Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet"

Transkript

1 AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest har mere viden og erfaring end sine mentees og med baggrund i denne erfaring kan råde og vejlede dem i deres faglige og personlige udvikling. Ordet mentor stammer fra "Odysseen" hvor Odysseus overlader opdragelsen og vejledningen af sit eneste barn til sin nære ven Mentor, før han drager mod Troja. Mentor gør sønnen i stand til at hjælpe sin far med at genvinde tronen, da han vender hjem. Side 1 af 11

2 Mentorordningen Årshjul Start 2. April Ansøgningsfrist for mentees 10. April Afslutningsmøde April/maj Samtaler med mentees Februar-April Relationerne arbejder Maj-juli Vi finder mentorer 6.Februar Midtvejsevalueringsmøde 3.september/5.september Separate møder med mentorer og mentees December/Januar Elektronisk midtvejsevaluering udsendes 12. september Opstartsmøde September-December relationerne arbejder Side 2 af 11

3 Indledning Denne håndbog er skrevet til deltagende mentorer og mentees - og dem der overvejer at blive det. Håndbogen beskriver hvad det vil sige at være henholdsvis mentor og mentee og giver overblik over årets gang i mentorordningen. Håndbogen indeholder desuden en række praktiske råd og ideer til mentorforløbet samt en mødekalender. Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet giver deltagende studerende(mentees)mulighed for at sparre med en færdiguddannet ingeniør(mentor). Mentoren kan give sine mentees et indblik i ingeniørens hverdag og karrieremuligheder, som ellers kan være svært at få som studerende. Med mentor som vejleder og sparringspartner får mentees desuden lejlighed til at reflektere over egne ønsker, muligheder og valg i forbindelse med studie og karriere. Erhvervsmentorordningen er forankret i Studievejledningen på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet. Hensigten med mentorordningen er at bidrage til at skabe et godt studiemiljø og bevare studiemotivationen hos vores studerende. Vi ønsker også at forberede dem/jer på arbejdslivet som ingeniører og klæde dem/jer bedst muligt på til at håndtere overgangen fra studie til job. Teamet omkring mentorordningen består af: Projektledere: Anne-Mette Mikkelsen, tlf Liv Hansen, tlf Side 3 af 11

4 Mentorrollen I mentor-/menteerelationen, som vi ser den her på Ingeniørhøjskolen, er mentoren en færdiguddannet ingeniør, der fungerer som rollemodel, sparringspartner og vejleder for mindre erfarne studerende. Men selvom mentoren er mere erfaren, er det en ligeværdig relation, hvor begge parter kan lære af hinanden. Det er således ikke mentoren, der sætter dagsordenen eller konkluderer, hvad mentees bør gøre. Mentoren bidrager med sin viden og sine erfaringer, men fokus i relationen er på mentees og deres udvikling. Hvorfor være mentor? Det mange mentorer fremhæver, er først og fremmest glæden ved at gøre en forskel for sine mentees og hjælpe dem på vej i deres personlige og professionelle udvikling. Derudover kan du som mentor: Udvikle dig personligt i mentorrollen f.eks. forbedre dine færdigheder som kommunikatør. Udvide dit personlige og professionelle netværk. Få lejlighed til at reflektere over dit eget karriereforløb og få nye perspektiver på det. Blive udfordret på dine antagelser og værdier. Mentorens kvalifikationer Det er vigtigt, at mentoren tager udgangspunkt i menteens ønsker og behov. Mentoren skal være en fortrolig og ærlig samtalepartner som er parat til at lytte, spørge, sparre og guide. Det er også vigtigt, at mentoren er villig til åbne sit netværk og hjælpe menteen til at opbygge sit eget f.eks. ved at tage menteen med på besøg i virksomheden eller lignende. Kort fortalt er det, der kræves for at være en god mentor: Først og fremmest at have lyst til indgå i en mentor/mentee relation og medvirke til mentees udvikling. At kunne formidle relevant viden og erfaring, så mentees får en bedre forståelse af ingeniørens arbejdsliv og bliver bedre rustet til selv at navigere i mulighederne. At have gode kommunikationsfærdigheder, dvs. at være en god lytter, kunne give konstruktiv feedback og forholde sig åbent og ærligt til sine mentees. Menteerollen Hvorfor være mentee? Som studerende er det tit svært at forestille sig, hvad man kommer til at lave som færdiguddannet ingeniør. En mentor kan på baggrund af sin egen erfaring bidrage med information og vejledning og kan derigennem f.eks. hjælpe sine mentees med: At få et mere præcist billede af ingeniørens arbejdsliv. At blive afklarede omkring karriereønsker. At træffe fagrelaterede valg på studiet. At skabe kontakter og opbygge et professionelt netværk. At håndtere overgangen fra studie til ansættelse. Side 4 af 11

5 Det er desuden vigtigt at fremhæve, at en mentor er en neutral og ligeværdig samtalepartner. Det giver et frirum til at diskutere emner, som man måske ikke har lyst til at tage op med en underviser, der skal vurdere en til eksamen, eller med familie og venner, der på forhånd har en holdning til, hvad man bør gøre. Mentees rolle i relationen Som mentee skal man være parat til at engagere sig i relationen til sin mentor og tage medansvar for at få relationen til at fungere godt. Man skal have lyst til at reflektere over sin fremtid som ingeniør og være åben for ny viden og nye perspektiver undervejs i processen. Det er mentees udvikling og behov der er i fokus i relationen, men det betyder også, at det er mentees, der har ansvaret for at tage initiativ til at mødes og mentees der har initiativet i forhold til hvilke emner og spørgsmål, der skal tages op undervejs i forløbet. Mentorforløbet Årshjulet for Erhvervsmentorordningen ser ud som vist på side 2. Projektledelsen indkalder til de nævnte møder de øvrige møder aftales i de enkelte grupper. Matchning af mentor og mentees Alle mentees i mentorordningen bliver bedt om at udfylde et profilskema med oplysninger om sig selv og evt. ønsker til en mentorprofil. Projektlederne holder desuden samtaler med alle, der ansøger om at blive mentees. Dette er udgangspunktet for processen med at finde mentorer og sammensætte grupperne. Projektlederen matcher først og fremmest mentorer og mentees ud fra deres faglige interesser. Matchningen sker i grupper med én mentor og tre til fire mentees. Projektlederen sammensætter også grupperne to og to, sådan at der dannes storgrupper på 6-10 personer. Det giver mulighed for at mødes på tværs, hvis mentorer og mentees ønsker det. Hvad kan storgrupperne bruges til? Fordelen for mentorer kan være, at de har en medmentor at sparre med, og at de kan hjælpe hinanden f.eks. i perioder med stort arbejdspres. Fordelen for mentees kan være, at de med to mentorer får mulighed for at få indsigt i flere forskellige virksomheder og karriereveje. Men det er som nævnt op til grupperne selv at afgøre, om de vil gøre brug af denne mulighed. Hvis matchningen ikke er optimal Vi forsøger altid at lave det bedst mulige match mellem mentorer og mentees, men de studerendes ønsker til en mentorprofil, kan ikke altid opfyldes. Projektlederne står derfor i nogle tilfælde i et dilemma skal man vælge at etablere en mentorrelation, selvom de studerende ikke får deres ønsker opfyldt? I denne situation vælger vi som hovedregel at etablere relationen, da vores erfaring viser, at mange mentees alligevel får et stort udbytte. Det kan dog ske, at en gruppe slet ikke synes de passer sammen enten fra starten eller senere i forløbet. I så fald skal deltagerne kontakte en af projektlederne. Side 5 af 11

6 Forberedelse til opstartsmødet Inden opstartsmødet er der seperate møder for mentorer og mentees, hvor I bliver klædt på til opstarten og forbereder jer på det første møde. I kan have forskellige behov i menteegruppen, så derfor er det en god ide at tænke over egne ønsker og skrive dem ned inden mødet, så I frit kan tage udgangspunkt i disse uden (i første omgang) at lade jer påvirke for meget af, at de andres ønsker. Opstartsmødet På opstartsmødet mødes mentorer og mentees for første gang. Her vil det være oplagt at diskutere jeres forventninger og ønsker til samarbejdet og planlægge de første møder. Det kan være en hjælp at tage udgangspunkt i nedenstående punkter. Vær realistisk med hensyn til både de muligheder, men også begrænsninger, I ser i forholdet - også når det drejer sig om tid og energi. Beslutninger vedrørende disse og/eller andre punkter i vælger at inddrage, kan med fordel skrives ned, så I har mulighed for at gå tilbage til dem senere. Hvilke forventninger har hhv. mentees og mentor til relationen? Hvilke ønsker har parterne? Hvilket engagement og hvilken indsats forventer I gensidigt? Hvilke begrænsninger er der? Skal relationen f.eks. kun være faglig, eller kan den også være social? Skal menteen f.eks. besøge mentorens virksomhed eller andre virksomheder sammen med mentoren? Hvad vil I gøre, hvis den ene part ikke holder sin del af aftalen, f.eks. på det kommunikative område? Det er også vigtigt at få aftalt, hvordan I kommer videre og sætte dato på de næste møder. Desuden er det en god ide at aftale rammer for kommunikationen, fx pr. mail, Facebook el. lign. Husk at al kommunikation mellem parterne er fortrolig! Fra projektledelsens side anbefaler vi, at gruppens medlemmer forpligter sig til at mødes fysisk og aftaler datoerne for de første 2-3 møder. Vi oplever, at dialogen og det personlige møde er afgørende for udbyttet af mentorordningen og derfor er det vigtigt, at kommunikationen ikke udelukkende sker via mails el. lign. Men mails kan selvfølgelig sagtens være et supplement til møderne f.eks. i perioder med mindre hyppig mødeaktivitet Formel/uformel samarbejdsaftale Der kan være forskellige holdninger til, om forventningsafstemningen skal udmøntes i en mere formel, skriftlig samarbejdsaftale. Nogle vil måske synes det er for formelt, mens andre vil synes, det er en god måde at forpligte sig på. Hvis samarbejdsaftalen bruges som et formelt dokument, underskrives den af alle parter. Set med projektlederens øjne er det vigtigste dog, at I får diskuteret rammer, ønsker og forventninger grundigt igennem i opstartsfasen, så i senere undgår misforståelser, der kan ødelægge relationen. Side 6 af 11

7 Det videre forløb udvikling af relationen Efter opstartsmødet arbejder I videre som aftalt i de enkelte grupper. Forslag til samtaleemner(se mere på side 9): Hvad mentorens arbejde præcist består i Mentorens fremtidsperspektiver og subjektive oplevelser af arbejde og karriere Jobsøgning: Ansøgning, CV, jobsamtaler, netværk og overgangen fra studie til job Balancen mellem arbejde og privat-/familieliv Uskrevne regler på arbejdspladsen eller mere generelt i faget Menteens faglige interesser, erfaringer og kompetencer fra studieliv og fritid Menteens karriereønsker og mål Menteens fagrelaterede valg undervejs i studieforløbet Afhængig af tid og interesse kan det også være givende at deltage i andre aktiviteter sammen f.eks. faglige møder eller besøg på mentorens arbejdsplads. Evaluering af mentor-/menteerelationen Det er en god idé løbende at evaluere relationen. Det hjælper til at bevare fokus i gruppen, hvis I indimellem træder et skridt tilbage og f.eks. får snakket om: Om de forventninger, I havde i starten, bliver indfriede Om jeres forventninger har ændret sig Om der er sket forandringer i de ydre omstændigheder, der påvirker relationen Om der bør ske justeringer i relationen fremadrettet Hvis I har en formel samarbejdsaftale, er det oplagt at tage udgangspunkt i denne. Logbog Et mentorforløb fører ofte til mange nye tanker og erkendelser, men selv de vigtigste af dem kan være glemt igen kort tid efter. Derfor kan en logbog være et godt redskab for mentee (og måske også for mentor) til at fastholde tanker, ideer og refleksioner undervejs i processen. Logbogen er individuel og det er op til den enkelte, hvor meget man vil skrive ned. Men den kan være en vigtig støtte til at opnå de mål, som man har sat eller sætter sig undervejs. Afslutning af mentor/menteerelationen Mentorrelationen løber formelt fra opstartsmødet i september til afslutningsmødet i april. Efter denne periode er det op til de enkelte mentorer og mentees eventuelt at fortsætte forholdet mere uformelt. Det er erfaringen, at nogle grupper opnår deres mål i løbet af efteråret og derefter nøjes med at kommunikere pr. mail frem til det afsluttende møde i april. Andre vælger fortsat at mødes i foråret. Det er helt op til relationerne selv at vurdere behovet. Side 7 af 11

8 Hvis mentor-/menteeforholdet afbrydes utidigt, f.eks. før Midtvejsevalueringen, skal projektledelsen informeres. Årsagerne kan være mange: urealistiske forventninger, "dårlig kemi", manglende tid og prioritering. Hvis en af parterne gerne vil afslutte forholdet, er det vigtigt at gøre det på en måde, der er ordentlig for både mentor og mentees. Det betyder, at man bør forklare sin mentor/mentees, hvorfor man ønsker at stoppe og ved samme lejlighed orientere projektlederne om, at relationen er ophørt. Hold projektlederen orienteret om forandringer Har du/i spørgsmål, kommentarer eller lignende, er I altid velkomne til at henvende jer til en af projektlederne enten pr. mail, telefon eller personligt. Hold også projektlederne orienterede om større forandringer i relationen. Vi håber at I med denne lille håndbog, føler jer rustet til at få et godt udbytte af mentorordningen. God fornøjelse Anne-Mette Mikkelsen, Projektleder Liv Hansen, Projektleder Kalender for Erhvervsmentorordningen Aktivitet Dato Tidsrum Separat møde med Mentorer 3. september kl Separat møde med Mentees 5. september kl Opstartsmøde, Mentorer og Mentees 12. september kl ca Elektronisk Midtvejs- Evaluering december /januar Midtvejsevalueringsmøde 6. februar kl ca Afslutningsmøde 10.april kl ca Side 8 af 11

9 Tillæg: Ideer og råd fra deltagerne i mentorordningerne 16/17 og 17/18 til næste årgang Ideer til samtaleemner: Mentors arbejdsliv og karriereforløb Mentors erhvervserfaring og uddannelse f.eks. med afsæt i mentors cv Mentors refleksioner over studietid og karriereforløb, og de valg han/hun har truffet undervejs Hverdagen som ingeniør og de opgaver man løser som ingeniør Eksempel på arbejdsdag fra start til slut Eksempler på projekter mentor har arbejdet med Familieliv og karriere Mulighederne som ingeniør Mulighederne som ingeniør Høre om hvad andre ingeniører i mentors netværk laver ingeniørfaget fra mange forskellige vinkler Aktiviteter i branchen f.eks. messer Offentlig vs. Privat ansættelse Jobsøgning Feedback på studerendes cv og ansøgning Jobsamtaler Løn og lønforhandling Linked-in og Netværk hvordan? Hvad er vigtigst når man søger job: Karakterer? Studiejob? Fritidsinteresser? Arbejdspladsens forventninger til nyuddannede Personlighedstest/udviklingsværkstøjer der benyttes af virksomhederne Studiet Udlandsophold Praktik Sammenhæng mellem studie og job Valgfag/specialeretninger og deres betydning for den fremtidige karriere Konsekvenser af valg: Valgfag, praktik, kandidat Hvad bruges fagene til i virkeligheden? Hvordan bruges uddannelsen i jobbet? Forskel på hverdagen studietid vs. Job Side 9 af 11

10 Faglige emner F.eks. dokumentationskrav, ny teknologi Eksempler på aktiviteter: Virksomhedsbesøg i samarbejde mellem flere grupper, så man kan se flere forskellige eller opleve flere forskellige jobfunktioner. Vores mentor inddrog nogle af sine kolleger i virksomhedsbesøget, så vi fik et indtryk af forskellige jobfunktioner Virksomhedsbesøg i den lille gruppe var rigtig godt der er bedre mulighed for at opleve noget aktivt, når man kun er en håndfuld Bygning: Ekskursion til byggeplads eller færdigt projekt Opleve arbejdsgangen i en virksomhed f.eks. et projektmøde Bryd isen med uformel sammenkomst f.eks. brunch hos en i gruppen, en tur på brætspilscafe, pool og øl, fællesspisning eller bare kaffe og citronmåne. Vi havde glæde af at mødes på forskellige måder: På skolen, på cafe, på virksomheden Vi mødtes med en kandidatstuderende sammen med mentor det gav et rigtigt godt indblik i kandidaten mere end forventet. Vi har haft en nuværende praktikant ude og fortælle om hendes praktikforløb. Det var meget lærerigt, og gav os en god forståelse for de opgaver man kan få som praktikant i et rådgivende ingeniørfirma Studerende fremviste deres semesterprojekter for mentor på skolen. Gode råd i øvrigt: Kom godt fra start få planlagt en række møder allerede til opstartsmødet. Hav evt. et fast mødetidspunkt. Få lavet en god forventningsafstemning i gruppen om ønsket udbytte og aktiviteter. Selvom I ikke ved præcist hvad I gerne vil opnå på forhånd kommer man frem til noget godt ved at diskutere det. Tal om og specificer hvad I gerne vil opnå med et virksomhedsbesøg. Tag initiativ som mentees, så I får det på dagsordenen I helst vil snakke om Få skabt noget tryghed, så der er plads til alle de dumme spørgsmål f.eks. ved snak om almindelige hverdagsting eller uformelle aktiviteter. Udvælg de emner der skal på dagsordenen næste gang, så man kan forberede sig og tænke over spørgsmål. Sørg for at holde nogle møder i den lille gruppe det skaber mod til at stille de mere personlige spørgsmål. Lav aftaler mens alle er til stede det er svært at lave aftaler pr. mail. Planlæg de næste møder, når I er samlet. Facebookgruppe med mentor letter kommunikationen. Gør det hyggeligt f.eks. med kaffe og kage Side 10 af 11

11 Side 11 af 11

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

Den Eksterne Mentorordning

Den Eksterne Mentorordning AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Den Eksterne Mentorordning Håndbog for mentorer og mentees I Homers "Odysseen" betror Odysseus opdragelsen og vejledningen af sit eneste barn til sin nære ven Mentor,

Læs mere

GODE RÅD TIL DIG SOM MENTEE

GODE RÅD TIL DIG SOM MENTEE GODE RÅD TIL DIG SOM MENTEE Før du søger Gør dig det klart, hvad du gerne vil have ud af mentorforløbet Der er masser af gode grunde til at indgå i et mentorforløb. Men inden du søger om at få en mentor,

Læs mere

Mentor ordning elev til elev

Mentor ordning elev til elev Mentor ordning elev til elev Hvad er en mentor og en mentee? Mentor er en elev på 2. og 3. år Mentor betyder sparringspartner. En elev, som gerne vil vejlede, dele sin viden og give gode råd til en medelev/mentee.

Læs mere

Mentorordning elev til elev

Mentorordning elev til elev Mentorordning elev til elev Formidling af kontakt mellem elever på 2. og 3. år (mentor) og 1. år (mentee) Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad er en mentor og en mentee?, 3 Formål med mentorordningen, 3

Læs mere

IDA Mentor. 1:1 sparring

IDA Mentor. 1:1 sparring IDA Mentor 1:1 sparring IDA Mentor Større indsigt i og bedre muligheder for udvikling af dig selv Søger du erfaringsudveksling og personlig udvikling i en fortrolig atmosfære, er du på rette vej med en

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Den Eksterne Mentorordning

Den Eksterne Mentorordning Den Eksterne Mentorordning Mentorordningen 2010-11 Slutevaluering iha.dk Ingeniørhøjskolen i Århus Dalgas Avenue 2 8000 Århus C Tlf. 8730 2200 iha@iha.dk www.iha.dk Indledning Resultatet af slutevalueringen

Læs mere

Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee

Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee Mentor Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee Som mentor skal du have lyst til at sparre, vejlede, rådgive, udfordre og inspirere med henblik

Læs mere

En mentor. har store ører og hjertet på rette sted VEJLEDNING TIL DIG. Vestsjælland Syd

En mentor. har store ører og hjertet på rette sted VEJLEDNING TIL DIG. Vestsjælland Syd En mentor har store ører og hjertet på rette sted VEJLEDNING TIL DIG Vestsjælland Syd En mentor kan hjælpe en ung på rette vej... MENTOR I RINGSTED Frafaldet på ungdomsuddannelserne er for stort. Alt for

Læs mere

hjælpepakke til mentorer

hjælpepakke til mentorer forventningsafstemning Ved kaffemøder: Mentee sørger for en agenda Hvor mødes vi? Hvor længe varer mødet? Hvad er ønskede udbytte af mødet? Ved længere forløb: Se hinanden an og lær hinanden lidt at kende.

Læs mere

GUIDE TIL MENTORFORLØBET. Studerende

GUIDE TIL MENTORFORLØBET. Studerende GUIDE TIL MENTORFORLØBET Studerende Overordnet formål med mentorforløbet Ideen bag projektet er at udnytte de stærke rollemodeller, som personer i arbejde kan være for studerende. Ved at blive matchet

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen

Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Nøglen til en god start for nye socialrådgivere i kommunerne 1 Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Gode råd til nyuddannede socialrådgivere 0 2 Indledning Tillykke med din nyligt færdiggjorte

Læs mere

12 MÅNEDER MED REFLEKSION OG LÆRING VÆRKTØJSHÆFTE TIL MENTORER OG MENTEES AAU ALUMNIS MENTORPROGRAM AAU ALUMNI 1

12 MÅNEDER MED REFLEKSION OG LÆRING VÆRKTØJSHÆFTE TIL MENTORER OG MENTEES AAU ALUMNIS MENTORPROGRAM AAU ALUMNI 1 12 MÅNEDER MED REFLEKSION OG LÆRING VÆRKTØJSHÆFTE TIL MENTORER OG MENTEES S MENTORPROGRAM 1 INDHOLD INDLEDNING... 3 KAPITEL 1: FORBEREDELSES.... 4 1.1 ROLLEN SOM MENTOR.... 5 1.2 ROLLEN SOM MENTEE... 6

Læs mere

En appelsin i din turban

En appelsin i din turban En appelsin i din turban Om mentorforløb på FLUK m/k 3 14. maj 2009 Margot Torp MT-Mainstreaming Formiddagens forløb Oplæg om mentorskab Reflekterende teams om eget mål Indkredsning af en mentor / pararbejde

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

Om mentorforløb på FLUK maj 2009 Margot Torp MT- Mainstreaming

Om mentorforløb på FLUK maj 2009 Margot Torp MT- Mainstreaming Om mentorforløb på FLUK 6 18. maj 2009 Margot Torp MT- Mainstreaming Oplæg om mentorskab Reflekterende teams om eget mål Indkredsning af en mentor / pararbejde Opsamling Aftale om det videre forløb Mentorskab

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Udvikling Fyn Virksomhedsservice Mentorordning

Udvikling Fyn Virksomhedsservice Mentorordning nå næste NIVEAU Udvikling Fyn Virksomhedsservice Mentorordning - introduktion og inspiration til Mentee Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning

Læs mere

Arbejdsmiljøkonferencen 2008

Arbejdsmiljøkonferencen 2008 Arbejdsmiljøkonferencen 2008 Mentoring udvikling af menneske eller virksomhed Om udvikling af nye og eksisterende mentorordninger Indhold 1. Hvilke ingredienser skal der til, for at skabe den bedste mentorordning

Læs mere

Den Eksterne Mentorordning

Den Eksterne Mentorordning Den Eksterne Mentorordning Slutevaluering af den Eksterne Mentorordning 2011-12 Århus, 23. april 2012 Indledning Som det fremgår af nedenstående og oversigten over den kvantitative del af slutevalueringen,

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

KIT for mentorer og mentees i Magistra Vitae Historisk Alumneforening

KIT for mentorer og mentees i Magistra Vitae Historisk Alumneforening KIT for mentorer og mentees i Magistra Vitae Historisk Alumneforening Indeholder: Handleplan for mentorforløb, side 2. Fem metaforiske eksempler på mentorrelationer, side 3. Øvelse, jobvalg, side 4. Refleksionsøvelse,

Læs mere

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Formål dagen Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Kick-off 25. februar 2010 Kirsten M. Poulsen AT SKABE FUNDAMENT for mentor/mentee-samarbejdet for netværket for at opnå et godt udbytte af programmet

Læs mere

Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK

Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK UGE 37 Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK >>>>>>>> Innovationspraktik uge 37 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Innovationspraktikken er en ny og anderledes mulighed for at udveksle erfaringer mellem offentlige

Læs mere

Karrierementor. Skyd karrieren i gang!

Karrierementor. Skyd karrieren i gang! Karrierementor Skyd karrieren i gang! Hvad er en mentor? En mentor en erfaren person, som gennem rådgivning, sparring, vejledning, coaching og feedback deler ud af sin erfaring og sine kompetencer for

Læs mere

Nykredits interne mentorordning

Nykredits interne mentorordning Nykredits interne mentorordning Et tilbud om at blive klogere på sig selv og på ledelse Nykredits mentorordning / Personalestyrelsen 20. maj 2010 1 HR Området i Nykredit Planlægning & sekretariat HR Service

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

Psykologkampagnens Mentorprogram

Psykologkampagnens Mentorprogram Psykologkampagnens Mentorprogram Et tilbud til den nysgerrige dimittend og erfarne kliniker. Mentorprogram til Dansk Psykolog Forenings medlemmer 20 mentorer og 20 mentees søges til mentorprogram Psykologkampagnen

Læs mere

Guide for mentorer. Mentorordningen på Biologisk Institut

Guide for mentorer. Mentorordningen på Biologisk Institut Guide for mentorer Mentorordningen på Biologisk Institut 1 Kære mentor! Du sidder nu med en Guide for mentorer, som gerne skulle give dig et godt overblik over, og forståelse af, mentorordningen på Biologisk

Læs mere

UddannelsesHusets Mentornetværk

UddannelsesHusets Mentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Mentornetværk Projekt Indslusning til arbejdsmarkedet Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk

Læs mere

Mentorordning for nyuddannede sygeplejersker

Mentorordning for nyuddannede sygeplejersker Mentorordning for nyuddannede sygeplejersker Få en flyvende start som ny sygeplejerske Fremtidens arbejdsplads for fremtidens sygeplejersker SYGEHUS THY-MORS Mentoring Redskab til faglig og personlig udvikling.

Læs mere

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE 1 INDLEDNING Dette er en håndbog for lokalgrupper i Erhvervsguiderne. Du kan læse mere om initiativet på www.erhvervsguiderne.dk. Håndbogen indeholder råd og

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Guide for mentorer. Mentorordningen på Biologisk Institut

Guide for mentorer. Mentorordningen på Biologisk Institut Guide for mentorer Mentorordningen på Biologisk Institut 1 Kære mentor! Du sidder nu med en Guide for mentorer, som gerne skulle give dig et godt overblik over, og forståelse af, mentorordningen på Biologisk

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Evalueringsrapport Master i it

Evalueringsrapport Master i it Evalueringsrapport Master i it Fagpakken Masterprojektet Studienænn for uddannelse, læring og filosofi Studienævn for It og Læring, AAU. Forår 2014 Evalueringsrapport, Fagpakken Masterprojekt, forår 2014

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Mentoring. Hvad, hvorfor, hvordan 12. juni 2012 for TALENT-DK

Mentoring. Hvad, hvorfor, hvordan 12. juni 2012 for TALENT-DK Mentoring Hvad, hvorfor, hvordan 12. juni 2012 for TALENT-DK v/kirsten M. Poulsen, KMP+ Business Partner of the International Cross-Mentoring Program www.kmpplus.dk Hvordan defineres mentorskabet? Sage

Læs mere

Guide for studerende Mentorordningen på Biologisk Institut

Guide for studerende Mentorordningen på Biologisk Institut Guide for studerende Mentorordningen på Biologisk Institut 1 Kære studerende! Du sidder nu med en Guide for studerende, som gerne skulle give dig et godt overblik over, og forståelse af, mentorordningen

Læs mere

Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. 22. februar 2005

Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. 22. februar 2005 Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere 22. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERORDNET MÅLSÆTNING... 2 DELMÅL... 2 GENTOFTE KOMMUNE SOM ARBEJDSPLADS UDADTIL... 2 ANNONCERING... 3 ANSÆTTELSESPROCEDURE...

Læs mere

Job- og kravprofil for mentorer i Aarhus Kommune for børn/unge med dansk som andetsprog

Job- og kravprofil for mentorer i Aarhus Kommune for børn/unge med dansk som andetsprog Job- og kravprofil for mentorer i Aarhus Kommune for børn/unge med dansk som andetsprog Information til ansøgere Marts 2017 AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALE

MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALE MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALE ODDER KOMMUNE INTRODUKTION Medarbejderudviklingssamtalen er en fremadrettet og gensidigt forpligtende samtale mellem medarbejder og den nærmeste leder om medarbejderens trivsel,

Læs mere

Guide til mentorforløb

Guide til mentorforløb Guide til mentorforløb Guide til mentorforløb Oktober 2008 ISBN: 978-87-92403-01-8 Oplag: 1.000 stk. Redaktion: Susie Skov Nørregård Layout: Helle Thorbøl Møller Tryk: one2one Yderligere information kan

Læs mere

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER Er du soldat og har en eller flere udsendelser til en international mission i bagagen? Er din kontrakt med Forsvaret ophørt eller

Læs mere

GUIDE TIL MENTORFORLØBET MENTORER

GUIDE TIL MENTORFORLØBET MENTORER GUIDE TIL MENTORFORLØBET MENTORER Overordnet formål med mentorforløbet Ideen bag projektet er at udnytte de stærke rollemodeller, som personer i arbejde kan være for dem, der er lige ved at blive færdige

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Job- og kravprofil Mentorer i Aarhus Kommunes mentorordning for børn/unge med dansk som andetsprog

Job- og kravprofil Mentorer i Aarhus Kommunes mentorordning for børn/unge med dansk som andetsprog Job- og kravprofil Mentorer i Aarhus Kommunes mentorordning for børn/unge med dansk som andetsprog Information til ansøgere December 2018 AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

Mentorordning. Farmakonomskolen. elev til elev-mentorordning

Mentorordning. Farmakonomskolen. elev til elev-mentorordning FARMAKONOM UDDANNELSEN Mentorordning Farmakonomskolen elev til elev-mentorordning September 2009 Indholdsfortegnelse Mentorordning på Farmakonomskolen... 4 Hvad er en mentor og en mentee?... 4 Formål

Læs mere

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Når man er instruktør på en patientuddannelse, skal man arbejde sammen med en anden frivillig instruktør om at give deltagerne den bedst

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT TIL MENTORORDNING / MENTOR

ARBEJDSDOKUMENT TIL MENTORORDNING / MENTOR ARBEJDSDOKUMENT TIL MENTORORDNING / MENTOR INTRODUKTION Velkommen til Den Sociale Kapitalfonds mentorprogram for sociale virksomheder. Via professionel sparring, støtte og inspiration skal denne mentorordning

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

AAU Alumnis mentorprogram. værktøjshæfte. til mentorer og mentees. aau alumni 1

AAU Alumnis mentorprogram. værktøjshæfte. til mentorer og mentees. aau alumni 1 AAU Alumnis mentorprogram værktøjshæfte til mentorer og mentees 1 INDHOLD INDLEDNING... 3 KAPITEL 1: Forberedelsesfasen.... 4 1.1 Rollen som mentor.... 5 1.2 Rollen som mentee... 6 1.3 Fordeling af ansvarsområder....

Læs mere

patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører

patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Indhold 1 Guide til det gode samarbejde mellem instruktører 2 Forventningsafklaring 4 Forberedelsesskemaer 5 Evaluering (udover vejledning)

Læs mere

FÅ SUCCES MED DIN JOBSØGNING

FÅ SUCCES MED DIN JOBSØGNING FÅ SUCCES MED DIN JOBSØGNING Karrieredagene 6. marts 2015 FLEMMING KLUGE Kluge & Partners A/S - Owner Sales-Force1 A/S Founder and Partner Glocalnet A/S CEO ATEA A/S (Merkantildata) Sales Director TELENOR

Læs mere

1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på.

1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på. Studiejob 1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på. Før Efter Ja 10 % 45 % Nej 90 % 55 % 35 % flere af deltagerne

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer MENTOR+GUIDEN om mentorskab og en-til-en relationer Copyright

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Skolen søger mentorer

Skolen søger mentorer Data mentee: Data mentor: Data mentorkoordinator: VIL DU GERNE GØRE EN FORSKEL? BLIV MENTOR Skolen søger mentorer Kunne du tænke dig at blive mentor for en elev på skolen? En del af vores elever ønsker

Læs mere

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58 Praktikbeskrivelse Velkommen som studerende på Villa Ville Kulla. Vi sætter en stor ære i at være med til at uddanne nye pædagoger, og vi håber, du vil få meget med herfra, ligesom vi også håber, du kan

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Evalueringsrapport Master i it

Evalueringsrapport Master i it Evalueringsrapport Master i it Masterprojektet på Linjen i Organisation Studienævn for Uddannelse, læring og forandring Skolen for Erkendelses- og forandringsprocesser Master i it-sekretariatet på AAU

Læs mere

Kompetencer i det første ingeniørjob Aftagerseminar på DTU Byg tirsdag den 26. maj 2009. Jesper Gath

Kompetencer i det første ingeniørjob Aftagerseminar på DTU Byg tirsdag den 26. maj 2009. Jesper Gath Kompetencer i det første ingeniørjob Aftagerseminar på DTU Byg tirsdag den 26. maj 2009 Jesper Gath Mentorordning i en aftager virksomhed Junior/senior-ordning Baggrund I 2005 blev der etableret juniorklubber

Læs mere

FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER

FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER Er du soldat og har en eller flere udsendelser til en international mission i bagagen? Er din kontrakt med Forsvaret

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt For at du som leder kan komme godt i gang med årets MUS-runde, får du her en guide til processen. Uanset om du har stor

Læs mere

Konsulentens forberedelse til Karriereudviklingssamtalen

Konsulentens forberedelse til Karriereudviklingssamtalen Konsulentens forberedelse til Karriereudviklingssamtalen hvad skal være din næste bevægelse? Formålet med samtalen Formålet med karriereudviklingssamtalen er at understøtte din karriereudvikling. Samtalen

Læs mere

VELKOMMEN TIL MENTORUDDANNELSEN 2017

VELKOMMEN TIL MENTORUDDANNELSEN 2017 VELKOMMEN TIL MENTORUDDANNELSEN 2017 VED BSS VEJLEDNING OG STUDIEINFORMATION BSS DAGENS PROGRAM Velkomst og introduktion Mentorrollen og introduktion til The Mentoring Journey ved Susanne Søes Hejlsvig

Læs mere

klik uden for dit slide Vælg et passende layout Klik på det lille billedindsættelses ikon, Fra UNI til Job

klik uden for dit slide Vælg et passende layout Klik på det lille billedindsættelses ikon, Fra UNI til Job Fra UNI til Job Program Velkommen Arbejdsmarkedet og jobsøgning De vigtigste råd og tendenser Hvad kan jeg bruge IDA til? Hvordan får jeg den rigtige løn? Juridisk rådgivning Kurser og fagtekniske netværk

Læs mere

Evalueringsrapport Master i it

Evalueringsrapport Master i it Evalueringsrapport Master i it Fagpakken Masterprojektet Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU Studienævn for It og Læring, AAU. Efterår 2014 Evalueringsrapport, Fagpakken Masterprojekt,

Læs mere

Mentorkursus. Studentermentorordningen 2016. Aarhus Universitet. Susan Heilemann Susan@heilemann.dk

Mentorkursus. Studentermentorordningen 2016. Aarhus Universitet. Susan Heilemann Susan@heilemann.dk Mentorkursus Studentermentorordningen 2016 Aarhus Universitet Susan Heilemann Susan@heilemann.dk Hvad er en studentermentor? En studentermentor er: Rollemodel fremstår som det gode eksempel Sparringspartner

Læs mere

FORLØBET NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE

FORLØBET NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet via en frivillig mentorordning. Projektets formål er at skaffe nydanskere i arbejde

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende mentorer i Århus Kommunes Mentorordning for børn/unge med dansk som andetsprog

Job- og kravprofil vedrørende mentorer i Århus Kommunes Mentorordning for børn/unge med dansk som andetsprog Job- og kravprofil vedrørende mentorer i Århus Kommunes Mentorordning for børn/unge med dansk som andetsprog Information til ansøgere Dato: Oktober 2010 AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL CHINA DENMARK ESTONIA

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til lederafklaringsforløbet Leder på spring. i Østjysk LedelsesAkademi

Din læringsrejse. En guide til lederafklaringsforløbet Leder på spring. i Østjysk LedelsesAkademi Din læringsrejse En guide til lederafklaringsforløbet Leder på spring i Østjysk LedelsesAkademi Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabelon for samtale med nærmeste

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

VELKOMMEN TIL MENTORUDDANNELSEN 2016

VELKOMMEN TIL MENTORUDDANNELSEN 2016 VELKOMMEN TIL MENTORUDDANNELSEN 2016 BSS DAGENS PROGRAM Velkomst og introduktion Mentorrollen ved Susan Heilemann Pause sandwich og sodavand Den gode samtale ved Majbritt Nielsen og Marie Louise Bro Pold

Læs mere

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole GUIDE Denne guide er til jer, der ønsker at dele jeres erfaringer med at gennemføre en undervisning, der tager højde for jeres

Læs mere

Else Iversen, Pia Ravn Dyhr og Annette Schmidt Højby. Mentorsamtalen. metoder og værktøjer til mentee og mentor

Else Iversen, Pia Ravn Dyhr og Annette Schmidt Højby. Mentorsamtalen. metoder og værktøjer til mentee og mentor Else Iversen, Pia Ravn Dyhr og Annette Schmidt Højby Mentorsamtalen metoder og værktøjer til mentee og mentor Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Else Iversen, Pia Ravn Dyhr og Annette Schmidt Højby

Læs mere

Bliv frivillig mentor

Bliv frivillig mentor Bliv frivillig mentor Støttet af Me ntor wanted Social og Sundhed 1 Introdu At gøre en forskel i et ungt menneskes liv, vil også gøre en forskel i mit liv. Introduktionshilsen Introduktionshilsen Tak fordi

Læs mere

Laursens Realskole. Uddannelsesplan for praktikken på 1. og 2. årgang

Laursens Realskole. Uddannelsesplan for praktikken på 1. og 2. årgang Laursens Realskole Uddannelsesplan for praktikken på 1. og 2. årgang Om Laursens Realskole Laursens Realskole er en gammel, privat grundskole beliggende i hjertet af Aarhus. Vi bor i hyggelige, gamle bygninger

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT DEN SOCIALE KAPITALFONDS MENTORMODEL Professionel sparring til programvirksomheder på frivillig basis

ARBEJDSDOKUMENT DEN SOCIALE KAPITALFONDS MENTORMODEL Professionel sparring til programvirksomheder på frivillig basis ARBEJDSDOKUMENT DEN SOCIALE KAPITALFONDS MENTORMODEL Professionel sparring til programvirksomheder på frivillig basis BEHOV OG BAGGRUND Den Sociale Kapitalfond oplever, at virksomhederne, når de har været

Læs mere

Mentor på arbejdspladsen. High:five. Job til unge på kanten

Mentor på arbejdspladsen. High:five. Job til unge på kanten Mentor på arbejdspladsen High:five Job til unge på kanten High:Five er et landsdækkende projekt i regi af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar. www.highfive.net Mentor var i oldtidens Grækenland rådgiver

Læs mere

Lønforhandling i Dansk Psykolog Forening. Evaluering 2017

Lønforhandling i Dansk Psykolog Forening. Evaluering 2017 Lønforhandling i Dansk Psykolog Forening Evaluering 2017 Dansk Psykolog Forening Oktober2017 Indhold Kort Fortalt... 2 Resumé... 3 Tilgang til evaluering af lønforhandling... 5 Metodisk bemærkning til

Læs mere

Guide til klasseobservationer

Guide til klasseobservationer Guide til klasseobservationer Indhold Guide til klasseobservationer... 1 Formål... 2 Indhold... 2 Etablering af aftale... 3 Indledende observation... 4 Elevinterview... 4 Læringssamtalen... 4 Spørgeguide

Læs mere

Vejledning til MUS-skemaet

Vejledning til MUS-skemaet Vejledning til MUS-skemaet Denne vejledning har til formål at give inspiration til dialogen om de forskellige emner i MUS-skemaet. Vejledningen henvender sig både til ledere og medarbejdere. Hvis du under

Læs mere

Uddannelsesplan. Ikast Nordre Skole Et godt sted at være et godt sted at lære. Skolen: Hagelskærvej 7430 Ikast 99604700 nordreskole@ikast-brande.

Uddannelsesplan. Ikast Nordre Skole Et godt sted at være et godt sted at lære. Skolen: Hagelskærvej 7430 Ikast 99604700 nordreskole@ikast-brande. Uddannelsesplan Ikast Nordre Skole Et godt sted at være et godt sted at lære Skolen: Hagelskærvej 7430 Ikast 99604700 nordreskole@ikast-brande.dk Praktikkoordinator: Jan Moth: 30258672 Jan.Moth@skolekom.dk

Læs mere

klik uden for dit slide Vælg et passende layout Klik på det lille billedindsættelses ikon, Fra AAU til Job

klik uden for dit slide Vælg et passende layout Klik på det lille billedindsættelses ikon, Fra AAU til Job Fra AAU til Job Program Velkommen Arbejdsmarkedet og jobsøgning De vigtigste råd og tendenser Hvad kan jeg bruge IDA til? Hvordan får jeg den rigtige løn? Juridisk rådgivning Kurser og fagtekniske netværk

Læs mere

Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen

Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen KMP+ Business Partner of the International Cross-Mentoring Program KMP+ mission og min kæphest! Løfte kvaliteten af organisatoriske

Læs mere

KARRIERE. programmet

KARRIERE. programmet KARRIERE programmet Hvorfor Business Danmark? Som handels- eller markedsføringsøkonom er der mange ting, du skal have styr på. Derfor har vi i Business Danmark lavet dette karriereprogram specifikt til

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere