Referat Møde i styregruppen for Professionshøjskolernes Censorsekretariat 13. marts 2015 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Møde i styregruppen for Professionshøjskolernes Censorsekretariat 13. marts 2015 kl. 12.00-13.00"

Transkript

1 Referat Møde i styregruppen for Professionshøjskolernes Censorsekretariat 13. marts 2015 kl Tilstede: Repræsentanter for censorformandskaberne: Anders Hamming, Pædagoguddannelsen Dorthe Høst, Fysioterapeutuddannelsen Erling Birkemose Nielsen, Bioanalytikeruddannelsen Hans Krab Koed, Læreruddannelsen Hilmer Juhl Christensen, Diplom i ledelse og Den offentlige lederuddannelse Jens Meyhoff, De Sociale Uddannelser Kim Lee, Ergoterapeutuddannelsen Steen Hundborg, Sygeplejerskeuddannelsen Repræsentanter for ledernetværkene: Anne Mygind Brodersen, Pædagogiske Diplomuddannelser Birgit Løbner Christensen, Bioanalytikeruddannelsen Birgitte Kirstein, Tekstil design, håndværk og formidling Hanne Sandahl, Administrationsbacheloruddannelsen Inge Hynkemejer, Sygeplejerskeuddannelsen Kirsten Honoré, Sundhedsfaglige Diplomuddannelser Lisbeth Vinding Madsen, Ergoterapeutuddannelsen Marianne Gellert Olesen, Radiografuddannelsen Ove Outzen, Læreruddannelsen Pia Øxenberg Hansen, Ernæring og Sundhed Øvrige: Birthe Friis Mortensen, Rektor for UC Syddanmark Peter Thode Loft, Censorsekretariatet Karina Gram, Censorsekretariatet Jette Møller, Censorsekretariatet Henriette Ø. Thomsen, Censorsekretariatet Anne Eskildsen, UC Effektiviseringsprogrammet Fraværende: Anders Rosdahl, Ernæring og Sundhed Anne-Marie Wivel, Leisure Management Bella Katrine Rein, DMJX akademi- og diplomuddannelser Benny Jacobsen, Voksenunderviseruddannelsen Birgitte Grube, Specialuddannelsen for i kræftsygeplejen Claus Graversen, Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje Ditte Høgsgaard, Sundhedsfaglige Diplomuddannelser Dorte Drachmann, Fysioterapeutuddannelsen Frits Hedegaard Eriksen, Pædagogiske Diplomuddannelser Ina Thy-Madsen, Jordemoderuddannelsen Jutta Fischer, Tegnsprogstolkeuddannelsen Karen Søndergaard, Ernæring og Sundhed Lembckesvej Haderslev Tlf.:

2 Karen Talks, Tegnsprogstolkeuddannelsen Kim Jørgensen, Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje Kit Dynnes Hansen, Jordemoderuddannelsen Martin Nors Hansen, Administrationsbacheloruddannelsen Niels Krause-Kjær, DMJX professionsbacheloruddannelser Peter Butty, Radiografuddannelsen Peter Møller Pedersen, Pædagoguddannelsen Sara Korzen, Ernæring og Sundhed Solveig Schmidt, DMJX uddannelserne Steen Frederiksen, Leisure Management Steffen Svendsen, SØM-området Trine Andresen, Tekstil design, håndværk og formidling Turid Eikeland, De sociale uddannelser Mødeleder: Peter Thode Loft Referat Peter Thode Loft bød velkommen. Dernæst en kort præsentation af alle de deltagende. Peter Thode Loft nævnte, at deltagerne på styregruppemøderne kan komme med forslag til dagsordenpunkter. Punkt 6 og 7 på dagsorden er således forslag fra deltagerne. Ad 1: Godkendelse af referat fra styregruppemødet den 26. september 2014 Referatet af møde den 26. september 2014 blev godkendt uden kommentarer. Ad 2: Status på første halvår med WISEflow v/projektleder Anne Eskildsen, UC Effektiviseringsprogrammet Anne Eskildsen viste en præsentation og fortalte kort om, hvordan implementeringen af WISEflow er gået. De har fået mange positive tilbagemeldinger, men der har også været tekniske udfordringer, som der er stor fokus på at få udbedret. Anders Hamming nævnte, at han har hørt fra flere, at det ville være en fordel, hvis der var en app. Pia Øxenberg Hansen nævnte, at det kunne være en fordel, hvis censorrapporterne også blev tastet i WISEflow, så censor kun skal logge ind ét sted. Steen Hundborg nævnte, at det kunne være fint med nyhedsbreve vedr. WISEflow. Marianne Gellert Olesen nævnte, at der er stort ønske om, at WISEflow kan håndtere multiple choice opgaver. Kim Lee nævnte, at han har haft problemer med firewall ifm. eksamen. Anne Eskildsen udarbejder nyhedsbrev, som via Professionshøjskolernes Censorsekretariat udsendes til censorerne. 2

3 Hvis I har yderligere kommentarer, er I velkommen til at sende dem til Anne Eskildsen fra UC Effektiviseringsprogrammet, Præsentationen bliver udsendt sammen med referatet. Ad 3: Meddelelser 3.a. Nyt fra sekretariatet Peter Thode Loft nævnte, at vi løbende har kontakt med nye uddannelser, og at - siden sidste møde i september er Specialuddannelsen for sygeplejersker i kræftsygepleje blevet implementeret. Derudover er Diplom i ledelse, Den offentlige lederuddannelse, Natur- og kulturformidling; Psykomotorikuddannelsen samt Medie og sonokommunikation ved at blive implementeret. Vi er i gang med udvikling af Lektor-it, som skal bruges til udpegning af lektorbedømmelsesudvalg. RUC har henvendt sig, da de er interesseret i Censor-it, men der er ikke lavet aftaler endnu. Sekretær Henriette Østergaard Thomsen går på barsel ultimo april. Nina Pankalla Johannsen er ansat som vikar fra 27. april. 3.b. Nyt fra censorformandskaber Intet nyt. Ad 4: Regnskab 2014 Peter Thode Loft gennemgik kort regnskabet. Systemudviklingsposten er steget, hvilket bl.a. skyldes integration til WISEflow. Der kommer fortsat mange gode forslag til videreudvikling, så der vil også i fremtiden blive brugt penge på systemudvikling og -tilpasning. CPR-opdatering er en dyr post. Det overvejes, om CPR-opdatering skal fortsætte, når prøverne bliver mere og mere digitaliserede, og behovet for at kende censors bopælsadresse dermed bliver mindre og mindre. Ad 5: Drøftelse af konsekvenser pga. ændret fortolkning af bekendtgørelse vedr. gencensur og gensidig censur Peter Thode Loft fortalte, at vi hidtil har stået fast på, at det kun er ved syge-/omprøver, at det må være samme bedømmere indenfor 2 år. En ændret fortolkning af bekendtgørelsen fra Ministeriet gør, at de samme bedømmere gerne må være bedømmere sammen flere gange indenfor 2 år, hvis det blot er inden for samme eksamenstermin, semester eller halvår. Fordele og ulemper ved den nuværende praksis blev drøftet. 3

4 Det blev fra flere sider pointeret, at vi skal sikre bredest mulig anvendelse af censorkorpset, og vi skal undgå gencensur og gensidig censur, som der også lægges op til i Kvalitetsudvalgets rapport. Der var bred enighed om, at vi fortsætter som hidtil rent administrativt, men at vi er opmærksomme på reglen, så vi i akutte tilfælde kan benytte de samme bedømmere flere gange, som beskrevet i bekendtgørelsen. Ad 6: Fælles beskrivelse af forhold omkring honorering, refundering af transportudgifter, censorvejledning mv. v/censorformand Jens Meyhoff Jens Meyhoff indledte med at fortælle, at der på eftermødet i Ministeriet i november 2014 blev nedsat en arbejdsgruppe, som vil udarbejde forslag til fælles censorvejledning. Arbejdsgruppen består af Nils Erik Sjöberg (Fysioterapeutuddannelsen), Sonja Svendsen (Pædagoguddannelsen), Jens Meyhoff (Socialrådgiveruddannelsen) og Erling Birkemose Nielsen (Bioanalytikeruddannelsen). Hans Krab Koed nævnte, at censorformandskaberne ikke har noget med aflønning at gøre, men at de får et stigende antal henvendelser fra censorerne herom. Der er stor usikkerhed omkring honorering, og censorerne bliver aflønnet forskelligt fra sted til sted. Birthe Friis Mortensen tilføjede, at der ikke er fælles retningslinjer ikke engang inden for samme UC, så det er svært at ensrette. Birthe Friis Mortensen nævnte, at hun selv og Erik Knudsen gerne vil være med i drøftelserne omkring normer og normeringer. Ad 7: Tvungent felt i censorbestilling vedr. aflønning v/censorformand Ditte Høgsgaard På vegne af Ditte Høgsgaard spurgte Steen Hundborg, om der kan være et tvungent felt i censorbestillingsskemaet vedr. aflønning. Steen Hundborg fortalte, at der på Sygeplejerskeuddannelsen er krav til, hvilke oplysninger der skal være i Besked til censor bl.a. vedr. honorering. Det har minimeret de efterfølgende problemer. Der var bred enighed om, at der i censorbestillingen bør stå oplysninger om honorering, så der er klare linjer overfor censor. Da der er stor forskel på honorering, er det ikke umiddelbart hensigtsmæssigt med tvungne felter. Peter Thode Loft nævnte, at vi vil arbejde videre på en evt. løsning. I første omgang kan det evt. være en uddybende forklaring i censorbestillingsskemaet ved feltet Besked til censor. Ad 8: Næste møde Næste mødedato er 18. september 2015 kl i Kolding. 4

5 Ad 9: Eventuelt Dorte Høst forespurgte, hvordan andre uddannelser håndterer brugen af censorer fra f.eks. Grønland og Færøerne. Det er omkostningstungt at benytte disse censorer ved mundtlige prøver. Hans Krab Koed nævnte, at når censorerne er beskikket, så indgår de som alle andre i censorkorpset, og der skeles dermed ikke til evt. forskel i transportomkostninger. Jens Meyhoff nævnte, at man kan benytte videokonference. 31. marts 2015 / Peter Thode Loft 5

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 2. februar 2009 kl. 13.00 15.00 på social og sundhedsskolen syd. Medlemmer: Alice Andersen FOA formand Tom Svendsen,

Læs mere

Årsberetning 2005. De Pædagogiske Diplomuddannelser

Årsberetning 2005. De Pædagogiske Diplomuddannelser Årsberetning 2005 De Pædagogiske Diplomuddannelser Udarbejdet af Censorformandsskabet gældende for perioden 1. august 2004 31.december 2005 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 3 2. Censorformandskabet

Læs mere

Referat. Fra møde i LUU. Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00. Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.

Referat. Fra møde i LUU. Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00. Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0. Referat Fra møde i LUU Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00 Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.8 3 medlemmer repræsenterende kommunerne: Monika Hoeck Petersen - Formand

Læs mere

Referat. Godkendt uden kommentarer.

Referat. Godkendt uden kommentarer. Mødedato: onsdag 9/1 2013 Deltagere: Anni Olesen, Grethe Meier, Heidi Hansen, Lene Glud Andersen, Hans Bye Jensen, Jens Peter Nielsen Fraværende: - ingen - Referat fra sidste møde Nyt fra AlmenBo Ingen

Læs mere

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12 MØDE Dato 10. december 2012 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Aulaen Mødedato: 4. december 2012 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 13.00 (julefrokost fra kl. 12.00) Udfærdiget af Godkendt

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde D. 18. marts 2013 kl. 16.00 Til stede: Malene Brønd (MB), Frederik Cramer (FC), Marie Glud (MG), Tove Kruse (TK), Stig Bo Jensen (SBJ), Jan B. Larsen (JBL), Claus Niller Nielsen

Læs mere

Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset. Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012

Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset. Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012 Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012 Indledning Den samlede censorformandsrapport for Maskincensorområdet

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening: DSA: Danish Marine Ingredients: PO er: NaturErhvervstyrelsen:

Læs mere

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 22. juni 2011. Sted: Udvalgsværelse 1. Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 22. juni 2011. Sted: Udvalgsværelse 1. Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller Hovedsamarbejdsudvalget MØDEREFERAT GODKENDT 31. AUGUST 2011 Forum Hovedsamarbejdsudvalget Møde afholdt: 22. juni 2011 Sted: Udvalgsværelse 1 TLF DIR Referent: Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller FAX MOB

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Referat fra 1. møde i Kontaktudvalg for ejendomssalgsstatistik

Referat fra 1. møde i Kontaktudvalg for ejendomssalgsstatistik Danmarks Statistik 5. juli 2013 Priser og forbrug Referat fra 1. møde i Kontaktudvalg for ejendomssalgsstatistik Sted og tid Deltagere Afbud Dagsorden Danmarks Statistik 14. juni 2013, kl. 13.00 Jan Hansen,

Læs mere

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Beretning fra censorformandskabet for Ingeniøruddannelserne samt Diplomuddannelserne i IT og Teknik 2013... 2 Første del... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau...

Læs mere

Møde i uddannelsesrådet for specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker.

Møde i uddannelsesrådet for specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker. Område: Human Res ources Udarbejdet af: Annette Tophol m Afdeling: Uddannels e og Udvi kling E-mail: Annette.Tophol m@regions yddanmar k.dk Journal nr.: 07-885 Telefon: 76631763 Dato: 30. november 2007

Læs mere

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen I N S T I T U T F O R T V Æ R K U L T U R E L L E O G R E G I O N A L E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T G O D K E N D T 6. NOVEMBER 2013 Forum: Studienævnet

Læs mere

Sidste nyt om foreningen kan læses på hjemmesiden og på blog'en:

Sidste nyt om foreningen kan læses på hjemmesiden og på blog'en: BESTYRELSEN INFO Formand: Berit Mathisen Bogøvej 4, 6710 Esbjerg mail: berit@gh-service.dk tlf.: 27 52 08 23 Sidste nyt om foreningen kan læses på hjemmesiden og på blog'en: braart.dk brabilledkunstnerforening.blogspot.com

Læs mere

Vingsted, den 3. december 2013. Referat fra Midtvejsmøde i DGI krocket den 15.-16. november 2013 i DGI-huset Vejle

Vingsted, den 3. december 2013. Referat fra Midtvejsmøde i DGI krocket den 15.-16. november 2013 i DGI-huset Vejle Sendt til: Deltagerne i Midtvejsmødet Formænd/kontaktpersoner for krocket i landsdelsforeningerne Sendt til orientering hos: Kontaktpersonerne for krocket på landsdelskontorerne DGI krocket Vingsted, den

Læs mere

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center Sagsbehandler Mette Andersen - Udviklingskonsulent Direkte telefon 99 74 15 68 E-post m.andersen@rksk.dk Dato 29. august 2013 Sagsnummer 2012040016EB Anmeldt ledelsestilsyn 2013 Socialpsykiatrisk Center

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat fra mødet i HovedUdvalget

Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødedato: 13. april 2015 kl. 9.30-12.15 Mødested: Møderum 2 Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.15 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Hvornår Hvad Delperioder

Hvornår Hvad Delperioder Bachelor & Professionsudvikling 2011-2013 Projektleder Minna Therkildsen FORSKNING UCSJ Slagelsevej 7 4180 Sorø Mth@ucsj.dk Januar 2013 HFI, RAA, MTH, Intro Rektor og direktion har via 8. punktsprogrammet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden og referat. Dagsordenens punkt 6. til og med 9. blev rykket frem i forlængelse af punkt 3.

1 Godkendelse af dagsorden og referat. Dagsordenens punkt 6. til og med 9. blev rykket frem i forlængelse af punkt 3. Referat af møde i sektorstandardiseringsudvalget for e-handel den 26. januar 2006 Tilstede: Carsten Pedersen, Finansrådet Mogens Christensen, WM-data Per Kiilsholm, GS1 Denmark Jesper Henkel, Civitas Lena

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Møde i Indberetterudvalget, 30. maj 2013

Møde i Indberetterudvalget, 30. maj 2013 31. maj 2013 CZO/ Virksomhedsindberetninger Møde i Indberetterudvalget, 30. maj 2013 Tid og sted Deltagere Afbud Kl. 14.00 i Danmarks Statistik, Styrelsens mødelokale Hilmar Bojesen, Danmarks Statistik

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere