Campus Vejen Læring Fællesskab Motion- Sundhed Sport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Campus Vejen Læring Fællesskab Motion- Sundhed Sport"

Transkript

1 Campus Vejen Læring Fællesskab Motion- Sundhed Sport Danmarks mest fysisk aktive og lærende fællesskab Baggrund En række forhold øger behovet for at styrke tilbuddet til borgere, studerende og besøgende i Vejen Kommune, når det gælder uddannelse, motion, sundhed, sport og konferencer. Der kan identificeres en stigende konkurrence mellem Vejen Kommune og de omkringliggende kommuner og uddannelsesinstitutioner i trekantsområdet om studerende og borgere. Café miljø, kulturliv og handelsliv trækker de studerende fra Vejen med risiko for at de mister tilknytningen til byen. Borgerne skal beslutte om de vil bosætte sig i Vejen eller en af de omkringliggende kommuner. Der finder i disse år en parallel udvikling sted i efterskole,- og højskoleverdenen, hvor efterspørgslen efter stor faglighed, gode faciliteter og kompetencer er stigende. Konkurrencen ses aktuelt over hele landet hvor efterskoler og højskoler opruster på lærerkompetencer og udbygger faciliteter for at kunne begå sig i konkurrencen om stadig mere kvalitetsbevidste elever, det stigende krav om høj faglighed og bredt udbud af uddannelsestilbud. De skoler, som ikke formår at følge med denne udvikling går vanskelige tider i møde. Der sker desuden også i disse år en øget vækst i antal og størrelse af de største idrætsanlæg i Danmark. Dette øger konkurrencen indenfor områder som stævner, uddannelsesaktiviteter og konferencer. Hvis VIC forsat skal være en markant aktør på dette marked kræves konstant udvikling og fokus på kvalitet. Kravene til at drive professionel eller semiprofessionel eliteidræt er stigende. Med finanskrisen er det vanskeligere at finde sponsorer, der blevet mere kritiske og krævende omkring værdien af sponsorater. Samtidig sker der i mange kommuner en opprioritering af eliteidrætten af markedsføringsmæssige årsager. Etablering af et stærkt og bæredygtigt elitemiljø kræver derfor en fundering i en stærk organisation, samt et tæt samarbejde mellem eliteklub, kommune, erhvervsliv og andre centrale aktører der kan bidrage til projektet. Uden en sådan forankring er det vanskeligt at etablere et bæredygtigt eliteprojekt. Der sker i disse år en markant ændring i befolkningens idrætsvaner, som øger forventningerne til hvilke serviceydelser en idrætsfacilitet skal kunne levere. Udviklingen bevæger sig i retning af fokus på hele kroppen, almen sundhed og velvære. Fokus på sundhed og funktionel træning af kroppen gælder for alle aldersgrupper. Denne udvikling ses tydeligt udmøntet i skolereformen, der har som et bærende element at skolerne skal tilbyde mindst én times fysisk aktivitet om dagen. Endvidere skal der udvikles nye læringsformer der kombinerer fysisk aktivitet og læring. Samtidig betyder en længere skoledag behov for at finde nye samarbejdsformer mellem foreninger, skoler og idrætsfaciliteter. I den fremtidige konkurrence om elever, studerende, besøgende og borgere er det centralt at forstå, at den enkeltes betalingsvillighed ikke alene afhænger af kvaliteten og serviceniveauet. Den virkelige værdi for den enkelte - og det som vil tiltrække brugere i fremtiden er den forandring, som den pågældende aktivitet er i stand til at skabe for den enkelte. Den afgørende værdi ved at dyrke motion er at opnå vægttab, højere livskvalitet, større styrke samt blive en del af et socialt fælleskab. Den afgørende værdi ved at være efterskoleelev er at få større livsindsigt, reelle livskompetencer og faglige kundskaber der kan udgøre fundamentet for et godt voksenliv. Den afgørende værdi ved uddannelse er at tilegne sig ægte kompetencer, der kan anvendes direkte til styrkelse af eget liv. De institutioner der kan levere ægte forandringer i personers liv vinder de andre taber. Også styrkelse af de fysiske og sociale kompetencer er her vigtige parametre og her spiller sport og fritid en vigtig rolle. 1

2 Det bliver således en central konkurrenceparameter for skoler, uddannelsesinstitutioner og idrætsfaciliteter i Vejen Kommune at kunne levere løsninger, der sikrer høj kvalitet omkring sundhed, fysisk aktivitet og aktive læringsformer for elever i alle aldre. Og det bliver centralt som kommune at kunne tilbyde træningsmuligheder, sociale og kulturelle fælleskaber for borgere i alle aldre i meget høj kvalitet. I dag opererer alle involverede parter i vid udstrækning selvstændigt og kun med begrænset samarbejde med de omkringliggende institutioner. Undtagelsen herfra er uddannelsesinstitutionernes samarbejde med VIC, hvor de studerende har idræt. Resultatet er, at hver uddannelsesinstitution står svagere i konkurrencen Ovenstående peger på et behov for at sætte yderligere fokus på udviklingspotentialerne hos institutioner og faciliteter i Vejen Kommune, og ikke mindst potentialerne i et tættere samarbejde til fælles bedste. Alene og hver for sig er det en meget stor udfordring for de enkelte institutioner, at tage konkurrencen op med Kolding, Vejle og Esbjerg. Men i et tæt samarbejde kan der skabes noget nyt og unikt, der vil kunne sætte Vejen på landkortet og styrke den konkurrencemæssige position for alle involverede parter. En bevægelse fra at se naboinstitutionen som den primære konkurrent, til et ønske om en generel styrkelse af Vejen Kommune som uddannelsessted. En mere holistisk tilgang til udbuddet af uddannelsestilbud, idræt, sport og kulturelle aktiviteter i kommunen kan skabe nye synergier og øge kvaliteten af tilbuddene for alle parter. Konkrete områder, hvor der umiddelbart kan peges på potentialer i et tættere samarbejde er: Udvikling af fysisk aktive læringsmiljøer for elever og studerende. Udvikling af fælles tilbud omkring motion, sport og sundhed for alle studerende Udvikling af fælles kulturelle og sociale arrangementer på tværs af institutioner Udvikling af fælles undervisnings- og læringsforløb på tværs af institutioner Udvikling af stærke fælles indendørs og udendørs faciliteter til gavn for alle Fælles markedsføring og branding af Vejen Kommune og Campus Vejen Samarbejde mellem alle parter om udvikling af et stærkt elitemiljø Udvikling af fælles kompetencegivende uddannelsestilbud på tværs af institutioner Formål Dette fører frem til den overordnede vision for Campus Vejen: At etablere Campus Vejen som Danmarks mest attraktive ramme for læring, fysisk aktivitet og fællesskab for alle borgere, studerende og besøgende i Vejen Kommune Med det formål at fastholde og styrke Vejen Kommunes status som en attraktiv studie- og bosætningskommune Og følgende delmål: At uddannelsesinstitutionerne i Vejen Kommune kan markedsføre sig som en del af et unikt aktivt tværgående læringsmiljø. At skoler og uddannelsesinstitutioner kan blive førende indenfor fysisk aktive læringsmiljøer At Uddannelsesinstitutionerne formår at fastholde og udbygge elevtallet. At Vejen Kommune kan profilere sig som førende indenfor moderne og attraktive motionstilbud til borgere i alle aldre. At Vejen Kommune kan markedsføre sig som en kommune med sportslige og kulturelle tilbud af højeste kvalitet. At Vejen Idrætscenter kan fastholde og styrke sin status som en af Danmarks største og meste succesrige idrætscentre. Det er overbevisningen, at realisering af visionen på afgørende områder vil kunne styrke Vejen Kommune og alle involverede parter i den fremtidige konkurrence. 2

3 Fokuspunkter Visionen indeholder tre afgørende fokuspunkter. Læring Campus Vejen ser læring, som noget der sker i stærke faglige miljøer, hvor deltagerne får lejlighed til at prøve sig selv og deres viden af i forhold til virkeligheden i samspil med mange forskellige mennesker, kompetencer og organisationer. Campus Vejen skaber en unik mulighed for læringsprocesser, der involverer forskellige fagområder, problemstillinger og grupper. Campus Vejen arbejder derfor aktivt for at udvikle et unikt læringsmiljø, hvor høj faglig kompetence og læringsprocesser sættes i spil på tværs af uddannelsesinstitutioner, idrætsfaciliteter, virksomheder og foreninger i Vejen Kommune Fysisk aktivitet Campus Vejen anser fysisk aktivitet og fokus på kroppen, som en integreret forudsætning for stærke læringsprocesser. Campus Vejen arbejder derfor aktivt for at integrere fysisk aktivitet og sundhed ind i alle aktiviteter, uanset om der er tale om elever, kursister, konferencedeltagere eller andre besøgende. Fællesskab Campus Vejen anser stærke fælleskaber som en afgørende forudsætning for at kunne lære og have et godt liv. Det er stærke fælleskaber, der skaber venner, netværk og stærke studiemiljøer. Stærke fælleskaber fastholder studerende på uddannelserne og borgerne i kommunen. Campus Vejen tilbyder derfor alle med tilknytning til Campus Vejen at indgå i et unikt fælleskab, der går på tværs af uddannelsesinstitutioner, idrætsfaciliteter, virksomheder og foreninger. Som medlem af Campus Vejen har man adgang til deltagelse i en bred række af aktiviteter på tværs af institutioner og uddannelser. Motionsaktiviteter, foredrag, koncerter og sociale aktiviteter. Man er ikke bare medlem af ét fælleskab man er medlem af hele fælleskabet i Campus Vejen. Det er fokuseringen på disse tre indsatsområder i kombination, der skaber succesen. Organisering I det følgende præsenteres forslag til organisering af Campus Vejen Samarbejdspartnere Realisering af projektet skal ske ved at etablere et forpligtende samarbejde kaldet Campus Vejen mellem: Vejen Idrætscenter Vejen Gymnasium Business College Vejen Grønvangsskolen Askov Højskole Askov Efterskole Vejen Håndboldklub Det er disse parter, som skal udgøre styregruppen i Campus Vejen. 3

4 Fysiske rammer De fysiske rammer for Campus Vejen udgøres af: Det samlede udendørsareal, der samler samarbejdspartnerne. Konkret beskrevet som det område der skal blive til Ramblaen. Området vil kunne udgøre den fysiske ramme om et tættere samarbejde mellem aktørerne og signalere fællesskab og aktivitet. De indendørs faciliteter på de involverede institutioner samt Vejen Idrætscenter. Selve placeringen af personale fra Campus Vejen placeres på Vejen Idrætscenter for at skabe størst mulige synergi og videndeling mellem områderne, samt sikre den mest optimale udnyttelse af personaleressourcer. 4

5 Organisering af samarbejdet Samarbejdet etableres omkring nedenstående organisationsmodel. Styregruppe Der etableres en overordnet styregruppe bestående af lederne fra de deltagende samarbejdspartnere. Det er styregruppens ansvar: At formulere den overordnede strategi for Campus Vejen At arbejde for fælles branding og markedsføring af Campus Vejen At udpege relevante udviklingsprojekter, der skal igangsættes i Campus Vejen. At tilvejebringe det økonomiske grundlag for Campus Vejen og de igangsatte projekter. Sport og Elite Teknik PR Sport ude Ramblaen Økonomi Salg og kundeservice Overnatning Sports Akademi Motion og Fælleskab Rengøring Udvikling Campus Vejen Vand Markedsføring HR CSR Bespisning Sport inde Fundraising Natur Udannelse Gartner Aktive Læringsmiljøer Event og konference Støttefunktioner Støttefunktionerne udgøres af de grønne og hvide områder, der skaber forudsætningen for at kunne arbejde med de primære funktioner i værdikæden som er placeret i de 5 kerneområder for Campus Vejen. Støttefunktionerne er primært placeret ved Vejen Idrætscenter. Kerneområder for Campus Vejen De fem kerneområder udgør områder Campus Vejen skal arbejde med fremadrettet: På hvert område etableres en selvstændig enhed, som kan oparbejde spidskompetencer indenfor området og som kan løse opgaver for alle samarbejdspartnere og på tværs af Campus Vejen. Der bør udpeges en ansvarlig for hvert område for at sikre størst mulig kompetence og fokus. Projekter og udvikling i Campus Vejen kan ske ved: At der i styregruppen udvikles projekter der efterfølgende sendes ud i det relevante kerneområde til videreudvikling og implementering At kerneområderne udvikler konkrete projekter / produkter der efterfølgende vurderes af styregruppen. De fem kerneområder er: 5

6 Campus Vejen - Motion og Fælleskab At skabe en attraktiv ramme om motion og fælleskab for alle borgere i Vejen Kommune. Etablering af motiverende og inkluderende træningsmiljøer ned fokus på sundhed, kost træning og uddannelse. At skabe attraktive og motiverende rammer for elever og studerende under Campus Vejen, således at disse motiveres til en sund og aktiv livsstil. At Campus Vejen er førende i Danmark med hensyn til udvikling af tilbud om målrettet træning, kost og sund livsstil til alle aldersgrupper At Campus Vejen oparbejder kompetencer indenfor målrettet træning, kost og sund livsstil i et omfang, så det kan danne basis for at udbyde uddannelser og kurser. Mulige samarbejdspartnere: Skoler og uddannelsesinstitutioner Interesseorganisationer Ældresagen Handicaporganisationer Hjerteforeningen Campus Vejen - Event og Konference At udvikle, markedsføre og gennemføre events, konferencer, foredrag, koncerter og sportsstævner med udgangspunkt i Vejen Idrætscenter og Danhostel Vejen. Ved at skabe en fælles platform på dette område kan de forskellige lokale aktører dels trække på kompetencer og ressourcer fra centret, dels samarbejde om at lave større arrangementer i fælleskab. At Campus Vejen bliver fælles event og konferencecenter for alle partner under Campus Vejen. At der gennemføres en række store event hvert år i samarbejde mellem parterne under Campus Vejen At Campus Vejen udvikler kompetencer og ressourcer til at blive en betydelig udbyder af musik og andre kulturelle tilbud i trekantsområdet. Samarbejdspartnere: Lokale uddannelsesinstitutioner Hoteller og overnatningssteder i Vejen Lokale klubber Nationale organisationer 6

7 Campus Vejen - Sport og Elite At etablere et stærkt sportsligt miljø på Vejen Idrætscenter for alle studerende og borgere i Vejen Kommune. At sikre en høj kvalitet i tilbud og træning i samarbejde med foreningerne. At skabe et bæredygtigt koncept for eliteidræt i Vejen Kommune med udgangspunkt i Vejen Idrætscenter. At sikre adgang til kompetente vejledning af eliteidrætsudøvere omkring træning og kost. At der etableres et stærkt organisatorisk og økonomisk bæredygtigt fundament for eliteidrætten i Vejen Kommune. At Vejen Kommune inden for 4 år er repræsenteret med et hold i Ligaen for damehåndbold. At Vejen Kommune inden for 5 år er repræsenteret indenfor mindst 2 andre sportsgrene på højeste niveau i Danmark Samarbejdspartnere: Vejen Håndbold Klub Vejen Svømmeklub Vejen Basketball Klub Vejen Cykle Klub Uddannelsesinstitutionerne herunder idrætslærerne Campus Vejen - Aktive læringsmiljøer At være en fælles udviklingsplatform for uddannelsesinstitutionerne og idrætsfaciliteter i Vejen Kommune til udvikling af nye læringsformer baseret på fysisk aktivitet og anvendelse af udendørs og indendørs idrætsfaciliteter At skabe rammer for nye læringsformer, helhedsskole, projekter på tværs af uddannelsesinstitutioner etc. i Vejen Kommune med udgangspunkt i Ramblaen og Vejen Idrætscenter At undersøge mulighederne for at udvikling og salg af koncepter for aktive læringsmiljøer. At Vejen Kommunes skoler og uddannelsesinstitutioner bliver førende inden for udvikling og anvendelse af aktive læringsmiljøer indenfor uddannelsessektoren. At de fysiske rammer omkring Campus Vejen udvikles til at udgøre ét stort aktivt læringsrum. At der udvikles koncepter omkring aktive læringsmiljøer der kan gøres til genstand for salg af koncepter og uddannelse af andre. Samarbejdspartnere: Skoler og uddannelsesinstitutioner i Vejen Kommune Askov Højskole og Askov Efterskole VIC 7

8 Campus Vejen - Sports Akademi At skabe Danmarks første egentlige sports akademi, der både har fokus på (1) sport (2) drift af sportsorganisationer (3) forebyggelse (4) og sportsmanagement. At opsamle den viden og erfaring som opbygges i Campus Vejen og omsætte denne til konkrete kurser og uddannelsestiltag, som kan sælges til idrætsbranchens mange aktører Skabe uddannelsestilbud til de studerende under Campus Vejen inden for trænergerningen, lederuddannelser samt sundhed og motion. (1) Sportsafdelingen har fokus på uddannelse, udvikling og implementering af nye sportskoncepter, aktiviteter, frivillighed mv. Fællesnæveren er sport og bevægelse. Der tilbydes korte og lange kurser overfor en lang række målgrupper (ansatte i idrætscentre, kommunerne, forbund, ansatte i store virksomheder mv.). Uddannelsen er praktisk orienteret og afvikles i tæt samarbejde med medarbejderne i VIC og eksterne kompetencer. (2) Afdelingen for drift af sportsorganisationer har fokus på de organisatoriske og driftsmæssige forhold omkring faciliteterne. Fællesnæveren er de fysiske rammer, der ledsager sportsudøvelse. Der tilbydes primært korte kurser til ansatte i idrætscentre, haller og kommuner (eksempelvis sikkerhed, hygiejne, 1. hjælp mv.). Uddannelsen er praktisk orienteret og afvikles i tæt samarbejde med medarbejderne i VIC og eksterne kompetencer. (3) Forebyggelsesafdelingen har fokus på kobling mellem sport og forebyggelse. Fællesnæveren for uddannelsen er udforskning af grænselandet imellem sporten og det offentlige sundhedsvæsen. Uddannelsen tager blandt andet udgangspunkt i eksisterende koncepter (Eksempelvis Vi gør det let at være sund ). Uddannelsens henvender sig til foreninger, sundhedspersonale, virksomhedernes HR afdelinger og andre med interesse i forebyggelse. Uddannelsen er praktisk orienteret og afvikles i tæt samarbejde med medarbejderne i VIC og eksterne kompetencer (4) Sportsmanagement har fokus på de ledelsesmæssige aspekter omkring sporten, herunder sportens betydning i en moderne oplevelsesøkonomi. Eksempelvis økonomi, rapportering, markedsføring, kommunikation, involvering mv. Uddannelsen er teoretisk orienteret og afvikles i tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. At blive Danmarks førende udbyder af målrettet efteruddannelse til idrætsbranchens mange aktører At etablere sig som fast uddannelsessted for kompetencegivende diplom,- og akademiuddannelser til idrætsbranchen i samarbejde med Cph Business. At udvikle uddannelser inden for sport, motion, sundhed og foreningsledelse målrettet de studerende under Campus Vejen At udvikle området til at blive et selvstændigt forretningsområde, der kan bidrage væsentligt til at finansiere Danhostel Vejen og VIC. Mulige samarbejdspartnere: Uddannelsesinstitutionerne Askov Efterskole og Højskole Brancheforeningen for idrætsanlæg samt Halinspektørforeningen Private kursusudbydere Cph Business Klaus Frejo, Sidst revideret

Successtrategier for moderne idrætsanlæg

Successtrategier for moderne idrætsanlæg Successtrategier for moderne idrætsanlæg Idrættens rum og rammer Frederikshavn, onsdag den 25. februar 2009 Indhold 1. Konkurrencesituationen 2. Behov for strategier 3. Metode i strategiarbejdet 4. Case

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT. Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter. Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller

AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT. Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter. Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT KLUBBER Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter VIRKSOM- HEDER Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller BORGERE INSTITU- TIONER 22-01-2013

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Talent, bevægelse og samarbejde

Talent, bevægelse og samarbejde Talent, bevægelse og samarbejde Skoler og lokale idrætsforeninger går sammen om at styrke børnenes udvikling og trivsel Baggrund Idrætsskolerne skal gøre det sjovt, sundt, udfordrende og lærerigt at bevæge

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Fremtidens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune. - udviklingsproces! 24. August 2015 Brugerworkshop om ønsker til fremtidens idrætsfaciliteter

Fremtidens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune. - udviklingsproces! 24. August 2015 Brugerworkshop om ønsker til fremtidens idrætsfaciliteter Fremtidens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune - udviklingsproces! 24. August 2015 Brugerworkshop om ønsker til fremtidens idrætsfaciliteter Aftenens program 18.00 Velkomst v. Kultur- og fritidsudvalgsformand

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige Team Danmark og Svendborg Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Svendborg Kommune. Parterne som

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014

Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014 Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014 Tip en 7 er Hjemmeside http://b.socrative.com/login/student/ Indtast følgende Room Name: 147b2230 Højdepunkter fra året der gik

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 2016-2019 Folkeoplysningspolitik 2016-2019 1 Indhold Folkeoplysningspolitik...3 Folkeoplysningsudvalget...3 Indsatsområder 2016-2019...4 Årlige handleplaner...4 Frivillighed og aktivt

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner.

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner. Visionskommune Introduktion til arbejdet med visionskommuner. VISIONSKOMMUNE Målsætninger En visionskommune er en kommune, der bevidst i hele kommunens virke arbejder for at få flest mulige borgere til

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Sportscollege Horsens rethink 2016

Sportscollege Horsens rethink 2016 Sportscollege rethink 2016 Sportscollege mission er følgende: Sportscollege skal øge kvaliteten i horsensiansk idræt samt medvirke til at fastholde og tiltrække unge mennesker med talent inden for idræt

Læs mere

Lederuddannelse - Idrætsfaciliteter

Lederuddannelse - Idrætsfaciliteter Lederuddannelse - Idrætsfaciliteter Et uddannelsestilbud til idrætsfaciliteternes ledende personale herunder halinspektører, bestyrelser og brugerudvalg i Randers Kommune. Mål Målet med uddannelsen er,

Læs mere

Københavns Kommunes daghøjskolepolitik

Københavns Kommunes daghøjskolepolitik Københavns Kommunes daghøjskolepolitik Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Gældende fra 1. januar 2012 Københavns Kommunes daghøjskolepolitik formål Folkeoplysning er en bærende del af

Læs mere

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING HVORFOR ETABLERE ET LIVEABLE CITY LAB (LCL)? Det går godt for Aarhus. Byen oplever betydelig vækst og udvikling som det erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og kulturelle

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Idrætsfaciliteter for fremtiden en ny sektor bliver født. IDAN på Vejen Idrætscenter, den 25. maj 2011

Idrætsfaciliteter for fremtiden en ny sektor bliver født. IDAN på Vejen Idrætscenter, den 25. maj 2011 Idrætsfaciliteter for fremtiden en ny sektor bliver født IDAN på Vejen Idrætscenter, den 25. maj 2011 Indhold 1. Idrætsfaciliteterne 3 generiske typer 2. Den fremtidige udvikling 3. Eksempler på potentialer

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

Talent- og Eliteidrætspolitik

Talent- og Eliteidrætspolitik Talent- og Eliteidrætspolitik Baggrund og formål Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget besluttede mødet den 2. december 2014 at igangsætte arbejdet med at formulere en politik indenfor talent- og eliteidræt,

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2016-2020 1 Indhold Forord... 3 Baggrund for politikken... 4 Grundlag... 5 Målgruppe... 6 Visionen... 7 Temaer i politikken... 8 Handicappolitikken - fra politik til handling... 10 Hvor

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet IDRÆTSPOLITIK Vejle Kommunes Idrætspolitik 2013-2016 Frivillige - Fællesskab - Aktivitet INDHOLD 14 3 Forord 4 Indledning 5 Temaer 6 Frivillige 10 8 Idrætsfaciliteter 10 Breddeidræt 16 14 Eliteidræt I

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Aftalestyring 2008 Kultur og Planlægning - Sekretariatet

Aftalestyring 2008 Kultur og Planlægning - Sekretariatet Aftalestyring 2008 Kultur og Planlægning - Sekretariatet 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Indledning...1 3. Aftaleparter...1 4. Aftaleperiode...1 5. Vision/politik for Sekretariatet...1

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK

BØRNE- OG UNGEPOLITIK BØRNE- OG UNGEPOLITIK INDLEDNING Vision for området Kære borger i Varde Kommune Du præsenteres hermed for Varde Kommunes Børne- og Ungepolitik. Politikken danner grundlag for en fælles forståelse og indsats

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Sportscollege. Sportscollege Ballerup

Sportscollege. Sportscollege Ballerup Sportscollege Ballerup 1 2 er for dig, der ønsker at kombinere udviklingen af dit idrætstalent med gennemførelsen af en ungdomsuddannelse. Du vil blive tilbudt udvikling af dit idrætstalent gennem træning

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Fremtidens idrætsfaciliteter

Fremtidens idrætsfaciliteter Fremtidens idrætsfaciliteter..og potentialet i bedre idrætsledelse Vejen, den 30. maj 2012 Indhold 1. Idrætsfaciliteterne i Danmark 2. Krav til organisatoriske forandringer 3. Grundlaget for at skabe forandringer

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6 Idrætspolitik 2010 1 Indholdsfortegnelse Byrådets forord 3 Perspektiver og udfordringer 4-5 Fokus- og indsatsområder 6 Organisering via Karizma Sport 7 Idrætsanlæg og træningsfaciliteter 7 Ledere og trænere

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Strategisk fundament Foreningen for DGI Huse 6 udkast 15. marts 2016

Strategisk fundament Foreningen for DGI Huse 6 udkast 15. marts 2016 Strategisk fundament Foreningen for DGI Huse 6 udkast 15. marts 2016 Mission Et DGI Hus er et mødested for aktive mennesker. Sundhed, fællesskab og samfundssind er grundlæggende værdier, når der dyrkes

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Indstilling. Evaluering af Eliteidræt Århus. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 22. september 2008 Århus Kommune

Indstilling. Evaluering af Eliteidræt Århus. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 22. september 2008 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 22. september 2008 Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Evaluering af Eliteidræt Århus 1. Resume I forbindelse med

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Dansk Tennis. - fra forening til forretning? Klaus Frejo. University College T & B Sportsmanagement 2010

Dansk Tennis. - fra forening til forretning? Klaus Frejo. University College T & B Sportsmanagement 2010 Dansk Tennis - fra forening til forretning? Klaus Frejo University College T & B Sportsmanagement 2010 Klaus Frejo Cand. Scient. Adm. Aalborg Universitet 1997 (Speciale om rekruttering af frivillige ledere

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Dansk Atletik Forbund Forslag til politikkatalog 2012/2013

Dansk Atletik Forbund Forslag til politikkatalog 2012/2013 Dansk Atletik Forbund Forslag til politikkatalog 2012/2013 Vision Atletik i Danmark konkurrencesport og sund motion i ét samlet forbund Det betyder: Dansk Atletik Forbund er bredt anerkendt for at være

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Hjørring Kommune og UCN. Hjørring Kommune. uc:n. Uddannelse i virkeligheden

Partnerskabsaftale mellem Hjørring Kommune og UCN. Hjørring Kommune. uc:n. Uddannelse i virkeligheden Partnerskabsaftale mellem og UCN uc:n u r n im Partnerskabsaftale mellem og UCN 1 Indledning For at fremme fælles interesser indgår og UCN en partnerskabsaftale for perioden 1. april 2016-1. april 2018.

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Samarbejdsaftale. 1 Målsætninger. 2 Organisation

Samarbejdsaftale. 1 Målsætninger. 2 Organisation Samarbejdsaftale Team Danmark og Københavns Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidrætten og herunder i særdeleshed talentudviklingen

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Godkendt i Byrådet d.10.09. 2013

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Godkendt i Byrådet d.10.09. 2013 Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Godkendt i Byrådet d.10.09. 2013 Vejen Kommune 10-09-2013 Forord Vejen kommunes temaplan for Sundhed, Kultur & fritid 2014-2022 er baseret på et samarbejde på tværs

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

gladsaxe.dk Ungestrategi

gladsaxe.dk Ungestrategi gladsaxe.dk Ungestrategi 2015-2019 Indhold Indledning... 3 Strategi med bredt sigte... 3 Fælles udfordringer på ungeområdet... 3 Sammenhæng til andre politikker og strategier... 3 Strategiens målgrupper...

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Visionens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Vision for alle børn og unges læring, udvikling

Læs mere

Idræt i forandring faciliteter for fremtiden

Idræt i forandring faciliteter for fremtiden Idræt i forandring faciliteter for fremtiden Forandringsproces i Vejen Kommune Indhold 1. Baggrund 2. Krav om forandringer 3. Tilrettelæggelse af en involverende proces 4. Potentialer og idekataloger 5.

Læs mere

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune Den åbne skole i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Forord Byrådet valgte i forbindelse med realiseringen af folkeskolereformen at nedsætte Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv til

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Ungepolitik Ballerup Kommune

Ungepolitik Ballerup Kommune www.ballerup.dk Ungepolitik Ballerup Kommune Vi satser på mennesker Ny ungepolitik Den 26. januar 2009 vedtog Kommunalbestyrelsen den nye Ungepolitik Forud var gået en god, lang og grundig proces, hvor

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

KROP OG KOMPETENCER DEN ÅBNE SKOLE

KROP OG KOMPETENCER DEN ÅBNE SKOLE KROP OG KOMPETENCER DEN ÅBNE SKOLE VIA University College 2 SÆT DIN SPORT PÅ SKOLESKEMAET 3 Med den seneste reform af folkeskolen er bevægelse, idræt og fysisk aktivitet for alvor kommet på skoleskemaet.

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Holstebro

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Eliteidræt i Rudersdal. Udvikling af elitemiljøer

Eliteidræt i Rudersdal. Udvikling af elitemiljøer Eliteidræt i Rudersdal Udvikling af elitemiljøer Eliteidræt i Rudersdal Idé og formål I 2012 indgik Team Rudersdal og Rudersdal Kommune et partnerskab for elitestøtten i Rudersdal og omegn. Idéen med partnerskabet

Læs mere