VERSION BRUGERMANUAL TIL WINDOWS 16-BIT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VERSION BRUGERMANUAL TIL WINDOWS 16-BIT"

Transkript

1 VERSION BRUGERMANUAL TIL WINDOWS 16BIT TM

2 Ansvarsfraskrivelse Novell, Inc. fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med indholdet eller brugen af nærværende manual og fralægger sig udtrykkeligt ethvert ansvar, det være sig udtrykkeligt eller stiltiende, for salgbarhed eller egnethed til bestemte formål. Endvidere forbeholder Novell, Inc. sig ret til at revidere nærværende publikation og når som helst foretage ændringer i indholdet uden at være forpligtet til at oplyse andre fysiske eller juridiske personer om sådanne revisioner eller ændringer. Novell, Inc. fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med al Novellsoftware og fralægger sig udtrykkeligt ethvert ansvar, det være sig udtrykkeligt eller stiltiende, for salgbarhed eller egnethed til bestemte formål. Novell, Inc. forbeholder sig endvidere ret til når som helst at foretage ændringer i alle komponenter, der indgår i softwareprodukter produceret af Novell, uden at være forpligtet til at oplyse andre fysiske eller juridiske personer om sådanne ændringer. Novell og GroupWise er registrerede varemærker tilhørende Novell, Inc. i USA og andre lande. C3P0, Client 32, Envoy og GroupWise 5 er varemærker tilhørende Novell, Inc. WordPerfect og WordPerfect Office er registrerede varemærker tilhørende Corel Corporation i USA og andre lande. QuickMenu er et varemærke tilhørende Corel Corporation Limited. Franklin Day Planner er et registreret varemærke tilhørende Franklin Quest Co. Word Pro er et varemærke tilhørende Lotus Development Corporation. Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Excel og Windows 95 er varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Xerox er et registreret varemærke tilhørende Xerox Corporation. Version Novell, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Trykt i USA Denne publikation, eller dele heraf, må ikke gøres til genstand for reproduktion, fotokopiering, lagring på et søgesystem, overførsel eller oversættelse til et andet sprog uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra udgiveren. Novell, Inc N. Technology Way Orem, Utah 84097, USA.

3 Indholdsfortegnelse Introduktion Velkommen til GroupWise... 2 Om denne manual... 3 Installere GroupWise... 4 Hente hjælp... 5 Brug af Groupwise 2 Indholdsfortegnelse Acceptér... 9 Adgangsliste Adressebog Afslut Aftale Afvis Arkivér Autodato Avanceret opsætning Bilag Cirkulationskuvert Datoforskel Fuldmagt Gem layout Gem Genvejsliste GroupWise Layoutdesigner Gruppe Gå til dags dato Gå til dato Hent Hjælp Hovedvindue Hylde Indbakke Info Kalender Ledige tidspunkter Lyd Læs Makro Mapper Markér som privat Markér som udført Memo Menuen Vindue Notifikation OLE... 97

4 Opdatér Opgave Opsætning Opsætning af aftale Opsætning af kodeord Opsætning af mappeliste Opsætning af memo Opsætning af post og telefonbeskeder Opsætning af standardlayout Opsætning: Aftaletidspunkter Opsætning: Dato og klokkeslæt Opsætning: Ledige tidspunkter Opsætning: Opgave Opsætning: Oprydning Opsætning: Placering af filer Opsætning: Tilknytninger Opsætning:Vilkår Papirkurv Personlige Adresser Postbesked QuickFinder Regler Ressourcer Send Send igen Sendfunktioner Skift layout Skjul menu Skjult vindue Skrifttyper Slet Stavekontrol Svar Synonymordbog Systemfarver Sæt alarm Sæt dato Søg Telefonbesked Udbakke Uddelegér Udklipsholder Udskriv Udskriv kalender Udskriv, opsætning Udvælg Videresend Viser Indholdsfortegnelse 3

5 Værktøjsbjælke Åbn layout Brug af Bærbar GroupWise Bærbar GroupWise Disketter til Bærbar GroupWise Kontrolliste Krav til Bærbar GroupWise Sådan fungerer Bærbar GroupWise Oprette forbindelse til Groupwisehovedsystemet Definere oplysningsark Installere Bærbar GroupWise Installere Bærbar GroupWise Oprette en modemforbindelse Oprette en netværksforbindelse (direkte) Oprette en TCP/IPforbindelse Afprøve forbindelser Hente oplysninger Sende kuverter Ændre Opsætning: Bærbar Indstille eller ændre tidszone Indeks Indeks Indholdsfortegnelse

6 Introduktion Indholdsfortegnelse 5

7 Velkommen til GroupWise Med Novell GroupWise kan du sende, modtage og styre korrespondance med andre brugere af GroupWise. Du kan også planlægge aftaler med andre brugere og oprette og styre begivenheder i den personlige kalender. Hovedvinduet Med Indbakke og Udbakke kan du se indgående og udgående kuverter. Med kalenderen kan du åbne kalenderlayout. På lokalmenuen kan du vælge de layout, ikonerne åbner. Første gang du åbner GroupWise, vises hovedvinduet. I hovedvinduet kan du åbne andre vinduer, så du kan se indgående og udgående kuverter, åbne kalenderlayout til planlægning af aftaler og åbne layout til afsendelse af postbeskeder, aftaler, opgaver, memoer og telefonbeskeder. Du kan se de kuverter, du har slettet, ved at vælge Papirkurv. Med ikonknapperne for kuvertlayout kan du åbne postbeskeder, aftaler, opgaver, memoer eller telefonbeskeder. Med hylden kan du anbringe layout, makroer eller programmer i hovedvinduet, så du hurtigt kan åbne dem. Layout i GroupWise I et layout kan du se oplysninger. GroupWise indeholder tre typer layout. Kalenderlayout viser de planlagte kuverter, den dato, de er planlagt til, og det tidspunkt, hvor de skal være afsluttede. I et kalenderlayout kan du se aftalelisten, opgavelisten, memolisten, en månedlig kalender og indgående og udgående kuverter. Med GroupWise layout kan du sende en postbesked, en aftale, et memo, en opgave eller en telefonbesked til én eller flere brugere. Du kan f.eks. planlægge flere brugere og ressourcer til en aftale. Med personlige layout kan du placere aftaler, memoer eller opgaver i kalenderen. Du kan f.eks. oprette kuverter til opgavelisten. Med GroupWise Layoutdesigner kan du oprette brugerdefinerede layout. Du kan oprette kalenderlayout, der indeholder de funktioner, du ofte bruger, f.eks. en aftaleliste, Indbakke eller Udbakke. Du kan også oprette personlige layout eller gruppelayout, der indeholder firmaets logo, grafik, film, knapper, lokalmenuer, afkrydsningsfelter og brugerdefinerede beskedfelter. 2 Velkommen til GroupWise

8 Standardlayout sammenlignet med brugerdefinerede layout GroupWise er installeret med et sæt standardlayout. Disse layout er placeret på netværket og vises i alle brugernes lokalmenuer. Hvis du opretter brugerdefinerede layout, vises de i lokalmenuerne under en adskillerlinie. Indbakken og Udbakken Kalenderen Om denne manual Konventioner Du kan bruge Indbakken og Udbakken til at vise de kuverter, du har modtaget, og de kuverter, du har sendt. Indbakken bruges til at åbne kuverter, du har modtaget, og slette kuverter, du ikke længere har brug for. Udbakken anvendes til at trække kuverter, du har sendt, tilbage eller til at finde ud af, om en kuvert er åbnet, accepteret, afvist, slettet osv. Kalenderlayout anvendes til at styre kalenderen. Du kan se aftaler, opgaver og memoer for dagen for at se, hvilke kuverter du har accepteret. Hvis du har en ventende kuvert, kan du åbne kuverten for at læse den. Du kan derefter acceptere eller afvise kuverten. Kuverten fjernes fra kalenderen og placeres i papirkurven, hvis den afvises. I denne manual beskrives alle de funktioner, der er tilgængelige i GroupWise. Funktionerne er opstillet i alfabetisk rækkefølge, så de er nemme at finde. Ikoner Nogle ikoner i GroupWise er ikke navngivet i brugergrænsefladen. En ikon på et trin fører dig til den ikon, der er nødvendig for at udføre den pågældende opgave. Følgende trin indeholder et eksempel herpå: 1 Vælg Fuldmagt, og vælg derefter navnet på den bruger, du ønsker at give fuldmagt. Ord med fed skrift Ord med fed skrift i trin eller forklaringer angiver det, du kan vælge eller markere i trinnet. Følgende trin indeholder et eksempel herpå: 1 Vælg menuen Fil, og vælg derefter Opsætning. Om denne manual 3

9 Installere GroupWise I dette afsnit findes oplysninger om, hvordan du starter GroupWise. Windowsklientsystemkrav I følgende tabel angives de anbefalede krav til kørsel af GroupWise i Windows 3.1. Hardware/Software Processor Windowsversion Hukommelse Plads på harddisk Krav 80486/25 eller større 3.1 eller nyere 8MB Arbejdsstation 2MB; Komplet installation 20MB Køre opsætningsprogrammet Før du kan bruge GroupWise, skal du køre opsætningsprogrammet til GroupWise. Spørg den systemansvarlige, hvor du skal køre opsætningsprogrammet fra. Stien kan f.eks. være N:\GRPWISE5\SETUP.EXE. 1 Vælg Filer, vælg Kør i Programstyring eller Filhåndtering, og skriv derefter stien til SETUP.EXE. VIGTIGT: Det anbefales, at du bruger opsætningsprogrammet til GroupWise for at sikre, at alle kataloger og filer er installeret korrekt. 2 Vælg sprogversion, og klik derefter på OK. 3 Vælg en installationstype. Hvis du vælger Brugerdefineret, kan du vælge, hvilke filer der skal installeres, og hvor de skal installeres. 4 Installere GroupWise

10 Når installationen er fuldført, bliver du bedt om at vælge den gruppe, hvor GroupWiseprogramikonerne skal vises. Feltet Programgruppe angiver allerede GroupWise 5 som programgruppen. Hvis du vil placere GroupWisekuvertikonerne i en anden gruppe, skal du skrive det nye gruppenavn. 4 Klik på OK. 5 Klik på Ja for at se en Readmefil. Når du er færdig, skal du klikke på Luk for at fortsætte. Køre GroupWise til Windows Hente hjælp Online hjælp Hvis du vil starte GroupWise, skal du gøre følgende: 1 Dobbeltklik på GroupWiseikonen. Hvis der opstår problemer, når du bruger GroupWise, kan du få flere forskellige typer hjælp. Online hjælp giver hurtig adgang til dokumentationen uden brug af en manual. Du kan når som helst få adgang til hjælp i GroupWise. Følgende funktioner er blot nogle få eksempler på funktioner i online hjælp. Yderligere oplysninger finder du i Hjælp. Hvert dialogfelt indeholder en Hjælpknap, der indeholder specifikke oplysninger om dialogfeltet. Med dialogfeltet Søg kan du finde Hjælpemner ved hjælp af nøgleord. Vælg Hjælp, og vælg derefter Søg efter hjælp om. Med Hvordan kan du vælge Hjælpemner på en liste over almindelige opgaver. Vælg Hjælp, og vælg derefter Hvordan. Instruktører fører dig gennem nogle almindelige opgaver. Vælg Hjælp, og vælg derefter Instruktør. Hente hjælp 5

11 Cool Solutions Magazine Vælg Basics, hvis du vil læse om grundlæggende begreber i GroupWise. Cool Solutions er et online Webmagasin, der kan hjælpe dig med at lære GroupWise at kende. I magasinet finder du nyttige tip og hele artikler, der indeholder detaljer om, hvordan GroupWisefunktioner anvendes. Som supplement hertil finder du ressourcer, f.eks. introduktionskort, du kan hente ind på din egen computer, og demonstrationer, der kan hjælpe dig til at komme i gang. Følgende er et eksempel på, hvad magasinet indeholder. Åbne Cool Solutions 1 Skriv i Webbrowseren. Vælg The Vault, hvis du vil læse tidligere udgaver af magasinet. Vælg Notify Me for at få besked, hver gang en ny artikel er tilgængelig. Vælg Talk to Us, og send feedback om GroupWise. 6 Hente hjælp

12 Sende dine spørgsmål til GroupWiseeksperter Ask the Experts er det forum, hvor du kan spørge om GroupWise. Hvis du mangler hjælp til en funktion og ikke kan finde den i dokumentationen, kan du sende dine spørgsmål til eksperterne. 1 Skriv i Webbrowseren. 2 Vælg Ask the Experts, og vælg derefter Ask Us. 3 Klik på Ask the Cool Solutions Experts. 4 Skriv dine oplysninger og spørgsmål. 5 Vælg Send. Hente ressourcer fra Cool Solutions På de sider, du kan hente ind på din computer, findes mange ressourcer, du kan hente og bruge i din organisation. Siderne indeholder demonstrationer, der viser dig, hvordan GroupWise bruges, artikler fra magasinet og et introduktionskort, for blot at nævne nogle få eksempler. 1 Skriv i Webbrowseren. 2 Vælg Downloadables. 3 Vælg de oplysninger, du vil hente, og følg derefter anvisningerne. Andre typer hjælp Hvis du har brug for yderligere hjælp, skal du kontakte den interne support eller den systemansvarlige. Hvis disse personer ikke kan løse problemet, kan de kontakte teknisk support. Hente hjælp 7

13 Brug af GroupWise 8 Hente hjælp

14 Acceptér Acceptere en aftale, opgave eller et memo Med Acceptér kan du oplyse afsenderen af en aftale, et memo eller en opgave om, at du er ledig. 1 Dobbeltklik på Indbakke eller Kalender i hovedvinduet. 2 Dobbeltklik på en ventende aftale, opgave eller et ventende memo på kuvertlisten eller på listen over aftaler, opgaver eller memoer. 3 Klik på Acceptér. Eller Hvis du vil sende en kommentar til afsenderen, skal du vælge Funktioner, og derefter vælge Acceptér med kommentar. Skriv svaret i feltet Kommentar tekst, og klik derefter på OK. 4 Vælg Alle forekomster for at acceptere alle forekomster, eller vælg Denne forekomst for kun at acceptere den aktuelle forekomst, hvis kuverten er en del af en autodatodefinition. Afsenderens vindue for Statusinformation om kuverten viser Accepteret og eventuelle kommentarer, du har medtaget. Se Info. Kuvertteksten i kalenderen ændres fra kursiv til normal tekst for at angive, at du har accepteret kuverten. Kuverten forsvinder fra Indbakken. Se Udvælg. Acceptér 9

15 Yderligere oplysninger Afgøre, om en kuvert er accepteret I GroupWise findes der to metoder til at meddele, hvem der har accepteret den kuvert, du har sendt. Den første er en returkvittering. I opsætningen for kuverten kan du vælge, om du vil modtage en returkvittering, hver gang en modtager accepterer en kuvert, du har planlagt. Hvis du vil modtage en returkvittering for en enkelt aftale eller opgave, kan du angive dette i Sendfunktioner, når du sender kuverten. Hvis modtageren af den planlagte kuvert anfører en kommentar ved accepten, vises denne kommentar i returkvitteringen og i vinduet Statusinformation om Udbakke. Du kan også afgøre, hvem der har accepteret aftaler, opgaver og memoer ved at kigge i vinduet Statusinformation. Åbn Udbakken, og dobbeltklik på den kuvert, du vil have oplysninger om. I vinduet Statusinformation vises en liste over dem, der har accepteret eller afvist aftalen eller opgaven, og hvem der ikke har svaret. Hvis modtageren har anført en kommentar, vises kommentaren også. Se Info. Adgangsliste Begreber Du kan bruge adgangslisten til at give andre brugere i posthuset adgang til at læse, oprette og kontrollere kuverter og værktøjer (f.eks. regler) i postkassen. De brugere, du har givet adgangsrettigheder til, kan blive fuldmagtsindehavere. Hvad er en fuldmagtsindehaver? I GroupWise kan du give fuldmagtsindehavere rettigheder til at modtage og sende kuverter. Du kan f.eks. give en anden bruger rettigheder til at acceptere og planlægge aftaler for dig. Denne person kan også modtage notafikation for 10 Adgangsliste

16 aftaler. Du vil også kunne modtage notifikation, og de kuverter, der er accepteret og planlagt af din fuldmagtsindehaver, vises i Indbakken, Udbakken og kalenderen. Du kan give fuldmagtsindehaveren adgang til alle kuverterne i postkassen, eller du kan begrænse fuldmagtsindehaverens læse eller skriverettigheder til én eller flere kuverttyper, f.eks. postbeskeder eller memoer. Adgangsfunktionerne er beskrevet nedenfor. Oprette en adgangsliste 1 Vælg menuen Fil, og klik på Opsætning for at åbne dialogfeltet Opsætning. 2 Dobbeltklik på Adgangsliste for at åbne dialogfeltet Opsætning: Adgangsliste. 3 Klik på Adresser for at åbne adressebogen. 4 Dobbeltklik på den bruger på listen, du vil give adgang til postkassen. Navnene flyttes til feltet Send. 5 Klik på OK for at lukke adressebogen, og tilføj navnene til adgangslisten. 6 Vælg et brugernavn på adgangslisten, vælg de adgangsrettigheder, du vil give til fuldmagtsindehaveren, og klik derefter på Tilføj. Du kan også vælge flere navne, og derefter give de valgte adgangsrettigheder til alle brugere på samme tid. Hvis du vælger flere brugere, viser de grå felter, at indstillingen er valgt til én eller flere brugere, men ikke til alle. I følgende tabel beskrives de rettigheder, du kan give til fuldmagtsindehavere. Adgangsliste 11

17 Adgangsrettigheder Læs Redigér Abonnér på mine alarmer Abonnere på min notifikation Redigere opsætning/regler/grupper Arkivér kuverter Læs Privatmarkerede kuverter Adgang til At læse de kuverter, du modtager. Du kan begrænse læserettighederne til post og telefonbeskeder, aftaler, memoer eller opgaver. At redigere og sende kuverter i dit navn. Du kan begrænse læserettighederne til post og telefonbeskeder, aftaler, memoer eller opgaver. At modtage den samme alarmnotifikation som for aftaler. Fuldmagtsindehavere modtager kun alarmerne, hvis de vælger Abonnér på alarmer i opsætningen af Abonnér på notifikation. At modtage notifikation, når du modtager en kuvert. Fuldmagtsindehavere modtager kun notifikationerne, hvis de vælger Abonnér på notifikation i opsætningen af Abonnér på notifikation. At redigere opsætningsfunktionerne i postkassen. Fuldmagtsindehavere kan ændre din GroupWiseopsætning og tilføje eller fjerne fuldmagtsindehavere eller ændre fuldmagtsrettighederne i adgangslisten. Fuldmagtsindehavere kan også oprette, redigere og slette regler og personlige grupper samt udføre regler i postkassen. Hvis du giver en fuldmagtsindehaver adgang til at redigere i dialogfeltet Adgangsliste, kan fuldmagtsindehaveren ændre dit kodeord og nægte dig adgang. At anbringe kuverter i arkivbiblioteket og hente dem. Hvis du giver en fuldmagtsindehaver arkivrettigheder, vil kuverterne, der er arkiveret af den pågældende bruger, muligvis blive gemt på brugerens harddisk. Du har muligvis ikke adgang til kuverter, der er arkiveret af fuldmagtsindehaveren. At læse de kuverter, der er markeret som Privat. 7 Klik på OK for at lukke dialogfeltet Opsætning: Adgangsliste og vende tilbage til dialogfeltet Opsætning. 12 Adgangsliste

18 Yderligere oplysninger Fuldmagtsindehaver og arkivering Hvis du giver en fuldmagtsindehaver arkivrettigheder, vil du muligvis angive placeringen af fuldmagtsindehaverens arkivbibliotek. Hvis arkivbiblioteket er placeret på fuldmagtsindehaverens egen computer, har du ikke adgang til de kuverter, fuldmagtsindehaveren arkivererer. Du kan løse problemet ved at få fuldmagtsindehaveren til at placere arkivet i et netværksbibliotek, som I begge har adgang til. Se Arkiv og Opsætning: Placering af filer. Minimal brugeradgang Når du åbner dialogfeltet Opsætning: Adgangsliste, vil du se, at GroupWise angiver en registrering på adgangslisten for minimal brugeradgang. GroupWise giver minimal adgang til alle brugere i dit GroupWisesystem. Dette er nyttigt, hvis du ønsker at oprette grundlæggende adgangsrettigheder til din postkasse i GroupWise for alle brugere. Selvom Minimal brugeradgang giver alle brugere adgang, skal du angive de rettigheder, alle brugerne skal have. Hvis du vil angive rettigheder til alle brugere, skal du vælge Minimal brugeradgang, og derefter vælge de samme rettigheder, som du vil give til en fuldmagtsindehaver. Adgangsliste 13

19 Adressebog Gemmer hyppigt anvendte adresser Anvend adressebogen, hvis du ikke kender et brugerid, når du skal adressere en kuvert til adskillige brugere, eller når du vil oprette en personlig gruppe. Du kan også tilføje de brugernavne og ressourcer, du ofte anvender, til Personlige Adresser. Se Personlige Adresser. Adressebogen indeholder en brugerliste, et felt med navnet Send, et Carbon Copyfelt og et Blind Copyfelt eller et Rutefelt, hvis du opretter en cirkulationskuvert. Du kan sortere brugerlisten efter fornavn, efternavn eller brugerid. Du kan vælge de brugere, du vil sende en kuvert til, og placere det tilhørende brugerid i det korrekte felt. Når du klikker på OK, overføres brugerid'et til det tilsvarende adressefelt i kuverten. Knappen Ekstern adresse Feltet Send Liste Feltet Carbon Copy Feltet Blind Copy Begreber Adressefelterne Til, CC og BC er de tre adressefelter, der findes i GroupWise. Formålet med felterne beskrives nedenfor. Til anvendes til adresser på primære modtagere. Du skal skrive mindst ét navn i dette felt for at sende en kuvert. Brugere, hvis adresse er angivet i feltet Til, modtager kuverten, så snart den er afsendt. CC anvendes til at angive adresser på modtagere af carbonkopier. CCmodtagere er de brugere, der kan bruge oplysningerne i kuverten, men som ikke er direkte ansvarlige for den. Brugere, hvis adresse er angivet i feltet CC, modtager en kopi af den besked, der er afsendt til den oprindelige modtager. 14 Adressebog

20 BC anvendes til at angive adresser på modtagere af blindkopier. BCmodtagere modtager en kopi af den kuvert, der er sendt til den primære modtager. Det er dog kun afsenderen og BCmodtageren, der har kendskab til denne kopi. BCmodtagere har heller ikke kendskab til andre BCmodtagere. Grupper I GroupWise findes der to typer grupper, du kan bruge til at angive en adresse i en kuvert: fælles grupper og personlige grupper. Fælles grupper oprettes af den systemansvarlige og kan ikke redigeres. Personlige grupper oprettes af dig og kan redigeres eller slettes. Se Gruppe. Ressourcer Ressourcer er kuverter, der kan planlægges til forskellige formål. Ressourcer kan være alt lige fra et lokale til en overheadprojektor eller en bil. Den systemansvarlige definerer ressourcerne ved at give dem et navn og tildele en bruger ejerrettigheder til ressourcen. Den bruger, der ejer ressourcen har fuldmagt til at modtage alle bestillinger og acceptere eller afvise disse bestillinger. Adressere en kuvert 1 Vælg i hovedvinduet den kuvert, du vil sende fra en lokalmenu. 2 Skriv brugerens ID i feltet Til. Adskil hver brugerid med et komma (f.eks. SVENDK,BIRTEJ). Gå til trin syv. Eller Hvis du ikke kender brugerid'erne, kan du fortsætte med trin tre for at bruge adressebogen. 3 Vælg Adressér for at åbne adressebogen. 4 Skriv navnet på brugeren ved at adskille det første og det sidste navn med et mellemrum, eller brug rullepilene til at finde den person, du vil sende en kuvert til. Når du trækker i rullefeltet, vises der bogstaver, der hjælper dig med at se, hvor på listen du befinder dig. 5 Vælg det pågældende brugerid, og vælg Til. Hvis du vil sende en Cabon Copy eller en Blind Copy til en anden bruger, skal du vælge den pågældende brugers ID, og vælge CC eller BC. Dobbeltklik på navnet, hvis du vil fjerne et navn fra felterne Send, Carbon Copy eller Blind Copy. 6 Klik på OK for at lukke adressebogen og vende tilbage til kuverten. BrugerID'erne fremvises i de pågældende adressebøger. 7 Du kan redigere feltet Fra ved at skrive tekst enten før eller efter dit navn. Dit navn vises i en parentes, når beskeden er modtaget. Adressebog 15

21 8 Klik på Send, når du er færdig med kuverten. Adressere en cirkulationskuvert Adressere en kuvert til en gruppe 1 Klik på Send postbesked eller lokalmenuen Tildel opgave, og vælg et gruppelayout. 2 Vælg menuen Send, og klik på Cirkulationskuvert. 3 Vælg Adresser for at åbne adressebogen. 4 Dobbeltklik på brugerne i den rækkefølge, de skal modtage kuverten. 5 Klik på OK for at lukke adressebogen og anbringe navnene i feltet Rute i kuverten. 6 Klik på Send, når du er færdig med kuverten. 1 Vælg det layout, du vil sende, fra en lokalmenu i hovedvinduet. 2 Vælg Adressér for at åbne adressebogen. 3 Vælg Fælles grupper eller Personlige Adresser. Fælles grupper oprettes af den systemansvarlige, men du kan oprette dine egne personlige grupper. Se Gruppe. Fælles grupper Personlige Adresser 4 Dobbeltklik på en gruppe for at anbringe den i feltet Send. 5 Klik på OK for at lukke adressebogen og vende tilbage til kuvertlayoutet. Gruppen vises i feltet Til i kuvertlayoutet. 6 Klik på Send, når kuverten er færdig. 16 Adressebog

22 Planlægge ressourcer 1 Vælg lokalmenuen Aftale i hovedvinduet, og klik på Møde. 2 Vælg Adressér for at åbne adressebogen. 3 Vælg Ressourcer for at åbne feltet Ressourceliste. 4 Dobbeltklik på de ressourcer, du ønsker til mødet. 5 Klik på OK for at lukke adressebogen og vende tilbage til kuvertlayoutet. Den ressource, du har valgt, er anbragt i feltet Til sammen med brugerne. Hvis du har reserveret et mødelokale, og den systemansvarlige har defineret det som et sted, vises beskrivelsen i feltet Sted. Yderligere oplysninger Afslut Ekstern adresse Vælg denne knap i adressebogen, når du sender kuverter til brugere i andre postsystemer via én eller flere gateways. Hvis du f.eks. vil sende en kuvert til en bruger på Internettet, skal du vælge Ekstern adresse og derefter angive Internetbrugerens adresse til gatewayen. Yderligere oplysninger om den anvendte gateway finder du i guiden GroupWise Gateway. Info I Info vises oplysninger om en bruger, der findes i adressebogen. Vælg brugeren i adressebogen, og vælg derefter Info for at åbne dialogfeltet Brugeroplysninger, hvis du vil se oplysninger om en bruger. Brug Afslut for at lukke for GroupWise. 1 Vælg menuen Fil i hovedvinduet. 2 Vælg Afslut. Afslut 17

23 Aftale Begreber Med Aftale kan du give dig selv eller andre besked om møder og planlægge de krævede ressourcer, f.eks. lokaler og overheadprojektorer. Den måde, du sender en aftale på, er næsten den samme, som den, du bruger til at sende andre kuverter. Forskellen er de funktioner, der er specielle for hver kuvert, f.eks. planlægning af en dato i en aftale. I dette afsnit beskrives det, hvordan du bruger de funktioner, der er specielle for Aftale. Hvis du har brug for hjælp til at sende en kuvert, skal du læse Send. Gruppeaftaler Du kan sende en gruppeaftale til dig selv og til andre GroupWisebrugere. En gruppeaftale placeres i Udbakken, når du sender den, og i kalenderen og Indbakken, når du modtager den. Når du modtager en aftale, kan du acceptere eller afvise den. Personlige aftaler En personlig aftale er en planlagt aktivitet, der er placeret i kalenderen. Den er ikke placeret i Udbakken eller i andre brugeres Indbakke. En personlig aftale er kendetegnet ved, at den ikke indeholder adressefelter, i modsætning til en gruppeaftale. 18 Aftale

24 Planlægge ressourcer Søge efter ledige tidspunkter Indstille dato, tidspunkt og varighed manuelt Du kan klikke på den dato, hvor aftalen skal vises. Knapperne med enkeltpile giver dig mulighed for at gå én måned frem og tilbage. Dobbeltpilene giver dig mulighed for at gå ét år frem og tilbage. 1 Vælg lokalmenuen Aftale i hovedvinduet, og vælg derefter et gruppelayout. 2 Vælg Adressér, hvis du vil åbne adressebogen. 3 Vælg Ressourcer, hvis du vil åbne feltet Ressourcer. 4 Dobbeltklik på de ressourcer, der skal bruges til mødet. 5 Klik på OK for at lukke adressebogen og vende tilbage til kuverten. De ressourcer, du har valgt, placeres i feltet Til sammen med brugerne. Hvis du har reserveret et mødelokale, og den systemansvarlige har defineret det som et sted, vises beskrivelsen i feltet Sted. 1 Vælg lokalmenuen Aftale i hovedvinduet, og vælg derefter et gruppelayout. 2 Adressér aftalen til de relevante personer og ressourcer. 3 Vælg Optaget? Oplysninger om funktionerne i Opsætning: Søg ledig finder du i Ledige tidspunkter. 4 Klik på OK for at vise personernes og ressourcernes ledige tidspunkter i adressefelterne. 5 Flyt feltet i gitteret Kombineret klokkeslæt til et ledigt tidspunkt. Du kan trække feltets ramme for at udvide feltets størrelse til en længere aftale. 6 Klik på OK. Tidspunktet og datoen er placeret i felterne Startdato. Hvis du kender tidspunktet for aftalen og ikke behøver at udføre en søgning efter ledige tidspunkter, kan du indtaste datoen, tidspunktet og varigheden direkte i felterne Startdato. Du kan også bruge dialogfelterne Sæt dato og Indtast klokkeslæt til at vælge dato og tidspunkt. Sæt dato 1 Vælg knappen Sæt dato i layoutet. Knappen Dags dato indstiller datoen til dags dato. Med Autodato kan du planlægge datoer. Aftale 19

25 Indtast klokkeslæt 1 Vælg knappen Indtast klokkeslæt i layoutet. Træk den venstre pil for at angive starttidspunktet. Det grå område viser aftalens varighed. Træk den højre pil for at angive sluttidspunktet. Starttidspunkt, Sluttidspunkt og Varighed viser de oplysninger, der angives i felterne Startdato og Varighed i layoutet. Oprette en personlig aftale Acceptere en aftale 1 Vælg lokalmenuen Kalender i hovedvinduet, og vælg derefter Dag. 2 Træk, hvis du vil vælge et tidsrum på aftalelisten. 3 Angiv en beskrivelse. Et tekstfelt vises, når du begynder at skrive. 4 Klik uden for tekstfeltet, hvis du vil placere aftalen i kalenderen. 5 Dobbeltklik på aftalen for at åbne layoutet til en personlig aftale, hvis du vil redigere beskrivelsen. 1 Dobbeltklik på Indbakke eller Kalender i hovedvinduet. Som standard vises personlige aftaler ikke i Indbakken. 2 Dobbeltklik på den ventende aftale på kuvertlisten eller aftalelisten. 3 Vælg Acceptér. Se Acceptér eller Afvis. 20 Aftale

26 Yderligere oplysninger Aftaleikoner Som beskrevet nedenfor kan aftaleikonerne og teksten, der vises i Indbakken eller kalenderen, give dig oplysninger om en aftales status. Markeringer (kun Indbakke) (kun Indbakke) Kuverten vises i kursiv (Kun kalender). (Kun aftaleliste) Beskrivelse Du har ikke åbnet aftalen endnu. Du har åbnet aftalen. Dette er en gruppeaftale, du endnu ikke har accepteret eller afvist i kalenderen. Dette er en gruppeaftale, du har accepteret. Markeret som privat. Når du afviser en aftale, flyttes kuverten til papirkurven. Hvis du senere vil acceptere en afvist aftale, kan du fortryde sletningen og derefter acceptere den. Se Acceptér, Afvis og Papirkurv. Uddelegere aftaler Når en bruger planlægger en aftale for dig, har du mulighed for at uddelegere aftalen til en anden bruger. Når du uddelegerer en aftale, modtager modtageren og den oprindelige afsender notifikation om uddelegeringen. Se Uddelegér. Ændre aftaler Du kan ændre en aftale til en anden dag eller et anden tidspunkt eller ændre varigheden, hvis du er den bruger, som oprindeligt har planlagt aftalen. Se Kalender. Tilbagevendende aftaler Du kan bruge et aftalelayout til at planlægge tilbagevendende aftaler. Du kan f.eks. oprette en definition ved hjælp af Autodato, der planlægger en aftale for hver tredje fredag i hver måned. Se Autodato. Aftale 21

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Live Mail Side 1 Windows Live Mail Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail

Læs mere

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild Du kan bruge opgaveblokken i Outlook som en liste over opgaver, du skal have lavet, men Outlook kan også hjælpe dig til at styre dine opgaver. Du kan fx angive forfaldsdato og det forventede tidsforbrug,

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner.

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner. Introduktion til Outlook Outlook kan bruges til styring af kommunikation, journalisering og planlægning. Samtidig kan det på Pc erne fungere som erstatning for både computerens skrivebord og stifinderen

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto.

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Hvis du vil slå automatiske svar til eller ændre svarene, skal du gå til øverste

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii Side 1 af 11 Få din egen mailadresse Start Internettet. Skriv denne adresse i Adressefeltet: www.jubii.dk og tyk på Enterknappen. Du har nu forbindelse med søgemaskinen: Jubii Klik på punktet: E-mail Oprettelse

Læs mere

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE)

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: G-mail Side 1 G-mail E-mail: Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail betyder altså elektronisk post. Elektronisk post

Læs mere

Begyndervejledning. - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende. 6. udgave November 2008. FirstClass version 9.1, dansk

Begyndervejledning. - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende. 6. udgave November 2008. FirstClass version 9.1, dansk Begyndervejledning - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende 6. udgave November 2008 FirstClass version 9.1, dansk UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 Om SkoleKom... 2 1.1

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Administratormanual Version 3.1

Administratormanual Version 3.1 Administratormanual Administratormanual Version 3.1 4 Indhold Systemopbygning 1.1 Systemkrav - Hardware/software.............................. side 7 - Indstillinger....................................

Læs mere

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det, der står efter @ sætter serverne i stand til at finde ud af, hvor mailen skal hen og hvorfra den kom

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER I vejledningen bruger vi det gratis program Google kalender som eksempel til at vise, hvordan man bruger en online kalender. DU SKAL I FORVEJEN: Kunne bruge en browser og

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

Microsoft Outlook 2013 DK

Microsoft Outlook 2013 DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Outlook 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Microsoft Outlook... 3 Åbn Outlook... 4 Outlook vinduet... 5 Mapperude og Navigation...6 Opgaveruden...8

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

SecureAware Workflow TNG

SecureAware Workflow TNG SecureAware Workflow TNG Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.5.0 og senere versioner Dokument opdateret: januar 2014 Om dette dokument Dette dokument beskriver brugen af Workflow TNG i SecureAware

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 UserHandbookv.1 DANjan14 Side 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Installation af Conlan express programmet... 3 2. Conlan express softwaren...

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Web-mail. Exchange server

Web-mail. Exchange server Marts 2012 Exchange server JC - Data Indhold E-mail konto, Brugerfladen... 2 Mapper, Skriv brev... 3 Vedhæftet fil... 4 Adressekartotek / Kontakpersoner... 5 2 Når du har fået oprettet en e-mail konto

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

E-mail. Outlook. Outlook.com

E-mail. Outlook. Outlook.com E-mail Outlook Outlook.com Indhold e-mail elektronisk post... 3 e-mail adresse... 3 Opstart af Microsoft Outlook.com... 4 Skærmbilledet i Outlook... 5 Arbejd med e-mail... 6 Sende e-mail... 7 Modtage og

Læs mere

Brugervejledning. Webmail - SDNMail. Computer Sciences Corporation

Brugervejledning. Webmail - SDNMail. Computer Sciences Corporation Brugervejledning Webmail - Computer Sciences Corporation Indholdsfortegnelse SDN Webmail... 3 Skrive og sende ny mail... 4 Funktioner i forbindelse med afsendelse af mail.... 6 Vedhæft fil... 6 Hent adresse

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

ipad for begyndere, modul 3

ipad for begyndere, modul 3 10052014AS ipad for begyndere modul 3 E-mail elektronisk post Generelt om mails E-mails er i princippet det samme som breve. Ligesom et brev kan indeholde både tekst og fotos, kan en e-mail det samme.

Læs mere

INDHOLD. Synkronisering af data...10 INDSTILLINGER FOR SYNKRONISERING... 12 INDSTILLINGER I LOTUS NOTES... 13 INDSTILLINGER I LOTUS ORGANIZER...

INDHOLD. Synkronisering af data...10 INDSTILLINGER FOR SYNKRONISERING... 12 INDSTILLINGER I LOTUS NOTES... 13 INDSTILLINGER I LOTUS ORGANIZER... BRUGERHÅNDBOG INDHOLD INDHOLD INDHOLD.................................. 2 INTRODUKTION............................. 3 Twig PC Tools............................ 3 Præsentation af grænsefladen..............

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC...

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC... Manual cloudco HOME 01. feb, 2014 Indhold Installation af Cloudco HOME...1 Minimums systemkrav - Windows...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Installation af Cloudco HOME - Windows...2

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

E-mail - Elektronisk post

E-mail - Elektronisk post E-mail - Elektronisk post Internettets elektroniske postsystem, e-mail, ligner i sin funktion og opbygning, det almindelige postvæsen meget. Den væsentligste forskel er hastigheden. Der går sjældent mere

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Tilbudsadministrator 4Projects manual for Udbudsportal og Aflevering af tilbud. DK-1827 Frederiksberg T: (+45) 31 45 46 03

Tilbudsadministrator 4Projects manual for Udbudsportal og Aflevering af tilbud. DK-1827 Frederiksberg T: (+45) 31 45 46 03 Tilbudsadministrator 4Projects manual for Udbudsportal og Aflevering af tilbud IKT:knowhow www.iktknowhow.dk Mynstersvej 3, 3. tv. info@iktknowhow.dk DK-1827 Frederiksberg T: (+45) 31 45 46 03 1. Indhold

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

poedit og oversættelse af sprogfiler

poedit og oversættelse af sprogfiler poedit og oversættelse af sprogfiler af Georg S. Adamsen WordPress.Blogos.dk 2009 http://kortlink.dk/wordpressblogosdk/6g38 1 af 11 14-04-2009 14:55 Jeg får af og til spørgsmål om, hvordan man bruger poedit,

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Quick Start til Novell Filr 1.2-desktopprogrammet til Windows

Quick Start til Novell Filr 1.2-desktopprogrammet til Windows Quick Start til Novell Filr 1.2-desktopprogrammet til Windows April 2015 Quick Start Novell Filr giver dig nem adgang til alle dine filer og mapper fra skrivebordet, browseren eller en mobilenhed. Derudover

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

BørneIntra hjemmesidekursus

BørneIntra hjemmesidekursus BørneIntra hjemmesidekursus hjemmesidekursus Januar 2012 Indhold 1 Introduktion... 5 1.1 Kursets formål... 5 1.2 Hjemmesiden opbygges i PersonaleIntra... 5 2 Hjemmesidens indhold... 6 2.1 Hjemmesidens

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Du kan bruge kalenderen i Outlook til at planlægge aftaler, begivenheder og møder.

Du kan bruge kalenderen i Outlook til at planlægge aftaler, begivenheder og møder. OUTLOOK: Kalender Af Tine Nøhr Stenild Du kan bruge kalenderen i Outlook til at planlægge aftaler, begivenheder og møder. Kalenderen kan fx gøre dig opmærksom på, at du har en aftale inden for den næste

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer.

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer. Guiden min første backup Trin 2.1 Log på Når du har installeret din DATABOKS fjern-backup manager, vil dit log-ind vindue automatisk komme frem (Du kan få hjælp til at installere din DATABOKS fjern-backup

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Installation af webtrees på et webhotel ved webhosting.dk

Installation af webtrees på et webhotel ved webhosting.dk Installation af webtrees på et webhotel ved webhosting.dk Når du har fået bekræftelse på dit webhotel er blevet oprettet er du klar til at installere webtrees. En god idé er at installere et FTP program

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP Indhold Log på EasyIQ ConnectAnywhere... 2 Adgangskode udløbet... 3 Log af EasyIQ ConnectAnywhere... 5 Mulighederne i EasyIQ ConnectAnywhere...

Læs mere

Brugervejledning. Brovægtprogram. F.L. Teknik A/S Barfoedsvej 4, 9800 Hjørring

Brugervejledning. Brovægtprogram. F.L. Teknik A/S Barfoedsvej 4, 9800 Hjørring Brugervejledning Brovægtprogram F.L. Teknik A/S Barfoedsvej 4, 9800 Hjørring Introduktion F.L. Teknik Brovægtprogram er udviklet som supplement til eksisterende og nye brovægte. Programmet understøtter

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Kort om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det gratis NemHandelsprogram,

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Manual for installation og brug af Bullguard

Manual for installation og brug af Bullguard Manual for installation og brug af Bullguard af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. Først et par ord om programmet Bullguard og min oplevelse af programmet. Det er et dansk antivirus-program,

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje.

I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje. Windows Fil Struktur I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje. Hvad er et drev Et drev, er en afgrænsning af fil strukturen. Når du går ind på et drev vil du stå i roden

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database?

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvis du vil starte MultiUser med en access-database, skal du som det første downloade en access-database og placere den på et fælles drev. Du kan

Læs mere

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI af 1 side 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI GENERELT...3 LOGIN...3 STARTSIDEN...4 SIDE...5 SIDE ELEMENTER...6 SIDE LAYOUT...7 STJÆL MED ARME OG BEN HEL SIDE...8 STJÆL MED ARME OG BEN

Læs mere

Email Archiving. SaaS Email Archiving. Brugervejledning Udgave D

Email Archiving. SaaS Email Archiving. Brugervejledning Udgave D Brugervejledning Udgave D SaaS Email Archiving Email Archiving Email Archiving er en skybaseret tjeneste, der automatisk arkiverer din mail på et sikkert centralt sted. Desuden giver Email Archiving dig

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere