Samlet kvalitetsrapport for folkeskolerne i Egedal Kommune 2018

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlet kvalitetsrapport for folkeskolerne i Egedal Kommune 2018"

Transkript

1 Samlet kvalitetsrapport for folkeskolerne i Egedal Kommune 2018

2 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 RESULTATOPLYSNINGER 5 Kommunens redegørelse for resultaterne og beskrivelse af fremtidige tiltag... 9 RESULTATOPLYSNINGER MED VURDERINGER I DE NATIONALE TEST I DANSK OG MATEMATIK 16 OVERGANG TIL UNGDOMSUDDANNELSE 18 Kommunens redegørelse med vurdering af resultater og beskrivelser af fremtidige tiltag20 RESULTATER AF DEN OBLIGATORISKE TRIVSELSMÅLING 22 VURDERING AF MÅLSÆTNING OM FULD KOMPETENCEDÆKNING 25 Kommunens vurdering af målsætning om fuld kompetencedækning INKLUSION OG SPECIALUNDERVISNING 29 Klager til klagenævnet for specialundervisning SKOLEBESTYRELSERNES UDTALELSER 31 OPSAMLENDE VURDERING AF RESULTATOPLYSNINGER I EGEDAL KOMMUNE _ 35

3 3 INDLEDNING Center for Skole og Dagtilbud udarbejder på baggrund af skolernes redegørelser og data fra Ledelsesinformationssystemet i Undervisningsministeriet en samlet kvalitetsrapport for Egedal Kommunes skolevæsen. Center for Skole og Dagtilbud (CSD) har besluttet at skolerne hvert år skal udfærdige en kvalitetsredegørelse på baggrund af det statistiske materiale der offentliggøres i Undervisningsministeriets ledelsesinformation LIS. Kvalitetsrapporten er udgangspunkt for udarbejdelse af tiltag, der sikrer den videre udvikling på skolen. Kvalitetsrapporter fra Egedal Kommunes fire distriktsskoler vil danne grundlag for kommunes samlede kvalitetsrapport, der skal vedtages af Byrådet senest 31. marts hvert andet år i lige kalenderår. Kvalitetsrapporten vil blive fulgt op af kvalitetssamtaler mellem distriktsskolerne og CSD i februar og marts Formålet med kvalitetsrapporten er at have fokus på elevernes læring og at sikre folkeskolereformens mål om, at 1. alle elever skal blive så dygtige som de kan 2. folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater 3. tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes bl.a. gennem respekt for professionel viden og praksis Måltal: mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test andelen af de allerdygtigste i dansk og matematik skal stige år for år andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år elevernes trivsel skal øges Kompetencedækning: kompetencedækningen skal være 85 % i 2016 stigende til 90% i I 2018 drøftes det resterende løft til 95 % under hensyntagen til de muligheder de planlægningsmæssige hensyn tillader Kvalitetsrapporten understøtter disse mål ved at fokus er rettet mod de centrale resultater for elevernes læring og trivsel. Den samlede kvalitetsrapporten samt skolernes kvalitetsrapporter skal bruges som et fremadrettet mål- og resultatstyringsværktøj på skolerne og i kommunen.

4 4 Egedal Kommune Egedal kommune er delt op i fire skoledistrikter. Hver distriktsskole består af 2 4 afdelinger. Hvert skoledistrikt har én skoleledelse med en overordnet leder og daglige ledere ude på hver enkelt skole, der sikrer, at der altid er en faglig og pædagogisk ledelse lokalt, hvor børnene og medarbejderne opholder sig. Distriktsskole Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Ølstykke Hampelandskolen Maglehøjskolen Toftehøjskolen 10. kl. center Stenløse Bækkegårdsskolen Lærkeskolen Stengårdsskolen Veksø skole Ganløse Ganløse Skole Slagslunde Skole Smørum Balsmoseskolen Boesagerskolen Søagerskolen

5 5 RESULTATOPLYSNINGER Kilde: Styrelsen for it og læring Kilde: Styrelsen for it og Læring Note: Tabellen viser resultater for skoleåret

6 6 Kilde: Styrelsen for it og læring Kilde: Styrelsen for it og læring Tabellen viser skoleåret

7 7 Kilde: Styrelsen for it og læring Kilde: Styrelsen for it og læring Tabellen viser skoleåret

8 8 Kilde: Styrelsen for it og læring

9 9 Kilde: Styrelsen for it og læring Grafen viser skoleåret Kommunens redegørelse for resultaterne og beskrivelse af fremtidige tiltag Karaktergennemsnittet i fagene beregnes som et gennemsnit af de enkelte elevers gennemsnit i faget/fagene. Det betyder at alle elever vægter lige meget, uanset hvor mange prøver de har aflagt. I dansk og matematik indgår alle elever, der har aflagt mindst én prøve i faget. Ved beregningen af karaktergennemsnit i alle bundne prøver indgår kun elever, der har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver. De bundne prøver består af: dansk (læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling og mundtlig), matematik (matematiske færdigheder og matematisk problemløsning), engelsk (mundtlig) og fysik/kemi (praktisk/mundtlig).

10 10 Karaktergennemsnittet i de bundne prøvefag i Egedal Kommune følger landsgennemsnittet. Over en treårig periode er der en tilbagegang i karaktergennemsnittet for hele kommunen i de bundne prøvefag. Resultaterne af de bundne prøvefag viser en faldende tendens i karaktergennemsnittet fra 7,7 i 2015 til 7,1 i Ligeledes ses et fald i karaktergennemsnittet i dansk, 9. klasse fra 7,7 i 2015 til 7,0 i Endelig er der et fald i karaktergennemsnittet i matematik, 9.klasse fra 8,1 i 2015 til 6,8 i Andelen af elever med mindst 02 i både dansk og matematik, 9.klasse er faldet fra 94,6 % i 2015 til 88,4 % i Distriktsskolerne har i deres kvalitetsrapporter forholdt sig til resultaterne med beskrivelser af fremtidige tiltag. Skolerne iværksætter forskellige tiltag for at sikre en positiv kvalitetsudvikling på skolerne. Dette understøttes og følges af forvaltningen. Ledelserne på skolerne vil fremover sætte øget fokus på at gennemgå testresultater og skabe en faglig progression for den enkelte elev gennem hele skoleforløbet. Center for Skole og Dagtilbud bad i 2016 om en handleplan for Toftehøjskolen for at sikre at antallet af elever, der får karakteren 02 øges. Skolen har i samarbejde med Undervisningsministeriets læringskonsulenter udarbejdet en strategi for kvalitetsudvikling, som skolen stadig arbejder med. For uddybning se kvalitetsredegørelsen for Distriktsskole Ølstykke.

11 Socioøkonomisk reference 11

12 12 Fakta om socioøkonomiske baggrundsvariable Beregningen af de socioøkonomiske referencer er baseret på oplysninger på individniveau. Karakterdataene er baseret på indberetninger til Styrelsen for It og Læring (STIL), mens alle oplysningerne vedrørende elevens baggrundsforhold er hentet fra registre hos Danmarks Statistik. Baggrundsoplysningerne er: Elevens køn Elevens alder Elevens herkomst Forældrenes højeste fuldførte uddannelse Forældrenes bruttoindkomst Faderens og moderens arbejdsmarkedsstatus Faderens og moderens ledighedsgrad Antal børn i familien og placering i søskendeflokken Familietype

13 Undervisningsministeriet oplyser at den socioøkonomiske reference præsenteres individuelt på afdelinger, men ikke samlet på distriktsskolen. Derfor er der tomme felter i tabellen. 13

14 14 Karaktergennemsnittet i bundne prøvefag i Egedal Kommune i forhold til den socioøkonomiske reference over tre år viser, at følgende skoler har præsteret over forventet: Balsmoseskolen (signifikant), Søagerskolen, Bækkegårdsskolen (signifikant), Hampelandsskolen (signifikant) og Toftehøjskolen. Skoler som har præsteret efter forventning: Ganløse Skole, Lærkeskolen og Maglehøjskolen. Skoler som har præsteret under forventet: Boesagerskolen og Stengårdskolen

15 15 Som helhed ligger karaktergennemsnittet for Egedal Kommune set over tre år lidt over forventet niveau i forhold til den socioøkonomiske reference. Hvis der alene ses på karaktergennemsnittet i de bunde prøvefag i 9. klasse i skoleåret 2016/17 præsterer 6 af 10 skoler lige under forventning i forhold til socioøkonomisk reference ( -0,1 til -0,2 difference). To skoler præsterer en del under forventning i forhold til socioøkonomisk reference (-0,6 difference), men to skoler præsterer lige over forventning i forhold til socioøkonomisk reference (+0,1 difference ).

16 16 RESULTATOPLYSNINGER MED VURDERINGER I DE NATIONALE TEST I DANSK OG MATEMATIK I forbindelse med folkeskolereformen er opstillet følgende måltal for resultater i de nationale test.: 1. Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test De nationale test foretages i dansk, læsning på 2., 4., 6. og 8.klassetrin og i matematik på 3.og 6.klassetrin Andel elever med gode resultater i læsning og matematik fordeler sig på kommunens skoler på følgende måde: Læsning: Fem af kommunens 12 skoler lever op til den nationale målsætning om at mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse på 2. klassetrin. Kommunegennemsnittet lægger sig op ad landsgennemsnittet på ca.78 %. To af kommunens 12 skoler lever op til den nationale målsætning om, at mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse på 4. klassetrin. Fem af kommunens skoler ligger over landsgennemsnittet. Kommunegennemsnittet lægger sig op ad landsgennemsnittet på ca.70 %. Seks af kommunens 12 skoler lever op til den nationale målsætning om, at mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse på 6. klassetrin. Kommunegennemsnittet er ca. 79 %, mens landsgennemsnittet er ca.70 %. Otte af kommunens 12 skoler lever op til den nationale målsætning om, at mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse på 8. klassetrin. Kommunegennemsnittet er ca. 87 %, mens landsgennemsnittet er ca. 78 %. Matematik: Andelen elever med gode resultater i matematik i fordeler sig på kommunens skoler på følgende måde: Syv af kommunens 12 skoler lever op til den nationale målsætning om, at mindst 80 % af eleverne skal være gode til matematik på 3. klassetrin. Kommunegennemsnittet er på 80 %, mens landsgennemsnittet er på ca.78 %. Syv af kommunens 12 skoler lever op til den nationale målsætning om, at mindst 80 % af eleverne skal være gode til matematik på 6. klassetrin. Kommunegennemsnittet er på ca. 82 %, mens landsgennemsnittet er på ca.77 %. I forbindelse med folkeskolereformen er opstillet følgende måltal: 2. Måltal: Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk, læsning i Egedal Kommune over en treårig periode viser, at andelen af de allerdygtigste elever på 2.klassetrin er stigende, andelen af de allerdygtigste elever på 4.klassetrin er faldende, andelen af de allerdygtigste elever

17 17 på 6.klassetrin er stigende og andelen af de allerdygtigste elever på 8.klassetrin er faldende. Andelen af de allerdygtigste i matematik i Egedal Kommune over en treårig periode viser, at andelen af de allerdygtigste i matematik på 3. klassetrin er stigende og andelen af de allerdygtigste i matematik på 6.klassetrin er stigende. 3. Måltal: Andelen af elever med gode resultater i dansk og matematik skal stige år for år. Andelen af elever med gode resultater i læsning på 2. klassetrin er stigende, andelen af elever med gode resultater i læsning på 4.klassetrin er faldende, andelen af elever med gode resultater i læsning på 6.klassetrin er stigende og andelen af elever med gode resultater i læsning på 8.klassetrin er faldende. Andelen af elever med gode resultater i matematik er stigende på 3.klassetrin og faldende på 6. klassetrin. 4. Måltal: Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test i læsning og matematik skal reduceres år for år. Andelen af elever med dårlige resultater i dansk, læsning viser at på 2., 4., 6., og 8. klassetrin er øget. Generelt kan det anføres, at kommunen samlet set ikke lever op til målet om, at andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test i læsning reduceres år for år. Egedal Kommune ligger under landsgennemsnittet i to ud af tre år. Andelen af elever med dårlige resultater i matematik på 3.klassetrin er faldende og på 6. klassetrin er stigende. På 3.klassetrin lever kommunen ikke op til måltallet. Kommunen ligger under landsgennemsnittet alle tre år.

18 18 OVERGANG TIL UNGDOMSUDDANNELSE I dette afsnit indgår oplysninger om overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse efter ni måneder, efter tre måneder og forventninger til fuldførelse af mindst én ungdomsuddannelse indenfor seks år efter 9. klasse.

19 19

20 20 Kommunens redegørelse med vurdering af resultater og beskrivelser af fremtidige tiltag Uddannelsesstatus ni mdr. efter at de unge forlader grundskolen viser, at en stigende andel unge ikke er påbegyndt en ungdomsuddannelse ni mdr. efter at de har forladt grundskolen. Tallene viser at i påbegyndte 8,8 % ikke en ungdomsuddannelse. I var tallet steget til 14,5 %. Dette ledsages af en faldende andel af unge, der er påbegyndt en ungdomsuddannelse fra 87,6 % i til 82,4 % i Egedal Kommunes andel af unge der påbegynder en ungdomsuddannelse er dog over landsgennemsnittet i alle tre år. Andelen af unge, der vælger at fortsætte i en ungdomsuddannelse direkte efter 9. klasse, er relativt lavt. Det kan betyde, at en stor del af vores unge vælger at gå i tiende klasse enten i folkeskolen, privatskole eller på efterskole. Når man ser på tallene for 15 måneder efter afslutningen af 9. klasse, er en stor del af de unge i gang med en ungdomsuddannelse. Det tyder på, at stort set alle elever, der

21 21 valgte at gå i tiende klasse fortsætter i en ungdomsuddannelse efter 10. klasse. Tallene for Egedal Kommune ligger over landsgennemsnittet. Hvad angår andelen af elever i 9. klasse, der forventes at fuldføre mindst en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter de har forladt grundskolen, ligger Egedal Kommune over landgennemsnittet, dog med et lille fald fra 84,3 % i 2014 til 82,7 % i En uddybende beskrivelse af distriktsskolernes tiltag kan ses i den enkelte skoles kvalitetsrapport.

22 22 RESULTATER AF DEN OBLIGATORISKE TRIVSELSMÅLING Trivselsmålingen undersøger fire indikatorer på trivsel, nemlig: Social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration og ro og orden. Resultaterne kommenteres sidst i afsnittet.

23 23

24 24 Kommunens redegørelse og vurdering Indikatoren social trivsel er svagt stigende fra 4,0 i til 4,1 i Egedal Kommune lever dermed op til målet om, at trivslen skal øges. Resultatet ligger under landsgennemsnittet. Indikatoren faglig trivsel er uændret fra til Det betyder at Egedal Kommune ikke lever op til det nationale mål om, at elevernes trivsel skal øges. Kommunes resultater ligger på landsgennemsnittet Indikatoren støtte og inspiration i undervisningen er faldet fra 3,2 i til 3,1 i Egedal Kommune lever dermed ikke op til det nationale mål. Resultatet ligger lige under landsgennemsnittet. Indikatoren ro og orden viser, at Egedal Kommune ikke lever op til det nationale mål om, at elevernes trivsel skal øges. Kommunens resultater ligger lige under landsgennemsnittet. En uddybende beskrivelse af distriktsskolernes tiltag kan ses i den enkelte skoles kvalitetsrapport.

25 25 VURDERING AF MÅLSÆTNING OM FULD KOMPETENCEDÆKNING Målsætningen for fuld kompetencedækning er 85 % i 2016, 90 % i 2018 og fuld kompetencedækning på 95 % i 2020.

26 26

27 27

28 28 Kommunens vurdering af målsætning om fuld kompetencedækning. I Egedal Kommune er der et fald i kompetencedækningen fra 86,4 % i 2014/15 til 82,1 % i 2016/17. Kompetencedækningen ligger derved under landsgennemsnittet. Center for Skole og Dagtilbud er i gang med at gennemføre en kortlægning af skolernes kompetencedækning med henblik på at etablere kompetenceudviklingsforløb, således at kompetencedækningen stiger.

29 29 INKLUSION OG SPECIALUNDERVISNING I dette afsnit er oplysninger om andelen af folkeskoleelever i kommunen, der undervises i den almene undervisning. I skoleåret var der elever med bopæl i Egedal Kommune, der gik i folkeskole eller kommunale tilbud. Denne graf viser andelen af elever der undervises i de kommunale skoler. Hertil hører folkeskoler, dagbehandlingstilbud, specialskoler og skoler på anbringelsessteder. Gruppen omfatter bl.a. elever med generelle indlæringsvanskeligheder, læseklasserække og elever i anden specialundervisning.

30 30 I skoleåret modtog 194 elever med bopæl i Egedal Kommune specialundervisning i egne tilbud, regionale tilbud, specialklasser og dagbehandlingstilbud uden for kommunen. Det svarer til 3,4 % af kommunens samlede elevtal. Klager til klagenævnet for specialundervisning Afsnittet indeholder desuden oplysning om klager til Klagenævnet for Specialundervisning. Center for Skole og Dagtilbuds egne optegnelser viser at, at Klagenævnet for Specialundervisning i skoleåret har modtaget tre klager fra forældre til elever i folkeskolerne i Egedal Kommune. Oplysninger om antallet af klager til Klagenævnet for Specialundervisning, hvor kommunens afgørelse er blevet ændret fremgår af Klagenævnets årsrapporter. Her er klagerne opgjort for kalenderår og ikke skoleår. I 2016 har Klagenævnet modtaget seks klager fra forældre til elever i folkeskolen i Egedal Kommune. Heraf er de fire blevet behandlet af Klagenævnet og i to ud af de fire sager er kommunens afgørelse blevet ændret. To sager er afvist (Kilde: Årsrapport 2016). Klagenævnet for Specialundervisning oplyser, at nævnet i kalenderåret 2017 har modtaget fire klager fra forældre til elever i folkeskolen i Egedal Kommune. Heraf er to afgørelser blevet ændret og to klager er blevet afvist (Kilde: telefonisk kontakt til Klagenævnet den ).

31 31 SKOLEBESTYRELSERNES UDTALELSER Distriktsskole Stenløse Skolebestyrelsen på Distriktsskole Stenløse har med stor interesse læst kvalitetsrapporten og de data, som den indeholder. Indledningsvist ønsker bestyrelsen at anderkende den store indsats der gøres i hverdagen på vores skoler af alle medarbejdere og ledere, ikke mindst set i lyset af de udfordringer og vanskeligheder, som personaleudskiftning, besparelser og ændringer af forskellig karakter har betydet. Det skal dog ikke være en hemmelighed, at vi ser med stor alvor på de udfordringer mht. Kvaliteten forstået som indlæring og testresultater samt trivsel, som kvalitetsrapporten indeholder. Men det er heller ikke en hemmelighed, at vi desværre ikke er overraskede. Vi ser det som resultatet af en presset skole, trods en ihærdig indsats fra mange, som følge af især følgende forhold: Stor medarbejder- og lederudskiftning. Vi har sagt farvel til mange medarbejdere og ledere, især på to af vores matrikler i form af op til 70% over en 4 årig periode. Tilsvarende har det været svært og til tider umuligt at rekruttere de rette profiler. Veksø Skole har ingen lærerudskiftning haft, og det gør en forskel. Udviklingen er heldigvis vendt, men det tager tid at komme sig. De årlige besparelser har skåret i timetildelingerne. Vores skole er næsten renset for to-lærer timer (bortset fra UU-timerne for at afkorte skoledagen). Vikarbudgettet er presset og hjemsendelser samt nabotilsyn er en del af hverdagen. Klasseeffektiviseringen virker. x klasser ud af y har i dag 27 eller 28 elever, og ser man kun op Klasse er tallene x ud af y. De store klasser udfordres af et stort antal udfordrede - og udfordrende elever. Et større antal, som er et sted i et behandlings- eller diagnosticeringsforløb, og et større antal almindelige udfordrede og udfordrende elever, som ikke er skoleeller indlæringsparate (i gamle dage ville man ofte sige uopdragne). Det er vanskelige kår for undervisningen.

32 32 Kvalitetsrapporten viser dog også tydeligt, at målrettet indsats præget af fag-faglig og pædagogisk dygtighed og engagement virker, og ligeledes at dygtige lærere og en stabil undervisningssituation omkring en klasse er afgørende. Dette leder frem til følgende prioriteringer og ønsker i distriktsskole Stenløse: Fortsat og meget gerne øget etablering af faglige og pædagogiske fyrtårne. Fyrtårne som kan inspirere og sparre med kolleger og dermed udbrede gode undervisningstilgange og metoder og derved bidrage til at højne kvaliteten i undervisningen. Vi har etableret vejlederkorps, men der er behov for at udvide indsatsen. Der er endvidere behov for at udarbejde en samlet strategi for indsatsen for at sikre optimalt udbytte af de anvendte ressourcer. Ro i klassen indsatser skal fortsætte, med fokus på klasserumsledelse og forældredialog. Lærere skal undervise, ikke opdrage, og de skal have de bedst mulige rammer for at kunne undervise. Forældresamarbejdet skal styrkes yderligere. Skolen skal være børneparat, og børnene skal være skole- og læringsparate. Via forventnings- og kravsafstemning skole og forældre i mellem skal vi skabe optimale rammer for undervisningen, så vi kan levere den høje kvalitet, som det er vores ambition at levere. Distriktsskole Ganløse: Fra distriktsskole Ganløse lyder bestyrelsens kommentarer som følger: Der er fortsat et ønske om en mere brugervenlig kvalitetsredegørelse, hvor tekstdelen fylder mindre. Et forslag er bl.a. en pixiudgave, hvor hovedpunkterne kort står beskrevet. Der er et ønske om mere opmærksomhed på bevægelsesdelen i vores DGI-certificerede idræts-sfo er. Der er et ønske om at Distriktsskole Ganløse udnytter dets naturskønne placering til eks. udeundervisning. Bestyrelsen bakker op om de beskrevne tiltag og har i øvrigt ikke yderligere kommentarer til kvalitetsredegørelsen.

33 33 Distriktsskole Smørum: Skolebestyrelsens kommentarer til kvalitetsrapporten, 2016/17: Skolebestyrelsen tager kvalitetsrapporten til efterretning og følger aktivt og løbende op på både resultater og de indsatser, der er og bliver sat i gang i understøttelsen af arbejdet frem mod bedre resultater. Skolebestyrelsen ser med bekymring på de faldende resultater i dansk og matematik ligesom det kræver særlig opmærksomhed at flere elever får lavere karakter end 02. Derudover ses et fald i elevernes trivsel inden for indikatorerne social trivsel og støtte og inspiration ; hvilket er et område som skolebestyrelsen også finder meget vigtigt at målrette indsatser imod. På de nævnte områder er der allerede øget ledelsesmæssigt fokus. Skolebestyrelsen har stor opmærksomhed på kvalitet og omfang af vikartimer og har, i samarbejde med skolens ledelse, arbejdet med dette område i den senere tid. Skolens faglige resultater forbedres bedst, ved kontinuerlig undervisning af elevernes faste lærere. Målsætningen er at skolens elever skal klare sig over det socioøkonomiske index og skolebestyrelsen vil løbende følge op på denne målsætning og bakker op om de indsatser, der allerede er i gang på distriktsskole- og på kommunalt niveau. Det er bestyrelsens holdning, at udviklingen af PLC og resursecentre styrker muligheden for at arbejde målrettet med skolens data. Bestyrelsen hilser kompetenceudviklingen indenfor fag og vejlederkompetencer velkommen. Som distriktsskole er der øgede muligheder for at lære af hinanden og bidrage til udviklingen af vores fælles skole. Skolebestyrelsen opfordrer til, at skolen videreudvikler på samarbejdet mellem de tre afdelinger med henblik på at gode resultater på den ene afdeling kan bruges som løftestang til arbejdet på de andre afdelinger. I forhold til selve formen af kvalitetsrapporten, så ønsker skolebestyrelsen at gøre opmærksom på, at materialet, især i forhold til trivselsundersøgelsen, er svært at læse og konkludere ud fra. Skolebestyrelsen opfordrer til en mere brugervenlig opsætning af grafer og yderligere tekst til forklaring.

34 34 Vi ønsker en skole, hvor eleverne trives, lærer og udvikler sig og vil, i samarbejde med skolen, understøtte indsatsen frem mod højnelse af resultaterne. Samtidig er det vigtigt at kommunens samlede indsatser og strategier understøtter dette arbejde. Distriktsskole Ølstykke: Skolebestyrelsen har på sit møde den 20. februar 2018 behandlet punkt om kvalitetsrapporten. Skolebestyrelsen på Distriktsskole Ølstykke mener ikke, at resultaterne i kvalitetsrapporten er tilfredsstillende. Det er skolebestyrelsens opfattelse, at de faldende resultater især er en konsekvens af den ramme, man har valgt for folkeskolen i Egedal med årlige betydelige nedskæringer kombineret med en dårligt koordineret og stigende opgave med elever der kræver særlig støtte. Det er skolebestyrelsens oplevelse, at både de gode og de allerdygtigste elever bliver forfordelt i en hverdag, hvor økonomien er for smal, og det politiske fokus har ligget på de svageste elever. Bestyrelsen anerkender de lokale handlingsplaner, der er lagt for at forbedre resultatet, men overordnet mener vi, at der er behov for en anden ramme til at drive skole i.

35 35 OPSAMLENDE VURDERING AF RESULTATOPLYSNINGER I EGEDAL KOMMUNE Bundne prøvefag Set over en samlet treårig periode præsterer folkeskolerne generelt lidt over det forventede niveau i forhold til den socioøkonomiske reference i de bundne prøvefag. Ved en sammenligning af skolernes resultater i de bundne prøver i de pågældende skoleår ses konstant faldende karaktergennemsnit ved 9.klasse afgangsprøver: fra et gennemsnit på 7,7 i skoleåret 2014/15 til et gennemsnit på 7,5 i skoleåret 2015/16 og til et gennemsnit på 7,1 i skoleåret 2016/17. For skoleåret 2016/17 er resultaterne i de bundne prøvefag for 8 af 10 skoler under forventning i forhold til socioøkonomisk reference. Differencen i karaktergennemsnit i forhold til forventet gennemsnit ligger for disse 8 skoler mellem -0,1 til -0,6. Nationale test I forhold til at nå målsætningen om 80 % gode læsere er der udviklingspotentiale i indskoling og mellemtrin. Kommunen er nærmere måltallet på 80 % i udskolingen. Der er syv skoler, der lever op til målsætningen om at 80 % af eleverne er gode til at regne. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk, læsning i Egedal Kommune over en treårig periode viser, at andelen af de allerdygtigste elever på 2.klassetrin er stigende, andelen af de allerdygtigste elever på 4.klassetrin er faldende, andelen af de allerdygtigste elever på 6.klassetrin er stigende og andelen af de allerdygtigste elever på 8.klassetrin er faldende. Andelen af de allerdygtigste i matematik i Egedal Kommune over en treårig periode viser, at andelen af de allerdygtigste i matematik på 3. klassetrin er stigende og andelen af de allerdygtigste i matematik på 6.klassetrin er stigende. Andelen af elever med gode resultater i læsning på 2. klassetrin er stigende, andelen af elever med gode resultater i læsning på 4.klassetrin er faldende, andelen af elever med gode resultater i læsning på 6.klassetrin er stigende og andelen af elever med gode resultater i læsning på 8.klassetrin er faldende. Andelen af elever med gode resultater i matematik er stigende på 3.klassetrin og faldende på 6. klassetrin.

36 36 Andelen af elever med dårlige resultater i dansk, læsning viser at på 2., 4., 6., og 8. klassetrin er andelen øget. Generelt kan det anføres, at kommunen samlet set ikke lever op til målet om, at andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test i læsning reduceres år for år. Egedal Kommune ligger under landsgennemsnittet i to ud af tre år. Andelen af elever med dårlige resultater i matematik på 3. klassetrin er faldende og på 6. klassetrin stigende. På 3. klassetrin lever kommunen ikke op til måltallet. Kommunen ligger under landsgennemsnittet alle tre år. Distriktsskolerne har i deres kvalitetsrapporter forholdt sig til resultaterne med beskrivelser af fremtidige tiltag. Skolerne iværksætter forskellige tiltag for at sikre en positiv kvalitetsudvikling på skolerne. Der etableres læseresursecenter, ansættes og uddannes læsevejledere, matematikvejledere og fagudviklere. De skal være med til at give rådgivning og vejledning til lærere og pædagoger. Ledelserne på skolerne vil fremover sætte øget fokus på at gennemgå testresultater og skabe en faglig progression for den enkelte elev gennem hele skoleforløbet. Center for Skole og Dagtilbud bad i 2016 om en handleplan for Toftehøjskolen for at sikre at antallet af elever, der får karakteren 02 øges. Skolen har i samarbejde med Undervisningsministeriets læringskonsulenter udarbejdet en strategi for kvalitetsudvikling, som skolen stadig arbejder med. For uddybning se kvalitetsredegørelsen for Distriktsskole Ølstykke. Overgang til ungdomsuddannelse: Uddannelsesstatus ni mdr. efter at de unge forlader grundskolen viser, at en stigende andel unge ikke er påbegyndt en ungdomsuddannelse ni mdr. efter at de har forladt grundskolen.

37 37 Andelen af unge, der vælger at fortsætte i en ungdomsuddannelse direkte efter 9. klasse er relativt lav. Det kan betyde, at en stor del af kommunens unge vælger at gå i 10. klasse enten i folkeskolen, privatskole eller på efterskole. Hvad angår andelen af elever i 9. klasse, der forventes at fuldføre mindst én ungdomsuddannelse inden for 6 år, efter de har forladt grundskolen, ligger Egedal Kommune over landgennemsnittet, med et lille fald fra 84,3 % i 2014 til 82,7 % i Resultater af den nationale trivselsmåling: Indikatoren social trivsel er svagt stigende fra 4,0 i til 4,1 i Egedal Kommune lever dermed op til målet om, at trivslen skal øges. Resultatet ligger under landsgennemsnittet. Indikatoren faglig trivsel er uændret fra til Det betyder at Egedal Kommune ikke lever op til det nationale mål om, at elevernes trivsel skal øges. Kommunes resultater ligger på landsgennemsnittet Indikatoren støtte og inspiration i undervisningen er faldet fra 3,2 i til 3,1 i Egedal Kommune lever dermed ikke op til det nationale mål. Resultatet ligger lige under landsgennemsnittet. Indikatoren ro og orden viser, at Egedal Kommune ikke lever op til det nationale mål om, at elevernes trivsel skal øges. Kommunens resultater ligger lige under landsgennemsnittet. Kompetencedækning I Egedal Kommune er der et fald i kompetencedækningen fra 86,4 % i 2014/15 til 82,1 % i 2016/17. Kompetencedækningen ligger derved under landsgennemsnittet. Center for Skole og Dagtilbud er i gang med at gennemføre en kortlægning af skolerens kompetencedækning med henblik på at etablere kompetenceudviklingsforløb, således at målsætningen kan nås. Inklusionsgrad Inklusionsgraden er uændret fra til

38 38 Klager til klagenævnet for specialundervisning Der har i skoleåret været tre klager til Klagenævnet for Specialundervisning

39 Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej Ølstykke Tlf: egedalkommune.dk 39

Kvalitetsredegørelse Egedal Kommunes skolevæsen

Kvalitetsredegørelse Egedal Kommunes skolevæsen Kvalitetsredegørelse 2016 Egedal Kommunes skolevæsen 1 Indhold INDLEDNING...4 EGEDAL KOMMUNE...5 RESULTATOPLYSNINGER...6 9. klasse prøverne...6 Karaktergennemsnit 9. klasseprøverne...6 Karaktergennemsnit

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016/17. marts 2018 stevns kommune 1

Kvalitetsrapport 2016/17. marts 2018 stevns kommune 1 Kvalitetsrapport 2016/17 marts 2018 stevns kommune 1 Baggrund for kvalitetsrapporten Der er formuleret tre overordnede nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Kvalitetsredegørelse Distriktsskole Ølstykke

Kvalitetsredegørelse Distriktsskole Ølstykke Kvalitetsredegørelse 2016 Distriktsskole Ølstykke 1 Indledning Center for Skole og Dagtilbud (CSD) har besluttet, at skolerne hvert år skal udfærdige en kvalitetsredegørelse på baggrund af det statistiske

Læs mere

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data.

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15 Mål Måltal Kvalitetsindikator Er indikatoren obligatorisk jf. bekendtgørelsen Hvor er data trukket Nive for visning

Læs mere

Distriktsskole Smørum Kvalitetsrapport 2018

Distriktsskole Smørum Kvalitetsrapport 2018 Distriktsskole Smørum Kvalitetsrapport 2018 1 Indhold Indledning Distriktsskolen generelt o Beskrivelse af skolens mål og visioner samt evt. lokale indsatser Resultatsoplysninger (karaktergennemsnit og

Læs mere

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 AK10VET FAXE KOMMUNES 10. KLASSER Hovedrapport med resultater, analyser og refleksioner Denne kvalitetsrapport indeholder skolens resultater for skoleåret 2015/2016.

Læs mere

Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport for skolevæsenet i

Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Furesø Kommune Center for Dagtilbud og Skole Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport 2016-2017 for skolevæsenet i Furesø Kommune www.furesoe.dk Udgivet: 24. april 2018 Redaktion: Center for Dagtilbud og

Læs mere

Udkast til Kvalitetsrapport

Udkast til Kvalitetsrapport Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Udkast til Kvalitetsrapport [2013/2014] Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Nationalt fastsatte mål og

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Herningsholmskolen

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Herningsholmskolen Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport

Den kommunale Kvalitetsrapport Den kommunale Kvalitetsrapport - Indhold... Indledning... Nationale og lokale mål for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune... De nationale mål:... Kommunale mål... Elevtal... Karakterer ved. klasseprøven...

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Vildbjerg Skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Vildbjerg Skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Vildbjerg Skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...5 Resultat

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR ØRSTEDSKOLEN 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR ØRSTEDSKOLEN 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR ØRSTEDSKOLEN 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Strandskolen Greve Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Strandskolen Greve Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Strandskolen Greve Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang til

Læs mere

Statusnotat. for skoleåret 2017/2018. Allerød Kommune Skole og Dagtilbud

Statusnotat. for skoleåret 2017/2018. Allerød Kommune Skole og Dagtilbud 28-02-2019 Statusnotat for skoleåret /2018 Allerød Kommune Skole og Dagtilbud 1 Indhold Statusnotat /2018...2 Indledning...2 Mål og resultatmål...2 Trivsel...3 Elevernes trivsel skal øges...3 Trivsel i

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Issø-skolen Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de kan?

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Aulum-Hodsager skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Aulum-Hodsager skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Aulum-Hodsager skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...5 Resultat

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Anna Trolles Skole Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune FOTOGRAF: JENS PETER ENGEDAL KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Lillebæltskolen Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Torstorp Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. PRÆSENTATION AF SKOLEN... 4 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING...

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Lind skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Lind skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Lind skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat bemærkninger...5

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Fløng Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gjellerupskolen

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gjellerupskolen Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Gjellerupskolen 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17 HØJE TAASTRUP KOMMUNE Indholdsfortegnelse FORORD... 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN... 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 RESULTATER... 5 Bliver alle så dygtige,

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Kibæk skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Kibæk skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Kibæk skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat bemærkninger...5

Læs mere

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Solrød Folkeskoler i tal Orientering Dato: 17. november 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Indhold Karaktergennemsnit... 2 Folkeskolens afgangsprøver

Læs mere

Roskilde Kommunes Kvalitetsrapport Skoleåret

Roskilde Kommunes Kvalitetsrapport Skoleåret 1 Roskilde Kommunes Kvalitetsrapport Skoleåret 2015-2016 FAGLIGE RESULTATER Bundne prøvefag Dansk: Matematik: Engelsk: Fysik/kemi: Læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling og mundtlig Matematiske

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2017/18

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2017/18 KVALITETSRAPPORT FOR Fløng Skole 20 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING Alle grafer bliver der ikke kommenteret på i selve rapporten men hovedkonklusionerne fremhæves i dette afsnit. Kompetencedækningen afspejler

Læs mere

Statusrapport. Gladsaxe Kommunes skolevæsen

Statusrapport. Gladsaxe Kommunes skolevæsen Statusrapport Gladsaxe Kommunes skolevæsen 1 Indhold Indledning... 3 Helhedsvurdering... 3 Nationale målsætninger... 4 Lokale målsætninger... 6 Beskrivelse af større indsatser på skoleområdet... 6 Faglighed

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Langeland Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Langeland Kommune KVALITETSRAPPORT Langeland Kommune Indholdsfortegnelse FORORD... 2 LÆSEVEJLEDNING... 3 Formål med kvalitetsrapporten... 3 Rapportens opbygning... 3 INTRODUKTION TIL SKOLEOMRÅDET... 5 Politiske visioner

Læs mere

Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14. Hører til journalnummer: 17.01.10-G01-1-14 Udskrevet den 23-04-2015. 1 - Kvalitetsrapport 2013-14,

Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14. Hører til journalnummer: 17.01.10-G01-1-14 Udskrevet den 23-04-2015. 1 - Kvalitetsrapport 2013-14, 1 - Kvalitetsrapport 2013-14, Modelfoto, colourbox.com Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14 1 Side 1 af 30 Indholdsfortegnelse Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14... 1 1. Indledning... 3 1.1 Perspektiver

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Sølystskolen Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2 Elevernes

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gullestrup skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gullestrup skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Gullestrup skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

Kvalitetsredegørelse Distriktsskole Stenløse

Kvalitetsredegørelse Distriktsskole Stenløse Kvalitetsredegørelse 2015-2016 Distriktsskole Stenløse Indhold INDLEDNING... 5 DISTRIKTSSKOLE STENLØSE... 6 LÆSEKOMPETENCEPLAN... 7 RESULTATOPLYSNINGER... 8 9. klasse prøverne... 8 Karaktergennemsnit 9.

Læs mere

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen]

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] Bilag 2 Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] [Kommune] [Byvåben, illustrationer mv.] Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken Glostrup. Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014

Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken Glostrup. Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014 Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken 2 2600 Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014 Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Sammenfattende

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Udarbejdet af Skoleafdelingen januar 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Mål og resultatmål...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015

Kvalitetsrapport 2015 Kvalitetsrapport 205 Virksomhedsplan for Krabbeshus Heldagsskole Specialskole Indholdsfortegnelse Skolens vurdering.... Skoleåret 204/205.. Antal elever 202/203-204/205 Side 3 Side 4 Side 5 Trivsel 4.-

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Tjørring skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Tjørring skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Tjørring skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Mølleholmskolen 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Dag og år 23.februar 2015 Kl. Kl. 16.30 18.00 Sted Skolen lokale A4 (1.sal) Dato for uds./ref Formand Finn Pretzmann Blad nr. Fraværende: Rene Rosenkrans, Hanne Jørgensen,

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Fårvang Skole Silkeborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Fårvang Skole Silkeborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Fårvang Skole Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 3.1 Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at

Læs mere

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler Skoleåret 2017/2018 Udarbejdet af: Center for Dagtilbud og Skole Udgivet: April 2019 Kontakt Center for Dagtilbud og Skole www.horsholm.dk Indhold 1.

Læs mere

Bilag 2. Uddybende oplysninger om alle undervisningssteder

Bilag 2. Uddybende oplysninger om alle undervisningssteder Bilag 2 Uddybende oplysninger om alle undervisningssteder Skoleårene og 1 Indhold 1. Trivsel... 3 1.1. Faglig trivsel... 3 1.2. Ro og orden... 5 1.3. Social trivsel... 7 1.4. Støtte og inspiration... 9

Læs mere

KVALITETSRAPPORT

KVALITETSRAPPORT KVALITETSRAPPORT 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hovedkonklusioner 3. Sammenfattende helhedsvurdering 4. Mål og resultatmål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2016/2017 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Januar 2018 Dokument nr. 480-2018-63198 Sags nr. 480-2017-34500 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering

Læs mere

Karaktergennemsnit, Bundne prøvefag

Karaktergennemsnit, Bundne prøvefag Karaktergennemsnit, Obligatorisk indikator i kvalitetsrapport 2.0 Karaktergennemsnit i hhv. dansk, matematik og alle bundne prøver er obligatorisk i kvalitetsrapporten. Formål Indikatoren giver mulighed

Læs mere

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet 2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.1. Kvalitetsrapporten... 2 1.2. Rapportens opbygning... 2 Sammenfattende helhedsvurdering... 3 Mål

Læs mere

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Bilag 8.1 Faglige kvalitetsresultater for 9. klasser i skoleåret 2015/2016

Bilag 8.1 Faglige kvalitetsresultater for 9. klasser i skoleåret 2015/2016 En gennemgang af Egebjergskolens faglige niveau i 9. klasse jf. kvalitetsrapporten 2.0, dækkende de tre skoleår 2013/2014, 2014/2015 og 2015/2016, for så vidt angår: Procentvis andel af elever i 9. klasse

Læs mere

Skolernes kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016

Skolernes kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 Skolernes kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 Dokumentnr.: 727-2016-40223 side 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Karaktergivning ved folkeskolens 9.klasseprøver... 3 2.1 Karaktergennemsnit i folkeskolens

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Timring skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Timring skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Timring skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...5 Resultat bemærkninger...5

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsrapport Side 1 af 39

Varde Kommune Kvalitetsrapport Side 1 af 39 Side 1 af 39 Indhold Indledende bemærkninger...3 1. Indledning...3 Kvalitetsrapportens fortrolighed...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...4 3. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Torstorp Skole Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Torstorp Skole Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Torstorp Skole Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de

Læs mere

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil skoleåret 2017/18

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil skoleåret 2017/18 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 1. november 2018 Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil skoleåret 2017/18 BUU

Læs mere

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget 20. november 2017 Sagsnr. 2017-0351770 Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater

Læs mere

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Fagcenter for Læring og Trivsel Skoledelen

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Fagcenter for Læring og Trivsel Skoledelen Holbæk Kommune Kvalitetsrapport Fagcenter for Læring og Trivsel Udarbejdet i skoleåret 2015-16 2015-16 Skoledelen Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen...5 Indledning...6 Resultatoplysninger...6 Karaktergennemsnit,

Læs mere

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Samsø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Læringscenter Syd

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Læringscenter Syd Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Læringscenter Syd 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2015/2016 Skole- og Dagtilbudsafdelingen 12. januar 2016 Dokument nr. 480-2016-316328 Sags nr. 480-2016-34770 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering

Læs mere

KVALITETSRAPPORT for. Balleskolen 2016/17

KVALITETSRAPPORT for. Balleskolen 2016/17 KVALITETSRAPPORT for Balleskolen 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 3.1. Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at udfolde egne faglige,

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR 2017/18

KVALITETSRAPPORT FOR 2017/18 KVALITETSRAPPORT FOR Mølleholmskolen 20 FORORD Her har du mulighed for at indsætte en tekst, der beskriver skolens forord til kvalitetsrapporten. LÆSEVEJLEDNING Formål med kvalitetsrapporten Her har du

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune KVALITETSRAPPORT Hendriksholm Skole Rødovre Kommune Indholdsfortegnelse Indhold PRÆSENTATION AF SKOLEN... 4 1 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 5 1.1 Nationale test... 5 1.2 Aflagt afgangsprøver... 6

Læs mere

ØVELSE: ANVENDELSE AF DATA PÅ SKOLEOMRÅDET ET TÆNKT EKSEMPEL

ØVELSE: ANVENDELSE AF DATA PÅ SKOLEOMRÅDET ET TÆNKT EKSEMPEL ØVELSE: ANVENDELSE AF DATA PÅ SKOLEOMRÅDET ET TÆNKT EKSEMPEL I Varde Kommune ønsker man, som drøftet i går, at fokusere på det strategiske tema øget chancelighed/bryde den negative sociale arv. Konkrete

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Mål og resultatmål... 2 2.1 Nationalt fastsatte mål

Læs mere

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2017/18. Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2017/18. Skanderborg Kommune KVALITETSRAPPORT Skoleåret 20 Skanderborg Kommune INDHOLD 1. LÆSEVEJLEDNING... 2 1.1. Kvalitetsrapportens datagrundlag... 2 1.2. Rapportens opbygning... 3 2. RESULTATER... 4 2.1. Karakterer ved afslutningen

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Dybkærskolen Silkeborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Dybkærskolen Silkeborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Dybkærskolen Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de kan?

Læs mere

Status / evaluering på arbejdet med folkeskolereformen i Rebild kommune

Status / evaluering på arbejdet med folkeskolereformen i Rebild kommune Status / evaluering på arbejdet med folkeskolereformen i Rebild kommune Center Børn og Unge Journalnr: 17.01.00-A00-3-16 Ref.: Helle Grynderup Dato: 03-11-2016 Baggrund Børne- og Ungdomsudvalget godkendte

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 St. Magleby skole Udarbejdet af Skoleafdelingen Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2018 Indhold Indledning...1 Kvalitetsrapportens opbygning...1 Datagrundlag...2

Læs mere

Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14. Version torsdag aften

Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14. Version torsdag aften Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14 Version torsdag aften Forslag til godkendelse i børne- og uddannelsesudvalget den 2. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/17 Vejle Kommunes Skolevæsen

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/17 Vejle Kommunes Skolevæsen Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/17 Vejle Kommunes Skolevæsen 1 1. Indhold 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...4 3. Faglige resultater...6 3.1. Afgangsprøveresultater...6 3.1.1. Karaktergennemsnit

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Mål og resultatmål... 2 2.1 Nationalt fastsatte mål

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 Dragør skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2017 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2018 Indhold INDLEDNING...1 KVALITETSRAPPORTENS OPBYGNING...1

Læs mere

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes Skolevæsen

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes Skolevæsen Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes Skolevæsen Skoleåret 2014/2015 Udarbejdet af: Center for Dagtilbud og Skole Udgivelsesdato: 31.3.2016 Kontakt Center for Dagtilbud og Skole Tlf. 48495250 dos-post@horsholm.dk

Læs mere

Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen Marts 2015 Side 1 af 61 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forandringsteori for implementering af læringsreformen i Hillerød Kommune... 5 1.2. Om data...

Læs mere

og praksis... 6 ... 10 4.1. Mindst ... 38 8.2 Digitale

og praksis... 6 ... 10 4.1. Mindst ... 38 8.2 Digitale Indholdsfortegnelsee 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 5 2.1 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan...... 5 2.2 Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2014/15

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2014/15 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2014/15 Børn, unge og læring november 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR HADBJERG SKOLE

KVALITETSRAPPORT FOR HADBJERG SKOLE KVALITETSRAPPORT FOR HADBJERG SKOLE 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 3.1 Bliver alle elever så dygtige, som de kan? 3.2 Elevernes faglige

Læs mere

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014 Bilag til Kvalitetsrapport 2013-2014 Udarbejdet marts 2015 Ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen skal der fremover udarbejdes en kvalitetsrapport hvert andet år. I skoleåret 2014/2015

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016

De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016 De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016 1 Indhold Sammenfatning.. 4 Elevgrundlag... 8 Skoleåret 2015/2016... 8 3-års perioden 2013/2014-2015/2016... 10 Skoletype... 11 December 2016

Læs mere

STATUSRAPPORT 2017/2018. Rødovre Skole

STATUSRAPPORT 2017/2018. Rødovre Skole STATUSRAPPORT 2017/201 Rødovre Skole INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RAMMEBETINGELSER... 2 1.1 Kompetencedækning... 2 1.2 Elever... 3 1.3 Undervisning... 3 2 ELEVERNES TRIVSEL... 4 2.1 Trivsel i 0.-3. klasse...

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 Dragør skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2017 Indhold FIGUROVERSIGT...3 TABELOVERSIGT...3 INDLEDNING...1

Læs mere

KVALITETSRAPPORT GADEHAVESKOLEN FOR 2016/17

KVALITETSRAPPORT GADEHAVESKOLEN FOR 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR GADEHAVESKOLEN 2016/17 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Præsentation af skolen... 4 4. Sammenfattende helhedsvurdering... 5

Læs mere

resultater... 6 og praksis Mindst Digitale

resultater... 6 og praksis Mindst Digitale Indholdsfortegnelsee 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 5 2.1 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan...... 5 2.2 Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Bilag 1 til Kvalitetsrapport 2014

Bilag 1 til Kvalitetsrapport 2014 Bilag 1 til Kvalitetsrapport 2014 BØRNE- OG SKOLEFORVALTNINGEN BILAG1 KARAKTERGENNEMSNIT Indhold Karaktergennemsnit Formål... 4 Om data... 4 Bundne prøvefag... 5 Dansk... 5 Matematik... 6 Karaktergennemsnit

Læs mere

Godkendelse af Kvalitetsrapport behandling

Godkendelse af Kvalitetsrapport behandling Punkt 5. Godkendelse af Kvalitetsrapport 2018-2. behandling 2018-003138 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender Kvalitetsrapport 2018. Kristoffer Hjort Storm var fraværende. Magistraten anbefaler

Læs mere

Udkast til kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2016/17

Udkast til kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2016/17 Udkast til kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2016/17 Børn, Unge og Læring november 2017 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning

Læs mere

Godkendelse af 2. behandling af Kvalitetsrapport 2018

Godkendelse af 2. behandling af Kvalitetsrapport 2018 Punkt 6. Godkendelse af 2. behandling af Kvalitetsrapport 2018 2018-003138 Skoleforvaltningen indstiller, at godkender 2. behandlingen af Kvalitetsrapport 2018. Beslutning: Godkendt. Kristoffer Hjort Storm

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15)

Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15) Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 3. Mål og resultatmål...5 4. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så

Læs mere

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 UNGDOMSSKOLENS HELTIDSUNDERVISNING Hovedrapport med resultater, analyser og refleksioner Denne kvalitetsrapport indeholder skolens resultater for skoleåret 2015/2016.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-14

Kvalitetsrapport 2013-14 Kvalitetsrapport 2013-14 Kommunes Skolevæsen Indhold INDLEDNING... 5 SKOLESTRUKTUR I EGEDAL KOMMUNE... 6 INKLUSIONSSTRATEGI... 7 Den inkluderende skole... 8 Kompetenceudvikling... 8 Læsekompetencecenter...

Læs mere