og medborgerkompetencer at give de studerende kompetence til at arbejde ud fra en kristen livstolkning og integrere diakoni som en faglig dimension i det pædagogiske arbejde (Uddrag fra studieordningen) fik også en snak med hendes datter. I den slags situationer trækker Anne Grete på den undervisning, hun fik i sjælesorg på diakonuddannelsen. Hun oplever i det hele taget, at diakonuddannelsen, har givet hende et godt udgangspunkt i forhold til at møde mennesker, der er ramt af ulykke af den ene eller anden slags. - Jeg arbejder på et kristent værdigrundlag, der består i en tro på, at der er håb, selvom alt virker håbløst. Kristendommen giver mig et andet sprog i situationer, hvor almindelige ord ikke slår til. Det gør, at jeg tør være i det rum og åbne salmebogen og Bibelen, når vi for eksempel holder mindesamvær for en afdød gæst. Heldigvis er der også masser af lyse og glade oplevelser med gæsterne i Den Blå Viol. - Den største arbejdsglæde får jeg, når jeg kan mærke, at folk trives i Den Blå Viol, siger Anne Grete og forklarer, at der som regel ikke skal så meget mere til, for at gæsterne trives, end at de bliver set, hørt og taget alvorligt. Det kristne menneskesyn, som en diakon arbejder ud fra, hjælper Anne Grete til at huske, at ethvert menneske har værdi, uanset hvad det kommer med i bagagen. Hun er meget opmærksom på ikke at systemliggøre gæsterne: - Man er altid mere end sin fængselsdom eller sin diagnose. Nogle gange så er det rart bare at være Kaj, der ryger for mange smøger, siger Anne Grete og fortæller, at der bliver pjattet og grinet meget i det daglige. Anne Grete er med til at sørge for, at huset hænger sammen i det daglige. Hun er leder for de ca. 20 frivillige og i lederens fravær også for de ansatte. Men hun laver også praktisk arbejde, arrangerer morgensang, foredrag, højtids- og fødselsdagsfejring, fundraiser og plejer kontakter. Ikke mindst til kommunen, som der er meget samarbejde med. Så der er ingen tvivl om, at Anne Grete har fået sig et udfordrende og meget varieret job. - Man ved aldrig, hvad dagen kommer til at bestå af! Jeg kan have planlagt, hvad jeg skal have lavet, men så sker der noget uventet, og jeg må lægge planerne til side for at tage mig af det.

12 Grafisk design: Jeanette Westh, Kontakt Kontakt Diakonhøjskolen for yderligere information om uddannelsen til diakon: Diakonhøjskolen i Århus Lyseng Allé Højbjerg Se også vores website: Solid faglig uddannelse... i kreativt højskolemiljø...i et kreativt højskolemiljø

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET!

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! En fortælling om at arbejde med psykisk og fysisk handicappede

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen & kvinder i to kulturer Mødre Døtre Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job Rollemodel på fuldtid Det er vigtigt at tale sammen Vejen til viden Biblioteket blev

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

HAR TALENT WWW.GYLDNEMULIGHEDER.DK

HAR TALENT WWW.GYLDNEMULIGHEDER.DK HAR TALENT WWW.GYLDNEMULIGHEDER.DK HAR TALENT Drømmer du om en fremtid med ansvar og indflydelse? McDonald s giver dig mulighed for at gøre chefdrømmen til virkelighed. Ledelse i praksis ikke bag skrivebordet

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER

MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER 2 MOR OG BARN OG SAMFUND? MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG / FREDEHJEM FORTÆLLER Udgivet

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Jysk børneforsorg Fredehjem

Jysk børneforsorg Fredehjem Jysk børneforsorg Fredehjem Lege i livstræets krone Årsskrift 2009 Jysk børneforsorg/fredehjem Indhold Årsskrift 2009 Foreningen Jysk børneforsorg/fredehjem Redaktion Bent Ulrikkeholm (ansv. redaktør)

Læs mere

BILAG TIL UNGEANALYSEN

BILAG TIL UNGEANALYSEN BILAG TIL UNGEANALYSEN Bilag 1: Statistik vedrørende de unge Bilag 2: Udvikling af tilbud til de unge Bilag 3: Unge cases Bilag 4: Dataindsamlingsmetode Bilag 1: Statistik vedrørende de unge 1. Frafald,

Læs mere

Bilag til analyserapporten:

Bilag til analyserapporten: Projekt nr.: 128 818 Pulje: EUAMUK6480 KHRU udvikling af udd. og lærerudd.2012 Bilag til analyserapporten: Konsekvens af jobglidning og barrierer for efteruddannelse af ikke-faglærte og medarbejdere med

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Evalueringsrapport om integrationprojektet: BørneJunglens Forældreakademi. Når de voksne mødes. skabes muligheder for børnene

Evalueringsrapport om integrationprojektet: BørneJunglens Forældreakademi. Når de voksne mødes. skabes muligheder for børnene Evalueringsrapport om integrationprojektet: BørneJunglens Forældreakademi Når de voksne mødes skabes muligheder for børnene Skrevet af: Hanne Karkov, Psykotraumecentret ved Dansk Røde Kors Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere