Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post."

Transkript

1 Side 1 af 18 Navision Stat ØS/ØSY/TJO/CPS Dato Installationsvejledning til Digital Post - Invoker og NS regnskab Overblik Introduktion Denne installationsvejledning beskriver hvordan man installerer webservice til kommunikation mellem Navision Stat og Digital Post, samt foretager den tilhørende opsætning i Navision Stat regnskabet. Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post. I den forbindelse er der i Navision Stat lavet mulighed for at kunne sende salgsdokumenter til både private virksomheder og borgere via Digital Post. Hvis virksomheden eller borgeren ikke er tilsluttet Modtagelse af Digital Post fra offentlige myndigheder, kan dokumentet i stedet sendes til fjernprint, for automatisk kuvertering og fremsendelse med almindelig post. Indholdsfortegnelse Overblik... 1 Introduktion... 1 Målgruppe... 2 Seneste ændring... 2 Før du går i gang... 3 Installationskrav... 3 Certifikat... 3 Firewall... 3 Sådan installeres Digital Post invokeren... 4 Installation af webservices... 4 Installation af hjælpeprogram (wkhtmltopdf)... 5 Oprettelse af foldere til filer... 6 Certifikat... 6 Brevpapir... 6 Sådan opsættes Navision Stat regnskabet... 7 Opsætning af Generelle Digital Post oplysninger... 7 Opsætning af Invoker oplysninger... 9

2 Opsætning af Kontaktoplysninger Opsætning af Digital Post XML Bro Opsætning af Digital Post Layout Kontrol af opsat layout Opsætning af automatisk opdatering af Digital Post status VIA NAS instans opsat for GIS-integration VIA Manuel batchafvikling i NAV klienten Opsætning af debitorer Tilpasning af GIS-integrationer Side 2 af 18 Målgruppe Denne vejledning er rettet mod den relevante IT-funktion, som skal installere funktionscertifikat og opsætte Digital Post invokeren (webservice), samt det regnskabspersonale som skal foretage opsætningen i Navision Stat regnskabet. Seneste ændring Publiceret første gang: Seneste ændring:

3 Før du går i gang Side 3 af 18 Installationskrav Installationen tager udgangspunkt i Windows Server 2008 R2. Installationen vil muligvis virke på Windows Server 2003 R2, men er ikke testet herpå. For installation af funktionscertifikat (af typen FOCES2), skal man installere en hotfix til Windows Server 2003 R2, før certifikatet kan installeres. Hotfixen kan hentes her: Installationen kræver også at.net Framework 4.5 er installeret. Version 4.0 kan dog også anvendes..net Framework 4.5 kan hentes her: Certifikat For at sikre kommunikationen via Digital Post anvendes der et funktionscertifikat (FOCESII) som identificerer afsenderen. For institutioner, der hostes hos KMD, sørger KMD automatisk for at anvende det centrale KMD NS hosting certifikat (FOCESII), der ligeledes bruges ifm. Nemhandel udveksling (Elektronisk fakturering og Nemkonto). Hvis institutionen ikke har et funktionscertifikat, skal dette først bestilles hos Nets DanID på For hjælp til bestilling af funktionscertifikat henvises til Nets DanID s hjemmeside og support. Den person, der skal udføre installationen af Digital Post invokeren skal bruge certifikatet i *.p12 format, mens certifikatet ligeledes skal uploades til Strålfors Connect i *.cer format, for udveksling med Strålfors Connect webservicen. Firewall For at kunne kommunikere via Digital Post, skal der i firewallen åbnes op for port 80 (HTTP) og 443 (HTTPS).

4 Side 4 af 18 Sådan installeres Digital Post invokeren Installation af webservices Installationsprogrammet til Digital Post invokeren (webservice) hentes på: Installationsprogrammet køres og der oprettes en folder på C-drevet med navnet DigitalMailInvoker Denne skabelonmappe indeholder webservicen, som kan anvendes til at lave flere instanser af webservicen. Dette gøres ved at kopiere mappen DigitalMailInvoker til placeringen for websites, typisk C:\inetpub\wwwroot. Opret derefter webservicen i IIS Manager. Højreklik på mappen DigitalMailInvoker i det site, den tilhører. Vælg Convert to Application : Tryk på Select knappen og vælg den Application pool som hedder ASP.NET v4.0. Tryk derefter OK.

5 Til sidst skal webservicen konfigureres til at køre under en afviklingsbruger opsat som servicebruger. Side 5 af 18 Bemærk at sitets afviklingsbruger skal have modify-rettighed til mappen Temporary ASP.NET Files i den relevante.net-versions undermappe under C:\Windows\Microsoft.NET\ Man kan med fordel anvende den samme afviklingsbruger som til NS transportlaget. Hvis en sådan bruger endnu ikke er oprettet, skal brugeren i sikkerhedspolitikken have rettigheder til Log on as a batch job og Log on as a service. Marker den oprettede webservice DigitalMailInvoker og åbn Authentication. Marker ASP.NET Impersonation og vælg Edit. Tryk på Specific user og vælg Set. Udfyld med den oprettede servicebruger og password og tryk OK 2 gange. Tjek også at ASP.NET Impersonation er Enabled. Installation af hjælpeprogram (wkhtmltopdf) Når salgsdokumenterne skal sendes via Digital Post, sker det som en vedhæftet PDF-fil. Til dette skal der installeres et hjælpeprogram, der konverterer HTML outputtet fra Navision Stat til PDF. Programmet hedder wkhtmltopdf og kan hentes her: Vælg her den version der passer til det operativsystem, som der installeres på. For Windows Server 2008 R2, hentes denne fil: _msvc2013-win64.exe

6 Under installationen vælges standardplaceringen som for 64 bit versionen er: C:\Program Files\wkhtmltopdf For 32 bit versionen er det: C:\Program Files (x86)\wkhtmltopdf Side 6 af 18 Oprettelse af foldere til filer Når der dannes og sendes salgsdokumenter, kan man vælge at de midlertidige filer samt de sendte filer skal gemmes på en given lokation. Til dette skal der oprettes et antal foldere. Som eksempel kan oprettes en folder, der navngives DigitalPost med undermapperne Arkiv og Temp. På folderen DigitalPost skal afviklingsservicebrugeren og gruppen IIS_IUSRS have Modify rettigheder. Hvis der bliver hostet flere institutioner på serveren, kan man vælge ligeledes at bygge en undermappe for hver institution. Til sidst kopieres filen oioubl.css fra installationsmappen for webservicen til placeringen for midlertidige filer. F.eks. fra C:\DigitalMailInvoker5.4.02\xslt\dan til C:\DigitalPost\Temp Certifikat For at identificere afsenderen på kommunikationen via Digital Post, skal institutionens funktionscertifikat installeres på webserveren. Når certifikatet er installeret gives rettigheden Full Control til IIS_IUSRS og servicebrugeren. Dette gøres ved at højreklikke på certifikatet og vælge All Tasks og Manage Private Keys. Certifikatets serienummer skal efterfølgende bruges i forbindelse med opsætningen i Navision Stat. Serienummeret kan ses ved at åbne certifikatet og vælge fanen Detaljer. Brevpapir Såfremt institutionen ønsker at operere med eget brevpapir, skal en kopi af brevpapiret kopieres til folderen: Gemmes på C:\inetpub\wwwroot \ DigitalMailInvoker5.4.02\ Stationary

7 Sådan opsættes Navision Stat regnskabet Side 7 af 18 For hvert Navision Stat regnskab, der skal afsende til debitorer via Digital Post skal der foretages en regnskabsmæssig opsætning. Bemærk at, opsætningerne udelukkende kan foretages af bruger tildelt rollen: NS_OPS_DIGITAL_POST. Hvis brugeren således endnu ikke er tildelt denne rolle, skal dette ske, før opsætningen kan afvikles. Opsætning af Generelle Digital Post oplysninger Opsætning af Digital Post findes under Salg & Marketing\Opsætning\Digital Post Opsætning:

8 På fanebladet Generelt skal der, ved den bruger der har foretaget opsætningen på Strålfors Connect, opsættes på følgende måde: Side 8 af 18 Felt Digital Post Aktiveret Regnskabskode Afsendersystem ID Forsendelsestype ID Send Digital Post ved bogføring (Faktura, kreditnota) Send Digital Post ved udstedelse (Rykker) Send Digital Post ved udstedelse (Kontoudtog) Beskrivelse Markeres FØRST, når alle opsætninger er på plads, og det vurderes for debitorer opsat til Digital Post, at sende via Digital Post funktionaliteten. Viser som udgangspunkt regnskabets bogføringsgruppe nr., men der kan frit vælges anden 5 cifret kode. Den her angivne kode stemples sammen med bilagsnummer og udgående dokumentnummer på det bilag der afleveres til Strålfors Connect, og hvor det efterfølgende kan fremsøges. Her angives det afsendersystem ID, der er modtaget fra Strålfors Connect i forbindelse med oprettelsen på Strålfors Connect administrationsportalen. Bemærk at flere regnskaber med samme CVR-nummer godt kan bruge det samme Afsendersystem ID for flere regnskaber Her angives det forsendelsestype ID, tilhørende afsendersystem ID et, der er modtaget fra Strålfors Connect i forbindelse med oprettelsen på Strålfors Connect administrationsportalen. Bemærk at flere regnskaber med samme CVR-nummer godt kan bruge det samme Forsendelsestype ID for flere regnskaber. Her angives med enten Nej Spørg Ja Afvent afsendelse Afhængigt af i hvilket omfang, der for hver type dokument skal ske en afsendelse af Digital Post ved bogføring/udstedelse. I forbindelse med kontrol af layout og dermed test af valgt brevpapir for en given dokumenttype, kan man med fordel vælge Nej frem til layoutet er kontrolleret. Feltet Aktiveret skal være sat til Ja under bogføring/udstedelse og efterfølgende kontrol.

9 Opsætning af Invoker oplysninger Side 9 af 18 På fanebladet Invoker skal der ved den bruger der har installeret Digital Post invokeren, foretages følgende opsætning: Felt Strålfors Connect Basis Url Digital Post Invoker Url Certifikat Serienr. Bibliotek til midlertidige filer Bibliotek til PDF arkiv Sti til HTML/PDF konvertering Beskrivelse Udfyldes med den url på fjernprint gatewayen som driftes af Strålfors. URL en hedder https://prodprint.sconnect.dk/fjernprint/1.0.0/ Udfyldes med den url der er oprettet til DigitalMailInvoker webservicen Udfyldes med serienummeret fra det installerede funktionscertifikatcertifikat Udfyldes med den mappe hvor midlertidige filer til Digital Post gemmes. Mappen oprettes på webserveren hvor Digital Post webservicen er installeret f.eks. C:\Digital Post\Temp\ Bemærk at stiangivelsen ALTID skal afsluttes med en backslash (\) Udfyldes med den mappe hvor filer til Digital Post gemmes. Mappen oprettes på webserveren hvor Digital Post webservicen er installeret f.eks. C:\Digital Post\Arkiv\ Bemærk at stiangivelsen ALTID skal afsluttes med en backslash (\) Udfyldes med stien hvor hjælpeprogrammet wkhtmltoprod er installeret f.eks: C:\Program Files (x86)\wkhtmltopdf\bin\wkhtmltopdf.exe

10 Felt Arkiver PDF dokumenter på server Behold midlertidige filer på server Side 10 af 18 Beskrivelse Hvis hakket sættes bliver alle PDF dokumenter (endelige salgsbilag), der sendes via Digital Post, gemt på ovenstående placering Under test eller ved fejlsøgning kan hakket sættes, for at gemme midlertidige xml og html-filer, men ellers bør hakket fjernes for ikke at fylde disken op med filer Opsætning af Kontaktoplysninger På fanebladet Kontaktoplysninger kan der, ved den bruger der har foretaget opsætningen på E-boks og Strålfors Connect, opsættes på følgende måde: Superadministrator E-Boks: Her angives kontaktperson på den person, der er oprettet som superadministrator på E-Boks. Bemærk at der for hver myndighed, kan være oprettet flere superadministratorer, men her har man mulighed for angiver brugeren, der har tilknytning til Digital Post. Myndighedsansvarlig SConnect: Her angives kontaktperson på den person, der er oprettet som Myndighedsansvarlig på Strålfors Connect. Bemærk at der for hver myndighed, kan være oprettet flere Myndighedssansvarlige, men her har man mulighed for angiver brugeren, der har tilknytning til Digital Post.

11 Opsætning af Digital Post XML Bro Side 11 af 18 Tryk på knappen Opsætning og vælg XML Bro Opsætning : Tabellen kan enten manuelt opsættes som ovenstående, eller data kan vælges indlæst via Indlæsningsfunktionaliteten, der findes under knappen Funktion og anvendelse af filen DP XML BRO opsætning_ns5402_ txt, som kan hentes her: Opsætningen opsættes/kontrolleres af den bruger, der har installeret Digital Post invokeren.

12 Opsætning af Digital Post Layout Side 12 af 18 Tryk på knappen Opsætning og vælg Layout Opsætning : Her skal der, ved den bruger, der har foretaget opsætningen på Strålfors Connect, opsættes på følgende måde: Felt Dokumenttype Sprogkode Stylesheet Navn Brevpapir Navn Beskrivelse Her vælges dokumenttype, der ønskes opsat mht. layout og brevpapir Her vælges den eller de sprogkoder, der aktuelt anvendes på debitorer for regnskabet. Hvis der vælges <blank> bruges den i alle de tilfælde, hvor der ikke er defineret en konkret sprogkode Her indtastes det stylesheet, der ønskes anvendt for den valgte dokumenttype og sprogkode. Aktuelt kan der vælges imellem dansk og engelsk, hvor de danske stylesheets 1 er præfixet dan og de engelske enu. De aktuelle stylesheets navngives altid som angivet i skærmbilledet. Her kan der angives filnavnet på den kopi af brevpapir, der er gemt som pdf og installeret sammen med Digital Post invokeren. Såfremt der ikke angives brevpapir, sendes salgsbilaget blot med <blank> baggrund, sådan som det kendes fra elektronisk fakturering Bemærk at der vælges forskelligt brevpapir afhængigt af om der sendes med forskellig sprogkode og/eller pr. dokumenttype. 1 Stylesheets definerer, hvordan data præsenteres på salgsbilaget. For Digital Post i Navision Stat er der valgt en præsentation analogt med præsentationen af E-bilag, men uden E-bilag systemdata.

13 Kontrol af opsat layout Side 13 af 18 Det er muligt at kontrollere, at det valgte brevpapir ser pænt ud sammen med det fast definerede stylesheet for hver dokumenttype, forud for første afsendelse da ikke alle typer af brevpapir kan bruges sammen med de aktuelle stylesheets. 1. Sørg for at Send Digital Post ved bogføring (Faktura, Kreditnota) er midlertidigt sat til Nej. 2. Opsæt en debitor til at sende via Digital Post. 3. Feltet Send salgsbilag til Digital Post på Betaling -fanebladet sættes til: E- Boks(CVR), E-Boks(CPR) eller E-Boks(Fjernprint) afhængigt af øvrige oplysninger på debitoren 4. Bogfør en salgsfaktura til debitoren 5. Skift derefter til Salg og marketing\opsætning\digital Post Opsætning\Opsætning\Layout opsætning 6. Vælg en layoutlinje, fx faktura med blank sprogkode og klik på Funktioner\Tjek Layout for kontrol af at brevpapir kan anvendes sammen med valgt dokumenttype. 7. Klik på funktioner\tjek layout 8. Sæt et filter på Dokumentafsendelsesmetoden via F7 (Digital Post) 9. Og vælg en bogført salgsfaktura, der skulle have været sendt via Digital Post, men som endnu ikke er det. 10. Klik OK og gem PDF-filen, for efterfølgende åbning:

14 Gentag for øvrige dokumenttyper efter behov og HUSK at Send Digital Post ved bogføring (Faktura, Kreditnota) efterfølgende skal sættes tilbage til Ja Side 14 af 18

15 Opsætning af automatisk opdatering af Digital Post status Side 15 af 18 Du kan altid få nyeste status på et afsendt Digital Post bilag ved fra det bogførte/udstedte bilag at vælge knappen Funktion og Opdater Digital Post, men du kan også vælge at denne status skal opdateres automatisk. Dette gør du ved at vælge Administration/Programopsætning/Batch/Job 2 og opsætte et Job som ovenstående ved at stå i feltet Jobliste og klikke F3 for oprettelse af nyt Job. Udfyld en linje i tabellen således: Aktiveret = Ja Type = Kodeenhed Id = [Beskrivelse udfyldes automatisk] Og sørg for, på fanebladet Dato, at alle dage, hvor der ønskes opdatering er markeret med et flueben. I eksemplet ovenfor, er det valgt at opdateringen skal finde sted alle ugens dage. Dette er måske ikke nødvendigt for alle regnskaber. Skift fra faneblad Dato til faneblad Tid og udfyld med den ønskede frekvens, fx som nedenstående, hvor der er valgt en opdatering hvert 5. minut i intervallet 08:00:00 til 17:59:59. 2 Se mere om batchfunktionalitet i Navision Stat vejledningen som du kan finde på:

16 Side 16 af 18 For at afvikle den opsatte schedullering, kan der nu vælges 2 løsninger. VIA NAS instans opsat for GIS-integration Hvis du allerede har en NAS instans opsat for en eksisterende GIS-integration på regnskabet, skal du ikke gøre mere 3. Alternativt kan du vælge at opsætte en NAS instans baseret på en fiktiv GIS-integration. I dette tilfælde kontakter du for rådgivning. VIA Manuel batchafvikling i NAV klienten I dette tilfælde skal du i en åben klient aktivere batchafvikling. Dette gør du ved at vælge: Administration/Programopsætning/Batch/Afvikling Og klikke Start og vælge det Job i Jobliste oversigten (Batch), som du ønsker at afvikle (Opdater Digital Post Status) og klikke OK. HUSK at du IKKE både må foretage en GIS og en manuel batchafvikling for samme regnskab! 3 Dette forudsætter at port 80 er åben mellem Navision Stat klient arbejdsstationerne og Digital Post Invoker serveren, hvilket den er i forvejen, hvis Digital Post invokeren er installeret sammen med Transportlaget) OG at port 80 skal være åben mellem NAS serveren og Digital Post Invoker serveren.

17 Opsætning af debitorer Side 17 af 18 Efterfølgende opsætter kunden selv enten direkte eller via en DDI-bestilling, alle debitorer som ønskes opkrævet via Digital Post. Dette sker ved at feltet Send salgsbilag til Digital Post på Betaling -fanebladet sættes til: E-Boks(CVR), E-Boks(CPR) eller E-Boks(Fjernprint) afhængigt af øvrige oplysninger på debitoren: E-Boks(CVR): Såfremt man kender debitors CVR-nummer E-Boks(CPR): Såfremt man kender debitors CPR-nummer E-Boks(Fjernprint): Såfremt det udelukkende er muligt at sende baseret på debitors adresseoplysninger. I dette tilfælde fremsendes automatisk via Post Danmark Se i øvrigt den opdaterede brugervejledning Automatiseret salgsopkrævning for et samlet overblik over Digital Post funktionaliteten i Navision Stat. Tilpasning af GIS-integrationer Såfremt du ønsker at binde sine GIS integrationer sammen med den nye integration til Digital Post, i de tilfælde hvor regnskabet modtager en opdatering af debitorer og nye salgsbilag fra et lokalt fagsystem via GIS, vil du i nogle tilfælde være nødsaget til at tilpasse sit fagsystem. Hvis man fx ønsker at sende salgsbilag til e-boks, baseret på et CVR-nummer, er det vigtigt, at fagsystemet fremsender både CVR-nummer og en markering af at debitor ønskes opkrævet via e-boks, baseret på CVR. Hvis man fx ønsker at sende salgsbilag til e-boks, baseret på et CPR-nummer, er det vigtigt at fagsystemet fremsender både CPR-nummer og en markering af at debitor ønskes opkrævet via e-boks, baseret på CPR. Hvis man fx ønsker at sende salgsbilag til Fjernprint baseret på adresseoplysninger, er det vigtigt at fagsystemet fremsender både de fulde adresseoplysninger inklusiv landekode og en markering af at debitor ønskes opkrævet via Fjernprint. I de tilfælde hvor alle oplysninger fremsendes i forvejen, og forsendelseskanalen kan styres entydigt ud fra anden fremsendt oplysning, fx en bogføringsgruppe, er det i mange tilfælde nok med opsætning af ny mapningslogik i Navision Stat, men i modsat tilfælde, vil en end-to-end integration fra GIS til Digital Post således kræve en tilretning af fagsystemet.

18 Du finder denne vejledning via vores generelle Navision Stat site på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside, hvorfra du kan navigere frem til den ønskede version og manual eller kvikguide. Side 18 af 18 Du kan scanne koden med en smartphone eller en tablet, hvor der er installeret en QR-kodescanner.

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

Navision Stat 7.0. Webservice til Generisk integrationssnitflade (GIS) Overblik. Side 1 af 21. ØSY/CRA/CPS/ CRA Opr. 14.04.15

Navision Stat 7.0. Webservice til Generisk integrationssnitflade (GIS) Overblik. Side 1 af 21. ØSY/CRA/CPS/ CRA Opr. 14.04.15 Side 1 af 21 Navision Stat 7.0 ØSY/CRA/CPS/ CRA Opr. 14.04.15 Webservice til Generisk integrationssnitflade (GIS) Overblik Introduktion Dokumentet indeholder en installationsvejledning for det webservice

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Side 1 af 55 Navision Stat 5.4.02 ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning.

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning. Side 1 af 59 Navision Stat 7.0 26. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Kort om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det gratis NemHandelsprogram,

Læs mere

Navision Stat og INDFAK2 1 Navision Stat og debitorer oprettet på Nemhandelsregistret 2 Navision Stat og Nemkonto Navision Stat og CVR-registret

Navision Stat og INDFAK2 1 Navision Stat og debitorer oprettet på Nemhandelsregistret 2 Navision Stat og Nemkonto Navision Stat og CVR-registret Navision Stat 7.0 ØSY/CRA/MILE Dato 15.04.15 NS Transportlag 7.0 installationsvejledning Overblik Formål Transportlaget bruges til at udveksle data mellem: Navision Stat og INDFAK2 1 Navision Stat og debitorer

Læs mere

Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0

Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0 Navision Stat 3. juli 2015 ØSY/NSUDV/cps Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0 Nærværende dokument beskriver de regnskabsspecifikke opsætninger, som institutionen selv skal (overveje

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten...

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten... Indholdsfortegnelse Introduktion til eblisten... 2 Opret brugerkonto... 2 Abonnementtyper... 2 Kom godt i gang med eblisten... 3 Start eblisten... 3 Send dokumenter med eblisten... 4 Udgående dokumenter...

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

ectrl Afsendelse af debitorformularer

ectrl Afsendelse af debitorformularer ectrl Afsendelse af debitorformularer Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Elektronisk fakturering 4 2.1. Typer af afsendelse 4 2.2. Formater 4 2.3. Opsætning på debitor 5 2.3.1. Kontaktperson 5 2.3.2.

Læs mere

Navision Stat 7.0. GIS Webservice og automatiseret filindlæsning via NST. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/CRA/MAC Opr. 20.01.15

Navision Stat 7.0. GIS Webservice og automatiseret filindlæsning via NST. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/CRA/MAC Opr. 20.01.15 Side 1 af 9 Navision Stat 7.0 ØSY/CRA/MAC Opr. 20.01.15 GIS Webservice og automatiseret filindlæsning via NST Overblik Introduktion Denne vejledning beskriver hvordan du: installerer Navision Application

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online E-fakturering via NemHandel Det er muligt at aflevere fakturaer til det offentlige, dannet som filer I PRO2TAL Bager, via programmet NemHandel lanceret af Digitaliseringsstyrelsen. Til brug herfor er det

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Indholdsfortegnelse Opsætning af Trio Web... 3 Generel opsætning af Trio Web... 3 Databaseopsætning... 3 DB... 3 Aar... 4 Login... 4 Internet... 4 Port... 4 Registreringsnøgle...

Læs mere

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS Lars Matthiesen, UNI C Emner i dette indlæg Hvad er GIS egentlig for noget? Hvilke dataformater understøttes? Hvordan kan ind/udlæsningen af data afvikles

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

TrueLink og integration til økonomisystemer

TrueLink og integration til økonomisystemer TrueLink og integration til økonomisystemer Dette dokument forklarer, hvordan du lettest muligt foretager integrationen mellem TrueLink klienten og dit økonomisystem. Integrationen mellem disse systemer

Læs mere

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene. Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene

Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene. Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene Fra købsordren dannes en fil, som typisk placeres lokalt på brugerens PC eller på et fællesdrev, som alle brugere har adgang til. På Hydra-Grenes webshop

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50 Document Capture til Microsoft Dynamics NAV Quick Guide til RTC version 3.50 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Basisopsætning... 4 Indlæsning af standard opsætning... 4 Opdatering af standard opsætning...

Læs mere

Opsætning på PC Luk Navision. På skrivebordet højreklikkes på Navision ikonet. Herefter vælges Rediger.

Opsætning på PC Luk Navision. På skrivebordet højreklikkes på Navision ikonet. Herefter vælges Rediger. Overførsel af købsordre til GRENE (Simpel) Fra købsordren dannes en fil, som typisk placeres lokalt på brugerens PC eller på et fællesdrev, som alle brugere har adgang til. På Grenes webshop trækker man

Læs mere

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Forbedringer i Navision Stat 5.4 Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende

Læs mere

Formål I forbindelse med opgradering af Navision Stat fra NS5.4.02 til NS7.0 skal den tilhørende Navision Stat licens migreres til NAV2013R2.

Formål I forbindelse med opgradering af Navision Stat fra NS5.4.02 til NS7.0 skal den tilhørende Navision Stat licens migreres til NAV2013R2. Side 1 af 20 Navision Stat 7.0 ØSY/CPS/MAC Dato 17.08.15 Licensmigrering fra NAV5.0SP1 til NAV2013R2 Overblik Formål I forbindelse med opgradering af Navision Stat fra NS5.4.02 til NS7.0 skal den tilhørende

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide til Stakke. Overblik. Side 1 af 11. ØSY/STO 12. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide til Stakke. Overblik. Side 1 af 11. ØSY/STO 12. maj 2015 Side 1 af 11 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 12. maj 2015 Kvikguide til Stakke Overblik Formål I denne kvikguide får du en forklaring på, hvad en Stak er, hvad de enkelte stakke indeholder og hvilken type rollecenter

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet 6 Check af anden opsætning 11 Elektronisk fakturering 13 Opsætning

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet. 6 Check af anden opsætning. 11 Elektronisk fakturering. 13 Opsætning

Læs mere

Projekt: VAX NemHandel 4.0

Projekt: VAX NemHandel 4.0 Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX NemHandel 4.0 Emne: Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX NemHandel 4.0 samt krav til miljøet, herunder hardware og software, hvori VAX NemHandel

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

Continia Collection Management QUICK GUIDE Opsætning & Daglig brug

Continia Collection Management QUICK GUIDE Opsætning & Daglig brug QUICK GUIDE Opsætning & Daglig brug Mar. 2015 CM 1.25 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CM@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk Quick guide

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Microsoft IIS 6 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en IIS 6 For support og hjælp til anvendelsen af denne vejledning kan du kontakte FairSSL

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE Indhold Ændringshistorik... 2 Formål... 2 Om programmet... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Event Log... 5 Installationsprogrammets skærmbillede... 6 Konfigurering af xml-opsætningsfil... 7 Beskrivelse

Læs mere

Opgraderingsvejledning: Fra LDV 2.3.1 til LDV 2.4.0

Opgraderingsvejledning: Fra LDV 2.3.1 til LDV 2.4.0 Opgraderingsvejledning: Fra LDV 2.3.1 til LDV 2.4.0 Marts 2015 MODST/SAR Generelt Dette er en vejledning i opgraderingen af LDV 2.3.1 til den nye version, LDV 2.4.0, der understøtter Navision Stat 7.0.

Læs mere

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 Navision Stat - fra 3.60 til 5.1 Øvelser/opgaver Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 LOGIN PÅ NS 5.1 - TESTDATABASEN https://citrix.au.dk Login med brugernavn og Password som du plejer på Citrix Klik på NAV

Læs mere

Navision Stat 7.0. GIS SFTP kommunikation mellem NS 7.0 og INDFAK2. Overblik. Side 1 af 12. ØSY/SKH/CPS Opr. 27.02.15

Navision Stat 7.0. GIS SFTP kommunikation mellem NS 7.0 og INDFAK2. Overblik. Side 1 af 12. ØSY/SKH/CPS Opr. 27.02.15 Side 1 af 12 Navision Stat 7.0 ØSY/SKH/CPS Opr. 27.02.15 GIS SFTP kommunikation mellem NS 7.0 og INDFAK2. Overblik Introduktion Dokumentet indeholder en beskrivelse af overførsel af data via SFTP. Denne

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV EGENSKABER > Al arbejde med dannelse af elektroniske fakturaer foregår inde i Microsoft Dynamics NAV. > Understøtter import og eksport af OIO XML og UBL (inklusive

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Programmer og krav... 3 1.1 Installér og konfigurer udstyr... 3 1.2 Lukket netværk...

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Vejledning til at konfiguration af flere websites, med deling af 1 SSL certifikat og fælles IP og port. Følgende vejledning beskriver hvordan man konfigurere IIS til at bruge host header på HTTPS sites.

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Roller og profiler i rettighedsfilen til Selvejer skolerne

Roller og profiler i rettighedsfilen til Selvejer skolerne Vejledning Roller og profiler i rettighedsfilen til Selvejer skolerne 1 Indhold Indledning... 3 Hovedregler vedr. tildeling af profiler og roller... 3 Sammenhængen mellem profiler, roller og rettigheder...

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Kvikguide til installering af API bruger for filudveksling via Navision Stat

Kvikguide til installering af API bruger for filudveksling via Navision Stat Kvikguide til installering af API bruger for filudveksling via Navision Stat Overblik Introduktion Denne guide beskriver, hvordan du installerer en API-bruger fra Danske Bank. Indholdsfortegnelse Kvikguide

Læs mere

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 Document Capture for Microsoft Dynamics NAV Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle ændringer... 3 Klassisk Klient... 5 Rollebaseret klient & server... 6 Webgodkendelse...

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

NemHandel menuen 14.1

NemHandel menuen 14.1 NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage

Læs mere

Fuld installation af Jit-klient

Fuld installation af Jit-klient Fuld installation af Jit-klient Indholdsfortegnelse Systemkrav til afvikling af Jit-klienten...3 Opsætning af firewall...4 Om installationsfilen...5 Installation af MSI-filen...6 Om SSL-certifikater...13

Læs mere

Vejledning til oprettelse af ekstern fritekstfaktura

Vejledning til oprettelse af ekstern fritekstfaktura Vejledning til oprettelse af ekstern fritekstfaktura Marts 2013 Vejledningen gennemgår oprettelsen af en debitor, hvilke felter der skal udfyldes, samt hvordan fakturaen bogføres og afsendes. Vælg Debitor

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Continia e faktura Installation og Opsætningsguide. Version 3.08 December 2014. Copyright 2014 Continia Software a/s

Continia e faktura Installation og Opsætningsguide. Version 3.08 December 2014. Copyright 2014 Continia Software a/s Version 3.08 December 2014 Copyright 2014 Continia Software a/s 1 Installation af eksterne komponenter... 3 1.1 XML Parser 4.0SP3... 3 1.2 Continia e faktura IM Utility... 3 1.3 Continia e faktura Gateway

Læs mere

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Installationsguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Indledning Dette dokument indeholder vejledning til installation af modulet NN Markedsdata i Dynamics NAV

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Installation af MySQL server på PC

Installation af MySQL server på PC Installation af MySQL server på PC (Udgave 0.02 2013-Oktober-06 @ 22:30 Chris Bagge, Mindre rettelser) Dette er en kort beskrivelse af hvordan man får installeret en MySQL server på en PC med Windows 7.

Læs mere

Indsendelse af filer til banken via API

Indsendelse af filer til banken via API Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken via API Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil via API 1. Indsendelse af betalingsfil 2. Godkend og

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3

KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3 KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3 1 Dannelse af Salgsfaktura... 3 2 Berigelse og klarmelding af Salgsfaktura... 4 2.1 Suspender E-bilag... 5 2.2 Påføring af yderligere tekst på en elektronisk...

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Mail Data Protection for Microsoft Exchange Server

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Mail Data Protection for Microsoft Exchange Server Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Mail Data Protection for Microsoft Exchange Server Side 1 af 18 INSTALLATIONSGUIDE 1 1 FORORD 3 2 OPRET NODEN I NETGROUP PORTAL. 4 3 KLIENTSOFTWARE 5 3.1

Læs mere

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Januar 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL

Læs mere

Mamut NemHandel Installation

Mamut NemHandel Installation [Type text] Mamut Business Software Mamut Kundskabsserie Mamut NemHandel Installation 1 Installation af Mamut NemHandel INSTALLATION AF MAMUT NEMHANDEL Mamut NemHandel Service Mamut NemHandel består af

Læs mere

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server Side 1 af 20 INSTALLATIONSGUIDE 1 1 FORORD 3 2 OPRET NODEN I NETGROUP PORTAL. 4 3 KLIENTSOFTWARE 5 3.1

Læs mere

Umbraco installationsvejledning

Umbraco installationsvejledning på et ScanNet ASP Webhotel Indledning Beskrivelse Denne vejledning vil indeholde installation af CMS systemet Umbraco på et ASP Webhotel. Det dansk grundlagt Content Management System (CMS) Umbraco er

Læs mere

Projekt: NemHandel signaturer

Projekt: NemHandel signaturer Ejer: mysupply ApS Projekt: NemHandel signaturer Emne: Installationsvejledning Dette dokument omfatter en vejledning for download og installation af funktionscertifikat i forhold til brugen i VAX NemHandel

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

Citrix Online Plugin Client Install Integra

Citrix Online Plugin Client Install Integra DBC A/S 1 af 6 2011-09-08 14:52 Citrix Online Plugin Client Install Integra Vejledning til installation af Citrix Online Plugin (Full) Forudsætninger For at få adgang til Integra driftsløsningen på DBC

Læs mere

Xenapps/Citrix klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen. Xenapps/Citrix basisport. Xenapps/Citrix Service. Xenapps/Citrix XML service

Xenapps/Citrix klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen. Xenapps/Citrix basisport. Xenapps/Citrix Service. Xenapps/Citrix XML service Integra klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen Hedensted Folkebibliotek Funktion Type Indhold Note Gruppe Hedensted Farm BibFarm3 Server Janne basisport Service XML service HTTPS 443 TCP

Læs mere

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28.

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28. Nets A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Brugervejledning Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

IAU printeropsætning. Udarbejdet af. Lars Mogensen, s001684. Indhold. 23. marts 2006. 1 Indledning 2. 2 SSH opsætning 3. 3 Printer installation 5

IAU printeropsætning. Udarbejdet af. Lars Mogensen, s001684. Indhold. 23. marts 2006. 1 Indledning 2. 2 SSH opsætning 3. 3 Printer installation 5 IAU printeropsætning 23. marts 2006 Lars Mogensen, s001684 Indhold 1 Indledning 2 2 SSH opsætning 3 3 Printer installation 5 4 Dupleks print 7 5 Brug af dupleks print 8 Ørsted DTU 2 1 Indledning Dette

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt. Maskiner på Maskinbladet online Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på Maskinbladet online. Der dannes en xml fil der overføres til Maskinbladet, som så opdaterer deres internet side over

Læs mere

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH)

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Allerede i dag har du muligheden for at scanne dokumenter og gemme dem elektronisk i FOF via Elektronisk DokumentHåndtering (fremover forkortet til EDH). Nu har vi

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater TDCs Signaturserver Side 2 Indhold Indledning...3 Teknisk projekt... 3 Tekniske forudsætninger... 3 Installation af klienten... 4 Udstedelse af signatur... 4 Anvendelse af signaturen... 6 Eksport af signaturen...

Læs mere

GE SERVICE Rottehullet

GE SERVICE Rottehullet til GeoEnviron Service RotteHullet Service til integration mellem GeoEnviron og Rottehullet Et serverprogram (Windows service) står for dataudvekslingen mellem GeoEnviron og den fællesoffentlige rottedatabase

Læs mere