Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post."

Transkript

1 Side 1 af 18 Navision Stat ØS/ØSY/TJO/CPS Dato Installationsvejledning til Digital Post - Invoker og NS regnskab Overblik Introduktion Denne installationsvejledning beskriver hvordan man installerer webservice til kommunikation mellem Navision Stat og Digital Post, samt foretager den tilhørende opsætning i Navision Stat regnskabet. Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post. I den forbindelse er der i Navision Stat lavet mulighed for at kunne sende salgsdokumenter til både private virksomheder og borgere via Digital Post. Hvis virksomheden eller borgeren ikke er tilsluttet Modtagelse af Digital Post fra offentlige myndigheder, kan dokumentet i stedet sendes til fjernprint, for automatisk kuvertering og fremsendelse med almindelig post. Indholdsfortegnelse Overblik... 1 Introduktion... 1 Målgruppe... 2 Seneste ændring... 2 Før du går i gang... 3 Installationskrav... 3 Certifikat... 3 Firewall... 3 Sådan installeres Digital Post invokeren... 4 Installation af webservices... 4 Installation af hjælpeprogram (wkhtmltopdf)... 5 Oprettelse af foldere til filer... 6 Certifikat... 6 Brevpapir... 6 Sådan opsættes Navision Stat regnskabet... 7 Opsætning af Generelle Digital Post oplysninger... 7 Opsætning af Invoker oplysninger... 9

2 Opsætning af Kontaktoplysninger Opsætning af Digital Post XML Bro Opsætning af Digital Post Layout Kontrol af opsat layout Opsætning af automatisk opdatering af Digital Post status VIA NAS instans opsat for GIS-integration VIA Manuel batchafvikling i NAV klienten Opsætning af debitorer Tilpasning af GIS-integrationer Side 2 af 18 Målgruppe Denne vejledning er rettet mod den relevante IT-funktion, som skal installere funktionscertifikat og opsætte Digital Post invokeren (webservice), samt det regnskabspersonale som skal foretage opsætningen i Navision Stat regnskabet. Seneste ændring Publiceret første gang: Seneste ændring:

3 Før du går i gang Side 3 af 18 Installationskrav Installationen tager udgangspunkt i Windows Server 2008 R2. Installationen vil muligvis virke på Windows Server 2003 R2, men er ikke testet herpå. For installation af funktionscertifikat (af typen FOCES2), skal man installere en hotfix til Windows Server 2003 R2, før certifikatet kan installeres. Hotfixen kan hentes her: Installationen kræver også at.net Framework 4.5 er installeret. Version 4.0 kan dog også anvendes..net Framework 4.5 kan hentes her: Certifikat For at sikre kommunikationen via Digital Post anvendes der et funktionscertifikat (FOCESII) som identificerer afsenderen. For institutioner, der hostes hos KMD, sørger KMD automatisk for at anvende det centrale KMD NS hosting certifikat (FOCESII), der ligeledes bruges ifm. Nemhandel udveksling (Elektronisk fakturering og Nemkonto). Hvis institutionen ikke har et funktionscertifikat, skal dette først bestilles hos Nets DanID på For hjælp til bestilling af funktionscertifikat henvises til Nets DanID s hjemmeside og support. Den person, der skal udføre installationen af Digital Post invokeren skal bruge certifikatet i *.p12 format, mens certifikatet ligeledes skal uploades til Strålfors Connect i *.cer format, for udveksling med Strålfors Connect webservicen. Firewall For at kunne kommunikere via Digital Post, skal der i firewallen åbnes op for port 80 (HTTP) og 443 (HTTPS).

4 Side 4 af 18 Sådan installeres Digital Post invokeren Installation af webservices Installationsprogrammet til Digital Post invokeren (webservice) hentes på: Installationsprogrammet køres og der oprettes en folder på C-drevet med navnet DigitalMailInvoker Denne skabelonmappe indeholder webservicen, som kan anvendes til at lave flere instanser af webservicen. Dette gøres ved at kopiere mappen DigitalMailInvoker til placeringen for websites, typisk C:\inetpub\wwwroot. Opret derefter webservicen i IIS Manager. Højreklik på mappen DigitalMailInvoker i det site, den tilhører. Vælg Convert to Application : Tryk på Select knappen og vælg den Application pool som hedder ASP.NET v4.0. Tryk derefter OK.

5 Til sidst skal webservicen konfigureres til at køre under en afviklingsbruger opsat som servicebruger. Side 5 af 18 Bemærk at sitets afviklingsbruger skal have modify-rettighed til mappen Temporary ASP.NET Files i den relevante.net-versions undermappe under C:\Windows\Microsoft.NET\ Man kan med fordel anvende den samme afviklingsbruger som til NS transportlaget. Hvis en sådan bruger endnu ikke er oprettet, skal brugeren i sikkerhedspolitikken have rettigheder til Log on as a batch job og Log on as a service. Marker den oprettede webservice DigitalMailInvoker og åbn Authentication. Marker ASP.NET Impersonation og vælg Edit. Tryk på Specific user og vælg Set. Udfyld med den oprettede servicebruger og password og tryk OK 2 gange. Tjek også at ASP.NET Impersonation er Enabled. Installation af hjælpeprogram (wkhtmltopdf) Når salgsdokumenterne skal sendes via Digital Post, sker det som en vedhæftet PDF-fil. Til dette skal der installeres et hjælpeprogram, der konverterer HTML outputtet fra Navision Stat til PDF. Programmet hedder wkhtmltopdf og kan hentes her: Vælg her den version der passer til det operativsystem, som der installeres på. For Windows Server 2008 R2, hentes denne fil: _msvc2013-win64.exe

6 Under installationen vælges standardplaceringen som for 64 bit versionen er: C:\Program Files\wkhtmltopdf For 32 bit versionen er det: C:\Program Files (x86)\wkhtmltopdf Side 6 af 18 Oprettelse af foldere til filer Når der dannes og sendes salgsdokumenter, kan man vælge at de midlertidige filer samt de sendte filer skal gemmes på en given lokation. Til dette skal der oprettes et antal foldere. Som eksempel kan oprettes en folder, der navngives DigitalPost med undermapperne Arkiv og Temp. På folderen DigitalPost skal afviklingsservicebrugeren og gruppen IIS_IUSRS have Modify rettigheder. Hvis der bliver hostet flere institutioner på serveren, kan man vælge ligeledes at bygge en undermappe for hver institution. Til sidst kopieres filen oioubl.css fra installationsmappen for webservicen til placeringen for midlertidige filer. F.eks. fra C:\DigitalMailInvoker5.4.02\xslt\dan til C:\DigitalPost\Temp Certifikat For at identificere afsenderen på kommunikationen via Digital Post, skal institutionens funktionscertifikat installeres på webserveren. Når certifikatet er installeret gives rettigheden Full Control til IIS_IUSRS og servicebrugeren. Dette gøres ved at højreklikke på certifikatet og vælge All Tasks og Manage Private Keys. Certifikatets serienummer skal efterfølgende bruges i forbindelse med opsætningen i Navision Stat. Serienummeret kan ses ved at åbne certifikatet og vælge fanen Detaljer. Brevpapir Såfremt institutionen ønsker at operere med eget brevpapir, skal en kopi af brevpapiret kopieres til folderen: Gemmes på C:\inetpub\wwwroot \ DigitalMailInvoker5.4.02\ Stationary

7 Sådan opsættes Navision Stat regnskabet Side 7 af 18 For hvert Navision Stat regnskab, der skal afsende til debitorer via Digital Post skal der foretages en regnskabsmæssig opsætning. Bemærk at, opsætningerne udelukkende kan foretages af bruger tildelt rollen: NS_OPS_DIGITAL_POST. Hvis brugeren således endnu ikke er tildelt denne rolle, skal dette ske, før opsætningen kan afvikles. Opsætning af Generelle Digital Post oplysninger Opsætning af Digital Post findes under Salg & Marketing\Opsætning\Digital Post Opsætning:

8 På fanebladet Generelt skal der, ved den bruger der har foretaget opsætningen på Strålfors Connect, opsættes på følgende måde: Side 8 af 18 Felt Digital Post Aktiveret Regnskabskode Afsendersystem ID Forsendelsestype ID Send Digital Post ved bogføring (Faktura, kreditnota) Send Digital Post ved udstedelse (Rykker) Send Digital Post ved udstedelse (Kontoudtog) Beskrivelse Markeres FØRST, når alle opsætninger er på plads, og det vurderes for debitorer opsat til Digital Post, at sende via Digital Post funktionaliteten. Viser som udgangspunkt regnskabets bogføringsgruppe nr., men der kan frit vælges anden 5 cifret kode. Den her angivne kode stemples sammen med bilagsnummer og udgående dokumentnummer på det bilag der afleveres til Strålfors Connect, og hvor det efterfølgende kan fremsøges. Her angives det afsendersystem ID, der er modtaget fra Strålfors Connect i forbindelse med oprettelsen på Strålfors Connect administrationsportalen. Bemærk at flere regnskaber med samme CVR-nummer godt kan bruge det samme Afsendersystem ID for flere regnskaber Her angives det forsendelsestype ID, tilhørende afsendersystem ID et, der er modtaget fra Strålfors Connect i forbindelse med oprettelsen på Strålfors Connect administrationsportalen. Bemærk at flere regnskaber med samme CVR-nummer godt kan bruge det samme Forsendelsestype ID for flere regnskaber. Her angives med enten Nej Spørg Ja Afvent afsendelse Afhængigt af i hvilket omfang, der for hver type dokument skal ske en afsendelse af Digital Post ved bogføring/udstedelse. I forbindelse med kontrol af layout og dermed test af valgt brevpapir for en given dokumenttype, kan man med fordel vælge Nej frem til layoutet er kontrolleret. Feltet Aktiveret skal være sat til Ja under bogføring/udstedelse og efterfølgende kontrol.

9 Opsætning af Invoker oplysninger Side 9 af 18 På fanebladet Invoker skal der ved den bruger der har installeret Digital Post invokeren, foretages følgende opsætning: Felt Strålfors Connect Basis Url Digital Post Invoker Url Certifikat Serienr. Bibliotek til midlertidige filer Bibliotek til PDF arkiv Sti til HTML/PDF konvertering Beskrivelse Udfyldes med den url på fjernprint gatewayen som driftes af Strålfors. URL en hedder https://prodprint.sconnect.dk/fjernprint/1.0.0/ Udfyldes med den url der er oprettet til DigitalMailInvoker webservicen Udfyldes med serienummeret fra det installerede funktionscertifikatcertifikat Udfyldes med den mappe hvor midlertidige filer til Digital Post gemmes. Mappen oprettes på webserveren hvor Digital Post webservicen er installeret f.eks. C:\Digital Post\Temp\ Bemærk at stiangivelsen ALTID skal afsluttes med en backslash (\) Udfyldes med den mappe hvor filer til Digital Post gemmes. Mappen oprettes på webserveren hvor Digital Post webservicen er installeret f.eks. C:\Digital Post\Arkiv\ Bemærk at stiangivelsen ALTID skal afsluttes med en backslash (\) Udfyldes med stien hvor hjælpeprogrammet wkhtmltoprod er installeret f.eks: C:\Program Files (x86)\wkhtmltopdf\bin\wkhtmltopdf.exe

10 Felt Arkiver PDF dokumenter på server Behold midlertidige filer på server Side 10 af 18 Beskrivelse Hvis hakket sættes bliver alle PDF dokumenter (endelige salgsbilag), der sendes via Digital Post, gemt på ovenstående placering Under test eller ved fejlsøgning kan hakket sættes, for at gemme midlertidige xml og html-filer, men ellers bør hakket fjernes for ikke at fylde disken op med filer Opsætning af Kontaktoplysninger På fanebladet Kontaktoplysninger kan der, ved den bruger der har foretaget opsætningen på E-boks og Strålfors Connect, opsættes på følgende måde: Superadministrator E-Boks: Her angives kontaktperson på den person, der er oprettet som superadministrator på E-Boks. Bemærk at der for hver myndighed, kan være oprettet flere superadministratorer, men her har man mulighed for angiver brugeren, der har tilknytning til Digital Post. Myndighedsansvarlig SConnect: Her angives kontaktperson på den person, der er oprettet som Myndighedsansvarlig på Strålfors Connect. Bemærk at der for hver myndighed, kan være oprettet flere Myndighedssansvarlige, men her har man mulighed for angiver brugeren, der har tilknytning til Digital Post.

11 Opsætning af Digital Post XML Bro Side 11 af 18 Tryk på knappen Opsætning og vælg XML Bro Opsætning : Tabellen kan enten manuelt opsættes som ovenstående, eller data kan vælges indlæst via Indlæsningsfunktionaliteten, der findes under knappen Funktion og anvendelse af filen DP XML BRO opsætning_ns5402_ txt, som kan hentes her: Opsætningen opsættes/kontrolleres af den bruger, der har installeret Digital Post invokeren.

12 Opsætning af Digital Post Layout Side 12 af 18 Tryk på knappen Opsætning og vælg Layout Opsætning : Her skal der, ved den bruger, der har foretaget opsætningen på Strålfors Connect, opsættes på følgende måde: Felt Dokumenttype Sprogkode Stylesheet Navn Brevpapir Navn Beskrivelse Her vælges dokumenttype, der ønskes opsat mht. layout og brevpapir Her vælges den eller de sprogkoder, der aktuelt anvendes på debitorer for regnskabet. Hvis der vælges <blank> bruges den i alle de tilfælde, hvor der ikke er defineret en konkret sprogkode Her indtastes det stylesheet, der ønskes anvendt for den valgte dokumenttype og sprogkode. Aktuelt kan der vælges imellem dansk og engelsk, hvor de danske stylesheets 1 er præfixet dan og de engelske enu. De aktuelle stylesheets navngives altid som angivet i skærmbilledet. Her kan der angives filnavnet på den kopi af brevpapir, der er gemt som pdf og installeret sammen med Digital Post invokeren. Såfremt der ikke angives brevpapir, sendes salgsbilaget blot med <blank> baggrund, sådan som det kendes fra elektronisk fakturering Bemærk at der vælges forskelligt brevpapir afhængigt af om der sendes med forskellig sprogkode og/eller pr. dokumenttype. 1 Stylesheets definerer, hvordan data præsenteres på salgsbilaget. For Digital Post i Navision Stat er der valgt en præsentation analogt med præsentationen af E-bilag, men uden E-bilag systemdata.

13 Kontrol af opsat layout Side 13 af 18 Det er muligt at kontrollere, at det valgte brevpapir ser pænt ud sammen med det fast definerede stylesheet for hver dokumenttype, forud for første afsendelse da ikke alle typer af brevpapir kan bruges sammen med de aktuelle stylesheets. 1. Sørg for at Send Digital Post ved bogføring (Faktura, Kreditnota) er midlertidigt sat til Nej. 2. Opsæt en debitor til at sende via Digital Post. 3. Feltet Send salgsbilag til Digital Post på Betaling -fanebladet sættes til: E- Boks(CVR), E-Boks(CPR) eller E-Boks(Fjernprint) afhængigt af øvrige oplysninger på debitoren 4. Bogfør en salgsfaktura til debitoren 5. Skift derefter til Salg og marketing\opsætning\digital Post Opsætning\Opsætning\Layout opsætning 6. Vælg en layoutlinje, fx faktura med blank sprogkode og klik på Funktioner\Tjek Layout for kontrol af at brevpapir kan anvendes sammen med valgt dokumenttype. 7. Klik på funktioner\tjek layout 8. Sæt et filter på Dokumentafsendelsesmetoden via F7 (Digital Post) 9. Og vælg en bogført salgsfaktura, der skulle have været sendt via Digital Post, men som endnu ikke er det. 10. Klik OK og gem PDF-filen, for efterfølgende åbning:

14 Gentag for øvrige dokumenttyper efter behov og HUSK at Send Digital Post ved bogføring (Faktura, Kreditnota) efterfølgende skal sættes tilbage til Ja Side 14 af 18

15 Opsætning af automatisk opdatering af Digital Post status Side 15 af 18 Du kan altid få nyeste status på et afsendt Digital Post bilag ved fra det bogførte/udstedte bilag at vælge knappen Funktion og Opdater Digital Post, men du kan også vælge at denne status skal opdateres automatisk. Dette gør du ved at vælge Administration/Programopsætning/Batch/Job 2 og opsætte et Job som ovenstående ved at stå i feltet Jobliste og klikke F3 for oprettelse af nyt Job. Udfyld en linje i tabellen således: Aktiveret = Ja Type = Kodeenhed Id = [Beskrivelse udfyldes automatisk] Og sørg for, på fanebladet Dato, at alle dage, hvor der ønskes opdatering er markeret med et flueben. I eksemplet ovenfor, er det valgt at opdateringen skal finde sted alle ugens dage. Dette er måske ikke nødvendigt for alle regnskaber. Skift fra faneblad Dato til faneblad Tid og udfyld med den ønskede frekvens, fx som nedenstående, hvor der er valgt en opdatering hvert 5. minut i intervallet 08:00:00 til 17:59:59. 2 Se mere om batchfunktionalitet i Navision Stat vejledningen som du kan finde på:

16 Side 16 af 18 For at afvikle den opsatte schedullering, kan der nu vælges 2 løsninger. VIA NAS instans opsat for GIS-integration Hvis du allerede har en NAS instans opsat for en eksisterende GIS-integration på regnskabet, skal du ikke gøre mere 3. Alternativt kan du vælge at opsætte en NAS instans baseret på en fiktiv GIS-integration. I dette tilfælde kontakter du for rådgivning. VIA Manuel batchafvikling i NAV klienten I dette tilfælde skal du i en åben klient aktivere batchafvikling. Dette gør du ved at vælge: Administration/Programopsætning/Batch/Afvikling Og klikke Start og vælge det Job i Jobliste oversigten (Batch), som du ønsker at afvikle (Opdater Digital Post Status) og klikke OK. HUSK at du IKKE både må foretage en GIS og en manuel batchafvikling for samme regnskab! 3 Dette forudsætter at port 80 er åben mellem Navision Stat klient arbejdsstationerne og Digital Post Invoker serveren, hvilket den er i forvejen, hvis Digital Post invokeren er installeret sammen med Transportlaget) OG at port 80 skal være åben mellem NAS serveren og Digital Post Invoker serveren.

17 Opsætning af debitorer Side 17 af 18 Efterfølgende opsætter kunden selv enten direkte eller via en DDI-bestilling, alle debitorer som ønskes opkrævet via Digital Post. Dette sker ved at feltet Send salgsbilag til Digital Post på Betaling -fanebladet sættes til: E-Boks(CVR), E-Boks(CPR) eller E-Boks(Fjernprint) afhængigt af øvrige oplysninger på debitoren: E-Boks(CVR): Såfremt man kender debitors CVR-nummer E-Boks(CPR): Såfremt man kender debitors CPR-nummer E-Boks(Fjernprint): Såfremt det udelukkende er muligt at sende baseret på debitors adresseoplysninger. I dette tilfælde fremsendes automatisk via Post Danmark Se i øvrigt den opdaterede brugervejledning Automatiseret salgsopkrævning for et samlet overblik over Digital Post funktionaliteten i Navision Stat. Tilpasning af GIS-integrationer Såfremt du ønsker at binde sine GIS integrationer sammen med den nye integration til Digital Post, i de tilfælde hvor regnskabet modtager en opdatering af debitorer og nye salgsbilag fra et lokalt fagsystem via GIS, vil du i nogle tilfælde være nødsaget til at tilpasse sit fagsystem. Hvis man fx ønsker at sende salgsbilag til e-boks, baseret på et CVR-nummer, er det vigtigt, at fagsystemet fremsender både CVR-nummer og en markering af at debitor ønskes opkrævet via e-boks, baseret på CVR. Hvis man fx ønsker at sende salgsbilag til e-boks, baseret på et CPR-nummer, er det vigtigt at fagsystemet fremsender både CPR-nummer og en markering af at debitor ønskes opkrævet via e-boks, baseret på CPR. Hvis man fx ønsker at sende salgsbilag til Fjernprint baseret på adresseoplysninger, er det vigtigt at fagsystemet fremsender både de fulde adresseoplysninger inklusiv landekode og en markering af at debitor ønskes opkrævet via Fjernprint. I de tilfælde hvor alle oplysninger fremsendes i forvejen, og forsendelseskanalen kan styres entydigt ud fra anden fremsendt oplysning, fx en bogføringsgruppe, er det i mange tilfælde nok med opsætning af ny mapningslogik i Navision Stat, men i modsat tilfælde, vil en end-to-end integration fra GIS til Digital Post således kræve en tilretning af fagsystemet.

18 Du finder denne vejledning via vores generelle Navision Stat site på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside, hvorfra du kan navigere frem til den ønskede version og manual eller kvikguide. Side 18 af 18 Du kan scanne koden med en smartphone eller en tablet, hvor der er installeret en QR-kodescanner.

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Navision Stat 5.4.01 Featurepack

Navision Stat 5.4.01 Featurepack Side 1 af 34 Navision Stat 5.4.01 Featurepack 17.12.2013 ØS/ØSY/CPS SystemInfo Moderniseringsstyrelsen udgiver, ved hver Navision Stat frigivelse, en beskrivelse af den samlede installation sammen med

Læs mere

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen. Side 1 af 104 Navision Stat 7.0 ØKO/KKP 29.04.2015 v.1. Elektronisk fakturering Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet 6 Check af anden opsætning 11 Elektronisk fakturering 13 Opsætning

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Brugervejledning Magnus Årsafslutning

Brugervejledning Magnus Årsafslutning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning 1 Indhold 1...4 VELKOMMEN TIL MAGNUS ÅRSAFSLUTNING...4 2...5 INSTALLATION OG LICENSER...5 Installation og

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu OKTOBER 2013 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu BRUGERVEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indsendelse af filer til banken via API

Indsendelse af filer til banken via API Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken via API Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil via API 1. Indsendelse af betalingsfil 2. Godkend og

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata Integration mellem webcrm og NN Markedsdata I samarbejde med NN Markedsdata (NNM) tilbyder webcrm følgende 3 tillægsmoduler, der giver mulighed for direkte integration mellem webcrm og NN Markedsdatabasen,

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring.

DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring. DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 1 2 DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 Copyright Forlaget Thomson A/S, Revisoft, September 2008. DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer INDHOLDSFORTEGNELSE Bliv en del af det digitale Danmark.......................... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør Beregn din aktuelle skat...95 Beregn

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet Økonomistyring Integreret Økonomi, Handel og Internet Indholdsfortegnelse Velkommen...4 Opbygning...4 Navigation...4 Systemets skrivebord, din personlige side...5 Skærmbillederne...6 Genvejstaster og genvejsikoner...7

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion 4 Kapitel 2 Oprettelse af ny kunde 5 Kapitel 3 CaseWare Arbejdspapirer 6 3.1 Import... 6 3.1.1 Im port fra E-conom ic... 7... 8 3.1.2 Im port fra tekstfil og

Læs mere

SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7

SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7 SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7 INSTALLATION Installation og database 6 Installation og Login 7 Ny opsætning af SoftSuitCase 8 Finans opsætning 8 Installer Databasen 9 Opload Logo 9 Opsætning af Kredit

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere